Kabinet stelt besluit woningmarkt uit

Het kabinet heeft woensdag nog geen besluit genomen over een pakket maatregelen dat de woningmarkt door de economische crisis moet loodsen. Er moeten nog een paar dingen worden uitgewerkt, zei minister voor Wonen Eberhard van der Laan (PvdA) na afloop van de ministerraad.

Het AD schreef woensdag dat de minister wil dat corporaties de huizen van door de crisis gedupeerde huiseigenaren gaat opkopen om ze vervolgens tijdelijk aan ze te verhuren. Zodra het beter met ze gaat moeten ze hun huis weer kunnen terugkopen. Deze opkoopregeling zou moeten voorkomen dat duizenden gezinnen hun huis uit moeten.

Van der Laan wilde echter niet reageren op dit verhaal. Het kabinet heeft de ‘contouren’ van zijn plan besproken, dat een nadere uitwerking is van afspraken uit het crisisakkoord. Een besluit wordt over twee weken genomen. “Het steekt op een aantal punten erg nauw.” Ook is nader overleg nodig met Aedes, de koepel van woningcorporaties. Daar heeft net een wisseling van de wacht plaatsgevonden van de voorzitters. Ook dat maakt het er niet gemakkelijker op om ‘dingen snel af te spreken’, aldus de bewindsman

bron: NOVEM

Share Button
Tagged with:
35 comments on “Kabinet stelt besluit woningmarkt uit
  1. Niek says:

    en dan graag volgens goed Nederlands gebruik – en geheel volgens de gewoonte van dit kabinet: van uitstel komt afstel.

    maar ja, als het om de belangen van de vastgoed maffia gaat dan is alles anders in Nederland 🙁

  2. Mark1 says:

    Toch niet alleen huizenbezitters komen in de problemen bij ontslag? Een huurder kan ook op straat komen door ontslag. Of gaat de huur dan ook omlaag?

  3. M says:

    Dit is overigens een van de argumenten om contrair (oppositie) te stemmen. Meer verdeeldheid lijkt voor minder overheidsingrijpen te zorgen.

  4. Ongelooflijk says:

    Hoe wordt die prijs bepaald?? Vragers die de hoofdprijs willen vangen en corporaties die het voor minder willen kopen.. Toekomstbeeld erbij dat de huizenmarkt de komende jaren omlaag gaat? Eerst zelf proberen te verkopen en anders voor 75% van de taxatiewaarde een vangnet instellen? Ben benieuwd wat hierover genoemd is in de voorstellen. Laten we hopen dat misbruik van zo’n regeling niet mogelijk is en het risico-zoekende gedrag niet beloond wordt op deze manier.

  5. Mike says:

    Gezien dit voorstel van Ebenhart, de forse prijsdalingen op Funda voor de huizen waar ik interesse in heb (sommigen reeds -/- 25 %)EN nog net een week geleden het voorstel van Hans H. durf ik gerust de conclusie te trekken dat de huizenprijzen al kelderen as we speak…

  6. Niek says:

    @Ongelooflijk(4):
    corporaties die het voor minder willen kopen? ik geloof er niks van, ik denk dat ze het volle pond gaan betalen. Een negatief verschil bij latere verkoop (of exploitatietekort bij verhuur) wordt gewoon verhaald op de belastingbetaler. In geval van winst mogen ze het zelf houden, dat spreekt vanzelf 🙂

    Ik voorspel grootschalig misbruik van deze regeling, bijna alle huizen in NL zullen ineens ‘onverkoopbaar’ blijken en – voor risico van de belastingbetaler – op de balans van WBV’s en gemeentes komen, zodat alle slimme huiseigenaars nog een keer vol kunnen incasseren. Totdat de schatkist helemaal leeg is natuurlijk 😉

  7. Bouke says:

    Ik zie niet hoe dit praktisch kan worden ingericht.

    – Tegen welke prijs moet er gekocht worden? Welke woningcorporatie moet het huis kopen? Tegen welke prijs? De huidige taxatiewaarde? Wat als de taxatiewaarde over een jaar 15% minder is? Kan men dan het huis terugkopen voor de dan geldende taxatieprijs? Moet de huidige eigenaar het pand terugkopen of mag het?

    De aankomende daling van de huizenprijzen is niet te voorkomen. Iemand zal de pijn moeten dragen. Die notie lijkt niet te zijn doorgedrongen tot de politiek. Gaan de woningcorporaties dan deze last dragen?

    Als ik directeur van een woningcorporatie zou zijn, dan zou ik eisen dat ik mag kopen tegen minder dan 100% van de executiewaarde in verhuurde staat. Dan zit je op maximaal 2/3 van de waarde bij onderhandse verkoop. Een huis dat nu 240.000 zou kunnen opbrengen, zou dan voor 160.000 worden overgekocht. Dat is natuurlijk niet interessant voor de huidige eigenaar, dus de minister zal eisen dat het huis voor een hoger bedrag wordt gekocht. Met de huidige prijsontwikkeling gaat dat dus betekenen dat de corporaties ermee blijven zitten.

    Ik voorspel weerstand van de corporaties…

  8. Niek says:

    @Bouke(7):
    Met de huidige prijsontwikkeling gaat dat dus betekenen dat de corporaties ermee blijven zitten.

    Je hebt duidelijk nog niet in de gaten hoe het werkt in Nederland. Natuurlijk gaan de corporaties geen enkel risico lopen. Er komt een afspraak die uitgaat van op termijn mooi stijgende huizenprijzen (bijv. 4-5% per jaar), en als het tegenvalt dan staat in de kleine lettertjes dat de overheid de verliezen voor de WBV’s compenseert (mogelijkheden te over daarvoor). Dit geheel analoog aan diverse plannen die nu in ontwikkeling zijn voor opkoop van nieuwbouw.

    De afspraak zal ook inhouden dat de huidige eigenaar gewoon zijn of haar wensprijs ontvangt, want anders is het voor de meeste van die klagers niet interessant (ze kunnen tenslotte ook gewoon verkopen met wat korting, maar dat is blijkbaar niet acceptabel). Als ze veel minder gaan bieden heeft de maatregel geen enkel effect, dat snappen ze zelfs in Den Haag. De regeling zal ongetwijfeld inhouden dat ze mogen terugkopen (met aftrek van huurpenningen), en niet moeten.

    De overheid heeft de WBV’s vooral nodig omdat die zelf een flink bedrag kunnen financieren (de staatsschuld is al aardig uit de hand aan het lopen) en de woningen kunnen verhuren aan de vroegere ‘eigenaar’. Maar feitelijk is het dus gewoon staatssteun voor huiseigenaars die boven hun stand leven.

    Misschien kunnen ze de regeling zo maken dat (net als bijv. in de VS en Spanje) het aantrekkelijk wordt om je baan op te zeggen zodat je ook van deze regeling misbruik kunt maken ;(

  9. Bouke says:

    @Niek
    Het compenseren van verliezen van de WBV-en kost ook geld en doet de staatsschuld dus verder oplopen. Met al het geld dat bij de WBV zit (dat het kabinet ten slotte dolgraag wil afromen), zie ik zulke compensatie niet gebeuren. Vandaar mijn voorspelling dat de woningbouwverenigingen wel weerstand zullen leveren.

  10. sander says:

    In het AD van vandaag staat al dat de corporaties nog van niks weten… en niet bij zijn met de uitspraken van der Laan !

  11. Niek says:

    @sander(10):
    daar geloof ik niks van, het is vast al uitgebreid besproken in het netwerk van hoge PvdA dames en heren, maar wellicht heeft de koepelorganisatie nog geen officieel voorstel gezien. Ze willen vooral niet de indruk wekken dat het allemaal in achterkamertjes geregeld wordt.

  12. johnny says:

    niek : er is in Spanje geen sprake van welke regeling dan ook .

  13. Niek says:

    @johnny(12):
    er is in Spanje toch sinds enkele maanden een regeling dat de regering de helft van de hypotheek betaalt (voorlopig voor 2 jaar) voor iedereen die zijn baan kwijtraakt en betalingsproblemen heeft?

  14. johnny says:

    ”je baan op kunt zeggen om er misbruik van te maken” , de regeling zal er in voorzien dat er op die manier geen gebruik van gemaakt kan worden.
    De intentie van die gedachte is ook een verkeerde , immers een huisuitzetting van duizenden of evt. miljoenen kost ons belastingbetaler een meervoud .
    Het alternatief ?

  15. menno says:

    Luister maar eens naar de voorzitter van de wvb woonconcept (Drente) die zei om een woning te verhuren voor een bedrag van 600 euro per maand de woning maximaal 130.000 euro mag kosten, geen enkele verkoper doet zijn huis op dit moment voor die prijs weg tenzij de markt heel erg onderuit gaat.Dit plan van van der Laan maakt geen kans tenzij de rijksoverheid er veel geld inpompt,maar gezien het gigantische overheidstekort zit men hier ook niet op te wachten.

  16. Niek says:

    @johnny(14):
    ik weet dat een dergelijke regeling in de VS al op grote schaal misbruikt wordt. Wat Spanje betreft zal ik eens navragen bij de familie, ik heb wel gehoord dat diverse vrouwen van plan waren om met werken te stoppen vanwege die regeling.

    Een huisuitzetting (of andere betalingsregeling) hoeft niet per definitie de belastingbetaler geld te kosten, sterker nog het zou niet mogen!

  17. Niek says:

    @menno(15):
    ik heb hier al eerder gemeld dat ik overeenkomsten zie met plannen om nieuwbouw op te kopen, zoals die o.a. in mijn gemeente ontwikkeld worden.

    Die nieuwbouw (prijsklasse 230-350K euro) wordt door de WBV gewoon tegen de vraagprijs van de projectontwikkelaar gekocht, dus dezelfde prijs die andere kopers betaalden. De huur zou minimaal zo’n 1500 euro moeten bedragen om quitte te spelen, ambtenaren hebben uitgerekend dat meer dan 900 euro niet haalbaar is (klopt wel ongeveer denk ik). Dus legt de WBV 600 euro per maand toe, wat volgens de gemeente terugverdiend wordt omdat die huizen gemiddeld 4% per jaar in waarde gaan stijgen.
    De gemeente zorgt voor een zachte lening voor de WBV en draait op voor het eventuele verlies bij afstoot van de panden; wie dan leeft, dan zorgt.

    Het grote probleem bij dit soort regelingen is dat de echte schade pas over vele jaren zal blijken, en daarom denk ik dat het risico bestaat dat het doorgaat. De gemiddelde burger snapt helemaal niet wat hier riskant aan is.

  18. Okkie says:

    @johnny:
    De families in kwestie zullen in de schuldsanering geplaatst worden en de schuldeisers zullen in een aantal gevallen met een verlies genoegen moeten nemen. Ik denk dat de kosten voor de samenleving beperkt zijn vergeleken met de ton of tonnen die een huis minder waard gaat worden in verhouding tot de verstrekte hypotheek. Als mensen een normale hypotheek hadden afgesloten en netjes hadden afgelost, zouden er geen acute problemen ontstaan bij werkloosheid of scheiding. Het gaat hier dus vooral om aflossingsvrije tophypotheken, waarvan de risico’s nu op de samenleving worden afgewenteld.

  19. Martin says:

    Iets zegt mij dat de schatkist weer een gewelddadige opdonder krijgt.
    Want welke corporatie wil zijn zuurverdiende eurootjes nou investeren in iets wat dalende is?
    Een huis van 200.000 verhuren voor 550 euro? 2.5% rendement?
    Er komt zeker een subsidie van 40.000 euro? zeg maar de bubble van de laatste 6 jaar.
    Zelfs dan nog zou ik mij als corporatie afvragen op ik me niet op zinkend schip bevond.
    En wederom vragen we ons dan af waarom onze schatkist er voor op moet draaien.
    Onze schuldenlast neemt weer toe,
    daar gaat de economie…

    Want iemand die zich suf heeft geconsumeerd op basis van vermeende overwaarde, zal eruit moeten, en wordt weer gecompenseerd voor waardeverlies.
    De schatkist weer dubbel gepakt.
    Wat voor voorwaarden moeten daar nou weer aanhangen?

  20. Niek says:

    Als je wilt weten wat voor daadkracht dit kabinet heeft, zie dan de aanpak van de varkensgriep. Die mag sinds gisteren geen varkensgriep meer heten maar is nu Mexicaanse griep, ondanks dat inmiddels vaststaat dat het een kombinatie van twee soorten varkensgriep is. Daar hebben die vervelende virusjes niet van terug zou je denken!

    Ondertussen mag de verkoop van varkenslapjes niet in gevaar komen, dus het NOS journaal doet zoals altijd enthousiast mee met uitdragen van het nieuwe beleid. Wow, wat ben ik opgelucht dat ons kabinet zo doortastend optreedt, en dat het NOS journaal ons altijd van objectieve informatie voorziet.

    Het journaal is ongetwijfeld ook geinstrueerd dat de huizenbubbel niet bestaat en dus het woord in al zijn variaties vermeden moet worden; in Den Haag denken ze waarschijnlijk dat zolang we doen alsof het probleem niet bestaat, het gewoon niet bestaat. Slaap lekker.

  21. Wilko says:

    @Niek 20
    Tsja, het eten van vlees is in Nederland al net zo heilig als de huizen 🙂

    Overigens begreep ik van Ab Osterhaus (schrijf je dat zo?) in P&W, dat de griep inderdaad de Mexicaanse griep genoemd dient te worden, in navolging van o.a. de Spaanse griep (en zo noemde ie er nog een aantal).

  22. Niek says:

    @Wilko(21):
    ik weet niet wat de criteria voor de naamgeving zijn, maar dat het afkomstig is van twee bestaande varkensgriep virussen staat 100% vast. Waar het virus vandaan komt staat nog helemaal niet vast, al is Mexico wel aannemelijk (diverse onbevestigde geruchten dat het van de pigfarm van een Amerikaanse multinational komt, waar de hygienische omstandigheden beroerd zijn).

    Voordat zeker is dat de oorsprong Mexico is zijn we minstens maanden verder; maar ja, Amerikaanse griep (of noemen naar de verantwoordelijke multinational) is politiek evenmin acceptabel als ‘varkensgriep’, dus liever een tweederangs land als boosdoener afschilderen.

  23. Okkie says:

    “De boerenorganisatie LTO Nederland gaf eerder deze week al aan ongelukkig te zijn met de term varkensgriep.” Wat een verrassing.

    In de rest van de wereld blijft het opvallend genoeg varkensgriep heten.

  24. Wilko says:

    @Okkie 23:
    Zie je, Nederland is anders! 😉

  25. Woger says:

    In griekenland gaan ze alle varkens afmaken om besmetting te voorkomen. Ik vraag me af wat ze daar gaan afmaken als ze het ook de mexicaanse griep gaan noemen.

  26. johnny says:

    varkens-zeepbel.nl ?

    okkie, ben het met je eens dat als mensen dit of dat hadden gedaan . Als mijn broer een zusje was was het ook anders.
    De realiteit is dat we onze hebzucht en cda/vvd stemgedrag hebben laten prefaleren om het maar in stand te willen houden.

    Ik kan je voorspellen dat er een tweede ronde komt voor hulp van mensen die in de problemen geraken . De kosten zijn daarbij niet de eerste zorg.
    Een sociaal nederland zeg maar .

    ps. het blijft hier natuurlijk lastig praten met mensen die enkel een huurwoning heeft .De nuance ontbreekt vaak , zeg maar .

  27. M says:

    @Johnny

    Als je een goed functionerende markt nastreeft zijn er een aantal basisregels waar je je aan moet houden. Binnen die markt mag er van alles en is er ruimte zat voor nuance, wat de basisregels betreft echter niet.
    In een voetbalwedstrijd is het ook niet de bedoeling dat de scheidsrechter buitenspelsituaties door de vingers gaat zien omdat de spits een beetje last van zijn knie heeft of omdat het regent.

  28. Okkie says:

    @johnny:
    De voorkeursbehandeling van kopers ten opzichte van huurders neemt steeds asocialere vormen aan en dat heeft er alles mee te maken dat zij in Nederland ondertussen de meerderheid vormen.

  29. Jeroen says:

    In een normale markt waarin woningen als duurzaam consumptiegoed worden gezien, en zo hoort het ook te zijn, zal de financiering ervan op een logische en solide wijze geschieden (aflossende hypotheken bijvoorbeeld). De laatste 10 jaar is de woningmarkt eigenlijk door iedereen gezien als ‘de beste investering’ die je kan doen voor later. Dat gegeven leunt bijzonder dicht tegen speculatie aan wat mij betreft. In die zin is de huizenellende van nu dus een gevolg van speculatie op een overprijsde markt met geleend geld (hypotheekje?). Spreek deze zin nog eens uit tegen een willekeurige voorbijganger, maar dan zonder het woordje ‘huizen’ erin, en iedereen zal iets roepen als ‘eigen schuld dikke bult’. Totdat je het ‘huizen’ woord er weer in terugbrengt… De realiteitszin van het gangbare publiek is ver te zoeken, en de politiek kan blijkbaar ook al niet meer helder nadenken.

    Wie zijn billen brandt, moet gewoon op de blaren zitten! Het wordt tijd dat de politiek dit ook eens inziet. Ik was namelijk niet van plan om bergen geld weg te brengen om al die zielige woningeigenaren te helpen. Sterker nog: van mij mag de boel inklappen. Het zijn namelijk juist diezelfde huidige woningeigenaren die de prijzen onderling hebben opgejaagd waardoor het voor mij zo goed als onmogelijk is geworden om als starter een aardig huis te kopen en ik nu dus nog steeds in een huurappartementje zit.

    Nu komen mijn kansen, en dat feestje laat ik niet zomaar verpesten…

  30. Niek says:

    @Johnny(26):
    Een sociaal nederland zeg maar.

    ‘t is maar wat je sociaal noemt; het belonen van profiteurs (want daar gaat het vaak om) vind ik helemaal niet sociaal. De enkeling die volledig buiten zijn schuld, zonder dat het vooraf te voorzien was, nu in de problemen komt die mogen ze van mij best op kosten van de belastingbetaler helpen. Ik denk dat je zulke gevallen met een vergrootglaasje moet zoeken. En helpen is voor mij niet per definitie dat iemand bijna voor niks in een veel te duur huis mag blijven wonen.

    Voor de rest is het hoog tijd om, zoals M al zegt, de spelregels strakker te gaan hanteren anders wordt het een grote puinhoop in plaats van de mooie wedstrijd die men voor ogen had. In een wedstrijd zou het bovendien om het spel moeten gaan en niet om het winnen en ook daar is weinig van te merken.

  31. johnny says:

    Ik kan nergens uit afleiden dat kopers een (toenemende) voorkeursbehandeling geniet

    Wie ?

  32. johnny says:

    Weer een aanname dat de overheid alle eigenaren gaat helpen , daar is geen sprake van.

    Ik merk al geruime tijd dat velen zo boos zijn. Veelal in een vroeg stadium geprofiteerd van het ”systeem” en nu is plots iedereen de schuldige, Een ander verdient te veel , alles is maffia . Die verrekte overheid . Wel een overheid die geen enkele actie onderneemt (chappeu dus) , die ook beseft dat de prijzen onrealistisch zijn en daar naar handelt tot nu toe.
    We bevinden ons in een markt (in zoverre die bestaat in ned.)die zijn gezonde loop laat zien. De ABN/Amro heeft net de rentes weer verhoogd….
    War willen we nog meer dan ?

    We zijn zo boos.

    Vele wijze (..) woorden hier , we rollen over mekaar heen met de argumenten en de verklaringen. Maar hoe waren die voor okt 2008 . Wisten we toen ook alles te verklaren en hebben we daar naar gehandeld ?
    Mijn ervaring is dat iedereen in de drug ”oversluiten , verhuizen en 2 de hypotheken zat.
    Hebben we toen goed gehandeld , dan moeten we nu genieten ipv. dagelijks en voltijds ons hier te laten gelden (je zal de tijd er maar voor hebben…)
    Anderszijds zou ik geen seconde meer hier willen wonen maar lekekr gaan emigreren….immers het leven heeft een beperkte duur als we het nog niet wisten.
    Vele late kopers hebben het niet begrepen dus en die moeten m.i. boeten .Een kind leren we dat de lollie max. afmetingen kan hebben , maar wijzelf ?

    Een boosheid zonder nuance veelal. Enkel gericht vanuit ons ”welbevinden” .
    In plaats van nu gelijk te antwoorden , laat het eens rusten en ga vandaag nu eens genieten , het is mooi weer.

  33. Niek says:

    @johnny(31):
    huiseigenaars worden sterk bevoordeeld (en ik denk ook in toenemende mate), of je dat ook van actuele ‘kopers’ kunt zeggen weet ik niet – dat zal pas over enkele maanden blijken. Wie nu koopt komt af op de kaas in een muizenval, dus over voordeel kun je misschien beter niet spreken.

    Vrijwel alle maatregelen waar de laatste weken over gepraat is betreffen het ‘helpen’ van huiseigenaars op kosten van (direct of indirect) de belastingbetaler. Meestal gaat het om extra belastingkorting zoals overbruggingskredieten of extra subsidies (eventueel bijv. via een WBV). Of het gaat om maatregelen om de huizenprijzen in het algemeen overeind te houden, die ook direkt in het belang van huiseigenaars zijn maar wel gewoon uit de belasting betaald worden.
    Zo ook de voorgestelde verhoging van de NHG grens naar 350K: de premie opslag daarvoor zou in een vrije markt zeker 4-6% zijn, de klant betaalt maar 0.5%. En het is nog steeds zo dat de belastingbetaler de schade mag betalen als het NHG waarborgfonds klapt (m.i. binnen 1-2 jaar te verwachten), in plaats van dat alle politici en hypothekers (de dealers en hun klanten) samen daar voor opdraaien.

  34. Erik says:

    @32

    Wat is je punt nu precies?

    Het proces van dalende prijzen is uiterst pijnlijk voor de eigenaren. Het is moeilijk te accepteren dat men ten onrechte is uitgegaan van het idee dat een huis een slimme investering is.
    Het idee dat de huizenprijzen meer zouden stijgen dan de inflatie of lonen is uiteraard absurd. En door een huis als een pensioenvoorziening te zien is mogelijk de reden dat huiseigenaren geen verlies accepteren.
    Jaren hebben ze hard gewerkt met het idee iets op te bouwen, nu blijkt dat het niets meer waard te zijn.
    Een schuldige is snel gevonden: de overheid had meer kunnen doen, we hebben last van een kredietcrisis, waar niemand op had kunnen rekenen, etc.
    Huiseigenaren accepteer je verlies en ga door met leven. Hopen op een snel herstel is handelen tegen beter weten in. De overheid kan de huizenmarkt maar zeer beperkt beïnvloeden, hiervoor zijn de middelen domweg gewoon te beperkt.

  35. Okkie says:

    @johnny nr.31:

    Dat de HRA een voorkeursbehandeling is lijkt me duidelijk. Ik heb nog geen berichten gezien dat ontslagen huurders ook geholpen zouden moeten worden door wooncorporaties. Bij mijn weten beperken de hulpacties zich tot eigenaren van koopwoningen.

    Het feit blijft dat mensen die in de problemen komen als gevolg van een aflossingsvrije tophypotheek, dat in de eerste plaats aan zichzelf te danken hebben. Mensen die een normale hypotheek hebben genomen (4,5 maal 1 salaris, max. 100% van de executiewaarde) en netjes aflosten zullen niet zo snel in de problemen komen.

    Oktober 2008 is trouwens rijkelijk laat om in te zien dat er een crisis is, deze was toen al maanden aan de gang. Al voor die tijd heb ik er bewust voor gekozen om voorlopig huurder te blijven nadat ik alle financiele voor- en nadelen van kopen had doorgerekend. Het feit dat er een daling van de huizenprijzen aan zat te komen, ondersteunde alleen mijn eerdere idee.

    Als je wat nuancering denkt aan te moeten brengen aan datgene wat huurders hier posten, lees ik dat graag maar het feit dat ik een huurder ben is geen argument om alles wat ik schrijf op voorhand als ongenuanceerd af te doen.

    Ik ben niet alleen boos omdat ik persoonlijk zou zijn benadeeld maar ook vanwege al die armere huurders die opdraaien voor de grillen van de rijkere Nederlanders. Ik zou ook op de VVD of Verdonk kunnen stemmen die mij een lagere belasting voorspiegelen, maar dat weiger ik uit principe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*