‘Doorbraak rond hypotheekrenteaftrek in 2010’

Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is niet langer taboe. Zelfs de grootste voorstander ziet dat de huidige aftrek vanwege de crisis niet langer houdbaar is. Maar hoe schaf je hem af?

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft (TU) twijfelt er niet meer aan. “2010 Wordt het jaar van de doorbraak.”

subsidie op schuld

Want bijna alle politieke partijen hebben inmiddels hun visie op papier gezet of werken hieraan. Zelfs het CDA, de felste verdediger van de populaire fiscale regeling. De Christen-democraten hebben onder druk van de eigen jongerenafdeling een commissie aan het werk gezet.

Verstorend effect

Nog maar weinig mensen twijfelen over het verstorende effect van de bij woningeigenaren populaire fiscale regeling. De hypotheekrenteaftrek zorgt voor een kunstmatige stijging van de woningprijzen. De negatieve invloed van het fiscaal voordeel wordt versterkt door het beleid op de huurmarkt, waar de huren al jaren met niet meer dan de inflatie verhoogd mogen worden. Het resultaat: een volstrekt vastgelopen woningmarkt.

De huidige economische crisis heeft de politiek, die de problemen al jarenlang voor zich uitschuift, de pin op de neus gezet. Wil het begrotingstekort geen onbeheersbare omvang aannemen, dan moet er bezuinigd worden. En dus heeft het kabinet twintig ambtelijke werkgroepen gevraagd om de haalbaarheid van iedere mogelijke maatregel te onderzoeken. En de hypotheekrenteaftrek, die de schatkist jaarlijks zo’n 11 miljard euro kost, is een van de maatregelen waar het meest bij te winnen valt.

De ambtenaren die nu studeren op dit moeizame dossier hebben grofweg drie opties: afschaffing van de hypotheekrente, aanpassing van het huidige stelsel of een integrale aanpak van de koop- en huurmarkt.

Methode Big Bang

De grootste en snelste bezuiniging kan worden gerealiseerd door de hypotheekrenteaftrek in een betrekkelijke korte tijd af te schaffen. Maar dat is volgens Boelhouwer niet verstandig. Vooral niet in een tijd waarin de economie stagneert, zoals momenteel het geval is. “In Zweden en Denemarken ging de woningmarkt volledig onderuit toen daar tijdens een recessie de hypotheekrenteaftrek werd afgeschaft.”

Nadat de Zweedse regering in 1991 de aftrek drastisch beperkte daalde de huizenprijs in vier jaar tijd 26 procent.

Geleidelijk afbouwen

Een geleidelijke, maar wel volledige afbouw van de hypotheekrenteaftrek heeft de voorkeur van Boelhouwer. Om de mogelijke schommelingen op de woningmarkt zo beperkt mogelijk te houden, zou hiervoor twintig tot dertig jaar moeten worden uitgetrokken.

“Een ongesubsidieerde woningmarkt is veel beter voor de economie. Laat je het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek via bijvoorbeeld een belastingverlaging weer bij de mensen terugkomen, dan kunnen zij zelf beslissen waaraan zij het geld uitgeven”, motiveert de TU-onderzoeker.

Aanpassen van het stelsel

Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meent dat afschaffen van de hypotheekrenteaftrek leidt tot onwenselijk sterke schommelingen op de woningmarkt. Bovendien is het volgens deze onderzoeker slecht voor de nieuwbouwproductie. Hij pleit daarom voor een aanpassing van de huidige regels.

Van Hoek stelt voor om de hypotheekrenteaftrek te handhaven, maar deze in de loop van de tijd te verlagen. Huiseigenaren krijgen dan in de zware beginjaren het maximale fiscale voordeel. En naar mate zij langer in de woning zitten, wordt de aftrek steeds lager.

Bij verhuizing naar een betere woning of het afsluiten van een tweede hypotheek voor een verbouwing, geldt ook voor de nieuwe lening bij aanvang de maximale aftrek waarna deze in de loop van de tijd wordt afgebouwd.

“Breng je de hypotheekrenteaftrek onder in een annuïteit (aflossing van de hypotheek waarbij de rente minder wordt en de aflossing groter, red.), dan is dat veel minder slecht voor de mobiliteit op de woningmarkt dan bij een volledige afschaffing. Bovendien levert ook deze variant een kostenbesparing op. En er blijft een stimulans bestaan voor mensen om in de eigen woning te investeren”, licht Van Hoek zijn visie toe.

Huurmarkt aanpakken

Hoe de hypotheekrenteaftrek ook wordt veranderd, bijna alle betrokkenen vinden dat tegelijkertijd de huurmarkt moet worden aangepakt. Zowel belangenorganisaties als Vereniging Eigen Huis (VEH) als onderzoekers als Van Hoek van het EIB zien er wel wat in.

De woningmarkt zit namelijk niet alleen vast als gevolg van de hypotheekrenteaftrek. Op de huurmarkt zorgen subsidies in de vorm van huurtoeslag en kunstmatig lage huren voor net zoveel verstoringen. Wil je de woningmarkt in beweging krijgen, los van de noodzaak om te bezuinigen, dan moet je dus iets aan beide problemen doen. Dus: beperking of geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek én het liberaliseren van de huurmarkt.

Verdeeld over ministeries

In theorie is de integrale aanpak de beste. Praktisch probleem is echter dat het dossier van de woningmarkt over verschillende ministeries is verdeeld. Het huurbeleid ligt bij het ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom). En de hypotheekrenteaftrek valt onder het ministerie van Financiën. Ministeries laten samenwerking is al niet eenvoudig. Laat staan op zo’n gevoelig en complex dossier.

Los van de uitvoering is het formuleren van een integrale visie op de woningmarkt voor politici tot op heden een vrijwel onmogelijke taak gebleken. Want de woningmarkt is politiek verdeeld waarbij grofweg ‘links’ de huurmarkt claimt en ‘rechts’ de koopmarkt.

Risico voor politici

Het formuleren van een visie die beide kampen verenigt is daarmee een politiek risicovolle onderneming. Of vanuit het perspectief van de politicus: slecht voor je carrière.

Maar wat voor compromis er uiteindelijk ook uit rolt, dat in 2010 gesleuteld wordt aan de hypotheekrenteaftrek is bijna onvermijdelijk.

bron: Z24.nl

Share Button
Tagged with:
137 comments on “‘Doorbraak rond hypotheekrenteaftrek in 2010’
 1. Martijn says:

  Pittige berichten.

  Goed voor de waarde van je huis.

  Ik snap wel waarom die verkopers niet willen zaken…

 2. Martijn says:

  Of zie ik het toch verkeerd?

  Smiley

 3. Ludwig von Mises says:

  Duss. Een fiscaal neutrale oplossing waaribj kopers gedwongen worden om de komende 30 jaar af te betalen.

  Boomers zijn zo voorspelbaar.

  Mises gaat upgraden over een jaar of 2.

 4. kees says:

  Mises, als die verkoper dan gaat downgraden naar jouw huis.

 5. Ludwig von Mises says:

  5

  Huis komt te huur, inderdaad. Jaarlijkse huurverlagingen zitten er niet in.

 6. Martijn says:

  De huizenprijzen in Nederland zullen volgens de economen van ING niet voor 2015 hun oude piekniveau bereiken. Tussen de piek, die halverwege 2008 werd bereikt en de bodem zal er naar verwachting 8 procent van de huizenprijs afgaan. ING denkt dat de huizenmarkt de bodem halverwege volgend jaar bereikt.

  Dan hebben we het wel over de bank die afgelopen jaren zo goed heeft nagedacht dat er geld bij Wouter gebedeld moest worden.

  Wellicht blijkt dat achteraf een slimme zet te zijn geweest, maar ik heb mijn twijfels.

 7. Martijn says:

  “Een ongesubsidieerde woningmarkt is veel beter voor de economie. Laat je het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek via bijvoorbeeld een belastingverlaging weer bij de mensen terugkomen, dan kunnen zij zelf beslissen waaraan zij het geld uitgeven”, motiveert de TU-onderzoeker.

  Zo steekt onze overheid helaas niet in elkaar. Dat weet deze onderzoekert eigenlijk ook wel, maar blijkbaar heeft ook hij bepaalde dromen die hij liever in stand houdt.

 8. Jeroen says:

  “Een ongesubsidieerde woningmarkt is veel beter voor de economie. Laat je het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek via bijvoorbeeld een belastingverlaging weer bij de mensen terugkomen, dan kunnen zij zelf beslissen waaraan zij het geld uitgeven”, motiveert de TU-onderzoeker.

  Huh? Dus de beoogde besparing wordt weer teruggegeven via lagere belastingen? Wat schiet de overheid er dan mee op?

  Volgens mij is het effect dan nul komma nul… Omdat mensen hetzelfde te besteden hebben vanwege die belastingverlaging zullen ze dat geld weer in de nieuwe woning stoppen, net zoals nu gebeurt met de HRA, dus woningprijzen blijven gewoon op peil.

  Geen belastingverlaging, dwing dan met afschaffing van de HRA de woningmarkt tot lagere prijzen, daardoor op termijn lagere hypotheken, dus minder rente betalen. En dat laatste is de besparing die de overheid in z’n zak kan steken…

 9. Martijn says:

  Kijk,

  Die Eurojongens doen gewoon de trucjes van Bananen Ben na: http://market-ticker.denninger.net/archives/1746-Europe-An-Impending-Disaster.html

  Dit soort berichten zijn het niet die het vertrouwen in papieren munten versterken en daarmee de stijging van goud beperken.

  Sterker nog, ik zou niet verbaasd staan als goud verder gaat stijgen.

 10. Ludwig von Mises says:

  Jeroen

  Mafketels die voor lastenverzwaring (adding insult to injury) pleiten te over.

  “Volgens mij is het effect dan nul komma nul… Omdat mensen hetzelfde te besteden hebben vanwege die belastingverlaging zullen ze dat geld weer in de nieuwe woning stoppen, net zoals nu gebeurt met de HRA, dus woningprijzen blijven gewoon op peil.”

  We kunnen ook een wet maken die verordoneert dat mensen maximaal 15% aan woonlasten uitgeven. Of minstens 0.5% in de MC Donalds verpatsen.

  Oude communist of ambtenaar. Of wil je gewoon goedkoop een huis.

 11. Jeroen says:

  @12:

  De huidige hypotheekbezitters zal je buiten schot moeten laten, die kan je niet failliet laten gaan door de lasten zomaar te verzwaren. Maar als je de HRA langzaamaan afschaft (voor nieuwe hypotheken) zonder daarbij de belastingen te verlagen, dan dwing je daarmee de woningprijzen te zakken. Er is daarbij helemaal geen sprake van lastenverzwaring. De woningmarkt reguleert zichzelf dan naar het resterende verwoonbare deel van het inkomen.

  Uiteindelijk kan de overheid dan het voordeel houden, om bv staatsschuld af te lossen ofzo, whatever…

  Heb jij een beter idee?

 12. henk says:

  Als je een ijsje koopt van 1 euro krijg je 50 cent terug , van de belasting en daar betaald elke nederlander aan mee , voor je het weet vraagt de verkoper gewoon 1,50 voor een ijsje. wat schieten we er dus mee op , niks 0 , 0
  Alleen dat we meer belasting moeten betalen.

 13. Jeroen says:

  @12 aanvulling: de netto woonlasten blijven hetzelfde, dus zomaar goedkoop wonen is er niet bij. Wat wel een prettige bijkomstigheid is, is dat woning makkelijker af te lossen is door de lagere prijs. In die zin werkt de huidige HRA eigenlijk belemmerend op eigenwoningbezit. Het stuwt de prijs zo hoog op dat die stapel bakstenen niet meer is af te lossen…

 14. henk says:

  Eigenlijk is Hypotheekaftrek gewoon belachelijk.

 15. Ludwig von Mises says:

  13 Jeroen

  Wat jij hier beschijft is precies wat ik denk dat er gaat gebeuren. Bestaande gevallen worden ontzien.

  Nieuwe gevallen gaan de rekening van de monetaire inflatie betalen. Die profiteren immers van de lagere werkeloosheid.

 16. Martijn says:

  Wat zijn “gevallen”, Ludwig?

  Bestaande hypotheekschuldenaren kunnen wellicht de rente blijven aftrekken, maar zien wel hun onderpand in waarde dalen.

  Nieuwe kopers mogen wellicht geen gebruik maken van de HRA, maar kopen, als ze even wachten, wel tegen ietwat gereduceerd tarief.

  Overigens gaat de huidige onzekerheid het aantal transacties op de woningmarkt niet opdrijven. De kloof tussen biedt- en vraagprijzen zal wel even open blijven, behalve in nijpende gevallen van verkoop of bij erg onverstandige kopers.

 17. John says:

  Het inkomens-denivellerende effect van HRA wordt inderdaad mooi duidelijk in dit plaatje.

  Gezien de urgentie van het terugdringen van de staatsschuld verwacht ik dat er wel een beperking op het maximale bedrag & inkomensschijf (max. 42% ipv max 52%, en woningen tot +-500K) aan zit te komen in de volgende kabinetsperiode.

  Dit zal gepaard gaan met een nog heftigere prijsdaling in het topsegment.

  Dit gaat dan samen met het uitfaseren van de hypotheekrente aftrek voor woningen tot 500K en het 42% belastingtarief. Dit moet haast wel gespreid worden over 30 om een te grote ontsporing van de huizenmarkt te voorkomen. (Ieder jaar 1/30e van het bedrag minder aftrekbaar van de belasting).

 18. Ludwig von Mises says:

  HEt is geen hosanna in den hoge, Martijn. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ie is opgediend, dat begint meer en meer duidelijk te worden.

  Mises woont en betaalt ervoor maar niet teveel, zoals het hoort. Rijk worden van wonen, dat kan wel eens een jaar of 20 duren.

 19. Woger says:

  Een ander belastingstelsel voor nieuwe kopers. Volgens mij is het nederlands belastingstelsel gelijk voor iedereen.

 20. Ludwig von Mises says:

  Maximering tot 52% en 500K is ook te verwachten. Ook hier vliegt Mises onder de radar, percentage daargelaten.

 21. Ludwig von Mises says:

  Woger

  Je vergist je. Zo is er bijvoorbeeld VUT en Prepensioen voor 50 plussers en niet voor jou en mij.

 22. Ludwig von Mises says:

  We gaan beneden de 1115 sluiten deze week, M. Da’s niet best voor de korte termijn.

 23. Woger says:

  @23 Ludwig
  VUT en prepensioen is er voor iedereen. Je moet wel een bepaalde leeftijd daarvoor hebben bereikt, maar iedereen heeft er recht op.

 24. Ludwig von Mises says:

  Woger

  Doe mij eens een link hoe ik over 20 jaar met de VUT kan. Lijkt me wel wat.

 25. Ludwig von Mises says:

  Wikipedia. Jij hebt betaald voor de VUT van je vader. Jouw zoon gaat aan jouw pensioen niet meebetalen:

  Het einde
  Al vanaf de invoering van de VUT werd door sommigen getwijfeld aan de betaalbaarheid van de regeling. Dit had te maken met de wijze waarop de VUT gefinancierd was: door middel van een zogenaamd omslagstelsel, hetgeen betekent dat in elk jaar de VUT-uitkeringen van de gepensioneerden betaald werden door de mensen die op dat moment werkten. Omdat de Nederlandse bevolking echter vergrijst, zou dit systeem er echter toegeleid hebben dat een steeds kleinere groep werkenden de steeds groter wordende kosten van de VUT en andere door middel van een omslagstelsel gefinancierde elementen van de verzorgingsstaat (zoals de AOW) moest betalen.

  Om die reden werd halverwege de jaren negentig door de sociale partners afgesproken om de VUT-regelingen langzaam aan om te zetten in zogenaamde prepensioenregelingen. In tegenstelling tot de VUT, worden de prepensioenregelingen gefinancierd door middel van kapitaaldekking: elke werknemer spaart voor zijn eigen vervroegde uittreding. Als gevolg hiervan zijn de prepensioenregelingen beter bestand tegen de dreiging van de vergrijzing.

 26. Ludwig von Mises says:

  62 ipv 52 jaar bij prepensioen:

  De VUT- en prepensioenregelingen verschillen op meer punten van elkaar dan alleen de wijze van financiering. Zo ligt de standaard uittreedleeftijd in de prepensioenregelingen meestal wat hoger dan in de VUT-regelingen, gemiddeld zo rond de 62 jaar. Verder is het standaardniveau van de uitkering in de meeste sectoren verlaagd tot 70% van het laatst verdiende loon.

 27. Woger says:

  Ludwig,
  De VUT of prepensioen interesseren me niet zo veel. In Nederland is nog steeds zoiets als rechtsgelijkheid. Dat geldt voor zowel strafrecht, bestuursrecht, etc. maar ook belastingrecht.

 28. Martijn says:

  @Ludwig

  De week is nog niet voorbij, maar het zou kunnen.

  Het maakt mij niet zoveel uit, ik richt me op de lange termijn en handel niet.

  Mochten we vergenoeg zakken dan koop ik misschien nog wat bij, al zit ik voorlopig wel goed.

  In Euro’s valt de daling overigens mee, het is momenteel vooral de dollar die het hem doet.

 29. Ludwig von Mises says:

  Woger

  Daare hoort bij dat je regelingen niet met terugwerkende kracht afschaft. Alle nieuwe gevallen nieuwe regeling. Je kan nog altijd kiezen voor de oude regeling.

  Ik heb nu bijna een jaar gewaarschuwd. Ga niet zeuren als je je zin niet krijgt. De overheid gaat niets gratis weggeven.

  Martijn

  Ik had even de idee dat het vrijdag is, we zullen zien morgen.

  Ook ik verkoop niets. In eurotermen is er overigens niet zoveel aan de hand.

 30. Martijn says:

  @Ludwig

  Heb jij mazzel, mag je zomaar nog een dag werken morgen.

  Smiley

 31. Ludwig von Mises says:

  Het is borrel maand. Blij als ik in Januari weer wat kan doen.

 32. Patrick says:

  Ik vermoed zelf ook dat de overheid de HRA stapsgewijs gaat afbouwen; maar mij is nog niet duidelijk of de overheid hierbij de bestaande huizenbezitters zomaar kan ontzien.

  Wellicht is er een lezer met juridische achtergrond die een uitspraak kan doen over de juridische haalbaarheid van een aangepaste wetgeving die alleen geldt voor nieuwe gevallen?

 33. Woger says:

  Zou overigens ook nogal wat problemen met zich meebrengen.
  – De huizenmarkt zou meteen verder instorten.
  – Mensen die net een huis (laatste paar jaar) zouden in de problemen komen omdat de waarde snel verslechtert t.o.v. hun hypotheek.
  – mensen gaan niet meer verhuizen, want dan vervalt de aftrek.
  – nauwelijks profijt, want de huidige huizenbezitters profiteren nog steeds en nieuwe kopen niet omdat nauwelijks iets wordt aangeboden en ze (tijdelijk) niet kunnen betalen.

 34. Ludwig von Mises says:

  – mensen gaan niet meer verhuizen, want dan vervalt de aftrek.

  Je hebt het artikel niet goed gelezen:

  “Bij verhuizing naar een betere woning of het afsluiten van een tweede hypotheek voor een verbouwing, geldt ook voor de nieuwe lening bij aanvang de maximale aftrek waarna deze in de loop van de tijd wordt afgebouwd.”

 35. ll says:

  Nou ja zeg, nu HRA afschaffen zou de economie en huizenmarkt nog verder in het slop brengen. Wie gaat dat nu op dit moment doen….. of is de nood nog hoger dan menigeen beseft.

  Of is landsbelang groter dan de huizenmarkt……

 36. Woger says:

  Dan is het helemaal niet haalbaar. Dan heb je straks 10 kopers voor waarvan 5 doorstromers die 4 ton te besteden hebben vanwege hun recht op aftrek en 5 die geen recht op hypotheekaftrek hebben en dus maar 3 ton te besteden. Dat alles met hetzelfde huis en inkomen.
  Onhaalbaar!

 37. kees says:

  Heb jij een beter idee?

  Er zullen huizenbezitters de pineut zijn. De perfecte regeling???

 38. Ludwig von Mises says:

  We gaan het geld gewoon naar de andere kant van de badkuip klotsen.

  Zeg maar de kant waar ik op mijn financiele vlot een stijgende waterpeil aan het anticiperen ben.

  HRA omlaag en belasting omlaag.

 39. Martijn says:

  @38

  Wat is ookalweer het verschil tussen landsbelang en huizenmarkt?

 40. Ludwig von Mises says:

  Je rekent buiten de waard, Woger: Ben Shalom Bernanke en Jean Paul Trichet. Goede mannen zijn dat.

 41. Ludwig von Mises says:

  Martijn.

  Mijn punt.

 42. Woger says:

  @ll
  Ze moeten 35 miljard gaan besparen vanaf 2011. Hoe ze dat doen maakt niet zo veel uit. Je kan ook de belastingen met 10% verhogen. Is ook economische zelfmoord. De afschaffing van HRA is een “moetje” en zal vroeg of laat toch moeten gebeuren, dus waarom dan niet 2 vliegen in een klap?

 43. kees says:

  martijn,
  Zo steekt onze overheid helaas niet in elkaar.

  en dat gaat nooit meer veranderen. Zo steekt de NL burger niet in elkaar.

 44. Ludwig von Mises says:

  Woger

  Dat heet ancienniteit. Tamelijk corporaal begrip, toegegeven maar het bestaat.

 45. Martijn says:

  @Ludwig

  Ik neig ernaar te geloven dat Bananen Ben en Printer Paul niet helemaal dezelfde belangen voor ogen hebben, maar printen zullen ze.

 46. Woger says:

  met “Ze moeten 35 miljard gaan besparen vanaf 2011” bedoel ik uiteraard “We”. “Ze” hebben het alleen uitgegeven.

 47. Ludwig von Mises says:

  Woger

  En ondertussen gaan de scheerfuurders en sociaal huurders slapend rijk worden?

  Wanner leert hier iemand eens integraal naar de markt – laat staan de monetaire aspecten – kijken.

 48. Patrick says:

  @ Ludwig: We gaan het geld gewoon naar de andere kant van de badkuip klotsen.

  Zeg maar de kant waar ik op mijn financiele vlot een stijgende waterpeil aan het anticiperen ben.

  Kun je dit voor de eenvoudige geesten onder ons (waar ik mezelf in dit geval toe reken) dit statement even vertalen in Jip-en-Janneke taal?

  Ik probeer je inhoudelijk te volgen…

 49. Ludwig von Mises says:

  Printer Paul heb ik hoger. De beste man heeft mijnbouw technoloogie gestudeerd. Hij weet wat minerale waarde is.

 50. Woger says:

  Ludwig,
  Volledig met je eens. Als je de scheefkopers aanpakt, moet je ook de scheefhuurders aanpakken.
  Mijn inziens moet de overheid zich helemaal niet bemoeien met de huizenmarkt.

 51. kees says:

  john,
  inkomensschijf (max. 42% ipv max 52%, en woningen tot +-500K) aan zit te komen in de volgende kabinetsperiode

  dan zullen er een flink aantal kleine dga’s op de fles gaan. 1 tot 2 miljoen aflossingsvrij/var.rente.

 52. Ludwig von Mises says:

  Meer geld bij stijgende rente en gelijk blijvende belastingdruk per saldo.

  Dus hogere salarissen op termijn, belasting relatief omlaag, HRA omlaag, huursubsidie omlaag en we hebben oude wijn in nieuwe kruiken.

  Duurt gegarandeert een jaar of 20 voor jan met de pet er achter komt dat het lood om oud ijzer is.

  Men kope een (goedkoop) huis en men financiere lang tegen een iets hogere rente.

  Vervolgens wachten we tot de inflatie oploopt, scheefhuurders gaan kopen en de mensen die te duur wonen downgraden.

  Dan gaan we upgraden zoals ik hierboven aankondig.

 53. Ludwig von Mises says:

  53

  Daar is het nu te laat voor. Maatregelen willen de goegemeente, maatregelen krijgen we allemaal.

 54. kees says:

  mises, Zo is er bijvoorbeeld VUT en Prepensioen voor 50 plussers en niet voor jou en mij.

  Nou, mis ik dat ook nog. Maar goed ik heb geen baas gehad, dus ook niemand die daar voor betaalde.

 55. Woger says:

  Wat is er overigens zo raar aan het idee om de komende jaren gewoon elk jaar 10% van het af te trekken hypotheekbedrag af te halen.
  Dan zijn alle huizen over 10 jaar hra vrij en het administratief een simpele ingreep.

 56. Ludwig von Mises says:

  kees

  Het zal mij een zier zijn. Ik red mezelf wel. Ik probeer aan te geven dat het verstandig is ervan uit te gaan dat de overheid niet per definitie jouw belang dient en zelfs niet altijd rationeel is.

  Dat helpt voor de analyse.

 57. Ludwig von Mises says:

  58

  Opzich een redelijk voorstel. Ik denk dat 3.5% per jaar een betere benadering is, geduld is een schone zaak.

  Blijft het feit dat er in het verleden mensen een dure woning gekocht hebben, die nu een goedkopere huis hebben en dan duurdere lasten zouden krijgen.

  De gemiddelde snotneus zal het redelijk vinden. Maar die heeft niets te vertellen. Ancienniteit enzo.

 58. Woger says:

  “Blijft het feit dat er in het verleden mensen een dure woning gekocht hebben, die nu een goedkopere huis hebben en dan duurdere lasten zouden krijgen.”

  Deze begrijp ik niet helemaal.

 59. Ludwig von Mises says:

  Ik begreep je verkeerd. Ook bestaande gevallen zullen gedwongen worden de komende 30 jaar af te betalen.

  Maw aleen bestaande gevallen die A PRIORI niet aflosten, gaan meer betalen dan ze hioopten te betalen. Ik citeer mezelf van hierboven:

  “Mises woont en betaalt ervoor maar niet teveel, zoals het hoort. Rijk worden van wonen, dat kan wel eens een jaar of 20 duren.”

  Dus leen lang, koop niet te duur en betaal een reele rente zodat je ook een reele rente over je aflossing in de spaarhypo krijgt en het niet zelf op de beurs hoeft te verdienen.

 60. Woger says:

  als ik een huis koop ga ik er van uit dat ie over 20 a 30 jaar maximaal zijn waarde heeft behouden. Ik zoek momenteel in brabant en dat loopt de komende decennia verder leeg, waardoor de prijzen nog verder gaan dalen.

 61. Martijn says:

  De gemiddelde snotneus zal het redelijk vinden. Maar die heeft niets te vertellen. Ancienniteit enzo.

  De Christen-democraten hebben onder druk van de eigen jongerenafdeling een commissie aan het werk gezet.

  Kan natuurlijk ook een verkooppraatje zijn, maar toch.

 62. kweetniet says:

  “Van Hoek stelt voor om de hypotheekrenteaftrek te handhaven, maar deze in de loop van de tijd te verlagen. Huiseigenaren krijgen dan in de zware beginjaren het maximale fiscale voordeel. En naar mate zij langer in de woning zitten, wordt de aftrek steeds lager.”

  Kunnen ze dit zo maken dat je wel zeker bent van dezelfde maandlasten 30 jaren lang?

 63. Ludwig von Mises says:

  Mag ik jullie de volgende (bewuste) slip of the tongue van Rouvoet nog eens in herinnering brengen? Andre heeft het beste met de jeugd voor, maar wie niet wil luisteren gaat voelen:

  Rouvoet: koop nu een huis, nu nog met hypotheekrenteaftrek

  Het aankondigen van een beperking van de hypotheekrenteaftrek in 2012 kan volgens vicepremier André Rouvoet er heel goed voor zorgen dat mensen nu snel een huis gaan kopen, omdat ze dan nog belastingvoordeel krijgen.

  Minister Roevout exclusief: koop nu een huis

  Dat stelde de ChristenUnie-bewindsman woensdag bij de presentatie van de studie ‘Samen de schouders eronder’ van het Wetenschappelijk Instituut van zijn partij.

 64. Ludwig von Mises says:

  Helaas wilde de PVDA niet aankondigen, als het aan Wouter ligt huur je tot de HRA voor jou is afgeschaft. Onaangekondigd.

  Je weet waar je op moet stemmen als huizenbezitter…

 65. Ludwig von Mises says:

  Zie hier de oorzaak van de volgende crash, die van 2012 – 2014.

  http://www.fd.nl/artikel/13814193/banken-moeten-reserves-verhogen

 66. Martijn says:

  Minister Roevout exclusief: koop nu een huis

  Dat zegt hij inderdaad om jongeren te helpen.

  De beste man heeft er werkelijk geen enkel belang bij te proberen de huizenmarkt wat op te krikken door kopers op te jagen…

 67. Martijn says:

  De bankiers van de centrale banken willen in de loop van volgend jaar de precieze eisen voor het kapitaal vaststellen. Als de financiële en economische omstandigheden het toelaten, worden de eisen vanaf eind 2010 stapsgewijs ingevoerd.

  Het zal mij benieuwen wat de omstandigheden toelaten…

 68. Ludwig von Mises says:

  Jongeren en ouderen hebben er beiden belang bij elkaar tegemoet te komen. De ene hand wast de andere. Niet te cynisch.

  Zie het zo, jongeren die van de crisis gebruik hebben gemaakt een woning te kopen, dragen een steentje bij.

  Jongeren die zich rijk rekenen in de schuufhuurwoning, gaan de rekening betalen.

  Hebberigheid wordt afgestraft. Regeren is vooruitzien. Niet geregeerd worden ook.

  Korte termijn winst bejag is precies wat we de kop gaan in drukken – op uitdrukkelijk verzoek van het grote publiek.

  Net zoals we de sluizen tot voor kort wijd open lieten staan – ook op uitdrukkelijk verzoek van Jan met de Pet die nu zeurt dat de rekening van het gelag betaald dient te worden.

 69. Martijn says:

  Maar goed, gelukkig hebben banken al een tijd geleden de SPV ontdekt om ongewenste zaken van de balans te poetsen.

  Straks wordt het nog druk op de Caraïben.

 70. Ludwig von Mises says:

  70

  Hou rekening met 2012, Mises weet een beetje hoe dit soort regelingen ingevoerd wordt, volgend jaar is ondoenlijk. Basel II heeft ie zelf aan meegewerkt.

 71. Martijn says:

  Ook mooi om deze zaken in te voeren terwijl banken niet MTM hoeven te boekhouden…

  Klinkt al met al als een solide plan.

 72. Ludwig von Mises says:

  74

  Martijn, het is hoe het is. We moten een begin maken.

 73. ll says:

  Er is geen economische groei mogelijk zonder gezonde banken, als er maatregelen moeten komen in 2012 om de banken gezond te maken, zijn ze nu niet gezond.

  Dus geen groei, voorlopig, en volgens Mises in 2012 weer een crisis.

  En waarom dan nu gecontroleerd de huizenmarkt laten crashen.

  Er moet nog een reden zijn, maar wat…..

 74. Martijn says:

  @75

  Volgens mij is het systeem momenteel dermate ongezond dat er vooral veel lege praat tegenaan wordt gesmeten.

  Het door jou aangehaalde stuk zou daar – voor zover ik kan inschatten – een voorbeeld van kunnen zijn.

  Pas als er werkelijk een spade in de grond wordt gestoken, veranderd er iets. Tot dusver heb ik dat nog niet zien gebeuren.

 75. ll says:

  Oh, oh staat ons geliefde Nederland reeds aan de poort bij het IMF…….

 76. Woger says:

  Overigens: stel dat dit kabinet en/of het volgende de HRA niet durft af te schaffen of slechts heel langzaam, dan zou op een andere manier die 35 miljard per jaar bezuinigd moeten worden. Dat zou hoe dan ook, hetzij indirect, de woningmarkt beïnvloeden.

 77. optiontrader says:

  @ 80
  China flops……..hehe, dat weet iedereen.

 78. Jeroen says:

  @35 Patrick:
  Wellicht is er een lezer met juridische achtergrond die een uitspraak kan doen over de juridische haalbaarheid van een aangepaste wetgeving die alleen geldt voor nieuwe gevallen?

  De belastingwet kent een heel scala aan fiscale overgangsregimes. Als gevolg van het afschaffen van de HRA kan er ook nog wel eentje bij. Overigens kan het veranderen van een verworven recht (bestaande aftrek…) juridisch gezien in dit geval rechtsonzekerheid kunnen opleveren. Daar zitten dus best haken en ogen aan, dus is het te verwachten dat bestaande gevallen op een of andere wijze toch enigzins de dans ontspringen.

  @38 ll:

  Nou ja zeg, nu HRA afschaffen zou de economie en huizenmarkt nog verder in het slop brengen. Wie gaat dat nu op dit moment doen….

  Het is nooit het goed moment. Niet tijdens een recessie, en niet als het goed gaat (waarom zouden we, het gaat dan toch goed?). Maar van niksdoen gaan we in elk geval naar de gallemiezen…

  @39 Woger:
  Dan is het helemaal niet haalbaar. Dan heb je straks 10 kopers voor waarvan 5 doorstromers die 4 ton te besteden hebben vanwege hun recht op aftrek en 5 die geen recht op hypotheekaftrek hebben en dus maar 3 ton te besteden. Dat alles met hetzelfde huis en inkomen.
  Onhaalbaar!

  Onjuiste voorstelling van zaken. De doorstromers hebben 4 ton hypotheek, maar hun woning is ook maar voor 3 ton verkocht (want in waarde gedaald door HRA afschaffing), dus hebben ze ook maar 3 ton te besteden. Beide groepen van 5 personen wonen dus in een woning van 3 ton. De ene groep met een hypotheek van 4 ton (met HRA), de ander met een hypotheek van 3 ton (zonder HRA). Maandlasten zijn voor beide groepen hetzelfde.

  Er moet wel een regeling komen dat banken de 4 ton hypotheek blijven continueren voor de doorstromers, ook al is er dus sprake van onvoldoende dekking door het onderpand.

 79. Realist says:

  Ik pleit tenminste voor het volgende:

  1. afbouwen HRA, te beginnen aan de achterkant. Dus met de mensen die er al het langste van profiteren.

  2. alleen nog HRA tot een maximum bedrag (weet nog niet hoeveel redelijk is, maar zeg 300k). Eventueel HRA naar een schijvenmodel over het geleende bedrag (en dus niet op basis van inkomstenbelasting)

  3. Maximaal tot 80% van de koopprijs financieren. De overige 20% verplicht zelf bijleggen (OMG, we moeten eerst weer wat sparen!)

  4. die 80% hypotheek = maximaal 4.5 inkomen wettelijk verplichten. De rest zelf weer zelf bijleggen.

  5. Fiscaal voordeel voor iedereen die zelf extra geld meebrengt(en dus een lagere lening nodig heeft)
  “Let op: geld lenen kost geld” en niet “let op: onverantwoord lenen levert u veel fiscaal voordeel op”.

  6. geen huren van de bank meer en geen gespeculeer op toekomstige rijkdom dmv prijsstijgingen. Verplicht aflossen van het geleende bedrag of anders geen of veel lagere HRA.

  7. Gemeenten moeten grond tegen kostprijs verkopen. Sommige gemeenten verkopen nu grond via een veiling om zo maximaal rendement te halen. De lokale overheid behoort echter geen grond-chaggeraar te zijn. Al helemaal niet als je ziet wat ze zelf er voor betalen.

  Het levert misschien wat pijn op voor de mensen die afgelopen 10 jaar flink gespeculeerd hebben, maar voor toekomstige generaties is het veel beter. Het is idioot dat ons bestuurders daar de mond vol van hebben als het om andere zaken gaat, maar de hete aardappel van de verziekte huizenmarkt en de HRA telkens maar weer vooruit schuiven.

 80. kees says:

  Wouter heeft ze nu allemaal in de hoek. Dat is gebruikelijk. Zie je ook bij de tennisvereniging: financiëel zwaar weer en de boekhouder heeft het aanzien. Zo gauw men denkt dat het een procentje beter gaat wordt de boekhouder afgeserveerd.

 81. Dalen says:

  @83

  “Het levert misschien wat pijn op voor de mensen die afgelopen 10 jaar flink gespeculeerd hebben, maar voor toekomstige generaties is het veel beter. ”

  Ben dit volledig met je eens. Wij hadden de wind mee de laatste 20 jaar maar het moet nu de andere kant op gaan waaien. De starters (jongeren) moeten moeten nu de baby boomers worden die wij waren.

  Ik hoop iedere dag dat er een jongerenbeweging komt die het niet langer pikt. Helaas zie ik dat nog niet. Gaat het soms nog te goed?

 82. kees says:

  Gemeenten moeten grond tegen kostprijs verkopen

  doen ze al. Hebben geen winstoogmerk. Optelsommetje zit ook “de goede zaak” bij opgeteld.

 83. kees says:

  Gaat het soms nog te goed?

  jansaliegeest. Niets stenen uit de straat trekken 😉

 84. Martijn says:

  @85, 87

  Dat is die individualisering; zo breek je saamhorigheid. Jongeren zijn allemaal te druk bezig met hun eigen plannen.

 85. Woger says:

  @86 misschien, dan vindt ik 200k kosten wel erg veel voor een stukje grond. Misschien dat de gemeentes dan goedkoper moeten gaan werken.

 86. Joselito says:

  @89 Woger

  Spot on: wedden dat een grafiek van 1m2 bouwgrond uitgedrukt in JanMo’s vanaf WO2 tot heden door het plafond gaat? Wel eerlijk doen en per jaar prijzen en Janmo’s ophalen en delen, niet rommelen met “kerninflatie”en andere poespas.
  Waarom denkt u dat Vinex kleine percelen zijn: juist, kunstmatig een grondschaarste creeren. Wij NL “zwangere schapen” volgen het beleid toch wel.

  In “Ile de France” (regio Parijs) wonen 16 miljoen mensen. Ile de France heeft de grootte van de provincie Utrecht. Kortom alle Nederlanders passen in de provincie Utrecht.
  NL is helemaal niet het meest dichtbevolkte land ter wereld, er is ruimte zat, die beeldvorming is gebruikt om de grondprijzen omhoog te duwen.

  Als die grafiek er is met grondprijs in NL JanMo’s, leuk om die dan uit te breiden met de Chinese JanMo.

  Blijft Hogehuizenprijminnend NL in staat om NL -en de rest van de wereld- ervan te overtuigen dat een Chinese JanMo een heel jaar moet werken voor enkele luttele vierkante meters in de provincie Utrecht, die provincie waar alle NL-ers in zouden kunnen passen ?

 87. Joselito says:

  Klassieke kop:
  Duitse producentenprijzen licht gestegen (0,1%: heel klein, statistisch niet significant, dus betwistbaar)

  Echte nieuws “dekt de kop niet”:
  Op jaarbasis gingen de prijzen gemiddeld met 5,9 procent omlaag. (6% is significant, feitelijk, onbetwistbaar)

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/5598303/__Duitse_producentenprijzen_licht_gestegen__.html?p=16,1

  Er is natuurlijk geen prijsdeflatie, dat kunnen we wel uit de kop halen. 🙂 🙂

  Ergo: in Duitsland hebben ze ook Maurice der Hund’s.

 88. Joselito says:

  @19 John

  IB (inkomstenbelasting) werkt nivellerend. HRA vermindert het nivellerend effect van IB.

  Waarmee tevens aangetoond dat scheefhuurders -vanuit een meetbare geldelijke bijdrage- “sociaal” bezig zijn aangezien zij volledig nivellerend belast worden. Of het stempel “sociaal” in de context van de verdeling van kunstmatig laag gehouden aantal woningen ook op zijn plaats is, is een tweede, dat is een andere discussie.

  De overheid kan met een afschaffen van de “overwaardebelasting” k.k. (die nota bene op de verkeerde persoon geheven wordt, niet op degene die overwaarde zag ontstaan, maar op degene die de waardering ervan overneemt) tonen dat ze begrijpt dat de woningmarkt op slot zit en dat ze een steentje bijdraagt.

  Ondertussen geeft in Den Haag de Tweede Kamer meer prio aan verdere verdieping van het thema “zwangere schapen”. De regering is niet gewend te regeren in de polder, we hebben een zogenaamde REAGERING, geen regering. 🙂

  Joselito wacht nog even op “het zoet na het zuur”.

 89. kees says:

  Woger Zegt:
  18 December 2009 om 8:18 am
  @86 misschien, dan vindt ik 200k kosten wel erg veel voor een stukje grond. Misschien dat de gemeentes dan goedkoper moeten gaan werken.

  zie het als een donatie (of penetentie?)

 90. kees says:

  Ergo: in Duitsland hebben ze ook Maurice der Hund’s

  en goedkope energiemij’en

 91. kees says:

  Doorbraak rond hypotheekrenteaftrek in 2010′

  kan alleen als er overnacht een socialistische heilstaat wordt uitgeroepen. Iedereen niets, een complete herverdeling. Gaat niet gebeuren.
  Belastingverlaging? Ook niet.
  Er gaat na de gemeenteraadsverkiezingen geen wondertje plaatsvinden.

 92. kees says:

  DNB wilde DSB onteigenen. Kan een particulier bedrijf een ander particulier bedrijf onteigenen?
  Daar zijn toch meer gluiperige manieren voor lijkt me.

 93. ll says:

  @ 96 DNB een prive instelling …. dus toch….. en waar is dan ons belastinggoud …..

 94. kees says:

  zo werkt het:

  Scholtens mag conform een eerdere afspraak jaarlijks 20 woningen in het project de Fruittuinen bouwen. Scholtens vindt dat die 20 woningen per jaar de gehele woningbehoefte van Andijk dekt. Door nog eens ruimte te bieden aan de bouw van maximaal 600 woningen tot en met 2019, meent de projectontwikkelaar dat Andijk voor de leegstand bouwt en de woningmarkt verstoort.

  Lees het hele artikel in de Enkhuizer Courant en het Dagblad voor West-Friesland van donderdag 26 november

  overigens hebben/hadden nauwe banden met Zeeman vastgoed, de godfather van de woningbouw in kop noordholland.

 95. kees says:

  en waar is dan ons belastinggoud …..

  staan op de balans lijkt me.

 96. kees says:

  Wellink is door toe te staan dat IJsland meer dan 30 miljoen kon ophalen eigenlijk schuldig aan het doelbewust onderuit halen van de geloofwaardigheid van de Euro. Best wel kwalijk.
  Waarom? (Zonder conspiracytheorie natuurlijk)

 97. ll says:

  Een op de tien grote bouwbedrijven valt om in 2010, het dieptepunt is nog niet bereikt…….Hoezo, groei….

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2009/12/17/PwC–een-op-tien-grote-bouwers-valt-in-2010-om.html

 98. Martijn says:

  @102

  Eigenlijk zit de huizenmarkt vrij simpel in elkaar.

  In het verleden zaten we in een opwaarste kredietcirkel die langzaamaan ook de psychologische component omhoog trok. Zo werd het een overspannen markt en ontstond een bubbel.

  Zolang er geen nieuwe warme lucht wordt toegevoegd is er maar een richting voor de markt: omlaag.

  Ik heb het laatste jaar geen enkel bericht gezien dat duidt op hernieuwde warme lucht, anders dan eventueel de stijging van de AEX.

  Die markt gaat niet stijgen, en vanwege het overspannen startpunt dus omlaag.

 99. KariZ says:

  @103

  Yep zo is het!

  Krediet is de grote gemene deler…NIET vraag & aanbod, NIET schaarste, NIET ruimtegebrek, NIET de HRA, NIET beste belegging voor de toekomst…KREDIET!

  De rest is allemaal makelaars gewauwel ondersteund door (op lange termijn contra-productief) overheids’beleid’.

 100. Martijn says:

  Inderdaad.

  De huidige prijzen zijn vooral gebouwd op krediet.

  Voor prijsvorming is het beeld over het toekomstige verloop van de markt belangrijk. Als iedereen verwacht dat de prijs gaat stijgen, is het logisch om nu ook meer te betalen, en zo stijgt de prijs.
  Dat snappen we allemaal.

  De prijs is dus vooral gevormd op verwachting van stijgende prijzen; vertrouwen op prijsstijgingen.

  Krediet is ook vertrouwen.

  De prijs is gevormd op vertrouwen op de toekomst.

  En zonder verdere economische groei/positieve berichten/hete lucht gaat er niet verder gestegen worden.

  Dan zaakt de taart in.

  Wel eens een rijzende taart uit de oven gehaald?

  Zonder hete lucht stopt de groei en zakt alles in.

  Voorlopig staat de huizenmarkt niet in de oven, en ik zie hem vooralsnog niet teruggeschoven worden.

 101. KariZ says:

  Volgende vraag is dan wat zijn de verwachtingen voor de prijs van krediet (rente)?

  2010-2012 wordt de periode van de herfinanciering… Wat was het? 3-5 triljoen in de komende 3 jaar wereldwijd, zowel bedrijfskredieten als voor overheden.

  Tel daar de inflatoire acties van de centrale banken bij op…AUW!

 102. KariZ says:

  Krediet wordt schaarser, gecombineerd met een hogere goudprijs.

  Hebben we die combinatie eerder gezien?

 103. Martijn says:

  @Kariz

  Een stijgende rente is voor sommige landen eigenlijk geen optie lijkt het. Dat was het in ’80 wel.

  Over krediet: “We are not sure if this is a well known “fact”, but the U.S. government has a record $2.5 trillion of its debt, including bills, bonds and notes, rolling over in 2010. That, my friends, is 35% of the outstanding level of Uncle Sam’s marketable obligations having to be refinanced in one single year.”

 104. kees says:

  102
  Een op de tien grote bouwbedrijven valt om in 2010, het dieptepunt is nog niet bereikt…….Hoezo, groei….

  bouwen is niet zo moeilijk. Het zijn gewoon een aardsconservatieve club. En onze politiek een alpha’s en volgers, babbelaars, etc. Tel uit je winst.
  Het idee van wat een woonplek is behoeft enige aanpasssing.
  (Recycling biedt ook nog zo ontzettend veel mogelijkheden)

 105. KariZ says:

  @108. Bron?

  Van dat soort berichten gaan mijn nekharen dus echt recht overeind staan.

  Dubai afgewend, griekenland komt er aan? Spanje, Ierland, GB????

  Martijn, zitten we nu in het oog van de orkaan?

 106. kees says:

  m,
  Een stijgende rente is voor sommige landen eigenlijk geen optie lijkt het. Dat was het in ‘80 wel.

  Als er door de banken niets uit te lenen is hoeft er ook niets aan de prijs gedaan te worden. Lijkt de huizenprijs wel.

  Misschien is er wel een sideletter die de banken oplegt minimaal krediet te verstrekken?

 107. Martijn says:

  @Kees

  Als landen zelf hun schuld opnieuw moeten belenen dan is er toch handel. Zoals ik hierboven aangaf gaat de USA volgend jaar flink wat handel creëren.

  Dat zou doorgaans tot een rentestijging kunnen leiden, al is het de vraag in hoeverre dat opgevangen kan worden.

  Ik verwacht steeds kortere financiering en doortuffende printer.

 108. Martijn says:

  @Kees

  Het zou volgend jaar wel eens primair om de rente op staatsobligaties kunnen draaien. Hogere rente op de staatsschuld betekent hogere kosten voor de betreffende landen. In ’80 was dat een minder groot probleem dan nu.

  Bedrijfsfaillissementen verlopen via hetzelfde traject:
  -Toenemende schulden
  -Rentelasten vormen een steeds groter deel van de uitgaven
  -Er wordt steeds korter gefinancieerd
  -Terwijl er structureel (in de bedrijfsvoering) niets verbetert

  Op ten duur wil de markt zo’n bedrijf geen geld meer lenen en dus moeten ze meer rente betalen. Een dergelijke cirkel is doorgaans lastig te doorbreken.

  Je zou daarom verwachten dat in de VS de rente ook op gaat lopen, maar Banana Ben heeft wel een printer. Bedrijven hebben die niet.

  Daar zou het verschil kunnen gaan liggen.

  Hoe dan ook is het weerbericht niet vrolijk.

 109. kees says:

  Dubai afgewend, griekenland komt er aan? Spanje, Ierland, GB????

  ze zijn er al. Je moet het willen zien.

 110. Martijn says:

  @115

  Daarom goud. Al 2 jaar lang.

 111. KariZ says:

  @114 Wat zouden hiervoor de gevolgen kunnen zijn voor de aandelenmarkten?

  Is daar een relatie tussen?

 112. Martijn says:

  @117

  Vind ik lastig tegenwoordig.

  Als er geprint gaat worden is het niet onwaarschijnlijk dat de beurs gaat stijgen: het geld moet ergens heen en dat lijkt (deels) wederom de aandelenmarkt te zijn geworden.

  Stijgende rente – mocht het gebeuren – heeft weer een andere invloed. Overgefinancieerde bedrijven vinden dat niet prettig bijvoorbeeld. In dat geval zou je dus juist een uitdunning van de markt kunnen verwachten waar het kaf wat meer van het koren wordt gescheiden.

  En als de problemen te groot gaan worden dan wordt iedereen natuurlijk bang en gaat alles omlaag.

 113. ll says:

  De waardering komt terug als de markt weer aantrekt …. lucht ?

  Moeilijk.

  http://www.vastgoedjournaal.nl/index.php/news/945/16/Miljarden-woningcorporaties-zoek

 114. kees says:

  119
  Als het een tijdeljk probleem is en het onderpand heeft de waardevastheid die men het toedicht dan kan het printgeld gewoon bij de ING geleend worden.
  Of is een slooppremie interessanter op termijn?

 115. kees says:

  Martijn, nu we het toch hebben over niets veranderen in de bedrijfsvoering.
  Bij woningcorporaties worden nog volop beleidsmedewerkers aangetrokken.

 116. Martijn says:

  @121

  Ik heb dat wel eens eerder gezien: nieuw, duur team aantrekken voor een nieuw beleid, vervolgens grote plannen presenteren, die blijken daarna te falen en de boel gaat failliet.

  Nou weet ik veel te weinig over woningcorporaties om te zeggen op welke weg ze zijn, en wie weet komt er wel degelijk goed beleid uit deze actie, maar je zou zeggen dat de beste manier om kosten te drukken is om niets meer uit te geven/aan te schaffen.
  Ook geen nieuw personeel dus.

 117. S says:

  Blijkbaar denken nog steeds mensen dat een (snelle) daling van de woningprijzen slecht is, waarom? Zijn dalende voedselprijzen slecht, dalende olieprijzen misschien?
  Behalve dat de daling niet te voorkomen is, heeft het vooral veel meer voordelen dan nadelen.

  Het enige wat slecht is zijn onverantwoorde hoge leningen. Alleen mensen die dat niet meer kunnen betalen zijn slecht af. En als deze (on)bewust onbekwame hypotheeknemers dat in de problemen komen, zijn er nog steeds oplossingen. Richt een hypotheekleedstichting op en dien een schadevergoeding in. En in het slechtste geval moet je 3 jaar de schuldsanering in. Kom je er nog goed vanaf, want dan betalen alsnog anderen jou schulden.

  Zouden er dan wat banken gaan wankelen? (DSB is echt niet de enige bank die (tijdelijk) profiteerde van de (on)bewust onbekwame schuldenkopers, wel de enige die geen overheidssteun krijgt.)

  @83, helemaal mee eens.

 118. kees says:

  martijn, ze hebben nog nooit scherp aan de wind hoeven varen. Ondanks automatisering is er alleen maar overhead bijgekomen. Personeel verdubbeld en dan de interimmers en uitbesteed onderhoud niet te vergeten.

 119. Martijn says:

  Martijn, ze hebben nog nooit scherp aan de wind hoeven varen.

  Exact. Die zijn gewend om uit te geven. Bezuinigen is dan een nieuw project en een nieuw project is extra mensen aantrekken.

  Als je echt wil bezuinigen geef je niets meer uit. Dan zet je een controller bovenin die overal voor iedere factuur moet tekenen.

  Maar goed, daar komen ze over een jaar (misschien twee) ook wel achter.

 120. kees says:

  Koud, koud, het wordt nog kouder, zie eens……

  kan de rente op de spaarrekening ook fors omhoog. Verdubbelen natuurlijk van 2 naar 4%.

 121. kees says:

  martijn, zo is het.

 122. kees says:

  en zoals bij bankiers is het nog maar de vraag of ze hun eigen producten wel begrijpen.

 123. Martijn says:

  @131

  Deels wel. Heb jij wel eens berekend dat de gemiddelde belastingdruk in Nederland ruim boven de 50 procent ligt, als het er geen 60 zijn?

  Dan ga je je toch afvragen of dat nou allemaal moet.

  Het antwoord daarop is natuurlijk simpel: nee.

  De overheid is gewoon te groot geworden. Veel te groot.

 124. kees says:

  De overheid is gewoon te groot geworden. Veel te groot.

  martijn, ik zie dat niet tegelijk met de hra afgebouwd worden. Lonen in publieke sector zullen niet stijgen, maar er komen wel meer arbeidsplaatsen. Komt er een mogelijkheid om lonen iets te verhogen dan gaat dat gewoon gebeuren.
  Moet ook even aan de banken denken. Rond 1990 was de helft daar boventallig. Ze hebben het nog lang vol kunnen houden.
  Hema/Bijenkorf ook teveel en moesten in die tijd meteen snijden om te overleven. Verschil moet er blijkbaar zijn.

  Publieke sector de volgende bubble :-), grapje.

 125. Rob Heusdens says:

  De Vereniging Eigen Huis en het Economisch Instituut voor de Bouwnijhverheid moeten met hun poten afblijven van de huurtoeslag en de sociale huisvesting!

  Het is met name het scheve stelsel van hypotheekrente aftrek dat de economie verziekt heeft en de huizenprijzen tot record hoogte heeft laten stijgen.

  Huren hoeven ook niet omhoog, want die zijn al teveel gestegen afgelopen jaren.

  Het “scheefwonen” is gewoon een fabeltje, en huren hoeven helemaal niet ‘marktconform” te zijn!

  Men redeneert totaal verkeerd. Als de prijs van kaviaar stijgt, hoeft de haringprijs toch niet omhoog? Wat is dat voor onzin!!

  Woningcorporaties werken al geruime tijd zonder enige vorm van subsidies. Objectsubsidies bestaan niet meer!

  Er bestaan nog steeds corporaties die niets anders doen dan huurwoningen exploiteren. En die bestaan nog steeds.

  Die corporaties leiden ook geen verlies, tenzij ze onverstandige dingen doen zoals veel te dure koopwoningen bouwen, of geld in andere onrendabele projecten steken, of de directeuren veel te veel laten verdienen!

  Het zal straks duidelijk zijn dat er een ernstig tekort is aan sociale huurwoningen, omdat er veel te veel gesloopt is, en teveel huurwoningen verkocht zijn.

 126. kees says:

  Het zal straks duidelijk zijn dat er een ernstig tekort is aan sociale huurwoningen, omdat er veel te veel gesloopt is, en teveel huurwoningen verkocht zijn.

  daar gaat het hier al maandenlang over.
  “running out of other people’s money”.

 127. viooltje says:

  De meeste mensen die op deze website reageren, zijn mensen die of geen huis kunnen kopen(de gefrustreerden), of huren omdat ze bang zijn om te schilderen, of het ander gewoon het licht niet in de ogen gunnen.
  De reacties die ik lees bijvoorbeeld dat die hypotheekrente maar eens afgeschaft moet worden, komt waarschijnlijk van iemand die heerlijk wel de huursubsidie dankbaar aanpakt. Maar laten we dat ook eens aanpakken dan.

 128. Smiley says:

  @136

  Alle overheidsbemoeienis zou aangepakt moeten worden.

  En wie huurt zou in principe iemand anders betalen om te schilderen, denk je niet? Men kiest er ook wel eens voor om een ander zijn eten te laten klaarmaken, zo gek is dat allemaal niet.

  @Kees
  Publieke sector de volgende bubble 🙂 , grapje.
  Dat kan je best serieus brengen hoor. Wat er nu rondom Griekenland speelt komt daar toch erg dichtbij. De publieke schulden komen langzaam achter het gordijn vandaan, en geen land dat zijn financiën gaat verbeteren de komende 2-3 jaar. Voorlopig hoeft de zakdoek nog niet opgeborgen; het echte huilen moet nog beginnen.

  Op financiël gebied hè jongens, voor de tere zieltjes die verdrietig worden van dit soort berichten: kijk ook eens naar buiten als de zon schijnt.

 129. roos says:

  @136

  Jij weet wat er aan de hand is in de wereld??

2 Pings/Trackbacks for "‘Doorbraak rond hypotheekrenteaftrek in 2010’"
 1. […] de betaalde rente voor de hypotheek op die stapel stenen die eigenlijk veel te duur was, eindelijk eens afgeschaft wordt. Want tenslotte zijn we allemaal gelijk en dus was het een doorn in het oog om elk jaar maar […]

 2. […] de betaalde rente voor de hypotheek op die stapel stenen die eigenlijk veel te duur was, eindelijk eens afgeschaft wordt. Want tenslotte zijn we allemaal gelijk en dus was het een doorn in het oog om elk jaar […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*