Kabinet zit in 2015 met een gat van 35 miljard

Het kabinet zoekt naar manieren om in 2015 een financieel gat te dekken dat kan oplopen tot 35 miljard euro. Dat is ongeveer 20 procent van de rijksbegroting op jaarbasis – en de hele begroting van het ministerie van Onderwijs.

Minister Bos van Financiën heeft vorige week maandag tijdens een informele vergadering in het Catshuis aan de ministerraad verteld hoe de overheidsfinanciën er voor staan. Zelfs als de economie in de komende jaren met 2 procent per jaar groeit, heeft de overheid in 2015 een begrotingstekort van 5,5 procent van het binnenlands product. Dat is het dubbele van de grens die Europa hanteert, voordat er ingegrepen moet worden.

Prinsjesdag

Bos en minister-president Balkenende hebben al aangegeven dat de begroting voor volgend jaar een ‘doorkijkje’ naar de middellange termijn zal bevatten. Mogelijk zullen zij met Prinsjesdag de instelling van een werkgroep bekendmaken, die de hele rijksbegroting gaat doorlichten. Ingrijpende hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt zijn niet langer taboe, evenals het afstoten van volledige overheidstaken.

Het CDA zoekt de oplossing van de financiële problemen vooral in het verkleinen van de overheid. De christen-democraten willen voor de verkiezingen van 2011 beginnen met bezuinigen, bijvoorbeeld door wetgeving voor te bereiden.

Hypotheekrenteaftrek

De PvdA wil vooral kijken naar hervormingen aan de lastenkant, zoals snijden in de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van pensioenpremies. Bovendien willen de sociaal-democraten een diepgravende analyse over de arbeidsmarkt, om te voorkomen dat werknemers die nu hun baan verliezen niet meer aan de bak komen als de economie weer aantrekt.

Afgelopen maart onderhandelde het kabinet over een crisispakket en de bezuinigingen op de langere termijn die daar tegenover moeten staan. De basis voor die gesprekken was het ‘lijstje-Gerritse’, een inventarisatie van mogelijke bezuinigingen, opgesteld door hoge ambtenaren.

Koopkracht

Uit alle maatregelen in dat lijstje koos het kabinet uiteindelijk voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarnaast werd afgesproken om in 2011 een begin te maken met bezuinigen. Eerder beginnen zou de economie beschadigen.

Het kabinet zal vandaag naar verwachting de onderhandelingen over de begroting voor 2010 afronden. De koopkracht zal volgend jaar gemiddeld tussen de 0,25 en 0,5 procent dalen. Volgens minister Donner van Sociale Zaken is het ‘uiterst merkwaardig’ dat de koopkracht nauwelijks daalt, terwijl de economie dit jaar met bijna 5 procent krimpt. ‘Herstel en werkgelegenheid zijn het allerbelangrijkst’, aldus Donner. ‘De fixatie op koopkracht is in deze tijden een verkeerde.’

bron: DAG

Share Button
Tagged with: ,
27 comments on “Kabinet zit in 2015 met een gat van 35 miljard
 1. Eric says:

  Die 35 miljard is ook nog onder voorbehoud.

  De economie dient wel 2% per jaar te groeien, dan komen we op dit bedrag uit.

  Groeien we minder, dan wordt het bedrag nog veel meer…

  Wouter Boslim maakt er een mooi zootje van zeg!

 2. slaaf says:

  Eerst het volk en nu is ook de overheid slaaf van de BANK geworden voor de komende 10 tot 15 jaar en waarschijnlijk nog langer, was al bekend , beetje dom, chapeau voor de banken

 3. M says:

  Nou, onze vrienden van DSB beginnen inmiddels ook wat meer in de kijker te lopen

 4. M says:

  Lijkt me een mooi moment voor retelikker JP om zijn militaire Midden-Oosten escapades eens te herzien.

 5. M says:

  En ja, hij kan er zomaar mee te maken hebben: de HRA…

 6. meneer de uil van de bank says:

  lieve beeldbuiskinderen, julie regeringen worldwide hebben onze bonussen voor vele jaren gegarandeerd en julie moeten hiervoor betalen hoor…echt waar en ga maar lekker verder slapen

 7. Jeroen says:

  @Eric (1)

  De 35 miljard is zonder groei van 2% per jaar, met groei van 2% per jaar komt het tekort uit op ongeveer 35*5.5/20=9.6 miljard (allemaal getallen uit het artikel, onder voorbehoud dat ik het goed heb…).

  Is natuurlijk ook een berg geld…

 8. kees says:

  aftrek pensioenpremies? Dan zullen ze in de toekomst ook niet belast worden als er nu al over betaald moet worden.

  de lijstjes worden gemaakt door ambtenaren en werkgroepen. Wat doen die politici eigenlijk? De kiezer maakt toch het lijstje lijkt me.

 9. kees says:

  Te ontvangen pensioen kan natuurlijk op bv. 65 jarige leeftijd als vermogen worden gezien waar dan 1.2% (of hoger tarief?) over betaald gaat worden, elk jaar weer. Is ABP 75 miljard, dan daar ieder jaar een paar procent van afpakken 😉

 10. bigD says:

  “Het CDA zoekt de oplossing van de financiële problemen vooral in het verkleinen van de overheid. De christen-democraten willen voor de verkiezingen van 2011 beginnen met bezuinigen”

  Wachten tot 2011 met bezuinigingen? Waarom niet wachten tot 2015? Of 2019? What the heck… afschaffen die bezuinigingen! Maak iedereen een ambtenaar dan is het hele werkeloosheidsprobleem ook gelijk opgelost!

 11. Bouke says:

  EUR 35 mrd in 2015…

  – áls we geen nieuwe steunmaatregelen nemen

  – áls de economie opeens weer begint te groeien

  Frappant overigens dat de HRA pas ter sprake komt als er geld te kort is. Dat het misschien ook nuttig is om de scheefgegroeide woningmarkt recht te trekken, komt natuurlijk bij niemand op…

  @slaaf (2)
  De overheid wordt geen slaaf van de bank. Ze lenen op de kapitaalmarkt, niet van banken.

 12. slaaf says:

  @ Bouke, de overheid leent het op de kapitaalmarkt om weer door te lenen aan de banken en die zijn voorlopig wel zoet om hun eigen vermogen weer op peil te krijgen.

 13. Startertje says:

  Wie zijn dan de aanbieders op de kapitaalmarkt? Centrale banken? China? de Arabieren?

 14. Bouke says:

  @Startertje (14)
  Centrale banken: mag niet zomaar, dat is monetair financieren.
  Verder vooral pensioenfondsen. Die willen graag vastrendende financiële instrumenten, zoals staatobligaties.

  @slaaf (13)
  Als de NL overheid het geld aan banken geeft, dan worden de banken afhankelijk van de staat en niet andersom.

 15. huizenhyper says:

  Hoeveel miljard gaat de overheid (=wij) verliezen op de sup-prime hypotheken van ING waar we “gegarandeerd winst op zouden maken” ?
  Is dat al meegenomen bij die 35 miljard?

  Bos heeft zijn vriendjes bij de ING hiermee goed geholpen. Ik vraag me af of zelfs minister Bos wel voor een dergelijke aktie geautoriseerd was. Een minister mag namelijk niet alles. Wat zou het hooggerechtshof hiervan vinden als iemand er de moed voor zou hebben dit aanhangig te maken?
  Dan kan dit geld misschien worden teruggevorderd van ING waardoor de staatsschuld weer daalt, en de regering niet zo’n vervelende maatregelen hoeft te nemen volgens jaar.

 16. kees says:

  @16
  ministeriëel besluit? Fortis/abn was ook snel geregeld. Zijn de INGhyp. in cash gegaan en niet geruild voor staatsobligaties?

 17. Martin says:

  Die 35 miljard is incl. +10% economische groei, terwijl +0% een heel reele verwachting is (da’s dan meteen een tegenvaller in deze calculatie van 0,10 x 233mld=23,3 miljard)
  En hebben we ook al de werkelozen meegeteld die we zonder enige twijfel in enorme aantallen gaan krijgen?
  Ook tijdelijke ww-ers meegeteld als instapwerkelozen? (Zeg 150.000 man = 5 miljard per jaar)
  Of 200.000 NHG slachtoffers van zeg 75.000 op de NHG=15 miljard.
  Want al die werkelozen moeten hun pandje dan na het werkeloosheidsuitstel met spoed kwijt. En we trekken nog steeds extra deelnemers aan dit garantiefonds met verhoogde sponsoring.
  En hebben ze dan voor 2016 e.v. al bedacht wat dit pakket aan trammelant jaarlijks aan verminderde belastinginkomsten gaat geven?
  Ik zie al dat ze hebben gezien dat we tussen nu en 2015 precies 35 miljard in de HRA pot stoppen, en afschaffen van deze vreemde subsidie is al 20 jaar over tijd. Maar met de extra tegenvallers erbij hebben we meer dan het dubbele van de 35 miljard nodig in ons begrotingsgat.
  Nog een getal dat ook op utopische grondslag berust:
  Die verwachte 233 miljard overheidsinkomsten zijn al gebaseerd op een groei op vrijwel alle fronten, alleen de BPM gaat 2% omlaag in de verwachting 2008/2009. Verder:
  ca.: BTW: +5%, motorrijtuigenbelasting +10%
  verpakkingstaks bijna 3voudig.
  Ik voel alweer vele miljarden wegglijden.
  Zoals we nu achter de VS aansukkelen lopen we wat achter op schema, maar met de genoemde tegenvallers erbij, kunnen ze de knaller verwachten; delen we het verschil: in 2012.

 18. Is NL spuugzat says:

  Zijn jullie er nog steeds niet achter dat je door de overheid zwaar genaaid wordt. Bloeden zal je tot je achter achter kleinkinderen toe. Het volk wordt zeer dom gehouden en iedereen kankert maar doet niets.

  Gelukkig ben ik al jaren weg.

  PS huizenprijzen zakken echt niet, daarvoor zijn de lobby’s die alles in stand houden veel te groot.

 19. Hukker for president says:

  ”Na 2010 liggen er forse problemen op ons bordje die om fundamentele beslissingen vragen.”

  Zou Wouter Bos het hier oa over de hypotheek rente aftrek hebben?

 20. kees says:

  is het geld op of kan het nergens meer aan gekoppeld worden?

 21. Buddy says:

  De schulden (particulier, bedrijf, en overheid) blijven overeind echter de belasting-koek die een krimpende beroepsbevolking in een meer competitieve wereldmarkt bijelkaar kan verdienen kwijnt weg.

  AOW naar 67 is een doekje tegen het bloeden.
  Pensioen belasten is de volgende stap.
  En zodra de huizenmarkt z’n bodem bereikt of enigzins stabiliseert dan gaat de HRA eraan.

  Wat Boot zegt snijdt hout. We kunnen niet alles op jongere generaties afschuiven. Het wordt tijd dat de NL babyboomers (’46 – ’55) fors meer gaan bijdragen.

 22. bert says:

  Na alle berichten, documenten, en visie’s te hebben gelezen van economen, hoogleraren, vastgoedspeculanten en grondspeculanten heb ik aardig beeld gekregen waar we met deze huizenmarkt in nederland heen gaan.

  Heb geen glazen bol, maar ik denk dat de huizenprijzen in de aankomende tijd (lees in 2010) niet enorm gaan kelderen.

  Net zoals “NL spuugzat” schreef; huizenprijzen zakken echt niet, daarvoor zijn de lobby’s die alles in stand houden veel te groot.

  Ook al worden er 100en miljoenen per kwartaal afgeschreven aan vastgoed, dan nog wordt het (kunstmatig) omhoog gehouden want het mag/kan niet ploffen!!
  Er hangt heel veel vanaf, vooral in nederland zal het een groot probleem opleveren.

  Dit zal net zo lang doorgaan totdat het onbeheerst wordt (2011/12/13) en de banken hun grip verliezen of omdonderen/nationaliseren.

  En pas dan op…dan klapt de boel.

 23. kees says:

  @24
  totdat blijkt dat de keizers z.kl. in den Haag e.o. rondlopen. Dit is een onderwerp waar Bosje c.s. geen invloed meer op hebben. Family Bush in Paraguay, Dick Cheney in Dubai, Oranjes in Arg., JP in Zeeland 😉

 24. huizenhyper says:

  @24,

  De visies van economen, hoogleraren, vastgoedspeculanten hebben ons daar gebracht waar we nu zijn. Wat wordt hun volgende visie?

  De krachten die nu gaan optreden zijn groter dan de invloed van de vastgoedwereld en alles daaromheen. Er is een machine in werking gezet die niet te stoppen is. Zelfs Ger Hukker heeft dit laatst toegegeven op een of andere persconferentie. Hij praatte toen over het gecontroleerd laten leeglopen van de vastgoedbubble. Ik geloof wel dat je een bubble gecontroleerd kunt laten leeglopen, zeg maar met vastgoed -10% elk jaar. Dit zal banken de tijd geven om hun financieen op orde te krijgen, en de hypotheekrente op te trekken. Dit proces gaat wel minstens 5 jaar duren. Minstens.
  Ik denk ook wel dat het allemaal weer goed gaat komen, maar dan zal veel regelgeving rondom de huizenmarkt draconisch moeten worden veranderd. Er is al een aanzet gemaakt. We kunnen alleen maar hopen dat de werkloosheid niet fors gaat oplopen.
  Duitsland verzon daar toen een oplossing voor jaren geldeden al. Zij hebben toen fors ingezet op duurzame energie. Duitsland is nu wereldleider op het gebied van zonne en windenergie. Dit heeft voor tienduizenden banen gezorgd. Er is een enorme industrie mee op poten gezet. Nederland is nog niet zo slim, helaas.

 25. Riko says:

  @ 24,

  Of het nu 2010 of 2011 of 2015 wordt wanneer doet er niet zoveel toe. Een huizencrash duurt jaren en deze ontwikkeling is in 2008 al begonnen in Nederland.

  Het maakt niet uit wat de overheid/vastgoedsector/banken ook verzinnen, deze ontwikkeling is onvermijdelijk. We zullen simpelweg een lager welvaartsniveau moeten accepteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*