“Hypotheekrente aanpakken door annuïtair aflossen in 30 jaar”

Dag bubbelDe adviesraden van de ministeries van VROM, Landbouw en Verkeer en Waterstaat adviseren het nieuwe kabinet om de hypotheekrenteaftrek te baseren op een systeem van annuïtaire aflossing in dertig jaar.

Volgens Dick Hamhuis, projectleider van het rapport, willen de ministeries “consumenten stimuleren om hun schulden te verminderen en het eigendom van de woningen te bevorderen.” De adviesraden schrijven aan de regering dat op lange termijn maarliefst acht miljard euro kan worden bezuinigd op de woningmarkt.

Met een annuïteitenhypotheek betalen consumenten gedurende de gehele looptijd een vast bedrag, dat bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Omdat consumenten in het begin van de looptijd vooral rente betalen, kunnen zij een groot deel van de hypotheeklast aftrekken van de belasting. Later, als consumenten een groot deel van de schuld hebben afgelost en ze dus minder rente betalen, hebben ze minder voordel van hun hypotheekrenteaftrek. De adviesraden stellen voor om de aftrek tot een periode van dertig jaar te beperken.

Stapsgewijs verminderen

De adviesraden stellen dat de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs moet worden beperkt, omdat ingrijpende wijzigingen de woningmarkt tot stilstand kunnen brengen. Eerder beval de adviesraad van het ministerie van VROM aan om te beginnen met een stapsgewijze afbouw van de overdrachtsbelasting, de hypotheekrenteaftrek en het eigen woningforfait.

bron: NVM

Share Button
Tagged with: , ,
140 comments on ““Hypotheekrente aanpakken door annuïtair aflossen in 30 jaar”
 1. nhz says:

  Wat een ongelofelijk waardeloos advies. Consumenten stimuleren om schulden te verminderen, met HRA en 30 jaar aftrekken? Je moet wel een rijksambtenaar zijn om zulke domme dingen te durven opschrijven; hier heeft vast weer een grote zwaar overbetaalde ambtenaren commissie maanden op zitten studeren 🙁

  Maar liefst 8 mljard bezuinigen op de woningmarkt op zeer lange termijn? Ik kan per direct 20-30 miljard per jaar besparen op de uitgaven voor de woningmarkt, en op termijn nog veel meer.

  “dat de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs moet worden beperkt, omdat ingrijpende wijzigingen de woningmarkt tot stilstand kunnen brengen”

  ik zou zeggen, wacht nog een jaar met maatregelen nemen, dan is die volledige stilstand een feit. Zeker weten dat per direct afschaffen van HRA dan heel veel beweging in de markt geeft en de makelaars overwerk hebben in plaats van de hele dag duimen draaien.

 2. henk says:

  @1: Er is bijna geen enkele partij die aanraad de HRA in 1 keer af te schaffen. Logisch ook, want het gevolg zal zijn dat veel mensen hun maandelijkse lasten niet kunnen betalen, het onderpand voor de hypotheek te laag wordt, zodat meer mensen in de problemen komen.

  Het gevolg zal zijn dat er zoveel mensen in de problemen komen dat dit verstrekkende gevolgen heeft op de hele economie. Verder zullen de banken dit verlies ook moeilijk kunnen dragen.

  Stel dat slechts 10% van de uitstaande hypotheken moet worden afgewaardeerd, dan betekent dit meer dan 60 Miljard verlies voor de nederlandse banken en ik denk niet dat ze dit makkelijk kunnen dragen. En we weten inmiddels wie dat dan moet betalen!

  Een scenario waar gestreefd wordt naar afschaffing van de HRA zonder daarbij al te veel schade aan te richten is wenselijker.

  Ik zou zeggen beperking van de HRA door een vast percentage in te stellen van 42%. Verder de looptijd van de HRA ieder jaar met 1 jaar verkorten. Dan zijn we over 30 jaar van al het gedoe af zonder dat iemand er last van heeft gehad.

  Per direct de overdrachtsbelasting afschaffen. Dit remt de doorstroming enorm, omdat je als huizenkoper direct al een schuld hebt van 6% bij de aankoop. Het gevolg is dat de prijs kunstmatig hoger ligt dan zou moeten.

  Schaffen we de overdrachtsbelastying morgen af, dan zijn huizen direct 6% goedkoper en bij gedwongen verkoop is de schade beperkt.

 3. henk says:

  Nog een aanvulling: door afschaffen van de overdrachtsbelasting kunnen we direct een verbod instellen op tophypotheken. In de loop van de tijd kunnen we het maximaal te lenen bedrag terugschroeven naar 80% van de woningwaarde en de NHG uitfaseren.

 4. Henri says:

  @Henk
  Klinkt goed doordacht.

 5. nhz says:

  @2:
  “Een scenario waar gestreefd wordt naar afschaffing van de HRA zonder daarbij al te veel schade aan te richten is wenselijker.”

  niet mee eens, het enige wat je zo bereikt is dat de schade wordt verschoven van de huiseigenaars naar de rest van de samenleving, dus dat het wordt afgeschoven (via belasting, inflatie, kunstmatig lageg spaarrente enz.) op partijen die niet of nauwelijks verantwoordelijk zijn.

  “Schaffen we de overdrachtsbelastying morgen af, dan zijn huizen direct 6% goedkoper en bij gedwongen verkoop is de schade beperkt.”

  je snapt er nog niks van, de huizen zijn dan per direct juist 6% duurder. Alleen komt er dan geen 6% meer bovenop de stickerprijs.

  @3:
  wat heeft overdrachtbelasting met een tophypotheek te maken?
  ook grote onzin. tophypotheek kun je ook verbieden zonder de overdrachtbelasting aan te pakken (o nee, dat zou ongunstig zijn voor huiseigenaars dus dat is absoluut onmogelijk …).

 6. Claude says:

  “ministeries van VROM, Landbouw en Verkeer en Waterstaat”… Landbouw en Verkeer & Waterstaat? Anyway… Ik vind het een goed (tussen)plan, waarbij het me meer gaat dat mensen hun schulden aflossen dan de koppeling met de HRA.

  Aangezien de maandelijkse lasten omhoog gaan zou hieraan gekoppeld moeten worden dat je maar 4x je jaarsalaris voor je woning mag lenen, een gezonde inkomsten t.o.v. huizenwaarde-ratio.

 7. ll says:

  Paniek ?

  Elke gedachte, advies, maakt de burger steeds onzekerder.

  Stimuleren met geleend geld is ook geen optie.

  Patstelling, misschien is nietsdoen wel het beste, laat de markt haar werk doen, eindelijk.

  Trouwens annuiteitenhypotheek is er eentje uit de oude doos.

  Kan tussentijds altijd worden veranderd, niets nieuws onder de zon.

 8. Okkie says:

  @nhz:
  Ik ben het wel met het voorstel van henk eens om de HRA uit te faseren in 30 jaar. De schade van deze zeepbel wordt toch doorgeschoven naar de samenleving, is het niet linksom dan rechtsom.

  Afschaffen van overdrachtsbelasting is inderdaad onzin. Mensen moeten eerst de kosten koper bij elkaar sparen voordat ze een huis kopen.

 9. adamus says:

  Stel dat slechts 10% van de uitstaande hypotheken moet worden afgewaardeerd, dan betekent dit meer dan 60 Miljard verlies voor de nederlandse banken en ik denk niet dat ze dit makkelijk kunnen dragen

  Banken zijn failliet, dus “wij” en de achterkleinkinderen staan er borg voor.

  Elke gedachte, advies, maakt de burger steeds onzekerder.

  nadenken is niet voor feestvierders. Laat de burger maar eens schudden op de grondvesten. Ik kan geen mededogen hebben met mensen die het nu nog niet willen snapppen.

  sprak vandaag nog een 30jarige ambtenaar die huis gaat verkopen met 50K verlies(300K Hypotheek), gaat nu al nieuw huis aanschaffen in Oosten van het land en opteert voor 425K, “daar is al veel van de prijs afgegaan”. Er valt niet tegenop te lullen.

  Laat Wilders met zijn 34 virtuele zetels het maar opknappen 🙁

 10. adamus says:

  hra hoeft niet uitgefaseerd te worden; de potentiële koper heeft zich al uitgefaseerd……

 11. adamus says:

  4x je jaarsalaris voor je woning mag lenen,

  niemand krijgt meer baangarantie, dat is de toekomst. Denk eraan dat de verzekeringspremie fors omhoog zal gaan.

 12. nhz says:

  @11:
  nou de NHG premie nog omhoog naar een marktconforme waarde (= 4-5% i.p.v. 0.55% van de hypotheek, onbetaalbaar dus voor de kamikaze kopers), dan zij we daar ook vanaf want dan is risico afschuiven op de samenleving ineens een stuk minder aantrekkelijk.

 13. nhz says:

  @8:
  waarom hra uitfaseren in 30 jaar, dat zet helemaal geen zoden aan de dijk en de politiek kennende (allerlei uitzonderingsregels voor zielige gevallen, nieuwe staatsgaranties en subsidies) is het probleem dan over 30 jaar nog veel groter dan nu.

  Het is veel beter om toe te geven dat dit een krankzinnig en onhoudbaar systeem is, en zorgen dat er iets goeds voor in de plaats komt. Moeilijk is dat niet want geen land ter wereld heeft zo’n waardeloos systeem als Nederland. Let wel: ik pleit er niet voor om HRA af te schaffen en het voordeel gelijk volledig in de staatskas te stoppen (dan zouden de tophypothekers inderdaad massaal failliet gaan en wordt het geld toch maar gebruikt voor hogere ambtenaren salarissen en nog meer bommen op Afghanistan). HRA zou zelfs ‘fiscaal neutraal’ opgelost kunnen worden maar dan op een manier waarbij de baten ten goede komen aan iedereen en niet alleen aan mensen met een (top) hypotheek. Dus bijv. tegelijk lagere belastingtarieven of het eigen huis + schuld onderbrengen in box3. Mensen met schuld gaan dan meer betalen en dat lijkt me een keihard noodzakelijke stimulans om de schuldenberg in te perken. Een wijziging die de premie op schuld, en dan met name schuld voor overmatig dure huizen, niet serieus aanpakt is net zo waardeloos als het systeem dat we nu hebben want uiteindelijk onhoudbaar.

 14. irydium says:

  @8
  “Afschaffen van overdrachtsbelasting is inderdaad onzin. Mensen moeten eerst de kosten koper bij elkaar sparen voordat ze een huis kopen.”

  Overdrachtsbelasting en forfait zijn net zo belachelijk als HRA zelf. Alles tegen elkaar wegstrepen zonder overheidsinterventie is het beste

 15. ll says:

  @ irydium

  ” In het verleden gecreëerde inflatie door schulden is gelijk aan toekomstige deflatie door aflossing.”

  Toekomstige deflatie door aflossing, wat betekent dat, plaese

 16. nhz says:

  @14:
  wat is er belachelijk aan overdrachtsbelasting? op bijna alles wat je koopt zit toch BTW, waarom op een (weliswaar tweedehands) huis dan niet? Als huizen nou met het jaar goedkoper werden en mensen er vanuit gingen dat ze na 20-30 jaar op zijn OK, maar als de waarde stijgt (in stand wordt gehouden) is het volkomen normaal dat er belasting geheven wordt. Persoonlijk vind ik belasting op consumptie, en zeker consumptie van super milieuvervuilende produkten zoals veel te grote huizen, prima vergeleken met de meeste andere belastingen.

  En wat is er belachelijk aan het e.w. forfait? op spaargeld betaal je ook belasting alsof het heel veel oplevert terwijl dat helemaal niet zo is. En die belasting is dan ook nog veel hoger dan het eigen woning forfait.

 17. KariZ says:

  @9 Kees *KLAPKLAPKLAPKLAP*

  En zo is het!

 18. nhz says:

  @9:
  wat die ambtenaar doet heet bij de Amerikanen ‘leverage up’. misschien wel slimme strategie, als hij dit een paar keer herhaalt heeft de bank een probleem en niet de ambtenaar 😉

 19. pieter says:

  @5: In de huidige markt zou afschaffen overdrachtsbelasting van 6% juist zeer zinvol zijn. Dit zou de markt misschien weer een beetje op gang brengen. En op lange termijn voorkomt het dat de huizenprijzen toch steeds blijven stijgen; iedereen wil toch graag minimaal zijn kk er weer uit bij verkoop. De huizenmarkt ligt stil dus afschaffen HRA betekent echt niet verhoging van de vraagprijs met 6%. Dan worden de huizen helemaal niet meer verkocht. Het zou dus zowel op de lange als op de korte termijn gunstig zijn. Evenals het uitfaseren over 30 jaar van de HRA voor nieuwe gevallen. Echter; de verbitterde huurder hier wil uiteraard alleen per direct afschaffen HRA met alle desastreuze gevolgen voor de huiseigenaren van dien. Alle andere voorstellen zijn ontoerijkend. Men weigert in te zien dat de huizenprijzen een gevolg zijn van de HRA en overdrachtsbelasting. Men verwijt de huiseigenaren van alles terwijl dit een door de overheid gecreerde pyramide is. De huizenprijs komt voort uit het inkomen en de netto maandlasten. Afschaffing HRA heeft tot gevolg: Daling huizenprijs (wil iedereen hier) stijgende maandlasten voor de eigenaars die niet meer op te brengen zijn (eigen schuld vindt met hier en JA GRAAG! Executie verkoop plx!). Nu kunnen mensen zo veel lenen DOOR het systeem van de overheid. Je kunt niet ineens de regels gaan aanpassen waardoor mensen die nu een uitstekend verantwoorde hypotheek hebben (4x jaarinkomen bij 52% HRA bijvoorbeeld) opzadelen met een enorm probleem en een veel te duur huis. Dit kan alleen geleidelijk maar dat willen de mensen op dit forum uiteraard niet…

  Gelukkig zal het wel zo gaan! Geduld komt u over een jaar maar terug zeggen ze dan 🙂

 20. Okkie says:

  @pieter:
  Een subsidie in de vorm van HRA heeft natuurlijk een prijsopdrijvend effect, maar een belasting kan alleen maar het tegenovergesteld effect hebben omdat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid.

 21. Okkie says:

  Wat de verkoper voor zijn huis wil, doet niet ter zake. Het gaat erom wat de koper kan en wil betalen. Een afschaffing van de overdrachtsbelasting zal per direct voor een prijsverhoging van 6% zorgen.

 22. adamus says:

  bijna alles wat je koopt zit toch BTW, waarom op een (weliswaar tweedehands) huis dan niet?

  misschien omdat particulieren niet btw-plichtig zijn? Verkoop jij je particuliere keyboard of fiets dan breng je toch ook geen btw in rekening? Op die spulletjes is al btw in rekening gebracht.

 23. pieter says:

  Niet in een al vastgelopen woningmarkt. Uw argument gaat op in een markt zoals die in 2003 was. Nu zou afschaffen overdrachtsbelasting alleen tot gevolg hebben dat de woningmarkt weer iets op gang zou komen. Evenals nu aankondigen dat de HRA in huidige vorm gehandhaafd blijft tot bv over 2 jaar waarna steeds 1 jaar van de duur af gaat. Dan is het probleem over 32 jaar weg zonder drastische gevolgen voor de huidige eigenaars.

 24. adamus says:

  Men verwijt de huiseigenaren van alles terwijl dit een door de overheid gecreerde pyramide is.

  zo dom, je hebt er zelf bij gestaan. Op wie ook al weer gestemd? Maakt niet uit.

 25. pieter says:

  @21 uw argument is overigens wel weer een mooie samenvatting waarom er bij reeds afgesloten hypotheken niet gemorreld mag worden aan de HRA regels. De prijzen zijn tot stand gekomen door deze regels en mensen hebben op basis hiervan een woning gekocht. Je kan ze niet ineens opzadelen met een woning die dan veel te duur zou zijn in vergelijking met hun inkomen. Ze zouden dan terwijl ze bv maar 4x hun jaarinkomen geleend hebben ineens met een hypotheek zitten alsof ze 7x geleend hadden (dus zonder HRA). Dit kan simpelweg niet om de hierboven door Henk genoemde gevolgen.

 26. pieter says:

  @24 Dit is volslagen onzin. Je hebt er zelf bij gestaan… Dit geldt misschien voor zaken als aandelenhandel etc maar zaken als wonen, gezondheidszorg etc zijn een verantwoordelijkheid van de overheid. Natuurlijk neemt iedereen zelf een beslissing om te kopen of te huren maar de overheid heeft hier een grote verantwoordelijkheid omdat zij de markt zo hebben laten ontsporen. Vrijwel niemand koopt een woning als investering, maar gewoon als noodzaak, een dak boven het hoofd. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.

 27. adamus says:

  Dit kan alleen geleidelijk maar dat willen de mensen op dit forum uiteraard niet…

  Gelukkig zal het wel zo gaan

  je hebt nog niet door dat het een “end game” is? De overheid heeft niets meer te willen en wij ook niet. De hand is overspeeld. Wat men ook doet met hra, het maakt niet meer uit.

 28. Claude says:

  @ 22

  Eens, het zou geen donder moeten uitmaken of ik in 10 jaar tijd in een huis woon van 400.000 of elk jaar een ander huis van 400.000 koop.

  In het eerste geval ben ik 24.000 aan overdrachtsbelasting kwijt, in het tweede geval het tienvoudige. Dat slaat volkomen en totaal nergens op.

  Afschaffen die handel.

 29. Okkie says:

  @pieter:
  Er zijn trouwens zoveel voorbeelden van fiscale voorzieningen die afgeschaft kunnen worden, nadat mensen er ingestapt zijn zoals de levensloopregeling. Als je hier eenmaal voor 2,1x maal je jaarsalaris in zit en er wordt progressief belasting over geheven ben je mooi de sigaar.

 30. pieter says:

  @27 Het maakt niet meer uit? In welk opzicht dan? Wat zou er gaan gebeuren? Als de HRA blijft zoals die is en de politiek geeft hierover duidelijkheid en er komen een aantal beperkingen zoals geen nieuwe aflossings vrije hypotheken of geleidelijk voor nieuwe hypotheken een lager percentage dan is er toch niets aan de hand? Er komt dan gewoon een nieuwe evenwichtssituatie.

 31. adamus says:

  Vrijwel niemand koopt een woning als investering, maar gewoon als noodzaak, een dak boven het hoofd.

  dat kan voor aanzienlijk lagere bedragen ook. Ik heb het dan niet over een kartonnen doos. Huis kan gebouwd worden voor 100K. Waarom dan het dubbele ervoor betalen? Omdat die extra 150K uit het niets gecreëerd kan worden en daar kunnen banken weer andere dingen mee doen: een kwalijke zaak van bellenblazen.
  Van die extra 125K wordt dan meteen ook weer een deel afgeroomd door de staat om, jawel o.a. de door jou geroemde gezondheidszorg te betalen.

 32. adamus says:

  voor huurders is het ook erg oneerlijk. 20 jaar geleden 480 gulden en nu 650 euro en ook geen huurtoeslag meer. De regels worden tijdens het woonspel veranderd 🙂

 33. pieter says:

  @32 dat is zeker waar en te vergelijken met de onroerend zaken belasting en de gestegen kosten van onderhoud. Dit noemt men geloof ik inflatie? Maar afschaffen HRA betekent halvering huizenprijzen. Dit kan gewoon simpelweg niet zonder een chaos te creeeren waarvan de volledige rekening bij de kopers neer wordt gelegd.

 34. Okkie says:

  @pieter nr.26:
  Het merendeel van de huizenkopers was tot voor kort een (speculatieve) doorschuiver naar een grotere woning. Dit is buiten de HRA de belangrijkste reden dat de huizenprijzen explosief zijn gestegen. Dat mensen een dak boven hun hoofd moeten hebben doet hier niet ter zake, want dat kan nog steeds in een kleinere koopwoning of in een huurwoning. Zie ook de onderzoeken van Maartje Martens.
  http://www.vastgoedjournaal.nl/index.php/news/327/16/De-doorstroommarkt-is-voorbij-daarom-zullen-de-prijzen-dalen

 35. pieter says:

  @34 het is natuurlijk prima als de prijzen gecorrigeerd worden. Het is te belachelijk voor worden dat je nu met twee topinkomens met moeite een huisje van een melkboer kan overkopen die er al 30 jaar woont. Er zou een relatie moeten zijn tussen inkomen en het huis dat je kunt bewonen en die relatie is totaal zoek. Het gaat er alleen nog maar om wanneer je gekocht hebt. Dus overwaarde belasting of iets dergelijks prima. Maar aanpassen van de HRA voor mensen die net een tophypotheek hebben afgesloten is weer het andere uiterste..Wie zou daar dan van profiteren? Juist, de huurders op dit forum. Die willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten…

 36. Okkie says:

  @pieter nr.30:
  Waarom zouden we deze ‘evenwichtssituatie’ zoals je dit piramidespel zo eufemistisch noemt in stand willen houden? Zolang de HRA bestaat, zal een mogelijke afschaffing in de lucht blijven hangen.

  Ik zie niet in waarom de rekening niet bij de kopers neergelegd zou mogen, want zij hebben hier bewust voor gekozen. Als je 52% belasting kan betalen, ga ik ervan dat je wel een klein beetje zelfstandig kan nadenken.

  Zelf ben ik voor geleidelijke afschaffing, omdat anders niet-kopers op gaan draaien voor de problemen van de banken etc. Als er niets gebeurt, kan de zeepbel evengoed barsten bijvoorbeeld bij de fors stijgende rente die we mogen verwachten.

 37. pieter says:

  @36: geleidelijk afschaffen voor nieuwe gevallen. Dan zit de koper met een huis dat waarschijnlijk geleidelijk in waarde daalt maar wordt niet ook nog eens tegelijk opgezadeld met stijgende maandlasten. Wat ook nog zou kunnen is mensen met een eigen vermogen boven een bepaalde grens verplichten dit eerst in aflossing te stoppen om in aanmerking te kunnen komen voor HRA. Of bij al lopende hypotheken niet de schuld, maar juist de aflossing daarvan een fiscaal voordeel te geven. Nu is de situatie zo dat bv bij een bankspaar hypotheek het zinloos is als er 10.000 euro eigen geld over is voor het huis dit in de aflossing te stoppen. Effectief betaal je over de schuld bv 2.5% rente terwijl je op het spaardeel 5.5% rente krijgt. Dit is natuurlijk een absurde situatie. Maar voor al lopende bankspaar hypotheken kun je dit niet ineens gaan aanpassen. En ook niet geleidelijk trouwens

 38. Okkie says:

  @pieter:
  Het is niet de melkboer die al 30 jaar in zijn huisje zit, die verantwoordelijk is voor de huizenprijs. Al die doorschuivende veelverdieners hebben de prijs opgedreven en die horen er dus ook voor op te draaien. Echter, die hebben hun overwaarde allang geconsumeerd.

 39. pieter says:

  @38 klopt helemaal. Maar ook de recente starters kunnen er niet voor opdraaien..

 40. tinus says:

  @Pieter,

  Is het niet een ideetje dat de verkopers iets gaan doen aan de *vraag*prijs om de woningmarkt weer op gang te krijgen?

  Dan kunnen we die overdrachtsbelasting en de vraag of afschaffing daarvan leidt tot een stijging van de prijzen laten voor wat het is.

  En ik ben het niets een met jouw stelling dat vrijwel iedereen een huis koopt louter als een dak boven het hoofd. Tuurlijk, dat is de basis, maar een groot deel van de kopers in de afgelopen 15 jaar heeft juist dat hele dure huis gekocht – en daar dus ook die hele riskante hypotheek voor afgesloten – in de hoop op een waardestijging. Want zo’n waardestijging van 5% is natuurlijk veel lekkerder voor een huis van 3 ton (15.000 euro) dan voor een huis van 2 ton (10.000 euro).

  Tot slot, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen de situatie dat de hypotheekrente fors stijgt. Als er dan bij het aflopen van de oude hypotheek niet meer een nieuwe valt te financieren, moet de overheid dan ook bijspringen?

 41. Claude says:

  @40

  Zelfde geldt natuurlijk voor de banken. Moeten zij verplicht zijn nog steeds 7x je salaris te lenen, omdat je anders niet meer aan de oude vraagprijzen kunt voldoen? Dat banken minder lenen is namelijk een stuk schadelijker voor de woningmarkt dan een minieme verandering voor hypotheken.

  Wat betreft oude en bestaande gevallen. Wat maakt het uit als je nu per jaar 1/30ste minder zou kunnen aftrekken. Ik mag toch hopen dat dat geen desastreuze uitwerking heeft op je besteedbaar inkomen.

 42. pieter says:

  Tja hypotheekrente stijging is onderdeel van het spelletje. Als je er voor kiest een korte rente vaste periode af te sluiten loop je de kans dat de rente stijgt. Dat moet je zelf weten vind ik. Ik ben het er alleen niet mee eens dat mensen uit speculatieve overwegingen gaan kopen. Je wilt natuurlijk graag in een mooi huis kopen en om die reden zullen veel mensen een hoge hypotheek hebben. Het probleem met iets aan de vraagprijs doen is dat dit veelal eenvoudig weg niet kan. Een grote groep mensen heeft de afgelopen jaren gekocht en zit dus met een hypotheek die in de buurt van de huidige vraagprijzen liggen. Deze ver laten zakken kan wel, maar alleen in uitzonderlijke gevallen van mensen die al 30 jaar op een plek zitten en willen emigreren. Dit zijn dan ook de spectaculaire dalingen die men hier graag laat zien in de top 10. Maar dit kan eenvoudig weg niet voor een enorme groep waarbij de hypotheek gebaseerd is op de huidige marktprijzen. Morrelen aan de HRA met als gevolg prijsval zou dus alleen voor nog verdere stagnatie zorgen.

 43. tinus says:

  En Pieter, op een enkeling na pleit niemand voor directe afschaffing van de aftrek, waaronder lopende gevallen.

  Het tegendeel wordt echter maar al te vaak beweerd als drogreden (een stroman), om de ander in diskrediet te brengen (“hebberige huurders!”) en de houdbaarheid van het eigen standpunt te versterken.

 44. pieter says:

  Ik zie het eigenlijk zo: Op prijsstijgingen moet je niet speculeren. Daarom zou ik ook nooit een aflossings vrije hypotheek nemen. Je mag er er echter wel op kunnen rekenen dat niet ineens je maandlasten enorm toenemen door exogene factoren: de overheid die ineens de spelregels verandert wat effectief zou neerkomen op een verdubbeling van de belasting en niet op te brengen maandlasten. Om deze reden kun je ook de melkboer niet uit zijn huis van nu 500.000 euro schoppen. Hij heeft er tig jaar geleden 50.000 euro voor betaald en woont nu in een veel te duur huis. Je kan ook niet zeggen tegen hem: U heet een vermogen van 450.000 euro (overwaarde) daar gaan we even fijn belasting voor vragen. Dan zou hij moeten verhuizen wat op zich terecht is. Hij woont in een huis dat in geen enkele verhouding meer is tot zijn inkomen/maatschappelijke status. Maar toch kun je niet zeggen: tja, dat had je kunnen zien aankomen, u woont tussen de piloten,advocaten en notarissen. U als melkboer kunt hier niet blijven wonen. Het is lang geleden mis gegaan. De vraag naar woningen was groter dan het aanbod en de prijzen zijn ontspoord. Alleen hoe dit op een eerlijke manier op te lossen..

 45. lorenzo says:

  De ”huidige marktprijzen ” , in de ogen van de verkopers neem ik aan dan…..

 46. tinus says:

  Is er ergens een staffel te vinden waaruit blijkt welke percentages van de huizenbezitters zeg 3, 5, 10, 15 of 20 jaar in hetzelfde huis zitten?

  Mijn water zegt dat een aanzienlijk deel van de huizenbezitters al 10 jaar in hetzelfde huis zit, met andere woorden na 2000 niet meer is verhuisd. Deze kopers hebben nog in het gulden-tijdperk gekocht en doorgaans een forse overwaarde op het huis.

  Laten we eerlijk zijn, deze grote groep wil vooral de overwaarde behouden, vaak omdat deze gereserveerd is als leuke aanvulling op het pensioen. Echter, die groep kan het heel goed missen als de overwaarde afneemt, als gevolg van afschaf van aftrek of simpelweg als gevolg van het feit dat de markt weer zijn werk doet.

  Pieter, kom jij ook op voor die mensen, of verdienen zij ook een compensatie?

 47. pieter says:

  @45 de marktprijzen als in de prijzen die de afgelopen jaren zijn ontstaan en geresulteerd hebben in de vraagprijzen van vandaag de dag. Dit met dank aan de overheid. Je zou ook nog kunnen invullen: De marktprijzen als in de hoogte van de hypotheken die de afgelopen jaren zijn afgesloten en waar de verkoper dus veelal aan vast zit. Nog meer verheldering nodig?

 48. pieter says:

  @46 ik zou zeggen begin met het afbouwen van de HRA voor nieuwe hypotheken EN voor hypotheken die in het gulden tijdperk zijn afgesloten. Die mensen hebben immers alleen een fictief verlies bij daling van hun huizenprijs en toch al enorm lage maandlasten. Maar de mensen die het ongeluk hadden iets later geboren te zijn en dus de hoofprijs hebben betaald dienen ontzien te worden.

 49. Okkie says:

  @pieter nr.42:
  Het gaat erom dat de overheid bij een stijgende rente de kosten voor de HRA niet op kan brengen (ze zit nu al op zwart zaad) en misschien wel gedwongen wordt om deze versneld af te schaffen met alle gevolgen van dien. Ook zal een stijgende rente de huizencrisis nog verder versterken.

  @Claude:
  Precies, een geleidelijke afschaffing zal ook voor bestaande hypotheken niet zoveel effect hebben op de bestedingsruimte. Met mensen die 7-10x hun inkomen hebben geleend, heb ik geen medelijden maar voor normale hypotheken is er niet zoveel aan de hand. De crisis en discussie over de HRA is al ruim anderhalf jaar gaande (op dit forum al langer), dus als je nadien bent ingestapt ben je toch zelf verantwoordelijk.

 50. Claude says:

  @48

  Wellicht flauw, maar what about die mensen die zagen dat de prijzen belachelijk hoog waren, niet kochten, nu nog steeds vrije sector huren tegen belachelijk hoge prijzen (maar geen keus hebben omdat ze niet in aanmerking komen voor sociale woningbouw), wanneer worden die precies ontzien in jouw plannen?

 51. tinus says:

  Weer een stroman, Pieter. Wie pleit ervoor om de arme melkboer uit zijn huis te schoppen?

  Ik niet in ieder geval. Waar ik wel voor pleit is het fiscale regime zodanig aan te passen dat de overwaarde van het huis van de melkboer weer teruggaat naar een reele proporties, zodat de volgende generaties koper niet hun nek in een financiele strop leggen.

 52. Okkie says:

  @pieter nr.48:
  Ik en mijn partner hebben wel het ongeluk gehad om iets later geboren te zijn, maar wij hebben er bewust voor gekozen om niet in te stappen. Wij betalen dus de volle mep aan belasting om andermans woonplezier te betalen. Onze woonlasten zijn fors (we hebben beide een bovenmodaal inkomen en we wonen in de vrije sector), maar niet meer dan wanneer we ons huis op dit moment zouden kopen.

 53. ll says:

  Pieter.Indien HRA wordt afgeschaft voor nieuwe hypotheken, onstaat er dan geen rechtsongelijkheid…

 54. Okkie says:

  Sinds de crisis zijn de prijzen van mijn verhuurder trouwens gedaald, maar helaas alleen voor nieuwkomers. Het is duidelijk dat de huurprijs die wij betalen mede door de hoge verkoopprijs van deze woningen is bepaald.

 55. pieter says:

  @53 is er niet al lang rechtsongelijkheid onstaan in dat geval in 2001? Iedereen die al een hypotheek had mocht nog eens 30 jaar HRA ontvangen en nieuwkomers maar 30 jaar. Nu werkt haast niemand tussen de 60-65 en straks iedereen tot 67.. En inderdaad, bij die melkboer kan veel overwaarde gehaald worden zonder dat hij hier last van heeft bij verkoop. Immers, zijn hypotheek zal hij er altijd makkelijk uithalen. Maar door in te grijpen in de HRA voor hypotheken die de afgelopen 5-10 jaar zijn gesloten gaat het enorm mis. Deze mensen zouden dan nooit meer kunnen verkopen en bij verlies van baan of iets anders met een enorme restchuld achterblijven.

 56. Claude says:

  Ik vraag me overigens af of ooit onderzocht is welk percentage woningbezitters hun huis momenteel op basis van hun huidig inkomen en vermogen niet meer zou kunnen betalen c.q. financieren. Als zij doorstromen, dan zal dat alleen tegen een fors lagere woningprijs kunnen.

 57. ll says:

  Het zal er wel op uitdraaien dat de forfaitwaarde omhoog gaat, iedereen gelukkig, zelfde resultaat.

 58. Claude says:

  @55

  Over welk ‘ingrijpen’ heb je het eigenlijk? Totale afschaffing, wat niet gaat gebeuren, of bijvoorbeeld maximeren tegen 42% IB schaal, of afbouwen in dertig jaar naar 0 of naar 32%? Of mag de HRA in het geheel niet worden aangetast?

 59. pieter says:

  @56 iedereen kan op basis van het huidige inkomen zijn huidige woning toch financieren? Alleen de recente instapper is enorm de sjaak bij afbouwen HRA en dus niet degenen die inderdaad geprofiteerd hebben van de prijs exposie. En de recente koper zal dan uiteraard nooit met een fors lagere woningwaarde verkopen tenzij hiertoe gedwongen door het niet meer kunnen opbrengen van de stijgende maandlasten. Mensen die dit willen zijn in mijn ogen enorm egoistisch en die denken kennelijk alleen aan zichzelf.

 60. pieter says:

  @58 wel voor mensen die veel overwaarde hebben gerealiseerd (terugdraaien dat alle hypotheken voor 2001 nog 30 jaar mogen maar bv voor iedereen in totaal 30 jaar) en voor nieuwe hypotheken. Niet voor recente hypotheken. Die zijn veelal aflossings vrij en voor enorme bedragen. Hier kun je niet aankomen zonder dramatische gevolgen.

 61. Okkie says:

  @Pieter nr.44:
  Jij bent hier vooralsnog de enige die er problemen mee heeft dat een melkboer in een duur (geworden) huis woont. In jouw visie horen alleen dure mensen in dure huizen te wonen en goedkope mensen in goedkope huizen. Wat mij betreft mag die man blijven zitten waar hij zit.

  Nogmaals, ik vind dat speculanten inclusief degenen die pas zijn ingestapt de rekening mogen betalen via een afbouw van de HRA. De melkboer uit jouw voorbeeld zal hier niet zoveel hinder van ondervinden, een fictieve waardevermindering daargelaten.

 62. pieter says:

  @61; echter dit is wel het fundament van het probleem! De huizenprijzen staan in geen enkele relatie tot iemands inkomen/maatschappelijke positie meer maar alleen hoe lang je ergens al woonde…

 63. Claude says:

  Pieter, vergelijk de laatste zin van @59 eens met @60… Ik weet het niet hoor…

 64. pieter says:

  Laat ik het zo zeggen; je zou in een stabiele huizenmarkt toch min of meer verwachten dat iemand met de beschikking over een bepaalde hoeveelheid geld (veelal door een goede baan) een bepaalde woning kan kopen. In een helemaal stabiele markt zou iedereen dus met zijn huidige baan zijn eigen huis kunnen kopen. Dit is echter totaal niet meer het geval. Onze hele huizenmarkt was gebaseerd op het systeem; kopen, ff wachten, met winst weer verkopen. Een absurd systeem dat echter niet makkelijk te veranderen is.

 65. pieter says:

  @63 nou ja, toch denk ik er zo over. Mensen die zeggen gewoon afbouwen naar 0 die HRA, ook voor recent afgesloten hypotheken roepen dus in feite: laat de recente koper maar op straat belanden met een restschuld van tonnen. Immers deze zullen de stijgende maandlasten never nooit kunnen opbrengen (verdubbeling van de maandlasten bij volledige afschaffing) en hun huis nooit meer kunnen verkopen zonder restschuld.

 66. Claude says:

  @64

  Dat vroeg ik me dus ook af. Welk percentage kan zijn eigen huis op de huidige markt onder de huidige leenomstandigheden nog kopen? En los van de overwaarde/onderwaarde, welke huizen kunnen deze mensen kopen bij de aankoop van een nieuwe woning…

 67. Okkie says:

  @Pieter nr.44:
  De overheid verandert de (fiscale) spelregels om de haverklap bijvoorbeeld voor zzp-ers of op het gebied van kinderopvang. De levensloopregeling zal waarschijnlijk ook sneuvelen.

 68. Claude says:

  @65

  Er zijn nog wel een boel grijstinten. Als zwart totale afschaffing is en wit niets doen, dan wordt er nu enkel gepraat in de politiek over de lichtste kleur grijs. Dus daar komen de verdubbelde maandlasten niet van.

  Mocht je bang zijn dat een minieme aanpassing van de HRA de prijs van je woning aanpassen, dan voorspel ik dat dat niet gaat gebeuren. Het is de leencapaciteit. Mensen kunnen het niet meer financieren. En er komen alleen maar strengere regels aan (max. 100%, annuïteitenhypotheek, lager bedrag dat je mag lenen op basis van 2 salarissen, enz., enz.).

 69. ll says:

  Maar de melkboer heeft destijds zijn huisje alleen maar kunnen aanschaffen door te sparen, toch. Want toen hij zijn huisje kocht, moest hij wel eventjes 25 % contant dokken en ook de k.k., dus de situatie was toen heel anders dan nu. Bovendien waren toen de huizenprijzen gedaald met wel 40 %, als men nu toch met de melkboer aan komt zetten.

 70. Okkie says:

  @pieter nr.62:
  Die melkboer zal in zijn tijd toch een voor zijn inkomen passend huis hebben gekocht. Dat er nu een hogere waarde aan zijn woning wordt toegekend, geeft wat mij betreft geen bijzondere status. Het probleem met de hoge huizenprijs is het eenvoudigst op te lossen door de HRA voor iedereen af te bouwen.

  Ik denk dat iemand met het salaris van een advocaat of piloot nog steeds een mooie woning kan kopen. Dat je dan jaloers bent op die ene melkboer die al 30 jaar in dezelfde straat woont, vind ik eerlijk gezegd een beetje sneu.

 71. ll says:

  Nou, eigenlijk is de melkboer nu beloond, dat ie destijds heeft gespaard. Maar toen waren er ook de buren van de melkboer, die hun huis moesten verkopen met 40% verlies, terwijl die een paar jaar ervoor
  dachten de overwaarde te consumeren, en van een koude kermis thuiskwamen.

  Het is gewoon een herhaling van toen, en door naar het verleden te kijken leer je de toekomst kennen.

 72. adamus says:

  tja, hoeveel keer de regels veranderd zijn voor een zelfstandige of een dga’tje de laatste 40 jaar……

 73. adamus says:

  het is nu, voor de meesten, veel erger dan toen. Het is nu echt een schuldencrisis. Niet alleen bij particulieren en bedrijven, maar ook collectieve schulden.
  Dit is niet meer recht te breien.
  End Game!

 74. adamus says:

  en toch vind ik het niet eerlijk 🙂 🙂

 75. Annet says:

  @ 50:

  en die alleenstaand zijn! Als alleenstaande is het al helemaal een onmogelijke situatie om een beetje fatsoenlijk te wonen als je niet tot de ‘zielige’ doelgroepen hoort en een modaal inkomen hebt…

 76. ll says:

  @ adamus, je lacht erbij, en velen met jou, die NIET in de schulden zitten, en die de Heer E.Mecking in 2004 NIET voor gek hebben verklaard, en er over zijn gaan nadenken, en tijdig maatregelen hebben genomen.

  En ik hoop voor de melkboer dat hij op tijd zijn huisje heeft verkocht, want nu is het te laat, en kan de waarde alleen nog maar gaan dalen.

 77. Claude says:

  @75 – Die groep wordt inderdaad nog veel harder geraakt, en al heel lang. Als de EU-regels doorgevoerd worden (geen sociale huur meer aan inkomens boven, ik dacht, 33k) dan zal deze groep nog een stuk groter worden waardoor het wat meer kritische massa krijgt. Op dit moment bestaan de sociale huurders enerzijds en de woningeigenaren anderzijds veel te sterk en wordt de vrije sector huurder nog veel te veel vergeten. Wellicht dat dat verandert.

  @76 – De melkboer wordt zo nog de vaderlandse Joe the Plumber. Maar als hij inderdaad voor 50k 30 jaar geleden iets heeft gekocht en de overwaarde niet aan keukens of reizen heeft verbrast, dan is er nog steeds helemaal niets voor hem aan de hand. Hij had meer kunnen krijgen als, maar goed, als als heb je niets aan. Feit blijft dat hij nogal wat k overhoudt, tenzij de prijzen met 90% dalen natuurlijk.

 78. Okkie says:

  Alleenstaanden worden flink benadeeld in Nederland en niet alleen via de huizenmarkt.

 79. Okkie says:

  Ik ben trouwens geen single, maar wel bewust kinderloos en ik irriteer me aan de manier waarop gezinnen worden bevoordeeld in deze samenleving.

 80. ll says:

  Off topic, Ruim de helft van NIEUWBOUWKANTOREN in Alkmaar staat LEEG

  http://www.propertynl.com/index-newsletter/ruim-helft-nieuwbouw-kantoren-in-alkmaar-staat-leeg/

 81. nhz says:

  @22:
  het punt bij de meeste particuliere spulletjes is dat men er van uit gaat dat die een eindige levensduur hebben die niet steeds door upgraden verlengd wordt. huizen zijn toch een ‘investering’? Blijkbaar slijten ze niet en wordt er wel degelijk een goed geleverd dat equivalent is met nieuwbouw. Vandaar dus.

  @25:
  ik heb ooit ook op basis van bepaalde regels een pand gekocht en moest dat verkopen omdat ineens de regels werden gewijzigd (in dit geval voor mensen die toevallig een deel van hun huis aan hun BV verhuurden). Waarom mag ineens wijzigen, notabene zonder enige waarschuwing, voor mij wel en voor andere mensen niet? Alleen omdat het in dit geval om een relatief kleine groep ging die politiek toch geen vuist kan maken. Met ethiek of fatsoen heeft het niks te maken.
  zie ook opmerking 72.

  @28:
  “het zou geen donder moeten uitmaken of ik in 10 jaar tijd in een auto rij van 400.000 of elk jaar een andere auto van 400.000 koop. ”

  @36:
  precies, het is géén evenwichtssituatie maar een onhoudbare (instabiele) situatie, d.w.z. precies het omgekeerde.

  @44:
  “Je kan ook niet zeggen tegen hem: U heet een vermogen van 450.000 euro (overwaarde) daar gaan we even fijn belasting voor vragen. ”

  zwak, voor spaargeld doen we dat wel terwijl de rente die je krijgt al zeker 10 jaar niet eens de inflatie bijhoudt.

  @55:
  “Maar door in te grijpen in de HRA voor hypotheken die de afgelopen 5-10 jaar zijn gesloten gaat het enorm mis. Deze mensen zouden dan nooit meer kunnen verkopen en bij verlies van baan of iets anders met een enorme restchuld achterblijven.”

  zwak argument want hoe je de beperking ook vormgeeft, de huizenprijzen zullen altijd (extra) dalen dus het probleem voor de late instappers wordt alleen maar grotere. Het risico is zelfs dat door deze groep nu te ontzien zijn straks gedwongen moeten verkopen als de prijzen nog véél lager zijn (de spreekwoordelijke kikker die je kookt in koud water).

  @56:
  bij mij in de binnenstad kost een gemiddeld simpel huis 400-500K, en de wat betere huizen 600-1500K. Ik kan je garanderen (o.a. uit de inkomens gegevens die je op funda kunt vinden) dat hooguit een paar% van de bewoners hier hun eigen huis zouden kunnen betalen, of eigenlijk moet ik dan zeggen financieren want van betalen is al helemaal geen sprake.

  @65:
  ik denk niet dat er veel mensen puur voor afschaffen HRA zijn. Ik ben daar wel voor, maar alleen als tegelijk ook de belasting wordt aangepast (zonder HRA kan de inkomstenbelasting naar een 21-25% vlaktaks; een alternatief is HRA afschaffen, eigen huis+schuld in box3 en lagere box1 tarieven). Voor mensen met een verantwoorde hypotheek zou er dan relatief weinig veranderen en alleen de echte speculanten komen in problemen (m.i. terecht).

  @78,79:
  inderdaad. Van het CDA kun je zoiets verwachten maar van veel andere partijen snap ik niet dat ze hieraan meewerken.

 82. Tomba says:

  @ Okkie 79,

  Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook bewust kinderloos, en de commentaren die je krijgt zijn niet van de lucht: Zo ben ik egoïst, en moeten hun kinderen later mijn kont wassen.

  De echte egoïsten zijn zij zelf; het oeroude instinct van je eigen genen voortplanten niet kunnen onderdrukken.

  Verder voor wat betreft milieu; hoe zit het met de kreet de vervuiler betaalt? Wat gaat zo’n kind vervuilen in zijn hele leven. Maar nee hoor, we geven er ontelbaar veel subsidies op, om alle pyramidespelen maar op gang te houden.

  Met aanwas van onderaf denken we het pensioenstelsel, de huizenmarkt, de economie en de gezondheidszorg te kunnen redden, maar dit gaat niet meer lukken.

  Ik zie de mens als een mislukt evolutionair experiment. En mislukt omdat de mens te succesvol is geworden.

  We stammen af uit de natuur, waar de rechtse wetten gelden. Voldoe je niet als soort of als individu, dan wordt je door de natuur uit het systeem gehaald, en wordt het systeem er sterker door.

  De mensheid is hard op weg zijn eigen graf te graven door “sociaal” alles en iedereen ontelbare kansen te geven. Gevolg hiervan is dat de “sterkeren” steeds zwaarder belast worden om alle zielige gevallen overeind te houden.

 83. tinus says:

  Iets zegt mij dat jij niet het zonnetje in huis bent, Tomba.

 84. nhz says:

  @82:
  wat vervuiling betreft: in de straat waar ik vroeger woonde zette een gemiddeld gezin minstens 10x zoveel afval buiten dan ik. En daarvoor betalen ze in onze gemeente dan ongeveer 10% meer dan een éénpersoonshuishouden. De hoeksteen van de samenleving is ook de hoeksteen van de vervuiling; van ‘de vervuiler betaalt’ is geen sprake.

  De mens graaft overigens niet alleen sociaal zijn eigen graf maar zeker ook genetisch. Zoals met massa vaccinaties, sterk toenemend gebruik van allerlei nieuwe (en doorgaans overbodige) medicijnen/drugs, GMO voedsel, allerlei ondoordachte ingrepen in de voortplanting(skeuze) die tegen de natuur ingaan (o.a. IVF, de pil, feminisme, draagmoederschap, eicellen invriezen voor later) het in leven houden van genetisch ten dode opgeschreven kinderen, enz. enz. Over wat daar de komende jaren bij gaat komen door genetisch knutselen zullen we het maar helemaal niet hebben. Ons ras gaat een genetische vuilnisbak worden, waarbij de genetisch meest fitte individuen waarschijnlijk degenen zullen zijn die maatschappelijk/financieel buiten spel staan.

 85. Patrick says:

  Nhz, daar gaan we weer… Je kunt geen kikker koken in koud water! 🙂 🙂

 86. adamus says:

  @ adamus, je lacht erbij, en velen met jou, die NIET in de schulden zitten, en die de Heer E.Mecking in 2004 NIET voor gek hebben verklaard, en er over zijn gaan nadenken, en tijdig maatregelen hebben genomen.

  ik wilde in 2001 mijn huis al verkopen (gelukkig niet gedaan), want ik vond dat er qua financiering vreemde dingen gebeurden. Kon daar niet de vinger achter krijgen. Zag jongelui van 30 ineens huizen kopen van 800K guldens met hypotheken waarmee ook de verbouwing, vloeren, onderhoudsmiddelen, keukens incl.pannen, onderhoudsvrije tuin etc. werden gefinancierd. Klopte geen hout van. Maar dat dacht ik in 1971 ook al 🙂
  Van Mecking heb ik pas ontdekt bij de 2de druk geloof ik, maar het begon toen wel te kriebelen.
  Beetje tegelijk met het in de verkoop zetten van ons huis geloof ik. Alleen die deflatie…
  wel met huizenprijzen, maar het blijkt allemaal iets ingewikkelder.

 87. Juan Belmonte says:

  @1 nhz oneens
  @2 henk vrijwel eens
  @8 Okkie niet eens vwb k.k.

  Opmerkelijk is dat dit komt van De Vierde Macht, de adviesraden van ministeries, die hier gezamenlijk optreden.

  Die adviesraden zouden J.i. dan ook onderdeel moeten zijn van het initiatief van de VEH, het oprichten van de Stichting Wonen, als nieuw coordinerend orgaan -mocht het hier nog komen 🙂

  Maar los van de grappen, naar de inhoud kijkend:

  Goed is dat via AFBOUW gewerkt wordt naar AFSCHAFFING van HRA. Duidelijkheid voor iets onvermijdbaars, stel helderheid niet langer uit.

  Goed is dat k.k. ook verdwijnt. k.k. is een verhuisboete en belast de verkeerde persoon: de koper. Duidelijkheid, ook hier.

  Mocht er behoefte zijn om het huis verder als melkkoe te beschouwen is een overwaarde tax een logischer zet, immers men belast degene die het vruchtgebruik heeft zonder dat het systeem (zoals met k.k.)dwingt om die melk-koe-belasting met nieuwe schuld te financieren.

 88. adamus says:

  Off topic, Ruim de helft van NIEUWBOUWKANTOREN in Alkmaar staat LEEG

  er moest ook zo’n 30m hoog gebouw van Het hoge Huys komen. De onderbezetting was prachtig te controleren, achter heel veel ramen brandde dan geen licht.
  Ook bij het AZ stadion moesten nog veel kantoren komen. Ook het station moest vol gebouwd worden.
  Megalomanie.

 89. adamus says:

  Met ethiek of fatsoen heeft het niks te maken.

  dit was om die rijke zelfstandigen te sarren. Zuiver initiatief van de fiscus, die moesten ook een kluifje hebben. En de staatssecr. vond het goed; die heeft ook vriendjes nodig.

 90. adamus says:

  “rijke zelfstandigen”

 91. Juan Belmonte says:

  @88 adamus

  Eens

  Als financiele stabiliteit geen eigenaar heeft is het makkelijk rijk rekenen 🙂

  We denken dat wonen en kantoor de meeste toegevoegde waarde levert in de concurrentieslag met onze landgenoten en mensen daarbuiten.

  Nooit kende Juan een vreemder volk, dan het volk dat Hogehuizenprijzenminde. 🙂

 92. Juan Belmonte says:

  immers ze kunnen niet stellen dat sushi balansen in Japan onbekend waren

 93. Juan Belmonte says:

  @81 nhz

  “Je kan ook niet zeggen tegen hem: U heet een vermogen van 450.000 euro (overwaarde) daar gaan we even fijn belasting voor vragen. ”

  zwak, voor spaargeld doen we dat wel terwijl de rente die je krijgt al zeker 10 jaar niet eens de inflatie bijhoudt.

  Exact.

  k.k. belast de verkeerde persoon: diegene die de pyramide (overwaardespriaal) geacht wordt te voeden met nieuw bloed, niet degene die van de pyramide profiteert. Door die belasting dwingt het systeem tot nog grotere schulden (k.k. wordt meegefinancierd) en dus een nog schevere verhouding schuld versus inkomen: de mogelijkheid om terug te betalen.

 94. Juan Belmonte says:

  Het is dan ook niet voor niets dat andere Europese landen wèl die overwaarde belasten.

  Is ook niet zo raar: arbeid wordt belast met zo’n 40%.

  Consumptie wordt belast met zo’n 20%

  Vermogenswinst op woonhuizen wordt niet belast. NUL

  Kortom: het systeem moedigt aan om niet te arbeiden en de huizenprijzen hoog te houden.
  Hogehuizenprijsminnend NL 🙂

 95. Juan Belmonte says:

  Nooit kende Juan een vreemder volk, dan het volk dat Hogehuizenprijzenminde

  Vrij, naar Nescio’s “de uitvreter” …

 96. nhz says:

  @94:
  “Vermogenswinst op woonhuizen wordt niet belast. NUL”

  verdienen aan produktieve zaken wordt zwaar belast, en verdienen aan totaal onproduktieve zaken is belastingvrij. En erger nog: bestedingen tbv het eigen huis, in de ruimste zin van het woord, zijn 100% belasting aftrekbaar terwijl de meeste investeringen in produktiever activiteiten niet of nauwelijks aftrekbaar zijn.

  De overheid stimuleert zo de burger om te luieren en zich maximaal in de schulden te steken; geen wonder dat je dan een land van parasieten krijgt met een financiele/vastgoed industrie als een waterhoofd.

  Gekker kunnen we het niet maken.

 97. Ain says:

  op de site van vrom staan tabellen met de cijfers. De verkoop van het aantal huizen is wel gedaald van 8.350 naar 5.540.

  Tevens staat er dat de verkoopprijs in NL -7% is voor de jaren 2008-2009

 98. Claude says:

  Berichtje al van vorige week, hier volgens mij niet voorbijgekomen:

  “Huizenkoper dingt ook af bij nieuwbouwprojecten

  Net zoals eigenaren van bestaande woningen kunnen projectontwikkelaars hun nieuwbouwhuizen aan de straatstenen niet kwijt. Zij zien zich gedwongen woningen in opgeleverde projecten met korting te verkopen. ”

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7140082/__Huizenkoper_dingt_ook_af_bij_nieuwbouwprojecten__.html?sn=dft

 99. nhz says:

  @98:
  klopt, maar zolang de euribor onder laten we zeggen 3% staat is het feest voor mensen met variabele rente en is hun lening goedkoper dan gratis (gezien belastingkorting en inflatie). Pas als de euribor veel hoger komt gaat het bijten, en zelfs dan zal dat vermoedelijk samengaan met hogere inflatie zodat de speculanten en scheefleners nog steeds aan het langste eind trekken 🙁

  Gaap. Maak me wakker als de spaarrente boven de 5% komt 😉

  @101:
  klinkt leuk, maar de auteur focust m.i. te veel op ‘vraag en aanbod’. De woningmarkt wordt vrijwel volledig bepaald door (vaak perverse) financiele/fiscale prikkels van de overheid, die weinig met de echte markt (vraag en aanbod) te maken hebben.

 100. nhz says:

  @102:
  rond 2000-2002 werd regelmatig geadverteerd met allerlei extra’s zoals gratis een luxe keuken voor snelle beslissers, of een gratis auto (ik herinner me een project in de Randstad waar je een Porsche kado kreeg; het was voor een appartement zonder eigen garage dus da’s dan wel weer vermakelijk). Dat was een slimme manier om korting te geven zonder dat andere kopers direct gaan klagen.

  Blijkbaar werkt dat niet meer zo goed en gaat het nu om korting in kontanten. Dat ‘Best Buy’ systeem zie ik in de polder nog niet zomaar ontstaan, aangezien er hier helemaal geen marktwerking is (in de VS veel meer, bouwers werken daar vaak geheel voor eigen risico en rekenen in goede tijden enorme winsten, waar veel korting vanaf kan).

 101. Okkie says:

  @102:
  Wat is het belang van de zogenaamde woningmarktdeskundige Van de Weteringen om starters in dit piramidespel te laten stappen? Het feit dat woningen extra sober worden afgeleverd vind ik ook niet motiverend om iets te kopen gezien de beperkte korting.

 102. nhz says:

  @105:
  de meeste woningmarkt ‘deskundigen’ bestaan van het mede organiseren van het grote pyramidespel; gewoon marketing en spindoctors. Met even googlen op deze naam vond ik opvallend weinig, het lijkt wel een kersverse / zelfbenoemde deskundige …

  wat de ‘korting’ betreft blijft de vraag inderdaad waarom een huis (sober of niet) hier 2-3x duurder moet zijn dan in andere landen waar de inkomens vergelijkbaar zijn. De suggestie dat de prijs (bij vergelijkbare kwaliteit) hier niet omlaag kan is absurd; er zijn duidelijk partijen die er nog goud geld aan verdienen.

  Wat betreft ‘sober bouwen’ zouden ze misschien eens kunnen beginnen in de sociale woningbouw, voor de mensen die toch alles gratis krijgen en soms ook nog in korte tijd de woning (en de buurt) weten te slopen.

 103. adamus says:

  in de Randstad waar je een Porsche

  tegen de tijd dat de “Porsche” afgelost is is het een oldtimer en vrij van wegenbelasting. Mooi meegefinancierd.

 104. nhz says:

  @107:
  ik ben wel benieuwd trouwens of de fiscus dat zo accepteert. Een luxe garage valt natuurlijk onder de hypotheek, maar de inhoud ervan?

  en over fiscus gesproken, stel dat mensen van huis ruilen en onderling een kunstmatig lage transactieprijs afspreken, kun je zo de overdrachtbelasting omzeilen? Of zijn daar ook regeltjes voor?

 105. adamus says:

  Wat betreft ‘sober bouwen’ zouden ze misschien eens kunnen beginnen in de sociale woningbouw, voor de mensen die toch alles gratis krijgen en soms ook nog in korte tijd de woning (en de buurt) weten te slopen.

  nhz, je gaat het nog meemaken dat alles anders wordt.

  Het geloof van zijn jeugd wisselt hij in voor het socialisme, maar gaandeweg brokkelt ook het geloof in de linkse idealen af en is zijn levenshouding een relativerende. In De Kapellekensbaan is die ontwikkeling te volgen. Zijn werk is verder opvallend door een onverbloemde seksualiteit en een pessimistische visie op de mens. ‘Schop de menschen tot zij een geweten krijgen’, schreef hij al in 1946.

 106. adamus says:

  Of zijn daar ook regeltjes voor

  ja, net zoals bij verkoop aan bijv. kinderen of je niet deugende neefje is de fiscus erg nieuwsgierig naar de markwaarde. Je moet dan ook overdrachtsbelasting betalen over de marktwaarde zoals de fiscus oplegt.

 107. nhz says:

  @110:
  ah, ik vermoedde al zoiets. De truuk zal dan wel zijn om te doen of je neus bloed en het bespaarde geld er door te jagen voordat de fiscus met zijn claim komt 😉

 108. ll says:

  Stel hypotheek 100k, huis in waarde gezakt tot 50k, eigenaar van het huis komt te overlijden, erfgenamen weigeren erfenis, wegens schulden, wat gebeurt er dan met het huis?

  Wat gebeurt er met de schuld van 50k.

  Beetje vooruit kijken is wel handig, toch

 109. spongebob says:

  @ ll.

  Ik gok erop dat de overledene postuum failliet gaat.
  Dat het huis op een executieveiling belandt en als niemand voldoende bied dat de hypotheekbank het zelf koopt.
  Even later komt dat huis dan via een makelaar weer op funda.

 110. Pinball says:

  @ Pieter(44)

  “Alleen hoe dit op een eerlijke manier op te lossen..”

  Het is nooit eerlijk geweest, maar zolang mensen dollartekentjes in de ogen hebben en het huis alleen maar in waarde toe zien nemen mocht er absoluut niks aan de woningmarkt gedaan worden(inclusief HRA) en dat starters zich voor een paar jaar terug tot over de oren in de schulden moesten steken, tja, had je maar eerder een huis moeten kopen.

  Nu het allemaal mis gaat, moet het op een eerlijke manier opgelost worden?
  Zoals ik al zei, het huizenspel is nooit eerlijk geweest, dus de afloop zal het ook niet zijn, alleen zullen de huizen eigenaren nu de verliezende partij zijn, zo werkt het kapitalisme, de beurs gaat omhoog en weer naar beneden en als men huizen als langetermijn aandelen/obligaties gaat zien, zullen er van tijd tot tijd ook verliezen genomen moeten worden.

  PS.
  Beleggen met geleend geld is nooit handig(als je niet weet wanneer je eruit moet/kunt stappen), maar zo hebben de huidige huiseigenaren het wel gedaan en gezien(en sommigen zien het nog steeds zo!) en dat breekt nu op.

 111. nhz says:

  @114:
  precies, ik heb de opvatting van Pieter al eerder weergegeven als ‘eerlijk gestolen’. Met eerlijk heeft het m.i. niks te maken.

 112. ll says:

  nhz, vraagje. Het streven van de ECB is naar een geldgroei van 4% om naar een inflatiecijfer te komen 2 jaar later.

  Nu is de geldgroei al meer dan een half jaar negatief met 0.2 %.

  Omdat de ECB deze situatie nog nooit heeft meegemaakt, kunnen ze dan wel een schatting doen inzake negatieve inflatie, b.v. versterkt negatieve inflatie zichzelf, of met hoeveel moeten negatieve geldgroei worden vermenigvuldigd, of werkt positieve inflatie op dezelfde manier als negatieve inflatie.

  Modellen hiervoor bestaan niet.

  Wat denkt U.

 113. ll says:

  Foutje, inflatiecijfer 2% is het streven ECB

 114. nhz says:

  @116:
  weet ik niet veel van, maar ik denk dat de ECB het ook niet weet. Inflatie in diverse EU landen is al zeer stevig (3-5%), en ook in bijv. UK is de inflatie al een half jaar vér boven de voorspellingen van de economen, namelijk 3-3.5% in plaats van de voorspelde 0.3 (of soms 1.5%). En ondanks alle verhalen over lage inflatie blijft de loongroei in de meeste EU landen ook stevig,, in de 1.5-4% range.

  conclusie: de ECB modellen werken niet en naar mijn stellige indruk is het risico dat de inflatie straks veel hoger gaat uitpakken dan de ‘deskundigen’ verwachten op basis van hun achterhaalde modellen.

  ik denk dat op het moment de omloopsnelheid van het geld belangrijker is dan de geldgroei; het kan heel snel omslaan.

  @117:
  onder, maar dicht bij 2%

  zwaar gemanipuleerde inflatiecijfers (Eurostat is bijna net zo erg als ons Ministry of Truth) zijn een slechte basis voor economisch beleid.

 115. Martijn says:

  @44 114 115

  Denken jullie dat ‘eerlijk’ voor iedereen hetzelfde inhoudt dan?

  Volgens mij bestaat ‘eerlijk’ niet.

 116. Martijn says:

  118

  conclusie: de ECB modellen werken niet en naar mijn stellige indruk is het risico dat de inflatie straks veel hoger gaat uitpakken dan de ‘deskundigen’ verwachten op basis van hun achterhaalde modellen.

  Haha, wat een conclusie.

  Zodra iemand jou vertelt dat er met modellen gewerkt wordt en dat inflatie het doel is geloof je dat maar meteen en als er vervolgens iets anders uitkomt ‘werken de modellen blijkbaar niet’.

  Het kan natuurlijk ook dat er achter de schermen een valuta-oorlog gevoerd wordt en dat het scala aan doelstellingen iets breder is dan de geldgroeistatistiek.

  Of lijkt dat je nou echt zo onwaarschijnlijk?

 117. ll says:

  @ nhz, de geldgroei werkt door na 2 jaar, in 2008 was de geldgroei 7.8 %, dus dat zou wel kloppen met het heden.

 118. ll says:

  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat de groei van de geldhoeveelheid een vrij nauwkeurige voorspelling levert voor de inflatie drie jaar later, en dat begrenzing van de geldgroei tot 4,5% de inflatie tot ca 2% kan beperken.

  Info. van huizenmarkt zeepbel.nl

  Dus negatieve inflatie over 30 maanden, maar hoeveel ?

 119. irydium says:

  geldgroei = economische groei + inflatie

  Bij een geldgroei van 4.5% en 2.5% inflatie hoort 2% economische groei.
  De vraag is in hoeverre overheden hebben bijgedragen aan geldgroei (stimuleringen)die tot dusver een grotere economische krimp heeft weten te beperken.
  Eén ding is zeker, indien de overheden netto minder gaan uitgeven door bezuinigingen is deflatie en/of economische krimp het enige gevolg met huidige geldgroei.

  Wiskundig gezien is een positieve geldgroei instabiel, de schulden nemen namelijk toe met 4.5% terwijl de geldontwaarding slechts 2.5% bedraagt. Men gaat er dus vanuit dat deze nooit worden afbetaald. Aflossen is negatieve geldgroei en zal onmiddellijk naar deflatie leiden.

  Een kanttekening is dat deflatie niet per definitie samen hoeft te gaan met economische krimp. In de IT en communicatie wereld gaan deflatie en grote economische groei hand in hand, met tevens de best mogelijke marktwerking.
  Deze situatie past in de formule dat maakt economische groei mogelijk zonder (instabiele) geldgroei.
  Dit zou mede kunnen verklaren dat IT en communicatie / computer wereld het best bestand is tegen depressie.

  Uiteindelijk vormt technische vooruitgang de primaire motor van groei, dienstverlening is de schil eromheen.
  Wat dat betreft zijn de Duitsers een stuk verder 🙂

 120. nhz says:

  @120:
  onwaarschijnlijk, want je ziet precies hetzelfde probleem in sommige landen die NIET bij de euro horen zoals UK en Oz. Anderzijds heeft bijv. NZ duidelijk NIET zo’n probleem, maar die hebben dan ook een economisch beleid dat duidelijke prikkels heeft om de inflatie eerlijk te melden en onder controle te houden (overigens is nominale inflatie daar hoger dan de EU norm van 2%). En vermoedelijk hebben ze daar ook minder Keynesiaanse economen in dienst.

  @123:
  ik neem aan dat je dan over NL praat, want internationaal werkt het veel sneller door. Maar ik meen wel eens gelezen te hebben dat door een aantal zaken in ons financieel systeem (o.a. vanwege de huizenmarkt) er bij ons een grotere vertraging in zit.

  @124:
  inderdaad, dat deflatie niet samen hoeft te gaan met krimp geldt m.i. voor veel meer sectoren en is eigenlijk normaal bij ‘voortuitgang’ (technisch, organisatorisch, etc.). Hooguit in innovatieve sectoren die zwaar leunen op eindige commodities zou je verwachten dat deflatie tot krimp leidt. Helaas remt de overheid vaak innovatie af door via subsidies en kunstmatig lage rente de minst efficiente bedrijven te belonen 🙁

 121. nhz says:

  @120:
  P.S.: ik beweer nergens dat 2% inflatie doel van het ECB beleid is, ik denk dat er een beleid is (vooral zoveel mogelijk groei) met als randvoorwaarde dat de inflatie niet te hoog moet worden. Wat ik bedoel is dat de inflatie de laatste tijd systematisch hoger uitvalt dan de economen voorspellen. En helaas wordt het beleid gebaseerd op de geprojecteerde inflatie, NIET op de werkelijke (en dan ook nog omlaag gemanipuleerde) inflatie.

 122. adamus says:

  erfgenamen weigeren erfenis, wegens schulden

  dan komt de schuld bij de kleinkinderen.

 123. adamus says:

  Het streven van de ECB is naar een geldgroei van 2%

  in de tijd van Philips de Schone werd dit valsemunterij genoemd. In een tijdspanne van 50 jaar een andere munt.
  2% is dan opgenomen in het ontwerp van de €?

 124. KariZ says:

  http://www.safehaven.com/article/17527/the-debt-supercycle

  Essentially, the Debt Supercycle is the decades-long growth of debt from small and easily-dealt-with levels, to a point where bond markets rebel and the debt has to be restructured or reduced or a program of austerity must be undertaken to bring the debt back to manageable proportions.

  Aardig stuk…

 125. Martijn says:

  @122

  De propaganda begint aardig te lopen, maar het is ook correct: Bernanke kan niet anders.

  Daarom is het ook al vanaf het begin duidelijk dat er tot het einde (inflatie/hyper) gaat worden bijgedrukt.

  En daarom nu allemaal berichten dat het bijna misgaat. Er wordt weer druk opgebouwd zodat Bernanke straks weer mag uitvliegen.

 126. Martijn says:

  124

  geldgroei = economische groei + inflatie

  Je vergeet de omloopsnelheid. Die kan wel degelijk van belang zijn in overgangssituaties.

 127. Martijn says:

  126

  En helaas wordt het beleid gebaseerd op de geprojecteerde inflatie

  Je vergeet dat dit geen normale situatie is, maar een valuta-oorlog die samengaat met een enorme druk op het dollarsysteem.

  Dan is het wel zo prettig dat centrale banken daar kennis van nemen en evt. hun beleid wat aanpassen denk ik.

 128. Martijn says:

  2% is dan opgenomen in het ontwerp van de €?

  Niet in het ontwerp, wel in het beleid. “Inflatie onder, maar vlakbij de 2 procent”.

  Best netjes, er zijn landen waar het erger is (VS).

 129. Patrick says:

  NHz, als jij het hebt over “deflatie” bedoel je dan prijsdeflatie? of kredietdeflatie?

  En met “inflatie”… monetaire inflatie? prijsinflatie?

  Verbaas me toch al over het feit dat jullie diepgaande discussies voeren terwijl de één prijsdeflatie bedoelt en de ander kredietdeflatie of omgekeerd…

  Knap dat jullie daar wijs uit kunnen; ik kan niet veel met alle boude beweringen als alle posters hun eigen definitie van dit soort termen hebben…

 130. nhz says:

  @128:
  is omdat de Keynesianen niet beter weten, of misschien weten ze al dat hun beleid zonder geldgroei helemaal niet werkt.

  ik kwam pas een grafiekje tegen van de inflatie van de Romeinse denarius, -90% in 200 jaar; daar werden burgers (uiteindelijk) best wel boos over. De ECB is op schema voor -90% in 25 jaar denk ik.

  @130:
  mee eens, de deflatie-scare dus die ik voor deze zomer verwachtte (en daarmee een correctie in de goudprijs).

  @134:
  ik bedoel monetaire deflatie, dus de money supply (MZM bijvoorbeeld). Deflatie of inflatie afmeten aan prijzen (de traditionele definitie) is m.i. niet zinvol, er is altijd wel iets te vinden dat stijgt of daalt.
  Voor de goede orde: de geldhoeveelheid krimpt momenteel niet (behalve in de VS geloof ik, een beetje volgens sommige deskundigen), hij groeit alleen veel minder hard dan de afgelopen jaren. Een beetje krimp van de money supply noem ik geen deflatie, dan moet het echt duurzaam flink krimpen – daar is sinds 1932 in de VS geen sprake meer van geweest. Japan vind ik ook geen echte deflatie, of hooguit een zeer milde vorm.

 131. ll says:

  Oeps, de automatische stabiisatoren zijn gestopt.

  http://www.social-europe.eu/2010/07/double-dip-days/

  Double dip, een leuke naam voor een ijsje.

 132. Martijn says:

  @136

  Wat denkt die vent wel niet!

  But countries that saved too much – China, emerging Asia, Germany, and Japan – are not spending more to compensate for the fall in spending by deleveraging countries. Thus, the recovery of global aggregate demand will be weak, pushing global growth much lower.

  Als genoemde landen (evt. met uitzondering van Japan) de VS willen helpen?

  Die hebben echt geen zin om de USD verder te ondersteunen hoor, laat de cowboys maar eens gaan werken voor hun centen.

 133. Martijn says:

  Als genoemde landen (evt. met uitzondering van Japan) de VS willen helpen?

  Alsof…

 134. adamus says:

  ik kwam pas een grafiekje tegen van de inflatie van de Romeinse denarius

  de babyloniërs wisten al wat schulden maken was en hoe het af zou lopen.

 135. adamus says:

  geldhoeveelheid krimpt. Via boekhoudkundig truukje omgezet?

 136. adamus says:

  kwam vandaag de term redundant money in the black swam van Taleb.
  Geld om opzij te leggen voordat je risico gaat lopen en schulden maken. Eerste waar ik aan dacht? 🙂

 137. adamus says:

  Niet mijn overgrootmoeder.

 138. Pieter says:

  @106 Zou het huis misschien 2x zo duur zijn dankzij de HRA en de aflossings vrije hypotheek? Hierdoor betaal je namelijk slechts de helft van het bedrag waardoor je 2x zo veel kunt lenen.. Dit is gewoon in de prijs verwerkt van de huizenmarkt. In het buitenland kan iemand met een modaal inkomen misschien 100.000 euro lenen voor een huis en hier 200.000 euro. En als er dan weinig geliefde huizen zijn zal de prijs dus 2x zo hoog zijn als in het land zonder HRA. Alleen kunnen we dus nu niet tegen alle mensen met een hypotheek gaan zeggen; u heeft 2x te veel geleend want de HRA nemen we even af….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*