De woningmarkt en financiële stabiliteit.

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben nogmaals aangetoond hoe belangrijk de ontwikkelingen op de woningmarkten zijn voor de economie in haar geheel en voor de financiële stabiliteit.

Vanaf het midden van de jaren negentig droegen dynamische woningmarkten in de meeste geavanceerde economieën opvallend bij tot de instandhouding van een stevige economische groei. Lage rentes, financiële innovaties, soepele kredietvoorwaarden, een gestage groei van het beschikbaar inkomen en demografische factoren stimuleerden de vraag naar woningen en zorgden ervoor dat de woningprijzen en de investeringen in woongebouwen fors toenamen. Vermogenseffecten en – althans in sommige landen – praktijken zoals overwaardeverzilvering (mortgage equity withdrawal) maakten dat de particulieren hun consumptieve uitgaven opvoerden. Tegelijkertijd klom echter ook de schuldgraad van de huishoudens in bepaalde landen tot ongekende hoogten, wat ze uiterst kwetsbaar maakte voor negatieve schokken.

Nederland

In Nederland trokken de vastgoedprijzen in eerste instantie vanaf de tweede helft van de jaren negentig snel aan ; tijdens het decennium 2000 stegen ze vervolgens meer gematigd. De ontwikkelingen op de vastgoedmarkt gingen tijdens de eerste periode gepaard met een sterke werkgelegenheidscreatie en een forse toename van het beschikbaar inkomen van de huishoudens. Gedurende de hele periode werd de stijging van de vastgoedprijzen tevens in de hand gewerkt door de toenemende concurrentie tussen de aanbieders van hypothecaire kredieten en door de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt

 Risico’s

Ten eerste is er de normalisering van de rentetarieven. Zoals reeds vermeld, waren tijdens het afgelopen decennium de rentetarieven zeer laag als gevolg van verschillende factoren, bijvoorbeeld een zeer accommoderend monetair beleid en het spaaroverschot afkomstig uit de opkomende landen in Azië en uit de olie-exporterende landen. Die beweging ging gepaard met een toename van de schuldenlast van de niet-financiële private sector, met name de huishoudens, en een accumulatie van macro-economische evenwichtsverstoringen in tal van economieën.

De tweede risicofactor heeft betrekking op de potentiële groei van het bbp die lager zou kunnen uitvallen dan tijdens het voorgaande decennium. Een vertraging van de potentiële groei zal op haar beurt aanleiding geven tot een minder snelle stijging van het beschikbaar inkomen van de huishoudens en de vraag naar woningen drukken.

De financiële crisis heeft ten slotte geleid tot een snelle stijging van de publieke schuldenlast in de meeste geavanceerde economieën. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën vergt een snelle correctie van de begrotingstekorten. Deze kan leiden tot een economische vertraging op korte termijn en kan wellicht het beschikbaar inkomen van de huishoudens drukken.

Conclusie

De laatste hausseperiode van de woningprijzen, die in de meeste geavanceerde landen omstreeks medio jaren negentig aanving, onderscheidt zich van vroegere opwaartse fases door haar uitzonderlijke duur, omvang en mate van synchronisatie. Lage rentes, financiële innovaties, soepele kredietvoorwaarden en demografische factoren voedden de vraag naar woningen en leidden tot een forse toename van de woningprijzen en van de investeringen in woongebouwen. De woningprijzen namen het sterkst toe in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland en Frankrijk. Ze stegen ook aanzienlijk, zij het in mindere mate, in België, Finland, de Verenigde Staten en Nederland. In Spanje en Ierland gaf dit verloop bovendien een krachtige impuls aan de vraag naar nieuwe woningen en aan de bedrijvigheid in de bouwsector, waarvan het aandeel in de totale toegevoegde waarde buitengewone proporties aannam. Tegelijkertijd steeg echter ook de schuldgraad van de huishoudens tot ongekende hoogten, wat hen uiterst kwetsbaar maakte voor negatieve schokken

bron  Nationale Bank van Belgie

Share Button
Tagged with: ,
94 comments on “De woningmarkt en financiële stabiliteit.
 1. Rien says:

  “droegen dynamische woningmarkten in de meeste geavanceerde economieën opvallend bij tot de instandhouding van een stevige economische groei.”

  BS. Er werd in hoog tempo gespaard vermogen opgebruikt is een betere manier van uitdrukken. Als dit echte “organische” economische groei was geweest was er ook geen bubble ontstaan.

  “Lage rentes,”

  Geforceerde lage rentes die just tot de excessen gevoert hebben.

  “financiële innovaties,”

  De enigste innovatie van waarde was de geldautomaat. De rest was:

  “soepele redietvoorwaarden,”

  Overmatig gebruik van leverage.

  Maar ja, wat anders verwacht je van een bank. Die gaan echt niet zeggen “mea culpa”.

 2. V says:

  Kunstmatige schaarste op het huizenaanbod heeft m.i. ook invloed gehad.

  Maar goed, het is een bekend verhaal. Misschien zou het goed zijn als er ook eens publicaties van dit soort bronnen komen met een lange termijn visie hierop.

  @ 1, Rien,

  De geldautomaat was een zeer nuttige technische innovatie. Internetbankieren wat mij betreft ook. Klantgerichte technische innovaties maken uiteindelijk het overgrote deel van de financiële sector overbodig is mijn stelling. Daarom worden deze tegengehouden of vertraagd. Wat de sector onder financiële innovaties verstaat is niets anders dan het randje van de wet opzoeken en de toezichthouders en het publiek voor de gek houden. Daar is de sector goed in geslaagd, maar om het nu innovaties te noemen….

  Nu zal een financieel adviseur natuurlijk pleiten dat de meeste mensen amper financiële kennis hebben en bijvoorbeeld hypotheken best complex zijn. Die complexiteit bestaat echter alleen vanwege alle fiscale en garantieregelingen. Als deze zouden worden afgeschaft dan blijven er maar weinig smaken over en wordt de keuze simpeler.

 3. nhz says:

  @2:
  inderdaad, je zou denken dat de sector zichzelf verregaand overbodig kan maken, maar het groeit juist als een kankergezwel dat de hele economie om zeep helpt 🙁
  ________________

  De woningprijzen … stegen ook aanzienlijk, zij het in mindere mate, in … Nederland.

  Cabaret van onze zuiderburen!!
  ____________________

  Geïnspireerd door het evangelie van opper-Keynesiaan Paul Krugman:

  De schuldenberg (en dus de renteinkomsten voor de banksters) maximaal laten oplopen door eerst verregaand nutteloze bouwproductie (boven de stand wonen) en opblazen van alle met vastgoed gerelateerde prijzen en kosten. En vervolgens alles dan weer afbreken voor kosten van de overheid (nog meer schuld, yippie!) wegens prijsdruk van ‘te goedkope woningen’. Uiteindelijk gevolg grote sociale onrust en misschien wel oorlog, doordat de bevolking wordt uitgeknepen om dit allemaal mogelijk te maken.

  Als het meezit net iets beter dan eerst alles platgooien en later weer opbouwen, zullen we maar denken.

 4. SB says:

  Beter alternatief dan platgooien: woningcorporaties verplichten huizen aan te kopen van mensen die in de hypotheekproblemen zijn gekomen en terug te verhuren aan de oorspronkelijke bewoner. Op die manier wordt een heel groot deel van het woningbestand weer toegankelijk tot de lagere inkomens en wordt veel persoonlijk leed voorkomen.

 5. Dawg says:

  @4 SB

  En wie dan perse een te hoge prijs voor z’n hok wil, ziet dat terug in de huurprijs.

 6. Frans says:

  Typisch een lulverhaal zoals alleen banken het kunnen schrijven. Op een heel subtiele manier wordt en met het gebruik van dure woorden en omfloerste taalgedrag de schuld bij de burger gelegd, of in ieder geval niet bij de bank. Nee, deze hebben “financieele innovaties” gepleegd. Dit is waarom je in zou willen dat het schietseizoen op bankiers weer snel wordt geopend.

 7. dr.t says:

  Stel er zijn tien taartjes te koop in een markt bestaande uit tien personen.
  Ze willen heel erg graag dat stukje taart.
  Indien ze per persoon gemiddeld tien euro te besteden zouden hebben , dan zouden ze een bedrag tot maximaal 10 euro bieden.
  Nu gaat het zo goed met hen, dat ze honderd 100 euro per persoon verdienen.
  Men zal dan aanzienlijk meer bieden voor dat stukje taart.

  Gebakken lucht ipv taart, hmm mischien, maar het zegt ook iets over het toegenomen welvaartsniveau, dat prijzen stijgen.

 8. Claude says:

  @7 Meer kunnen lenen heeft niets te maken met meer verdienen. In jouw voorbeeld steeg bij wijze van spreken wat verdienden van 10 naar 25, maar konden ze van 0 tot 75 meer lenen. Ze boden dan ook een stuk meer van dat stukje taart.

  Is dat ook een toename van het welvaartsniveau? En als mensen minder mogen lenen, is dat een afname van het welvaartsniveau?

 9. Gerson says:

  Stel er zijn tien tulpenbollen te koop in een markt bestaande uit tien personen.
  Ze willen heel erg graag een tulpenbol.
  Indien ze per persoon gemiddeld tien euro te besteden zouden hebben, dan zouden ze een bedrag tot maximaal 10 euro bieden.
  Nu wordt hen een kunstmatig lage lening aangeboden waarbij ook nog eens (onvrijwillig) de helft betaald wordt door de overige personen (tulpenbollenrenteaftrek). Ook krijgen ze kwijtschelding van die lening mochten ze het niet meer kunnen aflossen (nationale tulpenbollengarantie). Men zal dan aanzienlijk meer bieden voor die tulpenbol.

  Wordt de tulpenbol daar waardevoller van?

 10. 406 says:

  @4 Ik zie niet in wat de woningcorporaties er mee te maken hebben. Zij hebben voor een groot deel hun geld ook al verkwanseld met allerlei mooie projectjes.
  Wie zijn huis niet kan betalen had er nooit moeten gaan wonen. Dezee huizen komen vanzelf op de veiling terecht, alwaar de “scheefhuurders” die wel kopen, en die mensen kunnen in een goedkope huurwoning. Cirkel rond

 11. nhz says:

  @4(SB):
  dat terugverhuren ben ik alleen voor op voorwaarde dat de ex-eigenaar de hele uitstaande schuld zelf betaald. Maar het klinkt een beetje alsof de WBV (dus de belastingbetaler) er voor op moet draaien.

  @7(dr.t):
  “maar het zegt ook iets over het toegenomen welvaartsniveau, dat prijzen stijgen.”

  LOL, zoals recent in Zimbabwe bijvoorbeeld?

  @9:
  als die mensen slim zijn kopen ze samen één tulpenbol voor per persoon 1 euro, stoppen hem in de grond en hebben dan een jaar later ieder een tulpenbol zonder financiële capriolen; en beter nog, zonder dat er banksters etc. aan te pas komen.
  Geduld is een schone zaak.

  @10(406):
  u praat over marktwerking … onmogelijk in de polder!!

 12. j says:

  nhz:
  u praat over marktwerking … onmogelijk in de polder!!

  Vandaag nog pleit de VEH ervoor dat de minister moet ingrijpen bij de marktkeuze om max 106% te lenen.

  http://peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.com/2011/08/nhg-houdt-minister-de-jager-zijn-woord.html

  nog meer OT: hulde voor de quote en reply knopjes 😀

 13. dr.t says:

  9 Gerson, leuke vergelijking, u gaat daarbij wel ervan uit dat er geen welvaarts of inkomensstijging plaats vindt.

  Ik ben een optimist en ga ervan uit dat er nog genoeg te verdienen valt op deze wereld.
  Kijk eens naar de waarde van google, hyves, internetverkoop etc.
  The sky is the limit.
  Als de bank destijds net zo zuur was als de meeste reagerenden hier, dan hadden ze destijds een lening aan mr Google of mr. Gates geweigerd.
  De economie staat en valt met risico’s nemen, investeren en inderdaad het verkrijgen van leningen.

  Goud is daartoe niet toereikend, omdat je dat niet kunt uitlenen als de voorraad op is.
  De rol van banken mag dan bedenkelijk zijn, noodzakelijk is zij wel.

  Er is geen weg meer terug.

 14. dr.t says:

  Off topic. Dmv het opkopen van obligaties door de ECB vindt er een ginantische verschuiving plaats van schulden van banken en overheden naar de belastingbetaler.
  Zonder enige democratische grondslag wordt dat besloten.
  Wat er op de huizenmarkt plaatsvindt aan regelgeving valt in het niet in vergelijking met dergelijke oplichtingpraktijken.

 15. Ralph says:

  nhz,

  Sinds wanneer betaalt de belastingbetaler iets aan een WBV? Die tijdens zijn allang voorbij. Het zijn tegenwoordig niet voor niets corporaties (of stichtingen) i.p.v. verenigingen zoals vroeger. Lees de BBSH en bruteringswet er maar op na.

 16. Claude says:

  @13

  Eens. Het is schandalig. Een staatshoofd en een kanselier van een ander land plaatsen een niet gekozen ‘president’ als hoofd van een ‘regering’ waarvoor we niet gekozen hebben en geen invloed op hebben. Intussen worden voor tientallen miljarden euro’s (naja, niet die papieren, meer die digitale) rommel gekocht van banken die de vrije markt niet wil, zodat de banken niets hoeven af te schrijven.

  Daarmee vergeleken is de huizenmarkt klein bier inderdaad.

  Neemt niet weg dat er parallellen zijn voor de Nederlandse huizenmarkt. Zoals Marianne in een andere post al naar verwijs is de schuldenlast van de Nederlandse consument enorm groot, buiten proporties vergeleken met andere landen. En laat het schuldenprobleem net weer de oorzaak zijn van deze crisis.

  Afbetalen, bitches!

 17. j says:

  dr.t,

  En of het schandalig is. Maar het zet voor mij ook de hele huizenbubbel in een ander perspectief. Als de overheid zoveel geld bij drukt en zoveel slechte leningen koopt, worden de euro’s op mijn rekening ongetwijfeld minder waard.

  Kopen wat de overheid niet kan bijdrukken dus. Maar dat is dus ook een huis… En ondanks de overgewaardeerde markt, zie ik de overheid daar geen hyperinflatie op los laten. Aan de andere kant is het wel een makkelijke melkkoe, naast de auto, dus mogelijkheden zat om geld uit de woningmarkt te gaan beuren.

  Ik ben nog in dubio wat het voor mijn woonsituatie moet betekenen allemaal.

 18. marianne says:

  Ander verhaal wat ik ergens tegen kwam, weet alleen niet meer waar, is dat de WBV’s de boel liever leeg laten staan dan de huur te verlagen omdat huurverlaging impliciet inhoudt dat er afgeschreven moet worden.
  Die spelen gewoon het zelfde spelletje als de banken, zolang als dat het vol te houden is natuurlijk.

 19. dalen says:

  @ 16 marianne

  Mooie post die je op het andere draadje plaatste.

  http://www.pluspost.nl/nederland-heeft-meer-schulden-dan-u-denkt/48179

  Kunnen we die link en bericht doorsturen naar de media zodat het meer onder de aandacht komt.

  Als dit waar is mag jan k wel een toontje lager gaan zingen bij de EU besprekingen en komt Rutte niet weg met een motie van afkeuring.

  Hoe gaan ze dat verkopen met prinsjesdag?

 20. SB says:

  Ik vind dat WBV dan ook middels strenge wetgeving aan hun eigen doelstelling moet worden gehouden (betaalbare kwalitatief goede huisvesting voor de laagste inkomens).
  Als de politiek daartoe niet in staat of bereid is, dan is het hele vehikel van WBV failliet. Die erkenning moet dan tevens met zich meebrengen dat huurbsubsidie wordt afgeschaft. Als de politiek de volkshuisvesting de facto van de agenda schrapt, dan moet zij ook consequent zijn en er geen belastinggeld meer aan uitgeven.

 21. marianne says:

  @ Dalen
  Dit bericht is overgenomen uit de NRC next van afgelopen maandag, stemt hoopvol toch?

 22. ll says:

  @ Marianne, hier nog een linkje 🙂

  Olland tweede grootste schuldenland.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt

 23. dalen says:

  @ 20 LL

  Dank je.

  Nederland in de top 3! Ja we zijn altijd haantje de voorste geweest.

  Balk-ellende “niets aan de hand, we staan er goed voor”.

  Gelukkig slapen de ratingbureau’s nu, zolang het duurt.

  Zijn daverende speech

  de beruchte VOC-speech van Jan Peter Balkenende.

  excuses voor de lange tekst.

  Beste vrienden,

  Het CDA moet winnen. Het CDA kán winnen.

  Ik ga voor goud.

  Dat is mijn ambitie.

  Voor u staat iemand met vertrouwen in de toekomst.

  Voor u staat iemand met plannen voor de toekomst.

  Beter is niet goed genoeg.

  Ik wil het beste voor ons land.

  Ik wil u daar vandaag graag meer over vertellen.

  – U begrijpt, mijn vertrouwen wordt mede bepaald door de herverkiezing van Marja van Bijsterveldt. Ik ben blij dat we weer vier jaar verzekerd zijn van de inzet van een bezielde en enthousiasmerende partijvoorzitter. Op deze plaats wil ik Marja van harte feliciteren met haar herverkiezing als partijvoorzitter. –

  Beste vrienden,

  We hebben de afgelopen maanden na de gemeenteraadsverkiezingen veel tijd gestoken in discussiebijeenkomsten en intern debat. Dat was nodig en goed.

  Het heeft ook concreet resultaat gehad. Er is een akkoord over de koopkracht. Velen zullen daar de positieve gevolgen van merken. Het CDA heeft goed geluisterd.

  We hebben de afgelopen jaren gedaan wat we beloofd hebben. Daarmee hebben we voor Nederland nieuwe kansen gecreëerd. Economisch staan we er veel beter voor dan tal van landen om ons heen.

  Wij hebben de hervormingen grotendeels afgerond. Andere landen moeten er nog mee beginnen. We hebben dus een voorsprong. Een voorsprong die we niet uit handen moeten geven.

  Dat hoeft ook niet.

  Nederland kan ook in de 21ste eeuw succesvol zijn. Juist door onszelf te blijven. Door voort te bouwen op waar we al sinds de VOC-tijd goed in zijn: creativiteit, de wil om te ontdekken en de stabiliteit van het poldermodel.

  Mijn toekomstbeeld: een Nederland dat dynamiek, een stevige economische groei en internationale allure combineert met menselijke maat, zorgzaamheid en duurzaamheid.

  We hebben veranderingen doorgevoerd. Dat heeft dit toekomstbeeld een stap dichterbij gebracht.

  Ik neem u even mee terug naar vier jaar geleden. Nederland stond er slecht voor. Er was veel onrust en weinig perspectief.

  Ons land ontwaakte ruw uit de roes van de zogenaamde nieuwe economie. De internetbubbel was gebarsten.

  Er was sociale en maatschappelijke verschraling. Private rijkdom tegenover publieke armoede.

  De economie leek bezig met een vrije val. Kort daarvoor was de arbeidsmarkt nog krap. De lonen rezen de pan uit. Dat hebben we geweten. We prezen onszelf de markt uit en werden te duur. De werkloosheid schoot ondertussen omhoog.

  Er was ook grote onrust over wachtlijsten in de zorg en lerarentekorten op scholen.

  Wij realiseerden ons één ding: als we de arbeidsmarkt niet hervormen wordt die krappe arbeidsmarkt het grote probleem van de toekomst. Want als straks meer ouderen met pensioen gaan, wordt de beroepsbevolking smaller.

  Zullen er dan genoeg handen aan het bed zijn? Krijgen we de wachtlijsten en de lesuitval dan weer terug? Uit personeelsgebrek? Schieten de lonen dan weer omhoog, met alle gevolgen van dien. Zullen bedrijven dan niet nog sneller gaan vertrekken?

  We hebben meer werkende mensen nodig.

  Maar moeten we die zoeken bij jonge gezinnen? Zijn die gezinnen juist al niet overbelast?

  Is het niet zinvoller om naar de instroom in de WAO te kijken?

  Is het niet zinvoller om de ontwikkeling te keren dat mensen steeds vroeger stoppen met werken?

  Is het juist niet goed om te kijken hoe we de vele werkloze allochtonen bij de arbeidsmarkt kunnen betrekken?

  Met een “ja” op die vragen ontstond de agenda voor dit kabinet: hervormingen van de arbeidsmarkt, van de WAO, van VUT/prepensioen. En zorgen dat het zorgstelsel minder bureaucratisch en meer solidair wordt.

  Daarom hervormden wij.

  Om de AOW en de pensioenen straks betaalbaar te houden.

  Om de echte arbeidsongeschikten een hogere uitkering te kunnen geven.

  Om wachtlijsten en lesuitval in de toekomst te vermijden.

  Om de gezondheidszorg ook in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden.

  Om de economie nieuwe impulsen te geven. En meer mensen zicht op een baan.

  Kortom: een sociale agenda.

  Als zo vaak in de geschiedenis gingen we als christen-democraten lastige maatregelen niet uit de weg. Is het niet onze plicht een betere samenleving voor onze kinderen achter te laten?

  Het is ons beleid. CDA-beleid. Beleid dat verder kijkt dan de waan van de dag. Beleid dat oog heeft voor komende generaties. Rentmeesterschap – het zit in onze genen.

  Daarom ben ik ooit in de politiek gegaan. Daarom koos – en kies – ik vol overtuiging voor de hervormingsagenda van dit kabinet.

  Problemen aanpakken is geen dankbaar werk. Maar het is niet voor niets geweest.

  Nederland staat er beter voor!

  Dat is niet alleen de verdienste van dit kabinet.

  De samenleving – U! – heeft dat mogelijk gemaakt. Iedereen heeft een steentje bijgedragen. Door de lonen te matigen, door meer te gaan werken.

  Beste vrienden,

  De resultaten blijken uit meer dan cijfers alleen: ze zijn ook zichtbaar in de samenleving zelf. Ik geef u twee voorbeelden die aangeven hoe we ervoor staan.

  Als u door de stad loopt dan ziet u ze weer in de etalages van veel winkels: de briefjes met de tekst “Enthousiaste collega gezocht”. Dit is een klein, maar toch overduidelijk signaal dat het met onze economie beter gaat. Dus hoe meer briefjes, hoe beter!

 24. dalen says:

  Ik krijg er een brok van in mijn keel, en jij Juan?

 25. Dawg says:

  @21 dalen

  @ 20 ll Laat je slechts een kant van de balans zien, nl de schulden van Nederland aan het buitenland. Wat zou aan deze voordstelling ontbreken om een beeld te krijgen waar je wat aan heb?

  Omdat jij het ben mag je drie keer raden.

 26. Dawg says:

  @20 ll

  Je weet toch wat ze van halve waarheden zeggen?

 27. Dawg says:

  Zelfde geldt eigenlijk ook voor dat totaal van de schulden van de Nederlandse overheid, ge gezinnen en de bedrijven. Geeft de helft van het verhaal weer.

 28. nhz says:

  @13:
  “Dmv het opkopen van obligaties door de ECB vindt er een ginantische verschuiving plaats van schulden van banken en overheden naar de belastingbetaler.”

  in eerste instantie een verschuiving van schulden naar spaarders en in wat mindere mate mensen met pensioen. Ik denk niet dat dat geld uit hogere belastingdruk gaat komen, want die is al hoog. Het gaat verhaald worden via inflatie. Belastingbetalers met schuld, zoals scheefleners, hebben dan weinig te vrezen – zolang de inflatie niet te hoog oploopt en daardoor de huizenmarkt crasht.

  @14(Ralph):
  “Sinds wanneer betaalt de belastingbetaler iets aan een WBV? ”

  je dacht toch niet dat de WBV’s zelf die woningen inclusief de hypotheekschuld terug gaan nemen? Dat wordt dan ongetwijfeld terugkopen met een riante regeling van de politiek zodat alle gemaakte kosten plus nog wat extra’s vergoed worden. TBTF, net als de banken.

  @16:
  in mijn woonplaats staat ongeveer 10% leeg bij de WBV, terwijl de wachtlijst zogenaamd 4-5 jaar is. Zou ook gewoon wanbeleid kunnen zijn.

  @18(SB):
  ik krijg wel eens de indruk dat de WBV een projectontwikkelaar is die is opgezet met overheidsgeld. Alleen nog interesse in ‘opleuken’ van bestaande huizen, en vooral nieuwbouw van peperdure villa’s – vaak op eigen terrein, dat ooit via gemeentelijke subsidie/korting extra goedkoop aangekocht is.

  @20:
  wat hebben UK en NL gemeen? Een waterhoofd met financiele dienstverlening (procentueel meer dan de VS denk ik). Niet toevallig dat deze landen aan kop gaan in schulden maken. En helaas moet, met dank aan de politiek, het hele land borg staan voor de schulden van de banksters.

  @22:
  laat me raden, we hebben ook de duurste huizen ter wereld (gemiddeld) en dus een ENORM vermogen aan vastgoed. Plus nog tientallen miljoenen m2 aan (leegstaand) commercieel vastgoed, de balans kan niet meer stuk 🙂

 29. Peter2 says:

  Dawg,

  Het probleem is natuurlijk dat de tegenhangers van de schuld, bezit en vorderingen bij velen met een niet realistische waarde in de boeken staat.

  Dus ook al is op papier de schuld in balans met de schuld, de schuld representeert dan nog steeds een heel groot risico!

 30. Peter2 says:

  Correctie op mijzelf, ik bedoelde natuurlijk te zeggen:

  Dus ook al is op papier de uitstaande schuld in balans met de geboekte waarde van eigen bezit + vorderingen, de schuld representeert dan nog steeds een heel groot risico!

 31. Peter2 says:

  Het is net als met boekhoudkundig gezonde bedrijven met een krappe cashflow.

  Als een grote afnemer niet tijdig kan betalen, dan gaat het verder gezonde bedrijf failliet. Bij faillissementen is het dan ook veel voorkomend dat er een domino effect plaatsvind.

 32. Dawg says:

  @27 Peter 2

  De schuld van de een is de vordering van de ander. Dus als de vorderingen niet kloppen, dan de schulden ook niet.

  Uiteraard is het zo dat een systeem kwetsbaarder wordt naar mate de schulden hoger worden. Daarom zitten we nu ook in een SCHULDENcrisis, maar wat ll doet slaat helemaal nergens op.

  Al je naar de situatie per land kijkt moet je op zoek naar het zgn “netto externe vermogen”. Dat is het saldo van de voeringen die een land op het buitenland heeft min de vorderingen die dat buitenland heeft op dat land. In de engelstalige literatuur wordt dit saldo aangeduid als net international investment position. Voor Nederland is dat saldo op dit moment + 30% van het bbp. Voor een land als Griekenland -100% van het bbp.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Net_international_investment_position

  Meer informatie over de betekenis van de NIIP:
  http://www.clevelandfed.org/research/trends/2008/0808/01intmar.cfm

 33. dalen says:

  @ 29 dwag

  “Voor Nederland is dat saldo op dit moment + 30% van het bbp.”

  Om bij je eigen woorden te blijven.

  “De schuld van de een is de vordering van de ander. Dus als de vorderingen niet kloppen, dan de schulden ook niet.”

  In hoeverre is het plaatje reël?

  Volgens Jan K komt alles met rente terug dus het zit wel goed.

 34. Dawg says:

  @30 dalen

  Dat hou je altijd met statistieken. Getallen met cijfers achter de komma suggereren vaak meer precisie dan gerechtvaardigd. Het netto externe vermogen is daarnaast erg gevoelig voor wisselkoersveranderingen. Des te meer als het om kleine landen gaat met relatief grote vorderingen op en schulden aan het buitenland. Als Nederland vorderingen in het buitenland heeft die om en nabij de 3000
  miljard euro bedragen, hoeft de wisselkoers van de euro maar met 10% te stijgen om die vorderingen in euro’s gemeten 300 miljard minder waard te maken. En dan wordt dat netto extern vermogen opeens negatief.

  Uiteraard kunnen schulden een probleem worden. Hoe hoger ze worden, hoe groter de kans op defaults die de crediteuren gaan meeslepen. Da’s precies het probleem waar we nu wereldwijd mee zitten en waar de hoge hypotheekschulden een deel van uitmaken.

  Wat ll doet slaat echter helemaal nergens op. Komt neer op het bepalen van iemands vermogenspositie door alleen naar de schulden te kijken.

 35. Dawg says:

  @25 nzh

  ‘t Is eerder het onroerend goed in het buitenland dat een risico vormt voor ons netto extern vermogen. Bijvoorbeeld als Nederlandse instellingen belangen hebben in buitenlandse hypotheekverstrekkers.

 36. Peter says:

  @Dawg

  Wat ll doet slaat echter helemaal nergens op. Komt neer op het bepalen van iemands vermogenspositie door alleen naar de schulden te kijken.

  Mee eens dat je naar beide kanten van de balans moet kijken. Maar wel met de kanttekening dat die balans reëel gewaardeerd moet zijn. Dit laatste is wat nu meestal niet het geval is. En daarom zal een officiële balans een rooskleuriger beeld geven dan de werkelijke schuld/bezit positie.

  In zo’n geval is de hoogte van de schuldenkant, natuurlijk wel heel veel zeggend. Hiermee kom ik meteen op op je andere stellening:

  De schuld van de een is de vordering van de ander. Dus als de vorderingen niet kloppen, dan de schulden ook niet.

  Het eerste deel is 100% ontegenzeggelijk waar. Maar de conclusie die je eraan verbind klopt wat mij betreft niet. Als dat wel het geval had geweest was er ook nergens een technisch probleem.

  Stel de situatie is dat ik een niet afgeloste hypotheek heb van 5 ton. En dat de de werkelijke executiewaarde van het huis op dit moment niet meer dan 2 ton is.

  Dan is die 5 ton nog steeds mij principiële schuld, ondanks dat de reële waarde van het pand is gedaald. Die daalt dus niet mee met de reële vorderingswaarde!

  Schulden blijven dus reëel, maar de boekhoudkundige tegenhanger ervan, het bezit, kan in reële waarde veranderen.

  En iemand zal het verschil als verlies moeten accepteren. Door de manier van boekhouden die banken mogen doen, staat veel vastgoed in de boeken voor de volle waarde, terwijl het onderpand toch echt niet dekkend meer is.

  Dus ondanks dat de balansen zeggen dat er niets aan de hand is, kan er morgen ineens paniek zijn omdat iemand failliet is gegaan en de boekhouding ineens aan de werkelijkheid aangepast moet worden! De bubbel barst!

  Zo gaat het natuurlijk door massa vertraagd ook met landen als geheel.

  Het niet juist zijn van de boekhoudingen is precies wat voor zo veel onzekerheid zorgt. met wie kun je nog het risico van een transactie aan?

  Precies hetgeen dat de handel in 2008 stillegde.

 37. dalen says:

  Dwag, zo bekeken doen we het dus niet goed. Volgens de nieuwe wetenschap is het beter veel schuld te hebben. Komen we ook in aanmerking voor EU-steun en kan ik met mijn 55 jaar eindelijk met pensioen.

  En mijn moeder altijd maar roepen “jongen je moet sparen voor later”.

  Maar dat was dus de oude wetenschap.

 38. nhz says:

  @29,313:
  ik vrees dat je uitstaande verplichtingen in de vorm van CDS op allerlei Nederlandse schuld ook niet meeneemt; die bedragen zijn vermoedelijk een veelvoud van de nominale schuld.

  Waarschijnlijk is het uiteindelijk zo geregeld dat een paar heel slimme mensen in WallStreet en de City (samen met hun familie), alle kapitaal op de wereld bezitten – en de rest heeft netto alleen nog maar schuld (verplichting). Als de hele boel geklapt is dan blijkt vast dat onze politici en bankiers, net als in Griekenland, allerlei ‘slimme’ deals hebben gesloten die het land voor eeuwig slaaf maken aan de banksters. Stel je voor dat ING omvalt en NL voor het volle pond het schip ingaat; zelfs als de huidige huizenprijzen realistisch waren zou de balans dan nog zwaar negatief zijn.

  Over belegd pensioenvermogen en aanspraken van pensionado’s zullen we het maar helemaal niet hebben. Uitkeren wat de vakbondsmannetjes en de pensionado’s verwachten (eerlijk vinden) is onmogelijk, en het zal DUS niet gebeuren.

 39. Dawg says:

  @ 33 Peter

  Is op zich waar. ‘t Is mogelijk dat Nederland een deel van z’n vorderingen op het buitenland
  (Griekenland bijv.) niet gaat terugzien. Maar het omgekeerde, dat het buitenland een deel van z’n claims op Nederland niet gaat terugzien, is net zo goed mogelijk. In de voorstelling van ll realiseert het buitenland 100% van zijn claims op Nederland, maar zou Nederland alles kwijt zijn.

 40. Dawg says:

  @34 dalen

  Zou ik niet voor m’n rekening willen nemen. Heb ik ook nergens geschreven of gesuggereerd. Als land bouw je een netto extern vermogen op door meer te exporteren dan te importeren. Daarmee krijg je een valutareserve die je kunt investeren of beleggen in het buitenland.

  Wat nu in de EU gebeurt staat daar los van. De PIIGS zijn insolvabel en nog meer noodkrediet vergroot dat probleem alleen maar. Dat is de prijs men de belastingbetaler in de noordelijke lidstaten wil laten betalen voor het instandhouden van de euro.

 41. Frans says:

  FEIT is dat de schulden grosso modo NIET AFBETAALD KUNNEN WORDEN. Per definfitie zullen er burgers, bedrijven en overheden failliet MOETEN gaan. Dit is inherent aan het monetaire systeem zoals we dit kennen.
  Voor diegenen die dit (nog steeds) niet begrijpen zoek op google en kijk: “the money masters”
  We zitten al in en inflatoire depressie as we speak. De rentes op spaargeld zijn LAGER dan de inflatie; hiermee bedoel ik de echte inflatie en niet de gepubliceerde en/of gefabriceerde.
  De lage rentes maakt het mogelijk om de toestand van “schuld zover het oog reikt” langer overeind te houden, het gaat echter ten koste van de spaarder en de pensioenfondsen.
  Ik zou nogmaals willen adviseren om de onderste allinea van de rechterkolom, een uitspraak van Thomas Jefferson, Amerikaans staatsman, van deze site te lezen. Hierin staat echt de essentie van wat we nu aan het beleven zijn.
  Tenslotte nog een voorbeeld van hoe de overheid en de banken opereren:
  Ondertussen vele maanden geleden spande Nout Wellink van de DNB een proces aan tegen de pensioenbond van de glasblazers omdat deze ik meen ongeveer 10% goud in het portfolio wilde stoppen. de DNB won het proces. Reden: te grote en riskante positie. Welnu, ondertussen is bewezen dat dit een zeer hoog renderende positie zou zijn geweest.
  Waarom dit proces? Er moest een voorbeeld worden gesteld, deze uitspraak verhinderde meteen de grote pensioenfondsen hetzelfde te doen.
  Wat is het belang? Er moeten natuurlijk staatsobligaties worden gekocht om het kaartenhuis zoklang mogelijk overeind te houden, zodat als het in elkaar klapt de pensioenfondsen met de schade blijven zitten omdat ze zich niet konden beschermen met goud.
  Sowieso is goud de vijand van de banken.

 42. Frans says:

  P.S. meer kopers van staatsschuld = lager rente op de staatsschuld.

 43. Frans says:

  By the way: ik zag net op RTLZ een item waar een wandelend maatpak van de bank zijn mond open deed: Beschamend! in zijn commentaar over de economie wist hij vakkundig alles zo te formuleren dat het suggereerde dat de oorzaak de psychologie van de burger is, en het beleid van de overheid. Dit bracht zelfs de man van RTlZ ertoe hier op te reageren.
  Mensen: WAKKER WORDEN!!
  Ik weet zeker dat hier gewoon een opleiding voor is voor het zo ongemerkt mogelijk schijnbaar proffesioneel commentaar zo te brengen dat de banken als neutraal en voor het beste belang van de maatschappij er is, maar dan op zo’n manier dat niemand het door heeft. Zoiets als een sublimale boodschap.

 44. Frans says:

  Waarom is het mogelijk dat overheden en de internationale bedrijven en banken doorgaan om de burger uit te kleden en al het geld en de macht naar zich toe te trekken?
  Ten eerste is het voor 50% van de bevolking te ingewikkeld om te begrijpen, verder is van de andere 50% het overgrote deel niet geinteresseerd, houd zich bezig met de waan van de dag.
  Ik geeft toe dat het studie vergt, en niemand lijkt tegenwoordig tijd te hebben. Als je echter na veel ploeteren het begint te begrijpen dan snap je niet dat je het nooit gezien hebt.
  De meeste politici snappen er ook helemaal niets van, laten zich erg gemakkelijk inpakken.
  Iedereen schijnt tegenwoordig de hele dag bezig met electronische speeltjes en is te verdoofd om de zien hoe de burger en wordt ingenaaid. Pas als het te laat is wordt er op kinderlijke wijzen gekozen voor de facsist die voor alles het antwoord blijkt te hebben.

 45. Frans says:

  @ dalen: alle banken zijn al failliet, weten ze zelf ook. Allemaal toneel. Dit is weer een euro negatief signaal, komt ze goed uit. Ook al klopt het, het neemt niet weg, dat het een willekeurige boodschap is in het grote geheel. Het kan bedoeld zijn om de overheid aan te sporen meer “voorzieningen” voor de banken te treffen, zodat het kaartenhuis langer overeind kan worden gehouden. Bovendien als het dan wel in elkaar stort dan hebben de europeesche banken het gedaan.
  Het gaat allemaal nergens meer over. Een trend die ik zie is dat de financieele wereld zich aan het indekken is voor de totale collapse. Iets zoals tegen het einde van de 2e wereld oorlog.

 46. nhz says:

  @36(Dawg):
  het verschil is wel dat de Grieken lekker gaan staken en geen cent terugbetalen; dat zie ik in NL nog niet gebeuren.

  @37(Dawg):
  en ik maar denken dat je als land vermogen opbouwt door je banken flink te laten gokken op de internationale financiële markten, en allerlei smerige contractjes te laten afsluiten.

  @40(Frans):
  ik denk dat veel politici goed snappen hoe ze er zelf beter van worden door voor de banksters te werken, de rest interesseert ze niet.

  @41(dalen):
  misschien zijn ze bezorgd omdat de meeste CDS op EU banken zijn verstrekt door bedrijven op WallStreet. Als er veel EU banken omvallen krijgt Wall Street een torenhoge rekening, zegt men. En zoals we weten zal dan de FED/de US belastingbetaler uiteindelijk de rekening krijgen.

 47. Dawg says:

  @41 dalen

  Ze weten daar hoe makkelijk een bank kan omvallen, mits niet TBTF.

  http://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html

 48. papo says:

  @44 nhz

  Laat die EU banken dan maar vallen. Europa heeft nog wat tegoed van al die amerikaanse subprime CDOs die in 2008 waardeloos bleken.

  (Uiteraard stonden deze toen voor 100% op de balans, wat weer een goede bonus opleverde voor het toenmalig bank management)

 49. Frans says:

  Goud vandaag weer een all time high: goud in een bubbel?
  Goud = indicatie van het ineenstorten van de financieele, monetaire bubbel.

 50. Frans says:

  @ papo: die CDO’s zijn al onder de tafel geregeld door de FED. Vele miljarden zijn er naar de Europeesche banken gesluisd.
  Dit werd pas duidelijk toen de FED gedwongen door een gewonnnen proces door Bloomberg inzage moest geven in de boeken.

 51. Dawg says:

  @44 nzh

  44 Zou best kunnen, hoewel niemand precies weet waar die CDS-mijnen liggen. Greenspan verklaarde onlangs dat hij de Griekse schuldencrisis als de grootste bedreiging van het Amerikaanse bankwezen zag. Merkwaardig want de Amerikaanse banken houden minder dan 15% van de schuld van de PIIGS.

 52. ll says:

  Hoe kan in hemelsnaam zo’n klein stipje als Olland op de kaart van Gaia, meer dan 3 triljoen schulden hebben ?

  Zo’n klein stipje, meer schuld als hele continenten 😉 ??

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Debt.PNG

 53. Frans says:

  Sorry, volgens mij moet het zijn MBS i.p.v. CDO.

 54. Dawg says:

  @49 ll

  Omdat het zo’n klein stipje is.

  Daardoor heeft het heel veel buitenland. Door de liberalisering van het kapitaalverkeer kan dat hele grote buitenland hier investeren en efecten kopen. En wij doen het omgekeerde in het buitenland.

 55. nhz says:

  @45(Dawg):
  ja, efficiente methode om de concurrentie uit te schakelen; kleine bankjes worden aan hun lot overgelaten en vaak voor pennies on de dollar ingelijfd door de grote jongens. Nog even en je kunt alleen nog bankieren bij de 3-5 megabanken (bij de overheid, dus …). Die paar kleine banken die solide zijn daar verzinnen FED en Obama vast nog een goede list voor.

  @46(papo):
  zou ik ook denken, maar ik denk dat EU en US politici onderling ook nog allerlei rekeningen te vereffenen hebben: ‘ik steun de oorlog in Afghanistan, maar dan mag ik wel een flink deel van de olie/gasvelden van Iraq, Libie en Soedan’; enz.

  @49(ll):
  dat kan om Nederland het enige land ter wereld is waar huizenprijzen eeuwig stijgen, en je dus onbeperkt geld in vastgoed kunt investeren 😎

  Nog even geduld, dan wordt een NHG hypotheek als degelijker gezien dan een obligatie van VS, NL of DE 😉

 56. ll says:

  Fed Scrutinizing U.S. Arms of European Banks: Report

  Het lijkt wel oorlog 😉

 57. ll says:

  @ Martijn, hoe kan dit nou weer ? Goud meer waard dan platinum …. 🙂

  http://goudprijspergram.org/

 58. Dawg says:

  @52 nzh

  Concurrentie iz zo 20e-eeuws

 59. RealisT says:

  Een krankzinnige opvatting: consumenten moeten meer besteden

  Als kippen zonder kop hobbelen economen en financiële analisten van banken, institutionele beleggers en zelfs de overheid achter elkaar aan. Zij zingen allen hetzelfde lied en kloppen elkaar op de schouder.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/heertje/2011/articles/Een-krankzinnige-opvatting-consumenten-moeten-meer-besteden.xml

  Zo, kan tenminste het motto ‘de crisis dat bent u’ ook langs de stoeprand.

 60. RealisT says:

  Leuke opsteker voor iedereen die in A’dam woont:

  Koopjesjagers in Amsterdam krijgen steeds meer kansen op de woningmarkt. Huizen worden niet verkocht en de vraagprijzen zakken stevig.

  En dan natuurlijk nog steeds 30% onder de vraagprijs blijven bieden. Moet je die wanhopige gezichtjes van verkopers zien. Onbetaalbaar! 🙂

 61. Martijn says:

  @55

  Men moet gebakken lucht blijven kopen of het luchtkasteel der economie stort in.

 62. nhz says:

  @53(ll):
  ja, maar het gaat dan ook over financial weapons of mass destructino 😉

  @54(Dawg):
  precies, gewoon alles overlaten aan ivoren toren oecoenomen, kleptocraten en bovenal de banksters en alles komt goed 😎

  @55:
  ja, stel je voor dat consumenten niet voorzichtig worden maar zelfs enthousiast gaan consuminderen; dan is het hek van de dam en moeten we toch die vurig begeerde oorlog van Paul Krugman van stal halen.
  Heertje heeft de laatste jaren vaak wel aardige artikelen, maar ook hij heeft (of had?) een véél te groot vertrouwen in de overheid en de ‘maakbaarheid van de samenleving’ via socialistische wetgeving.

 63. nhz says:

  @56:
  tja wat heet koopje … het huis van mijn vroegere buurman is in drie jaar tijd gezakt in vraagprijs van 1.1 miljoen naar 599K pleuro. Da’s bijna -45%, maar niet enthousiast worden: de huidige vraagprijs is nog steeds ruim 5x wat hij er zelf een kleine 20 jaar geleden voor betaald heeft.

  Ik signaleerde recent de derde kapitale villa in de aanbieding bij mij in de directe omgeving. Vraagprijs maar 3.2 miljoen, de eigenaar (gemeentelijke instelling) was verbaasd dat na even kort informeel polsen de aanbiedingen nog niet binnenstromen. Een paar km verderop staat ook een mooi oud buiten, waar nog wel voor minstens 1 miljoen aan opgeknapt moet worden. Eigendom van een zorginstelling die het bijna gratis gekregen heeft; officiële vraagprijs 3-4 miljoen maar u mag een bod doen. Ik gok dat het uiteindelijk voor 1 euro verkocht gaat worden aan iemand met goede connecties in de politiek, want zo werkt dat altijd hier in de regio (en elders ook, denk ik). En dan zullen we het maar niet hebben over alle kapitale panden die de afgelopen 2 jaar bijna voor niks naar de kinderopvang gingen; als straks die hele kinderopvang bubble ploft dan mogen de opvang-parasieten vast ook nog de vastgoed winst op al die panden in hun zak steken 🙁

 64. bankschroef says:

  @62 niet alleen de vraagprijzen zakken stevig, de huizen zelf ook:

  http://www.kennislink.nl/publicaties/drilpudding-amsterdam

 65. dr.t says:

  Als de euro straks niets meer waard is dan houd je als huizenbezitter nog wel een huis over, kun je dan spreken van een veilige belegging..

  Een huis heeft wel de neiging langer mee te gaan dan menige crisis, mits je die kan behouden dooordat je de hypotheek aanmerkelijk hebt afgelost en genoeg jaren voor je hebt.

 66. hugo says:

  OT

  Voor de geïnteresseerden, hier een goed stuk journalisme over hoe de SEC de TBTF uit de wind hielden, de misdaden verborg en de stukken daarover vernietigde. Let vooral op de delen over de Deutsche Bank. Dit aangezien DB de bailout heeft (voor)geschreven voor Merkel welke is aangenomen.

  http://www.rollingstone.com/politics/news/is-the-sec-covering-up-wall-street-crimes-20110817

 67. nhz says:

  @67(dr.t):
  lang voordat de euro en daarmee je hypotheek waardeloos is geworden ben jij al uit je huis gezet wegens niet meer voldoen aan de verplichtingen van de hypotheek. Ongetwijfeld gaat het gespuis in Den Haag proberen de zaak te rekken door alle hypotheken van overheidswege te garanderen maar dat geeft hooguit nog wat extra uitstel; failliet is failliet, met geld bijdrukken verander je daar niks aan. Een huizenbezitter komt vast wel goed de crisis door, maar wie een hypotheek heeft bezit feitelijk niks; ik zou toch maar even aflossen dan voordat de crisis toeslaat (misschien nog een paar dagen te gaan?).

  @68(hugo):
  aardig artikel inderdaad, net als vele eerdere artikelen van Matt over de crisis etc. DB is gewoon een grote bank, net als vele andere schurkenbanken in binnen- en buitenland. Toevallig zaten ze tot hun nek in US subprime hypotheken, maar volgens mij komt dat vooral omdat ze in Duitsland geen eigen huizenbubble hadden.

 68. Riwo says:

  Oeroud gezegde:

  Men kan niet meer uitgeven dan dat men heeft.

  Al het andere gaat geheid fout.

 69. hugo says:

  @69 (nhz)

  Deutsche bank heeft, zoals de ARD heeft aangetoond, het beleid van het Duitse ministerie van financiën geschreven rondom de Griekse schuldencrisis. Merkel zit in hun zak. DB is niet zomaar een schurkenbank

 70. Riwo says:

  70 Riwo,

  Zag de spellingsfouten wat later, mijn exuses daarvoor.

 71. Riwo says:

  ah, exuses ook nog verkeerd gespeld, omg

 72. nhz says:

  @71:
  wat is het verschil met bijv. ING (een regelrechte schurkenbank) en Rabo (wat minder schurkering maar ook veel te veel invloed)? Je gaat toch niet beweren dat het financieel beleid hier gemaakt wordt door het ministerie resp. de politici?? Alles op dit gebied wordt gewoon gedicteerd door de banken, soms via de omweg van een ‘onafhankelijke instantie’ of een oecoenoom die al zijn nering uit de fin. sector haalt, en dus weet waar zijn/haar belangen liggen.
  Het kabinet doet er een lintje omheen en de Kamer mag applaudiseren voor alweer een mooi stukje grensverleggende arbeid 🙁

 73. Riwo says:

  74.

  Het verschil is dat de ING gehackt kan worden en de Rabo niet.

 74. hugo says:

  @74 (nhz)

  Natuurlijk niet beweer ik dat niet. Verwachtte echter niet dat een bullion bank (ondermijning van de ECB balance sheet) zoveel macht binnen DL had aangezien zij goud terug willen en de bullion banks niet.

 75. Riwo says:

  Rabo heeft ongeveer hetzelfde systeem als ABN-Amro, wens de hackers veel succes mede omdat ik geeneens een toetsenbord gebruik.

 76. AVE says:

  Het grote probleem is dat de “zogenaamde” economische motor in de EU en tot voor kort exportland Nummer 1 in de wereld, Duitsland, het de middelgrote bedrijven in de rest van de EU het vuur flink aan de schenen heeft gelegd door:
  1. Bondskanselier Schröder (SPD!) heeft de Duitse verzorgingsstaat vanaf 1998 sterk geminimaliseerd. De Duitse werkgevers zijn hem nog dankbaar.
  2. De EU heeft door regelgeving op technisch vlak een sterk beschermende markt voor industrie- en landbouwproducten. Lokale ondernemingen kunnen daar soms ternauwernood aan voldoen, laat staan ondernemingen van buiten de EU.

  Duitsland heeft door leningen de afgelopen jaren de consumptie in een aantal andere EU staten gefinancierd.

 77. Riwo says:

  Er zit een schermtoetsenbord in w7, die je volledig met een muis kan bedienen. Knappe hacker die weet qua schreenshots om de zoveel seconden wat ik intik.

 78. Dawg says:

  @70 Riwo

  Soms spreken die tegeltjeswijsheden elkaar wel lelijk tegen. Er is er ook eentje die zegt:

  “De cost gaet voor de baet”

 79. Ralph says:

  nhz:
  @67(dr.t):
  lang voordat de euro en daarmee je hypotheek waardeloos is geworden ben jij al uit je huis gezet wegens niet meer voldoen aan de verplichtingen van de hypotheek. Ongetwijfeld gaat het gespuis in Den Haag proberen de zaak te rekken door alle hypotheken van overheidswege te garanderen maar dat geeft hooguit nog wat extra uitstel; failliet is failliet, met geld bijdrukken verander je daar niks aan. Een huizenbezitter komt vast wel goed de crisis door, maar wie een hypotheek heeft bezit feitelijk niks; ik zou toch maar even aflossen dan voordat de crisis toeslaat (misschien nog een paar dagen te gaan?).

  @68(hugo):
  aardig artikel inderdaad, net als vele eerdere artikelen van Matt over de crisis etc. DB is gewoon een grote bank, net als vele andere schurkenbanken in binnen- en buitenland. Toevallig zaten ze tot hun nek in US subprime hypotheken, maar volgens mij komt dat vooral omdat ze in Duitsland geen eigen huizenbubble hadden.

  Nee hoor, dan heeft iedereen met een koophuis een gratis huis. Immers is de bank dan ook failliet. Hetzelfde als in Amerika eigenlijk, alleen daar kan het al enige tijd.

 80. dalen says:

  @79 Ralph

  “Nee hoor, dan heeft iedereen met een koophuis een gratis huis. Immers is de bank dan ook failliet.”

  Dat hoopten de mensen bij DSB ook.

 81. Steven says:

  De goudgrafiek wordt altijd gemaakt t.o.v de dollar. Aangezien goud er gewoon is en de dollar wordt gemaakt/gemanipuleerd kan je de grafiek beter omdraaien en zie je gewoon de dollar (en euro) zakken.

 82. nhz says:

  @79:
  droom vooral lekker verder; en als je uitgedroomd bent, ga dan eens navragen hoe dat in de echte wereld werkt.
  ___________________

  over financiële stabiliteit gesproken: goudprijs inmiddels $ 1870 / EUR 1305, en het blijft maar versnellen. De markt heeft blijkbaar in de gaten dat het EFSF een kansloze imitatie van de Wonderbaarlijke Spijziging is, en dat de meeste andere EU noodverbandjes hun langste tijd gehad hebben. En Benny aan de overkant van de plas is zijn nieuwe, nog veel snellere drukpers aan het opwarmen. In de startblokken voor de totale annnihilatie van het financiele systeem.

  En het is niet alleen de fin. sector die instabiel wordt. Inmiddels blijkt Fukushima vele malen erger dan Tsjernobyl kwa radioactieve verontreiniging, en in diverse reactoren woekert onder de grond de kernreactie vrolijk door (maar voor Japanse overheidsambtenaren is er vanzelfsprekend niets aan de hand, zouden ze hier net zo aanpakken). En de Gulf Oil Spill gaat de tweede ronde in, en blijft misschien wel tientallen jaren lang olie spuiten (alsof de lekken van Shell in de Noordzee nog niet genoeg waren). Saint Obama gaat lekker op vakantie (misschien wel verstandig, aangezien problemen oplossen niet zijn sterkste kant is) en vraagt de olieviespeuken om vooral nog eens lekker te boren in de extra kwetsbare poolregio.

 83. j says:

  Zozo, banken en makelaars komen in de acceptatiefase?
  http://nieuws.nvm.nl/Actual/Augustus_2011/Rabobank_voorziet_verdere_daling_huizenprijzen.aspx?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  – verlaging OVB leidt tot grotere toename aanbod dan kopers
  – prijzen ook volgend jaar omlaag (2% 2011 en 2.5% 2012. Lijken me beiden te laag, maar ze geven dus aan dat het erger wordt)
  – transacties lager en ze geven toe dat toename in december kwam door financieringseisen per 1 januari (natuurlijk niet te vergelijken met de eisen van banken per 1/8/2011 en het “succes” in Juli 😉

 84. nhz says:

  @82(j):
  gezien de slechte houdbaarheid van eerdere Rabo voorspellingen zou het mij ook niet verbazen als we eindelijk een serieuze daling gaan zien, in plaats van slechts een paar % eraf. Maar ik verwacht na deze berichten wel weer een oorverdovend gekrakeel van de kleuters van VEH etc. die gaan zeuren om nog meer snoepjes. Met een kabinet waarvoor de huizenmarkt boven alles gaat kunnen we nog rare zaken verwachten op Prinsjesdag.

  De beurs is al aan het wakker worden en begint de giga overwaardering van de laatste jaren te corrigeren, nu de huizenmarkt nog. 50% eraf lijkt me het absolute minimum (en ten opzichte van goud vast nog veel meer). We zijn helaas nog niet in de fase dat de verkopers zich realiseren dat de politiek de aankomende lawine niet kan tegenhouden, maar wat niet is kan nog komen.

 85. nhz says:

  sorry, bovenstaande stockcharts url werkt blijkbaar niet …

 86. Marketwatch says:

  @ 84:

  Inderdaad de Rabobank komt weer eens met aan aanpassing van hun eerdere (te positieve) outlook van de huizenprijzen:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10393594/__Rabobank__ook_in_2012_dalen_huizenprijzen__.html?sn=dft

 87. rick says:

  @j,

  De vraag is eerder, wanneer krijgt het publiek door dat de Rabobank elk jaar met een dergelijk verhaal komt. Wanneer gaat men inzien dat het mondjesmaat verlagen van de prijzen niet meer werkt.

 88. Claude says:

  @84 Dat bericht heeft het niet lang gehouden op de site van de NVM: http://nieuws.nvm.nl/actual/nieuwsarchief.aspx

 89. j says:

  @ missende URL: zie nieuwe topic 😉

  @ “@”-zeggende mensen: er is sindskort een mooi knopje bijgekomen op de site, achter iemands naam, om te linken en replyen 😉

 90. Ralph says:

  nhz:
  @79:
  droom vooral lekker verder; en als je uitgedroomd bent, ga dan eens navragen hoe dat in de echte wereld werkt.
  ___________________

  over financiële stabiliteit gesproken: goudprijs inmiddels $ 1870 / EUR 1305, en het blijft maar versnellen. De markt heeft blijkbaar in de gaten dat het EFSF een kansloze imitatie van de Wonderbaarlijke Spijziging is, en dat de meeste andere EU noodverbandjes hun langste tijd gehad hebben. En Benny aan de overkant van de plas is zijn nieuwe, nog veel snellere drukpers aan het opwarmen. In de startblokken voor de totale annnihilatie van het financiele systeem.

  En het is niet alleen de fin. sector die instabiel wordt. Inmiddels blijkt Fukushima vele malen erger dan Tsjernobyl kwa radioactieve verontreiniging, en in diverse reactoren woekert onder de grond de kernreactie vrolijk door (maar voor Japanse overheidsambtenaren is er vanzelfsprekend niets aan de hand, zouden ze hier net zo aanpakken). En de Gulf Oil Spill gaat de tweede ronde in, en blijft misschien wel tientallen jaren lang olie spuiten (alsof de lekken van Shell in de Noordzee nog niet genoeg waren). Saint Obama gaat lekker op vakantie (misschien wel verstandig, aangezien problemen oplossen niet zijn sterkste kant is) en vraagt de olieviespeuken om vooral nog eens lekker te boren in de extra kwetsbare poolregio.

  Over echte wereld gesproken, hoe is het in dat dorp van jou? Hahaha. Zit jij nu letterlijk heel de dag achter de computer die verhalen van je te verzinnen?

 91. Marcel says:

  Interessant stukje van Sweder van wijnbergen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*