Huizenmarkt wereldwijd razendsnel in verval

De ontwikkelingen op de huizenmarkt volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Helaas, in negatieve zin. De opgeklopte prijsstijgingen hebben wereldwijd tot een zeepbel geleid. In Nederland is wat mij betreft de discussie beëindigd nadat het IMF de alarmbel luidde. Het kwaad was al geschied. De poging van het IMF om op verzoek van Wouter Bos en Nout Willink, de mening te herzien heeft in mijn ogen geen zin meer. Ook Harm van Wijk, zoals u verderop kunt lezen, bevestigt dat er sprake is van een gevaarlijke ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt.

1. Inleiding
Het lijkt wel alsof de Westerse wereldeconomie niet meer kan draaien zonder een steeds verder uit de hand lopend schuldencarrousel. Het is een ratrace geworden. Als de prijzen dalen heeft dit gevolgen voor de overheid, het bankwezen en de consumenten. De overheid loopt belastinggeld mis. Het bankwezen ziet de inkomsten opdrogen en wordt min of meer gedwongen om meer geld te reserveren voor de post oninbare leningen. Consumenten kunnen minder uitgeven waardoor er zelfs een recessie kan ontstaan.

Om dit te voorkomen heeft men in Amerika een gigantisch bedrag aan de bevolking uitgedeeld. Men hoopt op deze manier het uitgavenpatroon van de Amerikanen weer aan de praat te krijgen, zodat de (plaatselijke) overheidsinkomsten weer toenemen en waarmee de beleidsmakers de tendens van langzaam maar zeker oplopende werkloosheid probeert te keren.

In Nederland denken we dat het allemaal wel meevalt met onze huizenprijzen, maar vergis u niet. In Het Financieele Dagblad waarschuwt Harm van Wijk ons voor een duizelingwekkende toename van ons leengedrag. ‘Zorgwekend is ook dat de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het nationaal inkomen in Nederland -120 procent – beduidend hoger is dan in Amerika, nog geen 90 procent. De schuldenlast is in Nederland steeds zwaarder geworden. Eind jaren tachtig bedroegen de schulden van Nederlanders 80 procent van de uitstaande spaartegoeden. Ofwel de Nederlanders spaarden meer dan dat ze leenden. Intussen zijn de schulden opgelopen tot 200 procent ten opzichte van de spaartegoeden (Het Financieele Dagblad, 22/04/2008).’

Hoe heeft het zover kunnen komen? Het wel lijkt alsof we in het ‘Westen’ massaal verslaafd zijn geraakt aan het maken van schulden. Om deze vraag te beantwoorden verdiepen we ons in het ontstaan van speculaties, factoren die het einde van speculaties kunnen bewerkstelligen en tot slot kijken we naar de actuele wereldwijde ontwikkelingen.

Lees hier verder

Share Button
Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*