DNB: Nederlandse banken te zwak om jongeren te helpen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de noodklok geluid over de schuldenberg van Nederlandse huishoudens. In het periodieke verslag over de Nederlandse economie waarschuwt het IMF dat er een grote kans bestaat dat de hypotheekschulden van huishoudens op torenhoge niveaus blijven, ondanks alle aflossingen ten spijt.

Als de economische groei en de inflatie rond de 1 procent blijven en er geen maatregelen komen om met name jongere huiseigenaren te helpen met het afbouwen van de hypotheekschuld, dan zal de hypotheekschuld als percentage van het nationaal inkomen hoog blijven.

17-12-2014 13-16-54

Om de schuldenafbouw te versnellen stelt het IMF daarom voor om de wetgeving voor persoonlijk faillissement te versoepelen, verplichte pensioenbijdragen voor jongere werknemers te verlagen, de belastingvrije voet voor schenkingen te houden op een ton en banken aan te zetten tot het op grote schaal “herprofileren” van hypotheekschulden van huishoudens met betalingsproblemen. Dat laatste is jargon voor het verlengen van looptijden van hypotheken zodat maandlasten dragelijker worden. Op de hogere schenkingsvrijstelling na zagen Nederlandse beleidsmakers geen brood in de oplossingen van het IMF.

DNB  ziet een uitgebreide schuldhulp voor scheefleners ook niet zitten. Het advies klinkt sympathiek en dat is het ook voor die jongeren die ingestapt zijn”, zegt Job Swank van DNB. “Het probleem is alleen: de groep die onder water staat is zo groot dat je het verschil tussen hypotheek en huizenprijs bijna niet schadeloos kunt stellen. De pijn komt ergens terecht.”. ,,We moeten uit de schulden zien te groeien.”

Bronnen: Z24.nl en RTL Z

Share Button
Tagged with: , , ,
545 comments on “DNB: Nederlandse banken te zwak om jongeren te helpen
 1. Adamus says:

  TINA zegt de club die toezag op ‘hobbyist’ Scheringa.

 2. Adamus says:

  http://www.ftm.nl/column/kadaster-november-stelt-teleur/

  Daar gaat i dan: december (2015) wordt topmaand en slaat alle records.

  November stelt teleur. Soit.

 3. ps says:

  Wat zegt die Job Swank van DNB over de aanbevelingen van het IMF? “De pijn komt ergens terecht?” etc.

  Als je dat soort beweringen van DNB moet vernemen, een Centrale Bank die in de afgelopen decennia niet anders dan zijn plichten heeft verzaakt, moet je zo’n iemand als Swank dan nog serieus nemen?

  Wat een grapjas!
  https://www.youtube.com/watch?v=rjmmjXGwarU

 4. Lex de Lurker says:

  Uiteraard trekt iedereen de handen er vanaf en daarom blijft de pijn bij de burger, want tja, het moet toch ergens terecht komen. Dus komt het terecht daar waar het altijd terecht komt; bij de burger.

  Uit de schulden gaan groeien lijkt me een nogal sterke kwestie van wishfull thinking. Het zou een mooie gebeurtenis zijn ja.

  Net zoals het een mooie gebeurtenis zou zijn als we in een wk-finale voetbal eens meer zouden scoren dan de tegenstander… Ja dat zou mooi zijn..

 5. DenVrolijkeHuurder says:

  Kan iemand me toch eens de psychologie achter de ‘vanaf’ prijs uitleggen?

  “Deze woning wordt aangeboden met een VANAF PRIJS. Vanaf dit bedrag kunt u gaan bieden op de woning. Bij een traditionele manier van verkoop wordt gewerkt met een vraagprijs. Vaak wordt dan een lager bod dan de vraagprijs uitgebracht om na onderhandeling tot een transactieprijs te komen. Bij de VANAF PRIJS prijs is het uitgangspunt dat u een hoger bod doet dan de vanaf prijs en dat er na uitonderhandelen ook een transactieprijs wordt bereikt. ”

  Wat is hier nu precies de gedachte? Als potentiele koper bied ik minimaal de vraagprijs? En dan roept de verkoper een HOGER bedrag? En dan gaan we daar nog over zitten onderhandelen?

 6. Adamus says:

  DenVrolijkeHuurder,

  De makelaar wil eerst een paar keer (uit)lachen ? Hij/zij gaat niet meteen naar de verkoper om te overleggen, maar zegt ‘daar kan ik niet mee aankomen’. Eigenlijk wordt de verkoper genaaid 😉

 7. BBB says:

  Lex de Lurker: Uiteraard trekt iedereen de handen er vanaf en daarom blijft de pijn bij de burger, want tja, het moet toch ergens terecht komen. Dus komt het terecht daar waar het altijd terecht komt; bij de burger.

  Kijkende naar bovenstaande grafiek kun je er beter “jonge” burger van maken.

 8. Voerman says:

  Lex de Lurker: en daarom blijft de pijn bij de burger

  Moet natuurlijk zijn “en daarom blijft de pijn bij de eigenaar”.
  Logisch, want hij is de veroorzaker van de schuld.

 9. Tijl says:

  Misschien indien een huis kraken niet meer strafbaar is gaat die grafiek weer naar beneden in de komende 10-20 jaar? Ik bedoel bijna 5% leegstand in Nederland, belachelijk.

 10. Zilversmid says:

  Zagen deze percentage ‘onder water’ er voor de crisis niet net zo uit?

  Jonge kopers begonnen altijd al onder water door kosten koper, keukentje, aanbouw, enz.

  Alleen nu is onder water staan plots een enorm probleem?

 11. Frans says:

  Voerman: Moet natuurlijk zijn “en daarom blijft de pijn bij de eigenaar”.
  Logisch, want hij is de veroorzaker van de schuld.

  Werkelijk waar? Voerman, probeer eens buiten de vakjes te denken! De bank is minstens mede veroorzaker van de schuld, aangezien zonder de bank dit niet mogelijk was geweest. De bank is natuurlijk mede verantwoordelijk.
  Het bussiness model van de bank is rente versus risico. Aleen door een uiterst malafide en perfide maatregelen, wetten, wetten worden de banken gespekt, overeind gehouden, enzovoorts. Dit louter om de banken te sparen ten kostte van alles en iedereen.
  Er zitten dus zoals meestal op zijn minst twee kanten aan het verhaal.
  Het grote probleem is de macht van de banken en het corporate fascism model en last but not least, het scheppen van geld tegen rente. Het is een asymmetrisch gegeven…… (banken, overheid versus burger)

 12. Latida says:

  “We moeten uit de schulden zien te groeien”

  Wie zijn “We”?

  “om de wetgeving voor persoonlijk faillissement te versoepelen, verplichte pensioenbijdragen voor jongere werknemers te verlagen”

  Het persoonlijk faillissement versoepelen zou in de praktijk kunnen betekenen dat men simpelweg de sluetels zou kunnen inleveren, ie. dat het onderpand opeisbaar is en dat daar de schuld tegen wordt weggestreept, zoals in verschillende staten in de VS het geval is.

  De eigenaar op papier van het pand is immers niet de enige veroorzaker van de schuld, de bank heeft immers ook zijn poot onder het contract gezet en heeft alle mogelijkheid gehad om daar zekerheden tegenover te stellen. De risicoopslag in de vorm van rente komt daar nog bovenop.

  Nu geloof ik nooit dat men dit in Nederland zou invoeren omdat het de positie van de banken serieus zou ondermijnen. Zou een dergelijke regeling worden ingevoerg, hoeveel van de anderhalf miljoen onderwater staande huishoudens zouden dan hun sleutels bij de desbetreffende mede-ondertekenaars van de hypotheekcontracten worden ingeleverd?

  Het verlagen van de pensioenaftrachten voor jongeren zou daarentegen wel aantrekkelijk zijn voor sommigen, maar dat veroorzaakt weer hele andere problemen, waarschijnlijk met name van electorale aard.

  Zie hier een mooie uiteenzetting van de Kwetsbaarheid en de risico’s in de Nederlandse Woningmarkt:

  http://www.pbl.nl/publicaties/kwetsbaarheid-van-regionale-woningmarkten-financi%C3%ABle-risico%E2%80%99s-van-huishoudens-en-hun-toegang-tot-de-woningmarkt

  Dus als Job Swank van DNB “We moeten uit de schulden zien te groeien” zegt, dan bedoelt hij daarmee expliciet “Jullie die zo dom zijn geweest om een huis te kopen dat nu onder water staat draaien er voor op” en “De wederpartijen zoals banken en overheden zullen zo lang als mogelijk iedere vorm van mede aansprakelijkheid voor het drama verwerpen”.

  Ik plak hier overigens geen waardeoordeel aan vast van wat wel of niet het juiste is, maar ik constateer wel dat dit de hete brij is waar omheen wordt gedraaid. Het hete hangijzer, de olifant in de kamer, en precies dat punt dat het rookgordijn van de vele maatregelen voor de buhne moet verbloemen.

  Men heeft wijzigingen doorgevoerd die enerzijds de grond- en huizenprijzen in stand moeten houden, en anderzijds het aflossen verplicht gesteld voor nieuwe hypotheken.

  Maar dat stuwmeer van 1,5 miljoen onderwaterstaande huishoudens, daar gaan we het hier in Nederland liever maar helemaal niet meer over hebben, die mogen het zelf uitzoeken.

  “De pijn komt ergens terecht.”

  En dat is bij de mensen zelf, daar is hij niet duidelijk over.

  “We moeten uit de schulden zien te groeien”

  Nogmaals: Wie zijn de “We” die de DNB aanhaalt?

 13. BBB says:

  Voerman: Moet natuurlijk zijn “en daarom blijft de pijn bij de eigenaar”.
  Logisch, want hij is de veroorzaker van de schuld.

  Voerman snapt het nog steeds niet.

 14. DenVrolijkeHuurder says:

  Voerman: Moet natuurlijk zijn “en daarom blijft de pijn bij de eigenaar”.
  Logisch, want hij is de veroorzaker van de schuld.

  Tering, met dit soort kreten laat je wel zien dat je na al die jaren op dit forum echt niets hebt geleerd.

 15. Latida says:

  Het willen zien “verdampen” van de restschuld, indiceert dat men er nog steeds van uit gaat dat bij stijgende huizenprijzen, restschulden als vanzelf zullen verdwijnen.

  “De ingezette
  beleidskoers zal, in combinatie met het huidige
  voorzichtige herstel in de huizenprijzen, op termijn
  bijdragen aan het verdampen van de huidige
  potentiële restschulden” – (Bron: pag. 7 PBL rapport hierboven)

  De vraag is echter hoe realistisch de aanname is dat dat “verdampen” zal plaatsvinden, en op welke termijn. Door deze termijn maximaal in de schatten, bijvoorbeeld op 10-15 jaar, worden de problemen die ondertussen ontstaan onder het tapijt geschoven. Daar hoeft immers niets aan te worden gedaan, het wachten is immers op het “als vanzelf doen verdwijnen” van de hele problematiek, die ondertussen wel gewoon in de praktijk doorettert in de economie als geheel, terwijl bankmanagers bonussen bijschrijven, gemeentes hun grondposities niet correct indexeren, huizen, kantoren en ander vastgoed niet tegen de juiste waarde in de boeken staat, etc. etc.

  Men weigert gewoon de pijn te nemen, wil de realiteit niet onder ogen zien en steekt de kop in het zand door de problemen weg te relativeren met het argument dat restschulden als vanzelf zullen verdampen door een combinatie van inflatie en waardestijgingen.

  Maar hoe realistisch zijn die aannames, werkelijk?

  De inflatie is minimaal, en er zijn over de hele breedte enorme betaalrisico’s ontstaan waarvoor geen korte termijn oplossingen lijken te bestaan. Waardestijgingen die bovendien niet gerealiseerd kunnen worden zonder de enorme risico’s van rentestijgingen groter te maken..

  En zelfs bij een blijvend lage rente lijkt het erop dat de maximale elsticiteit van de economie inmiddels wel bereikt is. Mensen kunnen nu eenmaal niet onbeperkt meer uitgeven dan dat ze binnenkrijgen.

  Van 2008 – 2013 is het Bruto Binnenlands product al met 3.3% gedaald. Het Netto Binnenlands product over diezelfde periode zelfs met 4.4%.

  Waar moet dan het geld vandaan komen om EN de restschulden af te betalen EN extra af te lossen EN een stijging van de huizenprijzen te realiseren, zonder dat de Nederlandse economie verder krimpt?

  Hier nog even de werkeloosheidscijfers, die is sinds 2008 meer dan verdubbeld, die is (bijna) direct terug te vinden in de stijging van de betaalrisico’s:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71738NED&D1=22,26&D2=a&D3=0&D4=0&D5=6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,60,65,l&HD=140304-1008&HDR=T,G1&STB=G3,G2,G4

 16. BBB says:

  Latida: “De pijn komt ergens terecht.”

  En dat is bij de mensen zelf, daar is hij niet duidelijk over.

  “We moeten uit de schulden zien te groeien”

  Veel 50-minners hadden het ponzi scheme niet doorzien en betalen nu voor de schijnwelvaart van hun ouders. De verschillen tussen de babyboomers en hun kroost is enorm nu de scheme is uitgewerkt en er bijna geen nieuwe toetreders zijn. De verborgen rekening (onderwater hypotheken) ligt bij de jongeren maar die kunnen het volgens DNB lekker zelf uitzoeken.

  Maar de babyboomers zien geen problemen want die hebben geen problemen. Hun advies voor de jongeren: “Tijd heelt alle wonden”. Levensmotto van een generatie die geen oorlog heeft meegemaakt: “Het komt wel goed”.

  Na mij de zondvloed!

 17. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  Opvallend weer dat iedereen die tot vergroting van schulden heeft opgeroepen nu niet de vraag krijgen, “wat denkt u nu in retrospectief van uw beleid ?”

  Casametristen onder water,
  Of beter: ondergesneeuwd.

 18. Juan Belmonte says:

  DenVrolijkeHuurder:
  Kan iemand me toch eens de psychologie achter de ‘vanaf’ prijs uitleggen?

  “Deze woning wordt aangeboden met een VANAF PRIJS. Vanaf dit bedrag kunt u gaan bieden op de woning. Bij een traditionele manier van verkoop wordt gewerkt met een vraagprijs. Vaak wordt dan een lager bod dan de vraagprijs uitgebracht om na onderhandeling tot een transactieprijs te komen. Bij de VANAF PRIJS prijs is het uitgangspunt dat u een hoger bod doet dan de vanaf prijs en dat er na uitonderhandelen ook een transactieprijs wordt bereikt. ”

  Wat is hier nu precies de gedachte? Als potentiele koper bied ik minimaal de vraagprijs? En dan roept de verkoper een HOGER bedrag? En dan gaan we daar nog over zitten onderhandelen?

  Dat is gewoon een teken dat ze graag van het huis af willen
  Maar geen concessies aan de prijs willen doen.

  Wat is daar nu nieuw aan ?

 19. Juan Belmonte says:

  http://Www.biedenenwonen.nl

  Een nieuw concept 🙂

 20. Voerman says:

  Frans: Werkelijk waar? Voerman, probeer eens buiten de vakjes te denken.

  Frans, Voerman is opgevoed en opgegroeid in een tijd en cultuur, waarin verantwoordelijkheid voor eigen denken en daden normaal was.
  Het schijnt heden zo te zijn, dat die zaken op willekeurige wijzen door allerlei maatschappelijke – en buitenmaatschappelijke stromingen volledig vrij interpreteerbaar zijn verklaard.
  Een wereld is ontstaan, waarin boeven niet meer afgerekend worden op hun daden, waarin hij die zijn gat verbrand niet meer op de blaren hoeft te zitten en elke mening, hoe belachelijk ook, serieus genomen kan worden.

  Voerman kan er even verder niks mee! 🙂

  DenVrolijkeHuurder: Tering, met dit soort kreten laat je wel zien dat je na al die jaren op dit forum echt niets hebt geleerd.

  Voerman is alleen maar zichzelf gebleven en niet in verwarring gebracht.

 21. ps says:

  Frans, bedoel je dit soms?
  http://www.alt-market.com/articles/2444-imf-now-ready-to-slam-the-door-on-the-us-and-the-dollar
  Zo ja, dan ben ik het weer eens een keertje met je eens.
  Zo nee, ben ik het ook met je eens. 🙂
  Maar nou weet ik nog steeds niet hoe je denkt over #guusjegate. 🙂

 22. tufkaj says:

  Misschien heb ik de discussie van IMF en DNB te vluchtig gelezen wegens tijdgebrek, maar ik had eigenlijk een andere connotatie bij ‘geen directe steun’ aan huiseigenaar.

  Mijn idee was namelijk dat men wellicht probeerde te vertellen dat directe geldimpulsen aan jongeren zouden leiden tot prijsopdrijving en huizenprijzen op den duur in evenwicht zullen moeten komen met het algehele inkomenspeil.

  Maar dan dicht ik ze misschien wel meer welwillendheid toe dan verstandig is natuurlijk 😉

 23. Apekool says:

  DenVrolijkeHuurder: Tering, met dit soort kreten laat je wel zien dat je na al die jaren op dit forum echt niets hebt geleerd.

  Voerman snapt het uitstekend volgens mij – de enige manier waarop prijzen onbehoorlijk doorstijgen is als er sukkels zijn die voor de schuld tekenen.

  Dat banken, makelaars en hypotheekadviseurs notoire leugenaars zijn was ook twintig jaar geleden al bekend (het pleit ze overigens niet vrij!).

  Werkelijk medeplichtig is onze overheid, die de HRA = bankensteun = hoge belasting opgetuigd heeft. Het toestaan van aflossingsvrij + HRA laat zien dat we hier met onbenullen en regelrechte oplichters van doen hebben.

  Niettemin gebeurt er niets zolang de klant het contract niet tekent!

 24. Frans says:

  ps:
  Frans, bedoel je dit soms?
  alt-market.com/art…he-us-and-the-dollar
  Zo ja, dan ben ik het weer eens een keertje met je eens.
  Zo nee, ben ik het ook met je eens.
  Maar nou weet ik nog steeds niet hoe je denkt over #guusjegate.

  Een stuk van de link gelezen: bedoelde in niet specifiek maar heeft er alles mee te maken.
  Guusje gate: Ik ben niet geinteressert in Peppie en Kokkie nieuws, ook al geldt natuurlijk vaak zo in het klein zo in het groot! 🙂

 25. Frans says:

  Voerman: Frans, Voerman is opgevoed en opgegroeid in een tijd en cultuur, waarin verantwoordelijkheid voor eigen denken en daden normaal was.

  Sinds Swiebertje is er wel het een en ander verandert in de wereld. (alhoewel…. )
  Wist je dat in de middeleeuwen als je gehorige was voor een landheer dat je slechts zo’n 55 dagen voor de landheer hoefde te werken, en dat je voor de rest van het jaar kon gaan flierefluiten? Natuurlijk waren de omstandigheden in de middeleeuwen slechter in het algemeen, maar relatief gesproken was het beter in de middeleeuwen. (als deze informatie die in ergens las klopt)

  nowhere to hide, nowhere to run…..

 26. Frans says:

  Voerman: Een wereld is ontstaan, waarin boeven niet meer afgerekend worden op hun daden, waarin hij die zijn gat verbrand niet meer op de blaren hoeft te zitten en elke mening, hoe belachelijk ook, serieus genomen kan worden.

  Ah! je doelt natuurlijk op de rat & pig faced zionist banksters! Ben het helemaal me je eens!

 27. Frans says:

  Latida: Dus als Job Swank van DNB “We moeten uit de schulden zien te groeien” zegt, dan bedoelt hij daarmee expliciet

  Ik zal de zin ff afmaken: “dat hij is en blijft een leugenachtige rat faced zionist bankster”

 28. meelezer says:

  Frans,

  @Frans: Weet je toevallig nog waar je dit gelezen hebt? Vind het erg interessant!

 29. meelezer says:

  Ik bedoel dat van 55 dagen.

 30. BBB says:

  Net zo als Ewald heb ik ook een lijst.

  De BabyBoomelite.

  Job Swank staat er bij.

 31. Voerman says:

  Frans: Sinds Swiebertje is er wel het een en ander verandert in de wereld. (alhoewel…. )

  Swiebertje werd in de jaren 70 uitgezonden.
  Voerman zat toendertijd met zijn kinderen samen op de bank te genieten van de avonturen. De meesten hier aanwezig hebben dit tijdperk niet meegemaakt, dus vergelijken met nu is onmogelijk voor hen.
  Voerman daarentegen kan dat wel en zelfs toen al was er een bromsnor die serieuzer te nemen was dan bijv. de hedendaagse bromsnor op stelten. 🙂

 32. Frans says:

  meelezer:
  Frans,

  @Frans: Weet je toevallig nog waar je dit gelezen hebt? Vind het erg interessant!

  Jammer genoeg weet ik dat niet meer. Ik lees wat af, maar vond dit ook uiterst interessant! 🙂

 33. Voerman says:

  BBB: De BabyBoomelite.

  Je boodschap wordt saai en daarmee contraproductief!
  Als je eens een baan ging zoeken?

 34. maarten says:

  Wie mag dit betalen? De voorzichtige huurder die toch al geen hypotheek kon krijgen van de bank wrgens niet liegen over het inkomen?

 35. maarten says:

  Moral hazard a la roermond

 36. BBB says:

  Voerman,

  Je staat niet op de lijst, maar dat kan geregeld worden.

 37. maarten says:

  Ik krijg haast dezelfde denkbeelden als frans, dat er een groepje moderne satanisten bestuurlijk nl heeft geinfiltreerd en een enorme invloed kan hebben wegens het technocratische karakter van de hedendaagse samenleving. Haast he zeg ik… haast

 38. Latida says:

  “One of the most famous experiments in behavioural finance offered people a chance to buy and sell mugs. The experimenters – future Nobel prize winner Daniel Kahneman, Richard Thaler and Jack Knetsch – found that people demanded twice as much money to sell a mug they already possessed compared to what they were willing to pay for a mug that belonged to someone else.

  The disparity between the two prices is said to reflect an “endowment effect.” In essence, we put a much higher value on things we already own than on things we don’t.”

  http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/mortgages/poloz-prods-canadas-housing-bubble/article22078008/

 39. maarten says:

  maarten,

  In werkelijkheid is het PURE DOMHEID

 40. MisterE says:

  Voerman: Moet natuurlijk zijn “en daarom blijft de pijn bij de eigenaar”.
  Logisch, want hij is de veroorzaker van de schuld.

  Je hebt gedeeltelijk een punt, echter een woning is geen luxeproduct. Je *moet* ergens wonen en dus kopen of huren.
  Als je dus een woning ging aanschaffen moet je mee in de prijsstijgingen.

  Wat me we wel steekt zijn de dingen in het artikel:
  * failliet verklaren
  * pensioenen gebruiken

  Zeker voor mensen die er echt een potje van gemaakt hebben (tophypotheek op 2 personen, keuken, auto in de hypotheek)
  Dit komt dan voor rekening van de andere burgers?

  Sowieso is het me niet helemaal duidelijk. Wat bedoelen ze met de pensioenen inzetten, het deel van alleen *die* gebruiker?

 41. Alexander says:

  Frans: Sinds Swiebertje is er wel het een en ander verandert in de wereld. (alhoewel…. )
  Wist je dat in de middeleeuwen als je gehorige was voor een landheer dat je slechts zo’n 55 dagen voor de landheer hoefde te werken, en dat je voor de rest van het jaar kon gaan flierefluiten? Natuurlijk waren de omstandigheden in de middeleeuwen slechter in het algemeen, maar relatief gesproken was het beter in de middeleeuwen. (als deze informatie die in ergens las klopt)

  Het lijkt me zeer sterk dat deze informatie klopt. Voor zover ik geleerd heb op school moesten horigen keihard werken op het land. Van de oogst mochten ze net genoeg houden om van te leven. En daarnaast -ja, daarnaast- moesten ze nog blijkbaar 55 dagen werken voor hun landheer. Dat waren nog eens tijden!

 42. Alexander says:

  Voerman: Frans, Voerman is opgevoed en opgegroeid in een tijd en cultuur, waarin verantwoordelijkheid voor eigen denken en daden normaal was.

  Ik heb laatst toevalling gesproken met een ouder van een van onze buren. Ze vond dat ze zelf ‘op een slim moment’ gekocht had. Ze heeft -zoals veel babyboomers- enorme winst gemaakt op haar huis. Maar er is natuurlijk geen sprake van ‘slim moment’. Het is gewoon de mazzel van in een bepaalde tijd geboren worden.

  En Voerman, voor onderwaterstaan geldt hetzelfde: de kans erop is aanzienlijk groter als je 40 of jonger bent. Dat komt niet omdat die mensen van onder de 40 zoveel dommer zijn dan 50-plussers. Of minder verantwoordelijkheidsgevoel. Dat komt gewoon door stom toeval. Dus het is echt een beetje kort door de bocht om te zeggen ‘Eigen schuld, dikke bult’.

 43. Adamus says:

  BBB,

  En de 40minners hebben een aflossingsvrij deel gebaseerd op overwaarde van ouderlijke huizen. Ik ken makelaars die dat haarfijn uitzoeken tijdens ‘begeleiding’ .
  Over moral hazard gesproken.

 44. Adamus says:

  maarten,

  Had ‘m nog niet gelezen 😉

 45. Adamus says:

  Voerman: Swiebertje werd in de jaren 70 uitgezonden.
  Voerman zat toendertijd met zijn kinderen samen op de bank te genieten van de avonturen. De meesten hier aanwezig hebben dit tijdperk niet meegemaakt, dus vergelijken met nu is onmogelijk voor hen.
  Voerman daarentegen kan dat wel en zelfs toen al was er een bromsnor die serieuzer te nemen was dan bijv. de hedendaagse bromsnor op stelten.

  ‘Dat kan dhr voerman nu wel zeggen, maar er is niets en er komt niets’

  #Demminkopstelten

 46. BBB says:

  Voerman: Je boodschap wordt saai en daarmee contraproductief!
  Als je eens een baan ging zoeken?

  Contraproductief en saai. Woorden van een onnozele oude man die van een generatie is die voor hun 60ste met de VUT gingen. Over contraproductief gesproken!

 47. Synicus says:

  BBB: Veel 50-minners hadden het ponzi scheme niet doorzien en betalen nu voor de schijnwelvaart van hun ouders. De verschillen tussen de babyboomers en hun kroost is enorm nu de scheme is uitgewerkt en er bijna geen nieuwe toetreders zijn. De verborgen rekening (onderwater hypotheken) ligt bij de jongeren maar die kunnen het volgens DNB lekker zelf uitzoeken.

  Maar de babyboomers zien geen problemen want die hebben geen problemen. Hun advies voor de jongeren: “Tijd heelt alle wonden”. Levensmotto van een generatie die geen oorlog heeft meegemaakt: “Het komt wel goed”.

  Na mij de zondvloed!

  Binnen de oudere generatie is een heel groot welvaart verschil… Mijn ouders zijn niet rijk, maar ik heb geen huis gekocht dus ik betaal ook niet aan de welvaart van andermans ouders. Echter mensen met rijke ouders kunnen vaak makkelijk hun huis betalen.
  In mijn omgeving ken ik meerdere gevallen van mensen met hypotheek betalings problemen en ook nog eens arme ouders, die dus ook niet meer bijgestaan kunnen worden.
  Het is dus meer zo van: een arme groep binnen de jonge generatie betaald voor de welvaart van de ouders van hun rijke leeftijdsgenoten.

 48. Zilversmid says:

  BBB: Woorden van een onnozele oude man die van een generatie is die voor hun 60ste met de VUT gingen. Over contraproductief gesproken!

  Voorlopig heeft hij zich wellicht 60 jaar ingezet voor dit land. Wat is jouw bijdrage geweest tot op heden?

 49. argon says:

  Voerman doet me denken aan mijn ouders.

  Terwijl we van de laffercurve afglijden lekker kletsen over loonstijging en gaten in mijn CV.

  Mensen zijn erg territoriaal. De territoria zijn verdeeld en de jongeren waren er te laat bij. De boomers beloven ons een stukje van de taart als we maar lief meedoen en volgens hun regels spelen, maar dat is een leugen.

  Als jongere heb je de plicht om zoveel mogelijk te profiteren van het systeem en je voor te bereiden op het einde ervan.
  Dat betekend babies maken en ze zo opvoeden dat ze later voor jou willen zorgen. Dat is investeren in de toekomst.

 50. BBB says:

  Met de huizenmarkt hebben de ouderen de jongeren een loer gedraaid. Met de pensioenen gaan ze de jongeren gewoon keihard naai@n.

 51. a says:

  Juan Belmonte:
  a,

  Met name in de polder is men het met Juan oneens.

  In plaats van te erkennen dat HRA eraan zou gaan
  Is men gesubsidieerd huizen gaan leasen
  Met als gevolg een hypotheekschuld van 285% van inkomens
  ruim twee maal het EU gemiddelde
  En inmiddels 1000000 woningen onder water.

  Maar terug naar het punt van Juan

  Schuldig is per definitie degene die schuld aangaat.
  Die belooft de schuld terug te betalen.
  Met rente.

  wie daarbij in gebreke blijft, heeft, als Juan u goed begrijpt:
  wel primair de financiële schuld
  maar niet primair de morele schuld van het in gebreke blijven ? En daarom ligt die dan wel bij de overheid….. ?

  Geldt dat ook voor bedrijven die in gebreke blijven en failliet gaan ?

  De moraal van uw verhaal ?

  Terugkomend op je vorige reactie: ik constateer dat in Nederland mensen met een financiële schuld ook moreel worden afgerekend (lees de reacties over leenkneuzen en restschulden op deze site). Ik heb daar geen oordeel over, sterker nog: ik doe er zelf aan mee, maar het is wel een constatering. Nederlandse normen en waarden zijn voor een belangrijk deel gevormd door onze Calvinistische achtergrond: soberheid, zuinigheid en hard werken. Iemand die in de schulden terecht komt, wordt hier ook moreel veroordeeld. In de polder is men het wat dat betreft NIET met u oneens, want Nederland is één van de landen waar je het moeilijkste van je schuld afkomt (kom er maar in lorenzo met de schuldschanering) juist omdat dat als immoreel wordt beschouwd.

  Je kan je afvragen in hoeverre je iemand die een schuld heeft die hij niet of nauwelijks kan afbetalen daarvoor ook moreel moet laten lijden. Als samenleving komen we ook niet vooruit als er 1 tot 2 miljoen mensen zijn die nog 20 jaar moeten sappelen en afzien vanwege hun te hoge schulden. In de VS is men daar pragmatischer mee omgegaan en worden schulden eerder gesaneerd. Voor de economische groei is dat wellicht beter.

  Om dan terug te komen op wat mijn moraal is: alles in mij schreeuwt dat mensen die teveel hebben geleend dat ook moeten terug betalen en daarvoor boete moeten doen (want ja, ook ik ben calvinistisch opgevoed), maar tegelijkertijd zie ik ook de economische schade hier van. Ondermeer hier op deze site zie ik een erg eenzijdige benadering naar mensen met financiële restschulden. Moraal van mijn verhaal is dat er meerdere manieren zijn om hiertegen aan te kijken (zonder dat ik daarbij een duidelijke voorkeur voor één van die manieren heb).

 52. a says:

  Lex de Lurker:
  Uiteraard trekt iedereen de handen er vanaf en daarom blijft de pijn bij de burger, want tja, het moet toch ergens terecht komen. Dus komt het terecht daar waar het altijd terecht komt; bij de burger.

  Uit de schulden gaan groeien lijkt me een nogal sterke kwestie van wishfull thinking. Het zou een mooie gebeurtenis zijn ja.

  Als ze de handen er niet vanaf zouden trekken en het probleem zouden aanpakken dan zou de pijn evengoed bij de burger terecht komen. Enige vraag is: bij welke burger?

  En over het dogma van uit de schulden groeien: daar worden oorzaak en gevolg omgedraaid. Er is juist geen groei OMDAT er zulke hoge schulden zijn. Schulden aflossen / saneren is dus de enige manier om weer duurzame groei te krijgen. Het schuldenprobleem oplossen met groei is dus inderdaad wishfull thinking.

 53. a says:

  DenVrolijkeHuurder:
  Kan iemand me toch eens de psychologie achter de ‘vanaf’ prijs uitleggen?

  “Deze woning wordt aangeboden met een VANAF PRIJS. Vanaf dit bedrag kunt u gaan bieden op de woning. Bij een traditionele manier van verkoop wordt gewerkt met een vraagprijs. Vaak wordt dan een lager bod dan de vraagprijs uitgebracht om na onderhandeling tot een transactieprijs te komen. Bij de VANAF PRIJS prijs is het uitgangspunt dat u een hoger bod doet dan de vanaf prijs en dat er na uitonderhandelen ook een transactieprijs wordt bereikt. ”

  Wat is hier nu precies de gedachte? Als potentiele koper bied ik minimaal de vraagprijs? En dan roept de verkoper een HOGER bedrag? En dan gaan we daar nog over zitten onderhandelen?

  Het idee is dat de vanafprijs dusdanig scherp is dat er veel gegadigden zijn die, onder druk van de grote belangstelling, een flink hoger bod uitbrengen. Kortom: het creëert veel initiële interesse. Of het werkt? Geen idee.

 54. Steven says:

  argon,

  Heb het ook met mijn ouders. Even hun huizen geschiedenis.. Ze kochten een woning in Oud-Zuid (Amsterdam) voor 50.000 gulden.. Dat verkochten ze voor 150.000. We gingen verhuizen naar Apeldoorn. Dat huis kostte 100.000 gulden, maar werd verkocht voor 500.000 gulden. Ze gingen kleiner wonen in Haarlem maar door de grote winst bouwde mijn vader ook even een huisje in Frankrijk (met een hectare grond). Ik kan ze echt met grafieken en feiten niet overtuigen dat het nu niet slim is een huis te lenen. Ze snappen het echt niet. heel raar, maar waar.

 55. a says:

  BBB: Kijkende naar bovenstaande grafiek kun je er beter “jonge” burger van maken.

  Zoals het nu gaat wel. Weinig verrassend. Hetzelfde gebeurt via het pensioensysteem, het zorgsysteem en de arbeidsmarkt. Steeds dezelfde groep die profiteert en dezelfde groep die naast het net vist. Insiders en outsiders. In mijn beleving de belangrijkste reden waarom de economie in NL kapot is: de groep die het meest consumeert in een gezonde economie, jonge gezinnen, krijgen overal de rekening voor en zijn dus financieel uitgehold.

 56. BBB says:

  argon: De territoria zijn verdeeld en de jongeren waren er te laat bij. De boomers beloven ons een stukje van de taart als we maar lief meedoen en volgens hun regels spelen, maar dat is een leugen.

  We hadden er helemaal niet bij moeten zijn. Velen zijn er in gestonken en de rekening wordt alsmaar groter. De boel staat op barsten en ik denk dat 2015 een hoop ellende voor iedereen gaat opleveren.

  Zoals het artikel dat ps poste al zegt. In de zorg ontstaan er grote problemen op het gebied van personeel en geld. Dat gaat pijn doen voor de zeer grote groep ouderen (babyboomers) die nu de zorg nodig gaan hebben. Door hun asociale onnozele gedrag kan en wil niemand meer voor hun zorgen.

 57. a says:

  Zilversmid:
  Zagen deze percentage ‘onder water’ er voor de crisis niet net zo uit?

  Jonge kopers begonnen altijd al onder water door kosten koper, keukentje, aanbouw, enz.

  Alleen nu is onder water staan plots een enorm probleem?

  Voor de crisis werden 200k huizen per jaar verkocht. Stel dat de helft daarvan gekocht werd met LTV van boven de 100% (de starters zeg maar) dan zou dat betekenen dat met een jaarlijkse prijsstijging van 5% (wat ONDER het gemiddeld is van de periode 1995-2008) er permanent ongeveer 200k huishoudens onder water stonden. De crux zit hem natuurlijk in de 5% stijging, want als dat verandert in een 5% daling neemt de groep onder water staanders pijlsnel toe, omdat het lang duurt voordat je de kop van je hypotheek hebt afgelost (de eerste 30% zeg maar).

 58. BBB says:

  Steven: Ze snappen het echt niet. heel raar, maar waar.

  Niet raar. Zie het bij bijna alle boomers.

 59. Latida says:

  Jullie hebben het allemaal verkeerd begrepen.

  Een VANAF prijs betekent namelijk dat de verkoper er heel graag VANAF wil, en denkt voor de eventuele koper te kunnen bepalen hoeveel er VANAF de prijs kan. 😀

  Het lijkt mij typisch het soort mensen dat beledigd is als je minder dan de vraagprijs zou bieden, en het daarom maar zelf in de veiling zet.

  Een VANAF prijs is dus een veiling met een minimale prijs die men hoopt te ontvangen, waarbij men de hoop koestert dat meerdere kopers tegen elkaar gaan opbieden.

  1 euro meer bieden dan de vraagprijs bieden kan bij gebrek aan andere geintereseerden voldoende zijn, maar het is en blijft in de kern een de-facto veiling.

 60. a says:

  Frans: Werkelijk waar? Voerman, probeer eens buiten de vakjes te denken! De bank is minstens mede veroorzaker van de schuld, aangezien zonder de bank dit niet mogelijk was geweest. De bank is natuurlijk mede verantwoordelijk.
  Het bussiness model van de bank is rente versus risico. Aleen door een uiterst malafide en perfide maatregelen, wetten, wetten worden de banken gespekt, overeind gehouden, enzovoorts. Dit louter om de banken te sparen ten kostte van alles en iedereen.
  Er zitten dus zoals meestal op zijn minst twee kanten aan het verhaal.
  Het grote probleem is de macht van de banken en het corporate fascism model en last but not least, het scheppen van geld tegen rente. Het is een asymmetrisch gegeven…… (banken, overheid versus burger)

  Klopt. Maar Jan om de hoek die veel te veel geleend heeft en het breed heeft laten hangen, is voor de meeste mensen een veel tastbaardere schuldige dan een abstracte instantie dan een bank of overheid.

  Ik ben van mening dat zowel overheid, banken, toezichthouders als Jan om de hoek schuld hebben. Echter, van een bank kan je verwachten dat ze voor korte termijn winsten gaan en het maatschappelijk belang niet op plaats 1 hebben staan. Hetzelfde geldt in mindere mate voor Jan op de hoek. Toezichthouders kunnen slechts opereren binnen door de overheid gestelde kaders en m.b.v. door de overheid aangereikte instrumenten. Het is dus de wetgever, de overheid zelf, waarvan je had mogen verwachten dat die het maatschappelijk belang op lange termijn had bewaakt en zich niet had laten leiden door lobby’s en persoonlijke belangen. De overheid heeft een situatie gecreëerd waarin er, door gebrek aan marktwerking, voor Jan om de hoek weinig te kiezen was. Natuurlijk kan je op individueel niveau “nee” zeggen tegen een hypotheek, maar als je gewoon kijkt hoe de overheid de randvoorwaarden rondom de huizenmarkt heeft ingericht (rigide grondbeleid en daarmee aanbodrestrictie i.c.m. astronomische vraagsubsidiëring via bijv. de HRA) dan was dat een gegarandeerd recept voor ellende. Voor mij is de nummer 1 schuldige dus degene die de spelregels bepaalde en had kunnen en moeten veranderen: de overheid.

 61. BBB says:

  Zilversmid: Voorlopig heeft hij zich wellicht 60 jaar ingezet voor dit land. Wat is jouw bijdrage geweest tot op heden?

  Je zou eens moeten weten…

 62. ps says:

  Latida, 🙂

  Tja, daar zit je dan als verkoper met een schuldbekentenis bord in je tuin, best wel stigmatiserend…

 63. a says:

  Voerman: Voerman zat toendertijd met zijn kinderen samen op de bank te genieten van de avonturen. De meesten hier aanwezig hebben dit tijdperk niet meegemaakt, dus vergelijken met nu is onmogelijk voor hen.

  En daarom heeft Voerman altijd gelijk? Het standaard argument (dat overigens ook vaak door babyboomers wordt gebruikt) om discussies lekker dood te slaan en het niet over de pijnlijke inhoud te hoeven hebben.

  Hoe verzin je het… een 20 of 30-jarige verwijten dat ie de periode voor zn geboorte niet heeft meegemaakt en hem daarop diskwalificeren.

 64. a says:

  MisterE: Zeker voor mensen die er echt een potje van gemaakt hebben (tophypotheek op 2 personen, keuken, auto in de hypotheek)
  Dit komt dan voor rekening van de andere burgers?

  De misvatting die je doet is dat er een scenario mogelijk is waarin de rekening NIET voor de andere burgers is. Dat scenario is er namelijk niet. Als de schuldenaren niet meer consumeren door hun grote schulden dan stijgt de werkloosheid, daalt de rente (waardoor rendement op vermogen afneemt) en worden de pensioenen aangetast (nog even los van immateriële schade, want hoe gaan kinderen die in armoede opgroeien zich ontwikkelen bijvoorbeeld?). Kortom, in beide scenario’s betaalt de maatschappij de rekening alleen in een andere verschijningsvorm. De schulden zijn er nou eenmaal en ze zijn onhoudbaar. Of je ze nu wegstreept of over decennia lang gespreid laat aflossen door de schuldenaren: in beide gevallen hebben we er allemaal last van.

 65. a says:

  Alexander: Ik heb laatst toevalling gesproken met een ouder van een van onze buren. Ze vond dat ze zelf ‘op een slim moment’ gekocht had. Ze heeft -zoals veel babyboomers- enorme winst gemaakt op haar huis. Maar er is natuurlijk geen sprake van ‘slim moment’. Het is gewoon de mazzel van in een bepaalde tijd geboren worden.
  En Voerman, voor onderwaterstaan geldt hetzelfde: de kans erop is aanzienlijk groter als je 40 of jonger bent. Dat komt niet omdat die mensen van onder de 40 zoveel dommer zijn dan 50-plussers. Of minder verantwoordelijkheidsgevoel. Dat komt gewoon door stom toeval. Dus het is echt een beetje kort door de bocht om te zeggen ‘Eigen schuld, dikke bult’.

  Hele terechte post.

  Stom toeval kun je nog over soebatten, want het gaat er bij mij niet in dat niemand geweten heeft wat de effecten zouden zijn van het in het extreme oprekken van financieringsmogelijkheden. Huizenprijzen zijn door allerhande belanghebbenden bewust naar boven gestuwd, omdat zij er geld aan konden verdienen. De jongeren zijn hiervan over het algemeen het slachtoffer.

 66. a says:

  Synicus: Binnen de oudere generatie is een heel groot welvaartverschil… Mijn ouders zijn niet rijk, maar ik heb geen huis gekocht dus ik betaal ook niet aan de welvaart van andermans ouders. Echter mensen met rijke ouders kunnen vaak makkelijk hun huis betalen.
  In mijn omgeving ken ik meerdere gevallen van mensen met hypotheek betalings problemen en ook nog eens arme ouders, die dus ook niet meer bijgestaan kunnen worden.
  Het is dus meer zo van: een arme groep binnen de jonge generatie betaald voor de welvaart van de ouders van hun rijke leeftijdsgenoten.

  Nee, jongeren betalen allemaal voor de welvaart van de vorige generaties. Via te dure koophuizen, via kunstmatig hoge huren, via pensioenen, via lagere lonen, via een extreem solidair zorgstelsel, via steeds verder teruglopende investeringen in onderwijs, via teruglopende investeringen in infrastructuur, via bezuinigingen op kinderopvang, via afschaffing spaarloonregeling, via afschaffing belastingvrij sparen in lijfrentepolissen, enz. enz. enz.

  Bij ouderen heb je een punt: ouderen die niet wilden of niet konden kopen in de pre-bubble periode (voor 1995) worden nu ook hard genaaid, vooral als ze begin 50 zijn (het laatste stukje van de babyboom en net daarna), want zij worden geconfronteerd met hoge huren en moeten ineens tot hun 67e werken terwijl hun collega die 5 jaar ouder was er nog voor zn 60e met een lekkere regeling uit kon. Het grote nadeel voor deze groep is dat zij een leeftijd hebben waarop ze eigenlijk niet meer kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen. Jongeren hebben het geluk dat ze dat nog wel kunnen (die kunnen zelf extra beleggen voor pensioen, emigreren, omscholen, eigen bedrijf starten e.d.).

 67. a says:

  Zilversmid: Voorlopig heeft hij zich wellicht 60 jaar ingezet voor dit land. Wat is jouw bijdrage geweest tot op heden?

  En daar is ie weer… het verwijt aan een dertiger dat ie nog geen 40 jaar gewerkt heeft en daarom dus geen recht van spreken heeft. Ik ga 10 jaar langer werken dan mijn ouders (is al bij wet geregeld), maar ja, dat is inhoud hè… daar heb jij het liever niet over. Nee, het is nuttiger om jonge mensen te verwijten dat ze geen 40 jaar gewerkt hebben. Stumper.

 68. a says:

  argon: Als jongere heb je de plicht om zoveel mogelijk te profiteren van het systeem en je voor te bereiden op het einde ervan.

  Alleen jammer dat er erg weinig meer te profiteren valt, omdat regelingen voor jongeren nauwelijks meer bestaan. Lees er maar eens een CAO op na, je hebt daarin gewoon aparte regelingen en hoofdstukken voor mensen die geboren zijn voor een bepaald jaartal (meestal 1950 of 1960). Verworven rechten noemen ze dat. Ik noem het gewoon wat het is: discriminatie. Je bent gewoon te laat geboren, je eigen stomme fout, dus daar mag je zelf voor bloeden.

 69. a says:

  Steven: woning in Oud-Zuid (Amsterdam) voor 50.000 gulden.. Dat verkochten ze voor 150.000. We gingen verhuizen naar Apeldoorn. Dat huis kostte 100.000 gulden, maar werd verkocht voor 500.000 gulden. Ze gingen kleiner wonen in Haarlem maar door de grote winst bouwde mijn vader ook even een huisje in Frankrijk (met een hectare grond). Ik kan ze echt met grafieken en feiten niet overtuigen dat het nu niet slim is een huis te lenen. Ze snappen het echt niet. heel raar, maar waar.

  Of misschien is dat niet zo raar. Ze hebben in hun leven zoveel gratis geld in de schoot geworpen gekrengen met huizen kopen en verkopen dat het eerder raar zou zijn als zij een huis kopen zouden afraden. Meeste mensen vormen hun mening op persoonlijke ervaringen, niet op onderzoek.

 70. Zilversmid says:

  BBB: Je zou eens moeten weten…

  Dat weet ik dus niet, daarom vraag ik het.

 71. argon says:

  BBB, ik ben het toch niet helemaal met jou eens.
  Tuurlijk moet je niet koste wat kost in willen stappen in de woningmarkt maar Nederland is ons land en emigreren/immigreren is m.i een slechte optie. Het gras lijkt elders groener maar dat valt vaak tegen.
  Als er geen ruimte is voor Nederlandse jongeren zullen deze jongeren ook geen nageslacht krijgen. Daarom vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor de nieuwe generatie.
  Ik snap degene die toch zijn ingestapt wel.

  De vanaf-prijs betekent: Niet op bieden want de makelaar kon met veel hangen en wurgen deze vraagprijs op de advertentie krijgen en nu gaan de hakken van de verkopers in het zand.(Hazeloop 6 5511 PK Knegsel mag je al meer dan 2 jaar bieden vanaf)

 72. Voerman says:

  a: Hoe verzin je het… een 20 of 30-jarige verwijten dat ie de periode voor zn geboorte niet heeft meegemaakt en hem daarop diskwalificeren.

  Voerman stelt alleen maar vast en verwijt niemand iets.
  Voerman mag toch ook wel reageren?
  Of niet?

 73. Voerman says:

  Veel Calimerootjes vandaag.
  Allemaal een reactie geven is onbegonnen werk.
  Bovendien is bij velen dat gedeelte wat onder die eierdop zit niet voldoende ontwikkeld om tot een ontwikkelde gedachte te komen, laat staan tot een ontwikkelde discussie.
  Er is echter hoop; veel jongeren denken heel nuchter en constructief.

  Voorlopig is het hier denk ik nog wel een tijdje zo, dat die calimerootjes op de steun kunnen rekenen van een andere categorie alhier.
  Namelijk de categorie van mensen die dit log gebruiken voor persoonlijke doeleinden die niets van doen hebben met huizenprijzen en huizen.

  Je mag alhier gratis reclame maken voor je fietsenwinkel, als je maar meepraat de geregisseerde loggeest.
  Dom, doorzichtig en zielig.

 74. BBB says:

  Voerman: Dom, doorzichtig en zielig.

  Goede zelfkennis.

 75. Voerman says:

  a: Ze hebben in hun leven zoveel gratis geld in de schoot geworpen gekrengen met huizen kopen

  Gratis geld is een uitvinding van deze tijd!
  De mogelijkheid om een huis te kopen wordt heden meer gemaakt door het gratis geld dan door echte welvaart, werkgelegenheid, inkomen etc.
  Dat maakt, dat de huidige generatie kopers de huizenprijzen gaat opjagen tot onbereikbare hoogte!
  De voortekenen zijn er al.
  Wie vandaag al een huis heeft, doet goed het niet te verkopen en te wachten; het geld is toch niets waard en ligt nergens veiliger dan in vastgoed.
  Het juiste moment om te verkopen breekt pas aan als de prijzen op het juiste niveau liggen en dat zal zijn, wanneer de rente ong een procent of 8 is.
  Let op Voermans woorden.

 76. DenVrolijkeHuurder says:

  Voerman: Gratis geld is een uitvinding van deze tijd!

  Walgelijk. Niet inzien dat je gewoon aan het begin van een pyramide spel bent ingestapt. Ook niet inzien dat jouw ‘overwaarde’ in klinkende munt is betaald door jonge gezinnen die nu in de financiële ellende zitten.

  Prima dat je je persoonlijk niet verantwoordelijk voelt, maar erken dat jij en je generatie een groot deel van de schuld dragen.

  Ik zal het je nog 1 maal uitleggen, maar misschien ben je te oud om het te snappen:

  – Grond in NL is schaar
  – Huizen in NL zijn daarom schaars
  – Mensen lenen daarom altijd tegen hun maximale leencapaciteit aan bij het kopen van een huis
  – In de jaren ’90 is de leencapaciteit obsceen verruimd

  Rara, wat gebeurt er noodzakelijkerwijs wanneer in een schaarse markt veel meer geld beschikbaar komt om diezelfde schaarse goederen te kopen?

  Dan ben je gewoon de prijs aan het opdrijven. Door dit soort kredietverruiming schep je een collective action problem waar je als individu niet kunt ‘kiezen’ om er buiten te blijven. Waar je in 1995 nog voor 100.000 euro’s een gemiddeld rijtjeshuis kon kopen was dit in 2000 al volstrekt ondenkbaar.

  En ga nog even bij jezelf te raden, wie hebben hiervan geprofiteerd?

  Denk je dat die huishoudens niet liever gewoon 100.000+inflatiecorrectie hadden geboden voor dat huis? De enige profiteurs van dit soort kredietverruiming zijn de mensen die voorafgaand daaraan een huis hebben gekocht.

  Wat ben je dan een oude treurpijp als je dat eindeloos blijft ontkennen en de schuld volledig bij jonge gezinnen legt.

 77. DenVrolijkeHuurder says:

  Hetjuiste moment om te verkopen breekt pas aan als de prijzen op het juiste niveau liggen en dat zal zijn, wanneer de rente ong een procent of 8 is.
  Let op Voermans woorden.

  Ja tuurlijk joh, ga jij lekker verkopen als de rente piekt.

  Rentelasten op een huis van 250K bij 3,25% rente = 677,-
  Rentelasten op een huis van 250K bij 8,00% rente = 1667,-

  En dan even meenemen dat je nog verplicht moet aflossen. Weet je wat jouw huisje dan nog mag kosten als je het kwijt wil in tijden van 8% rente? Wil je het echt weten? Ik zal het je zeggen: 150.000

  Dat is namelijk het bedrag waarop rentelasten ceteris paribus vergelijkbaar zijn met die in een tijd van 3,25% rente.

  Dus wacht vooral op een rentepeil van 8% voerman

 78. Keesje says:

  Synicus: http://Www.biedenenwonen.nl

  Een nieuw concept

  Absoluut waar……..ken ook veeertigers die “met goede moed, heldhaftig een B&B in het buitenland gingen opzetten of een bedrijf starten enz in het buitenland” dan denk je: Wow jij durft. Maar dan hoor je: hij is enigst kind en weet dat hij de tonnen villa en mooie levensverzekeringen van zijn oude ouders gaat erven……..haha ingecalculeerde “heldhaftigheid” dus…..er is dikke poen in de familie.

 79. Keesje says:

  argon:
  Voerman doet me denken aan mijn ouders.

  Terwijl we van de laffercurve afglijden lekker kletsen over loonstijging en gaten in mijn CV.

  Mensen zijn erg territoriaal. De territoria zijn verdeeld en de jongeren waren er te laat bij. De boomers beloven ons een stukje van de taart als we maar lief meedoen en volgens hun regels spelen, maar dat is een leugen.

  Als jongere heb je de plicht om zoveel mogelijk te profiteren van het systeem en je voor te bereiden op het einde ervan.
  Dat betekend babies maken en ze zo opvoeden dat ze later voor jou willen zorgen. Dat is investeren in de toekomst.

  Precies. Koop een leuk niet te duur huis, wees spaarzaam, neem kinderen en op je 65e heb je en lagere maandlasten en mensen die jouw welzijn in de gaten zullen houden en je niet eenzaam in het verzorgingshuis neerzetten. Moet je wel een aardig persoon / ouder zijn geweest natuurlijk…

 80. Keesje says:

  Steven:
  argon,

  Heb het ook met mijn ouders. Even hun huizen geschiedenis.. Ze kochten een woning in Oud-Zuid (Amsterdam) voor 50.000 gulden.. Dat verkochten ze voor 150.000. We gingen verhuizen naar Apeldoorn. Dat huis kostte 100.000 gulden, maar werd verkocht voor 500.000 gulden. Ze gingen kleiner wonen in Haarlem maar door de grote winst bouwde mijn vader ook even een huisje in Frankrijk (met een hectare grond). Ik kan ze echt met grafieken en feiten niet overtuigen dat het nu niet slim is een huis te lenen. Ze snappen het echt niet. heel raar, maar waar.

  Ze willen het niet weten, want dan voelen ze dat ze wat moeten DOEN. Eigenlijk zeg je dan: jullie hebben geluk gehad, nu doe maar eens wat terug…….ja eh maarre das mijn geld…..

 81. argon says:

  Tja, Voermans mentaliteit wordt door grote groepen boomers gedeeld. Liever leeg laten staan dan jongeren een kans geven.
  In een vergrijzend dorpje staat een geërfd huisje. Het is een schattig huisje waar makkelijk 2 mensen in kunnen wonen midden in het dorp. Het staat al 2 jaar leeg want het eerste bod was veel te laag. Vorig jaar is de vraagprijs wel verlaagd, maar er zijn geen kopers. In dat dorpje staan ze te springen om verpleegkundigen en andere midden- en laaggeschoold personeel, maar die kunnen de hypotheek van dat huisje niet betalen.

 82. Keesje says:

  a: De misvatting die je doet is dat er een scenario mogelijk is waarin de rekening NIET voor de andere burgers is. Dat scenario is er namelijk niet. Als de schuldenaren niet meer consumeren door hun grote schulden dan stijgt de werkloosheid, daalt de rente (waardoor rendement op vermogen afneemt) en worden de pensioenen aangetast (nog even los van immateriële schade, want hoe gaan kinderen die in armoede opgroeien zich ontwikkelen bijvoorbeeld?). Kortom, in beide scenario’s betaalt de maatschappij de rekening alleen in een andere verschijningsvorm. De schulden zijn er nou eenmaal en ze zijn onhoudbaar. Of je ze nu wegstreept of over decennia lang gespreid laat aflossen door de schuldenaren: in beide gevallen hebben we er allemaal last van.

  De schade is minder groot als (alleeeen) probleemkopers hun hypotheek naar 40 jaar mogen verlengen….

 83. a says:

  Voerman: Voerman stelt alleen maar vast en verwijt niemand iets.
  Voerman mag toch ook wel reageren?
  Of niet?

  Graag! Reageer en blijf reageren, maar het is een beetje zinloos om iemand te verwijten (of iig zijn mening niet serieus te nemen) dat ie het verleden niet met het heden kan vergelijken omdat ie daar te jong voor is. Daarmee sla je discussies dood.

 84. Keesje says:

  a,

  .”Jongeren hebben het geluk dat ze dat nog wel kunnen (die kunnen zelf extra beleggen voor pensioen, emigreren, omscholen, eigen bedrijf starten e.d.)”

  Eh….na je 35e-40e werkeloos raken in deze afgelopen en komende jaren gaat veel langdurig werkelozen opleveren die alleen maar achteruitgaan op financiele huishouden en ook op hun jaren werkervaring, als ze al weer aan het werk komen…..net adgestudeerden komen ook moeilijk aan een baan…….heb je het over die kleine groep tussen zeg 28 en 35 jaar (liefst mannelijk, nederlandse afkomst, goede opleiding en werkervaring die nog wel makkelijk aan het werk komt als ze nu per ongeluk werkeloos raken…?

 85. Keesje says:

  a: Of misschien is dat niet zo raar. Ze hebben in hun leven zoveel gratis geld in de schoot geworpen gekrengen met huizen kopen en verkopen dat het eerder raar zou zijn als zij een huis kopen zouden afraden. Meeste mensen vormen hun mening op persoonlijke ervaringen, niet op onderzoek.

  En misschien dachten ze dat je gratis geld kwam halen voortijdig voor hun dood?

 86. Keesje says:

  Voerman,

  “Er is echter hoop; veel jongeren denken heel nuchter en constructief.”

  Ik ken best wat wanhopige ouders van begin twintigers die met hun hand n in het haar zitten met hun zonen en dochters die maar niet aan de bak komen….ze zien ze “verloren” gaan, en zelfs soms extreem: bang voor zelfmoord van hun kind omdat dingen uitzichtloos zijn…deze jongeren voelen zich loosers.

 87. a says:

  Keesje: De schade is minder groot als (alleeeen) probleemkopers hun hypotheek naar 40 jaar mogen verlengen….

  Nee hoor, de schade wordt dan alleen over een langere periode uitgesmeerd.

 88. a says:

  Keesje:
  a,

  .”Jongeren hebben het geluk dat ze dat nog wel kunnen (die kunnen zelf extra beleggen voor pensioen, emigreren, omscholen, eigen bedrijf starten e.d.)”

  Eh….na je 35e-40e werkeloos raken in deze afgelopen en komende jaren gaat veel langdurig werkelozen opleveren die alleen maar achteruitgaan op financiele huishouden en ook op hun jaren werkervaring, als ze al weer aan het werk komen…..net adgestudeerden komen ook moeilijk aan een baan…….heb je het over die kleine groep tussen zeg 28 en 35 jaar (liefst mannelijk, nederlandse afkomst, goede opleiding en werkervaring die nog wel makkelijk aan het werk komt als ze nu per ongeluk werkeloos raken…?

  Zit wel wat in, maar dat heeft sowieso te maken met het feit dat er steeds meer tweedeling op de arbeidsmarkt is tussen hoog en laag opgeleid werk.

  Als je in Nederland ben afgestudeerd aan HBO/WO dan kom je in veel andere landen makkelijk aan het werk tegen veel aantrekkelijkere voorwaarden dan hier. Ook zonder werkervaring. Ik ken zelf talloze afgestudeerden die naar het buitenland zijn vertrokken. Ook sommigen met pretstudies. Kortom, jongeren anticiperen continue door te stemmen met hun benen.

  Overigens, als je goed opgeleid bent en je ook goed ontwikkeld hebt dan ben je op 35e tot 40e zeker niet kansloos op de arbeidsmarkt. Sterker nog, tussen de 30 en de 50 ben je het meest productief. Daarvoor mis je ervaring, daarna word je vaak te traag.

  In mijn omgeving en vriendenkring, die er wel een beetje uitziet zoals jij schetst, hebben mensen werk en switchen ze ook nog steeds van baan. Deze mensen anticiperen in sommigen gevallen ook al op sobere pensioenen door zelf maandelijks geld te beleggen. Kortom, ook op dit vlak acteren jongeren heus wel. Verder ken ik echt heel veel jongeren (meestal nog net even iets jonger dan ik, twintigers) die eigen bedrijfjes hebben.

  Over algemeen weten de hoogopgeleide jongeren prima dat ze genaaid worden en proberen ze daar mee om te gaan. In het ene geval door te emigreren, in het andere geval door een bedrijf te starten of zelf te beleggen voor pensioen. Ik merk ook dat er in mijn generatie steeds minder begrip is voor ouderen en met name babyboomers. De houding wordt steeds meer: als wij niks van jullie hoeven te verwachten dan hoeven jullie ook niks van ons te verwachten. Men keert zich af van de systemen omdat die voor ons niks brengen. Er is absoluut weinig solidariteitsgevoel. Onwenselijke ontwikkeling, maar wel waar en ook begrijpelijk.

 89. Frans says:

  a: Voor mij is de nummer 1 schuldige dus degene die de spelregels bepaalde en had kunnen en moeten veranderen: de overheid.

  Op zich ben ik het daar mee eens! 🙂
  En mezelf meteen tegensprekend: je moet er niet op vertrouwen dat de overheid jouw belangen als burger dient. De praktijk wijst dat uit.
  Coporate fascism is niet zo maar een kreet, het geeft vrij precies weer wat er aan de hand is. Kijk naar alle maatregelen, zoals de absurde maatregel om de huren te verhogen om de huizenprijzen hoog te houden: het is allemaal in het bela

 90. Frans says:

  Oeps! daar ging wat mis!
  het is allemaal in het belang van de banken.

 91. Voerman says:

  DenVrolijkeHuurder: Dus wacht vooral op een rentepeil van 8% voerman

  Niet uitgaan van de situatie van nu!
  Met 8% rente hebben we weer een echte economie. 🙂
  Dan heeft het geld weer waarde.
  Dat moment komt sneller dan je denkt. De wereld heeft geen geduld om te wachten tot alle problemen vanzelf verdampen. Je zult zien, er worden snel nieuwe listen verzonnen om het leven weer leuk ta maken. 🙂

 92. Voerman says:

  a: De houding wordt steeds meer: als wij niks van jullie hoeven te verwachten dan hoeven jullie ook niks van ons te verwachten.

  Niet zo hoog van de toren,a.
  Jullie hoogopgeleiden hebben op kosten van die boomers (Veelal zorgzame ouders die met tweeen werkten (in een tijd dat dat moeilijker was dan nu) om jullie te laten worden wat je bent. Toegegeven, er zijn wat pechgevallen zoals BBB die niet hebben kunnen studeren en een verwaarloosde jeugd gehad hebben. Maar die kun je geen maatstaf noemen.
  Maar terug naar “a”: Een kansrijke wereld ligt voor je klaar, voorbereid door je boomerouders; weliswaar een beetje vertekend door wat kansarme negatieve elementen maar toch…
  Voerman wist het wel in zijn tijd; ook in deze tijd zou hij het wel weten. 🙂

 93. Voerman says:

  a: Zit wel wat in, maar dat heeft sowieso te maken met het feit dat er steeds meer tweedeling op de arbeidsmarkt is tussen hoog en laag opgeleid werk.

  Het aantal hoog – en laagopgeleiden is heden meer in balsns dan toen de vroege boomers jong waren.
  M.a.w. hoogopgeleid is niet genoeg, want je moet de lekkere koek met meer hoogopgeleiden delen, dus ook nog veel beter zijn dan je hoogopgeleide maatjes.
  Dat maakt natuurlijk ook, dat er veel hoogopgeleide verliezers zijn, die de sfeer verpesten door bijv op dit weblog, maar ook op andere plaatsen te gaan zitten mokken.
  Jammer van het geld wat ze gekost hebben en de verdere schade die ze aanrichten door hun in mooie woorden verpakte frustraties.

 94. Voerman says:

  En speciaal voor Frans:

  Voerman vindt banken ook een stelletje gore dieven.

  Deze week bericht gehad van ING, dat de totale rente over de bonusrenterekening is verlaagd met 0,1 %

  ABN/AMRO meldde, dat de rentevoet voor roodstaan vanaf heden 14% bedraagt.

  Voor Voerman niet de voornaamste reden om op dit log te komen te mopperen, maar toch. 🙂

 95. ps says:

  Rennen naar de camping, anders krijg je nog geen plaats ook! 🙂

  http://www.telegraaf.nl/reiskrant/kamperen/23467837/__Caravan_weer_populair__.html

 96. Frans says:

  Voerman: ABN/AMRO meldde, dat de rentevoet voor roodstaan vanaf heden 14% bedraagt.

  Je zou gewoon de bank eens moeten opbellen en vragen waar die 14% op is gebaseerd. Is het een verkapte boete, of heeft het te maken met het leveraged effect? Zo ja op het laatste, waarom geen leveraged rente bij een positieve stand?
  nou ja, misschien zou ik dat moeten doen, zit bij dezelfde bank, maar ik kan het eerlijk gezegd (nu even) niet opbrengen!

 97. Voerman says:

  argon: ja, Voermans mentaliteit wordt door grote groepen boomers gedeeld.

  Weer zo’n fietsenmaker! 🙂
  Waar leid jij in ‘s hemelsnaam uit af, wat Voerman’s mentaliteit is?
  Je zevert maar wat ter plaatse acterende debielen na.

 98. BBB says:

  Voerman: Toegegeven, er zijn wat pechgevallen zoals BBB die niet hebben kunnen studeren en een verwaarloosde jeugd gehad hebben. Maar die kun je geen maatstaf noemen.

  Je moest eens weten.

 99. BBB says:

  Voerman: Waar leid jij in ‘s hemelsnaam uit af, wat Voerman’s mentaliteit is?
  Je zevert maar wat ter plaatse acterende debielen na.

  Pot verwijt de ketel.

 100. dr.t says:

  BBB het ligt voor de hand om in tegenstellng tot vroeger het ontbreken van een adequate startkwalificatie aan de persoon te wijten in plaats van aan de omgeving.
  De verkeerslichten staan meetsal op groen. Het onderwijssysteem is ingericht om ook de zwaksten onder ons aan een diploma te helpen.
  En verder de tegenstellng oud-jong waar jij zo aan hecht lijkt met tamelijk opgeblazen. Uiteindelijk gaat het het geld toch wel vroeg (schenkingen) of laat (erfenissen) van de ene op de andere generatie over. Ik voel daar vooral dankbaarheid bij, wat is het (jouw) probleem eigenlijk? Gezien je chronische ontevredenheid met alles lijk je me vooral jezelf tekort te doen. Tenzij er een specifieke reden te bedenken vált waarom je achter bent gesteld. De maatschappij de schuld geven van persoonlijk falen, zegt echter over het algemeen met name iets over jezelf.

 101. BBB says:

  dr.t,

  Je moest eens weten.

 102. ps says:

  “Erasmus moet Erasmus niet in de ban doen”
  http://www.nrc.nl/opinie/2014/12/18/minder-economie-meer-filosofie/

  Tja, de banken moeten gered worden.
  Einde beschaving!

 103. Keesje says:

  dr.t,

  dr.t,

  “BBB het ligt voor de hand om in tegenstellng tot vroeger het ontbreken van een adequate startkwalificatie aan de persoon te wijten in plaats van aan de omgeving.
  De verkeerslichten staan meetsal op groen. ”

  Niet mee eens. Er zijn veel mensen die door (meertalige / islamitische / arme) afkomst, (lichte geestelijke / lichamelijke) handicap op dit moment zeer moeilijk aan werk komen of door armoe (1 ouder gezinnen, lage loongezinnen) NIET die HBO opleidingen kunnen Beginnen. Dat jij denkt dat het er weinig zijn, zegt iets over jouw gelukkiger milieu waarin jij werkt en leeft en opgegroeid bent, jouw zicht vanuit jouw leefsituatie. Ga eens vrijwilligerswerk doen, met kinderen, ouderen…..je gaat schrikken.

 104. dr.t says:

  BBB:
  dr.t,

  Je moest eens weten.

  Nou liever niet als je het zo stelt.

 105. Adamus says:

  Voerman:
  En speciaal voor Frans:

  Voerman vindt banken ook een stelletje gore dieven.

  Deze week bericht gehad van ING, dat de totale rente over de bonusrenterekening is verlaagd met 0,1 %

  ABN/AMRO meldde, dat de rentevoet voor roodstaan vanaf heden 14% bedraagt.

  Voor Voerman niet de voornaamste reden om op dit log te komen te mopperen, maar toch.

  Ook nog rentepunten bij ING?

 106. Voerman says:

  Adamus: Ook nog rentepunten bij ING?

  Meer rentepunten dan rentecenten. 🙂

 107. dr.t says:

  Keesje:
  dr.t,

  dr.t,

  “BBB het ligt voor de hand om in tegenstellng tot vroeger het ontbreken van een adequate startkwalificatie aan de persoon te wijten in plaats van aan de omgeving.
  De verkeerslichten staan meetsal op groen. ”

  Niet mee eens. Er zijn veel mensen die door (meertalige / islamitische / arme)afkomst, (lichte geestelijke / lichamelijke) handicap op dit moment zeer moeilijk aan werk komen of door armoe (1 ouder gezinnen, lage loongezinnen) NIET die HBO opleidingen kunnen Beginnen. Dat jij denkt dat het er weinig zijn, zegt iets over jouw gelukkiger milieu waarin jij werkt en leeft en opgegroeid bent, jouw zicht vanuit jouw leefsituatie. Ga eens vrijwilligerswerk doen, met kinderen, ouderen…..je gaat schrikken.

  Met een handicap wordt het inderdaad lastig. En in sommigen gevallen moet je in meerdere generaties denken voor je vooruitgang kan boeken. Een moeder dat analfabeet is in haar eigen land en naar NL verhuist, het lijkt me een hele tour voor haar en de kinderen om er iets van te maken.
  Niettemin lijkt het me er voor de mainstraim jongeren voldoende kansen te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van gevarieerd en toegankelijk onderwijsaanbod en het studiebeurssysteem.
  En het gaat behalve om opleidingskansen toch ook om mentaliteit. Van de Chinese immigranten hoor je zelden nare berichten en die hadden toch ook ooit een ‘achterstand’.

 108. Nico de Geit says:

  DenVrolijkeHuurder: Kan iemand me toch eens de psychologie achter de ‘vanaf’ prijs uitleggen?

  Voor sommigen werkt dat blijkbaar. Ik zou een bod doen en meteen laten weten dat het bod staat tot vrijdag 17.00 uur. Als ze niet bellen dan gaat het niet door. Take it or leave it. Er staat genoeg te koop.

 109. Voerman says:

  Keesje: Ga eens vrijwilligerswerk doen, met kinderen, ouderen…..je gaat schrikken.

  Respect voor je sociale betrokkenheid, Keesje, maar dat was het onderwerp niet. BBB heeft het steeds over ouderen en boomers die het voor hem en (andere) jongeren verpesten.

 110. Nico de Geit says:

  a: Het idee is dat de vanafprijs dusdanig scherp is dat er veel gegadigden zijn die, onder druk van de grote belangstelling, een flink hoger bod uitbrengen. Kortom: het creëert veel initiële interesse. Of het werkt? Geen idee.

  Nee, het werkt niet want er zijn geen kopers. Het huis blijft maanden te koop staan of langer.

  ‘Kopersgarantie’ ook zoiets. Er is een koper voor ieder huis, als de prijs maar goed is. Waarom een bordje ‘kopersgarantie’ ophangen op een huis dat te koop staat? Is dat om druk uit te oefenen op de potentiële koper?

 111. Voerman says:

  Nico de Geit: Als ze niet bellen dan gaat het niet door.

  Als ze wel bellen gaat het bij Geit ook niet door!
  Bij Geit gaat het nooit door! 🙂

 112. BBB says:

  Voerman: BBB heeft het steeds over ouderen en boomers die het voor hem en (andere) jongeren verpesten.

  Ik voel me gevleid.

 113. ps says:

  Nico de Geit,

  Oftewel, de verkrotting schrijdt voort!

 114. Voerman says:

  BBB: Ik voel me gevleid.

  Graag gedaan!

 115. Nico de Geit says:

  Keesje:
  Voerman,

  Ik ken best wat wanhopige ouders van begin twintigers die met hun hand n in het haar zitten met hun zonen en dochters die maar niet aan de bak komen….ze zien ze “verloren” gaan, en zelfs soms extreem: bang voor zelfmoord van hun kind omdat dingen uitzichtloos zijn…deze jongeren voelen zich loosers.

  Veel mensen hebben een veel te hoog verwachtingspatroon. Een hoge opleiding zou garant staan voor een leuke goedbetaalde baan, blijdschap, voorspoed en plezier. En dan ook nog een mooi koophuis en eeuwig stijgende huizenprijzen en gratis geld.

 116. Nico de Geit says:

  a: Als je in Nederland ben afgestudeerd aan HBO/WO dan kom je in veel andere landen makkelijk aan het werk tegen veel aantrekkelijkere voorwaarden dan hier.

  Dat komt niet zozeer door je opleiding of werkervaring maar omdat Nederlanders bekend staan als efficiënt, creatief, realistisch, enz. Dat is genetisch bepaald.

 117. Adamus says:

  Nico de Geit: Veel mensen hebben een veel te hoog verwachtingspatroon. Een hoge opleiding zou garant staan voor een leuke goedbetaalde baan, blijdschap, voorspoed en plezier. En dan ook nog een mooi koophuis en eeuwig stijgende huizenprijzen en gratis geld.

  Hoog opgeleiden is mooi. Ook buitenlandse talenten is gunstig. Ze kunnen in de toekomst worden gemolken. Zie USA.

 118. argon says:

  Voerman, dat jij vind dat BBB een baan moet gaan zoeken om inkomstenbelasting af te dragen om jouw AOW op te hoesten zegt iets over jou mentaliteit. Waarom mag jij wel op de bank zitten en wij niet?

 119. Nico de Geit says:

  Voerman: Het onderwijssysteem is ingericht om ook de zwaksten onder ons aan een diploma te helpen.

  100k bieden als ze 500k vragen heeft geen zin natuurlijk. De prijzen zijn nog steeds veel te hoog. En omdat ik verwacht dat er de komende jaren ieder jaar weer 3 tot 8% van de prijs afgaat blijft huren goedkoper.

 120. Nico de Geit says:

  Voerman: Als ze wel bellen gaat het bij Geit ook niet door!
  Bij Geit gaat het nooit door!

  Dat is de goeie quote

 121. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Het onderwijssysteem is ingericht om ook de zwaksten onder ons aan een diploma te helpen.

  Het idee is dat iemand met een diploma een succes wordt. Alleen in een dictatuur werkt dat, op de vrije markt niet. Er lopen zoveel achterlijken rond met een hoge opleiding.

 122. Latida says:

  Keesje:
  dr.t,

  dr.t,

  “BBB het ligt voor de hand om in tegenstellng tot vroeger het ontbreken van een adequate startkwalificatie aan de persoon te wijten in plaats van aan de omgeving.
  De verkeerslichten staan meetsal op groen. ”

  Niet mee eens. Er zijn veel mensen die door (meertalige / islamitische / arme)afkomst, (lichte geestelijke / lichamelijke) handicap op dit moment zeer moeilijk aan werk komen of door armoe (1 ouder gezinnen, lage loongezinnen) NIET die HBO opleidingen kunnen Beginnen. Dat jij denkt dat het er weinig zijn, zegt iets over jouw gelukkiger milieu waarin jij werkt en leeft en opgegroeid bent, jouw zicht vanuit jouw leefsituatie. Ga eens vrijwilligerswerk doen, met kinderen, ouderen…..je gaat schrikken.

  Mee eens. Er zijn enorme hoeveelheden ‘nieuwe armen’ onder de jongeren die lang niet allemaal dezelfde kansen krijgen, simpelweg omdat ze nietop hetzelfde punt gestart zijn. Zo zijn er hele volksstammen waarvan de kinderen van thuis uit door ouders maar vooral worden aangemoedigd om zo vroeg mogelijk aan het werken te gaan, en vooral niet te willen studeren, omdat de ouders dat niet kunnen of willen opbrengen, en liever zien dat kindlief o jong mogelijk de ouders financieel gaat bijstaan.

  Kinderen die dan ‘kostgeld’ moeten betalen omdat ze dan ‘met geld om leren gaan’ terwijl het de ouders zelf zijn die een gat in de hand hebben, en zlfs in een sociale huurwoning met huurtoeslag nog nauwelijks rond kunnen komen.

  Die voedselbanken zijn immers niet uit de lucht komen vallen.

  Ouders die ook nu nog, na vele jaren thuiszitten, nog steeds niet hebben geleerd hoe ze met geld om moeten gaan en als kleine kinderen van alles an hun kroost verwachten, zij het zorg, geld, steun en noem maar op.

  Dat is de andere kant van de medaille van de babyboomgeneratie. Kinderen van dit sort ouders zullen bovendien niet van huis uit hebben geleerd om verstandig mt geld om te gaan en zijn, eenmaal aan het werk, waarschijnlijk ook het makkelijkst te beinvloeden en te bewegen een onverstandige lening aan te gaan.

  Daar is in Nederland in de leenindustrie kei- en keihard misbruik van gemaakt. Financieel adviseurs die niet het beste met de klant, maar vooral met zichzelf voor hebben gehad. Wel het vertrouwen winnen met slijmpraatjes, maar niet voldoende op de risico’s wijzen. Of bijvoorbeeld niet laten zien wat een lening kost over de looptijd.

  Koop die auto, koop die caravan, koop dat huis, verbouw die keuken, leen je lek, het wordt toch meer waard! Dit soort praktijken zijn wel degelijk mede veroorzakers waardoor er nu 1,5 miljoen huishoudens onder water staan.

  Voorbeelden te over waarin met verkooppraatjes jongeren overgehaald worden om toch vooral maar die aardige meneer bij de bank te vertrouwen:

  Rabobank:
  https://www.youtube.com/watch?v=An9nWfAI7ek

  Maar goed, wat ik iermee wil zeggen is dat het volgens mij veel te kort door de bocht is om de volledige schuld van de huidige situatie exclusief neer te leggen bij de huishoudens.

  Er zijn meerdere partijen die zo’n contract hebben ondertekend. Beide partijen zijn dus verantwoordelijk als er iets mis gaat. Anders begint het behoorlijk op feitelijke oplichting te lijken.

  Als de bank bovendien 0% risico blijkt te lopen in het geval dat er niet betaald wordt, dan is de rente die betaald wordt immers alsnog te hoog.

  Het onderpand bij de bank inleveren tegen finale kwijting van de hypotheek lijkt me wat dat betreft zo slecht nog niet, zoals het IMF heeft voorgesteld. De taxatie van de woning is immers met goedkeuring van de bank uitgevoerd, vaak ook met eigen taxateurs die in ieder geval door de bank zijn aangesteld.

  Stel dat ik jouw een tweedehands auto verkoop, waarvan ik beweer dat deze 50,000 euro waard is, en dan blijkt later dat deze auto maar 25,000 waard is, ben ik dan wel of niet schuldig aan oplichting? En wat als ik als verkoper zelfs de taxateur heb geregeld die gesteld heeft dat deze auto 50,000 euro waard is, maar ook die blijkt er later naast gezeten die hebben, ben ik dan als verkoper wel of niet aansprakelijk?

  Ik denk dat dat de vraag is.

  Wie neemt er even contact op met Antoinette Hertzenberg? Voerman misschien?

 123. Latida says:

  ING, Rabo, Postbank, allemaal hebben ze in het verleden boetes gekregen voor onverantwoorde hypotheek verstrekking

  https://www.youtube.com/watch?v=y8Fz76aibVc

 124. ps says:

  Nico de Geit,

  Je bedoelt toch zeker niet dr.t met z’n cum fraude? 🙂

 125. Voerman says:

  Latida: Wie neemt er even contact op met Antoinette Hertzenberg? Voerman misschien?

  Voerman houdt niet van die types.

 126. Juan Belmonte says:

  Latida:
  ING, Rabo, Postbank, allemaal hebben ze in het verleden boetes gekregen voor onverantwoorde hypotheek verstrekking

  https://www.youtube.com/watch?v=y8Fz76aibVc

  De Hollandsche huizenmarkt was toch BEHOUDEND gefinancierd ??

 127. bankschroef says:

  Thans ten koste van een goed draaiende economie en betaalbare woonruimte heeft een aardig bevolkingsaandeel zich enorm kunnen verrijken. Waar is toch al dat geld? Kan dat niet worden belast?
  Bijv al dat huizenbezit in Frankrijk, kun we daar niet een box 4 voor maken, een vette heffing op particulier onroerend goed in het buitenland?

 128. BBB says:

  bankschroef: Bijv al dat huizenbezit in Frankrijk, kun we daar niet een box 4 voor maken, een vette heffing op particulier onroerend goed in het buitenland?

  Belastingverdragen. Wordt voor de meeste landen in Europa dus moeilijk.

 129. aa says:

  Voerman,

  Kotsen moet ik van je. Altijd dat vingertje en die domme opmerkingen. Jij hebt geen plaat voor je hoofd, maar een volledige cauberg.

 130. BBB says:

  bankschroef: Waar is toch al dat geld?

  Campers, E-bikes en 4 x per jaar op vakantie. Voor de babyboomers mogelijk gemaakt door lagere woonlasten in het verleden en nu een afgelost huis of het huis gebruikt als pinautomaat. Tezamen met een goede VUT/pensioen volgens eindloonregeling, partner AOW en de beste zorg voor een prikkie.

  Die rekening klopt natuurlijk niet en gaat betaald worden door toekomstige generaties. Zoals ik zo vaak zeg op dit forum. De babyboomers hebben geleefd in een welvaartszeepbel.

 131. BBB says:

  BBB: Campers, E-bikes en 4 x per jaar op vakantie.

  Even ter veduidelijking. Ik gun iedereen bovenstaande. Maar het gaat mij om het gedrag van deze groep ouderen. Het artikel van deze post laat duidelijk zien hoe de vork in de steel zit. Jongeren zitten in de problemen. Veroorzaakt door hunzelf en het beleid van de babyboomgeneratie in de jaren 80 en 90. Maar die laatste verantwoordelijkheid willen de ouderen overduidelijk niet nemen. Het jankgehalte van babyboomers zodra ze gekort worden is enorm terwijl de verliezen die ze veroorzaken door de vergrijzing steeds groter worden.

  Nederland heeft op de pof geleefd. We moeten een stapje terug doen en de babyboomers een paar stappen extra. Iedereen die dit niet begrijpt denkt dus. Na mij de zondvloed.

 132. Keesje says:

  argon:
  Voerman, dat jij vind dat BBB een baan moet gaan zoeken om inkomstenbelasting af te dragen om jouw AOW op te hoesten zegt iets over jou mentaliteit. Waarom mag jij wel op de bank zitten en wij niet?

  Helemaal mee eens. Met die bakken bejaarden die er aan zitten te komen. Ben ik voor het promoten van vrijwilligerswerk bij bejaarden, zeker wanneer het tekort aan arbeidskrachten weer flink toe gaat nemen…….

 133. Keesje says:

  Nico de Geit: Veel mensen hebben een veel te hoog verwachtingspatroon. Een hoge opleiding zou garant staan voor een leuke goedbetaalde baan, blijdschap, voorspoed en plezier. En dan ook nog een mooi koophuis en eeuwig stijgende huizenprijzen en gratis geld.

  Geen opleiding en het niet aan werk komen ondanks flinke inspanningen omdat er gewoon geen werk is heeft weinig met een verkeerd verwachtingspatroon te maken……..

 134. Keesje says:

  Nico de Geit: Voor sommigen werkt dat blijkbaar. Ik zou een bod doen en meteen laten weten dat het bod staat tot vrijdag 17.00 uur. Als ze niet bellen dan gaat het niet door. Take it or leave it. Er staat genoeg te koop.

  Veel succes daarmee. Ik heb wat makelaars daarover doorgezaagd, en die 1) bellen niet terug 2) mailen niet terug 3) zijn zo slim om je huidige naam, adres, tel nr en emailadres op te vragen ter referentie aan standaard lage bieders om ze op de zwarte lijst te hebben.

  Nu woon ik wel in de randstad 🙂

 135. DenVrolijkeHuurder says:

  Keesje: Helemaal mee eens. Met die bakken bejaarden die er aan zitten te komen. Ben ik voor het promoten van vrijwilligerswerk bij bejaarden, zeker wanneer het tekort aan arbeidskrachten weer flink toe gaat nemen…….

  IK ben bang dat die boomers inderdaad aan vrijwilligerswerk gaan doen, maar niet het soort waar jij aan denkt.

  Die gaan met bakken vrije tijd en een ruimhartige vertrekregeling fijntjes in allerlei wijk- en gemeenteraden zitten om te zorgen dat er goed voor hen wordt gezorgd.

 136. ps says:

  Latida,

  Ach, daar zitten ze niet mee net als in de UK:

  “Launched in 2012, the game has uncanny similarities with the recent travails of real-life investment banks, as players can be fined for market manipulation or wiped out when the price of oil plummets.”
  http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/dec/18/move-over-monopoly-market-meltdown-chelsea-bankers

  en de USA:
  http://www.truthdig.com/images/made/images/cartoonuploads/bigbanktorture_400_301.jpg

 137. dr.t says:

  Keesje: Geen opleiding en het niet aan werk komen ondanks flinke inspanningen omdat er gewoon geen werk is heeft weinig met een verkeerd verwachtingspatroon te maken……..

  Keesje, je mentaliteit deugt niet echt, als je jezelf beter moet gaan voelen door op bejaarden af te geven. Wie weet zit een werkgever daar niet op te wachten. Ikzelf zou graag wat meer beschaving in een medewerker aantreffen.

 138. lorenzo says:

  BBB: Bijv al dat huizenbezit in Frankrijk, kun we daar niet een box 4 voor maken, een vette heffing op particulier onroerend goed in het buitenland?

  Door de jalouzi heen prikkend het volgende : de Eu heeft in de vooraankondigingen al meermalen succes geboekt bij individuele lidstaten , gelijkheidsbeginsel op ( de heffing)belastinggebied , we hebben een EU toch ?
  Toko in Frankrijk komt wel in box 3 , maar ook dan geen ( in beginsel)belasting te betalen voor de ollander …

 139. Latida says:

  DenVrolijkeHuurder: IK ben bang dat die boomers inderdaad aan vrijwilligerswerk gaan doen, maar niet het soort waar jij aan denkt.

  Die gaan met bakken vrije tijd en een ruimhartige vertrekregeling fijntjes in allerlei wijk- en gemeenteraden zitten om te zorgen dat er goed voor hen wordt gezorgd.

  Yup. Ik zie het nu al gebeuren. De verklaring dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in dat soort clubjes is te vinden in het feit dat hun omgangsvormen verschillend zijn.

  Ze communiceren en vinden elkaar met internet en mobiel, maar de daadwerkelijke besluitvorming over de inrichting van de gemeenschap vindt nog altijd exact hetzelfde plaats als 30 jaar geleden.

  Dat gaat pas anders worden als internet wordt ingezet om jongeren bij de belsuitvorming te betrekken, maar men kijkt wel uit, het is niet de bedoeling om beslissingsbevoegdheid aan jongere generaties uit handen te geven.

  Onder de 30 jaar staat 75% van de hypotheken onder water.

  Allemaal verwende hebberige nietsnutten die te stom zijn om de kleine lettertjes te lezen en die nooit hebben leren sparen, toch?

  Of zou het soms zo kunnen zijn dat er voor werkende jongeren die zelfstandig willen wonen gewoon geen andere opties zijn?

  Een sociale huurwoning krijgen ze niet, op de vrije huurmarkt worden ze leeggetrokken, en dus zit er niet anders op dan een veel te duur huis te kopen, desnoods met starterslening waarvan je pas over 3 jaar rente en aflossing hoeft te gaan betalen?

  Wie geeft er hier nu het slechte voorbeeld?

  Veel te veel lenen wordt hiermee gewoon van staatswege aangemoedigd en beloond, terwijl sparen geld kost, als het al mogelijk is vanuit een woning in de vrije huursector.

  Jongeren willen bij voorkeur liever eerst iets huren, geven vaak de voorkeur aan klein en compact en goedkoop, willen graag kunnen sparen, krijgen minder vaak en steeds later pas kinderen, zijn graag sociaal mobiel, willen graag wat extra centen hebben om op vakantie te gaan, moeten hun studielening al afbetalen, en dan worden ze als ze het huis uit willen of willen verhuizen bijna gedwongen om een onoverzienlijke gigantisch hoge schuld aan te gaan waar ze de komende tientallen jaren aan mogen afbetalen.

  En dat moeten ze dan doen op basis van de hoogte van wat er op dit moment per maand betaald kan worden.

  En als de bank dan zegt, sorry maar U verdient niet genoeg voor een Hypotheek, wij geven u geen lening, dan zegt men van staatswege:

  Hier, leen er nog maar wat meer bij.

 140. lorenzo says:

  Voerman: Wie neemt er even contact op met Antoinette Hertzenberg?

  Elke maand € 33.000 in haar BV tje gestort , via deze weg dankt ze ( nogmaals) de belastingbetaler.

 141. a says:

  Nico de Geit: Het idee is dat iemand met een diploma een succes wordt. Alleen in een dictatuur werkt dat, op de vrije markt niet. Er lopen zoveel achterlijken rond met een hoge opleiding.

  Een diploma alleen is nooit een garantie op succes, nooit geweest ook. Ten eerste moet de kennis die achter dat diploma zit aansluiten bij de arbeidsmarkt. Ten tweede, wat mij betreft nog veel belangrijker, moet je naast een diploma ook bepaalde competenties hebben (of ontwikkelen) om er wat van te maken (samenwerken, ondernemend, gemotiveerd, enz.). Kortom, een goed diploma geeft je een sterke basis, maar je zal jezelf moeten blijven ontwikkelen om een succes te worden.

 142. a says:

  Voerman: Niet zo hoog van de toren,a.
  Jullie hoogopgeleiden hebben op kosten van die boomers (Veelal zorgzame ouders die met tweeen werkten (in een tijd dat dat moeilijker was dan nu) om jullie te laten worden wat je bent. Toegegeven, er zijn wat pechgevallen zoals BBB die niet hebben kunnen studeren en een verwaarloosde jeugd gehad hebben. Maar die kun je geen maatstaf noemen.
  Maar terug naar “a”: Een kansrijke wereld ligt voor je klaar, voorbereid door je boomerouders; weliswaar een beetje vertekend door wat kansarme negatieve elementen maar toch…
  Voerman wist het wel in zijn tijd; ook in deze tijd zou hij het wel weten.

  Maak je geen zorgen Voerman. Ik red mezelf prima in deze wereld. Ik heb door te studeren (geen pretstudie) en door ook na mijn studie continu door te wikkelen (niet alleen op inhoudelijk maar ook op persoonlijk vlak) er voor gezorgd dat ik gewild ben op de arbeidsmarkt en te allen tijde een prima salaris kan verdienen. Ben het ook volledig met je eens dat je het zelf moet doen en ik ben het ook met je eens dat het ook voor ouderen/babyboomers niet altijd makkelijk is geweest (die kwamen gedeeltelijk ook op de arbeidsmarkt tijdens een crisis).

  Mijn aanvallen zijn meer gericht op de systemen dan op de mensen. Ik verwijt ouderen en babyboomers niet dat ze rijk zijn. Ze hebben gewoon geprofiteerd van het systeem en als ik 30 jaar eerder was geboren dan had ik exact hetzelfde gedaan. Ik ga wel tekeer tegen het feit dat we met zijn allen weten dat bepaalde systemen onhoudbaar en zeer oneerlijk zijn ten opzichte van jongeren en dat we daar niks aan doen. We weten dat het huidige pensioensysteem er voor zorgt dat er (conservatief berekend) 90 miljard euro van jongeren naar ouderen wordt overgeheveld. Waarom doen we daar niks aan? Welke rechtvaardiging gebruiken we daarvoor? Wat denken we dat er op langere termijn gebeurt met de huidige generatie als zij consequent de rekening krijgen van een verouderd systeem? Door vast te houden aan oude systemen die de nieuwe generatie consquent benadelen ondermijn je de solidariteit en daarmee de basis voor een gezonde samenleving.

  Daar maak ik me boos over en ik ben er ook bezorgd om. Niet voor mezelf maar wel voor mijn generatiegenoten die het iets minder getroffen hebben. Die geen baan kunnen vinden, die op hun 30e of 40e nog steeds geen of nauwelijks vermogen hebben kunnen opbouwen en die straks achter het net gaan vissen als ze eindelijk hun pensioenleeftijd bereiken (als ze 72 zijn).

 143. a says:

  Keesje: Helemaal mee eens. Met die bakken bejaarden die er aan zitten te komen. Ben ik voor het promoten van vrijwilligerswerk bij bejaarden, zeker wanneer het tekort aan arbeidskrachten weer flink toe gaat nemen…….

  Het tekort aan arbeidskrachten? Vergeet dat tekort voorlopig maar. De banen van hele legers middelmatig en laag opgeleiden worden structureel bedreigd door automatisering en globalisering. Daarmee doel ik niet alleen op de taxichauffeur of administrateur, maar ook bijv. aan een hypotheekadviseur. Een slim stukje software kan mij net zo goed, vaak beter, adviseren dan een hypotheekadviseur. Zeker nu we weer terug gaan naar simpele producten als een annuïteitenhypotheek.

 144. a says:

  Keesje: Geen opleiding en het niet aan werk komen ondanks flinke inspanningen omdat er gewoon geen werk is heeft weinig met een verkeerd verwachtingspatroon te maken……..

  Het is nog erger… wel een opleiding hebben en niet aan het werk komen is ook aan de orde van de dag voor diegenen die afgestudeerd zijn na 2010.

 145. a says:

  Keesje: Veel succes daarmee. Ik heb wat makelaars daarover doorgezaagd, en die 1) bellen niet terug 2) mailen niet terug 3) zijn zo slim om je huidige naam, adres, tel nr en emailadres op te vragen ter referentie aan standaard lage bieders om ze op de zwarte lijst te hebben.

  Dat geeft vooral aan hoeveel tijd een makelaar over heeft.

 146. a says:

  lorenzo: Door de jalouzi heen prikkend het volgende :de Eu heeft in de vooraankondigingen al meermalen succes geboekt bij individuele lidstaten , gelijkheidsbeginsel op ( de heffing)belastinggebied , we hebben een EU toch ?
  Toko in Frankrijk komt wel in box 3 , maar ook dan geen ( in beginsel)belasting te betalen voor de ollander …

  En terecht natuurlijk.

 147. Voerman says:

  lorenzo: Elke maand € 33.000 in haar BV tje gestort , via deze weg dankt ze ( nogmaals) de belastingbetaler.

  Was niet een post van Voerman!
  Is niet Voermans type zoals al eerder gezegd!

 148. lorenzo says:

  blog is al een aantal jaartjes aan renovatie toe…..

 149. Keesje says:

  a: Het tekort aan arbeidskrachten? Vergeet dat tekort voorlopig maar. De banen van hele legers middelmatig en laag opgeleiden worden structureel bedreigd door automatisering en globalisering. Daarmee doel ik niet alleen op de taxichauffeur of administrateur, maar ook bijv. aan een hypotheekadviseur. Een slim stukje software kan mij net zo goed, vaak beter, adviseren dan een hypotheekadviseur. Zeker nu we weer terug gaan naar simpele producten als een annuïteitenhypotheek.

  Ik denk dat de banen in gezondheidszorg zeker wel weer gaan toenemen. Ook in de huisisolatie en het 0% energieverbruik gaan verbouwen van woningen. Verder bij geldverdienende instanties zoals banken / beleggingen zijn ze nu aan het verkleinen maar zullen ze uiteindelijk weer vernieuwende software (lees geldverdienende software) willen maken en/ of implementeren en beheren.

 150. Keesje says:

  dr.t: Keesje, je mentaliteit deugt niet echt, als je jezelf beter moet gaan voelen door op bejaarden af te geven. Wie weet zit een werkgever daar niet op te wachten. Ikzelf zou graag wat meer beschaving in een medewerker aantreffen.

  Afgeven op bejaarden? Quote me maar…?

 151. Keesje says:

  DenVrolijkeHuurder: IK ben bang dat die boomers inderdaad aan vrijwilligerswerk gaan doen, maar niet het soort waar jij aan denkt.

  Die gaan met bakken vrije tijd en een ruimhartige vertrekregeling fijntjes in allerlei wijk- en gemeenteraden zitten om te zorgen dat er goed voor hen wordt gezorgd.

  Bel de mantelzorg maar, 70% is een bejaarde die helpt, 20% school stagiairs, 10% werkende bevolking of ww-er of wia-er.

 152. Keesje says:

  a: Dat geeft vooral aan hoeveel tijd een makelaar over heeft.

  Zal wel meevallen……hier in de regio dan……..kijk even op funda, aantallen te koop en verkocht tabs……bijv Amsterdam, Utrecht, Amstelveen, Hoofddorp…

 153. Keesje says:

  lorenzo:
  blog is al een aantal jaartjes aan renovatie toe…..

  Ik mis een zoek functie. En een forumachtig iets waar veel feiten altijd makkelijk te vinden zijn zou ook fijn zijn……Voor de rest wel fijn reclamevrij 🙂

 154. Keesje says:

  Voerman: Voerman houdt niet van die types.

  Intelligente vrouw die veel goed heeft gedaan in haar leven. Fantastisch hoe ze dingen aan de kaak stelt. Trosradar site is goed als je vage dingen tegenkomt of oplichting vermoed. Tros opgelicht geeft goed beeld over hoe diverse oplichters te werk gaan en bedrijven worden daardoor getriggerd beter te worden. Hoe kun je tegen haar zijn??

 155. Adamus says:

  Keesje: Ik mis een zoek functie. En een forumachtig iets waar veel feiten altijd makkelijk te vinden zijn zou ook fijn zijn……Voor de rest wel fijn reclamevrij

  Blog is om stoom van de ketel te halen : de admins zitten op twitter (elkaar te retweeten 🙂 ) We kunnen niet allemaal de haagse straten op. Bovendien moet daar een vergunning voor verleend worden 😉

 156. Adamus says:

  Keesje: Ik denk dat de banen in gezondheidszorg zeker wel weer gaan toenemen. Ook in de huisisolatie en het 0% energieverbruik gaan verbouwen van woningen. Verder bij geldverdienende instanties zoals banken / beleggingen zijn ze nu aan het verkleinen maar zullen ze uiteindelijk weer vernieuwende software (lees geldverdienende software) willen maken en/ of implementeren en beheren.

  Je hebt het over productiviteit?

 157. Adamus says:

  bankschroef:
  Thans ten koste van een goed draaiende economie en betaalbare woonruimte heeft een aardig bevolkingsaandeel zich enorm kunnen verrijken. Waar is toch al dat geld? Kan dat niet worden belast?
  Bijv al dat huizenbezit in Frankrijk, kun we daar niet een box 4 voor maken, een vette heffing op particulier onroerend goed in het buitenland?

  Al die politici (ook ministers als Dijsselbloem) die denken dat een spaarrekening echt geld is.

 158. Nico de Geit says:

  Latida: Stel dat ik jouw een tweedehands auto verkoop, waarvan ik beweer dat deze 50,000 euro waard is

  Is dat de vanafprijs? Is er een kopersgarantie?

 159. Steven says:

  zie hier rechtsboven op twitter: Joris Luyendijk leest deze chat ook. leuk!

 160. Adamus says:

  Latida:
  ING, Rabo, Postbank, allemaal hebben ze in het verleden boetes gekregen voor onverantwoorde hypotheek verstrekking

  https://www.youtube.com/watch?v=y8Fz76aibVc

  Ging dat geld naartoe?

 161. a says:

  Keesje: Ik denk dat de banen in gezondheidszorg zeker wel weer gaan toenemen. Ook in de huisisolatie en het 0% energieverbruik gaan verbouwen van woningen. Verder bij geldverdienende instanties zoals banken / beleggingen zijn ze nu aan het verkleinen maar zullen ze uiteindelijk weer vernieuwende software (lees geldverdienende software) willen maken en/ of implementeren en beheren.

  Ijdele hoop. Juist in de gezondheidszorg gaan enorm veel (officiële) banen verdwijnen. Vanaf volgend jaar worden de effecten van de drastische hervormingen in de zorg zichtbaar. In de thuiszorg, de langdurige GGZ, de jeugdzorg en de verpleging en verzorging gaan tienduizenden banen, zoniet meer, structureel verdwijnen. Verder komt ook in de zorg de robotisering en automatisering steeds verder op. Als er één sector in Nederland is waar nog heel veel efficiencywinst (lees: meer werk met minder mensen) te boeken is. Geloof me, ik kan het weten.

 162. Adamus says:

  Steven:
  zie hier rechtsboven op twitter: Joris Luyendijk leest deze chat ook. leuk!

  Hij gogelde ook nog wat met getallen

 163. Adamus says:

  Keesje: Helemaal mee eens. Met die bakken bejaarden die er aan zitten te komen. Ben ik voor het promoten van vrijwilligerswerk bij bejaarden, zeker wanneer het tekort aan arbeidskrachten weer flink toe gaat nemen…….

  Lammen die blinden helpen.

 164. Steven says:

  Latida,

  vijfdehands huizen met een rot dak kosten vaak toch nog 300.000 euro omdat de bank dat graag uitleent aan iemand met een vast salaris. 😉

  Tja lastig. ergens heb ik toch zoiets van.. doe het dan niet, maar je moet ergens wonen. en vrije sector huur is ook idioot duur. De oplossing is gewoon de huizenprijzen en de huren omlaag en wie echt in de financiële shit zit met zijn onderwater huis zou bijv. een nog lagere rente kunnen betalen, maar help ze verder niet met aflossen want voor je het weet kopen ze weer een te dure hut.

 165. Zilversmid says:

  Latida: Stel dat ik jouw een tweedehands auto verkoop, waarvan ik beweer dat deze 50,000 euro waard is, en dan blijkt later dat deze auto maar 25,000 waard is, ben ik dan wel of niet schuldig aan oplichting? En wat als ik als verkoper zelfs de taxateur heb geregeld die gesteld heeft dat deze auto 50,000 euro waard is, maar ook die blijkt er later naast gezeten die hebben, ben ik dan als verkoper wel of niet aansprakelijk?

  Wat mij betreft niet. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om onderzoek te doen en een eigen taxatie uit te laten voeren.

 166. Voerman says:

  Keesje: Hoe kun je tegen haar zijn??

  Ben niet tegen haar.
  Zeg alleen dat zij mijn tiep niet is.
  (Voer)Mannen hebben zo hun eigen fantasieën! 🙂

 167. Voerman says:

  Keesje: Ben ik voor het promoten van vrijwilligerswerk bij bejaarden

  Voorzover ik je begin te kennen bedoel je:”vrijwilligerswerk DOOR bejaarden!
  Stoute meid!

 168. Keesje says:

  Adamus: Lammen die blinden helpen.

  En zo hoort het! Iedereen heeft wel wat en aftakelen gaan we allemaal op diverse gebieden 😉

 169. Keesje says:

  Voerman: Ben niet tegen haar.
  Zeg alleen dat zij mijn tiep niet is.
  (Voer)Mannen hebben zo hun eigen fantasieën!

  Ze zal in ieder geval verstandig met het huishoudgeld omgaan en vol make-up zit ze gelukkig ook niet 😉

 170. Keesje says:

  Voerman: Voorzover ik je begin te kennen bedoel je:”vrijwilligerswerk DOOR bejaarden!
  Stoute meid!

  Ja precies door bejaarden voor bejaarden. Overigens ben ik ook voor door bijstandsgerechtigden en wia-ers voor de gemeenschap.

 171. Voerman says:

  Adamus: Al die politici (ook ministers als Dijsselbloem) die denken dat een spaarrekening echt geld is.

  Mijn garagehouder is net zo stom!
  Heeft mij vorige week voor mijn waardeloze geld een splinternieuwe Jeep geleverd!

 172. Keesje says:

  Voerman,

  Woon je trouwens dichtbij Geit?

  http://www.kuuke.nl/wp/alle-sterrenbeelden/auriga-voerman/

 173. Voerman says:

  Keesje: Ze zal in ieder geval verstandig met het huishoudgeld omgaan

  Vrees, dat ze voornamelijk met jouw huishoudgeld omgaat.
  Wat make-up zou haar overigens niet misstaan.

 174. lorenzo says:

  Keesje: Intelligente vrouw die veel goed heeft gedaan in haar leven. Fantastisch hoe ze dingen aan de kaak stelt. Trosradar site is goed als je vage dingen tegenkomt of oplichting vermoed. Tros opgelicht geeft goed beeld over hoe diverse oplichters te werk gaan en bedrijven worden daardoor getriggerd beter te worden. Hoe kun je tegen haar zijn??

  Heerlijke redenering , hoewel ik vermoed dat meer mensen voor 33000 eurotjes ( elke maand weer ) dit werk willen doen .

 175. Steven says:

  lorenzo: Heerlijke redenering , hoewel ik vermoed dat meer mensen voor 33000 eurotjes ( elke maand weer ) dit werk willen doen .

  ha ha.. ben het nu wel met je eens. 😉

 176. Voerman says:

  Keesje: Ja precies door bejaarden voor bejaarden. Overigens ben ik ook voor door bijstandsgerechtigden en wia-ers voor de gemeenschap.

  Als je dat konsekwent doorvoert is er binnen korte tijd geen enkele vorm van betaald werk meer, lieverd! 🙂

 177. Voerman says:

  Keesje: En zo hoort het! Iedereen heeft wel wat en aftakelen gaan we allemaal op diverse gebieden

  Je kunt beter aan de onderkant beginnen, Keesje 🙂

 178. Voerman says:

  Keesje: Woon je trouwens dichtbij Geit?

  Neen.
  Ik heb wel zelf een geit.
  Ook een ezel, maar die staat nu tijdelijk in de kerststal .

 179. dr.t says:

  Keesje: Afgeven op bejaarden? Quote me maar…?

  Excuses Keesje, je gevoel voor humor ontging me even.

 180. BBB says:

  ps: ondenkbare wordt alledaags”:
  schmulladdertje

  Mooi Schmull!

 181. dr.t says:

  dr.t: Excuses Keesje, je gevoel voor humor ontging me even.

  En het wordt inderdaa tijd dat AOW-ers zich weer eens inzetten voor de maatschappij, ik ga daarom een uitzendbureau voor ouderen beginnen, wie doet mee, Voerman iets voor jou ? Je mag 80 procent van je verdiensten zelf houden. Typische een win-win situatie. Ik blij en vrouw-Voerman ook blij.

 182. Juan Belmonte says:

  Off-topic

  DEN HAAG – Het kabinet heeft de Achterhoek officieel benoemd tot krimpregio. Dat betekent dat het gebied financiële voordelen krijgt om de gevolgen van de krimp op te vangen, en ontzien wordt bij bezuinigingen van het rijk.

  http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/achterhoek-nu-tóch-officieel-krimpregio-1.4681157?ls=pl

  Koopt allen zsm een woning in de Achterhoek
  Slimme Z
  De rentes is laag
  De k.k. Zijn laag
  Lagere prijzen zijn onmogelijk

  Het rijke Holland is geen industriestad zoals Duitsland.
  Wij zijn de bovenbazen die niet MAKEN
  maar LATEN MAKEN.

  Liefst op de pof 🙂

 183. Juan Belmonte says:

  Dat predikaat is ook uitgedeeld aan
  Noord- en Oost- Groningen,
  Zeeuws- Vlaanderen
  en Zuid-Limburg.

  Ze krimpen er dus lekker op “los” in de Achterhoek
  In navolging van andere aan Duitslad begrensde gebieden.

  http://Www.verhuis.de

 184. Juan Belmonte says:

  Tien redenen om in Duitsland te gaan wonen

 185. Juan Belmonte says:

  Van die tien zijn
  DE EERSTE DRIE
  Gerelateerd aan de bizarre huizenprijs in de polder
  -waarover het CBS vanuit een krimpgebied rapporteert-
  Dat de huizenprijzen in ALLE segmenten weer stijgen.

  Hangt de Hollandsche Vlag uit !

 186. Frans says:

  https://www.youtube.com/watch?v=FKrOO3lnbNU
  https://www.youtube.com/watch?v=8oB1EMZhuSc

  Toch maar weer wat Ewald Engelen kijken!

  Ik heb het hier al jaren geroepen, en EE schrijft er nu over en benoemt het. In wat andere bewoording, maar het komt op hetzelfde neer en omschrijft precies mijn punt:
  Politici zijn bankhoeren, en coporate fascism rules.

  Kijk meteen nog maar wat meer EE filmpjes.

  EE benoemt het niet rechtstreeks, maar de goede luisteraar heeft aan een half woord genoeg: het gaat duidelijk om een complot van de banken.

  Vandaar: de zionist pig & rat faced banksters.

  EE geeft nog een hoop voordeel van de twijfel en is zeer gematigd, tot in het bijna belachelijke als je wat dieper in de materie bent gedoken. (ook de geschiedenis bijvoorbeeld van het centrale bankieren)

  Ik ben natuurlijk zeer erkentelijk voor de mods van dit blog die me de ruimte geven dit soort uitspraken te doen! 🙂 🙂 🙂

 187. Juan Belmonte says:

  Zoals Jasper du pont terecht ook schreef
  Het verschil tussen begin jaren ’90 en nu
  Is dat we gemiddeld procentueel zo’n beetje hetzelfde uitgeven aan wonen
  Alleen was dat toen obv EEN inkomen
  En is dat nu
  – al onderwaterstaande-
  Obv TWEE inkomens en lossen we vaak ook niet meer af.

  De vooruitgang….
  Daar sta je toch niet iedere dag bij stil 🙂

 188. Maria says:

  Latida,

  Je bent weer goed in vorm, Latida, helemaal juist gezien!

 189. Voerman says:

  dr.t: Voerman iets voor jou ? Je mag 80 procent van je verdiensten zelf houden.

  Aardig aangeboden!
  Voerman doet bij tijd en wijle nog wel eens een klusje op freelance basis.
  Eigen regie en 100% voor hem zelf in USD meestal.
  Win-win-win en ook Voervrouw/kinderen/kleinkinderen tevreden.

 190. Steven says:

  Voerman,

  beter dan 300.000 in de min… maar dat soort zorgen is voor de generatie na Voerman.

 191. Steven says:

  Voerman,

  beter dan 300.000 in de min… maar dat soort zorgen is voor de generatie na Voerman.

 192. Steven says:

  dubbel? snel maar weer off. 😉

 193. Voerman says:

  a: Maak je geen zorgen Voerman. Ik red mezelf prima in deze wereld.

  Zeer begrijpelijke en tijdloze taal voor Voerman.
  Bedankt voor deze post, a.

 194. Voerman says:

  Steven: beter dan 300.000 in de min… maar dat soort zorgen is voor de generatie na Voerman.

  Generaties overlappen elkaar en daarom hebben ouders en kinderen zorgen over – en met elkaar.
  Onontkoombaar. Ontkennen van dit gegeven wordt vroeg of laat pijnlijk en vaak onomkeerbaar bestraft.

 195. Keesje says:

  Voerman: Als je dat konsekwent doorvoert is er binnen korte tijd geen enkele vorm van betaald werk meer, lieverd!

  Ik heb het niet over billen wassen en pillen uitdelen enzo

 196. Keesje says:

  lorenzo: Heerlijke redenering , hoewel ik vermoed dat meer mensen voor 33000 eurotjes ( elke maand weer ) dit werk willen doen .

  Blijkbaar is er geen betere dan haar 🙂

 197. Keesje says:

  Voerman: Je kunt beter aan de onderkant beginnen, Keesje

  ?

 198. Voerman says:

  Keesje: Ik heb het niet over billen wassen en pillen uitdelen enzo

  Waar heb je het dan wel over?

 199. Keesje says:

  Voerman: Neen.
  Ik heb wel zelf een geit.
  Ook een ezel, maar die staat nu tijdelijk in de kerststal .

  Whahaha serieus? Aangezien je rondrijd op een grasmaaier (toch?) moet ik je maar geloven 🙂

 200. Keesje says:

  dr.t: En het wordt inderdaa tijd dat AOW-ers zich weer eens inzetten voor de maatschappij, ik ga daarom een uitzendbureau voor ouderen beginnen, wie doet mee, Voerman iets voor jou ? Je mag 80 procent van je verdiensten zelf houden. Typische een win-win situatie. Ik blij en vrouw-Voerman ook blij.

  Daar doet Voerman niet aan mee, hebben z’n kinderen en kleinkinderen straks geen werk meer…;-)

 201. Keesje says:

  Voerman: Waar heb je het dan wel over?

  Gezelschap, een ommetje maken op de markt, dagje museumjaarkaart, samen fietsen, eenzaamheid verdrijven voor de aankomende generatie-met-weinig-kinderen.

 202. Voerman says:

  Keesje: Gezelschap, een ommetje maken op de markt, dagje museumjaarkaart, samen fietsen, eenzaamheid verdrijven voor de aankomende generatie-met-weinig-kinderen.

  Oh!
  De meeste van die dingen doen wij alreeds met onze eveneens bejaarde vrienden. Heel gezellig en niets nieuws. Dat verdrijven van de eenzaamheid voor die aankomende generatie met weinig kinderen gaan wij helaas niet halen denk ik.
  Dat is waarschijnlijk voor jouw generatie! 🙂

 203. Voerman says:

  Voerman: Dat is waarschijnlijk voor jouw generatie!

  Dat van die pillen en die billen krijg je er misschien ook nog bij als het zo doorgaat.

 204. NewKidInTown says:

  Geheel OFF-topic, maar er zitten hier zoveel mensen die over heel veel, heel veel verstand hebben. Heb onderstaande vraag gesteld aan Jos Koets op IEX

  http://www.iex.nl/Column/144080/Hypotheekwijzigingen-2015.aspx

  tot nu toe geen reactie of die is mij ontgaan.

  “Hallo Jos, zou jij over onderstaande iets meer kunnen zeggen ?

  Banken, moeilijk hoor.
  Stel even het volgende:
  – je hebt hypotheek gegeven aan een bank voor 500.000 euro.
  – daarnaast heb je 200.000 euro op een rekening bij diezelfde bank
  – de bank heeft de hypotheek doorverkocht aan een andere partij en doet alleen nog de administratie van de lening.
  – de bank gaat failliet

  Wat wordt dan de situatie ?
  Je kunt dan nog steeds de lening van de hypotheek (500.000) verlagen met je bedrag (200.000) op de rekening ?
  Of je kunt naar je 200.000 euro op je rekening bij de failliete bank fluiten en een andere partij heeft nog steeds een vordering op jou van 500.000 ?
  (dit alles even afgezien van een al of niet nog in werking zijnde deposito-garantie-regeling)

  Bovenstaande scheiding tussen hypotheek en een opgebouwd saldo doet zich ook voor bij bijvoorbeeld een spaarhypotheek / beleggingshypotheek / verzekeringspolis waarbij de opgebouwde waarde bij een andere partij is ondergebracht dan de werkelijke vordering van de hypotheek en de partij waar het ogebouwde bedrag is opgebouwd, gaat failliet.

  Zijn er mensen hier bij wie dat ook het geval is en ben je je er ook bewust van ?
  En wat zouden de consequenties kunnen zijn ?

  Bedankt alvast.

  EDIT: ik zou er nog aan toe willen voegen dat het in sommige situaties meer diffuus ligt dan op het eerste oog denkbaar. Bijvoorbeeld de Rabobank waarbij de hypotheek loopt bij de Rabohypotheekbank en een saldo bij een lokale Rabobank of een verwante verzekeringsmaatschappij zoals Interpolis of Achmea. Maar zo zijn er wellicht veel meer voorbeelden denkbaar.”

 205. Adamus says:

  Juan Belmonte:
  Zoals Jasper du pont terecht ook schreef
  Het verschil tussen begin jaren ’90 en nu
  Is dat we gemiddeld procentueel zo’n beetje hetzelfde uitgeven aan wonen
  Alleen was dat toen obv EEN inkomen
  En is dat nu
  – al onderwaterstaande-
  Obv TWEE inkomens en lossen we vaak ook niet meer af.

  De vooruitgang….
  Daar sta je toch niet iedere dag bij stil

  30/40ers weten ook niet waar je het over hebt 😉 so far so good.

 206. Adamus says:

  Keesje: Whahaha serieus? Aangezien je rondrijd op een grasmaaier (toch?) moet ik je maar geloven

  Zo wil ieder kleinkind zijn opa zien rondrijden.

 207. Juan Belmonte says:

  Adamus,

  Rijden met een hydrostaat is een genot.

 208. Adamus says:

  Ik heb het hier al jaren geroepen, en EE schrijft er nu over en benoemt het. In wat andere bewoording, maar het komt op hetzelfde neer en omschrijft precies mijn punt:
  Politici zijn bankhoeren, en coporate fascism rules.

  EE geeft nog een hoop voordeel van de twijfel en is zeer gematigd, tot in het bijna belachelijke als je wat dieper in de materie bent gedoken. (ook de geschiedenis bijvoorbeeld van het centrale bankieren)

  ff nog wat namedropping: all the presidents’ bankers, nomi prins.

 209. Adamus says:

  ps:
  Steven,

  Zijn nieuwe boek verschijnt iets later
  atlascontact.nl/ni…chijnt-in-september/

  Hij wil een gedrukt exemplaar leveren, maar beter zou een permanent doorlopend ebook zijn. ‘het kan niet waar zijn’ wordt voortdurend achterhaald. De realiteit van ‘kan niet waar zijn’.

 210. Adamus says:

  Juan Belmonte:
  Off-topic

  DEN HAAG – Het kabinet heeft de Achterhoek officieel benoemd tot krimpregio. Dat betekent dat het gebied financiële voordelen krijgt om de gevolgen van de krimp op te vangen, en ontzien wordt bij bezuinigingen van het rijk.

  gelderlander.nl/re…egio-1.4681157?ls=pl

  Koopt allen zsm een woning in de Achterhoek
  Slimme Z
  De rentes is laag
  De k.k. Zijn laag
  Lagere prijzen zijn onmogelijk

  Het rijke Holland is geen industriestad zoals Duitsland.
  Wij zijn de bovenbazen die niet MAKEN
  maar LATEN MAKEN.

  Liefst op de pof

  Core busness achterhoek: http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/zevenaar/object-48800012-marconistraat-39/

  http://www.a18bedrijvenpark.nl

 211. Adamus says:

  Adamus,

  Verplaatsingstechniek.

 212. Adamus says:

  Keesje: En zo hoort het! Iedereen heeft wel wat en aftakelen gaan we allemaal op diverse gebieden

  Hoorde dementerende 80plusser recent nog zeggen: afwassen? Daar is dat apparaat voor. De dames van de woongroep hebben geen zin meer om voor elkaar de handen uit de mouwen te steken. Dus elkaar helpen gaat dan nog over een thuiswoners groep tot 70 (?) jaar.

 213. NewKidInTown says:

  Latida: Een VANAF prijs is dus een veiling met een minimale prijs die men hoopt te ontvangen, waarbij men de hoop koestert dat meerdere kopers tegen elkaar gaan opbieden.
  1 euro meer bieden dan de vraagprijs bieden kan bij gebrek aan andere geintereseerden voldoende zijn, maar het is en blijft in de kern een de-facto veiling.

  Een bod doen ONDER de vanaf-prijs kan natuurlijk ook altijd nog ! Doe het tien keer, 90% kans dat het een keer lukt en ben je de al of niet gelukkige eigenaar en schuldenaar.

 214. Nico de Geit says:

  Frans:
  Voor de Geit & others!
  youtube.com/watch?…c&v=s13BibhRnOA

  Hij praat met een extremistische neger. Ik heb hem meteen weg geklikt.

 215. Nico de Geit says:

  De vanafprijs heb ik ook verlaagd zien worden.

 216. Nico de Geit says:

  Veertigers zijn steeds minder in staat om zich te binden aan een partner, en steeds minder goed in zorgen voor een kind. „Ze waren vrij om hun eigen keuzes te maken in het leven. Geluk in het leven, het doen van ‘mijn eigen ding’, flexibiliteit, jezelf zijn, zijn de belangrijkste waarden”, aldus de onderzoeker. De cultuur van het „over alles en nog wat onderhandelen”, gaat volgens Van Galen gepaard met een gebrek aan discipline en plichtsbesef.
  Er blijkt ook een relatie met het opleidingsniveau: hoe hoger opgeleid, hoe groter de relationele chaos.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23476203/___Veertigers_leven_in_chaos___.html

 217. NewKidInTown says:

  DenVrolijkeHuurder: Ik zal het je nog 1 maal uitleggen, maar misschien ben je te oud om het te snappen:
  – Grond in NL is schaars

  Ik zal dan wel “te oud” zijn, maar dit is, om het netjes te zeggen GELUL.
  Grond om op te bouwen wordt door de overheid bewust schaars gemaakt en te houden en DAAROM blijven ze er woekerprijzen voor vragen.
  Ga eens na tussen 1990 en 2014 de ontwikkeling van
  – bouwkosten
  – grondprijzen
  – woningprijzen
  – inkomens

  maar misschien ben je te jong om het te snappen 😉

 218. ps says:

  Adamus,

  Straks kan je daar voor een symbolisch bedrag een huis kopen.
  Ze zitten daar alleen met VVD autist Henk Kamp die in zijn homeland wil gaan fracken.

 219. lorenzo says:

  ”Ik heb wel zin in een ouderwets potje protest. Tekeergaan tegen de hoge dames en heren. Tegen de Van Boxteltjes, de Dupuistjes en andere vazallen van het grootkapitaal. Met rode vlaggen naar het Malieveld.”

  Mooi Youp , de ollander is druk nu met de kerst (freetverstijn..) , sneeuwvakantie en de nieuwe auto dit jaar nog te bestellen want scheelt €1000.

 220. Apekool says:

  Nico de Geit:
  De vanafprijs heb ik ook verlaagd zien worden.

  Zo werkt iedere ‘veiling’, als de inzetprijs te hoog is gaan ze omlaag totdat er iemand hapt. Het is daarna aan de verkoper of hij/zij voor een lagere prijs wil gunnen.

 221. Heinz says:

  In de nrc van vandaag geeft Bas Heijne de huidige politiek handwerk van katoen: ” een stem tegen het soort politiek bedrijven, ik bedoel het soort politiek dat nauwelijks meer stoelt op overtuiging, maar louter op haalbaarheid” “Elk compromis wordt als een overwinning gepresenteerd, elke bezuiniging als een hervorming die Nederland “beter” maakt; dat dodelijke stopwoord voor een zuiver pragmatische politiek”

  Helaas nog geen link gevonden.

 222. lorenzo says:

  Apekool: Zo werkt iedere ‘veiling’, als de inzetprijs te hoog is gaan ze omlaag totdat er iemand hapt. Het is daarna aan de verkoper of hij/zij voor een lagere prijs wil gunnen.

  Als zeg maar een koe wordt verhandelt….of een auto.

 223. Adamus says:

  lorenzo:
  ”Ik heb wel zin in een ouderwets potje protest. Tekeergaan tegen de hoge dames en heren. Tegen de Van Boxteltjes, de Dupuistjes en andere vazallen van het grootkapitaal. Met rode vlaggen naar het Malieveld.”

  Mooi Youp , de ollander is druk nu met de kerst (freetverstijn..) , sneeuwvakantie en de nieuwe auto dit jaar nog te bestellen want scheelt €1000.

  Youp moet niet vergeten een vermaakvergunning aan te vragen.

 224. Adamus says:

  ps:
  Adamus,

  Straks kan je daar voor een symbolisch bedrag een huis kopen.
  Ze zitten daar alleen met VVD autist Henk Kamp die in zijn homeland wil gaan fracken.

  Kamp is een tukker: overijssel.

 225. Adamus says:

  ps:
  Adamus,

  Straks kan je daar voor een symbolisch bedrag een huis kopen.
  Ze zitten daar alleen met VVD autist Henk Kamp die in zijn homeland wil gaan fracken.

  Zo gratis is het niet Rekken of Lichtenvoorde.

 226. Adamus says:

  Frans, zing een liedje voor mij

  http://m.youtube.com/watch?v=JttQvBIKpVk&feature=youtu.be

  Piratenpartij Zweden

 227. Willem Zoveel says:

  Divide et impera. En men laat zich weer graag verdelen door de gevestigde belangen.
  Maak nu geen generatieconflict van deze problematiek!
  Mijn ouders zijn ook babyboomers, kochten geen huis, want papa werkte in de landbouw, waar het rond mijn geboortejaar niet al te best mee ging. Keuze was om te gaan huren, zodat er nog geld overbleef voor ‘leuke dingen’. Nu worden ze inmiddels bestempeld als scheefhuurders en worden de duimschroeven aangedraaid middels huurverhogingen. Er zitten in de babyboomgeneratie net zulke verschillen als in andere generaties. Ja, gemiddeld genomen zit er wel degelijk meer geld bij ouderen. Gaan we nu elkaar bestrijden omdat de ouwejongenskrentenbrood bepaalde groepjes wat meer kruimetjes hebben toegeworpen in het verleden?
  Den Haag smult ervan.

 228. ps says:

  Adamus,

  Borculo ligt inderdaad in Twente. 🙂

  In de staat New York snappen ze het wél, maar niet in NL met de slopende “Nedersaks” Henk Kamp:
  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/12/18/de-staat-new-york-verbiedt-fracking

 229. maarten says:

  Willem Zoveel,

  Hear, hear!

 230. Voerman says:

  Heinz: dat nauwelijks meer stoelt op overtuiging, maar louter op haalbaarheid

  Deden alle huizenkopers dat ook maar, datgene wat haalbaar is!

 231. Voerman says:

  Willem Zoveel: Ja, gemiddeld genomen zit er wel degelijk meer geld bij ouderen

  Da’s toch logisch!
  Zij zijn er langer, dus hadden meer tijd om te sparen.

 232. Keesje says:

  Adamus: Hoorde dementerende 80plusser recent nog zeggen: afwassen? Daar is dat apparaat voor. De dames van de woongroep hebben geen zin meer om voor elkaar de handen uit de mouwen te steken. Dus elkaar helpen gaat dan nog over een thuiswoners groep tot 70 (?) jaar.

  Je hoeft mij niet te overtuigen met een leuke quote:
  http://vrijwilligersnetwerk.nu/pages/searchvac.aspx?sector=&activiteit=10409&doelgroep=&buurt=10546&keyword=&sessionid=&pagid=3

  En deze site gaat alleeen over Amsterdam!

 233. Keesje says:

  Adamus: Zo wil ieder kleinkind zijn opa zien rondrijden.

  Hahaha zekers en als ze 7 zijn gaan ze er stiekem op 🙂 wie vind het niet leuk 😉

 234. Willem Zoveel says:

  Voerman: Da’s toch logisch!
  Zij zijn er langer, dus hadden meer tijd om te sparen.

  Onder andere daarom inderdaad, een andere reden is dat sommigen op het juiste moment van de nationale bellenblaas instapten en uitstapten. Mijn punt is vooral dat men in het publieke debat graag naar elkaar wijst, zo van kijk eens wat hunnie allemaal hebben, haal het daar weg! Ik denk dat er voldoende geld weg te halen valt op plaatsen waar de gemiddelde Nederlander vrij weinig tot niets van merkt. Hetgeen overigens vrij eenvoudig lijkt, wanneer je niet mee gaat in de valselijk gecreërde bandbreedte v/h publieke debat. Het spectrum waarbinnen ik oplossingen zie is simpelweg vele malen breder, dan dat van de gevestigde orde, maar dat is al gauw natuurlijk.

 235. Adamus says:

  ps:
  Adamus,

  Borculo ligt inderdaad in Twente.

  In de staat New York snappen ze het wél, maar niet in NL met de slopende “Nedersaks” Henk Kamp:
  dewereldmorgen.be/…rk-verbiedt-fracking

  Kamps is begonnen als belastingcontroleur. Opdrachtgestuurd en wel het gevoel hebben aan het stuur te zitten. Nu zit hij aan de knopjes -denkt hij. Zijn wij nu gered door de saoud?

 236. Nico de Geit says:

  ps:
  NL verkrotting it ís:
  volkskrant.nl/binn…ud-beatrix~a3814995/

  Verkrotting van vinex is een lastiger probleem.

 237. ps says:

  Nico de Geit,

  Met dank aan:
  de overheid, de banken en de makelaars…

 238. ps says:

  Adamus,

  Zonnepaneeltjes in de Sahara, en klaar is Klara! 🙂

 239. Keesje says:

  Willem Zoveel: Onder andere daarom inderdaad, een andere reden is dat sommigen op het juiste moment van de nationale bellenblaas instapten en uitstapten. Mijn punt is vooral dat men in het publieke debat graag naar elkaar wijst, zo van kijk eens wat hunnie allemaal hebben, haal het daar weg! Ik denk dat er voldoende geld weg te halen valt op plaatsen waar de gemiddelde Nederlander vrij weinig tot niets van merkt. Hetgeen overigens vrij eenvoudig lijkt, wanneer je niet mee gaat in de valselijk gecreërde bandbreedte v/h publieke debat. Het spectrum waarbinnen ik oplossingen zie is simpelweg vele malen breder, dan dat van de gevestigde orde, maar dat is al gauw natuurlijk.

  Verklaar je nader, prima!

 240. Frans says:

  Nico de Geit: Hij praat met een extremistische neger. Ik heb hem meteen weg geklikt.

  LOL! 🙂

 241. Frans says:

  NewKidInTown,

  betreft vraag hypotheekschuld en spaargeld op bank bij faillisement: waarom leg je de vraag niet neer waar hij hoort: bij de bank!
  Logica gebied te zeggen dat de kans erg groot is dat je de twee als losse entititeiten kunt beschouwen. Dus: voor het spaargeld maakt het niet uit of je nu wel of geen hypotheek hebt.

 242. Frans says:

  ps:
  NL verkrotting it ís:
  volkskrant.nl/binn…ud-beatrix~a3814995/

  Platgooien en een houtskeletbouw paleisje er op zetten is mijn advies.

 243. Frans says:

  Nico de Geit: Hij praat met een extremistische neger. Ik heb hem meteen weg geklikt.

  hmmmm… blijkbaar niet aan extremistische nederlanders besteed… Wist ik eigenlijk al….

 244. lorenzo says:

  Frans: betreft vraag hypotheekschuld en spaargeld op bank bij faillisement: waarom leg je de vraag niet neer waar hij hoort: bij de bank!
  Logica gebied te zeggen dat de kans erg groot is dat je de twee als losse entititeiten kunt beschouwen. Dus: voor het spaargeld maakt het niet uit of je nu wel of geen hypotheek hebt.

  Die 2 worden indien bij dezelfde bank gesaldeerd in veel gevallen . Nooit doen dus.
  Uitzonderingen voor : Juan en Lazlo , wegens hun innige banden met genoemde boeven , ook wel banken genoemd .

 245. Frans says:

  ps:
  Frans,

  Wat is hier mis mee?
  bestpuertovallarta…012/02/senior-rv.jpg

  Hmm… niet overdekte aandrijving. Dat moet beter kunnen!

 246. Adamus says:

  Frans: Hmm… niet overdekte aandrijving. Dat moet beter kunnen!

  Eitje.

 247. Adamus says:

  Frans: Platgooien en een houtskeletbouw paleisje er op zetten is mijn advies.

  De Rooy van Zuidewijn had er recent ook een mening over dacht ik.

 248. dr.t says:

  Frans:
  “Coming Emerging Market Debt Meltdown”

  armstrongeconomics…arket-debt-meltdown/

  En dit moet een bijzondere nieuwsbron voorstellen dat bepaalde mensen NIET naar de mond praat?

 249. johan says:

  Een realistisch beeld van de huidige woningmarkt http://www.ftm.nl/column/rente-laag-snel-huisje-kopen/

 250. lorenzo says:

  johan:
  Een realistisch beeld van de huidige woningmarkt ftm.nl/column/rent…g-snel-huisje-kopen/

  Prijs van een huis is primair niet van belang.

 251. lorenzo says:

  lorenzo: Prijs van een huis is primair niet van belang.

  Prijs van een huis is primair niet van belang.

 252. Henk 6 says:

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/23461408/__Huizenbezitter_ligt_wakker_van_financien__.html

  Bijna 20% heeft betalingsachterstand op de hypotheek…

  Tufkay zijn dit soort cijfers te valideren. Tot op heden waren dit soort cijfers altijd heel laag in Nederland.

 253. luisindepels says:

  Henk 6,

  Mwoah. BKR cijfers zeggen wat anders en in de kwartaalrapportage van de banken komt het aantal achterstanden ook niet boven de 1%.

  Dit ruikt naar een uit de duim onderzoek om de (potentiële) klantjes van bnp aan het nadenken te zetten (shit, zoveel mensen in de problemen) en aanvullende verzekeringen aan te smeren.

 254. Henk 6 says:

  luisindepels,

  Ja en nee

  Er klopt iets niet met de betalingsachterstandcijfers.
  BNP zegt 20%
  BKR zegt 3% met meer dan 4 maanden betalingsachterstand
  NHG heeft +\- 5% probleem gevallen.
  Banken zeggen 1%
  Iedereen verteld zijn eigen verhaal, maar wat is waar?

  Ongenuanceerd zeg ik 5% heeft significante betalingsproblemen. (BKR gevallen, plus alle gevallen die nog niet door de bank of nhg gemeld zijn bij het bkr. )

 255. Henk 6 says:

  Vertelt!

 256. Frans says:

  dr.t: En dit moet een bijzondere nieuwsbron voorstellen dat bepaalde mensen NIET naar de mond praat?

  Dit is gewoon **een** bron. Het is ALTIJD de verantwoording van de lezer om eruit te filteren wat je ermee kan. Ik neem niets aan on face value, maar probeer door vele bronnen voor mijzelf te reconstueren van zo ongeveer er aan de hand is.

 257. Frans says:

  Zo kan ik ook nog niet met zekerheid zeggen dat Rutte een pedofiel is, ook al is de kans erg groot dat dit klopt.

 258. Adamus says:

  ps:
  Adamus,

  Zonnepaneeltjes in de Sahara, en klaar is Klara!

  Hoe denk je die energie te transporteren?

 259. ps says:

  Adamus,

  Wat dacht je?

 260. Juan Belmonte says:

  lorenzo: Prijs van een huis is primair niet van belang.

  Er is inderdaad een kleine groep mensen voor wie de prijs van hun huis hen per saldo niet raakt, die zijn zo vermogend dat een huis een klein deel van het vermogen is.

  Voor de meesten echter doet de prijs van hun huis er wel toe.
  Zo staan er een miljoen huizen onder water, de huizenwaarde lager dan hypotheekschuld.

  Voor mensen die een koop overwegen is het goed om zich te realiseren dat er meer is dan makelleugenaars verhalen over de Slimme Z van het kopen van een woning op de top van de markt, een 40% overgewaardeerde markt volgens experts destijds.

 261. Juan Belmonte says:

  In 1982 raadde de voorman van de makelleugenaarsorganisatie NBM, de heer G. Ch. H. Smit, mensen ook met droge aan op TOEN te kopen.
  Daling was toen 6% en zou doorgaan tot zo’n 40%.

  Ten opzichte van begin jaren ’80 is de zeepbel minimaal twee maal zo groot.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/22-10-2013/huizentreintje-is-spoorloos/#comment-164568

 262. Juan Belmonte says:

  Prachtige post van Claude die aantoont dat het aantal huizen met WOZ tussen 500.000 en 1.000.000 gestegen is met maal 100 (10.000%):
  van 3000 in 1999
  naar 300.000 in 2009.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-08-2014/een-vergelijking-met-de-crash-van-1978-in-drie-grafieken/#comment-320130

 263. Deutsche Mark says:

  Prijs van een huis is primair niet van belang.

  Primair niet, maar secundair wel degelijk.
  Daarom zitten in Nederland nu best een hoop mensen met de gebakken peren.

 264. Juan Belmonte says:

  Gelukkig neemt de vraag naar vakantiewoningen FLINK toe.

  De vraag naar recreatiewoningen Nederland is de komende vijf jaar “omvangrijk”, zolang het economisch herstel doorzet, het consumentenvertrouwen verder groeit en de mogelijkheden voor financiering toenemen.

  ….
  Als een kwart van de huishoudens die momenteel zeker zijn over de aanschaf, ook daadwerkelijk over gaat tot de aanschaf, zou dit tot jaarlijks tot circa 3.500 transacties leiden”, aldus de NVM in een persbericht.


  http://www.nu.nl/wonen/3958959/vraag-vakantiewoningen-neemt-flink-toe.html

  Hang de vlaggen maar uit

 265. Juan Belmonte says:

  Bestaande koopwoningen waren in november 2,3 procent duurder dan in november 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in oktober. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-12-22-m11.htm

  Hang de vlaggen nog maar iets verder uit en zet er een wimpel op

 266. lorenzo says:

  Deutsche Mark: Primair niet, maar secundair wel degelijk.
  Daarom zitten in Nederland nu best een hoop mensen met de gebakken peren.

  Ik had begrepen dat de generatie tot 30 jaar de meeste financiele problemen heeft nu : 30 jaar, precies de tijd dat pap en mam alles zagen stijgen in waarde , de kids derhalve ook . Nu voor hen hetzelfde kunststukje , of mischien toch niet (meer).

 267. lorenzo says:

  Frans: Zo kan ik ook nog niet met zekerheid zeggen dat Rutte een pedofiel is, ook al is de kans erg groot dat dit klopt.

  Nou , gaan jullie je maar daar om bekommeren . Herinner nog even de belofte aan het volk ( immers snel verkiezingen) : € 1000 aan een ieder en behoud HRA.
  Ik hoor niemand ?! Malieveld mischien ? ( of toch maar wintersport ..)

 268. a says:

  Frans:
  Zo kan ik ook nog niet met zekerheid zeggen dat Rutte een pedofiel is, ook al is de kans erg groot dat dit klopt.

  Nog los van het feit dat deze opmerking onsmakelijk en waarschijnlijk strafbaar is, is het allerergste er van dat je waarschijnlijk bloedserieus bent.

 269. lorenzo says:

  Juan Belmonte: Er is inderdaad een kleine groep mensen voor wie de prijs van hun huis hen per saldo niet raakt, die zijn zo vermogend dat een huis een klein deel van het vermogen is.

  Voor de meesten echter doet de prijs van hun huis er wel toe.

  Denk dat Juan het nog niet begrijpt en dat geeft niet , wellicht later ( of nooit).

 270. a says:

  Juan Belmonte:
  Bestaande koopwoningen waren in november 2,3 procent duurder dan in november 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in oktober. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

  cbs.nl/nl-NL/menu/…4/2014-12-22-m11.htm

  Hang de vlaggen nog maar iets verder uit en zet er een wimpel op

  Ten opzichte van oktober daalt de index met 0,2%. Per saldo wordt 2014 een jaar waarin de prijzen weinig hebben gedaan (minder dan 2% stijging). Dat is opmerkelijk gezien het feit dat de hypotheekrentes met 1,5 tot 2 %punt zijn gedaald en gezien het feit dat naar schatting 1 op 6 woningen zijn aangekocht met een schenking ter waarde van gemiddeld ongeveer 60k. In combinatie met een toegenomen consumentenvertrouwen zou ik bij bovengenoemde ontwikkelingen een grotere stijging verwachten. Fundamenteel blijft het een zeer ongezonde markt die volledig afhankelijk is van steeds lager wordende rentes aangevuld met overheidsingrepen. Mijn verwachting is dat dit nog een aantal jaren zo doorettert en dat al te grote prijsbewegingen voorlopig uit zullen blijven.

 271. lorenzo says:

  lorenzo: die zijn zo vermogend dat een huis een klein deel van het vermogen is.

  ps. het zijn juist de vermogenden die gekenmerkt kunnen worden als de grootste zuigers ( en terecht ) aangaande de prijs .

 272. DenVrolijkeHuurder says:

  a: Ten opzichte van oktober daalt de index met 0,2%. Per saldo wordt 2014 een jaar waarin de prijzen weinig hebben gedaan (minder dan 2% stijging). Dat is opmerkelijk gezien het feit dat de hypotheekrentes met 1,5 tot 2 %punt zijn gedaald en gezien het feit dat naar schatting 1 op 6 woningen zijn aangekocht met een schenking ter waarde van gemiddeld ongeveer 60k. In combinatie met een toegenomen consumentenvertrouwen zou ik bij bovengenoemde ontwikkelingen een grotere stijging verwachten. Fundamenteel blijft het een zeer ongezonde markt die volledig afhankelijk is van steeds lager wordende rentes aangevuld met overheidsingrepen. Mijn verwachting is dat dit nog een aantal jaren zo doorettert en dat al te grote prijsbewegingen voorlopig uit zullen blijven.

  Volledig mee eens.

 273. Nico de Geit says:

  a: bloedserieus

  Rutte heeft het wel moeilijk met pedofilie:

  https://www.youtube.com/watch?v=JsPyvWUEFTM

 274. ps says:

  “De arrogante hardleersheid van de financiële schaduwelite”
  http://www.ftm.nl/column/de-arrogante-hardleersheid-van-de-financiele-schaduwelite/

 275. KoophuisXXL says:

  Nico en Frans.. ik krijg een vieze smaak in m’n bek van jullie…

 276. KoophuisXXL says:

  Nico en Frans.. ik krijg een vieze smaak in m’n bek van jullie…

 277. Adamus says:

  lorenzo: Nou , gaan jullie je maar daar om bekommeren . Herinner nog even de belofte aan het volk ( immers snel verkiezingen) : € 1000 aan een ieder en behoud HRA.
  Ik hoor niemand ?!Malieveld mischien ? ( of toch maar wintersport ..)

  Ga maar een demonstratievergunning aanvragen bij de burgemeester van den Haag. Kleine kans.

 278. Adamus says:

  Deutsche Mark: Primair niet, maar secundair wel degelijk.
  Daarom zitten in Nederland nu best een hoop mensen met de gebakken peren.

  Werkloos of gedeeltelijk afgekeurd zijn en dan bij de woonlastenverzekering claimen (zie vpro/voorstraat gisteravond) dan wordt meteen duidelijk wat ‘onderwaterstaan’nhoudt -en hoe in en in corrupt de banken/notarissen zijn en hun interimmers die zich met het randgebeuren bijzonder beheer bezighouden.

 279. Adamus says:

  KoophuisXXL:
  Nico en Frans.. ik krijg een vieze smaak in m’n bek van jullie…

  Eigenlijk zouden ze bij Sint op schoot moeten komen die twee. Billenkoek.

 280. Juan Belmonte says:

  lorenzo: Denk dat Juan het nog niet begrijpt en dat geeft niet , wellicht later ( of nooit).

  Dat zeiden ze in 2009 ook.
  Er was immers woningnood.
  En gelijk hadden ze 🙂

 281. Adamus says:

  a:
  De verwachtingen van Jos Koets voor 2015…

  iex.nl/Column/1453…ente-weer-hoger.aspx

  Olie down, huizen down, goud down (maar niemand heeft dat). Maar aandelen? Neeeeh. De (pensioen)fondsen gaan vakkundig van hun papieren vermogen geript worden.

 282. lorenzo says:

  u ontwijkt als een echt politicus mijn antwoord , met dien verschil dat laatste genoemde het dan veelal wel weet , juan in deze niet.

 283. lorenzo says:

  Adamus: Ga maar een demonstratievergunning aanvragen bij de burgemeester van den Haag. Kleine kans.

  Naar verluidt geen enkele aanvraag , nu bezig met kerstinkopen , apres ski of serieus request .

 284. Francois van Fleppesteijn says:

  Wordt het niet zo langzamerhand tijd voor een jubeljaar in NL?

  Algehele kwijtschelding van schulden?

  Klaas knot die met zijn hand over zijn hart strijkt?

 285. Francois van Fleppesteijn says:

  Ik stap anders binnenkort wel even naar de koning om te onderhandelen:

  Torenhoge schuld

  Een man moet een torenhoge schuld aflossen bij de koning bij wie hij in dienst is, maar hij heeft niets om de koning terug te betalen.

  “Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost.” (Matteüs 18:23-24, NBV2004)

  Dit is de conditie van ieder mens, die vanwege zijn zonden een enorme schuld heeft opgebouwd tegenover de heilige God en Schepper. Zijn positie is hopeloos en uitzichtloos, want hij heeft niets om terug te betalen. De dienaar smeekt zijn koning om clementie:

  “Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: ‘Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.'” (Matteüs 18:26-27, NBV2004)

  Zowel de koning als de dienaar weten dat er van terugbetalen geen sprake kan zijn. De schuldenlast is eenvoudigweg veel te hoog.

 286. Francois van Fleppesteijn says:

  Vergeving geschonken

  Maar, wat de vrijgesproken schuldenaar niet voor mogelijk had gehouden, gebeurt: De koning krijgt medelijden en scheldt hem de HELE geleende som kwijt die hij onmogelijk zou kunnen terugbetalen. Hij en zijn gezinsleden worden niet veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Iets om een gat in de lucht te springen van blijdschap.

  meer lezen op:
  http://www.herschepping.nl/04jz/jgel_11onbarmhartige_schuldenaar.php

  4.3.11. Onbarmhartige schuldenaar
  Deze gelijkenis kun je vinden in Matteüs 18:23-35. Het is een gelijkenis met een ernstige boodschap over de opdracht om onze medemensen te vergeven. In de praktijk is dat soms erg moeilijk, maar ook erg noodzakelijk…

 287. Nico de Geit says:

  KoophuisXXL:
  Nico en Frans.. ik krijg een vieze smaak in m’n bek van jullie…

  http://www.densesignals.com/wp-content/uploads/2014/07/Nenga_Goat_2015.png

 288. Juan belmonte says:

  Humor

  Insgelijks

 289. Nico de Geit says:

  ‘Het herstel van de huizenmarkt valt volgend jaar stil’

  http://www.telegraaf.nl/avond/23482749/__Huizenmarkt_stokt__.html

 290. ps says:

  Francois van Fleppesteijn,

  Jawel, neem een voorbeeld aan recente wetsvoorstellen in Spanje waar, zodra je je hypotheek niet meer betaalt, je niet je huis kan worden uitgezet.
  http://www.elconfidencial.com/economia/2014-12-21/las-personas-que-suspendan-pagos-estaran-blindadas-contra-el-desahucio-de-su-vivienda_598744/
  Zal wel goed zijn voor de doorstroming, anders dan de NL aanpak. 😉

 291. johan says:

  De woningprijs de laatste 6 maanden ongeveer gelijk.

 292. johan says:

  Waarom stijgt de prijs van een woning nauwelijks bij een zeer lage hypotheekrente en reddingsboeien van de overheid?

 293. Adamus says:

  Francois van Fleppesteijn:
  Vergeving geschonken

  Maar, wat de vrijgesproken schuldenaar niet voor mogelijk had gehouden, gebeurt: De koning krijgt medelijden en scheldt hem de HELE geleende som kwijt die hij onmogelijk zou kunnen terugbetalen. Hij en zijn gezinsleden worden niet veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Iets om een gat in de lucht te springen van blijdschap.

  meer lezen op:
  herschepping.nl/04…tige_schuldenaar.php

  4.3.11. Onbarmhartige schuldenaar
  Deze gelijkenis kun je vinden in Matteüs 18:23-35. Het is een gelijkenis met een ernstige boodschap over de opdracht om onze medemensen te vergeven. In de praktijk is dat soms erg moeilijk, maar ook erg noodzakelijk…

  Toch mooi. Weer opnieuw beginnen verjubelen, dus toch slaaf blijven.

 294. Adamus says:

  Francois van Fleppesteijn:
  Wordt het niet zo langzamerhand tijd voor een jubeljaar in NL?

  Algehele kwijtschelding van schulden?

  Klaas knot die met zijn hand over zijn hart strijkt?

  Moet er dan massaal woning worden geruild met niet schuldenaren, gaat het via de fiscus geregeld worden? Bijvoorbeeld geen schuld = 30 jaar geen IB betalen of x bedrag huurkosten toeslag…..Daar moeten de schuldenaren weer voor werken…..vlieger gaat dan ook niet op nu we niet meer in plaggenhutjes of tenten wonen. TINA

 295. Lex de Lurker says:

  @ johan

  2014 was het jaar van kunstmatige stimulering van de huizenmarkt. Zowel door geldelijke regelingen als propaganda. Resultaat is geweest dat verdere dalingen zijn verhinderd. Op zich best knap, al komt het herstel vooral door de starters die een slimme Z willen maken.

  Het verbaast mij eigenlijk dat bepaalde stimuleringen in 2015 niet meer van kracht zijn. Denkt men dat de huizenmarkt ‘op eigen kracht’ nu wel stabiel zal blijven? Het lijkt mij dat het of stabiel blijft (al verwacht ik van niet, maar wie ben ik), of zal zakken. Gokken op stijging lijkt me een utopie… Ik ben erg benieuwd wat 2015 zal brengen in ieder geval.

 296. a says:

  Lex de Lurker: Op zich best knap, al komt het herstel vooral door de starters die een slimme Z willen maken.

  Ik denk vooral door starters die verder geen kant op kunnen. De jongeren die ik ken die toch een woning kopen doen dat bij gebrek aan alternatief, niet omdat ze denken dat het een slimme Z is.

 297. Lex de Lurker says:

  Nja, denk dat daar ook wel wat in zit, a. Het valt gewoon op dat er in principe op de markt nog best wat verkocht wordt tot de 250.000. Daarna houdt het snel op, althans in de regio hier landelijk op de veluwe. Denk dus veel starters. Doorstromers vanuit appartementen zal ook geen grote groep zijn…

  Maar idd. Er zijn weinig alternatieven. Ik huur scheef met mn partner… Voor nu prima, maar als dat niet kon dan zou ik ook moeten gaan kopen denk ik. Dus ja, correcte nuancering 🙂

 298. Heinz says:

  johan:
  Waarom stijgt de prijs van een woning nauwelijks bij een zeer lage hypotheekrente en reddingsboeien van de overheid?

  Wat denk je? Onbetaalbaarheid en risicovol. Ik denk dat steeds meer mensen dit pyramidespel doorkrijgen!

 299. Steven says:

  Het steeds vergelijken met een jaar eerder is natuurlijk ook best subjectief. als de prijzen in augustus met 3 procent waren gestegen met vorig jaar dan zijn ze dat waarschijnlijk ook in september en later. Die stijging zogenaamd in november is dus gewoon niets.Denk ook weer gewoon naar beneden in 2015. Van sommigen mag ik Nederland niet vergelijken met Ierland en Spanje…maar ik doe het lekker toch. 🙂

 300. dr.t says:

  Steven Nico Juana, bbb tufkai heinz lex en enkele andere diehards die deze blog nog net in leven houden: jullie zaten er volkomen naast in jullie voorspelling van 2014 en mijn voorspelling is dat dit ook voor 2015 zal gelden.
  Gelukkig nieuwjaar en kerst niettemin, en dat geef ik wel toe spannend zal 2015 zeker worden.

 301. ps says:

  dr.t,

  Sorry dr.t, zoals gewoonlijk blink je uit in leeghoofdigheid.
  Er is al veel gewonnen wanneer je een voorbeeld neemt aan de aap in bijgaand filmpje, die getuigt van bezit aan mores en daadkracht!
  http://www.theguardian.com/world/video/2014/dec/22/monkey-saves-dying-friend-train-station-india-video

 302. Nico de Geit says:

  dr.t: jullie zaten er volkomen naast

  Van 2008 tot 2014 daalden de prijzen (van courante huizen) gemiddeld met meer dan 3% per jaar. Dat is best flink. Het ziet er naar uit dat die neergaande lijn het komend jaar doorzet. Voor minder courante woningen en woningen in het hogere segment was de daling nog veel groter.

 303. dr.t says:

  Jajaja Nico, je weet het goed te verkopen, wellicht moet je makelaar worden.
  Maar wees een vent en zeg eens hoe het in 2015 ervoor zal staan met 2014 als referentiepunt. Je kan tot slot van rekening net eeuwig je aan 2008 vastklampen, voor je het weet mis je een belangrijke kentering,
  Overigens heb je gelijk met de daling van 19 procent vanaf 2008 maar je moet niet doen alsof 2014 in de dalende lijn past.
  Ja in het hogere segment was de daling sterker. Maar weer minder in een stad als Amsterdam of de Randstad en zo kunnen wel doorgaan.

 304. Bug says:

  Heinz: Wat denk je? Onbetaalbaarheid en risicovol. Ik denk dat steeds meer mensen dit pyramidespel doorkrijgen!

  In de wijk waarin ik woon zijn er afgelopen jaar 21 verkocht en staan er nu nog 16 te koop aangeboden. Maar mogelijk bevestigen de uitzonderingen de regel.

 305. eric406 says:

  dr.t:
  Jajaja Nico, je weet het goed te verkopen, wellicht moet je makelaar worden.
  Maar wees een vent en zeg eens hoe het in 2015 ervoor zal staan met 2014 als referentiepunt. Je kan tot slot van rekening net eeuwig je aan 2008 vastklampen, voor je het weet mis je een belangrijke kentering,
  Overigens heb jegelijk met de daling van 19 procent vanaf 2008 maar je moet niet doen alsof 2014 in de dalende lijn past.
  Ja in het hogere segment was de daling sterker. Maar weer minder in een stad als Amsterdam of de Randstad en zo kunnen wel doorgaan.

  Laat ik het dan maar vast verklappen, met alle positieve berichten van de laatste tijd denk ik dat de prijzen met wel 10% gaan stijgen.

  Maar bind me er niet op vast, want het kan ook zo maar in een vrije val naar beneden gaan.

 306. Adamus says:

  Kijk ook even boven 250duizend http://www.drieklomp.nl en vergaap je de komende jaren aan nagenoeg niet veranderend aanbod.

 307. Adamus says:

  Er gaat het komende jaar geen 20% meer vanaf. De verkoop stort in dus geen prijsvorming.

 308. Dawg says:

  “De huizenprijzen zijn pas sinds de tweede helft van de 20e eeuw gaan stijgen, daarvoor waren ze stabiel. Dit hockeystick-patroon is terug te zien in de huizenprijzen van 14 ontwikkelde economieën, waaronder Nederland. De oorzaak van de trendbreuk ligt voornamelijk in de toenemende schaarste van bouwgrond. Dit laat een nieuw onderzoek zien van de Duitse economen Katharina Knoll, Moritz Schularick en Thomas Steger.”

  http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/huizenprijzen-sinds-1870-de-hockeystick

  Oh well…..

  http://leeannemorris2.files.wordpress.com/2012/11/elephant-in-the-room.jpg

 309. DenVrolijkeHuurder says:

  Adamus:
  Er gaat hetkomende jaar geen 20% meer vanaf. De verkoop stort in dus geen prijsvorming.

  Onzin, prijsvorming vindt per definitie plaats aan de rand van het aanbod, waar wel huizen verkocht worden.

  Aangezien er altijd wel transacties zijn, is er dus ook altijd prijsvorming.

 310. dr.t says:

  Heinz: Wat denk je? Onbetaalbaarheid en risicovol. Ik denk dat steeds meer mensen dit pyramidespel doorkrijgen!

  In NL is men tot op het bot verwend. Dankzij het minimumloon verdwenen veel banen en zelfs deze worden dan nog vaak door werknemers van buitenaf uitgevoerd.
  In de VS is het normaal dat men twee a drie banen heeft . Las net dat de economische groei in het laatste kwartaal daar uitkomt op 5 procent. Hebben degene die pleiten voor monetaire verruiming toch nog gelijk gekregen.

 311. Steven says:

  Als dat volwaardige banen zijn dan ben je binnen een paar jaar dood. Dat zou je niet moeten willen. En veel van die economische groei is inderdaad door dom geld pompen. (niet door een productieve geschoolde bevolking)

 312. DenVrolijkeHuurder says:

  dr.t: In NL is men tot op hetbot verwend. Dankzij het minimumloon verdwenen veel banen en zelfs deze worden dan nog vaak door werknemers van buitenaf uitgevoerd.
  In de VS is het normaal dat men twee a drie banen heeft . Las net dat de economische groei in het laatste kwartaal daar uitkomt op 5 procent. Hebben degene die pleiten voor monetaire verruiming toch nog gelijk gekregen.

  Verwend…In de VS zijn goedkope arbeidskrachten een wegwerpproduct. Producenten betalen mensen geen living wage en de kosten worden afgewenteld op de samenleving (food stamps, etc) of op de arme onderklasse zelf (geen zorg, etc). Dit heeft weinig met een vrije markt te maken, maar alles met asymmetrische machtsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

  En over die 5% economische groei: op het moment dat de VS er in slaagt om een nieuwe schuldgedreven bubbel te starten definieer jij dat dus blijkbaar als ‘gelijk krijgen’.

  Ook goed om te weten… Geeft ook blijk van inzicht en lerend vermogen m.b.t. oorzaak en gevolg in aanloop naar de catastrofe in 2008. Not.

 313. Henk says:

  Het herstel van de nederlandse economie is nog fragiel volgens het CBS. Het blijft vermakelijk, je staat op doelsaldo net boven de degradatiestreep, maar blijft er vanuitgaan dat je europees voetbal speelt

  ————————————

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de economische groei in het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Volgens de jongste berekening is de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,1% gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal dit jaar. In een eerste voorlopige raming ging het CBS uit van een groei van 0,2%.

  Het CBS heeft woensdag zijn tweede raming van de economische groei in het derde wartaal gepubliceerd. Ook de groei op jaarbasis is met 0,1-procentpunt verlaagd. Vergeleken met het derde kwartaal van 2013 groeide de economie in een jaar met 1%.

  Fragiel herstel

  Het verschil tussen de eerste raming van 14 november en de twee raming is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan een neerwaartse bijstelling van de investeringen in vaste activa.

  Het beeld van de economie is niet veranderd, stelt het CBS. De groei van de Nederlandse economie is vooral te danken aan de export en in iets mindere mate aan de investeringen.

  Na het eerste kwartaal met krimp zijn nu twee kwartalen gevolgd met lichte groei. Het CBS concludeert dat het herstel van de Nederlandse economische groei nog fragiel is.

 314. ps says:

  Adamus,

  Alleen daaraan vergapen?
  Wat dacht je van toenemende verkrotting door onverkoopbaarheid?
  http://deorkaan.nl/een-van-de-oudste-stolpen-van-zaandam-te-koop/

 315. Nico de Geit says:

  eric406: Laat ik het dan maar vast verklappen, met alle positieve berichten van de laatste tijd denk ik dat de prijzen met wel 10% gaan stijgen.

  Er zijn in Nederland 3,5 miljoen goedopgeleide nieuwkomers die de kar gaan trekken. En vergeet ook al die Polen die hier een huis willen kopen niet.

 316. Adamus says:

  Nico de Geit: Er zijn in Nederland 3,5 miljoen goedopgeleide nieuwkomers die de kar gaan trekken. En vergeet ook al die Polen die hier een huis willen kopen niet.

  Van hun pgb’tje

 317. Adamus says:

  Henk,

  Het wachten is op nieuwe cijfers. Vers uit de computer..

 318. Adamus says:

  DenVrolijkeHuurder: Onzin, prijsvorming vindt per definitie plaats aan de rand van het aanbod, waar wel huizen verkocht worden.

  Aangezien er altijd wel transacties zijn, is er dus ook altijd prijsvorming.

  Ook in de huurmarkt.

 319. lorenzo says:

  Adamus: Van hun pgb’tje

  Enig idee welke bedragen er in om gaan , ook en vooral per huishouden ?
  Mijn vermoeden is negatief.

 320. a says:

  Lex de Lurker: Nja, denk dat daar ook wel wat in zit, a. Het valt gewoon op dat er in principe op de markt nog best wat verkocht wordt tot de 250.000. Daarna houdt het snel op, althans in de regio hier landelijk op de veluwe. Denk dus veel starters. Doorstromers vanuit appartementen zal ook geen grote groep zijn…
  Maar idd. Er zijn weinig alternatieven. Ik huur scheef met mn partner… Voor nu prima, maar als dat niet kon dan zou ik ook moeten gaan kopen denk ik. Dus ja, correcte nuancering

  Is hier hetzelfde. Tot 250k is voor mensen met een beetje normale banen nog goed te betalen. Daarboven moet je toch best wel wat verdienen. De meesten tussen de 25 en de 30 verdienen daar niet genoeg voor en als ze boven de 30 zijn dan zijn er vaak kinderen in aantocht en dan ga je dus ook niet o.b.v. twee volledige inkomens kopen.

  Je situatie klinkt vergelijkbaar met zoals die van mij was. Ik heb ook een jaar of 5 “scheef” gehuurd, wat hartstikke prima was. Net appartement via de woonstichting, twee goede inkomens waar we veel van konden sparen. De buurt was wel beduidend minder, maar wij waren toch nooit thuis. Of aan het werk of in het buitenland tijdens één van onze 5 vakanties per jaar. Heerlijk en iedereen aan te raden. Deze zomer moesten we echter i.v.m. gezinsuitbreiding echt wel verhuizen, want je wil je kleintje natuurlijk wel in een fatsoenlijke omgeving laten opgroeien en eens een rondje door de buurt kunnen wandelen. Als je met die criteria gaat kijken en je wil ook nog een beetje op een goede locatie zitten dan kun je hier, middelgrote stad, eigenlijk alleen maar kopen. Uiteindelijk dat dus ook gedaan. Wel in het betaalbare segment en met veel eigen geld, dus toekomstige waardedaling is al betaald en afgeschreven.

 321. Frans says:

  8 ton voor het spelen van bankhoer: ‘t kon slechter! 🙂

 322. Frans says:

  Ah! Dawg is back in town! 🙂

 323. Frans says:

  Wegens incompetentie 800.000 Euro opstrijken! 🙂 🙂 Wat leven we toch in een geweldig land / wereld!
  Meer dan 50% van de BNP komt van (en gaat naar) de overheid (dacht ik zo ongeveer).

 324. Adamus says:

  lorenzo: Enig idee welke bedragen er in om gaan , ook en vooral per huishouden ?
  Mijn vermoeden is negatief.

  Getraumatiseerde Syrische kinderen. Nieuwe doelgroep.

 325. Adamus says:

  Frans:
  Het betere graaien in de woningmarkt wereld!
  rtlnieuws.nl/econo…an-oplopen-tot-8-ton

  Het filmpje begint met een teaser: maandlastendossier RAbo en huizenmarkt 🙂

 326. Adamus says:

  Adamus: Het filmpje begint met een teaser: maandlastendossier RAbo en huizenmarkt

  Neee, moet zijn hypotheek……

 327. lorenzo says:

  Adamus: Getraumatiseerde Syrische kinderen. Nieuwe doelgroep.

  laten we de oorspronkelijke doelgroep aanhouden in eerste aanleg :zij met nu een hele mooie SUV (betreft een auto type) , ander huis aangeschaft (..) en 1 gestopt met werken want kindje heeft Down.
  We zijn rijk , laten we genieten , bijna kerst zelfs ( we hebben weer meer uitgegeven deze dag als vergelijking met vorig jaar )
  Groei is enkele miljaren op jaarbasis .

 328. lorenzo says:

  lorenzo: Groei is enkele miljaren op jaarbasis .

  in euros ….

 329. Adamus says:

  dr.t: In NL is men tot op hetbot verwend. Dankzij het minimumloon verdwenen veel banen en zelfs deze worden dan nog vaak door werknemers van buitenaf uitgevoerd.
  In de VS is het normaal dat men twee a drie banen heeft . Las net dat de economische groei in het laatste kwartaal daar uitkomt op 5 procent. Hebben degene die pleiten voor monetaire verruiming toch nog gelijk gekregen.

  Je kunt dus al lezen……nu gaat het begrijpen ook nog komen?

 330. Maria says:

  Als de Euro dan toch kansloos is, de Florijn:

  http://www.deflorijn.eu/home

 331. b says:

  Miljoenentegenvaller voor de gemeente Eindhoven: 68 van de 70 nieuwbouwwoningen raken niet verkocht.

  http://www.wijbrabant.nl/nieuws-overzicht/miljoenentegenvaller-gemeente-eindhoven-raakt-68-huizen-nieuwbouwwijk-meerrijk-aan-straatstenen-niet-kwijt/#.VJshgCfA

  3 miljoen euro- gemeenschapsgeld- gereserveerd.Dat is 44.117 euro per huis.Wat een bekend bedrag inmiddels op dit forum 🙂

  Wat is de vraagprijs van deze woningen?
  http://www.funda.nl/koop/eindhoven/meerrijk/

 332. eriktrolnogimmerhier says:

  Allemaal fijne dagen geniet er van en volgend seizoen gaan we er weer voor!

 333. eric406 says:

  lorenzo: laten we de oorspronkelijke doelgroep aanhouden in eerste aanleg :zij met nu een hele mooie SUV (betreft een auto type) , ander huis aangeschaft (..) en 1 gestopt met werken want kindje heeft Down.
  We zijn rijk , laten we genieten , bijna kerst zelfs ( we hebben weer meer uitgegeven deze dag als vergelijking met vorig jaar )
  Groei is enkele miljaren op jaarbasis .

  Nee, tekort daalt met enkele miljarden op jaarbasis. Nog een lange weg te gaan dus.

 334. Jodha says:

  dr.t: In NL is men tot op het bot verwend. Dankzij het minimumloon verdwenen veel banen en zelfs deze worden dan nog vaak door werknemers van buitenaf uitgevoerd.
  In de VS is het normaal dat men twee a drie banen heeft. Las net dat de economische groei in het laatste kwartaal daar uitkomt op 5 procent. Hebben degene die pleiten voor monetaire verruiming toch nog gelijk gekregen.

  Drie banen pp om 5% groei in creatie van fiduciar geld te bewerkstelligen onder een privaat monopolie op creeren en beheer van dat geld. Is dat werkelijk een onderbouwing van de stelling dat in NL de schaapjes verwend zijn? laat me raden, je komt net uit je bataafse slavenkamp en je solliciteert nu naar de rol van vaandeldrager bij de oranjevereniging.

 335. dr.t says:

  1-0 voor jou Johda, geestig!

 336. Nico de Geit says:

  Ik ben benieuwd naar de cijfers over de huizenprijzen in 2014, wat het nu werkelijk gedaan heeft.

 337. lorenzo says:

  eric406: Nee, tekort daalt met enkele miljarden op jaarbasis. Nog een lange weg te gaan dus.

  De uitgave is in enkele jaren met 60 % gestegen , we praten nu over vele miljarden . Zie 1 januari aanstaande voor de veranderingen.

 338. lorenzo says:

  Nico de Geit: Ik ben benieuwd naar de cijfers over de huizenprijzen in 2014, wat het nu werkelijk gedaan heeft.

  Zegt mij eigenlijk geen drol ,de interpretatie , die moet juist zijn en dan nog ….

 339. lorenzo says:

  b: 3 miljoen euro- gemeenschapsgeld- gereserveerd.Dat is 44.117 euro per huis.Wat een bekend bedrag inmiddels op dit forum

  Ik zou de smiley daar op aan passen , de getoonde is m.i. niet correct .

 340. ps says:

  Jodha, 🙂

  Kijk eens wat een mooi glimmende kerstbal:
  http://media.cagle.com/23/2014/12/21/157746_600.jpg

 341. argon says:

  Als je deze kerst heel veel meer geld pint dan normaal, vergeet dat dan niet op te geven aan de belastingdienst zodat je genoeg vermogensbelasting afdraagt

  Fijne kerst!

 342. Jodha says:

  ps,

  Wat er ook op de bal staat, toch is het kerst. De kids vinden dat leuk, en wij lenen de wereld van hen dus laten we er eens bij stil staan. Wat die kerstbal betreft, de gemiddelde BB-er is in toenemende mate slechtziend en het gros van de jeugd begrijpt zulke moeilijke woorden niet. Daarom, voor velen is het dan ook een gewone kerstbal.

  ps,

  In 2003 spraken lieden binnen UN Geneve reeds van een aanval door de US op RF. Dat gebeurt inderdaad en geen kans wordt onbenut gelaten. Ukraine omgekocht met 5 bln etc. Helaas spreken de NL politici hierin niet de stem van een geinformeerd electoraat omdat ze a) vnl corporate veranwoordelijkheid hebben (zoals de Staat der NL voor de ‘royale’ familie is opgezet); b) te vaak een onvoldoende hebben op hun rapport van het buitenlandklasje; en c) doorgaans weinig inzicht laten zien in wat lieden als Bot, Verhagen, Opstelten etc. achter de schermen uitspoken.
  Ookal waren de bekwaamheid en ethiek van de gemiddelde politicus enigszins begerenswaardig, een nationaal industrieel complex dat werd ingeruild (vnl vanaf LJ Brinkhorst) voor persoonlijk opportunisme geeft weinig agenda in bilaterale discussies.
  http://www.themoscowtimes.com/article/russian-investigators-witness-says-ukrainian-army-responsible-for-mh17-downing/513835.html
  Russen hebben misschien een minder sophisticated manipulatie schema, maar het punt dat ze maken blijft. Bovendien, het motief ligt nog steeds bij de VS en beslist niet bij de RF. Motief is nog altijd een belangrijk punt in de rechtspraak, ookal is de VS in deze spraak structureel dyslectisch.

 343. Keesje says:

  b:
  Miljoenentegenvaller voor de gemeente Eindhoven: 68 van de 70 nieuwbouwwoningen raken niet verkocht.

  wijbrabant.nl/nieu…iet-kwijt/#.VJshgCfA

  3 miljoen euro- gemeenschapsgeld- gereserveerd.Dat is 44.117 euro per huis.Wat een bekend bedrag inmiddels op dit forum

  Wat is de vraagprijs van deze woningen?
  http://www.funda.nl/koop/eindhoven/meerrijk/

  Waarom in een flat wonen voor dat geld? Zoveel goed bereikbare dorpen in de buurt met gezinswoningen met tuin voor dat geld…..

 344. Francois van Fleppesteijn says:

  Adamus: Moet er dan massaal woning worden geruild met niet schuldenaren, gaat het via de fiscus geregeld worden? Bijvoorbeeld geen schuld = 30 jaar geen IB betalen of x bedrag huurkosten toeslag…..Daar moeten de schuldenaren weer voor werken…..vlieger gaat dan ook niet op nu we niet meer in plaggenhutjes of tenten wonen. TINA

  Ach kwijtschelden, met de moderne technologie is QE, Quantitatief Easen/ Kwantitatief gelijktrekken wellicht beter, maar komt op hetzelfde neer als kwijtschelden

 345. Francois van Fleppesteijn says:

  Adamus: Moet er dan massaal woning worden geruild met niet schuldenaren, gaat het via de fiscus geregeld worden? Bijvoorbeeld geen schuld = 30 jaar geen IB betalen of x bedrag huurkosten toeslag…..Daar moeten de schuldenaren weer voor werken…..vlieger gaat dan ook niet op nu we niet meer in plaggenhutjes of tenten wonen. TINA

  Ach kwijtschelden, met de moderne technologie is QE, Quantitatief Easen/ Kwantitatief gelijktrekken wellicht beter, maar komt op hetzelfde neer als kwijtschelden

 346. Van Harens says:

  Adamus: Moet er dan massaal woning worden geruild met niet schuldenaren, gaat het via de fiscus geregeld worden? Bijvoorbeeld geen schuld = 30 jaar geen IB betalen of x bedrag huurkosten toeslag…..Daar moeten de schuldenaren weer voor werken…..vlieger gaat dan ook niet op nu we niet meer in plaggenhutjes of tenten wonen. TINA

  Ach kwijtschelden, met de moderne technologie is QE, Quantitatief Easen/ Kwantitatief gelijktrekken wellicht beter, maar komt op hetzelfde neer als kwijtschelden

 347. Van Wanrooij says:

  Adamus: Moet er dan massaal woning worden geruild met niet schuldenaren, gaat het via de fiscus geregeld worden? Bijvoorbeeld geen schuld = 30 jaar geen IB betalen of x bedrag huurkosten toeslag…..Daar moeten de schuldenaren weer voor werken…..vlieger gaat dan ook niet op nu we niet meer in plaggenhutjes of tenten wonen. TINA

  Ach kwijtschelden, met de moderne technologie is QE, Quantitatief Easen/ Kwantitatief gelijktrekken wellicht beter, maar komt op hetzelfde neer als kwijtschelden

 348. Luisindepels says:

  Hm, posts komen weer niet door vandaag. Zelfs een link naar een oude post op deze site komt niet door de ballotage?

 349. Luisindepels says:

  Nico de Geit:
  Ik ben benieuwd naar de cijfers over de huizenprijzen in 2014, wat het nu werkelijk gedaan heeft.

  Kijk eens terug naar de topic huizenprijzen 2014 uit februari (link plaatsen mag niet van de huisbaas). Leuk om de voorspellingen van de grootheden hier terug te lezen.

  Ook leuk om mijn eigen debuutpost op deze site nog eens terug te lezen. Beginnersgeluk of …?

 350. Adamus says:

  Van Harens,

  Van Wanrooy 🙂

 351. Adamus says:

  Francois van Fleppesteijn,

  Van Harens 🙂

 352. lorenzo says:

  Van Wanrooij: Ach kwijtschelden, met de moderne technologie is QE, Quantitatief Easen/ Kwantitatief gelijktrekken wellicht beter, maar komt op hetzelfde neer als kwijtschelden

  Koophut eigenaar moet gewoon stilzitten , deze wordt op korte termijn geknipt en geschoren .
  Immers, wie heeft er nu echt belang bij lagere prijzen ?

 353. Apekool says:

  ps:
  Tijd om wakker te worden, beter laat dan nooit:
  citareg.nl/ttip-mu…definitief-de-macht/

  Thx! Lees vooral ook de commentaren.

 354. tja says:

  Volgens voorzitter Reinier Castelein van De Unie, met vijftigduizend leden de kleinste ‘grote’ vakbond, gaat het economisch een stuk minder dan uit de cijfers van onder meer het Centraal Plan Bureau (CPB) blijkt. ,,Noem mij een onheilsprofeet, maar die positieve cijfers sporen helaas totaal niet met de realiteit,”

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3818432/2014/12/27/De-Unie-ziet-nog-minstens-100-000-banen-sneuvelen.dhtml

 355. Nico de Geit says:

  lorenzo: wie heeft er nu echt belang bij lagere prijzen ?

  Erger: aanhoudend dalende prijzen.

 356. ontwikkelaar says:

  De belastingvrije voet handhaven op 1 ton is prima, maar ALLEEN voor het aflossen van hypotheken.

  Schenking om een koop te financieren houd de te hoge prijzen in stand.

  De schenkers en kopers moeten zich ook realiseren dat het schenkbedrag voor een groot deel afgeschreven kan worden als de schenkingsregeling wordt afgeschaft en de prijzen ook daardoor weer extra zullen dalen.

  Het verlies is dan vele malen groter dan het in eerste instantie behaalde belastingvoordeel.

 357. NRW says:

  tja:
  Volgens voorzitter Reinier Castelein van De Unie, met vijftigduizend leden de kleinste ‘grote’ vakbond, gaat het economisch een stuk minder dan uit de cijfers van onder meer het Centraal Plan Bureau (CPB) blijkt. ,,Noem mij een onheilsprofeet, maar die positieve cijfers sporen helaas totaal niet met de realiteit,”

  ad.nl/ad/nl/5597/E…anen-sneuvelen.dhtml

  Een definitiewijziging van het begrip “werkloosheid” leidt tot 43000 werklozen minder per 1 januari. Politici kunnen gaan roepen: “De voortvarende aanpak van de werkloosheid begint zijn vruchten af te werpen …”

 358. tja says:

  Nico de Geit: Erger: aanhoudend dalende prijzen.

  Heel simpel, op korte termijn alleen de starters, op lange termijn de hele maatschappij…

 359. tja says:

  lorenzo: Immers, wie heeft er nu echt belang bij lagere prijzen ?

  Heel simpel, op korte termijn alleen de starters, op lange termijn de hele maatschappij…

 360. Frans says:

  philippulus:
  Van “hiernaast”.

  volkskrant.nl/vonk…een-gruwel~a3567603/

  Zeer goed geschreven artikel, interessant! thnx!
  “De huren waren streng gereguleerd en laag. De huurlasten van een gezin bedroegen gemiddeld 7 procent van het besteedbaar inkomen, tegen 23 procent nu.”

 361. Adamus says:

  philippulus:
  Van “hiernaast”.

  volkskrant.nl/vonk…een-gruwel~a3567603/

  Zaken worden omgedraaid: ‘Huren werd geassocieerd met drankzucht en andere goddeloze neigingen,………’

 362. Henk 6 says:

  philippulus:
  Van “hiernaast”.

  volkskrant.nl/vonk…een-gruwel~a3567603/

  Mooi stuk inderdaad.
  Dank

 363. Juan belmonte says:

  philippulus:
  Van “hiernaast”.

  volkskrant.nl/vonk…een-gruwel~a3567603/

  Prima stuk op de valreep van 2014.

  Wat nog ontbreekt is dat leasen (aflossingsvrij financieren) noodzaak is geworden om de de hogehuizenprijzen in stand te houden.
  Dus in plaats van HRA af te schaffen midden jaren ’90 heeft men de zeepbel verder vergroot door op meerdere inkomens aflossingsvrij te financieren, gebaseerd op maandlasten van een relatief lage rente die de belastingbetaler grofweg voor de helf ophoest.

  Er staat redelijk wat cijfermatig materiaal in maar dat de nl woning ruim 2,5 maal het EU gemiddelde beleend is dat zou een goede onderbouwende toevoeging zijn.

 364. Juan belmonte says:

  Doodleuk riep de vereniging eigen huis
  Bij monde van Drs Rob Mulder:
  Aflossen is onwenselijk.

  Doodleuk riepen de makelleugenaars
  Bij monde van Mr Ger Hukker:
  De Nederlandse woning is over het algemeen behoudend gefinancierd
  Terwijl toen ook al de nl hypotheekschuld 2,5 maal EU gemiddelde was.

  Juan heeft er geen enkele journalist op kunnen betrappen dergelijke uitspraken te classificeren tot wat ze waard zijn:
  Gratis cabaret
  Volstrekte polderkolder
  Hogehuizenprijsminnende horkenpraat

 365. Juan belmonte says:

  En de NOS riep het publiek op
  Voor het einde jaar
  Naast een paar nieuwe sokken
  Nog effe snel een nieuw huis te kopen

  In 2010 promoveerden er nog twee oekoenomen
  Tot nu toe kritiekloos
  Op het niet bestaan van een zeepbel op de nl woningmarkt

  Rarara hou kon het toch allemaal gebeuren
  gesponsorde wetenschap is zeker ook wetenschap 🙂
  En journalisten die hun lesje ethiek al lang vergeten waren …..

  Welkom in de polder
  De Hogehuizenprijsminnende polder
  En wee je gebeente als je de goede deugden van grote schulden maken en niet aflossen in twijfel trekt…..

  Dan komen hele horden vriendelijke gasten je vragen of je niks beters te doen hebt.

 366. Henk 6 says:

  Beste mensen,

  Zit vandaag een beetje te surfen op de internet en wordt toch erg boos op een aantal zaken die nog steeds structureel mis zijn. Aanleiding om te gaan surfen was het bovenstaande stuk in de Volkskrant, maar ook een stuk op ftm inzake rabo beleid voor rente derivaten voor het Mkb verteld door een ex medewerker.

  Wil vandaag niet alle misstanden oprakelen. Ik wil met jullie bespreekbaar maken wat we kunnen doen tegen de veroorzakers van al deze misstanden.

  misstanden worden op grote schaal gecreëerd binnen een systeem van daders en heel veel meelopers. Om dit systeem in de wortel op te rollen ben ik voor strafrechtelijke vervolging van de leiders van bedrijven banken die dit veroorzaakt hebben. Dit zIjn nog steeds mensen met een reputatie.. De meelopers zullen schrikken en eieren voor hun geld kiezen, het zijn tenslotte meelopers.

  Als voorbeeld de derivaten aan het Mkb, het moet niet moeilijk zijn om op basis van alle sales presentatie uit het verleden aantoonbaar te maken dat hier sprake was van georganiseerde zwendel Het enige dat gedaan moet worden is om middels een blog deze informatie op tafel te krijgen en in te brengen in de maatschappelijke discussie.

  Ik ben niet geïnteresseerd in reacties dat dit niet gaat lukken. Eerder tips hoe dit wel gaat lukken.

 367. eric406 says:

  Wat is er gebeurd in Grunn? Bestaat het nog wel? Ik heb mafketell al een tijdje niet zien posten.

 368. Henk 6 says:

  Juan belmonte:
  En de NOS riep het publiek op
  Voor het einde jaar
  Naast een paar nieuwe sokken
  Nog effe snel een nieuw huis te kopen

  In 2010 promoveerden er nog twee oekoenomen
  Tot nu toe kritiekloos
  Op het niet bestaan van een zeepbel op de nl woningmarkt

  Rarara hou kon het toch allemaal gebeuren
  gesponsorde wetenschap is zeker ook wetenschap
  En journalisten die hun lesje ethiek al lang vergeten waren …..

  Welkom in de polder
  De Hogehuizenprijsminnende polder
  En wee je gebeente als je de goede deugden van grote schulden maken en niet aflossen in twijfel trekt…..

  Dan komen hele horden vriendelijke gasten je vragen of je niks beters te doen hebt.

  Journalisten zijn ook meelopers. Nu lopen ze mee met de banken. We moeten zorgen dat meelopen met de banken niet meer politiek correct is…

 369. ps says:

  Henk 6,

  Je hebt volstrekt gelijk. Dankzij internet is het mogelijk veel boven water te halen wat anders verborgen zou blijven. Daarmee kan je langs geleidelijke weg bijdragen aan een gezondere opinievorming daar waar de MSM op het vlak van politiek, economie en sociologie het laat afweten op een enkele uitzondering na dan.

  Zo is het geweldig te constateren dat de omstreden EU commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zich steeds ongemakkelijker begint te voelen en met hem ongetwijfeld de rest van de EU bureaucraten inclusief Timmerfrans.
  http://www.volkskrant.nl/dossier-europese-unie/juncker-imiteren-van-populisten-leidt-tot-chaos~a3818404/
  Populair gezegd, zit Juncker in de zak van de VS, bankiers, multinationals en TTIP. Zijn rol daarin als vroegere president van Luxemburg, met zijn belastingparadijs, verdiende al geen schoonheidsprijs.

  Een tip, naast voortdurend onderzoek natuurlijk:
  http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/keep-calm-and-starve-the-beast.png

 370. lorenzo says:

  Nico de Geit: Erger: aanhoudend dalende prijzen.

  Exact , kost nu veel te veel eurotjes , kan de economie niet dragen.

 371. BBB says:

  Juan belmonte: Prima stuk op de valreep van 2014.

  Dit was al een prima stuk op de valreep van 2013.

  Henk 6: Ik ben niet geïnteresseerd in reacties dat dit niet gaat lukken. Eerder tips hoe dit wel gaat lukken.

  We zullen helaas de rit uit moeten zitten. De daders zullen ongestraft blijven. Het is gewoon wachten tot de meest egoïstische, asociale en onnozele generatie dit landschap heeft verlaten. Nog een paar jaarwisselingen tot 2030 en het electoraal is zodanig veranderd dat we de boel eindelijk kunnen aanpakken.

  Henk 6: Journalisten zijn ook meelopers. Nu lopen ze mee met de banken. We moeten zorgen dat meelopen met de banken niet meer politiek correct is…

  Dat is dus wachten op de grote crash en het einde van het huidige monetaire stelsel.

  Misschien in 2015…

 372. toekan says:

  ‘Alleen vergaten de economen en de internationale financiële instellingen ons dat toen te zeggen, dat hebben ze pas achteraf gedaan.’

  http://www.mo.be/wereldblog/de-economie-slaat-tilt-zijn-het-de-economen-trend-1

 373. Nico de Geit says:

  Henk 6: Wil vandaag niet alle misstanden oprakelen. Ik wil met jullie bespreekbaar maken wat we kunnen doen tegen de veroorzakers van al deze misstanden.

  Mijn oplossing: Red Jezelf.

 374. ps says:

  Nico de Geit,

  Zo veel mogelijk wel.
  En koop desnoods een geit. 🙂

 375. lorenzo says:

  Nico de Geit: Henk 6: Wil vandaag niet alle misstanden oprakelen. Ik wil met jullie bespreekbaar maken wat we kunnen doen tegen de veroorzakers van al deze misstanden.

  Mijn oplossing: Red Jezelf.

  Accepteren dat de mens latent slecht is .

 376. philippulus says:

  BBB:

  We zullen helaas de rit uit moeten zitten. De daders zullen ongestraft blijven.

  “We” kunnen “ze” het wachten in de tussentijd wel wat ongemakkelijker maken http://www.crowdsuing.nl/

 377. Henk 6 says:

  philippulus: “We” kunnen “ze” het wachten in de tussentijd wel wat ongemakkelijker maken http://www.crowdsuing.nl/

  Leuke site.

  Mkb ers met een rente derivaat moeten zich hier gaan groeperen. Kan men makkelijk aantonen dat er sprake is van georganiseerde zwendel.

 378. Henk 6 says:

  Of de vereniging eigenhuis die in 2010 -2012 nog vrolijk doorgaat met het ontkennen van een huizenbubble, waardoor er nu nog meer mensen zIjn die onderwater staan. Terwijl dat voorkomen had kunnen worden. Zie de onderstaande link.

  De gegevens waren toen ook al bekend, consumenten werden structureel niet gewezen op de risico’s in de woning markt. Misleiding, op georganiseerde schaal…. Is dat strafbaar????

  Mensen die na 2010 een huis hebben gekocht en lid zijn geworden van eigenhuis Zullen, Bob, rob en anderen aansprakelijk moeten kunnen stellen, wegens misleiding.

  http://peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.nl

 379. BBB says:

  philippulus: “We” kunnen “ze” het wachten in de tussentijd wel wat ongemakkelijker maken

  Heel goed en “ze” negeren werkt vaak het beste.

 380. Francois van Fleppesteijns says:

  Ik vraag me af of een geit zichzelf red, je hebt best kans dat sommige geiten precies hetzelfde gaan doen als de veroorzakers van deze misstanden

 381. Francois van Fleppesteijns says:

  Ik vraag me af of een geit zichzelf redt, je hebt best kans dat sommige geiten precies hetzelfde gaan doen als de Ver-oorzakers van deze mis-standen

 382. Adamus says:

  BBB: Heel goed en “ze” negeren werkt vaak het beste.

  Houd ze bezig! Overuren moeten ook betaald worden 🙂

 383. Adamus says:

  Henk 6,

  Henk 6: Leuke site.

  Mkb ers met een rente derivaat moeten zich hier gaan groeperen. Kan men makkelijk aantonen dat er sprake is van georganiseerde zwendel.

  Mkb’ers zijn derivaten van de categorie waar wijlen Sjoerd Kooistra denigrerend over sprak: beetje poen, meteen een te grote auto en te opzichtige bril, neksieraad en bontje voor de partner.

 384. Adamus says:

  Henk 6,

  Ver.geleased Huis is een lobbyclub. Met DrRob aan het hoofd.

 385. Adamus says:

  ps,

  Wat zo leuk is: Opstelten/Zalm et al. zien internet als magie. Zij zijn de laatste generatie nono’s. Probleempje: er zijn wel ongekozen lui die van wanten weten.

 386. Adamus says:

  ps,

  GS bij ECB en Juncker namens USA 😉

  En Duisenberg? Kopje onder.

 387. Adamus says:

  Henk 6,

  Journalisten hebben een baan, hypotheek (!), partner (ex), kinderen en allerlei verplichtingen waar wij geen weet van hebben. Frans zou zeggen: dus hoeren 😉

 388. Adamus says:

  Nico de Geit: Mijn oplossing: Red Jezelf.

  Oké: Cash, real estate, gold silver. Geen idee hoe je jezelf moet redden met 200/500duizend hypotheek(schuld).

 389. Adamus says:

  eric406:
  Wat is er gebeurd in Grunn? Bestaat het nog wel? Ik heb mafketell al een tijdje niet zien posten.

  Qualitytime.

 390. Adamus says:

  Henk 6,

  Pissed off? Misschien Wijffels (vhRabo) bellen? Aan de bron beginnen.

 391. Keesje says:

  Adamus:
  Henk 6,

  Journalisten hebben een baan, hypotheek (!), partner (ex), kinderen en allerlei verplichtingen waar wij geen weet van hebben. Frans zou zeggen: dus hoeren

  Volgens mij heeft 70% van de nederlanders dit?

 392. Keesje says:

  lorenzo: Accepteren dat de mens latent slecht is .

  Niet zo zeer slecht wil zijn, als wel “boven het gemiddelde” wil uitkomen door “intellect” ipv door “mazzel”

 393. Steven says:

  Net op het nieuws Russen die een hypotheek namen in dollars.. maar omdat de roebel zo gedaald is erg in de problemen raken

  Geld lenen kost nou eenmaal geld en helemaal als je:

  Je baan kwijtraakt
  Gaat scheiden
  De huizenprijzen dalen
  De rente stijgt
  En nu nog eentje er bij dus..: als je het geld in een andere valuta leent dan waarin jezelf verdient.

  Zo zijn er vast nog wel meer redenen om niet te veel te lenen, maar de staat subsidieert het wel nog steeds met HRA, NHG en startersleningen….

 394. Keesje says:

  Henk 6: Journalisten zijn ook meelopers. Nu lopen ze mee met de banken. We moeten zorgen dat meelopen met de banken niet meer politiek correct is…

  Volgens mij veel stagiars, die niet van het geijkte pad af willen…….bang voor carriere-verlies….wat ze toch niet gaan krijgen want 20 in een dozijn…

 395. king says:

  De HRA was het speeltje van 4 miljoen Nederlanders die voor een zeer groot deel achter de retoriek van Balkenende aanliepen en de VVD natuurlijk. Die vonden het H-woord goed genoeg om een verkiezingscampagne aan op te hangen.
  De kiezer liep er uit zelfbelang vrolijk achteraan want belastingaftrek lustten ze maar al te graag.
  Hier had de politiek/adviseurs/ambtenaren dus beter moeten weten.
  Ook het stemvolk gaat niet vrijuit. Ze had moeten beseffen dat ze gemanipuleerd werden door de naar de mond pratende politici.

  Er zijn dus 4 miljoen bankhoeren.

  Kernwoorden: eigenbelang, opportunisme, populisme, hebberigheid.

 396. tja says:

  Henk 6:
  Of de vereniging eigenhuis die in 2010 -2012 nog vrolijk doorgaat met het ontkennen van een huizenbubble, waardoor er nu nog meer mensen zIjn die onderwater staan. Terwijl dat voorkomen had kunnen worden. Zie de onderstaande link.

  De gegevens waren toen ook al bekend, consumenten werden structureel niet gewezen op de risico’s in de woning markt. Misleiding, op georganiseerde schaal…. Is dat strafbaar????

  Mensen die na 2010 een huis hebben gekocht en lid zijn geworden van eigenhuis Zullen, Bob, rob en anderen aansprakelijk moeten kunnen stellen, wegens misleiding.

  http://peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.nl

  Lachen op de blog van VEH: “Veel belangrijker zijn voor ons de doelen die we op de woningmarkt nastreven, zoals betaalbaarheid, waardebehoud, keuzevrijheid en dynamiek.”

  Kan iemand van VEH mij even uitleggen hoe je betaalbaarheid en tegelijkertijd waardebehoud van de Nederlandse woningmarkt kunt nastreven…???

 397. tja says:

  http://detroitevictiondefense.org/flyers/SaveDetroit-SaveOurHomes1-12-14.pdf

  Kan iemand mij vertellen hoeveel jaar Detroit voor loopt op Nederland?

 398. NewKidInTown says:

  Juan belmonte: Dan komen hele horden vriendelijke gasten je vragen of je niks beters te doen hebt.

  Heb je niks beters te doen ?

  😉

 399. lorenzo says:

  Keesje: Niet zo zeer slecht wil zijn

  Mijn zin spreekt niet uit ”wil zijn” , doch ”zijn”.

 400. lorenzo says:

  tja: detroitevictiondef…eOurHomes1-12-14.pdf

  Kan iemand mij vertellen hoeveel jaar Detroit voor loopt op Nederland?

  Indien voorafgegaan door zelfonderzoek en minder de wens als vader van de gedachte zou u tot de conclusie (kunnen) komen dat een 1 op 1 vergelijking niet kan , waarbij niet uitgesloten is dat er overeenkomsten zijn .

 401. lorenzo says:

  Frans:
  https://www.youtube.com/watch?v=eHnwtkfX2k4

  kunnen wel hele hordes blote meisjes zijn , druk doende zelfs , klopt dat ?

 402. a says:

  Wat denk jij er van Frans? Vermoord door de elite omdat hij zich kritisch durfde uitlaten t.a.v. de Nederlandse huizenmarkt?

 403. lorenzo says:

  a:
  Helemaal gemist dit weekend… Dolf vd Brink overleden.

  telegraaf.nl/dft/n…ink_overleden__.html

  Nou , de normale sterveling moet dan nog een jaartje werken , en dan genieten….

 404. Frans says:

  lorenzo: kunnen wel hele hordes blote meisjes zijn , druk doende zelfs , klopt dat ?

  Ja, dat klopt! Ga maar gauw een kijkje nemen! 🙂

 405. Voerman says:

  lorenzo: kunnen wel hele hordes blote meisjes zijn , druk doende zelfs , klopt dat ?

  Gaap………….zucht……………gaaaap………huh?
  Blote meisjes? Waar…………..?

 406. lorenzo says:

  Voerman: Gaap………….zucht……………gaaaap………huh?
  Blote meisjes? Waar…………..?

  Weet ik ook niet , maar ga niet blind aanklikken heeft mijn moeder me altijd geleerd.
  Voor leuke meisjes en ander ( waarschuwing ) is dit een aanrader btw http://www.4chan.org/

 407. lorenzo says:

  Frans: lorenzo: kunnen wel hele hordes blote meisjes zijn , druk doende zelfs , klopt dat ?

  Ja, dat klopt! Ga maar gauw een kijkje nemen!

  Durf het niet aan , kan iemand mede bevestigen ?

 408. Adamus says:

  ‘Genoeg werk voor de makelaars en hyp.adviseurs. De tarieven kunnen omhoog. Banken kunnen de aanvragen niet aan’

  https://twitter.com/koetsiertje/status/549593583062622208

  Al is de leugen nog zo snel (twitter) wij achterhalen hem wel. #leugenaar.

  Zal zo’n Koetsier van zijn stalletje beroofd worden door de financiële industrie als i nie meewerkt?

 409. Adamus says:

  lorenzo: Nou , de normale sterveling moet dan nog een jaartje werken , en dan genieten….

  Vanaf 2002……..op 54 met pensioen! Een franse gendarme verbertert het hem niet. Hoewel? 🙂

 410. Adamus says:

  lorenzo: Weet ik ook niet , maar ga niet blind aanklikken heeft mijn moeder me altijd geleerd.
  Voor leuke meisjes en ander ( waarschuwing ) is dit een aanrader btw http://www.4chan.org/

  Ook lorezo bang voor virus.

 411. Adamus says:

  tja:
  detroitevictiondef…eOurHomes1-12-14.pdf

  Kan iemand mij vertellen hoeveel jaar Detroit voor loopt op Nederland?

  Niet. $ = wereld reserve munt. Kunnen wij niet tegenop.

 412. Adamus says:

  Keesje: Volgens mij veel stagiars, die niet van het geijkte pad af willen…….bang voor carriere-verlies….wat ze toch niet gaan krijgen want 20 in een dozijn…

  25/30 jarige zzpmeisjes bij Telegraaf. Meestal niet te dom om een partij met €4000+ baan aan de haak te hebben. Kinderen? Voorlopig niet -is hij nog niet aantoe……vul de rest zelf maar in 🙂

 413. Adamus says:

  Keesje: Volgens mij heeft 70% van de nederlanders dit?

  En wat vindt Frans daarvan?

 414. lorenzo says:

  Adamus: lorenzo: Nou , de normale sterveling moet dan nog een jaartje werken , en dan genieten….

  Vanaf 2002……..op 54 met pensioen! Een franse gendarme verbertert het hem niet. Hoewel?

  wie niet steelt of erft blijft werken tot ie …

 415. Cynicus economicus says:

  Adamus: Mkb’ers zijn derivaten van de categorie waar wijlen Sjoerd Kooistra denigrerend over sprak: beetje poen, meteen een te grote auto en te opzichtige bril, neksieraad en bontje voor de partner.

  Mkb’ers deugen niet, politici niet, arbeiders niet, journalisten niet, economen niet, bankiers niet,…
  Zijn er in Adamo’s wereld, naast de charlatan Rothbard en hijzelf, ook nog mensen die wel deugen?

  Henk 6: Misleiding, op georganiseerde schaal…. Is dat strafbaar????

  ‘Misleider’ is eigenlijk de door sommige economen, vooral die met een sterk demagogische inslag, aanbevolen rol in ons economisch systeem:
  dwz. de rol van strikt rationele egoïst, die op basis van een informatievoorsprong probeert de andere partij te grazen te nemen.

  Het laten meespelen van ethische overwegingen daarbij geldt als spelbederf, omdat dit verkeerde signalen aan ‘das Spiel des Marktes’ zou geven. Daardoor zouden inefficiënties en onkunde onvoldoende worden geëlimineerd…

  Morele grenzen en altruïsme dienen in deze gedachtegang dan ook gezien te worden als ‘den Logik des Marktes’ hinderende ‘atavismen'(Hayek), waarmee de evolutie ons ooit heeft opgescheept, maar waarvan de moderne mens zich snel dient te bevrijden.
  Zo bezien zijn we al aardig op weg.

  Hayek: “..Socialen Gerechtigkeit ist ein quasi-religieuser Aberglaube.”
  Recht,Gesetzgebung,Freiheit 1981 98

 416. Voerman says:

  Om even on topic te zijn de kop van het huidige artikel:

  “DNB: Nederlandse banken te zwak om jongeren te helpen”

  Mogen wij de banken in deze tijd van bezinning wel hartelijk danken voor de hulp die ze aan de jongeren gegeven hebben toen ze daar niet te zwak voor waren.

  Voerman heeft in zijn jonge jaren ook veel plezier aan zijn bank beleefd. 🙂

 417. jodha says:

  Cynicus economicus,

  Deze discussie sturen is interessant voor degenen die het ruilmiddel beheren teneinde een ongeevenaarde macht over niet enkel huizen maar meer op aarde naar zich toe te trekken. De TTIP geeft een deel van de zorgpunten hieromtrent.
  Ondanks dat Hayek het een ‘quasi-religieuser Aberglaube’ noemt bestaat ‘social justice’ nog steeds en blijft bestaan: nu met corporaties als een nieuwe ‘social entity’. Met de ‘Brussel EU’ en andere schaduwregeringen en het individu dat in de rechtbank gelijk wordt gesteld aan de door Brussel gesponsorde corporaties wordt ‘social justice’ een strijd van de (collectieve) mens tegen de golems van geld-monopolisten. Redeneringen vanuit de virtues van de mens worden dan vergeleken met de redeneringen van corporations. Aristoteles beschrijft in Nicomechean Ethics 11 human virtues. Een corporatie heeft er 2: revenue & margin. Deze worden gemaximaliseerd zonder bovengrens tot de rechtbank ze terugfluit. Een coropratie trekt een blik advocaten open, het individu kan dat niet, msm is monddood.
  Corporaties laten de grondwet bovendien graag links liggen. Vb art. of association van Shell Art 1: “The constitutional regulations in any legislation relating to companies do not apply to the company.” Verder verwijzing naar ICC en Law of England. Vanuit de transnational is het logisch duidelijkheid te scheppen. Echter, gedraag je ergens anders volgens de aldaar geldende regels en laat verantwoordelijkheid blijken. Verantwoordelijkheid kan daar tot uiting komen in de ‘Bill of Duty’, naast de ‘Bill of Rights’ onderdeel in de grondwet. Met Art.1 hebben de voornaamste aandeelhouders van Shell de lokale grondwet naar de prullenbak verwezen. Praktisch is het voor de bewoners van een gedupeerde regio vrijwel onuitvoerbaar om zo’n intl. bedrijf te dagen voor onrecht in hun eigen land.
  Indien de menselijke waarden en normen door electorale besluitvorming blijven bestaan dienen ondemocratische, fascistische instituten zoals de Brussels EU, ECB, ESM, Fed etc. te worden genegeerd door een electorale regering zoals wij deze ook in NL willen hebben. Helaas bestaat onze regering met parlement voor een overgroot deel uit lieden die vatbaar zijn voor vleierij. Hier kunnen ze zelf wat aan doen, begin bij jezelf.

 418. Juan belmonte says:

  a:
  Helemaal gemist dit weekend… Dolf vd Brink overleden.

  telegraaf.nl/dft/n…ink_overleden__.html

  Jammer.

  In memoriam een van de weinige financiële hotemetoten die wel durfde te zeggen waar het op stond.

  Terstond
  Sprak Juan
  Van
  sakkerloot
  ……..
  Toen i de artikelen van prof dr dolf van den Brink las over kunstmatig lage rentes en opgeblazen geldhoeveelheden.

 419. Juan belmonte says:

  Prof Dr Dolf van Den Brink onderschrijft het opblazen met geldgroei van vastgoed (sakkerloot)

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/11-06-2010/renteaftrek-en-realiteitszin/

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/recessies-zijn-heel-gezond

 420. Juan belmonte says:

  Buenas noches
  Juan

 421. BBB says:

  Voerman: Voerman heeft in zijn jonge jaren ook veel plezier aan zijn bank beleefd.

  Ik beleef nog steeds veel plezier aan mijn bank. Voornamelijk die in de voorkamer.

  Een bank is om op te zitten zei een wijs man. Alle overige banken zullen je geen plezier doen en zeker geen rust verschaffen.

 422. lorenzo says:

  Juan belmonte: In memoriam een van de weinige financiële hotemetoten die wel durfde te zeggen waar het op stond.

  Ik kijk vaak naar het moment dat iemand zoiets bezigd , ook nu weer.

 423. Frans says:

  a:
  Wat denk jij er van Frans? Vermoord door de elite omdat hij zich kritisch durfde uitlaten t.a.v. de Nederlandse huizenmarkt?

  Eerlijk gezegd geen idee. Ik heb altijd kritisch aangekeken tegen de bankster “zelf”moorden. Als er geen bewijs is dan verval je in kansberekening, en dan moet je de goede cijfers hebben. Er moeten eerst meer andere bekende factoren zijn voordat je een idee kunt hebben waar het om gaat in bepaalde gevallen.
  Je weet niet wat er eventueel nog verder speelt. Tot dan zou ik zeggen overleden zonder dat het een handje geholpen is. (Ik houd niet zo van samenzweringsdenken) 🙂

 424. Frans says:

  Adamus: En wat vindt Frans daarvan?

  Wat dacht je zelf?
  https://www.youtube.com/watch?v=YrFzOwxaZmc

 425. maff says:

  To all Zeepbellers 🙂

  Dit wordt strakjes het grote genieten ……

  Binnenkort in dit theater ……

  ‘Monty Python’s’ Terry Jones Co-directs ‘Boom Bust Boom’

  http://variety.com/2014/film/news/monty-pythons-terry-jones-co-directs-boom-bust-boom-1201358239/

 426. ps says:

  maff, 🙂

  Goed uitgekozen maff!
  Terry Jones heeft al de nodige ervaring:
  https://www.youtube.com/watch?v=aczPDGC3f8U

 427. ps says:

  maff, 🙂

  De rol van politici en bankiers hierin begint langzamerhand bij de diverse bevolkingen door te dringen:
  http://ejbron.files.wordpress.com/2012/03/1106999-81daf022c8f28a708194343761965bda.jpg?w=640

 428. Voerman says:

  BBB: Alle overige banken zullen je geen plezier doen en zeker geen rust verschaffen.

  Daar zijn zij ook niet voor.
  Maar soms heb je een bank nodig als hulpmiddel om bepaalde zaken te regelen.
  Onontkoombaar en zolang je zelf de regie houdt geen probleem.

 429. Voerman says:

  BBB: Alle overige banken zullen je geen plezier doen en zeker geen rust verschaffen.

  Daar zijn zij ook niet voor.
  Maar soms heb je een bank nodig als hulpmiddel om bepaalde zaken te regelen.
  Onontkoombaar en zolang je zelf de regie houdt geen probleem.

 430. tinus says:

  oude rotten zoals dhr van den brink maar ook tijdgenoot Onno ruding ,duidelijker naarmate de leeftijd vordert.hoeven dan ook geen stemmen te trekken.

  https://www.youtube.com/watch?v=PifYkGdqRDc

 431. Nico de Geit says:

  ‘Elke week bespreekt Elsevier een koopwoning. Dit keer een vrijstaand huis in Den Andel, Groningen, dat al vier jaar te koop staat.’

  http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2014/12/Te-koop-een-vrijstaand-huis-in-Den-Andel-1674174W/?masterpageid=158493

 432. tinus says:

  uhm oeps minuut 23.20 maar de rest is ook leuk

 433. dr.t says:

  Hee zeepbellers hoe vaak gaan jullie op vakantie in 2015? Jullie houden zoveel geld over door te huren,dat het boeken van een reis geen probleem meer zal opleveren. Nico heeft bijvoorbeeld vanaf 2008 maar liefst 20 procent van zijn woningwaarde overgehouden. Dat is zo’n veertig a zestig duizend euro. Dat tikt lekker aan. Maar Nico is niet rijker geworden door te huren. Hij heeft weten te vermijden om verlies te lijden. En dat verlies geldt alleen voor een selecte groep, maar verder kijken doet hij niet. En daar betaalt hij tot in de lengte der dagen een hogere huurprijs voor, dan de eigenaar van zijn huurwoning betaalt aan hypotheek en onderhoudslasten.

 434. maarten says:

  dr.t,

  Geld beschikbaar maken voor het laagste inkomenskwartiel is veel beter voor de economie dan aan de rijkste…die ermee gaan speculeren en het geld komt dan niet in de reeele economie terecht

 435. maarten says:

  maarten,

  De rijkste 0,001% that is

 436. Nico de Geit says:

  dr.t: Nico heeft bijvoorbeeld vanaf 2008 maar liefst 20 procent van zijn woningwaarde overgehouden. Dat is zo’n veertig a zestig duizend euro.

  Meer, van ca. 400k in 2009 naar ca. 300k nu. Daar komt ook nog de kosten koper bij, in 2009 ca. 10%. Gelukkig komt de waardedaling van mijn woning voor rekening van de eigenaar, een pensioenfonds. Die kunnen dergelijke verliezen beter dragen dan een arme Geit. Bovendien hebben ze de woning ooit relatief gunstig gekocht.

 437. Adamus says:

  dr.t:
  Hee zeepbellers hoe vaak gaan jullie op vakantie in 2015? Jullie houden zoveel geld overdoor te huren,dat het boeken van een reis geen probleem meer zal opleveren. Nico heeftbijvoorbeeld vanaf 2008 maar liefst 20 procent van zijn woningwaarde overgehouden. Dat is zo’n veertig a zestig duizend euro. Dat tikt lekker aan.Maar Nico is niet rijker geworden door te huren. Hij heeft weten te vermijden om verlies te lijden. En dat verlies geldt alleen voor een selecte groep, maar verder kijken doet hij niet. En daar betaalt hij tot in de lengte der dagen een hogere huurprijs voor, dan de eigenaar van zijn huurwoning betaalt aan hypotheek en onderhoudslasten.

  Waarom zouden ze op vakantie moeten? Verstandige mensen werken aan mentale- en materiële veerkracht. Misschien past jouw goedkope Turkse bestemming daar niet bij.

 438. Nico de Geit says:

  dr.t: En daar betaalt hij tot in de lengte der dagen een hogere huurprijs voor, dan de eigenaar van zijn huurwoning betaalt aan hypotheek en onderhoudslasten

  Het pensioenfonds dat eigenaar is van mijn huurwoning betaalt alleen onderhoud. Ze ontvangen iedere maand ruim duizend euro huur. Omdat ze deze woning ooit voor veel minder kochten zit hun rendement op lange termijn wel snor. Toch was het voor het rendement beter geweest om de woning in 2009 te verkopen.

 439. Voerman says:

  Adamus: Waarom zouden ze op vakantie moeten? Verstandige mensen werken aan mentale- en materiële veerkracht. Misschien past jouw goedkope Turkse bestemming daar niet bij.

  Goed betoog; is waarschijnlijk diep over nagedacht! 🙂

 440. eric406 says: