Hypotheekverstrekkers maken minder snel uitzondering

Hypotheekverstrekkers gaan minder soepel om met uitzonderingsgevallen. De gedragscode onder verstrekkers bepaalt dat maximaal circa vijf keer het bruto inkomen als lening wordt verstrekt. De norm is inmiddels aangescherpt naar 3,5 tot 4,5 keer. Bij individuele gevallen mogen banken van de norm afwijken. Michiel Kwaaitaal, directeur marketing hypotheken bij ING Retail, constateert dat scherper wordt gekeken naar deze afwijkende gevallen.

Tot vorig jaar gingen banken sneller overstag om de aanvraag van uitzonderingsgevallen te honoreren. Dat geschiedde onder druk van veelal buitenlandse nieuwkomers op de hypothecaire markt. De NVM constateerde dat er voor 30% tot 40% boven de regels werd verstrekt. Ger Hukker, voorzitter van de NVM, acht uitzonderingen in veel gevallen nog steeds legitiem. Een student die bijvoorbeeld een opleiding tot arts volgt kan best een hogere hypotheek krijgen.

Jan-Kees Duvekot, bestuursvoorzitter van LMV, wijst op de invloed van onzekere consumenten op de woningmarkt. Door een gebrek aan vertrouwen in de economische ontwikkelingen stellen ze de aankoop van een huis uit of af. Volgens Duvekot kan het geen kwaad dat consumenten beseffen dat je niet alles op de pof kan kopen.

Bron : Vastgoed

Share Button
Tagged with:
31 comments on “Hypotheekverstrekkers maken minder snel uitzondering
 1. bear says:

  En dit is de hoofdreden dat de huizenprijzen onder druk staan en dalen. Mensen krijgen niet meer het geld van de bank om het huis te kopen wat ze tot voor kort wel konden kopen (en waardoor de huizenprijs is gestegen).

  De betaalbaarheid is simpelweg minder dan voorheen.

 2. Get a life! says:

  Tja, zelfs bij 5 a 6x het jaarsalaris waren huizen te duur. Maar daar komt binnenkort allemaal verandering aan.. Het positieve sentiment van de afgelopen 2.5 maand lijkt langzaam aan weer om te slaan (zie massaontslagen, slechte cijfers us etc.)

 3. Marktfundamentalist says:

  In de jaren 80 kon je als fabrieksarbeider met je gezinnetje als enige kostwinner een kleine arbeiderswoning kopen.

  Nu heten diezelfde slecht onderhouden huizen “originele jaren 30 woning” en heb je twee goede (HBO/WO) salarissen nodig om hetzelfde huis te kopen.

  We zijn met elkaar op dit vlak “armer” geworden in NL!

 4. M says:

  Klopt dat we zijn doorgeslagen, maar je moet je er niet in vergissen dat ouderdom soms ook bijdraagt aan charme. Er gaan ook wel eens auto’s van jaren geleden over de toonbank voor meer dan de originele aankoopprijs. Zijn we dan ook armer geworden?

 5. H says:

  ‘Een student die bijvoorbeeld een opleiding tot arts volgt kan best een hogere hypotheek krijgen.’

  Een student die een huis koopt? Wat is er gebeurd met minimaal 10 jaar keihard werken, veel sparen en dan na 10 jaar je eerste kleine huisje kunnen betalen?

  ‘Vroegah’werd de aankoop van een huis als een vastgoedtransactie beschouwd: complex, duur, iets voor specialisten.

  De laatste jaren werd een huis gekocht alsof het een ‘pakje boter’ was. Een pakje dat bovendien ‘vanzelf’ steeds meer waard werd.

  Liefde maakt blind, hebzucht maakt nog blinder, doofstom en arrogant (een student heeft immers ‘recht op’ een koopwoning?).

  Als we in Nederland niet op korte termijn ECHTE toegevoegde waarde gaan leveren door de handjes te laten wapperen in plaats van ‘het wordt vanzelf meer’ en de bekende commercieel gebakken-lucht-toegevoegde- waarde, dan zullen zelfs de gasinkomsten van de BV Nederland nog wel eens kunnen tekortschieten en gaan we IJsland en Ierland achterna.

 6. Niek says:

  @Marktfundamentalist(3):
  inderdaad, bij mij in de stad anno 1990 piepkleine arbeiderswoning 35-45.000 gulden; dezelfde woningen kosten nu 170-220K euro. Het enige verschil is een nieuw verfje, en wellicht soms een opgeknapte keuken of douche of een extra dakraampje. Maar dan woon je wel in een echte opgeleukte arbeidersbuurt voor welgestelden 😉

 7. Niek says:

  @H(5):
  voor zover ik mij herinner produceerde medicijnen tamelijk veel ‘gesjeesde studenten’. Je zal zo’n grapjas maar 6x zijn toekomstig inkomen geleend hebben en na vele jaren vaststellen dat hij zijn studie niet afgemaakt heeft en ook niet van plan is dat ooit nog te doen …

  Het verbaast mij ook dat ze mensen tegenwoordig zo gek krijgen om, op hypotheek, studentenkamers te KOPEN in plaats van te huren zoals vroeger (en dan ook nog kopen voor de prijs waarvoor je in mijn studentijd twee komplete huizen kocht). De tijden zijn veranderd schijnbaar, toch bekruipt me het vermoeden dat dat allemaal een vlaag van verstandsverbijstering zal blijken te zijn.

 8. Eric says:

  Als we uitgaan van een modaal inkomen van 30.000 euro bruto maal 4,5 is dat 135.000 euro.

  Dit zou de gemiddelde prijs moeten zijn voor koopwoningen in Nederland.

  Maar niet beide inkomens meegenomen in een 125% tophypotheek!

  Een zeer goede ontwikkeling van de hypotheek verstrekkers, op deze manier komen de prijzen nog sneller naar beneden.

  Uiteraard vindt Ger Rukker dat uitzonderingen in veel gevallen (naar boven dus) legitiem, deze pipo doet er werkelijk alles aan om de bubble in stand te houden….

 9. bear says:

  @eric: Modaal is niet ‘het gemiddelde inkomen’. Modaal is het inkomen wat de meeste Nederlanders verdienen, maar dat is niet noodzakelijk het gemiddelde.

  Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaal_inkomen

 10. M says:

  Van wikipedia overleg (wikipedia is overigens totaal niet betrouwbaar als het om dit soort politiek gevoelige informatie gaat):

  Modaal loon: het loon dat genoten wordt door de “modale werknemer”, zijnde de werknemer met een gezin met 2 kinderen beneden 16 jaar en een inkomen dat juist beneden de premiegrens van de verplichte ziekenfondsverzekering (ca.1992:ca.f.60.000 per jaar) ligt (Referentie: MBZ;Grote WP Enc.,9de druk(1992),s.v.Modaal;BTB) Johan Lont 24 aug 2005 14:14 (CEST)

  Best een politiek beladen term, nietwaar? Wordt overal gebruikt om van alles en nog wat te onderbouwen, maar kontje bij paatje weet niemand eigenlijk waar het over gaat.

 11. nijn says:

  Dit zegt het CBS er over:
  [i]Het begrip modaal inkomen wordt door het Centraal Planbureau gebruikt voor koopkrachtoverzichten. Het is
  vastgesteld als het brutoloon van een alleenverdiener in de marktsector met een partner en twee kinderen en
  valt (voor de wijziging van de ziektekostenwet in 2006) net onder de premiegrens Ziekenfondswet[/i]

 12. M says:

  Niet echt een duidelijke definitie dus…

  “Het” brutoloon van een etc…? Gaat het dan over gemiddelde? Mediaan? Wordt “het” getal door Jan-Pater bepaald? Wouter Bos?

  Vragen, vragen, vragen.

 13. M says:

  Of is het echt zo ver gekomen dat het modaal inkomen enkel wordt bepaald door de premiegrens ziektewet??????

  Dat is erg bijzonder, want in dat geval zal het aanzienlijk onder het gemiddelde liggen.

  Dat houdt de mensen natuurlijk wel tevreden, weten dat je meer dan “modaal” verdiend….

  Hahaha, wat een grap!

 14. Fab says:

  Het enige wat er is gebeurd in de loop der jaren, is een enorme toename van de geldhoeveelheid. Je betaalt een hoop geld meer voor hetzelfde.

  Huizenbezitters hebben zichzelf jarenlang gefopt.

 15. bear says:

  OK, dus:

  Modaal = ‘Doorsnee Nederlander’ volgens de laatste modetrends.

 16. M says:

  @Bear

  Nee, juist niet.

  Modaal is gefrabiceerde Nederlander met een dusdanig laag inkomen dat zoveel mogelijk andere Nederlanders daarna kijken en denken het zelf toch goed voor elkaar te hebben omdat ze geloven dat Modaal doorsnee is.

 17. M says:

  Tja, daar raak ik zelfs even van in de war.

  Gefrabiceerde = gebafriceerde.

 18. M says:

  Ehh…

  Gefabriceerde?

 19. Nicodemus says:

  Ik volg dit hier al een tijdje en één ding is me nog altijd niet duidelijk: vanwaar komt het woord rommelkrediet? Van de weinige keren dat ik heb opgelet in de lessen economie is me bijgebleven dat de bank altijd aan het langste eind trekt. Bij betalingsmoeilijkheden verkoopt men het zootje zodat de bank haar geld terugkrijgt. De rommel=misérie zit dus nooit bij de bank maar bij de ‘eigenaar’ (geweest).
  Juist doordat de bank ver boven de waarborgen geld leende (al dan niet aan mensen die het zich konden veroorloven of niet) zijn de huizenprijzen disproportioneel gestegen.
  Als ik een bankdirecteur hoor zeggen dat 2 jaar geleden niemand dit heeft zien aankomen is hij a)incompetent b)dom c)arrogant d)de 3 vorige!

  Voor de bank volstaat het dus om het pand te verkopen tegen de “werkelijke” prijs en het “verlies” bij te passen met de woekerwinsten uit het verleden.

  Sorry, ‘t moest er effe uit!

 20. M says:

  Nou goed, het moge duidelijk zijn dat “modaal inkomen” behoorlijk uit de lucht gegrepen is maar wel continu gebruikt wordt om allerlei politieke ingrepen te onderbouwen.

  Churchill zei het ook al: Never trust a statistic unless you’ve manipulated it yourself.

 21. xandr says:

  @M: nuttiger is mediaan van het huishoudinkomen. Per CBS ongeveer EUR 45,000. Dan is het ook nog zo dat de helft van NL in een huurhuis woont, het merendeel in sociale woningbouw, en dat deel heeft grotendeels een lager-dan-gemiddeld inkomen. Dus huizenkopers hebben gemiddeld een hoger inkomen.

  Zeg bijvoorbeeld 3,5 x 60k = 210k gemiddelde huizenprijs. Of – ander scenario – 2,5 x 50k =125k.

 22. M says:

  @xandr

  Voor het publiek zou het inderdaad een stuk nuttiger zijn als er een wat “hardere” en “objectievere” maat gebruikt zou worden.

  Voor de politiek natuurlijk niet, die trekken het liefst zoveel mogelijk rookgordijnen op.

 23. Eric says:

  Prijzen bestaande koopwoningen dalen verder

  De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in april 2009 gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2008. Dit is de derde maand op rij dat de prijzen van koopwoningen lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

  Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in april 2008. Vrijstaande woningen daalden met 3,2 procent het meest in prijs. De prijsdaling van twee-onder-een-kapwoningen was met 0,4 procent het kleinst.

  Vergeleken met maart 2009 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,6 procent. Alle typen woningen waren goedkoper, met uitzondering van twee-onder-een-kapwoningen. De prijzen van tussenwoningen daalden met 1,2 procent het meest.

  Het aantal transacties was voor de zesde maand op rij fors lager dan een jaar eerder. In april wisselden ruim tienduizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna een halvering ten opzichte van april 2008. Van alle woningtypen en in alle provincies liep het aantal verkopen fors terug.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-05-20-m11.htm

 24. sd says:

  @marktfundamentalist (3)
  Onzin. Het kan nu nog steeds hoor.
  Ik kan prima met 1 salaris zo’n huisje kopen en zit dan nog ruim onder de 4.5x jaarsalaris.

 25. sd says:

  En nog eentje dit FLINK overdrijft. Ik wordt er zo moe van.

  Die arbeiderswoningjes van 30k gulden vroeger (20 jaar geleden) zouden nu dus bijna 50k gulden waard zijn (inflatie).
  Salarissen stijgen meer dan inflatie dus huizenprijzen kunnen ook meer stijgen. Daarnaast zijn er 2 inkomens tegenwoordig, wat een verdubbeling betekent van wat voor huis men kan kopen.

  Tegenwoordig gaan in bepaalde gebieden in NL deze woningen voor nog geen 150k weg.
  Dat is PRIMA te betalen met 1 inkomen.

 26. Niek says:

  @M(10):
  als dat klopt dan is dat niet best; 60.000 gulden in 1992, het is nu 31.000 euro. Dan zou de inkomensgroei veel kleiner zijn dan ik dacht, en vér onder de inflatie.

  Ik vermoed dat de definitie weer eens gewijzigd is en dat je aanname van (16) de verklaring is. Als je de CBS gegevens bekijkt dan verdient (‘besteedbaar inkomen’) 95% van de Nederlanders bijna hetzelfde, binnen een bandbreedte van +/- 10%. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, 95% is inclusief uitkeringen en een hoop topmanagers en politici, onmogelijk.

 27. Niek says:

  @sd(25):
  weer de gebruikelijke onzin …

  “Salarissen stijgen meer dan inflatie dus huizenprijzen kunnen ook meer stijgen.”

  Zeker weer wat keniaanse economie gestudeerd? Salarissen die harder stijgen dan inflatie is op langere termijn vrijwel onmogelijk, simpele logica is voldoende om dat in te zien (maar de kenianen hebben geen last van logica). Afgaande op CBS cijfers was de (persoonlijke) inkomensgroei afgelopen 10 jaar overigens iets minder dan de inflatie, maar geen idee of dat echt klopt.

  Historisch gezien (diverse degelijke studies) stijgen huizenprijzen 0.5-1.5% extra boven inflatie; die 0.5% is voor NL (350 jaar) en die 1.5% voor UK (150 jaar). Daarvan moet je dan wel onderhoud, belasting enz. betalen.

  “Daarnaast zijn er 2 inkomens tegenwoordig, wat een verdubbeling betekent van wat voor huis men kan kopen.”

  nee, het is precies andersom: er zijn tegenwoordig twee inkomens nodig om hetzelfde huis te kopen. Dus in plaats van 1 persoon moeten er nu twee personen ploeteren voor hetzelfde inkomen. Daarbij is het dan ook nog zo dat de belastingbetaler ze uitgebreid financieel helpt met de kinderopvang en het betalen van de hypotheek, maar ook dat is geen winst maar verlies IMHO.

 28. M says:

  @sd (25)

  Dat van die verdubbeling is niet correct.

  Een boer die volledig zelfstandig is consumeert niet meer of minder dan wat hij produceert. Gaat zijn vrouw ook werken dan hebben ze dubbele productie, maar ook consumptie. Ze kunnen er dan voor kiezen om een extra boerderij te bouwen, maar zouden de capaciteit van de vrouw ook kunnen gebruiken om iets anders te produceren. Kiest ze voor dat laatste dan zal de boerderij daar niet direct door in waarde stijgen; het blijft immers hetzelfde gebouw.

  Als er in de maatschappij in zijn geheel meer vrouwen gaan werken dan ontstaat dezelfde keuze: men kan ruimer gaan wonen, of hetzelfde huis aanhouden en de extra capaciteit gebruiken voor andere (luxe) producten. Wederom is er in dat laatste geval geen enkele reden waarom een woning in waarde zou moeten stijgen.

 29. M says:

  Dit in aanvulling op Niek. Wat ik zeg komt op hetzelfde neer.

  En sd, om dat te snappen hoef je enkel logisch na te denken. Economie is echt niet moeilijk, het is zelfs zo simpel als wat.
  Wat het zogenaamd moeilijk maakt is die Keyniaanse onzin. Die klopt gewoon niet. Daar gaat het vaak mis: logica proberen te snappen die niet knopt is geen eenvoudige zaak.

  De basisregels van economie zijn gemakkelijk: het is een gesloten systeem. Wat geconsumeerd wordt, moet eerst geproduceerd zijn. En wat werkt voor één enkele zelfvoorzienende boer werkt exact hetzelfde op een grotere schaal.

 30. sd says:

  Verdubbeling van inkomens is wel degelijk een reden dat prijzen stijgen.
  De reden is dat mensen hun huis voor zoveel mogelijk willen verkopen.
  Mensen met meer geld kunnen nou eenmaal meer bieden.

  Stijgen van salaris is wel degelijk meer dan de inflatie voor mensen die een huis kunnen kopen.

 31. M says:

  sd

  De reden is dat mensen hun huis voor zoveel mogelijk willen verkopen.

  Ik ga er van uit dat verkopers altijd zoveel mogelijk willen vangen. Dat geldt niet enkel voor huizen. Je hebt hier dus niet een unieke reden te pakken die speciaal en enkel op de woningmarkt van toepassing is.

  Het enige waardoor de prijs zo kunnen stijgen bij extra (algemene) productiecapaciteit in de markt (vrouwen) is als huizenproductie bewust geremd wordt terwijl de vraag wel stijgt.

  Je zou kunnen stellen dat daarvan enigszins sprake is in Nederland, maar een extra inkomen zal zeker niet zonder meer tot stijgende huizenprijzen leiden.

  Overigens vind ik het erg terecht dat je net een huis hebt aangeschaft als ik je zo hoor praten hoor. Jij zit met jouw logica in de markt, ik sta er met de mijne buiten. De toekomst zal uitwijzen wie de betere beslissing maakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*