’Aflossing eis voor renteaftrek’

Willem Vermeend salon-socialistEen andere opzet van de renteaftrek van de voormalige PvdA-minister Willem Vermeend wordt door belangrijke organisaties in ons land een bespreekbaar plan genoemd.

zie ook:  Vermeend moest toezien op risico’s Afab

Vermeend wil, anders dan zijn eigen partij, de renteaftrek voor bestaande gevallen volledig handhaven. „Zij zijn immers financiële verplichtingen aangegaan op basis van volledige aftrek en het getuigt van onbehoorlijk bestuur als de politiek de bakens opeens gaat verzetten”, zegt hij.

„Nieuwkomers op de woningmarkt blijven een volledige fiscale aftrek houden als zij een ’ouderwetse’ en risicoloze annuiteitenhypotheek afsluiten. Tijdens de looptijd van dertig jaar wordt het geleende bedrag geleidelijk afgelost. Bij de huidige, risicovolle aflossingsvrije spaarhypotheken wordt alle schuld pas aan het eind van de looptijd afgelost.”

Een annuïteit is een hypotheek waarbij de rentebetaling steeds kleiner wordt en de aflossing groter. Je betaalt bij deze hypotheek een vast bruto bedrag aan rente en aflossing over de looptijd zolang de rente niet verandert. De schuld wordt aldus geleidelijk afgebouwd tot nul. Als iedereen zo’n hypotheek heeft kan dit voor de schatkist een financieel voordeel opleveren van 2 miljard euro per jaar, omdat met het dalen van de hypotheekschuld de renteaftrek daalt.

Vermeend: „Voor de hypotheeknemer geldt dat hij op den duur weliswaar minder profiteert van de aftrek omdat zijn schuld daalt, maar hij heeft wel de zekerheid dat de aftrek blijft en hij wordt niet nodeloos lang met een enorme schuld opgezadeld.”

bron: Telegraaf.nl

Share Button
Tagged with: ,
46 comments on “’Aflossing eis voor renteaftrek’
 1. adamus says:
 2. Mieke says:
 3. adamus says:
 4. adamus says:
 5. adamus says:
 6. adamus says:
 7. adamus says:
 8. adamus says:
 9. Dalen says:
 10. Goudbelegger says:
 11. adamus says:
 12. adamus says:
 13. Hans2 says:
 14. adamus says:
 15. peter says:
 16. Goudbelegger says:
 17. adamus says:
 18. Jeroen says:
 19. Jeroen says:
 20. Peter says:
 21. Peter says:
 22. Peter says:
 23. Jeroen says:
 24. Peter says:
 25. Peter says:
 26. adamus says:
 27. adamus says:
 28. adamus says:
 29. adamus says:
 30. adamus says:
 31. Get a Life! says:
 32. Marco says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*