Het is tijd om een visie op de woningmarkt te eisen

In een kamerbrief heeft Stef Blok laten weten van plan te zijn tijdelijke huurcontracten mogelijk maken. Hiermee moet het gesubsidieerde woningbestand meer ten goede komen aan groepen voor wie het bestemd was. In eerste instantie gaat het vooral om jongeren maar in de brief wordt een heel scala aan doelgroepen genoemd. Met een tijdelijk contract zouden studenten, promovendi, starters, gescheiden mensen, ex gedetineerden, verpleegsters, brandweermannen, grote gezinnen, overlastgevers en kenniswerkers aan een huis geholpen kunnen worden.

Dit lijkt mij pas het begin, want zodra er steeds meer stukjes van het huizenbestand zijn gereserveerd staan er vast clubjes mensen op die buiten de boot vallen omdat er een steeds kleiner aantal huizen voor hen over blijft.

Na de inkomensafhankelijke huurverhoging en de mogelijkheid om zonder huurbescherming woningen te verhuren onder de leegstandswet, is dit de volgende inperking van rechten van huurders waarmee Blok tegemoet komt aan de wensen van verhuurders die hun bezit zonder huurbescherming willen kunnen verhuren en die de huur graag ophogen zodra een zittende huurder zijn woning verlaat.

Als de zeepbel knapt komen de kunstgrepen

Bron: Telegraaf (1957)

Bron: Telegraaf (1957)

Het is een bekend beeld, dat de woningmarkt als politieke speelbal wordt gebruikt in tijden van tegenspoed op de (koop)woningmarkt die zo eens in de dertig jaar de kop op steekt in ons land. Zo laat in 1957 minister Hofstra aan de kamer weten dat we boven onze stand hebben geleefd en het begrotingstekort teruggedrongen moet worden.

Wat volgt is een huurverhoging van 25% waarmee de regering extra geld ophaalt en waarmee de markt voor institutionele beleggers weer aantrekkelijker moet worden. Deze verhoging herstelt marktevenwicht en is ‘niet uit medelijden met huiseigenaren, hoezeer dat medelijden ook op zijn plaats is’.

Kort daarvoor werd in 1956 de gemeentegarantie bedacht, een voorloper van de NHG die een duwtje in de rug van de vastgelopen woningmarkt moest geven. Met deze gartantie ontstaat in de jaren zeventig een flinke zeepbel als banken zich weinig belemmerd voelen om exotische leenvormen te bedenken. Nadat deze zeepbel uiteen spat, stelt staatssecretaris Brokx een huurbelasting voor, tegelijk met het oprekken van de maximumlening onder gemeentegarantie en het oprekken van de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor premiekoopwoningen.

De huurbelasting komt er niet omdat er zowel 1980 als in 1984 geen politieke meerderheid voor het plan is. Ook coalitiegenoot VVD is dan tegen de huurbelasting. Wel worden tijdelijke huurcontracten mogelijk gemaakt onder de leegstandswet en wordt een (mislukt) proefballonnetje opgelaten om de in 1979 ingevoerde huurbescherming voor kamerhuurders weer af te schaffen, omwille van ‘de doorstroming’ en de woningnood onder jongeren.

… en het afbouwen van kunstgrepen doet pijn

Omdat de economie het zwaar heeft, maakt Den Haag in de tussentijd wel plannen om huursubsidie en het budget voor premiekoopwoningen terug te schroeven.

Bron: Het vrije volk, 1983

Bron: Het vrije volk, 1983

Vooral het terugschroeven van de kooppremie stuit op groot verzet van de vastgoedlobby. In de voorgestelde aanpassing zou de premie niet langer in het eerste jaar heel erg hoog zijn om in tien jaar steeds minder te worden, maar gelijker over de looptijd worden uitgesmeerd. Bovendien zou voortaan het tweede inkomen meetellen bij de berekening of je zo’n premie eigenlijk wel nodig had.

Neprom en bouwfonds reageren op deze beperking van de subsidies door te stellen dat duizenden woningen onverkoopbaar worden en de bouwproductie volledig zal instorten. Een week voor behandeling van het wetsvoorstel in de tweede kamer verspreidt men het gerucht dat gemeenten een sterilisatieverklaring vragen van vrouwen, voordat ze het tweede inkomen meetellen bij de berekening van een maximale hypotheek. Jonge stellen zouden dus buiten de boot vallen bij de kooppremie en gedwongen zijn te gaan huren of de vrouw te laten steriliseren om voor een hypotheek in aanmerking te komen.

De grote maatschappelijke verontwaardiging over dit gerucht wordt de kop ingedrukt door bij de behandeling van het voorstel in de tweede kamer te stellen dat men boter op het hoofd heeft gehad door gezinnen niet te compenseren voor inkomensverlies na de komst van een kind. Er wordt een hertoets afgesproken na enkele jaren, waarbij een stel alsnog premie ontvangt indien de vrouw blijkt te zijn gestopt met werken.

Enkele jaren later ontstaat dezelfde discussie opnieuw. Heerma wil bezuinigen op premiekoop en wil geen premie meer verstrekken aan tweeverdieners. Als wederom het argument klinkt dat deze stellen zonder premie geen hypotheek kunnen krijgen omdat banken niet met twee inkomens rekenen, brengt Heerma in fasen het tweede inkomen onder de gemeentegarantie.

Hoewel officiëel nog steeds geldt dat tweeverdieners zowel buiten de boot vallen voor koopsubsidie als een hypotheek op twee inkomens, begint ABP wel érg snel na verschijnen van een rapport waarin wordt gepleit het tweede inkomen mee te tellen met tweeverdienershypotheken. Als Heerma uiteindelijk in 1993 bekend maakt deze hypotheken te gaan garanderen is de oorspronkelijke aanleiding vergeten en zegt hij slechts de ontwikkelingen op de markt te volgen. Aan de vooravond van een prijsexplosie op de woningmarkt laat mede-initiatiefnemer en belanghebbende Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weten dat het allemaal reuze zal meevallen met de prijsstijgingen.

Wat begon met het vlottrekken van de woningmarkt in de jaren vijftig was een katalysator voor de zeepbel in de jaren zeventig. Wat begon met de afbouw van koopsubsidies eindigde met een garantie die de volgende zeepbel tot gevolg had. Een garantie die bovendien volkomen onhoudbaar blijkt nu deze zeepbel geknapt is.

Stop nu eens met symptoombestrijding

Wat door de decennia heen opvalt is hoe betrekkelijk garanties en subsidies zijn. Zodra de economische voorspoed over is, zijn het vooral huurders en jongeren die in hoog tempo rechten moeten inleveren. Veel kunstgrepen om de huizenprijzen op de been te helpen hebben jaren later een desastreuze uitwerking in een aantrekkende markt. Het uitfaseren van regelingen en subsidies heeft soms bizarre en ongewenste neveneffecten.

Wat ook opvalt is dat al decennia lang ‘doorstroming’ als doel wordt gedefinieerd zodra de koopwoningmarkt stil valt. Nooit wordt gekwantificeerd welke mate van ‘doorstroming’ wenselijk is en nooit wordt de discussie gevoerd of ‘doorstroming’ wel de goede maatstaf is. Echter wordt er consequent een hele reeks aan inkomenspolitieke maatregelen verbonden aan de doorstroming op de woningmarkt.

Als doorstroming het criterium zou zijn, zou een minister met ballen al lang een wet hebben bedacht waar in staat dat we allemaal iedere vijf jaar moeten verhuizen. Ik denk alleen dat die wet geen kans van slagen heeft omdat dat helemaal niet is wat we willen. Ik denk dat we een woningmarkt willen waar je makkelijk een huis kunt vinden, daar desgewenst kunt blijven, of ook weer weg kunt. Die situatie gaat niet ontstaan zolang de woningmarkt in de greep is van inkomenspolitiek en verzonnen ‘grenzen’. Het verzinnen van nieuwe grenzen in de vorm van toelatingscriteria voor bepaalde huizen (leeftijd, beroep, gescheiden ja/nee) is voor mij dan ook fundamenteel de verkeerde weg, ongeacht of het nu positieve effecten zou kunnen sorteren.

Misschien kunnen we ons uit deze crisis rommelen. Maar over vijftien jaar dient de volgende woningmarktcrisis zich aan en dan zijn onze kinderen aan de beurt. Als we niet fundamenteel anders gaan denken over de politiek die we voeren op de woningmarkt blijven de maatregelen die we nemen nagalmen en resoneren. Nu de woningmarkt het zwaar heeft, heeft het de volledige politieke aandacht. Deze aandacht moet echter niet gericht zijn op het weer laten stijgen van prijzen, maar op het voorkomen van de volgende zeepbel en het wegnemen van zoveel mogelijk grenzen en inkomenspolitiek op de woningmarkt.

bron: Woningmarktcijfers

Share Button
Tagged with: ,
91 comments on “Het is tijd om een visie op de woningmarkt te eisen
 1. Maria says:

  Kleine correctie op het bovenstaande stuk:

  We moeten fundamenteel anders gaan denken over politiek!

  Er dienen beslissingen genomen te worden die goed zijn voor een land en niet voor het aantal kiezers!

  Mannen/vrouwen met ballen die zich niet laten weerspreken door het zoveelste “lobby-koortje” welk staat te blaten maar een winst zijn voor een heel volk.

 2. Vosje says:

  Maria:
  Er dienen beslissingen genomen te worden die goed zijn voor een land en niet voor het aantal kiezers!

  Dat is dus al niet meer sinds de jaren 50 lees ik net.
  En steeds meer Bokito’s, dus kleine kans dat het in de nabije toekomst gaat gebeuren… helaas.

 3. Frans says:

  Sec geanalyseerd zie je achter het gordijn dat het allemaal gaat om maatregelen voor de banksters. Niets meer en niets minder.
  Dat is toevallig geen toeval als je dat mocht denken.
  Ik zou zeggen: open je ogen, het is ZO gemakkelijk te zien, als je het een keer ziet dan ga je begrijpen.

 4. Frans says:

  Maria:
  Twee berichten achter elkaar op een kritische Duitse site:

  even op je in laten werken:

  deutsche-wirtschaf…r-budgets-in-europa/

  deutsche-wirtschaf…abilitaet-in-europa/

  Fucking global corporate fascism!!
  Niet goed voor mijn bloeddruk om het te lezen.
  Godsamme wat doorzichtig!! Bloody lies!!
  Ik hoop dat er meer mensen zijn die onmiddelijk begrijpen wat deze berichten betekenen.
  Die parasieten gaan gewoon hun gang. Niets lijkt ze meer tegen te houden.
  Merkel = zionistische banksters van het westen aanhangster. Er zijn krachten in Duitsland die niet achter de zionistitsche neocons aanlopen. Dit is de goede weg, de andere weg loopt uiteindelijk dood. (Misschien wel meer letterlijk als je denkt)
  Direkte taal is nodig, en die gebruik in dan ook, het is too late to beat around the bush.

 5. jaap says:

  Meer regels, meer indelingen, weer nieuwe ‘groepen’…

  Gewoon huurmarkt helemaal vrij. Alle contracten mogen. Geen huursubsidie en geen hypotheek rente aftrek.

  Dan dalen de huizenprijzen sneller, wordt investeren voor de verhuur intressanter en zou het hard de goede kant op gaan.

 6. mafketell says:

  Het beest heeft hongerrrrr 🙂 deze keer ….. Holland Casino, ( af te schrijven 16 miljoen ) Ganzzz NL is gederivatiseerd …..

  http://www.bnr.nl/nieuws/553642-1404/fd-holland-casino-verliest-op-rentederivatendonderdag

 7. mafketell says:

  De post hier blijft ook hangen ……. hoop dat ie nog verschijnt ……

 8. Maria says:

  Frans:
  Sec geanalyseerd zie je achter het gordijn dat het allemaal gaat om maatregelen voor de banksters. Niets meer en niets minder.
  Dat is toevallig geen toeval als je dat mocht denken.
  Ik zou zeggen: open je ogen, het is ZO gemakkelijk te zien, als je het een keer ziet dan ga je begrijpen.

  http://stopdebankiers.nl/de-staatsgreep-is-bijna-compleet-en-het-volk-slaapt-nog-altijd/#.U091U8LCRjo

 9. mafketell says:

  Voor Franzel en Maria 🙂

  Beter erven dan werken …

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140403_01053666

 10. mafketell says:
 11. mafketell says:

  Oh …….. stond hiernaast ook al in de twittertjes, sorry 🙂

 12. Nico de Geit says:

  De NAVO gaat binnenkort naar Stalingrad marcheren en dat zal ook wel zijn gevolgen gaan krijgen.

  25% huurverhoging, van 980 euro per maand naar 1240 euro? Dat lijkt me toch wel problematisch.

 13. lorenzo says:

  Nico de Geit: 25% huurverhoging, van 980 euro per maand naar 1240 euro? Dat lijkt me toch wel problematisch.

  Alles achterlatend vanuit ‘jouw’ land , als vanaf nu een minderheid er uitgegooid worden , naar elers waar ze je ook even niet willen hebben , niet druk makend om welke verhoging dan ook,je hebt immers niets meer slechts zoekend naar onderdak , voor je familie .

 14. ps says:

  Maria:
  Twee berichten achter elkaar op een kritische Duitse site:

  even op je in laten werken:

  deutsche-wirtschaf…r-budgets-in-europa/

  deutsche-wirtschaf…abilitaet-in-europa/

  De Joegoslaviëcrisis herhaalt zich:
  “Holland, 66% fechten gehen”:
  http://www.youtube.com/watch?v=PGyl2BYYSE8

 15. rubje says:

  snap niet waar ze in Den Haag zo moeilijk over doen. Paar kleine regelstjes aanpassen voor de toekomst en het gaat vanzelf allemaal weer goed.

  Bijv dat er nu nog maar 104% kan lenen, dat staat nu gepland om tot 100% af te lopen de komende 4 jaar. Dat gewoon aanpassen zodat het naar 90% afloopt de komende 14 jaar…..

  Tevens dat HRA nu steeds 0.5% minder is bij 52%. Daar gewoon stellen dat dit elk jaar met 1% vermindert en dat het pas stopt bij 0%

  De klappen zijn dan lang genoeg uitgesmeerd zodat iedereen het wel kan dragen, er is een lange termijn visie en iedereen weet dat de woningmarkt gezond aan het worden is….

 16. Frans says:

  mafketell:
  Voor Franzel en Maria

  Beter erven dan werken …

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140403_01053666

  Doet me denken aan het spel monopolie: daar weet je ook hoe het afloopt….

 17. Frans says:

  Maria: stopdebankiers.nl/…altijd/#.U091U8LCRjo

  Maria, water naar de zee, maar bedankt voor de link! 🙂

 18. Mark says:

  rubje,

  Uitfaseren werkt niet.

  Kopers houden direct rekening met hun bod op toekomstige na/voordelen.

  Gewoon in 1 keer afschaffen die HRA. En LTV op 80% zoals in de rest van europa.

  Waar is Brussel als je ze nodig hebt???

 19. rubje says:

  Mark,

  Waarom werkt uitfaseren niet?
  Wat is het probleem met dat de kopers daar rekening mee houden?

 20. Dystopia says:

  Suburbia, Gas Prices, and the Housing Bubble…

  https://medium.com/rethinking-energy/4b0aafbd27f4

  En de chaos in de Oekraine momenteel gaat niet over over belangen in geopolitieke strategische gaspijpleidingen en gasvelden door Rusland/VS/EU?

 21. Nico de Geit says:

  Als de huren met 25% worden verhoogd staat het land op zijn kop. Maar als de prijzen van woningen met 25% stijgen staat de massa juichend te klappen ‘omdat het zo goed gaat’. Hopeloos.

 22. Dawg says:

  Nico de Geit,

  Je begrijpt het niet: als schoenveters of autobanden durder worden heet dat gewoon inflatie, maar duurdere huizen noem je ‘bezitsvorming’.

 23. Dystopia says:

  Een aanslag op het gezonde verstand

  “Terwijl we zeggen te streven naar marktwerking en vraagsturing, maken we het stelsel steeds inconsequenter en ingewikkelder, worden woningcorporaties steeds meer afhankelijk van besluiten van de minister en gaan de uitvoerings- en nalevingskosten als een komeet omhoog. Het complete volkshuisvestingsbeleid is bezig steeds verder uit de hand te lopen en moet op de schop.

  Mijn kleinkinderen roepen in zo’n situatie: Reset! Ik heb er geen verstand van maar ik voel aan dat ze gelijk hebben.

  Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft”

  Aedes corporatieforum

 24. Mark says:

  rubje: Mark, Waarom werkt uitfaseren niet?Wat is het probleem met dat de kopers daar rekening mee houden?

  Het is geen probleem. Echter een (wakkere) koper houd bij zijn bod rekening met de laatste fase (die waarschijnlijk) pas over 10 jaar ingaat. Het verlies wordt dus direct verrekend en komt dus neer op een marktprijs alsof alle fases reeds doorlopen zijn.

  In 1 keer afschaffen heeft dezelfde uitwerking maar is administratief veeeeel eenvoudiger. Bovendien weet je dan zeker dat er geen nieuwe maatregelen komen.

  En dan wordt het weer gezellig.

  ff forwarden naar Dhr Blok….

 25. Beurse Beurs says:

  Sh1t,

  Als al die multinationals voortaan gewoon in de UK belasting kunnen ontlopen dan zakt de huizenmarkt in Amsterdam in elkaar voor de huizen boven de 8 ton….

  Er moet nu een regeling komen voor Expats! (extra HRA of zo?) anders is de economische schade niet te overzien. De ING vertrekt ook al uit amsterdam…

 26. Bubbelonia says:

  Dawg:
  Nico de Geit,

  Je begrijpt het niet: als schoenveters of autobanden durder worden heet dat gewoon inflatie, maar duurdere huizen noem je ‘bezitsvorming’.

  Stel even dat “bezitsvorming” (in specifieke de vorm van een immobiel bouwwerk gemaakt van gebakken klei) iets is om na te streven. Des te meer reden om die HRA maar eens af te schaffen dan! woningmarktcijfers.staanhier.nl/werkthet.html 😉

 27. mafketell says:

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/sociale-huurwoningen-met-grote-kortingen-verkocht-omwonenden-de-dupe

  Omwonenden de dupe van verkoop huurwoning met korting .

  Allemaal de weg kwijt ? Wat is nu de ‘echte’ huizenwaarde ……. Wat een gek ervoor geeft 🙂

 28. mafketell says:

  Ondertussen in Grunn, de stad …….

  Aardbevingsschade ……

  Schade wordt niet gemeld omdat het huis dan in waarde zou zakken ! , en wie onderzoekt nu zijn huis op kieren ? Meerstad, huizen in aanbouw vertonen al scheuren, Beyum gaat nog 22 cm zakken, en ook deuren die niet meer open konden na de laatste knal, de postbode kon geen pakjes meer afgeven …….. OZB in Beyum wordt niet verlaagd omdat de Gemeente dan inkomen mist …….. NAM wordt heel erg zenuwachtig …… Ondernemers Bedumerweg hadden veel schade, maar hebben nikx gemeld, bang voor waardevermindering van hun pandjes .Zomaar wat uit het lokale krantje, teveel om allemaal hier op te schrijven ( een beetje lui 🙂 ) Grunn is één groot sinkhole ….. , en de gemeente doet nikx, helemaal niks ……

 29. ps says:

  Nu Groningen, volgende week Holland verder wegzakkend en dan is Wall Street aan de beurt.
  Kortom, niemand in de wereld ontsnapt aan de kak die gaat spatten (Zuid-Afrikaans gezegde).
  http://www.gulfshoremanagement.com/wp-content/uploads/2008/09/tax-cartoon.png

 30. mafketell says:

  ps,

  🙂

  ‘ Wie heeft dan het echte geld en dus vrijheid? Niet Europa nog Amerika ‘ Choke

  Je hebt 4 levens nodig om je hypotheek af te lossen, en moet 1200 jaar werken om de QE lening af te betalen ……..

 31. Mark says:

  mafketell,

  Ja ik had het ook gezien!

  Als iets of iemand de prijzen omhoog speculeert dan heet dat gezond herstel.
  Als de prijzen omlaag gaan dan is het ongezond en manipulatie.

 32. Steven says:

  Mark,

  Was vandaag weer nieuws dat de corporaties te laag zitten met de prijs bij de verkoop van hun appartementen. Moeten ze dan hoger gaan aanbieden?

  Het is een vraagprijs; dus als u wilt kunt u gerust hoger bieden. 😉

 33. Steven says:

  mensen met dikke hypotheken en kleine hutjes raken langzaam in de war. Ze beseffen volgens mij nog steeds niet dat na 300 procent stijging er ook 50 procent af kan. (scholing maakt daarbij niet uit overigens)

 34. Steven says:

  mafketell,

  oh je was me al lang voor, (sorry) 😉

 35. aa says:

  De laatste tijd zijn er veel minder reacties van bezoekers. Zou de daling op de woningmarkt de komende jaren dan toch afvlakken, waardoor bezoekers niets te melden hebben? Ik geloof ook eerder in 10 jaar gelijke prijzen dan een nog verdere daling. Vooral door de verhoging van de huren en andere kunstgrepen.

 36. Beurse Beurs says:

  aa,

  Nee het is gewoon veel van hetzelfde hier. Ondertussen wachten we wat de politiek gaat brengen en die bepaalt de prijzen (voor een tijdje) met allemaal kunstgrepen.
  Maar hoe die politiek gaat rollen, dat is natuurlijk wel onzeker. En daarmee is ook de prijsontwikkeling onzeker en is het risicovol om nu te kopen.

  Bv. een flinke energiecrisis (peakoil) kan het hele financiële stelsel weer onderuit trekken. En ik verwacht dat wel binnen een jaar of 5. Want met die schalietroep gaan we het niet redden.

 37. erik(trolnogimmerhier) says:

  aa, klopt de meeste geven het op hier, zien dat zelfs de verlaging van de LTV, en de dus grof lagere hypotheek die mensen kunnen krijgen, het afschaffen van de aflossingsvrije hypotheken en bank/spaar, beleggingshypotheken etc etc, de prijzen nu toch echt aan het uit bodemen zijn en zelfs in veel stedelijke gebieden al weer aan het stijgen zijn. In Utrecht staan ze al weer in de rij. Reken daar nog is bij dat er veel minder gebouwd is de afgelopen jaren, de huren alleen maar omhoog gaan en het rekensommetje is snel gemaakt aan de keukentafel. WIJ GAAN KOPEN!! Dit blog heeft zijn beste tijd gehad, alleen de laatste van de harde kern kruipen hier nog soms voorbij…..maar inmiddels zijn er nog maar bijzonder weinig die hun nog serieus nemen. Tijd voor een andere hobby zou ik zeggen!

 38. Steven says:

  erik(trolnogimmerhier),

  Let op over twee jaar. Dan zien we wie er gelijk krijgt. Keiharde logische trends wuif je niet weg met IQ 100 gewauwel.

 39. aa says:

  Steven,

  IQ 100 is altijd nog meer dan het gemiddelde ben ik bang. Helaas is iq 100 wel de meerderheid die de markt kan bepalen. Duitse beleggers kopen voor recordbedragen aan commercieel vastgoed en woningen. De meute denkt gelijk dat het dan allemaal wel goed komt. Niet wetende dat de bedragen die hiermee gemoeid zijn wellicht nog onder de huidige marktwaarde liggen…

 40. Nico de Geit says:

  Eindelijk einde erfpacht

  118 jaar hebben Amsterdamse huiseigenaren pacht moeten betalen aan de gemeente maar de feodale belasting op grond verdwijnt eindelijk.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22525464/__Eindelijk_einde_erfpacht__.html

 41. dr. strangelove says:

  aa: De laatste tijd zijn er veel minder reacties van bezoekers. Zou de daling op de woningmarkt de komende jaren dan toch afvlakken, waardoor bezoekers niets te melden hebben? Ik geloof ook eerder in 10 jaar gelijke prijzen dan een nog verdere daling. Vooral door de verhoging van de huren en andere kunstgrepen.

  Het is stil op het blog omdat de huizenmarkt dankzij ongezonde steunmaatregelen voor het moment gestabiliseerd lijkt. Zodoende kunnen alle sukkels. makelaars en trollen nu even victorie kraaien over de zogenaamde herstellende markt.

  Binnen zeer korte tijd, als de economie totaal door haar hoeven zakt en de huizenmarkt definitief in het moeras zinkt, dan zullen er wel weer meer realistische reakties verschijnen.

 42. dr. strangelove says:

  Nico de Geit: 118 jaar hebben Amsterdamse huiseigenaren pacht moeten betalen aan de gemeente maar de feodale belasting op grond verdwijnt eindelijk.

  De ene feodale belasting (erfpacht op grond) wordt sluipenderwijs vervangen door de volgende feodale belasting : OZB
  (OZB kan naar behoefte door gemeenten onbeperkt verhoogd worden desnoods via een noodwet of noodmaatregelen)

  De macht om te belasten is de macht om te vernietigen. De psychopaten in den Haag en Brussel zullen de belastingen zo hoog opschroeven dat alles kapot gaat.

  Enkel het ambtenaren apparaat zelf en de multinationals zijn vrijgesteld van de moordende belastingdruk.

 43. dr. strangelove says:

  Bij stijgende huren zal uiteraard ook het huurwaardeforfait gaan stijgen. Immers bespaart de huizenleaser meer op huur, dit voordeel wordt uiteraard evenredig belast.

  Huisenleasers en starters zullen rekening moeten houden met dit gegeven.

  In de USA bestaat de propertytax http://en.wikipedia.org/wiki/Property_tax_in_the_United_States
  In veel US-staten is deze tax zo hoog dat Joe Sixpack zijn mortgage’ nauwelijks tot niet meer kán betalen.

 44. erik(trolnogimmerhier) says:

  dr Strangelove: Ik hoor hier al 2 jaar hetzelfde, wacht maar af, wacht maar af…..over 2 jaar praten we nog. Inmiddels 2 jaar verder en moet ik weer twee jaar wachten tot de totale ineenstorting(waar overigens niemand wat aan zou hebben zowel huurder als koper)van de economie.

  Het gaat langzamerhand gewoon beter in Nederland, het zal met kleine stapjes gaan, maar herstel is daar. Huizenprijzen stijgen al weer twee kwartalen op rij, in de populairre gebieden en dit zal gaan toenemen omdat te dure huizen gewoon niet verkocht worden en de markt dus bepaalt wordt door realistische prijzen. Ik en met mij velen zien de toekomst zonnig in. Kansen gaan komen en wie ze grijpt zullen als winnaar uit de bus komen, zoals altijd!

 45. dr. strangelove says:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Average_Effective_Property_tax_of_the_50_States_%282007%29.jpg

  Dit plaatje maakt duidelijk dat diegenen die het minst draagkrachtig zijn naar verhouding het meeste propertytax betalen.
  gemiddeld 3,6% propertytax voor de 10% in de bodem v/d piramide. Het bovenste deel wordt gemiddeld met 0,7% belast.

  Uiteraard vallen de elite , bilderbergers, biljonairs en veel politici buiten dit plaatje. Deze groep wordt effektief vrijgesteld van iedere vorm van belasting.

 46. ps says:

  “Eight EU states in deflation as calls grow for QE in Sweden”
  “Sweden’s Riksbank admitted in its latest monetary report that something unexpected had gone wrong”

  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10774013/Eight-EU-states-in-deflation-as-calls-grow-for-QE-in-Sweden.html#disqus_thread

 47. Starter says:

  Hoelang zou zo’n dead cat bounce moeten duren? prijzen zijn al zo’n 8 maanden gestabiliseerd. (licht dalend vanwege inflatie).

  Ik verwacht eigenlijk dat met de nodige lapmiddelen dit zo blijft. Er zal dan nog steeds waardedaling zijn vanwege de gelijke prijzen bij voortdurende inflatie, maar zonder echte crash en waarbij de daling wordt uitgesmeerd over een langere periode.

  Kan iemand ook uitleggen wat er zo slecht is aan een soft crash? De pijn en de restschulden worden dan behapbaar gemaakt, en verdeeld over meerdere kopers.
  Een harde crash zorgt voor compleet failliete huiseigenaren, zware klappen voor banken, gemeenten, overheid en economie (en wie moet hun begrotingsgaten weer opvangen?). De enigen die er voordeel van zouden hebben zijn de scheefhuurders met een zak geld die nu ongeduldig zijn lang te wachten om voor een prikkie huizen op te kopen.

 48. lorenzo says:

  dr. strangelove: (OZB kan naar behoefte door gemeenten onbeperkt verhoogd worden desnoods via een noodwet of noodmaatregelen)

  Nee

 49. lorenzo says:

  dr. strangelove: Bij stijgende huren zal uiteraard ook het huurwaardeforfait gaan stijgen. Immers bespaart de huizenleaser meer op huur, dit voordeel wordt uiteraard evenredig belast.

  u vergeet enige belastingen.

 50. erik(trolnogimmerhier) says:

  Starter: En zo is het! Maar maak dat al diegene met een iq van 140 dat maar is wijs…………..

 51. lorenzo says:

  Starter: Kan iemand ook uitleggen wat er zo slecht is aan een soft crash?

  1. tot 1.5 economische groei beperking per jaar als verwachting , een harde landing heeft bewezen beter te zijn ( spanje, zweden …)
  Met onze ontkennende linkerhersenkwabben icm onze rijkdom als oorzaak voor deze nu status quo ( alsmede oplopende achteruitgang in Europa ) , je zal maar belastingbetaler zijn.

 52. lorenzo says:

  Starter: De enigen die er voordeel van zouden hebben zijn de scheefhuurders met een zak geld die nu ongeduldig zijn lang te wachten om voor een prikkie huizen op te kopen.

  Die zijn nu op vakantie daar waar de huteigenaren sparen voor de OZB.

 53. ps says:

  “Privatization Is A Ramp For Corruption and Insouciance Is a Ramp for War” — Paul Craig Roberts

  http://www.paulcraigroberts.org/2014/04/16/privatization-ramp-corruption-insouciance-ramp-war-paul-craig-roberts/

 54. Starter says:

  @lorenzo,

  Heb je enige artikelen/argumenten die dat onderbouwen? Banken/gemeenten kunnen nu de geleidelijke afschrijvingen nog behappen. Anders kost het de belastingbetaler sowieso veel geld en door de algemene paniek die bij een harde crash ontstaat schiet alles nog eens door(rentes op overheidsleningen, bankruns).

  Moet de EU dan bijschieten? Kunnen ze dat nog wel?

  Ook wil ik breder kijken naar maatschappelijk welzijn i.p.v. dat er puur snel weer grotere economische groeicijfers worden behaald.
  http://www.presstv.ir/detail/2014/02/01/348672/spains-suicide-rate-at-record-high/

  Intuitief lijkt een soft crash me beter omdat er tijd is tot voorbereiding/aanpassing, en de schade wordt uitgesmeerd. Ik zie op dit blog ook niet vaak discussie over de wenselijkheid van een harde crash t.a.v. een soft crash. (Mogelijk is dit al eerder gevolgd, ik volg dit blog nu een paar maanden).

  Sommigen lijken me echter nogal anarchistisch/ramptoeristig in hun posts (nog minstens 50% af in 2 jaar, waarom houdt de overheid dit zo tegen!? etc.)

 55. dr. strangelove says:

  Starter: Kan iemand ook uitleggen wat er zo slecht is aan een soft crash? De pijn en de restschulden worden dan behapbaar gemaakt, en verdeeld over meerdere kopers.

  De onroerendgoed markt wordt evenzogoed als de aandelen markt gedreven door speculatief (zgn. slim) geld. Gelijke koersen/prijzen betekenen de dood voor de speculant. Er wordt door de speculanten alleen verdiend als de prijzen op en neer gaan.
  Daarom zullen onroerendgoed prijzen , evenals aandeelprijzen, en ook geldkoersen nooit voor langere tijd stabiel zijn. Vanuit de financiele sector zal altijd gemanipuleerd worden om de prijzen naar boven of naar beneden te manipuleren om zodoende met de juiste voorkennis de winsten te maximaliseren.

  De huizenprijzen moeten volgens de gemanipuleerde marktwerking eerst een keiharde bodem bereiken waarna ze weer langzaam kunnen stijgen.

 56. Starter says:

  http://www.nu.nl/economie/3754784/stijging-aantal-verkochte-woningen-houdt.html

  belastingvrij schenken en was natuurlijk een prop van geinteresseerde kopers die het ergste wilden afwachten (m.u.v. mogelijke waardedalingen is vrije huur stuk duurder dan kopen). Toch weer teken enige stabilisatie.

 57. lorenzo says:

  dr. strangelove: De onroerendgoed markt wordt evenzogoed als de aandelen markt gedreven door speculatief (zgn. slim) geld. Gelijke koersen/prijzen betekenen de dood voor de speculant. Er wordt door de speculanten alleen verdiend als de prijzen op en neer gaan.
  Daarom zullen onroerendgoed prijzen , evenals aandeelprijzen, en ook geldkoersen nooit voor langere tijd stabiel zijn. Vanuit de financiele sector zal altijd gemanipuleerd worden om de prijzen naar boven of naar beneden te manipuleren om zodoende met de juiste voorkennis de winsten te maximaliseren.

  De huizenprijzen moeten volgens de gemanipuleerde marktwerking eerst een keiharde bodem bereiken waarna ze weer langzaam kunnen stijgen.

  Een 100 % vergelijking van vastgoed en de aandelen handel. Het is me wat .
  Beter niet eerst een analyse vanwaar en door (welk geld) de aandeelhandel wordt gedreven ,en vervolgens de huisjesmarkt ?

  dan,” de gemanipuleerde marktwerking ”(..) , naar welke bodem en waarom eerst naar de bodem en waarom daarna weer stijgen ? ( we hebben het nog steeds over huisjes is mijn aanname in deze ..).

 58. Steven says:

  http://www.huisenaanbod.nl/index.php?p=detail_foto&AdvId=1359278

  Kijk dat is nou wel een normaal geprijsde woning. 😉

 59. Starter says:

  @dr strangelove. En Japan dan?
  I.t.t. tot put opties zie ik niet direct in hoe de financiele sector verwacht winsten te halen door de huizenmarkt negatief te manipuleren. Ja om later goedkoop op te kopen, maar er is flink tegengas van banken (met hypotheken op de balans) en overheid, wat negatieve manipulatie kostbaarder zal maken en dus minder winstgevend.

  Sowieso zie ik nog niet in waarom dan aan speculanten moet worden toegegeven zodat we dan maar snel een giga undershoot crash hebben wat de hele maatschappij ontwricht. Zodat deze investeerders dan goedkoop kunnen kopen en winst op stijgende huizenprijzen kunnen maken? Wat heeft de rest van het land er dan aan (behalve de individuele huurder met zak geld die crash afwachtte?)

 60. erik(trolnogimmerhier) says:

  Steven,

  prijs exclusief de grond, zwembad, paviljoenen, opties en landschapsarchitectuur €79.000. –

 61. erik(trolnogimmerhier) says:

  zit je toch nog op half miljoen hahahhahahha

 62. Steven says:

  erik(trolnogimmerhier),

  verrek. je hebt gelijk! ha ha. Vond het al wat erg goedkoop voor Bali.

 63. lorenzo says:

  Nou , ergens anders dan , vrijstaand en met grond voor € 19.500 http://www.tweedewoning.eu/woningen/2891918

 64. lorenzo says:

  erik(trolnogimmerhier): zit je toch nog op half miljoen hahahhahahha

  Ik denk dat de totaalprijs de ton niet zal overschrijden , koop je in de randstad een garage voor (lekkend dak ) uit de jaren 60.

 65. aa says:

  dr. strangelove,

  Dan zou je zeggen dat door de mega investeringen die Duitse beleggers nu doen in het Nederlandse vastgoed (kantoren EN woningen) dan de koers weer omhoog is…..

 66. Steven says:

  lorenzo: vrijstaand en met grond voor € 19.500

  Yep. Thanks. En Bulgarije is echt niet verkeerd voor vakantie: s ‘winters skiën en zomers Zwarte Zee.

 67. Henk says:

  Er is in 2014 bij ons in het dorp nog geen woning verkocht met een vraagprijs van 350+
  Aantal te koop; 53

  Ik heb ook geen idee wie deze huizen zou moeten kopen, uitzonderingen daargelaten.
  Starters, te duur
  30-45 restschuld
  50+, gaat de stap niet meer nemen
  Huurders, huren ivm te laag inkomen om te kopen of is slim genoeg om te blijven wachten… Ove 2 jaar zijn de prijzen nog minimaal hetzelfde (ik verwacht echter een daling van 5 tot 10%)

  Toch zijn er weinig die de prijs laten zakken… Hopen zij echt op betere tijden, is dit een groep die niet hoeft (we kijken wel wat er gebeurt)?

  Erik, dat moet een makelaar (of zoiets) zijn! Als dat niet zo is, eet ik m’n schoen op. Maat 47… Ik maak het mezelf niet gemakkelijk… Vermoeiende vent is dat, tegengeluid heel wenselijk op deze site, maar Pfff de manier waarop, Amsterdamse makelaar, haar glad naar achter op een scooter?

 68. ML says:

  Starter: nu.nl/economie/375…-woningen-houdt.html
  belastingvrij schenken en was natuurlijk een prop van geinteresseerde kopers die het ergste wilden afwachten (m.u.v. mogelijke waardedalingen is vrije huur stuk duurder dan kopen). Toch weer teken enige stabilisatie.

  Het probleem is dat veel mensen alleen nieuwskoppen lezen. Hoe bepaalde cijfers tot stand komen interesseert ze niet, zolang de nieuwskoppen maar positief zijn.

  Even de cijfers in een ander perspectief: in maart 2014 zijn er 10.028 woningen verkocht. dat zijn er 323 per dag (weekenddagen meegerekend).

  in februari: 10.030 verkocht woningen in 28 dagen: 358 per dag dus.

  Een beetje NVM-er is niet vies van maand-op-maand-vergelijking en zou derhalve moeten concluderen dat de woningmarkt alweer 10% is ingezakt qua transacties..

  Dan nog de huizenprijzen -die vinden we nl net als de aantallen heeeel erg belangrijk. zowel de gemiddelde hypotheeksom als de gemiddelde koopsom vliegen in maart 2014 naar beneden. Overigens geeft dat niet alleen maand-op-maand een negatief effect, maar als je rekening houdt met de sterke stijging van de PBK in maart 2013, dan reken er maar op dat de PBK maart 2014 er fors op achteruit gaat.

  PBK maart 2014 wordt volgende week bekend. eens kijken of de NVM durft te schrijven dat de prijsdalingen weer toenemen…..

  http://www.kadaster.nl/web/pagina/Vastgoed-Dashboard.htm

 69. Adamus says:

  Intuitief lijkt een soft crash me beter omdat er tijd is tot voorbereiding/aanpassing, en de schade wordt uitgesmeerd. Ik zie op dit blog ook niet vaak discussie over de wenselijkheid van een harde crash t.a.v. een soft crash. (Mogelijk is dit al eerder gevolgd, ik volg dit blog nu een paar maanden).

  Sommigen lijken me echter nogal anarchistisch/ramptoeristig in hun posts (nog minstens 50% af in 2 jaar, waarom houdt de overheid dit zo tegen!? etc.)

  Uitsmeren is de core business van politici en overheden – ‘Pray&Delay’.

  Btw: in USA wet onderweg om alle banken te verplichten dollartransacties te melden. USD Financiële systeem staat op imploderen……..daarom ook fuzz in Ukraine. Wat doet Kerry daar?

 70. Adamus says:

  Starter,

  Soft crash? Oude man van bijna 90 jaar, nu in verzorgingshuis (zzp3) moet bank iedere maand een paar honderd euro betalen omdat zijn huis onder het hypotheekbedrag is verkocht. Inkomen €1000 pmnd….kosten : 🙁 er spelen zich drama’s af. Teveel huis opgegeten. Vergeet je het zelf op die leeftijd…de bank vergeet niets.

 71. ps says:

  Henk,

  De lorenzo’s en andere makeltrollen beginnen steeds meer in de smiezen te lopen:
  “The five sneakiest real estate broker tricks”
  http://www.huffingtonpost.com/james-randel/the-five-sneakiest-real-e_b_212648.html

 72. dr. strangelove says:

  Starter: @dr strangelove. En Japan dan?
  I.t.t. tot put opties zie ik niet direct in hoe de financiele sector verwacht winsten te halen door de huizenmarkt negatief te manipuleren.

  Negatief ?
  De financiele markt heeft eerst 25 jaar (1983 tot 2008) de markt positief gemanipuleert. Nu wordt het spelletje in tegengestelde richting gespeeld.
  En ja de financiele sector als geheel is ‘toó big to fail’en de individuen in de top van die sector zijn ‘too big to jail.

  Kijk eens naar zo’n psychopaat als mr. euro (Zalm). Bij DSB deed hij net of zijn neus bloedde én liet hij het spel om de huizenmarkt nog verder op te blazen (hypotheken van veel meer dan 120%) rustig doorgaan om daarna gewoon van positie te wisselen en nu bij ABN het spel in omgekeerde richting te laten lopen.

  De echte insiders verdienen altijd een bonus, of de koersen/prijzen nu omhoog gaan of omlaag gaan.

  De hele financiele sector is een groot casino en de roulette’s zijn gemanipuleert.

 73. erik(trolnogimmerhier) says:

  Henk: Ik zou zeggen tast toe, geen makelaar,geen scooter(al zou ik gezien de parkeertarieven in Amsterdam, al zou ik makelaar daar zijn er zeker van gebruik maken, Jippie D66) en geen gladde haren.

 74. erik(trolnogimmerhier) says:
 75. erik(trolnogimmerhier) says:

  Beste kwartaal in 6 jaar! Tja je moet die lichtpuntjes wel WILLEN zien.

 76. Bubbelonia says:

  erik(trolnogimmerhier),

  Aha! Erik = Stef “Het lijkt wel of u het herstel niet wilt zien!” Blok 😉

  http://s12.postimg.org/js874tv57/stef_blok_herstel_niet_wilt_zien.jpg

 77. huizenhyper says:

  Gisteren een brief binnen gekregen van de belastingdienst. Dat zij “op verzoek van mijn verhuurder” mijn inkomen heeft doorgegeven.
  Dat was dan om de huurverhoging van juli vast te stellen.

  Als ik in juli weer afgeperst wordt op mijn huur ga ik voortaan altijd in Duitsland tanken. Ik woon redelijk ver van de grens, maar ben zeer bereid om voor 2 cent per liter voortaan 50km om te rijden.
  Dat is dan voor 1500 euro per jaar.
  Een belofte.

 78. lorenzo says:

  ps: Henk,

  De lorenzo’s en andere makeltrollen beginnen steeds meer in de smiezen te lopen:
  “The five sneakiest real estate broker tricks”
  huffingtonpost.com…real-e_b_212648.html

  Had ik weleens verteld over de geitjes en de leeuwtjes ?

 79. lorenzo says:

  dr. strangelove: De hele financiele sector is een groot casino en de roulette’s zijn gemanipuleert.

  Gratis advies :
  Ik zou in jouw geval , als gepromoveerde, gaan emigreren , ook om even na te denken over het verdere leven.

 80. lorenzo says:

  erik(trolnogimmerhier): Lorenzo:

  kminnen.blogspot.n…grondprijzen-in.html

  Grondprijzen Bali en nog erfpacht ook.

  Ach , was maar een voorbeeld , elders op de wereld voor € 100.000 een vrijstaande hut incl grond (ook spanje ) , mooi weer , relaxt , geen klagende hollanders , parkeertarieven ….zeg het maar .
  Oh , en de erfpacht , iedereen nu blij in A”dam ? Tijdperk voor bewustwording van de grondprijzen …..

 81. ps says:

  lorenzo: Had ik weleens verteld over de geitjes en de leeuwtjes ?

  De kinderboerderij is al gewaarschuwd:
  http://www.youtube.com/watch?v=2DYDXy8NpVA

 82. Ontwikkelaar says:

  Aan een sociale huurder vragen of hij zich zorgen maakt om een huurverhoging is zoiets als met kerst aan het konijn vragen wat we vanavond zullen eten.

 83. Heinz says:

  Ontwikkelaar:
  Aan een sociale huurder vragen of hij zich zorgen maakt om een huurverhoging is zoiets als met kerst aan het konijn vragen wat we vanavond zullen eten.

  Zo ken ik er nog wel een paar: aan een houder van een onderwaterhypotheek vragen wat hij vindt van het verlagen van de hypootheekaftrek…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*