Wanhopig Amersfoort wil startersleningen voortzetten

Om de huidige stagnerende woningmarkt een impuls te blijven geven wil de Taskforce Woningbouw de starterslening weer mogelijk maken. De gemeente Amersfoort wil hiervoor € 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar stellen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het gaat om een bedrag dat de gemeente leent om de regeling voort te zetten. De kosten van de regeling worden verdeeld tussen de gemeente en nader te noemen partijen.

Lees ook: De gemeente Amersfoort moet vanaf 2012 een bezuinigingsoperatie van 20 miljoen euro uitvoeren

Het bedrag van € 3,5 miljoen maakt minimaal 100 startersleningen mogelijk. De startersleningen worden voor de meeste woningen in de prijsklasse voortgezet, namelijk:

 • de aankoop van bestaande particuliere woningen;
 • van huur- naar koopwoning van één van de genoemde corporaties;
 • nieuwbouwwoningen van de deelnemende partijen: op dit moment zijn dat er zeven, maar andere zijn welkom om ook deel te nemen.

De starterslening kan dus niet gebruikt worden voor nieuwbouwwoningen van een niet-deelnemende partij.

In de Taskforce Woningbouw werken de gemeente Amersfoort, de Alliantie, Portaal Eemland, Heilijgers Projectontwikkeling en de Vathorst Beheer Partners: Bouwfonds Ontwikkeling, AM, Dura Vermeer en Heijmans Vastgoed, Rabobank samen met als doel het vertrouwen in de woningmarkt te versterken. Deze samenwerking heeft verschillende maatregelen opgeleverd. Een voorbeeld daarvan is de verruiming van de startersverordening door de gemeenteraad in december 2009. Het aantal aanvragen en toekenningen is daardoor gestegen. De starterslening heeft zich daarmee bewezen als een effectief instrument om beweging te stimuleren in de koopwoningmarkt. Dankzij de starterslening is de drempel voor starters op de koopwoningmarkt lager.

Wethouder Gert Boeve: “Het feit dat onze partners bereid zijn om bij te dragen aan de starterslening, getuigt van hun enorme betrokkenheid bij de staat? van de woningmarkt. Het in ere herstellen van de starterslening is niet alleen voordelig voor starters, maar voor iedereen die een woning wil kopen of verkopen. Als een starterswoning wordt verkocht, heeft dat als gevolg dat de verkoper van die woning vervolgens een andere woning (in een hogere prijsklasse) kan kopen, en ga zo maar door. Ik kan al rekenen op de steun van de meerderheid van de raad en dat is goed nieuws.” Het besluit is eerder in de gemeenteraad aan de orde geweest, maar is nu aangepast op aangeven van raadslid G.J. van der Werff (VVD) ten aanzien van de risicodekking.

Sinds 2003 verstrekt de gemeente Amersfoort leningen aan startende kopers op de woningmarkt. Deze leningen hebben sindsdien 163 starters in staat gesteld een woning te kopen. Dit betreft kopers die niet voldoende hypotheek kunnen krijgen voor de aankoop van hun eerste huis. De lening was opgebouwd uit een deel dat werd betaald door het ministerie van VROM (50%), een deel door de provincie (25%) en een gemeentelijk deel (25%). De regeling wordt voor de gemeente uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op 25 mei 2010 is per onmiddellijke ingang de bijdrage van het ministerie van VROM aan de startersleningen beëindigd. Daardoor is het startersfonds versneld uitgeput. De marktpartijen nemen nu een groter deel dan de door VROM betaalde 50% voor hun rekening.

Op 11 januari 2011 wordt het voorstel voor het voortzetten van de regeling startersleningen voorgelegd aan de gemeenteraad, en wordt besloten of de gemeente daarvoor maximaal € 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar stelt aan SVn. De beheerkosten van de lening zijn € 289.500,- waarvan De Alliantie, Portaal Eemland, Heilijgers Projectontwikkeling en de Vathorst Beheer Partners: Bouwfonds Ontwikkeling, AM, Dura Vermeer en Heijmans Vastgoed hebben aangeboden tot maximaal € 200.000,- bij te dragen. De gemeente draagt de rest van de kosten tot maximaal € 125.000,-. Dit bedrag kan worden gedekt uit de extra vrijval Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Ook andere partijen wordt gevraagd zich aan te sluiten bij de genoemde marktpartijen.

Bron: Gemeente Amersfoort

Share Button
68 comments on “Wanhopig Amersfoort wil startersleningen voortzetten
 1. opzoeknaareenappartementje says:
 2. opzoeknaareenappartementje says:
 3. xenobinol says:
 4. Marketwatch says:
 5. Marketwatch says:
 6. Dow Jones says:
 7. Dow Jones says:
 8. Robald says:
 9. Adamus says:
 10. Adamus says:
 11. Robald says:
 12. Goudbelegger says:
 13. Adamus says:
 14. Adamus says:
 15. Goudbelegger says:
 16. Adamus says:
 17. wilson says:
 18. Adamus says:
 19. Adamus says:
 20. Goudbelegger says:
 21. Martijn says:
 22. wilson says:
 23. Peter2 says:
 24. Martijn says:
 25. Martijn says:
 26. Peter2 says:
 27. wilson says:
 28. djantje says:
 29. Claude says:
 30. Claude says:
 31. Juan Belmonte says:
 32. Juan Belmonte says:
 33. Peter2 says:
 34. Juan Belmonte says:
 35. Martijn says:
 36. Martijn says:
 37. Martijn says:
 38. wilson says:
 39. wilson says:
 40. wilson says:
 41. Dow Jones says:
 42. Dow Jones says:
 43. Claude says:
 44. Adamus says:
 45. Osman een van huizenbezitters says:
 46. Dow Jones says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*