Vastgoedjournaal – Rietdijk (NVB): Grondprijs moet stevig omlaag

De grondprijs voor nieuwbouwwoningen zal flink omlaag moeten willen de woningen nog tegen acceptabele prijzen verkocht kunnen worden aan de consument. “De grondwaarde zal de komende jaren met 30% tot 40% omlaag moeten”, zegt Nico Rietdijk, directeur van de NVB, tegenover Vastgoedjournaal. Rietdijk adviseert het nog te vormen nieuwe kabinet een besluit over de handhaving van de hypotheekrenteaftrek, de huurliberalisatie alleen te nemen in combinatie met een herzien grondbeleid.

Rietdijk reageert op de ontstane commotie onder veel lezers van Vastgoedjournaal over een opmerkelijke analyse van Fakton financiële vastgoedregisseurs dat de NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers heeft opgenomen in haar eigen nieuwsuitgave Opinar. In deze analyse verwacht Fakton dat de grondprijzen de komende jaren met 5% per jaar zullen zakken. Om toch ervoor te zorgen dat gemeenten ondanks lagere grondprijzen toch grond voor nieuwbouw uit zullen geven aan woningontwikkelaars pleit Fakton voor een garantieregeling.

Rietdijk: “De grondprijs is het hart van het verdienmodel van bouwers en ontwikkelaars, maar ook van gemeenten. Wat we zien is dat de prijzen van nieuwbouwwoningen ten opzichte van het hoogtepunt in de 2e helft van 2008 met 5% voor kleinere woningen tot 10% tot zelfs meer voor grotere woningen zijn teruggelopen. We zien dat de stichtingskosten voor woningen veel minder zijn teruggelopen zodat woningontwikkelaars bij gelijkblijvende grondprijzen in de verliezen zijn gekomen. Omdat de grondkosten in 2009 circa een derde van de totale koop-/aanneemsom uitmaken, betekent een prijsdaling van 10% dat de grondprijzen minimaal tussen de 30% en 40% omlaag moeten ten opzichte van het niveau van 2010 willen ontwikkelaars er niet bij inschieten zoals dat nu al in veel gevallen gebeurt. “

Rietdijk rekent even voor hoe de grondprijzen de afgelopen decennia uit hun dak zijn geschoten. “In 1980 bedroeg de grondquote – percentage waarin de grondkosten uitmaken van de totale koop-/aanneemsom – nog 14%. In 2007 is dat gestegen tot gemiddeld 33% . Als we andere kengetallen erbij pakken zien we dat tussen 1997-2007 de nieuwe koopwoningen meer dan 2 keer zo duur zijn geworden terwijl de inflatie in die periode met 32% steeg en het gezinsinkomen met 61% toenam. Hier ligt al de kern van het risico in besloten. Het kan toch niet zo zijn dat de woningprijzen sneller stijgen dan de inflatie of het gezinsinkomen? Al zo’n vijf jaar terug hebben we al gewaarschuwd dat het doorgaan van deze prijsstijgingen een gevaar voor zowel de woningmarkt als de economie zou gaan opleveren.”

Volgens Rietdijk zijn de sterk stijgende grondprijzen vooral het gevolg geweest van een ruimtelijk ordeningsbeleid dat de overheid sinds de jaren tachtig heeft ingezet om nieuwbouwwoningen vooral in de buurt van stedelijke locaties te laten ontstaan, het zogenoemde Vinex-beleid. “Dat beleid heeft schaarste in de hand gewerkt waar we nu mee zitten.” Hij erkent dat veel partijen waaronder ontwikkelaars, beleggers, corporaties en boeren met grote grondposities stevig hebben geprofiteerd van deze schaarste. “Die hebben er goed aan de waardestijging verdiend.” Dit beleid is volgens Rietdijk dé oorzaak geweest van de sky high gestegen grondprijzen en in het verlengde daarvan de oplopende woningprijzen. “En dat ligt dus niet aan de hypotheekrenteaftrek, zoals vaak is gedacht, die hebben we al 100 jaar.”

In combinatie met het uitblijven van veel ontwikkelprojecten door de economische crisis zal een grondprijsdaling voor veel Nederlandse gemeenten tot grote problemen gaan leiden, zo verwacht Rietdijk. “Gemeenten die een actief grondbeleid hebben gevoerd waarbij ze jaarlijks een bepaald bedrag aan grondinkomsten in hun gemeentebegroting alvast hebben ingeboekt zullen dat gaan merken. Ik vrees zelfs voor een faillissement voor diverse gemeenten die daarvan erg afhankelijk zijn. Ontslagen onder gemeenteambtenaren zullen dan onvermijdelijk zijn.”

Rietdijk vindt het jammer dat niet meer gemeenten gewerkt hebben aan een grondfonds waarbij de grondwinsten in de goede jaren de tegenvallers in de slechte jaren hadden kunnen compenseren.

Hij maakt zich wel zorgen over de reactie van sommige gemeenten zoals Amsterdam die in één klap alle grote bouwprojecten ‘on hold’ zet. “Gemeenten moeten niet direct op de rem van de gronduitgifte trappen. Zo creëren ze weer grondschaarste wat op termijn tot prijsstijging kan leiden. Als we niet oppassen herhaalt zich zo de geschiedenis en wordt opnieuw een luchtbel in de grondprijzen geblazen”, zo vreest Rietdijk. “Met alle vervelende gevolgen van dien voor de bouw en ook de bewoners en vooral starters in een stad als Amsterdam”.

Wat moet er wel gebeuren en hoe kan het nieuwe kabinet een rol hierin spelen? Rietdijk: “Alle betrokken partijen in de nieuwbouwmarkt moeten nadenken over het efficiënter maken van hun kostenstructuren. Daar is nog veel winst te behalen. Zo kunnen ontwikkelaars, bouw- en grondbedrijven veel besparen op het beheersen van de faalkosten. Dat betekent meer luisteren wat de consument echt wil: dus niet alleen appartementen bouwen terwijl men liever een grondgebonden woning wil. En gemeenten kunnen veel geld besparen door marktpartijen meer te betrekken in het opstellen van bestemmingsplannen. Laat marktpartijen bijvoorbeeld zelf hun bestemmingsplannen indienen. Dat scheelt in het heen en weer zenden tussen gemeente en marktpartij.”

En wat kan het nieuwe kabinet doen om de woningmarkt weer op gang te helpen? “Die moet de regie voeren en het ruimtelijk ordeningsbeleid afstemmen met het grondbeleid. Pas dan kan een beslissing worden genomen over de instandhouding van de hypotheekrenteaftrek in samenhang met de liberalisering van de huurwoningmarkt”, vindt Rietdijk.
Vastgoedpartijen die zich nu afwachtend opstellen en tot het einde van de crisis proberen uit te zingen, die gaan volgens Rietdijk van een koude kermis thuiskomen: “De huidige crisis moet worden gezien als een identiteitscrisis. Het markeert de overgang naar een nieuwe periode. De oude situatie keert echt niet meer terug.”

bron: NVB Bouw

Share Button
Tagged with:
153 comments on “Vastgoedjournaal – Rietdijk (NVB): Grondprijs moet stevig omlaag
 1. Goudbelegger says:

  Ontslagen onder gemeenteambtenaren zullen dan onvermijdelijk zijn.

  ———

  Dat moet echt niet, die mensen dragen de BV Nederland, onmisbaar voor dit land. De regering moet dan ingrijpen met steunmaatregelen, zullen ze ook doen. M.a.w., niks aan de hand voor de gemeenten, alle lasten bij de belastingbetaler zoals alle winsten van de bovengenoemde projectontwikkelaars, gemeenten, speculanten van de woningkopers kwamen, het moet ergens vandaan komen..

 2. Kapotjeplov says:

  Langzaam maar zeker begint het steeds meer mensen te dagen dat de goede tijden echt voorbij zijn en er een forse correctie zit aan te komen.

 3. Nou, says:

  Tjonge,

  natuurlijk vinden deze mensen dat de grondprijs omlaag moet en dat ze zelf de bestemmingsplannen kunnen maken.

  3. deze tekst:

  Pas dan kan een beslissing worden genomen over de instandhouding van de hypotheekrenteaftrek in samenhang met de liberalisering van de huurwoningmarkt”,

  er moet een beslissing genomen worden en er is al besloten wat die beslissing gaat zijn.

 4. adamus says:

  goudbelegger,

  http://www.youtube.com/watch?v=-U4R36WjFCI&feature=channel de laatste 20 seconden: “2 inkomens nodig ipv 1”

 5. ll says:

  ” —- Gelet op het nationaal economisch belang van een vitale bouwsector en de aanwezige kansen om echt duurzame woningen te realiseren, pleit Fakton samen met andere partijen daarom voor een constructie waarbij het Rijk financiële garanties verstrekt in geval van tegenvallende grondopbrengsten, zoals er ook waarborgen zijn voor koopwoningen en sociale huurwoningen.—-”

  Bescherming van de banken tegen afwaardering gronden.

  Alles stort in, behalve de banken.

 6. ll says:

  Kijk er eens aan, de M1 gezakt en de M3 positief.

  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000141

 7. Martijn says:

  @5

  Ja, laten we vooral kwaliteitskrant ‘de Telegraaf’ geloven. Het blad wist de crisis van 07/08 immers ook op een haar na nauwkeurig te voorspellen…

  De grote opgave waarvoor westerse economieën staan, is de noodzaak van ’deleveraging’.

  Dat is onmogelijk, zoals altijd gebleken is bij een valutasysteem dat aan het eind van zijn leven was.

  De uitdaging is dus over te gaan naar een nieuw, schoner systeem (minder vervuild met schulden).

  Deleveraging onder het huidige (USD) systeem is pertinent onmogelijk en gaat er ook niet komen.

 8. Martijn says:

  7

  Kijk er eens aan, de M1 gezakt en de M3 positief.

  En op basis daarvan kan je welke uitspraken doen?

 9. ll says:

  @ Martijn, je krijgt gelijk, de inflatie is in aantocht, over 3 jaar, het is nog niet veel, maar toch een beginnetje.

 10. Goudbelegger says:

  Kan die video zo niet vinden. Kwam er op neer dat met onderzoek onderbouwd werd dat tweeverdienen tot niets leidt, gezinnen niet meer sparen, schulden vertienvoudigd zijn vanaf 1970, verzekeringspremies enorm gestegen, vrouwen werken met baby’s waar ze vroeger niet eens werkten met tieners. Vind ‘m dit jaar nog wel dan post ik ‘m.

  De kern van de zaak, wat ik zelf bedacht heb, als iedereen, of een grote meerderheid, gaat tweeverdienen dan is er geen voordeel meer, de unit modaal gezin heeft meer geld maar alles zal duurder worden. Er zal altijd een evenwicht zijn tussen modaal inkomen en prijzen. Het enige wat je ‘verdiend’ is stress. Het bewijs zie je in de praktijk, twee mensen werken maar schulden zijn groter dan ooit. Dat is het beste bewijs.

  We hebben meer welvaart maar dat komt door uitvindingen, heeft niks met ‘groei’ van de economie, tweeverdienen te maken.

 11. ll says:

  Volgens E.Mecking begint de volgende lenteperiode van de Krondratieff golf in 201?

 12. nhz says:

  om te beginnen: ik heb elders al gemeld dat Rietdijk niet kan rekenen. Als de grondprijs nu 33% van de woningprijs is dan kan het niet anders dan dat de bouwers zelf verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de prijsstijging.

  @6:
  alles stort in behalve banken en het ambtenaren legioen.

  Weer een reden om de burger extra te gaan uitknijpen. Ben benieuwd wat de gemiddelde gemeente ambtenaar vindt van meer belasting betalen om zijn eigen nutteloze baantje veilig te stellen als de grondprijzen tegenvallen 😉
  Overigens zou een duurzame woning om te beginnen klein van omvang moeten zijn, nog minder grond nodig.

  @11:
  ben ik het grotendeels mee eens, het is prima dat één van de twee partners zijn/haar tijd besteed aan het huishouden en de kinderen, in plaats van extra verdienen en alle zorg uitbesteden. Samen de zorgtaken verdelen is ook prima, maar met veel banen in de praktijk lastig (en minder efficient voor de baas). Ik vind zoals het nu gaat typerend voor het idee van ‘you can have it all’, niks kiezen, gewoon alles hebben en vooral overal recht op hebben op kosten van een ander.

 13. Mark says:

  Beetje een raar stukje. Onderzoek uit 2006 heeft al aangetoond dat je in Nederland niet echt sprake is van een grondprijs. Steeds meer gemeente werken met voor- en naheffingen, kortingen en weet ik veel wat. Vervolgens zijn er nog de grondspeculanten.
  Dus, de grondbezitters kunnen gewoon vragen wat ze willen, en dat doen ze ook en de financieel gezonde grondbezitters zullen dat ook gewoon blijven doen.

 14. KariZ says:

  ‘alles stort in behalve banken en het ambtenaren legioen’

  En goud 😉

  Sry, kon nie laten….

 15. adamus says:

  leuk, oud nieuws http://www.grondbeurs.com/nieuws.php?id=9
  peter sisselaar?

 16. adamus says:

  Sisselaar e.a. storten letterlijk in door zwaartekracht.

 17. adamus says:

  ‘you can have it all’ gaat toevallig wel samen met geld printen.

 18. nhz says:

  @18:
  fiat money, de root of all evil.

 19. ll says:

  21 mei 2007, Grondspeculatie is een verkapte vorm van belasting

  .—— Wat zich ook bijna niemand realiseert, is dat het geld dat gemeenten verdienen met grondspeculatie eigenlijk een verkapte vorm van belasting is. Belasting die natuurlijk buiten ieder officieel cijfer over de Nederlandse belastingdruk blijft, daar zorgen de autoriteiten wel voor. ——

 20. Martijn says:

  @ll

  @ Martijn, je krijgt gelijk, de inflatie is in aantocht, over 3 jaar, het is nog niet veel, maar toch een beginnetje.

  Ach ja zolang je met een simpel model werkt is het allemaal te overzien…

  Niet dat je dan aan de realiteit gaat raken, maar wellicht speelt dat voor jou geen rol?

  Je gaat me toch niet vertellen dat de- en inflatie in de praktijk enkel afhangen van de grootte van de geldhoeveelheid?

  Het vertrouwen van mensen in een munt speelt geen rol; omloopsnelheid is niet van belang?

  Ik denk dat je op basis van deze getallen nog weinig kunt zeggen.

  Desalniettemin gaan we voor zover ik het kan inschatten inderdaad een flinke ontwaarding van de USD meemaken.

 21. Martijn says:

  De kern van de zaak, wat ik zelf bedacht heb, als iedereen, of een grote meerderheid, gaat tweeverdienen dan is er geen voordeel meer, de unit modaal gezin heeft meer geld maar alles zal duurder worden.

  Ter simplificatie van het argument even de huishoudelijke bezigheden van een niet-tweeverdienende vrouw daargelaten is het maar net wat je voordeel noemt, goudbelegger.

  Twee mensen aan het werk betekent twee keer zoveel output, dus twee keer zoveel materiële welvaart, maar wel minder tijd.

  Prijzen doen daar niets aan af, ook niet die van huizen. Twee keer werken is twee keer spullen.

 22. Martijn says:

  Volgens E.Mecking begint de volgende lenteperiode van de Krondratieff golf in 201?

  Ach ja dat.

  Die golven zijn niet zo eenduidig vastgelegd. Dat maakt het ook grappig.

  Daarom kan je het model altijd wel wat schuiven zodat het enigszins met het verleden lijkt te kloppen.

  Maar de toekomst kan je er niet mee voorspellen.

 23. Martijn says:

  fiat money, de root of all evil.

  Je blijft een idealist die teveel in de theorie hangt.

  Hoe vaak hebben we in de geschiedenis geen hard geld gehad? Als dat zo geweldig zou zijn leefden we toch al lang in het paradijs?

  Maar nee, iedere keer kozen we er uiteindelijk toch voor om geld te gaan drukken.

  Dat heeft te maken met sparen en lenen. Fofoa legde dat onder andere laatst nog uit.

  Misschien moet je dat nog maar even terug lezen.

 24. Martijn says:

  @24

  Maar als werkeloze spaarder spreek jij natuurlijk ook gewoon je boek. Daarin verschil je eigenlijk niet eens zoveel met de jongens van Goldman waar je altijd zo op afgeeft.

  Wat goed is voor nhz is hoe het zou moeten zijn…

  Met het begrijpen van de maatschappij en/of economie heeft dat natuurlijk weinig te maken, het lijkt je er zelfs in te beperken, maar onbegrijpelijk is je standpunt niet.

 25. adamus says:

  Maar de toekomst kan je er niet mee voorspellen.

  kan ons de kop niet kosten.

  2 x spullen

  en een superefficiënte maatschappij en de overheid helpt ons daarbij. Betalen we dan ook 2 x belasting en krijgen daar ook weer wat voor terug. HRA bijv.

 26. adamus says:

  Belasting die natuurlijk buiten ieder officieel cijfer over de Nederlandse belastingdruk blijft, daar zorgen de autoriteiten wel voor. ——

  dat hoeven we ook niet te begrijpen. Ik krijg wel de indruk dat er onraad wordt geroken en we niet meer overal instinken. Straks snappen “we” het ook zomaar zonder het te zien.

 27. Martijn says:

  Patrick, en anderen, hier is ie weer, de liquidity trap

  Jaja.

  Maar de schulden die nu al uitstaan werken aan twee kanten.

  De mensen (banken etc.) die geld hebben uitgeleend werden en worden nog steeds goed gemaakt op hun investering.

  Kan de schuldenaar dankzij de liquiditeitsval zijn schulden niet meer afbetalen? Geen problemen, de overheid compenseert het verlies van de geldschieter met verse centen.

  Gebeurt nogmaals vooral in de VS.

  En we zullen best nog even een correctie (noem het deflatie, zo je wil) zien in veel luxe producten.

  Maar uiteindelijk gaan de verse centen toch tot twijfel aan de munt leiden.

  En gaan de ontvangers van het geld het omzetten in tastbare zaken.

  Zo krijgt ‘waarde’ ineens een heel andere invulling.

  En daar gaat het uiteindelijk om.

 28. Martijn says:

  No nation on earth has ever cascaded themselves into deflation once they are off the gold money system.

 29. Okkie says:

  @Goudbelegger:
  Ik ben wel benieuwd naar jouw onderzoek waaruit blijkt dat tweeverdienen tot niets leidt. Feit is dat tweeverdieners in de huidige situatie meer sparen en een hoger netto vermogen hebben dan eenverdieners al hebben ze vanwege hun hogere inkomen een hogere hypotheekschuld.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056NED&D1=4,6&D2=68-69&D3=a&D4=l&VW=T

 30. Martijn says:

  @32

  Zien we daar vermogen per persoon of per huishouden?

  Als je twee eenpersoonshuishoudens optelt, kom je dan onder of boven een tweepersoonshuishouden uit?

 31. Martijn says:

  @33

  Mijn vraag was natuurlijk weer niet volledig.

  Maar hoe weten wat de gemiddelde groottes van beide huishoudens zijn?

  Dat staat er namelijk niet bij, en het is niet onmogelijk dat daar redelijke verschillen tussen zitten.

  Misschien zitten er onder de eerste categorie relatief veel eenpersoonshuishoudens.

  Die doen het dan best goed lijkt me.

  Zonder verdere verdeling kunnen we weer eens moeilijk uitspraken doen lijkt het.

 32. Patrick says:

  @il, Dank.

  @Martijn, ik vind dat je onderscheid moet maken tussen wat hier in nederland gebeurt en wat bijvoorbeeld in de U.S. gebeurt.

  Vooral de hyper-inflatie achtige scenario’s zie ik bij ons nog niet zo snel gebeuren, lang niet zo snel als in de U.S. in ieder geval.

 33. Martijn says:

  @35

  Voor het geval het je nog steeds niets is opgevallen: ik maak al de hele tijd onderscheid. USD betekent Amerikaanse dollar. Staat er vaak bij, nietwaar?

 34. Patrick says:

  Ik zeg het maar omdat dit Liquidity-trap artikel specifiek over de ECB en de Eurozone gaat, niet over de US.

  Uwe doorluchtigheid…

 35. nhz says:

  @22:
  “Twee mensen aan het werk betekent twee keer zoveel output, dus twee keer zoveel materiële welvaart, maar wel minder tijd.”

  zelden zulke kolder van jou gelezen, ga eens nadenken. Als al die vrouwen op andermans kroost gaan passen als creche medewerkerster hebben we twee keer zoveel materiele welvaart, vast.

  @24,25:
  mijn opmerking is helemaal niet uit mijn eigen belang geredeneerd. Ik denk dat het wel degelijk slecht is als mensen te goedkoop (namelijk goedkoper dan gratis) geld kunnen lenen, omdat dat o.a. materiele overconsumptie als gevolg heeft in plaats van een natuurlijke rem op consumptie doordat mensen alleen kopen wat ze echt nodig hebben resp. wat rendement oplevert als bedrijfsmiddel. Slecht voor de planeet, en slecht voor de geestelijke gezondheid op lange termijn. En nee, ik geloof niet in het evangelie van FOFOA dus ik ga echt niet dagelijks daar checken hoe de wereld in elkaar zit, daar vorm ik me zelf wel een mening over (en zeker niet alleen via financiele websites).

  @35:
  als de overheid bezig blijft met het garanderen van de huizenprijzen via steeds stijgende NHG grenzen, kunstmatig lage rente, enz. enz. dan geef ik die hyperinflatie in Nederland minstens zoveel kans als in de VS. De prive schulden zijn hier tenslotte groter dan daar, en bestaan voor het overgrote deel uit hypotheekschuld.

 36. Claude says:

  @32

  Interessante link van CBS. Maar nu ben ik ben natuurlijk niet helemaal thuis in de waarde van tweede huisjes, maar wat doet een waarde van 177.000 bij overig onroerend goed (niet zijnde eigen woning) bij een mediaan twee personen huishouden.

  Die hele tabel komt me overigens een beetje vreemd en ongeloofwaardig over.

 37. Patrick says:

  NHz, zolang Anette hier rondrijdt in haar auto met zonnebril in het haar zitten we hier mijlenver van hyperinflatie-achtige scenario’s af.

  De hoeveelheid ellende in de U.S., met miljoenen aan de voedselbonnen, torenhoge werkloosheid, failliete staten en steden en volledig kapotgeslagen economie is NIET te vergelijken met onze eigen situatie.

 38. Goudbelegger says:

  @38 eens met nhz Martijn, je valt anderen aan niet normaal meer en een arrogantie terwijl jouw redeneringen ook niet allemaal 100% correct zijn. Heeft misschien met de leeftijd te maken, dat is wel een excuus maar toch..

  goeie : )
  ik geloof niet in het evangelie van FOFOA dus ik ga echt niet dagelijks daar checken hoe de wereld in elkaar zit

 39. Goudbelegger says:

  Wat betreft tweeverdieners, je hebt 100% huishoudens in een gemiddeld Westers land, daar zal 3% het zeer slecht hebben, 3% het extreem goed, 7% redelijk, 7% zeer goed, 60% modaal etc., de normaalverdeling. Als modaal ipv Euro 30.000 naar Euro 45.000 gaat of Euro 120.000 dan zullen de modale prijzen zich daarnaar gaan richten. Als modaal naar Euro 29.000 gaat zullen prijzen ook naar beneden gaan. Maw, als de meeste mensen tweeverdiener worden kunnen ze per definitie niet rijker worden, wel armer als ze teruggaan naar één, daarom lijkt er ook een voordeel maar het is er niet.

  Zelfde als met hypotheekrenteaftrek, als die voor iedereen geldt is het effect ook weg.

  Of ik zie iets totaal over het hoofd..

 40. Martijn says:

  @37

  Als de VS meer gaat printen (en dat gaat hoogstwaarschijnlijk gebeuren) gaat we hier ook wel wat bijdrukken. Kredietverlening komt inderdaad moeilijk op gang, en daarin heeft het stuk gelijk, maar leners/geldverstrekkers worden wel heel gemaakt op eerdere verliezen (zie bankgaranties ING etc.) zodat er alsnog geld in de markt gaat stromen.

  Voor echte deflatie moet je toch meer banken laten klappen en dat zien we niet gebeuren. Ernstige deflatie over de brede economie lijkt me daarom uitgesloten. Een verdere (rustige) daling in huizenprijzen en andere gefinancierde zaken niet.

  @38

  Ik gaf duidelijk aan de taken van een huisvrouw niet mee te rekenen.

  Als iemand eerst thuis zit niets te doen en vervolgens gaat werken hebben je extra output.

  Kan je kolder noemen, maar volgens mij valt er weinig op af te dingen.

  En ja, in de praktijk doen (deden) huisvrouwen niet niks, maar ik beweer nergens anders.

  Al met al krijg je door het twee-verdienen wel degelijk extra output. Of het vanuit een menselijk oogpunt wenselijk is dat kinderen de hele week op de creche zitten is een andere discussie.

  /

  Wat hard geld (goudstandaard) betreft zit je er simpelweg naast. Die heeft nooit lang standgehouden en het propageren ervan als evangelie vind ik daarom misplaatst. En als je niet bij Fofoa wil lezen prima, pak dan een geschiedenisboek of een andere site. Ze zullen je allemaal(!) laten zien dat goudstandaarden altijd(!) werden opgegeven met verloop van tijd.

  Met het propageren van fiatgeld als bron van alle kwaad en hard geld (goudstandaard) als weg naar het paradijs neem je het op met de menselijke geschiedenis en verlies je.

  Een onzinnige redenatie dus, en daar blijf ik bij.

  Dat onze neiging tot materiële overconsumptie schadelijke bijwerkingen heeft ontken ik nergens, en ik verdedig de moraal van het huidige systeem ook niet. Ik wijs je slechts op dat de geschiedenis ons laat zien dat de goudstandaard niet de oplossing en fiatgeld niet de bron van alle kwaad is.

  @41

  Dat aanvallen valt volgens mij best mee. Soms ben ik misschien wat onnodig fel, maar ik onderbouw mijn argumenten doorgaans wel.

  En dat je niet bij fofoa wil lezen moet je lekker zelf weten, er zijn genoeg andere bronnen waar je wat van kan opsteken.

  Maar met je goudmijnen zit je tot nu toe nog niet helemaal super, ofwel?

 41. Martijn says:

  @40

  Het is hier inderdaad anders als in de VS. Al ware het maar omdat de USD (nog) reservemunt is en de VS geen mogelijkheid tot deflatie heeft.

 42. Patrick says:

  @43 Martijn, komt het feit dat alle goudstandaarden uiteindelijk sneuvelen niet voort uit het feit dat overheden uiteindelijk altijd meer willen uitgeven dan ze hebben?

  In die zin is fiatgeld volgens mij gelegaliseerde valsemunterij, en daarmee misschien wel niet de bron van alle kwaad, maar toch zeker een symptoom van dat kwaad…

 43. nhz says:

  @40:
  de VS heeft juist een situatie in de reele economie die veel verder van hyperinflatie af staat: huizenprijzen dalen nog steeds hard, inkomens dalen, enorme werkeloosheid. Hier dalen de huizenprijzen nauwelijks, lonen stijgen nog steeds, zelfs mensen met uitkering hebben koopkracht enz. Als je dan bedenkt dat er hier nog een stuwmeer aan opgepotte inflatie is dat véél groter is dan in de VS, dan zou ik niet concluderen dat de kans daar veel groter is.
  Ik geef gelijk toe dat we nu geen hyperinflatie hebben en dat ik dat ook niet binnen een jaar ofzo verwacht, maar dat geldt in beide landen. Het is wel zo dat tegen de tijd dat je het merkt het doorgaans te laat is.

  @42:
  ik ben het in grote lijnen met je eens; bij iedere wijziging zijn er wel winnaars en verliezers. Maar ik denk dat de welvaart alleen echt toeneemt als al die tweede verdieners per huishouden iets produktiefs gaan doen. Op andermans kinderen passen, of werken in een gemiddelde ambtenarenbaan, valt daar niet onder. Ik denk eerlijk gezegd dat de reele economie er zelfs op achteruit gaat op deze manier, alleen in de cijfertjes van de economen is het allemaal fantastisch – dat geeft alleen maar aan hoever economie van de realiteit af staat. Net zoiets als juichen omdat de omzet van de haven in Rotterdam verdubbeld is door een 3x hogere olieprijs.

  @43:
  ik zie een goudstandaard helemaal niet als de oplossing voor alle problemen; maar het kan helpen om de mensen en vooral de overheid eerlijk te houden. Ik zie wel fiat geld als wortel van alle kwaad (omdat het veel makkelijker is om boven je stand te leven, en wat de staat betreft om dingen te beloven die je niet kunt waarmaken, en oorlogen te voeren die je niet kunt betalen). Je kunt die problemen van het fiat systeem vast bijsturen, maar in het huidige systeem (zowel VS als EU) worden de excessen juist bevorderd en daarom gaat dit systeem steeds verder ontsporen en uiteindelijk klappen.

 44. Martijn says:

  @45

  Correct. Het verlaten van de goudstandaard was altijd een politieke beslissing.

  Er was altijd wel een gebeurtenis (vaak oorlog) waardoor het ‘in het belang van iedereen’ was de goudstandaard te verlaten.

  En zo gebeurde dat dan ook keer op keer.

  In die zin is fiatgeld volgens mij gelegaliseerde valsemunterij
  Noem het wat je wil. Belastingheffing is gelegaliseerde beroving, je geld wordt immers onder dreiging van geweld van je afgenomen door de overheid.
  In principe is fiatgeld een verborgen belastingheffing. En een mechanisme van herverdeling van welvaart tussen schuldenaren en geld(uit)leners.

  en daarmee misschien wel niet de bron van alle kwaad, maar toch zeker een symptoom van dat kwaad…
  Tja, een symptoom van de politieke wil, dat zeker, maar zeker niet de bron van het kwaad.

  Dat is toch de menselijke geest. En die is tevens bron van veel goed.

  Oordelen over goed en kwaad is niet echt iets voor mij; ik ben god niet.

 45. Martijn says:

  46

  Klopt, huizenprijzen etc. dalen in de VS en dat lijkt deflationair.

  Het is wat lastig vergelijken omdat ze ook de reservemunt drukken.

  Maar als de delfatie (te) hard toeslaat, gaan mensen hun USD-reserves dumpen en dan heb je hyperinflatie voordat je het weet.

  In principe is die er al, maar zolang alles lekker in buitenlandse centrale banken blijft is er geen probleem.

  Maar ik denk dat de welvaart alleen echt toeneemt als al die tweede verdieners per huishouden iets produktiefs gaan doen
  Ben ik met je eens. Voor een deel wordt er nu werk betaald gedaan dat eerst ook al gebeurde (voor de kinderen zorgen, huishouden). Het wordt nu dus meegerekend in het BNP, vooral handig voor de statistiek dus, en veel minder voor de welvaart.

  Het toenemende ambtenarenleger is uiteraard een probleem, maar staat – net als hogere huizenprijzen – grotendeels los van het één- of tweeverdienen.

  maar het kan helpen om de mensen en vooral de overheid eerlijk te houden. Ik zie wel fiat geld als wortel van alle kwaad

  Eerlijk is relatief en jij gebruikt het begrip uit de tekstboekjes van het kapitalisme waar schuldenaren zelf voor de gemaakte schuld moeten opdraaien en geldleners verlies moeten nemen indien dat die schuldenaren niet lukt.
  Daar valt veel voor te zeggen, maar de geschiedenis toont aan dat de maatschappij als geheel er iedere keer op termijn een andere definitie van eerlijk op nahield die er voor zorgde dat schuldenaren met nieuw geld konden afbetalen en geldleners geen verliezen hoefden te lijden. Dat ging altijd ten koste van de goudstandaard.

  maar in het huidige systeem (zowel VS als EU) worden de excessen juist bevorderd en daarom gaat dit systeem steeds verder ontsporen en uiteindelijk klappen.
  Met exact dezelfde constante waarmee de goudstandaard telkenmale sneuvelde heeft ook geen enkele fiatmunt het eeuwig volgehouden.

  Het einde was doorgaans hyperinflatie en/of een nieuwe munt die weer op de goudstandaard was.

  Ook dit systeem, en zeker de USD zal aan zijn einde raken, en dat gaat denk ik heel snel gebeuren.

 46. Goudbelegger says:

  @46/ 40 slim gezien. Verschil met US vind ik wel dat de macht daar nu bij een heel klein clubje fed/bankiers/politici/aipac, laat ik ze zo maar even noemen, ligt, die kunnen alles doen wat voor hun, de 1% die 50% van alles bezit, goed is, inflatie, deflatie, wat ze maar willen. In Europa is er minder geconcentreerde macht.

  Martijn, goudaandelen gaan super maar dat komt voornamelijk door het deel dat gekocht is met de kerst van 2008, dat was precies goed, daarna werd het veel moeilijker om een goede winst te maken. Vind je verder extreem beperkt met je financiële analyses, als er oorlog komt kun je ze bij het oud papier zetten, het hoeft er niet te komen maar het lijkt me bijna zeker, lees alleen laatste commentaar Putin na bijeenkomst met z’n geruilde spionnen..

 47. Patrick says:

  @46 NHz, Hyperinflatie is een currency event en ontstaat door een totaal verlies van vertrouwen in een currency.

  Hyperinflatie is niet de overtreffende trap van inflatie.

  Hyperinflatie kan dan ook evengoed optreden na deflatie; er hoeft geen inflatie aan vooraf te gaan.

 48. Martijn says:

  @49

  Ik ga hier met mijn analyses in op wat er naar voren gebracht wordt en geef aan waar ik het eventueel niet eens ben met de gestelde logica en waarom.

  Natuurlijk kan er oorlog komen, en zo zijn er nog wel wat zaken.

  Met oorlog zit je overigens met fysiek goud ook een stuk beter dan met goudmijnen, en je kent mijn portefeuille

 49. Martijn says:

  Hyperinflatie kan dan ook evengoed optreden na deflatie; er hoeft geen inflatie aan vooraf te gaan.

  Zeker waar. Deflatie ligt in ieder geldsysteem op de loer en kan ook nu zeker nog even doorzetten. Totdat men het vertrouwen in de munt verliest vanwege alle genomen maatregelen om die deflatie te keren.

  Een milde, gecontroleerde inflatie lijkt mij in de USD minder waarschijnlijk dan deflatie, en een structurele deflatie in de USD weer minder waarschijnlijk dan een stevige (hyper)inflatie.

 50. Okkie says:

  @Martijn nr.34:
  Er zijn wel gegevens te vinden over het aantal personen in een huishouden, maar de overlap met het aantal kostwinners binnen die huishoudens kun je er inderdaad niet zo gemakkelijk uithalen. Het is ook de vraag hoeveel jonge huishoudens er nog bestaan waarvan er maar 1 werkt.

  @nhz nr.38:
  Het merendeel van de werkende vrouwen werkt niet als crechebeleidster dus dat lijkt me niet aan de orde.

  @Claude nr.39:
  De CBS tabel komt raar over, omdat er geen gemiddeld of modaal huishouden bestaat met al die vermogensonderdelen.

 51. adamus says:

  Als al die vrouwen op andermans kroost gaan passen als creche medewerkerster hebben we twee keer zoveel materiele welvaart, vast.

  dat heb ik hier al eerder gememoreerd: dat is goed voor een grotere overheid.

 52. Martijn says:

  Okkie

  Het is ook de vraag hoeveel jonge huishoudens er nog bestaan waarvan er maar 1 werkt.
  Ook scherp. Als dat alleen maar boomers zijn hebben we weinig aan de statistieken.

 53. Martijn says:

  55

  Nadeel van het ‘financieel expliciet maken’ van werk dat eerst ook al binnenshuis gedaan werd door het buitenshuis gaan werken van de vrouw lijkt inderdaad die bijwerking te hebben.

  Er wordt nu immers meer geteld, dus meer overheid nodig (zegt de overheid).

 54. ll says:

  Juan, totaal uitstaande hypotheken Europa 3600 miljard, dus 1/6 ? [609 of 1004] gedeelte komt voor rekening van Olland. Zoek bron nog bij ECB.

 55. adamus says:

  dat kinderen de hele week op de creche zitten is een andere discussie.

  of een symbiotische relatie met hun moeder ontwikkelen…..

  en bij GB in de wijk zitten heel veel vrouwen op de stoep hun aanrechttoeslag waar te maken.

  nhz: “melkertbanen” het ritsen in een betaalde baan. Het is allemaal verzonnen. Ad probeert het kunstje nog een keer te flikken in Irak.

 56. adamus says:

  Juan, totaal uitstaande hypotheken Europa 3600 miljard, dus 1/6 ? [609 of 1004] gedeelte komt voor rekening van Olland. Zoek bron nog bij ECB.

  maar……vlgs onze vriend die we hier nooit meer zien, zich ook wel von Hayek noemend op een andere site, staan daar heel veel spaargelden tegenover. Incl. potjes in beleggings en spaardeel van hypotheken. Waarde van het deel stenen in onbekend. Dat is wat een gek er voor geeft.

 57. adamus says:

  Er zijn bovendien in A’dam en R’dam wijken of delen daarvan die een geheel eigen economie hebben. Geen zuivere koffie en thee drinken hebben ze daar afgeschaft.
  Zelf ken ik ook wel oude(re) vinexwijken waar heel veel economie “informeel” is.
  Tilburg, Utrecht, Arnhem, zelfs in het “provinciehoofdstadje” kunnen kunnen we dat ontwaren.

 58. adamus says:

  alle tellingen is politiek?

 59. Okkie says:

  @Goudbelegger nr.42:
  Voor de meeste producten met een normale marktwerking gelden de wetten van vraag en aanbod. Als er meer werkenden zijn, verhoogt de productie en hiermee het aanbod. Niet alle vrouwen zijn even productief in economische zin (ook niet alle mannen trouwens), maar ze zijn wel nodig in de zorgsector en in het onderwijs.

  De huizenmarkt werkt helaas anders, het tweeverdienersmodel heeft hier waarschijnlijk wel een prijsopdrijvend effect omdat het aanbod aan betaalbare woningen te laag is.

  Wat je over het hoofd ziet is, dat vrijwel niemand zich aan het eenverdienersmodel onderwerpt zolang er tweeverdieners (in de Nederlandse praktijk anderhalfverdieners) bestaan. Met het oog op de vergrijzing en het hoge echtscheidingspercentage lijkt het mij niet wenselijk dat vrouwen thuis op de bank gaan zitten.

 60. Okkie says:

  @Martijn nr.56:
  Als je zoekt op leeftijd van de hoofdkostwinner, blijkt dat vermogen toeneemt met leeftijd. Veel boomers zullen er inderdaad warmpjes bijzitten, maar komt dit nu omdat ze veel beter met geld omgaan, geluk hebben gehad met de huizenprijs of omdat het opbouwen van vermogen nu eenmaal tijd kost?

 61. Claude says:

  @64

  Wat dat betreft hoop ik wel dat ze goed naar hun pensioenen hebben gekeken. Ik zou er als pensionado f.t. niet per se van uitgaan dat er een automatische inflatiecorrectie in zit de komende jaren. En wellicht is dat nog een gunstig scenario ook nog.

  Wat betreft jonge vrouwen. Het is een steeds meer beschreven fenomeen dat jonge vrouwen psychisch in de knel raken van de druk die op hen wordt gelegd (carrière, goed uitzien, kinderen, sociaal leven, etc.). Dit is iets waar mannen kennelijk minder moeite mee hebben, om uiteenlopende redenen. Dat vrouwen werken en financieel onafhankelijk zijn is daarentegen een groter goed. Of ze nou raamambtenaar zijn of kinderoppas, het is voor henzelf nog altijd beter dan niets doen en financieel afhankelijk zijn van hun man.

 62. Martijn says:

  Veel boomers zullen er inderdaad warmpjes bijzitten, maar komt dit nu omdat ze veel beter met geld omgaan, geluk hebben gehad met de huizenprijs of omdat het opbouwen van vermogen nu eenmaal tijd kost?

  Gemiddeld (individuele gevallen zijn altijd anders) denk ik dat van alle drie de genoemde redenen sprake is.

  Naast dat ze zich vaak ook nog goed laten betalen.

 63. adamus says:

  Okkie, ze konden in de jaren 60/70 te weinig lenen. Sommigen hebben rond 1975 goed geboerd door een paar keer achter elkaar een groter/duurder huis te kopen, maar lang niet iedereen was daar mee bezig. Daarna kwamen de jaren dat men ook bij bijv. Hoogovens of in de (communistische) drukkerijen goed geld kon verdienen met leuke arbeidsvoorwaarden, zoals op 57 jarige leeftijd stoppen.
  Lui die nu ongeveer 60 zijn hebben wel weer voor Vut moeten betalen vanaf hun 25ste en zien er niets van terug. Solidariteitsheffing eigenlijk.

 64. nhz says:

  @50:
  yep, hyperinflatie en deflatie gaan vaak samen, alleen niet tegelijk. Het probleem is te voorspellen welk probleem eerst komt 😉

  @55:
  yep, meer belasting en meer nutteloze ambtenaren om al die mensen die op andermans kroost passen (bij wijze van spreken, er zijn talloze vergelijkbare baantjes tegenwoordig – de melkertbanen die adamus noemt) te begeleiden, te normeren, te subsidieren, in de gaten te houden, enz. Kortom, het zou vermoedelijk efficienter zijn om al die thuiszittende moeders gewoon een modaal inkomen te geven (niet dat ik daar voor pleit). Overigens denk ik dat het maatschappelijk nut bij veel banen omgekeerd evenredig is met de hoogte van het salaris. Veel vrijwilligers doen zeer nuttig werk, en de meeste overbetaalde Nederlanders (bijv. banken en toezichthouders) doen zeer contra-produktief werk, vooral in maatschappelijk opzicht.

  @58:
  als ze het in de polder al niet kunnen optellen kun je je afvragen wat het EU cijfer waard is. Maar de orde van grootte geeft wel te denken: een paar % van de EU bevolking is dus verantwoordelijk voor 1/6e van de hypotheekschuld; bubble, bubble.

 65. nhz says:

  @67:
  als de gemiddelde Nederlander nog steeds met 61,2 jaar met pensioen gaat, dan zal het wel meevallen met dat missen van de VUT. Ik weet dat de bommengooiers etc. zeer soepele pensioenregels hebben, maar dat is maar een paar % van de bevolking. Er moet dus nog steeds een flinke groep zijn die ruim voor de 60 met pensioen is, hoe ze dat precies ritselen snap ik niet maar blijkbaar kan het gewoon.

 66. nhz says:

  vandaag kwam ik weer een leuke illustratie tegen van de plaatselijke huizenbubble:

  in mijn woonplaats staat een arbeiderswoninkje (piepklein, bouwjaar rond 1900) te koop voor 235.000 euro, of te huur voor 950 euro per maand, excl. GWL. Een vergelijkbaar huisje twee deuren verderop werd in +/- 1992 door een kennis verkocht voor 18.000 gulden. Oftewel: de jaarlijkse huur die ze daar vragen is al 50% meer dan de volledige verkoopprijs anno 1992!!! gemiddelde prijsstijging per jaar gedurende de afgelopen 18 jaar: ruim 20%. Verder kommentaar overbodig lijkt me 🙁

 67. nhz says:

  en dan nu weer opletten, ze doen het (papier?)goud in de aanbieding dus het wordt tijd om bij te kopen.

 68. adamus says:

  (bijv. banken en toezichthouders) doen zeer contra-produktief werk, vooral in maatschappelijk opzicht.

  maar banken zijn dan weer sponsor van de wandel-avond4daagse of de fiets4daagse. Veel aftappen en af en toe wat laten lekken.

 69. adamus says:

  #

  en dan nu weer opletten, ze doen het (papier?)goud in de aanbieding dus het wordt tijd om bij te kopen.

  waar? Kruidvat afdeling sieraden uit Hongkong?

 70. nhz says:

  @72:
  aftappen en laten lekken daar hebben we de AIVD etc. al voor; overbodig werk dus 😉

  @73:
  het merkwaardige is dat je tegelijk ook echt goud met korting kunt krijgen 😉 Of zou de levertijd bij Middelkoop nu ineens langer dan een jaar zijn?

 71. adamus says:

  Kitco:

  “gold loses glitter”

  goede les voor de particulier, snel verkopen en winstje pakken.
  Op tijd weg ermee.

  Zelf ga ik het -tijdelijke- verlies nemen als het lager dan 1100 wordt, kwestie van lange termijn.

 72. adamus says:

  Of zou de levertijd bij Middelkoop nu ineens langer dan een jaar zijn?

  M koopt zijn geleverde spul niet in, dat zou de levertijd kunnen bekorten. Ik hou het ook op een interessante vorm van inkoopfinanciering.

 73. adamus says:

  nhz, je gaat niet uit van marktmanipulatie?

 74. simpy henky says:

  Goudbelegger,

  Doed punt van die 2 verdiener. SGP hamert hier ook zo op (E. Dijkgraaf.)

  Opa zie het vroeger al:
  Nu willen de vrouwen werken, straks moeten ze werken.
  (gaat ook zo met de open winkens op zondag.)

 75. adamus says:

  henky, wij willen het en de overheid gaat het voor ons regelen.
  Er moeten natuurlijk wel spelregels gehandhaafd worden 😉

 76. nhz says:

  @75:
  verlies nemen, als je fysiek hebt? ga je het belenen bij een pandjesbaas ofzo?
  😉

  kritieke waardes zijn m.i. $1140 en $ 1020. Die $ 1140 lijkt binnen handbereik (deze week nog?), onder $1020 zie ik alleen gebeuren als er rare ontwikkelingen zijn, maar je weet nooit. Aangezien mijn goudpositie procentueel bescheiden is lig ik er allemaal niet wakker van 🙂

  @77:
  zijn er markten die NIET gemanipuleerd worden? goh …

 77. nhz says:

  @79:
  veel belangrijker: er moeten spelregels zijn, omdat er dan ambtenaren nodig zijn om ze te beschrijven, controleren, belasten, enz. De burger is er voor de overheid, niet andersom 😉

 78. adamus says:

  verlies nemen, als je fysiek hebt

  duidelijker: ik neem “papieren” verlies op fysiek…..het blijft achter slot en grendel.

 79. Martijn says:

  nhz zit netjes met zijn verwachte correctie.

  Voor wie bij wil kopen is dit een mooie gelegenheid.

  Ik overweeg zelf ook nog een aankoop te doen, al zit ik er al redelijk dik in.

  Dat mensen nu wat onrustig worden is normaal, zo werken de markten doorgaans, zo halen vooral de sterke handjes de eindstreep (en voor sommigen komt die kracht uiteraard uit voorkennis).

 80. nhz says:

  overigens die ‘onverwacht sterke groei van de huizenprijzen’ in de VS is ook weer hilarisch. Bijna iedereen kreeg 8000 dollar kado bij aankoop van een huis, da’s pakweg 5% van de prijs.

  Als je dan in twee kwartalen een magere 2-3% prijsstijging boekt dan zou ik persoonlijk spreken van een ‘onverwacht zwakke prijsstijging’ maar ja … always look at the bright side of life.

 81. adamus says:

  2943coninvest/3007 Mid. per 100 gr.
  rond de €3000 dus.
  10% lager dan een maand geleden.

 82. floor says:

  Vraag aan alle fysiek goudbezitters.
  Waarom kopen jullie geen opties goud?
  De grafiek kunnen jullie zo langszamerhand wel lezen neem ik aan, dus gewoon met putjes en calletjes werken.

 83. adamus says:

  (en voor sommigen komt die kracht uiteraard uit voorkennis).

  die kennis heb ik dan weer niet.
  En die het hebben verachten goud?

 84. adamus says:

  nee Floor, dat is hier door Martijn al uitgelegd of in ieder geval verteld. Het gaat niet over papieren wereld.

 85. nhz says:

  @85:
  http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$GOLD:$XEU&p=D&yr=0&mn=6&dy=0&i=t08063842048&r=6415

  @86:
  lijkt me meer een vraag voor papier goud bezitters …

  voor zover ik weet maakt meer dan 90% van de optie spelers verlies; voor goud opties geldt dat gezien de manipulatie vast nog sterker. Dat neemt niet weg dat ik wel eens in goud turbo’s handel, is m.i. minder riskant dan opties en kan veel opleveren. Maar afgelopen jaar kon ik er eigenlijk niks mee.

 86. nhz says:

  How Many Ounces of Gold Does it Take to Buy a House?
  http://www.marketoracle.co.uk/Article21418.html

  ounces/house voor USA:

  all time high (2006): 800
  actuele waarde: 300
  historisch gemiddelde: 200
  verwachte bodem: 100

  NL zit hier niet al te ver vanaf, alleen was de laatste bodem hier eerder 50 dan 100 ounce, het historisch gemiddelde (voor 1990) zal dus ook wel lager liggen.

 87. floor says:

  @88
  Opties kopen is zorgen dat je “rente” verkrijgt op je in feite dode goud.
  Ben niet met goud bezig, maar wel met opties de hele dag. Eén blik op de grafiek van goud en ik denk dat morgen een calletje richting de 1170 haalbare kaart is, anders neem je sprinters.

 88. floor says:

  even voor de duidelijkheid, ik heb het over de prijs in dollars.

 89. Patrick says:

  Floor, opties zijn leuk, maar die “rente” die je verkrijgt daar staat ook een dubbel risico tegenover.

  Risico 1 is dat je compleet verkeerd zit met je voorspelling.

  Risico 2 is dat je niet fysiek geleverd krijgt.

  Opties zijn leuk voor speculanten in papier.

  De mensen op dit forum die liever fysiek aanhouden zijn ervan overtuigd dat fysieke levering een probleem gaat worden op een bepaald moment.

  Als dat inderdaad zo is, dan pies je zonder fysiek naast de pot, immers: dan ben je te laat om alsnog fysiek te kopen.

 90. adamus says:

  ik zie niet hoe dat met fysiek goud kan. Dat ligt in de kast. Klar, verder geen gedoe. Goud kan morgen ook 950 zijn, er zijn andere krachten aan het klooien dan deze sterveling.

 91. adamus says:

  Risico 2 is dat je niet fysiek geleverd krijgt

  dat is niet eens een risico, dat is niet eens een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Maar het zal de bedoeling ook niet zijn denk ik.

 92. Patrick says:

  Adamus, ik bedoel te zeggen als je je contract uitgeleverd WIL krijgen, of course.

 93. Goudbelegger says:

  Leuk Floor, je teksten lijken op die van een vriend van me die nog nooit wat gewonnen heeft op de beurs en nog steeds anderen aanzet om toch ‘even wat te doen met opties’, ‘het is nu zo duidelijk’, ‘olie gaat zeker stijgen’, ‘de AEX is ook goed te voorspellen’.

  Hij heeft weer gelijk, nhz, heeft veel goede teksten over beleggen..

  Henkie, goed gezien van jou en die CU, vrouwen moeten anders gaan leven, de sleutel tot een betere wereld. Everything is a leveraged lie these days. Lijkt me goede bumpersticker om onze huidige cultuur mee te beschrijven, ambtenarenbubble, feministenbubble, huizenbubble, aandelenbubble, speculatiebubble, pokerbubble, financieel advies bubble etc. etc.

 94. Martijn says:

  91

  Hoe lang ben je al met opties bezig?

  En wat is je rendement, eerlijk?

 95. adamus says:

  ja, gb, en thuis geld verdienen met beleggen.

 96. Martijn says:

  Eén blik op de grafiek van goud en ik denk dat morgen een calletje richting de 1170 haalbare kaart is

  Wat bedoel je daarmee?

 97. Martijn says:

  @86

  Bekend met counter party riks?

  Dat speelde onder andere toen Lehman onlangs klapte.

  Daar zit ik niet op te wachten.

  Bovendien kan ik de grafiek van goud helemaal niet zo goed lezen. Zeker niet goed genoeg om mee te day traden.

 98. floor says:

  Ja, je moet wel grafieken kunnen lezen anders is het link.

 99. floor says:

  En Martijn, er werd hier al eerder een opmerking over gemaakt vanavond, maar ik vind jou ook een heel vervelend arrogant mannetje.
  En wat betreft opties, dat doe ik al jaren en ik leef er van.

 100. floor says:

  @ goudbelegger, jij moet ook vooral zo doorgaan oetlul.
  Ik dacht hier mensen te helpen met hun goudstress, wordt kennelijk niet op prijs gesteld door dat zwikkie macho’s hier.
  Enige wat jullie kunnen is er over ouwehoeren de hele dag en dat nog wel op een forum over huizenprijzen.

 101. Martijn says:

  103

  Dan hoop ik maar dat je je daar niet te veel aan irriteert; daar heb je namelijk vooral jezelf mee.

 102. Martijn says:

  @104

  Als je al jaren van opties leeft heb je waarschijnlijk een vrij rigide en geteste strategie en laat je je niet al te veel door emoties leiden (wellicht in tegenstelling tot je reactie naar gb).

  Voor zover ik het kan inschatten ontbreekt het de meeste mensen hier aan dergelijke ervaring en strategie.

  Dan lijkt het me ook niet zo vreemd dat ze niet in opties zitten, en ik zou het ze ook niet zomaar aanbevelen.

 103. floor says:

  Nooit te oud om te leren zou ik zeggen Martijn.
  En wat die emoties betreft, zit hier toch niet op de beurs of vergis ik me nu?
  Ik zou graag op deze site normale reacties willen zien in tegenstelling tot het geijkte afzeiken waar velen hier patent op schijnen te hebben.

 104. adamus says:

  Als dat zo voorspoedig gaat in de optiehandel zullen er heel veel mensen van kunnen leven. Zal kunnen, ik ken mensen die vanaf 1990/92 veel geld verdiend hebben m.b.v. eigen beursverbinding. Mensen die ook wat bijklusten bij de bank in Wognum, it’ers dus. WOL! Zijn financiëel op de knieën gegaan door Nina B. Het ging 10 jaar goed…….Fiscus gooide tussendoor ook nog roet in het eten; daytraden werd belast.

 105. adamus says:

  Goeie handel in de jaren 90:
  Bedrijf in pensioenverzekeringen.

 106. floor says:

  Is goed hoor Adamus, blijkt wel dat je er de ballen verstand van hebt.

 107. adamus says:

  Dan lijkt het me ook niet zo vreemd dat ze niet in opties zitten, en ik zou het ze ook niet zomaar aanbevelen.

  van huis uit ben ik er mee opgegroeid; agrarische. Ik zou er niet aan moeten denken om zoiets in een sector te moeten doen waar ik geen voorkennis zou hebben en begrip van a tot z over de handel en wandel van iedereen die zich erin beweegt.

 108. adamus says:

  Is goed hoor Adamus, blijkt wel dat je er de ballen verstand van hebt.

  klopt! Maar wat heb je nu duidelijk willen maken met je “calletje”.

 109. floor says:

  Ik zou er dan als ik jou was ook maar niet aan beginnen.

 110. adamus says:

  bedankt voor de tip.

 111. nhz says:

  @104:
  vandaar dat ik dacht (#90): laat ik eens de huizenprijs in goud melden – maar geen reacties 😉

 112. Martijn says:

  Dat van die call op 1170 vroeg ik me ook af.

  Is die morgen gunstig geprijsd? En gaan we dan snel weer boven de 1170 komen?

 113. floor says:

  Ik heb duidelijk willen maken dat ik denk, uitsluitend door naar de grafiek te kijken, dat de dollar goudprijs terug zou kunnen op korte termijn naar de 1170 – 1172.50.
  Verder heb ik van goud geen verstand dus de rest zul je zelf in moeten vullen.

 114. adamus says:

  http://www.safehaven.com/article/17629/gold-basis-screwed

  nog drie kwartier en het is morgen.

 115. adamus says:

  vandaar dat ik dacht (#90): laat ik eens de huizenprijs in goud melden – maar geen reacties 😉

  in welke straat van het provinciehoofdstadje?

 116. ll says:

  Dit boek is een must have

  http://www.amazon.com/Dying-Money-Lessons-American-Inflations/dp/0914688014

  Ambrose verwacht het einde van het papiergeld.

 117. ll says:

  Helaas zijn er maar 3 exemplaren van in omloop, maar het schijnt dat U hen bij Mises instituut misschien kan downloaden.

 118. ll says:

  Een duidelijk rapportje.

  http://www.nvb-bouw.nl/dsresource?objectid=8534&type=org

  Hoorde gisteren in TV programma “tussen neus en lippen” dat 1/3 van Noordwijkerhout te koop staat.

  De situatie is veel nijpender dan aan het publiek wordt verteld.

 119. AIn says:

  Uit een stuk van Robeco bij rtlz.nl. Lekker geld printen..

  Inflatieangst maakt plaats voor deflatiespook
  “De vrees voor een snel stijgende inflatie moet mogelijk even in de koelkast, nu het economisch herstel in met name Europa nog verre van overtuigend is. Verschillende economen waarschuwen dat deflatie nu een groter gevaar is.”

  “‘Liever inflatie dan bankroet’
  Deze eigenschap die staatsobligaties voor beleggers aantrekkelijk maakt in periodes van deflatie, vormt voor overheden een groot probleem. Uitgedrukt in koopkracht neemt de waarde van leningen verder toe en dat zou hard aankomen bij Westerse landen die nu al kampen me hoge staatsschulden. Volgens Ronald Doeswijk, senior strateeg van Robeco, is juist hierom de kans op (hoge) deflatie niet groot: “Geld bijdrukken is minder pijnlijk dan een bankroet, dus ik acht inflatiescenario waarschijnlijker dan een deflatiescenario.”

  http://www.rtl.nl/financien/rtlz/robeco/components/2010/articles/0726_Inflatieangst_maakt_plaats_voor_deflatiespook.xml

 120. nhz says:

  @121:
  zou dat gebruikte exemplaar door Ambrose himself gebruikt zijn, dat het 3x zo duur is? Soms is marktwerking ook voor Mises moeilijk verklaarbaar…

  @122:
  duidelijk rapportje ja; de bouwsector wil maar één ding, en dat is doorgaan op de huidige voet, veel te grote/dure woningen bouwen met vette winst. Alle voorstellen komen er alleen op neer om de kosten / risico’s daarvan door te schuiven naar een andere partij (gemeentes, rijksoverheid, pensioenfondsen – uiteindelijk is de burger altijd de klos). Een stelletje verwende kleuters, dat is het.

 121. Martijn says:

  124

  Die -21,1% klopt niet. Staat er ws bij om het aantrekkelijker te doen lijken.

  (1-(1895/2295))*100 = 17,4%

 122. Martijn says:

  Als ie zou stijgen van 1895 naar 2295 zou het wel een stijging van 21,1% zijn, maar we hebben het nu over een daling.

 123. ll says:

  Nou ja zeg, het gaat maar door. SNS zet weer hypotheken in een vehikel, en de burger staat garant

  http://www.vastgoedjournaal.nl/index.php/news/2471/16/SNS-plaatst-gesecuritiseerde-hypotheken

 124. adamus says:

  we moeten hier geen oordeel over hebben IL. Gewoon denken: what’s in it for me. Sns krijgt money en die kan weer geleveraged worden?
  En dat is dan weer goed voor de uitleencapaciteit en de huizenmarkt. In vvdgehuchten als Rozendaal/Rheden worden nog wel huizen vekocht hoor.

 125. adamus says:

  http://gata.org/node/8867

  so few people own gold.

 126. ll says:

  Ja, keer 33 leverage, nieuwe Basel regels, zou eerst 15 x zijn, maar de bankenlobby is weer oppermachtig.

 127. KariZ says:

  After all, you have no margin clerk involved here but are diversifying your wealth and buying a form of insurance against what the politicians and monetary masters have done to our country and our currency. What does it matter in the long run if you pay $20/ounce higher for gold considering where it is going to eventually trade? After all, you can always buy more coins if prices move lower and get more bang for your buck.

 128. ll says:

  @ adamus, vraag is werkt het, wat denk jij, trouwens gata is een informatie-site van W.Middelkoop.

 129. nhz says:

  @133:
  de fraude die NHG heet blijft voorlopig alleen maar toenemen. Wordt Kamerbreed toegejuicht, dus dit spel gaat net zo lang door totdat het WeW geklapt is.

 130. KariZ says:

  ‘Until the morons who run the funds and have all the funny money at their disposal wise up and start standing for delivery at the Comex, they will get their asses handed to them courtesy of the bullion banks. I cannot help it that these guys are too damn lazy to take the necessary steps to acquire the physical metal, warehouse and insure it.

  (…)

  Maybe the word has gotten out that this will be the case with any hedge fund manager who dares to try to force the shorts to delivery the gold. One thing along this line – China or Russia nor mid-Eastern interests are under no such constraints and could break the back of the bullion banks tomorrow if they chose to do so. That they have not signifies that they are not through acquiring cheap gold yet. Those folks, along with India, will be the ones who put the floor in for gold and cause the technical indicators to bottom and then turn up. The funds will then buy high and buy even higher and chase prices up once again. It has happened over and over and over again for nearly 10 years now. It will continue to occur until at such time the gold price levels off at a permanent higher plateau and remains there.’ (Free gold?)

 131. Patrick says:

  @138 Il, GATA van Middelkoop?

  Hoe kom je daarbij?

 132. Ain says:

  @136 Wat een farce he? Een jaar geleden hebben alle politici de mond vol: de banken aanpakken bla bla bla en nu gaan we weer lekker verder waar we gebleven waren. Misschien is de economische situatie in 2012 wel zo dat ‘we’ de touwtjes nog iets kunnen laten vieren…

  @139 wanneer verwacht je dat de WeW gaat klappen, welke situatie is daar voor nodig?

 133. ll says:

  @ Patrick, misschien verkeerd opgeschreven, maar Middelkoop haalt veel info. van Gata, sorry

 134. Patrick says:

  @143 No problem, ik begon ineens enorm ontzag voor die Middelkoop te krijgen, maar dat kan weer dalen naar normaal niveau 😉

 135. adamus says:

  @139 wanneer verwacht je dat de WeW gaat klappen, welke situatie is daar voor nodig?

  dat gaat niet gebeuren; het heeft de status van een bank.

 136. nhz says:

  @142,145:
  gelukkig voor de politiek is het WeW nog onvoldoende bank om mee te moeten doen aan de stresstest. 110 miljard aan leningen gedekt door ruim een half miljard vermogen, de banken zouden kwijlen van het idee dat zij dat ook mogen.

  Een daling van de gemiddelde huizenprijs van ruim 10%, die langer aanhoudt dan een jaar of twee, lijkt me voldoende om het WeW op te blazen. Tot nu toe hebben ze weinig kosten omdat het handje onder de markt wordt gehouden, werkelozen minstens 2 jaar lang hun oude inkomen houden en banken gewoon wachten tot het weer omhoog gaat met de markt en zelden tot gedwongen verkoop overgaan.

 137. nhz says:

  @146:
  opvallender is dat Robert Shiller een double dip verwacht, ondanks de recente bounce in de US huizenprijzen. Hij is zelden openlijk pessimistisch. Zou zijn inkomen uit de vastgoed branche onder druk staan?

 138. nhz says:

  @149:
  “Drip after drip of deflation data”

  en vervolgens staat er niet één hard feit in waaruit blijkt dat er deflatie is. De gebruikelijke Ambrose onzin dus.

  Sterk dalende ‘expectations’ is iets heel anders dan deflatie. En ook een verwachte daling van de money supply is geen deflatie, aangezien iedere verwachting door de FED tot nu toe is beantwoord met een extra ruk aan de printing press. De laatste maanden zag ik, zowel in EU als US, een sterk stijgende PPI die wijst op meer dan 10% yoy kostenstijging bij fabrikanten. Deflatie … in your dreams (of nightmares, voor de schuldenaars).

 139. adamus says:

  Hoe gaat het nu met de UK?

 140. adamus says:

  en Polen was ie nog net niet vergeten.

 141. Simone says:

  It will probably be so since complete grains dieting on
  1 000 calories a day are rich in vitamin C, citric acid and malic
  acid. I will officially weigh in Tuesday night after Zumba, but it can be 1
  small glass of wine or other alcoholic beverage.

 142. If some one needs to be updated with most recent technologies therefore he must be pay a visit this site and be up to
  date all the time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*