Rabobank & ABN: ‘Huizenprijzen stijgen in 2010’

Banken verwachten dat de woningmarkt in 2010 aantrekt.

De huizenprijzen zullen weer stijgen en het aantal afgesloten hypotheken neemt weer toe, verwachten ABN Amro en Nederlands grootste hypotheekverstrekker Rabobank.

zie ook: Huiseigenaren massaal in problemen

Martijn de Jong TennekesMisschien valt het aantal transacties nog bescheiden uit, maar dat komt doordat we van heel ver komen”, zegt

woningmarkteconoom Martijn de Jong-Tennekes van de Rabobank. Hij verwacht dat de prijzen in de loop van 2010 omhoog gaan. Hij baseert zich op een prijsanalyse die hij heeft uitgevoerd van organisaties die huizenprijzen publiceren, zoals makelaarsvereniging NVM en het Kadaster.

zie ook: Vrees je ontslag? Dan koop je nu niet

Hij wordt bijgestaan door hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro. Volgens De Jong is de economische recessie zwaar overschat. “De productie daalde veel harder dan de consumptie. Daardoor hebben bedrijven ingeteerd op hun voorraden.” De bankeconoom meent dat bedrijven weer meer moeten produceren, wat positief is voor de werkgelegenheid en dus ook voor de woning- en hypotheekmarkt.

zie ook: ING Economisch Bureau: Wachten met uitgeven

Hoewel ABN Amro en Rabobank geen exacte cijfers noemen, zijn de bankeconomen beduidend positiever dan onafhankelijke woningmarktdeskundigen. Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, verwacht dat de huizenprijs en de hypotheekmarkt op korte termijn aantrekt. “Op de langere termijn verwacht ik echter een afkalvende groei. “

bron: PZC

Share Button
Tagged with:
89 comments on “Rabobank & ABN: ‘Huizenprijzen stijgen in 2010’
  1. ll says:

    Uitstel van executie, eerst omhoog en daarna omlaag ?

    Zijn dat de stimulenrende overheidsmaatregelen, die prijsopdrijvend zijn ?

    Kunnen we economen nog vertrouwen ?

  2. ll says:

    Een ding is duidelijk, de modellen die de economen hebben gebruikt, hebben deze crisis niet zien aankomen……..

    Kunnen ze nu wel de toekomst voorspellen, dacht het niet, de modellen werken niet meer……

    Niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien…..

  3. Joselito says:

    “Hoewel ABN Amro en Rabobank geen exacte cijfers noemen, zijn de bankeconomen beduidend positiever dan onafhankelijke woningmarktdeskundigen.”

    Dat mogen we van Hogehuizenprijsminnend Nederland ook verwachten. 🙂

    Voor de woningmarkdeskundigen mogen we verwachten dat ze een zelfstandige, onafhankelijke visie hebben.

    Van overheidsorganen mogen we verwachten dat ze in alle openheid en eerlijkheid statistieken publiceren.

    Van de media mogen we verwachten dat ze zaken die onduidelijk zijn of tegen boerenverstand ingaan, aan de kaak stellen.

    We gaan het allemaal meemaken 🙂

  4. KariZ says:

    ‘Hij wordt bijgestaan door hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro. Volgens De Jong is de economische recessie zwaar overschat.’

    HAHAHAHAHA! Indien de overheid niet was bijgesprongen had hij nu werkloos thuis gezeten!

    Schaamteloos gewoon.

  5. irene says:

    Beide heren zijn belanghebbenden. De hypotheken staan niet op de balans van de banken, maar als de waarde van het onderpand gaat zakken, moet dit tekort worden afgeboekt van het eigen vermogen. Dan wordt dit precair, want juist die balansen moeten nu omhoog.

  6. irene says:

    @ 5 Correctie, het eigen vermogen moet omhoog.

  7. lorenzo says:

    Bedenk , de enorme welvaart van de afgelopen 20 jaar is gedreven door financiele analfabeten ( cirka 80 % van de mensen..) die nu moet worden voorgehouden dat de huisjes prijzen gaan stijgen.
    Geef het volk brood en spelen !

  8. s says:

    Positief,

    is maar net hoe je er tegen aan kijkt.

  9. Marketwatch says:

    Kunnen deze “geleerden” deze blijde boodschap dan ook even verkondigen aan gemeentes/provincies zoals Assen, NBrabant, Noordoost groningen etc…

  10. piet says:

    Als je het maar lang genoeg in het rond schreeuwt dan is er altijd wel een groep die het gaat geloven. Maar de RABO heeft natuurlijk als grootste hypotheek verstrekker heel veel eigen belang bij een niet nog verder wegzakken van de prijzen!!! Zegt het voort.

  11. slurf says:

    “Hoewel ABN Amro en Rabobank geen exacte cijfers noemen, …”. Kortom, het is niet te onderbouwen, maar ze roepen maar wat het beste uitkomt. De wens is de vader van de gedachte of zoiets?

    Helaas: too little, too late. Er is door velen gegokt op de vastgoedmarkt en er zal door nog meer worden verloren. Dat krijg je met een op fiat geld gebaseerd piramidespel.

  12. Klaas2 says:

    Typisch

    typisch deze website, als er negatief nieuws is wordt het altijd genoemd ..

    Als het positief is soms, en dan staan er linkjes tussen die we redacteur erbij heeft gezet omdat het “te positief” is voor de woningmarkt.

    Stemmingmakerij dus

  13. J.Vermeulen says:

    Rabo,ABN,NVM,

    Het predikt allemaal voor eigen kerk. Ze hebben het meeste belang bij hoge huizenprijzen. Volgens mij komt de markt weer los als er een correctie van zo’n 25% op de exorbitante stijgingen -van meer dan 100% de laatste tien jaar- heeft plaatsgevonden. De bubble moet er eerst uit.
    Dan pas komen de mensen met de lagere inkomens weer in aanmerking voor een hypotheek. De groep waarvoor de hypotheekrenteaftrek nu juist was bedoeld en die het niet meer krijgen.
    De stelling was toch: Hypotheekrenteaftrek om het voor de mensen met de laagste inkomens met steun van de overheid mogelijk te maken een huis te kopen.
    Dit hele instrument maakt het nu juist onmogelijk en moet duidelijk worden aangepast.

  14. Peter says:

    “De productie daalde veel harder dan de consumptie”

    Dus het vertraagd doordringen van de financiële realiteit in de hoofden van de mensen na jaren met geleend geld zonder zorgen Sinterklaas spelen is voor de banken de basis om te stellen dat de crisis echt niet zo erg is als de niet consumptieve cijfers stellen? Kennelijk is consumptie de oorsprong van onze welvaart in de ogen van deze economen.

    Op basis hiervan alsmede PUBLIEKE cijfers van belangen groepen, trekken ze de conclusie dat de markt weer gewoon verder gaat stijgen. De gedachte dat de consumptie als gevolg van het geringere gemiddelde inkomen in Nederland en de oplopende kosten (waardoor effectief het besteedbaar inkomen omlaag zal gaan) zal afnemen kan er niet bij de heren bankiers kennelijk niet in.

  15. ll says:

    @ 14 “De productie daalde veel harder dan de comsumptie ” , maar dat vraag ik me allang af, waarom daalde de productie……

  16. michzelluf says:

    @2

    Voorspellen kan ook weinig, omdat het een frauduleus systeem is dat inwerkt op het gedrag/vertrouwen van mensen.

    Wie bepaald wanneer welk geld in de wereld wordt gezet?

    Kijk naar de chantage van de FED om het systeem te laten vallen wanneer die 700 Biljoen er niet doorheen kwam…en daarbij te dreigen met martial law.

    Gelduitgifte is centraal geregeld en bij voorbaat macht gerelateerd.

    http://www.pimco.com/LeftNav/Featured+Market+Commentary/FF/2009/McCulley+10-09+The+Uncomfortable+Dance+Between+V%E2%80%99ers+and+U%E2%80%99ers.htm

  17. michzelluf says:

    @ 15

    Er heerste angst in oktober 2008 door de onzekerheid m.b.t het financiële systeem.

    Als afnemer van producten wachtte af wat ging komen. Afwachten betekend dat de distributieketen tot stilstand komt.

    Er kwam dus een diepte val…
    Door een diepe val, is de kans om tijdelijk omhoog te komen dan ook logisch(daarin zitten we nu)

    Het is de vraag hoe lang dit blijft doorsudderen…

    The unfortunate reality is that unconventional policies are unconventional because no one really understands how they work. Whisper it quietly, but these policies may be no more than the ultimate economic placebo. Placebos can, of course, work wonders, but their best work is in the mind. Our central bankers are re-inventing themselves for a “new age” economy. They are no longer economic scientists but, instead, mystics who are hoping to persuade the rest of us of their miraculous powers.

  18. kees says:

    We zijn eruit, we leven volgend jaar ook nog en de 80% analfabeten gaat gered worden, zelfs de DSB sukkels.
    Spaarders die bv. nu 100K hebben zullen daarvan over een periode van een jaar of 5 tot max. 10 verlost worden; ook geen box 3 ellende meer 🙂
    Hoe gaat het met de productie als de opgepotte arbeid je ontfutseld wordt?

  19. Peter says:

    @12: Klaas2,

    “Typisch

    typisch deze website, als er negatief nieuws is wordt het altijd genoemd ..

    Als het positief is soms, en dan staan er linkjes tussen die we redacteur erbij heeft gezet omdat het “te positief” is voor de woningmarkt.

    Stemmingmakerij dus”

    Dat kun je vinden, maar dat is enkel jou mening zonder enige onderbouwing. De meetbare feiten spreken eerder voor de gedachte dat de heren bij de banken de boel lopen te flessen en een stemming proberen te maken voor eigen bestwil. Zij zijn immers grote belanghebbenden bij een stijgende huizenprijs, en zullen niet geneigd zijn een eerlijk beeld te scheppen van de huizenmarkt.

    Verder, ik heb het hier al eens eerder gezegd, geen enkele vorm van kritiek is mogelijk met de gedachtegang zie je hier aantoont, laat staan waarheidsbevinding. Feiten die op iets “negatiefs” duiden kun je niet wegstrepen met positieve wensen die niet onderbouwd zijn.

    Voorbeeld:

    Als dit een rechtszaal zou zijn en de verdachte zou zeggen dat hij het echt niet heeft gedaan, dan zou met jou manier van redeneren er al geen reden meer zijn voor een veroordelen. Er was iets negatiefs, namelijk hij is verdacht op basis van een feitelijke aanwijzing en iets positiefs, namelijk dat hijzelf beweerd onschuldig te zijn.

    Streep deze twee tegenover elkaar weg en je kunt hem dus niet meer veroordelen ook al was de aanwijzing een onomstotelijk feit van schuldig zijn.

    Het altijd maar die middenweg willen zoeken ongeacht een eerlijke/zinnige weging op basis van feiten of begrip van de materie is de grote ziekte van de Nederlandse samenleving. Iedereen te vriend willen houden die je iets kan maken (bonden en andere belangen organisaties) en de rest verkeerd nemen. In het geval van overheden is dit zelfs geworden tot een vorm van corruptie die tot norm is verheven en waar een groot deel van de bevolking belanghebbende is geworden.

    We noemen het tegenwoordig eufemistisch democratie, een mooie term om zelfbeschikking aan banden te leggen en van een legitiem laagje vernis te voorzien.

  20. matthijs says:

    Ben ik de enige die “Hogehuizenprijsminnend Nederland” stom vind klinken?

  21. Fab says:

    quote:
    “De productie daalde veel harder dan de consumptie. Daardoor hebben bedrijven ingeteerd op hun voorraden.”

    Waar hebben bedrijven nieuwe voorraden voor nodig dan? En bij een economische bubbel vindt altijd overproductie plaats. Die wordt bij het inklappen van de bubbel niet vervangen, de bubbel is namelijk over.

  22. S says:

    Plus: aanvullen van de voorraad betekent niet dat er ook echt meer verkocht wordt…

  23. Peter says:

    @16: michzelluf,

    Laat ik zeggen dat de link die je geeft nogal onlogische conclusies bevat die meer gedreven zijn door wishful thinking dan verifieerbare feiten. Uiteindelijk wordt er gewoon een vlucht vooruit gemaakt om de gevolgen van fouten uit het verleden uit te stellen nog eens erger over te doen. De aanpak en theorie van een bejubeld man (Keynes), welke aan de basis staat van de hedendaagse macro economie en de daarmee ook de aantoonbaar gefaalde modellen wordt *weer* als uitgangspunt genomen voor een nieuw model.

    En alle missers uit het verleden worden op conto van de vrije markt theorie geschoven, waarbij alle gedwongen en geforceerde niet vrije acteurs op die markt gemakshalve buiten beschouwing worden gelaten. Vervolgens wordt men met deze kortzichtigheid weer gestrekt in de religie dan de realiteit zicht wel weer zou aanpassen aan de maakbare perceptie, i.p.v. andersom.

    Daarnaast staat er onzin in als dat vandaag de beste indicator voor morgen is….wat enkel waar is als je helemaal niets begrijpt van het systeem en geen enkele inhoudelijke inschatting kan maken. Het beste is dus om een eenvoudig en gemakkelijk begrijpbaar systeem te hebben. Beslist transparanter en daarmee waarschijnlijk ook eerlijker. Er moet een einde komen aan alle financiële hocus pocus, i.p.v. van een uitbreiding daarop die op mystiek is gebaseerd en de risico’s verborgen houd voor de meerderheid van acteurs op de markt. We komen namelijk net van zo’n systeem af en dat is plotsklaps geïmplodeerd to velen verassing. Het zit nu aan een infuus op kosten van jou, mij en ons machteloze nageslacht.

    Slaap lekker verder mensen!

    De oude economen welke meer met religie te maken hebben dan met wetenschap zijn volksvijand nummer 1 en hoe meer mensen daar achter komen hoe sneller het puinruimen van start kan gaan.

  24. Realist says:

    De Rabobank denkt alvast vooruit en introduceert begin 2010 de OpZouten Hypotheek. Aan het einde van de looptijd gegarandeerd geen cent afgelost en niets opgebouwd, dus inpakken en wegwezen.

    Alles om de balanswaarde van het onderpand maar te verhogen bij de (schijn)veiligste bank van NL.

  25. michzelluf says:

    @2

    Deze link naar Martin Armstrong waarbij hij een link legt/vergelijking maakt naar de 3de eeuw (Romeinen) vind ik van een zeer hoogstaand niveau.

    Tip: lees eerst de samenvatting, dan de rest….

    http://www.scribd.com/doc/17880556/How-ALL-Systems-Can-Collapse-Overnight-709

  26. Martijn says:

    Gedwongen woningverkopen gaan dubbel: http://www.z24.nl/z24geld/huizen_wonen/artikel_105245.z24/_Gedwongen_woningverkopen_verdubbelen_in_2010_.html

    Zou er dan toch iets niet helemaal soepel lopen in NL?

  27. tinus says:

    De lessen uit het verleden leren dat je heel lang op basis van een illusie kan opereren. De illusie was dat iedereen dacht dat de prijzen van huizen altijd zouden stijgen, met andere woorden, dat een investering niet hoog genoeg kon zijn omdat je er toch rendement op kreeg.

    Het recente verleden leert ook dat dit soort riskant gedrag de financiele wereld aan de rand van de afrond heeft gebracht omdat vroeg of laat de énige economische wetmatigheid – what goes up must come down – zich laat gelden.

    Hoe tragisch is het dat de persoon in kwestie nu al, zo kort na de financiele crisis, opnieuw het illusoire pad van de groeiscenario’s wenst te bewandelen.

    Moest trouwens wel lachen om het newspeak achtige begrip “afkalvende groei”. Alles om de illusie overeind te houden. Nu maar hopen dat de huizenmarkt een negatieve stijging zal doormaken.

  28. john says:

    Er is inderdaad veel stemmingmakerij op deze web site.
    Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in de rechter kolom nog altijd staat dat het IMF al jaren waarschuwd voor de zeepbel op de Nederlandse huizenmarkt terwijl dit recentelijk door het IMF zelf ontkrachtigd is.
    Ook onder de reacties zijn vaak ongefundeerde uitspraken en verwachtingen te vinden.

    De wens is vaak de vader van de gedachte, en als de zo gehoopte 50% daling uitblijft, wordt de huizenmafia erbij gehaald. Die heeft namelijk overal zijn tentakels omheen geslagen.
    Natuurlijk zijn er partijen die belang hebben bij een huizenmarkt waar prijzen tenminste in stand blijven en proberen invloed uitoefenen. De invloed van deze partijen is echter beperkt en de redenen dat de huizenmarkt functioneert zoals hij op dit moment doet wordt voornamelijk gedreven doordat een groot deel van het electoraat grote belangen heeft bij het in stand blijven de huidige woningmarkt.

    Nederland heeft inderdaad een verstoorde huizenmarkt door de hypotheek rente aftrek in combinatie met vermogensrendements belasting. Het aangaan van schulden wordt zodanig gesubsidieerd met belastinggeld dat niet-huisbezitters eigenlijk onevenredig benadeeld worden.

    De vraag of er sprake is van een zeepbel op de Nederlandse huizen markt, kan realistisch gezien alleen ontkennend beantwoord worden. Alleen als de hypotheek rente plotsklaps afgeschaft wordt zullen de prijzen inderdaad ‘doorgeprikt’ worden.

    Gaat dit gebeuren?
    Zeer onwaarschijnlijk, een afbouw naar nul in 30 jaar lijkt het meest waarschijnlijk scenario. Dit gaat met een zeker prijsdruk gepaard en de tijden dat je in een paar jaar een flinke winst kon pakken met de aanschaf en verkoop van een huis zijn definitief over. Prijsinflatie en stijgende lonen zullen op de lange termijn hun werk echter wel doen en toch een zekere ‘waarde’ stijging bewerkstelligen.

    Voor de gemiddelde nederlander is de aanschaf van een huis in ieder geval een aanzienlijk betere investering dan huren en sparen in box 3.

  29. Sam says:

    Die IMF sukkels zeggen…50% kans op regen en 50% kans op zon. Het is maar wat jij wilt geloven. Kijk naar de cijfers zou ik zeggen. CBS, Kadastrer en http://www.miljoenhuizen.nl/

  30. Sam says:

    Werkeloos of 20% van je salaris inleveren dit worden hele spannende tijden voor sommige mensen

  31. S says:

    @29 Das een leuke site 🙂

  32. Spaarvarken says:

    Ach geloof die lui toch niet. Ze kletsen stuk voor stuk uit hun nek.
    Allemaal branche propaganda.

  33. kees says:

    Voor de gemiddelde nederlander is de aanschaf van een huis in ieder geval een aanzienlijk betere investering dan huren en sparen in box 3.

    kun je nagaan hoe ziek die handel is.

  34. kees says:

    Werkeloos of 20% van je salaris inleveren dit worden hele spannende tijden voor sommige mensen

    oh niet iedereen hoor 🙂 ik ken een ongeveer dertiger die in Maastricht gestudeerd heeft, een product ontwikkeld heeft en nu het viervoudige verdient. Soms doet kwaliteit niet mee aan crises.

  35. Igor says:

    wishful thinking…

  36. Okkie says:

    De Jong-Tennekes is berucht om zijn slecht kloppende voorspellingen. Hij is nog ongeloofwaardiger dan Hukker aangezien hij voor 2008 een groei van 3,25% verwachtte.

    Er zullen zeker afboekingen gaan plaatsvinden vanwege de circa 200.000 OpMaat Hypotheken waarvan het ‘spaardeel’ in een groot zwart gat verdwijnt.

  37. Okkie says:

    @john:
    Ik ben benieuwd naar de argumenten op grond waarvan de IMF haar vaststelling van een zeepbel zou intrekken. Het IMF heeft vast nog geen rekening gehouden met de vele woekerpolissen en aflossingsvrije tophypotheken die er in Nederland zijn verstrekt. De gemiddelde Nederlander schaft geen huis aan, omdat ze niet kan of wil aflossen.

    Jouw veronderstelling dat ‘we’ op een 50% daling zou hopen, lees ik hier niet terug. Zelfs als de huizenprijs niet daalt, maar stagneert is een huis niet noodzakelijk de beste investering. Individuele huizen vereisen meer dan oppervlakkig onderhoud en een nieuwe keuken om op waarde te blijven.

  38. ll says:

    Toch raar, Soc. Generale, grote Franse bank waarschuwt haar clienten vandaag om zich voor te bereiden voor een Global Economic Collaps binnen 1-2 jaar, staat in Dailey Telegraph, ze verwachten een olieprijs van 50 en junk bonds daling 31 % en nog meer niet zo schone zaken.

    Wij staan met zijn allen midden in de historie.

  39. Zoekertje says:

    @28
    “De vraag of er sprake is van een zeepbel op de Nederlandse huizen markt, kan realistisch gezien alleen ontkennend beantwoord worden.”

    Zie
    http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.pdf
    Pagina 24, grafiek bovenaan…

  40. Marco says:

    nr 38,

    met een nieuwe keuken en een aangeklede badkamer is het huis opeens bijv 50000 euri meer waard. Ik heb dat nooit begrepen en nog steeds niet.

  41. Bram says:

    Ja de huisprijs is te hoog. Maar de reden is toch de hypotheekaftrek van meneer Den Uyl? Dankzij de PvdA kan een beginner geen huis kopen nu, de vorige generatie wel. Ben blij dat ik voor 2000 heb gekocht. Inderdaad is er een zeepbel, maar de verantwoordelijke voor dit alles is Den Haag. Niet de banken….. Die doen gewoon wat ze moeten doen, geld verdienen. Dankzij Den Haag….

  42. Joselito says:

    @4 eens, de heer Han de Jong is nu overheidsfunctionaris.

    @ Matthijs
    “Hogehuizenprijsminnend Nederland” klinkt inderdaad oerstom.

    Onderbouwing:
    – DSB onderpandenden (=huizen) -38%
    – NVM: huizenprijzen stijgen weer.
    – De Staat koopt in Groningen tegen huidige marktprijzen woningen om deze te slopen om leegstaande nieuwbouw te vullen
    – De Gemeente Assen gaat bankieren om starters die onder marktcondities onvoldoende hypotheek kunnen krijgen tegen kunstmatig lage condities een tweede hypotheek te geven.

    Heeft u wellicht een beter term voor een Gevestigde Orde die er werkelijk alles aan deed om het publiek ervan te overtuigen dat de huizenprijzen NOOIT konden DALEN “want immers er was woningnood”?

    En nu ze ook officieel toch GEDAALD blijken (-5% ?) doet “Hogehuizenprijsminnend Nederland” er nu alles aan om dat beeld weer te herstellen (zie bovenstaand artikel)?

    Olé 🙂

    Nogmaals als u een term heeft die de lading beter denkt, wilt u deze noemen?

  43. Ludwig von Mises says:

    De “gevestigde” orde?

  44. Arnold Onderwaarde says:

    Wat de bankiers roken, wil ik ook een keer proberen 😉

  45. Joselito says:

    @ Ludwig von Mises

    Ja iets dergelijks als de banken, hypotheekadviseurs, nationale bank, gemeenten, notarissen, koopsom-verzekeraars, ministeries, grondspeculanten hebben een vestiging, al dan niet met hypotheek. Geen van de genoemden heeft baat bij een daling van huizenprijzen, dan lijkt de kwalificatie van “gevestigde” orde wel enigszinds op zijn plaats.

    Met gevestigde orde is op zich niets mis, zorgt voor stabiliteit, het zou wel plezant zijn als de geluiden uit die orde met regelmaat kritisch op feiten getoetst wordt. Dat verhaal van DNB met 600 miljard hypotheekschuld en “even een bijstelling” van 180 miljard is m.i een onvolledige correctie (er ontbreekt nog 224), punt is eerder gemaakt. Waar is de pers die de vraag beantwoord?

    Maar ook u weet: ook Joselito haalt debet en credit en oorzaak en gevolg regelmatig door elkaar, gaat om de idee, niet om de vorm.

  46. Jasper says:

    Als de huizenprijzen dalen komt er minder ozb in het laatje, dus minder te besteden e.d.

    Verder is dit wederom een mislukte poging om de afwachtende huizenkopers over de streep te trekken.
    Er gaan geruchten over het afschaffen van de overdracht belasting, om maar omzet te behalen.

    De zeepbel is nog niet gekrompen dus ik zal zeggen: nog even wachten… het kan je rijk maken (fictief natuurlijk)
    Ik kijk zo: nog steeds een hoop geld voor een paar oude bakstenen..

  47. Joselito says:

    @ Ludwig von Mises

    Excuses bovenstaande was onvolledig: ook ALLE huidige huizenbezitters horen hierbij, dan kan men pas met recht spreken van “Hogehuizenprijsminnend Nederland” als “gevestigde orde”, immers die wonen reeds in een koophuis. 🙂

  48. Joselito says:

    En net als bij de instanties, al dan niet met een hypotheek 🙂

  49. Joselito says:

    Uueh, al dan niet met een “tophypotheek” om de rode lap nog maar iets te bewegen.

  50. Okkie says:

    @Bram:
    De hypotheekrenteaftrek is in 1893 ingevoerd door de Liberale Unie, zeg maar de voorloper van de VVD.

  51. bankschroef says:

    Inflatie lijkt de enige methode om de woningmarkt te nivelleren met behoud van het prijsniveau. Gecombineerd met enige afgenomen vraag, kredietbeperking, straks beetje afremmen renteaftrek, verhogen OZB, etc. Dan straks nog tal van andere maatregelen, inkomenstoets gehele sociale huursector, wat extra startersondersteuning. Dan nog enige devaluatie, verstandige kapitaalinvestering in de economie, afromen beleggingsrendement, nieuwe emissies.
    Inflatie is slecht, maar het enige gereedschap van de overheid om de boel de baas te kunnen blijven. Dat alles geleidelijk en gecontroleerd, en in goed overleg met Trichet. Ondertussen wordt je ouder. Er zit niks anders op, uitgeven die spaarcenten.

  52. bankschroef says:

    Overigens @hierboven:
    ‘Lagehuizenprijsminnend Nederland’ klinkt mij vele malen stommer en dommer in de oren. 🙂

  53. Joselito says:

    @54 Bankschroef, mooie analogie

    Wie doelt u op met “Lagehuizenprijsminnend Nederland” ?

  54. bankschroef says:

    @51.. dacht onder rechts minderheidskabinet Cort vd Linden in 1914 met goedvinden van een regeringsschuwe SDAP; die zijn er toen mooi ingeluisd 🙁

  55. bankschroef says:

    @54 bijv de stilletjes geldtellende scheefhuurders misschien?

  56. ll says:

    Denk niet dat wij enige invloed hebben op dalende prijzen, want dat hebben ze ook in the USA getracht, echter niet gelukt, op sommige plaatsen zijn de prijzen met 60 % gedaald, zei Rick v.d.Ploeg vanavond in hoofdzaak.

  57. ll says:

    Zojuist op de radio, HRA gaat binnen enkele jaren op de schop, uitspraak door Minister Bos.

  58. Joselito says:

    @ Bankschroef

    Goed punt, tegelijkertijd:

    met realistische huizenprijzen is/wordt de groep “scheefhurende Dagobert Ducks” klein want zij stellen hun wens niet voor niets uit (verwachting is dat ze door wachten beter uit zijn?).

    Tevens lange termijn gedachte: als Nederland door hoge huizenprijzen niet meer in staat zou zijn om onze industrien concurrerent te houden en het verliest van het buitenland(RSV, DAF, Fokker, Océ, productie van Philips, IT industrie die outtasked naar India, China en inmiddels ook internationale Bankwezen) dan weet Joselito het nog zo net niet of de keuze voor:
    – Hogehuizenprijzen en lekker goedkope import van chinese kerstballen en LCD TVs en slechte combinatietangen
    opweegt tegen
    – lagere huizenprijzen en lagere lonen (tov buitenland) en werkgelenheid in maakindustrie van kwaliteitsproducten in eigen land.

    Joselito houdt van stierenvechten, home made kwaliteitsproducten en niet van goedkope import van werpwerpartikelen. Joselito is wat conservatief ja…….

  59. bankschroef says:

    @ scheefhuurders zijn een makkelijke prooi voor de politiek, zowel sociaal als liberaal. Scheefhuurders zouden in een normale huizenmarkt waarschijnlijk gekocht hebben. Scheefhuurders zijn straks misschien wel de grootste slachtoffers. Een regeling waarbij op één andere manier naar de (relatief hoge) leeftijd van de scheefhuurder wordt gekeken bij de afsluiting van een hypotheek kan ook een bijdrage zijn coreectie van de woningmarkt. 🙂

  60. bankschroef says:

    @59, en dat los je dan op met de geldprinter; eerst inflatie voor de getalsmatige nivellering binnenland/Europa, dan devaluatie om concurrentiepositie weer te verbeteren en de werkloosheid te bestrijden.

  61. Joselito says:

    @Bankschroef Oneens, Bankscroef en Joselito kijken anders naar de markt.

    De woningMARKT is een markt en mag blij zijn met wie dan ook nog wil starten of doorstromen naar groter/duurder want een groot gedeelte gaat of exit(huur) of kleiner.

    Kijk naar de moeite van “Hogehuizenprijsminnend NL” om starters te motiveren te starten, de markt is overprijsd, de doorstroom is gestopt (200.000 objecten te koop op Funda).

    Het feit dat traditionele kwaliteitsmedia geen cijfermatig onderbouwd beeld geven van risico´s in de huizenmarkt doet geen goed, anders dan voor geruchten.

    Maar Ludwig von Mises heeft wel eens eerder deze of gene gewezen op het door elkaar halen van oorzaak en gevolg dus welicht zit het heel anders in elkaar.

  62. Joselito says:

    @61 Goed punt, internationaal perspectief.

    Is mogelijk en waarschijnlijk, dat gebeurt niet “opeens”, de markt is een markt, dat kan even duren. Zo´n tussenpose duurt in Japan nu al 20 jaar, 20 jaar deflatie. Ondertussen tellen de Dagoberts driftig door of kopen vastgoed bij fors lagere marktprijzen.

    http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-11-2009/arbeidsmarktgevolgen-crisis-worden-schromelijk-onderschat/#comments
    (post 15)

    De “opgepotte inflatie” is er in Japan nog steeds niet uit, net als de slechte leningen, Japan heeft niet voor niets voor het eerst sinds 50 jaar een alternatieve politieke partij (uit onvrede met NDP).

    Tevens: de VS en Japan zullen dat “inflatie uitventen” ietsie pietsie harder doen dan EU.

    We gaan het allemaal beleven 🙂

  63. bankschroef says:

    @62, zit ik net op het inflatiespoor…weer niet goed 🙂
    Voorop staat mi dat de overheid z’n belangen met alle middelen veilig zal stellen. Bijv OZB, niet teveel beroep op NHG. Het gaat nu niet om sociaal beleid, maar om financieel en economisch overleven. De woningMARKT, kun je beter vervangen door woningPOLITIEK. toch? LvM?

  64. Joselito says:

    @64 Wellicht gebeurt het inderdaad in 1 keer direct, wellicht is er een tussenpoze van stag- of defaltie, Joselito heeft geen glazen bol, alleen een rood lapje.

    Een huizenmarkt is een markt en als die momenteel overprijsd is dan zal daar iets aan moeten gebeuren om deze weer op gang te krijgen.

    Volledig eens:
    De woningMARKT, kun je beter vervangen door woningPOLITIEK.

  65. Joselito says:

    @65 Aanvullend: tevens de gedachte dat wanneer een land een substantieel deel van BNP (10%?)genereert dmv een “overwaardefeest” op vastgoed, dan valt er, als het feest ten einde is, het nodige in duigen.

    Dat gold voor bedrijven die hun eigen afzet financierden (DSB, DAF, Fokker o.a. via eigen lease mij.) net zo goed als voor een land dat “de markt verdraaid”. Uitstel is soms afstel, vaak ook niet.

  66. Joselito says:

    Onze huidige huizenprijzen in NL JanMo´s zijn hoog, uitgedrukt in Chinese JanMo´s waanzinnig.

  67. bankschroef says:

    @65 geheel eens, Maar ‘overprijsd’ is relatief, het ligt meer voor de hand dat de de inflatie ook in andere sectoren gaat optreden om betaalbaarheid te realiseren. Dat zal uiteraard gepaard moeten gaan met forse loonstijgingen, dan blijft alleen devaluatie over om werkgelegenheid te stimuleren. Gewoon wat aan die printer zwengelen buiten het zicht van de boze starters en scheefhuurders is het makkelijkst voor onze overheid en de ECB. Het is ook altijd zo gegaan, en nu gewoon nodig, onze arbeid is te duur.

  68. Joselito says:

    @ Bankschroef.

    “Gewoon wat aan die printer zwengelen” is geen beleid om op lange termijn op stabiele wijze een maatschappij mee te laten functioneren, dat is een noodgreep om een crisis uit te smeren in de toekomst.

    Uitstel is soms afstel, vaak ook niet, de rekening moet ooit betaald. EU is politiek (en militair) niet in staat een dergelijke inflatie te exporteren. We zullen de effecten van “gewoon de printer” grotendeels zelf moeten betalen, maar wellicht zijn hier ook heel andere inzichten/meningen over.

  69. bankschroef says:

    @68 aanvullend, en misschien moet Wellink voor straf wat goud verkopen aan de ECB voor de begane fouten in de kredietverstrekking door de al te royale renteaftrek.

  70. Realist says:

    Joselito zegt @59 iets heel belangrijks, nl of wij onszelf willen wegconcureren dmv van hoge lonen (tgv inflatie) of dat wij willen blijven concureren dmv lagere lonen.
    Alleen als de inflatie overal ter wereld flink toeneemt, is de eerste optie haalbaar. De huizenprijzen kunnen dan ook weer flink gaan meestijgen.

    In de rest van de wereld hebben ze echter geen boodschap aan onze huizenbubbel of ons financieringstekort, dus is het m.i. waarschijnlijker dat de lonen niet erg hard zullen stijgen. De onvermijdelijke versobering van de HRA en lastenverzwaringen zitten er ook aan te komen (overheid is blut, je weet toch?). Ik denk daarom dat de huizenprijzen hoe dan ook langzaam zullen blijven dalen. De tijden van slapende rijk worden zijn voorbij!

    Dat er helemaal geen woningMARKT heb ik al in eerdere draadjes beargumenteerd. Er is alleen een systeem dat vanuit de politiek wordt aangestuurd. Den Haag bepaalt voor 90% wat goed voor u is. Diegene die niet gehoorzaamd, wordt hard gestraft. Bukt u even?

  71. bankschroef says:

    @69, het is crisis, het is oorlog op de wereldarbeidsmarkt, een wereldoorlog zonder wapens, een oorlog tussen munten, de tegenwaarde is arbeid. De scheefgroei in onze woningmarkt is daarbij een onbeduidende binnenlandse bijkomstigheid.

  72. bankschroef says:

    @71, precies, middenklassedictatuur met schijnvrijheid, ‘sparen’ zul je.

  73. Joselito says:

    @71 Realist precies, klinkt realistisch 🙂

    @72 De scheefgroei in onze woningmarkt is daarbij een onbeduidende binnenlandse bijkomstigheid.
    Dat, gegeven de redernering in 71 kunt u wellicht beter vervangen door:

    De implosie van de overwaardering in onze woningmarkt is daarbij een belangrijke factor die de klok een aantal jaren achteruit zet. Die klok liep namelijk op kunstmatige wijze voor.

  74. bankschroef says:

    @74 een aantal jaren, max 20%, meer kan het systeem niet aan, dan zal de overheid ingrijpen met ondersteunende maatregelen, hoe onrechtvaadig dit ook tav Lagehuizenprijsminnend NL zal zijn. WSNP overbelast, NHG overbelast, banken worden makelaar, getalsmatige onderwaarde, etc, dat zal ten koste van alles vermeden worden.

  75. Joselito says:

    @75 Banschroef.

    Het monster is m.i. te groot geworden. Als er na de beurscorrectie in 2001/2002 (spatten internetzeepbel op beurs na 9/11 Twin Tower Twin plane crash) een vastgoedcorrectie had plaatsgevonden hadden we nu niet zo´n groot probleem gehad.

    Hoe groot is het precies, geen idee, maar een aantal feiten:
    – nationalisatie groot deel NL banken
    – failliet enkele banken met afwaardering onderpanden 38%
    – verschuiving achtervang WeW (NHG) van gemeente naar Rijk
    – verhogig NHG naar 350k euro

    geeft iets van de orde grootte aan.

    De overheid kan sturen maar niet alles maken. De krampachtigheid waarmee getracht wordt om prijzen hoog te houden is reden om dat maffe “Hogehuizenprijsminnend NL” in het leven te roepen.

  76. kees says:

    bankschroef Zegt:
    18 November 2009 om 11:29 pm
    @59, en dat los je dan op met de geldprinter; eerst inflatie voor de getalsmatige nivellering binnenland/Europa, dan devaluatie om concurrentiepositie weer te verbeteren en de werkloosheid te bestrijden.

    En dat gaat de ECB alle oosteuropeanen door de strot duwen?

  77. kees says:

    De scheefgroei in onze woningmarkt is daarbij een onbeduidende binnenlandse bijkomstigheid.

    Juist, denk minimaal op europees/ECB niveau.

  78. kees says:

    jos.
    – nationalisatie groot deel NL banken

    is al gebeurd. Geen bank hoeft meer praatjes te hebben. Ook wij niet, we draaien straks misschien op voor ING in de usa.

  79. ll says:

    P.s. er is een nieuw bericht.

  80. kees says:

    oké, we stappen een trede hogerop.

  81. tr says:

    Jaaa, de Rabo en ABN hebben helemaal gelijk!!!

    Kom we gaan met z’n allen kopen, kopen en nog eens kopen. Wat is nu 3 ton voor een rijtjeshuis. Spotprijzen zijn het!

    Dat ze nog te koop staan. Zijn we nu helemaal gek geworden.
    Ze zouden minimaal een half miljoen moeten kosten, dit mogen we niet aan onze neus voorbij laten gaan. Dan gaan we lekker een hoge hypotheek afsluiten bij de Rabo of ABN voor de komende 30 jaar. Want laten we wel wezen, het is geen vetpot voor de banken. We moeten ze helpen. Anders lopen de bankdirecteuren straks hun bonus mis. Dit mogen wij niet laten gebeuren, vooral niet zo vlak voor kerst.

    Kom gaan we met z’n allen snel naar funda.

  82. henk says:

    Ok, ik heb net eentje gekocht, wie volgt

  83. KariZ says:

    Ik! Meteen maar 2 stuks genomen…die makelaar had het tenslotte ook niet gemakkelijk 🙂

    En bij die turkse AK-Bank deden ze niet moeilijk…aardige mensen daar!

  84. kees says:

    Ok, ik heb net eentje gekocht, wie volgt

    printer?

  85. chantal says:

    ik zal maar volgen zeker, voor er een printer zeepbel is

  86. F says:

    …ik heb zonet echt een koopje gedaan.

    Vraagprijs 470K en ik heb er 10K afgekregen!!!Je ziet het,als je maar stevig onderhandelt!!!

    Gelijk gekocht die hut,nou zeg,ik ben blij,van vreughde moet ik zowat in mijn broek zei…

  87. Martin says:

    Dit zegt meneer de Jong:
    Volgens De Jong is de economische recessie zwaar overschat.

    Dit zegt Wouter Bos vandaag:
    Extra kapitaalinjectie voor ABN Amro-Fortis
    van onze dft-redactie
    AMSTERDAM – De Nederlandse overheid gaat nog eens €3 miljard extra uittrekken voor de integratie van ABN Amro en Fortis. Dat heeft minister Bos van Financiën vandaag bekendgemaakt.

    Wouter, die tekorten van ABN AMRO worden vast zwaar overschat. Geef elk Nederlands huishouden 1000 euro, en dan is het weer rond. Want je hebt het wel over een fors bedrag per huishouden, dat we in 1 bank steken eventjes. En over 3 weken is er weer een ander project.

  88. S says:

    Wouter Bos en zijn nieuwe carrière als bankier. Wie zijn zijn echte vrienden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*