Woonlasten Nederland hoogste van Europa

Uit onderzoek voor de Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is. Met name huurders hebben met een percentage van 38,7% een hoge woonlastenquote. Opvallend is ook de hoge woonlastenquote van de 20% huishoudens met de laagste inkomens in Nederland: bijna de helft (47,4%) van hun besteedbaar inkomen gaat op aan woonlasten.

Europees onderzoek
In opdracht van de Europese Commissie hebben Erhan Özdemir en Terry Ward een internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de woonlasten in Europa: Housing and social inclusion, European Commission, november 2009. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van de EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions).

Housing costs

De onderzoekers hebben gekeken naar de woonlasten in relatie tot het besteedbaar inkomen: de woonlastenquote. Onder woonlasten verstaan ze de kosten van huur (netto huur, energielasten en overige lasten) en koop (hypotheekrente minus aftrek, energielasten, belastingen en verzekeringen en onderhoud). De onderzoekers concentreren zich op armoederisico’s, die zich vooral voordoen bij hoge woonlasten.
Het onderzoek vergelijkt de woonlasten vanuit verschillende invalshoeken: huur en koop, inkomensklassen, gezinsamenstelling, leeftijd. Voor Nederland blijft steeds één conclusie eruit springen: de woonlasten in Nederland zijn de hoogste in Europa!

Verlaging woonlastenquote noodzakelijk
Het onderzoek bevestigt de Nederlandse Woonbond in zijn opstelling dat de woonlastenquote in Nederland omlaag moet. De woningmarkt moet beter functioneren door het aanpakken van de prijsopdrijvende hypotheekrenteaftrek, aanbieders en verhuurders op de woningmarkt moeten de kosten fors reduceren, extra investeren in energiebesparing en een zeer gematigd huurbeleid. Bijzondere aandacht is nodig voor de betaalbaarheid van de laagste inkomens door de huurtoeslag op peil te houden.

De Woonbond vindt dat de huurverhoging de komende kabinetsperiode niet meer mag zijn dan maximaal 1% boven de inflatie. In deze 1% zit ook de huurverhoging als gevolg van nieuwe verhuringen (harmonisatie-effect), zodat voor zittende huurders de huren slechts maximaal met 0,5% mogen stijgen. Bovendien is een kleine huurverhoging alleen aanvaardbaar als tegelijk maatregelen genomen worden om de woningmarkt beter te laten functioneren: versobering van de fiscale behandeling van de eigen woning, verbetering van de betaalbaarheid voor de laagste inkomens en extra investeren in de volkshuisvesting. Het geld dat door deze 1% vrijkomt (in vier jaar tijd structureel een half miljard) is nadrukkelijk bedoeld voor extra investeringen. Investeringen die nodig zijn om in de toekomst de woonlasten naar beneden te kunnen bijstellen: sociale nieuwbouw, energiebesparing en aanpakken van de problematiek in wijken en krimpgebieden.

Klik hier voor Figuur 3 en tabellen 2 en 4 van het onderzoek (met bronvermelding over te nemen). Door de onderzoekers worden de huren voor corporaties beschouwd als ‘rent at market rate’.
Het volledige onderzoek is te vinden op: http://www.socialsituation.eu/WebApp/ResearchNotes.aspx

bron: Woonbond

Share Button
Tagged with:
66 comments on “Woonlasten Nederland hoogste van Europa
 1. Juan Belmonte says:

  @Ludwig von Mises:

  wonen wordt duurder (op korte termijn) 🙂

 2. Juan Belmonte says:

  In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is.

  En dan te bedenken dat er veel aflossingvrij gefiancierd wordt. Dus die betalen niet de kosten van lenen en afbetalen, die betalen alleen lenen.

  Op een rij:

  In NL betaalt men aan wonen:
  – fors méér dan EU gemiddelde
  – via veelal aflossingsvrije schulden (men betaalt niet terug, lodty niet af)
  – met scheefleensubsidie HRA (zeg 35% gemiddeld)
  – zijn huizenprijzen en huren zo hoog dat de onderkant zwaar gesubsidieerd moet worden.
  – voert men hier weinig tot geen discussie over

  Wat een bak, wat een landje. 🙂

 3. Juan Belmonte says:

  Extra overweging:

  Scheefwoners trekken het gemiddelde verschillende kanten op:
  – Scheefhuurders geven relatief weinig uit aan huren en trekken de gemiddelde lasten omlaag
  – Scheefleners betalen zich (met HRA) blauw aan lage rente op een dure woning en trekken de gemiddelde lasten omhoog.

  Gevolg ?

 4. Jesse says:

  Ik ben het eens met de algehele trant op deze website, de Nederlandse huizenmarkt zit in een bubbel. Desondanks is dit artikel een tikkeltje misleidend, de netto koopquote (alleen woonlasten, niet energielasten) is een stuk lager (16%) en is bovendien nauwelijks gestegen in de afgelopen 15 jaar. Dit is iets wat mensen die willen aantonen dat er een bubbel is moeten erkennen. Prijzen zijn gestegen maar kosten nauwelijks, dus moet er een mechanisme zijn waardoor hogere prijzen zich niet of nauwelijks vertalen in hogere lasten voor kopers. Dit mechanisme vinden we in de diverse hypotheken waarbij niet wordt afgelost.

  Ik heb op mijn eigen site een uitgebreide serie artikelen over de Nederlandse huizenbubbel, waarin ik hier op inga. Weliswaar verschil ik van perspectief met deze site (die zich wat mij betreft foutief focust op de doctrines van de Oostenrijkse school), maar ik denk dat ook voor aanhangers van deze school er veel nieuwe inzichten te vinden zijn in deze serie (met name de sectie over de NHG).

  http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=573

 5. lorenzo says:

  En dan gaat men in de kleine benauwde landje ook nog eens allemaal op een hoop zitten ( om de prijs op te drijven ?) welk gedeelte over 50 jaar een heerlijk nat natuurgebied zal zijn.

 6. Dawg says:

  Aha, dus dat bedoelen ze met scheefhuren.

 7. Goudbelegger says:

  Arnold Schwarzenneger. Hoeveel kosten overheidspensioenen in Nederland??

  Few Californians in the private sector have $1 million in savings, but that’s effectively the retirement account they guarantee to public employees who opt to retire at age 55 and are entitled to a monthly, inflation-protected check of $3,000 for the rest of their lives.

 8. Okkie says:

  @Jesse
  Ja, dat is ook een manier om je rijk te rekenen namelijk door het weglaten van de onroerende zaakbelasting, eigenwoningforfait, onderhoudskosten, afvalstoffenheffing, opstalverzekering etc. Afgezien daarvan is het instappen in de woningmarkt alleen voor hogere inkomens weggelegd en dit verlaagt uiteraard de woonquote.

  Als ik trouwens de rekentool van de Rabobank invul (deze gaat uit van een hypotheek van 5x inkomen) dan zit ik al op een woonquote van 26% alleen voor de netto rente (30 jaar vast). De totale woonlasten gaan richting de 40%. Ik heb het hier over de grootste hypotheekverstrekker van Nederland en niet over Dirk uit Grijpskerk.

 9. vincent says:

  @3 zeer juist punt. De hoge woonlasten komen voor een zeer groot deel door huiseigenaars met zeer hoge hypotheken. Het water staat hen al aan de lippen…. Dus waar zal eerst gekeken worden als er geld gehaald moet worden denken jullie? Waarschijnlijk bij de zogeheten scheefhuurders en niet bij de eigenaars.

 10. ll says:

  Juan, hebt U deze gemist ? Balans van de banken 2008, en verzekeraars.

  Kan er nergens de 347 miljard aan afgeleide financiele producten op vinden.

  Trouwens, die 347 miljard is alleen van de banken, niet van de verzekeraars.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70043&D1=0-31&D2=1-2&D3=(l-3)-l&VW=T

 11. nhz says:

  @7:
  je weet vermoedelijk ook dat CA een extreme uitzondering is in de VS. Een doodgewone politieagent verdient daar $ 125.000 per jaar, ik durf er niet eens aan te denken wat een onderwijzer verdient.

  Ik ben ook heel benieuwd wat die “inflation-protected check” in de praktijk gaat inhouden, als ze nu al hardstikke failliet zijn naar normale maatstaven wordt het erg moeilijk om ook nog de inflatie bij te houden en wat uit te keren.

  Waarmee ik niet wil beweren dat ambtenaren salarissen en pensioenen in de polder wél realistisch zijn, ik hoor steeds vaker voorbeelden van totaal overbodige ambtenaren baantjes waarmee véél meer verdient wordt dan wat de gemiddelde kleine ondernemer verdient.

  @9:
  ik dacht dat in het artikel duidelijk blijkt dat de hoogste woonlastenquote bij de huurders en dan vooral bij de laagste inkomens zit. Hoge inkomens hebben DUS relatief een lage quote – logisch omdat de belasting bijna de helft van hun kosten vergoed.

  Maar als jij denkt dat er nog veel te halen valt bij huurders die al 47% van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn, droom lekker verder.

 12. adamus says:

  nhz, inderdaad bij de doorsnee huurder , waar ik nu tussen woon, is weinig te halen. En dat zijn vaak nog 50 plussers ook. M.i. is er bij de jongere huurders niks te halen. Die paar procent scheefhuurders gaan echt de scheefkopers niet redden.

  Er komt straks zomaar een belastingwet die zegt dat je niet meer dan 3x mag lenen, alles erboven is niet meer aftrekbaar. Over 10 jaar 2x……..

 13. nhz says:

  @12:
  een goede start zou zijn als ze aflossingsvrij (en enkele andere speculatieve constructies zoals beleggingshypotheken) per direct uitzonderen van HRA. Dan hoef je de HRA niet eens af te schaffen.

  Helaas zal de politiek vooral het oor te luisteren leggen bij de hogere inkomens, die zoveel mogelijk willen lenen zolang de belasting dat subsidieert en zo goedkoper dan gratis maakt. Dus een maximum van 3x inkomen zie ik niet vlug gebeuren.

  Ik blijf vermoeden dat alleen een stijgende rente een eind kan maken aan de grootste huizenbubble aller tijden. Na 30 jaar daling wordt het tijd voor 30 jaar stijging (al zie ik die stijging naar 10-20% rente liever binnen 5 jaar ofzo).

 14. Okkie says:

  @vincent
  Men heeft het graag over scheefhuurders en hoeveel geld er hier te halen zou zijn. Ik denk dat er niet zoveel scheefhuurders bestaan, omdat vrijwel alle bovenmodale inkomens huiseigenaar zijn.

 15. Jeroen says:

  Over de scheefhuurders: dit zijn de huurders die:

  1) meebetalen aan het circus van huursubsidies
  2) meebetalen aan de HRA
  3) en zelf geen enkel voordeel krijgen uit 1) of 2)…

  Handen af van de scheefhuurders!

 16. vincent says:

  @13 goed punt mbt de aflossings vrije hypotheken. Die hele vorm is uberhaupt absurd. Pure speculatie op waardestijging en maximaal profiteren van HRA onderweg. Ik zou zeggen bij nieuwe gevallen alleen nog annuitair waarbij in 30 jaar volledig wordt afgelost. Mensen kunnen dan minder lenen en de prijzen zullen dan langzamerhand weer normaliseren.

 17. adamus says:

  een goede start zou zijn als ze aflossingsvrij (en enkele andere speculatieve constructies zoals beleggingshypotheken) per direct uitzonderen van HRA. Dan hoef je de HRA niet eens af te schaffen.

  is toch ook nooit de intentie van de hra geweest. Kan een rechter geen uitspraak doen?

  Leners hebben ook zelf na kunnen denken. Ze wisten toch ook zo goed hoe te “profiteren”? Profiteren kan, maar niet voor altijd. Net als met de beurs; op tijd uitstappen.

 18. adamus says:

  Helaas zal de politiek vooral het oor te luisteren leggen bij de hogere inkomens, die zoveel mogelijk willen lenen zolang de belasting dat subsidieert en zo goedkoper dan gratis maakt. Dus een maximum van 3x inkomen zie ik niet vlug gebeuren.

  Donner, met zijn calvinistische koppie, bijna 1miljoen hypo!

 19. adamus says:

  Aflossingsvrij meteen afschaffen, voor iedereen. Is nooit de intentie van de regeling geweest. Soms moeten kromme zaakjes flink over de knie rechtgebogen worden. Kan er meteen veel overgesloten worden. En ook geherwaardeerd 🙂

  Is er in de jaren 90 ingeslopen. Hoe is godesnaam?

  Zullen wel afgezwaaide politici of vriendjes daarvan zijn geweest die het geïnitieerd hebben?

 20. adamus says:

  1) meebetalen aan het circus van huursubsidies
  2) meebetalen aan de HRA
  3) en zelf geen enkel voordeel krijgen uit 1) of 2)…

  misschien betalen ze wel de juiste marktprijs.

 21. adamus says:

  maar er moet een schuldige zijn. Dat is politiek wel zo makkelijk. Nee, ik denk niet aan de blonde god uit Vanloo.

 22. Goudbelegger says:

  @11/ 7 wist ik niet maar het is overal erg. Vind mensen vaak beperkt in hun begrip van zaken. Huizenprijzen en talloze andere zaken zijn in dit land ook zo hoog omdat de 100% overbodige communistische ambtenarenratten van jouw geld gratis willen leven. Vaak schijnt de nieuwbouwprijs van een huis 1/3 kosten grond te zijn. Terwijl je gewoon geboren bent in dit land en medeeigenaar bent van die grond. We zijn voor een deel slaven geworden.

 23. nhz says:

  @15:
  ik vind persoonlijk ook dat de overheid er niks mee te maken heeft wat iemand aan zijn huis uitgeeft. Ze schrijven toch ook niet voor dat iemand met een hoog inkomen of veel kapitaal verplicht Porsche of Bentley ofzo moet rijden, in plaats van bijv. fiets of openbaar vervoer (openbaar vervoer wordt ook in bepaalde opzichten gesubsidieerd, net als asfalt voor de Porsches)?

  Een kleine groep zit inderdaad in met veel subsidie woningen waar ze eigenlijk niet horen, maar dat is volledig de schuld van de politiek (vooral de PvdA in de regio Amsterdam). Gewoon afschaffen al die subsidies en de markt een nieuw evenwicht laten zoeken. Natuurlijk gaan degenen die nu het meest profiteren daar op achteruit, en daarom is het politiek niet acceptabel om er wat aan te doen.

  @16:
  ik bedoel ook per direct afschaffen voor bestaande gevallen: oversluiten naar een gewone hypotheek en anders niet meer aftrekbaar. Het zou te gek voor woorden zijn dat mensen die nog wél net zo’n aflossingsvrije hypotheek geritseld hebben nog 30 jaar hun voordeel kunnen houden.

  @17:
  ja, die opmerking lees ik ook af en toe uit politieke kringen, dat het een vorm van misbruik van de regels is (die helaas lange tijd is toegestaan of zelfs aangemoedigd). Hopelijk gaat dat besef doorzetten.

  @19:
  het zal voor een deel wel te maken hebben met de toenemende orientatie op de angelsaksische wereld, en de zware dominantie van de banksters in het politiek / economisch beleid. De start van de huizenbubbel was vooral gekoppeld aan allerlei nieuwe fin. constructies, en de opkomst van de ‘finance economy’ in de polder. Al is dat eigenlijk al eind jaren ’70 begonnen, onder Den Uyl geloof ik.

 24. nhz says:

  @22:
  “Vaak schijnt de nieuwbouwprijs van een huis 1/3 kosten grond te zijn. Terwijl je gewoon geboren bent in dit land en medeeigenaar bent van die grond.”

  die kosten zijn m.i. terecht voorzover ze komen door ‘bouwrijp maken’, wat bijv. 50 euro/m2 kan kosten, sterk afhankelijk van de omstandigheden. Daarnaast zijn prijzen ook een middel om een onbeperkte vraag tegen te gaan, aangezien aan ander gebruik zoals natuur / ruimte meestal geen prijs hangt, waardoor het niet kan concurreren.
  De enorme premies die boeren, projectontwikkelaars en gemeentes op de grond incasseren zonder een vinger uit te steken moesten m.i. verboden worden. Als daar al winst gemaakt wordt zou het aan de gemeenschap ten goede moeten komen (niet hetzelfde als de gemeentekas …). In veel andere landen is dit beter geregeld; helaas is bij ons het G-woord (grondpolitiek) nog heiliger dan het H-woord.

 25. ll says:

  Allemaal filmjes over de vastgoed zeepbel, verzameling vanaf 2007, met ‘deskundigen’

  http://www.youtube.com/user/vastgoedzeepbel

 26. Dawg says:

  Dat linkje van @4 Jesse is trouwens wel een “must read” voor ieder die wil begrijpen op welke economische en financiele krachten tot zeepbellen op de (huizen)markt leiden. Heel mooi artikel.

 27. Goudbelegger says:

  Niet dat ik het begrijp maar dat ‘de gemeente’ grond ‘bezit’ en dat dat nooit ter discussie gesteld wordt vind ik absurd.

  Leuk fimpje van die Nederlanders in Zweden, die jonge vrouw ziet er Zweeds uit.. Knap wat ze doen allemaal.

 28. Jesse says:

  @8 Ik begrijp wat je bedoelt. Mijn doel was echter niet om me “rijk te rekenen,” maar om aan te geven dat op het gebied van de hypotheek zelf, er weinig kosten bij zijn gekomen. Omdat de overheid ook rekening houdt met de prijs van de woning (in de vorm van de WOZ waarde), is het aandeel van bijkomende kosten (met name eigenwoningforfait en onroerende zakenbelasting) ten opzichte van de pure inwoonkosten (hypotheek minus belastingvoordelen)sterk gegroeid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het WoON onderzoek uit 1994, blijkt dat in 1994 de bijkomende woninguitgaven slechts 16.8% van de totale woninguitgaven uitmaakten. In 2009 is dit percentage 38.75%. Dus mogen we redelijkerwijs concluderen dat de stijging in de totale woninguitgaven voornamelijk is toe te schrijven aan de stijging aan belastinguitgaven als gevolg van de hogere WOZ waardes, NIET van hogere hypotheeklasten (die zijn weggemoffeld door exotische hypotheekvormen).
  Nu zeg ik niet dat deze visie niet samen zou kunnen gaan met die in dit artikel, maar daarom zeg ik ook “een tikkeltje misleidend”.
  Feit is dat hoge woninglasten niet betekenen dat er sprake is van een bubbel, hiervoor dient er naar andere factoren te worden gekeken. Sterker nog, de essentie van een bubbel is dat hogere woonlasten worden verhuld door hogere schuld. Kijk maar eens naar die grafiek in dit artikel, de landen met de ernstigste vastgoedbubbels hebben geen extreem hoge woonlasten zie Ierland en Spanje.

 29. Jesse says:

  @26 Mijn dank! Altijd fijn om erkenning te krijgen voor mijn noeste arbeid 🙂

 30. Okkie says:

  Hoe is het met onze Chantal? Huurprijzen in Vlaanderen dalen 4,5 procent.
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100828_023

 31. adamus says:

  http://www.archined.nl/opinie/grondpolitiek-25-jaar-later/

  stond me nog iets van bij uit de periode kabinet den Uyl. De tijd dat Jan Pronk nog in slaap viel tijdens vergaderingen. Hij zoop toen nog. Net als Vredeling en Lubbers (paaltje) 🙂

 32. adamus says:

  Ze schrijven toch ook niet voor dat iemand met een hoog inkomen of veel kapitaal verplicht Porsche of Bentley ofzo moet rijden

  nu je dat zo zegt……….wel wat de lasten daarop behoren te zijn. Fiets zit ook 19%btw op hoor.

 33. Juan Belmonte says:

  @adamus

  Geschiedenis in post 31:
  Op 22 maart 1977 viel het kabinet Den Uyl doordat KVP en ARP (toen lid van het kabinet, maar met oppositiepartij CHU bezig met de vorming van het CDA) weigerden het wetsvoorstel ten aanzien van de grondpolitiek te ondertekenen.

  Grote kansen voor het CDA om anno 2010 de Zeepbel (m.n. grondbel) nog even in stand te houden –dan wel verder op te pompen 🙂

  Vraag is wat dat kost (electoraal, ook op lange termijn) want het blijft raar dat alleen een rechts minderheidskabinet voor instandhouding van HRA (en dat kan alleen op korte termijn) is…

  Immers IMF, Brussel, OESO, de heer Trichet (EB, euro) en ook diverse CDA partijprominenten laten een heel ander geluid horen).

 34. Juan Belmonte says:

  Slim van de heer Balkenende om op de Antillen te zitten, wat een bak 🙂

 35. adamus says:

  ja, die opmerking lees ik ook af en toe uit politieke kringen, dat het een vorm van misbruik van de regels is (die helaas lange tijd is toegestaan of zelfs aangemoedigd). Hopelijk gaat dat besef doorzetten.

  onderzoekscommissievoorzitter Halsema: “Hr.Bos, hoe kan het toch dat ik zelfs een tophypotheek heb afgesloten?” Bos:”maar ik ben er ook ingetuind en ex-collega Donner ook, misschien is het wijzer om het maar te verdelen over de gehele bevolking, we zijn immers allemaal slachtoffer”. Komt iedereen er mee weg. POLDER 🙂

 36. adamus says:

  Slim van de heer Balkenende om op de Antillen te zitten, wat een bak

  richting de SSS eilanden, de orkaan tegemoet 🙂

 37. adamus says:

  Juan, eerst het varkentje zijnde de PVV nog even wassen. Partij van de wat?

 38. Juan Belmonte says:

  De politieke winden
  waaien hier harder.

  Geert Wilders is (even los van inhoud wat hij wel en niet wil) fenomenaal in postiespel: HIJ gedoogt met een partij (zonder leden) een minderheidscoalitie tussen VVD en CDA met eveneens een minderheid in de Eerste Kamer (die huisvesting voor die ingedutte opa’s en oma’s die klaarblijkeijk nooit een exit-strategie voor HRA hebben geëist).

  Wat Hogehuizenprijsminnend NL er niet allemaal voor over heeft om de HRA maar ongemoeid te laten, het is echt de hoogste tijd voor de derde ronde in het stierenvechten, maar dat heeft kennelijk nog niet iedereen door…

  De Jager is stil…

 39. Juan Belmonte says:

  Voor gratis cabaret:

  NVM publiceert weer eens een mooi bericht waarin staat dat mensen stijgende huizenprijzen gezien hebben over de afgelopen 6 maanden.

  Over het afgelopen halfjaar zag 34 procent van de respondenten dalende en 17 procent stijgende woningprijzen.
  http://nieuws.nvm.nl/actual/augustus/onderzoek_consumenten_voorzien_rustige_huizenmarkt.aspx

  Kijk, er zijn dus mensen die kennelijk NOOIT een daling zien.

  De titel van het artikel:
  Consumenten voorzien rustige huizenmarkt

  Hahahaaaaaa, lachen gieren brullen, wat een bak 🙂

 40. ll says:

  Woont U over de grens en werkt U in Nederland, dan heeft U een AOW probleem ……..

  http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/7487485/__Nederbelg_raakt_aow-inleg_kwijt__.html?sn=arbeid#loop

 41. adamus says:

  Il,

  daarom altijd adresje aanhouden in NL.
  Voorkomt veel problemen.
  SVB, teveel aan gegevens is ook schadelijk. Ze hebben overal inzicht in, ook de uitzendkrachten
  🙂

  hoe wordt dat in België of Duitsland geregeld? “Eerlijker”?

 42. adamus says:

  De Jager is stil…

  hij groeit dicht en wacht op herbenoeming. We hebben nu eenmaal weinig talent met zulk een scherp vizier.

 43. lorenzo says:

  28 : als we voor ierland en Spanje nog praten over ”vastgoedbubbels” met al prijsdalingen van zeg 40 % de afgelopen tijd , waar gaan we dan nog naartoe ?
  Hoelang moeten we nog praten over ”vastgoedbubbels” aldaar ?

 44. lorenzo says:

  Ik leest zelfs : ”ernstigste vastgoedbubbels ”

 45. nhz says:

  @31:
  “‘De geldbedragen die gemoeid waren met de bouwfraude vallen in het niet bij de enorme speculatiewinsten op de grondmarkt en de monopolieposities op de bouwlocaties die daarvan het gevolg zijn. Het pijnlijke is: de bouwfraude mocht niet en wat hier op de grondmarkt gebeurt mag wèl, want de wetgever is hier in gebreke gebleven.’ dat zei Hugo Priemus over de kwestie in een recente aflevering van Zembla waarin de kwalijke rol van de overheid, de ontwikkelaars en de corporaties ten aanzien van de grondpolitiek tegen het licht werd gehouden. Dat er aan die wettelijk ondersteunde speculatie een eind wordt gemaakt is de hoogste tijd. ”

  meneer Priemus nog wel … en sindsdien (2005) gebeurde er dus helemaal niks. Overigens ben ik het oneens met de suggestie van dit artikel dat de boeren niet profiteren van de grondpolitiek, m.i. zijn ze spekkoper. De laatste jaren heb ik talloze voorbeelden gehoord van boeren en tuinders in de buurt die in één klap (super-)multimiljonair werden omdat de overheid een stukje grond nodig dacht te hebben voor nieuwbouw (die in de meeste gevallen nooit gaat komen, weggegooid geld dus).

  @35:
  tegen de tijd dat dat speelt ligt Donner al 30 jaar op het kerkhof schat ik.

  @38:
  het cabaret wordt steeds beter! Ik voorzie een glanzende carriere voor de beroepsgroep in het theater, nadat de bubble gebarsten is 😉

  @42:
  ik blijf van mening dat de Spaanse vastgoedbubble nog maar net begonnen is met leeglopen. Mijn nichtje betaalt nog steeds ruim 1% rente voor haar hypotheek, samen met bijna iedereen in de wijk. Zolang de rente op dat peil blijft gebeurt er niks, met de zegeningen van Tricky Trichet.

  De Costa’s laat ik even buiten beschouwing, feitelijk is dat natuurlijk ook geen Spanje maar eerder UK/IE/NL etc. 😉

  De vastgoedbubble in Ierland was overigens wel ongeveer net zo erg als die in Nederland (alomtegenwoordig, en met krankzinnige prijsstijgingen). Niet verbazend, gezien het feit dat de EU ze tientallen jaren lang het geld door de strot geduwd heeft. Ik heb de indruk dat voor Spanje als totaal het beeld toch wat gematigder is; het voornaamste probleem is daar eerder dat de banken werkelijk al hun geld op vastgoed hebben gezet (was in Ierland wellicht ook, maar in de rest van EU minder). En in de Costa’s is er natuurlijk een probleem met teveel speculatieve kopers/eigenaars.

 46. dalen says:

  Dat de geschillencommissie Makelaardij niet voor de consument is wist ik al.

  Gelukkig ziet de kantonrechter dit anders en vernietigt de uitspraak van deze commissie.

  Conclusie is dat, in dit geval, aankoopmakelaar kan betalen.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_tm=2010-08-28&rechtsgebieddisplay=Civiel&instantietype=&instantie=&searchtype=ljn&ljn=BN4809&u_ljn=BN4809

  Wat een farce die geschillencommissie. Ik zou deze clausule maar schrappen uit de overeenkomst!

 47. lorenzo says:

  45. het probleem is dat iedereen verstand heeft van Spanje , ook bovenstaande mevrouw.
  We hebben van 1995 tot 2005 een stijging gezien van 193 % , van een instorting kunnen we , ik heb het vaker gezegd , niet spreken.
  Het werd veel te gek en die correctie is fantastisch.
  Het is aannemelijk aan te nemen dat de goed gesitueerde woningen weer redelijk verkocht worden, daar lijkt alles op.
  Want , een mooie Villa aan de kust inclusief gratis zon voor 200.000 is m.i niet meer te hoog geprijst.
  Vergelijk het op z”n minst eens met Nederland . Daar gaan we nog een leuk feestje krijgen. Even geduld hebben .

 48. dalen says:

  @ 47
  “Want , een mooie Villa aan de kust inclusief gratis zon voor 200.000 is m.i niet meer te hoog geprijst.”

  Of 200k goedkoop is hangt mijns inziens van vele factoren af. Waar ligt het, hoe zijn de eigendomsrechten beschreven, hoe is het gebouwd, verhuurmogelijkheden enz.

  Maar het klinkt goed dat moet ik zeggen. Zou zo in een makelaarsbrochure kunnen.

 49. nhz says:

  @47:
  ik denk in grote lijnen wel dat je gelijk hebt. Even afgezien van het punt dat tweede woningen (want daar gaat het daar vaak om) luxe zijn en wat meer afhankelijk van hoe de economie draait. Dus bij een ‘double dip’ zou ik daar nog wel een extra correctie verwachten, of op zijn minst nog een tijd stagnatie.

  @48:
  en vergeet niet: er is tijdelijk veel meer aanbod dan vraag aan de Costa’s. Een makelaar zou dan gelijk erbij kunnen zeggen dat het een ideaal moment is om te kopen 😉

  Ik hoor regelmatig van mensen die daar wat kwijt willen dat het zelfs met 40-50% korting op de prijs van een jaar of twee terug niet lukt. Voor een huis dat op alle punten goed scoort zal dat niet gelden, maar de huizen met duidelijke minpuntjes zullen voorlopig heel moeilijk verkoopbaar zijn lijkt me (in Nederland is het niet anders natuurlijk).

 50. johanna says:

  @4 Jesse, compliment, duidelijke, jargonvrije artikelen waarin ook de onderschatte (niet op deze site, al lijkt onze meest prominente Austrian, LvM, onomwonden voorstander ) problematische rol van de NHG aan bod komt.
  Er gaan nu trouwens stemmen op in VVD en CDA om de NHG grens naar 500.000 te verhogen.

  Inderdaad nogal wat Oostenrijkse school hier, die ondanks interessante ideeen ( een ieder die een planeconomie prefereert zou tenminste Hayek eens moeten lezen) m.i. toch teveel met de neo-klassieke positie gemeen heeft, zoals wet van Say, ‘zelfoptimalisering van ongereguleerde markten’ (om van hun ‘praxeologica’ maar te zwijgen ), al zullen de problemen met het reactief (moeten?) volgen van de ongebreidelde kredietexpansie in de fin. sector door de centrale bank, onder een Austrian regime niet voorkomen.(maar er andere kunnen ontstaan.)

  Bezemer en Fullbrook die eens turfden hoeveel economen met recht kunnen zeggen de crisis te hebben voorspeld, vonden vnl. non-mainstreamers, naast Bootle, Rajan en Stiglitz vooral Post-Keynesianen (w.o. Ann Pettifor, Dean Baker, Steve Keen) en de Austrians Schiff en Richelbacher.

  Sweder van Wijnbergen doet deze mensen inderdaad onrecht, als hij zegt dat niemand op grond van argumenten deze crisis heeft voorzien.

 51. adamus says:

  Prof. Heertje is zeer teleurgesteld.

 52. adamus says:

  Sw.v.W. doet opmerkingen over het niet voorzien hebben van crisis ook nog eens af met “complete nonsens”. Werkt weer bij de overheid nadat hij geklust had als “zelfstandige”?
  Vage vogel die af en toe tevoorschijn komt als “hoogleraar”.

 53. lorenzo says:

  48. ”niet te hoog geprijst ” is derhalve niet hetzelfde als ”goedkoop”.
  Tja , ik heb er 35.000 nu te koop staan .
  Wat wordt er gedacht van een Villa , met spouwmuren , zwembad , 2 verdiepingen , centr. stofafzuig systeem , open haard voor € 199.000 aan de Portugese kust ? Nieuw gebouwd volgens de laatste bouwnormen NEN.

 54. Okkie says:

  @44
  Vrijwel alle Nederlanders die in België wonen genieten ook van de Nederlandse HRA. Zo aantrekkelijk is het ook weer niet om in België loonbelasting af te dragen.

 55. dalen says:

  @ 54

  Aantrekkelijk is het nooit (smiley)

  Je hebt alleen HRA als je belasting in NL betaalt. Ingevolge het belastingverdrag mag je kiezen. Kies je voor NL dan HRA en 2% AOW per jaar.

 56. Jesse says:

  @50 Ik heb op mijn site ook een artikel over het NRC en de media aandacht die de groep Bezemer heeft gekregen nadat hun gelijk bewezen werd. Je kunt de resultaten al raden eigenlijk, maar niets dus. Discussies over de economie worden niet gevoerd door rede maar door belangen, helaas.

 57. Jesse says:

  @42 Ineengestorte vastgoedbubbels dan. Dat de prijzen zijn gezakt betekent nog niet direct dat je lagere inwoonkosten hebt, je hebt immers een veel grotere lening afgesloten die je nog steeds moet afbetalen (los van de woningprijs). Alleen de kosten van belastingen die afhankelijk zijn van de Spaanse en Ierse equivalent van de WOZ (als die bestaat?) dalen gelijk. Mijn claim blijft dus staan.

 58. adamus says:

  L/R om; we zijn dus de pineut. Spaarders en schuldenaren, kortom de hele bevolking.

 59. adamus says:

  Wie had het ook al weer, ooit, over een pleefiguur slaan. Onze Europeaan 🙂 Maar dit terzijde.

 60. Goudbelegger says:

  Een bepaalde persoon leeft in het verleden, denkt dat huizenprijzen bodemen. Terwijl ze nu een beetje gedaald zijn in een milde bijna onmerkbare economische teruggang. Dat is typisch, de bubble was zo groot en duurde zo lang dat sommigen denken dat het de normale situatie was en dat we weer teruggaan naar hoe het was in de bubble, dat is niet zo, denk aan hoe het was voor de bubble. Is realistischer..

 61. adamus says:

  Huizenprijs heeft geen bodem, daarom kan het nog wel een tijdje blijven zweven als een zeepbelletje.

 62. lorenzo says:

  58 : ineengestorte vastgoed bubbels : ik heb er een nachtje over geslapen.
  Als een gebouw instort , is het dan nog steeds een gebouw ? Dat houd me bezig.
  En dan kom ik weer op mijn antwoord naar jouw toe : niet om gelijk te hebben . De hele wereld wil al gelijk hebben wat resulteert in oorlogen , familieruzies , en aan een toch wel zware vorm van ”cognitieve dissonantie” lijdende woning eigenaren.

 63. KariZ says:

  @4 idd een heel leuk blog!

  deze ook:

  http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=582

 64. KariZ says:

  @64…ow hij is van jesse zelf 🙂

  Las niet goed. Complimenten! In de bookmarks.

 65. DeWaarheid says:

  Meer dan 50% van de huiseigenaren heeft 100.000 euro of meer aan overwaarde kado gekregen tussen 1992 en 2002 door een aantal maatregelen zoals nieuwe hypotheekvormen, 2 inkomens die mogen meetellen voor de hypotheek, enzovoort.
  Als er ergens geld te halen valt dan is het bij deze categorie huizenbezitters. Het is natuurlijk absurd de lagere (midden)inkomens op te zadelen met huurverhogingen die indirect dezelfde maand worden uitgekeerd als hypotheekrenteaftrek aan huizenbezitters die meer dan een ton overwaarde hebben.
  Het wordt tijd dat deze politieke beslissingen aan het Europese parlement/rechter worden voorgelegd.

 66. Evert says:

  Beetje oppervlakking artikel. NL is het dichtst bevolkte land van Europa. Grond is schaars hier, woonruimte is schaars. En dat maakt de prijs hoger. Met 8% meer dan het gemiddelde zitten wij eigenlijk, als je kijkt naar inwoners per km2, nog laag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*