‘Woning belasten als vermogen’

De woningmarkt functioneert niet goed en moet daarom ingrijpend worden hervormd. Tot die conclusie komt een commissie van deskundigen van de Sociaal-Economische Raad (SER), zo meldde de SER vrijdag.

De commissie stelt onder meer voor om de fiscale behandeling van de eigen woning te veranderen. De woning moet worden gezien als vermogen en hoort daarom in het belastingstelsel in box 3 thuis.

Daarbij is het nog steeds mogelijk om hypotheekrente af te trekken, maar zullen eigenaren van duurdere woningen minder voordeel krijgen dan nu het geval is met een verrekening via de inkomstenbelasting.

Overdrachtsbelasting
Ook wordt voorgesteld om de overdrachtsbelasting af te schaffen. De commissie is verder voorstander van een hervorming van de huurmarkt.

Ze pleit voor meer ”marktconforme huren”. Dit houdt in de praktijk in dat bewoners van goede, maar relatief goedkope huurwoningen hogere huren gaan betalen, vooral in gebieden waar veel vraag naar huurwoningen is.

De hervormingen kunnen ”niet van de ene op de andere dag” worden doorgevoerd, zo stelt de commissie vast. Ze zouden pas vijf jaar na aankondiging moeten ingaan, met een overgangsperiode van 25 jaar.

Prijsdaling
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat de voorstellen tot een prijsdaling van 5 tot 10 procent kunnen leiden voor koopwoningen. Deze berekening is wel met veel onzekerheden omgeven, aldus de SER.

Het voordeel van de hervormingen is dat de woningmarkt weer in beweging komt, aldus het CPB. Dit is uiteindelijk goed voor de bouwsector, die zware klappen heeft opgelopen na de uitbraak van de financiële crisis.

Commissie
In de commissie van deskundigen van de SER zitten voorname economen als Lans Bovenberg en Coen Teulings.

Ook hoogleraar fiscale economie Leo Stevens heeft er zitting in. Hij heeft al eerder voorgesteld om de eigen woning te ‘verhuizen’ naar box 3 van het belastingstelsel.

Politieke partijen voeren momenteel veel discussie over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De voorstellen van de SER-commissie kunnen een rol gaan spelen bij de komende kabinetsformatie.

bron: ANP


Share Button
Tagged with: , ,
115 comments on “‘Woning belasten als vermogen’
 1. Dalen says:

  Dit is niet nieuw.

  Heb al eerder op dit furom gezegd dat fiscale juristen allang constructies hebben verzonnen om deze belasting te ontlopen.

  Zet hieronder ook een verhaal neer dat niet van mijzelf is.

  “Kent u het verhaal van de tien vrienden die iedere zondagavond samen een borrel nuttigen in hun plaatselijke kroeg? Al vele jaren lang, om actuele zaken te bespreken, verhalen van vroeger op te halen maar bovenal omdat het gewoon vrienden zijn…

  De gezamenlijke rekening bedraagt steevast EUR 100,-. Eigenlijk EUR 10,- per persoon dus. Maar niet iedereen in de groep verdient evenveel. Daarom besloten de vrienden al lang geleden de rekening naar rato van hun inkomen te betalen. Het totale bedrag wordt dan ook steevast als volgt bijeengebracht:

  Persoon 1: EUR 0,00
  Persoon 2: EUR 0,00
  Persoon 3: EUR 1,00
  Persoon 4: EUR 3,00
  Persoon 5: EUR 4,00
  Persoon 6: EUR 7,00
  Persoon 7: EUR 10,00
  Persoon 8: EUR 13,00
  Persoon 9: EUR 17,00
  Persoon 10: EUR 45,00

  TOTAAL: EUR 100,00

  Korting

  Op een van de zondagavonden komt de uitbater van de kroeg even bij de mannen aan tafel. En hij heeft goed nieuws. Omdat ze al vele jaren vaste gasten zijn, heeft hij besloten voortaan een korting te gaan geven. In plaats van de gebruikelijke EUR 100,- hoeft de vriendengroep voortaan nog maar EUR 80,- af te rekenen. Een leuke korting van EUR 20,- dus.

  Maar de vrienden weten eigenlijk niet goed hoe ze de korting moeten verdelen. Eerst is het plan de EUR 20,- gelijk te verdelen. Iedereen kan dan dus EUR 2,- minder gaan betalen. Maar dit leidt tot een wat vreemde situatie. Persoon 1, 2 en 3 zouden dan namelijk betaald worden voor het drinken van borrels. Een nieuw plan moet worden bedacht…

  In het plan waar later die avond toe besloten wordt komt de verhouding van de korting exact overneem met de verhouding van betalen. Persoon 3 gaat nu bijvoorbeeld EUR 0,80 betalen. Eerder betaalde hij met EUR 1,- precies 1% van het totaalbedrag. Nu krijgt hij dan ook 1% van de korting (1% van EUR 20,- dus). Dit maakt dat hij tegenwoordig EUR 1,- minus EUR 0,20 betaalt, ofwel EUR 0,80. De nieuwe bedragen die voor elke persoon vanaf nu gelden zijn:

  Persoon 1: EUR 0,00
  Persoon 2: EUR 0,00
  Persoon 3: EUR 0,80 (korting: EUR 0,20)
  Persoon 4: EUR 2,40 (korting: EUR 0,60)
  Persoon 5: EUR 3,20 (korting: EUR 0,80)
  Persoon 6: EUR 5,60 (korting: EUR 1,40)
  Persoon 7: EUR 8,00 (korting: EUR 2,00)
  Persoon 8: EUR 10,40 (korting: EUR 2,60)
  Persoon 9: EUR 13,60 (korting: EUR 3,40)
  Persoon 10: EUR 36,00 (korting: EUR 9,00)

  TOTAAL: EUR 80,00 (totale korting: EUR 20,00)

  En iedereen gaat later die avond tevreden naar huis: de vrienden die eerder niets betaalden hoeven ook nu niet voor hun drank te betalen; alle anderen betalen stuk-voor-stuk minder dan zij eerder gewend waren.

  De volgende zondag

  Een week later blijkt toch niet iedereen tevreden met de verdeling. De derde stelt: “Waarom krijg ik maar EUR 0,20 van de korting terwijl die rijke maar liefst EUR 9,- korting krijgt?” En ook persoon 4, 5 en 6 vinden het allemaal niet eerlijk: “De rijke zit ons gewoon uit te buiten!” En een ander: “Als we gewoon eerlijk hadden mogen stemmen zouden we toch ook zeker nooit tot deze verdeling gekomen zijn?”

  Om de verhoudingen goed te houden geeft de rijke aan de rekening vanavond in het geheel te betalen. En met al het geklaag is het vervolgens snel gedaan.

  Maar tot verbazing van de anderen is de rijke er de volgende zondagavond niet meer. En aan het einde van de avond blijkt dat ze met dezelfde inleg als twee weken terug maar amper de helft van de totale rekening kunnen voldoen…

  Geen toeval

  Bovenstaande bedragen zijn niet bij toeval gekozen. Deze zijn exact overeenkomstig de bedragen die iedere Nederlander met een belastbaar inkomen – en dat is lang niet iedereen – per deciel betaalt.

  Zoals u kunt zien leveren de 30% belastingplichtigen in de eerste drie decielen slechts 1% van de geïnde inkomstenbelastingen op. Pas vanaf het zesde deciel worden de bedragen enigszins substantieel. En ook wordt duidelijk dat de 30% personen met de hoogste inkomens maar liefst 75% van de totale inkomstenbelasting voor hun rekening nemen.

  De moraal van dit verhaal is niet dat we met de rijkste Nederlanders veel medelijden moeten hebben. Maar wel dat we de in aantallen bezien kleine groep echt innovatieve en productieve ondernemers in ons land – die persoonlijk bereid zijn allerlei ondernemersrisico’s te lopen – eigenlijk juist zouden moeten koesteren. Niet alleen betalen ze een zeer substantieel deel van alle belastingen, ook nemen ze nog eens een niet te onderschatten rol op zich daar waar het gaat om de creatie van werkgelegenheid en economische groei.

  Maak de meest creatieve en beste ondernemers in ons land het leven zuur, bespot en verjaag hen en vele zaken die nu nog door en voor velen vanzelfsprekend worden geacht zullen ‘opeens’ volstrekt onbetaalbaar blijken. De Brit Winston Churchill, een van de bekendste staatslieden van de vorige eeuw, verwoordde het als volgt:

  “Sommigen beschouwen de ondernemer als een boze wolf die zo vlug mogelijk gedood moet worden. De meesten beschouwen de bedrijven als koeien die voortdurend gemolken moeten worden. Slechts enkelen beschouwen de ondernemingen als wat ze echt zijn: de paarden die de kar moeten trekken.”

 2. Wat een plan: dan loopt box 1 “de zeepbel-box” vanzelf leeg 🙂

 3. IIS says:

  Goed bericht voor mensen die jarenlang hun huis netjes hebben afgelost of hebben gefinancierd met eigen middelen en geen gebruik wensten te maken van hypotheekaftrek. In dit land is het de gewoonte geworden om degene die zorgvuldig en spaarzaam leven en niet hebben geteerd op de zak van onze ‘sociale gemeenschap’ simpelweg gepakt zullen worden.

 4. Raymond says:

  Leuk idee, als de hervormingen pas ‘vijf jaar na aankondiging moeten ingaan’, brengt dat de woningmarkt dan ook pas vijf jaar later op gang?

 5. Situatie nu: belastingaftrek van rente om hypothecaire belast vastgoed te financieren dat zlef in box 1 voledig onbelast blijft.

  Zou u kapitaal uit een eigen woning vrijmaken (en bv. sparen of beleggen) komt vermogensrendements belasting langs (box 3).

  Heel raar dat de huidige situatie van HRA en box 1 bijdragen aan een overwaardespiraal waarbij schulden van nieuwe toetreders gewoon ontoereikend zijn om de waarderingsniveaus bij achterblijvende inkomens zonder grote risico’s …..

  We noemen dat ook wel scheefleners met strophypotheken.

  Of toch niet zo raar ? 🙂

 6. bigD says:

  Halfbakken ideeën van de SER. Ze lopen nu al achter de feiten. Hun vijf-jaar plan zal over twee jaar van de tafel geveegd worden door de realiteit. Helaas worden hervormingen pas doorgevoerd als we de absolute bodem bereikt hebben. Die bodem is in economische termen nog ver weg, maar in tijd mogelijk dichterbij dan we vermoeden.

 7. ll says:

  Van belonen naar belasten.

  Doorstroming, dacht het niet, als alles duurder gaat worden, blijft men lekker zitten waar ie zit en wacht af.

 8. TTT -voorbeeldje- says:

  Voorbeeldje van vier huizen in dezelfde straat die na 2,5jaar nog niet verkocht zijn en waarvan de vraagprijs nauwelijks is gewijzigd. Het laat zien dat het best wel eens lang kan duren, zelfs als er veel huizen te koop staan op funda, voordat de prijzen daadwerkelijk zullen dalen.

  Vegmolaan, Leiderdorp
  #17 feb08 399kE–>387kE
  #31 jan07 449kE–>425kE
  #32 okt07 459kE–>435kE
  #33 sept07 439kE–>399kE

  Zie ook:
  http://www.huizenzoeker.nl/koop/zuid-holland/leiderdorp/vegmolaan/

  http://www.miljoenhuizen.nl/houses/nl/2351RP/350000/500000/Availabilitydate/181-%2520dagen

 9. adamus says:

  5

  box 3 Juan,

  daarom zijn politici ook tegen afschaffen van regelingen.
  Waarom moet er een box 3 zijn? Heb je gespaard kun je nog een keer betalen.

  Die prof.Steven was die ook niet te zien in een filmpje, waarvan hier de omschrijving. http://www.hjc.nl/publicaties/pers17.php

  De geleerde afperser live staat op youtube

 10. adamus says:

  In dit land is het de gewoonte geworden om degene die zorgvuldig en spaarzaam leven en niet hebben geteerd op de zak van onze ’sociale gemeenschap’ simpelweg gepakt zullen worden.

  Welk EU land niet?

 11. simpy henky says:

  @1

  Dalen,

  Mooi stuk, goed verwoord.

  Waar is persoon 10 naar toe gegaan?

  Zijn dat bedrijven die bv naar China gaan?

 12. nhz says:

  @1:
  bekend voorbeeld, alleen ben ik het met de les niet zo eens:
  “De moraal van dit verhaal is niet dat we met de rijkste Nederlanders veel medelijden moeten hebben. Maar wel dat we de in aantallen bezien kleine groep echt innovatieve en productieve ondernemers in ons land – die persoonlijk bereid zijn allerlei ondernemersrisico’s te lopen – eigenlijk juist zouden moeten koesteren. ”

  de veelverdieners zijn (tegenwoordig) hoogst zelden mensen die risico nemen en die innovatief bezig zijn. Het zijn meestal omhooggevallen ambtenaren bij semi-overheid, die zelfs bij wanprestatie nog tonnen aan bonus ontvangen. Wat mij betreft kan deze groep niet hoog genoeg belast worden, want we kunnen ze missen als kiespijn. Het zou denk ik beter zijn om de belastingdruk op kleine ondernemers eens goed onder handen te nemen, want dat is nu vaak de groep die het meeste betaalt.

  @2,5,6:
  ik begreep dat ook in dit plan met de hypotheekschuld wil blijven verrekenen met de inkomstenbelasting in box1, zoals ook al eerder door de ambtenaren werd voorgesteld. Een totaal onzinnig idee, laat het dan maar helemaal. Eigen huis naar box3 prima, maar dan de hypotheekschuld ook niet meer elders gaan aftrekken!! En gelijk natuurlijk wel de IB omlaag.

  Over die 30 jaar die ze voor de invoer nemen zullen we het maar helemaal niet hebben; zoals anderen hierboven al aangeven zal de markt dit flutidee achterhalen.

  @8:
  ach, als de SER zijn zin krijgt hebben ze nog 30 jaar om te verkopen; waarom nu al korting geven?

  @9:
  ik denk dat een box3 belasting op zich wel nodig is omdat er anders mensen met veel geld gaan zorgen dat ze helemaal geen box1 inkomen hebben en dus geen cent belasting meer betalen. De box3 belasting is in NL relatief zeer gunstig vergeleken met veel andere westerse landen, alleen voor spaarders is het erg zuur en huiseigenaars hebben het natuurlijk extra comfortabel.

  @10:
  dat bedoel ik, dit geldt overal dus daar komen we niet meer vanaf. Is ook de makkelijkste plek om geld te snaaien, mensen die alles op maken of alles zwart verdienen zijn voor de belasting bewerkelijker.

 13. adamus says:

  Het zijn meestal omhooggevallen ambtenaren bij semi-overheid, die zelfs bij wanprestatie nog tonnen aan bonus ontvangen.

  ik tien jaar geleden wel een gehoord wat een directeur bij CAP verdiende. Ook geen ondernemer hoor, maar wel een paar miljoen. Is de Philips baas een ondernemer?

 14. adamus says:

  Het zou denk ik beter zijn om de belastingdruk op kleine ondernemers eens goed onder handen te nemen, want dat is nu vaak de groep die het meeste betaalt.

  De socialist Flip de Kam is het niet met je eens. Had vorig jaar nog een artikel in NRC dat kleine ondernemers nagenoeg niets betalen. “Zeer oneerlijk”. En ze doen ook nog vaak werk dat mensen in loondienst (lees ambtenaren) ook kunnen. Van de pot gerukt, zulke lui.

 15. nhz says:

  @13:
  nee, de Philips baas is m.i. ook geen ondernemer, net als vrijwel alle andere CEO/CIO’s, de vele bestuurders in onderwijs/energie/gezondheidszorg enz. enz. Ondernemen is risico nemen, en ze lopen geen enkel risico; zelfs hun ontslagrisico is doorgaans nihil (gezien de vertrekpremies) vergeleken met gewone werknemers in het bedrijf. Voor deze hele groep mag de belasting wat mij betreft dus ver omhoog; als kleine innovatieve ondernemer betaalde ik nog niet zo lang geleden gewoon 72% belasting, waarom betalen deze lui bijna niks (ik wed dat het in de praktijk minder dan 10% is …).

 16. nhz says:

  @14:
  als Flip het met me oneens is dan zie ik dat als een zeer goed teken 🙂

  Er zijn trouwens wel kleine ondernemers die vrijwel niks betalen, via bijv. veel zwarte transacties (in sectoren als horeca, diamant/juweel handel, etc.) of door bepaalde constructies die het inkomen drukken. Maar dat zijn m.i. toch echt de uitzonderingen op de regel.

 17. adamus says:

  alleen voor spaarders is het erg zuur

  in bij overlijden mogen ze ook nog even aftikken bij de fiscus. Er moet blijkbaar geofferd worden.

 18. adamus says:

  Er is natuurlijk een oplossing voor je laatste geld.
  En dat gebeurt nu ook in de prakijk.

  Zie als 80 plusser dat de inschatting is dat je nog een jaar of 4 hebt te leven. Centjes “weggeven” , ene kind iets meer dan het andere en vervolgens jezelf sederen. Of zoals ze in vervlogen tijden zeiden: “gestopt met eten”.

 19. adamus says:

  ik wed dat het in de praktijk minder dan 10% is …).

  mhr Fred heeft hier wel eens over geschreven hoe die vork in de steel kan zitten. Die KPN baas schijnt daar ook mee te profiteren.

 20. buddy says:

  Zomaar een nieuwbouw straat in de mooiste stad van Nederland. Dus locatie, locatie, locatie

  2004 nieuwbouw all inn 280k euro
  2007 in verkoop 329 (huis staat leeg)
  2008 prijs gereduceerd naar 319
  Tussentijds wordt huis te huur aangeboden.
  2009 prijs gereduceerd naar 310

  2009 –> 2 buren in dezelfde straat zetten identieke huizen in de markt voor 319k
  Beide huizen worden vlot verkocht in oct 2009

  Het te koop staande huis uit mei 2007 staat intussen nog steeds leeg.
  Feb 2010 wordt het huis opnieuw ingericht.

  Ik word nieuwsgierig en koop een koopsommenoverzicht bij het kadaster ter waarde 2,95.

  De snelst verkochte huizen zijn gepasseerd voor 285K
  De langstzittende kreeg uiteindelijk 5k minder en had de in 2004 betaalde prijs terug.

 21. peter says:

  Wat is het voorstel eigenlijk precies?
  Huis in box 3….. Komt er een vrijstelling en hoe hoog wordt die? Verdwijnt dan het huurwaarde forfait volledig? Moeten mensen zonder hypotheek hierdoor extra gaan betalen voor hun huis (en het huis dus opeten)?

 22. huurslaaf says:

  Vergeten is in het artikel te vermelden dat de SER wel een vrijstelling in box 3 voor de eigen woning voorstelt van 200.000 euro!

  Dit is wel even wat anders dan de karige vrijstelling voor gezamenlijke andere vermogensbestanddelen in box 3 van 20.661 euro per persoon (2010) in box 3.

  Alleen de goede doelen (ethisch, groen e.d.) van de overheid kennen ruime vrijsteliingen en dit wordt er weer zo één; een zeer royale.

  Hoezo dus rechtvaardig belasten van rijke eigenwoningbezitters?

 23. Okkie says:

  @Dalen:
  Misschien leuk als je er ook bij vertelt hoeveel meer de hoogste 3 decielen (netto) meer verdienen dan de eerste 3 decielen. De inkomensongelijkheid in Nederland is namelijk ook behoorlijk groot. De bron voor de belastingen ontbreekt helaas aan je betoog.

 24. IIS says:

  Vermogensrendementsheffing en box 3. Maar een huis rendeert helemaal niet en al helemaal niet in de huidige markt. Eerder zou men geld terug moeten krijgen, omdat huizen in de toekomst zeer zeker in waarde zullen dalen…en dat is nog maar een understatement.

 25. @ 8, 20 Goede voorbeelden, de Tombola Top Tien loopt van -80% tot -30% dus het is nog even verder kijken……

 26. @9 adamus
  We leven niet meer in een maatschappij met 1,5 autarkische boerderij waar iedereen zijn teveel aan tabac ruilt tegen met veel zout ingemaakte varkenspaté.

  De overheid doet aan herverdeling, dat is op zich niet verkeerd. Dat die herverdeling gebaseerd is op heffingen op inkomsten en op kapitaal is niet iets waar Juan zich druk over maakt.

  De scheve beeldvorming rond de huizenmarkt dan weer wel. 8)

 27. @24 ILS

  Maar een huis rendeert helemaal niet en al helemaal niet in de huidige markt.

  Is de overwaardespiraal op huizen van de afgelopen 20 u al opgevallen? Is dat geen rendement? Met vastgoed (vaak met schuld) bouwde u meer vermogen op dan met arbeid 🙂

  Maar gratis geld bestaat niet.
  Als financiële stabiliteit geen eigenaar heeft is het makkelijk rijk rekenen…..

 28. Ook bij Monopoly geldt: als de bank zich niet aan de regels houdt gaan spelers zich terugtrekken 🙂

 29. Waarvan acte:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6543839/__Vijftig_Amerikaanse_banken_omgevallen_in_2010__.html?p=26,1

  NEW YORK (AFN) – De Amerikaanse overheid heeft vrijdag de stekker getrokken uit zeven regionale banken. Sinds het begin van het jaar zijn vijftig financiële instellingen in de Verenigde Staten omgevallen. Dat heeft de federale toezichthouder FDIC vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

  Voor de klanten van de zeven banken hebben de faillissementen geen gevolgen. De tegoeden worden overgenomen door andere financiële instellingen.

  De faillissementsgolf in de Amerikaanse bankensector lijkt aan te houden. Vorig jaar vielen 140 banken in de VS om, tegen 28 in 2008. In de vijf jaar daarvoor waren dat er slechts tien.

  May I not rest my case ?

 30. IIS says:

  Als ik sommige reacties zo lees dan heeft de hersenspoelmachine de afgelopen decennia grondig werk verricht.

  Uitkeringtrekkers en ambtenaren voeren in NL de boventoon, iemand die op wat voor manier dan ook maar iets bezit en door hard en zelfstandig werken en vooral door risico’s te nemen bezit heeft vergaard en daar reeds vele malen belasting over heeft betaald is en blijft een paria van de maatschappij en dient uitgezogen te worden…Wat een triest (links)land en wat een triest jaloers en onderdanig volk.

 31. En héél raar dat er bij ons ook iets gebeurd is:

  http://www.telegraaf.nl/dft/6543904/__ABN_Amro_voornaamste_gedupeerde_Goldman_Sachs__.html

  Waar niemand zich overigens druk over maakt, de speler kunnen met gepaste woede beschikken over bonussen voor hun beleid bij dé bank met ambitie.
  Het is een merkwaardige wereld.

 32. Arend says:

  Ik huur gunstig (vrije sector) en woon zeer prettig en heb behoorlijk gespaard. In 2002 kreeg ik in de gaten dat ik financieel de boot behoorlijk gemist heb en dat ik in het gulden tijdperk een huis had moeten kopen (bijna iedereen met een eerste huis na 2002 is denk ik de klos). Ik zie het er van komen dat de overheid mij met allerlei maatregelen gaat dwingen om mijn hoofd ook in een hypotheekstrop te duwen om de woningmarkt op gang te krijgen (waarom moet dit eigenlijk?). Gevolg is dat ik straks de helft van mijn inkomen kwijt ben aan wonen, door de langzaam dalende huizenprijzen over een lange periode zit ik dan straks ook nog eens met een gigantische restschuld. Waarom wordt de overwaarde van woningen niet extra belast? (waarde huidige huis min oorspronkelijke hypotheek eerste huis). Hier staat geen geleverde arbeid tegenover dus is ook het minst schadelijk voor de economie, ook wel zo eerlijk.

 33. ll says:

  Ja, Juan, maar er zijn al mensen die denken dat G.S. gaat vallen en dan…… Het hele financiele systeem erbij.

  Vraag is wie outbailed G.S., to big to fail, to big to save.

 34. Arend says:

  @31: dit soort ellende krijgen we allemaal op ons brood de komende jaren, ook als je zelf geen risico’s hebt genomen. Die gasten van de ABN AMRO die dit verzonnen hebben zijn allang vertrokken met een vette premie. Dit zijn ook onze zielige zwoegende rijke innovatieve ondernemers.

 35. Arend says:

  Aanvullend @31: ABN AMRO/RBS is er natuurlijk ingestonken maar de verantwoordelijke komen weer heel goed weg.

 36. Peter says:

  Ja, solide bank die ABN-AMRO, een koopje, daar gaan we op verdienen als nederland! Ondertussen krijgen ze geld injectie na geld injectie, waarbij het iedere keer de laatste is, nodig is om de bank op eigen benen te laten staan.

  Geloofd iemand het nog?

  De overheid moet nu en meteen zich 100% terugtrekken uit de verplichtingen t.a.v. en steun aan de banken. Dan gaan ze maar failliet. Dan krijgen we maar de effecten van de crisis hier en nu! Maar zo als het nu gaat worden we allemaal geslachtofferd aan de bank mannetjes die maar blijven klungelen en roven!

  Helaas, als het om beleid aankomt dan regeert de angst en hoor je enkel woorden als “onverstandig”, “geleidelijk”, “slechtste moment”, “niet nu” en “vertrouwen”.

  Maar gebeurd er vooral helemaal niets anders dan de problemen groter laten worden. Dit land is stuurloos, het lijkt België wel, we zijn totaal vleugellam doordat niemand een stapje terug wil doen…en maar bidden dat het morgen allemaal vanzelf over is……dream on!

 37. thomas says:

  Offtopic, maar hopelijk kunnen jullie me een advies geven.

  Ik en mijn gezin zijn al geruime tijd aan het orienteren in Hilversum. We hebben ons vorige huis met wat overwaarde kunnen verkopen en hebben flink wat gespaard en we zijn op zoek naar een eindwoning voor de komende 20 jaar :). Wat opvalt is dat sommige huizen al heeeel lang te koop staan en niet/haast niet zakken. Andere woningen lijken in no time verkocht te zijn.

  We hebben een tijd lang dit huis overwogen:

  http://www.funda.nl/koop/hilversum/huis-47553912-pieter-de-hooghlaan-37/

  Alleen nu toch verkocht onder voorbehoud. We zitten nu in een enorm dure vrije sector woning. We balen er nu van dat we niet toch een bod gedaan hebben op dit huis. Wat zouden jullie adviseren? Toch wachten en zien hoe het verder gaat? Of toch maar iets kopen?

  Lastig.. zeker als je eens op deze site leest. Ik ben benieuwd wat jullie vinden? Zullen ook dergelijke 2 onder een kap huizen met ruime tuin over bv 1-2 jaar ineens een ton goedkoper zijn of zou dat alleen gebeuren met appartementen van 90m2 in amsterdam of grote huizen op het platteland? Bedankt voor adviezen die jullie ons kunnen geven!

 38. thomas says:

  ter aanvulling:
  Het is niet bedoeld als investering maar gewoon als fijne woonplek voor een gezin met opgroeiende kinderen. Qua hypotheek willen we ongeveer 3/4 af gaan lossen. Zouden jullie het sterk afraden met het idee dat een soortgelijke woning binnenkort ineens veel goedkoper zal zijn? Of zullen er dan naar verwachting allemaal maatregelen komen die er voor zorgen dat het niet veel uitmaakt?

  http://www.funda.nl/koop/hilversum/huis-47569778-paulus-van-loolaan-17/

  Nog zo’n plaatje 🙂

  Kortom we willen erg graag verhuizen maar weten niet zo goed wat handig is. Hier lijkt een hoop kennis van deze zaak te zitten dus ik dacht ik probeer het en wellicht weten jullie raad? We zien wel dat de nog duurdere huizen flink lijken te zakken, dat zijn dan woningen die groter/vrijstaand zijn maar die van binnen helemaal afgebroken moeten worden. Maar in huizen rond het segment van deze twee zit in ieder geval in Hilversum weinig/geen beweging. Wel zijn ze 10-40.000 gezakt in sommige gevallen maar zeker geen extreme prijsdalingen zoals hier te lezen valt. En sommige huizen zijn dus in 1-2 weken weer verkocht.

 39. IIS says:

  Juan Belmonte

  Maar Juan, waarschijnlijk begrijp je me niet helemaal, een huis overhevelen naar box 3 kan in wezen niet, omdat men in box 3 uitgaat van rendement op vermogen en een huis waarin men woont levert dit niet. En wat de huizenmarkt de afgelopen 20 jaar heeft gedaan is voor box 3 niet relevant.

 40. Dalen says:

  @ 37 Thomas

  Ikzelf ben ook weer aan het kijken naar een mooi huisje. Mijn mening is dat als je huis ziet dat helemaal naar je zin is, doe dan een bod van ongeveer 10% onder de vaagprijs. Meestal is die ruimte er wel omdat men veel overwaarde heeft. Daarnaast onderhandelen over spullen die moten blijven staan.

  De verwachting is inderdaad dat de prijzen gaan zakken. Echter, dat duurt nog wel even. Het hangt m.i. af van een stijgende rente, oplopende werkloosheid en afschaffing HRA. Deze 3 factoren zie ik nog niet snel gebeuren.

  En als het zakt,is het de vraag of jij dat fijne huis nog kan kopen. Ik zou kopen als alles naar je zin is en genieten. Daarbij lang financieren, 30 jaar dus als het kan.

  Mijn opa vertelde mij altijd dat je kan leven van de rente van de schuld. Jaren later snapte ik het.

 41. buddy says:

  http://www.youtube.com/watch?v=LO2eh6f5Go0

  who can be a failure in somany ways
  instead of getting fired, hey we’ll give ourself a raise?

  “Moral Hazard” op een mooie manier neergezet door Tim Hawkins
  –> In NL kennen we dergelijke amerikaanse toestanden niet hoor ik regelmatig de onwetende en goedgelovige hogeropgeleide onderdanen zeggen?
  Tis maar door welke bril je wil kijken.

  “The famous physicist Max Planck was talking about the resistance of the human mind, even the bright human mind, to new ideas…. And he said science advances one funeral at a time.

  Max was z’n tijd ver vooruit.

 42. thomas says:

  bedankt:) Tja het zou gewoon heerlijk zijn als we onze droom kunnen realiseren en in een dergelijke woning kunnen gaan wonen. In sommige gevallen is de vraagprijs dus al flink omlaag gegaan waardoor een dergelijk huis ineens binnen ons bereik komt. Alleen zou het een ‘beetje’ zuur zijn als we net voor de totale instorting dan gekocht bleken te hebben. Hier las ik over woningen die al 40% gezakt waren in prijs. Maar ik vraag me af of dat iets is dat overal staat te gebeuren of dat dit gewoon specifieke woningen met een hoop overwaarde zijn op een lastig te verkopen plek die zo enorm zakken. Nou ja we zullen er nog maar eens goed over na denken.

  Bedankt in ieder geval!

 43. nhz says:

  @29:
  “De Amerikaanse overheid heeft vrijdag de stekker getrokken uit zeven regionale banken.”

  het was dus een gewone doordeweekse dag, niks bijzonders te melden 🙂

  @37,38:
  verkocht onder voorbehoud, valt dus nog te bezien. Ik zie zulke woningen tegenwoordig vaker terugkomen in de markt omdat men de hypotheek niet rond krijgt. Voor ‘gewilde’ woningen lijkt de kans me klein dat de prijs ineens drastisch gaat dalen; inmiddels lijkt de kans op grote aanpassingen in de HRA etc. nul dus bij de meeste huizen gaat de prijsdaling tientallen jaren duren. Alleen als de huiseigenaar krap zit (kijk eens na bij Kadaster hoe hoog de hypotheek is?) heb je kans op een hoge korting.

  @39:
  ga je nu beweren dat spaargeld wél rendement oplevert? De afgelopen 20 jaar was het rendement op een huis in NL effectief zeker 15% per jaar (nog meer als je de inflatie en de tophypotheek meerekent), het rendement op spaargeld was minstens de afgelopen tien jaar negatief. Er is dus alle reden om een huis MINSTENS even zwaar te belasten als spaargeld, en ik zie ook niet in waarom de belastingvrije voet 10-20x hoger moet zijn dan bij spaargeld. En ik zie ook niet in waarom netto schuld op eigen huis dan toch nog aftrekbaar zou moeten zijn in box1, schuld om aandelen of goud te kopen mag je toch ook niet van de inkomstenbelasting aftrekken.

  De SER heeft een waardeloos prutsadvies gegeven, uitsluitend ingegeven door politieke motieven. En het idee zal wel zijn dat de vele adviesburootjes opnieuw rijk kunnen worden met allerlei frauduleuze constructies voor huiseigenaars om optimaal te profiteren van de nieuwe belastingaftrek mogelijkheden.

 44. IIS says:

  @ thomas

  Hoe kan u hier nu te rade gaan? Als u een woning wilt kopen en niet van plan bent de komende 20 jaar te verhuizen, dan zou ik zeggen doen. Maar als u niet zeker bent van uw zaak waarom zou u dan nu zo nodig iets willen kopen? Ik zou eerder kiezen om kleiner en praktischer te gaan wonen, omdat m.i. de kosten voor levensonderhoud, energie, belastingen de komende jaren alleen maar zullen stijgen.
  En laten we eerlijk wezen, huizenprijzen in NL zijn toch totaal van de zotte en het kan volgens mij niet zo heel lang meer duren dat er een behoorlijke correctie komt, maar of dan het geld nog iets waard is is weer een andere vraag.

  Ik zelf heb gekozen voor een modernere en goed geïsoleerde woning, daar ik voorzie dat o.a. de energieprijzen fors zullen stijgen…En zo kan men door blijven redeneren, waarom wel of waarom niet een (groot/klein) huis kopen. U moet zelf een goed gevoel hebben bij het kopen van een huis, is dat er niet dan zou ik mijn vingers eraf laten.

  Ga af op uw gevoel zou ik zeggen, gevoel kan een onbewuste optelsom zijn van verschillende soorten informatie. Is uw gevoel bij het kopen of bezichtigen van een huis rustig en/of neutraal dan zal het wel goed zijn.
  Wat is uw gevoel voor de komende jaren, vooral economisch gezien? Denk daar eerst eens over en beslis dan verder.

 45. thomas says:

  Hartelijk dank voor de zinvolle reacties! Het probleem is dus dat we beiden geen idee hebben van de ontwikkelingen of verwachtingen op de huizenmarkt. We hebben een aantal van deze huizen bezichtigd en dit is iets waar we al heel lang van dromen; een mooi huis met een flinke tuin er om heen en we zijn door de banen/scholen gebonden aan hilversum. Het dilemma waar we een beetje mee zitten is alleen: of we kopen nu een veel goedkopere woning in de hoop dat de prijzen enorm zakken of we gaan voor het huis waar we heeeel graag willen wonen met een risico dat als we een paar jaar gewacht hadden dit ineens een paar ton goedkoper zou zijn geweest. We hebben alletwee een goede vaste baan en we kunnen ook als de maandlasten zouden stijgen bv door stijging energie prijs of geleidelijke afschaffing HRA nog steeds rondkomen. Het enige dilemma is dus: als we nog even wachten zouden we dan de komende 20 of 30 jaar in een soortgelijke woning kunnen wonen voor veel minder maandlasten? Maar daar zal waarschijnlijk alleen de tijd een antwoord op hebben? Kunt u me misschien nog zeggen hoe ik de informatie bij het kadaster kan achterhalen? Zou het veel uitmaken als de huidige bewoners er al lang zitten? Ook zij zullen als ze opnieuw willen kopen toch de huidige prijs moeten betalen voor een nieuwe woning of zie ik dat verkeerd? In ieder geval heel erg bedankt voor de informatie jongens!

 46. buddy says:

  @43

  De SER heeft een waardeloos prutsadvies gegeven, uitsluitend ingegeven door politieke motieven. En het idee zal wel zijn dat de vele adviesburootjes opnieuw rijk kunnen worden met allerlei frauduleuze constructies voor huiseigenaars om optimaal te profiteren van de nieuwe belastingaftrek mogelijkheden.

  Het is een pruts advies. Maar prutsers staan erom bekend dat hun klanten vaak terug moeten komen. Zo houd de SER zichzelf een beetje in stand.
  Binnen de volgende kabinetsperiode 2011 – 2015 zal blijken dat de HRA veel meer zal moeten worden ingeperkt dan de huidige halfzachte (zachte heelmeesters …) adviezen van meestal niet geheel belangeloze SER-leden.
  Daarenboven oplopende rente, nog steeds > 20% uitkeringsgerechtigden onder 65 jr, groeiende groep gepensioneerde die in toenemende mate het zorgstelsel verstoppen, lager-, negatieve productiviteitsgroei, etc, etc,
  en het rampenscenario ligt klaar.
  LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN.

 47. Dalen says:

  @ thomas

  ” Hier las ik over woningen die al 40% gezakt waren in prijs.”

  Dat is een enkel huis en zeker niet het type dat jij zou willen hebben. Huizen en koopjes die iedereen zou willen hebben en zou kunnen betalen, gaan niet samen.

  Hier wordt ook gesproken over inflatie, hetgeen mij op termijn ook reeel lijkt. Dit betekent dat je schuld relatief lager wordt en huizen relatief duurder.

  Inderdaad zit hier veel kennis maar maar je moet ook je eigen afwegingen maken.

  Stel je zelf vragen:

  Wil ik het graag.
  Is het een goed huis en energiezuinig.
  Kan ik het op 1 salaris financieren.
  Houd ik ook uitzicht op werk.
  Kan dat voor 30 jaar.
  Kan ik redelijk wat afbieden.
  Heb ik nog veel hobbys zoals 3x per jaar vakantie of ‘heb ik een dure boot.

  Ik neem aan dat jezelf dit allemaal overdacht hebt.

  Dat huizen 50% zakken dat gelooft niemand hier, ook al roepen ze dat soms. Als dat gebeurt, is half nederland failliet. Vergis je niet dat bij een forse daling veel kapitaalkrachtige persone/firma’s/banken aan het opkopen slaan. Banken hebben immers geld bijna gratis.

  10% daling zou kunnen maar dan moet je wel 2 jaar wachten denk ik zo. Zie hierboven de punten die ik noemde die eerst moeten intreden wil dat gebeuren.

  Succes

 48. Peter says:

  “Dat huizen 50% zakken dat gelooft niemand hier, ook al roepen ze dat soms. Als dat gebeurt, is half nederland failliet”

  Dus is dat zo, alleen beseffen we het nog niet 🙂

  Mijn advies wat betreft kopen:

  Zoek niet het maximaal financierbare op en ga voor zekerheid waar je die kan krijgen. Dus ga er van uit dat er geen HRA is, dan kan dat alleen maar meevallen en zet de hypotheek 30 jaar vast ook al is dat iets duurder. Op deze manier ben je immuun voor renteschommelingen. Veel lager kan het niet worden, en er is veel ruimte om te stijgen.

  Als het huis van je dromen op deze manier buiten berijk komt, dan weet je in ieder geval dat de prijs te hoog is om zelf de lasten te dragen.

  Bedenk ook dat het nu een kopersmarkt is en jij de prijs kan bepalen. Dus wees geduldig en onderhandel goed. Gaat men niet op jou aanbod in, wacht een paar maanden en probeer het nog eens.

  Weet zeker dat het echt JOU droom is niet aangepraat of opgedrongen. Je kan je inkomen tenslotte maar 1 keer uitgeven en we worden als je TV kijkt gebombardeerd met reclame om ons aan het kopen te krijgen. Denk maar eens aan die huis en tuin inrichting programma’s op de TV, allemaal verstuikte reclame waar mensen heel gevoelig voor zijn.

  Veel geluk gewenst iig.

 49. ll says:

  @ thomas, zou nog even wachten tot na de verkiezingen, waarschijnlijk gaat de overdrachtsbelasting er binnenkort af.

  Huizenprijzen KUNNEN heel snel zakken, van 1979 tot 1982 meer dan 40 %.

 50. ll says:

  13 miljard uit collectieve middelen gaan dit jaar naar de huizenmarkt…..is 1/3 van het kort op de begroting……

  http://www.nrc.nl/economie/article2526599.ece/Pleidooi_voor_brede_aanpak_huizenmarkt

 51. nhz says:

  @45:
  “Het probleem is dus dat we beiden geen idee hebben van de ontwikkelingen of verwachtingen op de huizenmarkt.”
  dat geldt in essentie voor iedereen, aangezien de markt zijn werk niet kan doen door alle manipulaties van de politiek en de centrale banken. Eerste advies: in deze onduidelijke situatie geen grote risico’s nemen.

  bij Kadaster kun je online de voorgaande transacties van de betreffende postcode opvragen (vanaf 1995 dacht ik), kost een euro ofzo. Voor ongeveer een tientje kun je navragen hoeveel hypotheek er op het pand zit. Beide zaken kunnen interessant zijn bij onderhandelen over de prijs; maar je weet zelden precies hoe het zit.

  @47:
  ik wil bij deze wel even herhalen dat ik denk dat huizen meer dan 50% gaan zakken in reele termen; maar aangezien we mogelijk stevige inflatie gaat krijgen bestaat de kans dat de prijs over bijv. 15 jaar weer even hoog is als nu, of zelfs twee jaar geleden.

  Verder helemaal mee eens dat het afhangt van het type huis, het meest populaire type voor een doorsnee gezin zal vermoedelijk het minst dalen; bij de wat minder courante woningen kan de prijs potentieel enorm omlaag, zeker in de ‘buitengewesten’.

  @50:
  als ze eerst de overdrachtbelasting afschaffen (zou best kunnen, als zoethoudertje …) dan gaan de huizenprijzen gewoon met 6% omhoog. Zeker weten dat je daar helemaal niks aan hebt. De daling rond 1980 vond trouwens in ongeveer 1.5 jaar plaats.
  Als de rente serieus gaat stijgen (wordt in de loop van dit jaar wel duidelijk denk ik) dan kan dit scenario zich herhalen in meer extreme vorm, omdat dan sowieso de HRA onbetaalbaar wordt en versneld op de helling moet.

 52. adamus says:

  Als ik sommige reacties zo lees dan heeft de hersenspoelmachine de afgelopen decennia grondig werk verricht.

  Uitkeringtrekkers en ambtenaren voeren in NL de boventoon,

  ja, zelfs de familie van Joselito heeft geen bezwaar tegen herverdeling door de overheid…….
  “In the end Keynes will be alive and kickin’ “.

  Goede raad: massaal een cursus bestuurskunde aan de open universiteit gaan doen.

 53. Get a Life! says:

  @Thomas

  We zitten ongeveer in hetzelfde schuitje als jij. En ook in het Gooi.. Alleen zitten wij voor erg weinig geld op een zeer mooie en riante plek waardoor er wat minder druk is om nu te kopen.

  Ik ben van mening dat het beter is om te wachten met kopen tenzij jouw persoonlijke situatie zich daar niet langer voor leent. Je geeft aan dat je voor veel geld in een vrije sector huurwoning zit.
  Vergelijk die kosten eens met het bedrag dat je per jaar uitspaart door niet te kopen. Ik ben van mening dat ‘Dalen’ erg voorzichtig is zijn advies.
  Zelf houd ik een lijstje bij met woningen in hetzelfde segment als jij. Inmiddels al bijna drie jaar. Van die woningen is meer dan 60% al meer dan 10% in vraagprijs gedaald. Er zijn woningen bij die in een jaar tijd van 795.000 naar 695.000 zijn gegaan en nog steeds worden ze niet verkocht. En ja, dat zijn schitterende 30-er jaren woningen in het centrum van het Gooi.
  Het feit dat de markt zo onzeker is heeft voor de kopende partij enorm veel voordelen. Je ziet dat de woningvoorraad alsmaar blijft toenemen. De HRA, de economische factoren..
  Als je een huis ziet waar je een 100% yes gevoel bij hebt dan doe je eerst wat vooronderzoek. Hoe lang staat het te koop, wat was de hoogte van de laatste transactie etc.. Persoonlijk zou ik 30-35% onder de vraagprijs gaan zitten. Dan heb je nog wat ruimte in je onderhandeling. Verkopen van 20-25% onder de vraagprijs zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering.
  Een daling tussen de 30.000 en 100.000 per jaar is mijn inziens reeel.

  Er zijn veel verkopers die nog steeds niet willen toegeven. Die woningen worden dan ook niet verkocht. Er komt gegarandeerd een moment dat de economie een tweede, veel hardere klap te verwerken krijgt.. Dan zal het besef waarschijnlijk versnellen met alle gevolgen vandien.

  Maar de gewilde woningen zullen in verhouding natuurlijk altijd minder dalen dan de 12-in-een-dozijn.

  Mijn target is de prijsstelling vlak voor de introductie van de euro + inflatiecorrectie.

  Laat je niet gek maken! Ieders situatie is weer anders! Uiteindelijk gaat het er alleen maar om dat je een warme en veilige plek hebt om in te leven.

  Succes!

 54. adamus says:

  31

  dat is financieren op zijn Grieks?

 55. adamus says:

  37

  Ik ken dit soort huizen. Let op: geen isolatie, ik zie ook nepbalkjes, schoonmetselwerk/steenstrips. Witgeschilderde schrootjes (speciaal voor de foto?) Sanitair ook uit de seventies? Zie geen foto van de schuur/garage. Hier ga je niet stoppen met alleen de hypotheeklening. 300/400 euro energiekosten zie ik in de nabije toekomst wel voor me. De plek moet wel heel veel waard zijn.

 56. adamus says:

  Enne, Thomas, de kinderen gaan op 18 jarige leeftijd het huis uit en komen vaak terug om van de hotelfunctie te genieten.

 57. adamus says:

  nhz
  Zeker weten dat je daar helemaal niks aan hebt. De daling rond 1980 vond trouwens in ongeveer 1.5 jaar plaats.

  toen was de rentestand iets anders, 10 tot 12% . De handel (in wat?) ligt nu 30/40% lager. Bij een rentepercentage van 5 tot 6% is het al problematisch. Straks 7% en het glas breekt.

  Ouwe huizen als die Thomas hier laat zien zijn over 30 jaar 0.0 waard. Dat durf ik wel te voorspellen.

  Deze zaterdag Volkskrant bijlage over Zeeland en wonen. Als je maandag naar de bieb gaat 😉

 58. Dalen says:

  Allen

  Eens met de adviezen aan Thomas.

  Of je moet wachten weet ik niet maar het is wel zo dat huizen nu niet weglopen en er altijd weer een nieuwe kans komt.

  Ik zit nu zelf ook te dubben om een bod te doen op een mooi huis dat al 15% is gezakt. Wilde eerst 20K minder bieden, hetgeen 5% is. Zal nu 30K minder bieden. Vrouwtje vindt het mooi…..

  Dan is het altijd lastig te beargumenteren dat er nog zat komt. Zal het wat moeten rekken.

  @56

  “300/400 euro energiekosten zie ik in de nabije toekomst wel voor me. De plek moet wel heel veel waard zijn.”

  Ik vind 400 euro nog meevallen. Betaal nu 450 voor groot huis. Vrouwtje zit ook altijd met alle verwarmingen aan in de serre.

  Ik ben trouwens ook een koukleum. Verwend kantoormannetje.

 59. adamus says:

  54

  ik heb tien jaar geleden nog richting Den Dolder gekeken. Was een periode dat de grote 2 onder 1 kappers, rietgedekt, 1500m2 erf plotseling van 880K guldens voor 650 gingen. Die “gewilde woning’ in ‘t Gooi kan zomaar heel veel zakken in prijs. Vergis je ook niet: bij mensen die geïnteresseerd zijn in deze huizen vallen de komende tijd ook de financiële klappen. 35/42 jarigen die en masse hun congé krijgen bij leasemaatschappijen etc. Er gaat heel veel minder geboden worden.

 60. adamus says:

  Ondertussen wil D66 de overdrachtsbelasting voor starter afschaffen. Dat komt het prijspeil ten goede.

 61. adamus says:

  61

  moet je ook niet meer gaan trouwen, wel allebei inkomen. Kun je nog een switchen op wiens naam de aftrek van het e.e.a. gaat plaatsvinden.

 62. ll says:

  @ zou het niet beter zijn, direkt contact op te nemen met de verkoper, [ briefje in de bus o.i.d. is ook al eerder tersprake gekomen ] en de makelaars eventjes erbuiten te houden, die drijven alleen de prijs maar op, toch……

 63. Patrick says:

  @54

  Houd er rekening mee dat een belangrijk deel van de waarde van dit soort 30er jaren woningen ligt in een stuk mode-gevoeligheid.

  Bij ons (Noord Brabant) is duidelijk te merken dat de animo voor dergelijke onderhoudsgevoelige en energie-onzuinige woningen afneemt.

 64. Get a Life! says:

  @Patrick

  Absoluut mee eens. Alleen in mijn directe omgeving is er geen ruimte voor nieuwbouw en is er teveel ruimte verkwanseld aan kansloze inspiratieloze 50/60/70/80/90 jaren huizen.. Lelijk! En voor zo’n hok vragen ze lachend 450k. Dat zijn piepkleine, naoorlogse arbeidershuisjes direct aan een doorgaande weg. Gek he dat die 3 jaar te koop staan.. En maar volhouden.
  Ik heb ENORM te doen met de onwetende starters die zich volledig laten inpalmen en een strop om hun nek krijgen en er nog trots op zijn ook… Te zot voor woorden.
  Overigens zie ik nu ook nieuwe woningen geplaatst worden waar soortgelijke woningen 3 jaar geleden 450k moesten opleveren. De vraagprijs daarvan nu is 535k. Het gaat gewoon nergens meer over en ik word zo langzamerhand agressief van verkopers die blijkbaar vinden dat ze recht hebben op hun fictieve overwaarde.

  Er zijn er velen die wachten met shoppen tot het bloed eruit loopt. Misschien is de tijd van eigenwoningbezit wel passe.

  En makelaars, tja.. Die blijven hun spelletje spelen. Paar procentjes onder de vraagprijs. Respect voor de verkopende partij. Je hebt ze niet nodig. Ze zijn alleen maar uit op courtage. Sterk onderhandelen in deze tijd doe je gewoon zelf. En laat vooral ook een clausule in je koopcontract opnemen mbt het effectieve woonoppervlak. Als dat achteraf afwijkt dan heb je nog iets achter de hand.

  Die EUR heeft de boel serieus om zeep geholpen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we de verhouding tussen inkomen en huizenprijs uit het oog zijn verloren. We hadden moeite (en nog steeds) om zaken op waarde in te schatten.

 65. Patrick says:

  @65 Eens.

  Die 535K die jij noemt, dat zijn de clowns die nu hun vraagprijs beginnen te verhogen omdat ze weten dat er zwaar onder wordt geboden.

  één troost: die lui verkopen helemaal niets meer. ze weigeren nu te zakken van 450 naar 410 en zullen daarna moeten zakken naar 350 om te verkopen.

  Ik heb het ook bij mij in de stad gezien, eentje die 319 vroeg voor wat 280 waard was. Die zakte uiteindelijk met zware tegenzin iedere keer 5000 euro. Daardoor ging ie zo achterlopen op de markt dat ie uiteindelijk 255 heeft gevangen.

  Als hij 2 jaar geleden 290 had gevraagd had ie verkocht.

 66. Get a Life! says:

  Bijna twee jaar geleden heb ik 480k geboden op een woning. Ik werd hard uitgelachen. De makelaar had immers aangegeven dat de woning 530k moest opleveren. De verkoper succes gewenst met de verkoop.
  Een jaar later werd ik persoonlijk gebeld door de verkoper met de vraag of ik nog interesse had aangezien (eindelijk) een geinteresseerde partij zich had aangediend. Natuurlijk met als doel om de prijs op te drijven. Vriendelijk bedankt voor de tip en wederom succes gewenst. Het betrof overigens een erfstuk, vrij van hypotheek.. Uiteindelijk is het huis verkocht voor 410k. Overigens staat nu een soortgelijke woning te koop (ok met uitzicht op een weiland en direct aan een sloot gesitueerd.) Vraagprijs 745k.. Is na bijna twee jaar gezakt naar 675k.. Wederom succes… Jaren 80 2-onder-1 kap en dan ook nog eens geschakeld aan de andere 2-kappers.. Kortom een rijtjeshuis! 🙂

 67. Get a Life! says:

  Oh ja, de nieuwprijs destijds 170k gulden..

 68. Goudbelegger says:

  Goede reactie. Valt me ook tegen hoe volgzaam en in de box er zelfs op zo’n niet mainstream forum als dit gedacht wordt. Overheid aanpakken is iets wat geen gedachte in de hersenen is, zoiets als tegen een kind van 4 in Nepal zeggen dat je een ipad gekocht hebt, een wat? wat is dat?

  IIS Zegt:
  17 April 2010 om 11:23 am
  Als ik sommige reacties zo lees dan heeft de hersenspoelmachine de afgelopen decennia grondig werk verricht.

  Uitkeringtrekkers en ambtenaren voeren in NL de boventoon,

 69. Okkie says:

  @IIS nr.3:
  Hoeveel mensen zijn er volgens jou in Nederland die een huis kochten met eigen middelen?

  @nr.39:
  Het interesseert de belastingdienst niets of je rendement haalt over je spaargeld. Ik zie dus niet waarom een huiseigenaar een speciale behandeling zou moeten krijgen.

 70. adamus says:

  Ik heb het ook bij mij in de stad gezien, eentje die 319 vroeg voor wat 280 waard was. Die zakte uiteindelijk met zware tegenzin iedere keer 5000 euro. Daardoor ging ie zo achterlopen op de markt dat ie uiteindelijk 255 heeft gevangen.
  Als hij 2 jaar geleden 290 had gevraagd had ie verkocht.

  Dit verhaal kennen we hier ook. Niet alleen kinderen maar ook buren hadden invloed op prijsstelling. Buurtjes zaten zelfs nog richting 400K. Sociale opstelling van oma heeft waarschijnlijk een halve ton euro’s gekost.

  Overigens zelf een jaar geleden ons 1920 erkerhuis snel verkocht door net onder de 300K aan te bieden.
  Een leuk vergelijkbaar huis werd in die periode verlaagd in prijs van 328 naar 315. Nog steeds niet verkocht.

 71. adamus says:

  64
  patrick,

  vaak nog halfsteens muren ook. Echt isoleren is de buitenkant inpakken. Dan is wel het autentieke er vanaf. Van het een komt het ander als je eenmaal gaat “klussen”.

 72. Okkie says:

  @Goudbelegger:
  Graag onderscheid maken tussen de soorten ambtenaar. Onderwijzers en politie hebben we hard genoeg nodig. De PVV komt trouwens niet verder met haar ideeën voor het onderwijs dan het hijsen van de Nederlandse vlag.

  Dit zijn ook grappige namen, maar volgens mij bestaan dit soort figuren ook in het bedrijfsleven.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Spookambtenaar
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Raamambtenaar

 73. adamus says:

  Het interesseert de belastingdienst niets of je rendement haalt over je spaargeld.

  doen dan ook de incasso voor den Haag om het mooie herverdelingswerk te kunnen uitvoeren.

  Vendrik weg, Tang weg…….het gaat goed met de financiële woordvoerders. Gaan zich allemaal aan het huishoudboekje thuis wijden.

 74. adamus says:

  Uitkeringtrekkers en ambtenaren voeren in NL de boventoon,

  die mogen 9 juni ook aan de bak hè.
  zoals die Almeerse pdvd’er zei: die gaan echt niet op een partij stemmen die ze wil ontslaan.

  Verder zullen we ook geen politici tegenkomen die de 2de kamer willen halveren en die “pruttelclub” 1ste kamer willen ontmantelen.

  “Wiegel? euh, euh,……. Teuge”

  Ik weet nog wel een zieke inteeltclub: de raad van state.

 75. @ Diverse

  Nog iedereen op deze blog lijkt begrepen te hebben dat er bezuinigen aankomen.

  Juan verwijt zichzelf dan maar een gebrek aan communicatief vermogen, dat is een techneut vaak eigen maar mag nooit een excuus zijn om er niet iets aan te doen.

  De kater van het gratis-schuld, gratis-geld, overwaardefeest, beste dames en heren moet nog komen. Uitsmeren = uistellen afstellen. Ook uw bijdrage zal gewaardeerd worden.

  Ten tijde van aswolken bij heldere hemels, die al te stralende begravenissen moeten voorkomen, had Juan op meer begrip gehoopt.

 76. Goudbelegger says:

  Dit is ook mijn idee. Schat dat misschien wel 50% bij de overheid werkt of sterk afhankelijk is van de overheid. Dus pvv krijgt misschien 25% van de stemmen, de echte werkenden, de rest droomt door..

  ———

  zoals die Almeerse pdvd’er zei: die gaan echt niet op een partij stemmen die ze wil ontslaan.

 77. Goudbelegger says:

  @75 misschien zie je alles fout maar je denkt tenminste na, zelfde geldt voor mij.

  Praat ik met anderen, enige wat er gezegd wordt is wat in de volkskrant staat of nrc en wat er op het nieuws gezegd wordt gemixed met het zinnetje ‘als straks de crisis voorbij is’.

  Was het Dostojevski die zei ‘de massa papegaait wat de kranten schrijven’..

  Einstein, ‘lees geen kranten, wel de oude klassiekers’.

  Wijze genieën.

 78. 76 Juan denkt(gewend aan 300 zondagen in Madrid): geniet van de zon !

  Er is zeker regie op de media, die is op zich meestal prima en soms bizar.

  Einstein’s opmerking was van voor het internet tijdperk. Nu kan men diverse bronnen raadplegen. Juan leest graag kranten en houdt ook wel van klasieker, in de zon, bij voorkeur…
  🙂

 79. Goudbelegger says:

  Kranten lezen mag, je mening er door laten vormen niet. Begrijp nu wat hij bedoelde.

 80. nhz says:

  @54:
  realistisch gesproken: de beurs is teruggeweest op het nivo van begin jaren 90; het is daar nu weer even feest maar het zou me verbazen als het zo blijft. De huizenmarkt is gekorrigeerd naar het nivo van ongeveer 2006 (in enkele gevallen een paar jaar meer terug).
  Zolang we nog geen prijzen van eind jaren ’90 or eerder hebben zit er nog volop lucht in de bubble. Zoek op wat een huis toen kostte, dan weet je hoeveel er van de prijs af kan; zorg wel dat je eerst stevig zit voordat je de oude prijs opvraagt.

  @56:
  bij mij aan de overkant is recent een monumentenpand (mooi en met stadstuin, maar in relatief slechte staat en zonder garage oid) verkocht voor 900K euro. De aannemer zit er al maanden in met 5-10 man en ze zijn nog lang niet klaar. Voor de meeste van die oude panden kun je er rustig vele tonnen bijtellen voordat het in goede staat is (tenzij de laatste eigenaar dat net heeft gedaan, maar dan vragen ze vaak het dubbele van wat ze zelf betaald hebben).

  @58:
  Ja, de rente is nu relatief laag en kan makkelijk VER omhoog – groot verschil met 1980 🙂

  ik lees normaal geen kranten en de bieb kom ik zelden; maar misschien wel interessant … zitten de luxe makelaars Zeeland weer te pluggen, of waarschuwen ze nu voor de komende prijsdaling?

  @59:
  in mijn vorige huis was de energierekening toen ik er in kwam 2800 gulden per maand; let wel, dat was in 1992, toen de energieprijzen nog laag waren en
  er nog ‘nutsbedrijven’ waren. Ik kwam zelf door gewoon wat verstandiger gebruik van de voorzieningen uit op iets van 600 gulden per maand. De vorige bewoners waren rijksambtenaren die de temperatuur regelden door de ramen open/dicht te doen, vandaar 😉

  @60:
  ik heb eind jaren 90 nog wel eens gekeken in West Friesland; daar was toen ook wat paniek in de markt en kon je voor minder dan 1 miljoen gulden soms heel fraaie optrekjes vinden, het type dat nu een paar miljoen euro moet kosten.

  @64:
  daarom waarschijnlijk dat ze overal van die moderne nep-jaren 30 woningen bouwen? Onderhoud en energie zal wellicht meevallen, maar het is onder de kap wel fantasieloze prut, ik zou er niet dood gevonden willen worden.

  @65:
  zeker, het prijsnivo is al meer dan 10 jaar krankzinnig en veel lemmingen hebben het nog steeds niet in de gaten, of ze denken met hun boerenslimheid dat ook zij de klapper van hun leven gaan maken door te tekenen.

  @65,67:
  mijn vorige buurvrouw is al meer dan twee jaar aan het leuren met een niet al te groot monumentaal rijtjeshuis met onhandige indeling. Ze heeft ruim 10 jaar geleden iets van 250K betaald incl. opknappen (schatting) en vraagt nu 500K. Er zijn in die twee jaar tientallen mensen wezen kijken (vanwege de locatie), paar keer van makelaar gewisseld en drie biedingen. De beste bieding van 6K onder de vraagprijs heeft ze recent verontwaardigd van de hand gewezen 😉 En zo zijn er velen hier in de binnenstad, de meesten vragen al jaren dezelfde prijs (soms al vijf of tien jaar …).

 81. Patrick says:

  @79

  De koppigheid van verkopers is inderdaad enorm. Ik denk dat dit veroorzaakt wordt doordat we ruim 30 jaar geen echte dalingen meer gehad hebben. Anders gezegd: de meeste verkopers weten niet beter of huizen stijgen alleen maar.

  De paniek zal des te groter zijn als de neergang van de markt niet meer te ontkennen is.

  We naderen dat punt nu; ik ben ervan overtuigd dat de sterke stijging van het aanbod nu gevormd wordt door mensen die nog snel even de hoofdprijs willen vangen.

  Daarna gaat de beer los.

 82. nhz says:

  @80:
  daarom denk ik ook dat er een grote wipeout gaat komen, van het type dat zorgt dat mensen voor 1-2 generaties lang niet meer met huizen speculeren. Helaas wijst alles erop dat deze wipeout tientallen jaren gaat duren doordat de politiek de correctie probeert te voorkomen; dat betekent dat er alleen maar verliezers zullen zijn.

 83. Patrick says:

  @81 Toch denk ik dat de realiteit de politiek in gaat halen.

  De volumes zijn nu zo laag dat de situatie tamelijk snel rampzalig wordt voor bouwers/gemeentes/makelaars.

  Als de lange rente gaat stijgen (en dat doet ie al) dan komen voor het eerst grote groepen huiseigenaars in de problemen.

  Ik denk dat de overheid dan gedwongen wordt tot harde actie.

 84. adamus says:

  gekeken in West Friesland

  je reageert op “Gooi” , maar ik neem aan dat je de hoek Alkmaar/Hoorn/enkhuizen/Medemblik/Schagen bedoelt.
  Ik snap ook niet dat huizen daar zo duur zijn. Wat is er in de kop van Noordholland nu te verdienen?

 85. adamus says:

  nhz daarom waarschijnlijk dat ze overal van die moderne nep-jaren 30 woningen bouwen?

  ook van die fraaie overstekende dakgoten met Trespa beschroefd en onderhoudsvrij. Wel jaarlijks soppen.

  In Helmond staat een hele wijk met neppers.

 86. adamus says:

  Over neppers, nhz:

  Westfriesland staat vol met Boerderettes, namaak stolpboerderijen. I.p.v. bouwen om het vierkant, nu stalen spanten.

 87. thomas says:

  In ieder geval bedankt voor de reacties. Wat ik er uit gehaald heb: Een enorme prijsdaling is waarschijnlijk niet te verwachten op korte termijn (in ieder geval in Hilversum 🙂 Mogelijk 10% maar dan pas over enkele jaren. Nu zijn we per maand aan huur 400 euro minder kwijt dan de kosten van de hypotheek zouden zijn (buiten beschouwing gelaten de 500 euro die in de hypotheek spaarpot gaat, maar die zie ik als sparen ipv als ‘woonlasten’). We kiezen waarschijnlijk voor een bankspaar hypotheek met 30 jaar vast en ongeveer 70% aflossing van het totaal bedrag. Zoals wij het zien zouden we anders in die jaren wachten toch steeds ongeveer 14.000 aan huur besteden en niet wonen in het huis waar we graag willen wonen. Ook indien de HRA er aan mocht geloven dan zouden de maandlasten op te brengen zijn. En zoals ik hier lees zal dit naar alle waarschijnlijkheid geleidelijk gaan en mogelijk rekening houdend met recente kopers.

  Ook hier staat veel informatie, zij het vanuit een heel ander perspectief belicht:

  http://www.nrcnext.nl/blog/2010/03/24/zitten-we-te-wachten-op-afschaffing-van-de-hypotheekrenteaftrek/

  Hier een citaat van deze site:
  “Onmiskenbaar zijn de prijsstijgingen op de woningmarkt van de laatste decennia mede het gevolg van het bestaande fiscale systeem. Maar de babyboomers die in het verleden winsten hebben geïncasseerd, zijn per definitie niet degenen die nu met een vermogensverlies dreigen te worden opgezadeld. En passant wordt vergeten dat de generatie eronder, die veel van de (mogelijk te dure) huizen heeft moeten kopen, de staatskas flink heeft gespekt met grote sommen aan overdrachtsbelasting.”

  In ieder geval enorm bedankt voor het mee denken en de adviezen!

 88. thomas says:

  ps: Daar komt nog bij dat de meeste van de huizen die we aan het bekijken zijn toch al 10.000-50.000 gezakt zijn t.o.v de begin vraagprijs. Ook valt op dat, in ieder geval in Hilversum, recent een boel huizen van verkocht onder voorbehoud naar verkocht zijn gegaan in dit segment. Ik denk dat veel mensen afgewacht hebben en nu besloten hebben toch maar te kopen ofzo. In ieder geval is een groot deel van de huizen die we al een tijd in de gaten hebben gehouden de laatste weken verkocht. Is dit in andere steden ook het geval?

 89. Patrick says:

  @87 Thomas

  Ja dit zie ik bij ons in de buurt ook wel.

  Dat noemen we een “bull-trap”.

  Dat zijn mensen die helemaal onrustig worden van een prijsdaling van 5% en die vervolgens als een gek hun nek in de leen-strop steken om zo’n enorm “koopje” binnen te halen 🙂

 90. thomas says:

  Tja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Nou ja, ik denk dat we er gewoon voor gaan. We kopen het niet met het idee snel winst te gaan maken en ik verwacht ook niet dat dit gaat gebeuren. We willen gewoon graag in een dergelijk huis wonen. Ik ga er ook van uit dat het type woning dat je met een bepaald inkomen kunt kopen niet ineens zal veranderen. Met andere woorden; als de prijzen dalen zal het waarschijnlijk zo zijn dat je door beperking van de HRA ook minder kunt lenen en nog steeds in een zelfde soort woning kunt wonen. Het blijft denk ik de afweging welk deel van je inkomen je aan het wonen wilt besteden. Ik verwacht niet dat ik over 2 jaar ineens een vrij staande villa zou kunnen kopen met mijn inkomen. Of zie ik dat verkeerd? Er zal vast een soort ‘oplossing’ komen waarbij met name de nieuwe hypotheken qua aftrek aangepast worden worden waardoor de prijzen wellicht dalen maar het maximaal te lenen bedrag ook. Dit zou ik in ieder geval verwachten met onze overheid..

 91. nhz says:

  @82:
  mee eens, maar er is nog een katalysator nodig. Zolang die uitblijft polderen we vrolijk door en gaat er nog heel veel belastinggeld verspild worden aan het boven water houden van de polderhypotheken.

  @83:
  ja daar ergens bedoelde ik; ik vroeg me ook al af wie daar zoveel betalen, misschien beurshandelaren die telewerken, of die zijn gaan rentenieren?

  @84:
  ja, in de brochures en van 2 km afstand lijkt het heel wat. Als je dichtbij komt doet het me eerder denken aan The Truman Show. Nee, doe mij dan maar een authentieke jaren dertig woning; helaas zijn die hier zelfs in slechte staat al duurder dan zo’n opgeleukt betonblok buiten de stad, dus ook zonde van je geld.

  @85:
  Op Walcheren zijn nauwelijks nog echte boerderijen over, ze zijn omgebouwd tot woonboerderij (voor multi-miljonairs, gezien de vraagprijzen) of platgegooid en vervangen door een agrarische fabriek met een steenpuist van een miljoen ernaast, plus een parkeerterrein voor alle Mercedessen etc. We hebben hier tegenwoordig ook nep-boerderijen in Zeeuwse stijl, met rood dak (soms gedeelte stro) en zwart geteerde nep-houten muren met witte details. Lijkt van een afstandje wel echt, ware het niet dat ze dan op een perceel van 200 m2 in plaats van vele ha. staan, en alles netjes in het gelid. Hilarisch, ik moet er nog een keer een cynische foto van maken. Jammer dat ze geen nepkoeien erbij leveren om in de tuin te zetten, zal wel zijn omdat er na plaatsing van de heilige koe in de voortuin weinig ruimte overblijft.

  @86:
  P.S.: je houdt toch wel rekening met alle bijkomende eigenaarskosten? Bijv. onderhoud van een oudere villa kan vlug 1-2% per jaar kosten, dat kan in vergelijking met de hypotheeklasten flink schrikken zijn.

 92. Patrick says:

  Ik wilde je niet ontmoedigen 😉

  Thomas, in jouw situatie zou ik waarschijnlijk de koop ook doorzetten.

  Redelijk conservatief financieren, rente lang vastzetten: in ieder geval 2 goede keuzes.

  Probeer wel scherp te onderhandelen, dat kan je zomaar nog 20.000 euro extra opleveren in deze markt… zelfs in Hilversum 🙂

 93. ll says:

  @ thomas, please zorg ervoor dat u een spaarregeling treft bij een BANK, en niet bij een verzekeringsmaatschappij, want dan valt het spaargedeelte NIET onder het Deposito Ganrantie Stelsel, als de boel failliet gaat.

 94. thomas says:

  bedankt voor de aanvulling:) We zouden zeker een goede bouwkundige keuring laten verrichten aangezien we beiden geen echte klussers zijn. Ik ben wel benieuwd wat u denkt: Zouden we over 2 jaar een huis kunnen kopen dat nu veel duurder is, dus nu nog een segment duurder, of zou het zo zijn dat we dan nog steeds dit huis zouden kunnen kopen maar dan voor minder geld en met minder aftrek? Waarschijnlijk zal niemand dit echt kunnen beantwoorden, maar ik kan me niet goed voorstellen dat we straks ‘voor een dubbeltje’ op de eerste rang zouden kunnen zitten door nu nog even te wachten?

 95. Patrick says:

  @90 Nhz, ik verwacht dat de lange rente de katalysator wordt.

 96. thomas says:

  @92 Daar hadden we nog niet van gehoord? Weet u toevallig of de ASR hier onder valt? Wat zouden de gevolgen zijn als die failliet gaat? Bij de DSB werden de hypotheken toch doorverkocht aan andere banken? Of kan dan ineens je huis in beslag genomen worden?

 97. nhz says:

  @93:
  ik denk dat als je minimaal zo’n 20% van het huis cash kunt betalen je straks (veel) meer waar voor je geld krijgt. Want mensen die dat kunnen zijn in de polder inmiddels zeldzaam aan het worden.

 98. adamus says:

  @86:
  P.S.: je houdt toch wel rekening met alle bijkomende eigenaarskosten?

  reëel is aankoopprijs delen door 30. Inderdaad aflossing = onderhoud. Er wordt echter 70% afgelost………
  Zo kunnen rekenen en over 2 jaar je baan nog hebben, poeh poeh.

  nhz/ westfr.l
  wat ook daar voorkomt is dat agrariërs akkertjes kopen en er een “bedrijfswoning” op zetten.
  In de ruilverkavelingspoldertjes mocht (mag?) men 2 woningen bouwen, voor ouders en opvolger. Ik ken gevallen waarbij 4ha werd verkocht aan een “collega” en na het bouwen werd de grond minus bouwterrein weer terugverkocht.

 99. adamus says:

  nhz, ik heb alleen weet van mensen in de sfeer van http://nl.wikipedia.org/wiki/Thijs_Chanowski
  die kochten oude boerderijen. Ook Imca Marina, Bram Vermeulen, tvkok Fagel etc. De meesten zijn weer verdwenen naar de randstad.

 100. adamus says:

  ik denk dat als je minimaal zo’n 20% van het huis cash kunt betalen je straks (veel) meer waar voor je geld krijgt. Want mensen die dat kunnen zijn in de polder inmiddels zeldzaam aan het worden.

  met cash kun je onderhandelen. Wij worden af en toe gebeld door de makelaar; hij heeft een vermoeden dat we wat hebben overgehouden aan de verkoop van ons vorige huis. Daarom kan ik huur wel verklappen dat vraagprijzen er niet toe doen; 30% eronder. Het water staat echt aan de lippen. Het is af en toe genant om niet op een aanbod in te gaan.

 101. adamus says:

  ASR staat nog niet op eigen benen dacht ik en zit nog bij Forts bank?

 102. Patrick says:

  @99 Adamus, wat maakt het voor de makelaar uit of jij cash hebt of de boel bijelkaar leent?

 103. thomas says:

  20% cash gaat niet lukken 🙁 Wel financieren we zelf de verbouwing. Tja we hebben beiden een vaste baan voor wat het waard is. In ieder geval wordt er flink wat kapitaal opgebouwd via het spaardeel van de hypotheek, dus ook in het geval van ontslag zou dit hopelijk, indien inderdaad waarde dalingen van 10% te verwachten zijn maximaal, niet het financiele einde betekenen. Dan zouden we het opgebouwde deel kunnen gebruiken om deze waarde daling op te vangen. Maar ik hoop dat dit niet relevant zal worden. Maar als je met alles rekening zou moeten houden zou je nooit een huis kunnen kopen.. of een kind nemen.. of nou ja, noem het maar op. Kortom, ik denk dat we er voor gaan en er het beste van hopen. Als besloten wordt de HRA tot 500.000 te beperken gaan we gewoon versneld aflossen tot dat bedrag ofzo :).

 104. adamus says:

  Patrick, soms willen ze snel handelen. Soms willen ze wel eens iemand “helpen”. Of het altruïsme is?
  Waarschijnlijk niet. Feit is gewoon dat er geïnformeerd wordt. Achterliggende beweegredenen ben ik niet in geïnteresseerd. Geld trek geld dat is wel duidelijk. Dan heb ik het echt niet over miljoenen, zelfs niet over tonnen euro’s.

 105. adamus says:

  Patrick, wat ook verkomt is dat de verkoper contact op wil nemen met een iemand. Dan kan de makelaar kiezen……..

 106. Patrick says:

  @adamus

  Ik verbaas me wellicht over de dynamiek…

  De laatste makelaar waar ik me inschreef deed helemaal niets.

  Zelfs toen ik een tweede keer langskwam uit interesse deed ie nog steeds niets.

  Ik moet er aan wennen dat ze weer zelf gaan bellen denk ik 🙂

 107. adamus says:

  Patrick, of de klant dwingt. Hij moet kiezen of delen. Klant kan ook zeggen ik ga naar een ander.

 108. Patrick says:

  Ja de druk vanuit de clientele zal inderdaad ook wel flink toenemen, zo had ik het nog niet echt bekeken.

  Als je huis drie jaar te koop staat ga je je ook wel ns afreageren op je makelaar denk ik 😉

 109. magnum says:

  Nog even over die Box 1 naar 3 verhuizing. Doel en strekking treft natuurlijk vooral ouderen.

  Alle ouderen met een afgelost huis worden dan per saldo per tonnetje woz voor € 1.250,- geknipt.

  Dat is voor b.v. een oudere weduwe met een klein pensioen met max. 70% van 70% én die nog in het hetzelfde huis woont van 4-5 ton al rap +5-7K netto extra in box 3.
  Als er dan ook nog iemand de Wet Hillen omver trapt heeft ze ook nog een keer 1-2k aan de broek.

  Voor je het weet zijn in de stad de hospita´s weer terug van weggeweest in dit land.

  Als

  Kost een

 110. nhz says:

  @98:
  ik herinner me dat een jaar of 10 geleden er gegrapt werd over alle grote 4WD’s in de Grachtengordel (in plaats van de Porsches etc. die daar normaal waren), dat dat de hang naar het buitenleven symboliseerde. Waarschijnlijk viel het buitenleven vies tegen 😉

  @101:
  om te beginnen maakt het uit dat bij iemand met flink cash de koop zeker doorgaat als hij/zij een bod doet. Bij het moderne type koper weet je nooit wat een ‘voorbehoudje’ waard is, kan voor een makelaar dubbel werk inhouden.

  @103:
  sommige makelaars weten ook dat ik mijn vorige pand (inmiddels al lang geleden vrij van hypotheek verkocht heb. Dus als ze echt koopjes hebben en er paniek in de markt is mogen ze langs komen. Tot het zover is maak ik duidelijk dat ik geen enkele interesse heb, ik betwijfel inmiddels of ik ooit nog wat wil kopen in de polder.

  @107:
  wel fijn voor de makelaars dat er een hele generatie met vervroegd pensioen kan dankzij de woekerwinsten in de afgelopen 20 jaar. De klanten van nu zouden ze waarschijnlijk niet meer aan kunnen: kijken, kijken, kijken en niet kopen. In de goede tijd boden ze al zo ongeveer op basis van een tweeregelige advertentie in de krant, en dan nog minstens 20% boven vraagprijs. Lekker weinig werk voor de makelmannetjes/vrouwtjes, riant verdienen en iedereen tevreden. Die bubble is inmiddels wel aardig leeggelopen.

  @108:
  voor iemand met een paar tonnetjes spaargeld die huurt is het systeem nu al minstens zo onvoordelig, en daar heeft nog nooit iemand zich druk om gemaakt…

 111. adamus says:

  108

  daarom heb ik hier ook wel eens over de 75+ oma gerept. Maar ze blijft gewoon op haar oude partij stemmen. Bos heeft het vast beter met haar voor dan Balkenende…….

 112. adamus says:

  nhz, in de stad worden die speciale buitenlaarzen ook niet vies.

  109

  je bent ook behoorlijk asociaal als je je woekerkapital, want dat is overwaarde, ook nog eens wil uitbreiden met een leuke rente.
  We hebben even de hyperinflatie vwb huizen uit het oog verloren natuurlijk.

 113. adamus says:

  nhz, de boomer van nog geen zestig staat hier alweer de caravan op te tuigen, die gaan met een voorraad pleepapier van 6 weken naar La Douce. Gaan NL volgen op de veldschotel.

 114. adamus says:

  Niets kopen lijkt me. Het komt straks vanzelf naar je toe 🙂

 115. adamus says:

  Die brommermannetjes/rozebrillenmannetjes/makelmannetjes weten niet wat aan te vangen met de pensionados. Het grote gros wil helemaal niet dat dure appartement of in die Staete wonen m.i.

  Makelaars blijken helemaal niet te weten wat de markt wil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*