Theodor Kockelkoren: “Hypotheek op de toekomst”

Het nieuwe aangescherpte toetskader voor hypotheken is nodig om grotere risico´s in de toekomst te voorkomen. Zowel grotere macro-economische risico’s als betalings- en restschuldrisico’s voor individuele huishoudens. Hiermee zijn de risico’s op de hypotheekmarkt niet verdwenen.

Dit is de boodschap in de speech die Theodor Kockelkoren hield tijdens het jaarlijkse congres van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) op 31 mei 2011.

Hieronder een deel van zijn toespraak:

Risico’s voor de Nederlandse economie
6. In veel westerse economieën fungeerde in de afgelopen decennia het huis als versneller voor economische groei. Hoe kon dat? Banken werden makkelijker in het verstrekken van hypotheken. Hierdoor konden huishoudens de prijsstijging van hun woning verzilveren. Dit geld consumeerden huishoudens, waardoor de economie harder kon groeien. Een vermogensversneller in feite.

7. Omgekeerd werkt dit proces helaas ook: Bij tegenwind dalen de huizenprijzen, de consumptie loopt extra terug, economie krimpt verder, banken worden nog strenger, wat de daling van de huizenprijzen verder stimuleert. De versneller werkt harder als consumenten eenvoudig toegang kunnen krijgen tot krediet. Als consumenten vooral hypotheken met variabele rente hebben werkt de versneller ook harder. In beide gevallen worden immers economische omstandigheden sneller doorvertaald naar geld in de hand van de consument.

8. In Nederland heeft bovengenoemde versneller de afgelopen twintig jaar hard gewerkt. De reële huisprijzen zijn sinds begin jaren negentig bijna verdubbeld. De nationale hypotheekschuld is verdrievoudigd en vergelijkbaar met de omvang van onze economie. Dat kon omdat banken steeds meer krediet zijn gaan verstrekken mede omdat ze de voorwaarden versoepeld hadden. Zo kunnen we sinds de jaren negentig op twee inkomens een hypotheek nemen. Mensen konden volop gebruik maken van de overwaarde in hun huis. Ook hebben steeds meer mensen een variabele rente genomen en zijn daarmee gevoeliger geworden voor de rentestand.

9. Dat Nederland optimaal heeft geprofiteerd is bijvoorbeeld af te lezen aan de verhouding tussen de omvang van de schuld en de aanschafwaarde van het huis. Deze lag ver onder de 100% begin jaren negentig, maar ligt inmiddels rond de 110%. We zijn dus nationaal flink “opgetopt”. De keerzijde is dat niet alleen huishoudens zelf, maar ook onze banken en onze economie gevoeliger zijn geworden voor negatieve ontwikkelingen op de huizenmarkt. Anders gezegd: we hebben een hypotheek op de toekomst genomen.

10. Is dit erg? Dat is lastig om nauwkeurig aan te geven. Verschillende onderzoeken van zowel de OECD als het IMF suggereren dat er lucht zit in de huizenprijs in Nederland. Of de prijsdalingen van de afgelopen paar jaar deze lucht eruit gehaald hebben is onzeker. Het IMF bijvoorbeeld rapporteerde in april 2008 een overwaardering van 30% van Nederlandse huizenprijzen. De IMF bleek gevoelig voor nogal wat forse reacties en rapporteerde in oktober 2008 een overwaardering van zo‟n 15%. De OECD becijferde de overwaardering in Nederland in december 2005 op zo‟n 20%.

Specifieke risico’s voor huishoudens: de beleggingshypotheek

22. Met name huishoudens die een hypotheek geheel of deels gekoppeld hebben aan een beleggingsverzekering kunnen een aanmerkelijk restschuldrisico lopen. De idee van deze zogenoemde beleggingshypotheken is dat de hypotheek aan het eind van de looptijd wordt afgelost door het opgebouwde vermogen via de beleggingen. Deze beleggingen zijn natuurlijk onzeker qua omvang. Het gevolg is dat er een aanzienlijke kans is dat een gezin de hypotheek niet geheel kan aflossen en met een restschuld blijft zitten. Een ruwe inschatting geeft aan dat er ruim 300 duizend van dergelijke hypotheken momenteel nog lopen.

23. In 2003 publiceerde de toen net opgerichte AFM een rapport over deze zogenoemde beleggingshypotheken en liet zien dat in typische gevallen de kans dat de hypotheek helemaal afgelost kan worden lager ligt dan 50%. De producten hadden een 10% kans dat klanten met een restschuld van omstreeks de helft van de hypotheek bleven zitten en er was een kans van 1 op 3 dat meer dan een kwart van de hypotheek niet afgelost kon worden. Deze berekeningen gingen uit van historisch langjarige gemiddelde rendementen. De afgelopen 10 jaar lagen de rendementen duidelijk lager. De kans op een aanzienlijke restschuld zal dus nog groter zijn.

Specifieke risico’s voor huishoudens: de ‘aflossingsvrije’ hypotheek

27. Een tweede belangrijke specifieke risico betreft de zogenoemde aflossingsvrije hypotheek. Bijna de helft van de hypotheken (bijna twee miljoen) is een aflossingsvrije hypotheek. Veel mensen houden zo hun maandlasten laag. De indruk is dat veel mensen geen maatregelen nemen om deze hypotheek af te lossen. Immers de term ´aflossingsvrij´ blijkt mensen in enige mate op het verkeerde been te zetten: Uit de consumentenmonitor van de AFM uit 2008 blijkt dat zo´n 40% van de mensen zich niet realiseert dat ze aan het eind van de looptijd een restschuld hebben.
Overigens zouden veel mensen beter vermogen kunnen opbouwen via een fiscaal vriendelijke spaarhypotheek dan zelf geld opzij leggen ter aflossing van hun aflossingsvrije hypotheek.

De volledige toespraak kunt u hier downloaden in PDF-formaat.

Share Button
Tagged with: ,
156 comments on “Theodor Kockelkoren: “Hypotheek op de toekomst”
 1. xenobinol says:

  Hadden we eerst nog een lening op de toekomst, ondertussen is het een complete hypotheek geworden 🙂

 2. dalen says:

  Het is in ieder geval een speech gehouden op het jaarlijkse congres van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.

  Dit hakt er mijns inziens aardig in en is iets anders dan men zo graag had willen horen.

  Kunnen die zogenaamde onpartijdige adviseurs eens over nadenken wat ze de komende jaren voor werk zullen gaan doen.

 3. Hans- says:

  Ja Nederland is anders, en P. Balkenende heeft Nederland goed door de econ.crisis geloodst, en is daarvoor niet beloond.
  (krant AD, 2weken terug)
  Kijk, dat is nou politiek!

 4. j says:

  Dat zijn nog eens aantallen die worden genoemd. Maar wanneer barst die bom? Wanneer lopen de aflossingsvrije hypotheken af?

 5. nhz says:

  puntje 8: “De reële huisprijzen zijn sinds begin jaren negentig bijna verdubbeld. ”

  nog steeds volstrekt niet in de gaten wat er echt aan de hand is. Vervijfvoudigd komt al beter in de richting.

  “Dat Nederland optimaal heeft geprofiteerd ”

  nou, de scheefleners dan; de rest van het land niet bepaald.

  “De kans op een aanzienlijke restschuld zal dus nog groter zijn.”

  groter dan 50% kans op een zeer grote restschuld dus.

  Maar eens met dalen dat het fijn is dat dit nu eens op een congres van hypothekertjes gezegd wordt, al kan ik me nauwelijks voorstellen dat het daar echt zal doordringen.

 6. ll says:

  Vereniging geleend huis.

  ‘ Het zou beter moeten gaan met de woningmarkt, maar het gaat slechter. Terwijl de economie langzaam opkrabbelt, zakt de woningmarkt steeds verder weg. Pril herstel wordt de kop ingedrukt door een voortdurende slecht-nieuws-show. Maatregelen en opinies die een negatief effect hebben op de woningmarkt buitelen over elkaar heen. ‘

  T.Kockelkoren, we hebben onze toekomst opgegeten, en nu graag bijbetalen 😉

  Mises, 2011 een georkestreerde crash.

  En de burger ? Die verkeert nog steeds in staat van denial 🙂

 7. ll says:

  Hoorde zojuist op Rtl 7, dat men in de US trots is als men een huis HUURT. Dat hebben we meer gehoord, jawel…. in Japanistan. 🙂

 8. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Tsja, De Vereniging Geleend Huis (VGH) stelde zeer recent dat
  De uitgangspunten voor de woningmarkt zijn echter zo slecht nog niet.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-05-2011/banken-strenger-voor-hypotheken/#comment-76311

  De VGH bovenstaand artikel vergeten de schuldenkant mee te nemen.
  Logisch, deden vrijwel alle economen ook, want gratis geld dankzij kunstmatig lage rente, gehalveerd door HRA was de norm.

  Waarden en normen,
  normen en waarden,
  wie normen waardeert
  waardeert tegen normale waarde.

  🙂

 9. Dawg says:

  In de VS gaan de huizenprijzen in een douuble dip.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/22/Huizenmarkt-VS-zakt-weg-tot-onder-dip-van-2009.xml

  Om weer op het piekniveau van 2006 te geraken zou de Case Shiller-index inmiddels met rond de 50% moeten stijgen t.o.v. het huidige niveau

 10. nhz says:

  @9:
  met dank aan de man van ‘normen en waarden’, die tien jaar lang de huizenbubble lekker uit de hand liet lopen. Zijn partij heeft het wel eens over de balk in het eigen oog dacht ik …

 11. Juan Belmonte says:

  @nhz

  Het algemeen belang was Hogehuizenprijzen.

  Punt.

  Dus inzet van:
  – lage rentes (ok: niet geheel te beïnvloeden vanuit het Haagse)
  – HRA
  – starterssubsidies
  – NHG
  – NHG opkrikken.

  De beste stuurlui dempen de put.

  Maar het blijft een belangenspel dus geldt: de brand pas blussen bij flinke rook.

  Vanaf de wal is het natuurlijk ook makkelijk aanwijzingen geven 🙂

 12. Juan Belmonte says:

  Hahaha: Off-topic.

  Toprendement op parkeergarages.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/9926500/__Beleggen_in_parkeergarages_loont__.html?p=35,1

  Amsterdam heeft al de hoogste parkeertarieven op aarde, kan alleen maar stijgen.

  Waarmee ook de waarde van private parkeergarages stijgen.
  Briljant.

  Allemaal voor het milieu natuurlijk 🙂

 13. Dawg says:

  @12 Juan

  “Het algemeen belang was Hogehuizenprijzen.Punt.”

  Twee overwegingen naar aanleiding van die opmerking.

  1) Die huizenbubbels zijn geen typisch Nederlands fenomeen. ‘t Is eigenlijk een wereldwijde plaag geworden. Met uiteraard locale eigenaardigheden en deelbelangen:

  http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/10/global_house_prices

  2)Zou het werkelijke onderliggende belang van hogere onroerend goed prijzen niet een aanhoudende schuld- en liquiditeitscreatie kunnen zijn?
  Om op die manier de economische groei aan de praat te houden?

 14. Juan Belmonte says:

  @14

  1) klopt, die kunstmatig lage rente goldt ook (vrijwel wereldwijd): in de geïndustrialiseerde landen (dollar en euro wereld) en werd geleid door de dollarrente.

  2) klopt het stikt van de Keynessianen die grenzeloos stimuleren. Ze zagen het zelf niet, die grenzeloosheid.

 15. Juan Belmonte says:

  De Wit vroeg Teulings of het CPB niet wat laat was met de waarschuwing.

  “Laat? Nee. We hadden te maken met een extreme situatie”, aldus de directeur. Met de kennis van nu stelt hij vast dat de crisis is begonnen rond 1 augustus 2007.

  http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/cpb_directeur_instorten_financiele_sector_was_niet_te_voorspellen/

  Oftwel: de kredietcrisis was allemaal niet te voorspellen, de kunstmatig lage rente was geen oorzaak van het excessieve lenen, al jaren niet 🙂

 16. Just_Me says:

  @14 Dawg
  Het onderliggende belang is idd ‘sterke economische groei’. Maar da’s geen positief iets itt wat vele denken. Vroegah kreeg je sterke econ. groei door de VOC-mentaliteit en het leegroven van koloniën. Of het starten van een oorlog (mits je die won).

  Toen dat niet meer kon, gingen we roofbouw plegen op het eigen volk. Eerst alle vrouwen te werk stellen via een hypotheek op 2 inkomens, daarna de komende generaties uitbuiten via extreem dure huizen. Dan nog wat riante eindloonregelingen zodat de pensioenpotten straks helemaal leeg zijn.

  Enige schrale troost voor de uitgebuite jongeren: de generatie uitbuiters wordt zorgbehoeftig en de jongere generaties kunnen hun zorg niet meer betalen. Weg PGB, 1 verzorger op 25 bejaarden, etc.
  Terecht, boontje komt om z’n loontje…

 17. Claude says:

  @15 Wat een onzinnig stuk weer van ons favoriet kenniscentrum. Er is wel degelijk een woningmarkt voor starters tot 25 jaar, alleen kunnen ze kennelijk voor het bedrag dat ze te besteden hebben (lees: lenen kunnen) geen woning vinden die hen bekoort. Er staan in NL momenteel ruim 31.000 woningen te koop met een vraagprijs tussen de 75k en 150k. Dat is een poel van ruim 15 maanden. Kennelijk geen woningen ‘

 18. Claude says:

  @18 vervolg

  die aantrekkelijk genoeg zijn om all in te gaan bij de bank.

  Zoals ll al schreef: Vrije sector huurders zijn sexy!

 19. Dawg says:

  @17 Just_Me Zegt

  Ik zie economische groei niet als iets wat per definitie verkeerd is. Probleem is natuurlijk wel hoe je die groei dan duurzaam kan maken.

  Je verdeling van de bevolking in een categorie van uitbuitende boomers enerzijds en een uitgebuitte generatie jongeren is een generalisatie die ik totaal niet onderschrijf.

 20. bug says:

  Nhz 3 keer over de kop voor het gemiddelde huis

  – lage rentes (ok: niet geheel te beïnvloeden vanuit het Haagse)

  waarom niet ? Volgens mij hebben ze de bodem eruit gehaald om meer buitenlandse concurentie mogelijk te maken

  “Laat? Nee. We hadden te maken met een extreme situatie”, aldus de directeur. Met de kennis van nu stelt hij vast dat de crisis is begonnen rond 1 augustus 2007.

  Nou volgens mij begon de rente toen flink te stijgen na 15 jaar dalen. Hefboompje

 21. dalen says:

  Nederduitser

  Heb jij een site mbt het kopen van huizen in Duitsland? E-mailadres misschien?

 22. bug says:

  claude,

  die aantrekkelijk genoeg zijn om all in te gaan bij de bank.

  Zoals ll al schreef: Vrije sector huurders zijn sexy!

  Ben alleen bang dat je van die huurprijzen ook niet echt vrolijk wordt. Wat bij mij in de buurt gevraagd wordt voor de betere rijtjeshuis is ook alrond de 1250 euro.

 23. Claude says:

  @23 1250 is nog vrij goedkoop. Maar als de prijzen 3% dalen in een jaar, wat wellicht optimistisch te noemen is, dan betekent dat voor een woning van 3 ton 7 maanden gratis wonen. Kosten koper van 10% op 3 ton is 2 jaar gratis wonen. 10% eraf in prijs en kosten koper is 4 jaar gratis wonen. En dan heb ik de rentelasten na HRA niet eens meegerekend.

  Vrije sector huurders zijn de mavericks, slim en onwijs sexy.

 24. marianne says:

  @bug
  Is ook zo, vooral wanneer het particuliere verhuur betreft.
  We hebben hier in dit land ook helemaal geen vrije huur sector van naam.
  Die huizen zijn de corporaties vergeten te bouwen de afgelopen 30 jaar.

 25. marianne says:

  Dank je Claude, had nooit gedacht dat me dat op m’n 58e nog gezegd zou worden.
  Kan je wel medelen dat de huurprijzen hier gewoon blijven stijgen en dat vind ik minder sexy.

 26. dr.t says:

  15 De conclusie van het artikel is:

  Het kan niet anders dan dat de oorzaak van deze plotselinge teruggang te wijten is aan de door de overheid ingezette beperkende maatregelen bij het verkrijgen van hypotheken. Ook het achterwege laten van stimulerende maatregelen zoals koopsubsidie en startersleningen eist nu zijn tol. Verder zorgt de inmiddels door de NMA gebagatelliseerde hogere rente van de Nederlandse banken – de rentemarge van de banken ligt nog altijd een vol procent hoger dan zo’n vijf jaar geleden – voor problemen bij de jongste groep kopers.

  Dat is precies zoals ik dacht, het probleem wordt gecreerd.

 27. affie says:

  Over hypotheek op de toekomst gesproken. Zie: http://www.z24.nl/analyse/artikel_222753.z24/Jouw_pensioen_bestaat_niet.html

  Vergelijk dit verhaal met bovenstaand artikel en zie de overeenkomsten. We hebben decennia lang in geleende tijd geleefd. En doen dit nu nog steeds…

 28. ll says:

  Ondertussen in de US

  Nog een hypotheek op de toekomst 😉

  http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BASE

 29. nhz says:

  @13:
  wordt alleen nog overtroffen door het rendement op kinderdagverblijven, vermoed ik.

  @14:
  het is geen wereldwijd fenomeen, maar een angelsaksisch fenomeen, overduidelijk. En dit heeft alles met het banksysteem daar te maken. Schuldcreatie ja (= meer inkomsten en macht voor de banksters), ondersteunen economie? Kom nou, het interesseert de banksters en de politici allemaal geen barst. Als zíj maar profiteren, en wat is er beter om te profiteren dan jarenlang groeiende huizenbubble, waarbij je de crash gebruikt om de rest van de bevolking (die niet meededen) ook nog financieel de nek om te draaien.

  @16:
  en voor de waarheid moet je sowieso niet bi het Ministry of Truth zijn. Dit ministerie grossiert alleen in leugens, halve waarheden en rookgordijnen.

  @23-25:
  bij mij in de buurt vragen ze ook minstens 1250 voor een simpel rijtjeshuis, en soms wel 2000-3000 euro voor een klein appartementje; tendens stijgend. Maar dat betekent nog niet dat ze het krijgen, de bulk van dit aanbod (via Rotsvast, Direct Wonen etc.) wordt nooit verhuurd en die burootjes verdienen gewoon aan de inschrijvingskosten voor huurder en verhuurder.

  Het is inderdaad jammer dat er geen goed bemiddelings systeem is voor die ‘vrije verhuur’, blijkbaar in niemands belang in de sector. Al zie ik af en toe wel een website of makelaar die adverteert met bemiddeling voor bijv. huiseigenaars die hun tweede huis tijdelijk willen verhuren. Maar ja, die huizen staan meestal leeg omdat er teveel voor gevraagd wordt en dat zal voor de huur dus ook vaak gelden.

  Met een beetje rondkijken kun je best wat vinden, en blijkt in mijn omgeving een ruim huis of appartement zo’n 750-900 euro te moeten kosten. Ik betaal nu 850 voor iets wat te koop staat voor een (inmiddels verlaagde) prijs van 280K.

  @28:
  de ‘opgepotte toekomstige inflatie’ ten voeten uit. Gaan we hier ook krijgen (hebben we al, eigenlijk – OECD inflatie inmiddels gemiddeld 2.9% en stijgend).

 30. Ain says:

  Vanochtend zapte ik langs het ochtendprogramma op nl1 en hoorde het onderwerp van vanavond in Uitgesproken WNL (wat ik overigens nooit kijk):

  • Hoge hyptheekrente? Haal de hypotheek over de grens

  Nog steeds zijn de hypotheekrentes in Nederland veel hoger dan in andere Europese landen. Betaalt de huizenbezitter in Nederland zo’n zes procent rente, in landen als Spanje en België ligt de hypotheekrente rond de vier procent. In Denemarken is dat zelfs 1,8 procent. Uitgesproken WNL vond uit dat het binnenkort mogelijk is om voor een woning in Nederland een lage hypotheek af te sluiten in het buitenland. Mét hypotheekrenteaftrek.

 31. Frans says:

  Lees het artikel nog eens door met de gedachte dat het een jaar geleden is geschreven…..
  Lekker op tijd weer deze analyse.

 32. ll says:

  Ondertussen in Roosendaal.

  http://www.bnr.nl/topic/sport/2011/06/01/rbc-vraagt-faillissement-aan1

  De gemeente staat garant voor 3.4 miljoen voor hypotheek van het stadion.

  Een duur prestige object. 😉

  Er zullen er nog velen volgen.

 33. Pieter says:

  Vanavond in WNL op Nederland 2:

  Hoge hyptheekrente? Haal de hypotheek over de grens

  Nog steeds zijn de hypotheekrentes in Nederland veel hoger dan in andere Europese landen. Betaalt de huizenbezitter in Nederland zo’n zes procent rente, in landen als Spanje en België ligt de hypotheekrente rond de vier procent. In Denemarken is dat zelfs 1,8 procent. Uitgesproken WNL vond uit dat het binnenkort mogelijk is om voor een woning in Nederland een lage hypotheek af te sluiten in het buitenland. Mét hypotheekrenteaftrek.

  http://uitgesprokenwnl.nl/uitzendingen/269#

 34. dr.t says:

  Goed nieuws Pieter werd weer eens een keertje tijd. De marges in NL zijn minstens een procent te ruim dus er kan wel wat vanaf.
  Misschien net genoeg om de starters weer eens in beweging te krijgen.

 35. dr.t says:

  Verder off topic

  NEW YORK (AFN) – De rijkdom in de wereld is vorig jaar krachtig hersteld, met 8 procent tot een record van 121,8 biljoen dollar (circa 75.000 miljard euro). Het aantal miljonairs is met ruim 12 procent omhooggesprongen, blijkt uit een rapport dat de Boston Consulting Group woensdag heeft gepubliceerd. De toename kwam vooral door stijgende aandelenkoersen.

  Handen vol geld… maar voelen we ons rijk? Bijna elk continent zag de welvaart stijgen. Noord-Amerika is ‘s werelds rijkste regio en zag het bedrag aan geld, aandelen en andere bezittingen bovendien het krachtigst herstellen. Het vermogen groeide met zo’n 10 procent tot 38,2 biljoen. Europa zag de welvaart toenemen met bijna 5 procent. De welvaart groeide het snelst in het Verre Oosten, met 17 procent.

  Bijna 1 op de 100 huishoudens op de wereld is dollarmiljonair. De aarde telt inmiddels 12,5 miljoen miljonairs. Deze 0,9 procent van de huishoudens bezit 39 procent van het wereldwijde vermogen

 36. Cinelux says:

  35 Dr T.: Klopt, maar de doorsnee burger heeft minder inkomen dan een aantal jaren geleden d.m.v. inflatie,stijging ziektekostenpremie etc.

  Het geld stroomt van Mainstreet naar Wallstreet.

 37. Buddy says:

  @ 35
  Ik respecteer de BCG zeer maar laat je nu ff niks wijs maken. Wel ‘ns gehoord van FASB 152? Mark to myth, misschien?
  Wellicht een Annual Report gelezen van een TBTF! En denk je werkelijk dat je het echt snapt nadat je het gelezen hebt?
  Zelfs wanneer je prof Boot zou zijn trek ik dat zeer in twijfel.

  @ 33
  Gratis geld en wonen, yippie!!!
  Lenen in Denemarken, aftrekken in NL en kopen in Duitsland.
  Klinkt als “too good to be true” en meestal is het dan ook “too good to be true”.
  Ik verwacht niet dat dit het idee of de gedachte van de Rab(b)o(i) zal zijn.

 38. ll says:

  Ondertussen in Beuningen.

  Gemeente art. 12 door zandgrond ?

  http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasenwaal/8802867/Beuningen-verliest-20-miljoen-euro-door-zand.ece

  Vandaag al twee gemeenten en één voetbalclub aan de grond.

  Dat lijkt toch niet te rijmen met het verhaal van Dr.t. handen vol met geld 😉

 39. Paul99 says:

  et38,
  dat zal niet de eerste en ook niet de laatste gemeente zijn die in de problemen zit of komt.
  Ga er maar vanuit dat diverse gemeenten een fors verlies op het grondbedrijf zullen gaan maken. Alleen het woord al, BEDIJF, geeft al aan dat het systeem fout is. Bedrijfje spelen door ambtenaren, lekker spelen met andermans geld. Zowel de nationale als de lokale overheid zijn in grote problemen geraakt. Ze zullen eindelijk eens moeten leren om niet meer uit te geven dan dat er binnen komt. En dat betekent dat de UITGAVEN naar beneden moeten i.p.v. de belastingen te verhogen.

 40. lexion says:

  @22
  Anker immo
  Vosse immo
  Sparkasse immobielen makler
  Duitsland verhuis.de
  Dollart immobilien

  enz.

  Ps duitse banken staan momenteel ook niet te springen om een hypotheek te verstrekken.

 41. dalen says:

  @ 40

  Dank je

  “Ps duitse banken staan momenteel ook niet te springen om een hypotheek te verstrekken.”

  Gelukkig maar! Wordt er ergens in de wereld nog nagedacht.

 42. Dow Jones says:

  @34 (dr t)…

  De marges in NL zijn minstens een procent te ruim dus er kan wel wat vanaf. Misschien net genoeg om de starters weer eens in beweging te krijgen.

  Correctie: de marges waren hooguit 0,4% te ruim naar de maatstaven van voor de crisis. Als je echter de gehele situatie op de hypotheekmarkt op dat moment beschouwt (faillissementen bij hypotheekverstrekkers of uittreding, risico-opslag door mogelijke betalingsachterstanden, krappe hypotheekmarkt met weinig concurrentie), dan waren de marges wellicht zelfs nog te bescheiden. De marges worden trouwens flink gedrukt door NHG en HRA. Als de NHG-grens weer naar 265.000 euro wordt teruggebracht, zal de hypotheekrente waarschijnlijk flink oplopen. Waarom is die NHG-grens trouwens zo hoog? Een dekking tot 350.000 euro is natuurlijk helemaal idioot, maar zelfs 265.000 euro is nog veel te veel. Een gemiddeld huis kost op het moment 225.000 euro (was in 2008 nog zo’n 250.000 euro), en dat bedrag zal ooit nog wel onder de 200.000 euro belanden. Waarom houdt men dan niet alleen vast aan de piekwaarde van 2008 plus tien procent, maar gooit men er nog een ton bovenop? Het is echt vreemd dat we dit soort zaken in Nederland zomaar toestaan. “Ja hoor, bestelt u gerust champagne en kaviaar op mijn kosten. Ik betaal daar graag aan mee door garant te staan voor uw decadente levensstijl. Moet kunnen, toch? Samen uit, samen thuis!”

  Maar ja, Nederland is anders…

  Cheerio,

  Dow Jones

 43. Michiel says:

  Vers van de pers: Experts achter doelstellingen NVM-campagne. Nu moet je écht kopen!

  http://nieuws.nvm.nl/actual/juni_2011/experts_achter_doelstellingen_nvm-campagne.aspx

 44. Dow Jones says:

  @41 (dalen)…

  ja, alsof die Duitsers nu denken: “Oh joy, wat fijn, een Nederlander die bij ons een hypotheek komt scoren omdat hij die in Nederland niet kan betalen. Yahoo, laten we snel een contract opstellen!” Hahaha, wat een schattige theorette van WNL toch weer…

  Cheerio,

  Dow Jones

 45. Michiel says:

  “Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat over enkele jaren zal blijken dat het nu een goed moment is om een huis te kopen. Daarom is het belangrijk iedereen hierop te wijzen.” Aldus Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie.

 46. Dow Jones says:

  @43 (Michiel)…

  Heb je dat bericht van de NVM al doorgestuurd naar de Reclame Code Commissie? Wegens misleiding van niet ter zake kundigen?

 47. Dow Jones says:

  @33 (Pieter)…

  Hoge hyptheekrente? Haal de hypotheek over de grens! Nog steeds zijn de hypotheekrentes in Nederland veel hoger dan in andere Europese landen. Betaalt de huizenbezitter in Nederland zo’n zes procent rente, in landen als Spanje en België ligt de hypotheekrente rond de vier procent. In Denemarken is dat zelfs 1,8 procent. Uitgesproken WNL vond uit dat het binnenkort mogelijk is om voor een woning in Nederland een lage hypotheek af te sluiten in het buitenland. Mét hypotheekrenteaftrek.

  Heel gek, maar toen ik dat las, moest ik meteen hieraan denken:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu

  Is Nederland straks patient zero?

  Cheerio,

  Dow Jones

 48. Dow Jones says:

  Oh, nog even dit… Wisten jullie dat Denemarken geen euro maar nog steeds een kroon heeft?

  Dat zal wel even wennen worden voor huizenbezitters met zo’n Deense hypotheek dan straks. Opeens is het niet leuk meer om allerlei populistische dingen over de Grieken te roepen en de euro te zien devalueren. Dan wordt je schuld namelijk opeens meer waard… Oeps… zit er misschien toch een addertje onder het gras. In IJsland kunnen ze trouwens een hartig woordje meepraten over het fenomeen “over de grens lenen”…

  Cheerio,

  Dow Jones

 49. Dow Jones says:

  En zit de Nederlandsche Bank nu weer te slapen?

 50. Kapotjeplov says:

  Natuurlijk kan je bij een buitenlandse bank goedkoper lenen, maar dan moet je wel eigen geld meebrengen, in Duitsland bv. ongeveer 20% van de koopsom! Niks tophypotheek!

  Je kunt wel een tophypotheek aflsuiten, maar dan betaal je nog meer rente dan hier in Nederland. Een onzin verhaal dus van WNL. Cherry picking noemt men dat: van overal alleen de leuke dingen eruit halen en de nadelen niet willen zien.

 51. Martje says:

  Tegenwoordig zit je al voor 100000 euro op de Prinsengracht! Hoezo onbetaalbaar?
  http://www.funda.nl/koop/amsterdam/appartement-47030652-prinsengracht-1079-a6/
  Oh shit, het is maar 13 m2.

 52. Paul99 says:

  Ooit nog iets van dat makelaarsmeisje uit Haarlem van LAM ERA vernomen, hoe heet ze ook alweer ? Katja Verheul something ? Of zou ze er niet meer werken na de maandagochtendvergadering volgend op haar posting. Lijkt me wel lastig worden, al die kritische vragen die haar gesteld zijn. Misschien is ze met verlof ?
  Katja, kom er nog eens in.

 53. nhz says:

  @30,33:
  ik ben wel benieuwd of die hypotheken dan ook onder NHG en allerlei andere overheidsgaranties vallen. En zouden buitenlandse banken echt zitten te springen om Nederlanders suicide buyers tegen dezelfde kondities geld te lenen als op hun thuismarkt? Voor wie in sprookjes gelooft, lijkt me.

  @34:
  belachelijke uitspraak, de marges zijn kleiner dan 1% dus 1% te ruim slaat helemaal nergens op.

  @35:
  ook weer typisch dr.t. Weet je ook hoeveel % toename er is voor het aantal mensen onder de armoede grens? Gaat vast om duizenden of misschien wel miljoenen keer meer dan de toename van het aantal multimiljonairs.

  @48:
  ja, zo’n hypo in kronen lijkt me net wat voor dr.t. Tip: vraag maar eens na hoe dat ging met al die goedkope hypotheken voor Oost-Europa die in Yen zijn afgesloten. Dat leek handig totdat de Yen onverwacht fors ging stijgen. 15% van de hypotheken daar is al in default, en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Allemaal gegarandeerd door onze ECB, die doet alsof er niks aan de hand is.

  @52:
  Katja heeft het vast druk met de huizenmarkt die weer loopt als een trein. Het zou ook kunnen dat in de branche de zomervakantie al begonnen is, en dat we even vier maanden moeten wachten voor ze kan antwoorden.

 54. Martje says:

  Is de nieuwe campagne van de NVM een vervolg op
  “7 redenen om (nog steeds g)een huis te kopen??

 55. dr.t says:

  Kom op laat me niet lachen.

  In NL zijn drie partijen die de markt onderling hebben verdeeld.
  Prijsafspraken zijn bijna niet aan te tonen maar de markt is er zeker gevoelig voor.
  De banken lenen zelf goedkoper dan een aantal jaar geleden aan de hypotheekrente is echter nooit iets veranderd of gaat omhoog.
  Zou daar nou door wat meer marktwerking echt niet wat vanaf kunnen?

 56. nhz says:

  @55:
  zoals jij ook weet hebben de meeste buitenlandse banken zich teruggetrokken van de NL hypotheek markt omdat ze (na de crisis van 2008) het risico te hoog vonden. En geef ze eens ongelijk, ze moeten concurreren met NL banken die aan alle kanten door de overheid geholpen worden en daardoor kunstmatig GOEDKOPE hypotheken kunnen aanbieden (want een groot deel van het risico ligt bij de belastingbetaler). Dr.t blijft zich blindstaren op marktrente en negeert volstrekt het ongekend hoge risico op de NL huizenmarkt; dom, dom, dom.
  Er zijn inmiddels overigens weer twee buitenlandse spelers terug, waarvan één die tamelijk aggressief opereert.

 57. nhz says:

  Oja, inmiddels weer een nieuwe all time high in goud van $ 1550.
  Vermoedelijk gaan we binnen enkele dagen de $1600 ook nog aantikken; daarna misschien een stapje terug als tenminste de euro niet ophoudt te bestaan volgende week …

 58. nhz says:

  excuus, $1550 is geen record, we hebben al even $1575 gehad. Dus nog een dag of wat geduld voor het nieuwe $ gold record (en vast ook een nieuw euro gold record).

 59. FT says:

  He Juan,

  1e van de maand.
  Tijd voor een update van de TTT?
  🙂

 60. dr.t says:

  NHZ het feit dat banken geholpen worden, wil zeggen dat ze geen belang meer erbij hebben de consument te laten opdraaien voor een extra marge.
  Dat is juist het kromme aan de situatie.

  Banken worden aan alle kanten ‘gesteund’, maar doen niet waarvoor ze er zijn, kredieten verstrekken tegen normale voorwaarden.
  Dat geldt overigens niet alleen voor kandidaat huizenkopers maar ook voor kleinere bedrijven.

 61. FT says:

  Veenkade 67 -63.2 % 650000 239000 ( 20-10-08 )
  Hoogeveenlaan 21 -51.0 % 439000 215000 ( 16-10-09 )
  Plesmanweg 136 -49.0 % 936000 477500 ( 02-02-08 )
  Groningsestraat 241 -46.9 % 1498000 795000 ( 07-10-09 )
  Jan ten Brinkstraat 31 -44.5 % 224500 124500 ( 05-08-10 )
  Piet Heinplein 118 -44.4 % 495000 275000 ( 6-11-08 )
  Raamweg 20 -44.2 % 2500000 1395000 ( 18-09-10 )
  Sumatrastraat 312 -38.9 % 695000 424500 ( 24-10-10 )
  Bezuidenhoutseweg 450 -37.1 % 1565000 985000 ( 25-01-09 )
  Withuysstraat 165 -36.1 % 180000 115000 ( 22-11-10 )
  Tapijtweg 24 -33.7 % 1275000 845000 ( 22-08-10 )
  Cees Laseurlaan 201 -33.6 % 147500 98000 ( 20-02-10 )
  Uithofslaan 48 -31.6 % 1600000 1095000 ( 21-05-10 )
  Ockenburghstraat 78 -30.2 % 179000 125000 ( 05-08-09 )
  Henricuskade 111 -29.2 % 775000 549000 ( 24-12-10 )
  Wingerd 18 -28.6 % 825000 589000 ( 19-06-09 )
  Deltaplein 699 -27.1 % 549000 400000 ( 05-01-08 )
  Van Alkemadelaan 1 -26.7 % 675000 495000 ( 20-01-10 )
  Benoordenhoutseweg 24 24a -26.5 % 945000 695000 ( 20-03-10 )
  Loosduinsekade 31 -25.8 % 215000 159500 ( 06-11-08 )
  Parkweg 12 -25.7 % 2550000 1895000 ( 29-05-10 )
  Burgemeester Patijnlaan 1934 -25.4 % 1475000 1100000 ( 25-01-09 )
  Obrechtstraat 147 -25.3 % 435000 325000 ( 24-06-09 )
  Seinpostduin 108 -24.8 % 399000 300000 ( 24-06-09 )
  Hoge Zand 52 A -24.7 % 259000 195000 ( 25-11-09 )
  Stadhouderslaan 24 A -24.1 % 375000 284500 ( 30-12-09 )
  Fahrenheitstraat 481 -24.1 % 164000 124500 ( 26-11-08 )
  Langnekstraat 18 -24.0 % 262000 199000 ( 17-04-09 )
  Groningsestraat 277 -23.6 % 495000 378000 ( 11-07-09 )
  Burgemeester Jansenstraat 3 -23.6 % 169500 129500 ( 29-05-10 )
  Stevinstraat 99 a -23.4 % 389000 298000 ( 5-08-10 )
  Bronovolaan 20 -22.3 % 895000 695000 ( 16-02-08 )
  Simon Vestdijkstraat 31 -22.2 % 462500 360000 ( 18-04-07 )
  Aaltje Noordewierstraat 182 -22.1 % 385000 300000 ( 27-09-10 )
  Notenplein 161 -21.9 % 159500 124500 ( 22-07-09 )
  Sumatrastraat 222 224 -21.9 % 895000 699000 ( 16-01-08 )
  Vondelstraat 262 -21.8 % 239000 187000 ( 24-06-09 )
  Palaceplein 68 -21.6 % 319000 250000 ( 5-02-07 )
  Van Blankenburgstraat 23 -21.6 % 319000 250000 ( 24-10-10 )
  Spakenburgsestraat 85 -21.5 % 139500 109500 ( 09-10-09 )
  Gevers Deynootweg 892 -21.5 % 445000 349500 ( 10-04-10 )
  Zwolsestraat 217 -21.2 % 285000 224500 ( 8-10-07 )
  Minstreelstraat 98 -21.1 % 285000 225000 ( 225000 )
  Karperdaal 115 -20.2 % 374500 299000 ( 299000 )
  Duinlaan 149 -20.1 % 995000 795000 ( 795000 )
  Hendrik Zwaardecroonstraat 226 -20.1 % 249000 199000 ( 199000 )
  Fahrenheitstraat 743 -20.1 % 174500 139500 ( 139500 )

 62. FT says:

  Ik dat er bij de laatste in het script iets fout is gegaan, tussen haakjes had de datum van eerste melding moeten staan.

  Bij de eerste entries heb ik twijfels bij de juistheid, maar ik ga het niet allemaal met d ahnd controleren 🙂

  Verder voor de oplettende kijkers … 17 bekende (=dubbele) registraties. En jawel allemaal met een nieuwe prijsverlaging.

 63. FT says:

  @43,

  “Het aantal woningen waaruit de consument op dit moment kan kiezen is in alle prijsklassen groter dan ooit en de koopprijzen zijn lager dan in de afgelopen jaren.

  Hebben huizen dan 2 prijzen?
  De vraagprijs (volgens funda) en nog een ECHTE prijs?

  Ik zie nergens huizen die goedkoper zijn dan de afgelopen jaren, laten we zeggen jan-2005 als peildatum.

 64. Hugo says:

  @dr.t

  ”het feit dat banken geholpen worden, wil zeggen dat ze geen belang meer erbij hebben de consument te laten opdraaien voor een extra marge.”

  Waarom niet? Meer marge = meer bonus. Daarnaast, met meer marge heb je meer inzet voor het HFT circus. Dat is waar het geld zit, daar pompt de FED, ECB etal het geld in. Uitlenen aan particulieren en bedrijven. Business voor losers. Die partijen hebben toch niets te makken en daar is geen gratis geld te halen.

 65. Starter says:

  net de nieuwe woningcijfers op huizenzoeker bekeken. Bijna alle grote steden vertoning een drastische daling in aantal te koop aangeboden huizen (gem zo’n 12%), terwijl de teller op funda nog steeds recordhoogtes aantikt??

  Staat funda dan helemaal volgestampt met garages, vakantiehuisjes etc?

  http://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/download/woningmarkt-mei-2011.pdf

 66. Juan Belmonte says:

  @44 Gelukkig is er weer eens wat gratis cabaret het werd ook zo saai !

  De NVM gaat verder met het verlijden van potentiële kopers tot het Kamikazekoperschap.
  Straks zakt de pudding ineen (o.a. k.k. eraf) den dan hebben ze liever zoveel mogelijk zielen zo hoog mogelijk ingestapt.

  Sterkte met deze stap, het zal de NVM haar geloofwaardigheid versterken (die was al niet zo….)

 67. Juan Belmonte says:

  @FT prachtig, dank maar weer, alleen al Den Haag, kunt u nagaan als we zouden kunnen extrapoleren naar het hele land… (Juan moet er niet aan denken)

  De Tombola Top Tienduizend versie 15

  Voor wie -naast het jokkenbrokkengeleuter (ERA bedankt voor de kwalificatie) van de NVM- ook graag de werkelijkheid onder ogen ziet.

  0) Okkie -50% van 1.295k voor 649k Rijkesluisstraat 43 5688 EC Oirschot.
  1) Spongebob -80% van 151 naar 29 k euro Turkeije 17, Waterlandkerkje
  2) nhz -67% VAN 8 MILJOEN EURO naar 2,6 miljoen euro, om privacy redenen ombekend gebleven villa in Blaricum
  3) Spongebob -47% van 124.5 naar 66k Molendijk 35, Nieuwe-Tonge
  4) Spongebob -44% van 500k voor 282 k Repel 6, 4926 DD LAGE ZWALUWE
  5) eduro -41% van 685k voor 400k huizerweg 66 Bussum
  6) IL -30% Diverse nieuwbouw Woningcorporatie ZVH
  7) Spongebob -38% van 725k voor 453 k Vijfhuizenberg 94 Roosendaal
  8 Spongebob -43% van 199k voor 113k Bergstraat 8 Zegge
  9) Spongebob -31% van 149k voor 104 k Kasterleestraat 362 Breda
  10) Okkie -30% Limburgse bouwbedrijf Jongen op het hele pallet
  11) Spongebob -29% van 219k voor 155k Tramsingel 112a BREDA
  12) Spongebob -33% van 899k voor 599k Wildhage 26 Teteringen
  13) Spongebob -34% van 269k voor 177k Bisschop van Mierlostraat 62 Mierlo
  14) Spongebob -53% van 124k naar 59k Molenstraat 168 Roosendaal
  15) Spongebob De Luther 5, 5095 AC HOOGE MIERDE -41% van 984k voor 576k
  16) admin Opbrengst nieuwbouwgrond Eindhoven -84% van 89,9k naar 14,1 k (ja Juan zit hier cijfers te manipuleren, het jaar is nog niet om, hij heeft er nu desalniettemin aardigheid aan en is voornemens ieder nanoseconde de laatste cijfers te tonen
  17) FT Duinlaan 143 den Haag -33% van 1.120k voor 749k (nota bene: nog te koop)
  18) Z24 met verschil gemiddelde vraagprijs vrijstaande woningen en gemiddelde verkoopprijs = 32 procent
  19) IMF die al een paar jaar beweert dat huizenprijzen in 30% overgewaardeerd worden
  20) Juan Belmonte Van de Veldestraat 68, 2525 AX ‘S-GRAVENHAGE -42% van 101 k voor 58 k euro
  21) Mr. G Hukker met 22102010 het bericht dat NVM wèl betrouwbare informatie over de woningmarkt heeft
  22)Juan Belmonte: bij een daling van 38% komt de NL huizenmarkt op het niveau van gedwongen veilingen en op het niveau van (ongedwongen) Duitse huizenmarkt en dus op gang.
  huizenmarkt-zeepbe…ijden/#comment-55315
  23) Spongebob -59% van 269k voor 111k Wilhelminastraat 141, SINT JANSTEEN
  24) FT -39.6% – Piet Heinplein 118 – 495000 – 299000 – (6-11-08)
  25) FT -37.3% – 1e Sweelinckstraat 47 – 1195000 – 749000 – (30-05-09)
  26) FT -33.1% – Duinlaan 143 – 1120000 – 749000 – (21-03-08)
  27) FT -32.4% – Plesmanweg 28 – 510000 – 345000 – (31-01-06)
  28) FT -30.1% – Taco Scheltemastraat 36 – 643000 – 449500 – (16-02-08)
  29) FT -28.5% – Prinsegracht 77 R – 419000 – 299500 – (3-08-08)
  30) FT -26.8% – Zandvoortselaan 154 – 1495000 – 1095000 – (6-06-07)
  31) FT -26.2% – Socrateslaan 7 – 575000 – 424500 – (26-10-08)
  32) FT -24.3% – Van Kijfhoeklaan 94 – 395000 – 299000 – (24-05-08)
  33) FT -24.0% – Vuurland 41 – 275000 – 209000 – (15-11-08)
  34) FT -23.7% – Vivienstraat 51 – 549000 – 419000 – (4-09-09)
  35) FT -23.5% – Landrestraat 430 – 189000 – 144500 – (7-01-10)
  36) FT -22.8% – Van Alkemadelaan 1196 – 232500 – 179500 – (10-12-08)
  37) FT -22.4% – R.J. Schimmelpennincklaan 10 a – 290000 – 225000 – (5-07-08)
  38) FT -22.3% – Schelpkade 23 -25 – 895000 – 695000 – (23-12-08)
  39) FT -22.2% – Weissenbruchstraat 18 – 379000 – 295000 – (21-09-09)
  40) FT -21.9% – Weissenbruchstraat 398 – 480000 – 375000 – (1-12-09)
  41) FT -21.9% – Cantaloupenburg 18 – 549000 – 429000 – (31-05-08)
  42) FT -21.0% – Van Hoeylaan 45 a – 315000 – 249000 – (20-10-08)
  43) FT -20.4% – Parkweg 3 G – 358000 – 285000 – (31-03-08)
  44) FT -20.1% – Meloenstraat 89 – 499500 – 399000 – (4-09-08)
  45) FT -20.1% – Tesselseplein 11 – 174500 – 139500 – (20-12-07)
  46) Frankie -40% Heusdensebaan 130 5076 VA Haaren van 995 voor 595 k euro (en nog steeds te koop)
  47) Kornalijnhorst 94 -39.1% 275000 167500 (05-03-08)
  48) Vreeswijkstraat 101 -36.5% 275000 174500 (29-08-08)
  49) Westeinde 139 a -30.4% 645000 449000 (19-06-08)
  50) Laan van Wateringse Veld 979 -24.8% 399000 300000 (14-06-08)
  51) Goeverneurlaan 289 -23.2% 140000 107500 (12-03-10)
  52) Burgemeester Patijnlaan 78 -21.0% 278000 219500 (27-11-06)
  53) Pompstationsweg 31 -21.0% 885000 699000 (23-03-08)
  54) Therese Schwartzestraat 56 -20.6% 339000 269000 (26-02-07)
  55) Schaarsbergenstraat 76 -20.1% 136500 109000 (18-06-10)
  56) 36,38% verlaging | 369.000, eerst: 580.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/drenthe/roswinkel/roswinkelerstraat-104/details.html 57) Roswinkelerstraat 104, Roswinkel
  36,67% verlaging | 475.000, eerst: 750.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/friesland/franeker/zilverstraat-26/details.html 58 ) Zilverstraat 26, Franeker
  36,8% verlaging | 395.000, eerst: 625.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/limburg/montfort/markt-24/details.html Markt 24, Montfort
  59) 37,04% verlaging | 425.000, eerst: 675.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/groningen/delfzijl/weg-naar-den-dam-4/details.html Weg Naar Den Dam 4, Delfzijl
  60) 37,24% verlaging | 150.000, eerst: 239.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/noord-holland/marken/buurt-ii-6/details.html Buurt II 6, Marken
  61) 37,74% verlaging | 165.000, eerst: 265.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/overijssel/nijverdal/grotestraat-250-a/details.html Grotestraat 250 A, Nijverdal
  62) 37,88% verlaging | 310.000, eerst: 499.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/drenthe/sleen/brink-12/details.html Brink 12, Sleen
  63) 38,3% verlaging | 725.000, eerst: 1.175.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/noord-holland/wognum/oosteinderweg-9/details.html Oosteinderweg 9, Wognum
  64) 38,41% verlaging | 1.475.000, eerst: 2.395.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/overijssel/enschede/strootsweg-390/details.html Strootsweg 390 ., Enschede
  65) 38,61% verlaging | 79.500, eerst: 129.500 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/friesland/sneek/jan-van-nassaustraat-42/details.html Jan Van Nassaustraat 42, Sneek
  66) 38,61% verlaging | 795.000, eerst: 1.295.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/noord-brabant/hoogeloon/ir-mettropweg-2/details.html Ir. Mettropweg 2, Hoogeloon
  67) 39,02% verlaging | 225.000, eerst: 369.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/drenthe/hijken/zwartingerkamp-9/details.html Zwartingerkamp 9, Hijken
  68 ) 39,36% verlaging | 339.000, eerst: 559.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/noord-brabant/eindhoven/grasfonteinkruid-23/details.html Grasfonteinkruid 23, Eindhoven
  69) 40% verlaging | 450.000, eerst: 750.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/overijssel/hellendoorn/dorpsstraat-3-bouwgrond/details.html Dorpsstraat 3 – Bouwgrond, Hellendoorn
  70) 40,04% verlaging | 119.800, eerst: 199.800 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/limburg/heerlen/dillegaard-236/details.html Dillegaard 236, Heerlen
  71) 40,12% verlaging | 100.000, eerst: 167.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/gelderland/tiel/fabriekslaantje-15/details.html Fabriekslaantje 15, Tiel
  72) 41,12% verlaging | 995.000, eerst: 1.690.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/utrecht/woerden/breeveld-22/details.html Breeveld 22, Woerden
  73) 42,26% verlaging | 89.500, eerst: 155.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/noord-brabant/eindhoven/kronehoefstraat-44-a/details.html
  Kronehoefstraat 44 A, Eindhoven
  74) 44,38% verlaging | 49.500, eerst: 89.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/groningen/groningen/helper-brink-61-101/details.html Helper Brink 61 101, Groningen
  75) 45,34% verlaging | 398.500, eerst: 729.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/noord-brabant/haaren/haarendijk-2/details.html Haarendijk 2, Haaren
  76) 45,42% verlaging | 846.000, eerst: 1.550.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/gelderland/lichtenvoorde/varsseveldseweg-61-b/details.html Varsseveldseweg 61 B, Lichtenvoorde
  77) 47,23% verlaging | 1.000.000, eerst: 1.895.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/flevoland/almere/slotbos-3/details.html Slotbos 3, Almere
  78 ) 50,25% verlaging | 99.000, eerst: 199.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/gelderland/ewijk/groene-heuvels-112/details.html Groene Heuvels 112, Ewijk
  79) 51,61% verlaging | 75.000, eerst: 155.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/limburg/venlo/oranjestraat-39/details.html Oranjestraat 39, Venlo
  80) 55,93% verlaging | 650.000, eerst: 1.475.000 | http:/www.huizenzoeker.nl/koop/limburg/sevenum/zeesweg-15/details.html Zeesweg 15, Sevenum
  81) Jan ten Brinkstraat 31 -42.3% 224500 129500 (05-08-10)
  82) Schalk Burgerstraat 447 -40.0% 125000 75000 (25-12-06)
  83) Laan van Roos en Doorn 39N -33.6% 625000 415000 (14-08-10)
  84) Treslonglaan 63 -27.3% 549000 399000 (24-10-09)
  85) Haringkade 1 E -20.6% 649000 515000 (02-04-08)
  86) Mechelsestraat 18 -20.1% 825000 659000 (03-08-08)
  87) Van Hogenhoucklaan 5 -20.1% 875000 699000 (01-12-10)
  88) Kornalijnhorst 163 -20.1% 199000 159000 (09-09-10)

  89) Capadosestraat 224 -58.3% 258500 107900 (15-05-06)
  90) Plesmanweg 136 -46.8% 936000 497500 (02-02-08)
  91) Dedemsvaartweg 479 -33.6% 298000 198000 (04-03-11)
  92) Johan Van Oldenbarneveltlaan 6 ii -32.6% 665000 448000 (09-04-09)
  93) Albert Schweitzerlaan 153 -28.6% 349500 249500 (17-04-08)
  94) Burgemeester Patijnlaan 78 -28.2% 278000 199500 (27-11-06)
  95) Luchtenburgplein 32 -27.8% 540000 390000 (14-10-10)
  96) Cees Laseurlaan 101 53 -26.4% 297500 219000 (30-01-09)
  97) Maaswijkstraat 27 29 -25.7% 498000 370000 (22-08-08)
  98) Kwekerijweg 7 -25.0% 3200000 2400000 (14-06-10)
  99) Landrestraat 989 -24.9% 259000 194500 (11-02-09)
  100) Doorniksestraat 4 -24.1% 725000 550000 (20-10-08)
  101) Loosduinse Hoofdstraat 127 -23.7% 249000 190000 (18-09-08)
  102) Bilderdijkstraat 69 -23.4% 389000 298000 (24-06-09)
  103) Molenstraat 25 F -22.3% 895000 695000 (07-04-09)
  104) Mexicosingel 53 -22.3% 579000 450000 (02-04-10)
  105) Zeekant 95 B -21.9% 319000 249000 (03-07-10)
  106) De Luttestraat 25 -21.4% 315000 247500 (05-08-10)
  107) Daguerrestraat 41 -21.2% 349000 275000 (06-03-10)
  108) Theo Mann Bouwmeesterlaan 558 560 -21.2% 698000 550000 (25-02-09)
  109) Gentsestraat 159 -21.1% 729000 575000 (03-11-09)
  110) Fahrenheitstraat 481 -21.0% 164000 129500 (26-11-08)
  111) Simon Vestdijkstraat 31 -20.1% 462500 369500 (18-04-07)
  112) Prinsegracht 81 -33.4 % 598000 398000 (2011-04-29)
  113) Laan van Meerdervoort 80 -31.0 % 1450000 1000000 (20-11-06)
  114) Laan van Meerdervoort 514 -29.2 % 349500 247500 (12-09-08)
  115) Laan van Clingendael 20 -27.3 % 274500 199500 (27-09-10)
  116) Van Kijfhoeklaan 75 -26.7 % 525000 385000 (24-06-09)
  117) Athenesingel 57 -23.5 % 389000 297500 (22-06-08)
  118) Laan van Clingendael 79 -22.3 % 289000 224500 (27-09-10)
  119) Esther De Boer van Rijklaan 3 -21.5 % 975000 765000 (14-06-10)
  120) Ruychrocklaan 162 -21.5 % 825000 648000 (7-01-10)
  121) Else Mauhslaan 211 -20.7 % 498000 395000 (1-10-09)
  122) Mesdagstraat 16 -20.4 % 798000 635000 (14-06-08)
  123) Hoenderloostraat 51 -20.1 % 169000 135000 (12-12-09)

  Juan is gestopt met tellen, net als bovenstaande betreft dit Den Haag, ingebracht door FT, waarvoor wederom dank:

  Veenkade 67 -63.2 % 650000 239000 ( 20-10-08 )
  Hoogeveenlaan 21 -51.0 % 439000 215000 ( 16-10-09 )
  Plesmanweg 136 -49.0 % 936000 477500 ( 02-02-08 )
  Groningsestraat 241 -46.9 % 1498000 795000 ( 07-10-09 )
  Jan ten Brinkstraat 31 -44.5 % 224500 124500 ( 05-08-10 )
  Piet Heinplein 118 -44.4 % 495000 275000 ( 6-11-08 )
  Raamweg 20 -44.2 % 2500000 1395000 ( 18-09-10 )
  Sumatrastraat 312 -38.9 % 695000 424500 ( 24-10-10 )
  Bezuidenhoutseweg 450 -37.1 % 1565000 985000 ( 25-01-09 )
  Withuysstraat 165 -36.1 % 180000 115000 ( 22-11-10 )
  Tapijtweg 24 -33.7 % 1275000 845000 ( 22-08-10 )
  Cees Laseurlaan 201 -33.6 % 147500 98000 ( 20-02-10 )
  Uithofslaan 48 -31.6 % 1600000 1095000 ( 21-05-10 )
  Ockenburghstraat 78 -30.2 % 179000 125000 ( 05-08-09 )
  Henricuskade 111 -29.2 % 775000 549000 ( 24-12-10 )
  Wingerd 18 -28.6 % 825000 589000 ( 19-06-09 )
  Deltaplein 699 -27.1 % 549000 400000 ( 05-01-08 )
  Van Alkemadelaan 1 -26.7 % 675000 495000 ( 20-01-10 )
  Benoordenhoutseweg 24 24a -26.5 % 945000 695000 ( 20-03-10 )
  Loosduinsekade 31 -25.8 % 215000 159500 ( 06-11-08 )
  Parkweg 12 -25.7 % 2550000 1895000 ( 29-05-10 )
  Burgemeester Patijnlaan 1934 -25.4 % 1475000 1100000 ( 25-01-09 )
  Obrechtstraat 147 -25.3 % 435000 325000 ( 24-06-09 )
  Seinpostduin 108 -24.8 % 399000 300000 ( 24-06-09 )
  Hoge Zand 52 A -24.7 % 259000 195000 ( 25-11-09 )
  Stadhouderslaan 24 A -24.1 % 375000 284500 ( 30-12-09 )
  Fahrenheitstraat 481 -24.1 % 164000 124500 ( 26-11-08 )
  Langnekstraat 18 -24.0 % 262000 199000 ( 17-04-09 )
  Groningsestraat 277 -23.6 % 495000 378000 ( 11-07-09 )
  Burgemeester Jansenstraat 3 -23.6 % 169500 129500 ( 29-05-10 )
  Stevinstraat 99 a -23.4 % 389000 298000 ( 5-08-10 )
  Bronovolaan 20 -22.3 % 895000 695000 ( 16-02-08 )
  Simon Vestdijkstraat 31 -22.2 % 462500 360000 ( 18-04-07 )
  Aaltje Noordewierstraat 182 -22.1 % 385000 300000 ( 27-09-10 )
  Notenplein 161 -21.9 % 159500 124500 ( 22-07-09 )
  Sumatrastraat 222 224 -21.9 % 895000 699000 ( 16-01-08 )
  Vondelstraat 262 -21.8 % 239000 187000 ( 24-06-09 )
  Palaceplein 68 -21.6 % 319000 250000 ( 5-02-07 )
  Van Blankenburgstraat 23 -21.6 % 319000 250000 ( 24-10-10 )
  Spakenburgsestraat 85 -21.5 % 139500 109500 ( 09-10-09 )
  Gevers Deynootweg 892 -21.5 % 445000 349500 ( 10-04-10 )
  Zwolsestraat 217 -21.2 % 285000 224500 ( 8-10-07 )
  Minstreelstraat 98 -21.1 % 285000 225000 ( 225000 )
  Karperdaal 115 -20.2 % 374500 299000 ( 299000 )
  Duinlaan 149 -20.1 % 995000 795000 ( 795000 )
  Hendrik Zwaardecroonstraat 226 -20.1 % 249000 199000 ( 199000 )
  Fahrenheitstraat 743 -20.1 % 174500 139500 ( 139500 )

 68. j says:

  @64
  verlijden ja, freudian slip 😉 (verleiden)

  Mooi ook hoe ze nu steunbetuigingen van ABN, Rabo, ING, VEH en NHG (!) in hun nieuwsberichten verwerken. Allemaal belanghebbende partijen die als “expert” worden neergezet.

  Alleen waarom de NHG directeur zich hiervoor leent snap ik niet (persoonlijke vriendjes met NVM/vastgoedmannen?).

  http://nieuws.nvm.nl/actual/juni_2011/banken_onderschrijven_gedachte_nvm-campagne.aspx
  http://nieuws.nvm.nl/actual/juni_2011/experts_achter_doelstellingen_nvm-campagne.aspx

 69. Juan Belmonte says:

  De NVM propaganda schalt:

  “Het aantal woningen waaruit de consument op dit moment kan kiezen is in alle prijsklassen groter dan ooit en de koopprijzen zijn lager dan in de afgelopen jaren. En er is nog steeds sprake van een historisch lage hypotheekrente.

  Géén enkele reden.
  Géén enkele reden.
  Géén enkele reden
  ….
  (ongepaste kortzichtigheid)

  Juan: maar staan er hierboven niet zo’n 150 dan ?

  Hahahaha, de marketingcommunicatie boys en girls verbrende weer een flink pak geld, opgebracht door Kamikazekopers die zich veelal voor meer dan 100% moesten laten financieren.

  Suerte, de R is nota bene nu niet in de maand… 🙂

 70. FT says:

  @Starter 63,

  Leuk lijstje.
  En ik moet zeggen klopt ook wel een beetje met wat ik zie.

  Zoals bekend (zie 59) probeer ik Den Haag een beetje bij te houden en in de TTT zie je de resultaten.
  Ik heb voor een kennis ook even naar Groningen gekeken.

  Ik heb de computer even een eerste scan laten (deze is nog lang niet compleet). Maar als ik de grens op 20,0% zet kom ik voor Groningen voorlopig op 5 huizen. Terwijl ik in Den Haag al op 250 stuks zit.

 71. Juan Belmonte says:

  Excuus Juan is vergeten in 68 de volgende NVM propaganda te herhalen:

  Kortom, er is geen enkele aanleiding voor potentiële kopers om terughoudend te zijn.

  Nee, geen enkele 🙂

  Hahahahahahahahahaaaaaaaa.

 72. Juan Belmonte says:

  @FT klopt-niet laat graag weten wordt-i korter

 73. Hijdieandersnooitietszegt says:

  @ 69 Juan
  “Aanleiding” is iets anders dan “reden”, dus “reden” zullen ze NIET snel schrijven. Zelfde verhaal als bij de Lotto: grootste RISICO om miljonair te worden, want als ze “kans” zouden schrijven, krijgen ze de staatsloterij aan de broek. Ze gebruiken dus hele “politiek” correct gekozen woorden.
  Da’s geen misleiding, da’s net als Clinton “I did not have sexual relations with that woman”, want wanneer houdt gewone sex op en wordt het een sexuele relatie…??? Elk woord op een weegschaaltje dus en goede journalisten die de -echte- juiste vragen stellen. Ik ben benieuwd, want volgens mij wordt het een hete zomer…

 74. Juan Belmonte says:

  Off-topic:

  Kijk in Spanje pakt men de koe bij de horens:

  Extra 10% daling verwacht bovenop de nu al 20% daling in huizenprijzen in Spanje.

  En el caso del suelo, el abaratimiento es ya del 30% y alcanzará el 45% o el 50%.

  Grondprijzen gaan naar de helft.

  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/01/suvivienda/1306919635.html

  Maar in de polder is er géén enkele aanleiding voor potentiële kopers om terughoudend te zijn 🙂

 75. Juan Belmonte says:

  @72

  Redenen maar ook ook aanleidingen genoeg:
  – rente is gaan stijgen en zit voor Griekenland op 15%, kotom RISICO krijgt een prijs
  – het financiële stelsel toont barsten en men spreekt van besmetting (iets wat Juan niet snapt)
  – banken beperken krediet
  – politiek dwingt banken om particulieren te laten aflossen

  en nog belangrijker:
  – de omzet op de huizenmarkt is gehalveerd: men gelooft het schaarste verhaal gewoon niet meer en stopt zich in strophypotheken te steken… 🙂

  Ziet u nu ook géén enkele aanleiding en wonen wij op dezelfde planeet (sorry Juan wil wel eens open deuren benoemen) ?

  Maar het kan natuurlijk zijn dat NVM en Juan andere media lezen 🙂

 76. Juan Belmonte says:

  Voor wie de SPAANSE ZEEPBEL wil begrijpen:

  http://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ&feature=player_embedded

  http://weblogs.nrc.nl/madrid/2011/05/30/spaanse-crisis-voor-dummies/

  Soms is geen commentaar
  het beste commentaar.

 77. Adamus says:
 78. dalen says:

  Mooie cijfers en goed werk FT en Juan. Het zegt genoeg wat er aan de hand is. Ik moet maar net als de rest om optimistisch te blijven steeds grotere oogkleppen kopen en nog verder met de kop in het zand gaan.

  Gaat met wall Street ook niet goed. De double dip komt er, herstel is er, aan.

 79. Adamus says:

  75 was reactie op 22 Dalen

 80. Juan Belmonte says:
 81. Juan Belmonte says:

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-05-2011/moodys-ziet-verslechtering-van-betalingen-nederlandse-hypotheek/

  Oorzaak of aanleiding ?

  Lijkt Juan meer een aanleiding, het gebeurt ook echt er komt iets in beweging.

  Doet het onderscheid oorzaak en aanleiding er hier ook toe, worden met definities historische veranderingen beslecht ?

  Nee, J.i. blijven de makelaars jokkebrokken om in het jargon te blijven 🙂

 82. Adamus says:

  Nhz, ehec bacterie wel in duitsland. Nog niet hier?
  Wat een verschijnsel.

 83. Adamus says:

  Juan, makelaars zijn te eendimensionaal, te dom om jokkebrok te zijn. Bij de competenties van een makelaar past geen jokken.

 84. Maria says:

  @78 @80

  Pardon, Adamus en Juan Belmonte, ik dacht niet dat wij die taal, op deze site, gebruiken,die jullie hier gebruiken! Maar zie, ik vergis me weer een keer!

  Makelaars als jokkebrokken of het gebrek hieraan. Het is de schuld schuiven naar, met iedereen op een voorzichtige achtergrond en ook ieder zijn deel in dit hele verhaal.

  En ik blijf erbij, de maatschappij dat ben jij, de overheid, dat ben jij!

  We kunnen met zijn allen het verschil maken, en iedereen die al langer op deze site kijkt weet wat ik bedoel!

  We weten wat er gebeurt met Griekenland en dan met letterlijk “onze banken”, we weten wat er gebeurt met onze gemeentelijke belastingen, kun je nagaan, ik wacht nog steeds op het “zoet” van Balkende, maar helaas.

  Een maatschappij die steeds meer blijft consumeren dan ze aan ontvangsten binnen krijgt gaat failliet, Griekenland is het meest recentste voorbeeld, Amerika already long past.

  Het NIBUD geeft tegenwoordig steeds vaker budgetvoorlichtingen, evenals de Rabobank naar jongeren.
  Alleen onze Overheid (jij!!!) hoeft dat niet.

  De tering naar de nering zetten is een oud gezegde en Drees ( zie Elsevier nr.?) wist hoe!

  Discussies over het kopen van de grond onder een voetbalstadion, gemeenten die gronden opgekocht hebben, pfff…..

  Wat je niet hebt, kun je niet uitgeven, en wat je niet uitgeeft, daar hoef je niet voor te werken.
  Eenvoudiger kan ik het niet maken en jullie met zijn allen ook niet!

  Zouden we ooit een keer verstandig kunnen zijn?

 85. nhz says:

  @81:
  natuurlijk zijn die EHEC bacteriën ook hier te vinden, misschien een iets andere variant. We leveren tenslotte ook gratis MRSA en ESBL bij het meeste bio-industrie vlees en steeds meer andere landbouw produkten (een ‘geslaagd’ Nederlands exportprodukt dus). Dat het om een partij besmette komkommers gaat dat is ongeloofwaardig. Ik ben benieuwd of we ooit het echte verhaal te horen krijgen. Van de ‘Mexicaanse griep’ was volgens mij ook vrij snel duidelijk waar het vandaan kwam (niet uit Mexico dus) en ik heb dat verhaal nooit in de Fabeltjeskrant gehoord.

  @83:
  gelukkig is Henk Bleker geen jokkebrok; dus we krijgen niet alleen onbeperkte steun voor alle wellicht door de EHEC schrik getroffen landbouwers, en deeltijd-ww voor alle werknemers, maar we gaan ook horen hoe het zit. Er is al 20 miljoen vrijgemaakt voor een nieuwe reclamecampagne; misschien kunnen ze het reclameburo van NVM en Ger Hukker inhuren om een en ander kracht bij te zetten. De overheid lost alles op met een zak geld, niets aan de hand, gaat u vooral rustig slapen (en verder met consumeren).

 86. ll says:

  Is hier al over nagedacht inzake EHEC ?

  Biologische oorlogvoering is een manier van oorlog voeren met gebruik van levensvormen (planten, schimmels, virussen, bacteriën) of giftige chemische stoffen die door levensvormen worden geproduceerd.

 87. ll says:

  @ nhz.

  Zelfs teken staan op de biologische lijst van de CIA 😉

  Het KKKA-virus dat in 2002 onder teken opdook in Turkije, blijkt volgens de Cumhuriyet Halk Partisi te zijn opgenomen op de lijst van biologische wapens van de CIA en de FBI.[1]

 88. Goudbelegger says:

  @81 de overheid dat ben jij? Nee, dat zijn die mensen die m’n geld afpakken om er lekker van te leven zonder te werken en ondertussen te liegen dat ze allemaal nuttige dingen doen.

  De overheid is Ed Nijpels die nu in plaats van Brinkman eens een bouwverhaal ophangt, Nederland is al één grote opgebroken weg, waar valt nog wat te halen?? De afluitdijk!!!! Uit onderzoek blijkt……. bla bla bla groot gevaar….. bla bla bla moet hersteld worden bla bla bla, centjes voor nodig.

 89. ll says:

  @ Juan, een overzichtje van de huizenmarkt in Spanje. De crash is daar compleet.

  http://www.affidata.com/sh/huizen-te-koop/huizenprijzen-huizenmarkt-spanje

 90. j says:

  @77 juan, mooi filmpje. Gelukkig is hier alles anders.

  Heeft iemand iets veranderd aan de settings van de site? als ik nu de voorpagina bezoek beginnen alle filmpjes tegelijk af te spelen 🙂

 91. nhz says:

  @85:
  er zal per ongeluk wel eens iets uit een biowapenlab in de natuur terecht komen, en de bio-industrie is de perfecte plek om al die zaken door elkaar te husselen en zo Frankenstein-organismes te kweken zonder dat iemand het in de gaten heeft. Via DNA sequencing is uiteindelijk vaak wel te achterhalen waar iets vandaan komt (zoals bij de ‘mexicaanse’ griep), maar zulke informatie is zelden in de gewone pers te vinden. Worden mensen alleen maar ongerust van, vertrouw op de overheid en de zelfregulering door de landbouw sector 😉

  @86:
  lyme (borrelia bacterie) staat ook op sommige amerikaanse biowapen lijsten. CIA kan het weten, de yanks hebben tenslotte jarenlang vele miljarden dollars besteed aan het gebruik van teken en de hele dierentuin die er in zit voor biologische oorlogvoering (voor geinteresseerden: google Plum Island, dat ligt ongeveer 1 km van het plaatsje Lyme). Dat iets op de biowapen lijst staat betekent niet dat het door mensen als biowapen ontwikkeld is, meestal is het een ‘natuurprodukt’ waarvan men ontdekte dat het handig is om mensen dood te maken (of anderszins uit te schakelen).

  Ik wacht met spanning op de eerste bacterie die betonrot en steenrot veroorzaakt op zo’n schaal dat alle huizen binnen 10 jaar afgebroken moeten worden. Tip voor onderkoning Elco?

  @87:
  kompleet? en ik dacht dat hij nu pas echt ging beginnen. Gelukkig staan huizen in Nederland wél voor de echte waarde in de boeken van de banken (en de staat) 😛

  “Als je als buitenlander wil profiteren van de crisis kun je beter een (tweede) hypotheek in eigen land afsluiten…. Het zijn overigens niet alleen Spanjaarden die het moeilijk hebben. Er komen ook veel huizen op de markt van Engelsen die op het hoogtepunt van de markt hun vakantiewoning hebben gefinancierd met de overwaarde van hun woning in de UK.”

  maar koopt u vooral nog een extra huisje aan de Costa met de overwaarde van uw eeuwig in waarde stijgende stulpje in de polder!

  “De eigenaren van de woningen die gesloopt worden zijn hun geld kwijt en zijn inmiddels een actiegroep gestart. Ze willen gecompenseerd worden. ”

  dat zal dan wel over Nederlandse eigenaars gaan, die weten niet beter dan dat alles gecompenseerd wordt, ook als je zelf crimineel bezig was.

 92. ll says:

  Wisten we al dat de gemiddelde bouwkosten van de nieuwbouwwoningen aan het zakken zijn ? 😉

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70769ned&LA=NL

 93. Pieter says:

  @88: Dat zijn nog eens dalingen zeg 🙂

 94. dalen says:

  2 euro per m2 gedaald.

  Kan me dat wel voorstellen als ik zie wat ze nu afleveren. Keuken mag je zelf plaatsen enz. In Belgie noemen ze dat winddicht opgeleverd.

  Die enorme daling zit natuurlijk ook in de voertaal die nu op de bouw usance is, Pools, Hongaars et cetera,

 95. nhz says:

  @90:
  die daling is ruis op de voorafgaande stijging. Wel opvallend trouwens dat huurwoningen per m2 nu nog duurder zijn dan koopwoningen, dit kan niet anders betekenen dan dat er véél te luxe gebouwd wordt (of dat voor iedere medewerker van de WBV een Maserati in rekening gebracht wordt …).

 96. nhz says:

  @93:
  P.S.: of zouden koopwoningen zo verschrikkelijk overmaats zijn tegenwoordig dat daardoor ondanks veel hogere bouwkosten de prijzen per m2 gemiddeld onder die van een huurwoning komen, zoals bij de Amerikaanse ‘McMansions’?
  Zal mogelijk wel een rol spelen, als ik kijk wat er bij ons in de buitenwijken gebouwd wordt, véél te groot voor een normaal gezin (en dan wonen er vaak ook nog tweeverdieners zonder kinderen, vermoed ik).

 97. Scheefhuurder says:

  @34 de eisen zijn in het biteland veel strenger dus starters hebben niet zoveel aan nl prijzen met een buitenlandse hypotheek.

 98. ll says:

  Ondertussen in Olland.

  100.000 mensen levenslang met een restschuld ?

  http://www.welingelichtekringen.nl/huizen-risico-op-levenslange-restschuld.html

 99. ll says:

  Foutje, alles is al twee jaar geleden 😉 …..

 100. ll says:

  Klanten van de DSB zijn hier niet blij mee, hogere rente of vertrekboete 😉

  Deze post is van gisteren 😉

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/01/hoge-boete-of-rente-voor-duizenden-dsb-klanten/

 101. nhz says:

  @99:
  de schuldeisers (waaronder veel mensen met meer dan 100K bij DSB) kunnen 15% van hun geld tegemoet zien. Ondertussen maken VEH, consumentenbond, enz. enz. zich boos over die ‘zielige’ scheefleners die vast gerekend hadden op een ‘free lunch’ bij DSB, en nu blijkt dat ze toch wat (extra) moeten betalen! Heel oneerlijk eigenlijk dat je voor een hypotheek moet betalen, waarom krijgt niet iedereen zo’n lening tegen 0% rente? Misschien kunnen ze daar straks eens over gaan zeuren …

 102. j says:

  @97 DSB hypotheken waren gister ook nog breeduit bij nieuwsuur:
  http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1103405

  vanaf minuut of 9.

 103. ll says:

  Als Uw bank failliet is bent u met uw hypotheek vogelvrij verklaard 😉

  ‘ Wie doet de curator wat?
  Kan dan niemand iets aan deze situatie doen? Dat is best lastig. DSB Bank is een failliete bank en daarmee naar de letter van de wet niet langer een bank. Daardoor hebben DNB en AFM geen toezichthoudende taak meer en spelen het klachteninstituut Kifid en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) evenmin nog een rol. De curatoren kunnen ongestoord hun gang aan. Iedereen kijkt elkaar aan en niemand doet wat. ‘

  Behalve natuurlijk de Vereniging Geleend Huis. 🙂

 104. ll says:

  Gemeente Rijnwoude kiest het hazenpad, uiteraard met achterlating van een bestemmingsplan, iedereen blij 🙂

  http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article9386171.ece/Miljoenenverlies-op-bouwlocatie-Hazerswoude-afgewend

 105. Goudbelegger says:

  Apart, de overheid gaat niet helpen. Geen overheid of lobby, dan krijg je dat. De problemen worden veroorzaakt door aarzelende kopers, natuurlijk, niet omdat er een huizenbubble was en prijzen te hoog zijn..

  Dachten dat salarissen altijd zouden stijgen.. herken dat van toen ik nog naief was..

  ———

  100.000 huishoudens lopen groot risico op financiële problemen door prijsdalingen op de woningmarkt. Ze hebben kans op een levenslange restschuld als ze hun woning gedwongen moeten verkopen.

  ‘Het kabinet gaat hen niet helpen,’ zei minister Van der Laan. „De problemen worden veroorzaakt door aarzelende kopers die op verdere prijsdalingen wachten. Daar kan het kabinet niets aan doen.”

  waarde van de hypotheek hoger dan die van het huis. „Zij zijn ervan uitgegaan dat huizenprijzen en salarissen altijd blijven stijgen. Ze hebben nooit aan het huidige scenario gedacht.”

 106. nhz says:

  @102:
  eerst konden de bankiers bij DSB ongestoord hun gang gaan, nu kan de curator ongestoord zijn gang gaan. Zou het niets uitmaken? Ome Nout slaapt toch rustig verder …

  @103:
  dan betaalt Ballast Nedam dus 40.000 euro per perceel, dat lijkt weinig vergeleken met wat aan particulieren gevraagd wordt, maar is toch een flink bedrag als de huizenbubble straks instort. Ik ben benieuwd wie hier uiteindelijk garant voor staat (zal wel weer linksom of rechtsom de belastingbetaler zijn). Waarom kan de gemeente die grond niet gewoon voor diezelfde prijs aan particulieren verkopen?

 107. lorenzo says:

  Voor 240 Eurotjes per uur , een paar jaartjes voelen hoe het is bankdirecteur te zijn. Kom mensen , dat willen we allemaal wel.

 108. ll says:

  Ondertussen in Spanje

  Van dft. draadje met dank aan Coxhans.

  Buenasz dias ….

  Geheel volgens de strategie van ex USA president Bush die er merkwaardiger wijze altijd in slaagde om informatie die niet echt goed uitkwam op vrijdag- of zondagavond naar buiten te brengen, is er hier ook een klein detail bekend gemaakt, gisteravond …

  De spaanse provincie Castilla La Mancha heeft ruim 2 miljoen inwoners, is echter qua grootte in km2 de derde spaanse provincie. Men heeft bekend gemaakt 7 miljard schuld te hebben, en nog uitsluitend in staat te zijn in juni de salarissen te kunnen betalen van de ca 70.000 ambtenaren. Daarna, voor de rest van het lopende jaar is er niets meer in kas.

 109. nhz says:

  @106:
  ik voel een greep in mijn portemonnee, a la Greque.

  @107:
  Als ik Marc Vijver goed begrijp is NHG voor het subprime publiek en boven NHG voor de ‘middenklasse’ (= DFT lezers en VVD achterban?). Voor snel verkopen lijkt het me inmiddels een beetje laat, met 250K concurrenten.

 110. j says:

  @106 nhz
  Is er een reden dat je (in mijn beleving) altijd degene quote die ná jou gaat reageren? Zie je meer reacties dan ik misschien?

 111. wesley says:

  Dr t heeft het duidelijk echt helemaal niet begrepen heh.
  Ow wat goed, straks zijn we allemaal miljonair. wat zijn we dan blij zeg. Als ik lees dat er zoveel miljonais zijn denk ik alleen maar: “ow, dus mijn geld is nog minder waard geworden”

 112. Ronald says:

  Een nieuw geluid ipv napraten:
  Als we het probleem op de huizenmarkt afmeten aan het aantal gedwongen verkopen (=debiteuren die opgehouden zijn af te betalen), dan was er geen probleem ten tijde van maatregelen ter beperking van leencapaciteit en is er nog steeds geen probleem. De maatregelen ter “bescherming” (lees: betutteling) van de woonconsument, veroorzaken juist wat deze beogen te vermijden: overcreditering. Immers de maatregelen remmen via de woningmarkt de gehele de economie en zorgen ervoor dat de onderpanden voor de bestaande hypotheken minder waard worden, waardoor verhuizen voor velen onmogelijk werd. De maatregelen creëren overcreditering. De woningmarkt is nu gegijzeld door NIBUD en AFM, dit betekent dat de NL woningmarkt geen vrije markt meer is. Nederlands is een geleide markteconomie geworden, ingezet met de banknationalisatie door Wouter Bos. Het is hoog tijd dat de AFM en NIBUD door een volksreferendum aan de kant geschoven worden. De bemoeials die letterlijk uit uw en mijn portemonnee mooi weer spelen met hun dictatoriale beleid. Dictatoriaal? Jazeker, is u ooit iets gevraagd door “de” politiek of staat het zelfs maar op de politieke agenda, deze moord op de woningmarkt?

 113. j says:

  @109
  De maatregelen zijn niet zozeer ten gunste van de lemmings/woonconsumenten die al in een tophypotheek zitten, maar ter bescherming van degenen die dat nog van plan zijn en de belastingbetalers die de puinzooi mogen opruimen als het kaartenhuis in elkaar stort.

 114. wesley says:

  @81, maria,

  Ik ben het eens met wat je zegt. Echter is tering naar de nering wat kortzichtig. Is het geen dat je krijgt een goede weerspiegeling van waar je recht op hebt? Ik ben niet de beroerdste om mijn handen uit te steken. Als ik mijn eigen huis moet/mag bouwen, wil ik er zelfs wel 10 extra huizen bij zetten voor de bejaarden en gehandicapten onder ons. 15 jaar geleden ben ik begonnen met werken; een krantenwijk waarbij ik 5 (guldencent) per bezorgd adres kreeg. Als ik toen 10 miljoen huizen (das maar 2 keer heel Nederland) een krantje had bezorgd kon ik nu in een krot wonen. Enfin, ik was er al snel achter dat werken niet loont in dit corrupte k*tland. En als het om landen onderling gaat heeft Nederland niet echt een grote productie sector. Ik wil best meedoen aan een uitwisseling waarbij half Nederland een jaartje in het Ruhrgebied moet ploeteren.

 115. ll says:

  Huizenprijzen zullen gaan dalen, hoelang ? Hypotheekgat…..

  http://www.z24.nl/z24geld/artikel_223297.z24/Wees_beducht_voor_een_hypotheekgat.html

 116. Ronald e says:

  @109 Ik heb mijn alias maar even aangepast naar Ronald e om verwarring te voorkomen.

  Dus alle maatregelen die ervoor zorgen dat de prijzen op pijl blijven (HRA, 3 jaar HRA op 2e huis, bouwsubsidies, sloopsubsidie, verkoop garanties etc. etc.) zijn goed maar een beetje realiteit om te voorkomen dat de overige burgers met de rommel opgezadeld worden is betutteling?

  Als er de laatste 20 jaar wat meer betutteld was om de prijzen te drukken in plaats van om de prijzen op te drijven hadden we nu niet zo’n groot probleem.

 117. nhz says:

  @109? (j):

  er zijn regelmatig problemen met de nummering op deze site; ik weet niet hoe het komt, misschien omdat ik Firefox gebruik en anderen een andere browser?

  @110:
  of zoals we vroeger adviseerden als iemand te kennen gaf miljonair te kunnen worden: begin met naar Italië te verhuizen. Dat werkt nu niet meer, maar misschien straks weer Griekenland?

  @111:
  meneer Ronald is makelaar, hypotheker of scheeflener? Echt de wereld op zijn kop, die kletspraatjes van jou; blijkbaar draait alles voor jou om het draaiende houden van het grootste pyramidespel aller tijden, en degenen die nog niet meespelen zand in de oogjes strooien.

 118. dalen says:

  @ 109 Roland

  Kennelijk heb jij nog steeds niet in de gaten dat het in Nederland kompleet fout afloopt. Ik kom net terug van een rondje huizen bezichtigen in Duitsland en heb daar diverse makelaars gesproken. Jawel die werken ook op zaterdag wanneer er ‘misschien’ iets te verdienen is.

  Wat ik daar heb gezien en heb gehoord, had ik ergens wel vermoed maar dat is me nu weer eens bevestigd. Ze snappen totaal niet wat er in Nederland aan de hand is. Ik heb geprobeerd het uit te leggen maar toen ik wegging werd mij vooral gezegd dat ik een stuk minder moest bieden dan de vraagprijs. Twee makelaars hebben zelfs gebeld wat ik
  ervan vond. Dat heb ik van die arrogante kwasten in NL nog nooit meegemaakt.

  Ik weet nu wel waar ik geld in ga stoppen en dat is zeker niet in het corrupte Nederland.

  Het systeem hier is totaal verziekt en werk maar één kant op en dat is niet die van de burger.

  Dat kennelijk weinig Nederlanders dit snappen geeft voor mij alleen maar aan hoever men in Nederland is geindoctrineerd door een stelletje uitbuiters.

  Een geluk is dat de plebs hier nooit in opstand zullen komen. Ze steken geheel vrijwillig hun hoofd in een strop en bedanken daar nog voor.

 119. Iwanjka says:

  klopt, we hebben een verliesverdubbelaar gebouwd. NederlandsLeed. DutchDollar…

 120. lorenzo says:

  ”Een geluk is dat de plebs hier nooit in opstand zullen komen”

  we hebben het hier te goed , zijn nu op vakantie en zijn druk doende de volgende te boeken. De grote !

  ps. een beetje respect voor de nederlandse makelaars , invergelijking verdienen de duitsers wel ff 3 keer (..) zo veel.

 121. Ronald says:

  De gedragscode financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken (en in ieder geval de onderschrijving daarvan door geldverstrekkers) is in strijd met de anti-kartelwetgeving die door de NMA bewaakt dient te worden. Immers de concurrentie tussen geldverstrekkers op basis van leencapaciteit wordt hierdoor lamgelegd. Wanneer wordt de NMA wakker?
  De Vereniging Eigen Huis zou een collectieve miljarden schade claim ten behoeve van hun leden, wegens waardedaling ten gevolge van de bovengenoemde verdenking van onrechtmatige daad, bij de Nederlandse Vereniging van Banken moeten overwegen.
  Met het willen en wetens aanzetten tot het overtreden van de kartelwetgeving (inzake de leencapaciteit) door de Nederlandse Vereniging van Banken (en het treffen van de voorbereidingen daartoe) moet worden onderzocht op deelname aan een criminele organisatie.

 122. j says:

  @119
  Er zijn geen illegale prijsafspraken. Concurreren obv leencapaciteit vind ik best, maar dan moeten we wel eerst alle fiscale vangnetten, schuldsaneringen en dergelijke afschaffen. Ik voel niet zo de behoefte om met mijn belastinggeld lemmingleners op te vangen voordat ze te pletter vallen.

 123. nhz says:

  @121:
  rijp voor een inrichting, als je het mij vraagt.

  Wat mij betreft zijn alle scheefleners deelgenoot aan een criminele organisatie die NL spaarders jaarlijks voor tientallen miljarden afperst (om maar even bij je eigen vorm van analyse te blijven). De Vereniging Geleend Huis kan straks van mij ook een schadeclaim tegemoet zien van honderden miljarden (namens de andere spaarders en belastingbetalers in het land die moeten opdraaien voor hun feestje van 20 jaar onverantwoord gedrag).

 124. Adamus says:

  Nu het zo stil is op de woningmarkt

  Het feest is nog maar net begonnen 😉

  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25089

 125. Adamus says:

  117 gelukkig hebben wij “maxima” nog. Duitsers stinkend jaloers op ons oranjerozeplaatje 😉

 126. Adamus says:

  112
  En als het om landen onderling gaat heeft Nederland niet echt een grote productie sector. Ik wil best meedoen aan een uitwisseling waarbij half Nederland een jaartje in het Ruhrgebied moet ploeteren

  Wij hebben een FI (financiële industrie), de “as van zuid” die meetelt in de wereld als we Amsterdammers als Cohen (pvda) mogen geloven -wat we natuurlijk niet doen 🙂

 127. Adamus says:

  VEH is een vereniging; een besruurscoup is een optie.

 128. ll says:

  Tja, zullen de banken nu echt gaan helpen in Greece. Ik denk eerder de pensioenfondsen en dan m.n. de Ollandse pensioenfondsen. Er zit meer dan 800 miljard in de pot, genoeg om de Grieken een Zwitsaleven gevoel te geven 😉

  http://www.telegraaf.nl/dft/9958806/__Banken_helpen_Grieken__.html

 129. Goudbelegger says:

  Indrukwekkend…. als je een slimme burger bent haal je je spaargeld uit het reguliere circuit zodat niemand het af kan pakken…………………………………………

  De spaanse provincie Castilla La Mancha heeft ruim 2 miljoen inwoners, is echter qua grootte in km2 de derde spaanse provincie. Men heeft bekend gemaakt 7 miljard schuld te hebben, en nog uitsluitend in staat te zijn in juni de salarissen te kunnen betalen van de ca 70.000 ambtenaren. Daarna, voor de rest van het lopende jaar is er niets meer in kas.

  @128 leuk als die miljarden in aandelen en obligaties zitten, kan zo nog maar een derde van overblijven als de beurs crasht en obligaties, rente stijgt. Houden de overheden dit tegen krijg je zeer sterke inflatie, zelfde effect……….. Pensioenen moeten en zullen sterk naar beneden of ik snap het niet, kan natuurlijk.

 130. Cinelux says:

  116 Dalen:Kennelijk heb jij nog steeds niet in de gaten dat het in Nederland kompleet fout afloopt.

  Klopt helemaal.Ik die regelmatig zaken met China.De Chinezen zijn zeer klantgericht en commercieel.Wil je een wijziging in een product doorvoeren, is dat geen probleem.
  Hoe anders is het in Nederland.Ben je hier een kleinere ondernemer, wordt je behandeld door de grotere bedrijven als een tweederangs burger, als je al een afspraak krijgt.Heb je eindelijk een afspraak moet je nog aan verschillende voorwaarden voldoen om hun producten te “mogen” verkopen.

  Deze houding gaat de westerse economie geheid parten spelen.

 131. Peter2 says:

  @126: ll,

  Er is een sterke prikkel voor private investeerders om mee te doen”, zei een anonieme Europese ambtenaar tegen de krant. „Doen ze het niet, dan ontstaat er een situatie van wanbetaling.”

  Dus iemand die je niet terug kan betalen, nog meer geld geven. Zo rationeel zijn onze vertegenwoordigers dus. Als ik een pensenfondsmanager zou zijn was dit het ultieme signaal om af te haken en enig verlies te nemen.

  Natuurlijk zijn de potentiële verliezen die hiermee gepaard gaan verzekerd met CDOs. Ook hier geld als eerste uitstappen of je bent je geld krijt!

  Maan op europees niveau smeden ze dus plannen om de grote spaarpotten van de pensioenfondsen geheel leeg te roven via deze constructie. Eerst de belasting betalen, daarna de werkende bevolking die voor zijn pensioen spaart. De huidige pensioengenieters blijven nog redelijk uit de wind, zou politiek namelijk problematisch worden als dit niet het geval was. Het is veel gemakkelijker op papier de foute belofte te doen van een pensioen en het inkomen van de nog wel werkende af te romen natuurlijk. Die hebben toch niets door! En met onze fantastische media zal dat ook zo blijven tot alles werkelijk opgemaakt is.

  Ik zeg….vuurpeloton voor die anonieme parlementariër!

 132. Peter2 says:

  @122; Adamus,

  Het feest is nog maar net begonnen.

  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25089

  Opvallend hoe “after the fact”, de tegenstanders van een vrije markt de door hun niet geziene crisis alsnog rationaliseren en vervolgens misbruiken als argument tegen een vrije markt.

  Dus tegen een situatie waarin we al decennia niet meer verkeren en waar we ons niet in bevinden. Dankzij diezelfde criminelen, en dit bedoel ik zowel ideologisch als financieel!

  Het lijkt wel een nieuwe trend, je ziet steeds meer materiaal van eenzelfde soort opduiken op het internet. Alles onderbouwd met glasheldere leugens en halve waardeden. Gebruik makend van decennia van propaganda, waardoor de mensen het nog accepteren als zijde soort van rationeel ook. En het zijn diezelfde, voornamelijk ex-Wereldbank en IMF lui die de publiciteit krijgen, keer op keer.

 133. nhz says:

  @128:
  de banken gaan zichzelf weer helpen over de rug van de belastingbetaler; Jan Kees denkt nog na hoe hij de zoveelste donatie aan de banksters aan het publiek gaat verkopen.

  @129:
  inderdaad, kleine ondernemers worden behandeld als trash in Nederland, terwijl ze verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de banen, de welvaart en de innovaties (= niet hetzelfde als patenten).

  @130:
  regeren is vooruitschuiven; totdat de hele boel klapt, kan niet lang meer duren wat de euro betreft.

 134. ll says:

  @ peter2 Die prikkel is dus wanbetaling = credit event = uitbetaling van 78 miljard aan credit default swabs. 🙂

 135. ll says:

  Vervolg , en die 78 miljard gaan naar de elite van Greece, die gespeculeerd hebben op hun eigen ondergang. 😉

 136. Peter2 says:

  @129,

  Ik bedoel niet zo zeer meteen als argument tegen dit boek, maar meer algemeen. De beschrijving had het over de mythe van de vrije markt, doorgaans gebruikt door tegenstanders die hun wil aan iedereen op willen leggen.

 137. Peter2 says:

  #132: ll,

  Vervolg , en die 78 miljard gaan naar de elite van Greece, die gespeculeerd hebben op hun eigen ondergang.

  Klopt als een bus. Wat bij de eerste hand-out ook al zo, de banken gingen short op griekenland, waarmee de uitkomst en de winst gegarandeerd was.

 138. dalen says:

  @ 118

  “ps. een beetje respect voor de nederlandse makelaars , invergelijking verdienen de duitsers wel ff 3 keer (..) zo veel.”

  Dat klopt maar daar doen ze dan ook wat voor! Daarnaast is 4% van 150k minder dan 2% van 400k.

  @ 127 @ 130

  Kleine ondernemers worden door ambtenaren weggepest. Daarnaast worden er zoveel onzin regels verzonnen die niet meer na te leven zijn. Bovendien worden bijvoorbeeld de ISO-normen die in Brussel worden geaccrediteerd, voorgekauwd door de grote jongens die de lat zo hoog leggen dat een kleinere ondernemer er niet meer aan kan voldoen. Vervolgens worden de prijzen flink opgeschroefd.

  Dat het Europese mededingingsrecht hier geen vat op (wil hebben) heeft, is al tekenend genoeg.

  Toen de bonus/malusregeling werd ingevoerd en de werkgever een boete kreeg bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, heb ik snel alles van de hand gedaan.

 139. nhz says:

  @134:
  nou, voor de familie Papandreou (winst 27 miljard) was het geen speculatie maar gewoon met 100% zekerheid incasseren 🙁

  @138:
  volgens mij verdienen makelaars in NL een lager percentage omdat er geen land is ter wereld waar je zo makkelijk binnenloopt als makelaar: meeste huizen op fietsafstand van het kantoortje, torenhoge prijzen (met gemiddeld 2x zo duur is het makkelijk om met 2x lager percentage genoegen te nemen), veel eenheidsworst in plaats van vooral unieke woningen. Nee, ik denk dat de meeste NL makelaars nog steeds héél makkelijk hun centjes verdienen; ze zijn gewoon heel erg verwend geraakt in de afgelopen 20 jaar. Als je dan ook nog leest dat ze bij de beroepsgroep medelijden met zichzelf hebben omdat sommigen nu al in inkomen gezakt zijn tot slechts 3x modaal (onvoorstelbaar dat je daarvan moet rondkomen in een beschaafd land!!), dan weet ik genoeg.

  ISO certificatie is inderdaad een tekenend voorbeeld van de ambtelijke / politieke terreur die kleine bedrijven kapot maakt. Voor een klein bedrijf is zo’n certificatie naar verhouding véél duurder en meestal ook veel minder nodig, gewoon omdat ze hun zaakjes goed op orde hebben.

  Ik heb zelf nog jarenlang een torenhoge boete betaald aan het UWV, wegens een op staande voet ontslagen werknemer die dag in dag uit véél te laat op het werk kwam. Hij had zich 3 maanden na ontslag arbeidsongeschikt gemeld bij het UWV, die dat zonder enig onderzoek direct geaccepteerd had en het niet eens nodig vond om mij in te lichten. Dat merkte ik het volgende jaar pas, vanwege de boeten. Grote boeven zijn het bij het UWV, bij grote bedrijven zouden ze zoiets nooit durven.

 140. nhz says:

  @137:
  ik vind het een erg onnozel artikel. Het gaat volledig voorbij aan het feit dat politici gewoon gekocht worden door de banken (en andere grote bedrijven). De kiezer is teveel ‘homo economicus’ maar de politici zelf blijkbaar niet?

  De banken moeten de politiek nu gaan redden (dat wordt dan nog meer van dezelfde ellende, lijkt me). En wij kiezers in het Noorden moeten natuurlijk solidair zijn met de Grieken die hun hangmat alleen nog uitkomen om te staken.

  Ik weet niet wat de achtergrond van deze meneer is (officieel journalist en auteur), maar het verhaal heeft nogal een onnozel socialistisch tintje, type SPD/PvdA.

 141. Get a Life! says:

  Binnen niet al te lange tijd ook bij ons op de stoep:
  http://www.protothema.gr/article/?aid=124519

 142. Okkie says:

  @119 Ronald
  De woekeraar uit Wognum concurreerde hoofdzakelijk op leencapaciteit en ik geloof niet dat veel mensen zijn producten missen behalve de sukkels die er ingetuind zijn en nu met de curatoren in de clinch liggen.

 143. maarten says:

  fuck de financials

 144. maarten says:

  S&P en Moody’s is: “just an opinion”

 145. maarten says:

  de financieele sector is het enige wat faalt. Maar dat is kennelijk taboe. Dat deze sector niet op een schone manier de belangen in Griekenland kan dienen, maar wel de belangen in de VS geeft te denken, niet veel goeds wens ik ze toe die financials

 146. Paul99 says:

  Huizen of aandelen ?

  `Sinds 1975 zijn huizen vijf keer zo duur geworden, terwijl een portefeuille van Nederlandse aandelen, inclusief herbelegde dividenden, nu 44 keer zoveel waard is`

  Dan is de keuze gemakkelijk gemaakt zou je zeggen, maar er zitten natuurlijk nog andere aspecten aan. En rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

  De laatste zin van het verhaal luidt:
  `Misschien is een huurhuis met een aandelenportefeuille toch helemaal niet zo gek.`

  Zeker de komende 10 jaar zou ik willen toevoegen.

  Lees het gehele verhaal op:

  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/jaapvanduijn/9956023/__Huizen_of_aandelen___.html

 147. ll says:

  @ paul, dat is raar, wel huurwoningen en geen commercieel :-), daar is het geld helemaal op…….

  http://www.fd.nl/artikel/22340877/onheilspellend-tekort-kapitaal-nederlandse-vastgoedsector

 148. ll says:

  , Onlangs waarschuwde de Nederlandsche Bank (DNB) nog voor de gevolgen van overgewaardeerd commercieel vastgoed voor de stabiliteit van het financiële systeem ‘

  Zal het alleen het afwaarderen zijn ? Ik vraag me af of er ook derivaten zijn in de commerciele vastgoedmarkt die zijn afgedekt met credit default swabs. In geval van waardeverlies moet de verzekeraar gaan uitkeren……;) De verlies verdubbelaar.

 149. Paul99 says:

  Wat precies, vind je raar ll ?

  Als je verwacht dat de huizenmarkt terug loopt, dus huizen minder waard gaan worden, zullen huurhuizen ook minder waard worden. Commerciele partijen met een stapel vastgoed zien o.a. de volgende bedreigingen op zich af komen.
  1. Onderliggende waarden (woningen, maar ook kantoren en winkelpanden) worden minder waard
  2. De verhouding eigen kapitaal versus vreemd kapitaal wordt ongunstiger
  3. De financieringsvoorwaarden worden beperkt
  4. Partijen die financieren trekken zich terug
  5. Winkels en kantoren, groeiende leegstand, huren worden nul bij leegstand en kunnen niet anders dan alleen met (soms grote) kortingen worden verhuurd

  Dus, totaal rendement wordt lager want als de huur gelijk zou kunnen blijven, wordt in ieder geval de waardetoename kleiner maar het ligt voor de hand NEGATIEF, dus totale inkomsten worden lager.
  Kosten worden hoger, want herfinanciering wordt lastiger, zeker bij minder eigen kapitaal t.o.v. vreemd kapitaal.

 150. nhz says:

  @154,155:
  ik heb begrepen dat in diverse westerse landen de centrale bank onder tafel de vastgoed investeerders en de banken met klem geadviseerd heeft om commercieel vastgoed NIET af te waarderen, en juist voor het volle pond op de balans te houden. Dus gewoon doen alsof het probleem niet bestaat en hopen dat het vanzelf overwaait, net als met de gewone huizenbubble. Zou me niet verbazen als de ECB dit ook gedaan heeft, want het lijkt een gecoördineerde actie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*