Wie liegt: Karel Schiffer of Stef Blok?

Vandaag kwam minister Blok (Wonen en Rijksdienst) met antwoorden op de vragen van het Kamerlid Paulus Jansen (SP) over de veranderde regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Volgens Blok zijn zijn de leennormen voor beheersituaties op initiatief van het WEW (NHG) aangepast. Volgens Schiffer komt de nieuwe NHG regeling op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie voor Wonen en Rijksdienst.

lees ook: Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

Vraag 3
Is de minister actief betrokken geweest bij de wijziging van de NHG-voorwaarden? Zo ja, op welke manier blijkt dat?

Antwoord 3
Op initiatief van het WEW zijn de leennormen voor beheersituaties in samenwerking met het Nibud en in overleg met de geldverstrekkers aangepast voor situaties waarbij gedwongen verkoop als gevolg van (zeer) persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding speelt. Vervolgens heb ik hier goedkeuring aan verleend. De leennormen houden in tegenstelling tot de acceptatiecriteria van nieuwe hypotheken, rekening met de werkelijke inkomsten en hypotheeklasten van de betreffende persoon.. Zo kan bepaald worden of de hypotheeklasten betaalbaar zijn voor betrokkene en de bestaande lening kan worden voortgezet. Hierdoor is het vaker mogelijk de woning te behouden.

 

2014-04-16 19_17_53-Twitter _ JarcodeSwart_ Nieuwe #NHG regeling komt op ...

 

Wie liegt hier? Waarschijnlijk komen we er nooit achter want Schiffer heeft besloten het zinkende schip per 1 mei 2014 te verlaten.

bron: rijksoverheid.nl

2014-04-16 20_46_47-edward feitsma (@edwardfeitsma1) op Twitter

Feitsma zit erg dicht bij het vuur en is vrij duidelijk….

Share Button
Tagged with: ,
4 comments on “Wie liegt: Karel Schiffer of Stef Blok?
 1. Dawg says:

  “Er zijn bepaalde normen voor een hypotheek om gebruik te kunnen maken van de NHG. Deze normen zijn met name gebaseerd op de woonquote, afhankelijk van het inkomen wordt er bepaald hoe hoog de woonquote mag zijn. Deze normen zijn dezelfde als die in de GHF(gedragscode hypothecaire financieringen), het zelfreguleringmechanisme van de hypotheekverstrekkers.
  De verantwoordelijkheid voor de verstrekking van NHG-hypotheken ligt bij de banken. Pas wanneer er daadwerkelijk moet worden uitgekeerd door het WEW bepaalt deze of de hypotheek voldoet aan de NHG normen. Opnieuw wordt er dus vertrouwd op de zelfregulering van de financiële sector en ook de resultaten zijn niet indrukwekkend. Uit onderzoek van de kredietbeoordelaar Fitch blijkt dat in 2008 er bij maar liefst 25% van de NHG-hypotheken wordt geweigerd om uit te betalen, dit omdat de hypotheek niet is verstrekt conform de NHG normen, in euro’s was dit percentage zelfs 35% van het totaal aan claims. Dit heeft voor hypotheekverstrekkers geen verdere gevolgen, behalve dat ze hun geld niet krijgen uitgekeerd.
  Ook kaart Fitch een verder probleem aan, omdat de NHG in haar methodiek uit gaat van annutaïre aflossing, dat is, dat er elk jaar een bepaalde som wordt afgelost, wordt er elk jaar een minder grote som gegarandeerd. Zoals we hebben gezien is echter een groot gedeelte van de hypotheken aflossingsvrij, zo ook bij NHG hypotheken, hierbij wordt niet afgelost, desondanks wordt er wel een minder groot deel gegarandeerd door de NHG omdat het er van uitgaat dat aflossing wel plaatsvindt. Hierdoor is de gegarandeerde som kleiner dan de totale schade wanneer de lening niet betaalt word. (Fitch Ratings 2010)”

  Jesse Frederik in:

  http://www.luxetveritas.nl/blog/?m=201008

  Tsja, en nu het aantal claims gaat toenemen krijgen de banken dus de rekening gepresenteerd van hun frauduleuze handelen. Enter Stof Blik, de immer de waarheid sprekende bewindsman.

 2. Frans says:

  Dawg: Tsja, en nu het aantal claims gaat toenemen krijgen de banken dus de rekening gepresenteerd van hun frauduleuze handelen.

  En die rekening die wordt weer doorgeschoven naar….

 3. Kareltje de Grote says:

  @1, Dawg

  Sodeju, Dawg, dat wist ik niet. Ik ben weer met stomheid geslagen.

  Alle systemen zijn zo corrupt als wat!! Alles ligt met iedereen in bed. En zoals Frans zegt in reactie 2 komt de rekening bij de belastingbetaler terecht.
  En iedere keer denk ik dan “het zal toch niet…”
  Om vervolgens te lezen dat het nog veeel erger is dan dat ik dacht.

  Ik word het kotsmisselijk van.

  Het wordt tijd voor een grote overhaul van alle systemen, van politiek tot financieel, nationaal en internationaal. En ik denk dat Too Big To Fail onhoudbaar wordt. Niemand is Too Big to Jail.

  Maar dat is nu nog wat te vroeg, denk ik. Het moet eerst nog veel slechter worden, lijkt mij.

 4. Apekool says:

  Tja, dat NHG een fictief annuïtair aflossingsschema garandeert staat gewoon vanaf het begin in de voorwaarden.

  Het achteraf bekijken of bij aanvang aan de voorwaarden is voldaan is natuurlijk wel een struikroverstruc.

  Ook de voorwaarde dat NHG achteraf met terugwerkende kracht haar voorwaarden mag aanpassen is niet heel chique…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*