Deflatie

Een volk zo primitief, dat men alleen weet om geld te krijgen door ervoor te werken

– George Ade,  Amerikaanse auteur, 1866-1944

Deflatie in aantocht

Deflatie is een woord dat voor velen schrikbeelden oplevert van de crisisjaren van de jaren 30. Maar wat is deflatie eigenlijk en waarom treedt dit fenomeen op? Om een volledige uitleg te geven moet men een aantal zaken eerst goed op een rij zetten. Vanwege ons huidig economische onderwijs wordt de werkelijkheid verdoezeld en krijgt men nimmer een goed beeld van wat de fundamenten zijn van de economie.

Om te beginnen moet men een onderscheid maken tussen krediet en geld. Te vaak worden deze twee kwesties op een hoop gegooid en ziet men door de bomen het bos niet meer. Zowel economen als analisten hebben de tendens om deze twee door elkaar te halen. Ik zal met name het aspect van krediet verder toelichten.

Lees verder op Vrijspreker.nl

Share Button
Tagged with: ,
274 comments on “Deflatie
 1. Pinball says:

  Goed artikel, hierin word op een goede manier uitgelegd hoe de financiële wereld geld onttrekt aan de productieve wereld.

  Dat Julius Caesar al met deze problematiek werd geconfronteerd zou wel eens kunnen aangeven dat de cyclus van Kondratieff al aanwezig is sinds het begin van de moderne beschaving, ook de verwijzing naar het Babylonische rijk zou daar een indicatie voor kunnen zijn.

  Misschien moet er maar eens een Kondratieffse school worden opgericht om economische cycli te doorgronden en daarna te doorbreken, om uiteindelijk op een stabiel economisch stelsel uit te komen waarin vrije handel en zekerheid samen het fundament zouden kunnen vormen.(vrij van conjuncturen)

 2. ll says:

  ” Overheden zijn inherent inflatoir, hetzij door het vergroten van de geldhoeveelheid via een door de overheid gecontroleerde centrale bank, hetzij door het in omloop brengen van ongedekt geld door het vergroten van de staatsschuld door het uitgeven van staatsobligaties. De zogenaamde Zalm norm, die geen overschrijding van de in de rijksbegroting begrote bedragen toelaat en waarbij een begrotingsoverschot of meevallers worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen, is in dit opzicht een anomalie in het beleid van overheden. In dictatoriaal bestuurde landen om de ambities van de heersers te bevredigen, in democratisch bestuurde landen onder druk van de, soms plotseling opkomende behoeften van de burgers zal de overheid artificieel geld willen creëren. In beide gevallen is er sprake van geldontwaarding door de overheid, onverenigbaar met een dekking volgens de goudstandaard, maar ook onverenigbaar met elke andere betrouwbare dekking ”

  Dit is een stukje uit fractioneel bankieren. [ met dank aan Mises ]

  Maar met deflatie in aankomst, zitten we hier dus met een enorm probleem, het geld wat men MEENDE in handen te krijgen door middel van gecreerde toekomstige inflatie [ opgepotte inflatie van Juan ]van aankomende jaren is reeds opgesnoept.

  Overheden hebben net zoals de banken gespeculeerd met toekomstige frauduleuse inkomsten via inflatie, en verloren.

  Hetzelfde principe als in de huizenmarkt, als de prijzen gaan dalen en niet stijgen en men de ” overwaarde ” heeft opgesnoept en men niets extra kan aflossen [ inkomsten dalen ] blijft men eeuwig met een restschuld zitten.

  Maar daarom niet getreurd, over 20 tot 30 jaar zijn alle schulden afgelost [ hopenlijk ]

  Overpeinzingen op een zondagmorgen.

 3. Peter2 says:

  Conjuncturen zullen er altijd zijn, al is het maar omdat investeren en rendement in de tijd behoorlijk ver van elkaar verwijderd kunnen zijn.

  En wat te denken van demografie, eigen alle grote economisch relevante aanpassingen kunnen flinke gevolgen hebben voor investering en consumptie gedrag.

  Het lijkt mij niet wenselijk om voor iedere wens, hoe irreëel ook, weer een aparte economische school op te richten. Het lijkt mij dan echt te veel op religie in plaats van wetenschappelijk vaststellen hoe de wereld echt in elkaar zit.

 4. adamus says:

  floor Zegt:
  25 June 2010 om 11:25 pm
  Voor Martijn
  http://www.marketoracle.co.uk/Article20327.html

  Iemand heeft m al een keer hier gelinked, maar dit lijkt mij geen onrealistisch scenario.
  En dan kom jij ook nog aan je trekken.
  Het kan alleen nog wel een tijdje duren, want dit scenario is echt “the endgame” en ja, deflatie is de nachtmerrie van iedere overheid.

  Shelby_H_Moore

  gebanned bij Fofoa?

 5. nhz says:

  @3:
  ik heb hier al eens eerder laten vallen dat ik vind dat die fofoa website nogal een religieus luchtje heeft, om niet te zeggen evangelistisch / sectarisch. Soms lijkt het echt een guru met zijn volgelingen, die ook opletten dat iedereen strak in de leer blijft (dan bedoel ik vooral de opmerkingen in de discussies). Het financiele einde der tijden is in aantocht en alleen de echte (fysieke) goldbugs zullen de aarde erven; of zoiets …

  jammer, die sfeer doet veel afbreuk aan de soms interessante zaken die aan de orde komen.

 6. adamus says:

  ook met gold zullen we geen free meal hebben natuurlijk.

 7. Goudbelegger says:

  @1 er zijn heel veel cycli in allerlei zaken, blijkbaar werkt de natuur zo.

  Deflatie, ja, maar niet van alles tegelijk, zie algemene deflatie niet gebeuren met de politici van deze tijd, allemaal achterlijk, allemaal Keynesiaans, allemaal denken ze dat de overheid heel belangrijk is. Inflatie van goud, goudaandelen, voedsel, misschien energie. Deflatie van huizen, reguliere aandelen, goederen die we niet hoeven te kopen.

  Kan het ook helemaal fout zien, extreme inflatie van alles, Weimar, voorspellen sommigen.

  Inflatoire depressie.

 8. Goudbelegger says:

  @6 het wordt bijna zeker extreem. Zorgen dat je voordat alles aan het uitspelen is je je bet al geplaatst hebt en steenrijk worden.

 9. floor says:

  Het zal de hitte wel wezen Adamus, maar ik kan je zo af en toe niet volgen.
  Is de vraag nu of ik gebanned ben op Fofoa of het artikel?

 10. Juan Belmonte says:

  We leven in een tijd van Fukuyama’s die het met het einde der ideologie en een winnaar impliciet ook het einde der (toekomstige) verliezers aankondigde.

  We leven bovendien in een polder, waarin we gewoon zijn problemen weg te kopen en daar heel hard over te klagen want “er wordt niet goed genoeg voor ons gezorgd”.

  Wat een opeenstapeling van luxeproblemen, neemt het zicht weg van de echte uitdagingen 🙂

 11. Martijn says:

  @4

  Maar begrijp je er ook iets van, of ben je vooral boos op de bankiers?

 12. nhz says:

  @4:
  als je met ‘begrijpen’ bedoelt of ik het eens ben met wat FOFOA of zijn archieven hierover te zeggen heeft: nee zeker niet 🙂

 13. dawg says:

  Deflation is coming. Of toch niet? Wie ‘t weet mag ‘t zeggen.

  Als de rente (langdurig) boven de procentuele groei van het bbp uitkomt zal bij een ongewijzigd begrotingsbeleid de staatsschuldquote (verhouding staatsschuld/bbp) gaan oplopen. Wellicht dat de monetaire autoriteiten dan die staatschuld toch monetair gaan financieren.

 14. nhz says:

  @11:
  ja of nee: het zal ongetwijfeld afhangen van hoe men deflatie definieert en bovendien van in hoeverre men de officiele cijfers gelooft. De kans dat het 100% deflatie of 100% (hyper) inflatie wordt lijkt me klein.

 15. jon says:

  deflatie is ook negatief voor goud en zilver. cash is king.

 16. adamus says:

  Er gaat geen deflatie komen. Daar zijn het op de G20 wel over eens geworden vermoed ik.

 17. floor says:

  @ 13
  Vind Merkel toch aardig op weg hoor en mijn zegen heeft ze.
  Of heb je trek gekregen in een potje hyperinflatie naar aanleiding van bovenstaand artikel.

 18. ll says:

  De vraag is, hoe groot is de SCHULDENBERG, men schuift nu het [ echte ] geld dat er nog is van het ene potje naar het andere potje

  De schuldenberg is nog steeds stijgende, zelfs in China, waar sommige provincie’s ook al tot hun nek in de schulden zitten. net zoals verschillende Staten in Amerika.

  Om in deflatie te geraken moeten alles en iedereen tot hun poezige nekjes in de schulden zitten.

 19. Juan Belmonte says:

  Inflatie deflatie, ‘t maakt allemaal niet zoveel uit als de totale geldhoeveelheid fors groeit is is veel te halen.

  Zoveel dat men ook wel wat kan terugbetalen: de man 70 miljoen:
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7058335/__Megaschikkingen_in_vastgoedfraudezaak__.html

 20. adamus says:

  Juan, ze betalen verdacht snel terug…….

  Il, Prechter.

 21. nhz says:

  @17:
  daar komt Jan V. weer goed vanaf, ik heb schattingen gelezen dat hij in z’n eentje misschien wel 200 miljoen gestolen heeft. Met 70 miljoen terugbetalen is het nog minder dan de gewone inkomstenbelasting (die hij vast ook niet betaalt). Rabo zal wel schikken omdat ze inzien dat een deel van het geld al verbrast is en toch nooit meer terugkomt. Oja, en dan nog een taakstraf waarbij hij ongetwijfeld niet komt opdaten.
  Ik ken weinig voorbeelden van grote vastgoed fraudeurs die echt aangepakt zijn, meestal zijn dat dan de kleinste vissen. De meeste schurken mogen vele miljoenen houden; misdaad loont, zeker in de vastgoed wereld.

 22. ll says:

  Ha, ha, Juan 70 miljoen opgepotte inflatie ?

  Leuke handel is dat…..

 23. nhz says:

  aardig stukje over hoe het toegaat in de publieke sector in de UK:
  http://www.marketoracle.co.uk/Article20651.html

  In de polder (en de rest van de westerse wereld) is het niet anders. Een groot deel van de ambtenaren doet totaal geen of zelfs zeer contra-produktief werk, als ze al op het werk verschijnen; hoe slechter je presteert, hoe degelijker je baan en hoe hoger je beloning (een enkele uitzondering daargelaten, wellicht). Ook hier zijn de vakbonden een belangrijk deel van het probleem; misdaad loont, maar incompetentie en luiheid zeker ook. Ik vrees dat dit alleen ophoudt als het hele systeem instort, de ervaring van vorig jaar (veel ambtenaren erbij én flink hogere lonen) laat zien dat zelfs in een zware crisis deze sector nog meer geld naar zich toe weet te trekken.

  Als ik hoor wat bijv. provincie ambtenaren hier om de hoek verdienen met niksdoen, je verstand staat er bij stil. En dan worden ook nog overal uitzicht en stoepen geblokkeerd door enorme SUV’s van de duurste merken; het bestaan van een ambtenaar is zwaar, dat straalt er vanaf.

 24. ll says:

  Landsbelang ? Economie ?

  Niet in goede handen bij de VVD, eigen kas is leeg.

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1394270.ece/Peperdure_campagne_VVD-kas_leeg

 25. Goudbelegger says:

  @23 exact.

  Ambtenaren, degenen die bijna alleen maar overheidsopdrachten krijgen, tel dat bijelkaar op, dat is de echte overheid. Daar kunnen dus hele industrieën onder geschoven worden. Had ik maar eerder begrepen dat daar het grote geld te halen is en niet in de private sector maar ja, wel veel geleerd, misschien is dat straks meer waard als het systeem echt instort.

 26. Martijn says:

  @10

  Kan dat oneens zijn wat onderbouwen?

 27. nhz says:

  @23:
  mijn voornaamste bezwaar is dat ik denk dat het relatief makkelijk zal zijn om de goldbugs buitenspel te zetten als het echt uit de hand loopt en de goudprijs (of misschien moet ik zeggen: waarde van goud t.a.v. fiat) sterk gaat oplopen; een beetje in de lijn van wat meneer shelby te melden heeft. In die zin denk ik dat het voordeel van fysiek t.o.v. ‘paper gold’ beperkt gaat zijn. De elite bepaalt de regels, en naarmate de paniek toeneemt zullen ze de regels blijven wijzigen in hun eigen voordeel.

  Ik denk met shelby dat het beter is als je je kapitaal in een onderneming kunt steken die een betrouwbare stroom van inkomsten genereert, niet afhankelijk is van kapitaal en geen potentiele pricing power problemen heeft (bijv. als je grondstoffen of inkoop nodig hebt waar van prijs snel kan oplopen, of beschikbaarheid ineens kan wegvallen). Niet dat ik zelf die oplossing heb, maar ik probeer de ogen open te houden.

 28. adamus says:

  het zal voor de fiscus moeilijk worden om nog wat binnen te halen incl. boete (125K of zoiets) en taakstraf. Dat is meer voor de kleine BV-faillissementen, dan durven ze wel een grote broek aan te trekken. Mevr. de rechter weet dan wel een uitleg te geven aan het idee van moraliteit. Glastuinbouw is welwillend slachtoffer op dit gebied.

 29. adamus says:

  Ik denk met shelby dat het beter is als je je kapitaal in een onderneming kunt steken die een betrouwbare stroom van inkomsten genereert,

  ik kan mij nog het idee van de “vermogensaanwasdeling” herinneren. Zo rond 1975/1980 door Pronk/denUyl geopperd.
  Er blijven genoeg wegen open als men dat wil.

 30. adamus says:

  Zelfs een volkstuin kan belast worden. Of je eigen huis schilderen. etc.

 31. ll says:

  Even een vraagje aan de techneuten alhier aanwezig, hoe is het mogelijk dat de QE pers aanstaat en de M1 zakt…..

  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000141

 32. adamus says:

  nhz, of met bestaande middelen proberen te werken. Je kunt natuurlijk ook adviseur worden of zzp consultant met alleen een blackberry steun en toeverlaat. Als tegen die tijd de netwerken nog in de lucht zijn natuurlijk. Al gedacht aan vissen in de Westerscheld 😉

  Goudbelegger, het zal je deugt doen dat veel managers bij een school als inHolland in schaaltje 17 beloond worden, marktconform.

 33. ll says:

  Voor adamus, volkstuinbelasting

  van koten en de bie

  http://www.youtube.com/watch?v=IJy69eEcmdI

 34. nhz says:

  @30:
  mijn ervaring in ruim 20 jaar ondernemen is ook dat er voor de grote jongens (grote bedrijven of grote schurken) heel andere regels gelden. Zeker bij de belasting: de kleintjes worden systematisch uitgeknepen, de grote jongens vertellen de belasting hoeveel ze gaan betalen (bijv. 10% ipv 25%) en daar moeten ze het maar mee doen.

  @31:
  ik herinner me het woord maar verder niet; ik denk dat je in zijn algemeen rekening moet houden met stevige belasting op alles was als winst of groeiend vermogen gezien kan worden. Natuurlijk zullen er altijd uitzonderingen zijn voor de elite, maar die zijn voor gewone mensen zelden bruikbaar, al was het maar vanwege relatief hoge accountantskosten. Bijv. artsen die via een BV’tje op de Kanaaleilanden werken, al lang populair; maar dan moet je toch minimaal een paar ton per jaar binnenharken. Een ander voorbeeld is SIV’s (ingesteld door Woutertje Bos, heel kenmerkend) die naar meen zegt ook pas vanaf +/- 10 miljoen in vermogen echt interessant zijn.

  @32:
  nog even en ze gaan gratis op de kleinkinderen passen belasten i.v.m. geleverde arbeid in natura (natuurlijk mede om de grote schurken in de kinderopvang extra te kunnen spekken).

  @33:
  omdat het QE geld steeds meer wordt opgepot door de banken en dus niet echt in omloop komt?

 35. adamus says:

  Structured investment vehicle
  Een SIV is een door een bank in het leven geroepen juridische entiteit waarin grote aantallen verstrekte hypotheken van verschillende kwaliteit zijn ondergebracht. De SIV geeft vervolgens effecten uit – zogeheten collateralized debt obligations (cdo’s) – die beleggers kunnen kopen. De bank kan vervolgens de SIV van de balans halen.

  Dat deed Fortis met Scaldes. Toen Fortis ABN AMRO kocht, waren toezichthouder DNB en PvdA-minister Wouter Bos van Financiën naar eigen zeggen niet op de hoogte van het bestaan van deze SIV.

  http://www.elsevier.nl/web/10210164/Dossiers/Profiteer-van-de-crisis/Overleef-de-crisis/Praat-met-kennis-mee.htm

 36. adamus says:

  Meer dan 40 jaar geleden heeft de belastingdienst een keer bezwaar gemaakt omdat opa (70jaar) wat klusjes rond het agrarische erf verrichtte. Er was ook allerlei gezeik rondom kinderen (12/15jr) en werken kan ik me herinneren. Ook eigen verbruik van het land was bijtelling, terwijl het meeste van de groentetuin bij huis afkomstig was. Dus in die zin was de volkstuin wel belast.

 37. adamus says:

  @shelby

  In short, we are all screwed, we are working for money and assets that will never hold their purchasing power any more. All we can do to fight this is take on as much debt as possible, then walk away from it later by filing bankruptcy. Being honest, means letting the socialism rape you.

  nhz, je hebt een vriendje 🙂

 38. nhz says:

  @36:
  misschien heb ik me dan in de afkorting vergist, maar ik bedoel een algemene constructie waarin je vermogen kunt onderbrengen, en die maximaal 0.5% belasting betaalt (in plaats van minimaal 1.2% maar meestal veel meer voor andere vormen van vermogen). Misschien is het voorbeeld dat hier genoemd wordt een speciaal geval? Misschien een vraag voor Dalen, die weet er vast meer van 🙂

  @38:
  ik heb afgelopen week een en ander van hem gelezen, en inderdaad in grote lijnen wel eens met hoe hij over deze zaken denkt (maar niet over bijv. technologische ontwikkelingen). Overigens is dit advies volgens mij ‘tongue in cheek’ bedoeld. Maar ik twijfel er niet aan dat velen in Nederland, bewust of onbewust, deze strategie gebruiken. Tot nu toe gaat het ze prima af, ik hoor zelden van die zwaar leveraged gevallen die door de bank hard worden aangepakt en echt uitgekleed; het zal wel gebeuren af en toe, maar dat zijn dat vermoedelijk de minder handige gevallen. Bij de echte schurken is vast niets te halen, en zo’n WSNP daar lachen ze om.

 39. spongebob says:

  We moeten niet overdrijven wat betreft de belastingdienst. Zo verschrikkelijk slim zijn ze daar niet. 🙂

  Ik ben zelf kleine-ondernemer geweest (heet nu zzp’er) En heb meer dan eens boeken-controle gehad.
  De laatste keer (vlak na invoering v/d euro) gingen ze heel degelijk te werk. Ze hadden waarschijnlijk een melding ongebruikelijke transacties gehad i.v.m. gulden/euro omwisseling. Met twee man zijn ze twee dagen bezig geweest om een zgn. vermogentoets te doen, alle prive bank en girorekeningen worden dan post voor post doorgenomen. De boekhouding hadden ze zonder inkijken al bij voorbaat verworpen. Hadden ze v.w.b. de boekhouding echt hun werk goed gedaan dan had er misschien wel een navordering met boete ingezeten. Als zzp’er heb je immers altijd zoveel mogelijkheden om zwart dingen te doen.

  Die vermogenstoets liep voor mij goed af. Ik had er altijd voor gezorgd wekelijks kleine bedragen op te nemen zgn. voor levensonderhoud.

  Het belangrijkste was dat ze mij niet op leugens konden betrappen. Op hun allerlaatste vraag, of ik wel eens bedragen contant geld had antwoordde ik bevestigend (i.v.m. die melding ongebruikelijke transacties) en kon dat aantonen en aannemelijk maken met onbelastbare priveinkomsten.

  Dus ook voor de kleine ondernemer zijn er nog steeds ruime mogelijkheden om weinig belasting te hoeven betalen. Maar zorg altijd dat je de herkomst van je vermogen kunt aantonen. Ook dat je kunt aantonen hoe je aan geld voor levensonderhoud komt.
  Maak zwarte inkomsten lekker op aan vakanties of zoiets (contant betaald) en zorg er vooral voor dat ze je bij een controle nooit op leugens kunnen betrappen.

 40. spongebob says:

  De laatste regel moet zijn:
  zorg er vooral voor dat ze je bij een controle nooit op leugens betrappen.

 41. Juan Belmonte says:

  Juan, ze betalen verdacht snel terug

  Idd Jan V is geen scheefleners, da’s compliment 1 en de humor van deze situatie is: zíjn er dan een keer transacties op realistische prijsniveaus (compliment 2), blijken ze verboden. Zonder vervolgtransacties op Hogehuizenprijs-niveau was er vast niks aan het handje geweest 🙂

  Juan doet wegens welgemeende complimenten dan ook de VEH de suggestie om ook de heer Jan V. toe te laten treden tot de nog op te richten Stichting Wonen (zie eenn eerdere draad voor dat briljante plan).

 42. dawg says:

  @ 33 ll

  M1 staat, dacht ik, voor al het chartale en girale geld in handen van het publiek. Dus in handen van gezinnen en bedrijven, de banken zelf niet meegerekend. Kredietverlening door de banken leidt tot een toename van girale geldhoeveelheid in handen van het publiek. Een daling van M1 kan dus betekenen dat het publiek minder leent bij het bankwezen. Dat sluit echter niet uit dat de liquiditeit bij de banken zelf toeneemt, bijvoorbeeld a.g.v. QE.

 43. nhz says:

  @41:
  ik doel niet zozeer op zwarte inkomsten, maar meer op in hoeverre ze de officiele regels handhaven. Ik weet, mede van familie die bij de belasting werkte, dat er voor grotere bedrijven héél andere regels golden. Daarnaast is het voor een deel willekeur, ik heb nu weer wat gezanik i.v.m. sluiten van een BV wat me veel geld (belasting) gaat kosten, en wat bij een andere belasting inspecteur zomaar tientallen procenten goedkoper uitpakt. Je zou er eigenlijk de BV voor moeten verhuizen, maar ja dat zullen ze dan wel niet toestaan 🙁

 44. Juan Belmonte says:

  @Il

  Goede link.

  Borrowing has been the answer to all economic troubles in the past 25 years.
  Like alcohol, a debt boom tends to induce euphoria. Traders and investors saw the asset-price rises it brought with it as proof of their brilliance; central banks and governments thought that rising markets and higher tax revenues attested to the soundness of their policies.
  …The answer to all problems seemed to be more debt.

  Rising government debt is a Ponzi scheme that requires an ever-growing population to assume the burden

  Een kredietcrisis los je niet op met méér krediet.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/21-06-2010/strengere-regels-hypotheek-voorzien-in-2011/#comment-42777

  The Netherlands staan er helaas niet in, in dit Economist artikel. Wat een gemiste kans, we hadden toch procentueel de hoogste hypotheekschuld van Europa, ver boven de 100%? We zijn toch de enige met HRA…

  Kees de Kort heeft een ongeluk met zijn rijwiel gehad en is op de grond beland, klein leed. Beterschap !

 45. adamus says:

  NL huizenprijs is een paar jaar geleden door de economist genoemd……..

 46. adamus says:

  kees, trainen voor de maasvlakte route?

 47. Juan Belmonte says:

  48 Tja maar Juan wil graag de stand van nu: laten we een pessimistische verwachting neerzetten: totale NL hypotheekschuld is 160% van BNP, kan het ook nog meezitten.

  Geen netteringen bruteringen van CDO’s whatever, gewoon “wat is er geleend als hypotheek op particuliere woningen”.

  Heel opvallend is dat Economist NL P en DK als white spots openlaten, iemand een idee ?

 48. ll says:

  Deflatiepolitiek. Een blik in het verleden, de geschiedenis herhaalt zich

  http://www.springerlink.com/content/p1w879v05182131q/

 49. ll says:

  Help, we worden beroofd door de Centrale Bank, we heben recht op deflatie.

  http://www.libertarian.nl/wp/2004/07/uw-recht-op-deflatie/

 50. ll says:

  Explosieve groei 1e kwartaal 2010 in derivaten goud en zilver

  http://gata.org/node/8771

 51. ll says:

  @ 44 dank U, moeilijke materie, er is altijd gepredikt door de godenbanken krediet = geld.

  Indoctrinatie ?

 52. nhz says:

  @46:
  opmerkelijk plaatje, de ergste housing bubble/speculatie staten (o.a. FL, CA en AZ) zitten met stip in de gevarenzone.

  @49:
  wel genoemd, maar ze hebben altijd de zeer geruststellende cijfers van de NVM, in plaats van de werkelijke cijfers. En meestal gaat het ook over de prijsstijging sinds 1997-2003, en niet sinds 1990 – dan zou NL vermoedelijk aan kop staan met prijsstijgingen.

  @52:
  blijkbaar te weinig gegevens van NL (o.a. Belgie en Portugal zijn ook blanco, terwijl het daar ook mis is). Maar ik denk dat NL wel een gooi naar de top kan doen voor totale schuld: we hebben de hoogste hypotheekschuld ter wereld én ook nog een waterhoofd van een bankensector met potentieel enorme risico’s (is maar net hoe je dat waardeert natuurlijk, bijv. de ClubMed schulden bij ING).

  @54:
  in grote lijnen mee eens, wel op punten een beetje eenzijdig. Wat me opviel is:
  “Op de zelfde manier zijn er bijkomende factoren die de hoge prijs van de medische zorg en energie beïnvloeden. Het socialisme heeft de vraag naar zorg verhoogd en de overheidsbeperkingen hebben een kunstmatig laag aanbod geschapen. ”
  Dit gaat over de VS, maar bij ons lopen de medische kosten eerder uit de hand doordat er een kunstmatig groot aanbod geschapen is. Er zijn eindeloos veel medische opties, waarvan de meeste nauwelijks nut hebben terwijl ze soms extreem veel kosten; de klant is koning want wat hij/zij ook kiest, het is bijna allemaal gratis (zelfs als je hier alleen maar als asielzoeker bent, of wanneer je de ziektekostenpremie niet betaalt …).

 53. nhz says:

  P.S. 56-54:
  bij nader inzien bedoelt de auteur met ‘beperkt aanbod’ wellicht dat er relatief weinig artsen beschikbaar zijn, waardoor de tarieven hoger blijven dan ze in een vrije markt zouden zijn. Dat is in NL ook een manier waarmee de overheid via rantsoenering de tarieven opdrijft. Anderzijds is een deel van de hoge kosten in de VS m.i. ook wel gevolg van de ‘vrije markt’, bijv. de claimcultuur waardoor een patient voor het minste of geringste probleempje miljoenen kan claimen van een arts – iets wat aan het overwaaien is naar de polder, helaas.

 54. adamus says:

  de medische worden op peil gehouden door de verzekeringen en ook nog eens een belasting/staatsbijdrage. Is er geld te weinig, dan gaat de premie omhoog. Ook in VS is geen vrije markt.
  Claimcultuur. Ook daar is men voor verzekerd en zo blijft de prijs ook hier op peil.
  Iemand die net zijn artsenbul heeft gaat ook meteen een verzekering afsluiten. Wel zo handig als je op straat even een ehbohandeling kunt verrichten.

 55. nhz says:

  nog even om duidelijk te maken waar al die deflatie praat toe dient:

  RBS tells clients to prepare for ‘monster’ money-printing by the Federal Reserve
  http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7857595/RBS-tells-clients-to-prepare-for-monster-money-printing-by-the-Federal-Reserve.html

  The response to the coming deflationary maelstrom will be additional money printing that will make the recent QE seem insignificant

  Hierbij wordt opnieuw duidelijk dat Ambrose volledig achter de Bernanke aanpak staat: “The case for fresh QE is not to inflate away the debt or default on Chinese creditors by stealth devaluation. It is to prevent deflation. ”

 56. adamus says:

  http://www.kitco.com/

  G20 goede nieuws even van invloed?

  Ambrose prick. De Engelsen hebben nog niet door dat ze na EU de volgende zijn de door de US geslachtofferd gaan worden.

 57. Goudbelegger says:

  Adamus, heb wat oude contacten nodig, de stomsten allebei lekker onder dak bij de overheid, eentje zelfs wethouder bij grote gemeente. Dit zag ik dus altijd, de dommen gingen niks doen bij de overheid.

  @nhz als dat eenmaal klapt dan regeren de elites niet meer, dan is fysiek goud echt het enige geld nog dat geaccepteerd zal worden.

  En inderdaad EERST deflatie DAN zeer sterke inflatie door de overheid die ‘het probleem’ gaat verhelpen.

 58. dalen says:

  Even snel door het zojuist gepubliceerde rapport Scheltema gebladerd. Ten zeerste aan te bevelen om het te lezen. Zie o.a. de hypotheekschuld op pagina 32 en de waarde van de SPV’s die daarvoor opgericht zijn. Dat geeft te denken bij een waardedaling.

  Ook blijkt dat er onvoldoende kennis in huis was en DNB gefaald heeft in haar toezicht.

  Toen DSB haar producten niet meer kon securitiseren (schuldpakketten als onderpand verkopen)was het snel gebeurd.

 59. KariZ says:

  http://www.commissiedsbbank.nl/upload/20.pdf

  P. 27.

  ‘De context waarin DSB in al zijn verschijningsvormen opkwam was een samenleving en
  bankensector die sterk werd aangespoord door de fiscale mogelijkheden om hypotheekrente en voor
  lange tijd ook rente over consumptieve kredieten af te trekken en veel duurzame goederen via schuld
  te financieren. Een en ander is ook terug te vinden in de schuldratio‘s ten opzichte van het
  draagvermogen van de klant en het onderpand. Nederland steekt er ten opzichte van vergelijkbare
  andere westerse landen met kop en schouders boven uit wat betreft de hypotheekschuld ten opzichte
  van het besteedbaar gezinsinkomen (zie figuur 1.1): de hypotheeklening is gemiddeld twee keer het
  besteedbaar inkomen.’

  In essentie zijn die grafiekjes diep schokkend.

  P. 28

  ‘Uiteraard kan men die ontwikkelingen niet los zien van de ontwikkelingen op de woningmarkt.
  Om een voorbeeld te geven, het CPB heeft berekend dat de huizenprijsstijging in de tweede helft van
  de jaren negentig (1996-2001), toen de waarde van huizen gemiddeld met 10% per jaar toenam, voor
  een groot deel te danken is aan de snelle stijging van de inkomens en in tweede instantie de dalende
  rente. Het was de tijd van het succes van de arbeidsmarkthervormingen en de opkomst van het
  tweeverdienersmodel: de werkloosheid daalde en vrouwen gingen massaal de arbeidsmarkt op (zie
  Van Ewijk en Teulings, 2009).’

  Terwijl de grafiek juist laat zien dat de schulden t.o.v. het inkomen explodeert!!!

  Conclusie: De gestegen huizenprijzen zijn een gevolg van meer lenen, NIET van hogere inkomens!

 60. Juan Belmonte says:

  @ Kariz

  Uw redernening klopt J.i., zij het dat inkomens door tweeverdieners ook stegen. Schulden stegen relatief nog veel meer, waarbij
  1) de inkomensgroei de schuldengroei dus ook versterkte
  2) daarbovenop de schuldengroei groter was dan de inkomensgroei

  Merkwaardig hè, dat de NL huizenmarkt in alle opzichten een groter zeepbel gehalte heeft dan USA, UK, ES maar datti maar niet knapt.

  Wel is het zo dat verkopen in 2009 op -40% zaten, dat is een teken van realiteitszin. Wie nu koopt (en ook nog eens k.k. betaalt) is J.i. een kamikaze koper want voor Hogehuizenprijsminnend NL geldt:

  Waardeer nu ook eens af of eat sushi forever

  De vis wordt duur betaald 🙂

 61. ll says:

  Ambrose is boos, schaf de FED maar af….

  ” Kartik Athreya, senior economist for the Richmond Fed, has written a paper condemning economic bloggers as chronically stupid and a threat to public order.”

 62. Juan Belmonte says:

  Niemand reageerde op de oproep om ervaringen te delen over veilingsites.

  Actietarief verlengd!

  Makelaars en verkopers opgelet; het spetterende actietarief is verlengd t/m 31 juli 2010!

  U betaalt nu een All In prijs van €595,- excl. BTW. Dit in plaats van een inschrijfbedrag van €495,- excl. BTW en bij de verkoop nogmaals €500,- excl. BTW.
  http://www.biedenenwonen.eu/index.php

  Gegeven deze forse prijsverlaging (minus 50%) loopt het blijkbaar geen storm ?

  Is http://www.biedenenwonen.nl een mislukt experiment te noemen ?

 63. Juan Belmonte says:

  @65
  Juan dacht dat mensen als Kartik Athreya een formele (en betaalde) maatschappelijk verantwoordelijkheid droegen en dat deze ook via publiek debat gewoon uit te leggen moet zijn, net als wij commisierapporten openbaar maken 🙂

  Zo van
  Ik heb geen steekhoudende argumenten, dus u moet maar stoppen met het stellen van vragen…

  De USA consumeren niet teveel, de anderen te weinig.

  Het was toch de FED die de publicatie van M3 afschafte ?

  Als financiële stabiliteit geen eigenaar heeft is het makkelijk rijk rekenen.

  http://www.z24.nl/analyse/blogs/boumans_blog/

 64. nhz says:

  @63:
  het rapport is duidelijk, maar zoals altijd in de polder gaan alle overbetaalde toezichthouders hun handen in onschuld wassen. Zou me verbazen als er echt koppen rollen.
  Dat Teulings (CPB) niks van economie snapt was me allang duidelijk.

  @64:
  het is echt spectaculair hoe hardnekkig de ‘denial’ is in de polder. Ja, Nederland is anders – dat weten we al sinds de tulpenbollenmanie van bijna 400 jaar geleden, sindsdien heeft men geen snars bijgeleerd. Een volkje van speculanten en parasieten (daarvoor was het écht wel anders …), ik voel me er helemaal niet bij thuis 🙁

  @66:
  duidelijk is wel dat deze site absoluut niet het belang van de koper in het oog heeft; en indirect dus ook niet van de verkopers die wél willen verkopen. Gezien de marktsituatie heel dom. Net zoiets als al die malafide verhuursites zoals Direct Wonen, Rotsvast etc. – het gaat uitsluitend om het belang van de verhuurmakelaar en de verhuurders, de klant is er om beetgenomen te worden.

  @67:
  het voor gek verklaren van de rest van de wereld (Bernanke en Krugman kunnen er ook wat van) lijkt me een teken dat ze met de rug tegen de muur staan en geen rationele argumenten meer kunnen aandragen voor hun beleid. Ze gaan, net als Ome Nout, gewoon door op de oude voet ondanks de risico’s omdat ze never nooit niet willen toegeven dat ze het fout hebben gezien.

 65. Goudbelegger says:

  @69 zijn ook heel veel hardwerkende eerlijke mensen en ontzettend veel goede uitvinders en ingenieurs. Toen we het rijkste land ter wereld waren was dat zelfs aan één ingenieur te danken…. die er natuurlijk bijgenaaid werd.

 66. Juan Belmonte says:

  Nee, in Nederland gebeurt dat niet 🙂

 67. Juan Belmonte says:

  Afwaarderen, face the facts or eat sushi forever

  Geldt dus niet voor diegenen die in de gevangenis belanden…. daar is niet eeuwig sushi 🙂

 68. Pinball says:

  @Peter2(3)

  “Het lijkt mij niet wenselijk om voor iedere wens, hoe irreëel ook, weer een aparte economische school op te richten.”

  De huidige economen geven toch geen oplossing lijkt het op en hooguit een paar van de duizenden economen wereldwijd zagen deze crisis aankomen!

  Dan mankeert er toch wat aan de opleiding lijkt mij zo?

  @Goudbelegger(8)

  Goed,misschien dat conjunctuur vrij wat ver gaat, maar de deflatoire situatie waar we wellicht in gaan belanden zorgt wel voor een heleboel ellende en uiteindelijk een chaotische situatie met veel werklozen en een schuldenberg die heel veel meer waard gaat worden als dat deze nu is.

  Dus een dempende factor om zowel opgaande als neergaande conjuncturen af te remmen lijkt mij toch wel wenselijk voor de toekomst.

  Want als men geen oplossing zal vinden, gaat deze komende depressie(ik vermoed dat we er al midden in zitten) de vorige van de jaren ’30 , vorige eeuw, met een overtreffende trap voorbij, zeker gezien de schuldenberg die consumenten, bedrijven en overheden hebben en toch ook de welvaart die men nu kent, we gaan dan een eind terug op de welvaartsladder.

 69. Juan Belmonte says:

  En uit Spanje komt meer dan alleen zonnig nieuws:

  Vandaag IBEX -5,45%.
  http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/06/29/economia/1277802058.html

  Doet er niet zo toe, iedereen is gefocused op Spanje-Portugal, prioriteiten bij de spelen, manjana kijken we wel weer naar het brood, mooi volk 🙂

 70. nhz says:

  @69:
  bizar dat ze dat wel durven t.a.v. de gevallen vastgoed engelen, maar t.a.v. de bankiers die véél grotere schurken zijn (in financieel opzicht) heb ik nooit echt harde woorden gehoord. Tekenend voor het intellectueel klimaat bij NRC.

  @71:
  in die gevangenis waar Jan V wellicht ooit nog even terechtkomt (hij is toch al weer een tijd op vrije voeten? nette man, moet kunnen …) daar hebben ze vast sushi in 20 variaties als optie, naast de hele rest van de internationale keuken voor elitair Nederland. Met veel gratis callgirls als toetje mag je aannemen, anders moet Jan afkicken en dat kun je zo’n aardige man niet aandoen.

  Zouden al die commissarissen die het spel meegespeeld hebben (de halve politieke ex-top van de polder zat erbij en keek ernaar) nu ook peentjes zweten, of weten ze dat het ook voor hen weer met een sisser afloopt?

 71. Juan Belmonte says:

  Kees de Kort klonk vandaag nog steeds van zijn fiets gevallen, lekker doortrappen Kees 🙂

 72. Juan Belmonte says:

  @73

  Als het zo zou zijn dat er nog wat afwaarderingen komen, waar best kans op is, iig in Spanje, waar de NL banken een exposure hebben van 127 miljard, welnu (einde tussenzinnen) dan is het leed nog niet geleden.

  Wat niet is, kan nog komen en dan hebben we weer Scheltema’s nodig en De Zwarten (De Wit zag voornamelijk licht). En de De Kort’s om het bondig en recht voor raap te verwoorden.

  Overigens kunnen de bankiers terecht stellen dat de overheid minstens zo hard meewerkte aan een regen van geld (en schuld), kunstmatige lage rente is één van de zege’s van Alan Greenspan, Dr. Alan Greenspan wel te verstaan.

 73. nhz says:

  @75:
  natuurlijk, de overheid zat in het complot. Maar de (centrale) bankiers hebben het georganiseerd (en dan bedoel ik niet iedereen die bij een bank werkt, maar de figuren aan de top van de nationale en internationale financiele sector).

 74. Goudbelegger says:

  Overal is corruptie. Waarom dacht iedereen dat er in Nederland geen corruptie was????

 75. Juan Belmonte says:

  Visie van Joep gezien bij Nova ?

  Olé 🙂

 76. adamus says:

  Juan, Jan V. had toestemming om bij te klussen……

 77. nhz says:

  @77:
  neu, Joep – van de Nieuwenhuysen? die is specialist in dit soort zaken, dus dat lijkt me interessant 😉
  Gezien de naam ook toepasselijk op een huyzenbubbleforum, hij had in vastgoed moeten zitten in plaats van wapentuig – vastgoed fraude levert vast meer op in de polder.

 78. Erik says:

  http://www.beurs.nl/opinie/advies-en-analyse/3062593/alles-kraakt

  Alle belangrijke indicatoren geven aan dat we de echte klap nog moeten krijgen en dat we in een tweede recessie belanden (zijn we er ooit uit geweest?)

  Echt een tijd om je te laten verleiden door de gladde praatjes van de politiek en de NVM om een huis te kopen…

 79. adamus says:

  Begemann wilde vorig jaar nog Deutsche Waggonbau overnemen, de Berlijnse treinenbouwer uit het voormalige Oost-Duitsland. Ruim een jaar onderhandelde Begemann met de privatiseringsinstelling Treuhand over de aankoop van DWA. De verkoop ketste uiteindelijk af op de financieringswijze van Begemann. DWA werd aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Advent verkocht op voorwaarde dat er geen samenwerkingsverband met Begemann zou worden gesmeed. Sindsdien staan de treinenplannen van Begemann op dood spoor en staat Holec Ridderkerk te koop.

  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article680543.ece/Stork_wil_treinbouw_in_Nederland_houden

 80. adamus says:

  begemann was Joep dus.

 81. adamus says:

  Erik, maar gisteren gelezen dat alles wat luchtvaart betreft weer op het niveau van voor de crisis is.

  Mag aannemen dat de noodkreet van KLM om bijdrage van ons i.v.m. aswolkje nu van de baan is.

 82. adamus says:

  taal van een guru:-)

  FOA wrote back in April of 2001, “My friend, debt is the very essence of fiat. As debt defaults, fiat is destroyed. This is where all these deflationists get their direction. Not seeing that hyperinflation is the process of saving debt at all costs, even buying it outright for cash. Deflation is impossible in today’s dollar terms because policy will allow the printing of cash, if necessary, to cover every last bit of debt and dumping it on your front lawn! (smile) Worthless dollars, of course, but no deflation in dollar terms! (bigger smile)”

  Hoe komt hij erbij……….

 83. adamus says:

  http://fofoa.blogspot.com/2010/06/mad-world.html

  komt van deze site: de afdeling fantasten. Hoe verzint hij het.

 84. adamus says:

  dan deze knaap, een echte stoere jongens ferme knapen man: Ambrose Evans-Pritchard een soort Michiel de Ruyter, iemand waar het systeem op kan bouwen.

 85. Johan says:

  Wat staat ons te wachten?

  DAG 1
  Volgens de laatste cijfers is de economie van de VS officieel weer in een recessie geraakt.

  DAG 2
  Wereldwijd dumpen beleggers hun aandelen, Dow Jones -25% in een dag. Grootste beurskrach ooit.

  DAG 3
  Geruchten onstaan dat een grote internationale bank (too big to fail) dreigt om te vallen. Mensen in de VS trekken massaal naar de pinautomaat in reactie op de constante stroom negatieve berichtgeving van analisten die de houdbaarheid van het systeem aan de kaak stellen.

  DAG 4
  In Europa en Azie onstaat een soortgelijke situatie. Overheden besluiten om alle financiële transacties te bevriezen tot nader order.

  DAG 5
  De meeste banken worden wereldwijd genationaliseerd. Girale transacties worden weer mondjesmaat mogelijk, maar streng beperkt in omvang.

  DAG 6
  Wereldleiders komen bij elkaar om te praten over een nieuw financieel systeem. Een aantal dagen van beraad levert een aan goud gekoppelde wereldmunt op en er zijn kader-afspraken gemaakt over een wereldwijde schuldsanering.

  Ik geeft toe; er zit een behoorlijk portie fantasie achter. Ook heb ik geen grote economische achtergrond, dus of dit scenario uberhaupt mogelijk is weet ik niet. Ik daag de beter economisch geschoolden uit om hun ‘scenario’ te beschrijven.

 86. Hugo says:

  Ambrose kon niet zo tegen de opmerking van de FED dat bloggertjes genegeerd dienen te worden.

  Leuke quote;
  ”As for the Fed, I venture to say that a common jury of 12 American men and women placed on the Federal Open Market Committee would have done a better job of setting monetary policy over the last 20 years than Doctors Bernanke and Greenspan.”

  http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100006729/time-to-shut-down-the-us-federal-reserve/

 87. KariZ says:

  @87 Yep, En kees kan het gewoon niet hebben dat ie niet gestudeerd heeft…daarom wordt ie boos op FOFOA 🙂

  A.E. Pritchard:

  ‘Kartik Athreya, senior economist for the Richmond Fed, has written a paper condemning economic bloggers as chronically stupid and a threat to public order.

  Matters of economic policy should be reserved to a priesthood with the correct post-doctoral credentials, which would of course have excluded David Hume, Adam Smith, and arguably John Maynard Keynes (a mathematics graduate, with a tripos foray in moral sciences).

  “Writers who have not taken a year of PhD coursework in a decent economics department (and passed their PhD qualifying exams), cannot meaningfully advance the discussion on economic policy.”

 88. KariZ says:

  Offtopic: Bestelling van Willem al binnen Kees?

  Ikke wel, zondag bijbesteld bij Prakken, kijken hoe dat loopt.

  Je mot toch wat met je cash? 🙂

 89. Joost says:

  Vraag: er worden hier in de buurt nieuwbouw ruime eensgezinswoningen gebouwd voor rond de 195.000 euro. Heeft het volgens de reguurders hier zin om zo’n woning aan te schaffen? Deze prijzen zullen toch niet meer zoveel omlaag gaan? Graag uw tips!

 90. dalen says:

  @ 90
  Beetje flauw maar een advocaat zou zeggen “hangt af van de omstandigheden van het geval”.

  Toch is dit mijns inziens wel van toepassing.

  Vragen zijn:
  hoe groot is het aanbod
  waar is de woning
  zijn er vergelijkbare woningen

  Zo zijn er denk nog meer vragen te stellen.

  Ik zou me afvragen “is dit een unieke kans en blijf ik hier lang wonen”. Zo ja dan kopen en proberen met een lage rente lang te financieren.

  De prijzen op woningmarkt zijn (langzaam) dalende maar wil je zolang wachten en komt er weer zo’n kans.

  Ik zelf zou een unieke kans nu wel aandurven.

  Succes

 91. KariZ says:

  @90 heb je het gevoel dat je enige mate van baanzekerheid hebt en weinig spaargeld? Dan kun je het doen en rente 30 jaar vastzetten!!

  Heb je veel spaargeld en kun je het je permitteren…dan lekker wachten.

 92. adamus says:

  Kariz, ik ben net terug van mijn fietstochtje naar het postagentschap. De terugrit was niet zwaar met een pondje extra. 5 wkn levertijd.
  Ik heb deze week wat bij die Duitsers die martijn hier genoemd heeft geprobeerd.

  Kariz, het is veel erger: ik heb ook wel eens niet opgelet; 10 jaar geleden bijvoorbeeld.

  Hoorde dit weekeinde trouwens van een meisje van een jaar of 25, natuurkundige, dat ze was gaan werken bij een tradersbedrijf(je). Voorwaarde was: mocht absoluut geen verstand hebben van economie etc. dat zou zicht op de zaakjes belemmeren. Hun hypotheek was een “annuïteiten”, dat was per ongeluk zo gegaan want die andere vormen werden niet gesnapt. Wonen nu in kaal huis, want er kon niet over de top worden geleend.

 93. adamus says:

  eensgezinswoningen gebouwd voor rond de 195.000 euro

  vraag: moet je een huis kopen waarvan er waarschijnlijk 13 in een dozijn gaan. Je kunt denk ik hetzelfde huis ook huren. Zoals de makelaar zei: 3 dingen zijn van belang; de plek, de plek, de plek.
  Leeftijd? Trein, openbaar vervoer, baangarantie als dat al bestaat etc.

 94. adamus says:

  Ik zou me afvragen “is dit een unieke kans en blijf ik hier lang wonen”.

  ja, dat is als je jong bent toch al een probleempje. Je ben inflexibel op de arbeidsmarkt. Zelfs al ben je gemeenteambtenaar kan men je in een “regeling” plaatsen. Kun je dezelfde baan in een andere provincie krijgen, ben je mooi het haasje met je huis.

 95. KariZ says:

  @95 geef die link van die duitsers eens als je wilt.

  Weleens iets met prakken gedaan? (behalve de aardappelen dan)…

  Mijn kringetje: lekker weer schaaltje omhoog. Beleidsmedewerker Univ. Utrecht. Je wilt niet weten wat zo iemand verdient (4 x 9 uur p/w). Gelukkig bijna zomervakantie.

  Van een natuurkundige mag je wel verwachten dat ze kunnen rekenen, toch?!?

 96. dalen says:

  De Amerikaanse beurswaakhond SEC klaagt een kantoor in New York aan wegens fraude met ingewikkelde hypotheekproducten van banken. Men verwacht meerdere kantoren aan te pakken.

  http://www.nytimes.com/2010/06/22/business/22sec.html?ref=business

  Goldman Sachs was al aangeklaagd

  http://www.reuters.com/article/idUSTRE63F3JX20100416

  AFM lees je even mee!!

  Er zijn zat beleggers die er in gestonken zijn, ook hier.

 97. adamus says:

  Kariz, voor de natuurkundige ging een wereld open; en wist niet dat mensen die redelijk “simpel” waren zoveel geld hebben kunnen verdienen. 2008 was een topjaar btw. 2009 is krabbelen.

  maar de mooiste promotie die ik hoorde was van Den Haag naar Brussel van een jongeman van een jaar of 35. Naar de nieuwe afdeling van Ashton bleek. Wist niet eens dat het een mevrouw was……een lady. Iedereen in de club vindt het geweldig. Alleen maar ambtenaren, een andere wereld bestaat niet. Nou ja, mannetjes die hypotheken regelen dan wel natuurlijk.

  https://www.coininvestdirect.com/

 98. adamus says:

  Dalen, civiel- toch niet strafrechtelijk?

 99. adamus says:

  Prakken had ik wel oren naar, maar hebben nu ook lange levertijd en prijzen maken niet echt uit dacht ik. Beetje afhankelijk van inlogmoment of zo.

  De Duitsers maken er wel wat bijzonders van zo’n feestje. Speciaal verzegelings tape om de verpakking en als je het niet vertrouwt kun je het pakketje ook nog wegen onder toeziend oog van de UPS mijnheer.

 100. adamus says:

  Kariz, prijsverschillen zijn klein m.i.
  coin, 3340
  pr 3350
  willem 3367

 101. nhz says:

  @88:
  precies, dit soort discussies overlaten aan officiele economen, en dan wel allemaal opsluiten in een gesticht waar ze eindeloos door kunnen kletsen over hun waanideen. Economie, te belangrijk om aan economen over te laten 🙂

  @91,96:
  “Ik zelf zou een unieke kans nu wel aandurven.”

  bij nieuwbouw lijkt me vrijwel uitgesloten dat het een ‘unieke’ kans is. Duizend-in-een-dozijn, ik denk dat de markt van ruime eensgezinswoningen nog jarenlang onder druk blijft want dat is de bulk die de afgelopen 20 jaar gebouwd is. Met 195K neem ik aan dat het een rijtjeshuis of 2onder1 kap is, anders is het wel goedkoop.

 102. adamus says:

  zware depressie met waanideeën inderdaad onder permanent toezicht stellen. Ze zouden anderen ook kunnen manipuleren.

 103. adamus says:

  Je wilt niet weten wat zo iemand verdient (4 x 9 uur p/w). Gelukkig bijna zomervakantie.

  waarvan toch wel een dag thuis mag ik aannemen. Woensdag bij voorkeur.

 104. KariZ says:

  yep…soms ff daggie thuis (op het terrasje)

  ‘om in alle rust even wat stukken door te nemen…’

  In alle eerlijkheid: wij zouden het óók zo doen!

  Het verschil zit hem erin dat wij onszelf niet zo serieus zouden nemen én zouden denken…’hoe lang gaat dit nog door, zo makkelijk….’

  Zij nemen het voor granted en hebben niet door wat een mazzel ze hebben (wat betreft salaris). Men wordt gepamperd en heeft géén idee wat er allemaal veranderd in de wereld om hen heen.

  En in welk waanzinnig tempo.

  Zij zijn master, nu…de maatschappij werkt voor hen ipv omgekeerd…maar ze worden weer servants.

  Misschien is de essentie vaan deze crisis wel dat we met z’n allen gewoon weer normaal moeten gaan doen.

 105. adamus says:

  http://goldwetrust.up-with.com

  dit is dan weer de contra fofoa

 106. Patrick says:

  @ Kariz

  Ik heb langere tijd ervaring met Prakken. Betrouwbare club.

 107. adamus says:

  Patrick, die nemen we mee voor de volgende keer.
  Lange tijd……doet me deugt.

 108. Patrick says:

  onkruid vergaat niet adamus 🙂

 109. KariZ says:

  Dank heren!

  En Patrick nog bedankt voor deze van jouw hand:

  ‘Jij leent 100K van mij, die kun je niet terugbetalen, maar das geen probleem, want dan leen je van mij nog 100K en daar betaal je dan je lening van 100K mee af.
  en de 100K die ik aan jou leen om de eerste lening aan mij af te betalen, die zet ik in de boeken als “asset” van 100K, want die heb ik van je tegoed.
  En omdat ik 100K als asset op mijn balans heb staan, kan ik je trouwens nog wel een extra 100K lenen als je wilt?
  Westerse economie is echt slim:-)

  Heb ik doorgemeeld naar paar mensen. Kredietcrisis in een notedop.

 110. KariZ says:

  Ff journaal kijken zo: wellink gaat door het stof!

  Beter laat dan nooit….:(

 111. KariZ says:

  FOA zegt:

  ‘Know this, “the printers of paper do never tell the owner that the money has less value, that judgment is reserved for the person you offer that currency to”!

  Die duitsers zijn goedkoop Kees!

 112. Patrick says:

  Kariz, dank voor het compliment; ik neem aan dat voortaan voor alle forumleden duidelijk is dat ik beschik over onvermoedde literaire kwaliteiten 🙂

  By the way, hebben we nog wat nieuws van één of andere recente veiling o.i.d.?

  Spongebob, kom er eens in, kanaaltje 13…

 113. Okkie says:

  @KariZ:
  Door ‘het stof kruipen’ stelt niet zoveel voor als Wellink zijn functie mag behouden. Iemand met zulke buitensporige vergoedingen gaat echt niet uit zichzelf weg.
  http://welingelichtekringen.nl/wellink-declareerde-ruim-260-000-euro-aan-reizen.html
  Hier is trouwens het rapport Scheltema:
  http://www.novatv.nl/data/media/db_download/147_56e1b5.pdf

 114. dalen says:

  @ 117

  “ik kon het niet weten want men heeft mij nooit iets verteld”.

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6123/artikel/list/tag/DNB

  Zie eerdere posten over deze integere man.

 115. nhz says:

  @118:
  ‘Wir haben es nicht gewusst’ lijkt mij een goede weergave van de situatie.

 116. KariZ says:

  116. Over veilingen gesproken:

  http://www.troostwijkauctions.com/nl/dsb-bank-nv-inventaris/01-13272/

  U kunt nog bieden!

  Tis niet mijn branche die faillisementen, maar een jaar of 2/3 geleden stonden er 10/15 veilingen in de agenda. Nu 74(!).

  Booming business daaro. En Troostwijk is niet eens de enige, wel een grote trouwens.

 117. Okkie says:

  Scheringa was al in 2004 door AFM beboet wegens Hollands Welvaren Select dus voordat er een bankvergunning werd verstrekt. DSB en Landsbanki zijn trouwens niet de enige schimmige banken die recentelijk failliet gingen.
  http://www.zibb.nl/10192172/Financien-nieuwsbericht/indoverbankaljarenlangcorrupt.htm
  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article875574.ece/Justitie_bereid_tot_onderzoek_Indover-bank/__Rechtbank_bevriest_tegoeden_Indover_Bank__.html

 118. KariZ says:

  lo = lot

 119. spongebob says:

  @ Patrick/116 breaky break . . .
  15 juli is er weer een interessante veiling. Hier in Zeeland waar ik momenteel huur worden niet veel objecten geveild. Het lijkt er sterk op dat de hypotheekbanken (i.v.m. hun balanspositie) voorlopig liever werken met online veilingen, zoals Funda.nl, huizenveiling.nl e.d.
  Misschien als de economie in de dubbele dip komt dat het aantal te veilen huizen via executieverkoop weer toe gaat nemen.

 120. ll says:

  Kunnen de ratingagency’s ook failliet ?

  Moody’s short-term debt has been placed by S&P on its CreditWatch list with a ‘negative watch’ outlook, meaning there is a more than 50pc chance its bonds could be downgraded.

 121. ll says:

  @ 114, maar het spel gaat toch nog verder, de 100 die als asset op de balans hebt staan, stop je in een SUV of een VIE, dus van de balans naar een andere[ buiten je eigen balans ], en dan kan je weer verder spelen.

 122. Juan Belmonte says:

  @124

  Het succes van veilingsites voor vastgoed spat er idd niet van af.

  Zie ook post 66.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-06-2010/deflatie/#comment-43033
  Er zit een rekenfoutje is, de korting is 40% ipv 50%.

  http://www.veilingnotaris.nl lijkt opeens wel leeg. Wie weet gaat het weer zo goed met de economie dat gedwongen veilen niet hoeft of men houdt executiegevallen liever op de balans ?.

 123. Juan Belmonte says:

  En dat terwijl de banken elkaar niet vertrouwen en elkaar geen geld uitlenen (waarom is anders de ECB met allerlei weer nieuwe noodmaatregelen nodig?).

  De DSB is ook wat minder makkelijk verkoopbaar dan eerder gehoopt, het zal niks met vastgoed-waarderingen te maken hebben 🙂

 124. adamus says:

  “we hadden het kunnen weten”.

  We gaan het nu anders doen; kleuters houden van magisch denken en de financiële mannetjes ook. Lekker doorgaan met kleien…….

  Waar zijn de vrouwen in dit verhaal????????

 125. Juan Belmonte says:

  De essentie van het stierenvechten begint bij de journalisten door te dringen:

  http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?url=http://streaming.bnr.nl/csStreamingAudio/columns/y2010/m07/d01/hoofdred_20100701.mp3&titel=Hoofdredactie

  De stier is sterker, maar hij wint bijna nooit.

 126. adamus says:

  Juan, banken doen ook aan “onderhandse verkoop”.
  Hypotheekgever krijgt koper toegewezen door bank.

  Zelfs het DSBkantoor is onder de prijs verkocht aan gemeente. Nu het museum nog. Bankenmuseum?

 127. Juan Belmonte says:

  De NVM blinkt weer eens ouderwets uit in leugens

  http://nieuws.nvm.nl/actual/juni/60%20procent%20potenti%c3%able%20huizenkopers,%20n%c3%ba%20slag%20slaan.aspx
  60 procent van de potentiële huizenkopers vindt het nu een goed moment om een woning te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van NVB-Bouw, ‘Huizenkopers in profiel 2010’.

  Hahahahhahaaaaaa

  Lachen gieren brullen want wie nu nog bereid is om k.k. (kosten koper) te betalen is een kamikaze koper 🙂

 128. Juan Belmonte says:

  131

  Tsja laten we niet leren van Japan, da’s toch ver weg 🙂

  Hier eten we alleen rauwe haring, aldaar vanalles dat zwemt rauw (en gemasseerde koeien).

  De NL banken krijgen zo een hoog sushi gehalte. Core business van bankieren is vertrouwen, in hun acteren dragen ze bij aan het vertrouwen van het publiek in het financiële stelsel ?

  Afwaarderen dat vastgoed, face the facts or eat sushi forever

  Rudie Stroink is niet voor niets gestopt met BOG…

 129. Juan Belmonte says:

  De elite die ons bestuurt vertoont weer eens verantwoordelijk gedrag.

  Dat zijn onze voorbeelden, die respecteren we, die vertrouwen we, die volgen we, daar nemen we onze hoeden voor af 🙂

 130. Juan Belmonte says:

  ……met een van hen overgenomen gepaste woestheid, wel te verstaan….

  🙂

 131. KariZ says:

  Offtopic Jim Sinclair (altijd lachen):

  ‘If you feel comfortable being in the US dollar you would feel comfortable in Chernobyl.’

  ‘The virtual world currency reserve will be tied to gold, not as a convertible, but in a ratio of value to the level international liquidity after the storm.’

 132. adamus says:

  Tsja laten we niet leren van Japan, da’s toch ver weg

  daar komt de zon toch iets eerder op. Ons rest de noorderzon.

 133. adamus says:

  Juan met de hoed….

 134. adamus says:

  Kariz, kunnen we straks bij buitenlandse ambassades langs om ons goud aan de hoogstbiedende te verkopen.

 135. adamus says:

  Is Nout gewoon een luie flikker?

 136. nhz says:

  @124:
  OK, ik ben benieuwd. De huizenmarkt in Zeeland zit volgens mij helemaal op slot. Verkopers en verhuurders geven geen krimp, de vraagprijzen lopen eerder op dan dat ze dalen maar er is dus geen markt meer.

  @127:
  ik denk dat online veilingen weinig toekomst hebben zolang het geen echte veiling is. De meeste sites lijken gewoon een zoveelste poging om een huis voor een veel te hoge prijs door te schuiven, van vrij bieden is zelden sprake en van ‘price discovery’ dus ook niet.

  @129:
  vrouwen houden van magisch denken zolang dat zorgt dat het nestje steeds groter en luxer wordt. Het zal de natuur wel zijn.

  @131:
  goh, bij mij koopt de gemeente altijd ver bóven de prijs, en verkopen doen ze altijd ver (minstens 50%, soms wel 80%) ónder de marktprijs … Maar die dat betreft dan wel altijd handel met geselecteerde vriendjes.
  Ze zijn hier drie jaar terug al eens gewaarschuwd door de rekenkamer dat het echt uit moet zijn met die vriendjespolitiek, maar het gaat gewoon door en de verantwoordelijke wethouders (PvdA, natuurlijk) komt er steeds met een waarschuwing van af. Het is goed zaken doen in de provincie.

  Een hele leuke is een makelaar die een groot historisch pand kocht van de gemeente ergens rond 1990 voor iets van 200.000 gulden. Ze hebben het intern opgeknapt (kostte een paar ton schat ik) en een paar jaar terug voor een paar miljoen terugverkocht, en daarna nog een poosje voor een symbolisch lage prijs gehuurd. Inmiddels zitten ze in een andere pand dat ook vér onder de marktprijs gekocht is van … de gemeente natuurlijk.
  Jan V houdt wijselijk zijn mond, hij weet dat hij onschuldig is want iedere gemeenteambtenaar zou hetzelfde gedaan hebben, alleen het formaat van de deals is bij hem wat groter.

 137. nhz says:

  @132:
  het verbaast me dat het geen 99% is. Waarom zijn die mensen potentiele kopers in een markt waar de vraagprijzen helemaal nergens meer op slaan? Wie nu (potentieel) wil kopen heeft een bord voor de kop, of speelt met andermans geld.

  @133:
  het verschil is wel dat Japan nog steeds de Postbank heeft als appeltje voor de dorst. In de polder is het Postbank appeltje inmiddels over de houdbaarheid heen.

  @139:
  Nout is de Dagobert Duck van het internationale bankierswezen. Vond het opvallen dat nu regelmatig gezegd wordt dat eigenlijk niemand Nout durft ontslaan, niet alleen vanwege de regels maar vooral vanwege zijn vele internationale funkties (BIS etc.). Nout maakt de dienst uit, niet de politiek.

 138. adamus says:

  nhz, eigenlijk zou het onverkoopbaar zijn denk ik.
  Zelfbouw zou meer geld kosten is meer het idee.
  Nu komt er een excentrisch gelegen gemeentehuis, welliswaar met allerlei servicepunten. In de toekomst komen er misschien meer gemeenten bij, dan ligt het weer centraal. (Het museum ligt in een andere gemeente een paar km verderop)

 139. adamus says:

  Ik vraag me trouwens af of door IT er zoveel gebouwen nodig zijn.

 140. adamus says:

  Ik heb ooit bij een corporatie gewerkt, waar de gemeente de voorzitter leverde (hoofd financiën) en binnen een jaar hadden alle bestuursleden een koopbungalowtje waar het bouwbedrijf heel veel werk van maakte 🙂

 141. nhz says:

  @142:
  op Walcheren zijn een jaar of tien terug diverse (soms mooie) gemeentehuizen verkocht vanwege samenvoeging en ‘niet meer van deze tijd’. Overigens kon je daar wel gewoon op bieden, maar in minstens enkele gevallen was het weer doorgestoken kaart; rare voorwaarden bij de verkoop die zorgen dat het uiteindelijk ver onder de prijs naar een vriendje gaat (grote klanten van de Rabobank bijvoorbeeld, die het dan dezelfde dag met tonnen winst doorverkopen aan weer iemand anders, bijv. een projectontwikkelaar die op de zwarte lijst staat).

 142. nhz says:

  @143:
  door automatisering hebben ambtenaren veel minder werk, en dus moeten ze extra ruimte hebben om te recreeren tijdens werktijd. Denk ik … persoonlijk vind ik dat ons nieuwe gemeentehuis ook 5x kleiner gekund had, het lijkt nu wel een slecht bezet vakantieparadijs maar de ambtenaren zelf zeggen dat het al te klein is.

  @144:
  gezien de irritaties bij Aedes over de publiciteit rond corruptie etc. mag je aannemen dat dit overal gebruikelijk was. Als ze daarin gaan spitten dan blijft er geen onbesproken bestuurder meer over denk ik.

  Waarom zou Jan V trouwens zijn mond houden, je gaat dan vermoeden dat er nog véél meer te vinden is en dat hij justitie niet wijzer wil maken. Of heeft hij juist met het OM de deal gemaakt dat hij veel belangrijke mensen (VVD top enzo) buiten schot houdt en in ruil daarvoor er met een taakstraf vanaf komt?

 143. Wilbert says:

  @132
  Dat NVM rapport is inderdaad een aanfluiting.

  “Dit komt onder andere omdat het aantal jongeren de afgelopen jaren is gedaald.”

  Werkelijk? Uit welke getallen haalt men deze wetenschap?

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm

  Het aantal kinderen is sinds 1975 (de nu 35 jarigen) redelijk constant. Als er minder 20ers op de markt zijn dan zou dat al vijf jaar het geval moeten zijn.

  (Nou ik dat zeg, dat was wel het moment geweest waarop de eerste tekenen van terugval op de woningmarkt was te zien.)

  Overigens is het voor het langere termijn beeld sowieso de moeite waard om de bovenstaande link eens te bekijken. Met name de prognoses voor de periode 2020-2030.

  Die grijze golf gaat de rest van de populatie veel geld kosten alleen aan AOW al. Hoeveel zou er dan nog overblijven om de huizen die de grijze golf noodgedwongen achterlaat over te nemen?

  Het ‘herstel’ van de woningmarkt zoals bouwers en hypotheekverstrekkers dat graag zouden zien gaat de komende 20-30 jaar echt niet komen.

 144. Patrick says:

  @ Spongebob, executieveilingen hebben een heel negatieve uitstraling en worden natuurlijk zo lang mogelijk vermeden.

  Dan kopen de banken liever zelf wat huisjes met verlies, die ze vervolgens via de achterdeur weer de markt op brengen. Dat kost geld, maar heeft niet van die vervelende afstraal-effecten op de markt.

  Overigens zijn de veilingen die je op Funda enzo ziet gewoon pure nep.

  Ik heb nou al tientallen huizen gezien waarbij de veilingsdatum al vijf keer verlopen en opgeschoven is en er gebeurt helemaal niks.

  en vaak hanteren ze ook nog eens een startprijs waar je niet onder mag bieden, en laat die startprijs nou meestal al volkomen oninteressant zijn…

  Kansloos dus, en gewoon truukje nummer 134 uit het NVM boekje.

 145. ll says:

  “Koopintenties huizenmarkt naar historisch dieptepunt
  Nederlanders waren in de afgelopen 25 jaar niet zo terughoudend met het kopen van een huis.

  Jacob Schoenmaker: Veel redenen dat Nederlanders terughoudend zijn met koop huis

  1985
  Dat blijkt uit het maandelijkse Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS. In het tweede halfjaar van 2009 was er nog sprake van een opleving, maar nu is er weer sprake van een daling. In juni daalden voor de vijfde achtereenvolgende maand de koopintenties. De index bevindt zich nu op het laagse niveau sinds in 1985 werd begonnen met meten. ”

  n.b. toen was de rente 12 tot 14 %, nu 4 tot 6 %, toen daalde de huizen prijzen minimaal met 30 %, de situatie is veel erger als toen

  88 % van onze bevolking heeft geen koopintentie, dus heel slecht nieuws voor mensen die hun huis willen verkopen, de huizenmarkt zit volledig op slot

 146. nhz says:

  @149:
  hilarisch, gezien het recente NVM rapport. Anderzijds weet ik niet wat ik er van moet denken dat het aantal kopers zo laag is terwijl de prijs nog serieus moet gaan zakken. In 1985 (toen de kooplust ook tamelijk laag was) lag de markt wat prijs betreft op een dieptepunt. Dat is niet vreemd, je ziet meestal dat de massa juist niet koopt op het moment dat de prijs laag is en juist massaal instapt rond de top…

  “n.b. toen was de rente 12 tot 14 %, nu 4 tot 6 %, toen daalde de huizen prijzen minimaal met 30 %, de situatie is veel erger als toen”

  let wel: de prijzen daalden niet in 1985, ze daalden in 1980 (met 40-50% binnen 1.5 jaar); na 1982 ging er weinig meer van de prijs af. Je zou hooguit kunnen zeggen dat de actuele gegevens aanleiding zijn om een mega prijscrash te verwachten, maar dat denken we al jaren 🙁

 147. adamus says:

  een vrolijk moment voor nhz:

  http://www.youtube.com/watch?v=R1xNerb4yE8

  Food Inc Part 1 of 10

 148. adamus says:

  die crash gaat komen. Er is nog wat druk geweest op woningen onder 200K. De categorie kopers wacht nu op daling 300K voor 225K maar tegen die tijd zal dat ook niet betaalbaar voor ze zijn. Einde 2010 gaat de echt klap vallen. Let op vinex en Almere bijvoorbeeld.

 149. adamus says:

  Een hele club van kleine bedrijven gaat deze zomer geen omzet maken……….

 150. Patrick says:

  @150 NHz,

  Ik denk dat de kopersstaking op dit moment vooral te maken heeft met politieke onzekerheid aangaande HRA en KK, en met banken die langzaam de geldkraan dichtdraaien.

  De kopersstaking in 1985 was het gevolg van de crash rond 1980 en het uitblijven van herstel: de mensen raakten ontmoedigd. Dat is inderdaad vaak het teken van een bodem, maar op dit moment is de kopersstaking niet gebaseerd op die ontmoediging.

  Ik ben ervan overtuigd dat de echte tik nog gaat komen, waarna we net als in 1980 een paar jaar een belabberde markt hebben, waardoor mensen uiteindelijk weer ontmoedigd raken en elkaar op verjaardagen vertellen dat je NOOIT een huis moet kopen.

  Dan hebben we vermoedelijk de echte bodem.

 151. KariZ says:

  Patrick net 100 gr. binnen van prakken.

  Heel netjes, binnen 2 dgn na betaling.

  Een blijvertje denk ik 🙂

 152. Patrick says:

  Kariz, 2 dagen valt erg mee, er is weer een spaans schip met nieuwe voorraad goud aangemeerd denk ik…

  heb je er ook een pen bijgekregen? 😉

 153. adamus says:

  Heel goed Kariz.

  5wkn, ik blijf het niet tof vinden, vooral vooruit betalen. Bij 30kg verkoop per dag heb je dan toch een leuke voorfinanciering…..

 154. adamus says:

  Vielen Dank! Die bestellte Ware wird in den nächsten vier Arbeitstagen an die angegebene Lieferadresse versendet.

  verder:

  WICHTIG
  Bitte beachten Sie vor Annahme durch Unterschrift von Paketen darauf, dass bei diesem ausschließlich Paketband der Firma Gonder Logistics verwendet wurde. Sollte anderes Klebeband an dem Paket zu finden sein, nehmen Sie das Paket bitte nicht an.
  Sollten Sie Zweifel an der Unversehrtheit des Pakets haben, wiegen Sie dieses bitte vor Annahme und in Beisein des UPS Boten. Das Gewicht jedes Pakets ist wie folgt verschlüsselt auf dem Paket vermerkt:

  CGXAGewicht in GrammKX

  Beispiel:
  CGXA390KX – Das Gewicht des Pakets beträgt 390gr.

  berichtje kreeg ik zojuist binnen van coin..

 155. nhz says:

  @151:
  dank u, als ik tijd heb zal ik eens kijken; tien delen, hele zit …
  Ik kwam vandaag net een bizar verhaal tegen waarin staat dat de patenten van Monsanto zo scherp zijn dat iedereen die tests doet met hun GM Food (bijv. dierproeven) vooraf toestemming voor publikatie moet vragen bij Monsanto. Kortom, als de uitkomst van het onderzoek de firma niet bevalt wordt het gewoon niet gepubliceerd, op straffe van miljardenclaims (net als bij die boeren die per ongeluk wat GM verontreiniging op hun land krijgen en vervolgens kaalgeplukt worden door de haaien van Monsanto). Goed geregeld allemaal, dankzij de EU kleptocraten nu ook in Europa.

  @152:
  de echte klap komt pas als de rente serieus gaat stijgen en de overheid ophoudt met het handje eronder houden. Tot het zover is verwacht ik niet meer dan 5-10% daling van de gemiddelde prijs.

  @155-157:
  zou de levertijd korter worden nu de goudprijs ineens in elkaar stort? Of juist langer omdat er meer mensen gaan bijkopen vanwege de korting?
  Het lijkt alsof de ‘summer dolldrums’ voor goud weer van start gaan, zoals bijna ieder jaar 😉

 156. adamus says:

  Patrick, er worden heel veel hypotheekaanvragen afgewezen. De “mannetjes”, de tussenpersonen willen in eerste instantie anders beweren, maar stoten hun neus.

 157. adamus says:

  1980 werd je geacht zelf geld mee te nemen. Verlies was dus ook voor jezelf.

 158. adamus says:

  prijsverschil M vs Coin = nu €100 per ons.

 159. nhz says:

  @159:
  dat heeft dan weer als voordeel dat het aantal hypotheekaanvragen lekker kan stijgen, zodat de lemmingen denken dat de bodem bereikt is 😉

  @160:
  en NHG (ook een vorm van risico afschuiven) was er ook niet. Nog even wachten, dan klapt het WeW en wordt ook dat weer teruggedraaid. Of misschien andersom, het zou kunnen dat de risico opslag voor NHG gaat stijgen als beleggers wakker worden en daardoor NHG onaantrekkelijk maken (want de gemiddelde koper neemt alleen NHG vanwege het rentevoordeel); dan kunnen ze in een dalende markt de groeiende kosten niet meer verhalen op de nieuwe instappers.

 160. KariZ says:

  Middelkoop is exit Kees. Doen we nie meer.

 161. adamus says:

  we hadden natuurlijk wel de Premie A en Premie B woningen.
  Premie A 150K en dezelfde woning voor verhuur 100K stichtingskosten. Huurwoning had tegels van iets hogere kwaliteit en doorgezaagde panlatten, kortom werd beter gecontroleerd.
  Die 50K verschil moest dan weer uit subsidie en hra komen. Logisch dat door hra huizen 50% duurder zijn?

 162. nhz says:

  @165:
  er is vandaag een breakdown, op hoog volume, vanuit de handle; ik weet niet zoveel van technische analyse, maar ik denk dat het hele patroon nu ongeldig is.

  Ik verwacht dat we nu minimaal terug gaan naar $1160 / GLD 115, indien lager dan gaan we gelijk door naar $ 1000 of nog veel lager. Er is technisch gezien enorme ruimte voor een zware korrektie.

  In euro’s verwacht ik dat het minimaal terug gaat naar 820-860 euro/ounce, maar zelfs 650-700 zou best kunnen. Dat wordt dan even slikken voor wie recent met inkopen gestart is …

 163. Juan Belmonte says:

  Hmmmm.
  Juan is weer een weg kwijt.

  Even de rating agencies en de NL en SP banken op een rij zetten.

  1) Moody’s geeft een heel vaag bericht over NL banken:
  Moody’s negatief over Nederlandse banken
  Volgens Moody’s zijn de economische omstandigheden in Nederland en de financiële gezondheid van de Nederlandse banken in het afgelopen jaar wel verbeterd. De kredietbeoordelaar vindt de vooruitgang echter niet voldoende om de overgebleven risico’s te compenseren.

  http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/ing_groep/7089994/__Moody_s_negatief_over_Nederlandse_banken__.html

  Verder -zonder account op http://www.moodys.com- geen details.

  2)een Spaanse blogger stelt de juiste vraag: waarom geen inhoud ?

  Moody’s alerta de la situación de los bancos holandeses

  La agencia de calificación crediticia Moodys tiene una perspectiva negativa para el sistema bancario holandés. Según comenta, esta perspectiva refleja incertidumbres y riesgos de una transformación radical. Asimismo, Moodys añade que los bancos holandeses todavía tienen que enfrentarse a riesgos operativos significativos.(diario Expansión).¿Por que no sacais esto también en el economista?

  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2278185/07/10/2/Merrill-hay-serio-riesgo-de-que-Espana-tenga-que-hacer-uso-del-rescate-.html#Comentarios
  (commentaar 11)

 164. Juan Belmonte says:

  Die vraag wordt namelijk in die Spaanse blog gesteld onder een artikel genaamd:

  Merrill: hay “serio riesgo” de que España tenga que hacer uso del fondo de rescate

  Oftwel: Merill Lunch zegt dat er een niet te verontachtzamen risico is dat Spanje de ECB noodfondsen zal moeten aanspreken.

  Dus goed begrepen (?):
  1) Vooruitzichten NL bancaire systeem zijn somber. Zekerheid.
  2) Spanje maakt kans op moeten gebruiken van noodhulp (van 750 miljard). Onzekerheid.

  Maar als de NL banken/verzekeraars een exposure van 127 miljard in Spanje (aanname: voornamelijk gedekt door vastgoed) hebben, dan klopt die voorstelling van zaken toch niet ?

  Of is de NL situatie zonder SP exposure dan al zo somber?
  Het blijft af en toe een rare wereld.

 165. nhz says:

  @168:
  er is al diverse keren iets gezegd over het aanzienlijke risico’s van NHG, ook door de rating agencies. Die risico’s gaan hard (ik denk zelfs exponentieel) stijgen als de prijzen verder dalen, want dan komt een steeds grotere groep voor steeds grotere bedragen in de gevarenzone.

  Maar tot nu toe heeft men niet willen afwaarderen; misschien gaan we dat dit jaar meemaken (vanzelfsprekend als het te laat is, en faillissement van het WeW niet meer te voorkomen is …).

 166. Juan Belmonte says:

  Is het dan nog steeds een goed idee om die stress test te publiceren ?

 167. Juan Belmonte says:

  @168 Hoe was het ook alweer met de beste stuurlui, het kalf, de boer, de wal, dempen, staan en de put ?

  De beste stuurlui dempen de put (op tijd)

 168. nhz says:

  @170,171:
  ach, misschien hebben AAB en ING gewoon vergeten de maandelijkse omkoping van Moody’s te regelen. Of misschien is G$ucks wel even massief short gegaan op ING, en maken ze daarom een opzetje met Moody’s.

  De ratings agencies zijn door en door corrupt, dus ik zou er niet teveel aandacht aan besteden.

 169. adamus says:

  goud als belegging……….denk het niet.

 170. adamus says:

  Het gaat zo ontzettend slecht dat straks alle bij AAB gestalde gelden boven de 100K worden gezien als risicodragend voor de andere banken 😛

 171. Juan Belmonte says:

  ???? adamus

  Deposito-Garantie-Stelsel DGS geldt tot 100.000 euro, daarboven niet.

  alles boven 100 k is risico spaarder, toch?
  Aanname: DGS blijft intact

 172. Juan Belmonte says:

  Dit is overigens wel een mooi overzicht voor dummies als Juan:

  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/harmvanwijk/7072743/__Deflatie_in_aantocht__.html?p=40,1

 173. Juan Belmonte says:

  Ook in NOS journaal:

  b>De provincie Groningen heeft grote fouten gemaakt bij de financiering van het nieuwbouwproject Blauwe stad, in Oost-Groningen,
  concludeert de Noordelijke Rekenkamer.

  Ondanks waarschuwingen ging Groningen door met Blauwe Stad, dat moest uitgroeien tot een dorp met 1500 woningen.

  Maar 5 jaar na het begind van het project zijn maar 180 huizen gebouwd.

  Er is gebouwd voor een markt die er niet is.>/i>

  De provincie heeft 29 miljoen euro verlies geleden op het project. Ook heeft de provicie voor meer dan 100 miljoen euro aan grond gekocht. Het is de vraag of dat geld ooit nog kan worden terugverdiend.

  Niet afschrijven, forel kweken in het Blauwe Meer en sushi eten 🙂

 174. dawg says:

  @ 176 Juan

  Blijft een intrigerend plaatje.

  * Sinds de introductie van de euro heeft de ECB klaarblijkelijk een geldgroei geaccomodeerd die trendmatig opliep van 6 naar 12 procent per jaar. Hoe verhoudt zo’n groei zich nog tot de publiekelijk beleden doelstelling van de bank als bewaker van de interne waarde van de euro?

  * Afgaande op de HICP waren de jaarlijkse prijsstijgingen minder dan de helft van de jaarlijkse groei van M3. Dat is alleen mogelijk als de omloopsnelheid van het geld in de afgelopen tien jaar heel sterk is gedaald. Als ik m’n nek uitsteek en er een grove schatting op loslaat kom ik op een afname van de omloopsnelheid met in totaal zo’n procent of 40.(veertig). Of die HICP zit er gewoon naast natuurlijk: in werkelijkheid hadden we een ruim tweemaal zo’n sterke inflatie als de HICP-index suggereert. (Met een inflatie van 7% per jaar halveer je de koopkracht van je munt in tien jaar).

 175. Juan Belmonte says:

  @174 sorry adamus AAB is natuurlijk in Staatshanden, DGS speelt dan geen rol 100k+, dan wel totale staatsmogelijkheden 🙂

 176. Peter2 says:

  @177: adamus,

  Ongelooflijk he?

  “Het vrijgeven van het spaarloon activeert vier miljard euro aan opgeslagen geld”, zei PvdA-Kamerlid Plasterk”

  Alsof dat geld ergens in een sok op zolder bij een bank directeur opgeslagen lag en dus niet actief was in de economie, bezig om rendement te vinden 🙂

  Zo geleerd als Plasterk en dan nog helemaal niets begrijpen.

  En was men niet van plan nog meer geld naar scholing laten gaan, zodat we nog meer mensen in een toestand van totale mentale stagnatie kunnen brengen?

  Je ziet maar weer hoe diepgeworteld het idee is dat we onszelf naar rijkdom kunnen spenderen. Ondanks de recente mega gebeurtenissen is het geloof erin niet afgezwakt, integendeel.

 177. Juan Belmonte says:

  geldgroei geaccomodeerd die trendmatig opliep van 6 naar 12 procent per jaar

  Bij een kerninflatie van 2,345766 % (of weten we het met nog meer cijfers achter de kommma ?)

  Kunstmatig lage rente, de rente heeft de geldgroei (en dus schuldgroei) niet in toom weten te houden…..

 178. Juan Belmonte says:

  @Peter2

  Keerzijde van de vetlederen medaille (in het journaal) is dat “men nog niet wist” of de banken opeens 4 miljard gespaard geld konden uitbetalen….

 179. adamus says:

  Plasterk heeft zelfs nog economie in zijn pakket gehad heb ik begrepen.

  Er is rond het spaarloon wel een deal gemaakt met de banken. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat het tot het eigen vermogen gerekend wordt.

 180. Patrick says:

  Rampzalige goud en zilverdag vandaag jongens…

  Ben benieuwd of de bullion eigenaars het hoofd koel houden in deze test…

 181. Juan Belmonte says:

  Hollandse provincie, vooral bekend om haar strokarton, verbrast 129 miljoen euro op een pittoresk waterdorpje.

  Dat is
  – 716.666 euro per gebouwde woning
  – 1.290.000 maandlonen voor een Chinese speelgoedfabriekarbeider(die verdienen 100 euro per maand stond vandaag op de voorpagina NRC) dus 107.500 manjaren chinese arbeid anno 2010!!!

  Waar waren we begin eenentwintigste eeuw in de polder ook alweer mee bezig ?

  Toekomstige inflatie oppotten 🙂

 182. Juan Belmonte says:

  … en consumeren …

 183. Juan Belmonte says:

  en dat, uitgerekend op een zakchinees 🙂

 184. dawg says:

  @ 181 Peter2

  In een systeem dat met fiatgeld is de band tussen de hoogte van de besparingen en de hoeveelheid liquiditeit die in een economie circuleert heel losjes. Als het spaarloon vrijkomt, stijgen de bestedingen(zo is althans de hoop)en maken de banken de eventueel benodigde liquiditeit die hiervoor nodig is er wel bij.
  Meer bestedingen-> meer productie-> meer inkomen-> meer bestedingen etc. Keynesiaans? Wellicht. Maar daarom nog niet bij voorbaat verdacht.

  Punt is natuurlijk wel dat een impuls als het vrijgeven van spaarlloon maar even werkt. Zodra (if) het extra inkomen is besteed zakken de bestedingen weer naar het oude niveau.

 185. Peter2 says:

  @188: dawg,

  Structureel verbetert er dus niets, het lijkt mij erg veel op een wanhoopsdaad. Die 4 miljard gaat echt geen spiraal de ander kant uit laten lopen, mensen betalen eerst schulden af en zullen vooral het geld achter de hand willen houden in mindere tijden.

  En je weet mijn ideeën, ik zie groei als een gevolg van productie, evenals latere bestedingen. En er zal altijd productie zijn, als is het maar om je eigen eten te maken.

  Maar dat is weer een andere, vaker gevoerde discussie 🙂

 186. Pinball says:

  @dawg en Peter2(189 en 190)

  De Nederlandse economie is afhankelijk van de wereldeconomie, dat spaarloon gaat niet helpen om de economie een duurzaam herstel te geven.

  Mensen zouden het wel kunnen gebruiken eventuele schulden te verminderen, maar of men in Nederland al in dat stadium is aanbeland durf ik te betwijfelen en is ook niet de bedoeling van de tweede kamer, die doelt op consumptie.

  Ongelooflijk, de tweede kamer laat de ene commissie naar de ander onderzoek doen naar de oorzaken van de krediet crisis, maar hebben zelf nog niks geleerd.

 187. ll says:

  4 Miljard naar de retail, ? reken maar eventjes de BTW hierover uit, toch weer leuke inkomsten voor de staat, i.p.v. gederfde belastinginkomsten naar de toekomst. [ 613 bruto belastingvrij, per jaar } Slimme zet. Alleen zal de burger hier niet intrappen, denk ik, die kan beter de schulden hiermee betalen.

 188. Patrick says:

  @193 Het zou ook juist de opzet van de politiek kunnen zijn om de schuldenpositie van de burgers te verbeteren, wetende wat nog komen gaat…

 189. Ain says:

  Vers van de pers: gedwongen huizenverkopen stijgen sterk (verdubbeld) in eerste helft van het jaar.

  http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/26/0702_0845_nhg_keert_twee_keer_zo_vaak_uit.xml

 190. Marketwatch says:

  Ondertussen blijken het aantal uitkeringen uit het NHG-fonds te zijn verdubbeld:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7093254/__NHG_moet_twee_keer_zo_vaak_uitkeren__.html?p=16,1

  In absolute aantallen nog steeds niet veel natuurlijk maar het geeft wel aan dat het geheel in beweging is.

 191. Marketwatch says:

  Het opjagen van de zgn. “scheefhuurder” zet ook flink door:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2574792.ece/Minister_wil_hooguit_uitstel_van_loongrens_voor_huurwoning

  Als we ze niet goedschiks de koopmarkt opkrijgen dan maar kwaadschiks denkt men blijkbaar…

 192. Marketwatch says:

  En de geldkraan moet natuurlijk open blijven en/of verruimd worden om de bouwwereld aan de gang te houden:

  http://www.nu.nl/economie/2283230/kamer-wil-bouwsector-en-woningmarkt-helpen.html

  De hoeveelheid markt-manipulatie is bijna schaamteloos te noemen.

 193. adamus says:

  4 miljard zomaar grotendeels voor schuldaflossing en in het roodstandputje (18% jaarbasis) storten. Dat zal toch niet de bedoeling zijn.

  Of de Jager is een nitwit, zoals prof. Plas of een grote volksverlakker c.q. oplichter.

 194. adamus says:

  Mevr. Sap de econoom van Gr.L weigert het ook al te snappen. Blijft in haar op schoolse wijze opgedane kennis hangen.

 195. nhz says:

  @196-198:
  inderdaad, de politiek steekt kamerbreed de kop in het zand voor de echte oorzaak van de problemen, en probeert de zaak op te lossen met nog meer manipulatie.

  @199:
  GL economen snappen net zo weinig van economie als het volk dat je bij de PvdA tegenkomt. Beetje teveel van Paul Krugman en geestverwanten gelezen denk ik.

 196. Charlie says:

  Volgens mij is de admin van deze site op vakantie. Genoeg nieuws over NHG, Blauwestad, Amerikaanse huizencijfers voor een paar nieuwe artikelen, maar het is al een paar dagen stil. Gelukkig gaan de discussies alhier gewoon door.

 197. adamus says:

  Beetje teveel van Paul Krugman en geestverwanten gelezen denk ik.

  ho,ho, hij is een te citeren gerenomeerde econoom…. heeft ook nog een prijsje gewonnen geloof ik. Je kunt je er nooit een buil aan vallen.

 198. nhz says:

  @202:
  nog even en heel hogehuizenminnend Nederland is op vakantie (even genieten van het 2e/3e huis, misschien nog een beetje overwaarde opnemen en spenderen, of de rommel van de laatste huurder opruimen …). Vandaar dat de kamer nu nog even probeert allerlei steun voor de huizenmarkt er door te jassen. Als dat lukt voor het vakantiereces zou het helemaal schandalig zijn (het is weer duidelijk waar de prioriteiten liggen in Den Haag), maar niets verbaast mij meer 🙁

  kortom, komt u na de vakantie maar terug. Tot dan houdt de politiek kamerbreed het handje onder de huizenmarkt, en gaat het uitpersen van ‘scheefhuurders’, spaarders en andere ‘asociale’ elementen in de polder enz. op volle kracht verder.

  P.S.: midden zomer, goed moment voor een bankrun in de polder?

 199. nhz says:

  @203:
  inderdaad, die prijsjes maken het makkelijk om te weten wie de wijsheid in pacht heeft. Als je de grootste vredestichter op aarde zoekt dan kijk je gewoon wie het laatst het nobele prijsje van de wapenmaffia gewonnen heeft. Dat de bewuste man verantwoordelijk is voor dood en verderf in een ongekend aantal landen, het grootste wapenbudget aller tijden en zijn handlangers ongestraft laat doorgaan met de meest brutale vormen van marteling, dat zijn details waar we niet moeilijk over moeten doen.

 200. KariZ says:

  Nieuws te over idd Charlie:

  http://www.nu.nl/economie/2283430/gemeente-amsterdam-blaast-bouwprojecten-af.html

  Jammer dat er niet bijstaat wat nu precies die ‘projecten op basis van maatschappelijke wenselijkheid’ zijn.

  Zou ik wel willen weten…

 201. adamus says:

  Maarten straks naar landelijke politiek, samen met de man van BlauweStad/Aedes.

  Er blijft steeds minder af te persen?

 202. nhz says:

  @207,208:
  Maarten is van GroenLinks, dus hij zal vast een heilig geloof in de overheid hebben. Maatschappelijke wenselijkheid zal dus wel zijn met subsidie dure villawijken ontwikkelen, zodat ‘scheefhuurders’ een alternatief hebben, en huiseigenaars weer kunnen doorschuiven naar een trapje hoger zodat de huizenbubble intact blijft.

  @209:
  wat ze (niet) geleerd hebben in Amsterdam resp. Blauwe Stad gaan ze nu in het groot overdoen. Hopelijk is het geld straks op zodat de opties beperkt worden …

 203. nhz says:

  @211:
  DCF zegt mij niets, maar ik denk dat deze trukendoos ook bij mij in de gemeente gebruikt wordt om de hoge investeringen in aankoop van toekomstige bouwgrond (voor tientallen jaren vooruit) te rationaliseren. ‘Mark to model’, vermoedelijk.

  ondertussen in Amsterdam:
  “Alleen al doordat de markt een streep zet door de bouw van zeker een miljoen vierkante meter kantoorruimte, loopt Amsterdam 345 miljoen euro aan verwachte inkomsten mis”
  “In enkele jaren tijd zijn de verwachte inkomsten van de gemeente op de kantorenmarkt met meer dan een miljard euro teruggelopen.”

  kun je nagaan hoeveel lucht er overal in de markt zit, en hoeveel ambtenaren er daar zitten die ze zonder huizenbubbel nooit zouden kunnen betalen.

 204. spongebob says:

  DCF is gewoon een trucje verzonnen door de grote accountants om legaal te kunnen frauderen

 205. ll says:

  Hoe jezelf koel te houden.

  Makkelijke tip, zelf bedacht en het werkt prima.

  Polsbandjes van natuurlijk materiaal om de polsen doen, nat maken en nat houden.

  Het water wil verdampen en onttrekt daardoor warmte aan je lichaam, door vervoer aorta koelt je lichaam af.

 206. Goudbelegger says:

  @199 schokkend. Het gebeurt op kleinere schaal zo veel. En dan nog zijn we zo welvarend, het is bijna niet te begrijpen..

 207. ll says:

  Als je op kantoor zit, doe dan een greep in de dichtsbijzijnde verbandtrommel.

 208. adamus says:

  juan, verschil taliban vs heliben? Adamus heeft moeite met uitspraak.

 209. adamus says:

  nhz, het geld is hier en daar ontzettend op. Men vraagt zich af wie er gisteren in Eu goud (en wie weet wat nog meer) hebben gedumpt om aan cash te komen. Dan moet je dus echt aan de grond zitten.

 210. adamus says:

  MEERSTAD,

  dat is geloof ik bij harkstede een km of 12 vanaf centrum groningen. Nog een concurrent van de Blauwe stad ook. Bl.Stad wil men overigens ziekenhuizen etc. de regio concentreren. Leuk voor de mensen die er al zitten bij muggenbeten.

 211. adamus says:

  hoe ambtenaren betalen?

  “ik heb binnenkort (!) een gesprek met de bedrijfspsycholoog, want net nu de baby in de hechtingsfase is moet ik weer beginnen en ze is ook al 3 dagen bij een gastoudergezin. Ik probeer het gesprek te verplaatsen tot na de vakantie en denk weer aan werk na de herfstvakantie……”.

  Een mens kan zomaar wat opvangen vanuit een pratend lampekapje.

 212. Goudbelegger says:

  Nederland is ambtenarenparadijs.

  Als je ambtenaar wordt dan win je de jackpot maar zo’n grote, die gefaseerd uitbetaalt.

 213. nhz says:

  @217:
  is ook moeilijk, ze strooien allebei met veel geld afkomstig van de Amerikaanse overheid (= belastingbetalers). Alleen komt het bij de taliben via de omweg van protectiegeld en andere ‘diensten’, drugs leveranties aan de CIA etc. Wat dat betreft heeft haliben het makkelijker.

  @219:
  het leven van ambtenaren is vandaag de dag een feest, totdat het geld echt helemaal op is. Zouden ze zich zorgen maken bij de gemeente Amsterdam, of zijn de ontslagregelingen daar zo riant dat zelfs ontslag gewoon doorfeesten tot je pensioen betekent?

 214. Goudbelegger says:

  Ze leven in een andere wereld nhz, denken ze niet eens over na. Was zelf ook zo, nu niet meer. Deense schilder L.A. Ring schilderde veel tegenstellingen, onder andere tussen de ‘known and untried’.

 215. adamus says:

  DCF methode

  DutchChildFinancing Method? Ofwel naar de toekomst schuiven ofwel de kinderarbeid contant maken.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Wijdenes

 216. nhz says:

  overigens, telt een zwarte pelikaan ook als een black swan?

  http://home.comcast.net/~lcmgroupe/2010/Article-Sultans_of_Swap-British_Petroleum.htm

 217. nhz says:

  @221:
  DCF = geen gezeik, iedereen rijk via de kinderopvang?

 218. adamus says:

  nhz, het is beter voor je dat je niet alles komt te weten 😉 Wat er aan vijftigplussers (schaal 13/14) wordt- en is afgekocht, wachtgeld meegekregen voor 10 tot 15 jaar……en vervolgens ga je gewoon bijklussen. Welliswaar voor lager salaris, maar niemand maakt je wat. Een familielid versprak zich toen ik het nodig vond op te merken dat alle centen op de bank en bij ABP binnen 10 jaar naar zero zouden gaan. Zei de vrouw: “wat moeten wij dan?”.
  🙂

 219. adamus says:

  Kinderopvang is belachelijke subsidie hoorde ik ook in de familie . Ze heeft liever een belastingverlaging dan subsidie. “Dan ben je meteen van die formulierenbende af”. Bij dat soort dingen wordt pas nagedacht als ze er mee te maken krijgen.

 220. adamus says:

  nhz, ik weet het niet of er genetisch iets te vergelijken is. We kunnen het prof. Plasterk vragen?

 221. ll says:

  DCF methode, gebaseerd op toekomstige inflatie. Oeps, als deze methode in het nabije verleden is gebruikt zullen we er in de toekomst nog vaak over vernemen.

  ” De prijs die tot stand komt in een (toekomstige) markt, is niet alleen afhankelijk van ‘de inflatie’. Van Zadelhoff: ‘De berekening van toekomstwaarde, de zogenoemde dcf-methode, is juist wel gebaseerd op aannames over inflatie. Daarom is zijn theorie om je daarop te baseren ‘inflation accountancy’ en in strijd met de huidige wetgeving.’”

 222. ll says:

  Financieren met de DFC methode, is dus eigenlijk Sub-prime financiering, het zal toch niet waar zijn……

 223. adamus says:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/07/pro-actieve-politie-in-zeeland/

  LOL

  btw: die gozer is hooguit anders, maar niet beperkt.
  Straks moet hij nog met zijn geleverstandelijkbeperkteplasje naar de Prof.Dr. om te controleren of er in het dna geen weeffoutje zit.

 224. adamus says:

  De onzekere factor is de rekensom is de overheid!
  Overigens hielt ik in 1971 wel rekening met de inflatie etc. en als 16/17 jarige was me toen duidelijk dat de aow die ik in mijn leven zou moeten betalen nooit meer 100% naar mijn kant uit zou komen. Op zich zijn alle wiskundige formules overbodig, met een simpel rentetafelboekje kun je op de achterkant van een sigarendoosje uitrekenen dat je genaaid wordt.

  Kun je overheid/politici vatten in een formule? Zal best.

 225. dawg says:

  @ 195 Marketwatch

  Mij zou het niets verbazen als hier een spelletjes voor de buhne wordt gespeeld. Brussel als boeman van wie de scheefhuurder aangepakt moet worden. Wel toevallig dat die scheefhuurder pas in de picture komt op het moment dat de huizenprijzen niet langer op de autopilot stijgen.

 226. adamus says:

  Kun je overheid/politici vatten in een formule? Zal best.

  altijd lineair natuurlijk 🙂

 227. adamus says:

  de scheefhuurder gaat de zaak niet redden. Ook scheefhuurder kunnen werkloos worden of minder gaan werken.

 228. Juan Belmonte says:

  @adamus

  verschil taliban vs heliben

  Juan ziet zo geen verschil.
  – taliban is een stier die te kloppen is (?) volgens de Russen en de Amerikanen maar dat is een alleen een zekerheid bij de Russen, hen is het niet gelukt;
  – heliben een ontembare bedreiging voor waarde (-n en normen ook, trouwens, en ook dat geldt ook voor die andere vrinden)

  Ziet u grote verschillen ?

 229. Juan Belmonte says:

  Marc Calon (PvdA) was de luidruchtige voortrekker van het project, de blauwe stad.

  Een naam om te onthouden, Marc Calon.

  Wij kennen geen verliezers in de polder, en als er dan toch verloren moet worden verliezen we allemaal, dan gaat het op de grote hoop, verplicht meeverliezen, you have been volunteered to lose.

  Ongelooflijk dat die man nog een invloedrijke functie heeft, nog steeds eigengereid, nog steeds de Waarheid in pacht.

  Laten we sparen voor standbeelden van Keynes en Calon. 🙂

 230. Juan Belmonte says:

  En complimenten aan Van Marwijk, hoofd koel houden, de man weet wat stierenvechten is, psychologie in het voetbal is misschien wel belangrijker dan techniek.

  Het land kan ook wel een WK-tje gebruiken 🙂

 231. nhz says:

  @229:
  dankzij een paar fiets hobbyisten in de plaatselijke politiek wordt er hier miljoenen over de balk gegooid aan wielren activiteiten. Dat dan nog bovenop de veel te ambitieuze vastgoed plannen die al vele miljoenen gekost hebben, en een nep-universiteit die ook nog een bodemloze put is 🙁

  @235:
  ik zou zeggen dat die Calon met die braakliggende Blauwe Stad al voldoende standbeeld heeft … wat niet wegneemt dat we nog lang moeten sparen voor dat ‘standbeeld’.

 232. Andere Erik says:

  Ik vraag me af of het projectbureau Meerstad, Gemeente Groningen en Gemeente Slochteren rekening hebben gehouden met een rentestijging in de toekomst. De bouw van de woningen loopt vertraging op; de eerste fase van Meerstad staat nu pas in de startblokken en voor de komende jaren is de woningproductie naar beneden geschroefd.

  Hoe zou de lening aan de Gemeente Groningen eruit zien? Variabele rente? In dat geval kunnen de rentelasten nog wel flink oplopen. Groningen zou de verkoop van de woningen in dat geval niet kunnen stimuleren met een verlaging van de grondprijs, omdat dat te grote gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting.

  Voorts hebben hogere hypotheekrentes in te toekomst een verlagend effect op het maximaal te lenen bedrag voor de aspirant kopers in Meerstad. Een scenario met grondprijzen die niet omlaag kunnen, exploderende rentelasten voor de gemeente Groningen en hogere hypotheekrentes (en lagere maximumhypotheekbedragen) voor de kopers lijkt me niet onwaarschijnlijk en zouden wel eens fataal kunnen zijn voor het project. Wat is jullie mening hierover?

 233. Juan Belmonte says:

  @ Andere Erik

  U heeft een andere blik op de korte en lange rente dan Van Lanschot bankiers en veronderstelt dat beide rentes op korte termijn omhoog gaan.

  Mag ik vragen waar u die veronderstelling op baseert ?

 234. ll says:

  Opbrengsten grondverkoop nauwelijks genoeg om rentelast te dragen.

  http://www.kavelnieuws.nl/nieuws_detail.php?id=277

 235. nhz says:

  @238:
  mijn eigen gemeente gaat er bij voorbaat vanuit dat de waarde van de grond jaarlijks met 4% stijgt, voor de komende 30 jaar ofzo. Aangezien de (verkoop)waarde momenteel vele malen hoger is dan de verwervingswaarde zouden ze – ALS die veronderstelling klopt – ook bij stijgende rente vrij weinig risico lopen. Ik denk echter dat stijgende rente per definitie betekent dat de verkoopwaarde lager wordt, omdat kopers dan minder kunnen financieren. En, a la Blauwe Stad, de kans is natuurlijk aanzienlijk dat een groot deel van die grond nooit verkocht kan worden, dan is zelfs 1% rente al teveel ;(

 236. Andere Erik says:

  Beste Juan Belmonte,

  Ik heb de visie niet dat beide rentes gelijktijdig stijgen. Eerst de lange rente, dan de korte rente. Ik denk dat dit misschien niet goed naar voren is gekomen in het vorige stuk. Terecht dat u daar een vraagteken bij plaatst.

  Maar gezien het bouwtempo in Meerstad en de verwachting dat de wijk pas minimaal in 2035 een beetje begint vol te lopen, lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat de betrokken partijen er alsnog last van kunnen krijgen dat eerst de lange rente en daarna de korte rente stijgt.

  Laat me dat uitleggen. Bij de stijging van de lange rente zouden kopers die niet kort willen financieren afhaken. Bij een stijging van de kortetermijn rente zouden ook degenen die wat meer risico willen nemen kunnen afhaken. Daarnaast zou op dat moment eveneens de Gemeente Groningen in de problemen kunnen komen, mits er kort is gefinancierd.

  Het is interessant om te weten bij welke partij en onder welke condities er is geleend. De Bank Nederlandse Gemeenten en / of de Nederlandse Waterschapsbank lijken mij de meest aannemelijke kandidaten.

 237. Juan Belmonte says:

  @239 Begrijpt u nu ook hoe groot Hogehuizenprijsminnend NL is ?

  Kunstmatig lage rente, veel geld scheppen, huizen huizenhoog jagen, gemeentes geven bouwgrond uit en halen zo hun inkomsten binnen om leuke dingen te doen.

  Prachtig, iedereen blij, niemand zeurt dat die grondprijzen eigenlijk verkapte belastingen zijn. (blij, zolang de overwaardespiraal in stand blijft)

  Als ze in oost-Groningen, voorheen bekend om strookarton (stond zelfs zo in NRC vandaag !) denken ter waarde van ruim 100.000 chinese manjaren toegevoegde waarde een dorpje voor 750*3 = ruim 2000 NL zielen uit de grond te stampen dan kan de geschiedenis anders leren.

  De Nederlandse bodem is grondig gewaardeerd 🙂

  Zo grondig dat er moddervlekken ontstaan in de gemeentelijke begrotingen.

 238. adamus says:

  ja Juan, de WAARHEID met koeienletters.

  http://www.groene.nl/1999/1/de-laatste-waarheid

 239. Juan Belmonte says:

  @ Andere Erik

  We delen de mening over rente op langere termijn. We verschillen van mening over de korte/middellange termijn.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/25-01-2010/%E2%80%9Cwe-gaan-projecten-helemaal-stilleggen%E2%80%9D/#comment-27373

  Als een rente (éénder welke) op korte termijn significant zou stijgen, knapt er een hollandse bel, maar op termijn doetti dat ook zonder rentestijging wel.

 240. adamus says:

  http://www.nrcboeken.nl/recensie/petra-kelly-1947-1992-politica-van-het-groene-elan

  smullen in de polder, alwaar het gras altijd groener is 🙂

 241. Juan Belmonte says:

  @adamus

  Een volk moet zijn helden koesteren:

  Marc Calon
  ook op voor de betere ridderordes.

 242. adamus says:

  De Nederlandse bodem is grondig gewaardeerd

  nu nog gesaneerd.

 243. Juan Belmonte says:

  Kijk Juan heeft wel zoveel respect voor Dr. Nout Wellink datti geen oproep zal doen tot standbeeld, maar voor Calon (nee, niet de heer Calon) is er een uitzondering, een held van Hogehuizenprijsminnend NL 🙂

 244. adamus says:

  zullen we een landelijke oproep doen om alleen nog maar hypotheken voor 30 jaar af te sluiten. “anders bent U een dief van Uw eigen portemonnee”. Niet dat iemand er iets van snapt, maar gewoon als hype. Net zoiets als een vuvuzela.

 245. adamus says:

  kariz, onze roddelpartij werkt 🙂 allemaal ongeveer 3200.

 246. Juan Belmonte says:

  @243 Communisten zullen wel weer opkomen, de markt is ook een lelijk beest, groepen zelf-verkorenen zijn er overigens meestal niet mooier op.

  Tot die tijd hale we onze groene stroom “keurig” uit kerncentrales in Frankrijk en laten de rest van Europa beslag leggen op de mensen en middelen om er een of twee bij te bouwen…. (Finland b.v.)
  We kunnen anno 2010 nog steeds verbeteren, ja echt.

  “De waarheid en andere ongemakken” was een mooie docu serie, gingen echte journalisten een schandaal uitzoeken, zoals Jan van V eens belichten in een tijd datti nog volop bezig was met opmerkelijke transacties, dat moet toch bekend geweest zijn?

  Journalisten doen dat soort zaken niet meer, tegenwoordig uitbesteed aan commissies, hierover is de regie wat gemakkelijker.

  We hadden er recent een stuk of 20, van die commissies, weinig van gehoord, ze zullen de cijfers van DNB wel letterlijk genomen hebben. 🙂

 247. adamus says:

  “we hebben het allemaal kunnen weten”. Alleen het sentiment hè, ons hoofd stond er niet naar.
  Nog steeds niet.

 248. adamus says:

  Commissielid zijn schuift ook lekker.

 249. Juan Belmonte says:

  @277 commissies zijn curatief, journalisten behoren signalerend te werk te gaan, zaken aan de kaak te stellen, net als de Tweede Kamer.

  Hoe minder 2eK en journalisten tijdig aan de bel trekken, des te meer commissieleden de polder rondlunchen om draagvlak te eten… 🙂

 250. KariZ says:

  @274 Yep. zit weer te twijfelen om 100 gr. bij te kopen.

 251. KariZ says:

  Insider roddel over Paars-Plus:

  De HRA blijft in stand. Nogmaals, tis een roddel, maar het schijnt de opening te zijn voor VVD en dus het wisselgeld van de overige 3 partijen.

  We zullen zien…

 252. adamus says:

  wist niet dat Pechtold ook wisselgeld had. GL??? Na de volgende verkiezingen kunnen ze opgeheven worden. Tactische zet van de PvdA/Cohen.

 253. adamus says:

  Kariz, nog een keer fofoa herlezen?

 254. KariZ says:

  Je bedoelt gewoon doen?

  Ik lees me suf. Vandaag alles beetje uitgeprint over relatie Olie-Goud.

  Plaatje wordt steeds helderder (gek woord).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*