Vereniging Eigen Huis: Ga huren!

Tufkaj heeft de woonquotes van kopers en huurders onderzocht. Hieronder zijn conclusies:

Kopers bij gelijk inkomen duurder uit dan huurders

De relatief lagere woonlasten in de koopsector zouden volgens het Woononderzoek 2012 samenhangen met de gemiddeld hogere inkomens van huiseigenaren. Maar het onderzoek laat ook zien dat er tussen huurders en kopers met hetzelfde inkomen al bijna geen verschil in maandelijkse woonlasten bestaat. De zogeheten woonquotes, die de woonlasten uitdrukken in een percentage van het besteedbaar inkomen, zijn met 25 % voor kopers en 26 % voor huurders vrijwel gelijk. Ten onrechte zijn ook bij deze berekening de onvermijdelijke kosten van onderhoud van een eigen huis buiten beeld gebleven. Als die uitgaven wel worden meegeteld, is de woonquote van een koper met 36 % juist aanzienlijk hoger dan die van een huurder

Bron: VEH

Volgens het artikel vormt 300 euro onderhoudskosten een verhoging van 11% op de woonquote. Mag ik daar dan aan toevoegen dat op dit moment een gemiddeld huis zo’n 6% per jaar aan waarde verliest en een huis van 2 ton dus 1.000 euro per maand aan afschrijving kost? Dit verhoogt dan de woonlasten met zo’n (1000/300*11)=36,7%.

De totale woonlast is dan ook zo’n 72,7% voor de gemiddelde koper. Terecht punt uit onverwachte hoek!

Bron: Woningmarkt cijfers

Share Button
Tagged with:
166 comments on “Vereniging Eigen Huis: Ga huren!
 1. KoophuisXXL says:

  Als je gewoon aflost dan betaal je na 30 jaar alleen belasting, de huurder heeft dan al 30 jaar huurverhoging gehad en betaald na 30 jaar nog steeds huur.. en belasting.

  Ik denk dat de koper op langere termijn wel degelijk goedkoper uit is.

  De vrijheid om te wonen waar je werkt heb je als koper dan weer niet nee..

  Ik denk dat je de woonquote dan ook op langere termijn moet bekijken.

 2. Voerman says:

  Situaties veranderen in de tijd en zijn afhankelijk van allerlei variabelen en volgens Voerman nooit te vergelijken.
  Wonen,hoe je het ook doet, is gewoon een dure emotie.
  In vergelijking met andere emoties een te dure emotie. 🙂

 3. Dawg says:

  @Tufkaj

  Worden in het Woononderzoek ook de afschrijvingskosten in verband met de veroudering van een huis meegerekend? Zo ja, pleeg je dan geen dubbeltelling door en de afschrijvingskosten en het waardeverlies door het inzakken van de markt tot de woonlasten te rekenen.

  Vergelijken van de kosten van huur en koop lijkt me sowieso nogal een hachelijke zaak: vanwege het cyclisch verloop van huizenprijzen hangen de woonlasten m.i. bijzonder sterk samen met het het tijdstip waarop je als koper in- en uitstapt.

 4. Gekke gerritje says:

  KoophuisXXL,

  Als die huurder 30 jaar spaart in plaats van een koper die aflost heeft de huurder een smak geld.
  De koper daarentegen heeft dat niet maar wel kans op een waardeloos huis die zo verouderd is dat niemand er heil in ziet.

 5. Ma Ling says:

  KoophuisXXL: Ik denk dat je de woonquote dan ook op langere termijn moet bekijken.

  eens.

  De rekenexercitie van Tufkaj is vindingrijk en zal gefrustreerde reacties bij de Bob Mazen en Rob Mulders onder ons oproepen.

  Maar hoe zou je de woonquote rond de millenniumwisseling (ofwel, ten tijde van giga prijsstijgingen) dan willen uitdrukken? woonquotes van 0%. Of eventueel negatief?

  En wat als je zelf niet opdraait voor de restschuld, maar op het NHG-fonds tracht af te wentelen? Dan heb je helemaal geen last van de huizenprijsdalingen.

  Ik ben een blijf voorstander van net iets hogere woonquotes voor huurders dan voor kopers. Dat zou immers een indicatie moeten zijn dat de lastenverzwarende hervormingen in de koopsector moeten gaan plaatsvinden.

 6. rubi says:

  Ik heb deze site best hoog zitten(anders zou ik hier niet elke dag komen gluren) Maar de berekening om op 72,7% te komen is niet meer appels met peren vergelijken(zoals ook in het rapport beschreven staat) maar zelfs schapen met peren.

  Het wordt een beetje de pot verwijt de ketel, er wordt hier altijd met afschuw gereageerd op mensen die de overwaarde van het huis als hun eigendom rekening, maar met bovenstaande berekening gebeurt er precies hetzelfde door de afschrijving op de waarde al mee te nemen op je balans. Als de prijzen per ongeluk toch weer gaan stijgen mogen de kopers dan ook opeens die overwaarde weer meenemen op hun balans?
  Het blijft allemaal rekening met lucht!

 7. Dr.t says:

  Gekke gerritje:
  KoophuisXXL,

  Als die huurder 30 jaar spaartin plaats van een koper die aflost heeft de huurder een smak geld.
  De koper daarentegen heeftdat niet maar wel kans op een waardeloos huis die zo verouderd is dat niemand er heil in ziet.

  Een huurder die spaart, laat me niet lachen. Het meerendeel van de huurders lijkt me afkomstig te zijn uit de lagere inkomensgroepen.

 8. Erik says:

  Dr.t: Een huurder die spaart, laat me niet lachen. Het meerendeel van de huurders lijkt me afkomstig te zijn uit de lagere inkomensgroepen.

  Een huurder uit de lagere inkomensgroepen kan ook geen huiskopen. Laten we de huurder uit de hogere inkomensgroepen vergelijken met de kopers. Daar kunnen de huurders wel degelijk sparen.

  Even puur de financiele kant. Dus los van flexibiliteit, woongenot, plaats, etc.

  Kopers:
  -aflossing
  -rente
  -0,5 van woz waarde als onderhoud
  -daling van 5-10% per jaar

  Huurders:
  -huur

  De daling is niet eeuwig, maar huurders hoeven ook niet eeuwig te kopen.

 9. Wimmie says:

  Hallo allen, laten we dit topic een proberen positief te bekijken. Dus deze keer niet alle zeurpruimen en zwartkijkers die aangeven hoe slecht we er allemaal voorstaan en hoe slecht het voor je is als je in het bezit bent van een koopwoning. Nee, nu eens echt proberen dit positief in te zien. Denk bijvoorbeeld eens aan het persoonlijk geluk wat je kunt hebben en beleven in een eigen woning. De financiële rust die je hebt als je wel zorgvuldig bent omgegaan met je centjes en hypotheek. Dus even alle zeur/zuurpruimen/zwartkijkers en negatievelingen nu proberen even niets van zich laten horen…………
  Vrees dat er weinig berichten doorkomen.

  Verder wel leuk topic…toch?

 10. Voerman says:

  Gekke gerritje: Als die huurder 30 jaar spaart in plaats van een koper die aflost heeft de huurder een smak geld.

  Jawel, maar hij moet ondertussen ook al die 30 jaren huur betalen!
  Ook die koper zou naast de aflossing en rente 30 jaren evenveel kunnen paren als die huurder. Beide natuurlijk belachelijke opties) 🙂
  De koper heeft dan wel een afgelost huis en een smak geld.
  Lijkt erop, dat beiden in voorkomend geval niet geleefd hebben. 🙂

 11. lapje says:

  KoophuisXXL: Als je gewoon aflost dan betaal je na 30 jaar alleen belasting, de huurder heeft dan al 30 jaar huurverhoging gehad en betaald na 30 jaar nog steeds huur.. en belasting.

  De huurder kan sparen en dit geld beleggen. Met dat beleggingsrendement kan je op den duur je huur betalen. Dus na 30 jaar woont de huurder gratis.

  Goede beleggingen zouden kunnen zijn, vastgoed, of goud! 😉

 12. Voerman says:

  Voerman: paren

  paren=sparen. (alleen hier en nu):-)

 13. slimme gerrit says:

  ctrl+F en ‘nhz’ levert laatste tijd weinig resultaat op in de comments. ik mis hem.

 14. rubi says:

  Dr.t: Een huurder die spaart, laat me niet lachen. Het meerendeel van de huurders lijkt me afkomstig te zijn uit de lagere inkomensgroepen.

  met die houding kun je ook beginnen, kopers die aflossen, laat me niet lachen……

 15. Expatter says:

  Huren of Kopen. Een zeer moeilijke keuze. Huren geeft vrijheid, Kopen geeft autoriteit. Huren kost (weinig) geld, Kopen kost (creëert) vermogen. Huren is betalen, Kopen is aflossen. Niet alles is te huur, bijna alles is te koop.

  Huren of kopen is een beslissing die wordt beïnvloed door veel verschillende factoren.

  Woonquotes zijn duidelijk bij huur maar nagenoeg niet te bepalen bij koop.

  Mijn definitie van koop is: iets aanschaffen met de intentie het te bezitten.

  Een definitie die niet opgaat voor veel woning(leasers)kopers in Nederland.

 16. Henk says:

  Gekke gerritje

  Het probleem is dat je eigenlijk niet goed kunt sparen. Je betaalt per jaar al 1.2% belasting over je vermogen. Daarentegen wordt door de HRA je woonlasten eigenlijk weer sterk verminderd t.o.v. huren. Een huis is het enige vermogen wat de belasting niet zo hard probeert af te pakken.

  Een “vrij” huis op je 65e is een dikke pre, dat kan je opsnoepen / erg lage woonlasten. Dat krijg je niet bij elkaar gespaard omdat het zo zwaar wordt afgeroomd door de belasting.

 17. Dawg says:

  Wimmie: Hallo allen, laten we dit topic een proberen positief te bekijken.

  Niks mis met kopen. Alleen nu even niet.;-

 18. maarten says:

  Expatter,

  je vergeet: omdat de huisprijs te hoog is.

 19. maarten says:

  dit is wel huizenmarkt zeepbel, tis niet zomaar windhandel!

 20. snorkel says:

  KoophuisXXL: Ik denk dat de koper op langere termijn wel degelijk goedkoper uit is.

  Zo zou het wel moeten zijn inderdaad. Een auto kopen (en in 30 jaar afschrijven) is ook goedkoper dan 30 jaar lang een auto huren. Dan kijk je puur naar de kosten in geld. Een auto huren heeft weer andere voordelen.

  Maar…
  – De meeste ‘huizenkopers’ kopen hun huis met geld dat ze huren van de bank. Dan is kopen van het huis misschien voordelig over een hele lange periode, maar dat voordeel raak je direct weer kwijt omdat je het GELD hebt gehuurd. Waarom denk je dat er meer één letter verschil zit tussen “RENT” en “RENTE”?
  – Een koper is nou eenmaal, juist dóór het bezit van een consumptiegoed waarvoor Jan Modaal 10 jaar moet werken, vatbaarder voor allerlei risico’s. Normaal gesproken hoeft dat niet perse probleem te zijn als alles goed blijft gaan. De afgelopen drie doldwaze decennia is bezit zelfs een enorm voordeel geweest. Nu, in de grootste crisis van de afgelopen 80 jaar, stapelen vaal van die risico’s zich op en dat kan ook heel vervelend uitpakken. Bezit is nu een blok aan je been.
  – HRA. Meer heb ik daar niet over te zeggen, iedereen hier kent mijn mening over de HRA. Iedereen met een grammetje verstand in z’n schedel ziet natuurlijk ook al lang in dat die subsidie zijn langste tijd gehad heeft.

  Dus kopen of huren? Het één is niet per sé ‘universeel beter’ dan het ander. Maar in deze tijd weet ik wel waar ik voor kies, en dat is flexibiliteit. Steeds meer kopers zijn het met mij eens overigens, maar die kunnen nu niet meer kiezen. Ik wel.

  En ik sluit voor de grap maar weer eens af met het messcherpe inzicht: WONEN IS TE DUUR IN NEDERLAND!

 21. maarten says:

  gewoon huursubsidie opheffen
  en HRA opheffen… klaar!

 22. Maria says:

  OT maar even naar Nigel kijken waarbij Frits Bolkestein ook genoemd wordt:http://biflatie.nl/

 23. maarten says:

  Het slaat nergens op dat huren duurder zou moeten zijn in principe dan kopen. Het is gewoon niet goed vergelijkbaar. Huurwoningen zijn vaan appartementen, die grootschalig gebouwd worden et cetera. Waarom sommige mensen filosofieën erop nahouden dat huren principieel duurder moet zijn dan kopen bevreemd me.

 24. Maria says:

  rubi: met die houding kun je ook beginnen, kopers die aflossen, laat me niet lachen……

  +1

 25. maarten says:

  De toekomst is huren, omdat kopen onbetaalbaar gemaakt wordt om gevestgde belangen te beschermen. Er zou een alternatief moeten zijn waarbij je na 30 jaar huur betalen eigenaar wordt van de woning.

 26. Expatter says:

  snorkel:

  En ik sluit voor de grap maar weer eens af met het messcherpe inzicht: WONEN IS TE DUUR IN NEDERLAND!

  WONEN IS VEEL TE DUUR IN NEDERLAND!!!

 27. snorkel says:

  maarten,

  Een behangafstomer kopen en in 5 jaar afschrijven is ook goedkoper dan er eentje huren voor 5 jaar. Een fiets kopen en afschrijven in 10 jaar is ook goedkoper dan er eentje huren voor 10 jaar. Maar je moet een behangafstomer kopen niet gaan vergelijken met een fiets huren inderdaad… Daarom heeft het onderzoek ook WOZ-waardes en inkomenscategorieën gebruikt om een zo ‘puur mogelijke’ vergelijking te kunnen maken.

 28. Steven says:

  Expatter,

  Die Polen waarvoor ik 7 jaar geleden een huis zocht zeiden dat ook en die keken er letterlijk met afstand naar. Die huren nu wat lulligs in Beverwijk en werken zo veel mogelijk, maar hier iets kopen… nee natuurlijk niet. In hun land is het minstens 4 keer zo goedkoop.

 29. maarten says:

  snorkel,

  Het is toch gewoon een financiering? bij huren betaal je alleen genruik en niet bezit

 30. maarten says:

  gebruik

 31. tufkaj says:

  Hee, ik heb mijn eigen tag op de zeepbel 🙂 Zie dit topic nu pas, zat nog in het oude te F5-en 🙂

 32. maarten says:

  bezit moet bij de notaris geregeld worden etc. Bezit is dus duurder dan gebruik lijkt me ook logisch

 33. tufkaj says:

  KoophuisXXL: Ik denk dat je de woonquote dan ook op langere termijn moet bekijken.

  eens, mits je 100% aflost. VEH vind 50% wel welletjes.

 34. maarten says:

  bij bezit horen ook risico’s waarvoor je je dient te verzekeren

 35. tufkaj says:

  Dawg,

  volgens mij worden afschrijvingen niet meegeteld. Heck, zelfs onderhoud werd niet meegeteld en WoON doet geen voorspellingen over toekomstige waarde bij mijn weten.

  (ik lees van boven naar beneden door dit topic heen, hoop dat ik niet al teveel dubbel zeg met anderen)

 36. maarten says:

  het is me volstrekt logisch waarom kopen duurder zou moeten zijn dan huren. Huur is eigenlijk een soort opbrengst voor de koper van zijn bezit.

 37. tufkaj says:

  Ma Ling: De rekenexercitie van Tufkaj is vindingrijk en zal gefrustreerde reacties bij de Bob Mazen en Rob Mulders onder ons oproepen.

  was het me to-taal niet om te doen 😉 heus!

  Maar idd, in 1994 was je woonquote -x%. Als je op tijd verkocht was het niet meer dan een verplichte inleg op een spaarrekening met goed rendement.

 38. tufkaj says:

  Wimmie: Verder wel leuk topic…toch?

  Ik ben zeer positief. En starter. Ik ben zó positief dat ik denk dat er nog wel 20% van de prijs af gaat.

 39. maarten says:

  moet een bibliotheekboek duurder zijn dan een boek in de winkel?

 40. tufkaj says:

  rubi: Maar de berekening om op 72,7% te komen is niet meer appels met peren vergelijken(zoals ook in het rapport beschreven staat) maar zelfs schapen met peren.

  Als het niet zo hoog was had er nu niemand een probleem met een restschuld die hij niet aan kan. Waar zou je dan op moeten uitkomen?
  De crux zit er in dat je niet weet hoe lang je blijft wonen. Maar VEH heeft identieke berekeningen gedaan in tijden van prijsstijging. Dit bericht brengen ze om hun subsidiepotjes veilig te stellen. Een beetje tegengas mag best toch 🙂

 41. snorkel says:

  maarten:
  snorkel,

  Het is toch gewoon een financiering? bij huren betaal je alleen genruik en niet bezit

  Klopt beide, maar is compleet besides the point.

  Iets financieren door extern geld in te huren is per saldo duurder dan het zelf kopen. En gebruik betalen mag duurder zijn dan bezit. Iemand anders heeft het product dat jij gebruikt namelijk gekocht. Dat van die verzekeringen heeft er ook al niks mee te maken. Een huurder betaalt die verzekeringen gewoon voor de eigenaar.

  Natuurlijk is de Nederlandse huizenmarkt zo verrot dat normale economische principes al lang niet meer opgaan. Andere huizenmarkten hebben zo weer hun eigen problemen (zoals buy-to-let, subprime, help-to-buy, speculatieve bubbles etc). 😉

 42. Beurse Beurs says:

  Als ik mijn huis (of een vergelijkbaar huis) zou moeten kopen zou ik 1000 euro per maand meer kwijt zijn aan woonlasten (onderhoud, hypotheek). Als ik dat nu elke maand een beetje verstandig beleg dan heb ik over 30 jaar toch echt meer geld over dan dat ik het huis zo kopen en aflos in 30 jaar+ meer flexibiliteit + minder stress….

  Dit rekenvoorbeeld toont ook wel aan dat huizen nog echt veel te duur zijn. Moet flink wat huurverhoging tegenaan om mij als ‘scheefhuurder’ uit te stomen.

 43. maarten says:

  snorkel,

  Het gemak waarmee jij de kosten (plus winsten) van een koper afwentelt op een huurder bevreemd mij. Want krijgt de huurder dan ook bij aflossing door de koper een huurkorting? nee toch lijkt mij in ieder geval niet. Die twee staan volledig los van elkaar, me dunkt

 44. maarten says:

  huren is namelijk ook een markt

 45. maarten says:

  De kopers nemen de risico’s en zo hoort het ook, want de kopers profiteren ook bij prijsstijging. Dat huren duurder moet zijn dan kopen is een versimpeling van de werkelijkheid. De hoogte van de huur is eerder gebaseerd op wat mensen (klanten, huurders) een redelijke huur vinden. Dat neerkijken op huurders is dan ook volstrekt misplaatst. Het zijn gewoon consumenten niets meer en niets minder

 46. snorkel says:

  maarten,

  Natuurlijk niet, want een koper moet zijn investering verdisconteren over de verwachte economische levensduur, en dan nog een premium toevoegen om de kosten voor onderhoud, evt verzekeringen, het risico dat het product kapot gaat en vervangen moet worden, etc etc. Winst op het product zelf zou ook verrekend (dus in korting gebracht op de huurprijs) moeten worden, maar normaal gesproken maak je geen winst op het bezitten van een product. Je schrijft het af in een bepaalde periode.

  Zo moeilijk is het allemaal niet hoor.

 47. Gert says:

  Een huis 45 jaar lang voor zeg gemiddeld 750 EUR per maand huren kost ruim 4 ton, dat geld zie je nooit meer terug. Op de lange termijn is kopen (onderhoud, evt waardedaling, verzekeringen, belastingen etc) altijd gunstiger.

 48. maarten says:

  snorkel,

  hoe verklaar je dan de huizen die van generatie op generatie overgaan?
  onzin.. de huurmarkt is gewoon een markt net als de Albert Cuyp, als de huur te hoog is, krijg je geen huurders, simpel zat

 49. snorkel says:

  Gert,

  Jammergenoeg is er bijna geen enkele Nederlander die zijn huis gekocht heeft. De overgrote meerderheid van de ‘kopers’ huurt geld om een huis mee te kopen. En geld huren is ook duur 😉

 50. snorkel says:

  maarten: hoe verklaar je dan de huizen die van generatie op generatie overgaan?

  Zit jij aan de baco’tje ofzo? Je gaat echt alle kanten op 😉

  maarten: als de huur te hoog is, krijg je geen huurders, simpel zat

  Heb je helemaal gelijk in, in een echte woningmarkt that is… Maar wederom compleet besides the point. Hetzelfde geldt voor kopen

 51. Julia says:

  snorkel,

  WONEN IS TE DUUR IN NEDERLAND!

  Omdat de woonlasten te hoog zijn, kunnen de meesten dus niet die nieuwe auto en niet dat grotere huis kopen Rutte!
  De VVD heeft hieraan flink bijgedragen, dacht ik zo.

  Alles wat je uitgeeft aan wonen kun je namelijk niet consumeren.
  Dat was tot 2008 wel andersom overigens.

 52. Steven says:

  Gert,

  als het 2 procent waarde daalt per jaar gaat het al niet meer op. Maar ik geef toe: Door de rijkelui de rente te laten aftrekken van hun loon blijft het lastig rekenen. Bij vette prijsdalingen is het simpel: nu effe huren

 53. Dawg says:

  maarten:
  snorkel,

  Het gemak waarmee jij de kosten (plus winsten) van een koper afwentelt op een huurder bevreemd mij. Want krijgt de huurder dan ook bij aflossing door de koper een huurkorting? nee toch lijkt mij in ieder geval niet. Die twee staan volledig los van elkaar, me dunkt

  Als ik iets koop om te verhuren wil ik in ieder geval m’n investering en de lopende kosten terugverdienen en er liefst ook nog wat aan verdienen. Lijkt me dus voor de hand liggen dat huren, gerekend over de looptijd van de hele investering dus duurder zou moeten zijn dan zelf kopen. Maar ja, je heb ook nog te maken met cyclische bewegingen van rente, inflatie, huizenprijzen, veranderingen in wetgeving en dergelijke. Niet zo gek dus dat de doorsnee koper misschien niet verder komt dan het vergelijken van de netto maandlasten van kopen en huren.

 54. Gert says:

  Zolang je aflost komt het huis langzaam naar je toe. Het kan minder waard geworden zijn dan waar je op hoopte, maar op de langere termijn is het voordeliger dan huren. Een enige postieve van huren vind ik flexibiliteit. Huren blijft geld weggooien en een huis kopen blijft een investering. Een huis schrijf je niet af in zeg 40 jaar, die behoud altijd een zekere waarde. Wel ben ik het met iedereen hier eens dat de prijzen verder moeten en zullen dalen, maar ik denk gemiddeld echt niet meer dan zeg 20%.

 55. Bug says:

  Julia:
  snorkel,

  WONEN IS TE DUUR IN NEDERLAND!

  Omdat de woonlasten te hoog zijn, kunnen de meesten dus niet die nieuwe auto en niet dat grotere huis kopen Rutte!
  De VVD heeft hieraan flink bijgedragen, dacht ik zo.

  Alles wat je uitgeeft aan wonen kun je namelijk niet consumeren.
  Dat was tot 2008 wel andersom overigens.

  Waarom voel je je aangesproken. Die boodschap is niet voor ons maar voor de woco managers en de mensen in de financiele sector na het verkrijgen van hun welverdiende bonus.

 56. maarten says:

  Dawg,

  je moet altijd verder kijken dan je neus lang is

 57. snorkel says:

  Gert,

  Gert, de meeste kopers in Nederland zijn geen kopers. Ze huren geld, waarover ze rente betalen, om dat geld uit te geven aan een huis.

  Een huis dat 40 jaar lang niet wordt onderhouden komt inderdaad naar je toe. Zodra je de voordeur opendoet stort het boven op je hoofd in 😉

  Huizenprijzen kunnen (zoals nu) véél harder dalen (+ alle gedwongen investeringen + belastingen) dan de kosten om hetzelfde huis te huren. Dan kun je dus beter even wachten met kopen tot de prijsdalingen voorbij zijn.

  Begrijp me goed, kopen onder de juiste omstandigheden kan wel degelijk een slimme Z zijn. Maar nu even niet zo…

  Dawg: Maar ja, je heb ook nog te maken met cyclische bewegingen van rente, inflatie, huizenprijzen, veranderingen in wetgeving en dergelijke. Niet zo gek dus dat de doorsnee koper misschien niet verder komt dan het vergelijken van de netto maandlasten van kopen en huren.

  En het feit dat we al drie doldwaze decennia geen huizenmarkt meer kennen 😉

 58. tufkaj says:

  Gert,

  uiteindelijk wil ik ook een huis kopen en 100% aflossen. Als je echter iets koopt voor 5 jaar en niet voor 30-40 jaar zijn er hele andere mechanismen waar je rekening mee moet houden.

 59. Dawg says:

  Gert:
  Een huis 45 jaar lang voor zeg gemiddeld 750 EUR per maand huren kost ruim 4 ton, dat geld zie je nooit meer terug. Op de lange termijn is kopen (onderhoud, evt waardedaling, verzekeringen, belastingen etc) altijd gunstiger.

  Die vergelijking gaat wel een beetje mank,hoor. De contante waarde van 45 jaar lang iedere maand 750 aan huur betalen is 220.000 euro. Als je afziet van andere kosten, opbrengsten en risico’s is huren duurder als je voor minder dan 220.000 een huis kan kopen dat vergelijkbaar is met je huurhut.

 60. maarten says:

  Dawg,

  in mijn geval zit ik dertig jaar vast in dit 30 vierkante meter appartement in de bijlmer, bij kopen dan.

 61. Dawg says:

  Toevoeging @57Dawg

  Uitgaande van 0,25% rente per maand, de rentevoet die meestal genoemd wordt als delange termijn reele rente.

 62. Dawg says:

  maarten,

  Woon je soms in de Bijlmerbajes?

 63. maarten says:

  Dawg,

  en ik ben niet de enige… erg he in deze perfecte wereld van white picket fence

 64. maarten says:

  (voor de goede orde, ik zit niet in de bajes, ik heb zelfs geen electronische enkelband)

 65. Dawg says:

  Julia,

  Dertig jaar loonmatiging en ondertussen steeds hoger oplopende vaste lasten, waaronder woonlasten, konden een tijdlang worden opgevangen door toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en steeds meer lenen. Nu is de rek er uit.

  Rutte en eigenlijk de hele conservatieve hap staan met hun rug naar de toekomst als ze denken met ‘hervormingen van de arbeidsmarkt’ (dat is: jij moet harder en langer werken voor minder geld)de citroen nog even verder uit te kunnen persen.

 66. Maria says:

  Dawg:
  Julia,

  Dertig jaar loonmatiging en ondertussen steeds hoger oplopende vaste lasten, waaronder woonlasten, konden een tijdlang worden opgevangen door toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en steeds meer lenen. Nu is de rek er uit.

  Rutte en eigenlijk de hele conservatieve hap staan met hunrug naar de toekomst als ze denken met ‘hervormingen van de arbeidsmarkt’ (dat is: jij moet harder en langer werken voor minder geld)de citroen nog even verder uit te kunnen persen.

  +1

 67. Frans says:

  Gert: Op de lange termijn is kopen (onderhoud, evt waardedaling, verzekeringen, belastingen etc) altijd gunstiger.

  Dat moet je zeggen tegen alle mensen die nu zonder huis en met restschuld zitten, en tegen al die mensen die er nog bij gaan komen…

 68. Frans says:

  Maria: +1

  Hee Maria! 🙂
  +1

 69. KoophuisXXL says:

  Gekke gerritje: KoophuisXXL,

  Als die huurder 30 jaar spaart in plaats van een koper die aflost heeft de huurder een smak geld.De koper daarentegen heeft dat niet maar wel kans op een waardeloos huis die zo verouderd is dat niemand er heil in ziet.

  Zoals ik het zie zijn de maandelijkse lasten gelijk, de aflossende koper en huurder.
  Bij hetzelfde salaris kun je dus evenveel sparen.

  Na 30 jaar heeft de koper lage woonlasten en betaald de huurder een huur die 30 x 3% gestegen is.

  De koper kan zijn kot verkopen ook al heeft het kot nog maar 80% van de waarde van 30 jaar geleden. De huurder heeft niets.

  Wie weet heeft het kot dan een waarde in D-Mark of Neuro.. whatever
  Wat zijn de spaarcentjes dan nog waard?

  Dan nog onze regering, het heeft er alle schijn van dat de prijzen koste wat het kost op peil gehouden moeten worden, ik denk dat de Trol hier wat dat betreft niet ver naast zit.
  De huurder wordt te grazen genomen ten gunste van de koper en het financieele systeem.

  Dus in hoeverre is DE woonquote relevant?

 70. Frans says:

  Nigel Farage speech met referentie naar Frits Bolkenstein.
  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-17/farage-unleashed-you-are-common-criminals

 71. KoophuisXXL says:

  Tsja, waardeloos en verouderd huis? bij goed onderhoud gaat een kotje een aardig poosje mee.. langer dan je eigen levensverwachting.

 72. Maria says:

  Frans,

  Had ik al gepost op 22!!
  Staat ook bij Twitter aan de linkerzijde!

  Hoop nog altijd op een zeiltocht met Frans en Nigel Farage!

 73. Frans says:

  Maria:
  Frans,

  Had ik al gepost op 22!!
  Staat ook bij Twitter aan de linkerzijde!

  Hoop nog altijd op een zeiltocht met Frans en Nigel Farage!

  Ah! Dat had ik niet gezien, de hele dag weer druk en pas nu even tijd om wat te lezen en te posten.

  Als jij Farage regelt, dan zorg ik dat de boot geboend en zeilklaar ligt…

 74. Maria says:

  Frans: Ah! Dat had ik niet gezien, de hele dag weer druk en pas nu even tijd om wat te lezen en te posten.

  Als jij Farage regelt, dan zorg ik dat de boot geboend en zeilklaar ligt…

  Ik ga mijn best doen, wie weet!!

 75. Frans says:

  Hier een paar plaatjes: de eerste in Noorwegen door een vreemde op de plaat vastgelegd: met het AIS (automatic indentification system) is dit dat op het internet te plaatsen gekoppeld met de naam van de boot en het MMSI indentificatie nummer.
  (staande man bij de giek is de instructeur)
  http://www.marinetraffic.com/ais/nl/showallphotos.aspx?mmsi=244620551#top_photo

 76. KoophuisXXL says:

  Uiteraard lenen ENN terugbetalen!

  Dat mensen van de bank huren noem ik geen kopers, dat mensen het schip ingegaan zijn als bankhuurders is triest. De waarschuwing “lenen kost geld” is helaas veel te laat gekomen.
  En niet alleen laag opgeleiden zijn bankhuurders.. integendeel!

 77. Maria says:

  Mooie boot Frans, super!

  Maar, wees eerlijk, we zouden met Farage toch zelfs in een half zinkende kano stappen!

  Farage is het eerste doel, boot komt, al moeten we watertrappelen! Per slot van rekening hebben we zo ook ons A-diploma gehaald!

 78. KoophuisXXL says:

  Heb je je goud op je boot liggen Frans?

  Handig je identiteit op AIS…

 79. Maria says:

  KoophuisXXL,

  Sterk dat je zegt: het schip in gaan, tussen deze twee posten door, maar je hebt wel gelijk!

  Net zoals de waarschuwing “lenen kost geld” te laat is gekomen is de 3 dagen bedenktijd bij het tekenen van een koopakte ook te laat gekomen.

  Eigenlijk tekent het onze politieke overheid, signalen uit de samenleving worden besproken bij de borreltafel, op verjaardagen in die samenleving en komen altijd te laat bij de beleidsbeslissers!

  Voor- en nadelen van alle overheidsbesluiten worden concreet gemaakt bij de koffie en de borrel!
  Hoe het maximale rendement te behalen van een PGB?

  Ik heb het vandaag weer vernomen van onze “klussenman”, geen klein bier hoor, we praten over duizenden euro”tjes.

  En weet u nog, de overheid dat ben jij!

  Ik dwaal weer af, maar de boodschap blijft: de overheid: dat ben jij!

  Ook het geneuzel in de 2e Kamer, het verdonkermanen van PGB’s, de fraude met de huursubsidie, de vervalste looninkomsten voor het verkrijgen van een hypotheek, het vervalste adres voor je zoon of dochter t.b.v. een hoger inkomen inzake de studiefinanciering, de overheid dat ben jij!!

 80. bankschroef says:

  @75 en zo is het: ‘de oer hollandsche VOC mentaliteit’; lekker pakken wat je pakken kan en dan eventjes de andere kant opkijken, links lullen rechts vullen.
  Wanneer zal de bankslavernij worden afgeschaft?
  De overheid dat ben jij, leuke hoed, maar doorgaans te dom dus. Afschaffen die poppenkastdemocratie.

 81. Gert says:

  Minimaal 10% uit eigen zak betalen, keurig aflossen in 30 -40 jaar, niet te duur kopen, niet op korte termijn willen verhuizen, niet gaan scheiden en kopen is ook nu een goede keuze.

 82. KoophuisXXL says:

  Ik meen dat begin jaren negentig de Postbank stuntte met een speciale “studenten rekening” want even rood staan is wel handig als student! Dit was lang voordat Leen van Frisia ten tonele verscheen.

  De financieele eigen-verantwoordelijkheid is jarenlang stelselmatig weggegumd. MET medewerking van de DNB en regering.

  Er zijn maar weinigen die met boerenverstand naar dit fenomeen keken en hun verantwoording wel namen.
  Gestemd wordt er naar het eigen belang, helaas door de meerderheid. Ja dus inderdaad de overheid dat ben jij.

 83. Frans says:

  @! Maria: tja, Farage: ik bewonder omdat hij de enige is die een weergeluid laat horen in de EU. Stel dat dit “probleem” zou zijn opgelost, dan is ie misschien leuk voor in de kroeg, maar of hij verder zou aansluiten bij mijn (politieke) ideeen? Ik geloof van niet, maar dat is geenszinds een diskwalificatie.

 84. ll says:

  Tufkaj, tja dat onderhoud en de VEH, dat is heel verwonderlijk.

  VEH heeft het ‘kostenplaatje onderhoud’ goed verstopt ergens op de website, was ook tot voor kort niet belangrijk, want de VEH ging er van uit dat onderhoud van de woning werd geleend! Want de woning steeg alleen maar in waarde.

  Nu dit lenen niet meer kan ( ivm daling huizenprijzen ipv waardestijging ), komt het onderhoud bij het lastenplaatje op, en dan wordt het hele verhaal héél anders, klopt als een bus……….

  Eigenlijk was onderhoud buiten de huishoudbalans gestopt, een soort van huishoud SPV met bijbehorende lening, maar bij waardedaling moet het nu weer op de balans……. 🙂 , zoals bijna met alles in tijden van depressie…..

 85. snorkel says:

  ll,

  Goh, wat een verrassing… NOT! 😉

  Overigens niet eens zo onterecht dat hypotheekgevers hiervoor opdraaien. Ze hebben ook drie doldwaze decennia lang geprofiteerd van te veel en te gemakkelijk krediet.

  Overigens draai ik, als huurder, er ook voor op hoor. Ik krijg veel te weinig rente op mijn spaarrekeningen.

 86. snorkel says:

  ll,

  Overigens bijna aandoenlijk hoe de gemiddelde Telegraafrageerder nog steeds de omvang van de problemen niet kan bevatten, en denkt dat “ze de bonussen maar af moeten schaffen”. Alsof een druppel op een gloeiend plaat ook maar enig effect zal hebben. Wel leuk voor de PR (zie actie Rabo-bestuur), maar die paar miljoen zet natuurlijk geen zoden aan de dijk

 87. Floor says:

  Dawg: Dertig jaar loonmatiging en ondertussen steeds hoger oplopende vaste lasten, waaronder woonlasten, konden een tijdlang worden opgevangen door toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en steeds meer lenen. Nu is de rek er uit.

  Triootjes vormen? Is ooit de eerste opmerking geweest die ik hier jaren geleden plaatste.

 88. Gekke Nelly says:

  Vereniging Eigen Huis: Ga huren!
  Alsof er zoveel huurwoningen zijn we gaan terug naar vroegere tijden,kinderen trouwen bij hun ouders in en blijven daar nog jaren wonen…Door de grote onzekerheid om aan een vaste baan te kunnen komen en te behouden de ontslagversoepeling draagt daar zeker niet bij om in deze tijden een woning te kopen.

 89. Philippulus says:

  slimme gerrit:
  ctrl+F en ‘nhz’ levert laatste tijd weinig resultaat op in de comments. ik mis hem.

  Ik mis mijn dagelijkse boer-met-kiespijn-lach ook 🙂

  Tufkaj, zijn bij de totale woonlasten ook de kosten-koper (bij gem. om de 7 jaar verhuizen toch 3 x (+/-)5% extra) meegenomen?

  Denk trouwens dat “door de bank genomen”(hier in de betekenis van: gemiddeld) huren en kopen even duur(!) zijn, het instapmoment, daar zit (voor mij) de crux.

 90. snorkel says:

  De Pessimist,

  Als je werkeloos raakt moet je toch juist dat nieuwe huis kopen? En die nieuwe auto? Neem toch dat beetje risico! Samen kunnen we het CPB verslaan en dan kunnen de extra bezuinigingen in Augustus misschien wel achterwege blijven.

 91. HNK says:

  De Pessimist: Vergeet elk hoop maar op prijs stijging

  Inderdaad de werkeloosheid is fors aan het oplopen onderin het pers bericht staat ook nog eens dit:

  “In maart werden er 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 duizend beëindigd. Er werden 22 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in februari. Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel t.o.v. een maand geleden als t.o.v. een jaar geleden toegenomen.”

  Meer dan de helft van de WW uitkeringen die worden beëindigd zijn dus zonder werkhervatting…

 92. De Pessimist says:

  De Pessimist:
  cbs.nl/nl-NL/menu/…2013/2013-026-pb.htm
  Vergeet elk hoop maar op prijs stijging

  Ik zie het er nu wel van komen dat gewone gezinnen die in een uitkering komen in hun koop huis mogen blijven onder speciale voorwaarden.
  Het speculeren met geleend geld en kinderen als schild voor wanneer het fout gaat heeft gewerkt.
  Voor de toekomst zou het zeer wenselijk zijn wanneer huizenbezit weer gewoon een status symbool van rijkdom en onaantastbaarheid zou zijn en dat het ook wat mag kosten om daar mee te pronken.
  Niet het kapitaalistje spelen voor de gewone man daar is wonen niet voor bedoeld.

 93. HNK says:

  De Pessimist: Ik zie het er nu wel van komen dat gewone gezinnen die in een uitkering komen in hun koop huis mogen blijven onder speciale voorwaarden.

  Dat gebeurd natuurlijk ook al, de vraag is of je die gezinnen helpt of dat het uitstel van een nog grote executie is. Het grootste probleem is dat die gezinnen geen kant op kunnen, het huidige koophuis is dan te duur en op de betaalbare huurmarkt kunnen ze niks krijgen terwijl de onderwaarde groeit.

 94. erik(trol) says:

  Conclusie, je kan beter in een koophut naar de klote gaan dan in een huurhut. In een huurhut wordt je er uit geflikkerd, in een koophut mag je gewoon blijven zitten(ff paar jaartjes geen rente aflossen etc).

 95. snorkel says:

  erik(trol),

  Alleen gaan kopers veel vaker naar de klote dan huurders, zie vorige topic

 96. Nico de Geit says:

  ll:
  Huiseigenaren zijn het haasje……

  telegraaf.nl/overg…r_bankbuffers__.html

  “De rekening van de kredietcrisis komt zo dus voor een flink deel op het bord van de woningbezitter”

  Ze bedoelen leenslaven, mensen die hun huis hebben betaald worden (nog) niet geplukt.

 97. HNK says:

  snorkel: je gewoon blijven zitten(ff paar jaartjes geen rente aflossen etc).

  Quid pro quo, dat blijft allemaal doorlopen echter de achterstand wordt voor een periode gedoogd, maar de rekening blijft groeien.

 98. afisom says:

  erik(trol),

  Geniaal hoe Erik steeds weer de mensen uitdaagt! Ben benieuwd naar de reacties deze keer 😀

 99. De Pessimist says:

  erik(trol):
  Conclusie, je kan beter in een koophut naar de klote gaan dan in een huurhut. In een huurhut wordt je er uit geflikkerd, in een koophut mag je gewoon blijven zitten(ff paar jaartjes geen rente aflossen etc).

  Erik ik heb als kind mogen meemaken dat mijn moeder dreigde het huis te moeten opgeven (zonder rest schuld 1/3 eigen geld) omdat de rente naar 11% ging ik kan je verzekeren dat het geen leuke ervaring voor kinderen is en er flink inhakt laat staan dat je als kind door krijgt dat je ouders ook nog eens failliet gaan.Een ziek systeem maakt zieke burgers

 100. Nico de Geit says:

  erik(trol): Conclusie, je kan beter in een koophut naar de klote gaan dan in een huurhut. In een huurhut wordt je er uit geflikkerd, in een koophut mag je gewoon blijven zitten

  Een huurhut is snel weer verhuurd, een koophut raken ze aan de straatstenen niet kwijt.

  Oplossing: vrijkomende koophutten verhuren.

 101. snorkel says:

  afisom,

  Erik is eigenlijk heel geraffineerd bezig hogehuizenprijzenminnend Nederland te ondermijnen. Want:

  The most perfidious way of harming a cause consists of defending it deliberately with faulty arguments – Friedrich Nietzsche

  En daar helpen wij hem graag een handje mee natuurlijk 😉

 102. Nico de Geit says:

  ll:
  Hypotheek van 13 miljoen bij SNS en failliet……

  vastgoedmarkt.nl/n…k-failliet-verklaard

  Het is een soort stoelendans: als de muziek stopt is het over. Velen dachten dat de muziek altijd zou blijven spelen.

  Iets wat je wilt houden moet je niet met geleend geld kopen.

 103. ll says:

  NL is het haasje ?

  The Netherlands Becomes Next Casualty of the Eurozone Crisis

  http://www.business2community.com/finance/the-netherlands-becomes-next-casualty-of-the-eurozone-crisis-0458581

 104. Claude says:

  Sterke opleving gemiddelde hypotheeksom maart 2013: http://www.kadaster.nl/web/pagina/Vastgoed-Dashboard.htm : van 248k naar 254k.

 105. Claude says:

  Claude:
  Sterke opleving gemiddelde hypotheeksom maart 2013: kadaster.nl/web/pa…stgoed-Dashboard.htm : van 248k naar 254k.

  Maar komt ook door het type verkopen:

  “Vergeleken met maart vorig jaar zien we een daling van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij de woningtypen 2-onder-1-kap (-0,5%), appartementen (-3,9%) en tussenwoningen (-4,7%). Vrijstaande woningen en hoekwoningen stijgen met respectievelijk 4,3% en 6,1%. Ten opzichte van de vorige maand, februari 2013, is er overal een stijging te zien. De toename is hier het hoogste bij vrijstaande woningen met 33,8%. Bij appartementen is de stijging het minst groot met 6,7%.”

  Dit zal wel het bescheiden huizentreintje zijn van de december 2012-verkopen.

 106. erik(trol) says:

  Ik was van de week in gesprek bij de woningcorperatie waar ik voorheen een woning huurde. Dit in verband de overname die nog in het huis zat en de formulieren die getekend moesten worden daarvoor. Het was een trieste aangelegenheid, de vestiging werd net als nog een paar andere opgeheven zodat alles vanuit 1 kantoor goedkoper kon worden uitgevoerd, tientallen ontslagen, ongemotiveerde mensen achter de balie, ramen dik onder het stof, planken uit de vloer…..etc etc. Dacht gelijk aan al die mooie nieuwbouw huurhuisjes die er over 10 jaar ook zo bij staan, geld voor onderhoud is er immers straks helemaal niet meer, laat staan renovatie. Nieuwe CV ketel…..nu maar even niet meneer, probeert u het volgend jaar nog is, en so on. Vind overigens die hele discussie over het onderhoud van een koopwoning t.o.v een huurwoning ook onzin. Ook in een huurwoning is heel veel onderhoud gewoon voor eigen kosten, keuken van zeer matige kwaliteit laat men rustig 20 jaar staan, echt niet fijn koken en zo zijn er tal van zaken die ook voor eigen rekening komen in een huurwoning.

 107. Bor de Wolf says:

  Claude,

  Meer vrijstaande huizen verkocht, las ik. Ik kijk er van op.

 108. snorkel says:

  Bor de Wolf,

  Ik had een klein ‘doorstroomeffectje’ wel verwacht. En mensen die niet te veel cash op de bank willen laten staan. Denk niet dat dat effect heel lang gaat aanhouden.

 109. erik(trol) says:

  Weer een prachtig 3-kamer portiekflatje van de hand gegaan…..zag ik daar recent niet wat opmerkingen over??

  http://www.funda.nl/koop/voorburg/appartement-48587556-johan-david-zocherstraat-88/

 110. Nothus says:

  Nothus constateert in het hogere segment van de Noordelijke randstad dat sinds deze week de nieuwe huisjes toch al snel 20 procent lager geprijst zijn de identieke overburen. Zou het dan toch?

  Er verkocht in deze categorie overigens ook al niets meer, na een kleine opleving (2 transacties in een lijst van 100) even voor de open huizendag.

 111. snorkel says:

  Zo, dus de hypotheekrente en bedrijfskredietrente zijn al sinds 2003 (10 jaar!) vrij constant (tussen de 4% en max 6% – anno 2013 zelfs aan de bodem van dat spectrum) en zeer laag in historisch perspectief. http://oi46.tinypic.com/2s9cgvk.jpg

  En toch staat half NL onder water en vallen de bedrijven bij bosjes om. Wat klopt er niet?

 112. peter z says:

  erik(trol):
  Weer een prachtig 3-kamer portiekflatje van de hand gegaan…..zag ik daar recent niet wat opmerkingen over??

  funda.nl/koop/voor…vid-zocherstraat-88/

  mooi wijk is daar, hoop dat ze geen mooi uitzicht over N44 zullen krijgen;

 113. erik(trol) says:

  Nothus, de prijzen van de nieuwe woningen die nu worden aangeboden liggen lager klopt! Nou nog de oude meuk van de markt af en we hebben een normale markt met een aanbod van ongeveer 100.000 overgebleven woningen die weer gewoon verkocht worden per jaar. Dus die 160.000 andere huisjes pleur op en we hebben weer een normale markt met natuurlijk minder transactie’s dan voor 2008 maar met nieuwe prijzen. Iedereen blij toch???….behalve dan die in een onverkoopbare hypotheek wonen.

 114. ll says:

  erik(trol): .behalve dan die in een onverkoopbare hypotheek wonen.

  Proest

  Rente is te hoog, banken willen niet nog meer hypotheken verkopen. Alles staat dus stil.
  Onverkoopbare hypotheken en geen nieuwe hypotheken, raar landje, wil geen huizenhandel meer. 😉
  Instorten is voorlopig uitgesteld ? ……
  Cash is king.

  http://www.rtl.nl/xl/#/u/4d1f7eab-8926-437d-ab4e-e7acaab0d448/

 115. ll says:

  ll: Instorten is voorlopig uitgesteld ?

  Toch een georkestreerde crash ( Nothus ), zo werkt het dus …….

  Trouwens, die 0.7% extra rente betekent ook weer 1.6 miljard extra HRA voor de staat. Dat is dus in drie jaar 4.8 miljard aan extra aftrek.

  Die had toch beter gebruikt kunnen worden, lijkt me……..

 116. snorkel says:

  Hogehuizenprijzenminnend Nederland heeft haar hoop gevestigd op het duurder worden van huren. PDF-alert: http://www.vastgoedkennis.nl/docs/publicaties/ASRE_Research_paper_%2013_09_kopen_huren_omslagpunt.pdf
  Alsmede Amsterdam School of Real Estate-alert 😉

  De woonlasten van het kopen komen steeds dichter bij de woonlasten in de huursector.

  Als kopen voldoende aantrekkelijk is ten opzichte van huren zullen meer starters weer voor de koopsector kiezen.

  0) Huh, is kopen nou wel of niet duurder dan huren? Als wél, dan hebben de heren makelaars en andere belanghebbenden ons dus twee decennia voorgelogen. Waarom zouden we ze dan nu wel geloven?
  1) Ik dacht trouwens dat de huren aan het dalen waren? http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-07-2010/huurprijzen-vrije-sector-verder-gedaald/
  2) Dat je geen vaste baan hebt en geen hypotheek kan krijgen maakt verder ook niet uit joh
  3) Welke waardedaling? Een huis is de beste investering die je kunt doen. Slapend rijk worden! Ik zie een groen waas van herstel voor m’n ogen. Laten we nu toch vooral meer risico nemen!

 117. Steven says:

  ll: Die had toch beter gebruikt kunnen worden, lijkt me……..

  Ja dat denk ik ook steeds. Die HRA heeft er alleen maar voor gezorgd dat men nog meer in de min staat voor hetzelfde. En dan niet voor leuke kleine bedrijfjes die wat doen, maar gewoon voor wat statische vierkante meters. En dan het meeste nog in energie verslindende huizen voor mensen die het best zelf kunnen betalen. Maar er iets aan doen? nee dat niet… ;(

 118. hj says:

  iets met rutte, het kopen van een huis, en kroegbezoek:

  http://www.youtube.com/watch?v=UOi4gnH_u7U

  vat u ‘m?

 119. Dawg says:

  snorkel,

  Op de laatste bladzijde van het rapport:

  ‘De activiteiten van de Amsterdam School of Real Estate zijn mede mogelijk dankzij de financiële steun van de Stichting voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Vastgoedkunde (SWOOV’

  Dan volgt een lijst met meer dan 100 sponsors die allemaal ‘iets’ met vastgoed doen.

 120. Steven says:

  Dawg,

  en de laatste zin:

  “Concluderend kan gesteld worden dat de koopsector voor een groeiende groep starters een aantrekkelijk alternatief gaat worden ten opzichte van huren. De woonlasten in de huursector stijgen door, terwijl de woonlasten in de koopsector flink gedaald zijn. Als gevolg van de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhoging zal zeker voor de hogere inkomensgroepen kopen fors aantrekkelijker worden, in ieder geval in termen van de maandlasten.”

  oh ok. ze zijn dus nog steeds gek. 😉

 121. Dawg says:

  Steven,

  Gek, misschien. Maar vooral crimineel. Met vertakkingen in de politiek.

 122. Belletje says:

  De huren stijgen toch alleen in de sociale sector? In de vrije sector blijven de huren gelijk of dalen ze.

  e afgelopen jaren aardig de hand op de knip heeft gehad

 123. Dawg says:

  Belletje,

  Dat bedoel ik dus o.a. met vertakkingen naar de politiek.

 124. tufkaj says:

  Ter illustratie bij dit topic even een update van deze berekening: http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-08-2012/80-jongeren-koopt-zeker-geen-huis/#comment-110502

  Hoe zou het nu zijn met de hoofdpersoon uit dit filmpje die de admin op youtube heeft gezet? http://www.youtube.com/watch?v=Eu_eQHtLwhM&feature=relmfu

  Stel, hij kocht in 2009 het appartement voor 172K. PBK op dat moment voor Amersfoort 112,6. PBK in Amersfoort nu 99,1 (2012Q4, wordt nu niet meer gepubliceerd?).
  Zijn huis is dan nu nog 172 / 112,6 * 99,1 = 151.400 waard. Hij moest volgens het filmpje 10% kk betalen dus hij heeft een hypotheek van 190.000 euro geheel aflossingsvrij.
  In de afgelopen drie en half jaar heeft hij 600 * 12 * 3,5 = 25.200 rente betaald.

  Ik en andere belastingbetalers subsidieerden hem voor 12*3,5*270 = 11.340 euro.

  Als hij nu de vrouw van zijn dromen heeft ontmoet en wil verhuizen heeft dit avontuur hem 25.200+ 38.600 (restschuld) gekost. Die 38.600 restschuld kan hij niet aftikken dus de lening gaat nog veel meer (makkelijk 150/mnd) kosten, maar goed. Hij is zo’n 64K kwijt. En de staat betaalde zo’n 11K mee.

  Maandlasten: (190000-(172000 / 112,6 * 99,1)+ 25200)/(3,5*12) = 1.520 euro. Van de VEH leerden we uit bovenstaande dat daar nog eens 300 euro bijgerekend dienen te worden (wat ik betwijfel).
  Maandlasten als we dat wél meetellen en ook meetellen wat de staat hem heeft gesubsidieerd: 2.090 euro. Al met al een veel betere keuze dan de 1120 euro voor het veel ruimere huur-appartement.

  Overigens – bij een prijsdaling van 2.6% in de genoemde periode had hij in de 3,5 jaar ongeveer break even gehaald t.o.v de huurwoning (hoewel die ‘inclusief’ is volgens het filmpje, wat me vreemd lijkt).

 125. tufkaj says:

  tufkaj,

  Overigens dient bij deze berekening wel te worden opgemerkt dat de jongen uit het filmpje misschien 25 a 30 is en dus nog niet genoeg wachttijd heeft op kunnen bouwen voor een sociale huurwoning + niet genoeg verdient om de huur van 1100 te mogen aanvaarden (4400 bruto/mnd).

 126. maarten says:

  tufkaj,

  De maatschappij is volstrekt krankjorum geworden! en dat op aanraden van de premier Rutte

 127. snorkel says:

  maarten,

  Rennen naar de Media Mark! Kopen, kopen, kopen!

 128. maarten says:

  snorkel,

  Of is het crimineel zoals Dawg stelt?

 129. maarten says:

  nu op Canvas, een interessante docu over de verwevenheid van politiek en business in Italie

 130. maarten says:

  een straffe…

 131. maarten says:

  your dollars cant buy life…

 132. Frans says:

  maarten:
  nu op Canvas, een interessante docu over de verwevenheid van politiek en business in Italie

  Had ik dit hier al eens gezegd? Corporate fascism?

 133. Stoelgang says:

  erik(trol):
  Conclusie, je kan beter in een koophut naar de klote gaan dan in een huurhut. In een huurhut wordt je er uit geflikkerd, in een koophut mag je gewoon blijven zitten(ff paar jaartjes geen rente aflossen etc).

  Erik, jij als ultieme contra-indicator bent de vleesgeworden bevestiging van het bestaansrecht van dit mooie blog. En niet te vergeten mijn grootste motivering om geen huis te kopen. En wat jou betreft: zalig zijn de onwetenden 😉

  Wat denk je dat de exponentieel stijgende werkloosheid voor de prijsvorming van koophutten gaat betekenen? Enig idee?

 134. Frans says:

  Zie een vorig artikel hier over de VVD lobyisten: had ik hier ook al eens de term VVD = bankhoeren laten vallen? hahaha!

 135. Stoelgang says:

  snorkel:
  afisom,

  Erik is eigenlijk heel geraffineerd bezig hogehuizenprijzenminnend Nederland te ondermijnen. Want:

  En daar helpen wij hem graag een handje mee natuurlijk

  Snorkel, chappeau 😀

 136. Frans says:

  maarten:
  nu op Canvas, een interessante docu over de verwevenheid van politiek en business in Italie

  Wanneer komt dezelfe documentaire maar dan over Nederland? Staat er al een datum vast?
  (Sorry, maar ik kijk geen TV)

 137. maria says:

  Frans:
  Zie een vorig artikel hier over de VVD lobyisten: had ik hier ook al eens de term VVD = bankhoeren laten vallen? hahaha!

  Meerdere keren hoor!

 138. maria says:

  erik(trol):
  Conclusie, je kan beter in een koophut naar de klote gaan dan in een huurhut. In een huurhut wordt je er uit geflikkerd, in een koophut mag je gewoon blijven zitten(ff paar jaartjes geen rente aflossen etc).

  En toch heeft Erik(trol) hier een kern van waarheid geraakt.
  Als de markt haar werk zou doen en de banken niet zouden pappen en nathouden (weet u wel: “slechte heelmeesters, stinkende wonden”)waren er veel meer executieveilingen en huisuitzettingen geweest dan tot nu toe het geval is.

  Maar er moet natuurlijk over balansen worden nagedacht en hoe toch zo lang mogelijk een prijs in stand te houden, tjaa.

  In dat geval heeft Eric groot gelijk, beter in een koophut (nou ja koop?) dan in een huurhut!

 139. Kamikaze Koper says:

  Stoelgang: Erik, jij als ultieme contra-indicator bent de vleesgeworden bevestiging van het bestaansrecht van dit mooie blog. En niet te vergeten mijn grootste motivering om geen huis te kopen. En wat jou betreft: zalig zijn de onwetenden

  Wat denk je dat de exponentieel stijgende werkloosheid voor de prijsvorming van koophutten gaat betekenen? Enig idee?

  Als Erik met plezier in zijn woning met recent aangebrachte dakkapel woont en hij kan de lasten dragen, dan zal het hem toch aan zijn anus oxyderen wat er met de prijsvorming van de huizen gebeurt?

  Ok, achteraf kun je zeggen dat hij wellicht met minder geld een mooier / groter huis kon kopen, maar achteraf kijk je een koe in zijn kont.

 140. Draaikont says:

  Ik zit in een huurhut. Boeit niet eens zoveel of het goedkoper of duurder is. Het is het enige dat kan.

 141. Nothus says:

  Is Nothus de enige die de parallel met begin jaren tachtig nu met de dag sterker ziet worden?

  Eerste dip veel geschreeuw, maar gedempt door oplopende overheidsschulden, tweede dip met sterk oplopende werkloosheid gevolgd door klappen van huizenmarkt. Alleen de rente is (nog) anders, maar, a la japan, dat hoeft niet doorslaggevend te zijn.

 142. azijnseikerT says:

  @150.Kamikaze Koper

  Het voordeel is wel dat hij tot dat moment in ieder geval lekker in zijn eigen huis woont. Voor mijn sector zijn er geen huurhuizen. Wachten is uiteraard het beste. Maar tot die tijd heb ik geen “vaste” plek. Voor sommige mensen is dat best belangrijk.

 143. snorkel says:

  Kamikaze Koper: Als Erik met plezier in zijn woning met recent aangebrachte dakkapel woont en hij kan de lasten dragen, dan zal het hem toch aan zijn anus oxyderen wat er met de prijsvorming van de huizen gebeurt?

  Ik zag laatst iets over “onderwaarde” op de TV. Ik weet niet zo goed wat het is, maar het schijnt dat een mevrouw, die nota bene haar handtekening er niet voor gezet had, er toch wel behoorlijke last van had. En de bank wilde het niet eens vergoeden!

 144. De Pessimist says:

  Nothus: Is Nothus de enige die de parallel met begin jaren tachtig nu met de dag sterker ziet worden?

  Ik zou nou net alles anders.
  Toen stonden de grootte bedrijven op instorten en was er innovatie van af de onderkant nu is klein bedrijf en de burger die aan het omvallen zijn .toen was de belasting druk te progressief nu te conservatief.Toen was de export ingestort nu is het de interne markt. Toen inflatie nu deflatie.

 145. Kamikaze koper says:

  snorkel: Ik zag laatst iets over “onderwaarde” op de TV. Ik weet niet zo goed wat het is, maar het schijnt dat een mevrouw, die nota bene haar handtekening er niet voor gezet had, er toch wel behoorlijke last van had. En de bank wilde het niet eens vergoeden!

  Ja, maar een kleine nuance is dat Erik de lasten wel lijkt te kunnen dragen, dus de mogelijk komende (fictieve)onderwaarde is voor hem (nog)niet relevant, voor de dame op de verrekijk lijken de zaken me anders te liggen.

  Onderwaarde (heeft u daar het adres en telefoonnummer van?)lijkt me vooral vervelend voor diegenen die in 2008 een huis hebben gekocht met 8% kk

  Anno 2013 is het onderpand zeer dikwijls minder waard dan de lening en ik ben zeer benieuwd hoe de mensenvrienden van banken hiermee om zullen gaan.

  Wellicht helpt consumentenman / vakantieman / leenman Frits Bom ze uit de brand?

 146. lorenzo says:

  snorkel: En de bank wilde het niet eens vergoeden!

  ..en of dat een uitgemaakte zaak is zullen we nog gaan bezien . Dit is te makkelijk .

 147. Keesje says:

  maarten:
  moet een bibliotheekboek duurder zijn dan een boek in de winkel?

  Wel als je het boek permanent aan het doorbladeren bent 😉

 148. Michel says:

  KoophuisXXL:
  Tsja, waardeloos en verouderd huis? bij goed onderhoud gaat een kotje een aardig poosje mee.. langer dan je eigen levensverwachting.

  Woningen kunnen lang meegaan, met op zijn tijd klein onderhoud (Schilderen e.d.)! Plus af en toe een complete renovatie om het woongenot naar de huidige maatstaven te verheffen.
  Ik ken woningen uit 1880 die beter in hun vel zitten dan de nieuwbouwkneusjes gebouwd op een Vinex park uit 2008.

 149. Keesje says:

  Michel,

  Precies, en nog altijd: Lokatie, lokatie, lokatie. dat huis op dat lapje grond uit 1700 aan de gracht krijg je toch wel geïsoleerd en nieuwe deuren en ramen en vloeren zijn te kopen…..allemaal vervangbaar, maar de gewilde ligging van je lapje land tja dat valt niet te veranderen…….

 150. Nico de Geit says:

  Keesje: allemaal vervangbaar, maar de gewilde ligging van je lapje land tja dat valt niet te veranderen

  Uw overheid zorgt ervoor dat uw mooie plekje verziekt wordt. Niets is veilig, zeker mooie plekjes niet.

 151. latida says:

  Vorig jaar nog een verbouwing gedaan van 50K, nieuwe ventilatieschachten, waterleidingen, afvoer, badkamer, elektriciteitsleidingen en snelle dataverbindingen in een huis van 80+ jaar oud. Ziet en voelt er weer uit als nieuw.

  Moet er niet aan denken als ik nog 10-20 jaar gewacht had, wat een graftakkenzooi.

 152. Okkie says:

  Voerman,

  Het heeft dan ook pas zin om te kopen als de huur alle netto lasten zonder aflossing overstijgt, maar dat is nog steeds niet het geval in mijn woonplaats.

 153. maarten says:

  Keesje,

  Die leuke locaties, dat zijn natuurlijk de incourante locaties van het vorige tijdperk

 154. maarten says:

  verneukeratief alleen de nieuwe ruimtelijke ordening, met veel ruimte voor betaald parkeren natuurlijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*