Er is een speculatieve huizenbel geblazen die zijn gelijke in de wereld niet kent

Ik zeg het maar vast: dit wordt geen vrolijke column. Dus als u na de berichtgeving over aardbeving, tsunami en nucleaire meltdown in Japan uw quotum aan ellende heeft bereikt, raad ik u aan deze column over te slaan.

Van Michiel Bicker Caarten, de voormalige anchorman van Uitgesproken WNL, mocht ik het niet doen: u de stuipen op het lijf jagen met doemscenario’s over de Nederlandse huizenmarkt. Dat past een academicus niet, zo mailde hij mij naar aanleiding van een eerdere column (Ierse spiegel) waarin ik op de gelijkenissen tussen Ierland en Nederland wees. Maar ik doe het toch: eens een pessimist, altijd een pessimist. Laat mij dus kort uitleggen waarom wij aan de rand van de hypothecaire afgrond staan en hoe wij net zo’n financieel ‘zwart gat’ kunnen worden als de Verenigde Staten of Ierland.

In vijftien jaar tijd zijn de prijzen voor eengezinswoningen in Nederland verdriedubbeld, van 100.000 tot pakweg 300.000 euro, en voor appartementen verdubbeld, van 75.000 naar ruim 150.000 euro. Sindsdien zijn de prijzen eerst licht gedaald en toen gestabiliseerd. Daar hoort uiteraard een grote particuliere schuldenlast bij. Er is dan ook geen land in Europa met zo’n hoge hypotheekschuld als het brave Nederland. De totale omvang ervan is ongeveer zo groot als ons bruto nationaal product. Om precies te zijn 614 miljard euro. Dat komt neer op een schuldenlast van ruim 100.000 euro per persoon. Een beetje minder dan de private schuld in Ierland, en veel meer dan die van de Verenigde Staten (75.000 euro), het Verenigd Koninkrijk (47.000 euro), Duitsland, Frankrijk en België (alle drie rond de 45.000 euro).

Maar er is meer. Waar in landen als de Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk leningen tot een maximum van pakweg tachtig tot negentig procent van de waarde van het onderpand gebruikelijk zijn, is in Nederland meer dan de helft van de hypotheken die de afgelopen tien jaar zijn verstrekt een zogenaamde tophypotheek. Dat wil zeggen een lening van gemiddeld 113 procent van de waarde van het onderpand. Bovendien is een groeiend deel van de leningen aflossingsvrij: maar liefst 43 procent van de hypotheken die zijn verstrekt in 2005 en 2006. Verder kiezen huizenbezitters steeds vaker voor hypotheken met korte looptijden. Voor de crisis had rond de dertig procent van de nieuwe hypotheken in Nederland een looptijd van minder dan twee jaar. Oftewel, Nederland kent zo zijn eigen subprime-hypotheken: aflossingsvrij, hoger dan de waarde van het onderpand, en met korte looptijden waardoor de gevoeligheid voor renteschokken extreem hoog is.

Daar komt bij dat Nederlandse banken zonder dat u het wist een securitisatiemachine van welhaast Anglo-Amerikaanse proporties hebben opgezet. Ja, u leest het goed. Wat in de Verenigde Staten een mondiale financiële meltdown heeft veroorzaakt – het bijeenvegen, verpakken, trancheren en doorverkopen van hypothecaire leningen – gebeurde en gebeurt ook in Nederland op grote schaal. Nederland is na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de grootste markt voor verpakte hypotheekobligaties. Ongeveer een derde van onze hypotheken is door banken als ABN Amro, ING en Rabobank doorverkocht aan Amerikaanse, Britse en Duitse institutionele beleggers. Zonder u daarvan te verwittigen. Met dank aan De Nederlandsche Bank en het parlement, die dat in 2004 hebben mogelijk gemaakt.

Terwijl de nationale hypotheekmaffia haar handen in onschuld wast en bij hoog en bij laag beweert dat de Nederlandse huizenmarkt volstrekt uniek is en geen spat lijkt op die van de Verenigde Staten of Ierland, hoef je geen helderziende te zijn om te bevroeden dat alle sterren in de richting van een Nederlandse hypothecaire meltdown wijzen: stijgende olieprijzen door politieke onzekerheid in het Midden-Oosten, snel oplopende inflatie resulterend in een reeds aangekondigde renteschok (Trichets ‘grote waakzaamheid’) en alle Nederlanders met een tophypotheek hebben het nakijken. Met sterk stijgende executieverkopen en afwaarderingen op hypotheekobligaties zou een Nederlandse hypotheekcrisis het Europese financiële stelsel opnieuw naar de rand van de afgrond kunnen brengen.

Nederland is een raar land: aangeharkt, ingeperkt en gladgestreken als het is, koestert het de illusie te goed te zijn voor de ellende van de rest van de wereld. Geen oorlog, geen corruptie, geen genocide, geen fundamentalisme, geen speculatieve verdwazing. En ondertussen grossiert de elite in zelfverrijking, marcheert Nederland fier aan het hoofd van de parade van het Europese populisme, heeft het een niet geringe bijdrage geleverd aan de genocide van anderen, en is hier een speculatieve huizenbel geblazen die zijn gelijke in de wereld niet kent.

De volgende financiële Apocalyps zou zo maar van Nederlandse origine kunnen zijn. Meesters in zelfbedrog zijn we.

Ewald Engelen

bron: De Groene Amsterdammer

Share Button
Tagged with: , ,
46 comments on “Er is een speculatieve huizenbel geblazen die zijn gelijke in de wereld niet kent
 1. Cinelux says:

  Ben het grotendeels met deze persoon eens.

  Maar in Nederland ben je wel “zielig” als je de tophypotheek niet meer kan betalen en val je automatisch in een of ander vangnet.Wat in de andere landen een stuk minder is.

  Mensen vertikken het om hun huis met verlies/of minder winst te verkopen.Dus de markt zal steeds meer op slot komen te zitten.

 2. Frans says:

  Tja, weinig schokkend artikel: niets wat we al niet wisten.

 3. j says:

  @1 zolang niemand hóeft te verkopen komt de markt inderdaad meer en meer op slot te zitten. Echter met een flink stijgende olieprijs, werkloosheid en rente zou het zomaar kunnen dat er mensen moeten gaan verkopen. Afgelopen jaren hebben ook steeds meer mensen een hypotheek afgesloten o.b.v. twee inkomens. Ik ben zelf net vader geworden en ik moet nog zien hoeveel procent toch maar niet 2*40 uur blijven maken.

  De rest van de mensen die niet hoeft te verkopen kan dan rustig 15 jaar wachten tot de bui is overgewaaid. Niet leuk als je aan gezinsuitbreiding dacht binnen een jaar of 3 maar opgescheept zit met een grotere hypotheek dan woningwaarde…

 4. Voorzichtig says:

  Met FUNDA al ruim voor 1 april 2011 over de 225.000 ( vandaag 226.450)voelen blijkbaar meer Nederlanders zich niet meer happy voor wat betreft hun huizen en proberen nog snel de ” schade” te beperken of nog de hoofdprijs te pakken: helaas voor hen willen vele potentiele kopers op dit moment nog niet instappen, en bij degene die nog wel willen ontbreekt ( gelukkig) vaak door nieuwe regelgeving de financiele armslag om de hoofdprijs te betalen. Het kan voor de lezers van deze website nog een mooie zomer worden !

 5. nhz says:

  De Groene Amsterdammer – lijfblad voor GroenLinks? In die kringen is het misschien wel een schokkende onthulling 😉

  Wat ik mis in het artikel is dat deze ontwikkelingen niet vreemd zijn, gezien de geschiedenis van Nederland met diverse eerdere speculatieve bubbles, een waterhoofd van een financiële sector en ongekende mogelijkheden om kosten en risico’s van het kopen van een huis af te wentelen op anderen. Dat laatste betekent dat de bubble hier groter kon worden dan waar ook ter wereld, maar natuurlijk niet dat hij niet klapt – zoals dr.t stelt.

  En ja, als deze bubble wél klapt dan zou het wel eens de ondergang van de Euro zone kunnen worden, want dan moet de Euro lender of last resort (naast Duitsland) zelf gered worden, dat wordt lastig.

 6. Adamus says:

  Erfgenamen gaan verkopen met korting is mijn ervaring. Ik ken een straatje aan de veluwezoom waar de trend gezet is; 150/200k lager dan de taxatie ozb.
  Huizen staan al 2 tot 3 jaar leeg, maar komen dit voorjaar te koop. 625K voor 425K.

 7. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  De rederneringen kennen we, er wordt een boel geconstateerd, wat een prima uitlijsting is, inm lijn met de gedachte van
  daar waar de oorzaken van huizencrises (in de rest van de wereld) het grootst zijn, in Nederland, zakken prijzen niet substantieel. Vooralsnog niet.

  Blijft opmerkelijk.

  Wat Juan niet leest in het relaas is Hogehuizenprijsminnend NL: alle maatregelen die genomen zijn zoals NHG naar 350 k, kunstmatig lage rente, startersleningen en de angstfobie rondom HRA. Kortom alle krampachtige acties om die prijzen maar hoog te houden.

  Complimenten dus maar weer aan Hogehuizenprijsminnend NL, tot nu toe is er sprake van uitstel.

  Zijn er dan problemen op de huizenmarkt? Welnu het duurt gewoon even voordat een lager prijspeil door verkopers aanvaard wordt. De boel zit op slot.
  … Zo conservatief als een land kan zijn, het wil zich maar niet aanpassen 🙂

  Wat ook een goede toevoeging voor dit artikel zou zijn is ook een visie op de woningmarkt in termen van wat er nu moet gebeuren:

  Minder kunstgrepen dus door:
  1) KK eraf in ruil voor een afbouwscenario HRA
  2) sociale huur alleen voor behoeftigen
  3) alle stichtingen voor het wonen opheffen en de koophuizen-woning-markt meer een transparante markt laten zijn.

 8. Juan Belmonte says:

  da’s dan schuin geschreven maar veelal recht bedoeld, als u begrijpt wat Juan bedoelt 🙂

 9. Mart says:

  Ik Kan niet goed rekenen, maar als ik 614 miljard deel door 15 miljoen kom ik op een schuld van p.p. van rond €41000,–. Mogelijk maak ik hier, als niet academicus, een vergissing.

 10. Merijn Knibbe says:

  Een paar maanden geleden heb ik hier een artikeltje over geschreven. Het meest originele aspect daarvan: een grafiekje waaruit blijkt dat de totale omzet op de Nederlandse (!) huizenmarkt vrijwel 100% gelijk is aan de nieuwe hypotheken die verstrekt worden – en wordt dus nauwelijks gefinancierd met spaargeld of met overwaarde van verkochte huizen.

  En een hypotheek krijgen wordt steeds lastiger…. Het kan dus alleen maar erger worden dan het al was.

  Wat ik wel begrijp: waarom De Nederlandse Bank geen alarm slaat (slecht voor de banken). Wat ik niet begrijp: waarom economen van buiten de bank geen alarm slaan. Weliswaar konden deze economen de huizenprijsstijging van de afgelopen 20 jaar redelijk verklaren met hun modellen – maar die gingen uit van het inkomen van de huishoudens en hielden geen rekening met de steeds hoger oplopende schuldenlast. Helaas leert de ervaring echter dat hoge schuldenlasten doot kredietverstrekkers opeens als problematisch gezien kunnen worden (vergelijk Griekenland, dat tien jaar dezelfde rente had als Nederland…) – waarna de zeepbel barst. Economen horen dat te weten.

  http://www.paecon.net/PAEReview/issue55/Knibbe55.pdf

 11. Merijn Knibbe says:

  @Mart,

  je hebt helemaal gelijk. Ewald Engelen bedoeld vermoedelijk de schuld per huishouden.

 12. Juan Belmonte says:

  @11 of schuld per huishouden met koopwoning ….

  4,2 miljoen huishoudens met koopwoning, om de huurders schuld toe te bedelen van koopwoningen van anderen is wellicht wat optimistisch 8)

  Die ton lijkt met 1,5 verdienend persoon per huishouden dan een aardige inschatting of vergist Juan zich?

 13. nhz says:

  @8:
  ik denk dat de schuld per huishouden of per belastingbetaler berekend is; dat is ook beter dan per inwoner, want uiteindelijk moeten die huizen uit de inkomens betaald worden.

  @9:
  economen die geen alarm slaan: ik denk dat de meeste bang zijn dat ze niet meer aan de bak komen als ze zeggen hoe het staat. Zo werkt dat in de polder, en niet alleen bij economen overigens maar bij heel veel ‘deskundigen’. Ik zie precies hetzelfde bij bijv. milieuproblemen en energie technologie, er zijn erg weinig onafhankelijke deskundigen die openlijk hun mening geven. De meesten die zich laten horen hebben een agenda, of werken voor een instantie die bepaalde belangen heeft.

  Interessant artikel overigens, ik ga het helemaal lezen. Wat me wel direct opviel:
  “real house prices rise about 150% in 21 years (1986-2007);”

  Dit klopt denk ik redelijk met de getallen van bijv. NVM en Economist (die vnl. op NVM prijzen baseren). Maar volgens mij klopt dit gewoon niet en is de stijging echt véél groter. In mijn woonplaats zijn huizen pakweg 500% tot 1000% meer waard dan begin jaren ’90; zelfs +1500-2000% komt een enkele keer voor. Huizen die minder gestegen zijn zijn de uitzondering op de regel. Ik heb een tijdje terug wat prijzen gezien van de betere buurten in Amsterdam en daar is het net zo: een prijsstijging van 10-15x sinds eind jaren 80 voor individuele huizen is heel gebruikelijk. Inflatie was in die periode iets van +70% als ik me goed herinner.
  Misschien zijn de prijzen in de ‘betere’ regio’s (in mijn geval een ambtenarenstad) harder gestegen dan elders, maar ik denk dat de statistiek vooral vertekend wordt doordat het type huis dat verkocht is in die 20 jaar drastisch verschoven is. Grote monumentale panden zijn opgesplitst in appartementen, aan het eind van de rit kwamen er veel relatief goedkope ex-huurwoningen op de markt, enz. Het omgekeerde zal wellicht op de weg omlaag gaan gebeuren, bijv. door verdere opsplitsing van bestaande woningen en percelen, of door het bouwen van steeds kleinere en minder luxe nieuwbouw (voor een slechts weinig lagere prijs, voorlopig).

 14. Mart says:

  €Merijn Knibbe,

  daar heb ik natuurlijk ook aan gedacht. Maar als ik de meest recente cijfers erbij haal is het zelfs iets minder: Hypotheekschuld 622 miljard (Bron DNB),
  Aantal huishoudens ruim 16,5 miljoen (bron CBS). Gemiddelde grootte van een huishouden 2,2 persoon (Bron CBS). Een eenvoudige berekening leert dat dit een kleine €83000,– per huishouden is. Dit is fors en zal tot problemen leiden maar van een academicus mag ik verwachten dat ze de juiste cijfers raadplegen. Deze gegevens heb ik binnen 5 minuten van het internet geplukt.

 15. Juan Belmonte says:

  @10 Weliswaar konden deze economen de huizenprijsstijging van de afgelopen 20 jaar redelijk verklaren met hun modellen – maar die gingen uit van het inkomen van de huishoudens en hielden geen rekening met de steeds hoger oplopende schuldenlast.

  Exact, u verwoordt in één zin de kritiek die Juan eerder uitte op het materiaal waarmee Prof Dr Marc Francke vorig jaar de doctorsgraad behaalde.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/31-01-2011/gedwongen-huizenveiling-ook-via-internet/#comment-63192

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/31-01-2011/gedwongen-huizenveiling-ook-via-internet/#comment-63189

 16. nhz says:

  P.S.#12:
  mijn laatste zin is nogal vaag denk ik: ik denk dat de prijzen gecorrigeerd voor inflatie zeker gaan dalen, maar de vraag is wat dat voor individuele huizen betekent. Het zou kunnen dat we op de weg omlaag meer huis voor ons geld gaan krijgen, maar ik betwijfel of het echt zo gaat lopen. Het lijkt er (in mijn omgeving) eerder op dat de prijzen dalen doordat de verkochte huizen gemiddeld gesproken verder uitgekleed zijn.

 17. nhz says:

  overigens gaat prof Francke m.i. de deskundigen achterna die zelfs vorige week nog durfden beweren dat de reactoren in Fukushima 100% veilig en onder controle waren, dat er geen enkel risico voor de volksgezondheid zou zijn, enz. Follow the Money. Je zou op zijn minst wensen dat dit soort deskundigen na de ramp een Berufsverbot krijgt (voor de ramp was nog beter geweest, maar ja …), maar helaas werkt dat niet zo in de polder 🙁

 18. Juan Belmonte says:

  @17 Wellicht, hij is degene die daar op zou moeten antwoorden…

  Het is een ramp in Japan, helaas maar waar.

  Na 20 jaar deflatie, een enorme aardbeving, daardoor een tsunami, dientengevolge een kernenergie ongeluk.

  Laten we maar hopen dat het hier met de Sushi beter afloopt…

 19. beurse beurs says:

  hmm ik denk dat er wel wat op af te dingen is. Alereerst heb ik begrepen dat 70% van de hypotheektrekkers hun hypotheek de afgelopen jaren voor lange tijd hebben vastgezet.

  Verder goed nieuws toch dat we onze onhoudbare schuld aan het buitenland hebben verkocht 😉

 20. nhz says:

  @18:
  duh … het lijkt me duidelijk dat 16.5 het aantal inwoners is, en niet huishoudens; afgezien van deze verschrijving klopt het verhaal van Mart.

  @9 Merijn:
  goed verhaal 🙂 Handig dat er diverse relevante grafiekjes in staan die je niet vaak zo bij elkaar ziet. Einde paragraaf 3.3 is weggevallen?
  Wat betreft de ‘investment rate’ in de huizenmarkt: zou het niet beter zijn om alleen de afbetaling van de hypotheek mee te tellen als uitgaven voor een huis, en de (overgrote) rest te zien als financiële speculatie? Misschien is het beeld dan consistenter …
  En wat bedoel je met de noodzaak van ‘restricting rentier incomes’? Dat de huidige huren onrealistisch hoog zijn gezien de kosten die de eigenaars voor de meeste van deze woningen gemaakt hebben?
  Met name de opmerkingen over huren/huurmarkt zijn interessant voor de actuele discussie. Ik miste nog de grote rol van garantstellingen door de overheid (NHG etc.) op het uitleenbedrag van banken.

 21. nhz says:

  @19:
  “Verder goed nieuws toch dat we onze onhoudbare schuld aan het buitenland hebben verkocht”

  je bent blijkbaar slecht op de hoogte… De schuld is weliswaar ‘verkocht’, zodat de buitenlanders de rente mogen opstrijken. Maar de bulk van de verkochte hypotheken hebben NHG, waarbij de overheid uiteindelijk dus garant staat. Dus die onhoudbare schuld, daar gaat de NL belastingbetaler nog héél veel plezier aan beleven terwijl de buitenlanders lachen in hun vuistje, want hun inkomen is verzekerd door alle Nederlandse niet-scheefleners.

 22. ll says:

  Ewald Engelen heeft in een studie voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geschreven dat DNB in de jaren voor de kredietcrisis niet de waakhond, maar het schoothondje was van de financiele sector en dat DNB vooral opkwam voor de belangen van de banken. Wow 🙂

 23. peetar says:

  Het is de vraag of al die garanties zoals die op depositos, NHG, EU garanties en de garanties die banken elkaar geven waargemaakt kunnen worden als ze tegelijk allemaal aangesproken worden. Lijkt me niet.

  Is een financiele sunami een scenario dat net zo goed doorgerekend is dat van een japanse kerncentrale aan de kust?

  Het antwoord lijkt me duidelijk, het grote risico zit hem juist in een financiele kettingreactie, niet in een op zichzelf staand incident.

  Nog een paar procentjes van de dollar af en dan verkoop Jim Rogers al zijn dollars. Hij denkt nu ook dat het misschien een kwestie van weken is ipv van jaren.

 24. arendsoog says:

  @9

  Merijn,

  Bravo voor je uitstekend artikel. Een uitstekende beschouwing van de Nederlandse huizenmarkt en wat eraan fout is.

  Arendsoog

 25. Juan Belmonte says:

  @10 Merijn Knibbe

  Goed artikel, complimenten.

  Eindelijk iemand in de academische wereld die de huizenmarkt vanuit meerdere hoeken bekijkt.

  Het is immers lenen en terugbetalen 🙂

 26. Ferdinand says:

  Is het niet zo dat huizen de komende jaren niet in prijs stijgen en dat daardoor de huizenprijzen vanzelf op een acceptabel niveau komen?

  Is zaaien van paniek en onrust met allerlei ()onderbouwingen en prognoses niet voor een groot deel uit de lucht gegrepen?

  Worden de echte en alle redenen van de financiële problemen van de genoemde landen wel genoemd?

  Afgelopen jare sterk stijgende prijzen gehad, nu stilstand een logish gevolg maar niet dramatisch, banken komen vanzelf weer met constructies voor hyptheken, tis tenslotte hun brood voor een groot deel.

  Voor de banken zitten bij de hyp. ook verzekeringen.

  Rustig aan, van panieken is nog nooit iemand beter geworden.

 27. Nou says:

  Paniek?
  Je wordt nu toch niet zenuwachtig Ferdinand?

 28. Cinelux says:

  Een ineenstorting van de huizenprijzen gaat denk ik niet zo gauw gebeuren.De dalende trend zal wel doorzetten.

  Er zullen de komende tijd wel meer “koopjes” te vinden zijn.Omdat er toch wel een aardig aandeel al lang te koop staan (twee a drie jaar) waar mensen toch wel eens een keer vanaf willen, en de hyotheekaftrek voor het tweede huis gaat vervallen.

  Dus wie eigen geld meebrengt, wacht rustig af tot je de juiste deal kan sluiten.maar verwacht dat niet binnen een half jaar te kunnen.

 29. Ralph says:

  @28: “De dalende trend zal wel doorzetten.” Je loopt achter, deze is in 2010 al verbroken. Zie het kadaster.

 30. Wilbert says:

  @13
  In 2010 waren er 3,487 miljoen huishoudens met een hypotheekschuld, gemiddeld bedroeg deze 181k euro, mediaan was 155k.

  <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056ned&D1=a&D2=0&D3=14&D4=l&HDR=G1,T&STB=G3,G2&VW=T

 31. ll says:

  @ Merijn. Waarom de oekoenoemen buiten de banken geen alarm slaan, is alleen vanwege het feit dat er in de Ollandse oekoenoemoe helemaal geen zeepbellen bestaan. Het woord zeepbel komt geen een keer voor in de handboeken.

  En deze oekoenoemen werken met vaste risico-modellen, die geen rekening konden houden met de eigenaardigheden van het menselijk handelen.

  En het is daarom dat de oekoenoemen deze zeepbel nooit zagen aankomen.

  Hele generaties oekoenoemen zijn opgeleid met ideeen die niet stroken met de werkelijkheid.

  Bron E.Mecking.

  Behalve van de Oostenrijkese school natuurlijk 🙂

 32. ll says:

  Dit is helaas wel werkelijkheid, gas- en licht-prijzen omhoog.

  ”Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond, een inkoopcollectief dat 45.000 consumenten vertegenwoordigt, voorziet een prijsstijging van 5 tot 10 procent voor de levering van gas en 15 procent voor elektriciteit. ”’

  Kunnen mensen met een hoge hypotheek strakjes nog wel de RENTE betalen 😉

 33. Josephina says:

  Het is niet de schuld van de banken maar van de mensen zelf, te hebberig. Toen wij tien jaar geleden een huis kochten en de overwaarde van het vorige huis in dit huis wilde stoppen werden we voor gek verklaard. Je stopt je geld toch niet in de stenen. Sterker nog: de hypotheekadviseur adviseerde ons om een ton extra te nemen dan kon je leuke dingen doen. Omdat wij dit huis al leuk genoeg vonden zijn we daar niet op ingegaan, gelukkig. Nu zitten we op rozen, doen toch nog leuke dingen en hoeven ons geen zorgen te maken. Ons geld zit in de stenen. De hypotheekadviseur van destijds miste wel wat provisie. Laat je niet gek maken is ons devies. Als de huizenprijzen vijftig procent zakken dan spelen we quitte, so what we hebben veel woongenot voor weinig geld.

 34. Goudbelegger says:

  En waar werken die ‘economen’ dan buiten de bank?? Voornamelijk bij de overheid, dus wat verwacht je dan..

  Economie is geen echte studie, is vergelijkbaar met theaterwetenschappen en politicologie etc. etc. Waarom iemand waarde hecht aan de mening van een econoom..

  ——-

  Wat ik niet begrijp: waarom economen van buiten de bank geen alarm slaan.

 35. R-KNOW says:

  ter info: 09.30 uur worden de cijfers van huizenprijzen in februari bekend gemaakt.

 36. Adamus says:

  Dit weekeinde wat spaarders op leeftijd gesproken. Die waren ook weer met de jaarlijkse aangifte bezig: betalen dus en over tien jaar zijn de centjes weg door de inflatie. “sparen: niet doen”. Schulden maken en cashflow/hoog inkomen dat is de toekomst. Conclusie: lagere inkomens, gezinsinkomens beneden 60/70K, zullen de helft tot driekwart aan woonlasten gaan betalen. Even kort door de bocht, maar het feestje is voorbij.
  Gezinsinkomens 110/120K (30/40jr), 2 kids/kinderdagverblijf, modale eigen auto zullen ook niet meer elk jaar op vakantie kunnen.
  Zo kan de huizenprijs op peil blijven. Voorlopig dan.

 37. Adamus says:

  MacroEconomie is toch een sociale wetenschap? GB jij duwt het in de creatieve hoek 😉

 38. Lemming says:

  Slecht geschreven, inhoudelijke fouten, gehaast naar paniekerige slecht onderbouwde conclusies jagen…

  Gooi er nog maar een paar SP one-liners in, Ewald: ‘hypotheekmaffia’, ‘securitisatiemachine’

  Deze meneer heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

  De richting die hij aanwijst (beneden) is wel juist trouwens. Maarja das 50% kans…

 39. nhz says:

  @23:
  de ‘deskundigen’ beperken zich tot de uitspraak dat een (financiële) meltdown zo onwaarschijnlijk is dat het risico te verwaarlozen is. Maar risico is in dit soort gevallen NIET kans x gevolg. De ervaring is dat dit soort rampen vroeg of laat gebeuren, vaak door een kombinatie van stommiteiten en niet te voorziene ontwikkelingen waar de deskundigen geen rekening mee gehouden hebben; dus ook de factor kans wordt vaak enorm onderschat.

  @26:
  Nederland is gewoon IJsland in de polder; één groot hedgefonds, alleen wat maatjes groter dan IJsland dus kan het wat langer duren voordat de vele haarscheurtjes tot een echte plof leiden.

  @28:
  “en de hyotheekaftrek voor het tweede huis gaat vervallen.”

  waarom denk je dat? Ik denk eerder dat ze het straks verlengen tot 5 jaar …

  @35:
  -1.5% in februari, t.o.v. vorig jaar. Gaaap … maar van stijgende trend is dus geen sprake, behalve in de omgeving van dr.t.

 40. ricky says:

  @33

  Dat veel woongenot voor weinig geld zit er al lang niet meer in voor instromers. Fijn z’n eerlijk systeem.

 41. Adamus says:

  In februari wisselden bijna 10 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna 8 procent meer dan in februari 2010. Februari was de tweede maand op rij waarin het aantal verkopen groter was dan een jaar eerder

  De voorlopige koopcontracten van december.

 42. Adamus says:

  Er wordt niet vermeld bij hoevelen de financiering niet rond te krijgen was t.o.v. het jaar ervoor.

 43. nhz says:

  @46:
  is ook heel slim zo, want dan wordt achteraf de verkoop steeds omlaag bijgesteld zodat ze voor de volgende maand weer een flinke stijging kunnen laten zien, maand-op-maand dan 😉

 44. nhz says:

  beetje off topic, maar te mooi om niet te vermelden 🙂

  http://www.newscientist.com/article/mg20928044.300-low-testosterone-linked-with-financial-risktaking.html

  Mannen met zeer hoge óf zeer lage testosteron spiegel nemen grote financiële risico’s. Zou er iets in het polderwater zitten dat de testosteron niveaus verstoord? Zijn alle banksters eigenlijk softies? Vragen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*