Kapitalisme in z’n achteruit

Er komt iets aan wat anders is dan ooit hiervoor is geweest, onze samenleving gaat de weerbaarheid van ons economische systeem testen.

Er hangt iets heel raars in de lucht en niemand kan het precies omschrijven. Er maakt op dit moment een gevoel zich meester van de Nederlandse bevolking die het best is te omschrijven als paniek. Om ons hen merken we het ook aan gesprekken die we voeren waar duidelijk zorg voor de toekomst uit blijkt. We lijken ons, misschien wel heel onbewust, op te maken voor iets wat je hooguit één keer in een mensenleven meemaakt. Er komt iets aan wat anders is dan ooit hiervoor is geweest, onze samenleving gaat de weerbaarheid van ons economische systeem testen.

De Nederlandse economie is een economie gesteund door veel export (veel doorvoer) en diensten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland kennen wij niet een grote producerende economie die bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen produceert. Nederland staat vooral zijn mannetje in de handel en dienstbaarheid en daarin zijn wij heel vaak afhankelijk van landen om ons heen.

Ons land heeft zich sinds de Tweede Wereldoorlog geweldig ontwikkelt en in de laatste 50 jaar kromp de economie slechts 3 keer (op jaarbasis). Vele van u zullen zich het begin van de jaren tachtig herinneren waarin de economie in 1981 en 1982 met 0.8% respectievelijk met 1.2% kromp. Weinige weten dat Nederland in 1958 zijn economie met 1% zag krimpen en in tegenstelling tot wat vele denken stond de economie slechts tijdelijk stil (0%) in 1975. Maar in 2008 kwam onze economie zeer pijnlijk tot stilstaand om vervolgens in 2009 te gaan dalen met een nog nooit eerder gezien percentage van misschien wel 5%.

Nederland, dat in 2007 de 16de plaats innam op de wereldranglijst van economieën, zal zijn economie met ongeveer €30mrd zien krimpen in 2009. Die €30mrd krimp betekent dat per hoofd van de bevolking in 2009 ongeveer €2000 minder goederen en diensten zal worden verhandeld, een onvoorstelbaar bedrag dat niet zonder grote gevolgen kan en zal blijven.

De Nederlandse economie zit dus in zwaar weer. Afgelopen week maakte het IMF dat nog eens pijnlijk duidelijk.

bron: BeursPlaza

Share Button
Tagged with: ,
27 comments on “Kapitalisme in z’n achteruit
 1. chantal says:

  conclusie : huizen importeren is te duur …. pffff

 2. ZK says:

  Die export komt echt wel terug, maar hier wordt ook de prijs belangrijk, grondstoffenprijzen omlaag, marges omlaag en dan komen er echt wel weer klanten. Maar de klanten die alles bij de bank willen lenen of nog meer zullen door de bank strak gehouden worden. De euro is al met ruim 20% gedaald en veel gunstiger tov. de dollar. Deze zal nog eens met 10% moeten dalen om de export een stimulans te geven.

 3. Eric says:

  Als je weet wat de huizenprijzen deden in de jaren tachtig met ´slechts´ 0,8 en 1,2% krimp kunnen we denk ik wel bedenken wat er gebeurd als de economie met 5% krimpt.

 4. Piet says:

  @ ZK(2),

  De grondstoffenprijzen gaan echt niet omlaag, want de olie raakt op. De olie productie top was in 2005 en dat ligt al weer achter ons. Het zal allemaal veel duurzamer moeten en snel ook. En daarom mogelijk ook met genetische modificatie (sorry M). Meer geld naar innovatie dus, ipv naar casino banken.

 5. Niek says:

  @ZK(2): munt devalueren is het domste wat je kunt doen; de door Amerika aangevoerde competitive currency devaluation kan alleen maar uitmonden in (hyper)inflatie en daarmee een wereldeconomie die krakend tot stilstand komt. Het is natuurlijk wel gunstig voor mensen met hoge schuld omdat die door inflatie wordt uitgehold; en het stimuleert niet bepaald om te sparen (wat nu juist hard nodig is).

  Veel van onze handel is met euro landen waar de eurokoers toch al niks uitmaakt, bovendien als er in de andere landen geen vraag is zal devalueren weinig helpen.

  dom, dom, dom.

 6. Niek says:

  @Piet(4):
  duurzamer via genetische modificatie? dat lijkt me eerder het toppunt van NIET-duurzaam. De meeste van die gentech gewassen zijn sterk afhankelijk van pesticiden, kunstmest, water precies de juiste temperatuur enz. Een beetje global warming en het gemiddelde gentech gewas ligt op apegapen. Maar de schade voor de rest van de natuur (verspreiding van soortvreemde genen) gaat wel gewoon door. Nog zo’n dom idee dus.

 7. Piet says:

  @Niek
  genetische modificatie is een techniek. Wat jij opnoemt zijn (verkeerde) TOEPASSINGEN, maar er zijn ook goede en duurzame toepassingen met GM mogelijk. Met een lucifer kun je ook een huis in de fik steken, maar daarom hoef je lucifers toch niet te verbieden? Als je de analogie naar GM door trekt zou je alleen nog maar vuurstenen mogen gebruiken. Trouwens waarom ben je zo bang voor soortvreemde genen? Wat dacht je wat er allemaal in onze tuinen staat? Nee Greenpeace werkt wat dat betreft net zo professioneel als de NVM makelaars. En Monsanto is erg dankbaar voor de Europese anti GM sharia. Ik geef toe voor duurzame GM heb je wel enige geestelijke flexibiliteit nodig, maar wie is hier nu dom?

 8. Niek says:

  @Piet(7):
  ik ben biochemicus dus ik weet waarover ik praat. Wetenschap is een tweesnijdend zwaard, niemand zegt dat kennis toegepast moet worden. Ik denk dat de kennis op dit gebied nog veel te beperkt is om het buiten het lab toe te passen. Dat geldt te meer voor commerciele toepassingen, omdat we uit ervaring weten hoe er dan met veiligheid wordt omgegaan (zie kernenergie etc.). Google bijv. eens naar recente artikelen over Morgellons en agrobacterium tumefaciens.

 9. M says:

  Ik ben het grotendeels eens met Niek dat GM tot nu toe niet echt heeft bewezen duurzaam te zijn. GM gewassen zijn inderdaad vaak afhankelijk van precies de juiste omstandigheden en kunstmest en pesticiden (veelal door Monsato geproduceerd).

  Bovendien putten veel van de GM gewassen de bodem en het grondwaterniveau uit. In India is het aantal landbouwgerelateerde zelfmoorden in het laatste decennium inmiddels boven de 200.000 gekomen, en daar werden vaak gefokte “superrassen” gebruikt.

  Ik ben het met Piet eens dat er veel meer energie in onderzoek gestoken zou moeten worden, juist omdat de landbouwopbrengsten dit jaar in veel gebieden drastisch teruglopen, maar of GM nu de oplossing is durf ik ernstig te betwijfelen.

 10. Niek says:

  @M(9):
  meer geld voor onderzoek heb ik geen probleem mee, zolang het niet naar de commerciele sector vloeit want we weten hoe ze daar over veiligheid en openheid van zaken denken.
  Tot nu toe zijn de ‘winsten’ van GM voor de samenleving zeer beperkt, het gaat vooral om superwinsten voor Monsanto cs. De ervaring in de derde wereld met GM is doorgaans desastreus. Tegelijk zorgt de commerciele (en soms politieke) druk van GM voor een ongekende vernietiging van bestaande rassen, wat gezien de klimaatwijziging een groot risico is. In bijv. Iraq (de bakermat van de landbouw) is dankzij Amerikaanse wetgeving in enkele jaren tijd de enorme verscheidenheid aan granen totaal weggevaagd en vervangen door Monsanto prut waar de boeren jaarlijks licenties voor moeten betalen.

  Ik denk niet dat onze kennis op dit gebied zo snel vooruit gaat dat het op korte termijn (laten we zeggen binnen 10-20 jaar) een groot maatschappelijk nut gaat hebben, zonder dat daar onaanvaardbare risico’s tegenover staan.

 11. Okkie says:

  @Piet/Niek:
  De ellende die Monsanto aanricht is meer van sociaal-economische aard, vaak gerelateerd aan patenten op genetisch materiaal. Het zou al veel schelen als er een gezonde concurrentie was op dit gebied.

 12. Niek says:

  @Okkie(11):
  de zichtbare schade is inderdaad vooral sociaal-economisch. Maar ik ben vooral bang voor genetische en ecologische schade, omdat die waarschijnlijk onomkeerbaar is.
  De voorsprong van Monsanto heeft veel te maken met de (m.i. totaal onacceptabele) patentwetgeving in de VS, die het mogelijk maakt dat Amerikaanse bedrijven alles wat los of vast zit in de wereld patenteren. En kernenergie is door concurrentie ook niet bepaald veiliger geworden …

 13. M says:

  Die wetgeving omtrent patenten is ronduit ridicuul. Hoe kan het bestaan dat je een deel van de natuur kan patenteren?

 14. sven says:

  @ Chantalleke

  Het is de bedoeling dat jou ene hersenkwab de link ( van economisch vooruitzicht ) naar jou andere hersenkwab gaat leggen, waarom de huizenmarkt helemaal in elkaar gaat donderen 😉

 15. Piet says:

  @ Niek, Okkie en M,

  Als bioloog denkt dat ik er ook wat van genetische gemodificeerde gewassen af weet. Zoals ik al eerder schreef vind ik de huidige toepassingen van GM verkeerd en ben ik ook geen fan van Monsanto. Dus een groot deel van jullie opmerkingen over Monsanto GM gewassen doen niet ter zake (Vergelijking met kernenergie en onbewezen verbanden met Indiase zelfmoorden zijn trouwens goedkope demagogie). Waar het om gaat is dat genetische modificatie een gereedschap is. Of het goed of fout is hangt af van wat je met dat gereedschap doet. En in principe kun je daar ook duurzame toepassingen mee realiseren. Kennelijk valt het niet mee om dat in te zien. Op dit moment is in Europa geen enkele GM toepassing mogelijk m.i. door een milieu hypochondrie, die zelfs de test fase verhinderd. Het effect van de Monsanto patenten valt trouwens wel mee, want die zijn binnenkort verlopen (na 20 jaar). Veel kwalijker dat de Europese anti-GM beweging Monsanto in de kaart speelt. Daarom heb ik na 15 jaar mijn jaarlijkse donatie aan Greenpeace maar eens stopgezet.

 16. M says:

  @Piet

  Heb je iets meer toelichting over hoe de Europese anti-GM houding Monsanto in de kaart speelt?

 17. M says:

  Voor wie wil, hier nog een stukje over Monsanto.

 18. Niek says:

  @Piet(15):
  ik denk dat de vergelijking met kernenergie wel degelijk opgaat: daar is ook aan grootschalige toepassigen begonnen zonder dat de fundamentele risico’s en problemen (bijv. afvalprobleem) goed bekend resp. opgelost waren. Kernenergie is een techniek die in principe best veilig kan zijn, maar in de praktijk pakt het vaak anders uit.

  De kennis van de genetische risico’s van GM is minimaal, dat begint inmiddels te blijken. De rapporten die moesten ‘aantonen’ dat genveredeling veilig is (doorgaans gemaakt in het belang van de grote industriele spelers) blijken inmiddels de plank volledig mis te slaan. m.i. is er alle reden om eerst maar eens goed door te studeren voordat we deze technologie op ons milieu (en en passent op onszelf) loslaten.

  De voortdurende druk om GM toe te passen vanwege ‘voedseltekort’ vind ik trouwens bedenkelijk. Er is helemaal geen voedseltekort, alleen een foute verdeling van het beschikbare voedsel. En met GM wordt dit probleem ongetwijfeld erger.

 19. M says:

  In de ethische discussie omtrent GM ligt de kern bij de risicoperceptie. Daarom is het een discussie moeilijk “te winnen” is. De één zal vooral wijzen op de voordelen van het gebruik van de technologie en daarbij stellen dat we een dief van eigen portemonnee zijn als we die kansen laten liggen. De ander zal daarentegen wijzen op de risico’s (die vaak nog niet eens bekend zijn) en stellen dat men het zich niet kan veroorloven dergelijke risico’s te nemen; er zal eerst uitsluitsel over de schadelijkheid moeten zijn.
  Ik zelf schaar me doorgaans in de laatste categorie.

 20. Niek says:

  @M(19):
  ik denk dat er binnen 1-2 jaar publikaties komen (te vinden in PubMed enzo) die keihard bewijs gaan leveren voor de grote medische/genetische risico’s van deze techniek. Dit geldt niet voor alle GM, maar wel voor de bulk van de huidige toepassingen in de agro business.

 21. Okkie says:

  @Piet:
  Bij mijn weten zijn GM toepassingen op het gebied van plantenveredeling gewoon toegestaan in Nederland. Wel is het zo dat de Nederlandse consument geen GM voedsel wil en dat is haar goed recht.

  Als er al duurzame toepassingen van GM zouden zijn, willen agro bedrijven die kennelijk niet uitvoeren.

 22. Piet says:

  @M: er is onlangs voor de overheid berekend dat het zo’n 7 miljoen euro zou kosten om een cisgene aardappel met aaltjes resistentie naar de markt te brengen. Zulke bedragen kunnen alleen door de Monsanto’s van deze wereld opgebracht worden. Dan maar met zware bestrijdingsmiddelen blijven spuiten. Dat is goed voor het milieu zeg!

  Wat betreft de risiko perceptie:
  het is een afweging van de voor en nadelen. Het is een beetje flauw om te zeggen dat omdat je de risiko’s niet kent je er tegen bent (maar er is hoop, Niek kent ze al, zie hieronder)

  @ Niek,
  Wat betreft de vergelijking met kernenergie is het misschien goed om te weten dat de labjournaals van Marie Curie in een loden doos bewaard worden. dat is echt niet zo bij labjournaals over Agrobacterium transformatie. Ik heb ook destijds bij Kalkar gedemonsteerd en zou dat zo weer doen. De vergelijking van GM en kernafval is misleidend.

  Fijn dat je helderziende bent en nu al weet (?) / denkt (?) dat er publikaties komen die keihard bewijs van de medische gevaren van GM komen. Ik begrijp dat de uitkomst al vast staat. Ik zie ze met belangstelling tegemoed.

  Trouwens, Mugabe vond ook dat er een foute verdeling van het beschikbare voedsel was (klopt, dit is dezelfde demagogie als jouw kernenergie vergelijking).
  Voedsel wordt/is een groot probleem. Ik denk dat je voorshands niets moet uitsluiten, en zeker geen gereedschappen.

 23. M says:

  @Piet

  Het is een beetje flauw om te zeggen dat omdat je de risiko’s niet kent je er tegen bent???

  Oeioeioei, ben jij er eentje van eerst doen dan vragen stellen?

  Klinkt erg heldhaftig, maar pas op, er is een zeer dunne lijn tussen heldhaftig en roekeloos.

 24. Simon says:

  wat je al niet aangrijpt om je standpunt te bekrachtigen ….

  Let wel op dat grondstoffen schaarser worden dus duurder ….

  Dit heeft gevolgen voor alles wat massa heeft …..

 25. Niek says:

  @Piet(22):
  de uitkomst van die studies (t.a.v. gezondheidsrisico voor de mens) staat nog niet vast, maar uit het onderzoek dat gedaan is blijkt al dat de oude aannames over de veiligheid van het gebruik van Agrobacterium voor GM volstrekt onjuist zijn. De betreffende studies zijn vermoedelijk bewust gemanipuleerd, of een voorbeeld van zeer slecht onderzoek (en toezichthouders die zitten te slapen).
  Er zijn aanwijzingen dat door via GM verspreide Agrobacterium nu ook mensen genetisch gemodificeerd worden, met alle gevolgen van dien.

 26. Niek says:

  P.S.: mijn kernenergie standpunt is als volgt samen te vatten:
  kerncentrales: met vernuft gebouwd, met vernuft gesloten.
  Ik begin voor GM naar hetzelfde te neigen. Als blijkt dat onderzoekers en GM firma’s niet verantwoordelijk kunnen omgaan met een techniek, dan wordt het tijd die techniek in de ijskast te zetten (in ieder geval wat betreft toepassingen buiten het lab).

 27. Niek says:

  foutje (haastige spoed is zelden goed) ;( moest zijn:

  kerncentrales: met vernuft gebouwd, met verstand gesloten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*