Rabobank voorziet verdere daling huizenprijzen

Het herstel van de woningmarkt is nog niet in zicht. De huizenprijzen zullen in 2011 naar verwachting met 2 procent dalen en in 2012 nogmaals met 2,5 procent. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

 

maximale hypotheek

Latent aanbod huizen

Lees verder op de site van de NVM   (De NVM heeft het artikel snel verwijderd! Klik hier een screendump )

Share Button
Tagged with: ,
79 comments on “Rabobank voorziet verdere daling huizenprijzen
 1. j says:

  Al is de NVM nog zo snel, de mirror achterhaalt haar wel:

  http://mirrors.staanhier.nl/nieuws.txt

 2. Get a Life! says:

  Of bedoelen ze 21% gedeeld door 2? 😉

 3. Claude says:

  Rabobank komt in haar kwartaalbericht terug op haar idee over annuiteitenhypotheken, dat Rutte c.s. onnodig snel heeft afgeschote en wat mij betreft op dit moment de best haalbare oplossing zou zijn wat betreft de HRA. Om in de woorden van Juan te blijven, wie denkt dat de HRA blijft bestaan is een kamikazekoper.

  Rabobank schrijft:

  Tot slot kent Nederland een ongewenst hoge bruto hypothecaire schuldpositie. Met een bruto hypotheekschuld van circa 105% van het BBP is ons land internationaal gezien koploper. Sinds eind jaren tachtig zijn er in toenemende mate financiële producten ontwikkeld die de fiscale ruimte, geboden door de hypotheekrenteaftrek, maximaal benutten. Dit zorgde, in combinatie met de verruimde financieringsmogelijkheden sinds begin jaren negentig en stijgende huizenprijzen, voor een sterke stijging van de bruto hypotheekschuld. Deze hoge bruto schuldpositie kan potentieel grote schade toebrengen aan de stabiliteit van de Nederlandse economie en het financiële stelsel, vooral ten tijde van economische stress. Hoewel tegenover die hoge bruto hypotheekschuld een groot vermogen staat, kan dit niet voorkomen dat huishoudens gevoeliger zijn voor
  waardefluctuaties van de eigen woning.

  Om met het laatste probleem te beginnen, het verplicht verstrekken van hypotheken op basis van een annuïtair aflossingsschema kan tot een geleidelijke verlaging van de hoge bruto hypothecaire schuldpositie op termijn leiden. Kenmerkend voor een annuïtaire hypotheek is dat in de beginjaren het aandeel rente ten opzichte van aflossing relatief groot is, wat resulteert in een relatief groot belastingvoordeel. Het grote voordeel van annuïtaire aflossing is dat woningbezitters aan het einde van de looptijd van de hypotheek hun financiering hebben afgelost. Om de nadelige doorstroomeffecten te beperken, dient de overdrachtsbelasting in de huidige vorm te worden herzien. Als alternatief kan daarbij worden gedacht aan overdrachtsbelasting over het vermogensresultaat bij de verkoop van de woning. Willen de voorgestelde maatregelen het gewenste effect hebben, dan is het essentieel dat de huidige fiscale behandeling van de eigen woning ongewijzigd blijft. Het verstrekken van een annuïtaire hypotheek zal op termijn immers een lager beslag leggen op de overheidsfinanciën.

  Het nadeel van het verplicht stellen van annuïtaire aflossing, is dat de keuzevrijheid van huishoudens fors wordt ingeperkt. Een tussenvorm waarbij huishoudens uit verschillende hypotheekvormen kunnen kiezen, maar waarbij de fiscaliteit van de woning is gebaseerd op annuïtaire aflossing, lost dit probleem op. Op deze manier worden huishoudens namelijk gestimuleerd om af te lossen, maar hebben zij wel degelijk de keus uit meerdere hypotheekvormen. Voor deze optie is echter politiek draagvlak nodig, waarvan in ieder geval duidelijk is dat die er op dit moment niet is. Het gepresenteerde voorstel moet daarom worden gezien als second best, maar op dit moment beter haalbaar.

 4. j says:

  Ook betekent dit dat de opleving in de eerste twee maanden van dit jaar een tijdelijke was. Deze oprisping valt te verklaren uit de verlaging van de financieringslastpercentages van het Nibud per 1 januari van dit jaar. Hierdoor kunnen mensen op basis van hetzelfde inkomen en rentepercentage minder lenen. Kopers en verkopers hadden daarom tot 1 januari een extra prikkel om voor die tijd zaken te doen, en dat kwam pas na 1 januari tot uiting in het aantal transacties.

  Erg interessante conclusie van de NVM in het licht van hun succes-verhalen van de 15% extra verkopen door verlaagde overdrachtsbelasting. Ging er niet per 1/8 een lagere leen norm gelden bij de banken?

 5. Aad says:

  Herstel van vertrouwen is voor een consument lastig als de berichtgeving steeds negatief is. Helaas is dat de laatste tijd het geval. Ook deze prognose in kwartaalbericht van de Rabobank helpt om verwachtingen ook echt uit te laten komen. De vraag is of dit een belang is van een bank die ook belang heeft dat de waarde van het onderpand voldoende blijft voor het geval een consument diens hypotheekverplichtingen niet na kan komen.
  Wellicht dat het als belangrijke stakeholder in dit kader pro-actief mee te werken aan herstel van vertrouwen. En daar zijn oplossingsrichtingen voor.

 6. Get a Life! says:

  Het is net alsof ze op dit forum meelezen:

  — Als alternatief kan daarbij worden gedacht aan overdrachtsbelasting over het vermogensresultaat bij de verkoop van de woning. —

 7. Aad says:

  Herstel van economie in het algemeen en de woningmarkt in het bijzonder heeft te maken met vertrouwen bij de consument.
  Negatieve berichtgeving draagt niet bij aan herstel van vertrouwen.
  Feiten weergeven is 1. Het is echter jammer dat Rabobank met een prognose komt. Die helpt alleen maar om dit ook waarheid te laten worden, want het sentiment wordt ook hier weer negatief door beinvloed.
  Wellicht zou het beter te zijn als belangrijke stakeholder op de woningmarkt pro-actief mee te werken aan oplossingsrichtingen en die zijn er.

 8. Claude says:

  j, lekker schraal dat de NVM dit bericht van haar site heeft afgehaald. Ik snap de ratio dan ook niet, denken ze nu echt dat mensen alleen geinformeerd worden via hun site? Als ze een evenwichtiger beeld geven van het vele nieuws, in plaats van hosanna berichten over een soort Bijenkorf Driedaagse op de woningmarkt door de verlaging van de overdrachtsbelasting, dan helpt dat ook mee met het herstellen van het vertrouwen. Al was het dan alleen wat betreft makelaars.

  Van de andere kant: jammer dat er zo weinig verkocht wordt en blijft worden. Zoals eens op Z24 stond wordt de woningprijs pas echt (zichtbaar) verlaagd bij hogere verkopen. Zolang die uitblijven, zitten de prijsverlagingen slechts op de markt.

  Iemand die grafiek met latente aanbod gezien? Door het dak.

 9. j says:

  Claude: Iemand die grafiek met latente aanbod gezien? Door het dak.

  Nee, is die ergens te vinden? uitzendinggemist ofzo?

 10. Claude says:

  j, staat in het Rabobank bericht zelf.

 11. tufkaj says:

  Claude: j, staat in het Rabobank bericht zelf.

  ah check 🙂

  Ik ga overigens vanaf nu reageren onder de naam tufkaj (the user formerly known as J) – vind het te lastig terug zoeken op mijn naam op een volle pagina 😀

 12. RealisT says:

  Het lijkt er op dat de Rabobank ergens een nulletje in die 2% en 2.5% is vergeten.

  Ik denk dat er nu de economische situatie weer verslechterd, veel scheefwachters zich realiseren dat het feestje definitief voorbij is. Wie flink kan zakken, zal dat ook doen. Langer wachten brengt nog meer risico op een lagere verkoopprijs als de meute eenmaal wakker wordt. Volgend jaar loopt immers ook de mogelijkheid voor dubbele aftrek af.

 13. Wolf says:

  Krankzinnig gestegen huizenprijzen laten zien en dan de kop er boven zetten “Maximale hypotheek niet hoog genoeg”, ongelooflijk. Was de spindoctor op vakantie?

 14. josh says:

  L.S., geachte meneer Hukker,
  Wat is fout aan de volgende berekening:
  Uitgangspunt:
  Het bruto modale inkomen is volgens het CPB in 2011 € 33.000 (vakantietoeslag meegerekend). Per maand is dat € 2.546,- (bruto, exclusief 8% vakantietoeslag).
  Het gemiddelde inkomen in Nederland was volgens het CBS in 2007 echter € 18.600,- , dus maar 62% van het modaal inkomen in dat jaar [1].

  Berekeningen max. hypotheekbedrag:

  (modaal) 33k x 4,5 = €148.500
  (gemid.) 18,6k x 4,5 = € 83.700

  Meneer Hukker, mag van u en de nvm een “gemiddelde” NL-er in een “gemiddeld” huis wonen??
  Zo ja,dan zijn de prijzen ongeveer 45 % te hoog.
  Zo nee, dan wens ik u veel sterkte.

 15. tufkaj says:

  josh,

  Ik denk niet dat een gemiddeld huishouden 1 kostwinner heeft, maar 1,5 ofzo. Daarnaast is een gemiddelde woning niet het zelfde als een gemiddelde koopwoning.
  Voor de gemiddelde woning zou je ook de huurwoningen mee moeten rekenen.

  /advocaatvandeduivelmodus.

 16. Frans says:

  Dit artikel is alweer een voorbeeld hoe de banken “try to save their ass”:
  De banken zijn natuurlijk ook niet gek, en zien het kaartenhuis in elkaar dondenderen. Het is dan maar beter vlak voor het einde van de voorstelling nog te proberen mr good guy te spelen.
  Erg doorzichtig.

 17. Frans says:

  ai, vervelend dat op deze site de mogelijkheid niet bestaat typefouten te herstellen.. (dondenderen = donderen)

 18. Dawg says:

  Aad: Herstel van economie in het algemeen en de woningmarkt in het bijzonder heeft te maken met vertrouwen bij de consument.Negatieve berichtgeving draagt niet bij aan herstel van vertrouwen.Feiten weergeven is 1. Het is echter jammer dat Rabobank met een prognose komt. Die helpt alleen maar om dit ook waarheid te laten worden, want het sentiment wordt ook hier weer negatief door beinvloed.Wellicht zou het beter te zijn als belangrijke stakeholder op de woningmarkt pro-actief mee te werken aan oplossingsrichtingen en die zijn er.

  Klagen over negatieve berichtgeving is zoiets als jammeren over speculanten. Die speculanten zijn vaak niet meer dan handelaren die net wat eerder door hebben dan de rest van de markt dat de keizer een beetje erg luchtig gekleed gaat.

 19. tinus says:

  Bericht staat ook op de site van de Telegraaf.

  Opvallend, de gestage opmars van het aantal reaguurders dat vindt dat de prijzen nog veelste hoog zijn.

  Alleen een enkeling durft nu nog aan te komen met een “laten we vooral positief denken, dan stijgen de prijzen vanzelf weer”.

  En dat op de Telegraaf-site, thuishaven van de electorale doelgroep van het hele onzalige idee dat elk beleid dat gericht is op stijgende prijzen goed is.

 20. Harrie Nakker says:

  Eindelijk een verhaal waarin economie les 1 aangehaald wordt:

  Het is de prijs die aanbod en vraag op elkaar afstemt. Bij een hoog aanbod en een lage vraag, zal de prijs dalen. Makkelijk voorspellen dus of de prijzen omhoog of naar beneden zullen gaan. Enkele interessante quote’s uit het Rabostuk:

  1) De verlaging van de overdrachtsbelasting zal echter niet voor een ommezwaai zorgen in de prijsontwikkeling. Het aanbod zal door de maatregel in verhouding tot de vraag sneller toenemen, waardoor de concurrentie tussen verkopers verder zal toenemen.

  Ad 1) Dus volgens de Rabo gaan de prijzen harder dalen door de verlaging van de Overdrachtsbelasting! Vertel dat Rutte.

  2) In het tweede kwartaal stond bij een aangeboden woning het verkoopbord gemiddeld 258 dagen in de tuin; in het eerste kwartaal was dit nog 269 dagen.
  Volgens de NVM is de verklaring hiervoor dat er in het tweede kwartaal altijd relatief veel nieuwe woningen worden angeboden, waardoor de gemiddelde duur afneemt.

  Ad 2) Nu maar wachten op de positieve spin die het stelletje Hukkers hieraan gaat gegeven.

  3) Per saldo verwachten wij dat het percentage verhuizingen ongeveer 10% hoger zal liggen dan wanneer de overdrachtsbelasting niet was verlaagd.

  Ad 3. Best goedkoop, 1,5 M voor zo’n 12,5 duizen extra verkochte huizen: slechts 120.000 euro per extra verkocht huis. Maar daar krijgt de overheid wel veel voor terug.

  4) De prijs waarbij de markt in evenwicht is, ligt immers nog altijd lager dan het huidige
  niveau.

  Ad 4) De Rabo heeft kennelijk een evenwichtsprijs waarbij ze denken dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn. Waarom geven ze die prijs niet? Bij deze de rekensom met hun eigen getallen: 4% minder overdrachtsbelasting = 10% extra verkopen. Toename aantal te koop staande woningen in een jaar circa 45k. Aanname: prijs stabiel indien geen toename in aantal te koop staande woningen. Huidige aantal verkopen: 125k. Nodige aantal verkopen voor stabiele prijs = 170k. Dat is een toename in verkopen van 36%. De daarmee overeenstemmende prijsdaling volgens de Rabo: 4% * 36%/10% = 14,4%! Voor de komende twee jaar voorspellen ze 2 en 2,5%. Dat is dus met dit tempo volgens de Rabo nog 6 jaar dalende prijzen!

 21. tufkaj says:

  Harrie Nakker,

  Maar uitgaande van een inflatie van 2 a 2.5 procent per jaar zou na een jaar of 3 de markt weer in evenwicht moeten zijn.

  (hoewel uitermate discutabel om over de komende jaren zo’n voorspelling te doen), daarnaast verloopt prijselasticiteit niet lineair volgens mij.

 22. opzoeknaareenappartementje says:

  Wat een tegenvaller dat de Rabobank een kwartaalrapportage uitbrengt met data van huizenzoeker.nl (lees Telegraaf.

 23. ll says:

  Het Nieuwe Europa.

  De welvaart inleveren met terugwerkende kracht 😉

 24. Peter says:

  @24 RealisT,

  De euro redden?

  Wie geeft en nu ene zier om een munt die waardeloos wordt gemaakt d.m.v. bewust aangezwengelde inflatie?

  Het is niet de man in de straat die hier voordeel van heeft, ongeacht of je schulden hebt of niet. Als je je baan verliest, verlies je toch de capaciteit om aan de schuld te voldoen.

  Zoals het er nu uitziet wordt alles en iedereen financieel om zeep geholpen om de huidige financiële en politieke schulden instituten overeind te houden. Ook economisch rendabele bedrijven worden kapot gemaakt door de overheden, en nu is het de beurt aan alles en iedereen die nog geld of tegoeden heeft.

  Het valt mij echt op hoe snel een en ander zich aan het voltrekken is. Het kan best zijn dat we binnen een paar jaar in een soort van armoedige politiestaat leven.

  Hoe dan ook, dit soort opvattingen van hoogleraren gaat echt mensenlevens kosten…en veel!

 25. nhz says:

  RealisT:
  Het lijkt er op dat de Rabobank ergens een nulletje in die 2% en 2.5% is vergeten.

  Ik denk dat er nu de economische situatie weer verslechterd, veel scheefwachters zich realiseren dat het feestje definitief voorbij is. Wie flink kan zakken, zal dat ook doen. Langer wachten brengt nog meer risico op een lagere verkoopprijs als de meute eenmaal wakker wordt. Volgend jaar loopt immers ook de mogelijkheid voor dubbele aftrek af.

  lijkt me ook, hoe kan 2-2.5% daling deze markt nou vlot trekken … het aanbod stijgt veel sneller dan die 2% daling het kan wegwerken. En dan praat ik nog niet over de daling op de beurs etc. die zich straks zal weerspiegelen in de trek om een hypotheek te nemen resp. de mogelijkheden er een te krijgen.

 26. nhz says:

  josh:
  Meneer Hukker, mag van u en de nvm een “gemiddelde” NL-er in een “gemiddeld” huis wonen??
  Zo ja,dan zijn de prijzen ongeveer 45 % te hoog.
  Zo nee, dan wens ik u veel sterkte.

  oei josh, je gaat toch niet beweren dat scheefleners gemiddelde Nederlanders zijn? Die groep acht zich vér boven het gemiddelde verheven (ook in IQ vermoedelijk), en Hukker wil dit sprookje graag overeind houden. Ik krijg er weer een warm Pinokkio gevoel bij.

 27. nhz says:

  Dawg: Klagen over negatieve berichtgeving is zoiets als jammeren over speculanten. Die speculanten zijn vaak niet meer dan handelaren die net wat eerder door hebben dan de rest van de markt dat de keizer een beetje erg luchtig gekleed gaat.

  inderdaad, hopelijk hebben ze in Italië nu ook door dat ‘speculanten’ een functie in de markt hebben. Na het verbod van short selling daalden de bank aandelen extra hard. Euro-cabaret ten top!

 28. nhz says:

  Peter:

  Het valt mij echt op hoe snel een en ander zich aan het voltrekken is. Het kan best zijn dat we binnen een paar jaar in een soort van armoedige politiestaat leven.

  Hoe dan ook, dit soort opvattingen van hoogleraren gaat echt mensenlevens kosten…en veel!

  inderdaad, het gaat heel hard nu. Ook met de voorbereiding van griezelige maatregelen om het volk onder controle te houden. In de VS draaien de Predators al proef boven het eigen grondgebied, ipv boven Afghanistan en Pakistan. Skynet zou zomaar binnen een paar jaar werkelijkheid kunnen zijn, als je leest met wat voor krankzinnige zaken het Pentagon bezig is (met alle zegen van de politieke top). UK idem: relschoppers keihard afstraffen, maar de banksters die een miljoen keer grotere schurken zijn krijgen weer een ongekende bonus.

  En die eco hoogleraren, dat is zoiets als valse profeten die beweren dat de ECB écht een Wonderbaarlijke Spijziging kan organiseren, met of zonder EFSF. De banksters mogen nog even hun zakken extra vullen voordat de hele tent instort, de gewone burger heeft het nakijken.

 29. Ralph says:

  Get a Life!,

  Want? Dit jaar is de prijs ook nauwelijks gedaald. De afgelopen tijd is deze, gemiddeld, zelfs gestegen.

 30. Ralph says:

  josh:
  L.S., geachte meneer Hukker,
  Wat is fout aan de volgende berekening:
  Uitgangspunt:
  Het bruto modale inkomen is volgens het CPB in 2011 € 33.000 (vakantietoeslag meegerekend). Per maand is dat € 2.546,- (bruto, exclusief 8% vakantietoeslag).
  Het gemiddelde inkomen in Nederland was volgens het CBS in 2007 echter € 18.600,- , dus maar 62% van het modaal inkomen in dat jaar [1].

  Berekeningen max. hypotheekbedrag:

  (modaal) 33k x 4,5 = €148.500
  (gemid.) 18,6k x 4,5 = € 83.700

  Meneer Hukker, mag van u en de nvm een “gemiddelde” NL-er in een “gemiddeld” huis wonen??
  Zo ja,dan zijn de prijzen ongeveer 45 % te hoog.
  Zo nee, dan wens ik u veel sterkte.

  Beide kloppen niet. Kijk naar het gemiddelde inkomen per huishouden, dat ligt rond de 53.000 euro bruto per jaar. 53k x 4,5 = 238.500

 31. Ralph says:

  nhz: lijkt me ook, hoe kan 2-2.5% daling deze markt nou vlot trekken … het aanbod stijgt veel sneller dan die 2% daling het kan wegwerken. En dan praat ik nog niet over de daling op de beurs etc. die zich straks zal weerspiegelen in de trek om een hypotheek te nemen resp. de mogelijkheden er een te krijgen.

  De beurs is nauwelijks van invloed op de werkelijke economie (consumenten uitgaven, werkgelegenheid, etc.). Het enige waar het toe zal leiden is een lagere rente. De mensen staan letterlijk in de rij voor een hypotheek, ze krijgen er alleen geen (zoals jij al aanhaalde). Vroeg of laat zullen de banken die leningen wel ‘moeten’ verstrekken anders houdt het hele spelletje al op voor de bank.

 32. j says:

  Ralph,

  Het gemiddelde is m.n. gestegen door de aantrekkende markt voor vrijstaande woningen en de gelijktijdige stilval op de appartementen-markt 😉

 33. Ralph says:

  j:
  Ralph,

  Het gemiddelde is m.n. gestegen door de aantrekkende markt voor vrijstaande woningen en de gelijktijdige stilval op de appartementen-markt

  Dus? Een stijging is een stijging.

 34. nhz says:

  j:
  Ralph,

  Het gemiddelde is m.n. gestegen door de aantrekkende markt voor vrijstaande woningen en de gelijktijdige stilval

  Gemiddelde inkomens (en gemiddelde huizenprijzen) zijn niet zo interessant, want dat wordt zwaar vertekend door een kleine groep superveelverdieners. Modaal inkomen is een veel betere maat, en dat ligt véél lager.
  ***
  en t.a.v. de reactie van Ralph in #34: there are lies, damned lies and statistics. Jouw opmerking valt onder de laatste categorie.

 35. j says:

  nhz,

  Niet als je het hebt over gemiddelde woningprijzen. Superveelverdieners kopen namelijk superduurhuizen 😉

 36. tufkaj says:

  mooie ontwikkeling: kantoorruimte wordt omgezet naar woonruimte. Vergroot wel nog eens de toch al ruime woningmarkt..
  http://www.nu.nl/economie/2593734/veel-kantoorruimte-van-markt-af.html

 37. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Juan denkt dat het goed is dat de Rabobank erkent dat huizenprijzen dalen. Waarmee de heer Prof Dr. Ir. Hugo Priemus zijn gelijk ziet, betreffende zijn voorspelling dat huizenprijzen stelselmatig gaan dalen:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/25-03-2010/hugo-priemus-de-huizenprijzen-zullen-waarschijnlijk-jaren-blijven-dalen

  Vwb Dr.Ir Maartje Martens, met de theorie dat de geïntegreerde huizenmarkt niet langer in (dan wel op) stand gehouden kan worden, is het nu een kwestie van tijd.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/een-ding-is-zeker-woningprijzen-in-nederland-zullen-scherp-dalen/

  Nogmaals: Delft leads, de rest moffelt erachteraan.

  Vwb De acties van de NVM, zowel door recent te stellen dat de negatieve spiraal doorbroken is, als alle andere 99.999 volstrekt onlogische stellingen is de afdeling Propaganda van de NVM weer heerlijk bezig. Wie neemt de NVM nog serieus?
  De situatie was wel weer erg leuk hoor, gratis cabaret, bravo !

  NVM Campagne van 7 redenen om in 2010 een huis te kopen. Over 2011, vlak voor de gedeeltelijke afschaffing van ovb (k.k.): de Slimme Z campagne.

  Excusez le mot maar de NVM zijn gewoon hele, hele grote eikels. Juan geeft niet snel een dergelijke vulgaire kwalifikatie, maar deze is J.i. op zijn plaats.

  NVM bevestigt hiermee voor de 100.000-ste keer de Kop van Jut van Hogehuizenprijsminnend NL te zijn.

  Vwb berekeningen:
  – als de gemiddelde vraagprijs op Funda al jááren 11 maal JanMo bruto is, waarom is er dan geen enkele journalist die dat een keertje in beeld brengt, kansloze niet-onahankelijke napraters, nadenken is géén vak, journalistiek wel 🙂

 38. nhz says:

  tufkaj:
  mooie ontwikkeling: kantoorruimte wordt omgezet naar woonruimte. Vergroot wel nog eens de toch al ruime woningmarkt..

  klinkt op zich goed, maar als de bulk zich in Amsterdam heeft afgespeeld ben ik bang dat er weer eens vele miljoenen aan belastinggeld verspild is (met een GL wethouder weet ik het eigenlijk wel zeker). De vastgoed sector gaat zoiets echt niet uit eigen zak betalen, die wachten gewoon tot ze er zoveel subsidie voor krijgen dat het nog rendabeler is dan jarenlang leeg laten staan.

 39. Ralph says:

  nhz,

  Modale inkomens zijn niet beschikbaar, eveneens als de modale woning prijs. Laat mij raden, nooit statistiek gehad?

 40. Ralph says:

  Juan Belmonte,

  Het kan aan mij liggen, maar ze zit er toch aardig naast. We zijn reeds 3 jaar verder (en 2 jaar na het verschijnen van het artikel), we zitten aan het einde van de grootste recessie die iedereen hier ooit heeft meegemaakt en nog zitten we niet op -40%.

 41. Juan Belmonte says:

  @41

  En dat is daarmee een compliment aan Hogehuizenprijsminnend NL en de NVM campagnes die J.i. geen reëel beeld geven en mensen een huis aansmeren tegen prijzen waar ze nog wel eens spijt van zouden kunnen krijgen.

  Maar wie weet ook niet.

  Denkt u ook niet dat er een verdere daling van prijzen in het vat zit gegeven:
  – gedeeltelijke afschaffing k.k. met druk op v.o.n (in Spnmaje verlaagt de overheid de BTW op nieuwbouw in een poging een huizenmarkk een push te geven hiervan wordt weinig effect verwacht.
  – de publieke bewustwording van NL als grootste hypotheekschuldenaar
  – de bewustwording dat rekenen met 100% HRA over 1,5,10,20,30 jaar een sprookje is
  – inperken van leningen tot 106% van de onderpandswaarde (uberhaupt bizar, Duitsland zit op max 80%)
  – herinvoering van traditioneel lenen en afbetalen ipv leasen (aflossingsvrij)
  – pensionering van babyboomers.

  Juan denkt ook dat het nog wel even kan duren voordat zichtbaar wordt wat voor effecten dat heeft. Maar uitstel is geen afstel. 40% is wellicht ook wat hoog, maar voor sommige huizen geeft nota bene de NVM al aan dat 20% verlaging van de initiële vraagprijs aan de orde is. Hoe langer men wacht met aanpassen, des te groter die aanpassing zal moeten zijn.
  Bron NVM toegeven -20%:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-07-2011/huizenprijs-nu-22-procent-lager-dan-vorig-jaar/#comment-81945
  Daarmee zitten we vwb Dr.Ir Maartje Martens nu al op de helft.

  Geduld komt u volgend jaar maar terug
  heeft tot nu toe prima gewerkt en lijkt ook voor de korte middellange termijn niet zo’n slecht plan.

  Kortom: we zullen zien hoe het loopt, Priemus versus Hukker is inmiddels helemaal duidelijk, de rest volgt.

 42. tufkaj says:

  Ralph,

  Dat is nu juist de grote ondoorzichtigheid: Alles wordt gepubliceerd in gemiddelde woningprijzen en in modale inkomens. Als ze nu eens één lijn zouden trekken zou een vergelijking een stuk eenvoudiger worden.

  Maar modale inkomens zijn dus zeker wel beschikbaar.

 43. Juan Belmonte says:

  Kortom een tussenstand:

  Hukker: 0% van de verwachting (in 2011 zouden de prijzen weer gaan stijgen alsdus de heer Mr. G Hukker (ook een gestudeerd man een weleldegestrenge)
  Prof Dr Ir Priemus: 100% van verwachting.
  Dr. Ir. Martens: 50% van de verwachting.

  Maar het is ook moeilijk te zien, (246.000 woningen te koop op Funda maar weinig info over het verloop van vraagprijzen) de media en statistieken zijn gekleurd, een reëel beeld krijgen is lastig , overigens ook voor Juan, die er wellicht een eigen blik op nahoudt.

 44. tufkaj says:

  Ralph: we zitten aan het einde van de grootste recessie die iedereen hier ooit heeft meegemaakt

  Zomaar even een quote om het quoten. Aan het eind… damn, optimist 🙂

 45. Juan Belmonte says:

  Juan is eigen-wijs 😛

 46. Juan Belmonte says:

  @45

  we zitten aan het einde van de grootste recessie die iedereen hier ooit heeft meegemaakt
  Makkelijk te stellen, EENS.

  Hoe lang die recessie ook duurt, die quote blijft daarmee niet onwaar.

  Een goede vraag zou zijn of Ralph ook denkt dat de recessie nu geëindigd is en wat er na deze grootste recessie dan volgt.

 47. tufkaj says:

  Goh, vanwaar ineens de interesse van de NVM in beleggingshypotheken?

  http://nieuws.nvm.nl/actual/augustus_2011/geen_paniek_om_beleggingshypotheken.aspx

  geen paniek dus. Ik herhaal: géén paniek. GEEEEN PANIEEEEK!!! 😉

  sorry, het gaat alweer.

 48. Juan Belmonte says:

  @48 Oei

  “In 2007 was nog 21 procent van de nieuwe hypotheken die we afsloten in elk geval gedeeltelijk een beleggingshypotheek. In 2004 was dat zelfs 39 procent.

  Ok,
  AEX in 2000 700 punten
  AEX in 2004 380 punten
  AEX in 2007 500 punten
  AEX nu 2011 275 punten

  Maximaal lenen (want maximaal aftrekken HRA) en wel graag een inleg storten in het door de adviseur aangeraden Beleggingsfonds. Juan is benieuwd hoe de beleggingen in b.v. Fortis Obam er dan voorstaan….

  Paniek is niet nodig maar enig inzicht in de risico’s kan ook geen kwaad, het hangt nu ook als een onbekend Zwaard van Damocles boven de markt.

 49. Juan Belmonte says:

  Wellicht dat Ralph wil reageren op

  1) de tussenstand (44)
  2) de impliciet vraag over het einde van de recessie.

  Wie een nieuw inzicht verkrijgt wint aan inzicht.

  Wellicht heeft Juan uw visie op het artikel van mevrouw Martens veranderd, u stelde hiervan niets te herkennen ?

  Wellicht kunt u Juan iets nieuws leren over het einde van de recessie want dat is iets dat Juan nu juist (nog) niet ziet…

 50. Juan Belmonte says:

  Verder op 49

  Ook onwetendheid zou echter nog steeds een rol kunnen spelen, zo denkt Vereniging Eigen Huis. “De mensen worden waarschijnlijk pas met hun neus op de feiten gedrukt als ze het jaaroverzicht van hun beleggingshypotheek krijgen en zien dat de waarde van hun beleggingen fors is gedaald. Er is een grote groep onwetenden, die niet beseft wat een invloed een koersdaling op de beurs heeft op zijn hypotheek”, aldus een woordvoerder.

  De Vereniging Geleased Huis doet lekker mee met de intransparantie, dit wisten ze natuurlijk al jáááren.

  Maar ze hebben kennelijk liever veel kamikaze instappers op Hogehuizenprijzen (met risico’s op lange termijn) dan een noodzakeijke aanpassing van prijzen 😛

 51. Juan Belmonte says:

  Buenas noches
  adios

  Juan

 52. Stankovic says:

  Beste Juan Belmonte,

  Zou u mischien kunnen overwegen om uw berichten in de eerste persoon te kunnen posten, ipv de 3e persoon die u normaliter hanteert?

  Dank u.

 53. Ronald e says:

  Stankovic,

  Je went eraan hoor 🙂

 54. Starter says:

  @ 54 mee eens. In derde persoon heeft geen toegevoegde waarde, of spreken we hier met de koningin der Nederlanden? Oh nee, dan had je in meervoud moeten spreken.

 55. Maria says:

  Ralph: Juan Belmonte, Het kan aan mij liggen, maar ze zit er toch aardig naast. We zijn reeds 3 jaar verder (en 2 jaar na het verschijnen van het artikel), we zitten aan het einde van de grootste recessie die iedereen hier ooit heeft meegemaakt en nog zitten we niet op -40%.

  Beste Ralph,

  Wellicht dat je dit geschreven hebt tijdens het boren van een kies, maar ik heb toch sterk de indruk dat we aan het begin zitten van de grootste recessie aller tijden, in ieder geval voor de grootste groep Nederlanders, die nog niet op de hoogte zijn van hetgeen hun allemaal boven het hoofd hangt.

  Het is wel prettig om te lezen Ralph, dat je nog steeds een ras-optimist bent. Dat doet goed!

 56. Ralph says:

  Zal het kort houden, heb slaap en morgen weer vroeg aan de bak, dus hierbij;

  @Maria; Ik ben geen ras-optimist ik ga naar alle waarschijnlijkheid alleen wat langer mee in deze specifieke wereld (vastgoed) dan iedereen hier (bij elkaar, inclusief de “makelaars”). Wat jij doet is selectief lezen of wellicht is het geheugen niet meer zo goed (wat ik overigens niet zo lullig bedoel als het leest, er wordt hier nu eenmaal veel gepost). Zie mijn volgende punt.

  @Juan; Ik heb aan het begin van dit jaar/eind van vorig jaar ergens nog geroepen dat de prijzen nog verder zouden dalen vanaf dat punt. Daarbij meen ik mij te herinneren dat ik geroepen heb dat het nog ongeveer 10-15% kan/zal dalen vanaf dat punt. Hierbij duidt ik op transactieprijzen en geen vraagprijzen, want dat is onzin.

  Ik betwijfel of we aan het einde van dit jaar een stijging zullen zien, maar de daling is minimaal op jaarbasis. De grootste daling hebben we allang gehad, deze is alleen voor veel mensen nog ‘onzichtbaar’. Deze is, in de regio Rotterdam (en waarschijnlijk de rest van de Randstad, maar hang mij daar niet aan op), ongeveer 10% tot 20% afhankelijk van de locatie en het type woning en dergelijke.

  Een gemiddelde (sleutelwoord) daling zal niet uitblijven. Maar dat zal voornamelijk komen door de massale trek richting de Randstad. Aangezien dit het economische hart van ons land is, zullen de woningen hier duurder blijven. De overige invloeden die jij o.a. noemt zullen ongetwijfeld een invloed hebben op de prijs, maar alleen op korte termijn en niet heel drastisch (wellicht een mini paniek daling, maar dat betwijfel ik).

  Over de economische ontwikkelingen zal ik kort zijn omdat ik geen zin heb om op dit moment in te gaan op allerlei macro-economische factoren en de ondoorzichtige onzin eromheen. Het feit dat jij en bijna iedereen het niet ziet is naar mijn mening en bescheiden ervaring eigenlijk al genoeg. In mijn looptijd heb ik wat dat betreft altijd gelijk gehad (mazzel, kennis, wie weet?).Wat er gaat gebeuren? Hetzelfde als altijd, het voortduwen van alle technologische ontwikkelingen die ons voorgoed zullen veranderen (IBM heeft inmiddels een “hersen”/semi-biologische chip af).

  Het komt erop neer dat de wijze lessen van Benjamin Graham en zijn pupil Warren Buffett (zeg over de beste man wat je wilt, maar hij heeft verstand van geld verdienen) nog steeds gelden in de huidige markt.

  @tafkaj; Ik kan deze gegevens nergens vinden, dus als jij ze hebt ontvang ik ze graag. En voor de goede orde, de cijfers van het CBS zijn geen echte modale inkomens.

 57. Scrutinizer says:

  Ralph,

  U was reeds volwassen in de jaren ´20? Neen? Dan doet het niet ter zake of je al ¨wat langer meedraait¨ immers de hele naaoorlogse periode was een grote langgerekte periode van voorspoed met slechts de jaren ´70 als iets serieuzere oprisping, maar ook die was in niets met de jaren ´30 te vergelijken. Kortom, argumenteer liever o.b.v. feiten i.p.v. je op ervaring te laten voorstaan want de kennis die je erdoor opdoet is asymptotisch tenzij je heel uitzonderlijke situaties zou hebben meegemaakt, maar gezien je in 1920 zelf geen 20er was (neem ik aan), speelt dat dus geen enkele rol.

  Goed, terzake nu.
  We hebben nu een hogere geaggregeerde schuldquote (d.w.z. totale schuld van overheid + bedrijven + gezinnen als percentage van het BBP) dan in 1929. En met name in NL is dan juist de component hypotheekschuld de hoogste ter wereld. Die ballon zal dus leeglopen in de komende depressie (tenminste in real terms – wellicht dat QEx de prijzen nominaal wel doet stijgen).
  Aan de vooravond van deze depressie (die ik gemakshalve maar WDII noem) staan we niet slechts voor meer schulden dan aan het begin van WDI maar bovendien is onze capaciteit om ons een weg uit de ellende te banen fors afgenomen. Mouwen opstropen en aan de slag! … Ja, destijds misschien maar niet met een vergrijzende bevolking. M.a.w. aan de vooravond van WDII zitten we met een grotere schuldenzeepbel en met een kleinere capaciteit om weer productief te groeien en ons een weg uit de ellende te werken. Gaat het nu dus erger zijn dan toen of minder?

  Ik beschouw mw. Martens als een optimist.
  Over timing laat ik me niet uit omdat allerhande politieke inmenging tot vertragingen kan leiden maar uitstel is geen afstel.

 58. Juan Bemonte says:

  @54 Stankovic, e.a.

  Zou u mischien kunnen overwegen om uw berichten in de eerste persoon te kunnen posten, ipv de 3e persoon die u normaliter hanteert?

  Dank u.

  Juan heeft wel vaker dergelijke verzoeken gehad, de overweging is dan ook vaker gemaakt, helaas: Juan denkt niet datti dat kan.

  Juan heeft ook de neiging om bronnen te vermelden, evenals de titelatuur van mensen, heel lastig allemaal, gaat-i ook niet wijzigen, excuus zo komt het er nu eenmaal uit.

  De vorm is iets dat er is en wat men niet lichtzinnig wijzigt als men er überhaupt al grip op heeft.

  Zoals 55 Ronald schrijft,
  – went u er rustig aan of
  – sla de posts van Juan gerust over.
  Juan heeft immers meer verstand van stierenvechten dan de Hollandse huizenmarkt. 😛

 59. Juan Bemonte says:

  Off-topic over sinaasappelland:

  CONSEJO DE MINISTROS | El IVA de las casas nuevas baja del 8% al 4%
  – Fomento cifra el ‘stock’ de viviendas nuevas a la venta en casi 700.000 pisos
  – Las casas nuevas representan en torno al 50% del mercado inmobiliario
  – Los precios de la vivienda sólo se han ajustado un 22% desde 2007

  Kortom, btw naar beneden van 8% naar 4% wordt niet verwacht het enorme overschot van nieuwe huizen op te lossen. Er staan 700.000 nieuwe huizen te koop, naast 700.00 bestaande.
  De prijzen van huizen zijn SLECHTS 22% aangepast tov 2007

  Kortom: Spanje staat nog wel wat te wachten.

  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/19/suvivienda/1313755262.html

  Buenos días
  Juan

 60. Ron says:

  @Aad

  Zodra er in de economie een zeepbel is ontstaan is de enige oplossing om te zorgen voor een zachte landing. M.a.w. het langzaam lucht uit de bel te laten lopen. Maatregelen die de huizenprijzen op peil proberen te houden zijn gedoemd te mislukken. Een langdurige waardedaling van 2,5% per jaar (ongeveer de inflatie) is een mooi uitgangspunt.

 61. marianne says:

  @62 Ron
  Ben toch bang dat het met de komende recessie niet bij 2,5% per jaar gaat blijven.
  Al helemaal niet wanneer er in Europa weer wat banken overeind gehouden moeten gaan worden, of juist niet want de poen is op.
  En neem maar aan dat die banken peultjes schijten momenteel.

 62. marianne says:

  edit, de tijd van “zachte landingen” is voorbij, dat krijg je ervan wanneer je de verkeerden de hand boven het hoofd houdt en geld in bodemloze putten dumpt.

 63. lorenzo says:

  Juan , dan komt door de vraag die er nu weer is naar Spaanse woningen , vandaar die slechts 22 % ( onzin maar goed voor jullie..) .
  Weet dat 22 % af van ruim 600 % procent stijging sinds 1987 derhalve relatief is (..)

 64. lorenzo says:

  62 :
  ” Een langdurige waardedaling van 2,5% per jaar (ongeveer de inflatie) is een mooi uitgangspunt”

  Voor wie ? de koper / de verkoper ? Wel voor de overheid …..

 65. AVE says:

  @Lorenzo

  Even concretiseren; 600% sinds 1987 en daar is dus sinds 2007 al weer ruim 150% vanaf gegaan.

 66. Ralph says:

  Scrutinizer,

  De vergelijking met de jaren ’30 of zelfs ’70/’80 gaat totaal niet op. De hele wereld is compleet anders. Ook de massale schuld maakt eigenlijk weinig uit. Zeker als je bedankt wat voor uitspraken men al heeft gedaan met Basel III en dergelijke. Schulden kunnen gewoon ‘gerest’ worden. Alles wat nu gebeurt is, zoals je eigenlijk zelf al aanhaalde, politieke onzin. Haantjes gedrag van en door incompetente leiders. Het zal mij dan ook niks verbazen als dit gaat gebeuren. QE geld kan makkelijk ‘kwijt gescholden’ worden, want het is toch niet in omloop.

 67. racekever says:

  @ Juan Belmonte

  Gewoon geweldig om jouw reacties te lezen. Jij hebt tenminste met een paar anderen hier de stier bij de cahones.

 68. Dawg says:

  @68 Ralph

  Politieke onzin?

  “From the 1970s onward, however, the economy has undergone two profound structural shifts. First, the economy as a whole has become much more indebted. Output rose eight times between 1975 and 2007. But the total volume of debt rose a staggering 20 times, more than twice as fast. The total debt-to-GDP ratio surged from 155 percent to 355 percent.”

  “Second, almost all this extra debt has come from the private sector. Take a look at Chart 2 (https://customers.reuters.com/d/graphic s/USDEBT2.pdf). Despite acres of newsprint devoted to the federal budget deficit over the last thirty years, public debt at all levels has risen only 11.5 times since 1975. This is slightly faster than the eight-fold increase in nominal GDP over the same period, but government debt has still only risen from 37 percent of GDP to 52 percent.”

  in:
  http://blogs.reuters.com/great-debate/2009/01/20/us-and-uk-on-brink-of-debt-disaster/

  De wereld heeft zichzelf opgezadeld met een monetair systeem dat de schulden stelselmatig harder laat oplopen dan de inkomens. Is dat dan een probleem? Ja, vroeger of later wel, want er komt een moment dat de schuldenlast zo groot wordt dat de rentelasten niet meer opgebracht kunnen worden. En dat moment lijkt nu te zijn aangebroken.

  Wat jij je misschien nog niet bewust ben, realiseren veel bedrijven, gezinnen en overheden inmiddels wel: meer schuld kan er niet meer bij. Probleem is wel dat met z’n allen gaan aflossen je alleen maar dieper in het schuldenmoeras lijkt te trekken. Dat zie je bijvoorbeeld in Griekenland. daar probeert men het, maar het enige resultaat is dat de economie steeds harder begint te krimpen (afgelopen jaar 4,5%)waardoor de rentelasten steeds moeilijker zijn op te brengen: debt deflation.

  Sinds 2008 modderen we in de westerse wereld maar wat aan in de hoop uit de schulden te kunnen te kunnen groeien. Hoe langer we dat doen, hoe kleiner de kans lijkt te worden dat dat ook daadwerkelijk gaat lukken: de groei stagneert, maar het totaal van de schulden neemt alleen maar toe. Sinds 2008 nam alleen al de overheidsschuld in de westerse werld toe met zo’n 50% en de verwachting van het IMF is dat daar de komende 5 jaar nog eens 50% bij gaat komen.

  http://www.brookings.edu/articles/2010/1101_government_debt_prasad.aspx

  Een reset van de schulden zeg je. En wat moet ik me daarbij dan voorstellen? Dat schuldeisers als pensioenfondsen of banken met een altruistisch gebaar zichzelf om zeep zullen helpen door van hun vorderingen af te zien? Dat China haar claim van 2 triljoen op het rijkste land ter wereld zomaar zonder slag of stoot zal opgeven? Zand erover, streep erdoor?

  Ik zou me maar eens verdiepen in de aard van het schuldenprobleem als je niet op een slechte dag op een onaangename manier mee geconfronteerd wil worden:

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/33/De-Grauwe-Alleen-ECB-kan-euro-nog-redden.xml

 69. lorenzo says:

  67 , maar wat een winst he , heerlijk …

 70. AVE says:

  @71
  Ja, inderdaad, snel incasseren!

 71. Heinster says:

  @AVE 132%(=22×6) om precies te zijn ;).

  Het zijn interessante prijzen waar ik met mijn spaargeld nog wel even blijf wachten met het kopen van mijn eerste huis.

  Maar ik zeg jullie eerlijk wel in het achterhoofd bang te zijn voor hyperinflatie.

 72. Juan Belmonte says:

  racekever,

  Dankuwel, een compliment is een witte doek:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stierenvechten

  Cojones: Juan verbaast zich gewoon over het gebrek aan logica die anderen hanteren.

  Huis kopen in 2011: Slimme Z ! (wetende dat k.k. ging vallen en HRA op lange termijn eraan is). Dat is bij de wilde spinnen af, que moro tienen., ze zijn (nog steeds) Kamikazkopers aan het kweken.

 73. Juan Belmonte says:

  Dawg: De wereld heeft zichzelf opgezadeld met een monetair systeem dat de schulden stelselmatig harder laat oplopen dan de inkomens.

  Exact, en dat hebben we hier eerder gezien.

  Dat is precies de reden waarom aflossingsvrij in de mode geraakt is (anders waar de hogehuizenprijzen onbetaalbaar voor starters) en de Vereniging Eigen Huis zich inmiddels beter Vereniging Geleased Huis kan noemen 🙂

 74. nhz says:

  Ralph:
  Wat er gaat gebeuren? Hetzelfde als altijd, het voortduwen van alle technologische ontwikkelingen die ons voorgoed zullen veranderen (IBM heeft inmiddels een “hersen”/semi-biologische chip af).

  die chip van IBM heeft heel weinig te betekenen, en het heeft echt helemaal niks van doen met hoe onze hersenen werken (men weet niet eens hoe die werken, en ik denk dat we er de komende generaties ook nog niet achter gaan komen).

  Ik denk wel dat er nieuwe technologische doorbraken komen, een zware recessie is daarvoor meestal een goede voedingsbodem omdat dan de grote spelers (bijv. de energieviespeuken die alternatieve energie tegenhouden) minder macht krijgen.
  Maar wat het wordt is per definitie onvoorspelbaar; persoonlijk zou ik eerder gokken op bio-engineering (genetisch reprogrammeren, stamcellen) en nieuwe energie technieken (kleinschalige kernfusie, koude kernfusie, warpdrive).

 75. nhz says:

  Ron:
  Zodra er in de economie een zeepbel is ontstaan is de enige oplossing om te zorgen voor een zachte landing.

  Maar als je met een raket zonder parachutes omhoog schiet en pas na het bereiken van het hoogste punt van de parabolische baan gaat nadenken over een zachte landing, dan is het echt te laat 🙂
  zachte landing, in your dreams …

 76. nhz says:

  Dawg:
  @68 Ralph

  Ik zou me maar eens verdiepen in de aard van het schuldenprobleem als je niet op een slechte dag op een onaangename manier mee geconfronteerd wil worden:

  ik geef Ralph in zoverre gelijk dat een reset aantrekkelijk lijkt omdat het overgrote deel van de politici en het kiesvolk stevige schulden heeft, en dus lekker zou profiteren van een totale reset. Maar ik ben het met Dawg eens dat het een onbenullig idee is, omdat juist de mensen die nu aan de touwtjes trekken helemaal geen belang hebben bij een totale rest; die hebben er juist belang bij de schuldslaven levenslang uitgeknepen blijven worden. Dus gaat niet gebeuren.

  Hooguit gaat de politiek proberen om de schulden van de scheefleners enz.naar andere bordjes te schuiven, dus die van de spaarders en belastingbetalers. Daar zijn ze erg goed in, de afgelopen jaren deden ze niet anders dus ze zullen ongetwijfeld nog van alles proberen, steeds brutaler, ‘in het algemeen belang’ uiteraard.

 77. Ralph says:

  @Dawg; Ik vind het aardig van je om te zeggen dat ik mij er meer in moet verdiepen, maar mag ik jou dan aanraden om een paar lessen economie te volgen en alle zeitgeist/money as debt onzin te laten voor wat het is, onzin?

  Het is vrij moeilijk discussiëren als de theoretische kennis van de ander vrij beperkt is.

  Wat betreft de ‘reset’google het eens. Dat geintje is al heel vaak gebruikt door verschillende landen die nu ook allemaal nog bestaan. De hoeveelheid schuld maakt relatief weinig uit. Het probleem is dan ook véél minder erg dan de meeste mensen momenteel denken vanwege de media en dergelijke. Daarbij ontken ik overigens niet dat er geen problemen zijn, laat dat duidelijk zijn.

 78. nhz says:

  @79(Charlie):
  kortom, de spaarrente bij Rabo gaat nog langer zeer laag blijven. Tuinbouw is TBTF, dus moeten de spaarders er voor opdraaien.

  @80(Ralph):
  reset is “véél minder erg” als je lekker veel schuld hebt ja. Maar als je flink spaarsaldo of andere uitstaande vorderingen hebt is het een regelrechte overval. Je doet net alsof die schulden zomaar doorgestreept kunnen worden, maar dat kan alleen door het geld van de schuldeisers af te pakken. Moet je vooral doen, dan zullen scheefleners een generatie lang niks meer kunnen lenen voor een huis (of whatever) of een torenhoge rente moeten betalen.

 79. Vedder says:

  @80 Ralph

  “Het is vrij moeilijk discussiëren als de theoretische kennis van de ander vrij beperkt is”

  Soms begrijp je iemand beter als je weet waar hij vandaan komt, vandaar de open en oprechte vraag: waar heb jij je theoretische kennis opgedaan? Academische graad? Professionele kwalificaties?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*