Winkelier dupe van forse woz verhoging

Een groot aantal gemeenten in ons land heeft de woz-waarde van winkelpanden met tientallen procenten verhoogd. Hierdoor moeten winkeliers soms duizenden euro’s meer aan belasting betalen.

Net als huiseigenaren en huurders moeten bezitters en gebruikers van winkelpanden onroerendezaakbelasting (ozb) betalen aan gemeenten. De hoogte van die belasting is afhankelijk van de waarde van het pand. Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel hebben winkelbedrijven in zo’n dertig gemeenten de woz-waardering zien oplopen met twintig tot zestig procent.

In Maastricht zag een winkelier de woz-waarde van zijn pand zelfs met negentig procent stijgen. De Tweede Kamer is uiterst kritisch. VVD-Kamerlid Van Beek: “Dit lijkt me buitengewoon onverstandig in deze economisch moeilijke tijden”, aldus de liberaal. “Verhoging van de woz-waarde zou ik alleen goedkeuren als tegelijkertijd het tarief voor de ozb met hetzelfde percentage daalt, zodat ondernemers per saldo niet meer hoeven af te dragen.”

CDA-Kamerlid Koppejan is verbaasd over de cijfers: “De onroerendgoedprijs is juist gedaald de afgelopen jaren. Ik vraag me af of gemeenten hun eigen kosten willen afwentelen op het midden- en kleinbedrijf. Dat zou ik echt afkeuren, want het is de motor van onze economie.”

bron: Telegraaf.nl

Share Button
Tagged with:
177 comments on “Winkelier dupe van forse woz verhoging
 1. nhz says:

  merkwaardig bericht. Als de laatste taxaties realistisch zijn (zo niet dan kunnen ze gewoon teruggedraaid worden) dan hebben deze winkeliers blijkbaar jarenlang véél te weinig betaald, vermoedelijk omdat de gemeente heeft zitten slapen. Als er in bepaalde gemeentes systematisch veel te hoog getaxeerd wordt dan lijkt me dat dat moet opvallen en is collectieve actie snel geregeld.

  Overigens is 20-60% stijging nog niks, ik kreeg ooit een OZB taxatie voor een woon/kantoorpand die meer dan 3x hoger was dan de aankoopprijs van het voorafgaande jaar; het kostte vervolgens 2 jaar discussie om de gemeente te laten inzien dat die taxatie niet kon kloppen.

 2. ll says:

  Tjee, wat een slecht idee, hier bij ons staan er al zoveel winkelpanden leeg, de prijzen moeten omlaag i.p.v. omhoog.

  Dit impliceert nog meer leegstand…., zijn ze nou helemaal gek geworden ?

 3. Goudbelegger says:

  Even over inflatie, lees net dat na Rusland ook Oekraïne stopt met de graanexport, geen zin om het uit te zoeken maar geloof eens op tv gezien te hebben dat ze behoorlijk veel graan verbouwen.

  Als de prijzen van graanproducten stijgen is dat natuurlijk geen inflatie maar gewoon een prijsstijging. Toch relevant want stel dat er inflatie komt EN een echte prijsstijging en je kunt de inflatie niet compenseren omdat je loon niet meestijgt….. Dat wordt dus daggggg vakantie etc.

 4. Pebbles says:

  (Off-topic)

  Beurzen flink in het rood

  ‘Niemand komt naar de markt’

  Waar ken ik dat toch van??

 5. Johan says:

  Dit is natuurlijk absurd maar ook voorspelbaar. Gemeentes krijgen klappen van twee kanten. Enerzijds is er een verschuiving van de financiële problemen van centrale overheid naar gemeentelijk niveau, waardoor de uitgaven stijgen. Anderzijds genereren gemeentes minder inkomsten uit de gronduitgaven. Uiteraard is dit laatste gevolg van dom beleid, maar het financiële tekort wat onstaat is een feit en dient direct te worden aangepakt. Het snijden in het ambtenarenapparaat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs als je er direct 20% uit kan gooien ijlen de uitgaven nog jaren na. Wel verstandig dus om te doen voor de langere termijn, maar op de korte termijn moet er toch actie met direct resultaat komen. Belasting verhogen, op welke manier dan ook, is zo’n instrument.
  Iedereen die roept dat je dat nooit moet doen, ziet niet in dat dit onvermijdelijk is. De keuze die je hebt is wie je waarvoor extra gaat belasten. In mijn opinie kun je dan het beste ‘slecht gedrag’ extra belasten. De WOZ verhogen vind ik niet zo een verstandige keuze.

  Off-topic; beleggers worden bang, heel bang. Als er niet snel een paar ‘grote’ positieve cijfers naar buiten komen (al dan niet kunstmatig), dan kan de grote crash wel eens aanstaande zijn. Maar goed, cijfers zijn te manipuleren dus overheden kunnen het onvermijdelijke natuurlijk nog weer even rekken.

 6. lorenzo says:

  Wie is er dan winkelier in Nederland ? De wereld is zo mooi en toegankelijk , en het leven zo kort.

 7. Ludwig von Mises says:

  Lorrie,

  Wel eens over nagedacht in de tegeltjes handel te gaan.

  Kan je je wijsheid ook op kwijt en ook daar hoef je je om context niet te bekommeren.

 8. nhz says:

  @5:
  belasting verhogen als het slecht gaat is ALTIJD de slechtste oplossing, want dat maakt het probleem alleen maar erger. Bezuinigen is veel beter, ik wed dat ik in een gemiddelde gemeente zo 25% van het budget kan schrappen met een uurtje werk (even afgaande op wat er in mijn eigen gemeente over de balk gegooid wordt). Bij de provincies is het nog erger.

  “In mijn opinie kun je dan het beste ‘slecht gedrag’ extra belasten. ”

  slecht gedrag, zoals scheeflenen? Om te beginnen kunnen ze stoppen met de hypotheek (mee)betalen van veelverdienende scheefleners, er zijn al diverse gemeentes waar dat ‘normaal’ is. Ander slecht gedrag zoals het hebben van meerdere auto’s per huishouden, excessieve produktie van huisvuil (ik produceer 1-2 vuilniszakken afval per maand, maar iemand die er 30 heeft betaalt evenveel). Nee, ik denk dat de gemiddelde burger niet zit te wachten op belasten van slecht gedrag.
  Oja, (scheef)huren en sparen is natuurlijk ook heel slecht, kijken of we daar de belastingschroeven nog eens extra kunnen aandraaien …

 9. Goudbelegger says:

  @5 Beste Johan. Ik schat dat zo’n 75% van de ambtenaren zich alleen maar bezig houdt met integratie, reïntegratie, samenwerkingsprojecten met CWI, UWV, SVB, emancipatie, cultuur, inburgering, bouwprojecten die niet doorgaan, allerlei samenwerkingsprojecten met andere gemeenten, provincie, de rijksoverheid op het gebied van vaag beleid waar niemand wat van merkt, reorganisaties etc. en dat 10% tot maximaal 25% iets doet met wegen, huisvuil, uitkeringen en paspoorten.

  Ik heb er tussen gezeten, laat (oud)gemeenteambtenaren maar eens anoniem reageren, het is één grote oplichtersbende.

 10. Johan says:

  @nhz,

  Ik ben het met je eens dat er bij gemeentes flink bezuinigd kan worden. Een begroting erbij pakken en een paar rode pennenstreken door de uitgaven halen levert je in een uurtje inderdaad de nodige besparing op papier op, maar dat werk echt niet zo simpel in de praktijk. Veel van die uitgaven liggen vast in reeds gemaakte afspraken, waardoor je hooguit nieuwe plannen kunt schrappen. Ambtenaren ontslaan kost je minimaal een jaar voordat je dat lukt, waarna je nog gemiddeld zo’n twee jaar de kosten met je meedraagt. Subsidies korten kan binnen een jaar effect sorteren, maar wordt ernstig gedempt doordat veel mensen die hun werk aan subsidies danken niet makkelijk aan ander werk komen en dus langdurig aan een uitkering gaan.
  Ik heb niet gezegd dat het verhogen van belasting gewenst is, alleen dat het onvermijdelijk is. Niemand zit te wachten op extra belasting, maar het is een utopie om te denken dat die er dan ook maar niet komt.
  We hebben in de eerste ronde van de crisis de boot gemist om de financiële sector te laten bloeden. Nu is de hardwerkende burger aan de beurt.

 11. ll says:

  Redenatie van de gemeente.

  Het beleid moet worden veranderd om te kunnen bezuinigen en veranderen van beleid kost geld, veel geld.

  Dus om het beleid te veranderen om te kunnen bezuinigen moet eerst alles duurder worden.

  Maar het verdienmodel van de gemeente is al naar zijn ouwe moer, grondinkomsten lager, WOZ huizen lager etc.

  Dus feitelijk is het beleid, om het beleid te kunnen veranderen allang weer achterhaald.

  Dit impliceert, dat de kosten voor de burger alleen maar omhoog kunnen.

 12. Goudbelegger says:

  We kunnen nog wel 1000 discussies vol schrijven, kern van de zaak van alles nu, de profiteurs willen door profiteren. Hoe maakt niet uit, oplichten, dwang, geweld, geweld tot de dood, het doet er niet toe.

 13. Patrick says:

  De meest voor de hand liggende oplossing, namelijk keihard snijden in de overheidsuitgaven en het ambtenarenbestand uitdunnen, dat gaat pas gebeuren als de private sector volledig failliet is en we met zijn allen met fakkels voor het gemeentehuis staan.

 14. Dawg says:

  Hier, om de gedachten te bepalen, wat cijfers over een aantal kenmerken van ons ambtenarenapparaat, kwa aantallen, functie, leeftijdsopbouw etc.

  http://www.inoverheid.nl/artikel/artikelen/1172711/hoeveel-ambtenaren-telt-ons-land.html

  Men komt op om en nabij de 1 miljoen ambtenaren, maar dan wordt de (gezondheids)zorg, toch in belangrijke mate collectief gefinancierd, niet meergerekend. Wel meegerekend wordt de hele secor onderwijs (goed voor zo’n half miljoen werknemers) waarvan, strict genomen, alleen het personeel van openbare onderwijsinstellingen, ambtenaar is.

  ‘k Ben het met Johan eens dat je bij het opleggen van belastingen ook rekening moet houden met wat je als maatschappelijk “gewenst” en “ongewenst” beschouwt. Als er bijvoorbeeld harde aanwijzingen zijn dat er voorlopig minder vraag naar nieuwbouw zal zijn, dan geen geldstromen naar de bouwsector laten lopen via de schatkist.

 15. Dawg says:

  @ 12 Goudbelegger/ @ 13 Patrick

  Keihard snijden in het ambtenarenapparaat. Lekker makkelijk en kort door de bocht. Tuurlijk, iedere ambtenaar waar we geen behoefte aan hebben is er een te veel. Maar niet iedere ambtenaar is een overbetaalde en overbodige regelneef. Het merendeel werkt uiteindelijk vooral op uitvoerend niveau. Bij gemeentelijke vervoersbedrijven, de reinigingsdienst, de pliesie of voor de klas.

  Dat de overheidsfinancien nu uit het lood gaan is toch vooral een gevolg van de KREDIETcrisis. Voordat die crisis losbarstte waren de overheidsfinancien redelijk op orde. Zo was er medio 2008 nog een financieringsoverschotje van om en nabij de 1%.

  Om aan te geven dat ik (uiteindelijk ook een belastingbetaler) niet blind ben
  ben, een voorbeeld van ambtelijke verspilling in de ineffectieve en kostbarewijze waarop een overheid omgaat met moderne grotestadsproblematiek. Dat het hier om een Marokkaans probleemgezin gaat is wat mij betreft bijzaak. Het hadden ook lelieblanke autochtone tokkies kunnen zijn.

  http://www.joostniemoller.com/2010/08/hoe-cohen-%e2%80%98bestuurt%e2%80%99/#more-9558

  Zou wetshandhaving niet wat effectiever en goedkoper zijn?

 16. Dawg says:

  Wie op zoek is naar besparingen op zou beter eens het verschijnsel quango als uitgangspunt kunnen nemen.

  “In Nederland werd het aantal quango’s geschat op 3200 (stand 2004), er werkten ongeveer 130.000 mensen, en ze hadden de beschikking over 109 miljard Euro aan publieke middelen.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Quango

 17. Dalen says:

  @ 6

  “Wie is er dan winkelier in Nederland ?”

  Tja je kan niet alles hebben.

  on topic

  Tegen WOZ kan je natuurlijk altijd bezwaar maken.

  In een ver verleden had ik ook enkele winkels en werd vanzelfsprekend ook aangeslagen voor de WOZ. Er ligt van mij een aardig arrest bij het HOF Den Haag ivm een bezwaar dat ik maakte tegen WOZ en de precario-rechten. In het kort: gemeente wilde precario-rechten verdubbelen hetgeen een AVV is, waartegen je geen bezwaar kan maken. Vervolgens heb ik het via de WOZ gedaan omdat ik ook werd aangeslagen voor de luifel, waarop een recht van opstal zat. Het HOF bepaalde dat je in zo’n geval geen precario-rechten kan heffen, althans voor hetgeen dat onder de luifel staat.

  Dit kostte de gemeente veel geld want het werd breeduit in de krant aangehaald en iedereen claimde zijn geld terug.

  Gemeente wist het trouwens ergens anders wel weer binnen te halen.

  Ik werd outlaw verklaard en van enkele collega’s kreeg ik bedankjes. Maar goed, als je bezwaar kunt maken, doe het dan.

 18. Albert says:

  Bouwgrond kost in NL gemiddeld 300 euro p/m2 in Duitsland betaal je 300 euro maar dan staat er wel een luxe huisje op? Dit probleem in NL kunnen wij denk ik alleen oplossen door de ‘markt’ met grof geweld los te wrikken door de prijzen te halveren (in ieder geval de grond). Kopers genoeg dus dan maar je winst(je) behalen door de kwantiteit…

 19. Albert says:

  kwaliteit is ver te zoeken hier in Nederland

 20. lorenzo says:

  Bezwaar : gemeenten ( en ondernemers) weten welk percentage bezwaar maakt. Daar zit de winst.

  Ondernemers : moeten eens nagaan of ze niet / wel een fysieke winkel moeten aanhouden en zeker in het mooie Holland.
  Inkomsten wordt veel besproken , lasten is waar het omgaat. Daar ga je kapot aan.

  Emigreren is ook een heel mooi en nobel streven.

 21. nhz says:

  @12:
  mee eens, bedenk wel dat ‘de profiteurs’ een meerderheid van de bevolking is: de huiseigenaars, de scheefleners, de vakbondsmannetjes, de mensen met de vette pensioenen, de vele totaal overbodige ambtenaren, de WAO’ers oude stijl, enz. enz. enz.

  @15:
  “Dat de overheidsfinancien nu uit het lood gaan is toch vooral een gevolg van de KREDIETcrisis. Voordat die crisis losbarstte waren de overheidsfinancien redelijk op orde.”

  niet mee eens: die kredietcrisis is direct gevolg van een systeem waarin een deel van de wereld, zoals de lokale overheden, veel meer kon uitgeven dan ze binnenkregen. Oftewel, de kredietcrisis is direct gerelateerd aan overheids financieen die niet op orde waren.

  @15:
  verschrikkelijk voorbeeld, ik vrees dat het overal zo gaat (alleen wat minder absurd). Als ik zie hoeveel werk mijn gemeente heeft gehad aan het uiteindelijk ‘dakloos’ bestempelen van mijn persoon (zeker tien ambtenaren mee bezig geweest, plus nog een hele juridische commissie die nog volop ermee bezig is), een totaal nutteloze en ook Kafkaiaanse operatie, dan weet ik het zeker: dit land wordt pas weer gezond als er HEEL diep gesneden gaat worden in de overheid. Blijkbaar heeft men daar niks beters te doen.

  @16:
  bijna 1 miljoen per persoon daar in 2004, dus inmiddels vast nog veel meer. Ik moet ook maar eens een quango oprichten, veel rendabeler dan werken …

 22. John says:

  @15 Dawg

  Interessante link.
  Zo te lezen gaan er tonnen per jaar aan salaris van ambtenaren in zitten.
  Maar wat kun je eraan doen?
  Terugsturen naar Marokko? (Lukt alleen als PVV 75 zetels heeft)
  Alle kinderen uit huis plaatsen?
  Gezin afzonderen van rest van maatschappij?

 23. Patrick says:

  @Dawg,

  Misschien kort door de bocht ja, maar het is mijn heilige overtuiging dat je 30% van alle ambtenaren kunt lozen door de werkzaamheden efficienter in te richten.

  Ik heb genoeg griezelverhalen gelezen van absurde inefficientie, van 15 ambtenaren van 5 organisaties die bezig zijn met de voogdij van een klein kind tot aan oom agent die een halve dag papierwerk heeft vanwege mijn gestolen autoradio.

  Er is geen enkele interne intrinsieke motivatie voor ambtenaren om hun werk slimmer of met minder mensen te doen.

 24. Dalen says:

  @ 18

  “Bouwgrond kost in NL gemiddeld 300 euro p/m2 in Duitsland betaal je 300 euro maar dan staat er wel een luxe huisje op?”

  Hoorde gisteren op de radio dat Nederland in de toekomst voor de helft onder water komt te staan. Gezien de grondschaarste die dan ontstaat, is het raadzaam om wat te kopen Duitsland. Tenslotte vertrekken dan zat mensen naar Duitsland.

 25. nhz says:

  @23:
  Dalen, je snapt het helemaal niet 😉

  als minstens half Nederland onder water staat kun je hier voeral wonen aan het water; dat gaat samen met global warming dus het wordt hier de Riviera van Europa. Ingeslapen provinciehoofdstadjes zoals Middelburg worden het Cannes van het Noorden. Files zijn geheel verleden tijd, die verdwijnen met de snelwegen.
  Voor adspirant-polderbewoners uit Turkije, Marokko of elders in Afrika wordt NL behalve financieel nu ook klimatologisch aantrekkelijker.

  Kortom: véél meer mensen willen hier straks wonen, terwijl zeker driekwart van de huizen verdwijnt (o.a. Randstad). De resterende huizen zullen onbetaalbaar worden, straks zijn er alleen nog multimiljonairswoningen in de polder. En dan vragen mensen zich nog af waarin ze moeten investeren … kat in het bakkie zou ik zeggen.

  ik wed dat een ligplaats in de polder straks ver boven de 1000 euro per m2 water kost …

 26. nhz says:

  OT:
  gaat lekker ondertussen op de beurs, en ook $goud is nu uit de uptrend gevallen. De euro maakt ook een nieuwe duikeling, zal wel komen doordat Heliben vorige week met QE v2.0 gestart is; wie het snapt mag het zeggen.

 27. Albert says:

  on/off all the same…

 28. Goudbelegger says:

  @20 het vervelende is wel dat emigreren heel moeilijk is, je wordt nooit geaccepteerd door de lokale bevolking, je hoort er nooit echt bij en je mist de oude omgeving van je jeugd.

  Mijn ervaring is dat alleen degenen die het echt slecht hadden, zeer grote armoede, blij zijn in een ander land, voor de rest bijna niemand.

  Hoe zie jij dat emigreren Lorenzo? Plannen??

 29. nhz says:

  @27:
  acceptatie door de locals is een hindernis, maar het hangt in de praktijk ook erg van jezelf af hoe het uitpakt (bovendien, binnen Nederland doet dit probleem zich ook al voor).

  Als je alleen emigreert om er financieel beter van te worden, dan lijkt de kans op succes me niet zo groot. Je moet een doel voor ogen hebben en realistische verwachtingen; ik ken wel voorbeelden van mensen die weggingen uit Nederland vanwege de stress en het gebrek aan rust, natuur etc. en die zijn over het algemeen heel tevreden met de uitkomst, ook als ze het daar materieel misschien wat minder hebben.

  @28:
  City Bankster woordvoerder Ambrose in de bocht zoals gewoonlijk, met zijn eeuwige pleidooi voor heel veel geld bijdrukken. Het Amerikaanse social security trust fund doet dit al jaren. Niks nieuws onder de zon …

 30. lorenzo says:

  27 , je bent er duidelijk niet aan toe en als de gemiddelde is de mens een kei in het zichzelf beperkingen opleggen .
  Ben je tevreden met dat advies , itt wat er allemaal in nederland afspeelt ?

 31. Patrick says:

  @25 NHz, kijk nog eens naar goud en zilver…

  Ze worden meestal met opzet naar beneden geduwd als DJ slecht gaat openen.

 32. nhz says:

  @32:
  inderdaad, $gold alweer terug in de optrend en nu zelfs breakout omhoog geloof ik. Ongelofelijk, wat een manipulatie alom weer.

 33. Dawg says:

  @32 Patrick,

  Hoe doen ze dat? Door short te gaan in papiermetaal of zo? En hoe draaien ze dat dan weer terug als ze niet willen leveren?

 34. Dawg says:

  @33 nzh

  Toen de Amerikaanse economie in de eerste dip van 2008 aan ‘t tuimelen was steeg de dollar ook af en toe. Dat scheen te maken te hebben met Amerikaanse bedrijven die buitenlandse bezittingen liquideerden om binnenlandse betalingsproblemen op te lossen. Dus dan kreeg je een tijdelijke spike in de vraag naar dollars die op huis aan gingen. Hoeft niet perse manipulatie te zijn.

 35. Patrick says:

  Dawg, ik ben geen expert op dat vlak maar volgens mij doen ze t als volgt:

  Ze zetten in korte tijd een hoop goud te koop via opties, zodat er als het ware meer papieren goud beschikbaar komt.

  De meeste traders zitten alleen in de markt voor een “quick buck” dus die zijn niet geinteresseerd in fysieke uitlevering.

  Uiteindelijk kan het ze dus in het slechtste geval wat geld kosten, maar dat is natuurlijk zo bijgemaakt.

  Het verlies beperken ze door tegelijkertijd trades aan de tegenovergestelde kant te doen, omdat zij natuurlijk als enige van tevoren weten wanneer e.e.a. gaat gebeuren.

  Misschien niet echt duidelijk uitgelegd… t is lastige materie.

  Mises of Goudbelegger weten ook wel hoe dat werkt.

 36. nhz says:

  @34:
  alles wordt gestuurd met futures tegenwoordig. Enkele US banken hebben papier goudposities van vaak meer dan 100 miljard dollar.

  @36:
  in grote lijnen ja; en het werkt extra goed als er duidelijke steun/weerstand nivo’s zijn die dicht bij elkaar zitten zoals vandaag. Dan kun je met een future positie van een miljard ofzo (peanuts voor G$ucks) in notime voor tientallen miljarden aan beweging in de markt genereren, en zo bijv. een enorme hoop longs uit de markt drukken.

  regelrechte manipulatie.

 37. Ain says:

  Bestaande huizenverkoop US -27%. Slechter dan verwacht.

  De bestaande huizenverkopen in de Verenigde Staten zijn in juli harder gedaald dan gevreesd. De verkoop ligt op het laagste niveau in 15 jaar.

  Op maandbasis daalden de bestaande huizenverkopen met 27,2% tot 3,83 miljoen, terwijl vooraf rekening werd gehouden met een daling van 14,3% tot 4,6 miljoen. Een maand eerder daalden de bestaande huizenverkopen met 5,1% tot 5,37 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van de National Association of Realtors.

  Gemiddeld werd in juli voor een bestaand huis $182.600 betaald, in vergelijking tot $183.700 in juni.

  http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/34/0824_1600_Bestaande_huizenverkoop_Amerika_daalt_met_27_procent.xml

 38. nhz says:

  @37:
  als het verboden is dan weet je tegenwoordig zeker dat het op grote schaal gebeurt op Wall Street; de SEC begint helemaal niks tegen deze lui (zou ze ook niet willen).

 39. nhz says:

  @39:
  het staat er niet bij in de berichten, maar er zal wel een reden voor zijn. Wat de $8000 credit voor iedere huizenkoper misschien afgelopen? Of zijn de tax credits voor huizenkopers beperkt?

  net zoiets als ‘cash for clunkers’: het klinkt heel leuk dat de autoverkoop met 30-40% toeneemt (of minder afneemt …), maar voor een oordeel moet je kijken wat er gebeurt als de regeling weer stopt. Altijd desastreus (ook in Europa nu her en der te zien). Het is alleen maar vooruithalen van toekomstige aankopen, waardoor er in de toekomst een extra groot gat in de verkopen valt. Dit soort manipulatie kan nooit werken, maar leg dat maar eens uit aan politici…

 40. Dalen says:

  marktmanipilatie = marktmanipulatie

 41. Dalen says:

  @ 38

  “alles wordt gestuurd met futures tegenwoordig. Enkele US banken hebben papier goudposities van vaak meer dan 100 miljard dollar.”

  Dus…”goudprijs wordt gemanipuleerd”. Waar heb ik dat meer gezien. Reden te meer om zeer voorzichtig te zijn.

 42. bigD says:

  Er wordt hier veel gespeculeerd over huizenprijzen, de goudprijs en aandelenprijzen, maar het is allemaal te herleiden tot krediet. Volg de rente-curve en de kredietmarkten.

  SovX op 145, X-over op 510 en spectaculaire bull flattener. Nou nog de juiste interpretatie!

 43. adamus says:

  het kostte vervolgens 2 jaar discussie om de gemeente te laten inzien dat die taxatie niet kon kloppen.

  te goedkoop gekocht? Sinds wanneer bepaalt een staat wat de marktprijs is?

 44. adamus says:

  toevoeging: zelfs makelaars werken met ozb waarde bij uitvoering taxatie………..

 45. adamus says:

  Even over inflatie, lees net dat na Rusland ook Oekraïne stopt met de graanexport, geen zin om het uit te zoeken maar geloof eens op tv gezien te hebben dat ze behoorlijk veel graan verbouwen.

  even de naam vergeten, maar een NL bedrijf doet daar goede zaken in de agro. Van huis uit coop.

  maar Oek. zal wel het e.e.a. aan Rusland af moeten staan om de gasrek. te betalen.

 46. Dawg says:

  @34 / @36 Patrick/nzh

  Ik begrijpt ‘t, maar toch ook weer niet helemaal.

  Ik neem aan dat die goudfutures worden verkocht zonder dat tegelijkertijd op de spotmarkt wordt gekocht. Daar zou die spotprijs tenslotte alleen maar van stijgen. Maar dan kan een markt die inflatie verwacht en een prijsstijging van goud dus beter de relatief goedkope goudfutures kopen en in de tussentijd de centjes op de bank laten staan. Kun je straks als goud duur is en zelf goedkoop goud inkopen en in de tussentijd rente vangen. Zo’n mogelijkheid om risicoloze winst te maken strijkt de markt toch zelf meteen glad door arbitrage: meer vraag naar goudfutures en alsnog een hogere prijzen voor die dingen?

  Of worden er zoveel futures aangeboden dat een toenemend deel van de markt afhaakt omdat ze die futures niet meer vertrouwen zodat de futures onder de spotprijs geduwd worden?

 47. Dawg says:

  @ 44 Big D

  Deflation is coming?

 48. jos handgraaf says:

  Wedrom een bewijs van een onbetrouwbare overheid. Daadwerkelijk snijden in kosten durft/kan men niet bij onze overheid. De tekorten afwentelen op de burger daarentegen des te beter.
  Daar helpt geen vvd/pvv aan.
  De enige manier om dit te bestrijden voor de burger/ondernemer is bezwaar maken. Dan hebben de ambtenaren indirect weer hun zin: Werk zat!!!

 49. nhz says:

  @45:
  wellicht speelde mee dat het pand daarvoor van de overheid was, die er een veel hogere taxatiewaarde aan had hangen dat wat ik betaald heb. Ik denk trouwens dat de WOZ waardering grotendeels gedaan werd op basis van wat simpele gegevens zoals bouwvolume en breedte van het pand aan de straat (dat scheen heel erg belangrijk te zijn voor de WOZ taxatie…).

  @48:
  de bullion banks kunnen tamelijk risicoloos spelen met de goud futures omdat ze kunnen terugvallen op de goudvoorraad van de FED (die ze zo goed als gratis kunnen lenen, alweer een abberatie in de markt). Bovendien kunnen ze zulke grote posities innemen dat zelfs een gewone centrale bank er niet meer tegenop kan, ze lopen dus geen enkel risico om ‘gecornered’ te worden. Dit gaat goed zolang er geen grote tegenpartij fysieke uitlevering vraagt – want dan kan er niet geleverd worden en wordt de Comex opgeblazen. Tot het zover is is iedereen welkom in het casino van G$ucks; het huis wint altijd.

 50. adamus says:

  http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/39305267/items/39331179/

  of

  v.h. afdeling van justitie CBP.
  Reorganisaties tot in het oneindige, interimmers, exwerknemers met huisje in Fr. die paar keer per jaar een interessante klus doen

  of

  Bedrijfschap Schilders- en Afwerkingsbedrijf
  “want die kunnen zelf niet nadenken, daarom persen wij ze wel af”.

  Productschap Zuivel

  http://www.st-ab.nl/wetten/0125_Instellingswet_Productschap_voor_Siergewassen.htm

  :))))))))))))))))))

 51. adamus says:

  Tenslotte vertrekken dan zat mensen naar Duitsland.

  Dalen, dan wordt de blaauwe stad nog aantrekkelijk.
  Hoewel er moet wel een zeilbare open verbinding komen met de dollart.

 52. nhz says:

  @51:
  een groot deel van de regelgeving van de overheid dient alleen om de grote spelers een marktmonopolie te bezorgen, om de kleintjes kapot te maken. Net zo goed als een groot deel van de wetgeving in de praktijk alleen gebruikt wordt om de grote schurken tegen gewone burgers te verdedigen. We zijn veel beter af zonder dit soort wetgeving, en de talloze ambtenaren en politici die zich er mee bemoeien.

 53. lorenzo says:

  Op de huurprijzen wordt een factor met ”vaste” economische waarden losgelaten de zgn. kapitalisatie methode . De berekening kan ook volgens de Discounted Cash flow, of andere afhankelijk van het object , doel van het object eigenlijk.

 54. adamus says:

  http://www.minlvv.sr.org/smartcms/default.asp?contentID=615

  De “cultuurtechnische dienst” , een club die zo’n ontzettende ravage in NL heeft aangericht, dat is met geen pen te beschrijven. Door die lieden heb ik in 1963 als 7 jarige het overheidsmonopolie op geweld handen en voeten zien geven tegen iemand die zijn land niet wilde laten vernaggelen door een ruilverkaveling (de mijnheer ging voor een bulldozer liggen, politie erbij).

  Wat zo’n overheidsclub heeft aangericht zouden we als bevolking zonder voorschriften en vergunningen nooit voor elkaar gekregen hebben.

 55. adamus says:

  ik wed dat een ligplaats in de polder straks ver boven de 1000 euro per m2 water kost …

  water is onze core business. Daarom heeft de prins toch maar een huisje geleased in Chili/Argentië.
  En die later vermoorde prins was ook bijna verzopen in het Hollands diep. We hebben een rijke historie, met de nadruk op rijk.

 56. adamus says:

  Of worden er zoveel futures aangeboden dat een toenemend deel van de markt afhaakt omdat ze die futures niet meer vertrouwen zodat de futures onder de spotprijs geduwd worden?

  Het papierspel van de grote jongens. Ver wegblijven van die handel. Straks naaien ze alleen elkaar nog, dat wereldje schudt zichzelf af.

 57. adamus says:

  Dit gaat goed zolang er geen grote tegenpartij fysieke uitlevering vraagt

  nhz, wie zal die grote partij kunnen zijn? Zijzelf?

 58. adamus says:

  Dalen je wilde verkopen:

  1 kilo gold bar Inkoop € 30,723 Verkoop € 31,751 bij Tov in R’dam.

 59. nhz says:

  @59:
  ik lees regelmatig oproepen aan de kleine beleggertjes om een vuist te maken en fysieke uitlevering te vragen. Maar ja, als dan vervolgens de Comex definitief instort zitten ze allemaal met de gebakken goudstaafjes, dat wordt er meestal niet bij verteld. Ik denk niet dat de meeste handelaars nog lang een goede inkoopprijs geven als de future beurzen plat liggen.

  had Nostradamus niet voorspeld dat in 2012 bij een audit van de FED blijkt dat Fort Knox helemaal leeg is? Niet in zoveel detail natuurlijk, maar toch 😉

 60. Goudbelegger says:

  @29/ 27 Tnx. Bevestigt m’n ideeën, zou ook zeker alleen emigreren vanwege veel mooiere natuur. Dat is toch de grote verbetering die je kan maken ten opzichte van Nederland. Dan nog, alleen als de doom and gloom scenario’s uitkomen, lijkt er nu totaal niet op maar het kan zo gebeuren zoals je ook al aangaf.

 61. Patrick says:

  @Nhz,

  Als de Comex ploft zal de werkelijke waarde van fysiek goud door de markt worden gevonden.

  De kans dat die waarde lager is dan de huidige spotprijs is dankzij de manipulatie van de grootbanken heel klein.

 62. Dawg says:

  @ 61 nzh

  “Ik denk niet dat de meeste handelaars nog lang een goede inkoopprijs geven als de future beurzen plat liggen.”

  Als de future beurzen plat gaan vanwege een short squeeze (Zo noemen ze zo’n sitatie toch?), dan exploderen toch de prijzen op de spotmarkt?

 63. Patrick says:

  @Dalen,

  Kijk onderstaand filmpje van Michael Maloney eens, en kijk nog wat meer van zijn filmpjes.

  Hij legt zaken erg duidelijk uit vind ik.

  http://www.youtube.com/watch?v=W_vDLTIWCrA

 64. Patrick says:

  @64 Dat corneren van de metaalmarkt is zelfs verschillende malen al gebeurd, bijvoorbeeld in 1979. Zoek maar eens op “Hunt brothers Silver”.

 65. Dalen says:

  @ 60

  Ik werk daar vlakbij. Kom ook wel eens bij Van Mastrigt.

  @65

  Dank je. Erg interessant. Toch is het m.i. nodig dat je kritisch blijft. Maar het is allemaal leerzaam.

 66. Patrick says:

  Dalen, je hebt helemaal gelijk, altijd kritisch blijven. Ik heb een deel van mijn spaarcenten in Goud en Zilver zitten maar ik houd het rond de 25% van mijn vermogen, niet meer.

  Ik weet niet of je FOFOA al kent, dat is een beetje de Goeroe van de Goud-bugs.

  Kijk ns op fofoa.blogspot.com als je tijd hebt om wat langere teksten te lezen. Ongeacht of je het eens bent met zijn visie. Zijn materiaal is zeer zeer leerzaam.

 67. Dawg says:

  @ 66 Patrick

  Staat me vaag iets van bij. Maar nu is de situatie dus wel omgekeerd als ik het goed begrijp? De Hunt broertjes manipuleerden de prijs van zilver omhoog door long te gaan.
  Totdat de prijs van zilver instortte. En de FED wil de prijs van goud naar beneden krijgen door short te gaan. En als er eind aan dat spelletje komt dan explodeert goud?

  Mooi, die staafdiagrammetjes aan het eind van dat Malony clipje. Ik moest alleen wel even denken aan een situatie waarin de waarde van activa als je huis, aandelen, obligaties en banktegoeden zo snel in waarde kelderen dat je van 10.000 euro goud welliswaar 25 x zoveel maakte maar dat de verliezen op je pensioen, je banktegoed, de prijs van je huis en de toekomstige belastingverplichtingen vanwege de opgelopen staatsschuld toch een kale kip van je maken.

 68. Patrick says:

  @Dawg,

  De Hunt broers kochten fysiek. Op dit moment wordt de vraag naar fysiek ook steeds groter, zowel Au als Ag. Om de markt goed te kunnen manipuleren heb je een papieren markt nodig. Als steeds meer mensen fysieke uitlevering vragen komt er een moment dat er geen fysiek meer aangeboden wordt, tegen welke papierprijs dan ook. Dit is het moment van “backwardation” waar o.a. Fofoa over spreekt.
  Papieren waarderingen worden dan min of meer waardeloos.

  Enfin, ik kan er lang over doorgaan 🙂

  Voor wat betreft je tweede punt: Dat kan allemaal best waar zijn, maar uiteindelijk ben ik in de situatie die jij schetst toch liever een kale kip mét fysiek goud in de hand dan zónder…

 69. Dawg says:

  @68 Patrick

  ” maar ik houd het rond de 25% van mijn vermogen, niet meer.”

  Je verliest vrijwel je hele papieren vermogen van
  € 75.000, maar je maakt
  € 125.000 voor je roestvrije metaal van € 25.000
  (want Peter Schiff krijgt gelijk). Je hebt je vermogen zo goed als mogelijk beschermt en
  gaat van de resterende 25.000 de bloemetjes buiten zetten?

 70. Dawg says:

  @70 Patrick

  “Enfin, ik kan er lang over doorgaan”

  Begrijpelijk, ‘k krijg zelf steeds meer het gevoel dat we op een soort scharnierpunt in de tijd zijn aangekomen. En dat puur economische krachten de loop van de geschiedenis gaan veranderen.

  *onheilspellende muziek hoort aanzwllen*

  Er is waarschijnlijk nog nooit een tijd geweest waar zoveel kapitaal en vermogen is geaccumuleerd als nu. Die berg kapitaal is veel meer dan vroeger in staat te sturen wat er met productie, inkomen en bestedingen van jaar op jaar gebeurt. Pensioenfondsen, en mondiaal verbonden effectenmarkten zijn relatief moderne dingetjes. Als dat allemaal tegelijk in elkaar flikkert heeft dat een onvoorstelbaar grote invloed voor de dagelijkse gang van zaken. Economische modellenbouwers zouden zeggeb dat de stocks (voorraadgrootheden) een steeds grotere invloed hebben gekregen op de flows (stroomgrootheden)

 71. Patrick says:

  @71 hmm, iets te kort door de bocht wellicht 😉

  Ik denk dat nu de tijd is van vermogensbehoud, niet zozeer van rendement maken.

  Goud en Zilver zie ik een beetje als mijn verzekeringspolis voor als het echt helemaal mis gaat met fiat geld.

  Een deel van het vermogen houd ik aan in cash omdat je altijd ruimte moet houden om te manouvreren, en niet in een situatie terecht wil komen waarin je assets moet verkopen op een moment in de tijd dat je niet zelf kiest.

  ik overweeg om een deel in aandelen van grote solide niet-financiele bedrijven te stoppen, maar dat doe ik pas als de volgende klap op de markt is geweest. (die komt volgens mij bijna zeker héél binnenkort).

  Verder een deel in Commodity en agricultuur indexes, omdat volgens mij de lange termijn beweegt naar “tastbare fysieke” assets.

  Het is moeilijk, er is zoveel onrust in de markten, en voorlopig wordt dat alleen maar erger denk ik.

 72. Dawg says:

  @70 Patrick

  Overigens denk ik dat, als de Hunts fysiek kochten, ze dan futures verkocht hebben. Een verplichting zijn aangegaan niet om te leveren, maar om te kopen tegen een hogere dan de dan geldende spotprijs.

 73. Patrick says:

  @72 ik zou vooral zeggen dat er enorm veel schulden en krediet zijn geaccumuleerd.

  80 procent van alle financiele “assets” in de wereld bestaat uit claims op een claim van een afgeleide van een claim op iets fysieks of op toekomstige arbeid.

  Ik ben ervan overtuigd dat er op een zeker moment een enorme beweging gaat ontstaan uit dergelijke “assets” naar “tangibles”, dingen die je kunt vasthouden of opeten of verbranden…

  Klappen van derivaten, klappen van papiergoud/zilver markten, klappen van de “bond bubble” zijn volgens mij allemaal afgeleiden van Hyperinflatie, en dat is waar het in mijn idee ná een periode van deflatie op gaat uitdraaien.

  Wanneer? Dunno.

  Hoe? Dunno.

  Ik maak mezelf maar wijs dat ik mijzelf door het verdiepen in deze zaken iets beter bescherm dan Joop en Tonnie om de hoek.

 74. Ricko says:

  De overheid wurgt zichzelf, vooral zo doorgaan.

 75. Patrick says:

  @74 Opties en futures en short selling en aanverwanten daar heb ik altijd moeite mee om dat 100% te beredeneren en begrijpen… ik moet dan altijd een soort van inverse gaan denken en dan kan ik niet goed meer stappen vooruit redeneren.

  Op dit forum zit ook iemand die steeds debet en credit door elkaar haalt, ook zo’n tick…

  Was jij dat Juan? 😉

 76. Dawg says:

  @ 73 Patrick

  “ik overweeg om een deel in aandelen van grote solide niet-financiele bedrijven te stoppen, maar dat doe ik pas als de volgende klap op de markt is geweest. (die komt volgens mij bijna zeker héél binnenkort).”

  ‘k Weet weinig tot niets van beleggen en eerlijk gezegd: ‘t interesseert me ook geen f..k. Maar zelfs ik kan begrijpen dat timing op dit moment alles is. Als dat al niet gebeurd is dan staan op dit moment kolossale vermogens op het punt van eigenaar te wisselen. Het is dus zaak op het goede moment in de goede activa te zitten. Inderdaad, al was het maar om lijfsbehoud.

 77. Dawg says:

  @75 Patrick

  “80 procent van alle financiele “assets” in de wereld bestaat uit claims op een claim van een afgeleide van een claim op iets fysieks of op toekomstige arbeid.”

  Precies, ‘t gaat om claims. Claims op toekostig inkomen: Goederen en diensten die in de toekomst geleverd moeten worden. Met geld als claim op goederen en diensten in het heden. Now. Sofort. En de vraag wat al die claims waard zullen blijken.

 78. Ricko says:

  My point, ik heb liever cash, dan een waardeloos stukje papier waarop je recht heb op “iets”.

 79. Dawg says:

  @75 Patrick

  @72 ik zou vooral zeggen dat er enorm veel schulden en krediet zijn geaccumuleerd.

  De schuld van de een is de vordering (vermogen) van de ander. Daarom staan ook zulke vermogens op het punt van eigenaar te wisselen. Bij deflatie winnen de schuldeisers en verliezen de kapitalisten. Bij inflatie gaat het precies andersom.

 80. Dawg says:

  @ 81

  Ho,ho
  winnen de schuldeisers en verliezen de kapitalisten=

  winnen de schuldeisers en verliezen de scheefleners

 81. Ricko says:

  @82, ik heb geen schuldeisers en heb eigen vermogen gewoon bij elkaargewerkt als nl zijnde.

 82. Dawg says:

  @ 863 Ricko,

  Dan heb je wat te verliezen dus.

 83. Ricko says:

  @84
  Ik laat me niet zomaar uitlokken, ik zit goed.

 84. nhz says:

  @63:
  bedenk wel dat de goudprijs momenteel voor 90% bepaald wordt door beleggers (het type dat handelt via internet); wat gebeurt er met de prijs als die ineens niet meer meedoen? Jij denkt misschien dat ze allemaal ineens bij het plaatselijke kantoortje goudstaafjes gaan bestellen tot elke prijs, ik heb zo mijn twijfels.

  @74:
  ze kochten zo veel mogelijk fysiek op; overigens niet alleen om de markt klem te zetten, ze waren vooruitziend en zagen de grote inflatiegolf van die tijd aankomen. Zilver was hun manier om het familie kapitaal daartegen te beschermen (en dat mocht natuurlijk niet van de FED).

  @78:
  inderdaad, en door de enorme overvloed aan krediet (bijgedrukt geld) is bijna alles in de wereld nu zwaar overgewaardeerd. Het is moeilijk kiezen waar de minste lucht in zit.

 85. nhz says:

  OT:
  ik kwam net een stukje tegen over de actuele huizenmarkt in Nieuw Zeeland. Sales staan op een tienjaars dieptepunt, maar de prijzen zijn opnieuw fors gestegen. Net als in Australie blijven de prijzen echter hoog, afhankelijk van de regio 5-10% hoger dan vorig jaar (en vergelijkbaar met 2007, er is intussen een kleine dip geweest). Dit alles ondanks hypotheekrentes die zeker 2x zo hoog zijn als in de polder, en dat alles zonder enige HRA.

  Overigens is de KIWI dollar de afgelopen 1.5 jaar bijna 50% gestegen t.o.v. de euro; voor EU inwoners zijn de huizenprijzen daar dus meer dan 50% gestegen in een jaar tijd. Goedkoop emigreren is er niet meer bij 😉

  De mediane huizenprijs in NZ is nu ongeveer 2x hoger dan in 2001. Ook deze bubble moet nog leeglopen, net als die in Oz.

 86. Claude says:

  @87 Had dat niet te maken met rijke Aziaten die in Aus/NZ de prijzen opdreven. Volgens mij was er zelfs kritiek op, omdat voor de normale Aussie zo een huis onbetaalbaar werd.

 87. Claude says:

  @88 http://www.embraceaustralia.com/chinese-migration-boosts-australian-property-market-6713.htm

  “Properties in the city have doubled over the past 12 months with Asian buyers flooding the market. Many of the buyers are doing so as an investment, as fears abound in China of a so-called ‘asset bubble’, but as demand for city properties soars, so do the prices and many local Australians are now being priced out of the market in the city.”

 88. nhz says:

  het hele verhaal over gedwongen verhuur van tweede woningen in Amsterdam blijkt een storm in een glas water. Al met al helemaal niks aan de hand, en dure tweede huizen worden blijkbaar uitgezonderd van de maatregel (da’s dan wel weer bizar, zouden veel PvdA politici een leegstaand tweede huis hebben in de hoofdstad?)

  Huiseigenaren mogen tweede woning in Amsterdam nog even leeg laten staan

  De gemeente Amsterdam laat eigenaren van een tweede, goedkope woning enkele maanden met rust. Tot november ,,wordt geen actief handhavingsbeleid toegepast op tweede woningen”, aldus de gemeente woensdag.
  http://www.rtl.nl/%28/financien/rtlz/nieuws/%29/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/34/0825_0915_Huiseigenaren_mogen_tweede_woning_in_Amsterdam_nog_leeg_laten_staan.xml

  @88,89:
  dat speelt zeker een rol, er is veel speculatie vanuit Japan en China, vooral bij de duurdere woningen en appartementen. Kan niet lang goed gaan, in sommige grote steden in Oz kost een huis nu 8.5-9x jaarinkomen (en dat is zonder HRA!). In de grote steden in NZ is het weinig anders denk ik.

  Die speculanten kunnen dus nooit rendabel verhuren, de enige peiler onder deze boom is het geloof dat de prijzen alleen maar verder omhoog kunnen. Overigens zal het voor een deel wel om zwart of crimineel geld gaan denk ik.

 89. Claude says:

  @90 Gedwongen verhuren van je eigendom kwam me sowieso wat naargeestig over.

  Onze eigen vaderlandse Dr. Doom Charles Nenner laat weer eens van zich horen: http://www.cnbc.com/id/38826988 “Dow Faces Bouncy Ride to 5,000”

 90. lorenzo says:

  Friese Elfstedentocht voor Porsche

  It giet oan! 5 September 2010
  Nog 10 dagen 22 uren 37 minuten en 42 seconden
  Welkom op deze speciale “Friese ElfStedentocht voor Porsche” site.

  Na schaatsen, lopen, fietsen, per kano en vele andere vervoersmiddelen bestaat er ook een echte elfstedentocht voor Porsche liefhebbers.
  Gezien het speciale karakter en de legendarische magie die er om de Friese Elfstedentocht hangt maakt de organisatie hier ieder jaar weer een heel speciaal evenement van. Uiteraard erg leuk om als eigenaar van een Porsche aan deel te nemen maar omdat deze Elfstedentocht ook vooral een sociaal evenement is, erg leuk voor toeschouwers. En natuurlijk is dit een uitstekende kans om de Friese provincie eens op een andere manier te ervaren.
  Uiteraard is iedere Porsche bezitter van harte welkom om aan dit evenement deel te nemen maar nodigen we ook geïnteresseerden uit om deze dag vooral in de agenda te zetten.
  De Porsche Friese Elfstedentocht behoort tot een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij de eigenaren van deze legendarische auto’s een kans krijgen de vele fraaie plekjes van de provincie Friesland te zien en de liefhebbers van het merk Porsche deze kleurige verzameling van nieuwe en oude auto’s eens van dichtbij kunnen aanschouwen.

  Het initiatief voor deze prachtige tocht door Friesland is genomen door enkele fanatieke Porsche Forum leden. Het Porsche Forum bestaat uit een hoop actieve leden met een voorliefde voor het automerk Porsche. Vanuit dit forum maar ook de officiële Porsche clubs worden regelmatig mooie toerritten voor de liefhebbers georganiseerd.
  En voordat er mensen gaan denken dat hiermee een afsplitsing van de Friese Porsche liefhebbers gaat plaatsvinden dienen we toch even op te merken dat deze site er op is gericht om de deelnemende equipes van zoveel mogelijk informatie rondom dit zeer bijzondere evenement te voorzien.

  Houdt deze site dus goed in de gaten want hier zal essentiële informatie voor deelnemers en liefhebbers terug te vinden zijn voorafgaand maar ook na iedere Elfstedentocht.

 91. KariZ says:

  Date: Sat Apr 04 1998 20:57
  Sharfin @ANOTHER
  ” How can they reprice gold to $30,000? ”

  Mr. Sharfin,
  This question from you, it proves for my eyes what I have said. Indeed, if I viewed as a western person, gold money as $30,000 paper dollar credits, my thoughts would also show ” this cannot be”!

  But, from another world, I view this US$ and say “how can it be of such value to all and have numbers as the stars in heaven”? Please understand, money as paper or metal is as “perception of value in the minds of people”. If all the gold held by earth were placed in the hands as money, it would be used to revalue every “real thing” at a fair price. A tiny fraction of gold would buy much production of goods and services, on a basis equal for all men, not as a debt for later settlement, as currencies are now!

  Thank you

 92. KariZ says:

  Date: Sat Apr 18 1998 19:18
  ANOTHER (THOUGHTS!) ID#60253:

  You see, “physical gold is of much greater value than public traders can move it for”! In your world, this cannot be, but it is, and will show for all to see in your time.

  Gold is now being managed back to the $320 – $360 range. But, this few dollars of value is of little use, as forces are at work that will break $360!

  The US$ is given backing as it’s government is guaranteed, that all crude oil, worldwide, will be settled in dollars. An oil reserve backing, if you will. And, the “value” that the “future supply of “currency traded “oil” imparts to the world economy, is guaranteed by an “INTERBANK paper gold MARKET” that values “physical bullion” in the Thousands!

  But, how can this be, you ask? It is done, “right before your eyes” and we see it not! I ask you, if you have one ounce of gold, and sell it on the market for $300, it is worth $300, yes? Now, what if CB hold one ounce of gold, and sell it twenty times, that one ounce is now worth $6,000, no? The difference between you and CB? The persons that hold “interbank” IOU for gold, value it at the multiple of leases/sales made against reserves. This leverage, it is held for performance on bank part. The BIS, it force performance, on any economy! You ask Korea about gold, yes?

 93. KariZ says:

  Date: Sat Apr 18 1998 20:52
  ANOTHER (THOUGHTS!) ID#60253:

  ALL:

  The current “paper gold market” is not a physical gold trading arena, as many here have observed and discussed. Truly, in every sense, it is a “currency market” as contracts are settled in the prevailing “currency values” of gold. It is through this process, that gold is purchased “as a stated value in currency terms”, not in physical terms. It is known, that a switch to trading of gold to “physical terms” of the same volume as today, would not only bring a huge revaluation in price, it would also destroy the market. The large dealers of today, could not raise the reserves needed to trade a physical market of many thousands an ounce! It is this “possible switch” to “physical trading” that would drastically devalue all currencies, including oil, that much worries the CBs.

  The US$ is soon to become a ” regular paper currency”! To this end, holders of US dollars and US$ assets, must make a decision that will impact all assets, worldwide! To this end, assets will move to “physical gold ” and cash dollars” first, driving up the dollar against all currencies. Then the dollar will be sold as it is deployed into real things.

 94. dalen says:

  off topic

  HOF Amsterdam wijst gisteren een arrest waarbij de zorgplicht van banken wordt opgerekt. Ging hier over Dexialease maar dit zal zijn uitstraling hebben naar de te hoge en onverantwoorde afgesloten hypotheken.

  Inkoppertje voor de hypotheekgevers die klem komen te zitten.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&instantie_uz=Gerechtshof+Amsterdam&veld_datumzoek=datum_gepubliceerd&soort_datumzoek=Tussen&datum_tussen_vanaf=19-8-2010&datum_tussen_tm=25-8-2010&sortby=datum_gepubliceerd

  Weet niet of link werkt anders LJN: BN4866

 95. KariZ says:

  Date: Sat Apr 18 1998 19:51
  GOLDEN CHEESEHEAD
  “then the true inflation of the US dollar over the last 20 years, since the last oil shock, would be clearly revealed”?

  REPLY:

  Date: Sat Apr 18 1998 21:31
  ANOTHER (THOUGHTS!) ID#60253:

  Mr. GCH,
  Today, digital currencies are not to hold value, but to use for trade only.

  If a person holds a “paper trade receipt” as a savings for life, how can wealth be gained? Look to many lesser countries with currencies of many zeros, this paper is still in use. Gold has gained much in these hands and the economy still continues.

 96. KariZ says:

  Date: Sat Apr 18 1998 21:04
  Carl ( @Another ) ID#341189:
  Questions: Do you have a belief about whether the euro will be attractive to oil producers as an oil currency?

  REPLY:

  Date: Sat Apr 18 1998 22:01
  ANOTHER (THOUGHTS!) ID#60253:

  Mr. Carl,
  The partial backing of the Euro with gold is a resent thing. It was to be only 5% with the understanding that most “European” oil buys would be settled in Euro. The oil alone would give the Euro “reserve status”.

  Now the BIS has worked to bring a possible “80%” of all world buys settled in Euro if 15% to 30% gold is held. This will bring the end of US$ holdings to act as reserves! In this way, the dollar price of gold would go to “no end”! This would further allow the Euro to become “top gun” as the US would even be forced to buy Euros to buy oil!

 97. KariZ says:

  Lees deze of laat hem door iemand voorlezen als je geen engels kunt. Lees 1 x of lees 1000 x en laat tot je doordringen…

  Date: Sat Apr 25 1998 22:55
  ANOTHER (THOUGHTS!) ID#60253:

  Mr TYoung:
  Please read and consider this thinking person, as many do read your thoughts!

  One must take this thought into consideration when deciding weather to hold dollars or the Euro. “The United States Government does not hold any reserves against it’s currency”. Truly, this can only be the case of the world reserve money. Indeed, all other currencies have reserves of US$ to back them, yet only the dollar has nothing! Yes, the USA does hold many billions in foreign exchange, to use in the defense of maintaining exchange rates against the dollar. However, these holdings are not reserves.

  When the US government does not take in enough taxes to meet expenses, it sells treasury debt to make up the difference. When no one bids for this debt at an “acceptable” interest rate, the Federal Reserve bank buys the debt, outright! It gives printed cash to Washington and then, “holds the new treasury debt ( bond ) as backing for the issued cash!

  We zijn ondertussen meer dan 10 jaar verder…absolutely mindblowing….read on:

  Everyone understands the implications of this. Or do they?

  In reality, when the US government needs money, it doesn’t sell debt! It “TRANSFERS” the obligation of it’s citizens to pay future real production ( taxes ) as a “backing” for it’s newly printed currency! As this process has been going on for decades, it has built up a debt of “real production payments” that it’s citizens can never pay. Further, as the world reserve, this currency is held thru proxy “by every single person on this planet” that uses paper to trade anything!

  Today, the worlds currency, the US$, by default, would require a gold price of many, many thousands to back it without using it’s citizens as collateral! The only problem with this is the US gold stock is so small, that even at $10,000/oz, a large deflation would be necessary to decrease the outstanding US currency to this gold backing level!

  Now, consider the Euro. It will have much real gold backing from the beginning. Even at 10% to 30%, the Euro will be the equivalent of a 100% gold backed dollar, when the world comes off the dollar standard! The selling of old dollar reserves, alone will reprice gold in US$ terms of at least $6,000/oz! It’s present interbank reserve value.

  Goud al binnen? 😉

 98. dalen says:

  @ 97, 98, 99

  Zal China leuk vinden.

 99. KariZ says:

  @100 dalen

  Date: Sun Apr 26 1998 12:17
  Haggis__A ( ANOTHER……… ) ID#398105:

  This precise reason why the EURO has to be backed by GOLD. The boys on Wall Street and the USA will HAVE to fight this one. However, the key is for the Japanese and the Chinese currencies to be backed by GOLD. The Chinese may well be on their way, the Japanese a concern as they have as of July 97 0.5% of the Bank of Japan resources held in physical gold.

  REPLY:

  Date: Sun Apr 26 1998 12:49
  ANOTHER (THOUGHTS!) ID#60253:

  Mr. Haggis,
  I think, China was buying a great deal of gold and gold commitments ( paper gold ) thru a HK trader. They became much of the “not enough physical gold ” problem for the oil/gold trade. China dumped much of this paper and continued to take in gold even today. Japan is a story of “no happy ending” as they are seen as “not aligned with Europe” or the BIS way of things. The EURO may send Japan down with the USA dollar!

  Asia will be lead by China, as they do understand a “Euro world”. The ECB does know that “all holes in earth, lead to china”!

  Thank You

 100. adamus says:

  patrick Enfin, ik kan er lang over doorgaan

  “the free marktet will win, it will always win” period.

  al is het maar voor een korte periode.

  Vraag mij zomaar af hoe het een land als Rusland zal vergaan.

 101. adamus says:

  gaat van de resterende 25.000 de bloemetjes buiten zetten?

  er komt nog een fiscale crisis aan……..

  en je kunt er je lokale lasten van betalen in de loop der jaren.

 102. adamus says:

  Er wordt nu ook gedreigd met een “kunstmestcrisis”.

  Rabo Boonstra, ziet goede mogelijkheden voor onze toppie chemische industrie. Bovendien, Wageningen is echt niet te overtreffen. Wereldklasse. Alle banken zijn valsspelers behalve Rabo 🙂

 103. Patrick says:

  @102 Rusland is bij mijn weten de laatste jaren één van de grootste inkopers van fysiek goud…

 104. adamus says:

  Op dit forum zit ook iemand die steeds debet en credit door elkaar haalt, ook zo’n tick…

  ik heb wel eens een boekhouding moeten reconstrueren van een garagehouder waarvan de vrouw de D/Cr. tik had. Maakte niet uit; de uitkomst is hetzelfde als je maar consekwent bent.
  Ze schreeft ook op iedere bladzijde van het tabelarisch kbg boek: “belasting is diefstal”.
  Daarom moest van de accountantsbaas dat boek worden herschreven, want hij wilde geen slechte naam bij de controleur. De schijtert.

  Met jouw tik krijg je onder de streep toch iets anders denk ik 😉

 105. Patrick says:

  @107 Daarom begin ik ook nooit aan opties e.d.

  Een man moet zijn grenzen kennen 🙂

 106. Goudbelegger says:

  @97 apart geld voor handel en sparen is onzin. Die dingen kun je niet scheiden. Goud wil je toch ook ooit weer iets mee kopen? Dan is het geld. Het bewijs zie je in Zimbabwe, op den duur wordt er niet meer van goud naar briefjes geruild en dan iets mee gekocht, nee, het is direct afrekenen met goud. Daarom heb ik mijn weinige goud ook in kleine verhandelbare coupures. Met een kg. goud kun je straks als TSHTF en TPTB de zaak uit de hand laten lopen niks. Wel na de overgangstijd als alles tot rust is gekomen waarschijnlijk.

  Imho..

 107. Patrick says:

  @109 Das geen onzin… wereldhandel met digitale currency en wealth-storage met fysiek goud.

  A> heb je weleens geprobeerd alle handelstransacties af te handelen met fysiek goud? je zit meteen in de middeleeuwen; we hebben een digitale (gold-backed) currency nodig voor transacties.

  B> Weleens geprobeerd je vermogen voor een volgende generatie op te slaan door digitale currency in een doosje te bewaren? uitermate lastig.
  We hebben dus ook een fysiek medium nodig om langetermijn wealth storage te doen.

 108. Ludwig von Mises says:

  104

  Kunstmest is zo 2000. Wel eens over Helium gedacht? Schijnt op te raken binnen een paar decennia. Praxair doet het dan ook erg goed. Als ie uitbreekt boven de honderd kan je bijkopen en hem een paar jaar vasthouden:

  http://finance.yahoo.com/q/ta?s=PX+Basic+Tech.+Analysis&t=my

 109. Ludwig von Mises says:

  adamus Zegt:
  24 August 2010 om 8:50 pm
  Dit gaat goed zolang er geen grote tegenpartij fysieke uitlevering vraagt

  nhz, wie zal die grote partij kunnen zijn? Zijzelf?

  Wel, Soros, de man die er niet voor terugdeinst de UK centrale bank een miljardje lichter temaken of Thailand en Indonesia plat te leggen.

  Die zou wel eens levering kunnen vragen aan de Gold ETF (GLD). Vanaf een twintig miljoen kan je levering vragen en brengen ze het thuis als je de bezorgkosten wil betalen.

  De kleine man doet er verstandig aan de prospectus goed te lezen en zich af te vragen of hem wel goed begrijpt.

 110. Goudbelegger says:

  Je kan goud en geld scheiden, gebeurt nu ook, maar niet als TSHTF, zaken extreem worden en goud algemeen gezien wordt als iets waardevols om toegevoegde waarde mee op te slaan want dan gaan mensen die papieren stap overslaan. Dat was vroeger zo en je ziet in Zimbabwe dat dat nu ook gebeurt.

  Als alles weer tot rust komt zullen we hoogstwaarschijnlijk geld krijgen dat gebacked wordt door goud, zoals vroeger, dan kun je mooi je kg’s inruilen.

  Dat goud en papiergeld naast elkaar bestaan zie ik niet zo als geld gebacked wordt door goud, ruilmiddel/ store of wealth gaan ook gewoon samen. Aristoteles had toch iets van de 5 kenmerken van geld gedefenieerd al? Gingen ze ook gewoon samen.

  Verder is er geen probleem met digitaal goud, bestaat zelfs nu al lang. Je kan zo een rekening openen.

  Misschien zie ik het allemaal fout, ben wel vrij zeker van TSHTF fase..

 111. Patrick says:

  GB, volgens mij liggen onze ideeën niet zo ver uit elkaar.

  In de chaos-periode zal men alleen fysiek accepteren en is alle papier waardeloos.

  Na de chaos kan het 2 kanten op volgens mij: ofwel gold backed currency met vrij verhandelbaar fysiek, ofwel we krijgen nog 25 jaar een SDR o.i.d. door onze strot geduwd om de hele fiat bubbel nog een laatste keer op te blazen “for old times sake”.

  Ik poets mijn glazen bol dagelijks, maar tot nu toe heb ik nog niet gezien wat t wordt.

  @Mises

  Welkom terug, long time no see.
  (als mises van nu=mises van toen)

 112. adamus says:

  TSHTF: The Shit Hits The Fan Official Shitometer

 113. nhz says:

  @112:
  er wordt van verschillende kanten beweerd dat Soros (familie Rockefeller) speciale afspraken heeft met GLD, afspraken die niet in de prospectus staan. Als het misgaat krijgt hij misschien zijn goud (of wellicht iets anders van waarde) en vissen alle kleine beleggertjes achter het net – precies zoals dat op Wall Street in het algemeen geregeld wordt.

  @113:
  “Als alles weer tot rust komt zullen we hoogstwaarschijnlijk geld krijgen dat gebacked wordt door goud, zoals vroeger, dan kun je mooi je kg’s inruilen.”

  TPTB willen dat nu niet, waarom zouden ze het na TSHTF wél toestaan? Het lijkt me naief om te denken dat na een totale instorting van het huidige fin. systeem iedereen ineens tot het inzicht komt dat we een gold backed currency moeten gebruiken. Dat komt er alleen van als zo ongeveer alle huidige belanghebbenden bij het fiat systeem uitgeroeid zijn; dus misschien 30 jaar na de crash als ze allemaal op het kerkhof liggen.

 114. Patrick says:

  @ Nhz, ik denk dat een goud-standaard in enigerlei vorm dichterbij is dan je denkt.

  Zodra de $ om zeep is geholpen als reserve-currency ligt de weg open voor Europa/Rusland/China om een nieuwe reserve currency te definieren (wellicht gewoon de Euro). Ze hebben inmiddels lang genoeg fysiek Goud ingeslagen om dat op een geloofwaardige wijze te kunnen doen.

  De Saudi’s hebben straks ook liever een solide munt met Goud erbij voor hun laatste restjes olie 🙂

 115. Ludwig von Mises says:

  116

  De prospectus is helder. Soros is Authorised Participant.

  “The trust handles creation and redemption orders for the shares with Authorized Participants, who deal in blocks of 100,000 shares”

  Mag jij dus ook doen.

  🙂

 116. KariZ says:

  Probeer ‘gold backed currency’

  en het

  Freegold concept

  niet door mekaar te gooien.

  http://fofoa.blogspot.com/2009/11/freegold.html

  = leuk verhaal

 117. Ludwig von Mises says:

  36 + 37

  Natuurlijk worden de markten gemanipuleerd. Daarom gingen de goudprijzen tussen 80 en 2000 nergens heen.

  Nu worden ze omhoog gemanipuleerd.

 118. Goudbelegger says:

  Ok Pat.

  @nhz, TPTB houden de macht niet als het systeem instort. Het financieel systeem kan niet instorten zonder alles mee te sleuren. Ze zullen waarschijnlijk de volkswoede willen richten op andere landen via het leger om revoluties te voorkomen maar daarmee gaat natuurlijk praktisch alles kapot.

  Wat zijn wij mensen toch slecht/ dom.

 119. Patrick says:

  Mises, “omhoog gemanipuleerd”

  Verklaar u nader…

 120. adamus says:

  ik poets mijn glazen bol dagelijks,

  dag met worshippen beginnen schijnt goed te zijn 😉

  http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/een-levensregel-voor-beginners/666876234/index.html

 121. adamus says:

  dus misschien 30 jaar na de crash als ze allemaal op het kerkhof liggen.

  dan nemen de kinderen die ze bij hun vrouwen, de topmodels, gemaakt hebben het heft in handen. Heb je er genoeg, zitten er altijd wel een paar knappe koppen tussen.

 122. Ludwig von Mises says:

  122

  Een hoge goudprijs is in het belang van TPTB, voornamelijk omdat ze al gepositioneerd waren voor deze bullmarkt aanving.

  Ze hebben cash goud en verkopen paper (future) goud zolang de future prijs boven de cash prijs ligt. Daarom lijkt het alsof ze short zijn. Maar ze zijn per saldo gehedged.

  Goudprijs moet heel hoog worden om een aantal redenen:

  Dan kunnen de centrale banken die immers nog veel goud bezitten hun balans reflateren.

  Dan kan smart money haar goud tegen veel geld verkopen aan CB’en.

  Dan kan goud straks niet meer in competitie met geld.

  Dan kunnen we op een geloofwaardige manier een nieuw monetair systeem implementeren.

  Dan zal de rente oplopen hetgeen heel plezierig is als je net je goud tegen veel geld hebt verkocht.

  Dan zal er rond 2033 weer een president zijn ala Truman of Reagan die een bordje met “the buck stops here” op zijn buro zet en ophoud geld te drukken en zegt je werkt maar of je leent het maar. En dan is het weer 1980.

 123. KariZ says:

  @125

  ‘Goudprijs moet heel hoog worden om een aantal redenen:….’

  Spannend! Maar hoe hoog is hoog?

  Laten we daar eens een boom over opzetten, just for fun in deze lastige tijden! Iemand???? ‘)
  (Wat is TPTB ook weer?)

 124. Ludwig von Mises says:

  126

  De hamvraag.

  Hoog is als de volgende generatie zegt: wat een idioten. 20 keer de kostprijs betalen voor goud.

  Net zoals wij zeggen: wat een idioten, 45 ounce goud / 45 keer de winst betalen voor een stukje dow jones.

  Maar jij wilt nominale bedragen horen denk ik.

  Ik zeg: 99% kans minstens 2000. 80% minstens 6000. 50% minstens 12000. 10% minstens 32000.

  Dus Fofoa moet misschien tzt toch een baan zoeken als ie ongelijk blijkt te hebben en zijn lezers hem niet meer sponsoren.

 125. Patrick says:

  @ Mises, maar hoe zit t dan met deze twee punten:

  1: Lage Goud spotprijs is nodig voor de waarborg van een continu oliestroom richting US. (Gold-for-oil deal, zie Another)

  2: Hoge Goud/zilver spotprijs zet paper currencies in slecht daglicht als inflatie-indicator.

 126. KariZ says:

  Leuk is dat! Mensen op het verkeerde been zetten.

  dit snap ik niet:

  ‘Net zoals wij zeggen: wat een idioten, 45 ounce goud / 45 keer de winst betalen voor een stukje dow jones.’

  Maak het inzichtelijk als je wilt.

 127. KariZ says:

  ‘Dus Fofoa moet misschien tzt toch een baan zoeken als ie ongelijk blijkt te hebben en zijn lezers hem niet meer sponsoren.’

  Hehehehe. Zat laatste dagen net te twijfelen om toch maar te sponseren.

  Ik wacht nog ff….thanx! 😉

 128. Johan says:

  Goud is gewoon een grondstof die zijn intrinsieke waarde behoud. Als je bang bent dat geld waardeloos word, dan kun je inderdaad beter iets met een duurzame intrinsieke waarde kopen. Maar dat kan net zo goed zilver of ijzer zijn.
  De obsessie/speculatie met goud komt echter voornamelijk door de aanname dat het huidige geld sneuvelt en er een nieuwe standaard komt die op goud gebaseerd is. Wat dat betreft kan het net zo dom of verstandig zijn om nu vastgoed te kopen.
  Echter vraag ik me af of het wel zo verstandig is voor overheden om een nieuwe valuta aan goud te koppelen nu speculanten langzaam al het goud naar zich toehalen. Ik gun de goudhaantjes op dit forum hier best een leuk rendement, maar niet de macht die zo’n systeem aan goud toe zal kennen.
  Overigens is het ook een beetje idioot om grote hoeveelheden van een grondstof in een kluis op te slaan, alleen maar om de kredietgroei een beetje in toom te houden en het vertrouwen terug te winnen. Uiteindelijk zitten we in de 21e eeuw en zal iedereen toch weer papier en digitaal geld verlangen.
  Misschien moeten we revolutionairder denken. Waarom niet een fixering van een hoeveelheid geld? Monetaire inflatie of deflatie is dan onmogelijk. Economische groei is mogelijk door een verbetering van de efficiëntie waardoor prijzen omlaag kunnen en een verduurzaming van de produkten waardoor iedereen een vermogen in goederen kan opbouwen en de welvaart daarmee ook kan stijgen.

 129. nhz says:

  @131:
  goud is geen grondstof, tenminste niet meer in relevante hoeveelheden (vroeger was gebruik in sieraden wel een belangrijke markt). De hoge waarde die er aan toegekend wordt (voor belegging / store of value) heeft vooral een historische achtergrond: de ervaring dat het niet na te maken is en slechts in beperkte hoeveelheid tegen hoge kosten te delven valt, zeer duurzaam, relatief zeer kompakt, de uiterlijke verschijning wellicht.

  Een deel van die historische redenen zou wel eens kunnen vervallen en ik denk ook dat er in deze tijd alternatieven denkbaar zijn voor een ‘eerlijk’ geldsysteem.

 130. Pebbles says:

  Helium! Een pakhuis vol levert genoeg op als je over 30 jaar met pensioen wilt…

 131. Goudbelegger says:

  @131 Denkt blijkbaar dat 1970 – nu de enige relevante geschiedenis van de mens is. De fout die bijna iedereen maakt. Prima.

 132. Ludwig von Mises says:

  Ik weet dat er een aantal Fofoa fans zijn. Ook ik waardeer hem. Maar ik denk voor mezelf, er is een aantal zaken die hij verkeerd ziet.

  Met name zijn mening over wat
  “paper gold” is en wat niet is incorrect. Overigens hebben ook foa en another tegengestelde en verwarrende uitspraken gedaan over paper gold.

  129

  Deze dingen zijn cyclisch. l’ histoire se repete. Als goud duur is, aandelen weer aantrekkelijk zijn en iedereen op verjaardagsfeesten lult over het goud dat ze hebben gekocht (fysiek natuurlijk, 12000 de ounce, koopje), zullen er slimme jongelui zijn die denken: waarom niet short goud gaan en de opbrengst gebruiken om aandelen te kopen die 12% dividend betalen.

  Immers, de kans dat de goudprijs van 12.000 met meer dan de 12% dividend – laat staan de winst – die aandelen opbrengen stijgt tot einde der dagen is mischien wat overschat. Zeker met een typetje Truman / Reagan aan de macht.

  Dan begrijp je wat ik bedoel.

 133. adamus says:

  Misschien moeten we revolutionairder denken. Waarom niet een fixering van een hoeveelheid geld? Monetaire inflatie of deflatie is dan onmogelijk

  indien niet: “we regelen een permanente invasie om het in te trainen”.

 134. Ludwig von Mises says:

  “Misschien moeten we revolutionairder denken. Waarom niet een fixering van een hoeveelheid geld? Monetaire inflatie of deflatie is dan onmogelijk.”

  Dit noet ik devolutie. Zo’n systeem hadden we al. We hebben teveel krediet en te weinig geld, juist omdat types Truman an Reagan (en jij) vonden dat het nu maar afgelopen moet zijn met dat geld drukken. Werken of lenen wordt dan het devies. Hetgeen uiteindelijk lijdt tot overfinanciering -> kredit default -> monetaire inflatie -> prtijsinflatie -> protest -> Reagan Truman.

  M.a.w., je bent het begin van de volgende cycle zonder het zelf te weten.

 135. Ludwig von Mises says:

  133

  Helium 3 kost ongeveer 3 miljard per ton.

  Met een pakhuis helium 3 kan heel Nederland met pensioen.

 136. adamus says:

  opbrengst gebruiken om aandelen te kopen die 12% dividend betalen.

  maar wat is die 12%? Is dat concreet iets digitaals, NorternEuros, iets waar je iets mee kunt? Verschaft die 12% vrijheid of is dat 90% belast? We krijgen ook nog een fiscale crisis. Komt er een groot wereldwijd vereffeningsgebeuren? Wie bepalen dat en hoeveel Engelse bankbediendes laten zich, met hun desperate kop, tot die tijd nog omscholen tot sniper?

 137. Ludwig von Mises says:

  140

  12 procent betaaslmiddelen.

  In tegenstelling tot goud, dat immers maar een aanspraak is op betaalmiddelen.

  Net als krediet….

 138. adamus says:

  goud is geen grondstof, tenminste niet meer in relevante hoeveelheden (vroeger was gebruik in sieraden wel een belangrijke markt).

  de ontwerper heeft nu ook intrinsieke waarde 😉

 139. nhz says:

  @133,139:
  ik zou eerst eens lezen over de plannen die er zijn om helium van de maan te halen (als ik me niet vergis o.a. van een firma van NASA astronaut Schmitt; dat zie ik binnen 30 jaar wel gebeuren, als er voor die tijd tenminste geen andere technieken opduiken om het te produceren.

  @140:
  precies, die 12% klinkt leuk maar als de inflatie dan 20% per jaar is (ik lees recentelijk wel eens voorspellingen dat we dat over een paar jaar gaan krijgen) dan maak je nog zwaar verlies 😉

 140. Ludwig von Mises says:

  143

  Yep, ben bekend met de planne. Ze zijn technisch en economisch viable ook. Maar die plannen – om Helium 3 van de maan te halen – dienen om kernfusie te faciliteren. Helium 3 is wat zachter voor de reactorvaten dan waterstof.

  De helium die het bedrijf wint dient voor ander toepassingen.

  Als de rente 12% is en de inflatie 20% kan het wel eens een heel mooi moment zijn om te gaan sparen, indien je redenen hebt om aan te nemen dat de prijsinflatie zal afnemen.

  Hebben we het tzt wel over.

 141. Goudbelegger says:

  @141 onbegrijpelijke opmerking. Zeker van iemand die het vaak over inflatie heeft gehad. Goud is over de hele wereld geld, altijd geweest. Papiergeld komt en gaat.

  ‘We’ in de Westerse wereld zijn alleen nog maar aan het ontdekken wat echt geld is.

 142. Ludwig von Mises says:

  145

  Semantiek. Definitie kwestie. Intellectueel grapje van ome Mises.

  Over semantiek gesproken: waarom noem je papiergeld papiergeld?

  Wat is geld? Betaalmiddel? Store of value? Rekeneenheid?

  Als goud geld is omdat het een store of value is, wat was het dan tussen 1980 en 2000.

  Weet je, een foton kan een particle zijn – store of value in energie termen.

  Of het kan een golf zijn – een currency zogezegd.

  Zoiets is er ook aan de hand met geld. Nu is papier geld de currency en goud de store of value.

  Straks andersom.

  Voor 1913 deden we hetzelfde, door de waarde van zilver vs goud temanipuleren.

 143. Goudbelegger says:

  Oh, ok, soort fakeout before the brakeout : )

  Je zult wel in een goede stemming zijn. Een aantal goudaandelen stijgt me toch vandaag..

 144. ll says:

  Om deze toenemende economische crisis het hoofd te bieden moet men wel de goudmarkt blijven manipuleren om het vertrouwen in hun valsemunterij te behouden. De regeringen zullen steeds meer repressieve maatregelen moeten nemen om de hordes van het hoogopgeleide moderne lompenproletariaat in bedwang te houden, vooral als dit toekomstige proletariaat merkt dat alles verdwenen is, zoals hun onroerend goed, investeringen, pensioenen en banen.

 145. ll says:

  Vorig stukje uit 2005, begint er al aardig op te lijken, zelfs spaargeld is hard aan het verdampen……

 146. lorenzo says:

  Ludwig : zwart geld is er ook nog .

 147. adamus says:

  Ludwig : zwart geld is er ook nog .

  een matras met papier 🙂

 148. adamus says:

  Vorig stukje uit 2005, begint er al aardig op te lijken, zelfs spaargeld is hard aan het verdampen……

  was vandaag op 18.00 journaal?

 149. ll says:

  @ adamus, netwerk

 150. ll says:

  @ adamus of een vandaag, weet niet hoe het heet, direkt na 6.00 journaal.

 151. lorenzo says:

  1 vandaag , laatste onderwerp .

  Maar is bezit niet het einde van het vermaak ?

 152. ll says:

  Also, de volgende cirkel is dus begonnen. Helium – derivaten, prachtige naam, maar eerst naar de maan. Mises, U heeft weer een zeer vooruitziende blik, een echte bankier, maar eerst de komende 20 jaar zien een beetje goed door te komen. Of toch nog ietsje eerder ?

  Hindenburg Omen 1937, ook helium.

 153. nhz says:

  @154:
  ik zag toevallig een stukje over dat de vermogensrendementheffing (box3 heffing) op spaargeld eigenlijk veel te hoog was en wat halfbakken voorstellen hoe het beter kan. Na tien jaar oplichting beginnen er mensen wakker te worden … dat sparen sinds de ECB niet meer bestaat dat durft men nog niet hardop te zeggen.

  @156:
  Hindenburg gebruikte waterstof, als er helium in had gezeten dan spraken we nu niet over een ‘Hindenburg Omen’ 😉

 154. FT says:

  @KariZ, 99

  Ik zie hier een grote denkfout. Leuk verhaal voor de amerikanen, maar $6000/oz onder voorwaarde dat de $ de reserve status verliest.
  JIJ koopt in Euries!!!

  Als de Euro reserve is geworden ipv de dollar wat denk je dan dat je aan euries krijg voor jouw oz?

 155. nhz says:

  @158:
  waarbij aangetekend dat kopers van papiergoud of mijnaandelen vaak in dollars kopen (die ooit een keer terugbetaald moeten worden in euro’s, dus feitelijk speculeer je dan ook nog in currencies maar dat terzijde).

 156. nhz says:

  excuus, maar de nummering die ik te zien krijg is blijkbaar weer in de bonen …

 157. FT says:

  @NHZ,

  Ik weet nu ook waarom.
  Jij plaatst een reactie, die zie jij wel en telt dus in jouw nummering mee. Maar ik zie deze niet en telt dus in mijn nummering ook niet mee.

 158. FT says:

  @nhz-158

  Dat is precies mijn punt.
  Volgens mij probeert FOA hier het punt te maken dat je moet beschermen tegen de val van de $ (immers geen reserve meer, wat is deze dan nog waard met zo’n enorme schuld). Maar voor Euro kopers HOEFT dat niet (in die mate) op te gaan.

 159. ll says:

  @ adamus, helium a weapen-of-war

  Hindenburg was designed to be filled with Helium -Hydrogen was just an emergency solution because the US refused to sell Helium. Helium was embargoed by the US because ‘Zeppelins’ were regarded as a weapon of war (as in WW1) and the Nazis were already identified as a threat.

 160. adamus says:

  Maar is bezit niet het einde van het vermaak ?

  ……van de zaak……gaat dat ook al op voor Porsche?

 161. nhz says:

  @166 (?) adamus:
  misschien is de Porsche van lorenzo een leasebak, en dus geen bezig?

 162. nhz says:

  excuus: … en dus geen bezit.

 163. KariZ says:

  ‘Volgens mij probeert FOA hier het punt te maken dat je moet beschermen tegen de val van de $ (immers geen reserve meer, wat is deze dan nog waard met zo’n enorme schuld). Maar voor Euro kopers HOEFT dat niet (in die mate) op te gaan.’

  Mwah, ben ik opzich wel met je eens. Maar we hebben in euroland dus wel een hoge goudprijs nodig om de rol die we overnemen van de US$ te verankeren. Anders komen de arabieren wel met een eigen munt om olie in af te rekenen.

  Het rendement op goud gekocht met $ zal zeker hoger zijn dan in euri’s (als de $ valt tenminste en niet de E).

  Leuk voor hen maar ik vraag me af of je dan nog gewoon boodschappen kunt doen daar.

 164. KariZ says:

  ‘In tegenstelling tot goud, dat immers maar een aanspraak is op betaalmiddelen.

  Net als krediet….’

  Maar dan bepaal ikzelf of en wanneer ik verlies wil nemen.

  No counterparty risk.

 165. KariZ says:

  145.nhz Zegt:
  25 August 2010 om 5:26 pm
  @133,139:
  ik zou eerst eens lezen over de plannen die er zijn om helium van de maan te halen (als ik me niet vergis o.a. van een firma van NASA astronaut Schmitt; dat zie ik binnen 30 jaar wel gebeuren, als er voor die tijd tenminste geen andere technieken opduiken om het te produceren.

  Misschien vinden ze daar ook wel enorme goudreserves…zit ik met me Krugers 😉

 166. KariZ says:

  138Lvm

  ‘Deze dingen zijn cyclisch. l’ histoire se repete. Als goud duur is, aandelen weer aantrekkelijk zijn en iedereen op verjaardagsfeesten lult over het goud dat ze hebben gekocht (fysiek natuurlijk, 12000 de ounce, koopje), zullen er slimme jongelui zijn die denken: waarom niet short goud gaan en de opbrengst gebruiken om aandelen te kopen die 12% dividend betalen.

  Immers, de kans dat de goudprijs van 12.000 met meer dan de 12% dividend – laat staan de winst – die aandelen opbrengen stijgt tot einde der dagen is mischien wat overschat. Zeker met een typetje Truman / Reagan aan de macht.’

  12000!! we hebben nog ff te gaan dus, staan nog nulletje minder nu. Of ik ze dan inwissel voor aandelen zie ik dan wel weer. 😉

 167. nhz says:

  @171:
  goud van de maan is niet erg waarschijnlijk, maar het is goed mogelijk dat er asteroiden zijn die grote hoeveelheden van bepaalde ertsen zoals goud hebben. Ook op dat punt circuleren al een tijdje plannen, maar om die nepplaneetjes op te vissen is technisch een stuk lastiger dan delfstoffen van de maan halen. Daarnaast speelt (ook bij de maan) het internationaal recht, wie mag het eigendom claimen. Gezien de potentieel enorme bedragen waar het om gaat een gevoelig punt.

  Ik denk dat t.a.v. goud de risico’s eerder op aarde liggen, o.a. via nieuwe transmutatie technologie of via genetic engineering. Er is een theorie dat alle goudaders afgezet zijn door bacterien; als dat zo is dan zou je met diezelfde bacterien (beter nog, een geoptimaliseerde versie) goud uit bijv. de oceaan kunnen halen.

 168. adamus says:

  in wiens belang is het om die bacteriën aan het werk te zetten?

 169. lorenzo says:

  Er wordt gevoeglijk aangenomen dat Lorenzo een Porsche rijdt , al dan niet lease . Ondanks het nooit beweerde , dank voor het compliment ( belastingdienst , trek u niets aan van dit soort verhalen…)
  De aanname van het leven moet gewoon zijn : bezit is het einde van het vermaak.

 170. De WOZ-waarde wordt maar al te vaak te hoog geschat door de gemeente. Een tip is http://www.wozadviseurs.nl/. Waardoor je sterk staat in het bezwaar. En de kans groot is dat de gemeente de WOZ-waarde verlaagd.

 171. woz bezwaar says:

  Voor een gedegen advies inzake bezwaar tegen de WOZ-waarde inclusief taxatie rapport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*