Nederlandse economie krimpt bijna nooit

De voorspellingen voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie in 2009 zijn de afgelopen weken in hoog tempo verslechterd. Waar de meeste modellen in oktober nog uitgingen van een bescheiden groei, wijzen alle prognoses nu op een zeer uitzonderlijke krimp.

Maandag verlaagde de Europese Commissie de verwachting voor dit jaar zelfs tot een krimp van 2 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) ging begin december nog uit van een min van ’slechts’ 0,75 procent, maar zal in februari naar verwachting ook met een aanzienlijk somberder scenario naar buiten komen.

Als de voorspelling van de Europese Commissie uitkomt, stevent Nederland af op de sterkste economische krimp sinds 1938. Hieronder een overzicht van de spaarzame jaren waarin de Nederlandse economie kromp:

De jaren dertig: De jaren van de Grote Depressie waren ook in Nederland economisch zware jaren. In de periode van 1930 tot en met 1934 was er alleen in 1933 geen sprake van krimp. In 1938 nam de economische activiteit, na enkele jaren van herstel, nog eens met 3 procent af.

1958: Na de uitbundig economische groei van de Wederopbouw was er in 1958 sprake van een kleine terugval. Het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland kromp dat jaar met 1 procent. Een jaar later groeide de Nederlandse economie echter alweer met bijna 5 procent. In 1960 werd zelfs een groei van 9 procent genoteerd.

Begin jaren tachtig: De Nederlandse economie kwam begin jaren tachtig onder druk van hoge inflatie, uitgeholde bedrijfswinsten, een sterk gestegen werkloosheid en uit de hand gelopen overheidstekorten volledig tot stilstand. Met een krimp van respectievelijk 0,8 en 1,2 procent waren 1981 en 1982 vooralsnog de slechtste jaren in de moderne geschiedenis van de Nederlandse economie.

Net geen krimp: In 1975 kwam de economische groei uit op 0 procent. In 2002 en 2003 nam de economische activiteit slechts met 0,1 en 0,3 procent toe.

Sinds 1975 groeide de Nederlandse economie jaarlijks met gemiddeld 2,4 procent.

bron: de Telegraaf

Share Button
Tagged with: , ,
One comment on “Nederlandse economie krimpt bijna nooit
  1. Bouke says:

    Ik vraag me toch wel af of het – vanuit het bbp gezien dan – in 2009 echt net zo slecht zal gaan als in 1981 en 1982 bij elkaar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*