Banken-lobby vecht tegen verbod op tophypotheken

Elly Blanksma lobby trutjeHoogervorst was zaterdag te gast bij de duizenden beleggers op de Dag van de Belegger in de RAI. Uit diverse interviews en gesprekken kwam een getergde Hoogervorst naar voren. “Door de crisis zullen we nog 10 jaar moeten bloeden.”

Tophypotheek
Hoogervorst is droevig over het feit dat het de AFM na 2 jaar nog steeds niet is gelukt om de tophypotheek aan te pakken. “Door de lobby van de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, bij de politiek is het er nog niet, terwijl we een heel genuanceerd voorstel hebben gedaan. Het zijn achterhoede gevechten van de NVB.”

sitestat

 

bron: RTL Z

Share Button
Tagged with:
38 comments on “Banken-lobby vecht tegen verbod op tophypotheken
 1. nhz says:

  Hoogervorst heeft als één van de weinig politici een consistente boodschap; wel tekenend dat hij ook onder dit kabinet geen poot aan de grond krijgt. Vermoedelijk moeten er eerst een paar grote banken failliet gaan voordat Den Haag maatregelen durft nemen om dit gebied (d.w.z. als het te laat is).

 2. ll says:

  De Heer Wellink van DNB had hetzelfde verhaal.

  Wat hebben we aan toezichthouders die geen mandaat hebben om toezicht te houden …..

 3. tinus says:

  Een roepende in de woestijn.

  Wat je ziet is tekstboek “insider outsider” problematiek.

  Neem de huizenprijzen. In de hele discussie hebben de insiders – de huizenbezitters met in het zog de banken en bouwers – onevenredig veel invloed.
  De outsiders, de mensen die best een huis zouden willen kopen, komen niet of nauwelijks door in de besluitvorming. Zelfs niet in de beeldvorming. Zie bijvoorbeeld het recente stuk in de Volkskrant over kopers die het nú aandurven om een huis te kopen. Typerende positieve verhalen, voorzien van een “analyse” van een aantal deskundigen, vanzelfsprekend de usual suspect zoals de VEH, NVM en Piet “ik zit zelf in de markt dus kan die alleen maar omhoog” Eichholtz. Geen verrassing dat deze deskundigen het een prima vinden dat men zich voor drie ton in de schulden steekt voor een doorsnee rijtjeshuis.

  Pensioenen precies hetzelfde verhaal. De pensioenpositie is nu al slecht, en die wordt alleen maar slechter omdat de babyboomers de komende jaren met pensioen gaan, en het aantal werkenden op pensioengerechtigden afneemt. De insiders zijn de mensen die nu pensioen genieten of binnenkort met pensioen gaan. Zij doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Tel daar eens bij dat de meeste babyboomers ook nog eens het geluk hebben dat zij een zeer forse overwaarde op hun huis hebben, en je ziet een genante vertoning, waarbij de mensen die zo goed als alles hebben geen stapje terug willen doen, wat de rekening voor de huidige generatie werkenden, toevallig ook die personen waar de babyboomers graag hun huis voor 4 ton aan verkopen, alleen maar forser maakt.

 4. Robald says:

  Dit stukje film ging dus totaal niet over de aanpak van tophypotheken. Dikke fail helaas.

 5. Merijn Knibbe says:

  Voor de liefhebber (want volgens mij kunnen die hogere pensioenpremies best wel eens wat met de komende problemen bij de banken te maken hebben):

  http://rwer.wordpress.com/2010/11/27/thought-for-the-dutch-dont-mention-the-houses/

 6. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  De crises is nog lang niet voorbij.

  We moeten ons dus NU grote zorgen maken over zaken die op 20-30-40-50 jaar van nu spelen en die spelen (alleen) op gebied van pensioenen.

  We schuiven de problemen door naar de toekomst ….

  Ondertussen vraagt men in Hogehuizenprijsminnend NL nog steeds 10 maar bruto Jan Modaal (330.000 euro, ruim 700.000 guldens) voor een gemiddelde koopwoning.

  Mucha suerte con la venta.
  el cabaret gratuito total
  🙂

 7. Dawg says:

  @3 Tinus

  “De pensioenpositie is nu al slecht, en die wordt alleen maar slechter omdat de babyboomers de komende jaren met pensioen gaan, en het aantal werkenden op pensioengerechtigden afneemt.”

  Pensioenen worden, anders dan bij de AOW, gefinanciert d.m.v. een stelsel van kapitaaldekking. Pensioengerechtigden sparen derhalve hun eigen pensioen bij elkaar. Als premie en aanspraken derhalve op elkaar zijn afgestemd komen de pensioenen derhalve niet tenlaste van de komende generaties.

 8. Juan Belmonte says:

  Deze crisis is ontstaan omdat er wereldwijd jaáarenlang, … zeg 10-15 jaar, veel te veel leningen zijn verstrekt .. en niet in de derde wereld nee juist in de ontwikkelde landen.

  Welnu qua hypotheken lopen we voorop, hier zijn de nog steeds hooggewaardeerde huizen het meest schuldenbeladen, ook meer schuld dan in landen waar wel een forse correctie van 30-40% heeft plaatsgevonden.

  Kijk da’s wat er gebeurt als de rente structureel kunstmatig laag is.

  Allen hier in Holland (dit is hèt bewijs) zijn we ècht anders …

  Advies aan de heer Drs. Hans Hoogervorst:
  don’t mention the houses

 9. Juan Belmonte says:

  @5 Merijn Knibbe

  Juan begrijpt meer van uw verhaal dan van het interview met de heer Drs Hans Hoogervorst.

  Hij legt J.i. niet uit wàt nu het probleem is met die pensioenen. Is het gespaarde verdampt (b.v. in USA waardepapier die met de huizenmarkt mee bewogen) ?

  Maar het kan zijn dat Juan gewoon de boodschap niet opgepikt heeft, wellicht is er hier iemand die de woorden van de AFM-voorman kan vertalen.

 10. Juan Belmonte says:

  @ ardiofragment

  Laten we constateren dat de heer Weekers denkt dat de HRA woningbezit in Nederland stimuleert.

  Wij hebben het hier over Nederland. Zou hij Nederland op dezelfde planeet bedoelen als de Nederlanden waar Juan aan denkt als-i NL bedoelt ?

 11. Dawg says:

  @8 Juan Belmonte

  Hier een poging:

  Als je 40 jaar lang iedere maand
  600 euro op een rekening zet waarop je per maand 0,25% rente
  (historisch gemiddelde van de reele lange rente, dacht ik)vangt, dan heb je aan het eind van de rit 557.024 euro en 33 cent bijeengespaard. Noem het je pensioenaanspraken. Pensioenaanspraken die horen bij een salaris van gemiddeld 3.000 euro, uitgaande van een penioenpremie die 20% van het brutoloon is.

  Wie op z’n 65-ste met pensioen gaat heeft (als hij een man is),uitgaande van de huidige stertekansen op die leeftijd, nog een levensverwachting van 15 jaar. Je kan dan aan het eerder genoemde bedrag van 557.024 euro en 33 cent 15 jaar lang iedere maand steeds 3.837 euro ontrekken. Aan het eind van de laatste opname is het saldo dan nul. Die 3.837 euro is aanzienlijk meer dan 70% van je gemiddeld verdiende loon en dan is de AOW uitkering er nog niet eens bij opgeteld.

  Wat ik maar wil zeggen met dit tentatieve gereken is dat de huidige pensioenregelingen niet a priori “onbetaalbaar” zijn en daarmede een piramidespel zijn dat de boomers “ten koste” van de jongere generaties spelen. Al willen types als Hoogervorst ons graag anders doen geloven.

  Jij weet inmiddels meer dan genoeg van de Nederlandse woningmarkt om te begrijpen dat, mochten de prijzen op die markt straks instorten en in hun val banken, pensioenfondsen en de overheidsbegroting mee slepen, er dan geen sprake is van een natuurverschijnsel, maar van een “accident waiting to happen”. “Blaming the victim” en “verdeel-en-heers” zullen dan de tactieken zijn waarmee de verantwoordelijken hun handen in onschuld zullen trachten te wassen. Hoogervorst is zich alvast aan ‘t warm draaien.

 12. bigD says:

  Kan iemand mij uitleggen wat het probleem is met tophypotheken? Dit is een serieuze vraag. Ik krijg namelijk het gevoel dat we een symptoom van het probleem en niet het wortel van het probleem hiermee proberen aan te pakken.

 13. Juan Belmonte says:

  @11

  Kijk nu rekent iedereen zich rijk op basis van opgepotte toekomstige deflatie.

  Dat is eindig dat rijk rekenen. Dat is in Ierland verdampt, USA ook, Spanje ook maar dat zien we nog niet in de pers.

  Straks is ook in NL sprake van een vernieuwd realisme.

  Dat de schoen wringt bij de welvaartsvaste pensioenaanspraken is wel duidelijk. Dat zijn héle forse garanties bij wat er komen kan.

  In 17e eeuw rulede Holland de waves, in de 21e eeuw zijn we gewoon een Calimero landje en kunnen we denken dat we alles kunnen garanderen maar in het Grote Spel spelen we niet mee.

  Garanties gelden tot de Garantiestellende partij niet meer geloofwaardig is. De spaarders van ICE-save en DSB kunnen hier (helaas) uit eigen ervaringen over meepraten.

 14. Juan Belmonte says:

  @BigD

  Kan iemand mij uitleggen wat het probleem is met tophypotheken?

  Probleem is dat de huizenprijs-spiraal gevoed is door een nog grotere hypotheekschuld-spiraal.

  Hierbij is aan gezinnen steeds méér en steeds risicovoller uitgeleend -bij een rente-mechanisme die zijn werk niet kan doen (kunstmatig laag).
  Risico = lenen maar niet terugbetalen.

  Bij USA en Ierland zagen we die risico’s werkelijkheid worden: mensen konden niet meer terugbetalen. Allerlei hypotheken werden waardeloos en de producten waar ze in verpakt waren ook.

  Vandaar dat Juan gekscherend zegt: NHG naar 3.000.000 lost alles op (op de korte termijn en op de lange termijn kunnen we ons meten met Zimbabwe).

  Kortom om de financiële stabiliteit vereist enige voorzichtigheid met lenen.

  Vroeger hanteerde men bij boekhouden wel eens voorzichtigheidsbeginsels. .Deze werden als steeds minder hip ervaren en zijn waarschijnlijk in de Vaart der Volkeren afgeschaft.

 15. Dawg says:

  @11 Juan

  Ik ben in mijn berekeningen bewust uitgegeaan van een jaarlijks rendement van drie procent. Dat is het langjarig gemiddelde van de REELE rente, de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie. Zou ik met inflatie rekening houden dan zou ik in mijn berekeningen een hoger percentage gebruiken. De pensioenaanspraken zouden dan tot hogere nominale bedragen leiden, maar niet tot meer koopkracht.

  Het echte probleem is, nogmaals, niet de a priori onbetaalbaarheid van de Nederlandse pensioenen. Het probleem is de fondsen vermogen hebben uitgeleend aan partijen die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen omdat ze teveel geleend hebben.

  Uiteraard dringen de parallellen met de insolventie van de PIIGS zich op. Hier zijn het geen individuele huishoudingen die onsolvabel geworden zijn, maar hele landen. Maar ook hier is weer te veel geleend vanwege een te lage rente en ook hier gaan banken en pensioenfondsen klappen krijgen. En ook hier is weer sprake van “een accident waiting to happen” in plaats van een natuurramp.

  Zie bijvoorbeeld:
  http://www.larouchepub.com/other/interviews/2005/3232_hankel.html

 16. Okkie says:

  @4
  Newsflash:
  er is geen aanpak van tophypotheken. Uit het filmpje kwam naar voren dat volgens Frans Weekers mensen zelf mogen weten of ze een aflossingsvrije tophypotheek nemen.

 17. Okkie says:

  @7 Dawg
  Er bestaan wat twijfels over manier waarop de premies en aanspraken op elkaar worden afgestemd o.a. bij het Alternatief Voor Vakbond. Het heeft er de schijn van dat huidige pensioengerechtigden meer aan het pensioen onttrekken dan ze zelf hebben ingelegd. Dit wordt betaald door mensen die nu pensioenpremie inleggen.

  In het ABP is zo’n 25 miljard te weinig premie ingelegd door de werkgever. Dit staat in de Volkskrant van 27 november.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1064961/2010/11/26/Reporter-overheid-onttrok-25-miljard-euro-aan-pensioenreserves-ABP.dhtml

 18. Okkie says:

  @11 Dawg
  Uit diverse rapporten blijkt dat er veel minder dan 20% pensioenpremie is ingelegd, soms zelfs maar 5%.
  http://www.avv.nu/downloads/category/30-pensioenen.html

 19. Dawg says:

  @17 Okkie

  Aan het begin van de jaren ’90 had het ABP nog een dekkingsgraad van om en nabij de 200%, In regeringskringen sprak men toen zelfs over “overreserves” die maar eens belast moesten worden.

  Een goed pensioen is duur, vandaar het gezegde dat je van de vijf werkdagen er eentje voor je pensioen werkt. In de jaren ’90 is maar al te vaak gezondigd tegen die wetenschap.
  Premies werden verlaagd, soms werden er zelfs bedragen onttrokken aan de vermogens van de fondsen (zoals door de overheid bij het ABP). Dat ging allemaal goed zolang de lagere premieafdracht gecompenseerd werd door hogere beleggingsopbrengsten. Tot de zeepbellen op de beurs knapten. Toen was Leiden in last.

  Als jij jaren lang een premie voor je inboedelverzekering betaalt, maar de verzekeraar kan bij brand niet uitkeren omdat de premies verliesgevend zijn belegd of te onverantwoord laag zijn vastgesteld, wie is er dan verantwoordelijk? De verzekerde of de verzekeraar.

  Wat je op dit moment meemaakt is een onbeschaamd onder tafel spelen van verantwoordelijkheden, waarbij dankbaar ingespeeld wordt op sentimenten tegen de boomer-generatie.

 20. Jeroen says:

  @Dawg: ik krijg een heel ander rekensommetje….

  Ik ga ervan uit dat iemand 40 jaar lang modaal heeft verdient (nu 30k). Het CBS laat een ‘inflatiecijfer’ op het modale inkomen zien van gemiddeld 2.3% over de afgelopen 30 jaar, dus 40 jaar geleden is de fictieve persoon in kwestie met ruim 12 duizend euro begonnen. Afdracht pensioenpremie is 20%. Ik ga verder uit van 3% jaarlijks rendement, dan kom ik uit op een totale spaarpot van 275 duizend euro, dus minder dan de helft van wat jij hebt berekend!

  Het rekensommetje wordt daarmee veel minder rooskleurig…

 21. Jeroen says:

  PS @20:

  Om ook op 550k uit te komen moet ik een rendement van 6.3% aanhouden.

 22. Dawg says:

  @17/18 Okkie

  Martijn verwijst in een andere draad naar een uitzending van reporter. itzending lijkt in te gaan op de punten die ik aansnij.

  http://reporter.kro.nl/uitzendingenreporter/_2010/101127_pensioenroof.aspx

 23. Dawg says:

  @21 Jeroen,

  Gaat er vanuit dat iemand vanaf nu 40 jaar lang iedere maand 600 euro op een rekening zet waarop een rente staat van 0,25 procent per maand. Na 40 jaar, of wel 480 maanden staat dan een bedrag van:

  600x(1,0025)^480 + 600x(1,0025)^479 + 600x(1,0025)478+ …..etc.

  Ik heb het over reele rente in de zin dat ik het effect van inflatie even buiten beschouwing laat.
  “^” staat voor “machtsverheffen”
  600x(1,0025)^480 = 1.989,09
  Betekent niks anders dan dat je eerste storting van 600 euro na
  40 jaar is aangegroeid tot een bedrag van bijna 2.000 euro.
  Er ontstaat dan een meetkundige reeks bedragen met het genoemde totaal van 557.024 euro

  Ga je er van uit dat je besparingen/ beleggingen met de inflatie meegroeien dan moet je dus het maandelijkse percentage van 0,25% verhogen met de trendmatige inflatie. De eindwaarde van het pensioenkapitaal wordt daardoor hoger, maar de koopkracht natuurlijk niet.

 24. Martijn says:

  Ik heb het over reele rente in de zin dat ik het effect van inflatie even buiten beschouwing laat.

  Technisch gesproken is reële rente juist de uitkomst nadat je hebt gecorrigeerd voor inflatie.

  Jij hebt het dus over nominale rente.

 25. Dawg says:

  @24 Martijn

  Ik druk me misschien wat onduidelijk uit. Bij een nominale rente van bijvoorbeeld 5% en een inflatie van 2% wordt je reele rente:

  (1.05 / 1,02) – 1 = 1,029 – 1 = 0,29

  De nominale rente is dus (bij benadering) gelijk aan de reele rente + de jaarlijkse inflatie.

  Ik meen te weten dat het lange termijn gemiddelde van de reele rente zo’n 3% per jaar en daarom reken ik met 0,25 % per jaar. Door de reele te gebruiken hoef ik me niet het hoofd te breken over de vraag wat de inflatie de komende jaren gaat doen. Ik veronderstel slechts dat de de inflatie weerspiegeld wordt in het verschil tussen nominale en reele rente. Als dat niet zo is verliezen m’n berekeningetjes hun betrouwbaarheid.Als de nominale rente in de toelomst sneller stijgt dan de prijzen is de toekomstige pensionado beter af, in de omgekeerde situatie wordt de koopkracht van z’n pensioen gestaag uitgehold.

 26. Dawg says:

  Correctie op @Dawg 25

  “daarom reken ik met 0,25 % per jaar”

  moet natuurlijk zijn:

  daarom reken ik met 0,25 % per MAAND

 27. Okkie says:

  @19
  Ik stel de boom-generatie niet verantwoordelijk voor het slechte pensioenbeheer, maar de pijn moet wel eerlijk tussen de generaties verdeeld worden. Het is wel zo dat de werknemer het prima vond dat de premies verlaagd worden en dan geen uitkering mag eisen die er niet in zit.

 28. Okkie says:

  @dawg:
  De dame van het ABP heeft de Steen der Wijzen gevonden (vanaf 9:06).
  http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1013447-pensioenfraude

 29. nhz says:

  @7:
  “Pensioengerechtigden sparen derhalve hun eigen pensioen bij elkaar”

  ja, op basis van volstrekt onrealistische rekenmodellen.

  @11:
  Uh, wat voor topambtenaar praten we nu over, als die 40 jaar geleden al 3000 euro per maand verdiende? volgens mij is het een onzin berekening die je hier maakt, waarschijnlijk hebben de mensen die het systeem bedachten ook zo gerekend en zitten we daarom nu met de gebakken peren.

  @13:
  in de 17e eeuw deden we in tulpebollen en nu in huizen; weinig veranderd eigenlijk.

 30. Dawg says:

  @27 Okkie

  Uiteraard moet de pijn van verliezen eerlijk verdeeld worden over de generaties, maar types als Hoogervorst zouden maar wat graag hebben dat de discussie zich daarop zou focussen. En zou uitmonden in de conclusie dat de pensioenen
  “onbetaalbaar” zijn geworden. En dat het “dus” eerlijk is dat we allemaal langer gaan werken voor een lager pensioen.

  Mag ik je eraan herinneren dat we op dit moment 4,5 procent van ons bbp betalen aan AOW uitkeringen. Dat was in 1990 met een veel lager percentage 65-plussers nog 5,5% van het bbp. Klaarblijkelijk hebben we de inflatie al de nodige koopkracht van de AOW laten afschaven. De VUT-prepensioenen zijn dichtgeschroeid en pensioen zelf is inmiddels verlaagd van 70% eindloon naar 70% procent middelloon. Hoever moeten we gaan met het “betaalbaar” houden van de pensioenen? Hoever moeten we gaan om de andere EU landen voor te blijven die precies het zelfde doen als wij?

 31. Okkie says:

  @30 Dawg
  Ik begrijp uit het Reporter-filmpje dat het uitkeren van VUT-pensioen en eindloon helemaal nooit was ingecalculeerd, maar deel uitmaakte van het afromen van het fonds. Dit zijn voorbeelden waarin de ene generatie onevenredig profiteert van het pensioenfonds ten nadele van jongeren. Een verlaging van de AOW impliceert ook dat er nu meer pensioenpremie ingelegd moet worden om op het gewenste eindbedrag uit te komen. Mensen die ongewenst werkloos of arbeidsongeschikt zijn gaan wel een armoedige toekomst tegemoet.

 32. Dawg says:

  @29 nzh

  Mijn berekening is geldig voor voor zover er jaarlijks een gat zit van 3 procent tussen de nominale rente en de inflatie.
  Als dat zo is bouwt een werknemer met een te verwachten gemiddeld inkomen van 3.000 bruto per maand in de komende 40 jaren een pensioenvermogen op van ruim 550.000 euro in koopkracht van nu. Dat is alles wat ik zeg. Verander de parameters van de berekening en de uitkomsten veranderen. Zo zal iemand die 40 jaar geleden begon met werken natuurlijk tegen een lager gemiddeld loon aan kijken.

  Uit dat vermogen van 550.000 euro kun je vervolgens 15 jaar lang maandelijks 3.800 euro putten. Die 3.800 bedraagt 126% van je gemiddeld brutoloon. Heel van meer dan die 70% die zogenaamd niet betaalbaar zou zijn.

  Een percentage van 70% van het gemiddelde loon wordt pas onbetaalbaar als de reele rente (nominale rente – inflatie) daalt tot onder de kwart procent per jaar!!!!! (Geen dank, ‘k heb een rekenmachientje waarmee je dit dit soort calculaties binnen een minuut uitvoert. Je hoeft slechts drie parameters in te stellen.)

  ‘k Geef toe, de monetaire autoriteiten doen op dit moment hun uiterste best de reele rente negatief te maken, maar dat gaat natuurlijk geen veertig jaar duren. Een reeel rendement van 0,25 per jaar gedurende 40 jaar is luchtfietserij.

  Ik zeg dus: Houdt de dief!!! Pensioenroof!!!

 33. nhz says:

  @32:
  “Mijn berekening is geldig voor voor zover er jaarlijks een gat zit van 3 procent tussen de nominale rente en de inflatie.”

  zoals de laatste tien jaar bijvoorbeeld? en op voorwaarde dat je de officiele inflatiecijfers geloofd?
  dream on …

 34. Dawg says:

  @33 nzh

  Voor zover dat al niet gebeurd is gaat er naar alle waarschijnlijk een berg pensioenvermogen verdwijnen in de zwarte gaten van Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, of waar ook onze pensioenvermogens gestald zijn.

  Tegenstanders van de euro hebben dit soort ontwikkelingen voorspelt. Het wegvallen van wisselkoersrisico’s en het ontbreken van een eigen rentestand zou een permanente kapitaalstroom van Noord naar Zuid op gang brengen. En nu zitten we dus met de gebakken peren. Onze debiteuren gaan niet betalen. Hoe gaan onze politici dit nieuws brengen?

  Dat gaan ze niet. Ze proberen de discussie voortdurend op een zijspoor te zetten door de problemen met de pensioenfondsen toe te schrijven aan vergrijzing, een plotselinge stijging van de gemiddelde levensverwachting of niet nader gespecificeerde
  opmerkingen over “onbetaalbare” pensioenen.

 35. nhz says:

  @34:
  Onze Euro politici gaan het probleem oplossen met de geldpers: dan krijg iedereen nominaal wat er beloofd is (ook de Ieren en de Grieken, de pensionado’s en de huiseigenaars), alleen is het dan niet waard wat mensen in gedachten hadden. Maar dan is het moeilijker om hard te maken dat je getild bent dan wanneer de markt gewoon zijn werk doet.

  Zowel de huizenmarkt, de pensioenen als Europa zijn constructies waarvan iedereen had kunnen inzien dat ze op termijn, met de huidige opzet, onhoudbaar zijn.

 36. Dawg says:

  Inflatie anomiseert (“deresponsibiliseert” las ik op een ander forum)de politieke verantwoordelijkheid van de pensioendiefstal, de overheveling van het vermogen van spaarders naar leners.

  De vraag is dan wel of Frau Merkel nog bereid en in staat zal zijn een dergelijk beleid aan haar achterban te verkopen.

 37. Dawg says:

  @28 Okkie

  Steengoeie uitzending van Reporter. Journalist heeft zich goed voorbereid en laat zich niet afpoeieren door de gemeenplaatsen van de diverse woordvoerders. En dan blijken er nogal wat keizers geen kleren aan te hebben.

  Mensen die al wat beter thuis waren in de materie zullen misschien niet veel gehoord hebben wat ze al niet in grote lijnen wisten, maar voor veel pensioendeelnemers zullen toch de schellen van de ogen zijn gevallen.

  In de uitzending zitten nogal wat memorabele uitspraken. Mijn favoriete moment zit aan het eind van de uitzending waarin F.Bosch ingaat op de ontwikkeling van de dekkingsgraad bij de fondsen.

  Alles bijeengenomen kan je alleen maar constateren dat problemen met de fondsen, in tegenstelling tot wat de verantwoordelijken voortdurend willen suggereren geen natuurramp, maar (net als de crisis op de woningmarkt) de uitkomst van een “accident waiting to happen”.

  Uiteraard is niemand verantwoordelijk voor de thans ontstane situatie.

 38. bigD says:

  @Juan Belmonte(14)
  Ik zie tophypotheken als een symptoom van een systeem waar de hypotheekverstrekker (dwz de banken) en de -nemer geen neerwaarts risiko hadden. Het was economisch volledig rationeel voor beide partijen om tophypotheken af te sluiten. Het is ook rationeel om dat nu niet meer te doen. Dus binnen het raamwerk waarin geöpereerd werd deed de markt goed haar werking. Helaas is het raamwerk zo rot, corrupt en pervers als het maar kan. Ik zou zeggen gooi het raamwerk uit het raam en pak HRA, NHG, de gereguleerde huurmarkt en dergelijke aan. Of nog beter het hele financiële systeem van FRB, fiat en inflatie. Tophypotheken afschaffen maakt huizen wel goedkoper, maar niet betaalbaarder. Tophypotheken zijn net zo schuldig aan de huizencrisis, als de makers van injectienaalden zijn aan de harddrugsproblematiek. Afschaffen leidt tot andere marktdistorties en problemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*