Waarom zijn de huizenprijzen zo hoog?

Waarom zijn de huizenprijzen zo hoog? Hoe ontstond de huizenzeepbel? Waarom is er nu een crisis? Hoe huizenbubble de echte economie om zeep helpt. via @hansdegeus

Share Button
Tagged with:
70 comments on “Waarom zijn de huizenprijzen zo hoog?
 1. ll says:

  Andersom kan ook, vandaag 2 % van de hypotheek afgelost, en daarmee zakt n.b. de prijs van mien huuske 🙂

  En, als we allemaal héél snel gaan aflossen, zakt de prijs van de huisjes sneller, en kunnen starters weer eerder kopen duzzzz…..

  Helaas is het voor mij te laat, mijn dochter is een paar dagen geleden geëmigreerd. Snuf, snuf……. Ze wou niet eeuwig op een studentenkamer blijven zitten, voor huren is een wachtlijst 6 jaar en thuis wonen wou ze ook niet meer…….., tja

 2. beurse beurs says:

  Is dat zo, dat een bank een hypotheek mag geven zonder dat er spaargeld tegenoverstaat? Wat staat er dan tegenover (de ‘waarde’ van het huis?)

 3. Long Time Lurker says:

  http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/10/29/het-regeerakkoord-is-klaar-de-belangrijkste-maatregelen-op-een-rij/

  De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op.
  Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.

  betekent dit dat het annuiteiten voorstel per 1 jan 2013 van kunduz dus nu wel door blijft gaan?

  We wachten in spanning af.

 4. Michel says:

  beurse beurs:
  Is dat zo, dat een bank een hypotheek mag geven zonder dat er spaargeld tegenoverstaat? Wat staat er dan tegenover (de ‘waarde’ van het huis?)

  ?..??…???….?????…….????????????????????? en de essentie van dit blog is ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 5. maria says:

  beurse beurs:
  Is dat zo, dat een bank een hypotheek mag geven zonder dat er spaargeld tegenoverstaat? Wat staat er dan tegenover (de ‘waarde’ van het huis?)

  Waarom denk je dat de huizenprijzen kost wat het kost zo hoog moeten blijven??
  Er is geen huizencrises, er is een bankencrises!

  “Ban the banks”!!!!

 6. Frans says:

  beurse beurs: Is dat zo, dat een bank een hypotheek mag geven zonder dat er spaargeld tegenoverstaat?

  Ja! Dat heet leveraging. Dit is een factor. Laten we zeggen typisch een factor 15. Dus als jij 1 Euro inlegd (spaargeld) kan er 15 Euro worden uitgeleend. Voor tegenwaardes als hypotheken staat een factor 0,5 meen ik: deze schaal loopt van 0 tot 1 afhankelijk van de zekerheid van de tegenwaarde. (Daarom is het ook zo aantrekkelijk voor banken dat de NHG er is!!!!)

 7. Henri says:

  ll: Andersom kan ook, vandaag 2 % van de hypotheek afgelost, en daarmee zakt n.b. de prijs van mien huuske

  De prijs van jouw huis zakt harder namate je meer aflost? Dus als ik niet wil dat mijn huis in waarde daalt moet ik ophouden met aflossen?
  Hoe zie je dat precies; de relatie tussen aflossen en woningwaarde?

 8. Frans says:

  Het zij vermeld dat het gehele bankenwezen een grote oplichterij is, daarom heten ze ook banksters.

 9. Dawg says:

  Misschien eens een keer de rollen omdraaien en brutaalweg een bank binnen stappen om met één huis als onderpand tien hypothekleningen aan te vragen.

 10. Voerman says:

  16.00 rtl 7
  TOELICHTING REGEERACCOORD DOOR DIE 2.

 11. Nico de Geit says:

  beurse beurs: Is dat zo, dat een bank een hypotheek mag geven zonder dat er spaargeld tegenoverstaat?

  Ze doen het, en ik noem dat fraude, oplichting en bedrog.

 12. Long Time Lurker says:

  Ja KUNDUZ GAAT TOCH DOOR!
  Uit het CPB RAPPORT:
  http://www.cpb.nl/publicatie/analyse-economische-effecten-financieel-kader-regeerakkoord
  Bladzijde 21 voor de meelezers.

  “Vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypothecaire leningen dat de rente
  aftrekbaar blijft, mits de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een
  annuïtair schema volledig worden afgelost (een maatregel uit het Begrotingsakkoord
  2013). De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn
  overeengekomen in de leningovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden
  nageleefd.
  8
  Dit beperkt in de praktijk de keuzevrijheid. Huishoudens kunnen goede
  redenen hebben om minder af te lossen. Dit kan worden opgelost door de fiscale
  aftrek los te koppelen van de feitelijke hypotheek, bijvoorbeeld via een forfaitair
  aflossingsschema. Daarnaast bestaan er juridische onzekerheden omtrent deze
  maatregel. Er blijft dertig jaar lang een onderscheid bestaan tussen kopers met een
  oude lening en met nieuwe leningen. Mogelijk houdt dit onderscheid geen stand bij de
  rechter.”

 13. Ain says:

  Uit cpb rapport bruggen slaan,
  http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-notitie-29okt2012-analyse-economische-effecten-financieel-kader-regeerakkoord.pdf

  8 Woningmarkt
  De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Tussen 2013 en 2040 wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%- punt verlaagd tot uiteindelijk het tarief van de derde schijf.5 De rente op de restschuld, die mogelijk ontstaat bij de verkoop van een woning, wordt voor maximaal vijf jaar aftrekbaar. Deze maatregel geldt vanaf 2013 tot en met 2017. Op de huurmarkt wordt het huidige stelsel met zijn woningpuntensysteem, inclusief de door het kabinet Rutte-Verhagen daaraan toegevoegde vijfentwintig woningpunten voor woningen in schaarstegebieden, afgeschaft. In plaats daarvan wordt een systeem ingevoerd waarbij de maximaal redelijke huur wordt vastgesteld op 4,5% van de WOZ-waarde van de woning. Het wordt bovendien wettelijk geregeld dat, voor huurders met een inkomen boven de 43.000 euro, de maximale huur tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Dit betekent dat de maximaal redelijke huur hoger wordt dan in het basispad uit de Juniraming. Er ontstaat daardoor extra ruimte voor huurverhoging. De coalitie benut deze ruimte en laat de huren jaarlijks met 1,5%- punt extra stijgen ten opzichte van het basispad. Er wordt, ten slotte, een extra verhuurdersheffing ingevoerd. Deze heffing bedraagt in 2040 1,2 mld euro. Dit levert, na aftrek van de extra uitgaven aan huurtoeslag, vanaf 2017 een positief budgettair effect op van 0,8 mld euro. De voorgestelde maatregelen in het Regeerakkoord genereren in 2040 2,4 mld euro extra huurinkomsten, waarvan 1,2 mld euro wordt afgeroomd via de verhuurdersheffing.

 14. Long Time Lurker says:

  RESTSCHULD OOK AFTREKBAAR:

  “Vanaf 2013 tot en met 2017 wordt de rente op de restschuld, die mogelijk ontstaat bij
  de verkoop van een woning, voor maximaal vijf jaar aftrekbaar. Dit kan huishoudens
  met een restschuld over de streep trekken om hun woning toch te verkopen en de
  verhuismobiliteit bevorderen. Het is echter aannemelijk dat een deel van deze
  huishoudens niet in staat zal zijn de restschuld (gemiddeld 30.000 euro voor 15%
  van de eigenaar bewoners in 2011) die zou ontstaan bij verkoop van hun woning,
  binnen vijf jaar af te lossen.”

  Bladzijde 22 van rapport.

 15. Nothus says:

  “Door annuïtair aflossen als voorwaarde te stellen voor belastingaftrek bij nieuwe hypotheken en de overdrachtsbelasting structureel te verlagen zijn de eerste belangrijke stappen gezet om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. ” (P32)

  DUzzzz, per 1 Januari wel degelijk annuïtair aflossen…..

  Nothus zegt: vavavroem met die huizenprijzen.

  Let ook even op het CPB commentaar, P20:

  “Dit leidt ook tot een verminderde druk op de koopwoningmarkt waardoor huizenprijzen verder omlaag kunnen.”

  Fijn, zijn we het allemaal eens over wat er moet gebeuren op de woningmarkt.

 16. Long Time Lurker says:

  IDD per 1 januari verplicht aflossen, alleen annuitair dus en een regeling voor renteaftrek voor restschuld. Ik vermoed dat de prijzen nu harder gaan dalen.

 17. Claude says:

  Jazeker, weg hypotheker.

 18. Claude says:

  Long Time Lurker, en dan al die huiseigenaren, die zich zorgen maken over die 0,5% per jaar. Dit punt is veel erger voor de woningwaarde. Met volledig aflossen klinkt vijf ton hypotheek ineens heel anders.

 19. Ain says:

  Uit de cijfers blijkt dat de huurmarkt meer opleverd qua bezuinigingen dan de beperking op de koopmarkt

  P21 cpb
  Vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypothecaire leningen dat de rente aftrekbaar blijft, mits de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig worden afgelost (een maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013). De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd.8 Dit beperkt in de praktijk de keuzevrijheid. Huishoudens kunnen goede redenen hebben om minder af te lossen. Dit kan worden opgelost door de fiscale aftrek los te koppelen van de feitelijke hypotheek, bijvoorbeeld via een forfaitair aflossingsschema. Daarnaast bestaan er juridische onzekerheden omtrent deze maatregel. Er blijft dertig jaar lang een onderscheid bestaan tussen kopers met een oude lening en met nieuwe leningen. Mogelijk houdt dit onderscheid geen stand bij de rechter.

 20. maarten says:

  @filmpje, zou het daarom zijn dat austerity zo beroerd uitpakt tot nu toe.

 21. Ain says:

  P22cpb

  Vanaf 2013 tot en met 2017 wordt de rente op de restschuld, die mogelijk ontstaat bij de verkoop van een woning, voor maximaal vijf jaar aftrekbaar. Dit kan huishoudens met een restschuld over de streep trekken om hun woning toch te verkopen en de verhuismobiliteit bevorderen. Het is echter aannemelijk dat een deel van deze huishoudens niet in staat zal zijn de restschuld (gemiddeld 30.000 euro voor 15% van de eigenaar bewoners in 2011) die zou ontstaan bij verkoop van hun woning, binnen vijf jaar af te lossen.

 22. maarten says:

  @17: het is officieel. De huizen zijn onbetaalbaar geworden? zoiets? of interpreteer ik je berichtje niet juist

 23. Long Time Lurker says:

  Claude,

  Precies, het verchil in maandlasten tussen 100% aflossingsvrij en annuitair is (heb ik ooit ergens gelezen, uit het hoofd dus) 20% in maandlasten. En aangezien iedereen naar de maandlasten kijkt zouden de prijzen nog minimaal 10% moeten dalen. (100% aflossingsrij wordt volgens mij al een jaar niet meer gedaan.. 50% nog wel)

 24. maarten says:

  het is natuurlijk volkomen oneerlijk als je kijkt naar ” hypotheek nieuwe stijl” en dat dan vergelijkt met spaarhypotheek ” oude stijl” . Schande ! En huurders zijn helemaal het haasje.

 25. snorkel says:

  Ain: Het is echter aannemelijk dat een deel van deze huishoudens niet in staat zal zijn de restschuld (gemiddeld 30.000 euro voor 15% van de eigenaar bewoners in 2011) die zou ontstaan bij verkoop van hun woning, binnen vijf jaar af te lossen.

  En gaat de bank die restschuld wel financieren? Of wordt er van uit gegaan dat de bank alles maar financiert zolang het aftrekbaar is?

 26. Voerman says:

  maarten: @17: het is officieel. De huizen zijn onbetaalbaar geworden? zoiets? of interpreteer ik je berichtje niet juist

  Nog steeds niet voor iedereen; wel voor sommige mensen moeilijker als voor andere mensen.

 27. maarten says:

  arnoud boot op 1.
  @23 Voerman, 5 ton hypotheek Annuitair aflossen is iets totaal anders als 5 ton spaar hypotheek. Wat zou makkelijker te financieren zijn? virtueel en in het eggie?

 28. Voerman says:

  snorkel: En gaat de bank die restschuld wel financieren? Of wordt er van uit gegaan dat de bank alles maar financiert zolang het aftrekbaar is?

  Daar gaan we misschien wel wat op vinden.
  We hebben ook al een starterslening; misschien daarnaast een extra overbruggingskrediet met gemeentegarantie. Ook voor dat risico gaan we wel met zijn allen betalen.

 29. Ain says:

  snorkel: En gaat de bank die restschuld wel financieren? Of wordt er van uit gegaan dat de bank alles maar financiert zolang het aftrekbaar is?

  Ik vraag me ook af in hoeverre dat houdbaar is. Lijkt mij dat we heel snel nog wel aanpassingen zullen gaan zien, zeker wanneer die kosten te hoog zijn. En wie krijgt zijn huis nu überhaupt nog verkocht, nu de huizen echt nog eel een tijdje in de dalende lijn zit.
  En voor huurders, denken ze nu echt door hoge huren mensen in koophuizen te jagen? Ik vind het zo’n scheve zekerheid tussen ‘kopers’ en huurders. En ik vraag me af of ze door deze maatregelen de ‘woningmarkt’ weer op gang krijgen, denk het niet.

  Blijkbaar heeft cpb ook de stapeling van maatregelen niet doorgerekend, volgens politiek24.

 30. Ain says:

  Ik ga echt nog niet kopen! Tot over een paar jaar. Vertrouwen zekerheid, dikke doei!

 31. Ain says:

  Buma maakt de huizenbezitter nog banger: wie zegt dat de hypotheekmaatregelen binnenkort niet verder worden aangescherpt.

  Inderdaad!

 32. Voerman says:

  maarten,

  Voerman weet het niet; regeeraccoord praat over grote lijnen; uitwerking is iets anders.
  Maar 5 ton is voor voerman en voor Maarten een atronomisch bedrag.

 33. nietdus says:

  beurse beurs: Is dat zo, dat een bank een hypotheek mag geven zonder dat er spaargeld tegenoverstaat? Wat staat er dan tegenover (de ‘waarde’ van het huis?)

  Zie: http://www.forbes.com/sites/johntamny/2012/07/29/ron-paul-fractional-reserve-banking-and-the-money-multiplier-myth/

 34. maarten says:

  @29 de toekomst van de huizenmarkt ziet er volgens mij op het moment zo uit. Meeste woningen in handen van investeerders (zoals banken); zodat gunnen belangrijker is geworden. De meeste burgers in kleine appartementen met hoge huren. Een soort Japan scenario

 35. V says:

  Wie snapt deze tekst:

  Bij mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 gaat het om 2,5 procent bovenop de inflatie.Boven de 43.000 is de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. Verhuurders mogen hierbij werken met een huursombenadering. De systematiek met een huurliberalisatiegrens blijft intact. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem. Voor huurders met een inkomen boven 43.000 wordt de maximale huurprijs op basis van het woning waarderingssysteem tijdelijk buiten werking
  gesteld.

  Betekent dit dat huurverhoging alleen mag als de huur onder de 4.5% van de WOZ zit? En als de WOZ nu naar beneden wordt bijgesteld, mag men dan huurverlaging eisen als daarmee je huur boven die 4.5% komt?
  Doelt men op het nieuwe waarderingsysteem, wat tijdelijk buiten werking wordt gesteld?

  Mijn eigen situatie als casus:

  Ik zit zelf in een klein huurappartement (55 m^2) van een particulier, maar betaal nu 640 Euro, net minder dan de sociale huurgrens. WOZ schat ik op 150k, wat 560 Euro in de maand zou zijn bij de 4.5% regel. Dat zou nog eens mooi zijn. Maar als ik het slechtste scenario uit de tekst interpreteer (en mijn huurbaas zal het niet laten als het kan):
  Er komt volgend jaar 6.5% bovenop waardoor de huur kan worden geliberaliseerd, want ik verdien samen met mijn 2x modaal. Zodra als het waarderingsysteem weer in werking is zit ik in de vrije sector en geld het waarderingsysteem niet meer en kan er weer 6.5% bovenop. In dat geval wordt ga ik er net zo hard op achteruit als eigenaren al zouden ze de HRA van vandaag op morgen volledig afschaffen, met grote verschil dat ik helemaal geen aftrek heb als uitgangssituatie.

 36. snorkel says:

  Voerman: misschien daarnaast een extra overbruggingskrediet met gemeentegarantie.

  Ja, goed punt. Om nou niet meteen weer overal tegenaan te gaan schoppen: Ik zou dat nog niet eens zo erg vinden eerlijk gezegd, als het maar wel gewoon afgelost moet worden. 😉

 37. De ontwikkelaar says:

  @32

  Een starter is geboren!

 38. Anon says:

  @32: Voor jou betekent het dat de huur mag worden verhoogd tot boven de liberaliseringsgrens, waarna de jaarlijkse huurverhoging door vraag en aanbod wordt bepaald ipv door de overheid. (De huurder mag vragen wat hij wil (dus ook meer dan 6,5%), de verhuurder kan akkoord gaan of verhuizen.)

 39. snorkel says:

  V,

  V, ik snap het ook niet… Ik ga er vooralsnog vanuit dat alle aangekondigde maatregelen op de huurmarkt alleen gelden voor woningen onder de liberalisatiegrens. Dat “tijdelijk buiten werking stellen” is ook zo vaag als wat, en vraagt bovendien om misbruik. Een voorbeeld van die misbruik is het scenario wat jij beschrijft.

 40. snorkel says:

  @35 Nou, dat hangt wel af van wat er in het huurcontract staat natuurlijk. Bij mij staat daar een maximaal percentage per jaar in (namelijk CBS-inflatie + 3%).

 41. Claude says:

  Dit geldt toch alleen voor sociale huurwoningen? Dus niet vrije sector?

 42. Ain says:

  Claude:
  Dit geldt toch alleen voor sociale huurwoningen? Dus niet vrije sector?

  Dat vraag ik me ook af..

 43. V says:

  De ontwikkelaar,

  Ik denk dat ik beter kan stoppen met werken en huisvader worden. Kinderopvang is niet meer nodig, ik betaal weinig zorgpremie en ik kan aanspraak doen op de huurbescherming. Mijn koopkracht gaat de komende jaren dan ook nog een beetje vooruit. Kortom, ik wordt geen starter maar een staker.

 44. Anon says:

  @37: Als er clausules in je huurcontract staan mbt de verhoding, moet de verhuurder zich daar uiteraard aan houden. Maar er zover ik weet zijn er verder geen wettelijke maxima voor verhogingen (zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-huurliberalisatie.html), dat is een private aangelegenheid tussen de huurder en verhuurder.

 45. Anon says:

  @32, @36, @38, @39
  De maatregelen (extra maximum wettelijk toegestane huurverhoging) hebben alleen betrekking op woningen onder de liberaliseringsgrens. Voor die geliberaliseerde woningen zijn er nu al geen wettelijke maxima.

 46. snorkel says:

  Anon,

  Dat denk ik ook, maar heb ik nog nergens met 100% zekerheid terug kunnen lezen. Bovendien (nu wordt ie helemaal mooi), toen er van de zomer sprake was van een eenmalige extra huurverhoging kreeg ik direct een brief van mijn verhuurder dat de huur extra omhoog ging omdat de regering dat had goedgekeurd. Toen dat plan daarna in de ijskast is gezet hebben ze toch maar even direct de maximale verhoging die mogelijk was binnen het contract er doorheen geduwd. Oftewel; mijn verhuurder dacht nota bene zélf dat de extra toegestane verhoging ook in de private sector ging gelden.

 47. snorkel says:

  snorkel,

  Ter info: Dat was die eenmalige toegestane extra huurverhoging die niet is doorgegaan omdat er daardoor privacyissues zouden ontstaan. Benieuwd hoe ze dat nu gaan oplossen

 48. Anon says:

  @43: Als de verhuurder een verhoging boven die in je contract voorstelt, kun je dat (als je er onderling niet uitkomt) via de rechter aanvechten. Uiteraard kan je verhuurder wel de 3% boven inflatie hanteren. Aangezien de nieuwe maatregelen voor meer druk zorgen vanuit de onderkant op vrije sector woningen, zal hij dat waarschijnlijk ook wel doen. Totdat het zover is opgevoerd dat het voor jou aantrekkelijker wordt om elders tegen aantrekkelijker voorwaarden te huren/kopen (wat met inflatie+3% huurstijging en dalende huizenprijzen wellicht niet zo lang duurt).

 49. snorkel says:

  Anon,

  Ja klopt. Het ging mij er even om dat mijn verhuurder (een WoCo) wel zelf dacht dat ze nóg even een paar procentjes méér er op konden gooien. Nou, als ze het zo willen kunnen ze het krijgen; Dan ga ik die 4,5% van de WOZ-waarde als max aanhouden en dan gaat m’n huur €150 per maand omlaag (heb ik al uitgerekend).

 50. Claude says:

  Ik heb nog geen reactie gezien van de financiele dienstverleners zoals de Hypotheker (ze kunnen hun uitvaartverzekering dit jaar nog fiscaal voordelig afsluiten). Helemaal geen? Jawel, eentje: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/Diederick_van_Thiel/13130721/__Regeerak-_koord_oliedom___.html?cid=rss

  “Het nieuwe regeerakkoord is oliedom!” Beetje blabla en dan subsidies, subsidies en subsidies.

 51. snorkel says:

  Claude,

  Als de drugsdealers gaan klagen, gaat het dus de goede kant op 😉

 52. Voerman says:

  V: Er komt volgend jaar 6.5% bovenop waardoor de huur kan worden geliberaliseerd

  Lees dit door, maakt veel duidelijk.
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-huurliberalisatie.html

 53. Floor says:

  V: Ik zit zelf in een klein huurappartement (55 m^2) van een particulier, maar betaal nu 640 Euro, net minder dan de sociale huurgrens. WOZ schat ik op 150k, wat 560 Euro in de maand zou zijn bij de 4.5% regel. Dat zou nog eens mooi zijn.

  Nope, deze vlieger gaat bij 2x modaal dus niet op, je zit boven de 43000 en je huisbaas mag de huur ieder jaar met 6,5% bovenop inflatie verhogen, zonder dat daar een plafond aan zit, aan die huur bedoel ik.
  Dus dat zal ‘ie doen totdat jij het zat bent omdat je teveel betaald. Vervolgens gaat de nieuwe huurder die 4,5% van de WOZ betalen indien ‘ie niet meer dan 33.600 per jaar verdiend (meen ik), aangezien die regel al in werking is getreden. Met een inkomen boven die 33.600 per jaar kom je nu al niet meer in de sociale sector.
  Oplossing is misschien om je partner niet ingeschreven te laten staan op zelfde adres.

 54. Floor says:

  Claude:
  Dit geldt toch alleen voor sociale huurwoningen? Dus niet vrije sector?

  Uitsluitend sociale sector, vrije sector is al aan de wilde beesten overgeleverd, daar geld geen enkele grens.

 55. Anon says:

  @50

  4,5% van de WOZ geldt zover ik weet niet voor geliberaliseerde huren, dus is voor jou niet van toepassing.

 56. Floor says:

  Anon,

  Wanneer 070 er zo van overtuigd is dat huren á 4,5% van de WOZ-waarde oh zo marktconform is, dan vermoed ik dat de vrije huursector zich hier ook aan gaat houden.

 57. snorkel says:

  Anon,

  Als je nou even leest: Mijn verhuurder heeft van de zomer geprobeerd om mij te behandelen alsof ik in de sociale sector zit, en er dus, bovenop de contractueel toegestane verhoging, nóg een extra verhoging bij te doen omdat dit zou zijn ‘toegestaan door het kabinet’ (stond letterlijk in de brief). Vanwege de discussie omtrent privacygevoeligheden is die verhoging toen niet doorgegaan, maar het zou mij niks verbazen als ze het nu nogmaals proberen. Dus als ze het zo willen, dan… etc etc

  Bovendien is het mij nog niet helemaal duidelijk dat dit alleen voor de sociale sector geldt. Dat staat niet in 100% klare taal in het nieuwe regeerakkoord (zie ook de opmerking van V), maar dat kan natuurlijk komen omdat dit nog maar een eerste overeenkomst is. In de uitwerkingen zal wel meer duidelijk worden en ik verwacht inderdaad ook dat dit allemaal niet gaat gelden voor geliberaliseerde huren.

 58. Draaikont says:

  Ik ga in elk geval op zoek naar loonsverlaging. Lijkt me met het oog op de toekomst een stuk voordeliger. Carrière maken en hard werken doe ik wel wanneer het onder de streep weer echt wat extra’s oplevert.

  Werken jullie allemaal even voor mijn huurtoeslag en inkomensafhankelijke zorgverzekering? Thanks man!

 59. Voerman says:

  ER IS EEN NIEUW DRAADJE!

 60. V says:

  Anon,

  ————————-
  Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment.
  ———————————

  Dit is een geruststellend punt: je kunt dus niet een bestaand huurcontract liberaliseren. Dat betekent dat we in de sociale huursector zitten en blijven waardoor uiteindelijk de 4.5% WOZ regel dominant blijft.

 61. cartoonist says:

  Draaikont: Werken jullie allemaal even voor mijn huurtoeslag en inkomensafhankelijke zorgverzekering? Thanks man!

  De door de banken gecontroleerde implosie van de westerse economie loopt geheel volgens planning.

 62. Floor says:

  V,

  Denk het niet, dat gaat nu juist veranderd worden.
  De liberalisatiegrens wordt voor de gevallen boven de 33.000 en 43.000 ff opgerekt, dat is nu juist het nieuwe wetje.
  En aangezien er al een wetje is wat betreft het instappen in de sociale sector (uitsluitend nog beneden de 33.600), gaat de nieuwe huurder gewoon die 4,5% van de WOZ maximaal betalen.

 63. Floor says:

  Floor,

  En vervolgens is dan de vraag wat er gaat gebeuren met lieden die starten in de sociale sector maar vervolgens na verloop van tijd met hun inkomen boven die 43.000 per jaar uit komen.
  Of wat er gaat gebeuren met die lieden die over drie jaar, dus na tweemaal een verhoging van inflatie + 6,5% voor de kiezen gekregen te hebben, ineens werkeloos worden.
  Krijg de indruk dat daar in 070 nog niet echt over nagedacht is, dus dat zal wel van de economische toestand t.z.t. af gaan hangen.

 64. snorkel says:

  Floor,

  Ja, dat vraag ik me dus ook allemaal af… Dat PDFje wat circuleert verschaft niet heel veel zekerheid wat dat betreft. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat er tenminste iets gebeurt. En ik denk ook maa zo; hoe zeer het Nederlandse volk steen en been klaagt (zie bijvoorbeeld de draadjes op nujij.nl), we hebben het met zijn allen toch nog best goed hier. Geld is ook maar geld

 65. Heiny says:

  Ik vind het sterke filmpjes, maar ik mis een belangrijk element… “Rente”… Als je één bron van geld hebt en die wil al het geld terug “met rente”, dan betekend het dat hoe langer dat geleende geld in omloop is, des te groter de groep die niet aan het geld kan komen om het terug te betalen…

  Dat is ngo zelfs ernstiger dan het probleem dat geschetst wordt… Dit geld verdient in de financiele markt zie je nu, terwijl de fysieke markt steeds meer geld krijgt… En met al het geld van de fysieke markt via de belastingen nu naar de banken toe gaat het nog veel harder…

  Kortom de financiele markten hebben steeds meer geld en er wordt dadelijk zelfs bijgedrukt dat rechtstreeks naar de banken toegaat (met de ESM)… En omdat in onze markt de geldhoeveelheid krimpt wordt het geld enkel meer waard… Dus de geldvoorraden bij de banken groeien en de waarde (deflatie komt inderdaad)…

 66. jim says:

  Blokhoofd Stef Blok minister van Wonen en Rijksdienst dat belooft wat. Stef heeft een enorme bewondering voor ondernemers. Mensen die risico’s durven nemen. Makelaars zijn ondernemers. De bouw zijn ondernemers en Banken zijn ondernemingen die dat mogelijk maken, wonen. Wat? Wie had 10 jaar geleden kunnen denken dat we allemaal ‘n I-pad zouden hebben? Tot zover Stef en z’n logica. Kijk we nemen het probleem serieus, het is ons ‘n zorg is het gebaar van het kabinet dat hier van uitgaat. ((Een minister voor milieu – waar natuurlijk tegenwoordig in het geheel niet zoveel meer aan de hand is – hebben ze tijden geleden al afgeschaft, dus dat schept ruimte. En ach de milieubeweging krijgt ‘n afgezonken polder, dus.)
  De markt moet weer centraal staan en natuurlijk aantrekken, en als dat uitblijft onder de huidige nieuwe regelgeving gaat het blokhoofd wel wat bedenken met Boelhauer vermoed ik en die andere grote lobbyjongens het kan eenvoudig niet zo zijn dat de huizen van de elite steeds minder waard blijven worden. Daar hebben ze te hard voor gewerkt! De hele sector trouwens! Dát is voornamelijk het grote probleem en dáár moet een halt aan toegeroepen worden. Dat is heel, maar dan ook heel erg slecht voor de economie. Bovendien moeten we tijd kopen voor de slachtoffers die zich onvoldoende voorbereid hadden op deze onvoorziene tegenvallers. Dus gaan wij gericht investeren in nieuwe subsidies voor starters en nieuwe fiscale constructies bedenken waardoor huren steeds onaantrekkelijker word zodat de markt als vanzelf weer normaliseert want laat één ding voorop staan, dat is hoognodig. (huurders staan eigenlijk per definitie marktwerking in de weg en ‘apropos’, de veiligheid is er het slechts in wijken waar mensen huren.). Niet van de ene op de andere dag invoeren natuurlijk maar met ‘n eigen ministerie krijgen we de tijd die nodig is. Stef is van de VVD die is geen sinterklaas eerder Sint Juttemus. En dat is terugkijkend straks niet zijn schuld 🙂
  Ik mis de persiflages van Wim De Bie nu al.
  Hier Blok met Siewert en Arnoud Boot tijdens ‘n debat op de UVA in Mei:
  http://www.youtube.com/watch?v=XE8y85hvPC8#t=42m43s
  Het scenario dat Boot, waarmee hij op 1 bank zit, schetst zal nooit werkelijkheid worden volgens deze draaikont !

 67. Anon says:

  @64: Voor lieden die starten in de sociale sector en hogere inkomens gaan verdienen, mogen de huren dus extra stijgen. Als ze daarna werkloos worden, staat ze neem ik aan hetzelfde te wachten als iemand die nu in de vrije sector huurt en werkloos wordt.

 68. cartoonist says:

  Heiny,

  Nee geen deflatie,

  want de b.v. nederland leent harder om de ziekelijke tekorten te dekken dan dat de hoeveelheid geld in omloop krimpt.

  Gewoon permanente hoge inflatie, speciaal voor de eerste levensbehoeften.

 69. Nico de Geit says:

  Anon: Als ze daarna werkloos worden

  In de vrije sector heb je vrijwel nooit recht op huursubsidie, in een woco-woning wel, mits je niet te veel inkomen en vermogen hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*