AFM: verdere afbouw LTV-limiet naar 90% noodzakelijk

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) adviseert aan volgende kabinetten om de Loan-to-Value (LTV)-limiet geleidelijk verder af te bouwen tot een niveau van 90% in 2028. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich al langer zorgen over de risico’s van de schuldenproblematiek voor Nederlandse huishoudens en is voorstander om de LTV-limiet na 2018 verder te verlagen.

In het FSC zitten vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, de Nederlandsche Bank en de AFM. De AFM maakt zich sinds enige jaren sterk voor verantwoorde kredietverlening. Met een verdere stapsgewijze verlaging van de LTV-limiet, conform het FSC advies, zal het restschuldrisico’s voor Nederlandse huishoudens verder worden beperkt.

Hoge schuldenlast Nederlandse huishoudens

Nederland doet het internationaal gezien slecht als we naar de gemiddelde schulden per huishouden kijken. Het grootste deel van deze schulden is gerelateerd aan hypotheken. De relatief hoge hypotheekschuld maakt Nederlandse huishoudens erg kwetsbaar voor sterke huizenprijsdalingen en financiële tegenslagen. Een terugval in het inkomen, bijvoorbeeld bij werkloosheid of scheiding, kan dan al snel leiden tot betalingsproblemen. Als die problemen structureel van aard zijn, dan is verkoop van de woning soms onvermijdelijk. Dit kan dan leiden tot een hoge restschuld die consumenten nog lang in hun greep kan houden.

De AFM maakt zich zorgen om de risico’s van de schuldenproblematiek voor Nederlandse huishoudens. Om huishoudens bij financiële tegenvallers meer weerbaar te maken is een verdere stapsgewijze verlaging van de LTV-limiet noodzakelijk. Huishoudens zouden zodoende in 2028 een hypotheek moeten kunnen krijgen die maximaal 90% van de woningwaarde bedraagt.

Noodzaak verdere verlaging LTV-ratio

Nederland kent vergeleken met de ons omringende landen een hoge gemiddelde LTV-ratio. Dit terwijl de afgelopen jaren nog eens hebben aangetoond dat de huizenmarkt kwetsbaar is. In Nederland hebben momenteel bijna een miljoen huishoudens een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning. De regering heeft in de afgelopen jaren een aantal hervormingen doorgevoerd om de consumentenrisico’s op de hypotheekmarkt te verkleinen. De daarbij ingezette verlaging van de LTV-ratio naar 100% maakt huishoudens – met name starters – echter nog altijd kwetsbaar gedurende de eerste jaren van de hypotheek. In die periode is er namelijk nog weinig afgelost en is het risico op een restschuld bij een huisprijsdaling groot. Een lagere LTV limiet biedt betere bescherming tegen restschuldrisico’s.

Consumptief krediet als alternatieve financiering onwenselijk

Bij een verdere verlaging van de LTV-limiet is het onwenselijk dat huishoudens consumptief krediet als alternatief voor hypothecaire krediet voor de aanschaf van een woning gaan gebruiken. Wanneer de LTV-limiet na 2018 verder zou worden verlaagd dan is van belang dat de huidige lijn van de (VFN) gedragscode wordt gevolgd. De AFM zal hier via haar toezicht richting aan geven en op toezien.

Het Financieel Stabiliteitscomité

De vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité vond plaats op dinsdag 12 mei 2015. In dit comité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het ministerie van Financiën ten minste twee keer per jaar onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het CPB en het ministerie van BZK hebben als externe deskundigen aan de beraadslagingen deelgenomen.

bron: AFM: verdere afbouw LTV-limiet naar 90% noodzakelijk | Mei | AFM

Share Button
Tagged with:
436 comments on “AFM: verdere afbouw LTV-limiet naar 90% noodzakelijk
 1. richard de koning says:

  Vlede week gesproken met iemand die een huis kocht van 2 ton. Hij schrok ervan de extra kosten notaris 1000 euro, bouwrente 2000 euro en toen ze verkoopmakelaar nog.

  Hij sprak dat hij wel 10.000 euro eigen geld nodig had. In 2025 is het zo te lezen dus 20.000? Yep de markt gaat aantrekken. Ik denk het niet, succes met je huis!

  En dan heb ik het nog niet eens gehad wat een verkoop makelaar kost of een aankoopmakelaar of de hypotheker. Dat komt er ook nog bij. Onbetaalbaar voor jongeren!

 2. Nico de Geit says:

  ‘Met een verdere stapsgewijze verlaging van de LTV-limiet, conform het FSC advies, zal het restschuldrisico’s voor Nederlandse huishoudens verder worden beperkt.’

  Door de leencapaciteit te verkleinen zullen de prijzen verder dalen. Daardoor komen mensen nog verder onder water te staan.

 3. maff says:

  Hoogehuizenprijzenminnend NL is DIRECT
  in de aanval

  Nederlandse vereniging van banken: ‘onverstandig’

  VEH: een slecht idee, en vooral overbodig

  NL overtreft de US the mother of sub-prime hypotheken

  Voor ps 🙂 http://img.koreatimes.co.kr/upload/news/080803_p09_cartoon.jpg

  Sub-prime in Olland

  http://img.koreatimes.co.kr/upload/news/080803_p09_cartoon.jpg

 4. Tsjaa... says:

  Maar hier wordt weer de paard achter de wagen gespannen. Het probleem is niet dat mensen met restschulden komen te zitten en dat men hen tegen zichzelf moet beschermen. Het probleem is dat banken niet failliet mogen gaan in ons huidige systeem (volgens de heren). Als ik een junk €1000 leen en ik krijg het niet terug moet dan die junk tegen zichzelf beschermd worden of moet ik beter opletten aan wie ik mijn geld uitleen? Als ik dat namelijk te vaak doe dan ben ik mijn geld kwijt, dus zal ik dat niet doen. Het huidige systeem zorgt er voor die feedbackloop er niet is. Momenteel is het, het probleem van de junk en niet van de uitlener en dat is het paard achter de wagen spannen. Banken moeten kunnen leren dat ze niet aan iedereen geld moeten uitlenen en als ze dat niet leren failliet gaan. Zo lang dat niet gebeurt blijft het systeem verrot blijven. (Hetzelfde geldt eigenlijk voor Griekenland. Ja ze gaan het nooit terug betalen. Ja, we hadden ze het geld niet moeten lenen. Dom, dom, dom, gaan we in de toekomst niet doen. Liquideren en Griekenland weer met een schone lei en zeer beperkte leencapaciteit verder laten gaan.)

 5. Zilversmid says:

  Nico de Geit: Door de leencapaciteit te verkleinen zullen de prijzen verder dalen.

  Gaan ze dan weer net zo hard dalen als hier voorspeld na invoeren van:

  – Afbouw HRA
  – Verplicht aflossen
  – Aflopen schenkingsregeling
  – Enz.

 6. maff says:

  maff: Hoogehuizenprijzenminnend NL is DIRECT
  in de aanval

  NVM: 100% LTV is genoeg

  Nog ff wacht op de bouw

 7. maff says:

  Waar praten we eigenlijk over 2028 ? Slaat nergens op …….

 8. Kapotjeplov says:

  Nico de Geit:
  ‘Met een verdere stapsgewijze verlaging van de LTV-limiet, conform het FSC advies, zal het restschuldrisico’s voor Nederlandse huishoudens verder worden beperkt.’

  Door de leencapaciteit te verkleinen zullen de prijzen verder dalen. Daardoor komen mensen nog verder onder water te staan.

  Dat is maar zeer de vraag. De prijzen stijgen nu toch weer? Kan je mooi gebruiken om versneld naar 80% of 90% LTV te gaan. De prijzen blijven stabiel en we verkleinen sneller de risico’s.

 9. maff says:

  maff: Slaat nergens op …….

  Zal wel ergens een downgrade in aantocht zijn ……

 10. Tsjaa... says:

  maff,

  Ja, dat dacht ik nou eigenlijk ook, maar het feit blijft natuurlijk wel dat als dit er door komt mensen veel gespaard moeten hebben voor dat ze moeten kunnen kopen. Zaak is dat dit zo snel mogelijk beslist wordt, zodat mensen zich er op kunnen voorbereiden. Mensen gaan sparen en minder uitgeven/consumeren en dus zal dit een remmend effect hebben op de economische groei. Uiteindelijk zal dit wel tot een gezondere situatie leiden, maar we zullen wel door de zure appel heen moeten. Er ontstaat zo natuurlijk wel een generatieconflict, want hebben we nou eigenlijk aan wanbetalers op het geel? De jongeren van nu hebben straks een studieschuld, moeten hoge huren betalen door het gebrek aan betaalbare huurwoningen en moeten ook nog gaan sparen voor een koopwoning? Dan kan je pas op je dertigste tot vijfendertigste gaan denken aan een huurwoning. Als je dan ook nog kinderen krijgt en je verdient samen meer dan €80000 dan moet je voor je eerste kind 60% kinderopvangtoeslag betalen dat is voor 4 dagen per week dat is bruto €1300 per maand netto dus €800, dat is bruto (in de hoogste schaal) €1600, dus ongeveer €20.000 van je €80.000 die je aan salaris verdient gaat naar kinderopvang, dan moet je nog belasting betalen, onderhoud, hoge huren en moet je nog gaan sparen voor je eerste huis? Ik wens je veel succes. Dit gaat wel een hele grote impact hebben op de huizenprijs.

 11. Kapotjeplov says:

  Tsjaa...:
  maff,

  Ja, dat dacht ik nou eigenlijk ook, maar het feit blijft natuurlijk wel dat als dit er door komt mensen veel gespaard moeten hebben voor dat ze moeten kunnen kopen. Zaak is dat dit zo snel mogelijk beslist wordt, zodat mensen zich er op kunnen voorbereiden. Mensen gaan sparen en minder uitgeven/consumeren en dus zal dit een remmend effect hebben op de economische groei. Uiteindelijk zal dit wel tot een gezondere situatie leiden, maar we zullen wel door de zure appel heen moeten. Er ontstaat zo natuurlijk wel een generatieconflict, want hebben we nou eigenlijk aan wanbetalers op het geel? De jongeren van nu hebben straks een studieschuld, moeten hoge huren betalen door het gebrek aan betaalbare huurwoningen en moeten ook nog gaan sparen voor een koopwoning? Dan kan je pas op je dertigste tot vijfendertigste gaan denken aan een huurwoning. Als je dan ook nog kinderen krijgt en je verdient samen meer dan €80000 dan moet je voor je eerste kind 60% kinderopvangtoeslag betalen dat is voor 4 dagen per week dat is bruto €1300 per maand netto dus €800, dat is bruto (in de hoogste schaal) €1600, dus ongeveer €20.000 van je €80.000 die je aan salaris verdient gaat naar kinderopvang, dan moet je nog belasting betalen, onderhoud, hoge huren en moet je nog gaan sparen voor je eerste huis? Ik wens je veel succes. Dit gaat wel een hele grote impact hebben op de huizenprijs.

  DIt is puur het gevolg van decennia lang de kop in het zand steken, niks aan de HRA willen doen, de normen steeds verruimen en ga zo maar door.

  Op een gegeven moment (nu dus) loopt het systeem dan vast; je kunt niet eewig steeds meer inkomen uit de toekomst naar voren halen (want dat is eigenliijk wat lenen inhoudt).; er komt een moment waarbij de koek op is.

  Dan zal toch linksom of rechtsom de rekening moeten worden betaald en heb je een periode van minder welvaart.

 12. johan says:

  Toen er steeds meer huishoudens onder water kwamen te staan kregen de politiek,banken en een ieder, welke met de woningmarkt te maken had, de schuld omdat deze zijn zorgplicht had verzuimd.

  Nu wordt er een verstandig maatregel ingevoerd, en dan is het weer klagen.

  Men is vergeten dat de woningprijs vanaf midden 90’er jaren met ruim 200% is gestegen.

  Deze lucht moet eruit en dan hebben de starters ruimte genoeg om te kopen.

 13. lorenzo says:

  richard de koning: Vlede week gesproken met iemand die een huis kocht van 2 ton. Hij schrok ervan de extra kosten notaris 1000 euro, bouwrente 2000 euro en toen ze verkoopmakelaar nog.

  Deze persoon moet zijn baas eens vragen wat zijn bruto uurloon , ex additionele lasten zijn .
  Makelaarskosten zijn de laagste van Europa BTW.

 14. lorenzo says:

  richard de koning: Hij sprak dat hij wel 10.000 euro eigen geld nodig had.

  De vermoedelijke casus : hij mooie auto , vrouw auto , 4 vakanties per jaar ( thailand , missisipi , fiji eilanden nog op wensenlijstje..) , 3 maandelijkse zondagse woonboulevards en 4 kinderen ( alle op tennis , ze zijn tevens goed ..) .

 15. Steven says:

  Ook op het nieuws: het zal de huizenmarkt schaden en de prijzen doen dalen. Er wordt nooit gezegd: Het zal de huizenmarkt schaden , MAAR de prijzen zullen dalen en huizen worden dus betaalbaarder voor o.a starters.

 16. erik(trolnogimmerhier) says:

  LTV kan alleen naar 90% indien gelijk de jeugdsalarissen worden afgeschaft, kan de jeugd makkelijker sparen en hier moeten ook extra rente bonus punten op gegeven worden via de staat. Alle mensen die zwaar in de problemen komen doordat de huizenprijzen gaan dalen moeten door hun bank geholpen worden met een gedeeltelijke kwijtschelding en betere hypotheekvoorwaarden. Doen die schaamteloze zelfverrijkers ook is wat terug voor hun klanten, we hebben wel genoeg gedaan om ze overeind te houden lijkt me……Overigens denk ik niet de LTV naar 90% gaat maar dat terzijde.

 17. Tsjaa... says:

  Kapotjeplov: DIt is puur het gevolg van decennia lang de kop in het zand steken, niks aan de HRA willen doen, de normen steeds verruimen en ga zo maar door.

  Op een gegeven moment (nu dus) loopt het systeem dan vast; je kunt niet eewig steeds meer inkomen uit de toekomst naar voren halen (want dat is eigenliijk wat lenen inhoudt).; er komt een moment waarbij de koek op is.

  Dan zal toch linksom of rechtsom de rekening moeten worden betaald en heb je een periode van minder welvaart.

  Er is natuurlijk al wat gedaan aan de woningmarkt. Dat wordt wel eens vergeten. De annuïteitenhypotheek is al ingevoerd en de LTV is naar 100%. Vooral die eerste is echt wel een zeer serieuze maatregel. Er wordt nu nog een hoop gekocht waarvan een groot gedeelte van de hypotheken nog in een aflossingsvrije variant zit. Mensen die nu op de top gekocht hebben (met 10% k.k.) met een aflossingsvrije hypotheek zullen bij verkoop in 2028 weinig meer voor hun huis krijgen of in buiten de randstad minder dan ze er voor betaald hebben, zeker als de rente op termijn gaat stijgen. Er zullen dan in de toekomst aardig wat erfenissen geweigerd gaan worden.

 18. lorenzo says:

  Tsjaa...: 100%.

  103

 19. ML says:

  Nico de Geit: Door de leencapaciteit te verkleinen zullen de prijzen verder dalen. Daardoor komen mensen nog verder onder water te staan.

  ja, normaal gesproken zullen huizenprijzen dalen. We kunnen echter een mooi grafiekje maken waaruit blijkt dat huizenprijzen stijgen terwijl de ltv daalt ;-). Gek genoeg heb ik de nvm, banken, veh etc dit nog niet zien publiceren.

  En of er meer mensen onder water komen te staan? We zouden eens wat minder moeten focussen op de groep die ondanks voldoende signalen op het hoogtepunt van de markt heeft gekocht. Op die manier worden al zoveel gezondheidsmaatregelen tegengehouden.
  Daarnaast is er nog steeds een forse groep met een forse overwaarde. Is dat een ramp als die bij verkoop wat minder cashen? Overwaarde is in veel gevallen niet de verdienste van de huiseigenaar; het is profiteren van tal van marktverstorende maatregelen.

 20. Nico de Geit says:

  Kapotjeplov: De prijzen stijgen nu toch weer?

  Met een giga-mediacampagne en heel veel andere ondersteunende maatregelen werd vorig jaar een mager plusje geboekt van 0,9%. Het zal mij niet verbazen als zelfs dat cijfer is opgeklopt vanwege de enorme honger naar goed nieuws.

 21. ML says:

  erik(trolnogimmerhier): Doen die schaamteloze zelfverrijkers ook is wat terug voor hun klanten, we hebben wel genoeg gedaan om ze overeind te houden lijkt me……

  Daar wordt in Europa heel anders over gedacht. Griekenland wordt nl niet gered met het oog op de Grieken, maar met het oog op de banken.

  Om over staatsbank ABN nog maar te zwijgen. Deze redding heeft een Nederlands gezinnetje straks ook €1000 gekost..

 22. ontwikkelaar says:

  Het mooie is dat met 90% de banken minder risico lopen en de rente omlaag kan, het absolute leenbedrag hoger wordt en je dus een iets groter of mooier huis kan kopen.

  Maar aan Boelhouwer, NVM of (zelfs) Eigen Huis vragen wat zij er van vinden is zoiets als op kerstavond aan het konijn vragen wat we vanavond zullen eten.

 23. Kapotjeplov says:

  Tsjaa...: Er is natuurlijk al wat gedaan aan de woningmarkt. Dat wordt wel eens vergeten. De annuïteitenhypotheek is al ingevoerd en de LTV is naar 100%. Vooral die eerste is echt wel een zeer serieuze maatregel. Er wordt nu nog een hoop gekocht waarvan een groot gedeelte van de hypotheken nog in een aflossingsvrije variant zit. Mensen die nu op de top gekocht hebben (met 10% k.k.) met een aflossingsvrije hypotheek zullen bij verkoop in 2028 weinig meer voor hun huis krijgen of in buiten de randstad minder dan ze er voor betaald hebben, zeker als de rente op termijn gaat stijgen. Er zullen dan in de toekomst aardig wat erfenissen geweigerd gaan worden.

  Men heeft inderdaad maatregelen genomen: vooral veel te laat! In de jaren 90, toen de markt omhoog vloog had men moeten ingrijpen door de LTV niet te laten oplopen (verlagen was niet eens nodig geweest!), geen HRA op aflossingsvrije/spaar/belegginshypotheken, etc.

  Deze maatregelen worden nu genomen, 20 jaar te laat.

  Men zegt altijd “je moet het dak repareren als de zon schijnt”. Alleen als de zon schijnt ziet niemand in waarom het dakt gerepareerd moet worden. Het gaat tpch goed zo.

  Kritische geluiden werden weggewuifd.De HRA was heilig. Leennormen konden soepeler, want de huizenprijzen stegen flink. Stelletje prutsers.

 24. lorenzo says:

  ontwikkelaar: banken minder risico lopen

  welk risico ?

 25. maff says:

  Ondertussen in de NL

  Everything You Think You Own Has Been Borrowed

  ( ook uw pensioen, en uiteraard niet te vergeten de dijken )

  http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/imagecache/original-size/20150516_FBC240.png

 26. lorenzo says:

  ML: we hebben wel genoeg gedaan om ze overeind te houden lijkt me…

  nou , het begin van de afbetaling door jullie van ABNAMRO moet nog vorm krijgen …Zalm is al aan het rekenen wie welke bonus gaat krijgen .

 27. Tsjaa... says:

  maff: het begin van de afbetaling door jullie van ABNAMRO moet nog vorm krijgen …Zalm is al aan het rekenen wie welke bonus gaat

  Welk artikel is dat? (heb je een link?)

 28. lorenzo says:

  Tsjaa...: Welk artikel is dat? (heb je een link?)

  als een directe verbinding met mijn linker hersenkwab gewenst ik , zo ik aanneem uit uw vraagstelling , zal ik navraag moeten doen bij de daarvoor aangewezen medici hoe te realiseren.
  Indien van toepassing hoort u nog van mij.

 29. Tsjaa... says:

  lorenzo: tussen in de NL

  Everything You Think You Own Has Been Borrowed

  ( ook uw pensioen, en uiteraard niet te vergete

  Dit artikel bedoelde ik, maar die quote werkt hier soms vreemd.

 30. eric406 says:

  erik(trolnogimmerhier):
  1)Alle mensen die zwaar in de problemen komen doordat de huizenprijzen gaan dalen moeten door hun bank geholpen worden met een gedeeltelijke kwijtschelding en betere hypotheekvoorwaarden.

  2)Overigens denk ik niet de LTV naar 90% gaat maar dat terzijde.

  1)Niemand komt in de probelemen doordat de huizenprijzen gaan dalen. Mensen komen in de problemen door scheiden of door verlies van werk e.d. Dat ze zich daarnaast bovenmatig in de schulden hebben gestopt, is een ander verhaal.

  2)Nee, jij denkt dat we weer naar 50% aflossingsvrij gaan.

 31. Tijl says:

  ML: Daar wordt in Europa heel anders over gedacht. Griekenland wordt nl niet gered met het oog op de Grieken, maar met het oog op de banken.

  Om over staatsbank ABN nog maar te zwijgen. Deze redding heeft een Nederlands gezinnetje straks ook €1000 gekost..

  Dat is dan die € 1000,- door Rutte beloofd maar niet gekregen natuurlijk!

 32. Tsjaa... says:

  De hypotheekrenteaftrek wordt trouwens ook nog beperkt naar 38% (en zal niet lang daarna naar box 3) gaan, gecombineerd met deze 90% LTV (Die er naar mijn idee ook gaat komen) dan zijn alle maatregelen wel klaar. Op welke huizenprijzen eindigen we dan en hoe groot zal het effect op de economie zijn? Kijk normaal zou je zeggen dat 35 jaar inflatie van 2% bij gelijkblijvende nominale huizenprijzen de reële huizenprijzen zal halveren ten opzichte van het huidige moment.

 33. ML says:

  Tsjaa...: De hypotheekrenteaftrek wordt trouwens ook nog beperkt naar 38% (en zal niet lang daarna naar box 3) gaan, gecombineerd met deze 90% LTV (Die er naar mijn idee ook gaat komen) dan zijn alle maatregelen wel klaar.

  behalve max 38% wordt hra wellicht ook nog afgetopt op bijv € 0,5 mln. En dan zijn we misschien nog niet klaar.

  Tsjaa...: Op welke huizenprijzen eindigen we dan en hoe groot zal het effect op de economie zijn? Kijk normaal zou je zeggen dat 35 jaar inflatie van 2% bij gelijkblijvende nominale huizenprijzen de reële huizenprijzen zal halveren ten opzichte van het huidige moment.

  Japanscenario dus? kan goed. Banken, nvm, veh, etc hebben echter nog lang niet alle troefkaarten gespeeld. Wanneer je evt je hypotheek in 40 jaar mag aflossen, je pensioeninleg mag gebruiken, of aanvullende hypotheek krijgt obv energiebesparende maatregelen kunnen huizenprijzen stijgen boven de inflatie.

 34. Tsjaa... says:

  ML: behalve max 38% wordt hra wellicht ook nog afgetopt op bijv € 0,5 mln. En dan zijn we misschien nog niet klaar.

  Als een eigen huis naar Box 3 gaat wordt er niet afgetopt op €0,5 mln. Met LTV op 90% zijn we dan echt wel klaar. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat 80% of 90% een echt significant verschil maakt, maar ik sta open voor discussie.

  ML: Japanscenario dus? kan goed. Banken, nvm, veh, etc hebben echter nog lang niet alle troefkaarten gespeeld. Wanneer je evt je hypotheek in 40 jaar mag aflossen, je pensioeninleg mag gebruiken, of aanvullende hypotheek krijgt obv energiebesparende maatregelen kunnen huizenprijzen stijgen boven de inflatie.

  Ze zullen inderdaad niet stil zitten, maar het is onvermijdelijk. Ik denk dat ze vooral nu wat willen doen om niet alleen met een ‘probleemgeneratie 2008’ te zitten, maar ook 2015 etcetera. Qua huizen wordt het wel een Japan verschil, maar zullen er grote regionale verschillen zijn. Ik denk wel dat er over 30 jaar in krimpregio’s wat erfenissen met huisjes met aflossingsvrije hypotheken geweigerd zullen worden.

  De grote vraag is echter, hoe gaat er inflatie ontstaan? Mensen gaan sparen voor een huis en niet consumeren. Wat gaat de economie dan aanjagen en hoe kunnen huizenprijzen dan nominaal hetzelfde blijven? Importeren we inflatie uit het buitenland, stijgende energieprijzen, stijgende lonen? Ik zie het niet echt, dus inderdaad een soort Japan-scenario.

  Het is overigens machtig interessant om te zien hoe iemand als Maartje Martens (eigenlijk een soort van ‘huismoeder’ die in een grijs verleden onderzoeker was) het beter zag dan al die hotemetoten. Des te opmerkelijker is het dat men nog steeds naar al die hotemetoten luistert en niet naar Maartje Martens. Hoe komt het dat al die figuren komen bovendrijven en niet Maartje?

  Een mooi analogie is van kleine kinderen die voor de fanfare uit lopen. Eerst liepen alle professoren, bankiers en opiniemakers voor de fanfare uit. Maartje geen eens kijken hoe de fanfare eigenlijk het beste kon lopen en nam een afslag welke de fanfare zeer waarschijnlijk zou oplopen. Maartje had het goed voorspeld en de fanfare liep achter haar aan. Toen de professoren, bankiers en opiniemakers er achter kwamen dat de fanfare een andere kant was opgelopen raakten ze in paniek. Ze konden nog net de fanfare de bocht om zien verdwijnen en begonnen keihard te rennen. Toen ze eenmaal de fanfare hadden ingehaald begonnen ze weer er voor te lopen en duwden tegelijkertijd Maartje weg. Het opvallende is nog steeds dat het gros van de mensen niet roept; “we moeten niet achter Maartje aanlopen, want die wet waar ze naartoe gaan, maar achter al die mensen blijven aanlopen die al bewezen hebben geen idee te hebben welke kant de fanfare op gaat.” Een onbegrijpelijk en machtig interessant proces.

 35. Steven says:

  Wel een grappig detail over het Japan scenario: De Nikkei index staat nog steeds maar op de helft van de top in 1989 !

 36. erik(trolnogimmerhier) says:

  Degene die denkt dat lagere huizenprijzen gunstig zijn voor starters moeten nog maar is wat langer nadenken. Stel de huizenprijzen gaan met nog 25% naar beneden, dit zou goed zijn voor de starters……Moeten die starters wel werk hebben, banken lenen niks die moeten nog veel hogere buffers gaan aanhouden, investeringen worden niet meer gedaan in het bedrijfsleven en de binnenlandse bestedingen worden dramatisch, zo kan je nog wel even doorgaan. Lagere huizenprijzen zullen desastreus zijn voor de gehele economie en dat gaat echt niet opwegen voor die paar starters die dan wel kunnen kopen.Simpele rekensom leert dat als de huizenprijzen 25% dalen ongeveer 3 miljoen mensen onder water zouden komen te staan, die besteden dus geen dubbeltje meer, meer bedrijven kapot, meer mensen op straat, investeringen volledig stil, kortom die paar starters die dan kunnen kopen gaan de boel niet redden.

 37. Steven says:

  erik(trolnogimmerhier),

  Onderwater sta je ook als je een nieuwe auto leent/koopt. Wen er maar aan dat dat bij een huis ook vaak zo is. Wonen kost geld.

 38. Luisindepels says:

  ontwikkelaar: Het mooie is dat met 90% de banken minder risico lopen en de rente omlaag kan, het absolute leenbedrag hoger wordt en je dus een iets groter of mooier huis kan kopen.

  Jawel, mits je de bijbehorende eigen spaarcenten hebt.
  Leuk als je op basis rente en inkomen 4 ton mag lenen, maar daar hoort wel een eigen inbreng van minimaal 56k bij.

  De leencapaciteit in de toekomst wordt niet meer gebaseerd op je inkomen, maar op je spaarcentjes (in de meeste gevallen althans).

 39. Bug says:

  Steven:
  Ook op het nieuws: het zal de huizenmarkt schaden en de prijzen doen dalen. Er wordt nooit gezegd: Het zal de huizenmarkt schaden , MAAR de prijzen zullen dalen en huizen worden dus betaalbaarder voor o.a starters.

  De huizenprijzen moeten dalen zodat de banken de rente’s weer kunnen laten stijgen. De huizen worden echt niet betaalbaarder. Alleen de verhouding rente:aflossing gaat veranderen niet de totaal kosten.

  Daarnaast wat let een bank/verzekeraar een klant een PL-tje aan te smeren voor de gewenste 1-10% tegen een leuk percentage uiteraard. De creatievelingen zullen vast een mooi complex product weten de bedenken

 40. Bug says:

  Steven:
  Wel een grappig detail over het Japan scenario: De Nikkei index staat nog steeds maar op de helft van de top in 1989 !

  Heb je ook info over dividend uitkeringen.

 41. emmrob says:

  Indien we de speculatie uit het onroerend goed willen laten lopen, én de private schuldquote willen aanpakken moeten de hypotheekvoorwaarden verder aangescherpt worden. We zitten nu in een overgangsfase die pijnlijk is voor diegene die “onder water staan”.

  http://www.economie-macht-maatschappij.com/hypotheekmarkt.html

 42. meelezerT says:

  The Cycle of Letting Go

  I want it.
  I must have it.
  I have to posses it.

  I own it.
  I don’t use it.
  I have debt from it.

  It owns me.
  It has changed me.
  It steals time from me.

  It blinded me.
  It has taught me.
  It has helped guide me.

  I desire little.
  I keep a little.
  I am happier with little.

  I miss little.
  I stress over little.
  I was transformed with little.

  Bron: http://www.theminimalists.com/cycle/

 43. Adamus says:

  maff:
  Ondertussen in de NL

  Everything You Think You Own Has Been Borrowed

  ( ook uw pensioen, en uiteraard niet te vergeten de dijken )

  cdn.static-economi…/20150516_FBC240.png

  Kom niet aan de dijken: omringen een stuwmeer aan afwijkende financiële produkten.

 44. dr.t says:

  De zeepbellers lopen leeg nu er weer eens ‘slecht’ nieuws te ontwaren valt….., ik gun het jullie.

 45. ML says:

  Tijl: Dat is dan die € 1000,- door Rutte beloofd maar niet gekregen natuurlijk!

  Rutte staat bij mij gewoon voor €2.000 in het rood 😉

  Tsjaa...: Als een eigen huis naar Box 3 gaat wordt er niet afgetopt op €0,5 mln. Met LTV op 90% zijn we dan echt wel klaar. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat 80% of 90% een echt significant verschil maakt, maar ik sta open voor discussie.

  Puur speculeren maar een kabinet met D66 en de SP zou het kunnen bewerkstelligen. (al moet ik wel een beetje lachen nu ik dit opschrijf)

  Tsjaa...: Des te opmerkelijker is het dat men nog steeds naar al die hotemetoten luistert en niet naar Maartje Martens. Hoe komt het dat al die figuren komen bovendrijven en niet Maartje?

  Omdat de financiële sector en 60% van de bevolking meer gebaat is bij Hukker’s fairytales (althans, dat denken ze)

  erik(trolnogimmerhier): Simpele rekensom leert dat als de huizenprijzen 25% dalen ongeveer 3 miljoen mensen onder water zouden komen te staan, die besteden dus geen dubbeltje meer, meer bedrijven kapot, meer mensen op straat, investeringen volledig stil, kortom die paar starters die dan kunnen kopen gaan de boel niet redden.

  Nog een simpele rekensom: de schulden hebben in 6 jaar moeten verdubbelen om ongeveer op de economie op het niveau van 2008 te krijgen. Laat dat eens op je inwerken: in 6 jaar hebben we evenveel schuld moeten maken als alle decennia ervoor om het idee te krijgen dat we er weer goed voorstaan….

  Bug: De huizenprijzen moeten dalen zodat de banken de rente’s weer kunnen laten stijgen. De huizen worden echt niet betaalbaarder. Alleen de verhouding rente:aflossing gaat veranderen niet de totaal kosten.

  eens. Maandelijks ben je hetzelfde kwijt. Voordeel van een relatief lage huizenprijs en hoge rente is wel dat bij de volgende rentedip kunt oversluiten naar lage huizenprijs icm lage rente.

  dr.t: De zeepbellers lopen leeg nu er weer eens ‘slecht’ nieuws te ontwaren valt….., ik gun het jullie.

  Ach, sommigen doen wellicht een vreugdedansje omdat het DNB-bericht correspondeert met hun gedachte over de woningmarkt. In feite stelt Klaas Knot bepaalde zeepbellers in het gelijk. Dat het vervolgens tot actie leidt is nog maar de vraag. De tegenlobby is erg sterk.

  En tegen de tijd dat de maatregelen worden ingevoerd (2028 werd genoemd) zijn veel starters/forumbezoekers hier alweer doorstromers of maken deel uit van hun eigen grijze golf. Dit bedoel ik niet lullig, maar over 13 jaar liggen de belangen van velen hier wel net iets anders.

 46. Steven says:

  dr.t,

  Afbouw van de ltv is natuurlijk goed nieuws. Je wilt toch in een sterk financieel land leven en niet in een onbeduidend schuldenstaatje?

 47. KS says:

  Het lijkt me heel verstandig dat iedere huizenkoper een bepaald bedrag zelf moet meenemen. Wanneer je in 5 jaar tijd geen 20.000 euro opzij kunt zetten moet je geen huis kopen.

  Dat het een mogelijk drukkend effect op de prijs heeft is van minder belang, wanneer je minimaal 10 % eigen geld moet meenemen zit je een stuk veiliger vergeleken met de huidige situatie.

  Nu is het zo dat mijn generatie (rond de 30) sparen een vies woord vindt en vooral gericht is op beleving ipv op bezit. Hierin moet men prioriteiten stellen. Wil je elk jaar 6 weken backpacken, prima. Maar besef dan wel dat je geen of minder geld hebt voor andere zaken.

  Hoe denk je dat het effect van 10% eigen geld op de huizenprijs zich verhoud tot het effect van het aflopen van de aflossingsvrije / beleggings hypotheken die de komende 10 tot 20 jaar gaan aflopen. De huizen die de bank dan in bezit krijgt, wat gaat daar mee gebeuren?

  Lastig lastig. Ik zelf kan met een gezamelijk inkomen van 90k geen eens het huis kopen van iemand die 30 jaar geleden (omgerekend, rekening houdend met inflatie) krap 50k verdiende. En dat met 50k eigen geld. Ik wacht nog even

 48. eric406 says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Degene die denkt dat lagere huizenprijzen gunstig zijn voor starters moeten nog maar is wat langer nadenken. Stel de huizenprijzen gaan met nog 25% naar beneden, dit zou goed zijn voor de starters……Moeten die starters wel werk hebben, banken lenen niks die moeten nog veel hogere buffers gaan aanhouden, investeringen worden niet meer gedaan in het bedrijfsleven en de binnenlandse bestedingen worden dramatisch, zo kan je nog wel even doorgaan. Lagere huizenprijzen zullen desastreus zijn voor de gehele economie en dat gaat echt niet opwegen voor die paar starters die dan wel kunnen kopen.Simpele rekensom leert dat als de huizenprijzen 25% dalen ongeveer 3 miljoen mensen onder water zouden komen te staan, die besteden dus geen dubbeltje meer, meer bedrijven kapot, meer mensen op straat, investeringen volledig stil, kortom die paar starters die dan kunnen kopen gaan de boel niet redden.

  Lagere huizenprijzen zijn voor de hele economie een zegen. Een kapper met een lagere hypotheek kan goedkoper knippen dan één met een hoge. En voor de starters hoef je je niet druk te maken, toen ik mijn eerste auto kocht was dit ook niet gelijk een nieuwe Mercedes.

 49. Juan Belmonte says:

  dr.t:
  De zeepbellers lopen leeg nu er weer eens ‘slecht’ nieuws te ontwaren valt….., ik gun het jullie.

  Normalisering van leenomren
  Heel Europa hanteert die 80% als max ltv
  Nederland vroeger ook maar na de roaring 90-ies is Holland in kudde gesubsidieerd gaan leasen met ltv>100%
  Is positief nieuws.

  Wat ziet u de wereld toch negatief beste dr t.

 50. Juan Belmonte says:

  eric406,

  Laat Juan raden het was een 205.

 51. b says:

  Off-topic:
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24093236/___Ontslaggolf_op_komst_JP_Morgan___.html
  Ontslaggolf JP Morgan.
  ‘De ontslaggolf bij de grootste bank van Amerika wordt in de hand gewerkt doordat steeds meer de focus wordt gelegd op technologie in de processen, waardoor werknemers overbodig raken.’

  In Tilburg (bron :Trouw 27 april 2015) wordt een proef gestart met Basisinkomen.
  14 gemeenten in Nederland gaan een half jaar expirimenteren hiermee.(Groningen,Nijmegen, Enschede etc)
  Basisinkomen of 50% bijstand en de rest vrij te verdienen. Er is geen werk genoeg meer voor iedereen.

  Eindhoven stelt geen tegenprestatie voor WWB-ers (bijstand), omdat er niet voldoende werk is voor deze mensen.

  Wie kan in de toekomst nog een huis kopen?

 52. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Waar heel weldenkend Holland al lang vooruitgedacht heeft aan een terugkeer naar normale leenormen, daar heb je altijd nog wat figuren die graag vasthouden aan fouten uit het verleden…

  Drs Pieter van Dlaen ligt uit waarom hij
  In tegenstelling tot dr Wijffels
  En dr Klaas knot
  Het niet nodig vindt om ltv te verlagen naar normale eu niveaus

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-05-2015/arnoud-boot-over-de-toekomst-van-de-nederlandse-huizenmarkt/#comment-357453

 53. Juan Belmonte says:

  Tekenend hoe de pers formuleert

  Het wordtje AL
  kenden we al van Drs Pieter van Dalen die er fijntjes op wijst
  Dat ltv< 100% niet nodig is WANT
  Mensen lossen AL af

  Die truc hebben ze bij EEN Vandaag letterlijk overgenomen:
  In EenVandaag het verhaal van Bien Gelderman uit Vleuten, die net een nieuw huis heeft gekocht. Zij en haar man moesten onder de huidige regels al 5.000 euro zelf inbrengen voor de aankoop van hun woning. Mocht het voorstel van Knot er door komen dan zou dat al gauw het vijfvoudige worden.

  http://economie.eenvandaag.nl/tv-items/59805/dnb_directeur_wil_lagere_hypotheeklimiet

  Zo van:
  jaaaaaa
  Dames en heeren
  Het is toch gewoon niet te geloven
  Je moet tegenwoordig al wel helemaal 5000 euro eigen geld hebben
  Om een huis te kopen
  Nou het moet niet gekker worden, hoor
  Lekker soppen

  Juan ziet Van Kooten de sketch zo doen. 🙂

 54. Juan Belmonte says:
 55. bankschroef says:

  90%-ballonetje past geheel in het 25 jarenplan dd 2009 om te komen tot een leenbeleid zoals in Duitsland dus 80%. Nog vele stapjes en ingecalculeerde politieke nepprotestjes zullen volgen, allemaal theater. De leennorm gaat gegarandeerd verder naar beneden de komende 15 jaren. Lijkt mij uitstekend.
  Is echter geen oplossing voor de regerende wereldkampioen nationale hypotheekschuld, dat is een ander probleempje.

 56. Steven says:

  bankschroef,

  Denk dat het gewoon erg op Japan gaat lijken. Lagere huizenprijzen EN lage rente. Ook het besef dat 200.000 euro lenen niet slim is als je niet eens 2000 netto verdient zal men een keer opvolgen. De zeepbel loopt langzaam leeg. (Daarom is die naamkeuze van deze site na al die jaren nog steeds up to date). Maar mensen laten creperen met een rente van 10 procent geloof ik ook weer niet. Gewoon gestaag omlaag met die maffe prijzen. (Na de hik up in 2013, 2014)

 57. Juan Belmonte says:

  En dan niet te vergeten het ALLETJE
  Van Mr Ger Hukker:

  Er gaan zelfs stemmen op om de LTV na 2018 terug te brengen tot onder de 100 procent.

  https://view.publitas.com/797/61687/pdfs/a14ab692bf655dcf0bbeefaa3cdcb59f3f7aaaae.pdf

  Mr Ger Hukker is de meester met DRIE AL-len.

  Zo van
  Wat hebben wij makelleugenaars AL een boel water bij de wijn gedaan.

  Jammer datti zijn statement BEHOUDEND GEFINANCIERD in de kast houdt.

  Je hebt AL-len
  En OPPERAL-len 🙂

 58. Juan Belmonte says:

  Wel even de tekst quoten

  Maar een verlaging tot onder de 100 procent vinden wij ongewenst. Mensen zullen steeds meer moeten gaan sparen om nog een huis te kunnen kopen en om bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting op te brengen. Dat valt niet mee, als je daarbij onder meer ook (verplichte) pensioenopbouw en de komst van het sociaal leenstelsel in acht neemt. Verlaging van de LTV leidt tot nieuwe stagnatie op de woningmarkt.

  Anders zou Juan het feesi vergAl-en 🙂

 59. Juan Belmonte says:

  En dan wel de juiste alinea:

  Bovendien zijn er al ingrijpende aflossingsregels ingevoerd: mocht eerst nog een aflossingsvrije hypotheek worden afgesloten, nu moet een hypotheek verplicht volledig worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit zal al
  leiden tot flinke daling van de totale LTV, evenals de stapeling van andere recente beperkingen (na 10 jaar zit je met een annuïteit al beneden de 80 procent van wat je heb geleend).

  Toch nog AL.

 60. Steven says:

  Even ter vergelijking.. Mijn ouders kochten een groot vrijstaand huis in Apeldoorn voor 70.000 gulden in 1974. Dat is met inflatie meegerekend minstens twee keer zo goedkoop als dat het nu kost. Gewoon simpele feiten zijn vaak beter dan wensen.

 61. Juan Belmonte says:

  Zizo genoeg
  Nvm praat gekopieerd.
  Slimme Z 🙂

 62. Steven says:

  Juan Belmonte,

  Wat zal het lastig worden voor die EN zware HRA nodig hebben EN hun inkomen hebben van een stijgende huizenmarkt? (Peter Boelhouwer??)

 63. bankschroef says:

  Een makelaar zou zich nu meer druk moeten maken om de omzet, niet om de prijs. Maar ja, huizenprijzen staan onder (tegen)druk….van de hebberige tandenknarsende verkopers.

  Vandaar de interesse voor de verhuurmarkt, daar valt weer wat te zeepbellen en uit te melken nu er zo weinig rendement in de koopmarktomzet is.
  Allemaal ordinaire geldwolverij; onze naar binnen geslagen VOC mentaliteit.

 64. Latida says:

  Als de totale schulden omlaag moeten, dan kunnen rekenkundig gezien de huidige prijzen niet worden gehandhaafd laat staan dat ze nog verder omhoog gaan.

  De langjarige trend van de neerwaartse spriraal wordt hiermee bevestigd>

  “Het kabinet vindt het wenselijk om deze hypotheekschulden af te bouwen vanuit het
  oogpunt van de financiële stabiliteit van banken en de vermogensrisico’s van
  individuele huishoudens. Hiertoe nam het kabinet een aantal maatregelen. Zo
  stimuleert de recent doorgevoerde versobering van de hypotheekrenteaftrek
  huishoudens om hun hypotheek af te lossen, en geldt volledig aflossen als
  voorwaarde voor nieuwe hypotheken om gebruik te mogen maken van de
  hypotheekrenteaftrek. Daarnaast heeft het kabinet striktere hypothecaire
  financieringsnormen ingevoerd. Het kabinet heeft de loan-to-income norm (LTI)
  aangescherpt en wettelijk verankerd, en in het regeerakkoord vastgelegd dat de loanto-value
  limiet (LTV) tot 2018 jaarlijks met een procentpunt afneemt. In 2018 is de
  maximaal toegestane LTV-ratio dan honderd procent. Dit pakket aan maatregelen
  tempert de groei van Nederlandse hypotheekschulden in de toekomst.”

  Om de prijzen de laten stijgen zijn er nu eenmaal meer huishoudens nodig die meer kunnen lenen.

  Het tegeovergestelde is echter het geval. Er zijn en komen steeds minder huishoudens die ook nog eens steeds minder kunnen lenen.

  De huisjesmelker en bijbehorende mentaliteit zijn aan een keiharde comeback bezig.

  Jongere generaties zullen hierop met hun gedrag gaan inspelen.

  Zijn zullen goedkoper gaan kopen, langer thuis blijven wonen, huurwoningen op de particuliere markt gaan delen, inwonen, onderhuren of zelfs naar het buitenland vertrekken.

  Wie kan sparen, spaart. Maar wie spaart leert de waarde van geld en zal zeer zeker lagere prijzen gaan bieden dan de huidige vraagprijzen.

  Vraagprijzen bovendien, waar de bank het risico niet van durft, wil of kan nemen dat ze nog verder omhoog gaan.

  De lucht die nog in de markt zit zal verspreid over de komende jaren langzaam eruit lopen.

  https://www.youtube.com/watch?v=tvd6-143ZGE

 65. maff says:

  Surprise, surprise

  Polletje onderaan. Het is heel goed dat we steeds minder mogen lenen voor onze hypotheek
  eens 57% oneens 43%

  Maximale hypotheek omlaag naar 90 procent koopsom

  http://www.volkskrant.nl/economie/maximale-hypotheek-omlaag-naar-90-procent-koopsom~a4041464/

  Voor ps 🙂 loop-de-loop mortgage http://www.homesbycross.com/mortgage%20cartoon.gif

 66. b says:

  Profiteren van lage rente op latere leeftijd:
  http://www.geldenrecht.nl/artikel/2015-05-29/profiteer-van-de-lage-rente-op-latere-leeftijd

  Zou een voorlichtende colum moeten zijn, het lijkt wel gratis reclame maken. Inhoudelijk incompleet stuk.

 67. Nico de Geit says:

  Ranch Michael Jackson te koop voor $100 miljoen

  De enorme ranch in Californië waar de overleden muzikant vroeger heeft gewoond, staat te koop met een prijskaartje van $100 miljoen. Het complex is nu van een belegger die het pand in 2008 voor omgerekend ongeveer $17,5 miljoen in handen kreeg. Dat was in een periode dat de vastgoedmarkt in een vrije val was geraakt.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24093403/__Ranch_Michael_Jackson_te_koop_voor__100_miljoen__.html

 68. Nico de Geit says:

  De SMV (Sexual Market Value) van mannen wordt in belangrijke mate bepaald door hun leencapaciteit. Vrouwen hebben een tornado van desinformatie in hun hoofd, maar leencapaciteit weten ze meestal aardig goed in te schatten. Voor de meeste vrouwen is leencapaciteit gewoon hetzelfde als geld.

 69. Zilversmid says:

  Steven: Dat is met inflatie meegerekend minstens twee keer zo goedkoop als dat het nu kost.

  Nogmaals de vraag; waar staat dat huizenprijzen gelijke tred moeten houden met inflatie?

 70. KoophuisXXL says:

  Koopje Nico, 100 milj. USD. krijg je er een privé pretpark bij!
  Paleisje ten Bosch 60 Milj. Euro!
  Alleen een verbouwing..

  Gekte alom en nog steeds.

 71. KoophuisXXL says:

  Publiek geld klotst in NL over de plinten.

 72. ps says:

  maff, 🙂

  Nou schijnt die “loop-de-loop” makelaar bij de bank te hebben gewerkt, als “op-de-loop” bankier:
  https://www.youtube.com/watch?v=40-sk5Aw9uQ

 73. lorenzo says:

  ML: Tijl: Dat is dan die € 1000,- door Rutte beloofd maar niet gekregen natuurlijk!

  En nu wederom de groostste partij , in de polls.
  Marketeers en politici weten : de klant wil nu eenmaal besodemietert worden .

 74. lorenzo says:

  bankschroef: Een makelaar zou zich nu meer druk moeten maken om de omzet, niet om de prijs.

  Een analyse van het waarom is op zijn plaats , legt u de nadruk op de verkopers.

 75. ML says:

  Juan Belmonte: Zizo genoeg
  Nvm praat gekopieerd.
  Slimme Z

  U heeft wel eens moeite met Groningen en Friesland; hier mijn issue: De standpunten van hogehuizenprijzenminnend zijn dusdanig hetzelfde cq gekopieerd, dat ik de laatste tijd partijen als NVM, VEH en VVD niet meer uit elkaar kan houden.

  en dat terwijl de een makelaarsclub is met 4.000 aangesloten leden, de ander een belangenclub voor bijna 700.000 huizenbezitters en de laatste een politieke partij waarvan ik op basis van de 31.000 leden zou denken dat het eigenlijk een splintergroepering had moeten zijn.

 76. a says:

  Steven: Ook op het nieuws: het zal de huizenmarkt schaden en de prijzen doen dalen. Er wordt nooit gezegd: Het zal de huizenmarkt schaden , MAAR de prijzen zullen dalen en huizen worden dus betaalbaarder voor o.a starters.

  erik(trolnogimmerhier): LTV kan alleen naar 90% indien gelijk de jeugdsalarissen worden afgeschaft, kan de jeugd makkelijker sparen en hier moeten ook extra rente bonus punten op gegeven worden via de staat. Alle mensen die zwaar in de problemen komen doordat de huizenprijzen gaan dalen moeten door hun bank geholpen worden met een gedeeltelijke kwijtschelding en betere hypotheekvoorwaarden.

  richard de koning: En dan heb ik het nog niet eens gehad wat een verkoop makelaar kost of een aankoopmakelaar of de hypotheker. Dat komt er ook nog bij. Onbetaalbaar voor jongeren!

  Ben ik de enige die denkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt? Een beetje serieuze huizenkoper moet die 30k-40k toch vrij gemakkelijk bij elkaar kunnen sparen?

  Ten eerste wordt een huis over het algemeen door 2 mensen gekocht (die beiden hebben kunnen sparen).

  Ten tweede hebben starters over het algemeen geen kinderen en een aantal jaren achter de rug waarin zij relatief lage kosten en veel inkomen (2 volledige inkomens) hebben. Als je van het ene inkomen leeft en het andere inkomen opzij zet (of het grootste deel er van) dan kan je makkelijk 10k-15k per jaar sparen (zonder dat je heel goed hoeft te verdienen).

  Ten derde: ik, en volgens mij bijna iedereen, heb gewoon vanaf mn 13e bijbaantjes gehad en geld kunnen sparen. Weliswaar geen wereldbedrag, maar toch. Tegen de tijd dat je uit huis gaat heb je dan ook al een bescheiden spaarpotje. Als je als scholier en student een beetje karig en creatief leeft en gewoon een paar honderd euro per maand verdient dan kun je prima rondkomen. Als je thuiswoont kun je zelfs riant leven.

  Ten vierde heb ik het dan nog niet eens gehad over eventuele schenkingen of andere ondersteuning van ouders. Komt in de praktijk ook nog behoorlijk veel voor.

  Kortom, ik denk dat de impact van een LTV verlaging op de huizenprijzen zeer bescheiden zal zijn. Het verlaagt wél significant de risico’s voor de koper en de bank (en dus de belastingbetaler), met name in die risicovolle eerste jaren. Ik zou zeggen: gewoon doorvoeren!

 77. a says:

  Tsjaa...: Ja, dat dacht ik nou eigenlijk ook, maar het feit blijft natuurlijk wel dat als dit er door komt mensen veel gespaard moeten hebben voor dat ze moeten kunnen kopen. Zaak is dat dit zo snel mogelijk beslist wordt, zodat mensen zich er op kunnen voorbereiden. Mensen gaan sparen en minder uitgeven/consumeren en dus zal dit een remmend effect hebben op de economische groei.

  In mijn omgeving, waar vrijwel al mijn vrienden de afgelopen 5 jaar een huis gekocht hebben, had vrijwel iedereen zeker enkele tientallen duizenden euro’s gespaard voordat ze kochten (leeftijdscategorie toen: 25-30). Dat overigens naast een verder toch ook niet onbescheiden uitgavenpatroon (tis nou niet zo dat ze geen auto rijden, niet op vakantie konden of nooit uit eten gingen, integendeel). Nu kan het zijn dat ik een ontzettend afwijkende kennissenkring heb, maar zou het niet gewoon zo zijn dat er toch een significante groep (de beste helft) is die wél in staat is om relatief gemakkelijk een dergelijk bedrag te sparen?

 78. a says:

  “tientallen duizenden” moet zijn “tienduizenden”

 79. a says:

  johan:
  Toen er steeds meer huishoudens onder water kwamen te staan kregen de politiek,banken en een ieder, welke met de woningmarkt te maken had, de schuld omdat deze zijn zorgplicht had verzuimd.

  Nu wordt er een verstandig maatregel ingevoerd, en dan is het weer klagen.

  Men is vergeten dat de woningprijs vanaf midden 90’er jaren met ruim 200% is gestegen.

  Deze lucht moet eruit en dan hebben de starters ruimte genoeg om te kopen.

  Er wordt altijd geklaagd omdat er altijd wel mensen zijn die er slechter van worden. Bovendien hangt dit land aan elkaar van een ondoorzichtige kluwen van lobbyclubjes voor vrijwel iedere mogelijke subgroep die je kan bedenken. Als er ook maar één kleine scheet dreigt te veranderen dan komen er altijd wel een paar lobbyclubjes tevoorschijn uit hun spelonken om hel en verdoemenis te preken. Gevolg is vooral veel, heel veel, slappe en zouteloze compromissen die ook nog eens immens traag worden ingevoerd (meestal op een moment dat een probleem al niet eens meer actueel is en inmiddels door de werkelijkheid is ingehaald).

 80. a says:

  lorenzo: De vermoedelijke casus : hij mooie auto , vrouw auto , 4 vakanties per jaar ( thailand , missisipi , fiji eilanden nog op wensenlijstje..) , 3 maandelijkse zondagse woonboulevards en 4 kinderen ( alle op tennis , ze zijn tevens goed..) .

  Tja, ik vrees dat je nog gelijk hebt ook. Want ben nou eerlijk… hoeveel mensen ken jij in Nederland die het écht slecht hebben? Ik ken wel mensen die vinden dat ze het slecht hebben.

 81. a says:

  Tsjaa...: Er is natuurlijk al wat gedaan aan de woningmarkt. Dat wordt wel eens vergeten. De annuïteitenhypotheek is al ingevoerd en de LTV is naar 100%. Vooral die eerste is echt wel een zeer serieuze maatregel. Er wordt nu nog een hoop gekocht waarvan een groot gedeelte van de hypotheken nog in een aflossingsvrije variant zit. Mensen die nu op de top gekocht hebben (met 10% k.k.) met een aflossingsvrije hypotheek zullen bij verkoop in 2028 weinig meer voor hun huis krijgen of in buiten de randstad minder dan ze er voor betaald hebben, zeker als de rente op termijn gaat stijgen. Er zullen dan in de toekomst aardig wat erfenissen geweigerd gaan worden.

  Zeker is er al een hoop gebeurd. Het probleem zit ook niet bij nieuwe kopers. Overigens kocht Jan Modaal ook tijdens de kredietorgie geen huis met een 100% aflossingsvrije hypotheek. Voor NHG was minimaal 50% aflossen / sparen altijd verplicht. Dat het als exces wel eens voorkwam bij vooral de boven-NHG klasse wil ik best geloven, maar het gros van de gewone mensen (óók die in 2008 kochten) lossen gewoon minimaal 50% af aan het einde van de looptijd. Ze bouwen dus hooguit minder vermogen op dan gehoopt. Een verdere verlaging van de LTV is een prima idee. Naar 90% voor starters en naar 70%-80% voor doorstromers bijvoorbeeld. Dan nog afschaffen van NHG en HRA en we zitten weer op het goede spoor. Impact hiervan gaat veel minder groot zijn dan hier over het algemeen gedacht wordt.

 82. a says:

  lorenzo: 103

  Wat kan je toch een naar mannetje zijn…

  ML: En of er meer mensen onder water komen te staan? We zouden eens wat minder moeten focussen op de groep die ondanks voldoende signalen op het hoogtepunt van de markt heeft gekocht. Op die manier worden al zoveel gezondheidsmaatregelen tegengehouden.

  Tsja, ook die mensen moesten ergens wonen. Er vinden via de woningmarkt enorm welvaartoverdrachten plaats tussen generaties. De les die we uit het verleden zouden moeten leren, is dat we moeten voorkomen dat die welvaartsoverdrachten onevenredig in het voordeel/nadeel van één generatie uitpakken. Er is dan ook wel wat voor te zeggen om te pijn over langere tijd en over meerdere mensen uit te smeren. Persoonlijk ben ik daar ook niet gelukkig mee en heb ik ook jaren gewacht met kopen in de hoop dat de prijzen veel sneller zouden corrigeren, maar ik begrijp vanuit macro-perspectief deze beleidskeuze wel. Het is niet dat de groep kopers van toen veel alternatief hadden. Ze zijn vooral gewoon in het verkeerde jaar geboren.

 83. a says:

  ML: Om over staatsbank ABN nog maar te zwijgen. Deze redding heeft een Nederlands gezinnetje straks ook €1000 gekost..

  Maak daar maar €700 de neus van… kinderen en bejaarden incluis.

  ontwikkelaar: Maar aan Boelhouwer, NVM of (zelfs) Eigen Huis vragen wat zij er van vinden is zoiets als op kerstavond aan het konijn vragen wat we vanavond zullen eten.

  Wat eten we dan? Geen konijn in ieder geval.

 84. a says:

  Kapotjeplov: Men heeft inderdaad maatregelen genomen: vooral veel te laat! In de jaren 90, toen de markt omhoog vloog had men moeten ingrijpen door de LTV niet te laten oplopen (verlagen was niet eens nodig geweest!), geen HRA op aflossingsvrije/spaar/belegginshypotheken, etc.

  Deze maatregelen worden nu genomen, 20 jaar te laat.

  Men zegt altijd “je moet het dak repareren als de zon schijnt”. Alleen als de zon schijnt ziet niemand in waarom het dakt gerepareerd moet worden. Het gaat tpch goed zo.

  Kritische geluiden werden weggewuifd.De HRA was heilig. Leennormen konden soepeler, want de huizenprijzen stegen flink. Stelletje prutsers.

  Helemaal waar. En nu? We kunnen blijven hangen in een “toen-hadden-we-dit-moeten-doen”-analyse of we accepteren dat er fouten zijn gemaakt en gaan de problemen oplossen. Ook al is het 20 jaar te laat, er zijn nu in ieder geval maatregelen genomen die wél een begin maken met het oplossen van de problemen.

  maff:
  Ondertussen in de NL

  Everything You Think You Own Has Been Borrowed

  ( ook uw pensioen, en uiteraard niet te vergeten de dijken )

  cdn.static-economi…/20150516_FBC240.png

  Dit plaatje zegt precies helemaal niks. Waar zijn onze bezittingen gebleven? Onze 1250 miljard aan pensioenvermogen bijvoorbeeld of onze 350 miljard aan vrije besparingen of onze honderden miljarden in onze BV’s en in aandelen of onze 1000 miljard in vastgoed? Dat is écht niet geleend hoor (ja jij zal zeggen van wel, maar dat komt omdat je het financieel systeem niet begrijpt).

 85. a says:

  Tsjaa...: De hypotheekrenteaftrek wordt trouwens ook nog beperkt naar 38% (en zal niet lang daarna naar box 3)

  Oh? Geef me eens een officiële link van dat box 3 verhaal dan. Ik durf er nogal wat om te verwedden dat de eigen woning in, zeg, 2025 niet in box 3 valt. Als dat ooit al gaat gebeuren dan gaat dat heel gefaseerd over tientallen jaren verspreid met allerlei pijnverzachtende maatregelen (afschaffing OZB, EWF) en met een aanzienlijke verhoging van de heffingsvrije voet. Stellen dat de eigen woning in box 3 komt zonder deze nuanceringen is gewoon paniek zaaien.

 86. a says:

  Luisindepels: De leencapaciteit in de toekomst wordt niet meer gebaseerd op je inkomen, maar op je spaarcentjes (in de meeste gevallen althans).

  Als het goed is op beiden.

  meelezerT:
  The Cycle of Letting Go

  I want it.I must have it.I have to posses it.

  I own it.I don’t use it.I have debt from it.

  It owns me.It has changed me.It steals time from me.

  It blinded me.It has taught me.It has helped guide me.

  I desire little.I keep a little.I am happier with little.

  I miss little.I stress over little.I was transformed with little.

  Bron: http://www.theminimalists.com/cycle/

  Doet me denken aan de ietwat filosofische, maar oh zo ware stelling dat je alleen écht vrij kan zijn als je helemaal niks bezit. Lijkt tegenstrijdig, tot je er dieper over na gaat denken.

 87. a says:

  ML: Rutte staat bij mij gewoon voor €2.000 in het rood

  Je moet ook niet aan klaplopers uitlenen.

  KS: Het lijkt me heel verstandig dat iedere huizenkoper een bepaald bedrag zelf moet meenemen. Wanneer je in 5 jaar tijd geen 20.000 euro opzij kunt zetten moet je geen huis kopen.

  Precies. Misschien niet eens zozeer vanwege die 20k, maar vooral vanwege het feit dat je daarmee de mensen die niet met geld om kunnen gaan (lees: niet de discipline hebben om te sparen) er uit filtert.

 88. a says:

  eric406: Lagere huizenprijzen zijn voor de hele economie een zegen. Een kapper met een lagere hypotheek kan goedkoper knippen dan één met een hoge. En voor de starters hoef je je niet druk te maken, toen ik mijn eerste auto kocht was dit ook niet gelijk een nieuwe Mercedes.

  Klopt, als je uitgaat van een neutrale startsituatie is dat zo. In de huidige situatie betekent lagere huizenprijzen op de korte termijn wél eerst een negatief effect. De voordelen komen pas op de langere termijn (als de schulden zijn afgebouwd en er weer “normale” consumptie plaatsvindt door de schuldenaren). Vandaar dat er iets voor te zeggen is om hier het korte termijn belang en het lange termijn belang zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Helaas betekent dat in de praktijk dat het wat langer duurt voordat je in een gezonde situatie bent. Je krijgt daar voor terug dat de pijn wat meer verdeeld wordt over de tijd en over verschillende mensen. Afhankelijk van je persoonlijke belang is dat prettig of niet.

 89. a says:

  b: In Tilburg (bron :Trouw 27 april 2015) wordt een proef gestart met Basisinkomen.
  14 gemeenten in Nederland gaan een half jaar expirimenteren hiermee.(Groningen,Nijmegen, Enschede etc)
  Basisinkomen of 50% bijstand en de rest vrij te verdienen. Er is geen werk genoeg meer voor iedereen.
  Eindhoven stelt geen tegenprestatie voor WWB-ers (bijstand), omdat er niet voldoende werk is voor deze mensen.
  Wie kan in de toekomst nog een huis kopen?

  Deze mensen niet, maar dat konden ze 10 jaar geleden ook al niet.

 90. a says:

  Steven: Denk dat het gewoon erg op Japan gaat lijken. Lagere huizenprijzen EN lage rente. Ook het besef dat 200.000 euro lenen niet slim is als je niet eens 2000 netto verdient zal men een keer opvolgen.

  Met dat verschil dat de bubble in Japan wel echt van buitenaardse proporties was. Kijk vandaag de dag maar eens wat een huisje in Japan kost (op vergelijkbare locatie met NL) in euro’s. Das nog steeds niet in een categorie wat jij goedkoop vindt. Iemand die 2000 euro netto verdient, hoort geen 200k hypotheek te hebben. Dat kan ie daarom ook niet krijgen. Overigens, 2000 euro netto is een erbarmelijk gezinsinkomen. Met een dergelijk inkomen hoor je niet op de koopmarkt thuis. Hooguit als verstokte vrijgezel kun je daarmee verantwoord een appartementje kopen.

 91. a says:

  Nico de Geit: De SMV (Sexual Market Value) van mannen wordt in belangrijke mate bepaald door hun leencapaciteit. Vrouwen hebben een tornado van desinformatie in hun hoofd, maar leencapaciteit weten ze meestal aardig goed in te schatten. Voor de meeste vrouwen is leencapaciteit gewoon hetzelfde als geld.

  Je hebt hele nare ervaringen met vrouwen? Misschien moet je eens in een andere vijver vissen. Er bestaan namelijk óók vrouwen met verstand.

 92. a says:

  Zilversmid: Nogmaals de vraag; waar staat dat huizenprijzen gelijke tred moeten houden met inflatie?

  Veel te ééndimensionaal denken inderdaad. Het gaat om het deel van het inkomen dat beschikbaar is voor wonen. Ondanks dat het voor sommigen anders zal voelen: heel veel kosten zijn vandaag de dag lager dan toen als gevolg van efficiënter produceren. Een bank, tafel, kast enz. koop je nu voor een paar honderd euro per stuk. Mijn ouders betaalden daar anderhalf maandsalaris per stuk voor. Een TV of videorecorder… onbetaalbaar vroeger, ook zeker één tot anderhalve maand salaris. Nu heb je een dikke flatscreen voor €500 (aanzienlijk minder voor de koopjesjagers die een iets kleinere ook prima vinden). Kleding is veel goedkoper geworden. Boodschappen zijn goedkoper geworden. Er worden in een gezin nu veel meer uren gewerkt (=meer inkomen) door het anderhalfverdieners model. Allemaal structurele veranderingen waar je niet aan voorbij mag gaan als je een zinnig vergelijk wil maken. Bovendien: je ijkpunt is ook heel arbitrair, want wie zegt dat de huizenprijzen toen niet véél te laag waren? Wil ik daarmee zeggen dat de huizenprijzen niet te hoog zijn? Zeker niet. Ik wil er wel mee zeggen dat de materie niet altijd zo eenvoudig is als hier vaak wordt voorgesteld.

 93. a says:

  Steven:
  a,

  Ok? gemiddeld-inkomen.…modaal-inkomen-2014/

  Ik heb het over een gezinsinkomen van potentiële kopers (zeg maar de best verdienende 60% gezinnen).

  Overigens lees ik in je link dat het modaal inkomen 79% van het gemiddelde inkomen is. Dat zou betekenen dat een gemiddeld inkomen geen 35k is, maar bijna 45k. Voor één persoon. Niet voor één gezin.

 94. BA MI says:

  Belasting gaan heffen op wonen (box3) is weer zo een slecht en contra productief idee. Netjes aflossen betekend immers belasting-straf. Mits er weer een heel spinneweb aan uitzonderingen/regels/voet constructies word opgetogen met de nodige duur betaalde bureaucratie.

  Het is gewoon een slecht idee, en tevens een dubbeling van belasting aangezien WOZ-belasting allang bestaat. Dubbel belasting betalen.. Het zal er wel van komen, dit is NL tenslotte.

 95. Steven says:

  Bij een gemiddeld inkomen reken je dus ook Gerrit Zalm mee en zo. Daarom gebruiken ze het woord modaal. (Wordt vaak op verschillende manieren gebruikt). Jij zegt gewoon dat iemand met een modaal inkomen eigenlijk niet moet kopen. Ben ik het bij deze huizenprijzen mee eens.

 96. Eek-a-mouse says:

  “Geen aftrek hypotheekrente is beter dan lagere schulden”

  Bron:http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/geen-aftrek-hypotheekrente-beter-dan-lagere-schulden

 97. erik(trolnogimmerhier) says:

  2000 euro netto is een erbamelijk inkomen volgens a en hoort niet op de koopmarkt thuis. Wat is dat voor een conclusie, dus iemand die 2000 euro netto verdient hoort op de huurmarkt thuis. Iemand die 2000 euro netto verdient krijgt dus ongeveer 36.000 euro bruto per jaar. Dat is dus teveel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en mag dus naar de vrije sector huur waar je minimaal 700 euro huur mag dokken, volgens a hoort die daar dus thuis, dat is wel verantwoord…….

 98. Nico de Geit says:

  a: Ben ik de enige die denkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt?

  Ik ken een paar gevallen van mensen die eigenlijk helemaal geen vast serieus inkomen hebben en toch een huis hebben gekocht. Dat inkomen ‘moet nog komen’ of zoiets. De ouders die garant staan gaan uit van dezelfde waardestijging als zij hebben meegemaakt. En ook dat hun kind wel een goede baan zal vinden, die vonden zij immers ook.

 99. Nico de Geit says:

  a: De voordelen komen pas op de langere termijn (als de schulden zijn afgebouwd

  Beter is dus even wachten met kopen en sparen. Als de bodem echt is bereikt kun je daarna instappen. Maar voor de te grote, oude, lelijke babyboomwoningen is de bodem nog heel ver weg. Het zal wel slopen worden.

 100. Nico de Geit says:

  a: Er bestaan namelijk óók vrouwen met verstand.

  Dat zal best maar daar heb ik niks mee.

 101. ML says:

  a: ML: Rutte staat bij mij gewoon voor €2.000 in het rood
  Je moet ook niet aan klaplopers uitlenen.

  Van toestemming is dan ook geen sprake…

  a: Nu kan het zijn dat ik een ontzettend afwijkende kennissenkring heb,

  Het lijkt mij inderdaad niet een groepje gemiddelden. Ik ben het er wel mee eens: met een serieus spaarplan en 2 inkomens kun je behoorlijk eigen vermogen opbouwen in een 3-4 jaar en kun je dus zelf kiezen voor bijv 80% ltv. (of 100% ltv maar dan een grotere kiet)

  Ik zie een groot deel van de groep 25-30 jarigen voornamelijk hun loon uitgeven op vakantie, in de kroeg, op festivals, aan kleding, aan Apple, aan studieschuld, en mss € 200/maand sparen.

  De groep 30-35 jarigen zie ik wel meer opzij leggen, ook omdat ze wat loonontwikkeling hebben meegemaakt. Maar ook omdat ze iets minder hedonistisch ingesteld zijn of wellicht uitgeput van het gebeest.

 102. László says:

  “Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) adviseert aan volgende kabinetten om de Loan-to-Value (LTV)-limiet geleidelijk verder af te bouwen tot een niveau van 90% in 2028.”

  Er zijn wel erg veel mensen die zich aangesproken voelen als “volgend kabinet”.

  90% in 2028, ik denk dat het gewoon gaat gebeuren, geholpen met steun/dwang uit europa zodat de politici zich erachter kunnen verschuilen. De beslissing hierover hoeft pas in 2017/2018 genomen te worden, dus alles wat er nu over gezegd wordt is niet zo heel relevant, tegen die tijd heeft iedereen weer een andere rol en is misschien Emiel Roemer wel minister van financiën (of snotneus Jesse Klaver).

 103. ML says:

  erik(trolnogimmerhier): 2000 euro netto is een erbamelijk inkomen volgens a en hoort niet op de koopmarkt thuis. Wat is dat voor een conclusie, dus iemand die 2000 euro netto verdient hoort op de huurmarkt thuis. Iemand die 2000 euro netto verdient krijgt dus ongeveer 36.000 euro bruto per jaar. Dat is dus teveel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en mag dus naar de vrije sector huur waar je minimaal 700 euro huur mag dokken, volgens a hoort die daar dus thuis, dat is wel verantwoord…….

  hier start de groep middeninkomens. geen sociale huur; liever tot de nok hun huis financieren, evt met starterslening omdat de maandlasten in de vrije sector een nog groter gat in de huishoudbegroting slaan. Volgens mij een prima samenvatting van de startersproblematiek…

 104. Quentor says:

  Mensen vergeten ook dat bij je ouders blijven wonen ook een prima mogelijkheid is om geld te sparen. Dat dat een beetje oubollig en suf klinkt hoeft niet te betekenen dat het onwenselijk is. Nederland heeft verreweg het hoogste percentage van 20’ers en 30’ers die op zichzelf wonen (wellicht omdat je hier niet voor een huis hoefde te sparen). Ergens heb ik daar een mooi grafiekje van gezien. Iemand kan hem vast wel opsnorren.

  De middeninkomens kunnen nog even bij hun ouders blijven, terwijl de mensen die in de sectoren werken waar de lonen hoger liggen zich het wel kunnen permiteren om tussen hun 25ste en 30ste lekker te huren EN te sparen.

  Verder ben ik het helemaal met László eens. Dit gaat toch wel gebeuren, maar met nieuwe verkiezingen voor de deur is er natuurlijk niemand die achter een dergelijke maatregel gaat staan.

 105. Juan Belmonte says:

  ML,

  Het verschil is
  Waar dr Wellink de boel op zijn beloop liet
  Laat dr Knot wel tanden zien.

  Wat u schetst is precies het gebrek aan politiek leiderschap wat de zeepbel heeft doen laten groeien bloeien tot proporties die aan buskruit doen denken.

  Kijk dr Herman Wijffels maakt een rapport over de Dienstbaarheid van Banken in de samenleving
  Hierin staat letterlijk het advies om een WET te maken die regelt dat ltv max 80% wordt en dat bausparen gefaciliteerd wordt.

  Kijk naar Dr KlaasKnot, die geeft aan dat ltv’s gewoon in de pas moeten komen met EU standaarden.

  En wat doet de politiek ?
  Knikkende knieën, geen ballen, geen visie, geen daden maar dansen naar de pijpen van de periferie van de polder met voorop:
  Mr Ger “behoudend gefinancierd, Slimme Z” Hukker nvm
  Drs Rob ” Aflossen is onwenselijk” Mulder VEH
  Drs Pieter “ltv verlagen onnodig want we prijzen al rentes naar risico” van Dalen RABO.

  De heer Drs Drs Mark Rutte valt net als Drs Drs Stef Blok hier tegen.
  Gezellige meepraters, geen richtinggevers in deze, zelfs niet als de richting door de sector zelf AL reeds is aangegeven.

  En dat is jammer want in het verleden hebben ze wel ballen getoond.

 106. maarten says:

  Juan Belmonte,

  Beide machtsdenkers a la Poetin

 107. b says:

  a,

  Inderdaad WWBers(bijstand) kunnen geen huis kopen, maar dat bedoel ik niet, wel de baanonzekerheid die sterker wordt,de snelheid in dit proces naar WWB,de kleinere kans op herintreden en dan WML(wettelijk minimum jeugdloon)voor veel mensen als eindpunt wanneer ze geluk hebben.Niet alleen laagopgeleide mensen,maar ook hoogopgeleide mensen die hier mee te maken krijgen, ervaar je dagelijks in je werk.

  Hoogopgeleide mensen, 45+, die in stilte hun huis aan het ‘opeten’ zijn en een ‘echo in de koelkast’ horen. Beiden Ir. titel.

  a,ik lees je comments altijd graag en met plezier, een andere mening kan je inzicht verbreden.
  Ja, je moet ook durven te leven.
  Mijn risico-profiel- mbt inkomen en leeftijd-is hoger en daardoor ben je voorzichtiger.

 108. a says:

  Steven:
  Bij een gemiddeld inkomen reken je dus ook Gerrit Zalm mee en zo. Daarom gebruiken ze het woord modaal. (Wordt vaak op verschillende manieren gebruikt). Jij zegt gewoon dat iemand met een modaal inkomen eigenlijk niet moet kopen. Ben ik het bij deze huizenprijzen mee eens.

  Als je denkt dat dat is wat ik zeg dan heb je niet goed gelezen.

 109. Nico de Geit says:

  b: 45

  Pensioen begint bij 67, als het mee zit.

 110. a says:

  b: a,ik lees je comments altijd graag en met plezier, een andere mening kan je inzicht verbreden.
  Ja, je moet ook durven te leven.
  Mijn risico-profiel- mbt inkomen en leeftijd-is hoger en daardoor ben je voorzichtiger.

  Dank je. En don’t worry, ik blijf lezen en leren.

  Verder moet je als jongere niet onnodig bang zijn voor structurele baanonzekerheid. De demografie is in je voordeel. Net als in vorige crises lijkt het tijdens de crisis alsof het nooit meer goed komt, achteraf valt het altijd mee. Dat komt omdat er ook de komende 50 jaar weer enorm veel gaat worden uitgevonden. Nieuwe producten en diensten die we nu nog niet kennen en die geleverd gaan worden door banen die nu nog niet bestaan. Neemt niet weg dat je niet moet gokken met het kopen van huis. Vandaar dat ik ook enigszins bout stel dat je met een gezinsinkomen van 2000 netto niets op de koopmarkt te zoeken hebt. Teveel risico en te weinig incasseringsvermogen om dat risico op te kunnen vangen.

 111. a says:

  erik(trolnogimmerhier): 2000 euro netto is een erbamelijk inkomen volgens a en hoort niet op de koopmarkt thuis. Wat is dat voor een conclusie, dus iemand die 2000 euro netto verdient hoort op de huurmarkt thuis. Iemand die 2000 euro netto verdient krijgt dus ongeveer 36.000 euro bruto per jaar. Dat is dus teveel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en mag dus naar de vrije sector huur waar je minimaal 700 euro huur mag dokken, volgens a hoort die daar dus thuis, dat is wel verantwoord…….

  Voor de derde keer: GEZINSINKOMEN heb ik het over. Dat is dus wat anders dan individueel inkomen en is inclusief toeslagen etc. (en dus niet alleen je salaris). Lezen is kennelijk lastig.

  Het probleem dat jij hier schetst, geeft vooral aan dat er een probleem is op de huurmarkt: er is geen betaalbaar aanbod voor de groep lagere middeninkomens. Als je naar de verdeling van gezinsinkomens (nogmaals: GEZINSinkomens) in Nederland kijkt dan is 2k per maand gewoon heel erg ruim aan de onderkant. Een bijstandsmoeder met 2 kinderen krijgt al bijna 2k netto per maand binnen. Nogmaals, als jij in je eentje bent en 2k per maand netto binnen krijgt dan kun je prima en verantwoord een appartementje van 150k kopen.

 112. bashung says:

  excellent , die a aujourd’hui

 113. Steven says:

  Wel leuk die Rutte die ook over bankgraaiers begint. Die proteststemmen op de SP en zo werken dus gewoon wel. (een beetje)

 114. bankschroef says:

  even vastleggen: Teletekst pag 113 29/05/2015:
  Premier en VVD-leider Rutte heeft op
  een partijcongres hard uitgehaald naar
  wat hij “de grote dikke-ik-mentaliteit”
  noemt.Volgens hem zijn er Nederlanders
  die denken dat ze alles kunnen maken en
  recht hebben op allerlei voorzieningen.

  Rutte wil een samenleving waarin de
  waarden van “hardwerkend Nederland”
  centraal staan.”Je moet het verdienen
  en als het tegenzit,roei je gewoon een
  beetje harder.”

  Rutte sprak ook over de “hufterigheid”
  van bankiers die zeggen dat ze in het
  buitenland veel meer kunnen verdienen.
  “Dan denk ik:toedeledokie,ga dan en
  zoek die baan in Londen.”
  /////
  Kijk, de premier tilt een tipje van de sluier op.
  Duidelijk is hoe de financiële sector achter de politieke bla bla schermen nu en in de afgelopen jaren wordt beteugeld door een strak herstelbeleid. Die 80% ltv komt er echt wel, en nog vele andere maatregelen om de legale maffia aan te pakken.
  Laat de hebberige poppetjes in de sector maar moord en brand schreeuwen, ze worden allemaal geleidelijk een kopje kleiner gemaakt.

 115. Steven says:

  a,

  Je weet best dat ik goed lees. Je geeft je denkfout niet toe; Of je formuleert gewoon fout. Jij zegt dat je met een netto inkomen van 2000 euro netto geen huis moet kopen. Daarna verbeter je dat als familie inkomen. Daarom kreeg je dus ook opmerkingen terug van Erik en mij.

 116. maff says:

  Ondertussen in Grunn

  Executieveiling Kantorengedeelte Euroborg ( voetbalstadion )

  https://www.bog-auctions.com/static/auctions/3105/Groningen_v26.05.2015.pdf

 117. maff says:

  a: maar dat komt omdat je het financieel systeem niet begrijpt).

  Klopt helemaal 🙂 ik snap echt niet dat welk stelsel dan ook, een schuld op schouders van ELK huishouden in de NL kan leggen van 557k, want dat staat er ……….

  Het valt me steeds vaker op, mannen denken anders dan vrouwen, geen idee waarom, evolutieverschijnselen ? Stukkie over de oervaders

  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/ruim-helft-europese-mannen-stamt-af-van-drie-oervaders~a4034673/

 118. maff says:

  maff,

  Nee duzzzz ….. het lukt niet, later misschien 🙂

 119. Nico de Geit says:

  maff:
  De Steeg

  NL hoog inkomen, maar weinig te besteden

  economie.rabobank.…-weinig-te-besteden/

  En van wat mensen binnenkrijgen verdwijnt een groot deel aan wonen. Ook nog een zwaarbelaste auto erbij, en wat blijft er dan nog over?

 120. a says:

  Steven: Je weet best dat ik goed lees. Je geeft je denkfout niet toe; Of je formuleert gewoon fout. Jij zegt dat je met een netto inkomen van 2000 euro netto geen huis moet kopen. Daarna verbeter je dat als familie inkomen. Daarom kreeg je dus ook opmerkingen terug van Erik en mij.

  Ok, bij wijze van hoge uitzondering ga ik mezelf quoten.

  De “gewraakte” uitspraak:

  a: Overigens, 2000 euro netto is een erbarmelijk gezinsinkomen. Met een dergelijk inkomen hoor je niet op de koopmarkt thuis. Hooguit als verstokte vrijgezel kun je daarmee verantwoord een appartementje kopen.

  Dit gaat toch overduidelijk over een gezinsinkomen, waarbij ik nota bene nog expliciet een uitzondering maak voor iemand die alleen is en toch dat inkomen heeft.

  Bovendien spreek ik in al mijn andere posts ook de hele tijd over gezinnen. Sterker nog, ik benoem het nota bene meerdere malen expliciet.

  a: Ben ik de enige die denkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt? Een beetje serieuze huizenkoper moet die 30k-40k toch vrij gemakkelijk bij elkaar kunnen sparen?

  Ten eerste wordt een huis over het algemeen door 2 mensen gekocht (die beiden hebben kunnen sparen).

  Ten tweede hebben starters over het algemeen geen kinderen en een aantal jaren achter de rug waarin zij relatief lage kosten en veel inkomen (2 volledige inkomens) hebben. Als je van het ene inkomen leeft en het andere inkomen opzij zet (of het grootste deel er van) dan kan je makkelijk 10k-15k per jaar sparen (zonder dat je heel goed hoeft te verdienen).

  Ten derde: ik, en volgens mij bijna iedereen, heb gewoon vanaf mn 13e bijbaantjes gehad en geld kunnen sparen. Weliswaar geen wereldbedrag, maar toch. Tegen de tijd dat je uit huis gaat heb je dan ook al een bescheiden spaarpotje. Als je als scholier en student een beetje karig en creatief leeft en gewoon een paar honderd euro per maand verdient dan kun je prima rondkomen. Als je thuiswoont kun je zelfs riant leven.

  Ten vierde heb ik het dan nog niet eens gehad over eventuele schenkingen of andere ondersteuning van ouders. Komt in de praktijk ook nog behoorlijk veel voor.

  Kortom, ik denk dat de impact van een LTV verlaging op de huizenprijzen zeer bescheiden zal zijn. Het verlaagt wél significant de risico’s voor de koper en de bank (en dus de belastingbetaler), met name in die risicovolle eerste jaren. Ik zou zeggen: gewoon doorvoeren!

  Kortom, mag ik even lachen om jouw stelling dat ik niet duidelijk ben geweest dat het over gezinsinkomen gaat.

  Mijn voorlopige indruk is dus niet dat ik niet duidelijk ben, maar dat jij een blinde vlek van hier tot Tokyo hebt ontwikkeld en dat erik zich aangesproken voelt omdat hij kennelijk wat minder verdient dan 2k netto per maand.

  Als ik fouten maak dan geef ik ze toe, in het verleden meermaals gedaan op dit blog. Ben jij ook man genoeg om je onjuiste aantijgingen terug te nemen?

 121. László says:

  Quentor: Dit gaat toch wel gebeuren, maar met nieuwe verkiezingen voor de deur is er natuurlijk niemand die achter een dergelijke maatregel gaat staan.

  Jij snapt het!

 122. a says:

  Steven:
  a,

  Je weet best dat ik goed lees. Je geeft je denkfout niet toe; Of je formuleert gewoon fout. Jij zegt dat je met een netto inkomen van 2000 euro netto geen huis moet kopen. Daarna verbeter je dat als familie inkomen. Daarom kreeg je dus ook opmerkingen terug van Erik en mij.

  Kun je naast de hierboven gevraagde rectificatie ook even op de kern en inhoud van mijn boodschap ingaan? Die is namelijk dat jouw structurele koppeling tussen huizenprijzen en een individueel modaal inkomen een onzinnige koppeling is. Ten eerste omdat huizenkopers (of: mensen die wonen) geen individueel inkomen genieten maar een gezinsinkomen. Ten tweede omdat je het inkomen van de ene populatie (heel Nederland) neemt in plaats van het inkomen van de relevante doelgroep (potentiële huizenkopers). Het inkomen van de relevante doelgroep ligt fors hoger.

  Mijn stelling is: als je inkomen aan de huizenprijzen wil koppelen dan moet je kijken naar het gezinsinkomen van de 60% (shoot me) best verdienende gezinnen en dien je deze te relateren aan de waarde van de gemiddelde koopwoning (excl. appartementen). Als je wel eens in de bestanden van het CBS gespeeld hebt met de cijfers, inkomensdecielen, etc. dan zul je tevens gevoel hebben bij mijn stelling dat het hierboven bedoelde inkomen ergens tussen de 50k en 60k ligt. Eerder 60k dan 50k zelfs.

 123. a says:

  Quentor: Mensen vergeten ook dat bij je ouders blijven wonen ook een prima mogelijkheid is om geld te sparen. Dat dat een beetje oubollig en suf klinkt hoeft niet te betekenen dat het onwenselijk is. Nederland heeft verreweg het hoogste percentage van 20’ers en 30’ers die op zichzelf wonen (wellicht omdat je hier niet voor een huis hoefde te sparen). Ergens heb ik daar een mooi grafiekje van gezien. Iemand kan hem vast wel opsnorren.

  Klopt. Als je dat 3 jaartjes doet met een minimumloon dan sla je al stijl achterover van wat je kan sparen. Moet je nagaan als je salaris wat hoger ligt, zeg 2000 bruto per maand. Je moet dan in je eentje toch al snel minimaal 10k kunnen sparen per jaar.

  Quentor: De middeninkomens kunnen nog even bij hun ouders blijven, terwijl de mensen die in de sectoren werken waar de lonen hoger liggen zich het wel kunnen permiteren om tussen hun 25ste en 30ste lekker te huren EN te sparen.

  Alweer helemaal mee eens. In de periode van je 25e tot je 30e heb je bovendien vaak nog geen kinderen en kun je dus met twee man volle bak werken. Als je zelfs in die situatie niet minimaal 1000 euro per maand kan sparen dan moet überhaupt niet aan een koophuis beginnen.

 124. Nico de Geit says:

  Ik zie niet zozeer een verband tussen de hoogte van het inkomen en huiseigenaar zijn. Iemand met een laag inkomen kan in principe een woning kiezen die bij zijn knip past.

  Wat ook nog wel eens vergeten wordt is dat er mensen zijn met een laag inkomen maar met veel vermogen, maar die zijn zeldzaam. Er zijn genoeg mensen met een hoog inkomen die zwaar onder water staan.

  In principe zou het zo moeten zijn dat je iets wilt kopen, eigenaar wilt zijn, dat je dan vermogen hebt. Niet eerst kopen en dan vermogen opbouwen, maar eerst een paar jaar sparen.

 125. László says:

  Nico de Geit: Er zijn genoeg mensen met een hoog inkomen die zwaar onder water staan.

  En zich dus geen zorgen maken, al of niet terecht.

 126. László says:

  Maartje M. had het al aangegeven, pas als de huizenprijzen 12 maanden niet meer dalen gaan de mensen weer kopen.
  http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/grafieken-aanbod/?soort=verkocht&gegeven%5B%5D=bestaande-bouw&breedte=800

 127. a says:

  Steven: Jij zegt gewoon dat iemand met een modaal inkomen eigenlijk niet moet kopen. Ben ik het bij deze huizenprijzen mee eens.

  Hangt er dus vanaf. Als je met één modaal inkomen een heel gezin moet onderhouden dan mag je blij zijn als je 3 keer in de week vlees op tafel kan zetten. Een huis kopen lijkt me dan niet verstandig. Als je alleenstaande bent (en wil blijven) en modaal verdient dan kan je best een goedkoop appartementje kopen van 120k-140k. Zeker als je niet al teveel andere dure hobbies en verplichtingen hebt.

  De hamvraag is: zou het normaal moeten zijn dat je o.b.v. één modaal inkomen (35k) een gemiddeld huis kan kopen? Ik denk van niet en ik denk ook niet dat dat ooit de standaard gaat worden (of is geweest).

 128. a says:

  Nico de Geit: Ik zie niet zozeer een verband tussen de hoogte van het inkomen en huiseigenaar zijn. Iemand met een laag inkomen kan in principe een woning kiezen die bij zijn knip past.

  Jij ziet het verband niet, maar het verband is er overduidelijk wel. Alleen al omdat een huizenkoper tal van financiële zekerheden dient te stellen aan de bank en de sociale huurder (het overgrote deel van de huurders) dat niet hoeft, krijg je dat de ene populatie (kopers) beter zal verdienen dan de andere (huurders). Ik snap vanuit de theorie jouw stelling wel, maar in de praktijk is het zo niet. Daar komt bij: bij huiseigenaarschap horen risico’s (weet jij al geen ander hier) en die risico’s vragen om financiële buffers. Mensen die die buffers niet hebben en deze naar verwachting ook niet kunnen opbouwen zullen daardoor minder geneigd zijn te kopen. En terecht.

  Nico de Geit: Wat ook nog wel eens vergeten wordt is dat er mensen zijn met een laag inkomen maar met veel vermogen, maar die zijn zeldzaam.

  In welk opzicht worden zij vergeten dan?

  Nico de Geit: In principe zou het zo moeten zijn dat je iets wilt kopen, eigenaar wilt zijn, dat je dan vermogen hebt. Niet eerst kopen en dan vermogen opbouwen, maar eerst een paar jaar sparen.

  Ik denk dat je beiden moet willen. Én een startvermogen én de verdiencapaciteit om de benodigde vermogensopbouw (aflossing) te kunnen realiseren. Het is onrealistisch om te verwachten dat iemand eerst het gehele vermogen dat nodig is om een huis te kopen opbouwt en dan pas het huis koopt. Ook hier gaat het weer om het vinden van de gezonde balans. Met 90% LTV zou daartoe weer een stap in de goede richting worden gezet.

 129. László says:

  a: Mijn stelling is: als je inkomen aan de huizenprijzen wil koppelen dan moet je kijken naar het gezinsinkomen van de 60% (shoot me) best verdienende gezinnen

  Mee eens, er zit alleen een ‘vervuilende’ factor in. De gepensioneerden hebben een relatief laag bruto inkomen en hebben vaak hun woning al afbetaald.
  25% van de huiseigenaren heeft geen hypotheek. Als je dan 75% van de top 60% inkomens neemt kom je op een 45% top, het inkomen en daar hoort dan een hoger inkomen bij.

  Dan klopt het nog niet, maar ik wil maar even aangeven dat het complexer in elkaar zit.

  Al met al goed dat de LTI voor lage inkomens extra verlaagd is.

 130. a says:

  László: Mee eens, er zit alleen een ‘vervuilende’ factor in. De gepensioneerden hebben een relatief laag bruto inkomen en hebben vaak hun woning al afbetaald.
  25% van de huiseigenaren heeft geen hypotheek. Als je dan 75% van de top 60% inkomens neemt kom je op een 45% top, het inkomen en daar hoort dan een hoger inkomen bij.
  Dan klopt het nog niet, maar ik wil maar even aangeven dat het complexer in elkaar zit.

  Eens. Werkelijkheid is altijd veel complexer dan je hier in een post kan vangen. Overigens: in mijn beleving is een huiseigenaar die heeft afbetaald of een gepensioneerde niet zo heel relevant hier. Het gaat om mensen die voor een woonbeslissing staan, niet zozeer om mensen die al een huis bezitten en toch niet meer gaan verhuizen.

 131. ML says:

  Hulde hulde! Op basis van argumenten komen we hier op onderdelen nader tot elkaar. Zonder gescheld en gefoeter. Mooi blog zo!

 132. Luisindepels says:

  a: Je hebt hele nare ervaringen met vrouwen? Misschien moet je eens in een andere vijver vissen. Er bestaan namelijk óók vrouwen met verstand.

  Of mannen…

 133. Nico de Geit says:

  László: En zich dus geen zorgen maken, al of niet terecht.

  Ik ken 60’ers die misschien niet zo heel lang meer te leven hebben maar nog wel heel veel schulden hebben. Nog niet zo heel lang geleden vonden banken het tijd worden om af te lossen naarmate mensen ouder werden. Dat lijkt nu verdwenen.

  De vraag is wie de schade gaat betalen van niet-terugbetaalde schulden en hoe groot die schade zal zijn. Dat hangt in belangrijke mate van de economie af.

 134. Nico de Geit says:

  a: Als je met één modaal inkomen een heel gezin moet onderhouden dan mag je blij zijn als je 3 keer in de week vlees op tafel kan zetten

  Vlees krijg je kanker van. Mensen met geld eten heel vaak geen vlees.

 135. Nico de Geit says:

  a: Een huis kopen lijkt me dan niet verstandig

  Velen hier beweren dat een huis kopen (op de lange termijn) goedkoper is dan een huis huren.

 136. Luisindepels says:

  a: Als het goed is op beiden.

  Je krijgt straks de situatie dat je op basis van je inkomen 400k kan lenen, maar op basis van je spaarcenten maar 200k (bijvoorbeeld 35 jarige doorstromers die restschuld hebben weggepoetst en studieschuld afgelost en daardoor maar 30k op de spaarrekening. Goede perspectieven, huishoudinkomen 90k/jr en groeiende, paar jonge kinderen en die willen gewoon door). Wat gaan we dan doen? Nog paar jaar wachten met je jonge gezin in je net te kleine starterswoning? Later doorstromen op de koopmarkt dus?

  Beetje overbodig, louter om theoretische risico’s af te dekken in de internationale bankenwereld. Er is nou eenmaal in het buitenland hier en daar wat mis gegaan met ltv’s (er was daar geen dekking voor de lening en geen andere eisen zoals in Nl, lti en baanzekerheid, noch garanties zoals NHG) en daarom wordt de ltv-norm nu overdreven belangrijk gemaakt door het BIS. Slecht onderhandelingsresultaat van de Nederlandse delegatie, de ‘uitzonderingspositie’ van Nl banken gaat weg. Dat is de enige reden dat Klaas K en consorten dit via de politiek willen regelen, voordat de banken echt moeten gaan zeggen dat het ‘moet’ van internationale organisaties, die Henk en Ingrid niet kennen en de SP en PVV zeker weer stemmen gaan opleveren.

 137. Luisindepels says:

  http://www.z24.nl/columnisten/dnb-klaas-knot-maximale-hypotheek-leengrens-563708

  Deze gast legt het wel aardig uit. Deze suggesties hebben weinig te maken met het belang van huishoudens of risico’s oid, maar alles met de veranderende internationale spelregels voor banken. Helaas hebben we ons gecommitteerd aan die spelregels (nog in de tijd dat landspecifieke risicoweging werd gebruikt en zoals we allemaal weten waren Nederlandse hypo-normen de strengste in de wereld (lekker paradoxaal met de titel van dit blog, maar dat terzijde)).

 138. Luisindepels says:

  De club van internationale banktoezichthouders in Bazel werkt echter aan uniforme regels voor de waardering van hypotheken. Daarbij is de kans groot dat binnen afzienbare tijd alleen de Loan-to-Value-ratio mag meetellen. Dat zou Nederlandse hypotheken op het oog een stuk risicovoller maken en banken zouden hun buffers dan extra moeten verhogen.

  Een lobby van de Nederlandse bankensector om een uitzonderingsstatus te behouden lijkt geen soelaas te bieden. Want toezichthouder DNB zelf waarschuwde onlangs dat de banken rekening moeten houden met hogere buffereisen.

 139. Luisindepels says:

  Nico de Geit: De vraag is wie de schade gaat betalen van niet-terugbetaalde schulden en hoe groot die schade zal zijn.

  Jij weet dat toch wel? Laatst gaf je ook al een indicatie dat de meeste huizenbezitters niet in staat zullen blijken hun hypotheek terug te betalen.

  Ik vroeg toen nog op basis van welk onderzoek of model je deze toch wel gewaagde voorspelling hebt gemaakt, maar toen kreeg ik slechts de reactie dat ik loop te zieken. En dat terwijl ik toch wel echt benieuwd ben naar de achtergronden van deze toch wel onheilspellende profetie

 140. Nico de Geit says:

  a: In welk opzicht worden zij vergeten dan?

  Een echte vrek koopt gewoon een uitgeleefd flatje voor 75k en tikt dat – als het even kan – contant af.

  Er zijn vrekken met een laag inkomen die er in slagen ieder jaar 10k te sparen. Na acht jaar sparen kopen ze hun woonkrot en wonen dan heel voordelig.

  Laag inkomen – toch kopen.

  Aan de onderkant van de markt kan eigenaar zijn interessant zijn omdat de huren in die categorie extreem hoog zijn. De prijsdaling stelt niet veel voor omdat de waarde van het pand relatief laag is.

  Wil die vrek toch niet in zijn krot van 75k wonen dan kan het het verhuren, en vanwege de extreem hoge vraag toch nog rendement maken. De huurder ontvangt huursubsidie. Allemaal om de vrek te spekken.

 141. Luisindepels says:

  a,

  Leuk, weer die hier vaak gebruikte stelling dat Jan Modaal met 33k een gemiddeld huis moet kunnen kopen (nu 225k) en dat de gemiddelde prijs ‘dus’ gaat zakken tot 130k.

  Een gemiddeld huis hoort bij een gemiddeld huishouden en die vangen nou eenmaal 55k/jr (en dat past opeens weer goed bij die 225k).

  Nog even in de herhaling: van de 7.5 miljoen huishoudens, heeft ruim 4 miljoen (meer dan de helft dus) een inkomen boven de 40k, zie Statline.

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70958NED&D1=0&D2=1&D3=0,6,29-31&D4=0&D5=l&HDR=T,G4,G3,G1&STB=G2&VW=T

 142. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Vlees krijg je kanker van

  Dan doel ik op vlees van mishandelde dieren.

 143. Nico de Geit says:

  Luisindepels: Laatst gaf je ook al een indicatie dat de meeste huizenbezitters niet in staat zullen blijken hun hypotheek terug te betalen

  Waar heb ik dat beweerd? De overgrote meerderheid zal waarschijnlijk gewoon terugbetalen met rente en kosten. Maar dat betekent niet dat het goed gaat en dat er geen onverantwoorde dingen gebeuren. Kijk naar de grote drukte bij bijzonder beheer.

 144. Nico de Geit says:

  Luisindepels: Ik vroeg toen nog op basis van welk onderzoek of model je deze toch wel gewaagde voorspelling hebt gemaakt, maar toen kreeg ik slechts de reactie dat ik loop te zieken.

  Graag een link naar het door jou bedoelde stukje.

 145. Luisindepels says:

  Nico de Geit: Graag een link naar het door jou bedoelde stukje.

  Ik ga even zoeken, de zoekfunctie hier is niet best namelijk. Maar je weet zelf ook wel dat je dat gezegd hebt…

 146. ps says:

  Nico de Geit,

  Eet daarom meer geitenkaas, dan wel gatenkaas… 😉
  https://www.youtube.com/watch?v=dF4K98ngsw8

  “Robert E: Babyboomers bezitten grote huizen die voor een appel en een eitje zijn gekocht, en nog niet tevreden?”
  “Verbouwing onmogelijk voor ouderen”:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24099589/___Verbouwing_onmogelijk_voor_ouderen___.html#reacties

 147. a says:

  Nico de Geit: Velen hier beweren dat een huis kopen (op de lange termijn) goedkoper is dan een huis huren.

  Er wordt hier wel meer ongefundeerd beweerd. Bovenstaande heb ik niet gezegd in ieder geval 🙂

 148. a says:

  Nico de Geit: Ik ken 60’ers die misschien niet zo heel lang meer te leven hebben maar nog wel heel veel schulden hebben. Nog niet zo heel lang geleden vonden banken het tijd worden om af te lossen naarmate mensen ouder werden. Dat lijkt nu verdwenen.

  Wel bijzonder dat jij zoveel probleemgevallen kent en ik persoonlijk eigenlijk geen één (ook niet in mijn meer indirecte kring van vagere kennissen). Laat maar weer zien dat n=1 beweringen weinig waarde hebben.

  Nico de Geit: De vraag is wie de schade gaat betalen van niet-terugbetaalde schulden en hoe groot die schade zal zijn. Dat hangt in belangrijke mate van de economie af.

  Wie die schade mag gaan betalen lijkt me evident. Jij en ik natuurlijk. Hoe groot die schade zal zijn, is de enige écht relevante vraag. Ik denk dat het reuze mee zal vallen op het totaal en dat de schade vooral zal zijn dat de betreffende mensen een iets minder riant pensioen zullen hebben dan gehoopt. Dat denk ik omdat er in Nederland niet “zomaar” op grote hypotheken aan mensen zonder inkomenszekerheid zijn verstrekt. Het percentage wanbetalers is daarom ook zeer laag. Als we dat zo weten te houden dan zal het gros van die potentiële probleemgevallen vanzelf uit hun benarde positie kruipen. Niet allemaal natuurlijk, maar de overgrote meerderheid wel.

 149. a says:

  ps: “Robert E: Babyboomers bezitten grote huizen die voor een appel en een eitje zijn gekocht, en nog niet tevreden?”
  “Verbouwing onmogelijk voor ouderen”:

  Wat zijn ze zielig hè… die babyboomers. Stel je toch eens voor dat je geen hypotheek kan krijgen voor een trapliftje (2k?) en een aangepaste badkamer (2k?). Ik geloof er helemaal niks van dat dit een veel voorkomend probleem is. De groep waar het hier om gaat heeft de schaapjes op het droge, de één wat droger dan de ander, maar 5k kunnen ze vrijwel allemaal zo ophoesten (en anders sparen ze maar een paar maandjes van hun riante pensioen).

 150. Michel says:

  Zou bijna zeggen “a” for president!

  Schrijver van de meest zinnige “quote’s” mét onderbouwingen, die ik in geen jáááren voorbij heb zien komen hier op dit Blog.

  Vast even slikken voor het vaste publiek 🙂

  Alhoewel Voerman en Lazlo er redelijk in de buurt komen.

  :-)!

 151. BBB says:

  De huizenmarkt veroorzaakt een enorm generatieconflict. Banken en babyboomers hebben geprofiteerd van de kunstmatige prijsstijging van de afgelopen 20 jaar. Babyboomers hebben hun huis gebruikt als pinautomaat gefaciliteerd door de banken. Het ponzi scheme begint aan zijn eind te komen. Het pinnen is gestopt en door gebrek aan vraag zullen babyboomers steeds vaker hun huis niet kunnen verkopen en laten zij een onverkoopbaar huis met hypotheek na. Een erfenis waar niemand op zit te wachten. En juist de kroost van deze babyboomers hebben de erfenis hard nodig om hun onderwater huis af te lossen. Door de jarenlange schijnwelvaart betaald met geleend geld dat niet afgelost gaat worden gaan we decennia van verloedering en maatschappelijke onrust te gemoet. Met dank aan de ouderen.

 152. Tijl says:

  a: Hangt er dus vanaf. Als je met één modaal inkomen een heel gezin moet onderhouden dan mag je blij zijn als je 3 keer in de week vlees op tafel kan zetten. Een huis kopen lijkt me dan niet verstandig. Als je alleenstaande bent (en wil blijven) en modaal verdient dan kan je best een goedkoop appartementje kopen van 120k-140k. Zeker als je niet al teveel andere dure hobbies en verplichtingen hebt.

  De hamvraag is: zou het normaal moeten zijn dat je o.b.v. één modaal inkomen (35k) een gemiddeld huis kan kopen? Ik denk van niet en ik denk ook niet dat dat ooit de standaard gaat worden (of is geweest).

  Als je er van uit gaat dat iemand met een modaal (gezins) inkomen niet voor sociale huur in aanmerking komt en over het algemeen ook alle toeslagen misloopt dan vraag ik me af wie er allemaal in die vrije sector huurwoningen tussen de 750 en 1250 ofzo euro wonen. Er bestaan namelijk ook inkomenseisen voor de vrije sector, normaal 4 keer de netto huur als bruto inkomen. Zie https://www.ymere.nl/aanbod/vrije-sector-huur/rekenhulp.html bijvoorbeeld. Als je daar 1000 euro huur inklopt zie je dat er minimaal 48.000 bruto per jaar moet worden verdiend. Binnen de Randstad een mooie woning vinden in de vrije sector voor € 1000,- p/m of minder, ik geef het je te doen.

  http://www.funda.nl/huur/heel-nederland/900-1000/

  1743 woningen tussen 900-1000 euro in heel Nederland. Succes!

 153. Steven says:

  Michel,

  Ik vind het ook zinnige argumenten, maar zoveel nieuws zegt a toch ook weer niet?

 154. Nico de Geit says:

  a: Er wordt hier wel meer ongefundeerd beweerd. Bovenstaande heb ik niet gezegd in ieder geval

  Wat velen ook over het hoofd zien is dat een huis beperkt houdbaar is. Voor pensioenfondse zou nieuwbouw interessant kunnen zijn, maar na 50 jaar kunnen ze de boel beter slopen of verkopen omdat de onderhoudskosten dan te hoog worden.

  Dat een monumentenpand zich niet rendabel laat verhuren zal duidelijk zijn: Vestagebouw, pas nog 5 miljoen, nu ruim 2 miljoen eraf: http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/arnhem/object-48771894-jansbuitensingel-5/omschrijving/

  Alleen te koop, niet te huur.

 155. ps says:

  a,

  “Alles van waarde is weerloos”: zo ook…overwaarde!

 156. Steven says:

  Mijn naamgenoot gaat straks aan een enorme klim op de giro beginnen. (Steven Kruijswijk). Daar ga ik me nu effe op focussen.. : brood en spelen voor het klootjesvolk. 😉

 157. Tijl says:

  Luisindepels:
  a,

  Leuk, weer die hier vaak gebruikte stelling dat Jan Modaal met 33k een gemiddeld huis moet kunnen kopen (nu 225k) en dat de gemiddelde prijs ‘dus’ gaat zakken tot 130k.

  Een gemiddeld huis hoort bij een gemiddeld huishouden en die vangen nou eenmaal 55k/jr (en dat past opeens weer goed bij die 225k).

  Nog even in de herhaling: van de 7.5 miljoen huishoudens, heeft ruim 4 miljoen (meer dan de helft dus) een inkomen boven de 40k, zie Statline.

  statline.cbs.nl/St…038;STB=G2&VW=T

  Dus eigenlijk kan je stellen dat je pas vanaf een bepaald gezinsinkomen in aanmerking komt voor alle voordelen die het bezitten van een eigen huis bied, en dan doel ik voornamelijk op het meest geopperde lagere kosten aspect.

  Lekker sociaal.

 158. Steven says:

  a,

  BBB,

  Als de verwende nutteloze babyboomers echt oud worden zetten we ze weg op een cruiseschip.
  http://www.npowetenschap.nl/nieuws/artikelen/2004/oktober/Oma-op-zee.html

 159. Voerman says:

  Steven: Als de verwende nutteloze babyboomers echt oud worden zetten we ze weg op een cruiseschip.

  Ga liever werk zoeken i.p.v. mijn beastingcenten te drinken en solliciteer dan ook meteen even voor je even domme geestverwanten.

 160. Voerman says:

  Steven: Als de verwende nutteloze babyboomers echt oud worden zetten we ze weg op een cruiseschip.

  Overigens, de economie en daarmee de huizenmarkt trekt aan! Besteed je tijd beter, want voor je het weet zijn je kansen voorbij en ben je zelf het zielige produkt van je verloren tijd.

 161. László says:

  Tijl: Dus eigenlijk kan je stellen dat je pas vanaf een bepaald gezinsinkomen in aanmerking komt voor alle voordelen die het bezitten van een eigen huis bied, en dan doel ik voornamelijk op het meest geopperde lagere kosten aspect.

  Lekker sociaal.

  Niet zonder risico (dalende prijzen) en met inlevering van flexibilteit.

  Heeft niks met ‘sociaal’ te maken.

 162. László says:

  BBB: Het pinnen is gestopt en door gebrek aan vraag zullen babyboomers steeds vaker hun huis niet kunnen verkopen en laten zij een onverkoopbaar huis met hypotheek na. Een erfenis waar niemand op zit te wachten. En juist de kroost van deze babyboomers hebben de erfenis hard nodig om hun onderwater huis af te lossen.

  Wie staan er nu onder water, de baby boomers of hun kinderen. Volgens mij de laatste groep, maak je geen zorgen over de baby boomers.
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3802-wm.htm

  Jij ziet net als Nico 60-plussers met hoge schulden, maar dat zijn uitzonderingen, de problemen zitten voornamelijk bij de generatie onder de 45 jaar en die moeten tot na hun 70ste doorwerken.
  Of een erfenis hun problemen op gaat lossen weet ik niet, maar grote schulden hebben hun ouders niet.

 163. László says:

  Steven: Als de verwende nutteloze babyboomers echt oud worden zetten we ze weg op een cruiseschip.

  De oudste baby boomer die ik ken (geboren in 1945) laat de badkamer vernieuwen in hun vrijstaande huis en gaat 4 per jaar op vakantie. Zelfs de oudste baby boomers gaan nog tien jaar mee als zelfstandig bewoner van een huis.

 164. Steven says:

  Voerman,

  Ach joh. Ik zeg dat toch alleen maar voor de grap. En ik huur een leuk huis.

 165. Nico de Geit says:

  László: ij ziet net als Nico 60-plussers met hoge schulden, maar dat zijn uitzonderingen, de problemen zitten voornamelijk bij de generatie onder de 45 jaar

  Eens. Maar dat er 60-plussers bestaan met hoge schulden is natuurlijk raar. Hoe had de bank gedacht dat de schuld terugbetaald zou worden?

 166. BBB says:

  László: Wie staan er nu onder water, de baby boomers of hun kinderen. Volgens mij de laatste groep, maak je geen zorgen over de baby boomers.
  cbs.nl/nl-NL/menu/…013/2013-3802-wm.htm

  Jij ziet net als Nico 60-plussers met hoge schulden, maar dat zijn uitzonderingen, de problemen zitten voornamelijk bij de generatie onder de 45 jaar en die moeten tot na hun 70ste doorwerken.
  Of een erfenis hun problemen op gaat lossen weet ik niet, maar grote schulden hebben hun ouders niet.

  Een huis dat je erft maar niet verkoopt kost je alleen maar geld. Als daar ook nog een hypotheek op rust kun je als erfgenaam snel in de problemen komen. Op papier hebben veel babyboomers overwaarde. De waarde wordt in de boeken hoog gehouden om de banken te redden. De papieren overwaarde daadwerkelijk verzilveren gaat in de toekomst steeds moeilijker worden.

  Het leenfeest voor de boomers is voorbij. Nu nog de pensioenen aanpakken om de schade nog meer te beperken.

 167. BBB says:

  Voerman: Overigens, de economie en daarmee de huizenmarkt trekt aan! Besteed je tijd beter, want voor je het weet zijn je kansen voorbij en ben je zelf het zielige produkt van je verloren tijd.

  Voerman gelooft in sprookjes zoals zo velen babyboomers. De zondvloed gaat komen en sneller dan gedacht. Ook Voerman gaat die nog meemaken. Kop in het zand steken heeft geen zin meer. Mooi weer praatjes werken niet meer. De rekening gaat gepresenteerd worden aan de generatie die dit veroorzaakt heeft.

 168. László says:

  Nico de Geit: Hoe had de bank gedacht dat de schuld terugbetaald zou worden?

  Tijdens het gesponserde advies gesprek werd dat wel verteld. Aflossen doe je dan door het huis te verkopen, dat de mensen dat zelf wilden heeft me altijd verbaasd, zeker na het maximeren van de HRA op 30 jaar zagen de grafieken er aangstaanjagend uit. Bij pensionering geen HRA en minder inkomen. Voor de bank was en is dat geen probleem, voor de bewoners wel. Zoals je zelf al voorrekende gaat het om huishoudens die meer dan 50k verdienen, daar mag je wel wat zelfredzaamheid van verwachten.
  Banken denken niet, die rekenen en meestal zitten ze goed. Niet altijd dus.

  Mijn plan is om met 60 geen schulden te hebben, hoogstens medeverantwoordelijkheid voor de studieschuld van mijn kinderen.

 169. László says:

  BBB: Mooi weer praatjes werken niet meer. De rekening gaat gepresenteerd worden aan de generatie die dit veroorzaakt heeft.

  Wie gaat dat voor jou regelen? Want enige daadkracht spreekt er niet uit deze loze woorden.

 170. BBB says:

  László: Wie gaat dat voor jou regelen? Want enige daadkracht spreekt er niet uit deze loze woorden.

  Gaat helemaal vanzelf. Dat is het mooie van de natuur.

 171. László says:

  Michel: Zou bijna zeggen “a” for president!

  Alhoewel Voerman en Laszlo er redelijk in de buurt komen.

  Een hork als ik heeft niks met politieke ambities, maar toch bedankt.

 172. Luisindepels says:

  Nico de Geit: Graag een link naar het door jou bedoelde stukje.

  ZIe topic van Dirk Bezemer, 16 april, comment 330 en verder of zo.
  Nico de Geit Zegt:
  23 April 2015 om 8:27 am

  Voerman: maar als de hypo afgelost is

  Voor de meeste ‘huiseigenaren’ zal dat een onmogelijke opgave blijken. Ze zullen hun hele werkzame leven slaaf van de bank blijven. Als ze te weinig geld verdienen zet de bank ze mogelijk uit hun huis.

  Link plaatsen mag niet van de admin…

 173. Luisindepels says:

  Tijl: Dus eigenlijk kan je stellen dat je pas vanaf een bepaald gezinsinkomen in aanmerking komt voor alle voordelen die het bezitten van een eigen huis bied, en dan doel ik voornamelijk op het meest geopperde lagere kosten aspect.

  Nee, voordat je het over voordelen kan hebben, moet je eerst aan je plichten voldoen. En met een huishoudinkomen onder 40k moet je goed nadenken bij het kopen van een huis. En zoals anderen al hebben gezegd, er is nog wel wat verschil tussen een single 30’er alleen met 35k of een 45 plusser met vrouw, 2 kind en als huishouden ook 35k. Die laatste lijkt me geen koper, de eerste wel (maar dan alsnog een beperkt appartement, niet een volwaardige gezinswoning.

 174. Tijl says:

  Luisindepels: Nee, voordat je het over voordelen kan hebben, moet je eerst aan je plichten voldoen. En met een huishoudinkomen onder 40k moet je goed nadenken bij het kopen van een huis. En zoals anderen al hebben gezegd, er is nog wel wat verschil tussen een single 30’er alleen met 35k of een 45 plusser met vrouw, 2 kind en als huishouden ook 35k. Die laatste lijkt me geen koper, de eerste wel (maar dan alsnog een beperkt appartement, niet een volwaardige gezinswoning.

  Welke plichten? Bedoel je de eerste levensbehoeften ofzo?

 175. maff says:

  Armstrong …….

  http://armstrongeconomics.com/archives/tag/banco-madrid

  Capital control, en we volgen nog steeds het boek der boeken ……

  Zoveel mensen waarschuwen nu ……

 176. László says:

  BBB: Gaat helemaal vanzelf. Dat is het mooie van de natuur.

  Aha, jij zo’n afwachter. Veel succes, maar het lijkt me beter om zelf wat van je leven te maken, de kans dat een rijpe appel toevallig on je opgehouden hand valt is ongeveer nul.
  Veel baby boomers hebben hun schaapjes op het droge (veel, niet allemaal). Of ze wat aan hun kinderen overlaten weet ik niet.
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3802-wm.htm
  Kijk even naar 50-plussers

 177. Nico de Geit says:

  Luisindepels: Voor de meeste ‘huiseigenaren’ zal dat een onmogelijke opgave blijken. Ze zullen hun hele werkzame leven slaaf van de bank blijven.

  Dat gaat over jezelf vrij werken, vrij van schulden komen. Voor de meeste schuldslaven gaat dat op. Blijkbaar gaan ze niet gebukt onder de schuldenlast of genieten ze er juist van. Hoe groter hun schulden, hoe beter ze zich voelen, hoe meer ze ‘waard zijn’.

 178. maff says:

  Bouwvallig huisje ( oude barak ) in het bos, egeltjes die onder het huisje vandaan kruipen, herten die af en toe langskomen, het kan en het bestaat nog steeds ook in de NL, een poes die mollen vangt maar ze niet opeet ( vinden ze niet lekker ) en ze dan voor je voeten neerlegt ……. gek is dat om die mollen weer te begraven, essen planten in het bos voor de houtvoorziening ( die groeien na de kap weer aan )

  De eerste winter bevriest natuurlijk het water, op stap met een kruiwagen over de bevroren sloot om water te halen bij de buren, en als de waterleidingmaatschappij komt is het groot feest in het bos, een grote zoektocht naar de waterput die ergens in het bos verstopt ligt ……

 179. László says:

  maff: een grote zoektocht naar de waterput die ergens in het bos verstopt ligt

  Vast geen glasvezel.

 180. László says:

  Nico de Geit: Blijkbaar gaan ze niet gebukt onder de schuldenlast of genieten ze er juist van. Hoe groter hun schulden, hoe beter ze zich voelen, hoe meer ze ‘waard zijn’.

  Maar het mag toch wel?

 181. Nico de Geit says:

  László: Maar het mag toch wel?

  Probleem is dat mensen die geen slaaf willen zijn er wel heel veel last van hebben. Je moet ergens wonen, een piramidespel met woonruimte is gewoon niet grappig.

 182. maff says:

  Helaas is hij er niet meer …….

  Dolf van den Brink over de Kondratieff-golf 2012

  ‘Dat de huizenprijs nog dertig procent gaat zakken en niemand zeker is van de hoogte van zijn pensioen.’

  http://managementscope.nl/magazine/artikel/617-dolf-van-den-brink-kondratieff

 183. Jan says:

  Vandaag de rente 10 jaar vastgezet voor 2,55% lekker de lening (nog) aflossingsvrij gehouden niets afbetalen. Lasten? 475 euro Bruto dat was eerder 770 euro. Dus wat nou hypotheekschuld? aftrek tegen 52%. Huurhuizen kosten zeker niets om gebouwd te worden? Lekker huren voor 1100 euro zoals collegas zeker? Slaaf van de bank of van de woningcooperatie of de huisjes melker? Zeg het maar. Je denkt toch niet dat ik ga afbetalen terwijl de roverheid steeds meer inkomen inpikt. Dan raak ik pas echt in de problemen. Nu kan ik nog blijven wonen en makkelijk betalen als ik in de WW kom of mijn vrouw. Niet als zoals iedereen hard roept dat je moet gaan afbetalen. WANT deze roverheid heeft geld nodig en die komt dat halen, de HRA wordt zeker versneld afgebouwd onder druk van EUROPA en de rating bureaus! Dan kan ik makkelijk de hypotheek nog bruto betalen. Verder dan 10 jaar kan ik niet vooruit kijken.

 184. Jan says:

  Dat die huizenprijzen zakken intereseerd toch niemand? Zolang je de hypotheek kunt (af)betalen en je wilt blijven wonen is er niets aan de hand. Tov huren ben je ALTIJD goedkoper zelfs als de woning aan het eind niks meer waard is. Dat gezeur over LTV etc is technisch geleuter voor de bank en rating bureaus. Maak van hun probleem niet ons probleem. Ze vergeten ook dat er heel veel geld zit in de spaarhypotheken, en zlefs mijn levenhypoheek rendeerd beter dan belooft. Restschuld risico’s? Weet je wat risico is? mensen die een PL of DK afsluiten van 50K voor een auto en deze dan in de poeier rijden. Das pas risico. In het buitenland zie je dus door verlaging LVT een verhoging van de PL en DK’s. Lekker verantwoord dus. Laat de banken de rente nog eerst maar een sflink dalen en iedereen gratis laten overstappen op een lagere rente of rentemiddeling toepassen dat als dank voor de redding van de banken door de burger .

 185. ps says:

  Steven,
  “brood en spelen voor het klootjesvolk. ”

  Nou zeg dat wel Steven!
  Brood, spelen en leugens:
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/02/brot-spiele-und-luegen-die-eu-taumelt-in-richtung-untergang/

 186. ps says:

  maff, 🙂
  Die zijn er nog redelijk goed vanaf gekomen…

  http://de.toonpool.com/user/1608/files/schulden_932535.jpg

 187. Jan says:

  Echt wat een onzin weer. Heb ik een inkomen waarmee ik een huis kan kopen van 400.000 euro maar ik kies ervoor om niet meer dan 200.000 euro te lenen, dan mag ik maar 90% financieren? Welke pipo heeft dat dan weer bedacht? Als ik erdan voor kies om sneller af telossen dan zit ik in mum van tijd onder die 90%. Als de roverheid dit echt belangrijk vind dan zorgt ze toch via de belasting dat huizenprijzen niet meer dan de inflatie mogen stijgen en dalen? Bovenliggende winst room je 100% af.

 188. Jan says:

  Beetje moeilijk lopen doen die KNOT. Laat ie lekker naar zijn eigen staatsschuld(onze) kijken? Sinds 2000 opgelopen van 220 miljard naar 500 miljard. 90k per persoon in NL. Nee dat is pas lekker. Nee we hebben een norm die heet 3%. 3% teveel uitgeven is de norm voor de EUROPA BV. Tja is dat het goede voorbeeld geven? Schuld niet hoger dan 60% BNP. KNOT zit op 76% JIJ MET JE LVT! Ondertussen de winstbelasting voor bedrijven vanaf 2000 afgebouwd van 35% naar 25%. Goh wie zouden daar nu van geprofiteerd hebben? Nou niet het klootjesvolk met een woekerpolis en een diefstal en wurghypotheek.
  http://www.destaatsschuldmeter.nl/

 189. Jan says:

  Ik lees hier iets over de sub-prime hypotheken. Nou een ding weet ik wel dat kun je zelfs de aflossingsvrijehypotheken hier niet noemen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rommelhypotheek

 190. Chris H says:

  Staan er nog veel huizen te koop?

 191. Nico de Geit says:

  Luisindepels: Voor de meeste ‘huiseigenaren’ zal dat een onmogelijke opgave blijken. Ze zullen hun hele werkzame leven slaaf van de bank blijven.

  Vroeger konden ze gewoon hun huis verkopen, maar dat gaat niet als ze onder water staan. Theoretisch zouden ze los moeten kunnen kopen van hun vampier maar in de praktijk laat de bank pas los als haar slachtoffer leeg en nutteloos is.

 192. Nico de Geit says:

  Jan:
  Vandaag de rente 10 jaar vastgezet voor 2,55% lekker de lening (nog) aflossingsvrij gehouden niets afbetalen. Lasten? 475 euro Bruto dat was eerder 770 euro. Dus wat nou hypotheekschuld? aftrek tegen 52%. Huurhuizen kosten zeker niets om gebouwd te worden? Lekker huren voor 1100 euro zoals collegas zeker?Slaaf van de bank of van de woningcooperatie of de huisjes melker? Zeg het maar. Je denkt toch niet dat ik ga afbetalen terwijl de roverheid steeds meer inkomen inpikt. Dan raak ik pas echt in de problemen. Nu kan ik nog blijven wonen en makkelijk betalen als ik in de WW kom of mijn vrouw. Niet als zoals iedereen hard roept dat je moet gaan afbetalen. WANT deze roverheid heeft geld nodig en die komt dat halen, de HRA wordt zeker versneld afgebouwd onder druk van EUROPA en de rating bureaus! Dan kan ik makkelijk de hypotheek nog bruto betalen. Verder dan 10 jaar kan ik niet vooruit kijken.

  Heel duidelijk en open verhaal. Ik geef je geen ongelijk.

 193. Nico de Geit says:

  Jan: Ik lees hier iets over de sub-prime hypotheken

  Ik denk dat jij wel zo’n geval bent. Ik begrijp je keuze: niks aflossen, zo min mogelijk betalen en lekker wonen.

 194. eric406 says:

  László: Tijdens het gesponserde advies gesprek werd dat wel verteld. Aflossen doe je dan door het huis te verkopen, dat de mensen dat zelf wilden heeft me altijd verbaasd, zeker na het maximeren van de HRA op 30 jaar zagen de grafieken er aangstaanjagend uit. Bij pensionering geen HRA en minder inkomen. Voor de bank was en is dat geen probleem, voor de bewoners wel. Zoals je zelf al voorrekende gaat het om huishoudens die meer dan 50k verdienen, daar mag je wel wat zelfredzaamheid van verwachten.
  Banken denken niet, die rekenen en meestal zitten ze goed. Niet altijd dus.

  Mijn plan is om met 60 geen schulden te hebben, hoogstens medeverantwoordelijkheid voor de studieschuld van mijn kinderen.

  Mijn kinderen bouwen geen studieschuld op. Ik zal eerder droog brood eten. Of een bijbaantje gaan zoeken. Dan maar geen nieuwe keuken.

 195. Adamus says:

  Krullebol: http://www.ftm.nl/column/de-vvd-is-uit-op-uw-spaargeld/

  Hier niet nieuw, maar op den twitter: middelkoop zag het als eerste

 196. Adamus says:

  Jan:
  Beetje moeilijk lopen doen die KNOT. Laat ie lekker naar zijn eigen staatsschuld(onze) kijken?Sinds 2000 opgelopen van 220 miljard naar 500 miljard. 90k per persoon in NL. Nee dat is pas lekker. Nee we hebben een norm die heet 3%. 3% teveel uitgeven is de norm voor de EUROPA BV. Tja is dat het goede voorbeeld geven? Schuld niet hoger dan 60% BNP. KNOT zit op 76% JIJ MET JE LVT! Ondertussen de winstbelasting voor bedrijven vanaf 2000 afgebouwd van 35% naar 25%. Goh wie zouden daar nu van geprofiteerd hebben? Nou niet het klootjesvolk met een woekerpolis en een diefstal en wurghypotheek.
  http://www.destaatsschuldmeter.nl/

  Muppets vinden alles oké als er maar aan ze getrokken wordt

 197. Adamus says:

  Nico de Geit: Ik denk dat jij wel zo’n geval bent. Ik begrijp je keuze: niks aflossen, zo min mogelijk betalen en lekker wonen.

  En je spaargeld beleggen via een of ander fonds op de beurs. Eeuwig rijk.

 198. Adamus says:

  ps:
  a,

  “Alles van waarde is weerloos”: zo ook…overwaarde!

  Alle overwaarde is lucht.

 199. Adamus says:

  b:
  a,

  Inderdaad WWBers(bijstand) kunnen geen huis kopen, maar dat bedoel ik niet, wel de baanonzekerheid die sterker wordt,de snelheid in dit proces naar WWB,de kleinere kans op herintreden en dan WML(wettelijk minimum jeugdloon)voor veel mensen als eindpunt wanneer ze geluk hebben.Niet alleen laagopgeleide mensen,maar ook hoogopgeleide mensen die hier mee te maken krijgen, ervaar je dagelijks in je werk.

  Hoogopgeleide mensen, 45+, die in stilte hun huis aan het ‘opeten’ zijn en een ‘echo in de koelkast’ horen. Beiden Ir. titel.

  a,ik lees je comments altijd graag en met plezier, een andere mening kan je inzicht verbreden.
  Ja, je moet ook durven te leven.
  Mijn risico-profiel- mbt inkomen en leeftijd-is hoger en daardoor ben je voorzichtiger.

  Ex hurende buren: wij hebben huis gekocht, want het gaat slecht met met tuincentrum waar ik werk. Inderdaad na een half jaar ontslagen. Nu 1.5 jr werkloos en aangemeld bij gemeente.

 200. Adamus says:

  Tijl: Als je er van uit gaat dat iemand met een modaal (gezins) inkomen niet voor sociale huur in aanmerking komt en over het algemeen ook alle toeslagen misloopt dan vraag ik me af wie er allemaal in die vrije sector huurwoningen tussen de 750 en 1250 ofzo euro wonen. Er bestaan namelijk ook inkomenseisen voor de vrije sector, normaal 4 keer de netto huur als bruto inkomen. Zie ymere.nl/aanbod/vr…-huur/rekenhulp.html bijvoorbeeld. Als je daar 1000 euro huur inklopt zie je dat er minimaal 48.000 bruto per jaar moet worden verdiend. Binnen de Randstad een mooie woning vinden in de vrije sector voor € 1000,- p/m of minder, ik geef het je te doen.

  http://www.funda.nl/huur/heel-nederland/900-1000/

  1743 woningen tussen 900-1000 euro in heel Nederland. Succes!

  Hier voor €740 ongeveer 35duizend vereist.

 201. Adamus says:

  Voerman: Overigens, de economie en daarmee de huizenmarkt trekt aan! Besteed je tijd beter, want voor je het weet zijn je kansen voorbij en ben je zelf het zielige produkt van je verloren tijd.

  En de overheid wordt groter -de banenmachine.

 202. Adamus says:

  maff:
  Bouwvallig huisje ( oude barak )in het bos, egeltjes die onder het huisje vandaan kruipen, herten die af en toe langskomen, het kan en het bestaat nog steeds ook in de NL, een poes die mollen vangt maar ze niet opeet ( vinden ze niet lekker ) en ze dan voor je voeten neerlegt ……. gek is dat om die mollen weer te begraven, essen planten in het bos voor de houtvoorziening ( die groeien na de kap weer aan )

  De eerste winter bevriest natuurlijk het water, op stap met een kruiwagen over de bevroren sloot om water te halen bij de buren, en als de waterleidingmaatschappij komt is het groot feest in het bos, een grote zoektocht naar de waterput die ergens in het bos verstopt ligt ……

  Het bos bij Nieuweschans ?

 203. Tsjaa... says:

  a: Oh? Geef me eens een officiële link van dat box 3 verhaal dan. Ik durf er nogal wat om te verwedden dat de eigen woning in, zeg, 2025 niet in box 3 valt. Als dat ooit al gaat gebeuren dan gaat dat heel gefaseerd over tientallen jaren verspreid met allerlei pijnverzachtende maatregelen (afschaffing OZB, EWF) en met een aanzienlijke verhoging van de heffingsvrije voet. Stellen dat de eigen woning in box 3 komt zonder deze nuanceringen is gewoon paniek zaaien.

  Nee, in 2025 nog niet nee, maar we hebben dan ook pas in 2042 afgebouwd naar 38%. Aangezien ik beweer dat het niet lang na 2042 in box 3 zal zitten is het wel heel makkelijk om te zeggen dat het er niet in 2025 in zal zitten als ik dat ook niet beweer. Ik denk dat rond 2050 het huis in box 3 zit. Als dit over een periode van 35 jaar gaat dan hoef ik het niet over de details te hebben, want dat zou onzin zijn. Dit heb ik overigens niet zelf verzonnen, de commissie Dijkhuizen, Klaas Knot en Leo Stevens vinden het een goed idee.

  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/18/eindrapport-commissie-inkomstenbelasting.html

  http://fd.nl/ondernemen/1086895/klaas-knot-dnb-aftrek-hypotheekrente-verder-versoberen

  http://fd.nl/economie-politiek/1085025/leo-stevens-complexe-samenleving-verdient-zo-eenvoudig-mogelijke-belasting

  Daarnaast vind ik het zelf ook een goed en logisch idee. Het gaat ook gewoon beweren, want er is geen enkele reden waarom een eigen huis fiscaal een voorkeursbehandeling zou moeten krijgen.

  Daarnaast ben ik het wel gedeeltelijk met je eens dat het met de huizenmarkt helemaal niet zo erg is gesteld als men hier soms denkt. Ik denk bijvoorbeeld dat inderdaad een flink gedeelte van de ‘enorme’ hypotheekberg ook bestaat vanwege fiscale redenen. Mensen die makkelijk hun hypotheek zouden afbouwen/aflossen, maar die vooral om fiscale redenen de belasting het liefst zo laag mogelijk hebben. Spaar/beleggingshypotheken, hypotheken van eigen B.V.’s/familieleden, etcetera.

  Daarnaast bezit men in Nederland echt wel wat kapitaal. In de buurt waar ik woon zie je toch in erg veel straten een ‘containertje’ voor de deur staan bij recent gekochte woningen. Die woningen worden allemaal verbouwd en ondanks dat het nu fiscaal relatief voordeliger kan doen dan eerst moet dat geld voor die verbouwing toch ergens vandaan komen.

  Ook is het aantal wanbetalers eigenlijk opzienbarend laag. Het was in januari 0,9% en het aantal betalingsachterstanden neemt nog maar mondjesmaat toe.

  http://fd.nl/economie-politiek/1089480/nederlanders-blijven-brave-betalers-van-hypotheek
  http://perskamer.bkr.nl/bijna-113000-consumenten-in-de-problemen-met-hypotheekbetaling/

  Ik denk niet dat de huizenprijzen hard gaan stijgen, maar ik vraag me ook af of ze zeer hard gaan dalen. Dat zou alleen gebeuren als de rente hard gaat stijgen. Maar dat zou alleen gebeuren als de inflatie enorm gaat toenemen. Maar waarom zou de inflatie toenemen? Dat kan alleen als men massaal inflatie gaat importeren, maar ik zie de Euro ook weer niet zo hard devalueren of de productiekosten buiten de EU zo hard stijgen.

  Daarnaast zijn we natuurlijk ook gewoon een stuk meer gaan uitgeven aan woonkosten, omdat onze kosten voor kleding en voedsel relatief enorm gedaald. De ruimte die we hebben gekregen in ons budget zijn we gaan steken in onze huizen. Dus terwijl voedsel- en kledingprijzen zijn gestegen met inflatie (wat natuurlijk ook een groot gedeelte de inflatie bepaald) zijn onze reële verdiensten natuurlijk toegenomen. Dat extra geld dat we overhielden zijn we gaan investeren in huizen, dus het was niet zo gek dat huizenprijzen harder stegen dan de inflatie. Ter illustratie twee plaatjes uit de VS waarvan ik van uitga dat die toch een paar jaar ‘voor’ lopen op ons uitgavenpatroon en wij een vergelijkbaar consumptiepatroon hebben doorgemaakt.

  http://visualeconomics.creditloan.com/100-years-of-consumer-spending/

  Waar men in de VS in 1950 46% uitgaf aan voedsel en kleding was dat in 2003 nog maar 17% en waar men in 1950 nog 21% van het loon uitgaf aan wonen was dat in 2003 33%. Het is dus ook niet gek dat men niet meer dezelfde loon tot inkomsten verhouding had zoals men had in 1950 en 1970. Door globalisering, innovatie en vrijhandel zijn heel zaken goedkoper en naast dat we dat zijn gaan uitgeven aan vrije tijd zijn we dat vooral gaan uitgeven aan wonen. Ik kan niet begrijpen dat ik dit nergens zie verschijnen in de discussies over huizenprijzen.

 204. Steven says:

  ps,

  Ja goed stuk. Overigens zijn vooral Duitsers bang voor het overmatig bijdrukken van geld… http://www.joelscoins.com/exhibger2.htm

 205. ps says:

  Steven,

  Precies!
  In Duitsland is schuld gewoon: Schuld en in NL is schuld: krediet.
  https://ejbron.files.wordpress.com/2014/01/screenshot_127.png?w=640
  Kwestie van mentaliteit!

 206. lorenzo says:

  Jan: Dat die huizenprijzen zakken intereseerd toch niemand? Zolang je de hypotheek kunt (af)betalen en je wilt blijven wonen is er niets aan de hand. Tov huren ben je ALTIJD goedkoper zelfs als de woning aan het eind niks meer waard is.

  Er geldt slechts nog een beperkte , in tijdsduur , renteaftrek . Als de hut , al naar gelang de persoonlijke situatie , aan het einde (..) niets meer waard is is het op dat moment duur wonen . Maandelijks (geen aftrek meer..) en anders in de afbetaling , op de oude dag , van de schulden .
  Kortom , uw leven wordt keer en keer duurder in de tijd . Moet dan niet andersom ?

 207. lorenzo says:

  ..anders een woon-ei , cash kopen en u bent zo vrij als een ei http://green.wiwo.de/wohn-ei-energieautark-leben-auf-acht-quadratmetern/

 208. Cynicus economicus says:

  ps: Brood, spelen en leugens:

  Enig voorbehoud bij de vaak alarmistische berichtgeving van de DWN lijkt niet overbodig.
  Het is daarbij wel vermakelijk om op de site van Michael Maiers DWN, een extreem rechts (zeggen ze zelf) clubje, te lezen dat de democratie geweld wordt aangedaan, terwijl de politiek economen, waarop hij zegt zich te baseren (Hayek, Mises) bij uitstek neo-feodale anti-democraten waren.

  Leugens en dubbele agenda?

  Hayek, wiens favoriete regeringsleider dictator Pinochet was, stelde Thatcher eens voor de democratie maar af te schaffen en te vervangen door een dictatuur, opdat dan z’n ‘spontane Ordnung’ zich beter zou kunnen ontvouwen.

  Mises’ bedoelingen blijken o.a. uit:

  “It cannot be denied that Fascism and similar movements aiming at the establishment of dictatorships are full of the best intentions and that their intervention has, for the moment, saved European civilization. The merit that Fascism has thereby won for itself will live on eternally in history.”
  LvM Liberalism (1927, 1978) 51.

  En zo zien we dan Michael Maier, ‘full of the best intentions’.

 209. ps says:

  Cynicus economicus,

  Allemaal aardige weetjes die je erbij haalt, maar – om met een bekend macro-econoom te spreken – de richting van de beweging, die Deutsche Wirtschafts Nachrichten aangeeft, wordt onmiskenbaar gedeeld door vele economen en politici!

 210. Voerman says:

  Jan: Vandaag de rente 10 jaar vastgezet voor 2,55% lekker de lening (nog) aflossingsvrij gehouden niets afbetalen. Lasten? 475 euro Bruto dat was eerder 770 euro. Dus wat nou hypotheekschuld? aftrek tegen 52%.

  Ah, de ware optimist!
  Voerman mag dat wel, mits met goed denkwerk onderbouwd.
  Beste Jan, je hebt voor jezelf een in een tijdschaal gezet steeds slechtere toekomst ontworpen.
  Zogezegd een rampscenario met voorbedachten rade.
  Alleen al omdat vrouwen niet met een lege portemonnee kunnen omgaan is het onverstandig.
  Achtereenvolgens loop je risico’s:
  1 HRA wordt afgebouwd.
  2 Rente stijgt.
  3 Je verliest je baan.
  5 Je huis daalt in waarde.
  6 Je eventuele kinderen worden veeleisend.
  7 Je vrouw kan niet meer zo goed met geld omgaan.
  8 Je vrouw gaat er met een slimmere man vandoor.

  Na dat alles ben je een eenzame chagrijnige oude man
  met een knipkaart bij schuldhulpverlening. 🙂

  Er is maar één manier om dat alles te voorkomen:
  Elke cent die je vrij kunt maken aflossen op je hypotheek!

 211. a says:

  Tijl: Als je er van uit gaat dat iemand met een modaal (gezins) inkomen niet voor sociale huur in aanmerking komt en over het algemeen ook alle toeslagen misloopt dan vraag ik me af wie er allemaal in die vrije sector huurwoningen tussen de 750 en 1250 ofzo euro wonen. Er bestaan namelijk ook inkomenseisen voor de vrije sector, normaal 4 keer de netto huur als bruto inkomen. Zie ymere.nl/aanbod/vr…-huur/rekenhulp.html bijvoorbeeld. Als je daar 1000 euro huur inklopt zie je dat er minimaal 48.000 bruto per jaar moet worden verdiend. Binnen de Randstad een mooie woning vinden in de vrije sector voor € 1000,- p/m of minder, ik geef het je te doen.

  http://www.funda.nl/huur/heel-nederland/900-1000/

  1743 woningen tussen 900-1000 euro in heel Nederland. Succes!

  Een modaal gezinsinkomen is dan ook geen 35k. Een “typisch” gezinsinkomen ligt fors hoger. Overigens wil dat niet zeggen dat met een gezinsinkomen van bijv. 40k-45k niet kan kopen, alleen geen gemiddeld huis. Je zal dan in het goedkopere segment moeten kijken. In de overgrote meerderheid van de steden kan je ook gezinswoningen van vér onder de 2 ton kopen. Het probleem dat jij schetst herken ik en geeft vooral aan dat er heel erg veel mis is in de huurmarkt. Door de veel te grote “sociale” huursector is er vrijwel geen aanbod in de particuliere sector met als gevolg heel hoge huurprijzen voor middeninkomens.

 212. huizenhyper says:

  a: Een modaal gezinsinkomen is dan ook geen 35k. Een “typisch” gezinsinkomen ligt fors hoger.

  modaal inkomen, typisch gezinsinkomen, nog meer van dit soort termen? U bent politicus? Of u doet wat met regelgeving?
  Meer dan 40-45K???

  Er is trouwens inderdaad veel mis met de huurmarkt in Nederland. Daar ben ik het wel mee eens.
  Op dit moment heeft de PvdA en de VVD de huurders bestempeld tot melk-koe.
  Ik kan het gelukkig dan nog wel betalen als huurder (ik heb ergens anders op bezuinigd zoals de auto en uitgaan), maar ik heb te doen met weerloze een-ouder gezinnetjes die nog eens extra uitgeknepen worden met de zoveelste huurverhoging. Je moet toch wonen he?
  De resultaten bij deze groep mensen is merkbaar..

 213. Tsjaa... says:

  Cynicus economicus:

  Hayek, wiens favoriete regeringsleider dictator Pinochet was, stelde Thatcher eens voor de democratie maar af te schaffen en te vervangen door een dictatuur, opdat dan z’n ‘spontane Ordnung’ zich beter zou kunnen ontvouwen.

  Mises’ bedoelingen blijken o.a. uit:

  “It cannot be denied that Fascism and similar movements aiming at the establishment of dictatorships are full of the best intentions and that their intervention has, for the moment, saved European civilization. The merit that Fascism has thereby won for itself will live on eternally in history.”
  LvM Liberalism (1927, 1978)51.

  En zo zien we dan Michael Maier, ‘full of the best intentions’.

  Laaat me eens een bron zien dat Hayek dat heeft gezegd, want daar klopt niks van. Ook de tekst van Mises wordt nu volledig uit het verband getrokken.

  Dat past overigens volledig in het beeld dat de voormalig ‘denkers des vaderlands’ Hans Achterhuis schetst. Een man die zelf het geweld van Mao en Che Guevara goed praatte en zelfs zijn zoon vernoemde naar Guevara. Professor Bouckaert (overigens zelf ook controversieel) schreef er een mooi antwoord op.

  http://www.liberavzw.be/wp-content/uploads/2011/09/De-Vrije-Markt-Op-De-Schop.pdf

 214. eric406 says:

  Voerman: Ah, de ware optimist!
  Voerman mag dat wel, mits met goed denkwerk onderbouwd.
  Beste Jan, je hebt voor jezelf een in een tijdschaal gezet steeds slechtere toekomst ontworpen.
  Zogezegd een rampscenario met voorbedachten rade.
  Alleen al omdat vrouwen niet met een lege portemonnee kunnen omgaan is het onverstandig.
  Achtereenvolgens loop je risico’s:
  1 HRA wordt afgebouwd.
  2 Rente stijgt.
  3 Je verliest je baan.
  5 Je huis daalt in waarde.
  6 Je eventuele kinderen worden veeleisend.
  7 Je vrouw kan niet meer zo goed met geld omgaan.
  8 Je vrouw gaat er met een slimmere man vandoor.

  Na dat alles ben je een eenzame chagrijnige oude man
  met een knipkaart bij schuldhulpverlening.

  Er is maar één manier om dat alles te voorkomen:
  Elke cent die je vrij kunt maken aflossen op je hypotheek!

  Verdomd Voerman, dit is de eerste keer in de jaren dat ik dit blog bezoek dat je een inhoudelijk commentaar geeft, zonder dat het over je eigen perfecte situatie gaat.
  Hier zie ik er graag meer van.

 215. Voerman says:

  Tsjaa...: Ik kan niet begrijpen dat ik dit nergens zie verschijnen in de discussies over huizenprijzen.

  Voerman snapt dat wel!
  Dit blog is namelijk niet opgezet om in objectieve informatie betreffende de huizenmarkt te voorzien.
  Dit blog is opgezet om eenzijdig de huizenmarkt zo negatief mogelijk neer te zetten teneinde de prijzen naar een lager plan te brengen.
  Simpel toch? 🙂

 216. Adamus says:

  https://mario828282.wordpress.com

  Pak t nu het nog kan 😉

 217. Adamus says:

  huizenhyper: modaal inkomen, typisch gezinsinkomen, nog meer van dit soort termen? U bent politicus? Of u doet wat met regelgeving?
  Meer dan 40-45K???

  Er is trouwens inderdaad veel mis met de huurmarkt in Nederland. Daar ben ik het wel mee eens.
  Op dit moment heeft de PvdA en de VVD de huurders bestempeld tot melk-koe.
  Ik kan het gelukkig dan nog wel betalen als huurder (ik heb ergens anders op bezuinigd zoals de auto en uitgaan), maar ik heb te doen met weerloze een-ouder gezinnetjes die nog eens extra uitgeknepen worden met de zoveelste huurverhoging. Je moet toch wonen he?
  De resultaten bij deze groep mensen is merkbaar..

  Bezuinigen en minder werken (en soms helemaal niet). Alsof het uit een boekje van Hormann komt.

 218. Adamus says:

  Steven:
  ps,

  Ja goed stuk. Overigens zijn vooral Duitsers bang voor het overmatig bijdrukken van geld… http://www.joelscoins.com/exhibger2.htm

  Duitsland doet daar net zo hard aan mee als de rest.

 219. Cynicus economicus says:

  Tsjaa...: Laaat me eens een bron zien dat Hayek dat heeft gezegd, want daar klopt niks van. Ook de tekst van Mises wordt nu volledig uit het verband getrokken.

  Hayek en Pinochet:

  Personally, I prefer a liberal dictator to democratic government lacking in liberalism. My personal impression. . . is that in Chile . . . we will witness a transition from a dictatorial government to a liberal government . . . during this transition it may be necessary to maintain certain dictatorial powers, not as something permanent, but as a temporary arrangement.”

  Hier een foto van de brief van Thatcher aan Hayek, waarin ze diens suggestie afwijst.

  ‘Uit z’n context’ is nu eenmaal het lot van vrijwel elk citaat. Het gaat erom of de strekking van wat de auteur bedoelde voldoende tot uiting komt.

  En of dit al dan niet in het beeld van Hans Achterhuis
  past, lijkt me volstrekt irrelevant.
  Op die manier zouden wij ook wel in een hogere versnelling kunnen gaan en citeren wat opper misesian H.H. Hoppe zoal te zeggen heeft over democratie:

  “There can be no tolerance towards democrats in a libertarian social order… They will have to be physically seperated and removed from society”.

  H.H. Hoppe

  Niet alleen democraten trouwens, evenzo “…advocates of alternative non-family centered lifestyles, individual hedonism, nature-environment worship, homosexuality will have to be removed too”.

 220. Adamus says:

  Tsjaa...,

  Geloof dat je iets gemist hebt.

 221. Adamus says:

  Jan:
  Echt wat een onzin weer. Heb ik een inkomen waarmee ik een huis kan kopen van 400.000 euro maar ik kies ervoor om niet meer dan 200.000 euro te lenen, dan mag ik maar 90% financieren? Welke pipo heeft dat dan weer bedacht? Als ik erdan voor kies om sneller af telossen dan zit ik in mum van tijd onder die 90%. Als de roverheid dit echt belangrijk vind dan zorgt ze toch via de belasting dat huizenprijzen niet meer dan de inflatie mogen stijgen en dalen? Bovenliggende winst room je 100% af.

  Je bent rijksambtenaar schaal 14

 222. Juan Belmonte says:

  In de serie
  “Behoudend gefinancierd”
  En
  “huis kopen op de top van de markt in 2011 SLIMME Z”

  Komt de NVM nu met een statement die doet denken aan
  “Aflossen is onwenselijk” van de Vereniging Geleased Huys (2012).
  ……
  Namelijk:
  “Een verlaging tot onder de 100 procent vinden wij ongewenst”, vindt NVM-voorzitter Ger Hukker. “Dit leidt tot een nieuwe stagnatie op de woningmarkt.”

  Eentje voor de geschiedkundigen straks.

  De meeste mensen zijn zich immers
  Hun tijdgeest niet bewust

 223. Juan Belmonte says:

  Ondanks een advies van de financiële sector
  (Rapport dr Wijffels)
  En een oproep van DNB, AFM, ( zie hierboven)

  Wint de polderperiferie, met voorop de makelleugenaardij.

  De polder is AL behoudend gefinancierd, in hun ogen, echter niet in de ogen van internationale markten, die ook de referentie zijn voor Basel 3.

  De Puinhopen van de Polder
  Worden door de Polderperiferie niet opgelost.

  Het positieve aan al dit dat er anno 2015 wel iemand is die de ballen heeft om het beestje bij zijn naam te noemen.

  Nee Juan refereert nu niet eens aan zichzelf
  – al doetti dit graag, vooral met een linkje-
  Nee Juan doelt op de heer dr Klaas Knot, een destijds ongetwijfeld ook ambitieuze weledelzeerhoogeleerde man die op zijn 37- site zijn eerste huis kocht.

  Vastgeenvastgoed met ltv > 100% 🙂

 224. Juan Belmonte says:

  Het verlagen van de maximale hypotheeklimiet naar 90 procent is een slecht idee. De zogeheten loan-to-value (LTV) is de laatste jaren al sterk teruggebracht, er wordt door een dergelijk plan een veel te groot beroep op de huurmarkt gedaan en bovendien zijn banken al terughoudend bij het verstrekken van hypotheken.

  Let op de woordjes AL.

  https://www.nvm.nl/actual/mei_2015/nvm_%20verlaging_hypotheeklimiet_naar_90%20procent_slecht_voor_woningmarkt.aspx

 225. Tsjaa... says:

  Cynicus economicus: ’n context’ is nu eenmaal het lot van vrijwel elk citaat. Het gaat erom of de strekking van wat de auteur bedoelde voldoende tot uiting komt.

  En of dit al dan niet in het beeld van Hans Achterhuis
  past, lijkt me volstrekt irrelevant.
  Op die manier zouden wij ook wel in een hogere versnelling kunnen gaan en citeren wat opper misesian H.H. Hoppe zoal te zeggen heeft over democratie:

  “There can be no tolerance towards democrats in a libertarian social order… They will have to be physically seperated and removed from society”.

  H.H. Hoppe

  Niet alleen democraten trouwens, evenzo “…advocates of alternative non-family centered lifestyles, individual hedonism, nature-environment worship, homosexuality will have to be removed

  Hans Hermann Hoppe geeft hier zijn visie op de zaak die een heel andere context schets dan zoals jij nu hier probeert neer te zetten.

  https://mises.org/library/my-battle-thought-police

  Ik zit wat betreft Pinochet nog steeds te wachten op zijn uitspraak waar hij Pinochet bewondert, nog sterker hij benoemt het bewind van Pinochet een noodzakelijk kwaad op weg naar een betere maatschappij. Niet voor niets was en is de Chileense economie één van de succesvolste van Zuid-Amerika.

  Een ander voorbeeld van hoe de socialisten dingen aanpakken is Venezuela. Een land wat een enorme olie welvaart heeft met 33 miljoen inwoners (ongeveer 1/10 van de Verenigde Staten) en een absoluut hoger aantal moorden (16,072) per jaar heeft dan de Verenigde Staten. Chili doet het ook beter dan Argentinië en is een voorbeeld geweest voor de rest van Pacifisch Latijns-Amerika. Een leuk artikeltje in de Wall Street Journal over de verschillende benaderingen tussen atlantisch en pacifisch Latijns-Amerika.

  http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303370904579296352951436072

  Pinochet had zeer foute methoden, maar het economisch beleid wat er onder zijn leiding is ingevoerd en daarna grotendeels is behouden heeft er voor gezorgd dat Chili een goed gemanaged en welvarend land is. Het is dus voorzienend van Hayek dat Pinochet dus de overbrugging was van een socialistisch land met een economische malaise naar een liberaal land met welvaart en een toekomst.

 226. Juan Belmonte says:

  Hukker wijst ook op de gevolgen voor woningzoekenden, als het plan van het FSC wordt doorgevoerd. “Er zal hierdoor een groot tekort aan huurwoningen ontstaan en dat is uiteraard niet wenselijk. Al met al heeft het plan van het FSC een zeer negatief effect op de woningmarkt.”

  Wat zijn de makelleugenaars negatief.
  Een stap in de richting
  Van normalisatie van leenormen
  Zou leiden tot ontwrichting
  Van de woningmarkt,
  Niet alleen de koopwoningmarkt, nee de gehele woningmarkt, de huurmarkt incluis.

  Zoveel negativiteit zijn we van de makelleugenaars
  Die meestal de kleinste schaduw van een zwaluw
  AL reeds vertalen naar een volle zomer
  Niet gewend.
  Het water moet ze met dit beeld van maximale 90% ltv
  wel aan de lippen staan
  Willen ze zo negatief reageren.

  Zo, met dergelijke argumenten worden

 227. Juan Belmonte says:

  Zo met dergelijke argumenten
  Worden kunstmatig hoge grondprijzen
  En in internationaal opzicht extreem hoge ltv’s
  Instandgehouden

 228. b says:

  Nieuwe Implementatiewet heeft grote gevolgen voor klachtafhandeling woningcorporaties, miv 9 July 2015:
  http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/gedateerd/standaard-klachtenreglement-voor-woningcorporaties.xml
  De basis wordt het klachtenreglement van Aedes:
  http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/bewonersparticipatie-en-zelfbeheer/voorbeeld-klachtenreglement-klachtencommissies.xml
  zie onderin het Worddokument 2011.
  -Een huurder kan geen klacht meer indienen bij de Woco en moet naar een landelijke hoorzitting afreizen.
  -Een huurder mag geen professionele partij inschakelen alvorens een schriftelijke klacht in te dienen, want dan wordt de klacht direct afgewezen.
  -Afhandelingstermijn van de klacht is niet genoemd en ook niet of het resultaat bindend is of niet.

  Europees recht: Bezwaar woningcorporaties tegen DAEB-besluit kennelijk ongegrond:
  http://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkt/europa/visie-europese-commissie-op-sociale-huisvesting/europees-gerecht—bezwaar-woningcorporaties-tegen.xml
  Het is blijkbaar Europees beleid om de sociale huursector te decimeren naar inkomen, hierbij komen de middeninkomens (vanaf 33000-34000 euro per jaar per huishouden) in de knoop.
  Wat is het volgende plan, je moet je huurhuis uit omdat je meer dan een slaapkamer hebt nadat je kinderen het huis uit zijn? Ga maar als oudere naar een kamer (in een voormalig kantoorpand misschien?).

 229. b says:

  ‘Woningcorporatiesector in Nederland zou moeten worden gehalveerd.
  Regeer- en woonaccoord worden terzijde gelegd.
  De ervaringen met Vestia en WIF laten zien dat commerciële beleggers meer bieden dan collega-corporaties. Vermoedelijk hangt dat samen met nog steeds significante verschillen in verdienmodel tussen corporaties en beleggers. Beleggers wachten in het algemeen een gunstige woningmarktsituatie af en verkopen het bezit – al of niet via een B-belegger – na enige tijd aan bewoners. Per saldo lijdt de sociale huursector op termijn kwantitatieve verliezen en groeit de eigenwoningsector, mede dankzij de lage hypotheekrente en de resterende substantiële effecten van de hypotheekrenteaftrek.’
  142 puntengrens blijkt een splijtzwam:
  https://www.aedescommunities.nl/netwerken/corporatie-forum/f/496/t/6842.aspx

 230. b says:

  Wanverhouding sociale huurprijs wat je ervoor terugkrijgt vrije sector\koop:
  https://www.aedescommunities.nl/netwerken/corporatie-forum/f/496/t/6839.aspx
  ‘Gereguleerd is niet meer synoniem voor sociaal. De prijs/kwaliteit verhouding voelt voor de bewoner in de vrije sector veel socialer.’

  ‘Zodra je 100 euro meer kan betalen krijg je significant meer waarde voor je geld. Ik noem bijvoorbeeld in Amersfoort vrije sector < 900 euro, allemaal tussen de 80m2 en 120m2. Energieklasse A schoon en nieuw.

  http://www.funda.nl/huur/amersfoort/800-900/

  Ondertussen durft Portaal doodleuk 710 euro te vragen (excl.) voor een eensgezinswoning in Amersfoort uit 1957 van 60m2 met energielabel E. En dat is niet de enige..Het verschil is vaak SIGNIFICANT. Dat je voor 100 euro meer particulier (of koop) echt heel veel meer waarde krijgt (en 10x lagere wachtlijsten).

  Het zal allemaal wel kloppen volgens de puntentelling en verhuurdersheffing, maar rechtvaardig is het niet. Hoe kan dat dat bij maximale prijs sociale huurwoningen, en dat dan zet tegenover particulier 100-150 euro meer je echt significant betere woningen er voor terugkrijgt.'

  Krijgt Nico toch gelijk?

 231. b says:

  Schuldenvrije corporatie kan meer doen voor betaalbaarheid:
  https://www.aedescommunities.nl/netwerken/corporatie-forum/f/496/t/6847.aspx
  Comment hierbij is lezenswaardig.

 232. b says:

  De perverse prikkel van de passendheidsnorm (miv 1 januari 2016):
  https://www.aedescommunities.nl/netwerken/corporatie-forum/f/496/t/6810.aspx

 233. Tijl says:

  a: Een modaal gezinsinkomen is dan ook geen 35k. Een “typisch” gezinsinkomen ligt fors hoger. Overigens wil dat niet zeggen dat met een gezinsinkomen van bijv. 40k-45k niet kan kopen, alleen geen gemiddeld huis. Je zal dan in het goedkopere segment moeten kijken. In de overgrote meerderheid van de steden kan je ook gezinswoningen van vér onder de 2 ton kopen. Het probleem dat jij schetst herken ik en geeft vooral aan dat er heel erg veel mis is in de huurmarkt. Door de veel te grote “sociale” huursector is er vrijwel geen aanbod in de particuliere sector met als gevolg heel hoge huurprijzen voor middeninkomens.

  Dus jij denkt dat de hoogte van de huren in de vrije sector een relatie hebben met de schaarste ervan, en niet gewoon gerelateerd is aan de huizenprijzen? Zo van dit huis heeft een “marktwaarde” van 2 ton, laten we gewoon 5% daarvan per jaar huur vragen? Misschien wel gewoon 7,5% als het kan.

  Stel dat er opeens helemaal geen sociale huurwoningen meer zijn, alles is vrije sector geworden, gaan de huren dan dratisch omlaag? Niemand die meer een huis koopt tegen de huidige prijzen, huren is dan ineens veel goedkoper.

  Het is gewoon een smerig maffiaspelletje. Eerst zeggen dat de huren te laag zijn omdat het niet in verhouding is met de waarde van de huizen, daarna luidkeels verkondigen dat de prijzen van koopwoning niet omlaag kunnen want dan zouden huurders zomaar een vergelijkbaar huis kunnen kopen.

  Stinkers.

 234. bankschroef says:

  Ach, wen er maar aan dat wonen in Nederland naar verhouding duur zal blijven. Er zit niks anders op, en waar moet anders het geld voor aflossing van de 800.000.000.000,- nationale hypotheekschuld vandaan komen?
  Laatst las ik ergens dat Nederlanders geweldig aflossen, maar liefst 150 miljoen per maand….”jeetje wat veel”.
  Stel dat de helft van de nationale hypotheekschuld afgelost moet worden, dan zou dat zonder rente te rekenen met deze getallen neerkomen op 222 jaar aflossen.
  Oh maar we hebben nog 280 miljard particulier spaargeld, oke trekken we dat eraf, er vanuit gaande dat alle spaarders een hypotheek hebben. Nog maar 120 miljard af te lossen. Maakt 66 jaar aflossen exclusief rente.
  Dat wordt dus een andere oplossing, ofwel 100 jaar economische depressie; niet uitgesloten, is eerder gebeurd.

 235. Steven says:

  Tsjaa...,

  In Ierland ging er 50 procent van de prijs af. Nederland zit pas op 20. Dus Dublin en Amsterdam zijn (nog) niet vergelijkbaar.
  http://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/blog-uploads/2013/03/irish-house-prices.png

 236. b says:

  b,

  Vanaf 9 July 2015 kan je niet bij jouw WOCO bv een klacht indienen tegen een te hoge huurverhoging, je moet naar een landelijke hoorzitting.Bron: Aedes.
  Slim wanneer je bedenkt dat miv 1 July 2015 de WOZ openbaar wordt voor huurders, je vraagt die aan bij de gemeente en dan ben je toch nog te laat om bij de plaatselijke WOCO te protesteren..
  Medio october 2015 gaat er namelijk een andere puntentelling starten waarbij de WOZ voor 25% meetelt, het volgende jaar 50% etc..Bron:Woonbond.

 237. Grondschrijver says:

  a: Door de veel te grote “sociale” huursector is er vrijwel geen aanbod in de particuliere sector met als gevolg heel hoge huurprijzen voor middeninkomens.

  Daar ben ik het niet mee eens. Huurprijzen in de vrije sector zijn niet slechts hoog vanwege het achterblijven van het aanbod t.o.v. de vraag. Vrije sector huren zijn per definitie hoog. En dat komt vooral doordat het volledige vermogen dat in een vrije sector huurwoning wordt gestopt, moet renderen. Zo wordt er niet alleen rente betaald over het vreemd vermogen, maar het eigen vermogen moet óók renderen. Het gewogen gemiddelde van deze twee soorten rendement wordt ook wel discontovoet (of rekenrente) genoemd.

  Rekenvoorbeeld vrije sector:

  Stel bijvoorbeeld dat over het vreemd vermogen 6% rente wordt betaald en dat het vereiste rendement op het eigen vermogen (EV) 9% bedraagt. Bij een EV van 30% wordt de discontovoet dan gelijk aan: 0,7 * 6% + 0,3 * 9% = 6,9%.

  Deze 6,9% is als het ware het totale rendement dat de huurwoning moet opleveren om de vermogensverschaffers tevreden te stellen.

  Rekenvoorbeeld corporatiesector:

  Bij sociale huur hoeft geen winst te worden gemaakt en daarom is de discontovoet veel lager. Het EV hoeft in principe slechts de inflatie te volgen. De discontovoet komt dan bijvoorbeeld hierop uit: 0,7 * 6% + 0,3 * 2% = 4,8%.

  Het verschil tussen deze twee discontovoeten (in dit voorbeeld 2,1%) is een belangrijke reden dat vrije sector huren per definitie hoog zijn. Of nou ja, de bodem voor de rendabele huurprijs van een corporatiewoning ligt in ieder geval een stuk lager.

  En dit verschil wordt steeds groter naarmate het EV van woningcorporaties groeit. Stel bijvoorbeeld dat het een woningcorporatie lukt om alle schulden af te lossen (wat met de huidige huren redelijk eenvoudig moet zijn), dan kan de discontovoet gelijk worden gesteld aan de verwachte inflatie van 2%. Waarbij overigens geen rekening hoeft te worden gehouden met het risico dat de inflatie in de toekomst fluctueert. Huurprijzen worden standaard aan de inflatie aangepast.

  Dus als je vrije sector huur vergelijkt met het huren van een corporatie met 100% EV, komt het verschil in discontovoet uit op maar liefst: 4,9%.

  Goed, het gaat hier natuurlijk slechts om een voorbeeldberekening, maar een verschil dat tussen de 2% en 5% ligt, is echt heel groot. Je hebt het dan al snel over honderden euro’s huur per maand.

  En in de praktijk is het verschil tussen vrije sector huur en sociale huur zelfs nog groter. De HRA heeft namelijk een sterk prijsopdrijvend effect op grondprijzen, wat zich op zijn beurt weer in extra hoge vrije sector huren vertaalt. Dit prijsopdrijvend effect komt dus boven op het ‘principiële effect’ van een (fors) hogere discontovoet.

  Kortom: het gebrek aan aanbod in de vrije sector speelt vermoedelijk slechts een beperkte rol bij de huidige hoge huren. Vrije sector huren zijn in de eerste plaats structureel hoog by design. En in de tweede plaats worden ze opgepompt door de HRA. De oplossing die ik daarom zelf graag zie, is dat er niet zozeer meer vrije sector huurwoningen worden gebouwd, als wel meer corporatiewoningen – voor alle inkomensgroepen en alle prijsklassen. Als daarnaast de HRA ook nog eens wordt afgeschaft, kan op termijn de volgende situatie worden gecreëerd:

  * Corporaties hanteren marktconforme huren die veel lager liggen dan de ‘marktconforme’ huren van nu.
  * Corporaties betalen een marktconforme prijs voor bouwgrond (met uiteraard een huurbestemming).
  * Gemeenten verkopen bouwrijpe grond aan de hoogste bieder (waarbij zij de grond, indien nodig, opkopen voor de geïndexeerde aankoopprijs en de winst richting het gemeentefonds stroomt van waaruit de grondexploitatie wordt gefinancierd).
  * Corporaties hebben zo min mogelijk schulden (het liefst helemaal geen).
  * Corporaties concurreren met elkaar.

  Zo’n soort woningmarkt lijkt mij een beter en duurzamer alternatief voor het neo-feodale gedrocht dat nu lijkt te ontstaan. Ik denk daarbij vooral aan de inkomensafhankelijke huurverhoging om mensen met een iets hoger dan gemiddeld inkomen richting de vrije sector te duwen.

  Oké, dit soort corporaties vormen natuurlijk (ook) een flinke concurrentie voor de koopsector. Maar aangezien een complete eengezinswoning al voor 115.000 tot 140.000 euro kan worden gebouwd (dit zijn v.o.n. prijzen bij een grondquote van 5% resp. 20%, zie mijn berekening onder het vorige topic), kan de koopsector deze concurrentie prima overleven. Sterker nog, als je van lage prijzen houdt, is deze concurrentie zelfs meer dan gewenst.

  Een LTV van maximaal 90%, of liever zelfs 80%, en een LTI van maximaal drie bruto jaarinkomens (gebaseerd op één inkomen of twee inkomens opgeteld tot 40 uur) past prima in dit plaatje.

  En de combinatie van een lage leencapaciteit en corporaties met 100% EV ‘voor iedereen’, leidt natuurlijk tot lagere woonlasten.

  De meeste mensen die niet in het bezit zijn van een geen groot (financieel) vermogen betalen dan gewoon minder voor dezelfde woning, en mensen mét een groot vermogen worden aangespoord om dit in te zetten voor echte (productieve) investeringen, zoals R&D, ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen, nieuwe machines voor de productie, etc..

  De macro-economische voordelen van zo’n soort woningmarkt zijn op lange termijn gigantisch.

 238. Nico de Geit says:

  bankschroef: 100 jaar economische depressie

  Dan kun je je beter loskoppelen van het systeem en voor jezelf beginnen.

 239. a says:

  Tsjaa...: Aangezien ik beweer dat het niet lang na 2042 in box 3 zal zitten is het wel heel makkelijk om te zeggen dat het er niet in 2025 in zal zitten als ik dat ook niet beweer.

  Excuus, dan heb ik je verkeerd geïnterpreteerd.

  Ben je het met mij eens dat een eventuele overheveling naar box 3 nooit in één keer en zonder compensatie zal gaan plaatsvinden? Iemand met een huis van bijv. 4 ton zou dan zomaar ineens 5k belasting per jaar extra moeten gaan betalen. Weliswaar wel eerlijk in vergelijking met een huurder die die 4 ton op de bank heeft staan, maar onbestaanbaar in Nederland dat zoiets in één keer wordt doorgevoerd. De politieke partij die dat doorvoert, kan zichzelf wel opheffen.

 240. a says:

  Tsjaa...,

  Overigens een zeer sterke post, die ik inhoudelijk vrijwel geheel volg en deel!

 241. a says:

  huizenhyper: modaal inkomen, typisch gezinsinkomen, nog meer van dit soort termen? U bent politicus? Of u doet wat met regelgeving?
  Meer dan 40-45K???

  Ik noemde het maar even “typisch” omdat we daar volgens mij naar op zoek zijn: het inkomen van “de gewone man”. Modaal inkomen, gemiddeld inkomen, mediane inkomen… allemaal te hanteren en om verschillende redenen wel of niet geschikt. Een modaal individueel inkomen is daarbij wel bekend, maar hoe hoog een modaal gezinsinkomen is, is veel minder bekend. Vandaar dat ik even afstapte van het woord modaal. Nee, ik ben geen politicus. Nee, ik ben ook geen jurist (hoewel ik wel enige affiniteit met regelgeving dien te hebben voor mijn werk).

  huizenhyper: Er is trouwens inderdaad veel mis met de huurmarkt in Nederland. Daar ben ik het wel mee eens.
  Op dit moment heeft de PvdA en de VVD de huurders bestempeld tot melk-koe.
  Ik kan het gelukkig dan nog wel betalen als huurder (ik heb ergens anders op bezuinigd zoals de auto en uitgaan), maar ik heb te doen met weerloze een-ouder gezinnetjes die nog eens extra uitgeknepen worden met de zoveelste huurverhoging. Je moet toch wonen he?
  De resultaten bij deze groep mensen is merkbaar..

  Ik ben ook absoluut geen voorstander van het huidige huurbeleid. Dat mensen die in de bijstand zitten geen luxe huis kunnen huren vind ik begrijpelijk, maar het is een schande dat mensen met (lagere) middeninkomens in de vrije sector niet fatsoenlijk kunnen huren. Dat komt enerzijds door een enorme sociale huursector en anderzijds door marktverstoringen in de koopmarkt (met name HRA).

 242. Tijl says:

  Grondschrijver: Daar ben ik het niet mee eens. Huurprijzen in de vrije sector zijn niet slechts hoog vanwege het achterblijven van het aanbod t.o.v. de vraag. Vrije sector huren zijn per definitie hoog. En dat komt vooral doordat het volledige vermogen dat in een vrije sector huurwoning wordt gestopt, moet renderen. Zo wordt er niet alleen rente betaald over het vreemd vermogen, maar het eigen vermogen moet óók renderen. Het gewogen gemiddelde van deze twee soorten rendement wordt ook wel discontovoet (of rekenrente) genoemd.

  Rekenvoorbeeld vrije sector:

  Stel bijvoorbeeld dat over het vreemd vermogen 6% rente wordt betaald en dat het vereiste rendement op het eigen vermogen (EV) 9% bedraagt. Bij een EV van 30% wordt de discontovoet dan gelijk aan: 0,7 * 6% + 0,3 * 9% = 6,9%.

  Deze 6,9% is als het ware het totale rendement dat de huurwoning moet opleveren om de vermogensverschaffers tevreden te stellen.

  Rekenvoorbeeld corporatiesector:

  Bij sociale huur hoeft geen winst te worden gemaakt en daarom is de discontovoet veel lager. Het EV hoeft in principe slechts de inflatie te volgen. De discontovoet komt dan bijvoorbeeld hierop uit: 0,7 * 6% + 0,3 * 2% = 4,8%.

  Het verschil tussen deze twee discontovoeten (in dit voorbeeld 2,1%) is een belangrijke reden dat vrije sector huren per definitie hoog zijn. Of nou ja, de bodem voor de rendabele huurprijs van een corporatiewoning ligt in ieder geval een stuk lager.

  En dit verschil wordt steeds groter naarmate het EV van woningcorporaties groeit. Stel bijvoorbeeld dat het een woningcorporatie lukt om alle schulden af te lossen (wat met de huidige huren redelijk eenvoudig moet zijn), dan kan de discontovoet gelijk worden gesteld aan de verwachte inflatie van 2%. Waarbij overigens geen rekening hoeft te worden gehouden met het risico dat de inflatie in de toekomst fluctueert. Huurprijzen worden standaard aan de inflatie aangepast.

  Dus als je vrije sector huur vergelijkt met het huren van een corporatie met 100% EV, komt het verschil in discontovoet uit op maar liefst: 4,9%.

  Goed, het gaat hier natuurlijk slechts om een voorbeeldberekening, maar een verschil dat tussen de 2% en 5% ligt, is echt heel groot. Je hebt het dan al snel over honderden euro’s huur per maand.

  En in de praktijk is het verschil tussen vrije sector huur en sociale huur zelfs nog groter. De HRA heeft namelijk een sterk prijsopdrijvend effect op grondprijzen, wat zich op zijn beurt weer in extra hoge vrije sector huren vertaalt. Dit prijsopdrijvend effect komt dus boven op het ‘principiële effect’ van een (fors) hogere discontovoet.

  Kortom: het gebrek aan aanbod in de vrije sector speelt vermoedelijk slechts een beperkte rol bij de huidige hoge huren. Vrije sector huren zijn in de eerste plaats structureel hoog by design. En in de tweede plaats worden ze opgepompt door de HRA. De oplossing die ik daarom zelf graag zie, is dat er niet zozeer meer vrije sector huurwoningen worden gebouwd, als wel meer corporatiewoningen – voor alle inkomensgroepen en alle prijsklassen. Als daarnaast de HRA ook nog eens wordt afgeschaft, kan op termijn de volgende situatie worden gecreëerd:

  * Corporaties hanteren marktconforme huren die veel lager liggen dan de ‘marktconforme’ huren van nu.
  * Corporaties betalen een marktconforme prijs voor bouwgrond (met uiteraard een huurbestemming).
  * Gemeenten verkopen bouwrijpe grond aan de hoogste bieder (waarbij zij de grond, indien nodig, opkopen voor de geïndexeerde aankoopprijs en de winst richting het gemeentefonds stroomt van waaruit de grondexploitatie wordt gefinancierd).
  * Corporaties hebben zo min mogelijk schulden (het liefst helemaal geen).
  * Corporaties concurreren met elkaar.

  Zo’n soort woningmarkt lijkt mij een beter en duurzamer alternatief voor het neo-feodale gedrocht dat nu lijkt te ontstaan. Ik denk daarbij vooral aan de inkomensafhankelijke huurverhoging om mensen met een iets hoger dan gemiddeld inkomen richting de vrije sector te duwen.

  Oké, dit soort corporaties vormen natuurlijk (ook) een flinke concurrentie voor de koopsector. Maar aangezien een complete eengezinswoning al voor 115.000 tot 140.000 euro kan worden gebouwd (dit zijn v.o.n. prijzen bij een grondquote van 5% resp. 20%, zie mijn berekening onder het vorige topic), kan de koopsector deze concurrentie prima overleven. Sterker nog, als je van lage prijzen houdt, is deze concurrentie zelfs meer dan gewenst.

  Een LTV van maximaal 90%, of liever zelfs 80%, en een LTI van maximaal drie bruto jaarinkomens (gebaseerd op één inkomen of twee inkomens opgeteld tot 40 uur) past prima in dit plaatje.

  En de combinatie van een lage leencapaciteit en corporaties met 100% EV ‘voor iedereen’, leidt natuurlijk tot lagere woonlasten.

  De meeste mensen die niet in het bezit zijn van een geen groot (financieel) vermogen betalen dan gewoon minder voor dezelfde woning, en mensen mét een groot vermogen worden aangespoord om dit in te zetten voor echte (productieve) investeringen, zoals R&D, ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen, nieuwe machines voor de productie, etc..

  De macro-economische voordelen van zo’n soort woningmarkt zijn op lange termijn gigantisch.

  Dank je wel voor dit zeer duidelijke verhaal.

  Mag ik je vragen hoe je denk over de BTW die op nieuwbouw woningen zit? Met name het verhaal wat ik laatst las over nieuwbouw wat niet binnen 2 of 3 jaar verkocht wordt, maar verhuurd binnen die periode? Blijkbaar moet er dan BTW afgedragen worden en kan dit dus niet meer verrekent worden. Kan je dus stellen dat elke vrije sector huurder ook 7,5% rekenrente betaald over die 21% BTW die is geheven?

  Het lijken wel maffiapraktijken.

 243. Tsjaa... says:

  Grondschrijver:
  Kortom: het gebrek aan aanbod in de vrije sector speelt vermoedelijk slechts een beperkte rol bij de huidige hoge huren. Vrije sector huren zijn in de eerste plaats structureel hoog by design. En in de tweede plaats worden ze opgepompt door de HRA. De oplossing die ik daarom zelf graag zie, is dat er niet zozeer meer vrije sector huurwoningen worden gebouwd, als wel meer corporatiewoningen – voor alle inkomensgroepen en alle prijsklassen.

  Zo’n soort woningmarkt lijkt mij een beter en duurzamer alternatief voor het neo-feodale gedrocht dat nu lijkt te ontstaan. Ik denk daarbij vooral aan de inkomensafhankelijke huurverhoging om mensen met een iets hoger dan gemiddeld inkomen richting de vrije sector te duwen.

  Oké, dit soort corporaties vormen natuurlijk (ook) een flinke concurrentie voor de koopsector. Maar aangezien een complete eengezinswoning al voor 115.000 tot 140.000 euro kan worden gebouwd (dit zijn v.o.n. prijzen bij een grondquote van 5% resp. 20%, zie mijn berekening onder het vorige topic), kan de koopsector deze concurrentie prima overleven. Sterker nog, als je van lage prijzen houdt, is deze concurrentie zelfs meer dan gewenst.

  Een LTV van maximaal 90%, of liever zelfs 80%, en een LTI van maximaal drie bruto jaarinkomens (gebaseerd op één inkomen of twee inkomens opgeteld tot 40 uur) past prima in dit plaatje.

  En de combinatie van een lage leencapaciteit en corporaties met 100% EV ‘voor iedereen’, leidt natuurlijk tot lagere woonlasten.

  De meeste mensen die niet in het bezit zijn van een geen groot (financieel) vermogen betalen dan gewoon minder voor dezelfde woning, en mensen mét een groot vermogen worden aangespoord om dit in te zetten voor echte (productieve) investeringen, zoals R&D, ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen, nieuwe machines voor de productie, etc..

  De macro-economische voordelen van zo’n soort woningmarkt zijn op lange termijn gigantisch.

  Ik ben ik ben het niet helemaal eens met jouw analyse. Beperkt aanbod zorgt natuurlijk ook voor hogere prijzen, maar het beperkte aanbod is natuurlijk ontstaan door de HRA en woninggerelateerde schuldgroei en prijsspiraal. De HRA zorgt voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van vrije verhuur. Voor private verhuur was vrije huur aanbieden dus helemaal niet interessant en was er alleen een zeer kleine markt die wel rendabel was. Door de enorme prijsstijgingen werd ook nog eens de private verhuur die er wel was de nek omgedraaid. Huurders met oude huurcontracten kregen (in ieder geval in Amsterdam) tienduizenden euro’s aangeboden als ze gewoon gingen verhuizen. Eigenaars en investeerders knapten na acceptatie van het aanbod de woning op en verkochten die voor grof geld op de koopmarkt. Dus door de schulden/hypotheken explosie en dus prijsstijging werd ook nog eens het aanbod van vrije marktwoningen sterk verkleind. Nu is er ‘opeens’ een ‘paradigma’ verandering waarin een groot gedeelte van jonge mensen moet gaan huren en worden we geconfronteerd met een veel te klein aanbod van huurwoningen waardoor de huurprijzen enorm stijgen.

  Overigens geldt dat in Amsterdam het aanbod sociale huurwoningen ook voor een opdrijvend effect heeft gezorgd. In 2009 was 65% van de woningen sociale huur en 6,1% vrije markt.

  http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/kiesdichtbij/artikel/3331665/in-vier-jaar-tijd-maar-liefst-75-meer-vrije-sector-huurwoningen.aspx

  Ik denk dus dat de overheid veel te groot was op veel gebieden en eigenlijk bijna geen sprake was van een woningmarkt. Zeker aangezien ze zelf ook monopolist zijn en het aanbod kunnen reguleren. Ik vind jouw voorstel dan ook een slecht voorstel. Het gevolg van het grote gedeelte corporatiewoningen en de HRA was een exploderende huizen-/huurprijs voor het kleine beetje woningen wat nog wel beschikbaar waren. Er was in ieder geval in Amsterdam een enorme mismatch tussen vraag- en aanbod. Er was juist veel meer marktwerking nodig. Dus afschaffen HRA, veel liberaler bouwbeleid, grondbestemming veel makkelijker kunnen omzetten, corporaties verkleinen, etcetera. Maar ja, dat is een beetje herkauwen van de materie.

 244. Tsjaa... says:

  a: s, dan heb ik je verkeerd geïnterpreteerd.

  Ben je het met mij eens dat een eventuele overheveling naar box 3 nooit in één keer en zonder compensatie zal gaan plaatsvinden? Iemand met een huis van bijv. 4 ton zou dan zomaar ineens 5k belasting per jaar extra moeten gaan betalen. Weliswaar wel eerlijk in vergelijking met een huurder die die 4 ton op de bank heeft staan, maar onbestaanbaar in Nederland dat zoiets in één keer wordt doorgevoerd. De politieke partij die dat doorvoert, kan zichzelf wel

  Eens, dat gaat nooit en te immer gebeuren. Wel zullen we allemaal pijn moeten lijden.

  Toch denk ik dat het geen eens zo slecht zou vallen bij de Nederlanders. Een enorme MEA Culpa en opnieuw beginnen, zoals het nu gaat en dan uitgesmeerd over 30 jaar. Dat hadden ze al veel eerder kunnen doen, zodat de shit uit het systeem had gekund. Ook met die Grieken, wie houdt nou precies wie voor de gek? Dat is toch gewoon een kansloos verhaal. Het kost zo veel energie, zo veel gezeik en waar gaat het om? Nederland schiet er (las ik ergens) uiteindelijk €11 miljard bij in. Tuurlijk verschrikkelijk, dat kost elke Nederlander €800, maar ja, €800 hoe veel is dat eigenlijk? Grieken dan uit de Euro en eventueel EU kicken en over 10 jaar mogen ze weer aanvragen en bekijken we de zaak opnieuw. Het is alleen jammer dat het ten koste gaat van de burgers en niet degenen die het geld geleend hebben. Leermomentje voor de overheid, je moet degenen die et geld geleend hebben aan Griekenland laten opdraaien voor de schuld. Dus banken, haar aandeelhouders, haar obligatiehouders en uiteindelijk haar rekeninghouders. Dijsselbloem heeft het wat dat betreft ook gewoon goed gedaan met Cyprus. Het is alleen jammer, gezien de reacties op zijn Cyprus-aanpak, dat blijkbaar deze PvdA-minister het beste is wat we in Europa hebben.

 245. Luisindepels says:

  Adamus: Duitsland doet daar net zo hard aan mee als de rest.

  Was Duitsland niet in Europa de eerste die zich niet aan de begrotingsnormen hield?

 246. a says:

  b: Ondertussen durft Portaal doodleuk 710 euro te vragen (excl.) voor een eensgezinswoning in Amersfoort uit 1957 van 60m2 met energielabel E. En dat is niet de enige..Het verschil is vaak SIGNIFICANT. Dat je voor 100 euro meer particulier (of koop) echt heel veel meer waarde krijgt (en 10x lagere wachtlijsten).
  Het zal allemaal wel kloppen volgens de puntentelling en verhuurdersheffing, maar rechtvaardig is het niet. Hoe kan dat dat bij maximale prijs sociale huurwoningen, en dat dan zet tegenover particulier 100-150 euro meer je echt significant betere woningen er voor terugkrijgt.’

  Herkenbaar verhaal. Zeker buiten de Randstad wordt particuliere huur steeds aantrekkelijker t.o.v. sociale huur. Ik heb een jaar of 5 sociaal gehuurd. Begon met een huur van iets boven de €500 en eindigde op €650 (met het vooruitzicht dat dit dus weer verhoogd zou gaan worden met 6,5% naar bijna €700). Ik woonde daar weliswaar in een prima nieuwbouwappartement, maar wel tussen de tokkies (werd ook steeds erger omdat de “goeden” gedurende die 5 jaar wegtrokken, net als wij uiteindelijk). Toen wij iets anders zochten heb ik me o.a. op de particuliere huur georienteerd. Ik kon toen een vergelijkbaar (qua grootte) appartement krijgen voor €725 op een betere locatie (dichterbij centrum en geen tokkies) en luxer afgewerkt (badkamer en keuken). Kortom, de sociale huur kan op sommige plekken amper meer concurreren, omdat je voor een paar tientjes meer ineens veel meer woning krijgt (en vooral dat je voor die paar tientjes extra tussen normale mensen kan wonen zonder overlast)

 247. a says:

  Tijl: Dus jij denkt dat de hoogte van de huren in de vrije sector een relatie hebben met de schaarste ervan, en niet gewoon gerelateerd is aan de huizenprijzen?

  Dat weet ik wel zeker, want anders zouden de huurprijzen de afgelopen 5 jaar met 20% gedaald zijn toch?

  Tijl: Stel dat er opeens helemaal geen sociale huurwoningen meer zijn, alles is vrije sector geworden, gaan de huren dan dratisch omlaag? Niemand die meer een huis koopt tegen de huidige prijzen, huren is dan ineens veel goedkoper.

  Voor de vrije sector huurders zou dat een verademing zijn omdat er veel meer aanbod komt. Nu is er kunstmatige schaarste gecreëerd door enerzijds enorm veel gesubsidieerde huur waar je zonder laag inkomen niet in komt en anderzijds een relatief zeer kleine particuliere huur die o.a. dankzij de HRA nauwelijks kan concurreren met koop. Overigens is kopen op dit moment relatief goedkoop t.o.v. huren. Als er meer huuraanbod zou zijn dan zie ik dus best ruimte om, op sommige plekken, lagere huren voor middeninkomens te krijgen.

 248. a says:

  Grondschrijver: Daar ben ik het niet mee eens. Huurprijzen in de vrije sector zijn niet slechts hoog vanwege het achterblijven van het aanbod t.o.v. de vraag. Vrije sector huren zijn per definitie hoog. En dat komt vooral doordat het volledige vermogen dat in een vrije sector huurwoning wordt gestopt, moet renderen. Zo wordt er niet alleen rente betaald over het vreemd vermogen, maar het eigen vermogen moet óók renderen. Het gewogen gemiddelde van deze twee soorten rendement wordt ook wel discontovoet (of rekenrente) genoemd.

  Klopt. En dat is weer gedeeltelijk het gevolg van de HRA, die marktverstorend werkt (huizenprijzen opstuwt, waarvoor de koper wél en de huurder niet gecompenseerd wordt).

  Grondschrijver: Rekenvoorbeeld vrije sector:
  Stel bijvoorbeeld dat over het vreemd vermogen 6% rente wordt betaald en dat het vereiste rendement op het eigen vermogen (EV) 9% bedraagt. Bij een EV van 30% wordt de discontovoet dan gelijk aan: 0,7 * 6% + 0,3 * 9% = 6,9%.
  Deze 6,9% is als het ware het totale rendement dat de huurwoning moet opleveren om de vermogensverschaffers tevreden te stellen.
  Rekenvoorbeeld corporatiesector:
  Bij sociale huur hoeft geen winst te worden gemaakt en daarom is de discontovoet veel lager. Het EV hoeft in principe slechts de inflatie te volgen. De discontovoet komt dan bijvoorbeeld hierop uit: 0,7 * 6% + 0,3 * 2% = 4,8%.

  Ik volg je redenering, maar de gehanteerde percentages van 6% en 9% zijn erg hoog. Zelfs redelijk risicovolle kredietnemers betalen voor vastgoed niet veel meer dan 5% op VV (ter vergelijking: zelfs een particulier betaalt maar amper 3%, ander risicoprofiel, maar toch). Een rendement van 9% op EV is helemaal astronomisch hoog in deze tijden en ligt zelfs boven het historisch rendement op aandelen. Voor een redelijk veilige belegging als woonvastgoed is een nettorendement van 4% op EV realistischer.

 249. a says:

  Grondschrijver: Goed, het gaat hier natuurlijk slechts om een voorbeeldberekening, maar een verschil dat tussen de 2% en 5% ligt, is echt heel groot. Je hebt het dan al snel over honderden euro’s huur per maand.
  En in de praktijk is het verschil tussen vrije sector huur en sociale huur zelfs nog groter. De HRA heeft namelijk een sterk prijsopdrijvend effect op grondprijzen, wat zich op zijn beurt weer in extra hoge vrije sector huren vertaalt. Dit prijsopdrijvend effect komt dus boven op het ‘principiële effect’ van een (fors) hogere discontovoet.

  Het verschil is dus kleiner in mijn beleving dan jij hier schetst (zie vorige post). In Amsterdam zal het verschil inderdaad groot zijn, maar in hele grote delen van Nederland is dat absoluut niet het geval. Dat komt, naast dat in mijn optiek de gebruikte percentages niet realistisch zijn, ook omdat jij uitgaat van de “kostprijs” + benodigd rendement. In werkelijkheid is dat vaak niet zo, zeker niet bij corporaties. Die verhogen de huren “omdat het kan”. Sterker, zij zijn hun huren nu aan het optrekken naar wat als marktconform wordt beschouwd (waarbij de lagere inkomens huurtoeslag ontvangen ter compensatie). Particuliere verhuurders vragen de huur die mensen bereid zijn om te betalen. Op dit moment is er nauwelijks ergens veilig rendement te halen en zijn relatief veilige nettorendementen van 3%-4% al aantrekkelijk. Óók voor private partijen (vaak pensioenfondsen) dus. Ben het grotendeels wel eens met je verhaallijn (en de geschetste verstoring via HRA), maar je conclusie is wat mij betreft veel te bout gesteld en voor grote delen van Nederland simpelweg onwaar.

 250. a says:

  Grondschrijver: Als daarnaast de HRA ook nog eens wordt afgeschaft, kan op termijn de volgende situatie worden gecreëerd:
  * Corporaties hanteren marktconforme huren die veel lager liggen dan de ‘marktconforme’ huren van nu.
  * Corporaties betalen een marktconforme prijs voor bouwgrond (met uiteraard een huurbestemming).
  * Gemeenten verkopen bouwrijpe grond aan de hoogste bieder (waarbij zij de grond, indien nodig, opkopen voor de geïndexeerde aankoopprijs en de winst richting het gemeentefonds stroomt van waaruit de grondexploitatie wordt gefinancierd).
  * Corporaties hebben zo min mogelijk schulden (het liefst helemaal geen).
  * Corporaties concurreren met elkaar.
  Zo’n soort woningmarkt lijkt mij een beter en duurzamer alternatief voor het neo-feodale gedrocht dat nu lijkt te ontstaan. Ik denk daarbij vooral aan de inkomensafhankelijke huurverhoging om mensen met een iets hoger dan gemiddeld inkomen richting de vrije sector te duwen.

  Ik hoop met je mee.

  Je vergeet één belangrijk punt: sociale huur moet véél en véél kleiner worden. Het is ronduit ridicuul dat 30% van Nederland zou zijn aangewezen op sociale huur (wat impliceert dat er geld bij zou moeten omdat ze het anders niet redden). Idealiter heb je een ruime koopmarkt (zonder HRA), een ruime particuliere huurmarkt (met genoeg aanbod in elk segment) en een kleine, eenvoudige, gesubsidieerde sociale huurmarkt voor de 10% mensen die het op eigen kracht niet redden. Als 75% van de huurmarkt “sociaal” is, dan kan er geen sprake zijn van een markt. Helemaal niet als een groot deel van die 75% in gewilde stadscentra ligt, waardoor er juist op gewilde woonlocaties schaarste wordt gecreëerd voor mensen die niet aan de eisen van sociale huur voldoen.

 251. a says:

  Grondschrijver: Een LTV van maximaal 90%, of liever zelfs 80%, en een LTI van maximaal drie bruto jaarinkomens (gebaseerd op één inkomen of twee inkomens opgeteld tot 40 uur) past prima in dit plaatje.
  En de combinatie van een lage leencapaciteit en corporaties met 100% EV ‘voor iedereen’, leidt natuurlijk tot lagere woonlasten.
  De meeste mensen die niet in het bezit zijn van een geen groot (financieel) vermogen betalen dan gewoon minder voor dezelfde woning, en mensen mét een groot vermogen worden aangespoord om dit in te zetten voor echte (productieve) investeringen, zoals R&D, ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen, nieuwe machines voor de productie, etc..
  De macro-economische voordelen van zo’n soort woningmarkt zijn op lange termijn gigantisch.

  Eens. Het probleem is alleen de weg daarnaar toe, want die weg bewandelen betekent in eerste instantie een vermogensverlies van honderden miljarden (zeker 500 miljard?). Als je die weg te snel bewandelt, dan leg je dat enorme vermogensverlies neer bij één specifieke generatie. Je kan je afvragen of dat eerlijk is. Bovendien gaat dat niet alleen pijn doen bij huiseigenaren, maar ook bij iedereen die zijn baan dankt aan binnenlandse consumptie (en dat zijn er nogal wat). Die binnenlandse consumptie gaat dan namelijk nog harder terugvallen met ontslagen tot gevolg. Ook zullen er in dit scenario meer mensen zijn die onbetaalbare restschulden achterlaten dan in het scenario waarin je langzaam de lucht er uit laat lopen. Ten slotte is ook het verlagen van de grondprijs geen “free lunch” want de gemeente zal haar inkomsten dan toch elders (bij iedereen) moeten ophalen. Kortom, eens met jouw ideale plaatje, maar er zeker wat voor te zeggen om daar langzaam (zoals nu gebeurt) naar toe te werken i.p.v. snel.

 252. Tijl says:

  a: Dat weet ik wel zeker, want anders zouden de huurprijzen de afgelopen 5 jaar met 20% gedaald zijn toch?

  Lachen met jou, lager dan de sociale huurgrens van € 711,- of wat het nu is zal het nooit worden toch?

 253. Voerman says:

  Voerman: Voerman snapt dat wel!
  Dit blog is namelijk niet opgezet om in objectieve informatie betreffende de huizenmarkt te voorzien.
  Dit blog is opgezet om eenzijdig de huizenmarkt zo negatief mogelijk neer te zetten teneinde de prijzen naar een lager plan te brengen.

  Geen commentaar?
  Is iedereen het dan met Voerman eens?
  Simpel toch?

 254. Steven says:

  Voerman,

  De naam van deze site doet het ergste vermoeden. 🙂

  Ik vind het vooral een tegenwicht tegen het: “als de huizenprijzen stijgen is het goed”.Na 300 procent stijging gaat er eindelijk wat af. (Logisch..)

 255. a says:

  Tijl: Lachen met jou, lager dan de sociale huurgrens van € 711,- of wat het nu is zal het nooit worden toch?

  Geen idee. Jij bent degene die beweert dat de huren de huizenprijzen volgen. Ik niet.

 256. Grondschrijver says:

  a: Ik volg je redenering, maar de gehanteerde percentages van 6% en 9% zijn erg hoog. Zelfs redelijk risicovolle kredietnemers betalen voor vastgoed niet veel meer dan 5% op VV (ter vergelijking: zelfs een particulier betaalt maar amper 3%, ander risicoprofiel, maar toch). Een rendement van 9% op EV is helemaal astronomisch hoog in deze tijden en ligt zelfs boven het historisch rendement op aandelen. Voor een redelijk veilige belegging als woonvastgoed is een nettorendement van 4% op EV realistischer.

  De percentages die ik hier noem zijn niet zozeer bedoeld om de huidige situatie te beschrijven. Deze is daarvoor te uitzonderlijk (met o.a. negatieve rentevoeten). Wat ik echter vooral probeer, is een algemeen verhaal neer te zetten voor de lange termijn. En een percentage van 6% op VV lijkt mij dan wel realistisch, …in tijden dat de ECB niet zo raar bezig is als nu.

  Maar goed, met een percentage van bijvoorbeeld 5% op VV en een (bruto) rendement van 7% of 8% op EV (dus zo’n 2% à 3% hoger) wordt het plaatje niet heel anders. ML wist in ieder geval dit te vertellen over het verschil in discontovoet (in het vorige topic):

  Tot slot: het verschil in disconteringsvoet bedraagt grofweg 2%.

  Geen idee hoe ML aan deze informatie komt, maar ik vind het wel aannemelijk.

 257. László says:

  Voerman: Dit blog is namelijk niet opgezet om in objectieve informatie betreffende de huizenmarkt te voorzien.
  Dit blog is opgezet om eenzijdig de huizenmarkt zo negatief mogelijk neer te zetten teneinde de prijzen naar een lager plan te brengen.

  En door mensen die dachten dat ze in de toekomst konden kijken. De stuiptrekkingen zijn hilarisch, net als bij de makelaars die in 2009 dachten dat hun markt niet stuk kon. Het doet wel pijn, er zijn er die hun woede maar met moeite in bedwang kunnen houden.

  Of er lucht in de prijzen zit is iets anders dan een mogelijke zeepbel. En Maartje M. had het nog zo duidelijk gezegd, een crisis op de huizenmarkt duurt 5 tot 7 jaar en als de huizenprijzen 12 maanden niet dalen, dan gaan de mensen weer kopen.

  Ik vraag me wel af waar die pijn vandaan komt, niet op het laagste prijspeil gekocht, toch geen waarzegger zijn, geraakt zijn door huizencrisis in 1980, of het verkeerde moment uitgestapt.
  Maar op wie ben je dan boos, op degene die het allemaal niet zo zwart ziet of op jezelf?

  Met waarschuwen voor mogelijk leed is niks mis, maar mensen bang proberen te maken is ze minachten.
  Mensen moet je informeren, dat waarderen ze, niet alleen de positieve belichten maar ook de negatieve.

 258. huizenhyper says:

  a: Eens. Het probleem is alleen de weg daarnaar toe, want die weg bewandelen betekent in eerste instantie een vermogensverlies van honderden miljarden (zeker 500 miljard?). Als je die weg te snel bewandelt, dan leg je dat enorme vermogensverlies neer bij één specifieke generatie. Je kan je afvragen of dat eerlijk is.

  De rekening WORDT nu al voor bijna 100% bij één specifieke generatie neergelegd, en dat is de categorie die nu 20-40 jaar oud is. Ruwweg.
  Deze groep moet nog aan de bak, en wordt geconfronteerd met vele lagere lonen, of geen werk. Contract: ZZP of flex.
  De huren voor deze groep zijn de laatste jaren fors verhoogd, ALS ze al een woning toegewezen krijgen.
  De woningbouwverenigingen helpen mensen met prioriteit eerst. De meeste mensen zijn geen prioriteit.
  Woning kopen? De huizenprijzen worden door oneigenlijke middelen zwaar ondersteund zodat jongeren geen normale prijs (marktwaarde) kunnen krijgen voor een pand, echter een omhooggemanipuleerde waarde moeten betalen.
  Toch kopen? Flex contract? JAMMER. (en dat is misschien hun redding..)

  Het is de generatie 20-40 jaar die graag kinderen zouden willen krijgen, maar hierin worden geremd/gestopt vanwege (gebrek aan) betaalbare huisvesting om te “starten”.

  Het kunstmatig hoog houden/ondersteunen van de woningprijzen in combinatie met het (oneigenlijk) verhogen van de huren zal een enorme rem zijn op de bevolkingsaanwas de komende jaren. Deze getallen krijgen we over 10-20 jaar van het CPB. In een mooi grafiekje.
  Minder aanwas zijn ook minder potentiele kopers voor woningen. Maar ja, die kids van nu zijn pas kopers over 25 jaar, en vooruit kijken is niet een van de sterkste punten van onze regering. Welke partij dan ook.

  We leven NU.

 259. huizenhyper says:

  a: Je vergeet één belangrijk punt: sociale huur moet véél en véél kleiner worden. Het is ronduit ridicuul dat 30% van Nederland zou zijn aangewezen op sociale huur (wat impliceert dat er geld bij zou moeten omdat ze het anders niet redden).

  Als ik kijk hoe duur huizen zijn, dan verbaast het me nog dat er “maar” 30% van Nederland zou zijn aangewezen op sociale huur.

  De sociale huur wordt nu opgetrokken door onfatsoendelijke verhogingen, om de huurwoningen op ongeveer hetzelfde prijspeil te brengen als de omhoog-gemanipuleerde prijzen van koophuizen.

  Kip, ei.

  Als vervolgens ook nog eens de salarissen onder druk staan, of er ontslaggolven door je bedrijf gaan combineer je hogere huisvestingskosten (huur/hypotheek) met lagere lonen. Ook nog eens in combinatie met hogere belastingen niet te vergeten.

  The perfect storm.

 260. Steven says:

  huizenhyper,

  Je krijgt dus redeneringen als: het huren van een appartement is zo hoog dat ik beter een vrijstaand huis kan lenen. En dan krijg je dus subprime achtige toestanden waar we midden in zitten. Grootste boosdoener is denk ik toch die maffe lage rente. Effe een paar ton lenen zonder spaargeld is micro-economisch gewoon vrijwel nooit slim. Ja voor een leuk nieuw bedrijf misschien wel, maar niet voor wat luie stenen.

 261. Tijdelijke huurder says:

  huizenhyper,

  Idd. Ik ben 29 maar verrek het om zo’n hoofdprijs te vragen. Laatst kwam er hier in de buurt weer een mooie op funda. Echt een koopje man
  http://www.funda.nl/koop/zieuwent/huis-49460964-zegendijk-34/fotos/

 262. Tijdelijke huurder says:

  Vragen = betalen

 263. ps says:

  Steven,

  “Se habla español”. Daar is geen woord Frans bij!
  http://www.globaldiscoursedinner.org/wp-content/uploads/2011/10/Subprime_Mortgage_Offer.jpg

  Maar even een paar ton lenen omdat je nauwelijks rente betaalt, gaat je binnenkort opbreken:
  “Centrale banken vechten verloren strijd”
  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/jan_van_gemeren/24104342
  /__Centrale_banken_vechten_verloren_strijd__.html

 264. Steven says:

  ps,

  Yep het blijft reuze spannend: de huizenprijzen zijn slechts een gevolg van het uit handen geven van de geldcreatie aan banken.

 265. Nico de Geit says:

  huizenhyper: Het kunstmatig hoog houden/ondersteunen van de woningprijzen in combinatie met het (oneigenlijk) verhogen van de huren zal een enorme rem zijn op de bevolkingsaanwas de komende jaren.

  Een kind kost niet zoveel ruimte. Maar voor je het weet komt de kinderbescherming langs om te kijken naar je woonsituatie. In zo’n klimaat is het misschien beter geen kinderen te nemen en de strijdbijl op te graven.

 266. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Een kind kost niet zoveel ruimte

  Een luier verschonen doe je op de grond, kan het kind ook niet vallen. Een commode is gewoon onzin, hebben ze in babyrijke sloppenwijken of in de jungle van Afrika ook niet.

  Het kind wil helemaal geen eigen bed maar bij de ouders slapen. Een bedstee waar het niet uit kan vallen is ideaal.

  Als het kind uit de luiers is en kan praten moet het naar school om geïndoctrineerd te worden met oneindig veel leugens. Hebben ze bij mij ook gedaan, dat was verplicht, tegenwoordig tot het 18e levensjaar. Op school zeggen ze dat je niks waard bent. Daarna moet het kind een baan zoeken, altijd werken, waarvoor eigenlijk?

  Opgroeien met weinig geld in een multiculturele wijk, kun je een kind zoiets aandoen? Velen vinden van niet en doen er alles aan om aan de probleemwijk te ontsnappen.

  Anders Breivik groeide op in een multiculturele wijk in Oslo. Altijd problemen. Een Turkse buurman vernielde zijn fiets, en sloeg later zijn buurvrouw in elkaar toen ze de hond uitliet. Zijn alleenstaande moeder had geen geld om te verhuizen, niet eens om zijn vernielde fiets te laten maken.

 267. Grondschrijver says:

  Tsjaa...: Overigens geldt dat in Amsterdam het aanbod sociale huurwoningen ook voor een opdrijvend effect heeft gezorgd. In 2009 was 65% van de woningen sociale huur en 6,1% vrije markt.

  Wat je in grote steden als Amsterdam vooral ziet, zijn de gevolgen van anti-segregatiebeleid. Als corporatiewoningen in een ontspannen woningmarkt gewoon voor marktconforme prijzen worden verhuurd (die dus veel lager zijn dan nu), heb je al meteen een heel andere situatie.

  Tsjaa...: Ik denk dus dat de overheid veel te groot was op veel gebieden en eigenlijk bijna geen sprake was van een woningmarkt.

  Woningcorporaties zijn volgens mij toch echt iets anders dan ‘de overheid’. En daarnaast, corporatiewoningen worden door dezelfde bouwbedrijven gebouwd die de vrije sector bedienen. Het onderhoud wordt meestal ook uitbesteed, vaak zelfs aan hetzelfde bedrijf dat de woning heeft gebouwd.

  Tsjaa...: Er was in ieder geval in Amsterdam een enorme mismatch tussen vraag- en aanbod.

  Ik denk dat er een enorme vraag is naar het grote aanbod van corporatiewoningen. Zeker als iedereen daarin mag wonen. Dus waar zit dan precies de mismatch?

 268. bankschroef says:

  @181 inderdaad, de enige oorzaak.
  HRA is van geen enkel belang daarbij; gaat nergens over in de bijdrage aan de creatie van de grootste hypotheekschuld van de wereld die Nederland waarschijnlijk nooit meer te boven gaat komen.

  De jongeren, de kopers van de toekomst, mogen nu hiermee bezig zijn:
  https://www.youngandunited.nl/petitie?emarklabel=9_link

  Het is duidelijk dat de naar binnen geslagen VOC mentaliteit van de banken een leeggeroofde polderkolonie gaat achterlaten.
  Laat Nederland maar snel een provincie van Duitsland worden zodat politiek Den Haag zich ten volle kan bezighouden met Madurodam en Zwarte Piet.

 269. Grondschrijver says:

  Tijl: Dank je wel voor dit zeer duidelijke verhaal.

  Graag gedaan! 🙂

  Tijl: Mag ik je vragen hoe je denk over de BTW die op nieuwbouw woningen zit?

  Tja, er wordt in de woningmarkt helaas veel rente betaald ovr alle in de prijs verdisconteerde belastingen.

 270. Grondschrijver says:

  a: maar je conclusie is wat mij betreft veel te bout gesteld

  Wellicht, maar om eerlijk te zijn hou ik wel van boude – kort door de bocht – conclusies.

  Zeker in dit geval. Het gaat mij hier namelijk niet om de details, maar om de grote lijnen. Ik denk dat hoge (directe of indirecte) schulden van particuliere huishoudens een – moeilijk te overschatten – probleem zijn. Dit was in ieder geval in het verleden het geval, het is nu overduidelijk nog steeds het geval, …en waarom zou het in de toekomst niet ook een groot probleem zijn? Hiervoor heb ik grofweg vier argumenten:

  1. Onderstaande redenering:

  Hoge huizenprijzen + hoge huren leiden tot hoge schulden bij de grootste groep huishoudens (waarbij voor huurders geldt dat er sprake is van een vorm van indirecte schuld t.o.v. vermogensbezitters) => de grootste groep huishoudens houdt steeds minder geld over om te sparen (o.a. door deze schulden, maar ook door de hogere IB als gevolg van de HRA) => het vermogen aan de andere kant van de balans moet echter toenemen => maar aangezien het (netto) vermogen van huurders en koopstarters niet toeneemt, komt deze vermogensgroei vooral ten gunste van bestaande huizenbezitters en het rijkste deel van de bevolking. En vanaf het moment dat huizenprijzen en huren langdurig hoog blijven, is het vooral deze laatste groep (zeg, de rijkste 0,1%) die hiervan profiteert.

  2. Stabiliteit van de economie:

  Hoge schulden van huishoudens zorgen voor een instabiele economie door een instabiele vraag. Mensen met veel schulden en weinig spaargeld zijn in ieder geval eerder geneigd om flink te sparen tijdens een recessie dan mensen die in de periode daarvoor al hebben afgelost/gespaard.

  3. Piketty:

  Piketty heeft in zijn boek Capital in the Twenty-First Century o.a. onderzocht of het gevaar dat vermogensverschillen ongebreideld zullen groeien tot proporties van weleer, definitief is uitgebannen of dat we ons toch nog een beetje zorgen moeten maken. Je kan over het boek zeggen wat je wil, maar Piketty heeft volgens mij op zijn minst aangetoond dat niet alles – per definitie – vanzelf goed komt. De twee belangrijkste redenen dat een ongebreidelde groei van vermogensongelijkheid de laatste 100 jaar is gesmoord, zijn misschien wel de twee wereldoorlogen.

  4. De geschiedenis:

  Het feodalisme heeft in de geschiedenis ruim duizend jaar stand gehouden.

  Nou ja, dit laatste argument is misschien nét een tikkeltje te kort door de bocht, maar het maakt hopelijk wel mijn punt duidelijk.

  Als je op eenvoudige wijze kan voorkomen dat huishoudens/consumenten hoge (directe of indirecte) schulden aangaan – dus zonder al te veel bureaucratie, en ook zonder het ‘echt productieve’ deel van de vrije markt voor de voeten te lopen – moet je dat zeker doen.

 271. a says:

  Grondschrijver: Maar goed, met een percentage van bijvoorbeeld 5% op VV en een (bruto) rendement van 7% of 8% op EV (dus zo’n 2% à 3% hoger) wordt het plaatje niet heel anders. ML wist in ieder geval dit te vertellen over het verschil in discontovoet (in het vorige topic):

  Hoe dan ook ga je uit van het benodigd rendement o.b.v. de financieringslasten. Mijn stelling is dat het benodigd rendement heel vaak niet leidend is, maar dat het haalbare rendement leidend is (wat de gek er voor wil geven zeg maar).

 272. a says:

  huizenhyper: Het kunstmatig hoog houden/ondersteunen van de woningprijzen in combinatie met het (oneigenlijk) verhogen van de huren zal een enorme rem zijn op de bevolkingsaanwas de komende jaren. Deze getallen krijgen we over 10-20 jaar van het CPB. In een mooi grafiekje.

  Heeft het huidige beleid toch nog een positief effect 😀

 273. Cynicus economicus says:

  Grondschrijver: Het feodalisme heeft in de geschiedenis ruim duizend jaar stand gehouden.

  Van een insider over de huidige stand van zaken:

  “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”
  Warren Buffet

  Die overwinning komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, maar is mede het beoogde resultaat van de politiek, die na de Reagan/Thatcher ‘revolutie’ gevoerd werd.
  In feite de agenda van de door Hayek, Mises e.a. opgerichte Mont Pelerin Society en een groot netwerk van door invloedrijke kapitaalgroepen gesponsorde denktanks, opgezet om de “spontanous order” te organiseren en te zorgen dat alles en iedereen onderworpen raakt aan “das Befehlsmechanismus des Marktes”.(Hayek)

  “A lot of planning to resist all planning”, zoals Paul Samuelson ooit vrolijk opmerkte.

  Een versie van de aloude strijd tussen de factor arbeid en de factor kapitaal.
  Met als uiterste posities op links Marx, die een totale onderworpenheid van de factor arbeid aan de factor kapitaal vreest en op uiterst rechts Mises, die juist bang is dat dat niet zal gebeuren.

  Bij de één buiten de kapitalisten de arbeiders uit, bij de ander dreigen de arbeiders ( ‘the inferior people’ in Misesiaanse terminologie) de kapitalisten uit te buiten.
  Wil de één een minder ongelijke samenleving, de ander wil juist een zo groot mogelijke ongelijkheid.
  Wil de één vermogens belasten, bij de ander werkt de rente effectief als een belasting op niet-bezit.

  De één, terend op de zak van z’n kapitalistische oom, komt met een theorie, die de ‘dictatuur van het proletariaat’ voorziet, de ander mag op een uitkering van Rockefeller en Volker naar praxeologisch (te onderscheiden van logisch) recept, een bibelebontse berg aan banaliteiten baren: de uitwerking van z’n obsessieve vrees, dat de factor arbeid een te groot gedeelte van het economisch surplus zou kunnen opeisen en wat daartegen te doen.

  Ergens tussen deze extremen moet vast wel een leefbaar compromis te vinden zijn.

 274. tinus says:

  De paniekerige reacties van de belangengroepen op het voorstel om de ltv af te bouwen tonen aan dat de markt nog steeds overspannen is.

 275. tinus says:

  @Grondschrijver,

  Mooie inzichten.

  Ik vrees dat het een natuurlijke wetmatigheid is dat rijkdom na verloop van tijd in de handen komt van steeds minder mensen.

  De globalisering versterkt dit. De rijken stallen hun vermogen op een plek in de wereld waar het het meeste rendeert en houden het geld ook weg van de belasting.

  De rest moet het doen met (hogere) belastingen.

  Met name in de perioden na de grote oorlogen waren en sociale contracten tussen de elites en het volk om de inkomensverschillen te reduceren.

  Van nature nemen de verschillen in inkomen in de loop van de tijd weer toe. Alleen de democratie biedt een tegenwicht.
  Het huis van de democratie staat er echter niet best bij…

 276. Latida says:

  Als mensen nu een beetje doorwerken hebben ze geen eens een huis meer nodig:

  http://www.telegraaf.nl/dft/ondernemen/24108492/__Leegstaande_kantoren_steeds_vaker_omgebouwd__.html

 277. Latida says:

  Als ik zo de commentaren en het nieuws lees denk ik dat we nu ergens tussen de ontkenningsfase en de angstfase in zitten, vlak voordat de paniek uitbreekt.

  http://coldfusion3.com/wp-content/uploads/2012/12/Market-Emotions-Cycle.jpg

  Belanghebbenden zitten daarbij vaak nog in de ontkenningsfase, mensen die enigzins voorop lopen in de angstfase, maar achter de schermen is bij banken en politici de paniekfase nabij, getuige de recente defensieve verrichtingen.

  Als straks blijkt dat deze handelingen de langjarige trend niet kunnen keren, dat de problemen boven het hoofd groeien, maak dan de borst maar nat want dan breekt de paniekfase uit en komt de volgende klap vermoedelijk hard aan.

  Banken en ook politici beseffen nu al terdege dat de prijzen onder druk staan. Ondanks de lage rente strengere normen invoeren toont aan dat ze zelf ook niet geloven dat de prijzen landurig zullen gaan stijgen. Terugtrekkende bewegingen zijn het gevolg, voornamelijk om tijd te rekken zodat ze de eigen balans kunnen versterken voor de ongetwijfeld barre tijden die we tegemoet gaan. Banken die aankondigen markaandeel te verkleinen. Oproepen tot het bijspringen van pensioenfondsen. Oproepen tot 40-jarige en zelfs 50-jarige hypotheken. Niks is meer te dol.

  Er zit nog steeds een hoop lucht in de prijzen. Boekwaardes van grote, slecht onderhouden en gedateerdewoningen van boven de 3 ton bijvoorbeeld, daar kan straks zomaar nog eens minstens 25% van af als straks blijkt dat er niet voldoende, jonge kopers voor zijn.

  De verruimde schenkingen, de startersleningen die off-balance van de banken in het leven zijn geroepen, de veranderde woonwensen van de kleinere jongere generaties die bovendien minder inkomenszekerheid hebben, allemaal factoren die meespelen bij de ontkenningsfase.

  De weg omhoog is nog lang niet teruggevonden. Laat eerst maar eens een groeiend BBP zien, een dalende werkeloosheid, een krimpende staatsschuld, een ruimere vrije bestedingsruimte voor huishoudens.

  Dit blog is in het leven geroepen om opportunistische zakkenvullers met de neus op te feiten te drukken en om de goegemeente erop te wijzen dat er nog steeds mensen zijn die met beide benen op de grond zijn blijven staan, ondanks alle manipulatie van een markt die geen markt is maar een beleidsinstrument in de handen van een colonne van valse profeten.

 278. Nico de Geit says:

  In 2037 meer sterftes dan geboortes in Nederland

  ver 22 jaar zullen meer mensen overlijden dan er worden geboren. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal geboortes is al jaren groter dan het aantal sterftes. Deze trend zal volgens het CBS de komende jaren gestaag afnemen. In 2037 overlijden voor het eerst meer mensen dan er worden geboren.

  De veranderende geboorte- en sterftecijfers hebben ook effect op de grootte van de bevolking. Deze blijft naar verwachting de komende jaren groeien van 16,9 nu tot 18 miljoen. Volgens het CBS blijft dit aantal vanaf 2040 stabiel.

  http://www.telegraaf.nl/gezondheid/24109109/__In_2037_meer_sterftes__.html

 279. Cynicus economicus says:

  Latida: Als mensen nu een beetje doorwerken hebben ze geen eens een huis meer nodig:

  En als ze wat eerder met hun studie beginnen, is de staatsschuld ook geen probleem meer.

 280. Steven says:

  Ik zie nu op Roland Garros een Japanner tegen een Afro-Fransman tennissen. Dat is pas lekker werelds. Wat niet “werelds” is dat een Nederlander 10 keer zo veel verdient als een Aziaat en toch 2 ton in de schuld staat voor een huisje..: doe dat gewoon niet tijdens globalisering
  … : spaar, investeer of ga naar het buitenland. Huisjes lenen in Nederland lijkt me ongeveer de slechtste investering.

 281. lorenzo says:

  Steven: : spaar, investeer of ga naar het buitenland. Huisjes lenen in Nederland lijkt me ongeveer de slechtste investering.

  wawrinka was ook een sensatie ….(hoewel al voorspeld ..)

  Buitenland aan te raden , een ei huis is er nu ook : 8 m2 groot ( als de vrouw besluit een rijkere man te aanbidden , een willekeurige casus). I.t.t de vrouw is het ei zelfvoorzienend onder andere in energie en water …

 282. Steven says:

  lorenzo,

  Ha ha.. ik zit toch liever in mijn huurhuisje met voor- en achtertuin dan “living in an egg”

  Wat ik bedoel is gewoon heel simpel: Als je vergeleken met de rest van de wereld zo veel verdient..: ga dan niet schulden maken. Ik weet het.. soms moet het, maar het is gewoon op de wat langere termijn meestal niet slim.

 283. Adamus says:

  Latida:
  Als mensen nu een beetje doorwerken hebben ze geen eens een huis meer nodig:

  telegraaf.nl/dft/o…ker_omgebouwd__.html

  Bestemmingswijzigingsprocedure? Kantoren staan op grond die anders is geprijsd is dan woningen. Gemeente zal toch de misgelopen grondopbrengst recht willen trekken.

 284. Adamus says:

  Latida:
  Als mensen nu een beetje doorwerken hebben ze geen eens een huis meer nodig:

  telegraaf.nl/dft/o…ker_omgebouwd__.html

  Flexwonen/werken?

 285. Adamus says:

  tinus,

  Echte rijken: niet in percentage voor de komma uit te drukken. In NL stuk of 3, 4?

 286. Grondschrijver says:

  a: Hoe dan ook ga je uit van het benodigd rendement o.b.v. de financieringslasten. Mijn stelling is dat het benodigd rendement heel vaak niet leidend is, maar dat het haalbare rendement leidend is (wat de gek er voor wil geven zeg maar).

  Klopt (ongeveer), ik toon aan de hand van het verschil in discontovoet slechts aan dat de bodem voor de rendabele huurprijs bij een corporatiewoning veel lager ligt dan bij een vrije sector woning.

  Maar dit wil uiteraard niet zeggen dat huurprijzen nooit hoger zullen liggen dan deze bodem. Sterker nog, als een corporatie marktconforme huurprijzen hanteert, ligt het gemiddelde prijsniveau sowieso hoger (ik ga ervan uit dat dit is wat je bedoelt met ‘het haalbare rendement’).

  Toch doet dit niets af aan de voordelen van corporatiewoningen, en wel om twee redenen:

  1. De extra inkomsten die door hogere huren op enkele gewilde locaties worden gegenereerd, kunnen aan de maatschappij worden teruggegeven, bijvoorbeeld in de vorm van lastenverlichting. En in het geval dat een gemeente bouwrijpe grond aan de hoogst biedende corporatie verkoopt, komen de (verwachte) extra huurinkomsten in het gemeentefonds terecht.

  2. De bodem ligt nog steeds veel lager, …en dit heeft natuurlijk een matigend, en dus positief(!), effect op alle prijzen. Dus zowel op huurprijzen als op prijzen van koopwoningen.

 287. Adamus says:

  <
  Woningcorporaties zijn volgens mij toch echt iets anders dan ‘de overheid’. En daarnaast, corporatiewoningen worden door dezelfde bouwbedrijven gebouwd die de vrije sector bedienen. Het onderhoud wordt meestal ook uitbesteed, vaak zelfs aan hetzelfde bedrijf dat de woning heeft gebouwd.

  Ik denk dat er een enorme vraag is naar het grote aanbod van corporatiewoningen. Zeker als iedereen daarin mag wonen. Dus waar zit dan precies de mismatch?

  En waar vindt dan de prijsvorming plaats en waar worden de normen gesteld? Niet bij ‘BAM vrije sector’.

 288. Steven says:

  Grondschrijver,

  Wat gewoon jammer is dat nu heel veel getalenteerde mensen geld verdienen met niets produceren door die hoge prijzen. Je gaf dat in een vorige post mooi aan.
  Grondschrijver,

 289. Steven says:

  En natuurlijk dat o.a ik voor die hoge prijzen moet betalen. Down met de Geit! (niet Nico)

 290. Luisindepels says:

  bankschroef: grootste hypotheekschuld van de wereld

  boekhoudkundige artefact, resultaat van een ander(!) systeem dan in buitenland gangbaar (oa fiscaliteit, pensioen, verzorgingsstaat). Als (if) ook Nederland alleen annuitair had gehad, hadden we ‘gewoon’ in de middenmoot gestaan van de schuldlandjes. Overigens staan we aan de andere kant van de balans ook bovenaan.

  Schaf morgen HRA af, binnen een week is de hyposchuld met minimaal 200mld afgenomen (voorzichtige schatting).

 291. Mr. Marty says:

  Blok en de tmTweede Kamer steken hun kop in het zand. Dit kabinet doet alleen maar aan struisvogel politiek.

  Als je het artikel leest met de reactie van Blok op het voorstel van de FSC zegt hij met soortgelijke woorden ‘Invoeren van deze maatregel is op dit moment geen goed idee onder het mom dat je niet ieder paar jaar moet tornen aan de regels omtrent kredietverlening.’

  Als je goed leest valt het volgende op. Wat de AFM stelt is juist en ook een gewenst uitgangspunt, echter is het doorvoeren van deze maatregel geen goed moment en de woningmarkt nu even met rust moet laten. Hier lees je eigenlijk dat deze maatregel er dus wel gaat komen met alle negatieve gevolgend van dien (lees huizenprijsdalingen).

  Toch ook weer een teken en overduidelijk signaal dat de huidige woningmarkt ongezond is en dat de huizenprijzen te hoog zijn.

 292. lorenzo says:

  Luisindepels: Schaf morgen HRA af, binnen een week is de hyposchuld met minimaal 200mld afgenomen (voorzichtige schatting).

  1. u heeft geen hypotheeklening
  2. de neveneffecten zijn in deze u niet bekend.

 293. lorenzo says:

  Steven: Ha ha.. ik zit toch liever in mijn huurhuisje met voor- en achtertuin dan “living in an egg”

  men koopt (cash) voor cirka 40.000 eurootjes genoemde ei en bespaart € 1000 keer 12 keer cirka 45 = veel centjes om van te leven . Daarnaast ziet u iets van de wereld , want een mobiel ei .

 294. Tsjaa... says:

  Eigenlijk is het wenselijk nog veel te mals gesteld, het is bijna onvermijdelijk dat de schulden van huishoudens in inproductieve huizen verlaagd moeten worden. Dit gaan ze sowieso willen bewerkstelligen. De huizenprijzen zullen dus sowieso reëel gaan dalen, maar dat willen ze zo gespreid mogelijk doen, dus nominaal gelijk blijven. Naar wat ik gelezen heb zitten we in een tijd van financial repression en zullen ook de rentes erg lang laag blijven. De 90% en al het andere gaat er dus gewoon komen, want de huishoudschuld moet verlaagd worden.

 295. Steven says:

  Oh ok! Ja dat is zeker ook een mogelijkheid.

 296. Steven says:

  Dat laatste was aan
  lorenzo,

 297. Johanna says:

  Cynicus economicus: Met als uiterste posities op links Marx, die een totale onderworpenheid van de factor arbeid aan de factor kapitaal vreest en op uiterst rechts Mises, die juist bang is dat dat niet zal gebeuren.

  Neem je die rol van LvM als boegbeeld van extreem rechts niet een beetje te serieus? Ware het niet dat hij door enkele oligarchen(bv. Koch,Thiel) uit de motteballen werd gehaald vanwege z’n bruikbaarheid in hun propagandaoffensief, bedoeld om allerlei militante politieke groepjes te inspireren, men zou zich hem enkel nog als polemisch curiosum herinneren.

  De man heeft onder economen zijns gelijke niet in het beschimpen, schofferen en intimideren van collega’s, lijkt echter met z’n ‘praxeologie’ voor de ontwikkeling van de (mainstream) economische theorie van zeer geringe betekenis te zijn geweest (Bob Lucas over LvM: “Just talk, hardly worth a footnote”), al zullen z’n fans (die bestaan echt) dit veeleer als een verdienste zien.

  Zelfs het ‘calculatiedebat’ kon hij, puur argumentatief beschouwd, niet winnen.
  Voor LvM is een planeconomie onmogelijk; niet enkel onwenselijk of inefficiënt, neen simpelweg praktisch en theoretisch “unmöglich”.
  Een economie als Rusland, die zich, ten koste van onnoemelijk sociaal leed, ontwikkelde van feodale landbouwstaat naar industriestaat en twee wereldoorlogen won, zou dus onmogelijk zijn geweest. Die discrepantie met de realiteit, ach, daar zitten de misesianen niet zo mee, immers “die praxeologischen Sätze können durch die Erfahrung….weder bestätigt noch widerlegt werden”.

  Overigens, sociaal leed was nooit LvM’s grootste zorg, behalve natuurlijk dat van hemzelf als hij weer eens gepasseerd was voor een benoeming aan de Weense universiteit.

  Als je wat meer munitie zoekt, probeer dan eens de jaargangen van begin jaren dertig van de Neuer Wiener Tagblatt in te zien.
  Hierin geven economen als Haberler, Morgenstern, Machlup, Hayek, LvM commentaar op de politieke en economische (crisis)situatie van die tijd.

  Niet alle journalistiek is geautoriseerd, sommige bijdragen zijn anoniem, maar het geeft mogelijk toch een realistisch beeld van de mentaliteit van die zg.’ last Knight of Liberalism’, prominent lid en adviseur van het ‘Vaterländische Front’. Het (niet anti-semitische) austro-fascistische pendant van de Italiaanse en Duitse fascisten, compleet met vergelijkbare symbolen. (het ‘Kruckenkreuz’ ipv. hakenkruis etc.) .

  Ik houd doorgaans niet zo van ad hominem werk, maar bij LvM lijkt me dat acceptabel; de man lijkt me er eentje uit de categorie lelijke kleine mannekes, die gefrustreerd een precair te kort rabiaat trachten te compenseren.

 298. Eek-a-mouse says:

  De 90% LTV-maatregel kan pas in 2019! ingaan maar de geesten zijn alvast rijp gemaakt (hier komen wij later op terug 😉

  …..net als de beperking van de HRA, die straks sneller wordt afgebouwd. Een half procent per jaar (symboolpolitiek?) is wel wat tergend langzaam; het lijkt mij als het NLdse-belastingsysteem op de schop gaat de HRA ook hervormd wordt of niet?

  Het nut van die duurzaam lage overdrachtsbelasting zie ik niet zo zitten, een boete voor verhuizing=doorstroming! wat juist gestimuleerd zou moeten worden om de gewenste dynamiek op de woningmarkt te herstellen. In 10 jaar de HRA in zijn geheel afbouwen in ruil voor lagere belastingen en afschaffing overdrachtsbelasting. Wij moeten toe naar eerlijke huizenprijzen in plaats van opgeblazen meuk door de HRA en 100% aflossingsvrij! Hoe hoger de huizenprijzen des te minder jeugd straks een huis kan kopen; is dat we met zijn allen willen..?
  “Huizenverkoop zwakt af”
  Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/24108687/__Huizenverkoop_zwakt_af__.html#reacties

 299. Eek-a-mouse says:

  Met dank aan het tweeverdienersmodel zal 1,5X modaal X4=200.000 euri de norm worden voor een gemiddelde rijwoning.

  Hierdoor kan een alleenstaande modaal verdienend geen gemiddelde woning bekostigen, waarvoor dank.

 300. Luisindepels says:

  lorenzo: 1. u heeft geen hypotheeklening
  2. de neveneffecten zijn in deze u niet bekend.

  1. nee
  2. nee

 301. Luisindepels says:

  Eek-a-mouse: Met dank aan het tweeverdienersmodel zal 1,5X modaal X4=200.000 euri de norm worden voor een gemiddelde rijwoning.

  Niet worden, maar is het al lang.

  Eek-a-mouse: Hierdoor kan een alleenstaande modaal verdienend geen gemiddelde woning

  Een alleenstaande jan modaal is geen gemiddeld huishouden. Bovendien heeft die betreffende Jan Modaal (itt de 1.5 verdiener) toegang tot 2 miljoen sociale huurhutten in allerlei soorten en maten. Die heeft juist veel meer keus.

 302. Tijl says:

  Eek-a-mouse:
  Met dank aan het tweeverdienersmodel zal 1,5X modaal X4=200.000 euri de norm worden voor een gemiddelde rijwoning.

  Hierdoor kan een alleenstaande modaal verdienend geen gemiddelde woning bekostigen, waarvoor dank.

  Niet zeuren:

  http://www.funda.nl/koop/amsterdam/huis-49484405-tongerenstraat-32/fotos/#foto-3

  150k in Amsterdam, wat wil je nog meer.

 303. Latida says:

  Parralelle wereld aan de andere kant van de aardbol:

  Door de lage rente worden jongeren uit de markt geprijst, maar beleidsmakers zien de prijzen graag doorstijgen:

  http://www.buzzfeed.com/alexlee/tony-abbott-happy-about-rising-house-prices

 304. Steven says:

  Latida,

  Af en toe moet ik helaas de conclusie trekken dat de meeste mensen gewoon knettergek zijn.

  (Waarom wil je als politicus dat huizen duur zijn behalve voor eigen gewin?)

 305. Tijl says:

  Luisindepels: Niet worden, maar is het al lang.

  Een alleenstaande jan modaal is geen gemiddeld huishouden. Bovendien heeft die betreffende Jan Modaal (itt de 1.5 verdiener) toegang tot 2 miljoen sociale huurhutten in allerlei soorten en maten. Die heeft juist veel meer keus.

  Deze geluksvogels komen in aanmerking voor:

  “10% van sociale huurwoningen voor hogere inkomens

  Woningcorporaties mogen 10% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een hoger jaarinkomen dan € 34.911 (prijspeil 2015. Prijspeil 2014: € 34.678). Daarbij zijn zij wel verplicht urgentiecriteria te stellen. De overige 90% gaat naar huishoudens met een lager inkomen.

  Het kabinet wil de inkomensgrens voor een sociale huurwoning binnen de EU-voorwaarden tijdelijk (5 jaar) verruimen. Tot nu toe mag 10% van de woningvoorraad aan inkomens boven de € 34.000 worden toegewezen. Daarbovenop komt nog eens 10% extra ruimte voor inkomens tussen € 34.000 en € 38.000. Eerste en Tweede Kamer moeten dit plan nog goedkeuren.”

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-huur-woning-als-ik-te-veel-verdien-voor-een-sociale-huurwoning.html

  Heeft helaas wel een:

  “Prijs van een sociale huurwoning

  De maximale huur tot en met waar sprake is van een sociale huurwoning is € 710,68 in 2015. Het gaat hier om kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.”

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/sociale-huurwoning-huren

 306. Eek-a-mouse says:

  Tijl,

  Als de rente stijgt naar 4 a 5 % betekent dat een verdubbeling van de bruto woonlasten voor dezelfde woning, de starters bepalen de huizenprijzen, dat staat ook in een stuk van ik meen Arnoud Boot.

  Momenteel voor 5 jaar vast bij Arg. 1,75%, andere banken zitten op slechts 2,0%.

  Bron: https://www.youtube.com/watch?v=cKslPxX7ggk

  Wat ik mij afvraag is; stel de hypotheekrente stijgt dan kunnen veel huizenbezitters niet meer rondkomen zonder HRA omdat deze steeds zwaarder telt naarmate de rente stijgt.

 307. Luisindepels says:

  Tijl: € 34.911

  Je weet dat modaal 33.500 is? En dus precies binnen de prijzen valt?

  Met je eens dat categorie 35k-40k in een lastig parket zit, maar doorgaans zijn die lui ook gewoon begonnen met minder dan 33.5k en zitten dus allang en breed in een sociale hut.

 308. Cynicus economicus says:

  Johanna: Neem je die rol van LvM als boegbeeld van extreem rechts niet een beetje te serieus?

  Misschien, al heb ook ik de indruk dat men als referentiefiguur maar LvM gekozen heeft vanwege diens ongecompliceerde teksten en ongenuanceerde
  stellingnames. Gezien de doelgroep een voor de hand liggende keuze.
  Hoe groot precies z’n propagandistische impact en betekenis was/is in dit schema van de economische macht, weet ik ook niet. De man was ook maar een pion in een groter machtsspel, al was hijzelf waarschijnlijk de laatste om dat in te zien.

  Maar het is wel tragikomisch om te zien hoe gemakkelijk allerlei ‘libertaire’ onnozelaars, vaak geen cent te makken en niet al te snugger, zich via allerlei LvM cursussen en zomerscholen laten inlijven bij de stoottroepen van Koch&co. Met de illusie een bijdrage te leveren aan het verdedigen van de economische vrijheid.

  Soms ook nog beloond met de uitreiking van een surrogaat ‘diploma’ en dan gelukzalig stralend in een situatie, waarin waarschijnlijk de meesten van ons liever subiet in de grond zouden willen zakken. Niet alleen extreem links heeft z’n ‘nuttige idioten’.

  cit.@Johanna:
  Als je wat meer munitie zoekt, probeer dan eens de jaargangen van begin jaren dertig van de Neuer Wiener Tagblatt in te zien.

  Bedankt, maar hoe kom ik in vredesnaam aan dat Tagesblatt?

 309. Nico de Geit says:

  ‘Huurprijzen zullen gematigd stijgen’

  De huurprijzen zullen in de periode 2016 tot en met 2018 slechts gematigd stijgen. Afgesproken is dat woningcorporaties de totale huursom (alle huren bij elkaar) van sociale huurwoningen, met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1 procent mogen laten stijgen.

  De huur van woningen met een relatief lage huur kan daarbij wat meer stijgen dan die van duurdere huurwoningen. Goedkopere huurwoningen mogen maximaal met de inflatie plus 2,5 procent stijgen.

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/24114713/__Corporaties_en_huurders_eens_over_huurbeleid__.html

  2,5% bovenop een veel te hoog ingeschatte inflatie. Dat betekent vrijwel zeker meer betalingsproblemen.

 310. Tijl says:

  Relatieve lage huur ten opzichte van wat? New York?

 311. Grondschrijver says:

  Adamus: En waar vindt dan de prijsvorming plaats

  Op zich een goede vraag. Zonder goed werkend prijsmechanisme geen marktconforme huren. Toch moet het niet al te moeilijk zijn om hier iets voor te verzinnen. Ik zie grofweg drie mogelijkheden:

  1. Corporaties kopen bouwrijpe grond van de gemeente op een veiling.
  2. Corporaties pachten de grond.
  3. Corporaties worden ingehuurd door de gemeente, terwijl alle huuropbrengsten direct naar het gemeentefonds stromen.

  In alle drie de gevallen zijn corporaties elkaars concurrent. Dus de corporatie die het lukt om tegen zo min mogelijk kosten een goed resultaat neer te zetten, biedt het meeste voor de grond of levert netto het meeste op.

  Goed, aan dit soort oplossingen zitten natuurlijk altijd genoeg haken en ogen. Zo zouden gemeenten – zelfs meer dan nu al het geval is – in de verleiding kunnen worden gebracht om schaarste te creëren om de gemeentekas te spekken. Dit soort praktijken moet je natuurlijk altijd proberen te voorkomen. Hoe? Volgens mij krijg je dat het beste voor elkaar door een soort van functiescheiding toe te passen zoals hier beschreven door Jasper:

  http://www.ftm.nl/column/de-doorgeschoten-grondexploitatie/

  Zo zou je alle opbrengsten (of het nu om grondopbrengsten of huuropbrengsten gaat) direct naar het gemeentefonds kunnen laten stromen. De kosten van het woon- en bouwrijp maken van de grond worden op hun beurt weer via ditzelfde gemeentefonds gefinancierd (uiteraard gebudgetteerd), zodat de cirkel weer rond is. Het tekort – dat ongetwijfeld wel eens ontstaat, zeker als er veel gesloopt/gesaneerd moet worden – wordt vervolgens bijgepast door de belastingbetaler. Dit klinkt misschien als een groot nadeel, maar dat is het niet. Hiermee voorkom je namelijk dat vooral het minder rijke deel van de bevolking veel rente betaalt over belastingen (doordenkertje).

 312. Grondschrijver says:

  Of eigenlijk vooral verkapte belastingen…

 313. Nico de Geit says:

  Steeds meer mensen zijn op zoek naar de exit in het Systeem. Het Systeem zal er uiteindelijk alles aan doen om de slaven binnen te houden.

 314. Nico de Geit says:

  Een uitkering en een huurhuis met huursubsidie zal voor gewone Nederlanders steeds vaker net zo moeilijk te bemachtigen zijn als de hoofdprijs in de loterij.

 315. Grondschrijver says:

  Nico de Geit,

  Volgens mij gaat men er vooralsnog vanuit dat de kikkers in de pan blijven zitten totdat ze koken.

 316. Grondschrijver says:

  Grondschrijver: totdat ze koken.

  Een woon-ei klinkt dan ook niet meer als een goede exit-strategie.

 317. Tijl says:

  Luisindepels: Je weet dat modaal 33.500 is? En dus precies binnen de prijzen valt?

  Met je eens dat categorie 35k-40k in een lastig parket zit, maar doorgaans zijn die lui ook gewoon begonnen met minder dan 33.5k en zitten dus allang en breed in een sociale hut.

  Daar verschillen de meningen over:

  “Zorgen om gezinnen met inkomen rond modaal

  Het Nibud maakt zich zorgen om de traditionele kostwinnersgezinnen met twee of meer kinderen. Hierbij werkt één van de ouders en verdient rond 35.000 euro bruto per jaar. Dit is een modaal inkomen, het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland. In Nederland bestaan zo’n 87.000 gezinnen waarbij één van de partners een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro per jaar. Deze gezinnen hebben het financieel gezien zwaar en noemt het Nibud een echte risicogroep. Ze krijgen geen kwijtschelding van lokale lasten en krijgen geen zorg- of huurtoeslag.”

  http://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-traditioneel-kostwinnersgezin-met-modaal-inkomen-heeft-het-financieel-gezien-zwaar/

 318. lorenzo says:

  Luisindepels: lorenzo: 1. u heeft geen hypotheeklening
  2. de neveneffecten zijn in deze u niet bekend.

  1. nee
  2. nee

  1. u wilt uw tijd doden.
  2. de wetenschap dat dit theater het toe laat zo te redeneren.

 319. lorenzo says:

  Grondschrijver: Een woon-ei klinkt dan ook niet meer als een goede exit-strategie.

  ik heb het tegendeel uitgelegd.

 320. lorenzo says:

  Nico de Geit: Een uitkering en een huurhuis met huursubsidie zal voor gewone Nederlanders steeds vaker net zo moeilijk te bemachtigen zijn als de hoofdprijs in de loterij.

  Als allen op dezelfde plek domicilie kiest wel #depraktijk

 321. Nico de Geit says:

  lorenzo:
  het woon-ei is hier te vinden qz.com/413081/port…-bill-free-globally/

  Hartstikke duur, de ei-caravan. Een zeecontainer geschikt maken voor bewoning is veel praktischer en goedkoper. Het grote probleem is en blijft: waar zet je zoiets naar?

 322. erik(trolnogimmerhier) says:

  Wat een heerlijke zonnige dag met wederom zonnige berichten over de woningmarkt. Nu het komend jaar nog even de hypotheekrente door de helft….ach ja waarom ook niet er komt nogal wat (gratis)geld deze kant op(zoals voorspeld) kan de toetsrente ook nog wat naar beneden, en we gaan een vrolijke zomer beleven. En aan alle azijnpissende depressieve huurders hier sterkte met de gematigde verhoogde huur BOVEN inflatie de komende jaren.

 323. Tsjaa... says:

  Cynicus economicus: names.Gezien de doelgroep een voor de hand liggende keuze.
  Hoe groot precies z’n propagandistische impact en betekenis was/is in dit schema van de economische macht, weet ik ook niet. De man was ook maar een pion in een groter machtsspel, al was hijzelf waarschijnlijk de laatste om dat in te zien.

  Hahaha, mooi schema joh!

  Johanna,

  Ja en gezien dit stukje ben je een goede volgeling van Mises. Lekker op de man spelen, pffffff…..

  Zal ik ook eens doen wat jij doet? Ga eens verkondigen waarom Marx wel een ‘goede peer’ in plaats van alleen maar anderen op persoonlijke grond te bekritiseren. Of nog beter: zeg eens waarom antisemiet Keynes wel een goede peer was.

  ‘Keynes sometimes explained the mass murder during the first years of the communist era in Russia on a racial basis as part of the “Russian and Jewish nature” rather than as a feature of the communism itself which was more common approach. Writing in his “Short View of Russia” published after a trip in Russia that there is “beastliness on the Russian and Jewish natures when, as now, they are allied together”. He also accused Russian nation for “cruelty and stupidity” saying that “Out of the cruelty and stupidity of the Old Russia nothing could ever emerge, but (…) beneath the cruelty and stupidity of the New Russia a speck of the ideal may lie hid” which together with other comments may be construed as anti-Russian and antisemitic.’

  Nog een toppertje van Keynes over ‘de joden’.

  ‘It is because they have in them deep-rooted instincts that are antigonistic and therefore repulsive to Europeans, and their presence amongst us is a living example of the insurmountable difficulties that exist in merging race characteristics, in making cats love dogs.’

  of

  ‘It is not agreeable to see civilization so under the ugly thumbs of its impure Jews who have all the money and the power and brains.’

  Misschien is het niet voor niets dat Adolf Hitler de economische theorieën van Keynes omarmde.

  Och, en laten we het maar niet hebben over het sexleven van Keynes. Wat voor visie heb je op de wereld als je zelf altijd je identiteit verborgen moet houden voor de buitenwereld. (homosexualiteit was verboden en over de gevolgen daarvan kan Alan Turing meepraten) Wat voor kijk heb je op een gegeven moment als je 65 sexuële contacten in een jaar hebt? Dat je sex hebt met 16-jarigen en dat je rentboys (jongens die prostitué zijn) niet uit de weg gaat. Wat zijn dan je drijfveren?

  http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/john-maynard-keynes-new-biography-reveals-shocking-details-about-the-economists-sex-life-10101971.html

  Wat kan je dan over Keynes en zijn leefwereld zeggen?

 324. Luisindepels says:

  Tijl: Zorgen om gezinnen met inkomen rond modaal

  Joh. Ik snap ook wel dat het voor gezinnen met 35k of minder geen vetpot is. Dat was ook de discussie niet.

  In ieder geval zullen dit niet snel kopers worden en gelukkig dat er sociale huur is, zodat deze gezinnen nog enigszins fatsoenlijk kunnen wonen. We praten ook over ‘maar’ 87.000 gezinnen, iets meer dan 1% van alle huishoudens (7 miljoen).

 325. svg says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Wat een heerlijke zonnige dag met wederom zonnige berichten over de woningmarkt. Nu het komend jaar nog even de hypotheekrente door de helft….ach ja waarom ook niet er komt nogal wat (gratis)geld deze kant op(zoals voorspeld) kan de toetsrente ook nog wat naar beneden, en we gaan een vrolijke zomer beleven. En aan alle azijnpissende depressieve huurders hier sterkte met de gematigde verhoogde huur BOVEN inflatie de komende jaren.

  Goh zeg, wat zal jij blij zijn met jezelf!!!!!!!!!!!!!!

 326. Luisindepels says:

  En? Heeft de zeepbelcommunity zich al aangemeld voor de lunch met Diederik Schmull? Voor 75 uitjes gaat ie zijn blogs voorlezen! Komt allen!

  DE RIVA-BELEGGERSLUNCH

  Meldt u aan bij de DERDE unieke SCHMULL – RivaBeleggerslunch (12 JUNI a.s.):

  DIT IS UW GELEGENHEID OM WEER IETS GEHEEL ANDERS TE HOREN!

 327. Tijl says:

  Luisindepels: Joh. Ik snap ook wel dat het voor gezinnen met 35k of minder geen vetpot is. Dat was ook de discussie niet.

  In ieder geval zullen dit niet snel kopers worden en gelukkig dat er sociale huur is, zodat deze gezinnen nog enigszins fatsoenlijk kunnen wonen. We praten ook over ‘maar’ 87.000 gezinnen, iets meer dan 1% van alle huishoudens (7 miljoen).

  Ja dat vond ik zelf ook al raar, want zou betekenen dat iets minder dan 99% van de gezinnen meer dan € 35k per jaar verdienen? Lijkt mij erg sterk.

 328. Luisindepels says:

  Tijl: Ja dat vond ik zelf ook al raar, want zou betekenen dat iets minder dan 99% van de gezinnen meer dan € 35k per jaar verdienen?

  Nee, ik denk dat het om de specifieke gezinnen met 1 werkende gaat.

  Zie voor de verdeling de link in deze post:

  Luisindepels: Nog even in de herhaling: van de 7.5 miljoen huishoudens, heeft ruim 4 miljoen (meer dan de helft dus) een inkomen boven de 40k, zie Statline.
  statline.cbs.nl/St…038;STB=G2&VW=T

 329. Eek-a-mouse says:

  “Woningmarkt in vrijwel alle regio’s hersteld”

  Bron: http://www.nu.nl/geldzaken/4061814/woningmarkt-in-vrijwel-alle-regios-hersteld.html

  Speciaal voor degenen die claimen dat er op korte termijn nog een forse daling van de huizenprijs komt…..

 330. Adamus says:

  Nico de Geit: Hartstikke duur, de ei-caravan. Een zeecontainer geschikt maken voor bewoning is veel praktischer en goedkoper. Het grote probleem is en blijft: waar zet je zoiets naar?

  In almere: wonen in je tuin 😉 of een postadres zoeken en op je akkertje neerzetten.

 331. Adamus says:

  Nico de Geit:
  Een uitkering en een huurhuis met huursubsidie zal voor gewone Nederlanders steeds vaker net zo moeilijk te bemachtigen zijn als de hoofdprijs in de loterij.

  Die worden uitgefaseerd 😉 net zoals makelaars: geen toegevoegde waarde. Immers alles gaat vanzelf en wordt vanuit den Haag (lees Banken) gedirigeerd. In de ultieme schuldgedreven politieke economie is iedereen ‘ambtenaar’ 😉
  De waarde=WOZ, prijs hoeft niet meer onderhandeld te worden…..exit makelaar.

 332. Adamus says:

  Steven:
  Latida,

  Af en toe moet ik helaas de conclusie trekken dat de meeste mensen gewoon knettergek zijn.

  (Waarom wil je als politicus dat huizen duur zijn behalve voor eigen gewin?)

  Plasterk heeft goed geboerd, je zult de babbelaar dan ook niet horen klagen: inzet is verviervoudigd 😉

 333. Nico de Geit says:

  Eek-a-mouse: Speciaal voor degenen die claimen dat er op korte termijn nog een forse daling van de huizenprijs komt…..

  Op korte termijn? Wie beweert dat?

 334. a says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Wat een heerlijke zonnige dag met wederom zonnige berichten over de woningmarkt. Nu het komend jaar nog even de hypotheekrente door de helft….ach ja waarom ook niet er komt nogal wat (gratis)geld deze kant op(zoals voorspeld) kan de toetsrente ook nog wat naar beneden, en we gaan een vrolijke zomer beleven. En aan alle azijnpissende depressieve huurders hier sterkte met de gematigde verhoogde huur BOVEN inflatie de komende jaren.

  Duidelijk dat jij de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt niet volgt. Zoek op Bloomberg eens op wat de Duitse bund en de NL bond 10yr gedaan heeft afgelopen maand.

 335. lorenzo says:

  Adamus: Hartstikke duur, de ei-caravan. Een zeecontainer geschikt maken voor bewoning is veel praktischer en goedkoper. Het grote probleem is en blijft: waar zet je zoiets naar?

  Geen maandelijkse lasten ( ozb en ander..), niet in NL blijven en elke dag ergens anders neerpleuren , ook de aanhanger nog als optie.

 336. Steven says:

  Adamus,

  🙂 Dure huizen zijn misschien een gevolg van een goed draaiende economie, maar geen doel natuurlijk. Slaat echt nergens op.

 337. jan says:

  Adamus,

  Ha 🙂 was dat maar waar

 338. jan says:

  Adamus: Je bent rijksambtenaar schaal 14

  Ha was dat maar waar 🙂

 339. maff says:

  Griekse toestanden in de polder, inkomen daalt met 800 euro per maand ? Klopt dat ?

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/kwart-nederlanders-ging-er-afgelopen-jaren-flink-op-achteruit

  Kamer van koophandel ( technisch ) failliet
  Honderden banen weg bij Campina

  Is goes on ……..

  Voor ps 🙂 http://clearingthefogradio.org/wp-content/uploads/2013/03/Lost-Jobs.jpg

 340. Quentor says:

  Tijl: Ja dat vond ik zelf ook al raar, want zou betekenen dat iets minder dan 99% van de gezinnen meer dan € 35k per jaar verdienen? Lijkt mij erg sterk.

  Het gaat hier om gezinnen (dus niet alleenstaanden) met één kostwinner en een gezinsinkomen van rond de 35K, niet hoger ÉN niet lager. Het blijkt namelijk dat deze groep zeer kwetsbaar is omdat het geen recht heeft op allerlei sociale subsidies (bijvoorbeeld de huurtoeslag), maar te weinig verdient om dat verschil in voordelen goed te maken. Het is ook werkelijk waar te triest voor woorden, maar in sommige gevallen ben je met 35K slechter af dan met 20K. En al helemaal slechter af als een gezin met 1x 20K en 1x 15K.

 341. Quentor says:

  Jan:
  Echt wat een onzin weer. Heb ik een inkomen waarmee ik een huis kan kopen van 400.000 euro maar ik kies ervoor om niet meer dan 200.000 euro te lenen, dan mag ik maar 90% financieren? Welke pipo heeft dat dan weer bedacht? Als ik erdan voor kies om sneller af telossen dan zit ik in mum van tijd onder die 90%. Als de roverheid dit echt belangrijk vind dan zorgt ze toch via de belasting dat huizenprijzen niet meer dan de inflatie mogen stijgen en dalen? Bovenliggende winst room je 100% af.

  Wanneer jij een inkomen hebt waarmee je 400K aan hypotheek kan binnenharken (afhankelijk van de kredietverstrekker betekent dat een jaarsalaris van 90K) en je nog niet eens in staat bent om 20K te sparen, dan is het inderdaad volkomen onverantwoord om jou een bedrag van 200K uit te lenen op een onderpand dat in de toekomst mogelijk niet volledig dekkend is. Je geeft er namelijk overduidelijk blijk van dat je werkelijk waar voor geen ene meter met geld om kan gaan.

 342. maff says:

  IMF failliet ? IMF zegt : USA de rente mag niet stijgen hoor, anders komen onze uitgeleende centjes niet terug …..

  Wow, kijk ‘m eens gaan, de 10-jaars Staats

  http://www.homefinance.nl/algemeen/informatie/kapitaalmarktrente.asp

 343. ps says:

  maff,

  Nou dan is het gewoon lekker doorgaan of zo je wilt doorspelen, net als op de Titanic!

  “More older Americans are being buried by housing debt”:
  http://finance.yahoo.com/news/more-older-americans-being-buried-070314473.html

 344. maff says:

  ps: “More older Americans are being buried by housing debt”:

  Blijven lachen 🙂

  http://lowres.jantoo.com/retirement-old-age-party-partying-partiers-retirements-birthday-30705730_low.jpg

 345. maff says:

  ps: Het wordt nou menens!

  Vast niet , anders NATO ALERT 🙂 De Grieken stappen er direct uit, en Ruskie en China lachen zich dan een bult ……. over plannetjes gesproken ……

  http://www.mccord-museum.qc.ca/ObjView/M2003.109.3.jpg

 346. Adamus says:

  Steven:
  Adamus,

  Dure huizen zijn misschien een gevolg van een goed draaiende economie, maar geen doel natuurlijk. Slaat echt nergens op.

  Geen idee waar ik het twgenkwam, maar ‘het gevaar’ genaamd deflatie is afgewend: de prijzen stijgen weer. Waar ‘prijzen’ voor staat werd er niet bijgezegd.

 347. Adamus says:

  Adamus: Plasterk heeft goed geboerd, je zult de babbelaar dan ook niet horen klagen: inzet is verviervoudigd

  Gelukmis met de dommen 🙂

 348. maff says:

  Adamus: deflatie is afgewend

  We hebben recht op deflatie 🙂

  Hij doet zijn best maar …….. el toro

  https://images.hedgeye.com/media_assets/0062/5056/Deflation_cartoon_01.21.2015.png

 349. ps says:

  maff, 🙂

  Gelukkig hebben sommigen elkaar nog!
  https://pbs.twimg.com/media/B90MM44CQAIGKfn.jpg

 350. maff says:

  ps,

  Is het toch nog goedgekomen 🙂

  Bernanke’s speech

  http://blog.oregonlive.com/opinion_impact/2008/10/olly10.jpg

 351. maff says:

  Een Schmulletje 🙂

  Kasgeld is tegenwoordig koning!

  Waar hebben we dit eerder gehoord ? Lol

 352. maff says:

  Ondertussen in de NL

  Tjonge, waren we met zijn allen zo lekker aan het schulden afbouwen …….. en dan ineens pardoes 100 miljard erbij

  van
  188480.00 in 1990 naar
  1153444.00 nu

  http://www.tradingeconomics.com/netherlands/private-sector-credit

 353. maff says:

  Private Sector Credit in Netherlands increased 1153444 percent in February of 2015 over the previous month.

  Tradingeconomics

  Stapelgek …..

  Stukkie off-balance erbij ? lol

 354. maff says:

  maff: Private Sector Credit in Netherlands increased 1153444 percent in February of 2015 over the previous month.

  http://www.toonpool.com/user/1631/files/credit_adventure_1075455.jpg

 355. maff says:

  Wie belt DNB ff ? 🙂

  Private Sector Credit in Netherlands is reported by the De Nederlandsche Bank.

 356. maff says:

  ps: Zou het nog goed komen?

  Als DNB nulletjes met eentjes verwisseld ben ik bang van niet http://www.caseyresearch.com/gsd/sites/default/files/Cartoon2.jpg

 357. maarten says:

  hi-halarisch

 358. maarten says:

  Bananasplit, smile youre on candit camera, funniest home videos

 359. bankschroef says:

  debt debt
  het gedrukte geld ligt altijd érgens, de kuntst is om het daar weer weg te halen.

  in ruil voor arbeid gaat het vrij langzaam

 360. Nico de Geit says:

  Anton Kröller kocht De Hoge Veluwe om ‘rijk te lijken’

  Anton Kröller kocht tussen 1909 en 1938 landgoederen op de Veluwe om rijk te lijken. Met het imago van zeer vermogend zakenman, zou het voor hem als directeur van het wereldconcern Muller en Co makkelijker zijn om kredieten aan te trekken.

  lees verder: http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ede/anton-kr%C3%B6ller-kocht-de-hoge-veluwe-om-rijk-te-lijken-1.4975570

 361. erik(trolnogimmerhier) says:

  Geniet van de zon dames en heren, misschien roept het wat positieve gedachte’s op, wat wie weet krijg je de verhuiskriebels wel. Ga nou eerst even een heerlijk ijsje halen, appeltaarten ijs, zelfs dat hebben ze nu, schijn je helemaal blij van te worden.

 362. László says:

  Voor de mensen die niet met het begrip ‘administrative leegstand’ uit het leegstandrapport van vorig jaar om kunnen gaan heeft het CBS aanvullend onderzoek gedaan.
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2015/bijna-de-helft-langdurige-leegstaande-woningen-toch-gebruik.htm
  administrative leegstand is niet gelijk aan ongebruikt of beschikbaar voor de woningmarkt zoals hier vaak gedacht werd.

 363. eric406 says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Geniet van de zon dames en heren, misschien roept het wat positieve gedachte’s op, wat wie weet krijg je de verhuiskriebels wel. Ga nou eerst even een heerlijk ijsje halen, appeltaarten ijs, zelfs dat hebben ze nu, schijn je helemaal blij van te worden.

  Zoals je ziet hebben we allemaal van het mooie weer kunnen genieten. Alleen de loonslaven vonden een bezoek aan deze website belangrijker. Tja, het kan verkeren.

 364. eric406 says:

  László:
  Voor de mensen die niet met het begrip ‘administrative leegstand’ uit het leegstandrapport van vorig jaar om kunnen gaan heeft het CBS aanvullend onderzoek gedaan.
  cbs.nl/nl-NL/menu/…gen-toch-gebruik.htm
  administrative leegstand is niet gelijk aan ongebruikt of beschikbaar voor de woningmarkt zoals hier vaak gedacht werd.

  Het cbs is verworden tot een spreekbuis van het kabinet.
  Er is hier al vaker over de leegstand gesproken, en schijnbaar heeft Blok nu opdracht gegeven om de energierekeningen te controleren.
  Een wietkwekerij gebruikt ook stroom zullen we maar denken. Deze duiding wordt er weer niet bij gegeven.

 365. László says:

  eric406: Een wietkwekerij gebruikt ook stroom zullen we maar denken. Deze duiding wordt er weer niet bij gegeven.

  Een wietkwekerij via de meter, in welke wereld leef jij?

 366. Steven says:

  László,

  Wij leven in Nederland met enorme kantoor-leegstand en tegelijkertijd gebrek aan goedkope huurwoningen. Als ze dat oplossen zijn we weer een goede stap op weg naar goedkopere huisvesting. (Dan moeten de huizenbezitterige politici dat wel willen natuurlijk)

 367. László says:

  eric406: Er is hier al vaker over de leegstand gesproken

  Dat zei ik al, op basis van een artikel over ‘administrative leegstand’. De klok en de klepel.

 368. Hans- says:

  We slopen woningen voor de prijs hoog te houden!
  (citaat:Stef Blok)

 369. László says:

  Steven: Wij leven in Nederland met enorme kantoor-leegstand en tegelijkertijd gebrek aan goedkope huurwoningen.

  Is het ene probleem met het andere op te lossen? Soms wel, maar veel van die lege kantoren staan op plekken waar niemand wil wonen.

  Steven: Dan moeten de huizenbezitterige politici dat wel willen natuurlijk

  Het kost in eerste instantie gewoon geld, veel geld.
  Politici huizenbezitterig?

 370. László says:

  László: Er zijn wel erg veel mensen die zich aangesproken voelen als “volgend kabinet”.

  Blok is het helemaal met me eens. Tot 2018 hoeft er niks te gebeuren.
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/05/beantwoording-kamervragen-over-leengrens-hypotheek.html

 371. Juan Belmonte says:

  Het is rustig in het landje met het grootste derivatendebakel op aarde in een niet financiële instelling: Vestia.

  De rente daalt weer iets verder.
  De huizenverkopen nemen toe
  Volgens RABO nemen de huizenprijzen ook overal toe behalve in een paar gebiedjes in de periferie.

  Jusqu’ ici tout van bien….
  (La Haine)

 372. Juan Belmonte says:

  Ook is het rustig in het land
  Waar de olijven groeien
  En belastingontduiking volkssport nr 1,2,3 is

  Toch tikt de klok
  Ook in Griekenland gewoon verder.

 373. Juan Belmonte says:

  Het herstel van de woningmarkt is in vrijwel alle delen van het land te merken. Dit concludeert de Rabobank in een donderdag verschenen rapport.


  De huizenprijzen stijgen over het algemeen mee met de oplevende woningverkoop. Wel bestaan er op lokaal niveau nog verschillen. In vrijwel alle gemeenten werden meer huizen verkocht, maar in 128 gemeenten daalde afgelopen jaar nog de gemiddelde verkoopprijs. Hoewel het prijsherstel niet uitsluitend is voorbehouden aan de Randstad, stijgen de huizenprijzen in stedelijke gebieden het snelst.

  Logisch dat vrijwel heel Nederland sprake is van herstel, als onder herstel ook prijsdalingen worden gerekend 🙂

  Juan zegt: op naar een flink herstel 🙂

 374. b says:

  Off-Topic:
  ‘Afschaffen contant geld medio 2018 door ‘Brussel’om de Euro te redden, vlucht in o.a. vastgoed’:
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/EU-wil-euro-redden-door-contant-geld-totaal-af-te-schaffen

  ‘Belastingdienst krijgt directe en onbeperkte toegang tot Uw bankrekening’:
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/EU-Belastingdienst-krijgt-directe-en-onbeperkte-toegang-tot-uw-bankrekening

  Met terugwerkende kracht van 10 jaar wordt je bankrekening bekeken of er alsnog Belasting geheven kan worden.De Grieken gaan ons voor.

 375. maff says:

  Juan Belmonte: Juan zegt: op naar een flink herstel 🙂

  CPB ( die van de vergeten dossiers ) doet haar best
  Risicorapportage Financiële markten

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/06/risicos-nederlandse-economie-deel-2/

  Voor ps 🙂 http://www.dhunplugged.com/wp-content/uploads/2012/05/stock_market_cartoon.jpg

 376. maff says:

  CPB ( vast ook een vergeten dossier? )

  Woekerpolissen gevaar voor de toekomst levensverzekeraars …….

  http://www.volkskrant.nl/economie/woekerpolissen-gevaar-voor-toekomst-levensverzekeraars~a4058249/

  Prof A. Boot schat de compensatie op 20 tot 30 miljard, maar dat even terzijde …….

  Spaarhypotheken ?

 377. a says:

  maff:
  Beleggers zijn woedend …….

  Sociaal huurakkoord

  nrc.nl/nieuws/2015…llig-in-huurakkoord/

  Ik lees nergens dat “beleggers woedend zijn” in dit artikel. Zou ook vreemd zijn, want beleggers hebben in de regel weinig tot niets van doen met woco’s. Eigen fantasie weer op hol geslagen?

 378. a says:

  maff: Kasgeld is tegenwoordig koning!
  Waar hebben we dit eerder gehoord ? Lol

  Dat hoor ik hier al jaren. In de tussentijd blijven mijn aandeeltjes maar stijgen en de rentes op mijn spaargeld en deposito’s maar dalen.

 379. a says:

  eric406: Zoals je ziet hebben we allemaal van het mooie weer kunnen genieten. Alleen de loonslaven vonden een bezoek aan deze website belangrijker. Tja, het kan verkeren.

  En zo gauw het weer wat slechter wordt, gaan we hier weer gezamenlijk klagen hoe slecht het gaat in NL en dat alles kapot gaat?

 380. ps says:

  maff, 🙂

  “It’s a kind of magic”… 🙂
  http://media.cagle.com/111/2015/06/04/164736_600.jpg

 381. a says:

  Steven:
  László,

  Wij leven in Nederland met enorme kantoor-leegstand en tegelijkertijd gebrek aan goedkope huurwoningen. Als ze dat oplossen zijn we weer een goede stap op weg naar goedkoperehuisvesting. (Dan moeten de huizenbezitterige politici dat wel willen natuurlijk)

  Kantoren ombouwen is in de meeste gevallen niet rendabel. Slopen en opnieuw beginnen is over het algemeen goedkoper. Ook staan kantoorpanden op plaatsen waar de infrastructuur niet geschikt is om te wonen.

  Juan Belmonte: De rente daalt weer iets verder.

  Dat is dan een dagkoers neem ik aan? Laatste maand zien we juist dat kapitaalrentes beginnen te stijgen. Of het doorzet? Geen idee.

 382. maff says:

  a: Eigen fantasie weer op hol geslagen?

  Stond in het blad dat niet genoemd mag worden 🙂

  fd.nl/…/commerciele-woningbeleggers-furieus-over-sociaal-huurakkoor…

 383. Steven says:

  a,

  Overigens: kantoren staan juist vaak op plaatsen waar je wel prima kan wonen. En als de bouwers geen kantoren meer hoeven te bouwen kunnen ze ook elders (ruimte zat: zelfs rond Amsterdam en zo)woningen bouwen. Is het zo simpel? Ja het is simpel; alleen moet de politiek dat willen.

 384. László says:

  Juan Belmonte: Logisch dat vrijwel heel Nederland sprake is van herstel, als onder herstel ook prijsdalingen worden gerekend

  Snap je dat nu nog niet? Herstel gaat in de eerste plaats om transacties, de economische impact van verhuizen is groot. De prijs is bijzaak.
  Het aantal transacties stijgt met 30+% en de prijzen met 1%, waar zou het herstel nu zitten? Ben jij zo’n hogehuizenprijzenminnaar?

 385. maff says:

  CPB zegt: ‘Daarnaast is het verstandig een snellere en efficiëntere afwikkeling van balansproblemen van huishoudens en niet-financiële bedrijven mogelijk te maken.’

  In drie lessen ……… http://www.cpb.nl/persbericht/3215832/drie-lessen-uit-zeven-jaar-stagnatie-in-de-eurozone

  Dat is gek want ondertussen wordt het krediet met meer dan 1 miljoen% m/o/m omhoog geschroefd in de private sector, zie boven

  Aan de ene kant balansproblemen oplossen en aan de andere kant het krediet weer hoog op de balansen gooien ? Wie is hier nou maf ….

 386. maff says:

  Het draadje hapert met grote haperen ….. er komt bijna nikx meer door …..

 387. maff says:

  Ondertussen in Twente

  Twentse huishoudens vragen massaal hulp met financiën

  http://www.tubantia.nl/regio/twentse-huishoudens-vragen-massaal-hulp-met-financi%C3%ABn-1.4969994

 388. maff says:

  Linkje lukt niet

  De omgevallen boekenkast Dirk Bezemer

  In de Balie …… Grunn uiteraard 🙂

  Met ons geldstelsel is nikx mis …..

 389. Tijl says:

  Omgebouwde kantoren en goedkope huurwoningen is niet compatible met elkaar. De huurprijs van woningen in omgebouwde kantoren zijn per definitie hoog. Amsterdam 700 euro voor 35 omgebouwde vierkante meters. Niet leuk.

 390. Steven says:

  Tijl,

  Onzin..met deze lage rente kunnen de gemeenten bouwen en zwaar verdienen op de huren. Maar ze doen het niet omdat ze kotsen van lagere huizenprijzen. (sukkels)

 391. Steven says:

  Tijl,

  Onzin..met deze lage rente kunnen de gemeenten bouwen en zwaar verdienen op de huren. Maar ze doen het niet omdat ze kotsen van lagere huizenprijzen. (sukkels)

 392. lorenzo says:

  a: Dat is dan een dagkoers neem ik aan? Laatste maand zien we juist dat kapitaalrentes beginnen te stijgen. Of het doorzet? Geen idee.

  lopende onderzoeken (..) laten al een tijdje de rentes , zij het langzaam, dalen .

 393. lorenzo says:

  maff: Wie is hier nou maf ….

  …de belastingbetaler uiteindelijk .

 394. Nico de Geit says:

  Provincie Gelderland trekt geld uit voor bestrijding leegstand

  De provincie Gelderland wil geen verloederde plekken accepteren in steden en dorpen. Als die toch ontstaan door leegstand van winkels of kantoren, wil de provincie meebetalen aan plannen voor een nieuwe toekomst voor die gebieden.

  http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/provincie-gelderland-trekt-geld-uit-voor-bestrijding-leegstand-1.4979343

 395. Juan Belmonte says:

  a,

  De rente
  Geeft al tijden lang niet meer
  De prijs van geld weer.

  Vraagt u het eens mkb ondernemer

 396. Johanna says:

  Cynicus economicus: Misschien, al heb ook ik de indruk dat men als referentiefiguur maar LvM gekozen heeft vanwege diens ongecompliceerde teksten en ongenuanceerde
  stellingnames. Gezien de doelgroep een voor de hand liggende keuze.

  Ja, dat zullen vermoedelijk niet de lezers van Econometrica zijn. Waarschijnlijk types, die vooral ontvankelijk zijn voor de politieke strekking en in hun vaak extatische idolatrie (“greatest social scientist ever”, ed. )de rest maar op de koop toe nemen.

  Maar ‘ongecompliceerd’ zou ik bv. zoiets als H.A. niet willen noemen, die pedante parade van doctrinair politiek-economisch fundamentalisme, methodologische extravagance, triomfantelijk getoonzette maar triviale tautologieën, wonderbaarlijke logica en epistomologische balderdash, waarmee de auteur, na ons opgehelderd te hebben over onze rol in de kosmos, laat zien allesbehalve een Dünnbrettbohrer te zijn.

  Problematisch gefundeerd (praxeologie), en logisch inconsistent zou eerder mijn beschrijving zijn.
  Zie bv.de bijtende kritiek van logicus/econoom Menger jr. op enkele ‘bewijzen’ van het “..es gibt keine andere Möglichkeit..” type. ( Menger(1936) Remarks on the Law of diminishing Returns)

  Cynicus economicus: zich via allerlei LvM cursussen en zomerscholen laten inlijven bij de stoottroepen van Koch&co

  Het kan voor de Bühne zijn, maar ik heb het gevoel dat Koch zich teruggetrokken heeft uit het LvMI. Ook gezien het schisma bij de Amerikaanse ‘austrians’, met als combattanten enerzijds de rabiate straatvechters van het LvMI, waar zelfs Hayek nog als softie geldt wegens diens “social democratic tendencies” en daartegenover de ietwat gematigder, meer op Hayek/Lachmann gerichte artiesten van de George Mason Uni. Leidende econoom bij de GMU, een in naam publieke instelling, is Tyler Cowen van Kochs Mercatus Center, die door speltheoreticus Tom Schelling van z’n LvM enthousiasme werd genezen.

  Cynicus economicus: in dit schema van de economische macht,

  Interessant schema, maar geeft weliswaar de connecties tussen de verschillende organisaties, echter m.i.te weinig het relatieve belang van de diverse deelnemers.
  Vraag me trouwens af wat de rol is van Heritage bij VNL ,waar onze narcistische, voormalige consigliere M, na z’n openbare conversie van beurzensnijder tot verantwoordelijk vaderfiguur, tegenwoordig uithangbord mag zijn.

  Cynicus economicus: Bedankt, maar hoe kom ik in vredesnaam aan dat Tagesblatt?

  Dat weet ik eigenlijk ook niet zo één-twee-drie. Veel van dit soort gegevens heb ik van mijn grootvader, monetair econoom en gentleman-bankier oude stempel. Toen na de Reagan/Thatcher omwenteling bankieren steeds meer een race naar de ethische bodem werd, hield hij het bankieren maar voor gezien. Hij wilde een boek schrijven over de oorsprong van de economische theorieën, die hij van beslissende invloed achtte op de ontstane situatie, maar het is er niet meer van gekomen.
  Toen ik na z’n overlijden z’n huis overnam vond ik in de bibliotheek een enorme collectie boeken (w.o. een gesigneerde GT),microfiches,documenten,uittreksels, brieven(o.a.Keynes aan Koopmans), citaten, verwijzingen, etc. Niets gedigitaliseerd maar alles ingedeeld mbv een nogal omstandig kaartsysteem. Zag het daarin als aantekening. Als ik meer tijd heb, wil ik nog wel eens verder zoeken.

 397. Frank77 says:

  LTV: onafhankelijke taxatie of Koopsom.

  90% van de koopsom is beter dan 90% van getaxeerde waarde. Hoe wordt LTV nu gehanteerd ?? Een onafhankelijke taxatie die door de hypotheek nemer betaald wordt is niet onafhankelijk. Diegene die je de hoogste getaxeerde waarde biedt, die gun je de opdracht.

  Kortom hoe “lek” is dit LTV-mantje of is het de koopsom waar men het over heeft??

 398. lorenzo says:

  …een waarde van een huis bestaat niet , derhalve de basis van het ”probleem”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*