Eigenaar overschat waarde eigen woning

Zelfs na een periode met prijsdalingen hebben Nederlandse woningbezitters een te rooskleurig beeld van de waarde van hun woning. Dit geldt ook voor eigenaren waarvan verwacht mag worden dat ze goed geïnformeerd zijn, zoals eigenaren met verhuisplannen.

Realistisch beeld is belangrijk

Voor eigenaren is het van belang een realistisch beeld te hebben van de waarde van de eigen woning. De woning vormt een belangrijk onderdeel van het huishoudvermogen en speelt een rol in consumptie-, spaar- en pensioenbeslissingen. Een verkeerde inschatting van de waarde leidt mogelijk tot minder passende financiële beslissingen.

Te rooskleurig beeld woningwaarde

Uit recent DNB-onderzoek blijkt echter dat Nederlanders vaak te optimistisch zijn over de waarde van hun woning. Zo is een groot deel van de woningeigenaren enkele jaren na het omslaan van de markt in 2008 nog van mening dat de waarde van de eigen woning niet is gedaald. Driekwart van de woningeigenaren schat de huidige woningwaarde te hoog in. De doorsnee woningeigenaar rapporteert een woningwaarde die over de periode 2003-2012 gemiddeld 13% hoger is dan de werkelijke waarde. De werkelijke waarde is berekend door de aanschafwaarde te combineren met de provinciale prijsontwikkeling. Bovendien is een substantieel deel van de woningeigenaren positiever over de toekomstige prijsontwikkeling van de eigen woning dan over de algemene woningprijsontwikkeling.

Het optimisme komt ook naar voren als eigenaren hun eigen woning vergelijken met andere woningen. Eind 2013 dacht 29% van de woningeigenaren dat de waarde van hun woning hoger was dan de waarde van de gemiddelde koopwoning in de straat (vs. 13% lager). Tevens dacht 31% van de woningeigenaren dat de staat van onderhoud beter was (vs. 5% slechter) en 17% dat de verkooptijd in geval van een verkoop korter zou zijn (vs. 8% langzamer).

Ook na omslag op de woningmarkt 

De overschatting van de woningwaarde is sterker als het goed gaat op de woningmarkt. Het optimisme neemt weliswaar af wanneer woningprijzen zich slechter ontwikkelen, maar het aanpassingsproces is langzaam. Zelfs jaren na het omslaan van de markt blijft een groot aandeel van de woningeigenaren te optimistisch. Dit terwijl de woningprijzen ten opzichte van de piek in de zomer van 2008 met circa 20 procent zijn gedaald. Deze prijsdaling volgde vertraagd en geleidelijk op een snelle en forse daling van het aantal woningtransacties. Het lagere aantal verkopen en de trage aanpassing naar een nieuw evenwicht wordt in verband gebracht met het lang vasthouden aan hoge vraagprijzen door verkopers. Het rooskleurige beeld van woningeigenaren is een van de mogelijke verklaringen voor de terughoudendheid om vraagprijzen te verlagen.

Verliesaversie en eigendomseffect als verklaring

De overschatting van de woningwaarde hangt significant samen met twee belangrijke psychologische processen die ook op andere terreinen zijn gevonden. Een eigendomseffect (duration-of-current-ownership effect) zorgt ervoor dat de overschatting van de woningwaarde toeneemt met de duur van het woningbezit. Naarmate een woning langer in bezit is, wordt het gevoel van eigendom sterker en is de woning volledig afgestemd op de voorkeuren en behoeften van de huidige bewoner.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat verliesaversie een belangrijke rol op de woningmarkt speelt. Met verliesaversie wordt bedoeld dat een verlies van een bepaalde omvang een groter effect heeft op het welbevinden van mensen dan een winst van dezelfde omvang. Het fenomeen verliesaversie is niet nieuw: van beleggers is bekend dat ze niet graag afstand doen van aandelen die in prijs zijn gedaald, omdat dit betekent dat zij het verlies onder ogen  moeten zien. Toegepast op de woningmarkt proberen eigenaren een verlies ten opzichte van een referentiepunt, bijvoorbeeld de aanschafprijs of de hoogte van de hypotheek, te vermijden. Het onderzoek laat zien dat met name woningeigenaren met een hoge hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van de woning een te rooskleurig beeld van de woningwaarde hebben. Daarnaast blijkt uit een aanvullende enquête dat driekwart van de Nederlanders het belangrijk vindt om bij verkoop minimaal de originele aankoopprijs te krijgen. Een nog groter deel van het Nederlandse publiek vindt het belangrijk om geen restschuld over te houden.

bron DNB

Share Button
Tagged with:
405 comments on “Eigenaar overschat waarde eigen woning
 1. Kapotjeplov says:

  Toch wel een beetje een open deur dit.

 2. ps says:

  Kapotjeplov,

  Maar niet voor hoge huizen prijzen minnend NL! (copyright Juan Belmonte) 🙂

 3. a says:

  Ik moet ineens aan eriktrollemans denken…

 4. erik(trolnogimmerhier) says:

  a: En waarom dat?

 5. a says:

  Overigens blijft psychologie toch een vreemd fenomeen. Zo is ongeveer 70%-80% van de mensen van mening dat hij/zij beter kan autorijden dan gemiddeld. Los van verliesaversie is vaak het probleem dat er simpelweg niet gezakt kan worden met prijs. Dit zie je voornamelijk bij 30ers en 40ers. Heb verschillende huizen bezocht waar de vraagprijs ongeveer 25% boven de in mijn optiek realistische prijs lag. De haalbare verkoopprijs lag in die gevallen meestal 10%-15% boven wat ik realistisch vond (in het 350k segment is dat ongeveer 50k, wat ik teveel vond). Opmerkelijk is dat de makelaars waar je dan mee in gesprek raakt vaak net zo onrealistisch zijn als de verkopers. “Dit huis is het gewoon waard”. Alle huizen waarbij ik dergelijke ervaringen gehad heb, staan nog steeds te koop al dan niet met inmiddels lagere vraagprijzen en allemaal langer dan 1 jaar. Mij zijn ze kwijt als potentiële koper, want ik heb inmiddels wat anders gekocht 😉

 6. a says:

  erik(trolnogimmerhier):
  a: En waarom dat?

  Wanneer heb je je huis gekocht?
  Voor hoeveel heb je je huis gekocht?
  Wat denk je dat je huis nu waard is?
  Wat is je huis waard als je de prijsindex in jouw regio volgt?

  Alsjeblieft…

 7. argon says:

  Ik heb gemerkt, dat het “duration-of-current-ownership effect” ook erfelijk is.

  Na een overlijden gaan de erfgenamen ieder jaar sterker hechten aan dat pand.

 8. tufkaj says:

  Vraag je niet af wat er staat, maar waarom het er staat. En waarom nu. Een week voor het storten van het vakantiegeld 😉

 9. a says:

  argon:
  Ik heb gemerkt, dat het “duration-of-current-ownership effect” ook erfelijk is.

  Na een overlijden gaan de erfgenamen ieder jaar sterker hechten aan dat pand.

  Schrijf een wetenschappelijk artikel zou ik zeggen 😉

  tufkaj: Vraag je niet af wat er staat, maar waarom het er staat. En waarom nu. Een week voor het storten van het vakantiegeld

  Eerlijk gezegd geen idee. Je bedoelt het triggeren van onder water staande huiseigenaren tot het doen van extra aflossingen? Persoonlijk denk ik dat het probleem niet zit bij de mensen die in staat zijn om extra af te lossen. Sec gezien is onder water staan geen enkel probleem. De bank met de hoogste onder water stand is Van Lanschot, maar niemand die daar wakker van ligt.

  Persoonlijk ken ik ook legio mensen die onder water staan, maar niemand van die groep zit in de problemen. Het gaat om mensen die hoogopgeleid zijn, flink in inkomen zijn gestegen, verstandig (onder hun max.) gekocht hebben en vaak voldoende spaarsaldo hebben om het tekort cash af te tikken of om het tekort in 1 à 2 jaar bij elkaar te sparen. Voor een enkeling is het wel vervelend omdat ze graag zouden willen verhuizen, maar dit vanwege restschuld niet kunnen. Zij passen hun verwachtingspatroon aan en blijven voorlopig maar in die mindere wijk wonen.

  De echte problemen zitten volgens mij bij mensen die eigenlijk helemaal niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om de financiële verantwoordelijkheid en risico’s van een eigen huis te kunnen dragen, mensen die eigenlijk in de sociale huur thuis horen (zeg een gezinsinkomen van 30k-40k bruto). Deze mensen bouwen vaak nauwelijks vermogen op omdat ze dat huis alleen konden kopen vanwege fiscaalvriendelijke, aflossingsvrije constructies. Zelfs als ze aflossen duurt het jaren (10+) voordat ze een beetje serieus vermogen hebben opgebouwd (na 7 jaar heb je de KK afgelost, daarna kun je beginnen aan de waardedaling). Met hun inkomen hebben ze nauwelijks ruimte om extra af te lossen (200 euro per maand is peanuts en schiet niet op, er zijn echter legers mensen die van mening zijn dat ze flink sparen als ze 200 euro per maand overhouden). Als je in een situatie zit met weinig perspectief op loonstijgingen, weinig ruimte voor extra aflossingen en weinig financiële buffers (minder dan 10k) dan ben je extreem kwetsbaar voor tegenvallers. Ik denk dat van de 1,3 miljoen (of hoeveel het er ook mogen zijn) onder water staanders de problemen zich concentreren bij een aantal honderdduizenden huishoudens. Voor de rest is het slechts een papieren gegeven, een hobbeltje in de weg of een reden om de toekomstverwachtingen wat naar beneden bij te stellen.

 10. Adamus says:

  Tappenflap: ‘Leute, die am Morgen arm waren, kauften Aktien (of huizen) und waren am Abend reich. Dies ist das extremste Beispiel einer Papiergeldhysterie’

  Voor de nerds http://www.goldtrend.de/goldpreis/buch/gold-verschwoerung.htm

 11. Adamus says:

  tufkaj:
  Vraag je niet af wat er staat, maar waarom het er staat. En waarom nu. Een week voor het storten van het vakantiegeld

  Waar gaat het UWV Vakantiegeld naartoe?

 12. Adamus says:

  De bank met de hoogste onder water stand is Van Lanschot, maar niemand die daar wakker van ligt.

  Waaruit blijkt dat het een rotte boel is.

  a=nietA 😉

 13. Adamus says:

  Voor de rest is het slechts een papieren gegeven, een hobbeltje in de weg of een reden om de toekomstverwachtingen wat naar beneden bij te stellen.

  30/40jarigen die minstens drs/ir zijn en bij de overheid werken. Ik weet niet hoe die over 25 jaar weggerorganiseerd worden. Voor hen geen opeethypotheken en gunstig uitpakkende deals tussen overheid en ABP. Huizen gaan de sloopprijs niet eens opbrengen in 2035.

 14. Adamus says:

  a,

  ‘wat anders gekocht’ een hut?

 15. a says:

  Adamus:
  a,

  ‘wat anders gekocht’ een hut?

  Ja, een hut inderdaad. Wilde toch wel eens weg uit die achterstandswijk (sociale huur) met een kleine op komst. Door fors eigen geld in te brengen en relatief bescheiden te kopen gaan mijn maandlasten straks omlaag en is volledig aflossen binnen 5 jaar realistisch. Mijn beslissing is allesbehalve financieel / economisch gedreven. Evt. verlies is ingecalculeerd en geen enkel probleem.

 16. a says:

  Adamus: Waaruit blijkt dat het een rotte boel is.

  Eens, maar wel de realiteit 😉

  Adamus: 30/40jarigen die minstens drs/ir zijn en bij de overheid werken. Ik weet niet hoe die over 25 jaar weggerorganiseerd worden. Voor hen geen opeethypotheken en gunstig uitpakkende deals tussen overheid en ABP. Huizen gaan de sloopprijs niet eens opbrengen in 2035.

  Als je hoogopgeleid bent i.c.m. relevante werkervaring zie ik de toekomst in Nederland niet zo zwart in. Maak me veel meer zorgen om de legers aan MBO’ers / HBO’ers met flutstudies.

  Zeker mee eens dat het voor de 30ers en 40ers allemaal niet zo gunstig zal uitpakken qua pensioen / fiscaliteit als voor de vorige generatie. Daarom moet je daar ook op voorsorteren als jongere en geen al te grote broek aan willen trekken. Huizenprijzen zullen echt nog wel verder dalen, maar totale ineenstorting (sloopwaarde) zie ik in economisch productieve delen van het land niet gebeuren. Het enorme handelsbalansoverschot toont aan dat Nederland economisch zeer productief is en voorlopig in staat geacht moet worden om voldoende welvaart te kunnen blijven genereren. Daarnaast voert Nederland al decennialang een restrictief grondbeleid (de kern van de te hoge prijzen) en dat zal niet snel veranderen. Zelfs als dat verandert, houdt vastgoed op goede locaties wel een zekere waarde (mits fatsoenlijk onderhouden).

 17. Adamus says:

  Ger Rukker:
  Economen schrikken van onverwacht sterke daling
  Flinke krimp economie

  Tegenvaller
  Econoom Tim Legierse van de Rabobank is zeer verrast door het slechte cijfer. ‘Dit is heftiger dan we hadden verwacht.’ De Rabo rekende op een krimp met 0,2%

  ———

  Ik ben geen econoom en vele met mij hier op het forum .
  Waarom zien normale mensen zonder allerlei titels alles beter en nuchterder dan die omhoog gevallen en overbetaalde specialisten/drs en / economen .

  Het beetje herstel wat er was ,kwam volledig uit fake investerings geld . ( geld wat er helemaal niet is dus )+ brainwashing > iedere keer in de media er op hameren dat het zo goed gaat .

  We haven’t seen nothing yet is mijn mening .

  Veel te veel schulden bij zoveel overheden als particulieren

  Is ook een onderzoek geweest onder ‘tig’ vuilnismannen vs economen om inflatie (?) te voorspellen. Uitkomst? 🙂

 18. Renato says:

  Doen jullie je ogen nou eens open. 1 miljoen arbeidsongeschikten ( waarvan de helft vrolijk zwart werkt ), 700.000 werklozen en nog een half miljoen in de bijstand. Goed. En de aantallen die uit de ruif vreten neemt alleen maar toe, mede doordat:

  Het Paard van Troje (instroom van onrendabelen, islamitishe gelukzoekers en ander tinnef!) kunnen we allang niet meer spreken, maar eerder van een hele kudde paarden van Troje en daar zal nog lang geen einde aan komen totdat we helemaal onder de voet zijn gelopen. Geloof het nou maar.

  Dus huizenprijzen? Wat denk je zelf?

 19. Juan belmonte says:

  @ artikel

  Achwelnee

  Huizenprijzen + 5% dit jaar.

  Juan zegt
  Verkopers prijst allen uw huizen alvast NU met + 5 % !!!!!!

  Regeren is namelijk vooruitzien 🙂

 20. Juan belmonte says:

  mafketell,

  Tuurlijk

  Van een hoogleraar mag men bijvoorbeeld ook verwachten datti zich concerteert op
  Precies een kant van de zaak
  Die van zijn broodheren

  ……

  Juan is benieuwd hoe de +75% stijging van die HDN hypotheekaanvragen…
  Zal doorwerken op aantallen verkopen en

  Prijzen +5% is dan nog maar heel bescheiden.

  Juan verwacht
  Minimaal + 37% extra verkopen tov 2013 (aantallen)
  En minimaal +10% in huizenprijzen.

  Immers iedereen blijkt weer lek te willen lenen
  (Mooie beeldspraak althans volgens de stierenvechter zelf)

  Juan kan zo een makelleugenaarskantoor beginnen 🙂

 21. Juan belmonte says:

  Juan kan zoooooo ook
  Promoveren 🙂

  CASAMETRIE
  Daar zit wat in 🙂

 22. mafketell says:

  Boelhouwer ….. Huizenindex daalt

  ‘meer nieuwe hypotheken’ ??????? op naar de de 1 triljoen hypotheekschulden …….

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/rtl-z-huizenindex-daalt

  Zit ik zomaar ineens aan te denken, al typende, als de afbetaalden gaan verkopen, moeten er allemaal nieuwe hypotheken komen , zitten we zomaar pardoes op 1 triljoen hypotheekschuld, moeten we weer uitwijken naar off-balance kan niet anderssssss, wat een giller

 23. Juan belmonte says:

  a: Eens, maar wel de realiteit

  Als je hoogopgeleid bent i.c.m. relevante werkervaring zie ik de toekomst in Nederland niet zo zwart in. Maak me veel meer zorgen om de legers aan MBO’ers / HBO’ers met flutstudies.

  Wie kan aanpakken
  Kan waarde toevoegen
  Kan geld verdienen.

  Jan Timmer heeft met zijn lagere school academiën aangestuurd.

  Aard en drive
  Zijn
  In de stierenvechterij
  Belangrijker dan opleiding
  Maar ja
  Wie wil er nou de hele dag met doekjes wapperen 🙂

 24. mafketell says:

  Juan onbetwist de casametrist specialist 🙂

 25. Juan belmonte says:

  mafketell,

  We zullen zien

  Met de verwachtingen die nu neergezet zijn

  CARNAVAL op de hypotheekaanvragen

  Moet er of een flinke explosie in prijzen plaatsvinden
  Juan gaat d heer Drs Ed van de bijl nog een keertje gelijk geven, ook

  En attendant Godot 🙂

 26. Juan belmonte says:

  mafketell:
  Juan onbetwist de casametrist specialist

  Zegt meer over de stand van de kwaliteit van de wetenschap
  Dan over Juan

  Wat een kwakzalverij anno 2010

 27. mafketell says:

  Autoriteit Financiele Markten (persbericht)-53 minuten geleden

  Het addertje, pas op voor lage hypotheekrente ……

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hypotheekrente-lekker-laag-maar-pas-op

 28. Flipper says:

  mafketell: Zit ik zomaar ineens aan te denken, al typende, als de afbetaalden gaan verkopen, moeten er allemaal nieuwe hypotheken komen ,

  Erger nog zou het zijn, als de niet-afbetaalden massaal zouden gaan verkopen.
  Dan zouden er evengoed allemaal nieuwe hypotheken komen en de schulden van de verkopers blijven evengoed bestaan!!

 29. Juan belmonte says:

  Hahahahahaaaaaa

  Pas op voor lage rente.

  Het moet niet gekker worden.

  Wie spaart betaalt meer belasting over zijn spaargeld
  Dan datti redelijkerwijs aan rente binnen kan halen.

  Ondertussen heeft half Holland zicht lek geleend
  En staat onder water
  Polderspel: leen je lek
  ( koop op de top van een zeepbel, los liefst niet af en lease je laveloos)

  De oekoenomie KRIMPT met 1,4%
  En de RABO heeft weer een nieuwe man gevonden om ons uit te leggen dat huizenprijzen met 5% omhoog gaan.

  Hoezo zou Juan Hogehuizenprijsminnend nog een keertje aanhalen ?

  De AFM waarschuwt nu dus niet
  Pas op
  Op termijn zou die rente wel een kunnen stijgen
  Want eeuwig historisch laag blijven is ook zo saai
  THE end of historisch maar dan in rentestanden….

  Neeeeeeeee

  De AFM waarschuwde in 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  Niet voor de zeepbel op de NL HUIZENMARKT

  Neeeeeeeee

  De AFM waarschuwt anno 2014 voor de lage rente.
  PAS OP

  Dat u het maar weet 🙂

 30. Flipper says:

  Renato: Het Paard van Troje (instroom van onrendabelen, islamitishe gelukzoekers en ander tinnef!) kunnen we allang niet meer spreken, maar eerder van een hele kudde paarden van Troje en daar zal nog lang geen einde aan komen totdat we helemaal onder de voet zijn gelopen. Geloof het nou maar.

  Dus huizenprijzen? Wat denk je zelf?

  De wereld heeft eerder grote volksverhuizingen gekend.
  Lastig als zo’n fenomeen zich toevallig voordoet in de periode dat jij als levende aanwezig bent.
  Maak je net druk, je veranderd er toch niets aan.
  Kwestie van dikke bomen zoeken en als het niet anders kan terugschieten!

 31. Juan belmonte says:

  PAS OP
  FISCAAL BELASTINGVRIJ sparen tegen DE DUBBELE rente
  als de rente waarmee u effectief leent
  (Aanname HRA halveert effectieve rente en opvouw gaat in box 1 fiscaal vrijgesteld)
  Kost geld en levert u minder op dan gedacht.

  Dat u het maar geweten heeft
  Want een geweten, dat is wel aanwezig bij AFM. 🙂

  Wat een bizarre boodschap
  Het is maar goed dat de woordvoerder van de AFM weinig van stierenvechten snapt
  Want in een arena zouden er slechts bebloede flarden zijn overgebleven
  Van een dergelijke poëzie

 32. Juan belmonte says:

  Waar zijn ze gebleven

  Die Ed van de bijl
  En Martijn de jong tennekens

  Net nu het CARNAVAL op de nl woningmarkt
  Met prijsstijgingen van 5% losbarst
  Zijn die vogels gevlogen

  Jammer hoor
  Juan had graag hun briljante bijdragen
  Tot zich genomen

  Godzijdank hebben ze weer prachtige opvolgers 🙂

 33. mafketell says:

  Een spaarhypotheek met een restschuld …… dat is het addertje Hoe is het mogelijk ….. Nog een woekertje ? De mensen is wijsgemaakt dat alles na afloop van het contract wordt afgelost …… dat was de opzet van deze hypotheek ….. en nu blijkt het niet zo te zijn …… een terechte waarschuwing, maar wel een beetje laat ? Gaan sparen voor een extra aflossing voor een spaarhypotheek ….. Oh heb me steeds afgevraagd wat het addertje is ………. helderrrr

 34. Juan belmonte says:

  Zizo
  En buenas noches
  Juan

 35. erik(trolnogimmerhier) says:

  Zou die Snorkel al trillende vingers hebben……verslavingszorg nodig.

 36. Juan belmonte says:

  erik(trolnogimmerhier),

  Nee, neeeeee

  Trillende vingers krijgt u hiervan

  Ondanks het groeiend aantal woningbezitters met een betalingsachterstand op de hypotheek, laat het aantal executieverkopen van woningen een dalende trend zien vanaf eind 2011. In het eerste kwar- taal van 2014 ligt het aantal executieverkopen op 480 woningen. Dit betekent een daling van 7% ten opzichte van een jaar geleden en een daling van maar liefst 41% in vergelijking met het eerste kwar- taal in 2011. Sinds medio 2012 vinden daarbij de gedwongen verkopen vaker plaats via het normale verkoopcircuit in plaats van via veilingen. Het beleid van NHG en van banken, dat zich onder meer richt op het voorkomen van executieverkopen, speelt hier een rol in. Toch kan dit niet voorkomen dat het aantal verliesdeclaraties in het kader van de NHG de laatste drie kwartalen weer gestaag oploopt tot ruim 1.250 declaraties in het eerste kwartaal van 2014; zo’n zes maal de omvang van voor het uit- breken van de crisis.

  http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2014/05/15/Monitor%20Koopwoningmarkt%20eerste%20kwartaal%202014.pdf
  NHG verliesdeclaraties +600% tov voor de crisis
  Executieverkopen dalen echter.

  Verslaafd aan positief brengen van cijfers die niet positief zijn.

 37. Juan belmonte says:

  De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2014 met 1,4 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder.
  http://www.nu.nl/algemeen/3775904/nederlandse-economie-krimpt-met-14-procent.html

  En hoe brengt de OTB dat
  Tover de tover de tover de tover
  Als een PLUS tov vorig kwartaal
  Als een PLUS tov vorig jaar.

  Jajajajajajajajajaja

  Wat een land dit land

 38. mafketell says:

  Juan belmonte: De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2014 met 1,4 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder.

  Hoe kan dat nou weer ? Er zijn 25% meer woningen verkocht 😉 ‘In het eerste kwartaal zijn er 25 procent meer woningen van eigenaar gewisseld CBS’ de oekoenomie zou nu juist booming moeten zijn ….. 25% meer woningen verkocht en de oekoenomie krimpt ….. dat bestaat niet, één van de twee berichten klopt niet

 39. Flipper says:

  mafketell: dat bestaat niet, één van de twee berichten klopt niet

  Beide berichten kunnen kloppen!
  Mensen hebben namelijk niet in de gaten, dat de economie en het verstandig kopen van huizen veel met elkaar te maken hebben.
  Vandaar het ontstaan van schuldenbubbels en zeepbellen. 🙂 🙂

 40. Juan belmonte says:

  Tsja

  Huizenmarktverkopen zijn geen onderdeel van BNP.
  Hoe ze de motor van de oekoenomie kunnen zijn is Juan een raadsel.

  Deze cijfers +25% meer woningverkopen
  Bij een krimp van 1,4% in de oekoenomie.

  Wellicht dat dr t en voerman het allemaal kunnen uitleggen verklaren en onderbouwen dan wel toelichten of gewoon becommentariëren.

  Dat er geen enkele journalist
  Die beste sprot dr Peter boelhouwer eens aanpakt op huidige en historische uitspraken
  Geeft aan hoe onafhankelijk de journalistiek
  Lichtpuntenkopieerders
  Is

  De Joris Luyendijk van de nl woningmarkt
  Moet nog geboren worden 🙂

 41. Juan belmonte says:

  Ff oefenen

  Ruim een miljoen woningen onderwater
  Die zullen de eerste 5 jaar zeker niet verhuizen
  En dus geen hogere hypotheek aangaan

  NHG gaat per 1 juli 2014 weer verder omlaag
  …..

  Hoe vertaal je dat in de Hogehuizenprijsminnends
  ……
  Leecapaciteit tov vorig kwartaal. +
  Leencapaciteit tov vorig jaar +

  bedenk dan hoe de + te onderbouwen ?
  Ahaaaaaa: de rentes zijn ietsiepietsie gedaald.
  Vergeet de rest van de grote beweging

  Holland gaat over
  VAN
  huizenprijzen
  Gebaseerd op maandlaten
  Gebaseerd op op gesubsidieerd huizen leasen
  (100% HRA op vaak aflossingsvrije leningen gebaseerd op meerdere inkomens)
  NAAR
  eerst sparen (20% volgens Dr Wijffels)
  En dan gewoon lenen en weer terugbetalen ( en dus aflossen)

  Maar ja als je de OTB bent wil je natuurlijk niet de groter trend weergeven
  Dat vinden de sponsoren niet leuk 🙂

 42. Juan belmonte says:

  Supermarkt oorlog
  Lagere prijzen

  Maar de krimp van de oekoenomie
  Is enkel en allen te wijten aan de zachte winter.

  Niks van doen met leegstand op bedrijventerreinen
  Niks te doen met meer faillissementen
  Niks te doen met minder arbeidsparticipatie.

  Neeeeeeee.

  Lichtintensiteit
  Enkel lichtpunten

 43. tufkaj says:

  In 2014Q1 waren er 24% meer nieuwe betaalachterstanden op de hypotheek dan in 2013Q4 http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2014/05/15/nieuwe-achterstanden-op-hypotheek-lopen-fors-op/

 44. Juan belmonte says:

  Kortom

  De gratis cabaret neemt weer eens toe
  Het wordt weer leuker 🙂

 45. Juan belmonte says:

  tufkaj:
  In 2014Q1 waren er 24% meer nieuwe betaalachterstanden op de hypotheek dan in 2013Q4 woningmarktcijfers…theek-lopen-fors-op/

  Ja maar beste snorkel
  Die gaan allemaal
  Verhuizen naar grotere huizen
  En meer hypotheek nemen

  Echt waar.

  Dat heeft OTB
  WETENSCHAPPELIJK instituut verbonden aan TU DELFT
  zelf geschreven 🙂

 46. tufkaj says:

  Juan belmonte,

  hoho, ik ben geen snorkel 🙂 Dies wel een beetje erg druk laatste dagen btw 🙁

  Maar inderdaad, ook dit is een teken van herstel. De onderliggende fundamentals bovendien en dan kan het hard gaan. Om maar niet te praten van de inhaalvraag.

 47. Juan belmonte says:

  tufkaj,

  Vergissing excuus

  Tsja die inhaalvraag helemaal vergeten 🙂

 48. Steven says:

  dan even 1 minuut Kees de Kort om weer wat helderheid in het geheel te krijgen. 😉

  https://www.youtube.com/watch?v=vbxmF6SPdIE

 49. jaap says:

  Renato:

  Het Paard van Troje (instroom van onrendabelen, islamitishe gelukzoekers en ander tinnef!) kunnen we allang niet meer spreken, maar eerder van een hele kudde paarden van Troje en daar zal nog lang geen einde aan komen totdat we helemaal onder de voet zijn gelopen. Geloof het nou maar.

  Dus huizenprijzen? Wat denk je zelf?

  In de meeste islamitische landen zijn de huizenprijzen de laatste jaren gestegen.

  Raar fenomeen als die mensen zo onrendabel zijn…benieuwd naar je theorie, zet alvast een biertje koud en wacht je antwoord af.

 50. Juan belmonte says:

  Steven:
  dan even 1 minuut Kees de Kort om weer wat helderheid in het geheel te krijgen.

  https://www.youtube.com/watch?v=vbxmF6SPdIE

  Zucht.

  Gelukkig helpt Kees om de collectieve lichtpuntenmanie in perspectief te plaatsen.

 51. Steven says:

  Juan belmonte,

  Ja, ik vind het echt lastig om naar Peter Boelhouwer te kijken omdat ik uiteraard gewoon een LAGERE prijs wil. (en vele anderen en met mij)

  https://www.youtube.com/watch?v=he3Je_9c9Ec

 52. Juan belmonte says:

  Kennelijk is er een collectieve behoefte
  Om weledelzeerhooggeleerde flapdrollen op de televisie te zien.

  De huidige huizenbezitter
  Wil maar o zo graag blijven volharden in de ontkenning
  Dat er structurele wijzigingen zijn in de nl woningmarkt

  En dus regelt de regie

  Jammer dat prof dr Marc francke zo weinig in beeld komt.
  Die heeft de mooiste theorie ooit bedacht voor de regie.
  Nobelprijswaardig

 53. Juan belmonte says:

  Steven:
  Juan belmonte,

  Ja, ik vind het echt lastig om naar Peter Boelhouwer te kijken omdat ik uiteraard gewoon een LAGERE prijs wil. (en vele anderen en met mij)

  https://www.youtube.com/watch?v=he3Je_9c9Ec

  Het is een complete farce
  Die beste prof dr boelhouwer is een van de architecten van Hogehuizenprijsminnend nl = hogeschuldenminnend nl
  Kennelijk is-i nog steeds salonfähig.

  Dat kan een tijdje duren
  Maar nooit eeuwig.

  De man die iedereen EXTRA startersleningen aanraadde in 2009 2010 2011
  Is daarmee een van de grootste kamikazekoperkweekers van het land.

  Huis leasen in 2011 slimme Z !

 54. Steven says:

  Zou Peter Boelhouwer NB werkzaam aan de TU Delft ooit een historische grafiek hebben laten zien tijdens zijn gewauwel? (als ie dat zou hebben gedaan, dan zal dat vast een grafiek vanaf 2008 zijn of zo)

 55. Steven says:

  Hee deze is ook grappig! gewauwel versus verstand:

  https://www.youtube.com/watch?v=OvduudbfZj0

 56. Steven says:

  Juan belmonte,

  ach de goeden zijn er wel: maar ze spreken korter en bondiger. (logisch ook: want als iets duidelijk is hoef je er ook niet zo veel woorden aan vuil te maken). https://www.youtube.com/watch?v=_YQce2qQNuE

 57. Steven says:

  Steven: ach de goeden zijn er wel: maar ze spreken korter en bondiger.

  Valt me op dat veel mensen die geloven in prijs-stijgingen hun eigen situatie als voorbeeld nemen. : Ik wacht al zo lang en ik leef nu, dus koop ik toch maar dat huis komt het meestal op neer. Heel begrijpelijk, maar dat doet niets af aan de komende prijsdalingen. (mijns inziens uiteraard). Maar goed.. ik zit weer te veel te zwammen met wat bier op.. tot later.

 58. Nico de Geit says:

  jaap: In de meeste islamitische landen zijn de huizenprijzen de laatste jaren gestegen.

  Van gratis naar onbetaalbaar, zoals in Libië?

  https://www.youtube.com/watch?v=aJURNC0e6Ek

 59. mafketell says:

  Juan belmonte: De man die iedereen EXTRA startersleningen aanraadde in 2009 2010 2011

  Nou dat is maar de vraag ……. sindsdien hoogstwaarschijnlijk geen loonsverhoging ( het is crisis toch ) ….. en KWIJTSCHELDEN van de starterslening bij 15 jaar geen loonsverhoging ……… t’is maar hoe je het bekijkt 🙂

  ‘ Boelbouwer: “Belangrijk om te weten is, dat er na drie jaar een toets plaatsvindt van iemands inkomen. Als je inkomen niet stijgt, hoef je niet te gaan afbetalen. Als uiteindelijk na vijftien jaar het inkomen nog niet is gestegen, wordt de lening zelfs kwijtgescholden.’

 60. Olaf says:

  Grappig, in de jaren tachtig/negentig waren we er altijd verbaast over voor wat voor prijzen de huizen nu weer te koop stonden. Het werd steeds meer. Een stuk of 50 dezelfde woningen in de wijk dus er was er regelmatig een te koop.
  Nu zie ik nog steeds vraagprijzen van mensen die denken dat het 2008 is.

 61. lorenzo says:

  Steven: Valt me op dat veel mensen die geloven in prijs-stijgingen hun eigen situatie als voorbeeld nemen. : Ik wacht al zo lang en ik leef nu, dus koop ik toch maar dat huis komt het meestal op neer. Heel begrijpelijk, maar dat doet niets af aan de komende prijsdalingen. (mijns inziens uiteraard). Maar goed.. ik zit weer te veel te zwammen met wat bier op.. tot later.

  Prijs van een woning is , in tegenstelling tot de gedachtewijze in dit theater, niet primair van belang voor de potentieel.

 62. now is the time says:

  De bodem is bereikt. Verkopen stijgen sterk.

  http://www.kadaster.nl/web/Nieuws/Bericht/Kadaster-registreert-meer-verkochte-woningen-in-april-2014.htm

  Kan best zijn dat er nog een procentje van de prijzen afgaat of bijkomt.
  Ga ermaar vanuit dat we nu een ‘status quo’ hebben bereikt wat de prijzen betreft.

  Wat wel verandert is dat je nu niet meer uit 10 prachtige huizen de beste kunt kiezen. Daar ben je nu te laat voor.

 63. lorenzo says:

  now is the time: Ga ermaar vanuit dat we nu een ‘status quo’ hebben bereikt wat de prijzen betreft.

  Enige realisatie van de leenquote toen en nu , alsmede de komende mutaties in het cognitieve gedeelte van de hersenpan is juist nu gewenst …tevens de reden dat lorenzo op feestjes over auto’s (of eventueel meisjes) wil praten .

 64. Tijl says:

  rubje:
  alweer een lichtpuntje
  nu.nl/economie/377…losief-gestegen.html

  De mooiste reactie op nu.nl

  Geweldig!! Heb huis al 4 jaar te koop staan!! Ga zo dooor !!

  Wat heeft dat wel niet gekost, 4 jaar lang je huis te koop zetten.

 65. lorenzo says:

  ..afgezien van de nu geldende interest op de obligatie markt , de nu geldende hypotheekrentes , welke in potentie een groot gevaar betekent voor de belastingbetaler .
  Stijgende rente , welke onherroepelijk gaat plaatsvinden, is dan ook de grootste motivator voor snel komende verdere hervormingen ( al dan niet met beroepsrecidivist Samson..)op de woningmarkt , inclusief belasting op vermogen .

 66. lorenzo says:

  Tijl: Wat heeft dat wel niet gekost, 4 jaar lang je huis te koop zetten.

  80 % heeft huis te koop staan , weten wellicht beter dan u en ik wat er gaat gebeuren .

 67. lorenzo says:

  —op de vrouw na heb ik ook alles doorlopend te koop staan , 1 potentieel is namelijk voldoende.

 68. mrpinkie says:

  Als men nou eens de heer Boelhouwer voor een grafiekje zet waar men alleen een aantal ‘huizenmarkt’ correcties weergeeft tegenover een fictief stijgende huizenprijs. Laten we zeggen 2x modaal salaris als voorbeeld. Zou leuk zijn om te zien hoe hij dat probeert goed te praten.

  Iets als:
  * lijn 1 – zijn idee van huizenprijzen
  * lijn 2 – leenvermogen van 2x modaal
  * vervolgens stippellijnen met correcties op leenvermogen(max leenbedrag, max x aantal jaarsalarisen, max x bedrag van partner meerekenen, HRA aanpassingen, etc.)

  Volgens mij is er maar 1 uitkomst, als huizenprijzen stijgen en totaal leenvermogen daalt, kunnen die lijnen elkaar never nooit raken. Sterker nog, afstand kan eigenlijk alleen maar groter en groter worden. Maar dat is ws. te simpel gedacht zeker?

  Idee: Vastleggen als ‘de boelhouwer grafiek’, en elke keer als een nieuwe ‘correctie’ gemaakt wordt, nieuw ernaast uitstippelen. Leuk voor de site 😉

  Sorry, moest weer eens wat kwijt.

 69. jaap says:

  Nico de Geit,

  Nee, in de meeste zo’n 10% per jaar. In het grootste moslim land stijgt het al een jaar of 10 zoiets. Toegegeven ze moesten van diep komen.

 70. Adamus says:

  rubje:
  alweer een lichtpuntje
  nu.nl/economie/377…losief-gestegen.html

  En daar komen de 6700 woningen van Vestia de volgende keer ook nog bij 😉

 71. king says:

  Laatste maans eens gekeken bij huizen tussen 4 en 5 ton. 427 woningen en 25 appartementen. Er is er 1 woning bijgekomen. Dus stabiel aanbod. Waarschijnlijk ook geen vraag meer naar nu we moeten aflossen.
  Van doorstroming is ook niet veel te merken.In dit tempo duurt het slechts 10 jaar voor de voorraad weg is.
  pffff

 72. king says:

  maans is maand

 73. Adamus says:

  now is the time:
  De bodem is bereikt. Verkopen stijgen sterk.

  kadaster.nl/web/Ni…en-in-april-2014.htm

  Kan best zijn dat er nog een procentje van de prijzen afgaat of bijkomt.
  Ga ermaar vanuit dat we nu een ‘status quo’ hebben bereikt wat de prijzen betreft.

  Wat wel verandert is dat je nu niet meer uit 10 prachtige huizen de beste kunt kiezen. Daar ben je nu te laat voor.

  In NL kun je blind kiezen: uit een rijtje.

 74. a says:

  Steven: Valt me op dat veel mensen die geloven in prijs-stijgingen hun eigen situatie als voorbeeld nemen. : Ik wacht al zo lang en ik leef nu, dus koop ik toch maar dat huis komt het meestal op neer.

  Het zou veel opmerkelijker zijn als mensen niet hun eigen situatie als uitgangspunt zouden nemen, maar hun beslissingen op abstracte, macro-economische vooruitzichten zouden baseren toch?

 75. a says:

  erik(trolnogimmerhier):
  telegraaf.nl/overg…ocht_in_april__.html

  Gaat lekker.

  Heb je mijn vragen bij @6 al beantwoord?

 76. ps says:

  Adamus,

  🙂
  Nu met het mooie weer op komst lekker genieten in de tuin van je volgebouwde wijk met rijtjeshuizen, hoekhuizen, twee onder een kap, van een concert aan tokkiegeluiden met gratis verschroeide bbq geuren en na afloop het vertrek van toeterend bezoek.
  Fain weekend!

 77. a says:

  lorenzo:
  —op de vrouw na heb ik ook alles doorlopend te koop staan , 1 potentieel is namelijk voldoende.

  Je vrouw verhuur je dan neem ik aan?

 78. ps says:

  a,

  Nee dat doen pandenpooiers niet…;-)

 79. Adamus says:

  ps:
  Adamus,

  Nu met het mooie weer op komst lekker genieten in de tuin van je volgebouwde wijk met rijtjeshuizen, hoekhuizen, twee onder een kap, van een concert aan tokkiegeluiden met gratis verschroeide bbq geuren en na afloop het vertrek van toeterend bezoek.
  Fain weekend!

  🙂

 80. erik(trolnogimmerhier) says:

  Oke a, om jou een plezier te doen.

  Wanneer heb je je huis gekocht?
  Voor hoeveel heb je je huis gekocht?
  Wat denk je dat je huis nu waard is?
  Wat is je huis waard als je de prijsindex in jouw regio volgt?

  Alsjeblieft…

  December 2012
  205.000 euro
  230/250K.
  230k.

  Huis exact hetzelfde als ons huis is afgelopen week binnen paar dagen verkocht voor 260k(vraagprijs 275k). Dit huis is beduidend minder dan ons huis wat betreftd onderhoud en er moet nog nieuwe cv ketel in etc.

 81. erik(trolnogimmerhier) says:

  Toen ik het huis kocht is het trouwens getaxeerd op 250k.

 82. Adamus says:

  Iemand enig idee wat een dead cat bounce is? Iets van wishful thinking?

 83. Adamus says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Toen ik het huis kocht is het trouwens getaxeerd op 250k.

  In de randstad? Dan ben je een armoedzaaier mr Jones.

 84. Adamus says:

  Ik kan zo snel de verkoopprijzen niet vinden……..hoezo prijsdaling afgeremd. Door een tijdelijk opstakel?

 85. king says:

  Allemaal huizen van 135-160k van de WOCO’s.
  Maar die blijven zelfs in mijn wijk lang te koop staan.
  Allen goede opgeknapte woningen gaan weg. De rest vraagt teveel.

 86. eric406 says:

  now is the time: De bodem is bereikt. Verkopen stijgen sterk. kadaster.nl/web/Ni…en-in-april-2014.htmKan best zijn dat er nog een procentje van de prijzen afgaat of bijkomt.Ga ermaar vanuit dat we nu een ‘status quo’ hebben bereikt wat de prijzen betreft.Wat wel verandert is dat je nu niet meer uit 10 prachtige huizen de beste kunt kiezen. Daar ben je nu te laat voor.

  Tijd om je naam aan te passen: Now you’re to late

 87. Starter says:

  Wat deed de prijsindex? Of komt dit pas later na verkoopaantallen vrij?

 88. Luisindepels says:

  Starter,

  Ik meen standaard gepubliceerd door CBS op de 21ste van een maand.

 89. erik(trolnogimmerhier) says:

  Adamus ik arm? Ik ben juist rijk hou namelijk elke maand geld over en dan gaat me vrouw ook nog 30 IPv 15 uur werken! Wat een feest

 90. Adamus says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Adamus ik arm? Ik ben juist rijk hou namelijk elke maand geld over en dan gaat me vrouw ook nog 30 IPv 15 uur werken! Wat een feest

  Doet ze goed, nu jij nog…..

 91. Adamus says:

  Starter:
  Wat deed de prijsindex? Of komt dit pas later na verkoopaantallen vrij?

  A.s. Maandag, na het weekeinde.

 92. Adamus says:

  Starter:
  nu.nl/geldzaken/37…-goed-consument.html

  lichtpuntje

  (Door)starter: http://www.nu.nl/economie/3777289/dupont-schrapt-honderd-banen-in-dordrecht.html

  Die kunnen hier gaan schoffelen tegen een Pools loon. Ik zie dat wel als een lichtpuntje. LP’s zijn overal.

 93. Adamus says:

  #lp’s: je moet ze willen zien

 94. mafketell says:

  Welvaart terug naar 2006 dat is 8 jaar stilstand, is het voorlopige resultaat ……

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22633542/__Nederlander_even_rijk_als_begin_2006__.html

  Leegstand kantoren nu 30% …….. rtlz

  Wat een crisis ……… je ziet het pas als je het doorhebt 🙂

 95. mafketell says:

  O jeetje ……. journalisten doe je werk ….. geef niet op ……. O jeetje de plutocratie in werking …… we are done, http://www.keepcalmandposters.com/posters/2484195.png ben ik bang ……

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/peterbeszelsen/22631562/__Einde_AOW__solidariteit_om_zeep___.html

 96. mafketell says:

  Rutte ziet lichtpuntjes: economie herstelt onderliggend …

  CBS ziet het ook: economie toont lichtpuntjes

  Volgens de voormalige VVD-minister zijn er ook lichtpuntjes op de arbeidsmarkt met een …

  Uitzendbranche lichtpuntje op arbeidsmarkt

  Waar zijn dan die lichtpuntjes bij de cijfers? “Die zien we vooral in … In elke economie zijn de energiecijfers trouwens belangrijk

  ING vindt de cijfers over de afgelopen drie maanden teleurstellend, terwijl Rabobank de nadruk legt op de lichtpuntjes die het concern zie

  De nieuwe huurovereenkomsten bij kantoren lijken wel een lichtpuntje voor de vastgoedonderneming te zijn

  KBC en de Rabobank zagen echter ook lichtpuntjes in het …

  Natuurlijk zijn er lichtpuntjes, maar de oplopende werkloosheid is nu het grootste probleem.”.

  Lichtpuntje was Duitsland, opnieuw de motor van het valutablok, met ..

  Een duidelijk lichtpuntje in de cijfers is de gestegen verkoop van nieuwbouwwoningen. BAM verkocht 444 woningen

  Ballast Nedam ziet lichtpuntjes

  Alle lichtpuntje op een rijtje 🙂 en dan deze nog geen lichtpuntje helaas ……..

  ‘Heertje: De meeste economen denken dat hun vak waardeloos is’ al gelezen ?

 97. mafketell says:

  Code 8 in mijn postcode, en bij u ? ….. Eerste hulp bij schulden ……..

  http://eerstehulpbijschulden.nl/

 98. mafketell says:

  http://eerstehulpbijschulden.nl/

  eerste hulp bij schulden

 99. mafketell says:

  WSW failliet ? Sinds kort strengere regels die het moeilijker maakt om geld te lenen om woningen te bouwen ……. ah, het heeft te maken met die dichtgaande verzorgingstehuizen …… ‘Ook het waarborgfonds dat garant staat voor woningcorporaties is ongerust. Doordat corporaties verzorgingshuizen verhuren aan zorginstellingen, lopen ook zij risico’s ‘

 100. mafketell says:

  Nieuw verdienmodel voor Boelhouwers Bank 🙂

  Securitiseren van startersleningen …….

 101. ps says:

  mafketell,

  Dat is een ijzersterke!

 102. Olijfhout says:

  mafketell,

  Jij hebt kantoren? Of een woonplek?

 103. Keesje says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Adamus ik arm? Ik ben juist rijk hou namelijk elke maand geld over en dan gaat me vrouw ook nog 30 IPv 15 uur werken! Wat een feest

  Fijn voor je kids…..

 104. Keesje says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Oke a, om jou een plezier te doen.

  Wanneer heb je je huis gekocht?
  Voor hoeveel heb je je huis gekocht?
  Wat denk je dat je huis nu waard is?
  Wat is je huis waard als je de prijsindex in jouw regio volgt?

  Alsjeblieft…

  December 2012
  205.000 euro
  230/250K.
  230k.

  Huis exact hetzelfde als ons huis is afgelopen week binnen paar dagen verkocht voor 260k(vraagprijs 275k). Dit huis is beduidend minder dan ons huis wat betreftd onderhoud en er moet nog nieuwe cv ketel in etc.

  Verkopen! Vette winst! Kun je jaaaaren van huren…..

 105. Adamus says:

  http://www.edelmetaal-info.nl/2014/05/geld-uit-het-niets/

  Hier werkt de trol voor -vrouwtje iets minder.

 106. erik(trolnogimmerhier) says:

  Inderdaad Keesje, die gaan namelijk allebij naar school nu. Dus mama kan meer werken.

 107. rubje says:

  Keesje,

  blijk maar weer eens op deze site hoe weinig mensen elkaar gunnen. Overal het negatieve achter zoeken.

  Wee blij dat er ook kopers zijn die het wel gewoon allemaal goed geregeld hebben

 108. Adamus says:

  rubje:
  Keesje,

  blijk maar weer eens op deze site hoe weinig mensen elkaar gunnen. Overal het negatieve achter zoeken.

  Wee blij dat er ook kopers zijn die het wel gewoon allemaal goed geregeld hebben

  Omdat mensen elkaar niets gunnen: http://www.edelmetaal-info.nl/2014/05/geld-uit-het-niets/ hebben de Rothschilds goed in de smiezen 😉

 109. Latida says:

  Maria:
  Dr. Doom:

  hpdetijd.nl/2014-0…nt-seen-nothing-yet/

  +100 Dit is volgens mij precies wat ons te wachten staat, stijgende rentes en verdere afbraak van sociale vangnetten.

  Iedere dictator weet immers: houdt de bevolking kort en de arm lang. Zorg dat de bevolking het te druk heeft met overleven en andere afleiding zodat ze niet de tijd vinden om zich te verenigen en lastige vragen te gaan stellen.

  Bovendien is ‘de rentestand’ alweer zo’n ongrijpbaar fenomeen als ‘de woningmarkt’ die beiden impliceren dat het natuurwetten en marktmechanismes zijn die niet door de mens voorspeld, danwel beheerst en gecontroleerd kunnen worden. Niets is echter minder waar; beiden zijn juist stuurinstrumenten, handvaten aan het roer van het internationale bestuurlijke apparaat welke leverage zoekt en benut teneinde vooropgezette gewenste resultaten te realiseren. Macro-economische instrumenten die een nationale economie kunnen maken of breken naar gelang er een behoefte is aan social engineering. Juist Nederland is met haar omvangrijke financiele sector, buitensporige woningmarkt en ingrijpende immi- en emigratie- stromen hiervan een voorbeeld bij uitstek, en een stijgende rente zou de ultieme zet zijn om af te dwingen dat ook de pensioenen op europees niveau geregeld moeten worden. Immers dit zou een prachtig politiek gebaar van solidariteit zijn van de rijkere landen met de inmiddels schrijnende armoede die realiteit is voor tientallen miljoenen mensen in bijna alle europese landen.

  De dalende huizenprijzen zijn dus niet een gevolg van verkeerde beslissingen, maar een middel om tot een beoogd resultaat te komen.

  Met dezelfde stelligheod kan men beweren dat de huizenprijzen zullen stijgen; men heeft het zelf in de hand.

  Men heeft het zelfs zozeer in de hand dat de prijzen stijgen terwijl iedereen onder water staat en bijna niemand meer verkoopt.

  Men gooit gewoon extra leningen bovenop afgeschreven sociale woningvoorraad op de markt en trekt de volgende generatie goedgelovige financiele onwetenden over de streep.

 110. Latida says:

  @admin Vreemd verschijnsel. Net een vrij lange reactie geplaatst. Op de ene computer zie ik deze wel geplaatst, en op de andere computer niet? Iemand enig idee hoe dit kan?

 111. Maria says:

  Latida:
  @admin Vreemd verschijnsel. Net een vrij lange reactie geplaatst. Op de ene computer zie ik deze wel geplaatst, en op de andere computer niet? Iemand enig idee hoe dit kan?

  Volgens mij hangt het er vanaf wie het toezicht heeft. Indien de “echte” admi toezicht heeft wordt het zo geplaatst, bij vervanging verdwijnen vaak reactie’s.

 112. Maria says:

  OT maar waardevol om te laten weten:

  In de energie-oorlog die heden ten dage heerst en waarvan we allen de gevolgen iedere dag mee maken in de vorm van telefoontjes of huisbezoeken heb ik gisteren iets gehoord wat mijn haren te berge deed rijzen!

  Op kantoor kwam iemand langs en op de een of andere manier had ik medelijden met hem. Energie verkoop, gelukkig niet mijn part of the game, maar toch. Ik verzocht hem contact op te nemen met een collega die daar meer kijk op had.

  Dat contact is er ook geweest maar al pratende met mijn collega kwam naar boven dat zij een kennis had die dit werk ook had gedaan.

  Uitbetaald door het UWV (u en ik dus), werkend op de meest onmogelijke uren en een wortel voorgehouden die dus helemaal niets opbracht, doen deze mensen hun werk waarvan ze zelf hopen dat het hun iets extra’s oplevert maar helaas, zelfs geen vaste baan waar de desbetreffende kandidaat naar uit had gekeken.

  Ergo: u en ik betalen mensen in opdracht van in dit geval NUON, voor het binnenhalen van energie contracten, waar die desbetreffende mensen dus niets extra’s voor krijgen behalve de door u en ik betaalde uitkeringen, maar door die extra verkregen energie contracten maakt NUON dus meer winst.

  Frans: kom er maar in!!

 113. Maria says:

  Latida:
  @admin Vreemd verschijnsel. Net een vrij lange reactie geplaatst. Op de ene computer zie ik deze wel geplaatst, en op de andere computer niet? Iemand enig idee hoe dit kan?

  Nog steeds geen lange reactie!

 114. Adamus says:

  Maria: Nog steeds geen lange reactie!

  Geen idee wie de admin is…….

 115. Dawg says:

  Latida: @admin Vreemd verschijnsel. Net een vrij lange reactie geplaatst. Op de ene computer zie ik deze wel geplaatst, en op de andere computer niet? Iemand enig idee hoe dit kan?

  ‘t Is me een paar keer opgevallen dat wanneer ik Google Chrome gebruikte het aanmerekelijk langer duurder voordat een comment van me op het forum zichtbaar werd, dan wanneer ik IE gebruikte.

 116. Frans says:

  Maria: Frans: kom er maar in!!

  WOW Maria!!! Ik voelde al een vreemd soort opwinding in me opkomen bij het lezen van de laatste regels, klaar in de startblokken, om vervolgens je laaste comment te lezen!!! hahaha! Ik ben ook zo voorspelbaar!
  Maar goed: dit is dus een voorbeeld van…..
  Werkelwaar om pisnijdig van te worden, maar ach, we weten hoe de hazen lopen, het is alleen onthutsend te zien dat ze steeds minder moeite doen om het te verbergen: gewoon open en bloot CF. Ik hoop dat mensen dit langzaamaan steeds meer gaan doorkrijgen.

 117. Frans says:

  P.S. Ik schat mijn woning altijd veel goedkoper in als de meeste mensen overheidsinstanties…..
  Maar ja, ik moet hem nog kopen haha!! 🙂
  (als mijn geld niet op is tegen die tijd….)

 118. Steven says:

  a: Het zou veel opmerkelijker zijn als mensen niet hun eigen situatie als uitgangspunt zouden nemen, maar hun beslissingen op abstracte, macro-economische vooruitzichten zouden baseren toch?

  Dat bedoel ik niet. Je zou ook kunnen zeggen dat je wel weet dat de huizenprijzen dalen, maar dat het voor je eigen situatie toch beter is snel te kopen. Zat er zelf ook over te denken om mijn appartement te “kopen” omdat ik dan gewoon minder betaal dan die huur met zijn idiote verhogingen, maar wil gewoon mijn vrijheid houden en lap dus gewoon maar die huur elke maand. (met in het achterhoofd dus dat de prijzen straks dalen…)

 119. Steven says:

  De gedachte: “ik wordt rijk door een duur huis te lenen van de bank” is gelukkig nu wel weg. (bij de mensen die een beetje kunnen nadenken)

 120. Steven says:

  ik word (pfffff sorry weer)

 121. mafketell says:

  Top oekoenoom Reinhart, alleen schulden afbouwen is enige weg uit de crisis

  http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2014/5/Topeconoom-Reinhart-afbouwen-schulden-is-enige-weg-uit-crisis-1524615W/

  It’s the households debt stupid, NL BLIJFT aan de TOP
  Debt numbers NL blows your mind http://www.forexlive.com/blog/2014/05/12/european-debt-falling-but-the-numbers-still-blow-your-mind-12-may-2014/

 122. mafketell says:

  Zit me ineens te bedenken, is de NL zo geïndoctrineerd door Hoogehuizenprijzenminnend NL dat het hebben van schulden voor hele hoge huizenprijzen is verheven tot een soort van statussymbool ?

  Schuld als statussymbool ? Proest, of gaat dit te ver ………. is psychologie. Sprak een buurman, met zoveel schulden ( waar ie blijkbaar trots op is ) , dat zijn woning minstens 2 ton moest opbrengen om de schulden te kunnen aflossen …….. Kan je trots zijn op je schulden ? Zit er een psycholoog in dit landschap ? Waar is Voerman ? ………

 123. Nick says:

  Steven,

  mafketell,

  ‘k Zag deze week, via een link hier naar een aflevering van Nieuwsnuur, nog een kakofonie wat de dame van de NOS als een ‘debat’ aankondigde.
  Het had moeten gaan over belasten van vermogen vs arbeid. Maar het was een geleuter zonder einde waar geen mens de line of thought uit kon werken, o.a. omdat die dame “precieze percentages” wilde weten over een zaak die in beginsel nog niet eens vaststaat. Laat staan percentages.
  En passant werd in die hele kakofonie ook nog het opbouwen van vermogen via het kopen van een huis genoemd. De dame, die kennelijk veel presenteert daar, gaf er nog even een snelle opmerking tussendoor dat de burger dat amper meer kon omdat men nu moest…aflossen…!!! Waar zij opbouw van vermogen ziet ontstaan als je een lening niet aflost is me een raadsel.

  Als dat het niveau is van voorlichting, dan vrees ik voor wat de rest van NL denkt. Of het zou zo moeten zijn dat men van plaatsvervangende schaamte het programma niet aanzet.
  Maar het heeft in het recente verleden ieder geval zijn werk op bijzondere wijze gedaan….
  http://www.forexlive.com/wp-content/uploads/2014/05/Eurozone-houshold-debt-2-12-05-20141.png

  Uit link van
  mafketell

  Overigens staat op de lijst van veelverdieners bij publieke instellingen ook een aantal NOS medewerkers genoemd. Allen presentatoren. Als motivatie voor dat hoge inkomen wordt genoemd: “marktwerking”. Ik zou zeggen: als het van dat niveau is: snel laten vertrekken dan maar. Kijken wat de markt daar mee doet.
  Zullen in andere EU landen niet ver komen met de idee dat je vermogen opbouwt door schuld zonder af te lossen.

 124. mafketell says:

  Nou ja als dat ‘schuld is status’ waar is hebben de banken er héél dankbaar gebruik van gemaakt. We betalen nu voor private schulden 10% van het GDP ……..ALLEEN AAN RENTE ……. goed gedaan jochies 😉

 125. mafketell says:

  De zomer kan beginnen, terrasje is klaar ( eindelijk ) de bourgonvillae staat te pronken, heerlijke mediterrane geuren, ( tijm, lavendel en rozemarijn ) vullen nu het huis en tuin …… een héle mooie dag zeepbellers ……. 🙂

 126. NewKidInTown says:

  Ondertussen bij de buren:

  http://www.iex.nl/Forum/23/Koffiekamer.aspx

  de 2.000.000 views inmiddels overschreden voor de draad:

  “Huizenprijzen dalen met 60% in 7 jaar en nog veel meer.”

  Kid geeft zichzelf en zijn medeposters een bescheiden schouderklopje 🙂

 127. Philippulus says:

  Kid, tot een half jaar geleden keek ik dagelijks op je draadje, maar dat gel*l van ene A. kwam me op een gegeven moment mijn neus uit, zelfs hem sarren was niet meer interessant, desalniettemin gefeli.

 128. NewKidInTown says:

  @Philippulus,
  “ene A” zegt me even niets op dit moment, maar goed, toch weer een trol die z’n doel bereikt heeft, namelijk, posters afschrikken of wegjagen.

  Toch denk ik dat het belangrijk blijft de “boodschap” te verspreiden, of het nou is om anderen te waarschuwen of om “gelijk” te krijgen, voor iedereen kan dat weer anders zijn.
  Blijft belangrijk om via diverse kanalen te blijven posten, want net als deze succesvolle draad en ook die op IEX, ze blijven zeer beperkt in hun bereik, wellicht slechts enkele duizenden in totaal ten opzichte van zovele honderdduizenden die toch nog gekocht hebben sinds 2008/9.

  BTW, is het ergens bekend hoeveel unieke bezoekers er hier posten/meelezen ? Admin ? Of kan een internet-techneut dit met een tooltje gemakkelijk in een paar seconden ophalen ? Of hoe vaak er gegoogeld is op “huizenmarkt-zeepbel” ?

 129. Nico de Geit says:

  mafketell: Kan je trots zijn op je schulden ?

  Als je een hypotheek krijgt ‘ben je die waard’. Hoe hoger de hypotheek hoe meer je waard bent.

  Blijkbaar wordt het krijgen van een hypotheek gezien als een soort gratis geld en garantie op voorspoed en levensgeluk.

  Een hypotheek is een bekroning op je opleiding, werk en leven. Als je een hypotheek krijgt ‘heb je iets bereikt’.

 130. Nick says:

  Latida: @admin Vreemd verschijnsel. Net een vrij lange reactie geplaatst. Op de ene computer zie ik deze wel geplaatst, en op de andere computer niet? Iemand enig idee hoe dit kan?

  Heb dezelfde ervaring. Reactie verschijnt wel in je eigen beeld, maar niet onder “recente reacties” in de rechter kolom. De reacties meteen ervoor en erna wel. Geen idee hoe dat werkt.

 131. Adamus says:

  Nico de Geit: Als je een hypotheek krijgt ‘ben je die waard’. Hoe hoger de hypotheek hoe meer je waard bent.

  Blijkbaar wordt het krijgen van een hypotheek gezien als een soort gratis geld en garantie op voorspoed en levensgeluk.

  Een hypotheek is een bekroning op je opleiding, werk en leven. Als je een hypotheek krijgt ‘heb je iets bereikt’.

  Highpotential.

 132. tufkaj says:

  Latida:
  @admin Vreemd verschijnsel. Net een vrij lange reactie geplaatst. Op de ene computer zie ik deze wel geplaatst, en op de andere computer niet? Iemand enig idee hoe dit kan?

  Op de computer waarmee je je reactie plaatst kun je je reactie altijd zien volgens mij. Als je op een andere PC kijkt, of met een andere webbrowser, zie je wat iedereen ziet en dus of iets in het spamfilter is blijven hangen.

  Bij mijn weten moeten alle eerste reacties sowieso worden goedgekeurd door de admin. Als je een (iets) andere naam, email of website opgeeft is dat weer je eerste reactie en moet dat worden goedgekeurd. Als je meer dan 1 linkje plaatst ook. En soms belanden lange posts ook in de wachtrij, geen idee hoe dat zit 🙂

 133. tufkaj says:

  Latida: +100 Dit is volgens mij precies wat ons te wachten staat, stijgende rentes en verdere afbraak van sociale vangnetten.

  Iedere dictator weet immers: houdt de bevolking kort en de arm lang. Zorg dat de bevolking het te druk heeft met overleven en andere afleiding zodat ze niet de tijd vinden om zich te verenigen en lastige vragen te gaan stellen.

  Bovendien is ‘de rentestand’ alweer zo’n ongrijpbaar fenomeen als ‘de woningmarkt’ die beiden impliceren dat het natuurwetten en marktmechanismes zijn die niet door de mens voorspeld, danwel beheerst en gecontroleerd kunnen worden. Niets is echter minder waar; beiden zijn juist stuurinstrumenten, handvaten aan het roer van het internationale bestuurlijke apparaat welke leverage zoekt en benut teneinde vooropgezette gewenste resultaten te realiseren. Macro-economische instrumenten die een nationale economie kunnen maken of breken naar gelang er een behoefte is aan social engineering. Juist Nederland is met haar omvangrijke financiele sector, buitensporige woningmarkt en ingrijpende immi- en emigratie- stromen hiervan een voorbeeld bij uitstek, en een stijgende rente zou de ultieme zet zijn om af te dwingen dat ook de pensioenen op europees niveau geregeld moeten worden. Immers dit zou een prachtig politiek gebaar van solidariteit zijn van de rijkere landen met de inmiddels schrijnende armoede die realiteit is voor tientallen miljoenen mensen in bijna alle europese landen.

  De dalende huizenprijzen zijn dus niet een gevolg van verkeerde beslissingen, maar een middel om tot een beoogd resultaat te komen.

  Met dezelfde stelligheod kan men beweren dat de huizenprijzen zullen stijgen; men heeft het zelf in de hand.

  Men heeft het zelfs zozeer in de hand dat de prijzen stijgen terwijl iedereen onder water staat en bijna niemand meer verkoopt.

  Men gooit gewoon extra leningen bovenop afgeschreven sociale woningvoorraad op de markt en trekt de volgende generatie goedgelovige financiele onwetenden over de streep.

  ging het om deze? 😉

 134. tufkaj says:

  tufkaj: geen idee hoe dat zit

  Zou kunnen dat de admin dat heeft ingesteld na de FD-actie destijds..

 135. Nick says:

  Uit eigen link: mafketell,

  http://eerstehulpbijschulden.nl/

  “Kloppen de volgende beweringen of zijn het fabeltjes?

  Schulden verlagen je IQ

  Ja, schulden verlagen inderdaad je IQ.

  Doordat een geldtekort je denken helemaal in beslag neemt, raakt je brein overbelast en daardoor traag, net zoals een computer niet meer vooruit te branden is als je deze een paar zware programma’s tegelijk laat uitvoeren.

  Een experiment van twee Amerikaanse wetenschappers, Mullainathan en Eldar Shafir onder Indiase boeren liet zien dat een (tijdelijk) geldtekort hun IQ (tijdelijk) verlaagde met gemiddeld 13 punten! Dat is vergelijkbaar met een nacht niet slapen of verslaafd zijn aan alcohol.”

  Dat belooft nog wat…

  De link is van Eerste Hulp bij Schulden, een “Initiatief van SchuldhulpMaatje en het Ministerie van SZW”… Zijn ze lekker op tijd mee! Of bestaat dat al lang?

 136. Nick says:

  Nick,

  Was een antwoord op:

  mafketell: Kan je trots zijn op je schulden ? Zit er een psycholoog in dit landschap ?

 137. tufkaj says:

  Ik had trouwens nog ff onderzocht in hoeverre dit:

  hj,

  vaak voor komt. Had de nieuwste 12500 aangeboden huizen opgehaald van funda en vergeleken met wat er sinds september is verkocht. Kwam eigenlijk alleen wat splitsingen tegen maar op 1 hand te tellen.

  Wel zijn sommige huizen meermaals als verkocht gemeld. Kan niet beoordelen of dat een fout is of bewust wordt gedaan:
  http://www.funda.nl/koop/verkocht/maasdijk/woonkern-maasdijk/200000-225000/
  en
  http://www.funda.nl/koop/verkocht/kerkrade/vink/50000-75000/

 138. lorenzo says:

  Nico de Geit: Als je een hypotheek krijgt ‘ben je die waard’. Hoe hoger de hypotheek hoe meer je waard bent.

  Blijkbaar wordt het krijgen van een hypotheek gezien als een soort gratis geld en garantie op voorspoed en levensgeluk.

  Een hypotheek is een bekroning op je opleiding, werk en leven. Als je een hypotheek krijgt ‘heb je iets bereikt’.

  Lieve Nico : listen carefully , i shall say this only once …
  We hebben de geldlening en de hypotheek : de geldlening verkrijgt veelal de klant , de komende slaaf .
  De hypotheek is een zekerheidsrecht die de geldgever u na uw krabbeltje en zonder door u te hebben gelezen (en nimmer begrepen , mede ook door de euforie) heeft opgelegd , en dientengevolge u bent overgelevert aan de dan geldende elementen van uw resterende , afhankelijke leven.

 139. lorenzo says:

  ps: a,

  Nee dat doen pandenpooiers niet…;-)

  mensen als jij zijn op feestjes , in fysieke aanwezigheid derhalve , de bescheidenheid in ultieme vorm veelal, enigszins verlegen zelfs in hun gedrag .

 140. ps says:

  lorenzo,

  Ondanks je gebrekkige Nederlands weet je op dit forum wel je visitekaartje af te geven.

 141. ps says:

  Vastgoedspelletjes.
  Youp heeft vandaag eventjes de vastgoedcriminelen doorgelicht!
  http://www.nrc.nl/youp/2014/05/17/kpmgvd/

 142. lorenzo says:

  lekker aan het werk jongen , je bent nog jong ; een pre derhalve.

 143. lorenzo says:

  Nick: Ja, schulden verlagen inderdaad je IQ.

  Ik analyseer hier ( nou overal eigenlijk) niemand met schulden , slechts de vraag waarheen met het vermogen : werkt het visa versa ook derhalve ?

 144. Adamus says:

  ps:
  Vastgoedspelletjes.
  Youp heeft vandaag eventjes de vastgoedcriminelen doorgelicht!
  http://www.nrc.nl/youp/2014/05/17/kpmgvd/

  Als i het niet snapt: familie Jiskoot.

 145. mark1 says:

  Wanneer je googled naar “kadaster dashboard” en je selecteerd de grafiek huizenverkopen vanaf 2005 zul je zien dat vanaf 2008 de verkopen al jaren rond 10.000 gemiddeld per maand zit. Vorig jaar 2013 had je een zeer slecht 1e kwartaal maar dat kwam omdat in het vierde kwartaal van 2012 heel veel woningen werden verkocht door fiscale maatregelen en dus wat huisverkopen eerder plaatsvonden. De grafiek laat zien dat de verkopen nogal schommelen. Door selectief te shoppen met naar buiten brengen van cijfers verkoop je halve waarheden en dat zijn leugens.

 146. Luisindepels says:

  tufkaj,

  Logisch dat die post niet door de onzinfilter is gekomen…

 147. mark1 says:

  @tufkaj, die journalisten hebben ook een simpel baantje :-). Dit kan er nog aan toe worden gevoegd: als in het tweede kwartaal weer ruim 2 procent van de prijs af gaat, net als in het eerste kwartaal, neemt de verkoop misschien wat toe. Aangezien we aan het einde van de maand netto steeds minder over houden en de banken steeds minder makkelijk geld uitlenen ligt dit niet in de lijn der verwachtingen.

 148. Frans says:

  lorenzo: Lieve Nico : listen carefully , i shall say this only once …

  Moet dat niet zijn: “I shall say this only wence”? 🙂

 149. Frans says:

  Ik probeer altijd te onderbouwen: http://www.youtube.com/watch?v=A4I9DMSvJxg
  🙂

 150. Keesje says:

  rubje:
  Keesje,

  blijk maar weer eens op deze site hoe weinig mensen elkaar gunnen. Overal het negatieve achter zoeken.

  Wee blij dat er ook kopers zijn die het wel gewoon allemaal goed geregeld hebben

  Ik gun iedereen alles, ook z’n ouders 🙂 40 en 30 uur werken met reistijd, reken maar uit hoeveel er over blijft 🙂 neem ook zeker een schoonmaakster 🙂

 151. Dawg says:

  Maria,

  Dr Doom vergeet alleen dat een hogere rente voor een crediteurenland als Nederland per saldo gunstiger is als een lagere.

 152. Maria says:

  Dawg:
  Maria,

  Dr Doom vergeet alleen dat een hogere rente voor een crediteurenland als Nederland per saldo gunstiger is als een lagere.

  Want?

 153. Frans says:

  Dawg:
  Maria,

  Dr Doom vergeet alleen dat een hogere rente voor een crediteurenland als Nederland per saldo gunstiger is als een lagere.

  Welke dr Doom?
  crediteurenland: bedoel je de fucking banksters?

 154. Frans says:

  Hogere rente = mayhem in de rente derivaten, hogere schuldenkosten nederlandse staat, huizen nog verder onder water.
  Hogere scchulden is inderdaad goed voor de crediteuren, maar wie zijn dat dan??

  Ik ben by the way helemaal voor hogere rente, niet de kunstmatige lage rente. Zolang het de jewish rat-faced banksters maar schaad ben ik voor alles.

 155. Dawg says:

  Maria,

  Denk alleen maar eens aan de pensioenen. Fondsen verhogen nu de premies of verlagen de uitkeringen. Zou niet hoven als de rentes hoger waren. Zit je als individu dik in de schuld dan heb je natuurlijk wel een probleem.

 156. Frans says:

  @ Dawg: tuurlijk, dat is al tijden geleden hier geroepen. (benieuwd door wie?)
  Punt is alleen dat het nooit gaat gebeuren, en als het gaat gebeuren betekent dit dat het onhoudbaar is, en dat de landen hun schuld niet meer kunnen betalen, met andere woorden failliet.
  Nee, de ECB gaat straks net zoals de US QE to infinity plegen. De rente wordt nu al kunstmatig laag gehouden, er is geen enkele reden te vooronderstellen dat dit niet door gaat, in tegendeel: de schulden groeien alleen maar.

 157. Frans says:

  Overigens ook de reden om zo af en toe hier te roepen dat “we are getting fucked”. 🙂

 158. Frans says:

  Nog anders gezegd: de kunstmatig lage rente is ordinaire roof van de bevolking en de pensioenfondsen.

 159. Frans says:

  Bedoel je deze dr Doom? (filmje even uitkijken)
  http://www.youtube.com/watch?v=LY73HXdwPos

 160. Dawg says:

  Frans: Punt is alleen dat het nooit gaat gebeuren,

  Inderdaad, de rente kan niet meer omhoog maar Dr Doom voorspelt een rentestijging en voorziet op grond hiervan hel en verdoemenis vanwege de hogere rentelasten op de staatsschuld. Dat is dus minder dan de helft van het verhaal….

 161. Dawg says:

  Dawg,

  Nee, een columnist van de HP. die onder dezelfde naam schrijft. Maria linkte naar ‘m.

 162. Frans says:

  Dawg: Inderdaad, de rente kan niet meer omhoog maar Dr Doom voorspelt een rentestijging en voorziet op grond hiervan hel en verdoemenis vanwege de hogere rentelasten op de staatsschuld. Dat is dus minder dan de helft van het verhaal….

  Er zijn wel meer stemmen die het hebben over rentestijging. Blijft voor mij moeilijk: ik heb in het verleden de macht van de manipulatie van de markt van de PTB onderschat. Begon ermee dat ik dacht dat Griekenland uit de EUR zone zou vallen. Ik ben zowiezo erg verwonderd dat het allemaal zo lang doorgaat zoals het gaat.
  Tot nu toe zorgen de niet democratische krachten in Europa en elders ervoor dat de schijn bestaat dat het allemaal nog normaal is wat we meemaken, maar dat is het natuurlijk absoluut niet: QE to infinity!
  Volgens Martin Armstrong gaat het vanaf oktober 2015 echt bergafwaards: we zullen het gaan meemaken! 🙂

 163. Frans says:

  Het is zelfs zo krankzinnig dat de taper die met de mond wordt beleden in de US wordt omzeilt door notabene Belgie de US bonds op te laten kopen: een paar honderd miljard geloof ik in afgelopen maanden!
  Haha!! What a freaking joke!
  Je kunt hieraan wel zien dat ze daarboven moeilijk krijgen: er wordt steeds minder moeite gedaan om de fraude bedekt te houden. Dit duid erop dat we in een versnelling zitten, en dat het op niet al te lange termijn echt down-hill zal gaan.

 164. Frans says:

  Voor de niet ingewijden: het geld om Belgie de US bonds op te kopen komt natuurlijk via een omweg uit de US.

 165. Dawg says:

  Frans:
  Dawg, by the way:
  zerohedge.com/news…n-during-my-lifetime

  Ja, QE till infinity met lage rente lijkt me het meest waarschijnlijke scenario.

 166. Frans says:

  @ Dawg: Draghi heeft al een voorzetje gegeven voor negatieve rente! (dat zal dan de renten zijn die banken uitkeren aan mensen die hun geld op de bank houden)

  By the way: wist je dat je als je geld op de bank hebt staan je het formeel uitleent aan de bank? Dit betekent dat de bank gemakkelijker een gedeelte achterover kan drukken als ze in nood zitten.
  (Met andere woorden: het is formeel niet je eigendom meer, de schuldbekentenis van de bank is je eigendom)

 167. Dawg says:

  Frans: Ik ben zowiezo erg verwonderd dat het allemaal zo lang doorgaat zoals het gaat.

  Wie weet welke konijnen er nog uit de hoed getoverd gaan worden. ‘First they take your money, then they take you to war’, is een gevleugelde uitspraak van Celente. Vond het aanvankelijk nogal ‘over the top’ die uitspraak. Ben daar nu niet zo zeker meer van als ik zie hoe ver de provocaties in de Ukraine gaan.

  Kijk dit zijn die ‘vreedzame demonstranten’ waar de Westerse MSM het over hebben:

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZBrmg_R-jK0

  Mindboggling.

 168. Frans says:

  Dawg: ‘First they take your money, then they take you to war’, is een gevleugelde uitspraak van Celente. Vond het aanvankelijk nogal ‘over the top’ die uitspraak. Ben daar nu niet zo zeker meer van

  +1

 169. Dawg says:

  Frans: By the way: wist je dat je als je geld op de bank hebt staan je het formeel uitleent aan de bank? Dit betekent dat de bank gemakkelijker een gedeelte achterover kan drukken als ze in nood zitten.

  Ja, ben me daar van bewust. Voor ieder giraal tegoed dat je bij een bank aanhoudt ben je niet meer dan een ‘unsecured creditor’. Feitelijk maakt je werkgever je salaris niet aan jou over, maar aan de bank.

 170. Frans says:

  Dawg: Kijk dit zijn die ‘vreedzame demonstranten’ waar de Westerse MSM het over hebben:
  youtube.com/watch?…d&v=ZBrmg_R-jK0
  Mindboggling.

  Veel te eenvoudig en infantiel filmpje over de ukraine.
  Er speel veel meer. janakovitch was een boef, en zijn twee broers voerden de maffia aan. De mensen zijn in opstand gekomen tegen de corruptie in het land. Daarnaast zijn er allerlei machten (de US en Rusland) die beiden zo hun eigen belangen hebben, en beide aan propaganda doen, het westen meer dan Rusland durf ik te beweren.
  Verder gaat het om de belangen van de rat-faced jewish scum Soros en anderen. Er zitten erg veel kanten aan deze zaak, en niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Dus: voorzichtigheid is geboden!

 171. Frans says:

  De oranje revolutie was opgezet door de rat-faced jewish zionist bansksters, maar mislukt. Julia Timostjenko was een rat faced jewish bankster whore.

 172. Frans says:

  Timosjenko heeft niet voor niets die staart als een kroon op haar hoofd gedrapeerd: fascistisch symbool.

 173. Frans says:

  O.K. Ik ga hier voor velen waarschijnlijk te ver, maar als jullie niet opletten kan ik er ook niets aan doen! 🙂

 174. Dawg says:

  Frans,

  Maar daar gaat het nu allemaal even niet om. In de Ukraine vond een door het Westen gesteunde staatsgreep tegen Yanukovik plaats die gelegitimeerd werd met het zogenaamd geweld van Yanukovik’s veiligheidstroepen. Aan die beeldvorming leverden de Westerse MSM een kritiekloze bijdrage.

 175. Adamus says:

  Frans:
  Voor de niet ingewijden: het geld om Belgie de US bonds op te kopen komt natuurlijk via een omweg uit de US.

  Is niet door Belgische staat gedaan, maar een of ander ‘clearinginstituut’. Zelfs Rusland heeft de handel hier over de schutting gegooid. Wat ze ervoor hebben teruggehad? Stevige greep op de taas van Obama?

 176. Maria says:

  Frans:
  O.K. Ik ga hier voor velen waarschijnlijk te ver, maar als jullie niet opletten kan ik er ook niets aan doen!

  Jaren geleden dacht ik: hij is te ver heen!
  Nu denk ik: s……t hij heeft gelijk!

 177. Adamus says:

  Frans:
  @ Dawg: Draghi heeft al een voorzetje gegeven voor negatieve rente! (dat zal dan de renten zijn die banken uitkeren aan mensen die hun geld op de bank houden)

  By the way: wist je dat je als je geld op de bank hebt staan je het formeel uitleent aan de bank? Dit betekent dat de bank gemakkelijker een gedeelte achterover kan drukken als ze in nood zitten.
  (Met andere woorden: het is formeel niet je eigendom meer, de schuldbekentenis van de bank is je eigendom)

  Er zijn zelfs mensen die denken dat hun spaargeld wordt uitgeleend.

 178. Dawg says:

  Maria: Nu denk ik: s……t hij heeft gelijk!

  Nee, nooit. Tenzij je in collectieve schuld gelooft.

 179. Dawg says:

  Adamus: Er zijn zelfs mensen die denken dat hun spaargeld wordt uitgeleend.

  Ja, was ‘t niet een keer of tien?

 180. Frans says:

  @ Maria: Dan heb ik het nog niet eens over de op grote schaal plaatsvindende kinder misbruik, het ritueel martelen en doden van kinderen.
  Liefhebbers hiervan onder andere de Britse koniningin, Paus Ratzinger, Prins Bernhardt en vele, vele anderen, ook uit Nederland. In de top zijn het bijna allemaal kinderverkrachters en moordenaars: het is maar dat je het weet….
  Maar goed, de meesten hier zullen wel 10 jaar nodig hebben of zo om er achter te komen dat dit werkelijk zo is, of komen er nooit achter.

  Je kunt natuurlijk ook zelf eens gaan onderzoeken…

  http://childabuserecovery.com/global-elite-satanic-cult-said-to-schedule-child-sacrifice-judges-issue-arrest-warrants/#.U3UPLyh3w3x

 181. Cartoonist says:

  Adamus: edelmetaal-info.nl…/geld-uit-het-niets/

  Hier werkt de trol voor -vrouwtje iets minder.

  Erik is dan ook een broodtrol.

 182. Cartoonist says:

  tufkaj: Wel zijn sommige huizen meermaals als verkocht gemeld. Kan niet beoordelen of dat een fout is of bewust wordt gedaan:

  De verkochte huizen worden blijkbaar uit het niets geschapen, net als het fiat-geld waarmee ze betaald worden.

 183. Starter says:

  Heb je je aluminiumhoedje opgezet Frans? Tegen het gedachtelezen door het machtsblok van satanistische kindermisbruikers.

 184. mafketell says:

  Gaat het zien, gaat het zien 🙂 Nacht van de oekoenomie

  http://www.elsevier.nl/Events/Elsevier-Live-Overzicht/Nacht-van-de-Economie/?cmpid=ILC|logol|elsevier|NVDE

  Uw 401k en 10% van uw vermogen worden geslachtofferd, de BCG aanpak ….. u gaat 30% verlies lijden …… gokje, dat dan weer wel ……

 185. Flipper says:

  Frans: @ Maria: Dan heb ik het nog niet eens over de op grote schaal plaatsvindende kinder misbruik, het ritueel martelen en doden van kinderen.

  Frans, als je een beetje aanhang krijgt (bijv. van Maria) dan hoef je nog niet meteen helemaal over de top te gaan.
  Dat is een slechte strategie, welk doel je ook nastreeft.

 186. Flipper says:

  Maria: Jaren geleden dacht ik: hij is te ver heen!

  Toen had jij zelf nog gelijk! 🙂

 187. mafketell says:

  Het verhaaltje van een politiek speeltje

  Teulings over euro dubbel fout…….

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22637674/__Teulings_over_euro__dubbel_fout___.html

 188. mafketell says:

  Begin paniekfase ? 🙂 Zó leuk om dit live mee te mogen maken, dit gebeurt slecht één keer in drie generaties http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/draghi/NWO%2014.jpg

 189. Apekool says:

  Frans:
  De oranje revolutie was opgezet door de rat-faced jewish zionist bansksters, maar mislukt. Julia Timostjenko was een rat faced jewish bankster whore.

  Antisemitisme is geen fraaie eigenschap, het levert ook een dikke min op in de geloofwaardigheid van je bijdragen.

 190. Stoelgang says:

  mafketell:
  Top oekoenoom Reinhart, alleen schulden afbouwen is enige weg uit de crisis

  elsevier.nl/Econom…uit-crisis-1524615W/

  It’s the households debt stupid, NL BLIJFT aan de TOP
  Debt numbers NL blows your mind forexlive.com/blog…ur-mind-12-may-2014/

  Dat is inderdaad weer eens schrikken ja. Iedereen moet langs de kassa, vroeg of laat… 🙂

 191. Stoelgang says:

  mafketell:
  Top oekoenoom Reinhart, alleen schulden afbouwen is enige weg uit de crisis

  elsevier.nl/Econom…uit-crisis-1524615W/

  It’s the households debt stupid, NL BLIJFT aan de TOP
  Debt numbers NL blows your mind forexlive.com/blog…ur-mind-12-may-2014/

  De return to normal is in volle gang, maar ondertussen: de lonen dalen, de verdiencapaciteit daalt, aantal faillissementen blijft enorm hoog en stijgt, leegstand is extreem en stijgt, lasten verzwaard, NL vergrijst, concurrentie vanuit goedkoper buitenland op arbeidsmarkt, leenregels strenger, NHG-grens omlaag, woningvoorraad kwalitatief slecht en verslechterend, ouderen die juist uit de woningmarkt treden, goedkopere innovatieve duurzame bouwmethoden in plaats van oude BB-hokken, binnenkort stijgende rente…

  Nee, dat komt vast wel goed met die woning’markt’

  Er is na een aantal jaren (nog slechts de beginperiode van de deflatoire depressie) nog niets veranderd aan de oorsprong van de problematiek: te hoge schulden, te hoge prijzen, overregulering, staatssteun voor scheefleners. De rente wordt het grootste onteigeningsinstrument dat ooit is toegepast. Nog even geduld…

 192. Stoelgang says:

  Nico de Geit: Als je een hypotheek krijgt ‘ben je die waard’. Hoe hoger de hypotheek hoe meer je waard bent.

  Blijkbaar wordt het krijgen van een hypotheek gezien als een soort gratis geld en garantie op voorspoed en levensgeluk.

  Een hypotheek is een bekroning op je opleiding, werk en leven. Als je een hypotheek krijgt ‘heb je iets bereikt’.

  Enkele BB-ers die ik recentelijk sprak waren trots te kunnen melden dat dochterlief een hypotheek van meer dan 600k op haar woning heeft genomen. In kringen van BB-ers wordt leencapaciteit kennelijk als succes gezien. Ik heb altijd geleerd dat netto waarde succes uitdrukt, maar ik zal het wel niet begrijpen 😉

 193. Stoelgang says:

  Adamus:
  Waarom meer schulden nodig zijn:

  marketupdate.nl/ni…n-economische-groei/

  ‘Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als het veroorzaakt heeft’ (A. Einstein)

 194. Flipper says:

  Stoelgang: De rente wordt het grootste onteigeningsinstrument dat ooit is toegepast. Nog even geduld…

  Het lastigst voor de mensen met (echte) grote schulden.
  Daar valt echter niets te onteigenen, want zij hebben immers niets! Zij zullen wel voor de rest van hun leven geruïneerd worden.

 195. Stoelgang says:

  Frans:
  Nog anders gezegd: de kunstmatig lage rente is ordinaire roof van de bevolking en de pensioenfondsen.

  Juist. En wanneer dat uitknijpproces niet meer oplevert kan de rente dus… omhoog. Daar zijn we dus nu ongeveer aangeland 😉

 196. Flipper says:

  Flipper: Dat is inderdaad weer eens schrikken ja. Iedereen moet langs de kassa, vroeg of laat…

  Niet erg, als je maar aan de goede kant van het loket zit! 🙂

 197. aa says:

  Stoelgang,

  De rente gaat echt niet stijgen. Geloof mij. Landen kunnen het simpelweg niet aan. Laat staan de particulieren.

 198. Stoelgang says:

  Frans: +1

  Geschiedenis herhaalt zich. Klinkt simpel, maar klopt wel. Nog even geduld…

 199. Cartoonist says:

  aa: De rente gaat echt niet stijgen. Geloof mij. Landen kunnen het simpelweg niet aan. Laat staan de particulieren.

  Daar weet de financiele maffia wel een mooi verhaal omheen te spinnen.

  Zoiets van: staten zijn solvabel , kunnen niet failliet en voldoen altijd aan hun verplichting. Daarom kan de rente op staatsleningen nagenoeg zero blijven.

  Particulieren en de kleine bedrijven zijn financieel vaak minder solvabel, gaan als ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen failliet en zijn daarom een financieel risico. Daarom moet de rente voor kleine bedrijven en particulieren omhoog.

 200. Dawg says:

  Stoelgang: Enkele BB-ers die ik recentelijk sprak waren trots te kunnen melden dat dochterlief een hypotheek van meer dan 600k op haar woning heeft genomen. In kringen van BB-ers wordt leencapaciteit kennelijk als succes gezien.

  In kringen van BB-ers? In kringen van ‘dochters van’ klaarblijkelijk ook.

 201. Mr Buitenzuur says:

  Is mijn auto van bijna 20 jaar oud nu ook 5 A 10% in waarde gestegen?

  Al stijgt een huis 15% in waarde dan is er nog de inflatie en een tekort aan contant om door te gaan met je zelfverzonnen rijkdom.

  Ikzelf nog nooit een mens met schuld EN verstand tegengekomen.
  (hiermee bedoel ik de mensen die een handtekening zetten op een papier dat ze niet begrijpen)

  Stikt ook hier van de MonnyHobits.

  CQ Mr Buitenzuur is al wat ouder sparen is niet meer de hoofdzaak.

 202. Dawg says:

  Cartoonist: Zoiets van: staten zijn solvabel , kunnen niet failliet en voldoen altijd aan hun verplichting

  That’s right.

  http://www.youtube.com/watch?v=q6vi528gseA

 203. Adamus says:

  Dawg: In kringen van BB-ers? In kringen van ‘dochters van’ klaarblijkelijk ook.

  Ook dat ‘succes’ straalt in de peergroup…..neem aan dat de dochter het hoofdinkomen levert.

 204. Adamus says:

  Flipper: Het lastigst voor de mensen met (echte) grote schulden.
  Daar valt echter niets te onteigenen, want zij hebben immers niets! Zij zullen wel voor de rest van hun leven geruïneerd worden.

  Ze kunnen nog lijfeigene worden. Van wie?

 205. Kees says:

  Zullen we ons beperken tot de huizenmarkt? Dan kunnen de aluminium hoedjes niet op.

 206. Adamus says:

  Kees:
  Zullen we ons beperken tot de huizenmarkt? Dan kunnen de aluminium hoedjes niet op.

  Forum kan sluiten na het goede nieuws van deze week. We lost en we hebben geen invloed op de beprijzing.

 207. Cartoonist says:

  Dawg: That’s right.

  En dat zegt Greenspan de ex-baas v/d private ‘usa central bank’ (FED) : We can always print money. So who owns the USA?… the FED.

  Wie is de baas van de EU ? ….. de ECB
  Wie is de baas bij de ECB ? …… de private banken.

  We are all fucked by the banksters.
  We worden allemaal gen.aa.id door de centrale bankiers.

 208. Dawg says:

  Cartoonist: Wie is de baas bij de ECB ? …… de private banken.

  Weet je dat zeker?

 209. Cartoonist says:

  Dawg: Weet je dat zeker?

  Wie anders ?

 210. Frans says:

  DNB = Rothschid. (naar verluid)

  Flipper: Frans, als je een beetje aanhang krijgt (bijv. van Maria) dan hoef je nog niet meteen helemaal over de top te gaan.

  I admit: I was stretching it too far. 🙂

 211. Steven says:

  Dawg,

  Cartoonist: Wie anders ?

  De FED die het geld “maakt” in Amerika bestaat in ieder geval wel gewoon uit de private banken. Slaat uiteraard nergens op. Ze kunnen dan net zo goed een andere vakbond dat recht geven (of zo).

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve

 212. Frans says:

  Dawg: Weet je dat zeker?

  Heb je dan nog enige twijfel dat de ECB er niet voor is om het bankster scum ten dienst te staan?
  De B van de ECB staat overigens voor Bank! 🙂

 213. Dawg says:

  Dawg: Weet je dat zeker?

  Alle centrale banken die samen het eurosysteem vormen zijn publiek eigendom.

 214. Frans says:

  Dawg: Alle centrale banken die samen het eurosysteem vormen zijn publiek eigendom.

  En hoe komt het dan dat de Nederlandse staat geen vrij inzicht heeft in alle informatie van de DNB?
  Heb je wel eens je verdiept in de geschiedenis van de DNB?

 215. Frans says:

  Als Martin Armstrong praat dan…. luister je!
  http://armstrongeconomics.com/2014/05/17/interview-by-jim-puplava/

 216. Frans says:

  Dawg: Alle centrale banken die samen het eurosysteem vormen zijn publiek eigendom.

  Net zoveel publiek eigendom als Nederland democratisch is…

 217. Frans says:

  Tjonge, ik ben vandaag weer erg onuistaanbaar…
  Net zoals gisteren haha! 🙂

 218. Cartoonist says:

  In NL is De Nederlandse Bank de centrale bank en is officieel de nederlandse staat eigenaar, d.w.z. enige aandeelhouder. Dus de staat mag het pand aan het Frederikplein onderhouden en alle andere kosten zijn voor de staat. Maar het beleid wordt door de RvC gedaan. 10 leden, eentje aangesteld door de staat, eentje die zich nu koning noemt en voor de rest allemaal oude elite of lieden uit de top van de (financiele) multinationals. Om iets gedaan te krijgen heb je minimaal 3 stemmen nodig, dus de staat met zijn ene stem staat machteloos.

  Het gaat er natuurlijk om wie het beleid bepaalt en dus wie de insider informatie krijgt en daar privaat gewin mee kan maken.

  Bij de ECB is het natuurlijk niet beter gesteld dan bij de oude DNB of een van de andere centrale banken.

 219. Steven says:

  http://www.destaatsschuldmeter.nl/

  (dat maakt de creators van het geld uiteraard niets uit want die tikken het gewoon in op een computer)

 220. Adamus says:

  Frans: Heb je dan nog enige twijfel dat de ECB er niet voor is om het bankster scum ten dienst te staan?
  De B van de ECB staat overigens voor Bank!

  We gaan het na de verkiezingen zien.

 221. Adamus says:

  . “And obviously we are working on a broader range of instruments than might even strike the most fertile imagination of journalists, for example, or an analyst.”

 222. Adamus says:

  Frans: En hoe komt het dan dat de Nederlandse staat geen vrij inzicht heeft in alle informatie van de DNB?
  Heb je wel eens je verdiept in de geschiedenis van de DNB?

  o.a. Door Willem opgericht en in 1947 (?) door nazaten 2 miljard aan oude guldens uitgetrokken. Staat nergens dat ze geen mede-eigenaar meer zijn. De commissarissen worden geleverd door TBTF. Allemaal conspiracy hoor 😉

 223. Adamus says:

  Frans: En hoe komt het dan dat de Nederlandse staat geen vrij inzicht heeft in alle informatie van de DNB?
  Heb je wel eens je verdiept in de geschiedenis van de DNB?

  Is dat zo?

 224. Dawg says:

  Cartoonist:
  In NL is De Nederlandse Bank de centrale bank en is officieel de nederlandse staat eigenaar, d.w.z. enige aandeelhouder. Dus de staat mag het pand aan het Frederikplein onderhouden en alle andere kosten zijn voor de staat. Maar het beleid wordt door de RvC gedaan. 10 leden, eentje aangesteld door de staat, eentje die zich nu koning noemt en voor de rest allemaal oude elite of lieden uit de top van de (financiele) multinationals. Om iets gedaan te krijgen heb je minimaal 3 stemmen nodig, dus de staat met zijn ene stem staat machteloos.

  Het gaat er natuurlijk om wie het beleid bepaalt en dus wie de insider informatie krijgt en daar privaat gewin mee kan maken.

  Bij de ECB is het natuurlijk niet beter gesteld dan bij de oude DNB of een van de andere centrale banken.

  Ik ben bekend met dat verhaal, maar daarmee is de DNB nog geen eigendom van de banken.

 225. Cartoonist says:

  Adamus: Allemaal conspiracy hoor

  Ga jij eens gauw een alu-hoedje opzetten. 😉

 226. Dawg says:

  Adamus:
  . “And obviously we are working on a broader range of instruments than might even strike the most fertile imagination of journalists, for example, or an analyst.”

  En dat terwijl we net uit de crisis zijn.

 227. Frans says:

  Adamus: Is dat zo?

  Ja, onlangs nog in de MSM geweest. 100% waar. (in dit geval)

 228. Frans says:

  “Als centrale bank is DNB volstrekt onafhankelijk van de overheid. Voor het toezicht op de financiële sector ligt dat anders. ”

  http://info.dnb.nl/vragen/is_dnb_van_de_overheid

  Informatie van de DNB zelf…….

 229. Frans says:

  Dawg kom er maar in zou ik zo zeggen….

 230. Frans says:

  “”Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld als: u moet de onderneming maar overdragen aan een andere onderneming die wordt aangewezen door DNB en als u dat niet doet, krijgt u een streepje achter uw naam. Zo’n streepje betekent dat je nergens meer een functie in de financiële wereld kunt bekleden, want DNB is vrijwel almachtig in de financiële wereld, althans in Nederland. Daar wordt nogal gebruik van gemaakt.

  In principe is het zo dat iemand die de almacht heeft, daar vrij snel misbruik van maakt. Dat beeld wordt versterkt sinds medio 2012, toen DNB onaantastbaar werd gesteld voor aansprakelijkheid. Door die wetswijziging is het vrijwel onmogelijk om DNB aansprakelijk te stellen voor schade die door besluiten of aanwijzingen van DNB tot stand zijn gekomen”

  Fucking banksters. Tijd om de guillotines uit het vet te halen!

 231. Steven says:

  Frans: Fucking banksters. Tijd om de guillotines uit het vet te halen!

  Je kan ook gewoon een beetje voor jezelf denken. Ik zie de euro niet meer als de plastic muntjes op een festival. Ze zijn niets waard, maar je kan er wel biertjes mee bestellen. Zolang men zo dom is om in fiat geld te geloven kunnen wij echt geld sparen voor vrij goedkope tarieven. Schulden in plastic muntjes (euro’s) lijkt me niet slim, want ze kunnen het terugvorderen of idiote rentes vragen.

 232. Frans says:

  “De Nederlandsche Bank (DNB) is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel bestuurlijk geheel onafhankelijk geworden van de Staat. De Staat is nog wel enige aandeelhouder. Deze wijziging was noodzakelijk opdat DNB toe kon treden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken. Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank, waardoor Nederland niet zelf meer de gelduitgifte kan regelen.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nederlandsche_Bank

 233. Frans says:

  “De bijeenkomsten en notulen van DNB aandeelhoudersvergaderingen zijn verder strikt geheim.”
  Uit hetzelfde artikel.

 234. Cartoonist says:

  Frans,

  Theoretisch zou de staat, als enig aandeelhouder, de volledige RvC kunnen ontslaan en een nieuwe burger RvC installeren. (theoretisch)

  Maar de geschiedenis leert ons dat een politicus die dit soort , ‘radicale’ ideeen nastreeft, of een kogel door het hoofd krijgt of andersinds dat het zeer slecht met hem afloopt.

 235. Steven says:

  Frans: Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank, waardoor Nederland niet zelf meer de gelduitgifte kan regelen.”

  Nogmaals: de euro is slechts een ruilsysteem: ga er niet in beleggen want then you are f.cked. (of je moet precies weten wat ze daar allemaal klooien)

 236. Steven says:

  maar dat het systeem niet klopt geef ik je gelijk in; meestal gaat het geld naar de mensen die het al lang hebben. (altijd al zo geweest helaas)

 237. Steven says:

  https://www.youtube.com/watch?v=Y1st6O1tqII

  en nu weer genoeg gepost.. 🙂

 238. mafketell says:

  ‘ We zijn tot het inzicht gekomen dat die overmatige kredietverlening toch niet zo verstandig was.’ Hmmmmm, met beleid een bubbel geblazen …… foei toch 🙂

  AFM pleit voor securitisatie in een bad bank, ( de nood moet wel heel erg hoog zijn ) …….. helder, redeloos, radeloos, reddeloos

  http://www.nvm.nl/Actual/mei_2014/Woningmarkt_is_bezig_met_achterstallig_onderhoud.aspx

 239. Nico de Geit says:

  Steven: de euro is slechts een ruilsysteem: ga er niet in beleggen want then you are f.cked.

  Maar als je een gunstig koopmoment afwacht voor aandelen, edelmetaal, onroerend goed of wat dan ook, zul je toch euro’s moeten hebben om af te rekenen.

  Ik verwacht dat je morgen meer aandelen en OG koopt voor je euro’s. Daarom heb ik flink wat euro’s.

 240. mafketell says:

  Proest die ECB toch …… Ik vroeg me ineens pasdoes af WAAROM het streven van de CB naar 2% inflatie ? ‘ De 2% dient als buffer ten opzichte van een situatie van deflatie.’

  We hebben recht op deflatie ….. na precies 100 jaar FED ( inflatie 2% ) mien huuske van 1700 echte zilveren guldens naar 170.000 neppertjes , goed gedaan jochies 😉

  Wat zijn we erin getrapt met zijn allen ……..

 241. mafketell says:

  Alle posten verdwijnen weer, weg motivatie 🙂 no use, was net zo lekker op dreef, mooi weer weer …… dat dan weer wel 🙂

 242. lorenzo says:

  Stoelgang: Enkele BB-ers die ik recentelijk sprak waren trots te kunnen melden dat dochterlief een hypotheek van meer dan 600k op haar woning heeft genomen. In kringen van BB-ers wordt leencapaciteit kennelijk als succes gezien. Ik heb altijd geleerd dat netto waarde succes uitdrukt, maar ik zal het wel niet begrijpen

  Een kleine toekomende uitleg : dat heeft belastingtechnische redenen ,het systeem zoals we dat kennen in Ollanda met behoud van vrije liquiditeit (en).
  Voor de loonslaven niet interessant , zijn mogen slechts hopen .

 243. lorenzo says:

  Kijk , deze meneer was vroeger al geobsedeerd door een eigen hut. Heeft in concreto er laatst nog 3 bijgekocht : appartementen . Hij heeft namelijk een BV ( net als die mevr. van Kassa..) , en veel liquide middelen .

  Kijk maar voor het bewijs ( met veel belastingbetalers in de zaal) : https://www.youtube.com/watch?v=vdoZkm0Ny8k

 244. rubje says:

  Keesje,

  Daar gaan de negatieve aannames weer….

  Wie weet hebben ze wel meer tijd voor de kinderen dan een gezin met 1 verdiener…. Als de kinderen oud genoeg zijn en naar de basisschool gaan of zelfs naar VMBO dan kan mams die uren toch gewoon gaan werken als ze het leuk vind? Waarom zou dat ten koste gaan van de kinderen?

 245. rubje says:

  Een lichtpuntje voor de dalende huizenprijzen:
  Ik hoor steeds meer geluiden om mij heen dat aantal kopers in de stress beginnen te raken omdat ze straks geen HRA meer krijgen voor de niet verkoopbare woning waar ze zelf niet meer in wonen. Hoor van steeds meer dat ze dan toch de restschuld maar voor lief moeten nemen. Zal me dus niks verbazen als de komende maanden de verkopen nog verder oplopen, en de prijzen dalen omdat de dubbele lasten zonder HRA niet meer op te brengen zijn.

 246. Juan belmonte says:

  lorenzo: Een kleine toekomende uitleg : dat heeft belastingtechnische redenen ,het systeem zoals we dat kennen in Ollanda met behoud van vrije liquiditeit (en).
  Voor de loonslaven niet interessant , zijn mogen slechts hopen .

  Waarmee Holland zich hogehuizenprijskapotmint.

  Heel langzaam komen zelfs de oekoenomen erachter dat toegevoegde waarde zit in producten en diensten, en niet alleen in Holland als “financial center.”

  Wie spaart wordt belast met meer belasting dan rente.
  Wie leent krijgt van alle kanten leensubsidie startersleningen leencoaches.
  De polder heeft zich letterlijk lek geleend, de elite geeft het goede voorbeeld, zoals Lorenzo ook aangeeft. Greed is what we Need.

 247. Juan belmonte says:

  mafketell:
  ‘ We zijn tot het inzicht gekomen dat die overmatige kredietverlening toch niet zo verstandig was.’ Hmmmmm, met beleid een bubbel geblazen …… foei toch

  AFM pleit voor securitisatie in een bad bank, ( de nood moet wel heel erg hoog zijn ) ……..helder,redeloos, radeloos, reddeloos

  nvm.nl/Actual/mei_…allig_onderhoud.aspx

  Uit het hollandsche
  Hogehuizenprijsminnende boekje

  Wel benoemen dat er achterstallig onderhoud is
  Niet destijds de structuurwijzigingen in de woningmarkt aangeven
  en daar nu onvolledig in zijn

  Huis leasen in 2011 slimme Z !

  De waak-kikker AFM 🙂

 248. Adamus says:

  rubje:
  Een lichtpuntje voor de dalende huizenprijzen:
  Ik hoor steeds meer geluiden om mij heen dat aantal kopers in de stress beginnen te raken omdat ze straks geen HRA meer krijgen voor de niet verkoopbare woning waar ze zelf niet meer in wonen. Hoor van steeds meer dat ze dan toch de restschuld maar voor lief moeten nemen. Zal me dus niks verbazen als de komende maanden de verkopen nog verder oplopen, en de prijzen dalen omdat de dubbele lasten zonder HRA niet meer op te brengen zijn.

  Gaat bank akkoord?

 249. Juan belmonte says:

  mafketell:
  Gaat het zien, gaat het zienNacht van de oekoenomie

  elsevier.nl/Events…-Economie/?cmpid=ILC|logol|elsevier|NVDE

  Uw 401k en 10% van uw vermogen worden geslachtofferd, de BCG aanpak ….. u gaat 30% verlies lijden …… gokje, dat dan weer wel ……

  Iedereen is vooral bezig met oekoenomie.

  Productinnovatie procesinnovatie gewoon dingen maken is natuurlijk tweederangs .
  Dat is voor uitvoerenden 🙂

 250. Adamus says:

  Nico de Geit: Maar als je een gunstig koopmoment afwacht voor aandelen, edelmetaal, onroerend goed of wat dan ook, zul je toch euro’s moeten hebben om af te rekenen.

  Ik verwacht dat je morgen meer aandelen en OG koopt voor je euro’s. Daarom heb ik flink wat euro’s.

  Euro’s hebben geen waarde op langere termijn. Na de verkiezingen koopkracht ervan gehalvereerd overnacht?

 251. Adamus says:

  Frans:
  “De bijeenkomsten en notulen van DNB aandeelhoudersvergaderingen zijn verder strikt geheim.”
  Uit hetzelfde artikel.

  En de ECB is nu de isuer van bonnetjes met beperkte houdbaarheid 😉 Euro severed from nation state (&gold). Zelfs Rutte snapt er geen hout van. Die verpleegster van Nieuwsuur had hem bij de taas: please, prik niet op mijn zwakke plek.

 252. Adamus says:

  Frans:
  DNB = superbankhoeren.
  nos.nl/artikel/639…t-slappe-knieen.html

  Is slechts een ZBO, met toezichthoudende funktie en regelen van staatsschuldpapier.

 253. tommy says:

  Weet je waar ik benieuwd naar ben???
  Welke pessimist van jullie als eerste toe durft te geven dat de huizenprijzen inderdaad aan het stabilisseren zijn.
  Of zijn jullie net zo star als de vastgoed en financieringsorganen….

  Het doet me denken aan struisvogels die denken dat het boven de grond altijd hetzelfde blijft zolang ze hun kop maar onder het zand blijven steken!

 254. Keesje says:

  CPB zet zijn reputatie op het spel met flutonderzoek over de euro

  Oud-directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Coen Teulings deed zaterdag een belangrijke bekentenis in De Telegraaf. Het kwam erop neer dat de vaststelling van het bedrag dat de Nederlander verdient aan de euro maar een slag in de lucht was door het CPB.

  http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/blogs/2014/5/CPB-zet-zijn-reputatie-op-het-spel-met-flutonderzoek-over-de-euro-1524987W/

 255. Keesje says:

  Adamus: Gaat bank akkoord?

  Misschien dan maar beide huizen te koop zetten, wat moet je anders ( tenzij pap en mam bij willen springen in jouw financiele uitgediepte zwembad)

 256. Nico de Geit says:

  Adamus: Euro’s hebben geen waarde op langere termijn. Na de verkiezingen koopkracht ervan gehalvereerd overnacht?

  Koopkracht gehalveerd? Voor wat, huizen en bedrijfs-OG? Aandelen? Ik zie dat niet gebeuren. Voorlopig ga ik er vanuit dat je morgen meer OG of aandelen koopt met je euro’s. Of de kredietverstrekking moet weer op gang komen, dan is alles anders.

 257. mafketell says:

  Holland nieuwe stijl ……

  Hongerrrrrrr

  “Het is schrikbarend dat er in een welvarend land als Nederland zoveel voedselbankklanten zijn die niet de mogelijkheid hebben om voldoende of gezond te eten.”

  ‘De inhoud van de voedselpakketten is in veel gevallen onvoldoende gezond en gevarieerd, concludeert onderzoeker Judith Neter. Ze ontdekte dat vooral vrouwen tekort komen. Ze geven het eten liever aan hun kinderen of hun man, zegt Neter.’ UVA

  Bier accijnsverhoging ….. 2000 banen lost

  ‘Sinds begin dit jaar is de accijns op bier met 5,75 procent verhoogd en volgens de brouwers kopen consumenten hun bier daardoor vaker in Duitsland of België.’ NOS Eten voedselbank vaak onvoldoende

 258. ps says:

  mafketell,

  Nou dan sluiten we toch een handelsakkoord met de VS, dan kunnen we op grootschalige wijze goedkope chloorkippen en andere rotzooi importeren.
  Wanneer AH, de tussenhandel e.d. er genoeg aan hebben verdiend, kunnen ze de rest toch doorschuiven naar de voedselbanken? Dat is voor die mensen toch mooi genoeg? 🙁

 259. mafketell says:

  Ging een beetje fout, maar ja het staat er wel 🙂

  Ondertussen in de NL

  ‘ Dario Perkins, from Lombard Street Research, said the Netherlands hebben nu 70% kans op deflatie op de deflatiemonitor van het IMF

  As the slump drags on, ( heilige huisje ) ….. ( gek in het buitenland zien het altijd weer anderssss ) En wie is Bruno de Haas ? Hij zegt, Bruno de Haas, een oud central banker ? dat de euro will break us en heeft een catastrofaal effect op lands krediet structuur en blokt nu de recovery ……. Hoe kan dat nou ? Hij stond erbij ( als central banker ) en keek ernaar …… Hij schuift de schuld ( letterlijk en figuurlijk ) op de Euro ……

 260. mafketell says:

  Deflatie en credit growth contraction ….. linkie vergeten, sorry beetje chaotisch vandaag 🙂

  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10834870/Recovery-stalls-in-Europe-as-austerity-grinds-on.html

  Zit me ineens te bedenken, in GULDENS is de gemiddelde hypotheekschuld hier bij ons in de NL 481.000 bijna een HALF MILJOEN ……

 261. ML says:

  tussen de berichten van Frans is gisteren en vandaag gepost over de mogelijkheid van een stijgende rente.

  enig idee hoe ‘de banken’ tegen deze renteontwikkelingen aankijken? de zalmbank gaat bijvoorbeeld uit van een kleine stijging van de Euribor de komende 2 jaar, terwijl langlopende staatsleningen wat forser stijgen (van 1,7% naar 2,9%). dit icm een dollarstand tov de euro van 1,20.

  nu zitten banken er wel vaker naast, maar die eventuele rentestijging gaat toch interessant worden.

  btw: wie denkt dat de belastingvrijstelling van een € 100.000 ook na 2014 verlengd/permanent gaat worden?

 262. mafketell says:

  ECB zoekt naar onderpanden met ‘waarde’, om te kunnen QE-en …… De keizer zonder kleren 😉 ……….

 263. mafketell says:

  Nieuw bij Ikea de voedselbank http://data.boomerang.nl/s/smillenaar/image/voedselbank/s600/voedselbank.png

  Misschien zijn de Europese Voedselbanken een mooi onderpandje voor de ECB ?

 264. Cynicus economicus says:

  mafketell: Hongerrrrrrr

  “Het is schrikbarend dat er in een welvarend land als Nederland zoveel voedselbankklanten zijn die niet de mogelijkheid hebben om voldoende of gezond te eten.”

  Schrikbarend? Wat is dat toch steeds weer voor gedoe over die armoede. Gevoelens van mededogen of altruisme?
  Tja, dat krijg je als je Herbert Spencer’s boek ‘Social Darwinism’ niet hebt gelezen. Legt uit dat armen niet geholpen moeten worden, omdat “the poor should be allowed to die for the betterment of society”.

  Uiteraard door Mises’s leerling Rothbard geprezen als “the greatest single work of libertarian political philosophy ever written”.

 265. Flipper says:

  mafketell: NOS Eten voedselbank vaak onvoldoende

  Schandalig! Iemand zou erop toe moeten zien, dat geen plofkip en fastfood verstrekt wordt!
  Daarentegen wel meer superfood en uitsluitend A-merken.
  Al het andere gewoon weggooien. Ook niet geschikt als varkensvoer; anders komt het toch nog in de voedselketen. 🙂

 266. Nico de Geit says:

  Hele volksstammen eten zelf verbouwde groente en zelf gevangen vis. Lijkt me veel gezonder.

 267. Juan belmonte says:

  tommy:
  Weet je waar ik benieuwd naar ben???
  Welke pessimist van jullie als eerste toe durft te geven dat de huizenprijzen inderdaad aan het stabilisseren zijn.
  Of zijn jullie net zo star als de vastgoed en financieringsorganen….

  Het doet me denken aan struisvogels die denken dat het boven de grond altijd hetzelfde blijft zolang ze hun kop maar onder het zand blijven steken!

  Dat is nog eens een uitnodiging…..

  Wie wil zichzelf als pessimist bestempelen
  En ook nog eens beamen dat huizenprijzen stabiliseren ?

  Juan past, met grote dank.

 268. aa says:

  Juan belmonte,

  Ik ben liever de optimist die hoopt dat de prijzen snel verder naar een realistische waarde gaan. Omlaag dus!

 269. aa says:

  Vervalt nou de hra op een tweede huis wel of niet? Of moet hier nog iets besloten worden? Wat wordt uberhaupt de regeling?

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3529456/2013/10/18/Crisismaatregelen-tweede-huis-worden-verlengd.dhtml

 270. Juan belmonte says:

  Nog meer goed nieuws

  http://www.nvm.nl/Actual/mei_2014/IG_H_bodem_hypotheekmarkt_bereikt.aspx

  75% meer hypotheekaanvragen
  7% hoger hypotheekvolume dan vorig jaar.

  De AFM spreekt van achterstallig onderhoud in de wijze waarop de polder wonen in een eigen huis financiert.
  RENTE HISTORISCH LAAG
  (Kan kennelijk niet omhoog)
  NHG gaat verder omlaag
  IG&H ziet vooral LICHTPUNTEN.

  Huis kopen in 2014 slimme Z:-)

 271. Flipper says:

  Juan belmonte: Juan past, met grote dank.

  Ik heb er geen belang bij. Ben bezitter van zes huizen (uit erfenis en rendement uit verhuur) en woon zelf meestal in mijn camper op campings. Er staat altijd wel wat leeg, wat ik dan tijdelijk als persoonlijk postadres aanhoud. Verkoop wel eens een pand,maar de prijs is niet echt van levensbelang, want je koopt ook weer relatief goedkoop iets terug.
  Heb geen vaste relatie of kinderen, wel een paar lieve vriendinnen.
  Durf te stellen, dat de echte herkenbaar emotionelen gezocht moeten worden in de categorie mensen die één huis bezitten en daar tevens in moeten wonen of hen die een innige en onvervulde koopwens hebben. Stabiliseren van huizenprijzen is erg locatiegebonden. Goede huizen op goede locaties (275-375 K) zitten in de lift. De rest is stabiel of zakt verder in het moeras naar mijn waarneming. Niet voor iedereen belangrijk. Ligt er veelal aan, hoe men zijn leven in heeft gericht.

 272. Juan belmonte says:

  Flipper,

  Wie even wacht
  Koopt meer pracht

  Maar er is natuurlijk wel een appartement verkocht in Amsterdam boven de vraagprijs
  Reden voor het NOS journaal om dat eens flink te belichten.

  🙂

 273. Flipper says:

  Flipper: Ligt er veelal aan, hoe men zijn leven in heeft gericht.

  N.B.:

  Een leegstaand huis verkopen (ten eerste: brengt meer op)en een huis in verhuurde staat terugkopen (is ten tweede: goedkoper) biedt driedubbel resultaat, omdat je dan (ten derde: weer meteen een huurder hebt.

 274. racekever says:
 275. Heinz says:

  tommy:
  Weet je waar ik benieuwd naar ben???
  Welke pessimist van jullie als eerste toe durft te geven dat de huizenprijzen inderdaad aan het stabilisseren zijn.
  Of zijn jullie net zo star als de vastgoed en financieringsorganen….

  Het doet me denken aan struisvogels die denken dat het boven de grond altijd hetzelfde blijft zolang ze hun kop maar onder het zand blijven steken!

  Ik wordt pas echt pessimistisch als de prijzen weer gaan stijgen. Zijn we namelijk weer terug bij af en kan het pyramidespel weer verder gespeeld worden, met alle gevolgen van dien!

 276. Frans says:

  300: een mooi rond getal!

 277. Adamus says:

  mafketell:
  Deflatie en credit growth contraction ….. linkie vergeten, sorry beetje chaotisch vandaag

  telegraph.co.uk/fi…erity-grinds-on.html

  Zit me ineens te bedenken, in GULDENS is de gemiddelde hypotheekschuldhier bij ons in de NL481.000 bijna een HALF MILJOEN……

  Ambrose 🙁 een grenzeloze ouwehoer.

 278. Adamus says:

  Juan belmonte:
  Flipper,

  Wie even wacht
  Koopt meer pracht

  Maar er is natuurlijk wel een appartement verkocht in Amsterdam boven de vraagprijs
  Reden voor het NOS journaal om dat eens flink te belichten.

  In Mokum is alles anders. Of is het beneden de gordel?

 279. tufkaj says:

  racekever:
  Where the World’s Unsold Cars Go To Die

  zerohedge.com/news…s-unsold-cars-go-die

  Was die niet alweer flink gedebunked?

 280. Juan belmonte says:

  Adamus,

  De Sarphatistraat …….

 281. Frans says:

  Nico de Geit: Hele volksstammen eten zelf verbouwde groente en zelf gevangen vis. Lijkt me veel gezonder.

  Wordt wel lastig als je 3 hoog achter woont…

 282. Flipper says:

  Juan belmonte: De Sarphatistraat …….

  Wat is daar mis mee?

  De muiderpoort, Artis binnen handbereik, Plantage middenlaan dichtbij, Ramses Shaffy wilde in die omgeving sterven, etc.
  Puur Amsterdam.
  Emotie en nostalgie voor de juiste mensen, niet voor kniesoren.

 283. Juan belmonte says:

  Flipper,

  Trekt vreemde lui aan 🙂

 284. Steven says:

  mafketell: Zit me ineens te bedenken, in GULDENS is de gemiddelde hypotheekschuld hier bij ons in de NL 481.000 bijna een HALF MILJOEN ……

  Ja is niet OK. https://lh6.googleusercontent.com/-ryuSp-ej-9s/TYh8b8j2n8I/AAAAAAAABc4/5_OcZfQAbZ4/s200/beterstempel.jpg

  Kwam hier laatst een post voorbij dat iemand trots was dat zijn/haar dochter een huis heeft “gekocht” voor 6 ton. Ze staat dus 1,3 miljoen guldens in de min. (toekomstloosheid verzekerd)

 285. Steven says:

  vergeleken met aandelen zijn huizenprijzen verbazingwekkend voorspelbaar als je naar grafieken kijkt:

  http://www.ftm.nl/upload/content/images/huizenprijzen19852011.png

  Maar goed. misschien denk ik te exact en moet ik naar boven de lichtpunten bekijken. 😉

 286. Latida says:

  “De winstmarge op hypotheken steeg volgens de bank “als gevolg van het geleidelijk herprijzen van de hypotheekportefeuille.” Dit wil zeggen de winstmarge op nieuw verstrekte hypotheken hoger ligt bij ABN Amro, vergeleken met eerder verstrekte hypotheken.”

  http://www.z24.nl/ondernemen/abn-amro-profiteert-van-meer-winst-op-hypotheken-462712

  en

  “Een aantal factoren zorgt ervoor dat mensen het nu een goede tijd vinden om een woning te kopen,” zegt econoom Pieter van Dalen van de Rabobank. “De belangrijkste daarvan zijn de sterk toegenomen betaalbaarheid van woningen”

  http://nos.nl/artikel/647131-rabo-huizenprijs-gaat-weer-stijgen.html

  Met andere woorden, woningen zijn ‘betaalbaarder’, maar tegelijkertijd neemt de winst van de bank op hypotheken toe.

  Dus van het mindere geld wat de kopers van nu betalen, is een groter gedeelte winst voor de bank.

  Wat zegt dat over de werkelijke onderliggende waarde van de huizen?

  “Het kan heel goed zijn dat de komende decennia de huizenprijzen juist langzaam zullen blijven dalen. Dat gebeurde ook in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ook toen vroegen economen zich af hoe dat kon. De conclusie was: natuurlijk gaan huizenprijzen naar beneden, net als veel andere gefabriceerde goederen eigenlijk.

  Er is zoiets als technologische vooruitgang. Werden in 1900 huizen nog helemaal met de hand gemaakt, in 1950 zijn er allerlei gereedschappen en prefab materialen bijgekomen. Dat maakt het bouwen van een huis goedkoper. Over twintig jaar worden huizen misschien wel helemaal automatisch gebouwd met veel goedkopere materialen. Huizen verslijten ook en raken uit de mode.

  Mensen willen over twintig jaar een moderner huis dan nu, zo denkt Shiller.
  Hij zegt nooit dat mensen geen huis zouden moeten kopen. Ze moeten alleen hun verwachtingen bijstellen.”

  http://www.welingelichtekringen.nl/economie/311831/waarom-je-koophuis-geen-goede-investering-is.html

  Robert Schiller, voormalig Nobel prijs winnaar:

  https://www.youtube.com/watch?v=xIndgdxJRZ8

 287. Latida says:

  Sorry verkeerde video van Robert Schiller, ik bedoelde deze:

  https://www.youtube.com/watch?v=BjtzfmzKg5E

 288. mafketell says:

  Adamus: Ambrose 🙁 een grenzeloze ouwehoer.

  Voor mij was ie 2007 ‘het’ lichtpuntje 🙂 met dit artikel http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/2811081/BIS-warns-of-Great-Depression-dangers-from-credit-spree.html Bush was toen nog bezig met zijn bezweringsritueel ( sub-prime crisis is contained ) toen hij dit artikel schreef …… voor mij toen een eye-opener en een beginnetje van de grote zoektocht 🙂 uiteraard naar aanleiding van ‘het boek der boeken’ geschreven in 2005 en ruimschoots voordat Lehman viel …..wat daarna voor hem ook geen grote shock meer was ………

 289. mafketell says:

  Ja als je huis ineens pardoes door de WOZ gebombardeerd is tot een sloopwoning ( zomaar pardoes 1/3 waarde weg ) , ga je toch geen buitenwerk meer onderhouden ? Als je dak maar niet lekt 🙂

  Huiseigenaren laten onderhoud verslonzen ….

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3658137/2014/05/20/Huiseigenaren-laten-onderhoud-verslonzen.dhtml

 290. mafketell says:

  Adamus er is een post weg reactie op Ambrose 🙂

 291. mafketell says:

  Cynicus economicus,

  A = A 🙂

 292. mafketell says:

  Income Inequality and Poverty Dashboard USA

  poverty level, foodstamps and party controll ……..
  Infografics

  http://www.bloomberg.com/infographics/2014-05-12/income-inequality-map.html

 293. Philippulus says:

  Philippulus:
  Onderhoud aan huizen verslonst.

  rtlnieuws.nl/nieuw…aan-huizen-verslonst

  Ai, skjuuz me Mafketell.

 294. Latida says:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22643544/__Vaste_baan_steeds_zeldzamer__.html

  “Onderzoekers van TNO voorspellen dat in 2020 zeker een op de drie werkenden als zzp’er, uitzendkracht of gedetacheerde met een tijdelijk contract werkt.

  Foto: ANP XTRA
  Volgens Jurriën Koops van uitzendkoepel ABU is dat een voorzichtige schatting. „Het percentage kan oplopen tot 35 procent.”

 295. Cynicus economicus says:

  mafketell: A = A 🙂

  En na de armen kunnen we dan in dezelfde geest eens werk maken van de bejaarden.
  De aanwijzingen daarvoor komen van een andere burcht waarop de Mises-Rand vlag wappert, the American Enterprise Institute:

  “Millions of people suffer from the delusion that they have a right to grow old and stop working, even if they are healthy. The source of this delusion can be traced to a nineteenth century chanceller of Prussia, Otto von Bismarck, who introduced a state pension. This disastrous precedent affected even the US.

  In 1935 Franklin D. Roosevelt, the American Lenin, forced into law the Social Security Act, which offered parasitic idleness to everyone over 65. The only mitigating element in this Nazi retirement law was that both male and female life expectancy were below the retirement age of 65.
  Offering retirement when most people would be dead may be pragmatic, but is a big step to communism.
  Former Wyoming senator Alan Simpson put it accurately and eloquently: Social security is a milk cow with 310 million tits.
  Public pensions are a vicious cycle. As people grow older, they automatically receive pensions. As a result they can continue to age to no productive purpose. The problem is pensions encourage people to live longer.”

  Zeg nou zelf, waar zou het met de wereld naar toe gaan als Mises en Rand ons de gevolgen van een onvoldoende onderscheid tussen inferieure en superieure mensen niet zo duidelijk hadden aangegeven?

 296. lorenzo says:

  Latida: telegraaf.nl/binne…eds_zeldzamer__.html

  “Onderzoekers van TNO voorspellen dat in 2020 zeker een op de drie werkenden als zzp’er, uitzendkracht of gedetacheerde met een tijdelijk contract werkt.

  Foto: ANP XTRA
  Volgens Jurriën Koops van uitzendkoepel ABU is dat een voorzichtige schatting. „Het percentage kan oplopen tot 35 procent.”

  Een eigen mening zal welkom zijn , blog/ theater in zijn algemeenheid behoort geen virtueel knip – en plakboek te zijn…….

 297. lorenzo says:

  Philippulus: Onderhoud aan huizen verslonst.

  rtlnieuws.nl/nieuw…aan-huizen-verslonst

  Huizen en auto’s , geen onderhoud meer , al jaren . De vakantie is in Ollanda net zo een pre alsmede onweerstaanbaar als een antilope voor een jachtluipaard .

 298. lorenzo says:

  Latida: Met andere woorden, woningen zijn ‘betaalbaarder’, maar tegelijkertijd neemt de winst van de bank op hypotheken toe.

  Jaren werd hier geageerd tegen mijn woorden ‘dat de hyporente historisch ( ..) hoog is ‘….

 299. lorenzo says:

  Latida: telegraaf.nl/binne…eds_zeldzamer__.html

  “Onderzoekers van TNO voorspellen dat in 2020 zeker een op de drie werkenden als zzp’er, uitzendkracht of gedetacheerde met een tijdelijk contract werkt.

  In concreto , heeft de werkgever (ondernemer) dan ook een ‘vast contract ‘ ?

 300. Latida says:

  lorenzo: Een eigen mening zal welkom zijn , blog/ theater in zijn algemeenheidbehoortgeen virtueel knip – en plakboek te zijn…….

  En wat alss het dat wel is, wat maakt het dan uit? Mijn mening doet er niet zo veel toe, laat de feiten maar voor zichzelf spreken.

  Er komen steeds minder mensen bij die in aanmerking voor een hypotheek, komen, en tegelijkertijd dumpen de corporaties meer woningen op de markt, die voornamelijk worden bevolkt door met subsidies over de streep getrokken starters.

  Verder zijn er de vele, vele, belastingvriendelijke regels die tot doel hebben om het kopen van huizen fiscaal te belonen, maar de allerbelangrijkste, de HRA, die staat bovenaan de lijst om op last van Brussel en OESO geschrapt te worden. Bovendien hebben de meeste regelingen sowieso een tijdelijk karakter, inclusief de exorbitante huurverhogingen.

  Iemand trouwens nog iets gehoord over het resultaat van de Vestia veiling van 6595 woningen die geveild zouden zijn? Ik ook niet. En het moet er niet minder dan 30,000 afstoten, bijna 30% van de jaarproductie van koophuizen.

  http://www.ftm.nl/column/megaveiling-vestia-woningen-cruciale-testcase-voor-nederlandse-woningmarkt/

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2014/05/16/Particuliere-belegger-ziet-weinig-in-Vestia-woningen

  http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2014/03/20/Vestia-moet-woningen-afstoten

  Bodem bereikt welnee het dieptepunt in de berichtgeving misschien, dat dan weer wel.

 301. Latida says:

  “A big owner of low-income housing in the Netherlands that lost billions of euros betting on risky financial derivatives is selling one of the largest-ever portfolios of apartments in the country.

  The government hopes the deal will kick off the sale of tens of thousands of units by Dutch housing associations, which were set up in the 19th century to provide subsidized accommodations to the poor but now control too much of the housing market, officials say.”

  http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303851804579559752021958162

 302. Latida says:

  “Volgens het FD verwacht Vestia zelf biedingen van rond de 60% van de WOZ waarde. Echter in het bovengestelde daglicht zou dit dus betekenen dat er per woning een bieding zou worden gedaan van ca. € 90.000. Met een gemiddelde huuropbrengst van € 692 per maand komt deze prijs dan neer op een bruto aanvangsrendement van 9%. Een rendement dat normaal gesproken betaald wordt bij objecten met een hoog risicoprofiel. Maar wat is bij deze portefeuille het risico voor de koper? Ik zou zeggen zeer weinig tot nihil. Voor 692 euro een woning verhuren in het middelste deel van Nederland moet voor iedere woningbelegger haalbaar zijn.

  Het gaat hier weliswaar om een bruto rendement maar ook wanneer rekening wordt gehouden met eventuele aanzienlijke onderhoudsopgaven en de verhuurderheffing, komt hier nog een goed netto rendement uit. En het kenmerk van deze portefeuille is dat de woningen te liberaliseren zijn, wat betekent dat de verhuurderheffing als een woning wordt geliberaliseerd verdwijnt en de opbrengsten verhoogd worden. Als het werkelijk waarheid wordt dat het te liberaliseren deel van de portefeuille wordt verkocht voor een bedrag van ca. € 141 miljoen moeten we ons echt achter de oren gaan krabben of de tot stand gekomen verkoopprijs wel marktconform is.”

  http://www.vastgoedjournaal.nl/news/14581/57/Sluiting-biedingen-Vestia-portefeuille-Is-een-reele-opbrengst-te-verwachten/

 303. Latida says:

  “Investeerders denken de huizen voor een prikkie te kunnen binnenhalen, omdat Vestia ze moet verkopen vanwege de grote financiële problemen waarin het bedrijf verkeert. Door risicovolle beleggeingsproducten verloor Vestia twee miljard euro.

  Na de verkoop van woningen kan de corporatie wat schulden aflossen. ”

  http://denhaagfm.nl/2014/05/14/oliesjeiks-willen-huizen-vestia-overnemen/

  “Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst hoopt dat bedrijven meer willen beleggen in de Nederlandse woningmarkt.”

  http://www.deondernemer.nl/deondernemer/664456/Aasgieren-storten-zich-op-Vestia.html

 304. Latida says:

  “The Dutch government and European Union have said a greater percentage of housing needs to be moved into private hands.

  To do this, billions of euros of apartments need to be sold. With Dutch investors short of the necessary funds, the government hopes U.S. and European firms will step in.”

  http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303851804579559752021958162

  Dit indiceert volgens mij dat er geen opwaarstse maar een neerwaarste druk komt op de prijzen van woningen onder de 150,000. Die druk is er al, maar wordt door subsidies verdoezeld.

  Zelfs na alle subsidies en regelingen gaat na het meenemen van de inflatie de huizenprijzen nog steeds omlaag, wat veel zegt over de werkelijke prijsontwikkeling.

  Het wordt steeds moeilijker voor burgers om het eigen huis te verkopen, dat is een ding wat zeker is.

 305. lorenzo says:

  Latida: En wat alss het dat wel is, wat maakt het dan uit? Mijn mening doet er niet zo veel toe, laat de feiten maar voor zichzelf spreken.

  Als er niets meer aan de topic titel toegevoegd kan worden kan stilte ook een verademing zijn , kortom een teken dat het is besproken .

 306. Latida says:

  “Circa 50 procent van de banken verwacht dat de vraag naar hypotheken dit kwartaal verder toeneemt”

  http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/05/u_wil_weer_een_hypotheek.html

  En 50% van de banken verwachten dat dus niet?

  Over welke 50% Hebben we het dan, als de partij met het meeste vastgoed (de Rabobank) denkt van wel?

  En is het niet zo dat de Rabobank de grootste belanghebbende is en de grootste risico’s loopt bij verder dalende huizenprijzen?

  Wat een gunstig toeval dan zeg!

 307. Latida says:

  lorenzo: Als er niets meer aan de topic titel toegevoegd kan worden kan stilte ook een verademing zijn , kortom een teken dat het is besproken .

  Er valt genoeg toe te voegen, zoals de ontwikkelingen in de berichtgeving. Die is niet altijd even objectief te noemen. Deze site is wat mij betreft een bron voor de andere kant van het verhaal. En als je zelf niets te melden hebt, staat het je vrij om niets te zeggen 😀

 308. Latida says:

  “The prospect of further consolidation among Dutch pension funds could lead to job cuts among actuaries, investment consultants and administrators. But it could also prefigure a tougher stance on fees and costs, with big funds able to gang up on asset managers and pressure them for the best deal.”

  “Consolidation is almost certain to lead to job cuts in other areas, as investment consultants and actuaries will have fewer clients. Theo Kocken, chief executive of Dutch consultancy Cardano, said he “would not be surprised” if a quarter of jobs in the industry disappeared over the next decade.”

  http://www.efinancialnews.com/story/2014-05-09/dutch-pension-funds-grapple-with-permanent-revolution

 309. Latida says:

  IMF warns Dutch pension funds against mortgage investments

  “Dutch pension funds should refrain from making additional investments in mortgages with the view to giving banks more leeway in getting the housing market moving again, the International Monetary Fund (IMF) has warned.

  In an assessment of economic development and policy in the Netherlands, the IMF stressed that pension funds should manage their assets independently – and should not be incentivised to alter their asset allocation processes.

  It also called for an “unimpeded” adjustment of house prices, the transparent pricing of real estate sector risk and the avoidance of additional contingent liabilities by the government.”

  http://www.ipe.com/imf-warns-dutch-pension-funds-against-mortgage-investments/52213.fullarticle

 310. Latida says:

  “Dutch property manager Bouwinvest to add care housing to portfolio

  Bouwinvest, the €6bn property manager of the pension fund for the Dutch building sector, has said it wants to add facilities for combined care and housing to its portfolio as part of plans to grow to €7.7bn over the next two years.”

  http://www.ipe.com/dutch-property-manager-bouwinvest-to-add-care-housing-to-portfolio/10001796.fullarticle

  “A move by Dutch pension funds to enter the mortgage market as direct lenders could boost credit availability and reduce the relevance of the Nationale Hypotheek Instelling (NHI) scheme, Fitch Ratings says. Although the initial investment is limited in size, it suggests that pension funds are attracted by investing directly in mortgages that will offer returns of 4%-5%, rather than the lower yields NHI bonds would offer due to their double guarantee. We regard initiatives to unlock additional funding sources as positive for the Dutch mortgage market.”

  http://www.reuters.com/article/2014/03/27/fitch-dutch-pension-funds-boost-mortgage-idUSFit69487020140327

  Dus het IMF zegt: Niet doen. En wees eens transparant over de onderliggende waarde van onroerend goed, zet dat nu eens tegen de werkelijke waarde op de balans.

  En wat doen Bouwfonds en andere pensioenfondsen dan? Die doen het lekker toch. Dit gaat dus niet meer over de prijzen zelf, dit gaat over het overeind houden van de Rabobank, en daar mag alles en iedereen in Nederland voor meebetalen, zelfs rechtstreeks uit de pensioenfondsen wordt er geld ingepompt terwijl het IMF duidelijk stelt dat risico’s niet juist worden ingeschat en dit de overheid verder blootstelt aan onnodig risico.

  Maar laten we vooral stil zijn..

 311. ps says:

  Dawg:
  lichtpuntjes:

  marketupdate.nl/ni…en-spanje-en-italie/

  woningmarktcijfers…theek-lopen-fors-op/

  Wat een drama daar in Zuid-Europa. Na al die miljardenhulp is het einde nog lang niet in zicht:
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140519_01110834

 312. Steven says:

  Hij durft niet naar het congres…

  En lul, je verhoogt ook de huren van niet scheefhuurdes!! Wat een kromme taal weer: de huurlasten dalen omdat ze de energielasten van 100.000 woningen gaan verlagen.

  Echt bah. Hij heeft gymnasium en bedrijfskunde gedaan, maar toen hij minister werd verdween zijn kennis in een zwart gat.

  https://www.youtube.com/watch?v=w9v_FsKen_U

 313. Steven says:

  huurlasten = woonlasten (ik moet wel eerlijk blijven), maar het blijft allemaal weer zo krom: de huurtoeslag verhogen om de huurverhoging te compenseren. Ja leuk voor de mensen met huursubsidie..: Degenen zonder betalen die toeslag dus ook nog eens via de belasting aan anderen. dubbel dokken dus.

  Je moet ook geen vvd’ er de huren laten bepalen natuurlijk. Liefst verdubbeld ie ze waarschijnlijk elk jaar.

 314. Cartoonist says:

  Eigenaar overschat waarde eigen woning:

  Gemiddelde mensen hebben niet alleen een TE rooskleurig beeld over de waarde van hun eigen woning, deze mensen hebben over het algemeen ook een TE rooskleurig beeld van de huidige staat v/d economie en van hun eigen toekomstperspectief.

  Dit mechanisme wordt gevoed door de schaamteloze propaganda v/d staatsmedia. (commercieel en NOS). Zou men de massa niet voeden met dit voorgehouden perspektief dan zou een algehele apatie onder de bevolking uitbreken.
  Dit is de situatie:
  http://kringofficieren.be/images/divers/wortel_voorhouden_pensioendossier.gif

  Cor-rup-te wetenschappers zoals b.v. Boelhouwer werken er aan mee om het perspektief TE rooskleurig voor te stellen.

 315. Steven says:

  at Dawg en Latida

  zouden ze het zelf nou echt niet zien of is het inderdaad weer gewoon bankje redden?

  Wat bij de ING ook zo schandalig was, was dat ze enorme hoeveelheden eigen aandelen inkochten (2002-2007 voor miljarden euro’ s) en later bij de staat aanklopten omdat ze zo weinig geld hadden: wat een idioten)

 316. Latida says:

  Steven:
  huurlasten = woonlasten (ik moet wel eerlijk blijven), maar het blijft allemaal weer zo krom: de huurtoeslag verhogen om de huurverhoging te compenseren. Ja leuk voor de mensen met huursubsidie..: Degenen zonder betalen die toeslag dus ook nog eens via de belasting aan anderen. dubbel dokken dus.

  Je moet ook geen vvd’ er de huren laten bepalen natuurlijk. Liefst verdubbeld ie ze waarschijnlijk elk jaar.

  Het is inderdaad vreemd dat zowel de huren als de toeslagen voor niet-scheefwoners worden verhoogd.

  Net zo een tegenstelling als zeggen de doorstroming te willen bevorderen, maar wel eigenaren van tweede woningen blijven toestaan om twee keer hypotheekrenteaftrek te genieten.

  Uiteindelijk is het resultaat echter hetzelfde: Er wordt in een duidelijk jarenlange neergaande trend van dalende woningprijzen door de overheid niet minder, maar meer belastinggeld richting huizeneigenaren gepompt, om daarmee de marktwerking te verstoren. Daar is weinig liberaals aan.

  Verder spreekt uedereen over de huizen-‘markt’, wat impliceert dat er marktwerking, oftewel de tucht van de markt, zou heersen.

  Echter, het beleid is er continue op gericht om huizenprijzen te doen stijgen, terwijl in economisch barre tijden en een dalende BBP er heel veel mensen juist gebaat zouden zijn bij dalende woonlasten.

  Dat belang echter, wordt niet gehonoreerd. Wel subsidie voor extra leningen, wel hogere huren, wel sloopsubsidies, wel dubbele aftrek, wel verhuurdersheffing, maar geen transparante indexatie van de boekwaarde, geen tegemoetkoming aan de aanbeveling van de OESO om de HRA versneld af te bouwen, en geen tegemoetkoming aan de aanbevelingen van het IMF.

  Op dit gebied rommelt men gewoon op zijn Nederlands door, want Nederland is immers anders, en hier ten lande zal de tucht van de markt wel even door de heren politici weggereguleerd worden.

  Eerst zien, dan geloven. Kijk de trend van de afgelopen 6 jaar er anders nog even op na.

  Het zijn vooralsnog alleen de bagholders die de lichtpuntjes zien.

 317. Cartoonist says:

  Steven: hier kan je lezen waarom ze dat doen.

  Ik heb het niet gelezen maar ik gok dat de directie en de RvC allemaal volop in de opties zaten. Door eigen aandelen in te kopen manipuleert de directie de koers omhoog en kan op die manier, volledig legaal, miljoenen verdienen. Dat dit ten koste gaat van de klant, de lange termijn belegger (pensioenfondsen) en de werknemers dat interressert dit soort door en door corrupte en eigenlijk criminele, lieden geen snars.

 318. Latida says:

  Onderhoudskosten, en ook kosten voor inrichtingen en evt. Verbouwingen, worden niet meebegroot in dit artikel van de anders altijd sterke Koets:

  http://www.homefinance.nl/algemeen/blog/huizencrisis-voorbij-99894.asp

  In het voorbeel ‘vergeet’ hij ook de aanschafkosten mee te nemen, en stelt daar tegenover dat hij ook de huurverhogingen niet in zijn berekening meeneemt.

  Verdere waardedaling, daar wordt ook in het geheel geen rekening mee gehouden, net als rentestijging en versnelde afbouw van HRA. Ook de risico’s van inkomensdaling, dke toch aanzienlijk zijn wprden noet benoemd, terwijl het allemaal relevante zaken zijn voor een aspirant koper om een behoorlijke risico afweging te maken.

  Het probleem is noet alleen dat de waarde van het eigen huis wordt onderschat, ook worden de kosten van het huizenkopen stelselmatig en consequent te laag voorgespiegeld.

  Ik ben in ieder geval benieuwd naar zijn volgende artikel..

 319. lorenzo says:

  Latida: llemaal relevante zaken zijn voor een aspirant koper om een behoorlijke risico afweging te maken.

  mooi , gegeven is dat de aspirant daar niet naar kijkt , geen primaire aangelegenheid voor de potentieel. Het maandbedrag telt.
  Ruim 80 % weet tevens niet wat zijn auto hem per maand kost .

 320. Steven says:

  Cartoonist: . Dat dit ten koste gaat van de klant, de lange termijn belegger (pensioenfondsen) en de werknemers dat interressert dit soort door en door corrupte en eigenlijk criminele, lieden geen snars.

  yep. zo zie ik het dus ook.

 321. Latida says:

  Steven:
  hier kan je lezen waarom ze dat doen.
  deondernemer.nl/ec…-eigen-aandelen.html

  Optiepaketten zijn inderdaad standaard onderdeel van de variabele beloning component, bovenop het salaris en vaak onafhankelijk van de persoonlijke prestatie bonus. De perceptie van de besluitnemers is dat iedereen daarbij wint, vooral zij zelf en daarmee de aandeelhouders. Eventueel worden er zelfs in winstgevende bedrijven werknemers geloosd om toekomstige ‘operatiationele besparingen’ in te boeken om de boeken nog wat verder op te vrolijken. Sociaal verantwoordelijk ondernemen? Leuk voor de marketing afdeling.

 322. Wie says:

  Reken even met mij mee.

  Modaal inkomen volgens CPB € 34.500 in 2014

  Dat is ongeveer € 1866 netto per maand

  Nibud woonquote hypotheek is 30%

  Dat is dus € 560 per maand te besteden aan hypotheek.

  De maximale annuiteitenhypotheek bij 4% rente en 30 jaar looptijd zonder HRA is ongeveer:

  € 120.000

  De gemiddelde woningprijs is veel hoger.

  We zijn er nog lang niet. Sterker nog, het ergste moet nog komen en niet alleen op de huizenmarkt.

 323. Latida says:

  lorenzo: mooi , gegeven is dat de aspirant daar niet naar kijkt , geen primaire aangelegenheid voor de potentieel. Het maandbedrag telt.
  Ruim 80 % weet tevens niet wat zijn auto hem per maand kost .

  Die ‘dommer’ klant kijkt er niet naar omdat deze er niet op gewezen wordt door zgn. Adviseurs die claimen van de hoe en de rand te weten en veinsen complete informatie -tegen betaling- te verstrekken.

  Men vertikt het gewoon om die kosten in de rekenvoorbeelden mee te nemen.

  Lekker malkelijk is dat. Eerst jezelf als finamcieel deskundige profileren om vervolgens een incompleet plaatje te schetsen.

  Voorheen werden ook zaken zoals studieschulden em alimemtatiekosten niet meegewogen bij de bepaling van de maximale hypotheek die de bank wil verstrekken.

  Nu maakt hst zelfs niet meer uit wat de bank zegt: de gemeente verstrekt volgaarne een off-balance tweede of derde hypotheek in de vorm van een uitgestelde lening.

  Maar wordt men ook gewezen op het mogelijke scenario van lagere inkomsten over drie jaar als er afgelost moet worden? Nee dus, want men beweert aan ‘high potentials’ te verstrekken, die om te beginnen niet genoeg eigen geld hebbem en ten tweede niet voldoende van een bank mochten lenen vanwege te weinig inkomen.

  Misleidende voorlichting dus. Wij zeggen u niet wat wij u niet vertellen, en daar moet u het mee doen. Fijne dienstverlener ben je dan.

 324. Cynicus economicus says:

  Breaking news:

  De gereputeerde econoom Bassie, bekend van het legendarische duo Bassie en Adriaan verklaart uit de Euro te willen stappen. Daarom hield t’íe altijd die grote schoenen achter de hand.

 325. Lex says:

  Juan belmonte: Jan Timmer heeft met zijn lagere school academiën aangestuurd.

  Klein puntje, Jan heeft academen aangestuurd. Op de universiteiten heeft hij nooit sturing gehad 😉

 326. aa says:

  Wie,

  Nu reken je wel heel erg naar je eigen wensbeeld. De oude constructie van man werken en vrouw poetsen is verleden tijd. Een eengezinswoning is iets voor 1,5 – 2 inkomens. Een appartement in je eentje voor 120k moet te doen zijn toch? Ik zal niet ontkennen dat de prijs nog omlaag gaat/moet, maar wel appels met appels vergelijken graag..

 327. Lex says:

  Adamus: Highpotential

  Ah neeeeeeej. Niet weer een. stikt op mijn werk ook van die high potentials en top potentials. En drie jaar later: opgegaan in de meute. Niks high/top, afgezien van de aangegane hypotheek. Werkelijk waar ze zijn te dom om te poepen…..Excuseer de uitdrukking 😉

 328. Dawg says:

  Latida: Maar laten we vooral stil zijn..

  Nou nee, zijn goeie linkjes.

 329. ps says:

  Frans,

  “En de gemeenten? Die zijn spekkopers als de huizenmarkt weer aantrekt en de verkoopprijzen gaan stijgen.”

  Ik kom niet meer bij!
  Een huis is geen flappentap meer, ook niet voor de gemeente!
  http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/8326/slide_8326_112050_large.jpg

 330. Wie says:

  aa:
  Wie,

  Nu reken je wel heel erg naar je eigen wensbeeld. De oude constructie van man werken en vrouw poetsen is verleden tijd. Een eengezinswoning is iets voor 1,5 – 2 inkomens. Een appartement in je eentje voor 120k moet te doen zijn toch? Ik zal niet ontkennen dat de prijs nog omlaag gaat/moet, maar wel appels met appels vergelijken graag..

  Door het continu verlagen van de kinderopvang(subsidies) wordt deze onbetaalbaar en komt de oude contsructie van één werken en de ander de kinderen opvoeden/verzorgen snel weer terug.

  Hetzelfde geldt voor de ouderenzorg.

 331. eric406 says:

  aa:
  Wie,

  Nu reken je wel heel erg naar je eigen wensbeeld. De oude constructie van man werken en vrouw poetsen is verleden tijd. Een eengezinswoning is iets voor 1,5 – 2 inkomens. Een appartement in je eentje voor 120k moet te doen zijn toch? Ik zal niet ontkennen dat de prijs nog omlaag gaat/moet, maar wel appels met appels vergelijken graag..

  Zijn die er nog dan? Koppels die beiden voltijd werken. Ik meen van de week te hebben gelezen dat NL koploper deeltijdwerken is, met afstand. En met de huidige stand van zaken denk ik dat je ook gauw bent uitgeteld met diegene die nog wel 1,5 keer hun inkomen kunnen rekenen bij het afsluiten van een hypotheek. Voor het deel dat nog geen hypotheek heeft welteverstaan. Ik ken er geen één.

 332. Heinz says:

  aa:
  Wie,

  Nu reken je wel heel erg naar je eigen wensbeeld. De oude constructie van man werken en vrouw poetsen is verleden tijd. Een eengezinswoning is iets voor 1,5 – 2 inkomens. Een appartement in je eentje voor 120k moet te doen zijn toch? Ik zal niet ontkennen dat de prijs nog omlaag gaat/moet, maar wel appels met appels vergelijken graag..

  De rekensom van wie is anders niet zo slecht. Volgens mij zou het namelijk veel gezonder zijn als je niet noodzakelijk op twee inkomens een woning moet bekostigen. Is het tot begin jaren negentig ook niet geweest! Toen pas begon de gekkigheid met hoge prijzen…..

 333. eric406 says:

  De enige die nu nog een huis kopen zijn volgens mij mensen die een schenking hebben gehad, starters met een starterslening, huurders die hun huurwoning kopen, veilingkopers, en mensen die een moetje kopen (overleiden scheiden werkeloos). En nog een paar zogenaamde scheefhuurders. Dan heb je het wel zo’n beetje gehad volgens mij.
  Nog een half jaartje schat ik zo in, en dan begint het prijzencircus weer, daarmee zal de paniekfase zijn intrede doen.

 334. aa says:

  eric406,

  Dan ken je er nu wel een. Hier twee fulltimers zonder hypo. Met gemak een hypo te krijgen.

 335. aa says:

  Heinz,

  Eens. Maar dan moeten ontwikkelende aannemers die voor 75k een egw bouwen incl honoraria, leges en grond ook minder winst willen maken. De strijkstok plakt nog teveel op dit moment.

 336. eric406 says:

  aa:
  eric406,

  Dan ken je er nu wel een. Hier twee fulltimers zonder hypo. Met gemak een hypo te krijgen.

  Aangenaam. Wat is dan jullie reden om nog geen hypotheek te hebben, dan heb ik het plaatje compleet

 337. Adamus says:

  mafketell: Voor mij was ie 2007 ‘het’ lichtpuntje met dit artikeltelegraph.co.uk/fi…om-credit-spree.htmlBush was toen nog bezig met zijn bezweringsritueel ( sub-prime crisis is contained ) toen hij dit artikel schreef …… voor mij toen een eye-opener en een beginnetje van de grote zoektochtuiteraard naar aanleiding van ‘het boek der boeken’ geschreven in 2005 en ruimschoots voordat Lehman viel …..wat daarna voor hem ook geen grote shock meer was ………

  Jaja, UK volgde USA beleid. Heeft hij het nooit over. Shit ligt altijd bij de buren nooit op eigen erf.

 338. Wie says:

  Helaas zijn in Nederland de huizenprijzen niet gebasseerd op wat een woning waard is maar wat de liefhebber er voor kan betalen.

  Door deregulering van de banken kon men vanaf de jaren negentig op twee inkomens aflossingsvrij voor een huis lenen. Banken konden en kunnen nog steeds met een druk op de knop krediet verlenen. Daar moet slechts 3% vermogen tegenover staan en door de verstrekte kredieten te verpakken zelfs minder.

  Bovenstaande heeft tot 2008 geleid tot zeer sterk stijgende huizenprijzen wat alleen maar goed is voor banken en hun parasieten (makelaars, verzekeraars, notarissen) en bepaalde generaties die voor de boom hebben gekocht en hun schijnwelvaart bijgeleend hebben.

  Dit alles mogelijk gemaakt door onze overheid met hun politieke wanbeleid sinds de jaren 80.

  Wat over blijft is een onhoudbare schuld die alleen door meerdere generaties kan worden afgelost en een recessie die wel eens een depressie kan gaan worden. Dit leidt tot generatieconflicten en oorlog.

  We hebben het we ons zelf aangedaan. De democratie is mislukt.

 339. Wie says:

  On topic:

  Hoeveel huizenverkopers zouden met de huidige nieuwe financieringsregels hun vraagprijs zelf kunnen financieren?

  Hmmm…mensen wordt wakker!

 340. Adamus says:

  mafketell:
  Ging een beetje fout, maar ja het staat er wel

  Ondertussen in de NL

  ‘ Dario Perkins, from Lombard Street Research, said the Netherlands hebben nu 70% kans op deflatie op de deflatiemonitor van het IMF

  As the slump drags on, ( heilige huisje )….. ( gek in het buitenland zien het altijd weer anderssss )En wie is Bruno de Haas ?Hij zegt, Bruno de Haas, een oud central banker ? dat de euro will break us en heeft een catastrofaal effect op lands krediet structuur en blokt nu de recovery ……. Hoe kan dat nou ? Hij stond erbij ( als central banker ) en keek ernaar …… Hij schuift de schuld ( letterlijk en figuurlijk ) op de Euro ……

  Bruno Haas snapt zelf niet hoe de € in elkaar zit. 😉 -Rutte en Dijsselbloem ook niet btw (die jebben maar 1 baan nodig)

 341. Adamus says:

  Adamus,

  …….en Teulings ook niet……

 342. Steven says:

  Wie: Hmmm…mensen wordt wakker!

  Ik was al lang wakker, maar wordt er zo moe van dat de daling zo langzaam gaat. (Ierland en Spanje waren wakkerder)

 343. Steven says:

  word (doe ik het weer). net bbq gehad met weer veel drank. snel maar weer off.

 344. aa says:

  eric406,

  Appartement verkocht eind 2013. Nu blije huurder en wachten tot we een huis zien dat volledig naar ons zin is (te maken). Wel voor een prijs prijspeil 2002. Zou 1998 moeten zijn, maar dan kunnen we wachten tot ik helemaal grijs ben.

 345. Cartoonist says:

  Frans: Gemeenten hebben huiseigenaren in de tang.
  rtlnieuws.nl/econo…huiseigenaar-de-tang

  Dit was zo voorspelbaar, de WOZ-waarde omlaag en het tarief omhoog. De burger betaalt nooit minder aan de overheid, meestal een beetje meer.

  Ook zo voorspelbaar is dat het huurwaardeforfait omhoog zal gaan. De burger betaalt nooit minder aan de overheid, meestal een beetje meer.

  Al die kleine verhoginkjes lijken wel mee te vallen, dus de burger blijft gedrogeerd liggen in zijn kikkerbadje.

  http://www.financialsense.com/sites/default/files/users/u98/images/2012/2012-12-18-boiling-frog.jpg

  En de gemiddelde huiseigenaar gelooft nog steeds dat hij vermogen opbouwt, in zijn naiviteit neemt hij aan dat de inflatie hem daarbij helpt.

  Banken willen niet dat gemiddelde burgers vermogen opbouwen.

 346. tufkaj says:

  Wie:
  Reken even met mij mee.

  Modaal inkomen volgens CPB € 34.500 in 2014

  Dat is ongeveer € 1866 netto per maand

  Nibud woonquote hypotheek is 30%

  Dat is dus € 560 per maand te besteden aan hypotheek.

  De maximale annuiteitenhypotheek bij 4% rente en 30 jaar looptijd zonder HRA is ongeveer:

  € 120.000

  De gemiddelde woningprijs is veel hoger.

  We zijn er nog lang niet. Sterker nog, het ergste moet nog komen en niet alleen op de huizenmarkt.

  Wel wat kanttekeningen hoor:
  – NIBUD rekent met bruto
  – Modale huizenprijs is lager dan gemiddelde huizenprijs
  – Gemiddeld gezin koopt met meer dan 1 modaal inkomen
  – kopers zijn rijker dan gemiddeld, koopwoningen gemiddeld duurder dan huurwoningen.

  maar ja, huizen zijn nog te duur 🙂

 347. Adamus says:

  <
  maar ja, huizen zijn nog te duur

  Na verkiezingen gaan we zien wat huizen ‘waard’ worden. Straks euro reset, geen loonsverhoging, koopkracht -/-30/50% en dezelfde (hypotheek)schuld. Vaarwel(vaart).

 348. Adamus says:

  Steven:
  Hij durft niet naar het congres…

  En lul, je verhoogt ook de huren van niet scheefhuurdes!! Wat een kromme taal weer: de huurlasten dalen omdat ze de energielasten van 100.000 woningen gaan verlagen.

  Echt bah. Hij heeft gymnasium en bedrijfskunde gedaan, maar toen hij minister werd verdween zijn kennis in een zwart gat.

  https://www.youtube.com/watch?v=w9v_FsKen_U

  Gym met 7 vakken….mammoetwet.

 349. Starter says:

  Ik zag met de stemmen voor de jaarlijkse daling een flink percentage erg hoog uitvallen (5-10%). Zit een aanzienlijk deel van dit blog er niet gewoon net zoveel naast (aan de pessimistische kant) als peter boelhouwer dat is (aan de belangenverstrengeling/positieve kant). Ik denk dat er voldoende tegenkrachten zijn voor een langzaam leeglopende balon. Wat me ook stukken beter lijkt dan een harde crash waar zovelen op lijken te hopen hier.

 350. Cartoonist says:

  Starter,

  is belangenverstrengeling positief ? Zover ik weet alleen voor diegenen die mee kunnen doen met het spelletje van cor-rup-tie en nepotisme.

  is een langzaam leeglopende ballon positief ? In het Japanscenario betekent dat vele jaren huizen-prijsdalingen met ca. 3% p/j om dan na 25 jaar op gehalveerde huizenprijzen uit te komen.

  Starter, jij bent een echte optimist.

 351. Steven says:

  Cartoonist: In het Japanscenario betekent dat vele jaren huizen-prijsdalingen met ca. 3% p/j om dan na 25 jaar op gehalveerde huizenprijzen uit te komen.

  ik denk dat het “Japanscenario” HET scenario is. Mensen hebben veel te veel geleend: dus tegen lage rente de ballon laten leeglopen is de pamper oplossing. Direct huizenprijzen halveren en de rente verdubbelen is voor ons misschien wel leuk, maar dat doen ze uiteraard niet. 😉

 352. Latida says:

  Mooie verspreking van Aukje: ‘Hypostreek’-verstrekking

 353. Latida says:

  Nog even goed luisteren naar wat Coen Teurlings nu ook al weer precies gezegd heeft:

  https://www.youtube.com/watch?v=Omx4Wsz2LqM#t=272

 354. mafketell says:

  Steven: ik denk dat het “Japanscenario” HET scenario is.

  Zitten we al 6? jaar in 🙂

  Professor Steve Keen warns of coming ‘financial crisis’

  http://www.everyinvestor.co.uk/analysis/2014/05/20/professor-steve-keen-warns-coming-financial-crisis-8104/

 355. Latida says:

  Minder pensioen opbouw:

  “Het wetsvoorstel, waarover de Eerste Kamer volgende week stemt, betekent een besparing van bijna 3 miljard euro. Dat is de grootste bezuinigingspost uit het regeerakkoord.”

  http://www.telegraaf.nl/feed/22647049/__Opbouw_pensioen_omlaag__.html

  De bezuinigingspost uit het regeerakkoord betekent dus dat mensen minder verplicht pensioen opbouwen zodat ze het vervolgens aan hun te dure duis kunnen kunnen geven, liefst linea recta vanuit de pensioenpotten naar de banken en de verhoogde huren.

  Het economisch beleid lijkt een beetje op een soort watermanagement waarbij de polders drooggehouden worden. Men open een kraantje hier en daar, verhoogt de dijken plaatselijk en bij een dijkdoorbraak is het uiteindelijk in de grond van de zaak ieder voor zich..

 356. Heinz says:

  Steven:
  Hij durft niet naar het congres…

  En lul, je verhoogt ook de huren van niet scheefhuurdes!! Wat een kromme taal weer: de huurlasten dalen omdat ze de energielasten van 100.000 woningen gaan verlagen.

  Echt bah. Hij heeft gymnasium en bedrijfskunde gedaan, maar toen hij minister werd verdween zijn kennis in een zwart gat.

  https://www.youtube.com/watch?v=w9v_FsKen_U

  Hij spreekt gewoon uit wat ie wil: hoge prijzen voor alles wat een dak heeft. Daarbij gaat ie over lijken, want het interesseert hem niet wat dit met inkomens en economie doet. En dan een lulverhaal ophangen over de tv helemaal uitzetten om stroom te sparen, zodat hij de luisteraar weer afleidt van zijn boze bedoelingen.
  Ik zeg: dat wordt straks een mooie carriere in dienst van een belangengroep. Dit heeft echt niets meer met gezond verstand te maken

 357. lorenzo says:

  Wie: Helaas zijn in Nederland de huizenprijzen niet gebasseerd op wat een woning waard is maar wat de liefhebber er voor kan betalen.

  U bent niet bekend met handel merk ik , ergo heeft er een eigen definitie van ; de oplossing is deze : een huis heeft geen waarde .

 358. lorenzo says:

  Wie: We hebben het we ons zelf aangedaan.

  Hyena’s zijn inhalig maar dat vereist de natuur , de mens is al in een vroeg stadium ver van de natuur verwijderd geraakt.

 359. lorenzo says:

  Latida: Die ‘dommer’ klant kijkt er niet naar omdat deze er niet op gewezen wordt door zgn. Adviseurs die claimen van de hoe en de rand te weten en veinsen complete informatie -tegen betaling- te verstrekken.

  Men vertikt het gewoon om die kosten in de rekenvoorbeelden mee te nemen.

  Lekker malkelijk is dat. Eerst jezelf als finamcieel deskundige profileren om vervolgens een incompleet plaatje te schetsen.

  Voorheen werden ook zaken zoals studieschulden em alimemtatiekosten niet meegewogen bij de bepaling van de maximale hypotheek die de bank wil verstrekken.

  Nu maakt hst zelfs niet meer uit wat de bank zegt: de gemeente verstrekt volgaarne een off-balance tweede of derde hypotheek in de vorm van een uitgestelde lening.

  Maar wordt men ook gewezen op het mogelijke scenario van lagere inkomsten over drie jaar als er afgelost moet worden? Nee dus, want men beweert aan ‘high potentials’ te verstrekken, die om te beginnen niet genoeg eigen geld hebbem en ten tweede niet voldoende van een bank mochten lenen vanwege te weinig inkomen.

  Misleidende voorlichting dus. Wij zeggen u niet wat wij u niet vertellen, en daar moet u het mee doen. Fijne dienstverlener ben je dan.

  Het leven is niet eerlijk , 85 % is financieel ongeletterd .
  Vroeger had de mens nog een echte jungle , nu (vanaf WO2) wanen we ons in een veilig wereld , gaan we spaans leren in Panama zelfs ….

 360. Cynicus economicus says:

  mafketell: Professor Steve Keen warns of coming ‘financial crisis’

  Steve heeft gelukkig eindelijk een nieuwe baan aan Kingston University. Heeft nogal wat weerstand opgeroepen in academia.
  Volgens z’n leeropdracht moet hij naast de neo-klassieke varianten ook heterodoxe stromingen doceren.
  Niet meer de allerjongste helaas. Zal het hem nog lukken de theorie (en helaas praktijk) te bevrijden van de hegemonie van de neo-klassieke leer?

  En kan hij voldoende tegenwicht bieden aan de propaganda-afdelingen van grote kapitaalgroepen (Heritage Found., Cato , Mercatus Center, Atlas Foundation etc.) met hun Austrian ‘Kindergarten’ (cit. Robert Lucas) versie van de neo-klassieken?

 361. Tijl says:

  tufkaj: Wel wat kanttekeningen hoor:
  – kopers zijn rijker dan gemiddeld, koopwoningen gemiddeld duurder dan huurwoningen.

  En toch is wonen in een koopwoning goedkoper dan wonen in een huurwoning? Rara hoe kan dat?

 362. Francois van Fleppesteijn says:

  Interessante bijdragen Latida,

  ”Dus het IMF zegt: Niet doen. En wees eens transparant over de onderliggende waarde van onroerend goed, zet dat nu eens tegen de werkelijke waarde op de balans.

  En wat doen Bouwfonds en andere pensioenfondsen dan? Die doen het lekker toch. Dit gaat dus niet meer over de prijzen zelf, dit gaat over het overeind houden van de Rabobank, en daar mag alles en iedereen in Nederland voor meebetalen, zelfs rechtstreeks uit de pensioenfondsen wordt er geld ingepompt terwijl het IMF duidelijk stelt dat risico’s niet juist worden ingeschat en dit de overheid verder blootstelt aan onnodig risico.

  Maar laten we vooral stil zijn..”

  Dus Rabobank is een soort Nederlandse Lehman?

  Rabobank heeft naar mijn weten nog staatssteun genoten..maar met een 40% tot 50% vastgoed daling kan ik me voorstellen dat er wat benodigd zal zijn.

 363. Francois van Fleppesteijn says:

  Nog geen staatssteun genoten bedoel ik.

 364. Starter says:

  @Cartoonist

  “”is belangenverstrengeling positief ? “””

  Nee, wat ik bedoel is dat ik niet van mening ben dat >huizenprijzen perse positief zijn. Als de woonquote omlaag zou gaan is dit juist beter voor de daadwerkelijke economie.

  Omhoogschietende prijzen is slechts positief voor select clubje.

  “”is een langzaam leeglopende ballon positief ? In het Japanscenario betekent dat vele jaren huizen-prijsdalingen met ca. 3% p/j om dan na 25 jaar op gehalveerde huizenprijzen uit te komen.””

  Een gecontroleerde leegloop waarbij kopers en verkopers, overheid, banken, en gemeenten de veranderingen kunnen behappen, de pijn uitgesmeert wordt, lijkt me beter dan een complete crash ja.

  Leg me maar eens uit waarom niet dan.

  “”Starter, jij bent een echte optimist.””

  moeite hebben met de “”laat alles klappen”” tendens hier=optimistisch?

 365. Latida says:

  lorenzo: Het leven is niet eerlijk , 85 % is financieel ongeletterd .
  Vroeger had de mens nog een echte jungle , nu (vanaf WO2) wanen we ons in een veilig wereld , gaan we spaans leren in Panama zelfs ….

  Het simpele feit dat het leven niet eerlijk is ontslaat een samenleving niet van een morele verplichting om het algemeen belang te dienen. Zeker wanneer daar volksvertegenwoordigers aan de knoppen zitten die precies dat beweren.

 366. Latida says:

  Francois van Fleppesteijn:
  Interessante bijdragen Latida,

  ”Dus het IMF zegt: Niet doen. En wees eens transparant over de onderliggende waarde van onroerend goed, zet dat nu eens tegen de werkelijke waarde op de balans.

  En wat doen Bouwfonds en andere pensioenfondsen dan? Die doen het lekker toch. Dit gaat dus niet meer over de prijzen zelf, dit gaat over het overeind houden van de Rabobank, en daar mag alles en iedereen in Nederland voor meebetalen, zelfs rechtstreeks uit de pensioenfondsen wordt er geld ingepompt terwijl het IMF duidelijk stelt dat risico’s niet juist worden ingeschat en dit de overheid verder blootstelt aan onnodig risico.

  Maar laten we vooral stil zijn..”

  Dus Rabobank is een soort Nederlandse Lehman?

  Rabobank heeft naar mijn weten nog staatssteun genoten..maar met een 40% tot 50% vastgoed daling kan ik me voorstellen dat er wat benodigd zal zijn.

  Ik vermoed dat het er in ieder geval minder rooskleurig voorstaat daar dan men bereid is om naar buiten te brengen. Met de grootste vastgoed portfolio, en het Libor schandal in het achterhoofd kan dat dat ook bijna niet anders.

  Verder vind ik de opmerking “50% van de banken” erg vreemd, zoveel banken zijn er immers niet.

  Tel eens bij elkaar op hoeveel subsidies, belastingaftrek, uitgestelde leningen en andere vormen van overheidssteun de woningmarkt al toekomt en je zit echt op bijna 20 miljard per jaar.

  De grondposities in de gemeentes, het leegstaande BOG vastgoed, de investeingen op het platteland, het sluiten van vele kantoren, de wisseling van de wacht in de top, nee echt lekker gaat het daar volgens mij niet en dat lijkt een directe invloed te hebben op wat er zoal besloten en gezegd wordt.

  Eerst geen voorspellingen, en nu weer wel. Ze hadden toch zelf al gezegd dat dat een sturend effect heeft, dus waarom maken ze daar nu zelf weer gebruik van?

  Bovendien komen hun eigen recente voorspellingen niet uit. Wat is er dan veranderd?

  Het lijkt me dat zowel Blok als Dijsselbloem daar vast meer van weten..

  http://www.nltimes.nl/2014/05/14/housing-recovery-horizon-rabobank/

  “The bank’s economic office is saying that sale homes will on average become between 0 and 1 percent more expensive this year, and between 1 and 3 percent more expensive next year, according to a report from the biggest mortgage office of the Netherlands.
  In the last quarter, Rabobank’s economists were still of the impression that housing prices would be declining by 0.3 percent over 2014. They also expected that 120,000 homes would be sold. This estimate has now shifted to between 130,000 and 140,000.
  Rabobank notes an improved outlook on the trust in the housing market.”

 367. Latida says:

  Ik lees dan dat ze er zelf iets minder vertrouwen in hebben, anders zeg je zoiets volgens mij niet. Vertrouwen kun je niet meten, het is een gevoel, of in dit geval, misschien wel een wens dat het een selffulfilling prophecy wordt, misschien wel “with a little help from my friends”

  https://www.youtube.com/watch?v=_wG6Cgmgn5U&list=RD_wG6Cgmgn5U#t=0

 368. Latida says:

  Het is wat dat betreft altijd interessant om te kijken wat er niet gezegd wordt.

  http://www.z24.nl/ondernemen/bedrijfwinst-rabobank-keldert-fors-vastgoedstrop-en-krimp-bij-hypotheken-438988

 369. Francois van Fleppesteijn says:

  Tja Rabobank eerst verliezen nemen op commercieel/kantoor vastgoed later pas op particulier /woningbouw vastgoed?

  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/17/miljoenenverlies-dreigt-voor-rabobank-door-duitse-vastgoedfondsen/

 370. Cartoonist says:

  Starter: Leg me maar eens uit waarom niet dan.

  Een ‘gecontroleerde leegloop’ lijkt mij een synoniem voor ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’

  In mijn visie wordt op die manier de toekomst er een van stinkende zweren (cor-rup-te multinationals plus cor-rup-te overheid) alleen maar om zgn. de banken te redden, die banken die n.b. zelf de crisis georkestreerd hebben. (boom-bust , krediet expansie – crediet contractie)

  De corporate cor-rup-tie moet aangepakt worden, en wat mij betreft mag dat best wel wat kort leiden veroorzaken bij sommige groepen tegenover een langzaam lijden onder een verstikkend autoritair corporate facisme voor bijna iedereen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*