Drastische hervorming woningmarkt kan funest zijn

De woningmarkt nu drastisch hervormen kan uiterst funest uitpakken voor de bouwnijverheid. Minister Van der Laan krijgt die waarschuwing van de VROM-Raad in het advies ‘Stap voor stap’.

De raad vindt dat de crisis geen reden is om hervormingen op de woningmarkt uit te stellen. Maar als ze hervormt, dan wel rustig. Te drastisch ingrijpen kan volgens de raad funest uitpakken voor het functioneren van de woningmarkt, de bouwnijverheid en de economie. De VROM-raad adviseert een stap-voor-stap-aanpak, waarmee vooral op langere termijn forse besparingen mogelijk zijn in de overheidsuitgaven op het gebied van wonen. Volgens de raad moet de regering als volgt te werk gaan: een toekomstvisie formuleren; een hervormingspad aangegeven en maatregelen nemen op de korte termijn.

Afschaffing overdrachtsbelasting

Op de korte termijn kan de overdrachtsbelasting – als rem op verhuizen – in zijn geheel of gedeeltelijk worden afgeschaft. Wel moet voorkomen worden dat een deel van deze maatregel in stijgende woningprijzen neerslaat. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting zou gefinancierd kunnen worden uit een verhoogd eigenwoningforfait of uit een beperkter systeem van hypotheekrenteaftrek.

Bekijk hier het advies van de VROM-Raad.

bron: Cobouw.nl

Share Button
Tagged with: ,
454 comments on “Drastische hervorming woningmarkt kan funest zijn
 1. boefke says:

  hmmmmm, erg interessant dit allemaal. Dus als de crisis zich openbaart wordt er in enkele weken beslist dat de AOW leeftijd 2 jaar omhoog moet om alles te kunnen bekostigen. Géén haai die er naar kraait (op wat verstokte vakbondsleden na), hetgeen appeltje eitje voor dit kabinet was.

  Nu er natuurlijk nog verder bezuinigt moet worden, gaat men verder kijken naar posten. Nu loopt men tegen dit dossier aan, en wordt er uiterste precisie en nauwkeurigheid verwacht…..met looptijden tot in het hiernamals.

  Dit kabinet kennende zal het wel bij iets van tegenwind terugkrabbelen en helemaal niets doen in dit dossier.

  Dan kan je veel beter de 48-uurs luier voor bejaarden introduceren, want die piepen tenminste niet als ze WEER gepakt gaan worden.

  Nl is anders….

 2. dalen says:

  @ 1

  “Dit kabinet kennende zal het wel bij iets van tegenwind terugkrabbelen en helemaal niets doen in dit dossier. ”

  Het kabinet (balkenbende) weet niet eens wat er leeft onder de bevolking. Iedereen is die graaiende bende meer dan zat. Wanneer leveren zij eens in?

  De economie komt nooit op gang omdat iedereen het kabinet zat is en hen niet vertrouwt. De consument geeft geen cent overbodig meer uit.

  ING heeft weer steun nodig

  http://www.beursduivel.be/nieuws/81403/vooruitblik_ing_weer_in_het_rood

  Zei Bos de vorige keer “dit is de laatste keer dat we ING steunen”. En nu? Omvallen?

  De banken, met Duitsland voorop, hebben miljarden aan oninbare vorderingen in Griekenland uitstaan. Het wachten is op het domino-effect.

  Als Griekenland omvalt zijn de rapen gaar. Dus dan maar afschrijven. Nieuwe bail out op landniveau!

 3. tinus says:

  Voorspelbaar verhaal van de VROM-raad.

  Hoe langer men al een huis bezit, hoe hoger doorgaans de overwaarde is.
  Hoe langer men al een huis bezit, hoe dichter men tegen de pensioenleeftijd zit.
  Hoe dichter men tegen de pensioenleeftijd zit, hoe sterker de wens om de overwaarde te cashen als aanvulling op AOW en pensioen.
  Mensen van de 50+ generatie zijn oververtegenwoordigd in politiek (of dat nu links of rechts is) en adviesorganen.
  Het wekt dus geen verbazing dat de politiek er werkelijk alles aan doen om de overwaarde (kunstmatig) in stand te houden.
  Het voorstel om de overdrachtsbelasting af te schaffen past hier naadloos in. Terwijl de bubble aan het leeglopen is, probeert men er nog een beetje lucht in te blazen. Puur bedoeld om de huizenbezitters nog wat extra overwaarde te gunnen. Ik neem aan dat een deel van de overdrachtsbelasting ook wordt ingezet voor niet-huizenbezitters. Dus in die zin wordt de starter ook hier weer genaaid. En dat het, gelet op de demografie, een kwestie van tijd is totdat de bel barst, ja, daar zal je de politiek niet over horen.

 4. ZK says:

  Inderdaad foute boel met deze afschaffing overdrachtsbelasting, doe dat pas als de prijzen 25% zijn gezakt. Laat de markt zijn werk doen. Nu is 5 of 10% nog geen instapniveau voor doorstromers of starters. De huizen zijn gewoon te duur.

 5. ll says:

  He, cijfertjes, uit bovenstaand stukje blijkt dus dat in Olland de sup-prime op dit moment 14 % is. [ zonder prijsdaling 2009 van 5 % ]

  Even ter vergelijking in Us, toen daar de malaise begon was sub prime 9 % in 2006

  De situatie is hier dus nu al veel ernstiger.

 6. Woger says:

  Heb net te horen dat het huis dat we huren en al 2,5 jaar te koop stond eindelijk is verkocht. 15% onder de originele vraagprijs van 2,5 jaar geleden. Moet ik wel weer een nieuw onderdak zoeken. Dit wordt dan zo goed als zeker een koophuis omdat nog een keer huren niet echt meer een optie is. Het irritante is nu dat ik nu een huis moet gaan kopen zonder dat ik weet wat voor een wijzigingen de overheid in petto heeft voor de woningmarkt.

  En ook nog net voor de dubbele dip. Of zou de USA met een andere reden vannacht ineens de strijd in afghanistan hebben opgevoerd?

 7. Martin says:

  Dit soort schuiverij met euro’s schiet toch niet op?
  De overheidsbemoeienis zou gewoon op moeten houden.
  In 8 jaar afschaffen elk jaar 1/8 deel:
  – overdrachtsbelasting
  – hypotheekrenteaftrek
  – eigenwoningforfait
  – huurtoeslag
  En ophouden met sloop van bewoonbare woningen om de markt te blijven opwaarderen, een woning is een eerste levensbehoefte, geen beleggingsobject.
  Aan het eind van de 8 jaar onwenning, ontvangt ieder huishouden jaarlijks automatisch zo’n 2000 euro extra dat kan worden gebruikt voor het afwentelen van de nadelen.

  Nu het crisis zou zijn, mag er niet worden ingegrepen, toen de bomen tot in de hemel groeiden mocht er niet worden ingegrepen, toen alles in opstartfase was mocht er niet worden ingegrepen.

  De overdrachtsbelasting is nog uit de Gouden Eeuw, de 20e penning van Alva, die gaat er dan nu eindelijk aan? het is net zo iets vastgeroests in Nederland als accijns.
  De BVB is ook al zo’n trieste Hollandsche uitwas. En ook het kwartje van Kok, kan ook meteen weg bij het uitruimen.

 8. Woger says:

  Het probleem in Nederland is dat men denkt dat de huizenmarkt zo slecht is vanwege de crisis (zie ook eerste zinnetje in het rapport).

  Totdat de crisis echt over is en de huizenprijzen nog steeds niet gaan stijgen denken mensen, dat het een kwestie van uitzingen is. Pas dan is de markt rijp voor een stevig herstel.

 9. tinus says:

  Inderdaad Woger,

  Een klassiek voorbeeld van het omdraaien van oorzaak en gevolg.
  De VROM-raad denkt dat de crisis de problemen op de huizenmarkt veroorzaakt, terwijl het precies andersom is: de huizenmarkt heeft de crisis veroorzaakt.

  De laatste 20 jaar economische groei is vooral gestoeld op overkreditering.
  Zodanig dat het geld dat is uitgegeven volledig uit de pas is gaan lopen met onze productiviteit.
  Dit kon gebeuren doordat het eigen huis werd gezien als een magische geldautomaat. De waarde daarvan zou altijd stijgen. Dus konden de burgers meer en meer lenen en de banken meer en meer uitlenen. Het (uit)lenen was immers gedekt doordat de prijzen toch wel zouden stijgen. Nou niet dus. Vroeg of laat tikt de economische realiteit aan de deur. En vertrouwt men er niet op dat de prijzen nóg verder omhoog gaan. Dit leidde bij de banken tot terughoudendheid om geld uit te lenen, nou ja ik hoef het niet verder te vertellen, we weten hoe het is gelopen.

  Het stemt mij somber dat de VROM-raad niet bereid is om eerlijk de vraag te stellen waar de crisis vandaan is gekomen. Pas als de politiek de werkelijke oorzaak van de crisis onderkend, kan er gewerkt worden aan een oplossing. En haalt men het vervolgens wel uit het hoofd om de overdrachtsbelasting af te schaffen, omdat dit enkel en alleen bedoeld is om de burgers en de banken het idee te geven dat er weer meer geleend kan worden. Kortom, hetzelfde sentiment dat ten grondslag ligt aan de crisis…

 10. nhz says:

  @1,2,3,8:
  geheel mee eens, voorspelbaar rapport van de club die al jarenlang onze economie om zeep helpt door het organiseren van dit mega pyramidespel. De werkelijke oorzaak van de problemen zal men nooit erkennen, want dat zijn ze zelf. Zolang het spel draait kunnen ze er allemaal riant van plukken en als het toch echt mis gaat kunnen ze altijd nog naar Zwitserland, de Cayman Islands ofzo.

 11. Wilbert says:

  @5 ll:

  Hoe kom je aan 14%?

  Drie groepen worden met name genoemd:
  425.000 huishoudens hebben een hypotheekschuld > waarde huis.
  430.000 huishoudens hebben een te hoge woonquote (besteden meer dan 35% vh inkomen aan woonlasten).
  80.000 huishoudens hebben risicovolle financiering (beleggings/koopsompolis) EN een hoog betalings-/restschuldrisico.

  Alles bij elkaar opgeteld is inderdaad 14% vd huishoudens.

  Het lijkt me echter logisch dat er een (grote) overlap is tussen de drie genoemde groepen.

  Dus sub-prime in NL komt ergens tussen de 6% (volledige overlap) en 14% (geen overlap) van alle huishoudens.

  Daarbij wordt sub-prime uitgedrukt als percentage van alle huishoudens, maar ‘slechts’ 56% vd huishoudens heeft een eigen woning.

  Dus komt het op tussen de 11% en 23% van de huishoudens met een eigen woning.

  Van de huishoudens met een eigen woning heeft 18% geen hypotheek op de woning (vooral 70+ers).

  Dus van de verstrekte hypotheken komt het percentage sub-prime tussen de 13% en 28%…

  (cijfers van het CBS)

 12. Martijn says:

  Het kabinet (balkenbende) weet niet eens wat er leeft onder de bevolking. Iedereen is die graaiende bende meer dan zat. Wanneer leveren zij eens in?

  Fascistische graaiers zijn het, die enkel naar de VS kijken.

  Het CDA is een van de gluiperigste partijen die Nederland de afgelopen tijd gezien heeft.

 13. Martijn says:

  @6

  Je bent niet de enige huurder met zo’n verhaal hier.

  Waarom is nogmaals huren geen optie?

 14. ll says:

  @ 11 Stom, was nog niet goed wakker denk ik, 7 miljoen huizen totaal, waarvan 56 % koop = 3.92 miljoen koophuizen, waarvan 935.000 probleemhypootjes is 25 % ???

 15. Martijn says:

  @Wilbert (11)

  Dat is beter uitgedrukt.

  Al met al geen heel stevig fundament bij de dalende woningprijs zoals we hem de laatste tijd meemaken. Best mogelijk dat we nog wat domino-effecten gaan krijgen.

 16. Scheefhuurder says:

  Quote ( uit rapport H6);
  “Het is niet eenvoudig om de huidige woning verkocht te krijgen (tegen de prijs die de zittende bewoner – gezien de in het verleden betaalde prijs – voor ogen heeft) en dit leidt tot wachten”.

  Zij die 10+ jaren geleden een huis hebben gekocht (bijv. babyboomers) hebben vette winsten gemaakt. Zij wensen nog steeds de hoofdprijs. Zij die overwaarde inmiddels verzilverd hebben zijn dom geweest. Zij die op het hoogtepunt zijn ingestapt, lijken nu een probleem te hebben maar een huis koop je toch voor de lange termijn, niet om na paar jaar met winst te verkopen? De Raad had hier mogen wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van kopers/woningbezitters: als je geen risico wilt nemen, er vanuit gaat dat prijzen alleen maar kunnen stijgen, en je wel gered zult worden door overheid als het mis gaat, dan moet je uberhaupt geen huis kopen.

  Quote;
  “Voor starters geldt, dat zij op het eerste oog baat hebben bij dalende huizenprijzen. Zij worden hier ook van verschillende zijden op gewezen. Maar hier staat tegenover dat zij vaak een lening nodig hebben van 100% of meer van het aankoopbedrag van de woning, terwijl alom inperkingen van ruime kredietfaciliteiten in ontwikkeling zijn. De balans tussen deze twee ontwikkelingen is niet helder en kan ook regionaal verschillende uitkomsten opleveren.
  Algemeen wordt inmiddels de noodzaak onderkend om de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de eigen woning bij te stellen.”

  Hoezo hebben starters alleen op het eerste oog baat bij dalende prijzen, en waarom is de balans niet duidelijk? Starters hebben er gewoon baat bij, dat is een feit, maar de ironie is dat zij massaal blijven instappen en zo dus meewerken aan het bestaande niveau. Een nieuwe balans ontstaat vanzelf op lager prijsniveau als starterslening wordt beperkt op 90-100% en eigen vermogen wordt vereist (Duits model). Verder koopsubsidie en allerlei gemeentelijke/provinciale regelingen afbouwen. Dat dit alles niet gebeurt en dat ook dit rapport erom heen draait is echt niet om starters te ondersteunen, maar om Bouwend NL en de eigen belangen van overheden ea. veilig te stellen.
  In haar poging om objectief over te komen, had de Raad er niet het belang van de bouwnijverheid bij moeten halen. Impliciet zegt rapport dat de woningmarkt ondersteund moet blijven en het prijspeil vooral niet mag dalen. Vreemdgenoeg zegt het rapport niets over de huurtoeslag, terwijl wel wordt geadviseerd om bijv. koopsubsidie in stand te houden en niets te doen aan scheefwonen. Dit laatste valt mij overigens weer mee, aangezien dit het stokpaardje is van Bouwend Nederland (Eelco Brinkman)om scheefwoners aan te pakken en zo de aandacht van het feitelijke probleem af te leiden.

 17. nhz says:

  @13:
  hangt waarschijnlijk nogal af van de eigen financiele situatie. Ik heb zelf momenteel geen box 1 inkomen. Voor mij is huren, zelfs bij de huidige véél te hoge huren in de vrije sector, goedkoper dan kopen – dit nog even afgezien van financiele risico’s.

  Ik moet na de zomer een nieuw contract afsluiten maar ik peins er niet over een huis te kopen in de meest overgewaardeerde markt ter wereld (natuurlijk mede omdat NHG en andere putopties voor mij niet van toepassing zijn en ik zelf voor het neerwaartse risico opdraai). Misschien ga ik maar eens adverteren als kapitaalkrachtige huurder, wie wil verhuren tegen vrije sector prijzen en geen Polen of Roemenen en zijn huis wil, die heeft m.i. heel weinig keus.

  @16:
  kortom, het gaat er gewoon om het pyramidespel draaiend te houden, in het belang van degenen die al een tijd mee doen en de organisators. Belang van mensen die NIET meespelen is totaal irrelevant, en daarover mag dus ook vrolijk gelogen worden door de raad.

  Wat Bouwend Nederland betreft: het lijken wel boeren of bankiers: als het goed gaat riant zakken vullen, zodra het wat minder gaat hard klagen en de politiek staat klaar met scheppen geld. Nu weer stapels geld omdat het een beetje vriest. En dat noemt zich dan ‘ondernemer’. Wat is dat voor een belachelijke bedrijfstak? Hoogste tijd dat daar een keiharde sanering komt, te beginnen met de brinkmannetjes aan de top.

 18. Wilbert says:

  @14

  7.226k huishoudens totaal
  4.071k huishoudens met eigen huis
  3.359k huishoudens met hypotheek

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056ned&D1=a&D2=0&D3=0,9,13-14,l&D4=l&HDR=G1,T&STB=G3,G2&VW=T

 19. rob says:

  tinus, ben het helemaal met je eens. de banken vielen ook niet stap voor stap om. laat de markt gewoon het werk doen. zijn we ook af van een hoop van die uit overkreditering aangeschafte SUV’s

 20. adamus says:

  Scheefhuurder, alle partijen die je noemt hebben gezamelijk verloren. Het gaat er alleen nog om wie van de club het gelag gaat betalen. Betalen gaat logischerwijs degene die het meest onder het overheidshoedje valt. Uiteindelijk de belastingbetaler.

 21. @3 Tinus

  De k.k overdrachtsbelasting, een LUXEbelasting die gebaseerd is op overwaarde, alsmaar stijgende huizenprijzen. Afschaffing van deze k.k. is m.i. een goede zaak.

  Het zal:
  1) de doorstroom op de huizenmarkt weer wat op gang brengen
  2) belachelijk geprijsde nieuwbouwwoningen in prijs doen dalen (v.o.n. voordeel vervalt immers).

  In die zin is het een betaalbaarheid-verbeterende maatregel en dus ook voor de starter op de woningmarkt een goede maatregel.

  Ik wijs nogmaals op het telefoonspel (Herman Finkers) dat al enkele maanden loopt:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-01-2010/heffingen-lokale-overheden-stijgen-met-26-procent/#comment-27688
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/08-12-2009/de-jager-overdrachtsbelasting-omvormen-naar-bezitsbelasting/
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/31-10-2009/de-jager-voorkomt-vroegtijdig-einde-hypotheekrenteaftrek/#comment-20267

 22. @ ZK

  Begrijp de emotie wel “die vuile leugenaars, laat de boel maar klappen”.

  Aan de ene kant:
  Niemand is gebaat bij chaos, een geleidelijke glijvlucht in de huizenmarkt is beste optie.

  Aan de andere kant:
  Wat moet men doen om de boel hier eindelijk in beweging te krijgen: hier héél hard gaan roepen dat het dan maar moet gaan klappen? ??

  A la hora de matar
  No pedemos dudar

  Als het tijd is om te doden
  Mag men niet twijfelen

  (Spaans stierenvechtersgezegde)

  Het is de hoogste tijd dat afgerekend wordt met die partijen die het in Hogehuizenprijminnend NL te bont hebben gemaakt, aan de publieke schandpaal, leg eens wat u daar deed en waarom.

 23. @ Woger


  Het irritante is nu dat ik nu een huis moet gaan kopen zonder dat ik weet wat voor een wijzigingen de overheid in petto heeft voor de woningmarkt

  U kunt prima onderhandelen als u nu een huis wilt kopen. Als u geduld heeft kan k.k. er op korte termijn afgaan. Mag ik u een advies omtrent HRA meegeven:
  -draai het om en houd rekening met volledige afschaffing van HRA zolang deze onzekerheid aanhoudt. Alles wat nog af te trekken is, is mooi meegenomen.
  Die aanpak heet “het voorzichtigheidsbegindsel” en zou bij alle boekhouders bekend moeten zijn 🙂

  “Geduld. Komt u over een jaar maar terug”. Lees: het gebeurt in 2010.

 24. @10 nhz

  Veranderingen gaan langzaam, in Nederland extreem langzaam.

  Het is bijvoorbeeld wachten op het moment waarop een gefrusteerde ex-huiseigenaar -die gedwongen heeft moeten veilen-, uit frustratie de boel kort en klein slaat. Want wie niets te verliezen heeft gedraagt zich niet altijd zo netjes als hij dat van een ander ook graag zou zien.

  Het zijn juist dat soort incidenten die spraakmakend zijn en ons beeld van reële prijzen veranderen.

  De stier heeft een koeienblik in de ogen en dwaalt doelloos rond.
  Lees: “Er gebeurt niets, niemand beweegt, niemand hoeft nog te bewegen en de pers geeft nog steeds geen reëel beeld van risico’s in de huizenmarkt want de politiek durft het niet aan.”

 25. Mbt advies VROM raad feb 2010:

  Men slaat de plank nogal mis.

  Waar lezen wij in dit rapport dat de betaalbaarheid van woningen het belangrijkste probleem is:
  – de inkomens zijn tussen 1990 en 2008 VIJF maal minder hard gestegen dan de totale hypotheekschuld. Kortom: we lenen met steeds minder mogelijkheden om af te lossen.

  >> Lenen en terugbetalen. <<
  Het gaat om dat laatste als men het over risico's heeft.

  En waneer krijgen we een antwoord op de 1004 miljard die Kadaster en CBS gebruikten als totale NL Hypotheekschuld versus DNB met een zuinige 600 miljard ?

  Maar ach, wie is Juan Belmonte om zich daar druk over te maken, de appeltjesmonarchie kan wel UITstellen, niet AFstellen. Gebruik de tijd, "geduld" komt van het woorden "dulden" = accepteren dat men niet instantaan zijn of haar zin krijgt.

  Referentie:
  http://www.vromraad.nl/Download/a077_Stap%20voor%20stap.pdf

 26. Scheefhuurder says:

  Starters houden de onderkant vd. piramide in stand. Midden en hogere segment, vanaf zo’n 300K zit op volledig op slot. Volg Funda en overtuig jezelf: bovenkant piramide is al ingezakt, alleen de bodem wil maar niet onderuit.
  Zolang starters een koopwoning blijven zien als het hoogst haalbare goed, zij het als een voorrecht zien om te mogen kopen, zij uit de hand eten van makelaars en project-ontwikkelaars, zij niet zelf nadenken en elke prijs willen betalen, zij zichzelf suf lenen en het ook de normaalste zaak vd. wereld vinden om 110% te mogen lenen… zolang blijft de piramide in tact.
  Jaar geleden was mijn devies op deze site: starter blijf weg van de koopmarkt als het enigzins kan. Ik ben echter nog steeds een Don Quichote….. Toch zie ik hoop aan de horizon. Overheid moet 35mld bezuinigen, dit moet haast wel impact hebben op het prijsniveau, linksom of rechtsom.

 27. Marketwatch says:

  Wat is er op Funda aan de hand, binnen twee weken van 195k naar 199K te koop staande huizen. Cashende BB’ers?

 28. nhz says:

  @24:
  er gebeurt niets, maar het probleem wordt ondertussen wel steeds groter; ik denk dat ook dit jaar de politiek weer de regels gaat oprekken om de bubble nog langer in stand te houden (NHG grens/voorwaarden, startersleningen enz.).

  Het risico voor de politiek is dat ze straks moeten kiezen tussen een bailout van Europa (Griekenland etc.), een bailout van ING en een bailout van het NHG fonds. Over al die dure extraatjes voor feitelijk failliete bedrijfstakken (bouw, autolease etc.) praten we dan nog niet eens.

  Het zal niet allemaal tegelijk meer kunnen, want de grens van wat NL kan garanderen (zo’n 200 miljard maximaal, zegt men) is snel bereikt. Als puntje bij paaltje komt denk ik dat de bankiersbonussen op de eerste plaats zullen komen en dan is het geld op.

 29. @16 Scheefhuurder

  Motie tegen scheefwonen

  Constaterende:
  – het fenomeen “scheefwonen”
  Overwegende:
  – dat iedere goede burger geacht wordt duur te wonen
  Spreekt als haar mening uit:
  – dat vanaf heden scheefwonen verboden wordt.

  Dus scheefhuurders en mensen in een goekoop huis met vermogen worden verplicht om duurder te gaan wonen ????????

  Complete waanzin zo’n gedachtengang: we waarderen nu onze huizen door een aantal kunstmatige maatregelen te hoog en moeten een nieuw marktevenwicht (met aandacht voor risico’s) vinden.

 30. @17 nhz

  Eens.

  Fenomenen als “de bouwfraude” (weet u nog Koop Tjuchem etc) kunnen alleen ontstaan in onevenwichtige markten met kunstgrepen. Door die kunstgrepen wordt fraude erg lucratief en mag men dat dus ook verwachten….

 31. nhz says:

  @26:
  zolang het niet hard daalt blijft het voor starters zonder eigen geld interessant om een gokje te wagen. Door de manier waarop de huizen(krediet-)markt werkt kun je met enorme leverage geld verdienen als de markt stijgt, terwijl het neerwaartse risico (NHG garantie, startersleningen etc.) voor rekening van anderen is.
  In het allerongunstigste geval moet de starter voor 3 jaar in de schuldsanering; en dat laatste zal vermoedelijk niet eens gebeuren als de markt finaal onderuit gaat, want er zijn nu al lange wachtlijsten voor schuldsanering.

  Pas als het voor langere tijd in flink tempo daalt zal men zich gaan realiseren dat er financiele risico’s zitten aan koop van een woning. Ik denk dat de politiek juist dat probeert te voorkomen, omdat de starters essentieel zijn om het spel draaiende te houden.

 32. Scheefhuurder says:

  Aanbod Funda stijgt weer verassend snel. Ik ben benieuwd of dit doorzet, of dat het aanbod weer rond 200k blijft steken (toeval?). Aan de ene kant stijgen vraagprijzen van nieuw-te-koop nog steeds. Aan de andere zie je dat huizen vanaf 300k vrijwel unaniem 6mnd+ te koop staan, van de markt gehaald worden om vervolgens met procentje korting weer te verschijnen. Alleen zeer courante woningen op goede locatie en in onberispelijke staat lijken nog te verkopen. Ook fenomeen veiling met vanafprijs is opvallend: elke maand weer nieuwe veilingdatum. Dat alles zegt mij genoeg: verkopers hoopten dat het wel over zou waaien, maar ontkenningsfase loopt ten einde, zij krijgen het benauwd.

 33. @31 Nhz

  Door de manier waarop de huizen(krediet-)markt werkt kun je met enorme leverage geld verdienen als de markt stijgt, terwijl het neerwaartse risico (NHG garantie, startersleningen etc.) voor rekening van anderen is.

  Als het zo zou zijn dat gedwongen de verkoop van huizen substantieel toeneemt, waarbij restschuld in plaats van overwaarde resteert, dan is uw stelling correct (de bank draait op) en tegelijkertijd komen die mensen die het overkomt er zelf toch ook niet al te best (letterlijk berooid) van af?

 34. adamus says:

  194 martijn,
  Artsen – voor wie statistiek eigenlijk heel belangrijk is – zijn daar ook niet altijd even sterk in, al ken ik er persoonlijk ook die het wel snappen.

  we hebben het met de vaccineren tegen varkensgriep gezien. “Het is allemaal bewezen” om er vervolgens een ad hominem als een 15 jarig meisje bij te halen om het kracht bij te zetten. Als je toch het geklets hoorde van die “huisarts” van BNR, de KNO’er Eize Wielinga; die vond individuele gevallen gewoon een bewijs.

  224 martijn,
  @Kees
  Jij bent ook flink aan het lezen geslagen de laatste maanden, of niet?

  kun je wel zeggen, voorlopig moet je maar eens stoppen met spammen van titels. Straks eis ik ook nog samenvattingen 😉

  213 optiontr.
  Zijn de WW, AOW enz, enz uitkeringen een piramidespel?

  in zekere zin wel, het bestaat bij de gratie van betalende instromers, vers bloed.

  option trader Zegt:
  12 February 2010 om 5:29 pm
  Even gebeld met Madoff. 65 miljard weg, 1 miljard terug gevonden.
  Uitkomst van de som -98%.
  Waarom ben ik altijd te positief?

  positief omdat er misschien wel schulden mee zijn afgelost. Laten we de wet van de communicerende financiële derivaten erop los dan maakt het niet uit wat Berie heeft gedaan.

  226 Juan
  Mag ik vragen waar uw de indruk vandaan komt als zou Van Lanschot haar klanten warm maken voor verhoging van de rente deze zomer, het lijkt in tegenspraak tot wat ze publiceren in de rentevisie ?

  Omdat ze nu bij de klanten langsgaan om daar even een praatje over te houden. Klanten die 4miljoen aflossingsvrij en var. renten hebben, grotendeels privé. Daar staat dan ook weer 500K/1miljoen tegenover aan spaargeld. Bij die verhouding gaat het wringen, want ze willen eigenlijk een laag percentage geven voor het spaargeld; zie dat maar als risicopremie. Panden zijn eigenlijk fors in waarde gedaald en klant durft het woord hertaxatie ook niet te berde brengen. Je snapt wel waarom. Het zijn hypotheken die betaald kunnen worden bij de gratie van hra, management
  BV, verhuur aan derden. Kortom wordt allemaal ingewikkeld, hoewel er geloof ik iets veranderd is als je van jezelf huurt, maar het gaat steeds meer marginaal geklooi worden. Niet onbelangrijk is de blijvende cashflow terwijl omzetten, marges onder druk staan.
  Ik heb begrepen dat de rente of kosten minstens 1.5 omhoog gaan.

  Heeft vanL geld nodig, en dat was vorig jaar zo, dan komen er rijke klanten met extra vermogen over de brug.

 35. Jasper says:

  @32

  Funda 13/02/10: 199598 huizen

  Het viel me ook al op dat het aanbod op funda de laatste tijd weer erg stijgt. Op http://www.huizenhype.nl is dat goed te zien

  Veel van die vrijwillige huizen-veilingen vind ik maar een farce. De vanaf-prijs vind ik vaak al redelijk hoog. Blijkt dat als je dan eenmaal de “winnaar” bent, je nog een grote kans hebt dat je niet de minimale verkoopprijs hebt geboden. Veel verkopers denken dat die veilingen een soort wondermiddel zijn om de prijzen op te drijven…

 36. @32 Scheefhuurder
  elke maand weer nieuwe veilingdatum

  Op http://www.veilingnotaris.nl kunt u zich gratis abonneren op een b>dagelijkse mail met daarin dagelijkse veilingen, verder is er nog een paar andere sites waar vanuit ook geveild wordt.

  Enkele veilingsites:
  http://www.openhuis.nl
  http://www.biedenenwonen.nl
  http://www.veilingnotaris.nl
  http://veilen.livy.nl/
  http://www.vastgoed-auctions.nl/
  http://www.huizenveiling.nl
  http://www.woningafslag.nl
  http://verkoopbeloning.nl/index2.php

  Bij het kadaster kunt u van ieder huis de laatste verkoopprijs opvragen:
  //www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/particulier/producten/product_koopsommen

  U kunt ook inzicht krijgen in de hypotheek die op het pand rust:
  http://www2.jaap.nl/buurman/

  Dit alles draagt bij aan een vooralsnog ongekende transparantie in de appeltjesmonarchie, iets waar ons land dan ook echt aan toe is.

 37. @32 Scheefhuurder
  elke maand weer nieuwe veilingdatum

  Op http://www.veilingnotaris.nl kunt u zich gratis abonneren op een b>dagelijkse mail met daarin dagelijkse veilingen, verder is er nog een paar andere sites waar vanuit ook geveild wordt:

 38. De site heeft moeite om meerdere weblinks te verwerken, ik heb al eerder een overzicht aan veilingsites gepost:

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-01-2010/heffingen-lokale-overheden-stijgen-met-26-procent/#comment-27679

 39. Bij het kadaster kunt u van ieder huis de laatste verkoopprijs opvragen:
  //www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/particulier/producten/product_koopsommen

 40. U kunt ook inzicht krijgen in de hypotheek die op het pand rust:

  http://www2.jaap.nl/buurman/

 41. Dit alles draagt bij aan een vooralsnog ongekende transparantie in de huizenmarkt van de appeltjesmonarchie Nederland, iets waar ons land anno 2010 ook echt aan toe is.

 42. @34 Adamus

  Ja vermogenden bankieren bij chique banken en zullen mooie constructies bedacht hebben om weinig belasting te betalen.

  Het getuigt van weinig maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef om te denken dat dat goed is en eeuwig zo blijft.

 43. Woger says:

  @13 Martijn,

  Huren is geen mogelijkheid vanwege meerdere redenen:
  Ten eerste heb ik een eigen bedrijf aan huis en elke 2 jaar verhuizen geeft een niet al te beste indruk.
  Ten tweede is mijn vriendin nogal van “het huis eigen maken” is en helemaal gek wordt van ons huidige huis.
  Ten derde zijn we op zoek naar een huis in het duurdere segment en daar zijn weinig huurhuizen van te vinden, zeker niet die wij leuk vinden en ook nog mogelijkheid hebben voor een kantor aan huis.
  ten vierde, dat we de kinderen niet elke jaar op een andere school willen doen.

  dus….. 😉

  Ik had wel eigenlijk nog de uitslagen van de onderzoekscommissies willen afwachten, want je zal zien dat een week nadat ik een nieuw huis heb gekocht de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft o.i.d.

 44. Scheefhuurder says:

  @31 nhz
  “Pas als het voor langere tijd in flink tempo daalt zal men zich gaan realiseren dat er financiele risico’s zitten aan koop van een woning.”

  Ik zie het besef ontstaan dat een langdurig, gelijkblijvend prijsniveau al een probleem is.
  Als starter kocht je in de hoogtijdagen een willekeurige bouwval ter grootte van een postzegel. Tegen de tijd dat je ging samenwonen, stroomde je door naar wat groters. En dat alles betaald uit de overwaarde en nauwelijks extra woonlasten. En zo nog een paar keer bij baanwisseling of gezinsuitbreiding. En juist dit vanzelfsprekende doorstroomprincipe (NVM: ‘huizentreintje’) is m.i. definitief afgelopen. Ik hoor starters nu redeneren: ik wacht liever af, en koop liever meteen iets wat op mijn toekomst is voorbereid. En dat is nu precies wat makelaardij, banken ea. liever niet horen. Hun devies is: huizenprijzen zijn afgelopen FORS gedaald, prima tijd om nu in te stappen. Zie ook de zogenaamd “onafhankelijke” sites zoals Wegwijs.

 45. adamus says:

  28 nhz
  Het risico voor de politiek is dat ze straks moeten kiezen tussen een bailout van Europa (Griekenland etc.), een bailout van ING en een bailout van het NHG fonds. Over al die dure extraatjes voor feitelijk failliete bedrijfstakken (bouw, autolease etc.) praten we dan nog niet eens.

  Je noemt wel onderdelen van het “systeem”. Ing is denk ik een heel groot probleem. De boekhouder, Hommen, heeft nu al de functie van intern curator m.i.

  Het zal niet allemaal tegelijk meer kunnen, want de grens van wat NL kan garanderen (zo’n 200 miljard maximaal, zegt men) is snel bereikt.

  Bos heeft er toch 180miljard voor uitgetrokken? Als je nagaat dat alle overheidsprojecten met een factor 3 moeten worden vermenigvuldigd…..
  Vraag is wordt het dan 3x de 60 die er al in gegaan is of wordt het 3×180.
  Alles is m.i. mogelijk, de werkelijkheid verzinnen gaat niet. Thomas Ross zit er ook altijd naast.

  (en dan moeten we nog naar Afganistan)

 46. adamus says:

  junan

  Het getuigt van weinig maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef om te denken dat dat goed is en eeuwig zo blijft.

  “ons surt mense” regelt dat zo. Misschien gaan ze de mist in. Wie zal het zeggen.

  Wat me overigens is opgevallen bij lui als Jiskoot en RMG; hoe platvloers kun je zijn. Geen enkel decorum.

 47. adamus says:

  Op http://www.veilingnotaris.nl kunt u zich gratis abonneren op een b>dagelijkse mail met daarin dagelijkse veilingen, verder is er nog een paar andere sites waar vanuit ook geveild wordt:

  eigenlijk ben ik geïnteresseerd in bouwgrond, de plek. Mijn eigen generatiewoning bouwen zonder generatiehypotheek.

 48. @46 adamus

  Mist komt sommigen goed uit.
  Smog = Smoke + Fog.

  Het is met gepaste verbazing dat wij verhalen aanhoren over gepaste woede

 49. @ Maar beste adamus

  U bent burger u mag niet zomaar bouwen..

 50. Wie jong genoeg is overweegt emigratie, lekker bouwen in de zon…

 51. Scheefhuurder says:

  @43 Woger
  Ik kan mij uw situatie goed voorstellen en kennelijk heeft u er ook goed over nagedacht. Ik ageer vooral tegen de ‘echte’ starters die m.i. als lemmingen in de val lopen.
  Ik ben zelf overigens ook op zoek in een wat hoger segment, maar zonder al te veel druk om nu te kopen. Ik wacht rustig af en zie hoe de markt zich in de loop van dit jaar ontwikkelt. Ondertussen zie ik al goede “koopjes” onstaan. 200K huizen op Funda zegt eigenlijk niet zoveel: je hebt uiteindelijk maar 1 huis nodig met 1 verkoper die bereid is voldoende te zakken.
  Essentie blijft: denk zelf na, bereid koop goed voor en zoek zelf, laat je niets wijsmaken/aanpraten door makelaars&banken. Wees verantwoordelijk voor je eigen keuze.

 52. Goudbelegger says:

  28 nhz
  Het risico voor de politiek is dat ze straks moeten kiezen tussen een bailout van Europa (Griekenland etc.), een bailout van ING en een bailout van het NHG fonds. Over al die dure extraatjes voor feitelijk failliete bedrijfstakken (bouw, autolease etc.) praten we dan nog niet eens.

  Leuk gevonden. Na de zeer zware crisis van 2001/ 2002/ 2003, die totaal aan het niet MKB voorbijging, zag ik heel veel IT bedrijven die voornamelijk troep verkochten aan gemeenten. Ga je kijken op websites van veel IT bedrijven dan zie je dat vaak 90% van de opdrachten van de overheid komt.

  Ben heel benieuwd hoe het nu met veel van deze bedrijfjes gaat nu je steeds meer hoort dat gemeenten voor het eerst sinds 1890 gaan bezuinigen.

  Wat betreft directe steun aan ING, woningen, ziektekostensector, afghanistan, 99 ‘essentiële’ bouwprojecten, ontwikkelingswerk, 2000 non profit organisaties etc. etc. etc. ben ik heel benieuwd hoe het zal verlopen. Met CDA in de regering wordt de bouw gesteund.

  Hoe dan ook, mijn conclusie, het stort nu in, deze jaren, 2010, 2011, 2012, als je geld hebt verlaat je het zinkend schip. Misschien is dat te extreem gedacht, misschien niet.

 53. Goudbelegger says:

  @50 exact, of wie rijk is of wie iets kan of wie genoeg geld heeft om iets kleins op te zetten ergens, de categorie waar ik nu in val..

 54. nhz says:

  @33:
  van een kale kip valt niet te plukken; de meeste starters zij kale kippen (die meer uitgeven dan er binnenkomt).

  @38:
  het zou beter zijn als je simpel de transaktieprijzen van de afgelopen 20 jaar per huis kon inzien, dat geeft doorgaans een veel beter beeld. Je koopt nu misschien onder de laatste transactieprijs (bijv. van 2007), maar nog steeds ver boven die van bijv. 2003 laat staan nog eerder.

  @44:
  inderdaad, voor de groep die denken dat een huis jaar op jaar geld oplevert is het nu al minder aantrekkelijk. Maar VEH, NVM etc. beweren nog steeds dat een eigen huis op termijn de allerbeste investering is …

  @45:
  zou kunnen dat het geld nu al op is ja; hoe dan ook, ik denk dat huiseigenaars dan toch mogen aansluiten achter de bankiers dus dan kan de huizencrisis flink verergeren. Wat Afghanistan betreft kunnen ze wellicht nog wat leren van de Grieken, gewoon een staatsgeheim van maken wat het allemaal kost en niemand die er nog op let. Het faillissement van Nederland komt t.z.t. toch als een verrassing.

 55. nhz says:

  @52:
  ik denk dat de pret in de IT (waar ik indertijd ook werkzaam was) na ongeveer 2000 al ver over was, en anders wel na afschaffing van de PC prive regeling (een soort overheidssubsidie voor grotere PC winkels). De grote IT bedrijven zullen wel overeind blijven omdat de afhankelijkheid wederzijds is, maar de gouden tijden zijn wel over denk ik; ze hebben niet zo’n bevoorrechte positie als de banksector, de bouw en de boeren.

 56. adamus says:

  Juan Belmonte Zegt:
  13 February 2010 om 2:36 pm
  @ Maar beste adamus

  U bent burger u mag niet zomaar bouwen..

  je hebt burger, buitenlui en …….. Misschien moet ik van dat laatste maar eens gebruik maken. (Te gelde maken staat zo inhalig)

 57. adamus says:

  nhz Zegt:
  13 February 2010 om 2:58 pm
  @33:
  van een kale kip valt niet te plukken; de meeste starters zij kale kippen (die meer uitgeven dan er binnenkomt).

  maar……50K generatiegift, dan van beide kanten nog 2 x 5K per jaar als onderhoudsdosis en natuurljk af en toe wat contanten. Beetje lullig alleen als schoonmoeder dan indirect eist dat het stel bij hen in de vakantiewoning komt. Voor wat hoort wat.

 58. adamus says:

  goudbelegger,

  Ben heel benieuwd hoe het nu met veel van deze bedrijfjes gaat nu je steeds meer hoort dat gemeenten voor het eerst sinds 1890 gaan bezuinigen.

  Samenvoegen gemeentes gaat nog steeds door.
  Apart is dat eerst bezuinigd gaat worden aan bv. de balie, daar zit blijkbaar financiëel weinig rek in, maar bouw-en woningtoezicht niet want daar kan nog wat geld uit handhaving gehaald worden.

 59. Goudbelegger says:

  @55 in 2001 veel IT bedrijven meegemaakt die glunderend allerlei waanzinscenario’s zaten te verzinnen, een bedrijf gaf aan dat straks iedereen z’n eigen content zou gaan maken en dat regelen zou een fortuin opleveren, websites in het algemeen, bestelsystemen over Internet etc. etc. en uiteindelijk gingen die 5 kleine bedrijfjes die ik redelijk kende voor het grootste deel voor gemeenten, stichtingen etc. werken.

  Zelfde zie je nu weer alleen 1000x groter, het stort in, iedereen rent naar de overheid.

  Het is eerder gebeurd, een kleinere crisis, 2001 – 2003, ook al was die echt verschrikkelijk voor heel veel mkb’ers, dan ongeveer 7 jaar later the big one.

 60. Goudbelegger says:

  Dit is zo’n subsidieslurpend IT bedrijf, stichting, 50 man, aleen maar onzinprojecten. Daar werk je dus voor, waarom weet ik ook niet. De DDR was er niks bij.

  http://www.waag.org/

 61. Scheefhuurder says:

  @54 nhz
  “Maar VEH, NVM etc. beweren nog steeds dat een eigen huis op termijn de allerbeste investering is …”

  En de jonge starter is gewillige prooi vd. NVM/VEH…. Toch zie ik huis wel degelijk als goede investering voor 10+ jaren wegens inflatie. Maar wel met uitgangspunt om erin te wonen, niet om zo snel mogelijk met overwaarde door te stromen. En als je bedenkt dat gemiddelde starter niet honkvast is, moet je dus afvragen of zij in een dalende/stabiele markt wel gebaat zijn met een koopadvies.

  Verder zie je dat toon van NVM (=dhr.Hukker) al aardig is veranderd sinds hun 7-argumenten-om-te-kopen campagne van jaar geleden. Waarschijnlijk worden hij en Dela Porte door spindokters getraind om net niet ongeloofwaardig over te komen.

  Zo, en nu ga ik even huisje kijken. Dit exemplaar stond al 6mnd+ op Funda en is opnieuw in de verkoop. Ik heb dus goede startpositie. Eerste vraag wordt of die 225m2 woonoppervlak niet wat hoog is ingeschat (garage is per abuis meegerekend). Ik neem mijn laserlintje mee!

 62. @Scheefhuurder:

  Succes en niet stiekum scheefmeten: overal behalve in de wereld van Einstein, is de kortste afstand tussen 2 punten een rechte lijn 🙂

 63. Woger says:

  Vorige week (gelukkig) laatste bezichtiging gehad en ik hoorde de potentiële koper vragen of de makelaar het een goede tijd vond om te kopen.
  De makelaar zei toen dat de huizenmarkt net als de AEX altijd wel omhoog zou gaan, af en toe een dipje maar dat hoorde er bij.
  Het leuke is dat de AEX die dag weer terug zakte tot onder het niveau van 1999….
  Ik hoop dat de huidige kopers nog een beetje zelf kunnen denken, want het wordt in ieder geval niet voor ze gedaan.

 64. Woger says:

  even iets anders,
  slaat een beetje op het vorige topic.
  Weet iemand een goed NL beleggingssite met forum waar beginners wat info kunnen delen?

  Ik ben sinds een paar weken met plus500 bezig en vind het wel geinig, maar durf nog niet echt met echt geld te handelen. (heb het even geprobeerd en was binnen no-time alles kwijt).

 65. Woger says:

  en daar hebben we Dubai ook weer:
  dubai-debt-concern-grows.

 66. nhz says:

  @57:
  ja, daar ken ik in mijn omgeving ook wel voorbeelden van; levenslang verplichtingen, misschien niet aan de bank maar dan wel elders. Ben ook benieuwd of de banken het t.z.t. echt aandurven om aan te kloppen bij de ouders die borg staan voor het kroost via hun boomer-villa …

  @59:
  in de IT was eind jaren tachtig, begin jaren negentig een mooie tijd; daarna ging het bergafwaarts en werd het een normale branche met gewoon hard werken voor je geld. Veel IT ondernemers hadden van zaken weinig verstand dus dat ging niet goed. Dankzij de dotcom manie zijn de gouden tijden nog even herleefd, maar dat was tijdelijk en vooral voor oplichters firma’s. Velen schoten daarna inderdaad onder de rokken van de overheid, of ze gingen bijverdienen als staatssecretaris van Financien.

  @60:
  wij hadden hier ook een superduur opleidings instituut dat IT opleidingen gaf voor ‘achtergestelde vrouwen’ zal ik maar zeggen. Bodemloze put, behalve dan voor de handige jongens en meisjes die bij dat instituut werkten. Nivo nul komma nul, maar daar liggen ze bij de overheid nooit wakker van.

  @63:
  tja, nu de huizenmarkt nog terug naar nivo 1999, al zou ik liever 1990 zien (start van de bubbel), eventueel plus wat inflatie korrektie. Het valt me ook altijd weer op dat op vastgoed/makelaars websites de prijsgrafieken altijd starten na ongeveer 1984, vaak zelfs ruim na 1990 toen er ieder jaar 10-15% bij kwam … oogt heel overtuigend voor argeloze kopers (die met eurotekens in de ogen).

  @64:
  een hele grote is iex.nl maar ik kom er al jaren niet meer, o.a. wegens censuur op het forum als het over de huizenmarkt ging. Ik zou je met klem aanraden om droog te oefenen tot je een goed ontwikkeld gevoel voor de markt hebt, en dan vooral eerst een crashperiode meemaken want als de hele markt stijgt is het relatief makkelijk om winst te maken (al lukt he velen zelfs dan niet). Zoals je hier vast hebt kunnen lezen maakt de overgrote meerderheid van de kleine beleggers verlies; er zijn leukere manieren om van je geld af te komen …

 67. nhz says:

  @63:
  P.S.: het voordeel van een huisbaas die de markt nog niet doorheeft – zoals die van mij – is dat je helemaal geen bezichtigingen hebt 😉

  je punt t.a.v. bedrijf aan huis snap ik goed. Ik heb zelf heel lang bedrijf aan huis gehad (eigenlijk meer andersom) en dat beperkt de keus sterk, mede afhankelijk van het soort bedrijf. Als je toch gaat kopen en een stabiel inkomen hebt zou het wel een goed koopmoment kunnen zijn, want er zijn nu volop eenpitters die dringend van een woon/werkpand afmoeten, vermoed ik …

  bij mij in de buurt is de afgelopen jaren een woon/werk bedrijventerrein gebouwd dat helemaal is afgestemd op de tijd dat het geld nog in het rond spoot. Ik denk dat daar straks enorme kortingen te halen vallen; gewone burgers willen er niet wonen en de meeste bedrijven hebben het geld niet.

 68. Hans K. says:

  VROM-raad: crisis maakt hervorming van het woningmarktbeleid des te meer nodig

  Stap voor stap; naar hervorming van het woningmarktbeleid

  DEN HAAG, 12 februari 2010 – De crisis gaat aan de woningmarkt niet voorbij: de woningbouw stokt, de doorstroming stagneert, veel consumenten maken pas op de plaats. De crisis versterkt de huidige mankementen van het stelsel en de onevenwichtigheden op de woningmarkt.

  De crisis is geen reden om hervorming uit te stellen, maar juist een aansporing om deze weg in te slaan. Dit kan via een stap voor stap-aanpak. Met hervormingsbeleid zijn op langere termijn forse besparingen mogelijk in de overheidsuitgaven in het wonen. De raad waarschuwt echter voor de negatieve gevolgen van een kortzichtig bezuinigingsbeleid.

  Dit schrijft de VROM-raad in zijn advies ‘Stap voor stap; naar hervorming van het woningmarktbeleid’ dat op 11 februari 2010 is aangeboden aan minister Van der Laan van Wonen Wijken en Integratie. Eerder schetste de VROM-raad een perspectief op een evenwichtige woningmarkt in het advies “Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans (oktober 2007).

  Drie dingen zijn naar het oordeel van de VROM-raad nodig. Ten eerste moet de regering een toekomstvisie formuleren: dit geeft houvast voor de verschillende partijen op de woningmarkt. Ook dient een hervormingspad aangegeven te worden en zijn er maatregelen op de korte termijn nodig die gericht zijn op het verkleinen van de risico’s. Deze drie zaken liggen in elkaars verlengde. De raad bepleit veel meer flexibiliteit op de woningmarkt (in de programmering van de nieuwbouw, in het woningaanbod) en een hogere mate van neutraliteit in de eigendomsvormen. Niet de overheid, maar de burger kiest voor huren of kopen.

  Als voorbeeld van een maatregel op de korte termijn die past in het hervormingstraject op de langere termijn noemt de VROM-raad de overdrachtsbelasting. Deze vormt een rem op verhuizen en kan geheel of gedeeltelijk afgeschaft worden. Dit kan gefinancierd worden door een begin te maken met aanpassingen in de fiscale behandeling van de eigenwoning (hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait). Hierin moet veel meer het aflossen bevorderd worden. Tot op heden wordt vooral het lenen gestimuleerd.

  In de gereguleerde huursector pleit de VROM-raad voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Scheefheid in de huursector (hogere inkomensgroepen in goedkope huurwoningen) is een verschijnsel dat zich – op kleine schaal – voordoet. Bij een periodieke inkomenstoets voor sociale huurwoningen dreigt het gevaar van te veel regelgeving en uitvoeringskosten voor een kleine groep. Met welvaartsvolgend huurbeleid en meer gewicht voor omgevingskwaliteiten en de energetische kwaliteit van woningen in de huurprijs kan een meer marktgericht huurbeleid beslag krijgen.

  De woningcorporaties kunnen met investeringen in de veelvoudige opgave (nieuwbouw, herstructurering, leefbaarheid, krimp) verschil maken. De VROM-raad kiest niet voor afromen van hun vermogens, maar voor het activeren ervan voor investeringen. Met een investeringsfonds dat gevoed wordt met bijdragen van corporaties en de opbrengst van de vennootschapsbelasting, kan, ook in tijden van crisis, gewerkt worden aan alle doelen van het woonbeleid.

  De aanbevelingen in het advies moeten leiden tot een betere marktwerking binnen maatschappelijke en publiek geformuleerde kaders en een woningmarkt die evenwichtig, stabiel, doelmatig en rechtvaardig is. Hierbij is marktwerking een middel om maatschappelijke doelen te bereiken en geen doel op zich zelf. Overheidsoptreden moet niet alleen als marktverstoring worden gezien.

  Het kabinet heeft een ambtelijke heroverwegingswerkgroep Wonen ingesteld om bezuinigingen te vinden in het domein van het wonen. Besparingen in de sector wonen op het vlak van subsidies en fiscale steun zijn zeer wel mogelijk, maar de termijn waarop een en ander wordt gerealiseerd, let nauw. Met een stapsgewijze aanpak is besparing en herschikking goed mogelijk. Gezien de crisis is het echter onverstandig om abrupte wijzigingen door te voeren. Voor het functioneren van de woningmarkt, de bouwnijverheid en de economie kan dit funest uitpakken en de weg naar hervorming juist blokkeren. Hervormingen kunnen alleen slagen als er voldoende ruimte is voor overgangsmaatregelen. Het vinden van middelen in de woonsector om de rijksbegroting te ontlasten, is een oefening in geduld.

  Nadat voor de lange termijn een hervormingsplan is vastgesteld, kunnen die maatregen naar voren worden gehaald die de huidige crisis bestrijden en die de hervorming zichtbaar maken. Hiervoor heeft de raad enkele voorstellen gedaan (zoals flexibiliteit woningaanbod, overdrachtsbelasting, investeringsfonds). Met een dergelijke stap-voor-stap aanpak komen omvangrijke besparingen in de overheidsuitgaven in beeld.

 69. @68 Hans K.

  Wat tevens ontbreekt aan het VROM rapport is het kader, hoe komen we waar we nu zijn?
  Wellicht dan prof Dr. Piet Eichholz ons hier helpen.

  Laten we de visie van prof Dr. Piet Eichholz ook eens verder backtracken:

  Hierin heeft-i namelijk groot gelijk gekregen:
  http://www.trouw.nl/krantenarchief/2001/10/16/2371593/Huizenprijs_zal_niet_kelderen.html

  Tegelijk geldt: het is nu 2010, heeft dat gelijk mogelijk een prijs ?
  Misschien juist wegens het gelijk van Eichholz zouden Boelhouwer en De Vries (zie artikel) anno 2010 met soortgelijke methodiek wel eens een sterkere daling voorzien dan gebeurt zou zijn als er tussen 2003 en 2010 wel een gezonde correctie zou zijn geweest ?

  Wellicht was het beter geweest om de NL huizenmarkt na de hausse van einde 20e eeuw en de beurscrash van 2001 b.v. in 2002 de gelegenheid te geven om af te koelen. Dat is niet of onvoldoende gebeurd, en zal in machtskringen als een succes gezien zijn. De markt is daarop met (nog) meer zelfverzekerdheid doorgegroeid omhoog want “huizen konden niet dalen”.

  Klassiek geval dan van “Hoogmoed komt voor de val”.

  Bij VROM heeft men dit:
  – óf nog niet door
  – óf het is nog zover taboe dat het niet zwart-op-wit mag komen
  – óf het is gewoon geen reële gedachte (onzin o.i.d.)….

  Het is natuurlijk ook allemaal énorm ingewikkelde materie voor gewone stervelingen maar gelukkig zit hier een aantal slimme vogels die zelf meten, zelf rekenen en zelf nadenekn (en met een meninig) 🙂

 70. Waarbij meteen opgemerkt:
  – ALS het zo zou zijn dat hier de echte discussie over de huizenmarkt plaatsvindt en niet in de tradietionele media (staatsjournaal, nova, netwerk, Telegraaf, Volkskrant, NRC)

  …..

  DAN weten we meteen de waarde van die media, die zijn niet de onafhankelijke kwaliteitsmedia die ze pretenderen te zijn en mogen dan aan zelfonderzoek naar eigen rol doen (altijd interessant navelstaren) en tevens figureren in de Commissie De Kort, de zinvolle versie van Commissie De Wit (waar de kleur zwart ontbrak) 🙂

 71. Martijn says:

  Was het jullie al opgevallen dat de belasting op alcohol gestegen is?

 72. Martijn says:

  En teveel verhoging vanuit de de overheid gaat natuurlijk voor inflatie zorgen.

  Als de lasten (overheidsuitgaven) van de bakker stijgen, gaan zijn klanten daar uiteindelijk voor betalen.

  Zo zou de cirkel wel eens kunnen gaan lopen. Bos geeft geld uit en vraagt dat bij zijn onderdanen terug. Die vragen het vervolgens bij elkaar terug (waar anders) en de alle prijzen gaan omhoog.

  Het hoeft niet moeilijk te zijn.

 73. Wat de 8e van Mahler niet allemaal bovenbrengt….

 74. @71 Alcohol moet de economie redden ?

 75. Tot dusver deflatie modus:
  – hoe dikker auto hoe dikker de korting
  – AH stunt met 3 halen 2 betalen en soms 2 halen 1 betalen
  – alle reclame zijn opeens op prijs

  Het zal alleen een Spanjaard opgevallen zijn 🙂

 76. Martijn says:

  @75

  Dat men stunt op prijs zegt weinig over de ontwikkeling van die prijs zelf.

  Van-voor is zo neergezet hoor.

 77. @76 grote AH acties à la 2 pakken muesli voor de prijs van 1 en 3 shampoos halen 2 betalen zijn zaken die niet met marketingprietpraat te maken hebben da’s gewoon “veul veur weinig” en zet een verwachting voor de toekomst

 78. Volvo V70 voorheen aanbieding vanaf 39.995 nu al vanaf 37.995 euries…..

 79. BMW komt met “hagelschade” als excuus voor prijsverlagingen (want een BMW kan natuurlijk eigenlijk niet in prijs omlaag)

 80. Duitse machine industrie min 40% !!!!

 81. Martijn says:

  @77

  Nee hoor.

  Albert Heijn probeert gewoon mensen naar binnen te lokken die vervolgens voor andere zaken veel te veel betalen.

  Dat heeft alles met strategie te maken, en weinig met in- of deflatie.

  In gebieden met veel kleine kinderen worden de pampers vaak onder kostprijs verkocht. Als die moeders (die veel kopen) eenmaal binnen zijn wordt het op andere zaken wel weer goed gemaakt.

 82. Nee, er vinden momenteel geen grote aanpassingen plaats, onzichtbaar allemaal

 83. Martijn says:

  @78

  En ja, van zaken waar we een overschot aan hebben zullen de prijzen nog wel even zakken.

  Iedere 2 jaar een nieuwe auto. Moet je eens in Afrika kijken hoe veel er eigenlijk op een teller kan.

  Onder overheidszaken en voeding kan niemand uit, en zo geldt dat voor meer dingen. Daar gaat de prijsdaling wellicht tegenvallen.

 84. De Duitse economie is de motor van Europa, als daar de machinebouw (voorbode voor automatische productie) min 40 % doet (page 23) en geruststellende berichten ons bereiken dat de grootste daling achter de rug is (page 3) dasn moeten we daar dan maar een (ietsje duurdere, post 71) borrel op pakken: Salut, fuerza al … 🙂

 85. Martijn says:

  @Juan

  Op dit forum heeft nog niemand gezegd dat we al klaar zijn…

 86. Zie rentevisie Van Lanschot over onder- of overcapaciteit (post gisteren) en proost nogmaals

 87. @85

  The end of history (Fukuyama) has ended 🙁

 88. op de dure alcohol dan maar, goed voor de Staat, goed voor ons allen 🙂

 89. @ Martijn, heeft u ook idëen over 69 ?

 90. nhz says:

  beetje off-topic:

  ik zag net op BBC een aardige reportage over de link tussen Global Warming en de huizenmarkt, Down Under. De Australische workers en middenklasse zitten tot hun nek in de hypotheek, en zijn extreem kwetsbaar voor iedere stijging van uitgaven, bijv. door een carbon trading of benzine tax. Politici die global warming als één grote leugen voorstellen worden warm onthaald door het gepeupel, met het klimaat zelf heeft het vanzelfsprekend niks meer te maken.
  Kortzichtig in een land dat als één van de eerste kapot zal gaan door klimaatwijziging, maar blijkbaar heeft men ook daar liever een luxe huis in een onbewoonbaar land dan een ietsje minder luxe huis in een aangename omgeving…

 91. Martijn says:

  @Juan

  Het stuk uit 2001 dat je aanhaalt bevalt een aantal waarheden als een koe – of moet ik stier zeggen?

  Zo is voorspellen inderdaad lastig als het de toekomst betreft en is er geen garantie dat een model dat voor korte termijn getest is ook op de lange termijn betrouwbare resultaten geeft.

  Verder lijkt een aantal veranderingen in de economie inderdaad van structurele aard te zijn.

  Over het algemeen is het lastig om naar absolute huizenprijzen te kijken; die zeggen op zichzelf namelijk niets.

  Het verschijnsel tweeverdiener is voor een deel natuurlijk gewoon inflatie. Vroeger deden vrouwen werkten vrouwen zich thuis ook uit de naad, maar werd dat niet meegeteld omdat er geen inkomen tegenover stond. Tegenwoordig werkt de vrouw buitenshuis en doet iemand anders het huishouden (tegen betaling). Daar zit een deel efficiëntieverbetering in en een deel van de taken is door allerhande apparaten overgenomen, maar het restant is pure inflatie. Logisch dat absolute prijzen daarmee stijgen.

  Het aangehaalde argument over woningtekort vind ik onbetrouwbaar. Als dat zo rechtlijnig zou zijn bewijst funda ons wellicht dat er onlangs buitengewoon veel mensen zijn overleden op of andere wijze geen behoefte meer hebben aan een woning. Natuurlijk kan het marktaandeel van funda gegroeid zijn, maar toch; het argument van woningtekort was vaak op prijs gebaseerd, en prijs op dat argument. De cirkel is duidelijk.

  Uiteraard zouden we ook allemaal een betere woning willen kopen, maar het probleem is dat die betere woningen er niet zijn.
  Om dat waarheid te maken zou er een duidelijk verschil in prijs ontstaan moeten zijn tussen “betere” en niet-betere woningen. Ik zie dat niet.

  Een ander belangrijk fenomeen voor de huizenprijzen is de Grote Vererving die langzaam op gang komt.
  Dat speelt een beetje mee om het geld in de woningmarkt te houden (ouders die duur verkopen en kinderen die met dat geld duur kopen).

  Al met al zie ik nog steeds dalende prijzen, strengere kredietverlening, oplopende werkeloosheid, en een toenemend aantal huizen te koop te staan.

  Probeer daar maar eens een stijging uit te trekken.

 92. Martijn says:

  Kortom, de woningmarkt heeft een solide basis. De gezinsinkomens, de vermogenstoename en het restrictieve overheidsbeleid zorgen alle drie voor een stevig fundament onder de prijzen. Dat wil niet zeggen dat prijsfluctuaties onmogelijk zijn. Het betekent wel dat een langdurige forse daling van de huizenprijzen zeer onwaarschijnlijk is.

  Exact hetzelfde zei men aan de andere kant van de plas, totdat er ontdekt werd dat een afwaardering in onderpanden bij gelijkblijvende schuld voor een scheve situatie zorgt.

  Weg fundament.

 93. Martijn says:

  @87

  Fukuyama zou eens wat van Mark Buchanan, Ravi Batra, Paul Kennedy of Richard Maybury moeten lezen.

 94. Scheefhuurder says:

  “Twee voor de prijs van een”: consument wil dat soort acties nu eenmaal. Ondertussen zijn die acties allang verdisconteerd in voortdurende stroom van prijsverhogingen. Dus ongemerkt gaan prijzen continu en bovenmatig omhoog, om af en toe afgewisseld te worden door een kortingsactie.

  Kern: zolang consument ge.aaid wil worden stijgen de prijzen. En datzelfde zie je bij elke hype: de prijs van het aanbod past zich aan, aan de gretigheid (lees: domheid) van consument die het produkt ten koste van alles in bezit wil krijgen. Ik meen dat ook op de huizenmarkt te herkennen.

  Ik voorzie wel probleem met grond/bouwstoffen. Standaard plankje, verf etc. is in 10jr tijd ongeveer verdubbeld. Nog afgezien van koper. Gewoon te weinig aardbollen om in de vraag te voorzien (China etc). En dat maakt een duurzaam gebouwde woning op lange termijn tot een goede investering.

 95. adamus says:

  Ik neem mijn laserlintje mee!

  maar wil je er wonen?

 96. Scheefhuurder says:

  @62 Juan
  Zie onderstaande link voor scheefrijden en een bepaalde politieke visie op het scheefhuren; http://www.youtube.com/watch?v=SoOT1TA3lTM

  Ben net terug van huisje kijken. 225m2 woonoppervlak blijkt inderdaad ruim 10% te hoog ingeschat. Reactie: dit huis staat nu zeer scherp geprijst en makelaar had ervaring dat 2p doorgaans genoeg hebben aan 150-200m. Fijn dat er iemand met je meedenkt!

 97. nhz says:

  @91:
  inderdaad, daarom zijn grafieken van relatieve cijfers, zoals de Herengracht index, of schulden t.o.v. inkomens, nuttiger om conclusies uit te trekken.

  @92:
  Ik denk dat het toegenomen ‘vermogen’ hier vooral bestaat uit luchtkastelen (net als in de VS, alleen moet het hier nog gaan blijken).

  @94:
  bij duurzame / zelfvoorzienende woningen bestaat het risico dat de overheid een aansluiting op gas/electra/riool etc. verplicht gaat stellen (voorzover dat al niet is), ook als je het niet gebruikt. En dan gekoppeld aan een enorm vastrecht tarief, aangezien er in de praktijk grenzen zijn aan het opkrikken van de commodity prijzen voor de consument.
  Overigens bestaat de kosten van een huis maar voor een klein deel uit materiaal, dus voorlopig telt dat nog niet zo mee; de bulk is grondprijs en (sterk geinflateerd) werkloon.

 98. Woger says:

  @Martijn

  Het is nog wachten op de eerste bezuinigingsmaatregelen van de overheid.
  Dat kunnen dan 2 soorten zijn:
  bezuinigingen via bijvoorbeeld hogere belastingen e.d. Deze zijn dan niet huizenmarkt gerelateerd maar geven de burger minder koopkracht. En zoals ik al een keer eerder had berekend zit de huidige huizenprijs tegen het maximum aan. Elke achteruitgang in koopkracht zal dus de huizenprijzen omlaag duwen. Echter aangezien dit een indirecte relatie heeft, zal het in eerste instantie resulteren in een nog vastere huizenmarkt.

  De 2e soort bezuinigingen zijn de bezuinigingen die direct op de huizenmarkt slaan, bijv. (gedeeltelijke) afschaffing HRA.
  Dit zal een directe daling in de huizenprijzen als gevolg hebben.

  Mijns inziens is de enige manier, om de huizenmarkt niet te laten inzakken, een miraculeuze manier vinden die de koopkracht van de burger op peil houdt.

 99. Scheefhuurder says:

  @95 adamus
  Ja, ik had ook de buurt al verkend en bij kadaster de verkoopprijzen opgevraagd. Maar ik begrijp je punt: een woning moet je aanspreken en m2 zegt ook niet alles. In dit geval, is de indeling minder courant en met veel trappetjes wat toch wel twijfelpunt is.

 100. Scheefhuurder says:

  @98 adamus
  Conclusie: de m2-discussie maakt niet zoveel meer uit, prices-are-going-down.

 101. Scheefhuurder says:

  @91 Martijn
  Waarde van modellen is beperkt: een stabiel en overzichtelijk systeem in model gieten gaat nog wel. Zo moet je m.i. eerder massapsycholoog zijn om beurzen en huizenmarkt te doorgronden, ik ben dan ook geen aanhanger van technische analyse en van fin/economische verhandelingen die ook wel eens op deze site geuit worden. Neem ze wel mee in mijn overweging (voor zover ik het begrijp).
  Verder is er inderdaad geen woningtekort, maar tekort aan betaalbare woningen (om maar weer eens met Kees de Kort te spreken). Woningaanbod of Funda (200k) zegt niet zoveel, ook de vraagprijzen niet. Ik schat dat voor segment waarin ik zoek, slechts 5% (1:20) van de verkopers echt snel moet verkopen en bereid zijn tot realistische, marktconforme prijs. De meute is nog in ontkenning in de hoop dat iedereen in voorjaar vlinders in buik krijgt en gaat kopen.

 102. @91 het kan aan de nationalitiet liggen maar wat nu precies debet en wat credit is blijft voor Juan toch weer een gok, koeien links, stieren rechts, was het toch andersom ? Enfin het maakt niet uit, als u maar consequent bent.

  Probeer daar maar eens een stijging uit te trekken.

  Stelling in 69 is inderdaad: de huizenmarkt is zo opgeblazen datti wel fors moet zakken. Te veel schuld. Punt: te veel schuld.

 103. @96 Ik zie na scheefhuurder, scheefwoner, scheefrijder ook uit naar de scheefLENER.

  Wellicht dat de scheeflener een nadere analyse vergt. Op de huidige woningmakr zit een groep die:
  – kan betalen maar niet wil kopen (scheefwoner: wacht op daling of blijft lekker goedkoop wonen)
  – toch maar niet kan betalen en moet verkopen.

 104. Stel u bent goed opgeleid, gepromoveerd in interplanetaire afstandsmetingen en bouwt een dynamisch model waarmee u de steeds wijzigende afstand tussen 2 planeten tot op 10 kilometer precisie kunt uitrekenen.

  U benmt zelfs in staat om Zork in uw berekeningen mee te nemen en steekt daarmee uw collegae te loef af.

  Dan denkt u van de huidige NL woningmarkt toch ook gewoon: mezelf blauw lenen om een middelmatige arbeiderswoning te mogen aanschaffen en verbouwen is niet de grootste droom, laten we nog maar even WACHTEN 🙂

 105. @97 Ik denk dat het toegenomen ‘vermogen’ hier vooral bestaat uit luchtkastelen (net als in de VS, alleen moet het hier nog gaan blijken).

  “Opgepotte toekomstige inflatie” of hoe u de irreële component in vastgoedwaardeingen die uit schuldgroei en geldcreatie voorkomt ook wilt noemen….

 106. Correctie, moet zijn:

  “Opgepotte toekomstige inflatie” of hoe u de irreële component in vastgoedwaardeingen die uit schuldgroei en bijna ongeremde geldcreatie voorkomt ook wilt noemen….

 107. adamus says:

  ad 99

  jaap > 5mnd
  funda sinds 9 dgn

 108. nhz says:

  @105,106:
  precies, nog maar wat langer scheefwonen dan.

  @106:
  of opgepotte toekomstige deflatie, als de geldpers ooit gaat haperen 😉

 109. @110 Deflatie verhult inderdaad de “opgepotte toekomstige inflatie” (zie ook Japan)

  MAAR

  Als eenmaal de keurige balansposities opengaan en naar V&W gaan dan komt het pas los: via een hypertje.

 110. Bad Banks in Germany

 111. En andere staat-ondersteunde banken, ook in NL

 112. adamus says:

  Martijn Zegt:
  13 February 2010 om 5:55 pm
  Was het jullie al opgevallen dat de belasting op alcohol gestegen is?

  moet ik nu ook al mijn eigen bloemetjeswijn gaan maken.

  Martijn Zegt:
  13 February 2010 om 5:59 pm

  Bos geeft geld uit en vraagt dat bij zijn onderdanen terug. Die vragen het vervolgens bij elkaar terug (waar anders) en de alle prijzen gaan omhoog.
  Het hoeft niet moeilijk te zijn.

  of wij gaan minder luxegebakjes kopen.

  Juan Belmonte Zegt:
  13 February 2010 om 6:36 pm
  Zie rentevisie Van Lanschot over onder- of overcapaciteit (post gisteren) en proost nogmaals

  gaat de rente dan omlaag bij ze?

  nhz

  Kortzichtig in een land dat als één van de eerste kapot zal gaan door klimaatwijziging, maar blijkbaar heeft men ook daar liever een luxe huis in een onbewoonbaar land dan een ietsje minder luxe huis in een aangename omgeving…

  en dat vanuit het land waar Bill Mollison het idee van permacultuur probeert te promoten. http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison

  http://www2.jaap.nl/buurman/

  pure shitsite. Klopt echt geen bal van. Ook niet van de taxaties op Jaap trouwens. Zeker een convenant met NVM afgesloten.

  .91 martijn,
  Dat speelt een beetje mee om het geld in de woningmarkt te houden (ouders die duur verkopen en kinderen die met dat geld duur kopen).

  en zo lekt het boomergeld langzamerhand weg zonder dat er schulden van afgelost worden.

 113. Scheefhuurder says:

  @104 Juan
  Er is een grote groep potentiele scheefleners, nl. de starters met 110% toplening. Helaas blijkt dat pas achteraf als de prijzen langdurig vastzitten. Zo is het de voormalige DSB-klantjes ook vergaan. Die gaan dan procederen met als argument dat bank hun aangezet hebben tot bovenmatig leengedrag. Ik heb weinig op met de praktijken van DSB: maar dat is echt de wereld op zijn kop! Als je boven je stand leeft, moet je er ook maar voor boeten (geldt trouwens ook voor Griekenland).

  Overigens is “scheefhuurder” een volkomen misplaatste kwalificatie: hij/zij huurt tegen redelijke prijs van een woningcooperatie die daar een beperkte service en kwaliteit tegenover stelt. Een scheefhuurder is slachtoffer van het systeem doordat hij/zij maximaal premie en belasting betaalt, maar elke subsidievorm ontbeert: hij/zij vangt geen huurtoeslag, geen koopsubsidie, betaalt 1.2% over kapitaal in box-3, mist de HRA en is ook nog eens tonnen aan overwaarde misgelopen. En dan durft onder meer Bouwend Nederland met droge ogen te stellen dat de “scheefhuurder” maar eens aangepakt moeten worden. Tja, Nederland is inderdaad anders….

 114. @115 EENS. Scheefhuurder is iemand die niet meegedaan heeft aan het overwaardefeest en daarmee een vetleren medaille verdiend heeft.

  HET ZIJN DE POENSCHEPPERS DIE DE GELDCREATIE ZO HEBBEN AANGEWAKKERD DAT DE SCHUCHTERE SCHEEFHUURDER OPEENS SCHEEF HUURT.

  Vandaar de introductie van de andere andere kant, zeg maar de achterkant van de vetleren medaille: SCHEEFFLENER.

 115. Nogmaals Hogehuizenprijsminnend NL heeft gefaciliteerd dat:
  – een groep mensen die te weinig verdient om hun schulden te kunnen afbetalen een door hen duurbetaald koophuis gekocht en getopfinancierd hebben;
  – een groep mensen die de prijzen te hoog vindt, waaronder een doctor in de de interplanetaire afstandsmeting, afwacht.

  En dan probeert Hogehuizenprijsminnend NL de schuld af te schuiven op diegenen die niet bewogen. Net als de USA de schuld van trage economische ontwikkelingen in Europa legt in de trant van “ze lenen onvoldoende”.

  Het standbeeld van Keynes mag worden ondertiteld met “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. 🙁

 116. Ben NL ZAT says:

  zit naar schaatsen te kijken Harry Potter zie ik ook op onze kosten zitten gvd. Zonder enig gevoel van schaamte.

 117. @118

  Luister naar Mahler 8e.
  Pompeus, maar de niet zo mooi als

  – de pompeuze melodische dynamiek
  – van Edvard Grieg

 118. Sin poesia
  no se puede torear
  BEN NL ZAT
  begrijpt u?

 119. nhz says:

  @114:
  wat permaculture betreft: ja, er zijn goede initiatieven in Oz, overigens ook op de laatste plaats waar je het zou verwachten nl. de USA. Veelbelovend, maar het is in economisch opzicht gerommel in de marge. Krijgt pas een kans als het huidige landbouw systeem instort, waarbij climate change zeker een handje gaat helpen.

  @118:
  wees er blij mee, zolang Harry daar zit kan hij weinig kwaad doen.

  @119:
  had net de 5e op staan, misschien morgen nummer 8 weer eens proberen (lang geleden). Grieg ken ik vooral van de piano (zo triest dat je er vrolijk van zou worden …). Wel eens Nielsen geprobeerd?

 120. Ik bedoel dat deze tijden vragen om wat zwaardere muzikale kost en dat gvd en schaamte kunnen samengaan, zeker wanneer ze in 1 post staan 🙁

 121. vw says:

  waar hebben we het eigenlijk over

 122. @121 Nielsen is nieuw, goed om achter de hand te hebben voor zwaardere tijden, als er opeens wat meer scheefleners blijken te zijn dan de toezichthouders voorzien hadden 🙂

 123. Goudbelegger says:

  Waar ik nog niemand over gehoord heb is de 300 man per dag die het land verlaten. Als dat ingenieurs, dokters, zelfstandigen, fysiotherapeuten, rijken zijn dan heeft dat zeker invloed op de huizenmarkt.

  Vraag me af of het CBS dat ook meldt..

 124. adamus says:

  Ben NL ZAT Zegt:
  13 February 2010 om 9:12 pm
  zit naar schaatsen te kijken Harry Potter zie ik ook op onze kosten zitten gvd. Zonder enig gevoel van schaamte.

  de andere helft van NL had geen geld om heen te gaan.

 125. Scheefleners:
  – waren goede klanten voor de banken en hun verzekeringen en bonussen
  – waren goede klanten voor de “gratis” hypotheekadviseurs en hun comissies
  – zullen goede klanten zijn voor veilingsites
  – zullen goede klanten zijn voor notarissen

  Kortom in de Keynessiaanse theorie prima stimulatoren van de VRAAG 🙂

 126. adamus says:

  nhz

  ik draai de laatste tijd quartetto italiano; complete string quartets + late string quartets. Herontdekking.

 127. @125 Het is altijd een goede vraag (geen Keynes) om te bezien of de mensen die uit NL vertrekken verstandige mensen zijn

 128. lxiv says:

  Het stuk helemaal gelezen en ik vond het juist een heel goed stuk, wat aansluit met veel zaken die hier op het forum geroepen worden.
  Vooral dat eindelijk eens onderkend wordt dat het stimuleren van de woningmarkt (met allerlei subsidies) en tegelijkertijd het voeren van een strak RO-beleid maar één effect heeft; het opjagen van de prijzen zonder dat er één vierkante meter woonruimte extra bijkomt!
  En dat hoge woningprijzen in wezen onwenselijk zijn en ook geen duurzame welvaart scheppen.

  Nee, prima stuk.

 129. adamus says:

  Goudbelegger Zegt:
  13 February 2010 om 9:43 pm
  Waar ik nog niemand over gehoord heb is de 300 man per dag die het land verlaten.

  maar goed dat ze naar het buitenland gaan. In ZeeuwsVlaanderen zou hun prijs wel erg aan deflatie onderhevig worden.

  Denk wel even aan de emigratiebeurs in Houten hè.

 130. @130 lxiv klopt, het is weer een stapje in de goede richting.

  Tegelijkertijd: de fundamentele oorzaken ontbreken nog steeds. We durven nog steeds onze werkelijke totale hypotheekschuld op een rij te zetten want dat staat wellicht niet zo mooi…

  Ik predik ook “geduld” omdat in de Appeltjesmorachie de zaken niet zo snel gaan, dus tja.
  Wel goed dat de verhuisboete overdrachtsbelasting k.k. bij naam genoemd is.

  De heer Brinkman voelt hem al aankomen, afschaffing van de verhuisboete k.k…..

 131. Scheefhuurder says:

  @124 Juan
  Aan toezichthouders hebben we niets. DNB zegt achteraf belemmerd te zijn door geheimhouding en een gebrek aan bevoegdheid, AFM is geen waakhond maar een tekkel die achter belanghebbenden aanhuppelt. Hoogervorst heeft voorstel om scheefleners aan te pakken inmiddels zover uitgekleed dat het er wel een keer doorheen komt. De enige toezichthouder die nog wel eens puntje scoort is de Opta, maar daar heeft de huizenmarkt niets aan.

  Vraag: hoe krijg je eigenlijk een smiley in de tekst?

 132. Het is weer mooi geweest, Peer Gynt is weer thuis en Solveig start, adios.

 133. dubbele punt
  min
  haakje sluiten

  van Kees geleerd
  : – ) aaneen
  🙂

 134. Goudbelegger says:

  @131 Vriendin wilde er ook heen maar ze moet nog co-schappen lopen dus het is nu gewoon zinloos maar aan de andere kant, hoe eerder je je voorbereidt hoe beter.

  In m’n omgeving hoor ik niemand er over, zie ook niemand weggaan maar ok, zit in dat academische wereldje, meeste werken bij de overheid, sommigen bij de private sector, goede banen, dus die willen niet zo snel weg.

 135. pikhetnietmeer.nl says:

  Ben blij dat er nog enigzins tegenspraak komt via deze site.

  De rest van Nederland wordt ziende blind afgeslacht tot aan de achterkleinkinderen toe en ze vinden het donderju allemaal prima.

  Hoe is dit in Godsnaam mogelijk?

  Is iedereen DOM of gewoon NAIEF?

 136. ll says:

  @ goudbelegger , er komen meer mensen in dan er uit gaan, ook minder verhuizingen

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-006-pb.htm

 137. Goudbelegger says:

  @137 De omstandigheden maken de mens, niet de mens de omstandigheden. Herodetos, wijze Griek.

  Als je juist ontvangt van de overheid en je werkt bijna niet voor Euro 3200 netto per maand denk je heel anders over de huidige situatie dan als je juist de lul bent aan de andere kant die wél echt moet werken en de helft aan de belasting moet afdragen. Dan heb je nog de gepensioneerden, kregen tot nu toe ook alles, vinden het ook goed. Dan nog de grote groep in de private sector die ook niet hard hoeft te werken. De enige die tot nu toe de lul zijn dat zijn de zzp’ers en een aantal werknemers in het mkb. Lijkt me ongeveer de verklaring..

  Maar de rest zal het ook nog wel merken als de echte crisis komt. Is 99% zeker.

 138. ll says:

  De overheid schuift dingen voor zich uit, stukje van D.Schmull

  http://www.inveztor.nl/pagina/weblog/view/10651

 139. Goudbelegger says:

  @138, ok maar wie gaan er weg? Dat is dus niet zo makkelijk te bepalen waarschijnlijk. Voor de huizenmarkt wel belangrijk. Ook voor de economie trouwens. Er komen dus het meeste asielzoekers binnen, die kosten geld, leveren niks op, behalve voor de asielzoekersindustrie. We zijn ook echt gek als klein landje, dit is Nederland vernietigen gewoon.

  —–

  In 2009 vertrokken 111 duizend personen naar het buitenland,

  stijgende immigratie: er vestigden zich 147 duizend personen in Nederland. De stijging deed zich vooral voor uit landen waar veel asielmigranten vandaan

 140. Onderwaarde says:

  @ 2

  “De banken, met Duitsland voorop, hebben miljarden aan oninbare vorderingen in Griekenland uitstaan. Het wachten is op het domino-effect.”

  Als je duits kan lezen…moet je even gaan kijken… daar kan je zien dat jij hier in Nederland een heel erg grote “Zensur” in de media hebt 😉

  http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~EE2292FA641BB42D89B3C4F7B014B6C19~ATpl~Ecommon~Scontent.html

  dus…het zijn NEDERLANDSE BANKEN die met Griekenland een heel groot probleem hebben op het moment 😉

 141. adamus says:

  Onderwaarde,

  vandaag weer 3 dagbladen doorgenomen en inderdaad er staat weer geen donder in. Misschien iets relevants in FD?

 142. Buddy says:

  Zensur in Holland.

  140 miljard is geen kattenpis voor zo’n klein landje.

  De bankensector is in NL verhoudingsgewijs veel te groot en gaat de bevolking nog veel pijn doen.

  BOS roept dat er geen geld naar Griekenland gaat. Dat geld is er al lang. Zie het maar ‘ns terug te krijgen.

  Alaaf, roepen de Grieken

 143. Buddy says:

  En wederom is ABN AMRO een hoofdrolspeler.

 144. ll says:

  @ Buddy, op z24.nl staat een stuk van Mathijs Bouwman, ” Griekse redding is staatssteun voor banken ”

  Gegevens van BIS schuldpapier in Griekenland, zowel overheid als private sector, met hele andere cijfers. Totaal uitstaand schuldpapier 184 miljard, Nederland staat op de vierde plaats met 9 miljard, aan uitstaand schuldpapier.

  Duitsland met 31 miljard, ter vergelijking.

  Dat zijn totaal verschillende bedragen. Wat klopt er nou ?

 145. Dalen says:

  Het begrotingstekort in Griekenland is 12%. In Amerika is dat ook 12%. Dat is de reden dat de lange termijn rente daar al iets is opgelopen.

  De meeste EU-landenhikken tegen een staatsschuld aan van 80% of meer op he BNP.

  Dit kan alleen opgelost worden mer zware bezuinigingen. Maar ja dan holt de economie nog verder achteruit. Wat dan? Zie wat er in Griekenland gebeurt. Die willen niet langer werken of inleveren. Wij zullen voor hen moeten blijven werken tot: je 75ste jaar.

  De rente omhoog als oplossing. Ja, dat zal wel moeten anders wil niemand nog staatsobligaties kopen.

  Wat is een andere oplossing? Gierende inflatie blijft over volgens mij.

  Kijk ook eens in de archieven

  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article837481.ece/EMU-toetreding_Griekenland_schept_gevaarlijk_precedent

  Is iedereen al klaar voor de “double dip recession”. De W-vorm zal het niet hebben want het laatste pootje van de W zal lange tijd vertikaal zijn, waarna het als vals plat langzaam omhoog gaat.

 146. adamus says:

  Dat gaat de belastingbetaler weer vele miljarden kosten. Miljarden die uiteindelijk op de balansen van de Europese banken belanden. Heeft iemand ze al dankjewel horen zeggen?

  aldus Bouman.

  Gelukkig hecht JP meer aan goud.

 147. adamus says:

  147
  De rente omhoog als oplossing. Ja, dat zal wel moeten anders wil niemand nog staatsobligaties kopen.

  dat is slecht een omweggetje. Rechstreeks lijntje van de ECB met staat kan ook een oplossing zijn.
  Bij ABN is dat natuurlijk al het geval, straks ING ook onder overheid en failliete banken kopen staatsobligaties. Allemaal gelul dus die banken. Hebben wat mij persoonlijk betreft geen andere functie dan betalingsverkeer regelen en geld in bewaring nemen.

 148. Dalen says:

  vertikaal = natuurlijk horizontaal.

 149. ll says:

  Italie moet dit jaar 284 miljard aan uitstaande vorderingen terugbetalen.

  Laatste zin in het artikel.

  Waarschuwing ?

 150. ll says:

  Griekenland werd geholpen door Wall Street Banks, om de schulden onder de pet te houden.

  En de rest van alle landen van de wereld ….wat zit er nog aan te komen ……

  http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?ref=economy

 151. boefke says:

  voorlopig zitten we met de goude klompjes nog best gebakken. Ik zie alleen maar maatregelen die of de schuldenpositie van landen vergroot of die de creatie van nieuw geld uit dunne lucht rechtvaardigt.

  Ben benieuwd wat de goudprijs gaat doen de komende week, na een week waarin er flinke stijgingen zijn geweest. Beurzen are going sideway’s dus zullen van de week ook wel richting moeten kiezen. Chinese nieuwjaar is geweest dus wie weet een nieuwjaarsrally 😉

 152. adamus says:

  152
  IL, ik denk niet dat het een verrassing is voor de EU machthebbers. Bos c.s. weten altijd overal vanaf vrees ik. En het NLvolk is niet geïnteresseerd.

  Bij buitenhof is nu een mijnheer vh werkzaam bij ING. Weet de aandacht leuk af te leiden van banken door de lallen over EU en over hoe het hoort te zijn.

 153. Buddy says:

  @ 146

  140 miljard is totaal Griekenland, Spanje en Portugal

 154. Martijn says:

  Ik sprak hier onlang over fascime.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fasces

  http://www.awakentothetruth.com/IMAGES/a17congress_fasces.jpg

  Fascisme komt er op neer dat de staat alles mag en moet doen wat ze noodzakelijk acht. Er is geen hogere wet of principe dan die welke de staat heeft opgesteld.

  “Befehl ist befehl”, meer is er niet.

  Voor wie het nog niet doorhadden: we zijn er weer: http://blogs.seattleweekly.com/dailyweekly/2010/02/15-year-old_girl_beaten_while.php

  Ik vind het treurig om te zien, vooral als je beseft hoe weinig mensen het eigenlijk kunnen of willen zien.

 155. Dalen says:

  @156

  Moet je link niet zijn http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme ? Of bedoel je dat niet?

  De link naar Fasces is misschien bedoeld hoe je fascisme handhaaft hahahaah

 156. woger says:

  @Martijn
  Ongelooflijk dat die bewakers niets doen. Gelukkig is dat in Nederland dan weer wel verboden.

  Overigens weet ik niet wat erger is; de bewakers die niets doen of de jongens die zomaar het meisje in elkaar slaan, zonder enig respect voor diezelfde bewakers.

 157. nhz says:

  @124:
  vooral de 4e symfonie dan 🙂

  @128:
  ook mooi, ik heb mijn strijkkwartetten periode alweer een tijdje achter me, maar wie weet.

  @129:
  ik ben ook benieuwd; ik herinner me uit discussies op o.a. iex.nl dat zo rond 2000 al veel hoger opgeleiden het land verlieten omdat ze de bui zagen hangen. Tegenwoordig hoor ik vooral over hoog opgeleide allochtonen die het hier niet meer zien zitten (dankzij de Wilders aanhang) en wat beginnen in Turkije of Marokko; ook slim, maar dubbel slecht voor Nederland. En als je de bankiers mag geloven gaan er hele volkstammen topbankiers het land uit naar de VS en UK sinds het bonusbeleid hier is ‘aangescherpt’.

  @137:
  volgens mij worden er nauwelijks mensen financieel afgeslacht, terwijl dat juist hoog tijd wordt (zie #139)

  @154:
  ja, volgens Cees Maas is het allemaal onze eigen schuld, hadden we maar gelijk moeten instemmen met die EU superstaat.

 158. adamus says:

  martijn, wegkijkers en opportunisten zijn van alle tijden en plaatsen denk ik.
  Voor-na of tijdens de oorlog, het maakt allemaal geen bal uit.

  Om het even door te trekken: wat doen we aan het geklier van banken? We zetten er nog steeds ons geld neer, uit pure angst.

 159. optiontrader says:

  Je kan je maar twee dingen afvragen.

  1 zijn toezichthouders, Bos, DNB en alle andere dom, of
  2 doen ze dit allemaal express.

  Ik denk 2. Waarom? In 2006 steeg de rente in IJsland al enorm. Zelfs Stevie Wonder kon zien dat het niet goed ging. Maar voor DNB was het allemaal niet te voorspellen.

  Woorden voor 2010 – 2015 zijn: devaluatie en confiscatie.

  Stukje uit 6900 protocol (zie google)

  On Day Three, the New York Stock Exchange, the SEC and other related agencies would recommend to the United States Treasury and the Federal Reserve that all markets be closed. That would be on the morning of Day Three. Eleven a.m., the Federal Reserve would then order all domestic banks closed. All of the twelve Federal Reserve district banks would (30 minutes later) have special U.S. forces parachuted in and around them to secure whatever gold bullion reserves they had left.

  Day Three, 9:00 p.m., the President of the United States would declare a state of martial law. All financial transactions would come to an end. The Treasury would act to formally de-monetize the U.S. dollar and declare it worthless.

  En wat doet Obama afgelopen Januari 2010?

  http://shutking.blogspot.com/2010/01/breaking-news-obama-signs-martial-law.html

  Het aandeel VOW is er niks bij.

  Fuel voor dit piramidespel is debt, veel debt.

  Je kan boekjes lezen van: als de dollar valt, Prechter, Taleb, Willie van der Steen, enz. maar 1 ding staat vast:

  Uitkomst van de som: DEFLATIE en CONFISCATIE.

 160. ll says:

  @ 161 confiscatie van wat ?

 161. ll says:

  Wat ik niet snap, is dat men de banken heeft gered, in het kader van “anders herhaling van de jaren 30”, en nu hebben ze de banken gered, en is de situatie nog erger dan de jaren 30.

  Gokje…

 162. adamus says:

  159
  En als je de bankiers mag geloven gaan er hele volkstammen topbankiers het land uit naar de VS en UK sinds het bonusbeleid hier is ‘aangescherpt’.

  kunnen die dan zonder haringkar? Dat missen schijnt bij gevluchte criminelen erg te leven.

  En als je de bankiers mag geloven gaan er hele volkstammen topbankiers het land uit naar de VS en UK sinds het bonusbeleid hier is ‘aangescherpt’.

  wij hebben geen banken meer, die vallen min of meer onder de staat. Dus ook geen bankiers.
  Rabo : 1.6% rente voor oude vrouwtjes. Je moet maar durven. Triodos: 1% op internetsparen bij meer dan 50K. Hoe zot kun je worden en eigenlijk erg onfatsoenlijk.

 163. adamus says:

  optiontrader, dan is Duitsland wel mooi een paar honderd ton goud kwijt 🙂

 164. optiontrader says:

  Confiscatie van spaargeld, pensioen, goud enz. Je moet het elk jaar opgeven. Hoeveel en wat je bezit (goud valt in boz 3 inclusief kunst). Wat is een hypotheek? Je geeft het onderpand aan de bank? Waarom zou je je huis aan een bank geven? Omdat de bank het lekker makkelijk van je kan afpakken als het even tegen zit?

 165. ll says:

  @ optiontrader, nou ja, Mises zei het al, er wordt momentheel veel cash van de bank gehaald.
  Voorkennis ?

  Martial law is er toch om de bankiers en hedgefundmanagers te beschermen ?

 166. optiontrader says:

  @ adamus.

  Is Goud nog wel Goud?

  “LONDON, April 14, 2004 (Reuters) – NM Rothschild & Sons Ltd., the London-based unit of investment bank Rothschild [ROT.UL], will withdraw from trading commodities, including gold, in London as it reviews its operations, it said on Wednesday.”

  De rijkste familie in de wereld. Hebben ze al het goud al? Ligt er geen tungsten in de kluizen?

 167. adamus says:

  Als een eche messias gaat hij de wet gebruiken om in een keer de kliek van GS c.s. om te leggen en ze alles af te pakken? Hij wordt eerder zelf omgelegd.

 168. adamus says:

  goud=goud, als er goud op staat. Als een pakje boter.

 169. adamus says:

  ll Zegt:
  14 February 2010 om 2:05 pm
  @ optiontrader, nou ja, Mises zei het al, er wordt momentheel veel cash van de bank gehaald.
  Voorkennis ?

  wordt dat allemaal onder het kussen gelegd of ingeruild voor andere waarde?
  Lui als Holleeder hebben er geen moeite mee om 10miljoen in een scootertasje te hebben, maar een sterveling met 5K in huis? Ik zie het niet zo.

 170. ll says:

  Zuid Korea houdt per 1 maart of 1 april ook op met traden in goud.

  Is geen toeval…. toch

 171. optiontrader says:

  @ il 172

  Eerlijk gezegt weet ik het ook niet. De puzzel is te groot

 172. Martijn says:

  @Dalen 157

  Nee, de link moest wel degelijk naar fasces zijn.

  De fasces is het symbool van het fascisme, en verbeeldt het fundament. Het fascisme is van de fasces afgeleid.

  De fasces geeft duidelijk aan hoe het werkt: de staat als almachtige. De staat beschik over leven en dood, straft en arresteert. Daarvoor is geen andere basis dan de staat zelf; er is geen hoger principe dan wat de staat in het wetboek heeft neergeschreven.

  In de foto van de Amerikaanse senaat die ik er bij linkte zie je dat duidelijk terug in de tekst “in god we trust”. Boven de senaat staat enkel god; wat van bovenaf (senaat) voor de burger beslist wordt is heilig.

  De grondwet is een voorbeeld van de common law. De grondwet is waar de voorvaarderen van de huidige Amerikanen ooit hun leven voor gaven; een zwaarbevochten document.

  Inmiddels is het fascisme terug en wordt er weer van bovenaf beslist. Met alle antiterreurwetgeving wordt de grondwet steeds verder buitenspel gezet.

  Dat je de link tussen de fasces en het systeem niet zag verbaast me een beetje, maar goed, hopelijk is het nu duidelijker.

 173. adamus says:

  Optiontrader het is nieuws van 2004.

 174. Martijn says:

  @158 Woger

  Het gaat er niet om wat erger is. Beide zaken zijn volstrekt amoreel en dienen te worden bestraft. Nu komen de bewakers vanwege het “befehl ist befehl” argument weg; hoogtij voor het fascisme en een schande voor de maatschappij.

 175. Martijn says:

  @160

  Ik ken mensen die goud kopen en daarmee veel minder geld bij de bank achterlaten.

 176. ll says:

  Het is wel duidelijk, het geld is op. Alles en iedereen is nu bezig alles wat er nog is te cashen.

 177. optiontrader says:

  @ adamus.

  Ja 2004, de Rothschilds hebben dus alles erg laag ingekocht.
  Top traders net als mr.Keynes.

 178. Martijn says:

  @Option trader (168)

  Die zagen de problemen – inclusief wolfraam – aankomen en hebben tijdig het schip verlaten.

  Voor hun is de buit binnen, maar dat betekent niet dat er niets meer over is.

  Wel kan je er een aanwijzing in zien dat de horizon wellicht niet op oneindig staat.

 179. Martijn says:

  @179

  Misschien een definitiekwestie maar ik noem dat eerder investeren dan traden, al zie jij dat gezien je naam waarschijnlijk anders.

  Hoe staat het met de papierhandel?

 180. optiontrader says:

  @ martijn 180

  Mee eens.

  @ martijn 181

  Papierenhandel is het laatste wat klapt. Iedereen is er afhankelijk van. Voor dat het klapt moet je het omzetten in assets. Goed voorbeeld van gulden naar euro.

 181. Dalen says:

  “er wordt momentheel veel cash van de bank gehaald.”

  Wat doe je er dan mee? Met de komende inflatie kan je er misschien net de openhaard mee aanmaken.

  Geplukt word je, vroeg of laat.

 182. nhz says:

  @160:
  weinig alternatieven, nietwaar? Ik heb zoveel spaargeld dat spreiden niet erg handig is, zit nu gespreid over AAB en Rabo maar begin me straks vast weer zorgen te maken. Fysiek goud vind ik ook niet echt veilig en het kost een hoop geld als je het eenmaal fysiek laat uitleveren (en ooit weer terug wilt verkopen omdat je geld nodig hebt).

  @166:
  spaargeld, goud, pensioenen etc. in beslag nemen ‘voor het algemeen belang’ is erg makkelijk. Op grote schaal huizen in beslag nemen niet, als er niemand woont levert het zeker niks op; dus ik denk dat ook hier weer huiseigenaars aan het langste eind trekken 🙁

  @168:
  als ik moest gokken zou ik zeggen dat dit de familie is die de tungsten scam georganiseerd is (ik ben overigens niet overtuigd dat dit verhaal realiteit is, maar wie weet …). Alles van waarde is weerloos, en dat geldt ook voor vrijwel alles rondom goud.

  @177:
  lijkt me een druppel op de gloeiende plaat.

  @183:
  precies; ik hou me aanbevolen voor goede alternatieven want ik ken ze niet. Die farm in Argentinie ofzo is aan mij niet besteed, en alles in goud vind ik veel te riskant gezien het feit dat ik met Martijn ook een tendens naar fascisme zie, met alle mogelijkheden die daar bij horen om de regels konstant te veranderen. Dat moe je ze te na geven: het spel wordt slim gespeeld, helemaal als straks kontant geld wordt uitgebannen want dan kun je helemaal met een druk op de knop alle gewone mensen buiten spel zetten.

 183. Dalen says:

  @174.Martijn

  Dank voor de uitleg.

  Alles onder het mom van terrorisme bestijding.

  Ik ben gewend alles contant te betalen maar vrees nu dat je gezien word als een terrorist als je iets koopt dat meer kost dan 500 euro.

 184. adamus says:

  Alles van waarde is weerloos, en dat geldt ook voor vrijwel alles rondom goud.

  en van teveel spectakel wankel je allicht.
  Of zoals ik in Rotterdam las op een pand: alles is waardeloos.

 185. adamus says:

  helemaal als straks kontant geld wordt uitgebannen want dan kun je helemaal met een druk op de knop alle gewone mensen buiten spel zetten.

  dat kan nu ook al, het is alleen logistiek wat gecompliceerder. Je zult immers het volk nooit alles af kunnen pakken.
  Maar als ik zie hoe mensen zich naar de varkensvaccin slachtbank hebben laten leiden: vrijwillig of sociaal gedwongen opkomst 50% en dat biedt mogelijkheden voor de leiders.

 186. nhz says:

  @185:
  ik betaal uit principe niet met pin of CC als het enigszins kan. Maar ja, ik heb nog zo’n stapel biljetten van 200 euro en die kun je ook al nergens meer kwijt, zelfs 50 euro doen ze soms al moeilijk over. Nog even en in de supermarkt moet je ook verplicht met plastic geld betalen; en dat wordt dan van harte gepusht door de Consumentenbond, in uw eigen belang weet u wel 🙁

  ik wed dat terroristen tegenwoordig alles met plastic geld betalen …

  @186:
  in Rotterdam hebben ze blijkbaar een vooruitziende blik.

 187. nhz says:

  @187:
  inenting volgende keer verplicht als het aan Ab&Ab en hun maatjes ligt. Ik ben ook verbijsterd hoe makkelijk dit allemaal gaat, of misschien was het wel te verwachten.

 188. ll says:

  Het Dagobert Duck gevoel moet wel blijven hoor.

  Zie hem eens lekker zwemmen in zijn kluis.

 189. ll says:

  Cash is King.

 190. ll says:

  Art. 26 gaat over goud invorderingen

 191. nhz says:

  @193:
  wat heeft het ministerie van Landbouw met goud confiscatie te maken?? Is dat omdat onze herenboeren en vissers veel goud hebben en buiten deze regel moeten vallen, of denk ik nu teveel door?

  ik wist niet dat deze wet al bestond, wel handig natuurlijk – hoeven ze niet zoals in de VS nog snel wat in te voeren als het de graaiers aan de top zo uitkomt.

 192. woger says:

  @Adamus

  Ik denk dat je gelezen hebt: “Alles van waarde is weerloos”. Iets anders, maar ook mooi.

 193. Goudbelegger says:

  Wees optimistisch als je van die mooie gouden munten hebt.

  —-

  There will be extreme poverty. None of the social safety nets will function. So most of the social security payments that people in need have been used to will disappear or be worthless due to hyperinflation. There will be severe shortages of food which will lead to famine and social unrest. Hungry people are restless people that will take the law into their own hands. This will lead to violent protests, lawlessness, theft and violent crime. And there is unlikely to be a force of law that is paid and functional to deal with the problems. Already today, many US cities and states are cutting down on the police force and their equipment. This trend will accelerate during 2010 due to budget cuts and lack of funds.

  There will be massive cuts in education and many schools will close due to lack of resources. Pensioners will be major sufferers. Many pension plans are unfunded but also the funded ones will be decimated. Pension funds are invested in three areas – equities, bonds and real estate. All three are likely to go down by at least 50% but probably more like 75% at least, all in real terms.

  http://www.gold-eagle.com/editorials_08/greyerz021110.html

 194. ll says:

  @ nhz, heeft waarschijnlijk te maken met eten kopen voor goud, zoals in de tweede wereldoorlog.

  Toen zijn boeren in Drenthe heel rijk geworden, en hebben het goud naar de goudkust van Engeland gebracht.

 195. adamus says:

  193
  ll Zegt:
  14 February 2010 om 4:19 pm
  Art. 26 gaat over goud invorderingen

  oogstroof mag ook, dat is maar van boeren en dat heeft de rest van het volk altijd goed gevonden.

 196. adamus says:

  195

  omdat het afweek viel dat schotschrift op.

 197. ll says:

  @ adamus, heb je wel eens van oorlogsakkers gehoord ?

  Zoek me een hoedje, maar kan nergens iets hierover vinden….

 198. Martijn says:

  Als het mis gaat wordt cash gewoon verboden…

  http://www.reuters.com/article/idUSLDE61824V20100209

 199. adamus says:

  Toen zijn boeren in Drenthe heel rijk geworden, en hebben het goud naar de goudkust van Engeland gebracht.

  Il, pure bullshit verhalen. Die boeren wisten niet eens waar Engeland lag.
  Tabakshandel was interessant.

 200. adamus says:

  il
  @ adamus, heb je wel eens van oorlogsakkers gehoord ?

  nee, ik kan me ook niet voorstellen dat er een optie is. Bovendien weten we allemaal hoe het afgelopen is met de staatsboerderijen elders. Zelfs de opbrengsten van het nieuwe land van de NOP en Wieringermeer waren lager dan van de tuindertjes van het oude land. (Nieuwe polders betaalden extreem lage huur).

  De moffen vorderden wel oogst en kwamen met “teeltvoorkeur”, misschien bedoel je dat?

 201. adamus says:

  Lekkerr goud eten, voor de liefhebbers

  de Bokjes zijn ook woekeraars hoor.
  Heel lang geleden, 25 jaar of zo, wilden ze mij politoer verkopen voor plotseling de dubbele prijs;
  “want de schellakoogst was mislukt”. En dan ook nog een winkeltje in de Jordaan hebben.

 202. @202 Martijn

  Grieken hebben een lange traditie, ook in administratie. De fiscale wetgeving is er nogal rigide, zal ongetwijffeld gebaseerd zijn op gedrag.

  U kon vroeger, zeg 20 jaar geleden, verplicht worden om bonnetjes mee te nemen als u aldaar iets consumeerde.

  Creatief met kurk en feta zullen we maar zeggen.

  Tegelijkertijd:
  Kijk eens naar de rubricering van http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~EE2292FA641BB42D89B3C4F7B014B6C19~ATpl~Ecommon~Scontent.html

  Deze staat keurig onder:
  Aktuell > Wirtschaft> Wirtschaftspolitik

  Er is dus nog steeds kans om rustig te slapen 🙂

 203. Zie dat het thema “scheefleners” omgeslagen is in “goudkoorts”, alsof de high end audio de massamarkt zou gaan bereiken, of zijn er ook andere AU toepassingen ?

  Die welvaart ging omlaag?
  🙂

 204. adamus says:

  middelkoop in HP/tijd
  Ziet u een oplossing?
  “Schuld is een boekhoudkundig begrip. Als je wilt, kun je het zo uit de boeken schrappen. Maar dan moet natuurlijk wel nader tot elkaar kunnen en willen komen. Bij schuldsanering ontstaat wel vaker ruzie tussen de schuldenaar en de eiser.”

  leest ook mee? Ik heb dat hier eerder gelezen 😉

 205. Tja op Griekenland kunnen we rustig slapen, met onze pensioentegoeden is een dollarklap van meer invloed.

  Gaat vast een keer gebeuren en lijkt niet urgent zolang China (nu 7% wereldeconmie, 2 maal NL) dat niet als urgent bestempelt (aldus Willem Buiter). Het zwaard van de Dollardamocles..

  M.i. meer urgent is de situatie op de NL woningmarkt want die kan niet eeuwig op slot blijven, maar ik ben ook maar een ouwe stierenbijter met minder verstand van verzekeren.

  Toch nog een goede nachtrust 🙂

 206. nhz says:

  @202:
  … en als het goed gaat ook 😉

  @209:
  interessant, ik lees HP nooit maar ik ben het wel met dit artikel eens; erger me ook mateloos aan die Ambrose Pritchard die geen gelegenheid laat liggen om de euro omlaag te praten, en te pleiten voor nog meer geld bijdrukken; een echte vazal van de City Banksters (ondanks dat hij wel eens waarschuwt voor de ellende die hier van komt).

  @210:
  Griekenland zou wel aanleiding kunnen zijn voor een huizencrash, als duidelijk wordt dat Bos geen geld meer heeft om het handje onder de huizenmarkt te blijven houden (omdat het laatste geld naar een nieuwe ING/ABN bailout gaat).
  Tot nu toe gaat men er vanuit dat de overheid huiseigenaars altijd financieel te hulp zal komen; zolang men dat idee heeft verloopt de correctie traag als stroop.

 207. adamus says:

  martijn, terwijl the guard is watching away……

  The man who attempted to murder Martin in his first prison, smashing a typewriter over his head while a guard watched, remains uncharged and Martin Armstrong who lost many of his teeth during the attack, which happened years ago, has yet to get any dental treatment.

 208. Tot nu toe gaat men er vanuit dat de overheid huiseigenaars altijd financieel te hulp zal komen; zolang men dat idee heeft verloopt de correctie traag als stroop.

  De overheid steunt niemand in de woningmarkt anders dan via HRA de leensbsidie en startersleningen.

  Wat is er wel aan steun?
  Alleen NHG woningen kennen achtervang via WeW. Achtervang WeW zijn de gemeenten voor zover ik weet. Per 2011 staat het Rijk borg voor WeW.
  Als genationaliseerde banken grote verliezen op hypotheekportefeuilles (gaan) lijden, staat de overheid wederom garant. Erg ondoorzichtige situatie.

  Maar het kan zijn dat ik zaken over het hoofd zie.

 209. ll says:

  ING kan niet outbaild worden, staat 1,3 triljoen aan kredieten, inklusief off balance

 210. 1,3 triljoen = 2 maal NL BNP ?

 211. Dalen says:

  @ 196

  gold-eagle.com/edi…8/greyerz021110.html

  Als dat ons te wachten staat dan is het tragisch. Ik ben toch gelukkig wel wat optimistischer.

  Het voorgestelde zou ik toch niet aan mijn kinderen willen of durven vertellen.

  Dat de toekomst niet reuskleurig is, kan iedereen wel beseffen. Hoewel, “wij staan er goed voor. Nederland is anders”.

  Ja hij wel gvd, sorry voor deze uitdrukking maar dit moest er even uit.

 212. ll says:

  Wil u cijfers, ik heb ze van 2007

 213. Cijfers met bronnen zijn veelal goede materie voor een gedegen discussie, dus ja graag

 214. adamus says:

  http://blog.mises.org/archives/011658.asp

  ad
  Allow people to erect a cheap tent on their property (land) and there you go.

  I would be more than happy to erect a tent on a cheap piece of land and keep my full paycheck without having to pay for electricity, rent, water or taxes.

 215. adamus says:

  214

  daarom is het ook een molensteen. Het ware terrorisme.

 216. adamus says:

  But governments will soon realise that they are not alchemists who can turn printed paper into gold.

  als er “goud” op je rekeningafschrift staat wat is het dan goudbelegger? 😉

 217. @219 ING opereert wereldwijd wat haalt u uit die cijfers?

 218. adamus says:

  223

  wat of waar?

 219. @ adamus, Il

  Haalt u opmerkelijke zaken uit de balans over 2007 die in de link in 219 staat?

  Ik kan het niet plaatsen in het kader van de NL huizenmarkt….

 220. nhz says:

  @213:
  de overheid ondersteunt huiseigenaars met een grote hypotheek op vele manieren; degenen die alles cash betalen zijn natuurlijk dom en mogen dus zelf voor alle schade opdraaien ;-(

  Ik bedoel bij het ‘handje eronder’ met name NHG, en de manier waarop de criteria hiervoor steeds worden opgerekt, en hoe dit de huizenprijzen en hypotheekschuld steeds verder laat stijgen. In het WEW bestuur zitten veel oud-politici, sterk vergelijkbaar met de opzet van Fannie & Freddie in de VS.

  In de praktijk staat het rijk volledig borg voor de volle hypotheekwaarde van NHG (met aftrek van die minde dan 1% buffer die ze zelf hebben), altijd zo geweest. Per 2011 is dat alleen direkt ipv via de gemeentes. Vrijwel alle riskante hypotheken, namelijk die van de laatste vijf jaar ofzo, vallen onder NHG (inmiddels > 80% van alle hypotheken). Die achtervang stelt niks voor, iemand met 100K euro schuld gaat gewoon de schuldsanering in, veel voordeliger (vooral omdat de schuld vaak ontstaat doordat ze toch al werkeloos waren, dus de kosten van schuldsanering voor de huiseigenaar zijn minimaal).

  @219, 223:
  ING heeft inderdaad zo’n 1300 miljard uitstaan; natuurlijk kan dat niet allemaal verdampen dus de maximale schade zal lager zijn. In de praktijk KAN het grootste deel van eventuele verliezen bij de NL belastingbetaler uitkomen, net zoals nu in IJsland gebeurt. Per land zijn er vaak wel aanvullende regelingen (zoals FDIC in de VS), maar het is de vraag of de NL belastingbetaler daar een korting op de schade van gaat ondervinden. Er zullen legio louche US advocaten zijn die belanghebbenden helpen om de schade buiten de VS te claimen, dus in NL als het even kan. Bedenk ook dat als ING crasht de FDIC pot leeg zal blijken te zijn, is hij eigenlijk al trouwens.

 221. 226 nhz
  Vrijwel alle riskante hypotheken, namelijk die van de laatste vijf jaar ofzo, vallen onder NHG (inmiddels > 80% van alle hypotheken)

  Mag ik vragen naar de bron ?

  M.i. zit een substantieel deel van risico’s nu juist in de top van de markt (juist in een gesegmenteerde markt vangen hoge bomen veel wind)

 222. Kijkt u bijvoorbeeld maar eens in de provincie Utrecht wat er zoal te koop staat >500.000 euro, wie kan dat nu financieren ?

 223. Alleen de mega-scheeflener maar schijnt nu toch maar afgeschaft te zijn

 224. nhz says:

  @227,228:
  ik bedoel hier met ‘riskant’ dat deze hypotheken als eerste onderwater gaan omdat de huizen recent gekocht zijn en dus tegen weinig prijsdaling bestand zijn. Zeker als er ook starters’leningen’ op zitten, al weet ik niet of dan de gemeente of NHG als eerste voor het verlies opdraait. Natuurlijk zijn er niet-NHG hypotheken uit dezelfde periode die nog riskanter zijn, maar da’s dus een relatief klein deel van de markt. En volgens de banken zijn zulke riskante hypotheken verstrekt aan mensen die wel een buffer hebben en vooral bedoeld voor maximaal profiteren van HRA (weet niet of dat echt zo is …).

  Overigens zijn er huizen met meer dan 1 miljoen euro hypotheek die onder NHG vallen; al eerder besproken hier, het kan door een vorm van hypotheekfraude (piggyback) die NHG blijkbaar gewoon toelaat. Men wil blijkbaar dit soort fraude niet weten en zal dus ongetwijfeld t.z.t. moeten uitkeren (‘hadden ze maar moeten waarschuwen’).

 225. nhz says:

  @211 etc.:
  NEW YORK (AFN) – Belangrijke spelers op Wall Street hebben de Grieken geholpen zich verder in de schulden te steken. Hiermee hebben ze de financiële crisis verergerd en de stabiliteit van de euro in gevaar gebracht. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times zondag.

  Volgens de krant, die zich baseert op anonieme bronnen, heeft de Amerikaanse bank Goldman Sachs bijvoorbeeld in 2001 een miljardenlening verstrekt aan Griekenland, die onzichtbaar bleef voor de buitenwereld. Dit kon, omdat de lening als een valutatransactie werd gekenmerkt.

  In november vorig jaar probeerde dezelfde bank volgens de krant een financieringsinstrument aan Griekenland te slijten, waarmee de Griekse schulden op het gebied van gezondheidszorg naar de verre toekomst konden worden geschoven. Deze methode zou vergelijkbaar zijn met het afsluiten van een tweede hypotheek om creditcardschulden af te betalen. Griekenland heeft dit aanbod van Goldman Sachs uiteindelijk niet aangenomen.

  oftewel, als deze crisis doorzet is de bonuspot op 85 Broad Street aan het begin van het jaar alweer rijkelijk gevuld, een nieuw bonusrecord is nu al in zicht. Wie volgt, gaat het GS tuig ook nog UK en VS zelf tot op het bot uitkleden of zouden ze dat niet aandurven?

 226. 230 ‘riskant’ = m.i. hoogte schuld tov terugbetaalcapaciteit: “lenen en terugbetalen”.

  Ook al kochten veel mensen -al dan niet met NHG- op de top, als er niets veranderd in de inkomenssituatie kunnen ze doorgaan met het betalen van financiering. Dan kunnen de huizenprijzen wel dalen maar dan is er voor hen niets aan de hand.

  Daar waar maximaal geleend wordt om maximaal te kunnen aftrekken zijn risico’s het grootst. Die partijen die met economische tegenwind de klappen opvangen: ZZP, industrie en (b.v. financiële) dienstverlening met overcapaciteit.
  En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs de onderkant van de arbeidsmarkt te zijn: aan dure jongens worden hogere eisen gesteld….

 227. Martijn says:

  @211

  Ambrose is een intelligente vent, maar duidelijk partijdig.

  @212

  Ik heb de Amstrong-zaak niet goed genoeg gevolgd om er een mening over te hebben, maar lees zijn stukken wel.

 228. floor says:

  Heren en enkele dame, ik ben pas halverwege met lezen, maar mijn complimenten over de naar mijn mening intelligente en hoogstaande discussies en motiveringen.
  Geen geintje, meen ik echt en plaats ‘m nu maar vast, want gaat nog ff duren voordat ik klaar ben met lezen.

 229. Martijn says:

  Rome (then the Western world) is burning!

  Just like minorities did not see or wish to understand what the rise of Hitler meant to them, just like those that ran out onto the new beach revealed as the water retreated from Hawaiian beaches only to be inundated by the Tsunami, many are ignoring the organized and strategize attack now on Greece as the prelude to an attack on Spain, Italy, Ireland, Portugal and then major debts.

  The US stands third in the line of weak structures, debt to GDP, and will come under attack by the ever-increasing wealth of the bear raiders via the CDS OTC derivative market.

  Iceland, the weakest of all, was taken down. Now the target is Greece. Just as Europe fell to the Nazis, so might it to the Blitzkrieg by financial entities.

  When J.P Morgan, the man, sought to settle a liquidity crisis, he ask Jesse Livermore to come and visit with him. He proposed that the famous Bear, Livermore, cease his short raids for the benefit of the country. Livermore, impressed by Morgan’s appeal, did so.

  Quite to the contrary, we have made the most successful of the short raiders (derivative manufacturers) rich, and taken no meaningful action to restrict their mode of doing business.

  Rome is burning and few understand why. Even less give a damn.

 230. Goudbelegger says:

  @216 Tja.

  @222 Klopt maar net in de komende paar jaar tot de eruptie van alles wat er nu fout zit kan ik meer doen met een miljoen dan louter met een zak gouden munten.

 231. option trader says:

  Dit is schijnbaar het ultieme plan.
  In een schuldencrisis moet je niets op je naam hebben willen staan. Geen schulden maken. Bezit is een bron van zorg in een deflatie periode.
  Huis van 450000 euro? King for a day, slave for a lifetime.

  http://www.anarchiel.com/display/het_pokerspel_van_de_centrale_banken_deel_2

 232. adamus says:

  Vervolg Griekse tragedie

  aanzet, of in ieder geval de wil om schulden af te bouwen? Vooral bij die pensioenleeftijd gaat de emotie van de homo economicus opspelen 🙂

  In communistisch Frankrijk kan de agent op 48 of 52 jarige leeftijd reeds aan de drank gaan en zijn vrouw slaan, kortom leven als God.

 233. Martijn says:

  @237

  Toch denk ik dat Duitsland wel zal moeten, al is de weerstand in eigen land groot.

  Momenteel wordt er gezocht naar een manier om het te verkopen aan het volk.

  Er is daar nog wel wat kennis omtrent het bailen van de DDR.

 234. adamus says:

  241

  martijn, Duitsers zijn uiteindelijk toch volgers van de staat. In die zin heeft het verleden ze ook niets geleerd.

  Maar als ze het spel verder willen spelen, ze doen hun best maar. Ik zie alleen niet hoe die Grieken er voor terug gaan werken met zo’n hangmat cultuur.

 235. ll says:

  @ adamus, zalig, geweldige video, er is nog hoop.

 236. Martijn says:

  Nog een stukje monetaire economie (inflatie en deflatie) voor wie het leuk vind: http://www.youtube.com/watch?v=gjijk4nX4D8&feature=related

 237. ll says:

  De Grieken hebben het beter dan wij, de burgers van dit land, pensioen met 60 en een bail out.

 238. nhz says:

  @242:
  ik zie de Grieken ook niet uit eigen beweging wat veranderen, dat kan alleen de markt, en de euro (en de slappe houding van de politiek die perse een EU superstaat wil) maakt dat onmogelijk.

  Anderzijds lijkt het me een voorbode van wat je in NL kunt verwachten als het slechter gaat. De Griekse stijl is een reactie op een corrupte en zeer inefficiente overheid, waar een groot deel van de bevolking niks meer van verwacht (behalve dan die 1 miljoen ambtenaren die dachten levenslang te kunnen luieren voor een mooi inkomen).
  De NL belastinginkomsten zijn hoog bij gratie van het feit dat de gemiddelde Nederlander geen moeite heeft met belasting betalen; dat zou zomaar kunnen omslaan als Jan Modaal meer moeite krijgt met de centjes ophoesten, en doorkrijgt hoe dat geld besteed wordt

 239. Martijn says:

  Er zijn niet voor niets al een tijdje rellen aan de gang in Griekenland.

 240. Martijn says:

  Sinds vandaag zit Nenner er overigens officieel naast.

  Niet dat ik anders had verwacht.

 241. Goudbelegger says:

  Ben er een keer geweest, vreselijk. Donkere science fiction garage van 20 verdiepingen, hoog tarief uiteraard want dat is normaal in dit land, hoeft het van mij niet meer maar dat is persoonlijk natuurlijk.

 242. Ludwig von Mises says:

  Goud: 1100 USD / 800 Euri.

  Kon wel eens eem mooi voorjaar worden voor Ome Mises.

  Wel jammer voor Niek die nog even afwacht. En voor Sam de treiteraar natuurlijk.

 243. nhz says:

  @250:
  bij mij in de stad speelt dit probleem al meer dan vijf jaar. De huren zijn sinds de euro zo hoog dat een kleine winkelier het niet meer kan opbrengen, of je moet in een gesubsidieerde branche zitten (hypotheekshops, makelaars, brillen, gehoorapparatuur enzo). Gevolg: steeds meer eenheidsworst en vooral veel ketens die je in iedere winkelstad ziet. Het is een proces van jaren, omdat veel winkels een 5- of 10-jarig huurkontrakt hebben. Voortijdig de stekker eruit trekken is geen optie, ze gaan dus alleen dicht als ze failliet gaan of extreem veel verlies maken.

  @252:
  het zal van onze politici afhangen vandaag. Ik trek pas een conclusie als de uitbraak er staat (op voldoende volume, ook dat nog). Dat wordt dus op zijn vroegst morgen.

  Anderzijds heb ik de daling sinds $ 1225 niet meegemaakt, dat was toch een dikke 15% omlaag. En de daling van de huizenprijzen die toch echt gaat komen ga ik ook niet als huiseigenaar meemaken.

 244. Ludwig von Mises says:

  “Anderzijds heb ik de daling sinds $ 1225 niet meegemaakt, dat was toch een dikke 15% omlaag. ”

  In dollars. In euros in termen van percentages de helft – een 7%.

  “En de daling van de huizenprijzen die toch echt gaat komen ga ik ook niet als huiseigenaar meemaken.”

  We zijn nu al in het derde jaar van deze crisis. Kon wel eens lang duren voor de percentages daling die op deze site genoemd worden gehaald worden.

 245. Fred says:

  Weer een broodje aap verhaal in de wereld gebracht.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6033218/___Nederlanders_positief_ingestelde_Europeanen___.html?p=19,1

  Ik hoor wel andere geluiden sinds de invoering van de pleuri.

  Mooie aanleiding voor het kabinet om de duimschroeven nog verder aan te draaien.

 246. Marketwatch says:

  En bouwend Nederland wil ook nog even snel aan het infuus:

  http://www.zibb.nl/10264876/Personeelszaken/Personeelszaken-nieuws/Personeelszaken-nieuwsbericht/Bouw-klopt-nu-ook-aan-voor-deeltijd-WW.htm

  Op deze manier krijgt “de markt” natuurlijk nooit de ruimte om haar zuiverende werking te doen.

 247. nhz says:

  @255:
  het valt me altijd op bij zulke enquetes dat mensen hun eigen financiele situatie véél rooskleuriger inschatten dan die van de buurman. ‘de werkeloosheid gaat toenemen maar ik ben onmisbaar’, ‘er staan veel huizen te koop maar mijn huis wordt zo verkocht voor een topprijs’, ‘Nederland is anders’ enz.

  Ignorance is bliss, zullen we maar zeggen.

  @256:
  bouwend Nederland ligt al aan het staatsinfuus zo lang ik mij kan herinneren, al zeker 25 jaar en vermoedelijk nog langer.

 248. Goudbelegger says:

  @253 En de daling van de huizenprijzen die toch echt gaat komen ga ik ook niet als huiseigenaar meemaken.

  Lijkt logisch, zie meer en meer te koop komen in Amsterdam. Maar wat logisch is gebeurt niet altijd. Dan nog, zelfs in de meest extreme inflatie, Weimar, was onroerend goed een slechte investering en werd huren steeds goedkoper. Hoe dat kan weet ik ook niet. Maar dan nog, als je lage woonlasten hebt van een koophuis waar je altijd wilt blijven wonen is dat toch het beste. Maar ja, moet je wel in zo’n situatie zitten..

 249. nhz says:

  @258:
  het probleem bij hoge inflatie is meestal dat het (besteedbare) inkomen de stijging van de hypotheeklasten niet bijhoudt. En als de helft van je inkomen opgaat aan voedsel etc. hoeven de hypotheekkosten niet eens omhoog om in problemen te komen.

  Bij hyperinflatie zijn er weinig mensen met geld en is verhuren dus ook moeilijk; ik heb wel eens gelezen dat tijdens de Great Depression grote huurpanden in de VS verkocht werden voor 2-4x de jaarhuur. Een beetje huis in NL kost wel 30x de huur die je redelijkerwijs kunt vangen.

  Mensen die goed zitten in een leuk huis met lage lasten zijn er volop in NL, maar dat zijn vooral degenen die al lang geleden gekocht hebben, of die een riskante hypotheek hebben die alleen betaalbaar is bij maximale HRA en lage rente.

 250. nhz says:

  P.S. @259:
  de Great Depression is natuurlijk geen hyperinflatie, maar ik wil maar aangeven dat de huidige prijzen in NL veel te hoog zijn gerelateerd aan mogelijke huuropbrengsten. Geen idee hoeveel jaarhuur een Weimar pand moest kosten, vast minder dan 10x.

 251. Martijn says:

  Rotterdam stelt ambtenaren te moeten lozen…
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/provinciaal/2010/02/rotterdam_moet_ambtenaren_loze.html

  Zou het met stevige handdrukken gepaard gaan?

 252. adamus says:

  De USA zakt behoorlijk gemeten tegen goud. Zal mij benieuwen wat de VS gaat doen, of ze het helemaal door het ijs laten zakken. Het onverwachte.

 253. adamus says:

  En bouwend Nederland wil ook nog even snel aan het infuus:

  is je die banner ook opgevallen? Was wel langdurig in beeld.

 254. adamus says:

  mises, We zijn nu al in het derde jaar van deze crisis.

  jij bent er heb ik begrepen niet op achteruit gegaan.
  Zo ook veel anderen. De anderen zullen zich dan ook niet zo snel druk maken over goudprijzen.
  Zolang je het goud niet fysiek in het “keldertje” hebt liggen moet je welhaast voorkennis hebben om er op tijd uit te stappen. Misschien heb ik Taleb verkeerd begrepen, maar wie kan er in de toekomst kijken?

  Als schatbewaarder van het familiekapitaal had je misschien beter kunnen verhuizen naar Zwitserland, als dat al mogelijk is natuurlijk, i.p.v. de Jager te pleasen. imo

 255. adamus says:

  Gevolg: steeds meer eenheidsworst en vooral veel ketens die je in iedere winkelstad ziet

  ik zie ook al jaren hetzelfde publiek en laat dat nou net de categorie zijn die het krapper gaat krijgen. Het zijn ook degenen waarbij, gezien de hoogte van het inkomen, alles op gaat. Daar zit dus geen rek meer in voor de ketens.

 256. adamus says:

  Over ketens: Jaap Blokker stond toch ook op het punt om mee te doen met het starten van een Bank? Vooruit vluchten en op een leuke manier de eigen panden met geldcreatie financieren.

 257. adamus says:

  Maar wat logisch is gebeurt niet altijd.

  oké 🙂

 258. option trader says:

  Maandag 15-02-2010……..De Rothschilds.

  http://zaplog.nl/zaplog/article/big_oil_big_amerika_en_big_money

 259. Ludwig von Mises says:

  “Zolang je het goud niet fysiek in het “keldertje” hebt liggen moet je welhaast voorkennis hebben om er op tijd uit te stappen. ”

  Welnee, je houdt het gewoon tot we boven de 5000 USD zijn. Kind kan de was doen.

  Moet je wel correcties van 1224 – 1048 uitzitten.

  “had je misschien beter kunnen verhuizen naar Zwitserland, als dat al mogelijk is natuurlijk, i.p.v. de Jager te pleasen. imo

  Tja, heb ik ook de pest over in. Maar moeder denkt er anders over en belastingen heb je in Zwitserland ook.

 260. Ludwig von Mises says:

  268

  Wat heb je toch met de Rothschilds. Je geleuft in een complot? Enfin, Nial FErgusson heeft een fraaie familiegeschiedenis over ze geschreven. Aanbevelen waard als je een heel boek aankan.

 261. adamus says:

  , of die een riskante hypotheek hebben die alleen betaalbaar is bij maximale HRA en lage rente

  zoals de “fietsenmakersknecht” die 3 jaar geleden via de hypotheker een 325K von heeft gefinancierd.
  Zijn vorige huis niet kon verkopen en nu verhuurd. Overwaarde 250K, want het werd getaxeerd op 425K. Fraudeurs…..
  En dat allemaal van een “loontje” van hem en zijn vrouw (24uur).
  Uitzonderlijk en anekdotisch, ik weet het, maar hier gaat het vreten aan de wortel.

 262. adamus says:

  Zou het met stevige handdrukken gepaard gaan?

  nee Martijn, er zijn nogal veel ambtenaren, dus de uitstroom is ook groot. Er is gewoon een vacaturestop en lopende sollicitaties worden afgeblazen.

 263. nhz says:

  @270:
  ik hoorde gisteren in een gerespecteerd programma (niet in de tabloids) dat Fergusson bij wife en kids is weggesnaaid door onze Ayaan. Ik mag dan aannemen dat hij voldoende anti-moslim en pro … is.

 264. option trader says:

  @ 270

  Een heel boek is wat te hoog gegrepen. Hebben ze er ook een uittreksel van?

 265. nhz says:

  @271:
  ik ken diverse zulke voorbeelden in de omgeving, en allemaal met NHG hypotheek. Zolang we doen alsof het huis nog veel waard is en alles vanzelf goed komt (de bank speelt dit spel mee) ligt niemand wakker van de situatie en kan NHG doen alsof ze geen risico lopen.

 266. adamus says:

  mises Tja, heb ik ook de pest over in

  je kunt nu natuurlijk gewoon bewijzen- t.o.v. van de rest van de familie – dat je met minder kapitaal nu, door het slim aan te pakken, straks minstens hetzelfd hebt vergaard?

 267. adamus says:

  nhz,

  Max Pam is een wandelende- of beter gezegd scooterende tabloid hoor.

 268. Martijn says:

  @268
  Op zaplog staan soms best leuke dingen, maar er zitten ook lui tussen die het wel gemakkelijk vinden om de de Rothschilds overal achter te zien. Op zich handig, want net als met god vroeger ben je dan meteen van alles af. Gelukkig denkt niet iedereen zo, want anders was in onze perceptie de aarde nog steeds plat.

  @270
  Ik geloof wel in complotten, volgens mij doet zelfs onze politiek dan. Nelie Kroes heeft zich er de afgelopen periode zelfs aandachtig en op hoog niveau mee bezig gehouden meen ik.

  @272
  Dat verwacht ik ook. Daarmee kan dit een structurele schok zijn voor de werkeloosheid. Deze lieden gaan niet snel andere banen vinden, en zeker niet met dezelfde remuneratie.

 269. adamus says:

  Op deze manier krijgt “de markt” natuurlijk nooit de ruimte om haar zuiverende werking te doen.

  eens.
  wie heeft er baat bij een zuiverende werking? Zo zit het systeem niet in elkaar. Overigens is het niet zo bedacht, maar is he zo gegroeid. Als je jong bent kun er misschien maar beter aan mee doen.

 270. adamus says:

  278
  Klopt, zeker niet hetzelfde. Er zijn nu mensen, zoals ik al eerder schreef met 1 dienstjaar waar men gemakkelijk vanaf kan. Maar schaal 13 kan helemaal niet meer bij 12 terecht. Die vacature is er niet meer. Zijn klappen hoor.

 271. adamus says:

  Ik neem aan dat er in de Belgische trein geen EP’ers zaten die tegen het uitvoeren van bank- en persoonsgegevens naar US zaten. Dit om de complotdenkers te ondersteunen.

 272. option trader says:

  @ 278 Martijn

  Aarde is niet plat.
  Jesaja 40:22

 273. nhz says:

  @277:
  ah, ik ken de man alleen van naam, maar de twee verdienen elkaar wel denk ik.

  @280:
  dat is wel een belangrijk verschil met de situatie begin jaren ’80 (kun je nagaan, de huizencrash moet nu nog komen …). Toen was het volledig de jonge generatie die de klappen opving, alle ambtenaren etc. bleven mooi zitten inclusief stevige inflatiekorrektie van hun loon.

  Het zou mooi zijn als de pijn nu wat eerlijker verdeeld wordt maar ik denk dat het vooral lagere ambtenaren zijn die ze ontslaan, en de jongens aan de top komen toch weer terug via hun eigen adviesburootje etc.

 274. ll says:

  Om 14.00 h. W.Middelkoop op BNR

 275. nhz says:

  @277:
  nu moest ik het toch even verder uitpluizen en het wordt steeds vrolijker.

  Ferguson, who used to shop at Oxfam in the Eighties when he was a struggling junior academic, has also admitted: ‘I am in debt overall but that is because I am married to a spender. And all our debts are set against assets, in other words, our three houses’

  en daar moet je dan financieel advies van opdoen? Dit wordt een mooie scheiding 🙂

 276. adamus says:

  dat is wel een belangrijk verschil met de situatie begin jaren ‘80

  ja, totaal anders. Nu hebben we welvarende hogeropgeleiden van 35/40 jaar die nog nooit een baan hebben hoeven zoeken. Als ik nog denk aan die uitzendbureaus, baantjes voor een paar weken…

 277. Patrick says:

  Iemand t nieuwste stuk van Fofoa gelezen?

  http://fofoa.blogspot.com/

  Heel verhelderende systeemuitleg in relatie tot de huidige griekenland-troubles.
  met plaatjes ook nog, dat is vooral voor mij zelf een voordeel 🙂

 278. adamus says:

  287

  die vriend is hier standaard.

 279. Martijn says:

  @282

  Onlangs waren er zelfs nog lieden die voorstelden de bijbel te herschrijven.

  Natuurlijk is dat aangepast.

 280. adamus says:

  en daar moet je dan financieel advies van opdoen? Dit wordt een mooie scheiding

  ayaan kan van huis uit overal wonen, maar een stapje terug? Overstappen van de filosoof naar een financiële man. Volgens dit filmpje de verkeerde keuze. http://www.marcdemesel.be/2010/02/martin-de-vlieghere-over-de-financiele.html

 281. ll says:

  @ adamus, ” kluizen vol met cash en oorlogsgoud ”

 282. adamus says:

  met plaatjes ook nog, dat is vooral voor mij zelf een voordeel

  apart, als ik iets lees zie ik mijn eigen plaatjes 🙂
  Ik vind plaatjes van anderen dan weer extra tijd kosten, zo ook filmpjes.

  btw “the singing detective” begin jaren 80 op zw.w. tv gezien (weinig poen in die tijd hè) en dat maakte veel meer indruk dan de kleurenversie die ik later zag.

 283. Goudbelegger says:

  @272 Ambtenaren worden niet ontslagen. Wordt sollicitatiestop en ouderen die afvloeien worden niet vervangen, meer gebeurt er niet.

  Anders is het voor de semi-ambtenaren, de adviesbureau’tjes die leven van fake oplichters onderzoekjes en advieswerk voor de overheid, daar wordt wel zo mee gestopt.

 284. adamus says:

  ” kluizen vol met cash en oorlogsgoud “

  il,

  waar? Heb je coördinaten?

 285. Goudbelegger says:

  @ nhz wat betreft inflatie klopt met wat ik uit de praktijk van Rus hoorde, je salaris holt steeds achter de prijsstijgingen aan en het is helemaal niet leuk inflatie.

  Behalve als je 10 jaar rente vast hebt op je relatief lage hypotheek. Toch??

 286. ll says:

  sorry, Kluizen vol met cash en oorlogsgoud

  http://www.bakas.nl/persberichten/011.htm

 287. Goudbelegger says:

  @297 exact wat ik hoorde van iemand die in Amerika was. Rijken zijn al enigszins bezig met goud maar gek genoeg ook met plannen om te emigreren naar midden Amerika vooral.

  En m’n ouders maar voor een flink bedrag AEX aandelen houden, zwakzinnigen, zeggen ze dat als ze niet herstellen in hun leven ze voor ons zijn…. idioten, achterlijke idioten..

 288. Martijn says:

  @298

  Zo werkt de menselijke psyche. Een beslissing, eens gemaakt, wordt zelden herzien. Dan liever op zoek naar extra onderbouwing, zelfs als die ten koste van de logica gaat.

 289. nhz says:

  @286:
  ook generation-X? ik herinner me hele volksstammen pas afgestudeerde (beta-)academici die nergens een baan konden krijgen; lost generation. In die tijd werd ook nog vrolijk 50% op je uitkering gekort als je onvoldoende gesolliciteerd had (op banen die er niet waren …), dat zouden ze nu niet meer durven. Ik denk ook dat vooral de jonge ‘high potentials’, die altijd alles meegehad hebben, een harde les gaan krijgen.

  @294:
  ik hoop dat je gelijk hebt over die oplichters burootjes, maar ik moet het nog zien. Als je ziet wat mijn gemeente jaarlijks aan zulke flauwekul uitgeeft, onvoorstelbaar (ver boven een miljoen). Als ik het uitreken verdienen sommige van die jongens en meisjes 20-40K euro per maand, en dan ook nog voor totaal waardeloze adviezen die de burger indirekt nog veel meer geld kosten.

  @296:
  10 jaar rentevast is relatief safe, gemiddelde in NL is dacht ik nu eerder vijf jaar. Toch vraag ik me af hoe safe dit allemaal is als de prijzen echt gaan dalen. Immers de bank gaat toch niet wachten tot afloop van de 30-jaar aflossingsvrije hypotheek als de waarde van het onderpand maar blijft dalen? Ik bedoel maar, 10% onderwater heeft bijna iedereen al in NL als de daling nog even doorzet (gemiddeld 113% hypotheek), maar 200% hypotheek op grote schaal?

 290. nhz says:

  @298:
  ik denk dat emigratie voor Amerikanen alleen werkt als ze veel zwart geld hebben of anderzins kans zien om elders veel zwart te verdienen. Als je Amerikaan bent blijf je eeuwig belastingplichtig, ook als je het land verlaat (gaan ze in de EU vast ook invoeren …).

 291. Dalen says:

  @297

  Stoere taal van Bakas op het Luxembourg Financial Forum.

  De vraag is of ze het snappen met een lijntje coke in hun neus.

  @298

  Bij hevige inflatie niet zo gek.

  Spreiden is m.i. beter.

  Vastgoed (waaronder land), goud en aandelen in winstgevende beursgenoteerde bedrijven. Die zijn er nog en zullen er altijd blijven.

  Met cash geld vraag ik me af of je daar over 5 jaar nog blij mee bent.

 292. ll says:

  Nooit geweten, Duitsland heeft goud geroofd uit Nederland om er oorlog mee te voeren

  http://www.algemeenrijksarchief.nl/nieuws/nieuws/goud.asp

 293. Patrick says:

  @302

  Das makkelijk gezegd, land kopen, maar waar koop ik wat land? Een gemiddeld kavel kost bij een makelaar de hoofdprijs en lijkt nog harder gebubbeld dan het gemiddelde huis…

 294. Goudbelegger says:

  @300, wat staat erover in hypotheekcontracten? Heb de mijne niet eens gelezen : ) Maar ze gaan toch niet 10.000 mensen daar tegelijk aan houden.. wat heeft dat voor zin voor ze?

  @301, het hangt er maar vanaf wat er gaat gebeuren, als het WO III wordt speelt dit echt niet meer. En hoe snel zal alles gaan? Als we vanaf nu nog 10 jaar voortmodderen zijn dit soort dingen, belastingen, zeer belangrijk, gaat alles nu veel sneller, wat ik verwacht, speelt het niet zo’n grote rol.

  Gaat alles snel dan komt het begin van de echte crisis uiterlijk juni/ juli 2010, pensioenfondsen moeten pensioenen halveren, zoiets. Anders zit ik er naast.

 295. Patrick says:

  @303

  Het is nog spannender: we hebben in onze drift om het goud voor de duitsers te verbergen op het laatste moment een schip verloren vol met goudstaven 🙂

  Een deel van dat goud is nooit opgevist…

 296. nhz says:

  @303:
  zeker wat gelezen over Michiel de Ruyter enzo …

  @304:
  inderdaad, in NL geen optie. Je moet dan echt naar het buitenland tenzij je heel veel geld hebt en het door iemand kunt laten beheren … En dan nog, in de aantrekkelijker landen zijn er vaak grote problemen met eigendomsrechten, Kadaster enzo. ALS je al wat mag kopen als buitenlander. Niet simpel.

 297. ll says:

  @ 305, nou dat zou ik maar eens eventjes gaan doen, je contract nalezen, en je zal er echt niet heel erg blij van worden, vrees ik.

 298. adamus says:

  294

  wat ik zei.

  292

  is het erg als ik Bakas een OH vind?

 299. Martijn says:

  Het gerucht dat een gezonde bank ziek is, lokt gedrag uit dat die bank inderdaad ziek maakt. Het is een dodelijke combinatie van individueel rationeel, maar collectief irrationeel gedrag

  Je zou je natuurlijk ook kunnen afvragen of het collectief rationeel was om banken in hun huidige vorm op te zetten cq toe te staan.

 300. Martijn says:

  Het is een self-fulfilling prophecy: een voorspelling die in beginsel niet klopt, maar die een proces op gang brengt waardoor zij toch uitkomt.

  Je zou ook kunnen stellen dat de bank altijd al ziek was, dat het in de blauwdruk verankerd is, maar dat men het nu pas ontdekt.

 301. Martijn says:

  Verder is het artikel een terecht correctie van de uitspraken van Jaap van Ginneke, wie dat ook is.

 302. adamus says:

  Rijken zijn al enigszins bezig met goud maar gek genoeg ook met plannen om te emigreren naar midden Amerika vooral.

  Bush in Paraguay !
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Stroessner

  ken NL bloembollenhandelaar die daar begin jaren 80 al zat. Visie of gewoon zwarte geld kwijt moeten.

 303. adamus says:

  @286:
  ook generation-X?

  officiëel geen babyboomer. Greep er net naast. Wij zijn hier thuis beiden van X.

  Ik denk ook dat vooral de jonge ‘high potentials’, die altijd alles meegehad hebben, een harde les gaan krijgen.

  Via kind hoor ik dat er wel behoorlijke klappen vallen onder HP’s.
  Vooral ouders van rond de 60 raken nogal overstuur. Mij en mijn vrouw zou het de broek niet bollen, we hebben voor andere vuren gestaan.

  300
  ik hoop dat je gelijk hebt over die oplichters burootjes,

  http://www.managementenconsulting.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=505:utrecht-boos-over-dure-adviseur&Itemid=1

  302
  Vastgoed (waaronder land),

  moeilijk, land is nederland heeft veel vaste lasten. Denk aan polderlasten/waterschap e.d.

  303
  de andere helft ligt natuurlijk in de VS 😉

  304
  7ha kleigrond (familie) komen ze al jaren niet meer kwijt voor 250K.
  Hoogste bod was 5 jaar geleden 235K. Omgeving Hoorn/Enkhuizen.

  307
  vooral:
  “Hoe een gerucht kan leiden tot het omvallen van een bank waar niets mis mee is”

  Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde. En al helemaal niet op financiële markten. Daarom heeft de overheid geen andere keus dan het helpen van een gezonde bank.

  Wordt er gesteld dat ING heel gezond is?
  Bij Henriëtte passen heel veel emoticons 🙂 heeft ook bij DNB gewerkt.

 304. nhz says:

  @314:
  ik denk dat Paraguay sinds de laatste verkiezingen wel een stuk interessanter is geworden. Misschien voor grote schurken zoals Bush en al die andere ex-dictators en criminelen die daar zitten wat minder …
  Wie daar in de jaren 80 naar toe ging was behoorlijk fout denk ik, toen was het vooral een opvangcentrum voor nazi’s.

 305. Goudbelegger says:

  Wat een @’s zeg..

  @309 Heb m’n huis eind vorig jaar verkocht zoals eerder gemeld. Had het hypotheekcontract niet gelezen maar was altijd wel een beetje bang voor dat bijstorten. Nu ik erover nadenk.. Ze zullen 10.000 kale kippen niet tot iets dwingen wat niet kan, dan liever minder krijgen en geen paniek veroorzaken maar stel dat je een hypotheek hebt van Euro 550.000, waarde huis wordt Euro 450.000 en je hebt 2 ton spaargeld bij dezelfde bank.. Maar ok, zie dat niet zo’n vaart lopen..

 306. Martijn says:

  @315

  Henriëtte is een trut.

  Bijvoorbeeld uitkeringen, ik denk dat de nadruk in Nederland heel lang op de hoogte daarvan heeft gelegen. Tegelijkertijd hebben we het misbruik onderschat, wat dat betreft hebben de feiten ons een lesje geleerd. Je ziet mensen die én een uitkering hebben én zwart werken. Wij dachten eigenlijk niet dat dat in mensen op zou komen.

  Dat is het trieste aan gestudeerde mensen. Zitten alleen met de neus in de boeken en bedenken niet dat ze soms beter om zich heen kunnen kijken om te zien hoe de wereld werkt.

 307. adamus says:

  nhz

  over Lost Generation:

  ik heb/had ook nog op verschillende plekken pensioentjes lopen en kon ze afkopen. De laatste was ik wat traag mee: was vorig jaar €2.600 en nu uit laten keren voor €2.200, bruto dus. Het wordt dus steeds minder. Uit mijn systeem met die handel.

 308. adamus says:

  martijn,

  Dat is het trieste aan gestudeerde mensen. Zitten alleen met de neus in de boeken en bedenken niet dat ze soms beter om zich heen kunnen kijken om te zien hoe de wereld werkt.

  nog triester is dat zulke mensen nu ook overal “toezichthouder” zijn. Dat is erg in.

  “komt niet in mensen op”

  de werkelijkheid verzin je niet: Marokkaan met 11 kinderen en 3 vrouwen, waarvan 2 in Marokko. Aanrechtsubsidie op NL bankrek., kinderbijslag, huurkorting, woning doorgebroken naar woning erboven. Tugelaweg Amsterdam.
  Zegt Cohen tegen buren: “dan gaan jullie toch verhuizen”.

 309. ll says:

  Even een technisch vraagje, waar ik niet uitkom, van een klantje van me.

  Gouden muntjes, kan je zo de grens mee over nemen, zonder iets aan te geven, of moet je die aangeven voor i.b.

 310. adamus says:

  Gouden muntjes, kan je zo de grens mee over nemen, zonder iets aan te geven, of moet je die aangeven voor i.b

  als belegging wel. Ook als de handel je beroep is.

 311. Martijn says:

  @322

  Dat is een psychologisch effect wat inderdaad kan hebben meegespeeld. Overigens prettig dat de schrijver van die stuk nog wel rept van een maatschappelijke plicht.

 312. Goudbelegger says:

  Als je je af gaat vragen of je je gouden muntjes bij de grens moet aangeven… wat voor type ben je dan in hemelsnaam.. Een van de belangrijkste redenen dat je gouden munten koopt is juist dat anderen dat niet weten en ze niet kunnen afpakken.

 313. adamus says:

  Martijn,
  ik heb geloof ik al op de middelbare school met rechen nog geleerd dat je ook nalatig kon zijn door niets te doen als iemand in het water viel of zoiets.

 314. Martijn says:

  @325

  Is het dan niet juist handig om te weten of je ze bij de grens moet aangeven (of er registratie van wordt bijgehouden als je reist dus)?

 315. adamus says:

  325
  Ik zie sportieve 60ers zwaar fietsend de alpen induiken. Met een spaarpotgleufje in de framebuizen. Denk erom niet over de breedte maar in de lengte van de buis, anders verzwakt het frame teveel.

 316. fred says:

  @327

  Kijk maar uit voor de geldhonden van de Jager. Die worden nu omgebouwd naar goudsnuffelaars.

 317. fred says:

  Totale controle willen ze krijgen. Ieder briefje van 50 wordt momenteel op vingerafdrukken gecontroleerd.

  Wie had het over fascisme? Was jij toch Martijn?

  Al je gangen worden nagegaan brrr.

 318. ll says:

  @ 330 pardon….wie doet dat dan en waar…..

 319. ll says:

  Gaat niet goed, het dominoeffect is begonnen, de rente op 10-jaars Engeland vandaag boven Spanje en Italie

  http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100003763/britain-and-the-pigs/

 320. Martijn says:

  Engelse banken hebben een enorme exposure bij de piigs.

 321. Martijn says:

  @324, 326

  De maatschappelijke plicht en nalatigheid lijken me in elkaars verlengende te leggen; de plicht stelt dat er iets moest gebeuren, nalatigheid dat dat niet gedaan werd.

  En het verschuilen achter, of de nadruk op orders blijft een teken van fascisme; “befehl ist befehl”.

 322. Martijn says:

  Verder loopt engeland ook niet helemaal soepel: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=agwI6RTcy1M0&pos=5

 323. adamus says:

  “befehl ist befehl”.

  ik geloof dat het al heel lang zo is dat een US arts buiten zijn territorium ook niets doet; aansprakelijkheid.
  Toch wel leuk,l die heldenfilms van Hollywood. Het moet maar veel oorlog blijven, dan kunnen ze nog wat buiten de pot piesen.
  Overigens een NL arts in opleiding wordt ook geacht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om te “opereren” buiten het hospitaal.

 324. fred says:

  @331 Martijn

  Als je deze vraag stelt, wil ik geen advies van je.

  Zelfs professor Smalhout, die ik hoog heb zitten, beschuldigt de Jager van ‘nazi-technieken’.

  http://ambtenaar.blog.nl/tag/smalhout

 325. Jan modaal says:

  Hoe moet ik al deze berichten lezen?? dan ben ik wel twee dagen bezig man!! 338!!

 326. Martijn says:

  @Fred

  Het staat je natuurlijk vrij advies te nemen van wie je wil.

  Van je opmerking begrijp ik overigens geen reet. Nr. 331 was een post van ll, en wat mijn vragen met nazi-technieken of Bob Smalhout te maken hebben ontgaat me ook.

 327. adamus says:

  fred,

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

  ik vind Smalhout een oude reactionaire ex cardioloog.

 328. adamus says:

  Jan modaal Zegt:
  15 February 2010 om 7:35 pm
  Hoe moet ik al deze berichten lezen?? dan ben ik wel twee dagen bezig man!! 338!!

  Onderaan beginnen, dan kom je Floor ook nog tegen 🙂

 329. Martijn says:

  @341

  Meningen kunnen verschillen. Persoonlijk kan ik de stukjes van Smalhout soms best waarderen.

  De wet van Godwin kende ik trouwens nog niet. Wel grappig, al kan het natuurlijk nooit de bedoeling zijn een onderwerp waar mensen gezien de wet toch graag over praten onbespreekbaar te maken.

 330. Hugo says:

  Vond deze toch het toppunt, politie gaat zelf kinderporno verspreiden. Met de hand uitgekozen door Joris D?
  http://www.dag.nl/binnenland/politie-verspreidt-desnoods-zelf-kinderporno-270117

 331. Hugo says:

  Binnenkort krijgt de VS eea terug? De stad Harrisburg overweegt bankroet per 1-3-10. Zal een leuk effect geven.
  http://www.zerohedge.com/article/muni-time-bomb-set-harrisburg-contemplates-march-1-chapter-9-filing

 332. Hugo says:

  @ 286

  Trots heeft een kleine prijs.

 333. Hugo says:

  Californie doet er ook alles aan om de aandacht terug bij de dollar te krijgen
  http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2010/02/14/state/n084558S21.DTL&type=politics

  Deze quote doet het vast goed bij goudbelegger;
  The state’s largest teachers union is backing an initiative to close business tax loopholes.

 334. nhz says:

  @319:
  is ook mijn ervaring, bij mij is van eentje het beloofde kapitaal inmiddels geslonken van 1,2 miljoen gulden naar 11.000 euro vorig jaar. Ik ben al een paar jaar terug gestopt met betalen en ga er vanuit dat ze het allemaal opmaken voordat ik aan de beurt ben. Het enige wat nog iets waard blijkt is een spaarpensioentje van 3% per jaar maar met de inflatie van nu kan ik daar straks niet eens de groenteboer van betalen; ik had natuurlijk beter het volle pond belasting kunnen betalen en het zelf sparen (was in die tijd nog 8% per jaar). Allemaal grote oplichters die verzekeraars.

  @320:
  ik had zowaar zelf pas controle van de gemeente omdat ik nu officieel even niet woon op het adres waar ik woon, deden ze heel moeilijk over terwijl ik veel belasting betaal en geen cent vang van de overheid. Die paar duizend uitkeringsfraudeurs in de gemeente (hier vooral zogenaamd alleenstaande vrouwen met kinderen en ‘arbeidsongeschikten’ die te druk zijn met zwart werken, buitenlanders speelt hier minder) daar branden ze hun vingers niet aan. Bovendien, al die vrolijke fraudeurs stemmen ook weer volgende maand.

  @330:
  zouden ze wel willen maar lijkt me broodje aap verhaal.

  @338:
  heeft Smalhout dan ook veel geld in Zwitserland staan? Verder sluit ik me aan bij de mening van adamus, al waren zijn bijdrages aan discussie ooit wel eens nuttig.

 335. nhz says:

  @344:
  volgens mij doen ze dat soort zaken al heel lang; net zoiets als de Buma/Stemra en vergelijkbare organisaties die servers met illegale software of films opzetten als honeypot. Als gewone burgers zoiets doen heet het minimaal uitlokking maar in het landsbelang (of bedrijfsbelang, als je genoeg dure advocaten in dienst hebt) mag alles blijkbaar.

  @345:
  krijgt Harrisburg dan toch zijn China Syndrome, met vertraging?

  @347:
  als je weet dat een simpele politieagent in LA zo’n 125.000 dollar per jaar verdient dan snap je dat het daar niet meer te redden is, met name dankzij de stupide unions.

 336. Veilingnotaris 15-02-2010:
  + 27 veilingen

  Van smal hout zaagt men (dunne) planken.

 337. Hugo says:

  @344
  Sinds dat Den Haag zelf drugs ging importeren en vervolgens kwijtraakte was het, helaas slechts even, over met die ongein. De wetgeving na de commissie van Traa leek me wel duidelijk met betrekking tot dit punt.

  De wet aanpassen als deze je niet uitkomt lijkt me ook wel wat. Helaas alleen beschikbaar voor de overheid. http://www.telegraaf.nl/binnenland/5903837/__Politie_mag_kentekens_langer_bewaren__.html

  Denk niet dat het bij Harrisburg blijft… Ik weet dat een coppert 125k doet. Dat zou eigenlijk al genoeg moeten zeggen maar er is zoveel meer. Hoe verder me ik in de materie verdiep hoe meer ik me verbaas dat alles nog draait zoals het doet.

 338. Martijn says:

  Kijk, de wet van bovenaf aanpassen is in principe weer een voorbeeld van de Roman law. Dat het niet zou mogen was waarschijnlijk gebaseerd op grondrechten of universele principes, maar als dat even niet uitkomt omzeil je die natuurlijk gewoon.

  Rot op met die zeurende onderdanen.

 339. Hugo says:

  @ Martijn,

  Waar ik me ook aan irriteer is het feit dat al die aantoonbaar zware wetsovertreders (understatement) welke ons bestuur ‘rijk’ is blijven zitten dan wel promotie krijgen. Is dat ook een onderdeel van Roman Law?

 340. Hugo says:

  Trouwens verwijzing in @351 moet @349 zijn

 341. Martijn says:

  @353

  Het geeft wel een verminderde rechtsgelijkheid aan. Geen vereiste voor Roman law, al gaat kom je ze vaak samen tegen.

  En inderdaad, eigenlijk is het van de zotten dat dergelijke bestuurders niet harder gepakt worden.

  Misschien had ik ook een rechtenstudie moeten doen, al kan het altijd nog.

  Wie weet iets voor de toekomst…

 342. Dalen says:

  @352

  “Rot op met die zeurende onderdanen.”

  De plebs geef je de illusie dat ze het goed hebben. Dat gaat goed tot….er anarchisme ontstaat.

 343. Goudbelegger says:

  Zapte vandmiddag langs een voetbal discussie programma, ging niet meer over voetbal maar over de schulden bij de voetbalclubs.

  Dit wordt een on-voor-stel-ba-re ramp.

 344. ll says:

  zeg dat wel Goudbelegger, zie eens dit artikeltje, niet alleen de banken hebben hun schulden off-balance staan, maar ook landen, en niet alleen Griekenland. Alle shit komt nu naarboven.

  http://blogs.telegraph.co.uk/finance/edmundconway/100003757/did-goldman-sachs-help-britain-hide-its-debts-too/

 345. adamus says:

  Hugo Zegt:
  15 February 2010 om 8:15 pm
  Binnenkort krijgt de VS eea terug? De stad Harrisburg overweegt bankroet per 1-3-10. Zal een leuk effect geven.

  meltdown.

 346. Martijn says:

  Crisis 2.0 is dit jaar van start gegaan en begint langzaam op stoom te komen.

 347. Martijn says:

  Naast Harrisburg zijn er in de VS nog honderden municipalities (gemeenten en publieke diensten) die in ernstige problemen zitten.

  Politiebureaus waar de dearwaarder auto’s heeft meegenomen, brandweercorpsen die rekeningen versturen naar burgers, en bakken met belabberde begrotingen die nooit gehaald gaan worden.

 348. adamus says:

  nhz
  ik had zowaar zelf pas controle van de gemeente omdat ik nu officieel even niet woon op het adres waar ik woon,

  er is iets met een peildatum heb ik ooit gehoord van iemand die dat moest controleren. Het was bij de bewuste gemeente in ieder geval opgevallen dat uitgeschrevenen na 17 januari weer terugkwamen en daardoor niet aangeslagen konden worden. Ik weet er echter het fijne niet van.

 349. Martijn says:

  Goud is vandaag wel hele dikke vriendjes met de EUR 810 grens.

 350. adamus says:

  Politiebureaus waar de dearwaarder auto’s heeft meegenomen,

  dat gaat in NL niet gebeuren als ze bij leaseplan zitten.

 351. Martijn says:

  Overigens is het kapitalisme vanaf het begin al gekritiseerd over het helpen van bepaalde belangen ten koste van de kleine man. Zo ziet eigenlijk de hele geschiedenis er uit, ook voor het kapitalisme.

  The poor complain, they always do,
  but that’s just idle chatter.

  Our system brings rewards to all,
  at least to all who matter.

 352. Hugo says:

  Als dit verhaal waar blijkt te zijn (en zerohedge heeft frequent gelijk) is Griekenland dood. http://www.zerohedge.com/article/titlos-llc-special-purpose-vehicle-downgrade-catalyst-trigger-which-will-destroy-greece).
  Een Eurolid welke met behulp van Goldman boekhoudfraude pleegt. Zal dan nu het geduld vanuit de EU ophouden? Dit kan allicht de 810 Euro verklaren (en ik maar hopen op eerst mijn vakantiegeld en dan dit soort ellende….)

 353. Goudbelegger says:

  PvdA-leider en minister van Financiën Wouter Bos vindt het „hypocriet” van VVD en D66 dat ze hem wel ter verantwoording roepen als een bankier met een te hoge bonus vertrekt maar hem niet steunen in een voorstel om hogere inkomens wat zwaarder te belasten.

  Onvoorstelbaar..

  Wat dat klagen betreft, daar ben ik het wel een beetje mee eens, daarom probeer ik ook te profiteren van wat er fout zit en het er niet alleen over te hebben. Maar dan nog, klaag wat je wil, lucht op.

 354. Martijn says:

  @Hugo

  De 810 noemde ik meer omdat het er verdacht lang onder blijft hangen. Die grens wordt keihard bewaakt. Logisch ook, wat eens doorbroken zou het wel even hard omhoog kunnen gaan.

  En nogmaals: het spelletje met Griekenland gaat niet om geduld van de Eurozone. Als Griekenland valt, zijn de andere PIIGS waarschijnlijk niet meer te redden en is de Euro geschiedenis, althans in zijn huidige vorm. Op al te veel invloed hoeft men dan ook niet meer te rekenen.

  Los daarvan kan ik me bijna niet voorstellen dat affaires als die met Goldman niet officieus bekend zijn bij de heren in Frankfurt (en Basel).

 355. Martijn says:

  @Goudbelegger

  Voor zover ik klaag is dat vooral om mensen te informeren. Zowel over wat er mis is als dat ik het zie (en ze dus niet de enige zijn).

 356. Hugo says:

  @361

  Tja wat zal ik zeggen. In mijn optiek is er een werkelijkheid welke genegeerd wordt. Het zal en kan niet goed komen. Nu verliezen nemen voorkomt nog meer tranen. Dat geld 🙂 voor het gehele westen. Klaarblijkelijk vind men bevolking van de domme houden een verstandigere keuze. Ben wat dat betreft blij dat er mannen als Middelkoop in NL te horen zijn.

 357. adamus says:

  Los daarvan kan ik me bijna niet voorstellen dat affaires als die met Goldman niet officieus bekend zijn bij de heren in Frankfurt (en Basel).

  zoals Wellink bij de verhoren liet blijken: als je er niet naar vraagt hoef je het ook niet te weten.
  En als je het niet weet ben je ook niet verantwoordelijk. Alles blijft een verrassing.

 358. adamus says:

  366

  Page not found
  The requested page could not be found.

 359. Martijn says:

  @371

  Als je er officieel niet naar vraagt is het nog steeds goed mogelijk dat iemand een memo op het toilet liet slingeren.

  Niet dat iemand kan bewijzen dat je het wist, maar ergens wil je het als bestuurder toch graag weten.

 360. Hugo says:

  @ Martijn,

  Zou het zo kunnen zijn dat freegold de PIIGS (minus Ierland aangezien ze geen goud hebben) kunnen redden. Een geheel andere gedacht achter de gedacht dat Europa genoeg heeft.

 361. Martijn says:

  En Europa kan altijd nog een bailout doen mocht het echt nodig zijn.

  Wordt wellicht wat lastig verkopen aan de Duitsers, maar voordat men echt de straat op gaat…

  Dat zou de echte showstopper zijn. Ik zie het voorlopig eerder in de VS dan in de EU gebeuren.

 362. Martijn says:

  @375

  Bij mijn weten heeft ook Ierland goud, maar inderdaad, de PIIGS hebben bij elkaar meer goud dan China, dus het kan verkeren.

 363. Hugo says:

  @369,

  Ik kan het waarderen.

 364. Martijn says:

  @378

  “Befehl ist befehl”.

  Leuk/goed stuk trouwens. En inderdaad: meer mensen zouden zelf moeten ondernemen.

 365. Martijn says:

  Goud op 813 EUR. Zo hoog waren we volgens mij nog niet.

  Was natuurlijk helemaal niet te voorzien. Al die staatsschulden zagen er tot voor kort geweldig uit en we waren alweer uit de recessie.

  Smiley

 366. ll says:

  Hoe kan men nu een land controleren, als er een dubbele boekhouding blijkt te zijn.

  Dit is een uitvinding van de banken, maar die hebben het truukje doorgegeven aan de gouvernementen.

  Het truukje heet off- balance, en is legaal.

  Alle grote maatschappijen doen er aan mee.

  En nu ook landen.

  Niets is meer zoals het lijkt dat het is. Het is fake.

 367. ll says:

  Wat er nu gebeurt is Enron op wereldniveau.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Enron

 368. adamus says:

  382

  Il, banken hebben ook een adviesfuncie.

  http://925.nl/archief/2008/09/02/abn-amro-baas-gaat-boekhoorn-adviseren

  wie is de andere adviseur van Boekhoorn? De man van de sideletter, degene die Ahold aan de afgrond bracht.

 369. ll says:

  adamus, de onderliggende waarde van de derivatenmarkt is 369.000 miljard, is een VEELVOUD van de wereldeconomie.

  Dat is het totaal van de dubbele boekhouding.

  Hoe had dit ooit kunnen gebeuren.

 370. Martijn says:

  Je zag na Enron al dat men het niet zo erg vond: er werden nauwelijks straffen uitgedeeld. Bij LCTM daarvoor hetzelfde. Dan kan je in principe al concluderen dat fraude blijkbaar vrij normaal is.

  Fraude was overigens de enige manier om de dollar overeind te houden, dus in die zin heeft men er vooral tijd mee gekocht.

  Er is ook vooral gefraudeerd met tijd; leningen tegen te hoge waardes in de boeken zetten is spelen met de toekomst.

  Maar de opmerking is terecht, de kast is een massagraf geworden met alle lijken. We gaan hier met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet met een ongeschonden systeem uit komen.

 371. Martijn says:

  Hoe had dit ooit kunnen gebeuren.

  Hehe, als we dat gaan bespreken zijn we nog wel even bezig vrees ik.

  Uiteindelijk komt het neer op het uitrekken van de dollar (en de Westerse financiële positie) boven zijn macht.

  Die werelddominantie moest toch ergens vandaan komen, en we hebben er goed van geleefd.

  Maar die tijd die komt nooit weer.

 372. Martijn says:

  Niets is meer zoals het lijkt dat het is. Het is fake.

  Vandaar dat sommige mensen goud (en zilver) aanbevelen.

 373. ll says:

  Het off-balance derivaten systeem werkt, als de prijzen van de onderliggende waarde omhoog gaan, en het KLAPT als de onderliggende waarde omlaag gaat.

  Eigenlijk is het heel simpel.

  Een piramidespelletje.

 374. Martijn says:

  815 EUR

  Papiergeld wordt nog steeds elke dag minder waard jongens.

  Die min 50% op huizen gaan we niet halen, althans niet op de nominale prijs.

 375. ll says:

  Klopt Martijn, maar als het goud heel hoog staat, wil men het toch wel verzilveren. Om b.v. brood ervan te kopen, en dan kan je maar beter klein goud of zilver hebben het z.g. oorlogsgoud. Met een gouden ringetje krijg je 1 jaar brood van de bakker. Zelfde systeem als bruidschat, een appeltje voor de dorst.

 376. Martijn says:

  @ll

  Voorlopig is goud vooral interessant voor mensen met wat extra vermogen. Handig bijvoorbeeld als je tijdig een huis hebt verkocht waar geen schuld meer op zat.

  Goud kan je overigens prima zelf bewerken of smelten, mocht je het klein willen maken.

  Whiskey, sigaretten, tandpasta of koffie willen ook werken.

  Maar zoals ik al zei: voorlopig vooral interessant voor spaarders dat goud.

  Kwam overigens bij de HBU wel eens een man tegen die de oorlog nog had meegemaakt en een enorme berg aan plakjes van 10 gram kwam halen. Zo “had hij altijd brood”.

 377. Goudbelegger says:

  Weer vroeg aan de slag iedereen.. : )

 378. Martijn says:

  @395

  De beste man spreekt zichzelf wel tegen in het stuk.

  “Think of gold as homeowners insurance,” Johnson says. “The question when you own a home isn’t whether you carry insurance. It’s how much you have. If you really believe we’re in a [gold] bubble, have minimal exposure.” But he doesn’t think calamity is looming
  Goud is dus een verzekering…

  Why not just buy physical gold?
  You can get better leverage by buying the mining stocks. They move twice as much as the underlying gold price

  Maar je hebt wel leverage nodig.

  Hoe kan je nou een verzekering nemen met zoveel mogelijk leverage (blootstelling aan risico).

  Dan ben je toch van de pot gerukt?

 379. adamus says:

  393
  Weer vroeg aan de slag iedereen.. : )

  zijn gouden tijden hè.
  Schaatsen gekeken.

 380. Martijn says:

  @396
  Immers, de rente die de ECB aan de banken rekent, is vrijwel nihil. Die rente zal zeker gaan stijgen. Ze kan immers niet veel lager. Volgens mijn weten is de rente nu 1%. Dat kan dus niet veel lager.
  Hij kan ook nog gelijk blijven. Wel zo volledig om dat ook even te benoemen.

  Ik voorzie dus op termijn wel een stijging, maar als de economie niet ontspoort, dan een geringe en beheerste stijging.
  Teveel stijging gaat de staat centen kosten op de rente over de staatsschuld. Voorlopig lijkt de stijging (van de korte rente) me inderdaad zeer beperkt.

  En die laatste zin is lijkt me meer gevoelsmatig dan rationeel, al heeft hij een puntje dat je op een spaarrekening op geen enkele manier in de buurt komt van de hypotheekrente. Als sparen je alternatief is, lijkt aflossen inderdaad verstandig.

 381. adamus says:

  Zo “had hij altijd brood”.

  bewust tussen aanhalingstekens begrijp ik hieruit?

  anders moet je ook nog een bakker vinden.

  Als je echt denkt dat de nood aan de man komt is het misschien beter om alvast te bedenken hoe je off grid kunt leven. Geen internet meer, dus ook niet op internet kunnen zoeken waar granen te koop zijn. Maar zover gaat het niet komen, bovendien als we stoppen met vlees kunnen we NL tig x voeden.

 382. Marketwatch says:

  En de lobby van bouwend Nederland heeft zijn werk goed gedaan:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6038213/__Bouw_in_de_rij_voor_vorst-ww__.html?p=5,1

  Gewoon lekker met z’n allen aan het staatsinfuus….

 383. Martijn says:

  De Griekse ellende begint door te werken.
  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aiqhWau3x1XU&pos=7

  Wie weet komt er nog een omslag en gaan de echt sterke bedrijven het beter doen dan kleine overheden.

 384. nhz says:

  @399:
  Euribor is toch 0.42% nu? Het blijft maar dalen, terwijl de hele zaak uit de klauw loopt. Geen ‘normale’ marktwerking, dus dat het nog verder omlaag gaat (wordt gebracht) zou ik niet uitsluiten.

  @401:
  grof schandaal, maar van de Balkenbende kun je niet anders verwachten.

  @402:
  de echt sterke bedrijven, bedoel je degene met zulke goede connecties dat ze het belastinggeld kunnen binnenharken voordat het aan de rijksbegroting besteed wordt?

  nieuwe alltime high voor pleuro goudprijs is een veeg teken; ben benieuwd of er nog relevant nieuws naar buiten komt vandaag maar ik vrees van niet. Ze laten het gewoon lekker uit de hand lopen, burgers, bedrijven en landen aanspreken op hun verantwoordelijkheid is al lang geen optie meer blijkbaar.

 385. adamus says:

  397 martijn,

  because it’s most concerned with unemployment and financial instability.

  in US dus bang voor oncontroleerbaar geweld.
  Daar doet geen goedgevulde databank wat aan.

  Vraagje heeft de US inzicht in alle swiftmutaties van bv ING?

 386. adamus says:

  ll Zegt:
  16 February 2010 om 8:51 am
  Hond.

  pavlovje als personal trainer?

 387. adamus says:

  Marketwatch Zegt:
  16 February 2010 om 9:45 am
  En de lobby van bouwend Nederland heeft zijn werk goed gedaan:

  telegraaf.nl/binne…orst-ww__.html?p=5,1

  ook oat moarn. Vorst tot april! Alle klimaatpessimisten ten spijt. Wat moeten de boeren nu met dat late voorjaar, als het er al komt.

 388. Martijn says:

  @403

  De euribor is al lang niet meer betrouwbaar omdat de markt er steeds minder mee correleert, maar hij wordt inderdaad omlaag geduwd.

  Goud omhoog was te verwachten. Hoewel technische signalen niet al te veel zeggen in een dergelijk gemanipuleerde markt lijkt het technisch beeld nu uit te wijzen dat we snel naar 820+ gaan.

  Maar goed, ik heb geen haast.

 389. adamus says:

  maar hij wordt inderdaad omlaag geduwd.

  moet ook maar eens terug naar de garage.

 390. Martijn says:

  Het einde van de VS wordt hier aangekondigd: http://www.nationalexpositor.com/News/2226.html

  En je kan je er op voorbereiden: http://www.marketwatch.com/story/how-to-invest-for-the-debt-bomb-explosion-2010-02-09?pagenumber=2

  Yes there is an alternative. Out of the ashes of anarchy must come a Second American Revolution. But unfortunately nothing will happen until a great crisis awakens America … shocks the conscience of the masses … we are “asleep” … only a seismic, systemic shock will trigger the necessary revolution.

  Zou zomaar kunnen gebeuren, ik sprak er al eerder over.

 391. Martijn says:

  Site hierboven is van… Rupert Murdoch.

  Niet niks dus. Glenn Beck van Fox zit ook al een tijdje te kneden.

 392. Martijn says:

  @410

  Voorlopig gebeurt er overigens nog niets hoor, 2010 zingen we waarschijnlijk gemakkelijk uit. In 2011 kunnen we eens opnieuw kijken.

 393. adamus says:

  Zelfde systeem als bruidschat, een appeltje voor de dorst.

  oude variant op 1 halen 2 betalen. Zulke oude tijden gaan we toch niet krijgen?

 394. adamus says:

  Martijn Zegt:
  16 February 2010 om 10:39 am
  @410

  Voorlopig gebeurt er overigens nog niets hoor, 2010 zingen we waarschijnlijk gemakkelijk uit. In 2011 kunnen we eens opnieuw kijken.

  Half jaar geleden de opmerking gehoord 30’er “wij merken niets van de crisis, dus het waait wel over”.
  Nu krijgen zelfs ambtenaren in die omgeving de bons. Jongelui en geen handdruk, er wordt ze gewoon de toegang tot kantoor ontzegd.

 395. adamus says:

  ad 414

  Als het vorstverlet al duurt tot in april dan zingen we dit jaar niet meer uit. De werkelijkheid is ridicuul. Hier en daar maakt een zwaluw zomer, maar geen opdrachten tot ver in het jaar, de horizon is 1 opdracht ver.

 396. nhz says:

  @404:
  als ik me goed herinner heeft de VS nu inzage in alle swift gegevens en stopt swift binnenkort met doorgeven (tenzij de politiek ze dwingt om toch de data te verstrekken, wat me niks zou verbazen). Tot nu toe (of tot voor kort) was het technisch onmogelijk om de datastroom buiten de VS te houden en werd sowieso alles door Homeland Security afgeluisterd.

  @406:
  yep, en daarna alle boeren met aanhang voor de rest van het jaar in dezelfde regeling omdat door de lange winter boeren niet rendabel is. Kat in het bakkie zolang CDA aan de macht is.

  @407:
  ik wacht de sluiting vandaag maar even af, ben trouwens niet zeker of we nu een nieuwe euro high hebben want we stonden eerder intraday tegen de 815.

  @410:
  gelukkig bestaat EU vooral uit ambtenaren en uitkerings trekkers die nog jarenlang afgeschermd worden van de harde realiteit van de financiele crisis, zodat er weinig drang is tot revolutie. Daarom is het ook van groot politiek belang om Griekenland lekker zijn gang te laten gaan met potverteren, vooral niet de touwtjes strakker aantrekken 🙁

 397. Martijn says:

  @414

  Ik kan er soms niet bij hoe weinig mensen willen zien.

  Van de zotten toch? Je ziet hier en daar een grafiek die erger is dan wat je ooit zag, je hoort de vergelijkingen met de jaren 30 en dan zeg je zoiets…

  Misschien niet helemaal onterecht dat je dan thuis eindigd. Ga je zonden maar eens overdenken in de hoek, zou je bijna denken.

 398. adamus says:

  410

  al gaat al het geld in de fik, die sideletters van GS en Greece blijven natuurlijk overeind.

 399. Martijn says:

  @416

  815 gaat keihard verdedigd worden vandaag, net als 810 gister. We zullen zien.

 400. Martijn says:

  @418

  Side letters zijn hier eerder ter sprake gekomen.

  Smiley

 401. adamus says:

  Martijn, en die boomende moeders in de piepzak ziten; “nu krijgen we voorlopig geen kleinkinderen”.
  En ze hebben in dec. net weer 5K overgemaakt.

 402. Tomba says:

  @ 410

  ” we are “asleep” … ”

  We leven al 10 jaar in een droom, en we weigeren om wakker te worden.

  Want als we wakker worden blijkt dat we in een nachtmerrie belandt zijn.

 403. Martijn says:

  @422

  Als we wakker worden kunnen we wel ons eigen leven en onze eigen toekomst bepalen.

  We krijgen nu instructies via de reclame en volgen die braaf op.

  Er is helemaal niets mis met wakker worden.

 404. Goudbelegger says:

  2010 zingen we waarschijnlijk gemakkelijk uit. In 2011 kunnen we

  —-

  Dit soort uitspraken van mensen als jij Martijn zijn voor mij een indicatie dat we in 2010 al de echte crisis gaan meemaken. Hecht veel waarde aan dit soort uitspraken.. dat zelfs de negativo’s of realisten positief zijn.. zegt wat..

  Net bij een babyboomer geweest, heel aardige vent, woont helft van de tijd in Frankrijk, geeft af en toe een lezing over hoe we anders moeten gaan leven, dat we teveel met geld bezig waren in Nederland. Snapt er niks van.. toegevoegde waarde ingenieursbureau, bank, overheid vergelijken.. Huh?? Wat?? Hij is degene die lezingen geeft, plaatste zelf maar een paar kleine opmerkingen maar zag hem ongelovig kijken en nadenken.

  Inderdaad Martijn, hoe de mensen totaal niet zien wat er aan de hand is. Of wij overdrijven, kan ook.

 405. adamus says:

  Toch snap ik dat hele Eu gebeuren niet. Het is toch een huwelijk met voorwaarden? Waarom geen verrekening ieder jaar? Er moet technisch toch iets mogelijk zijn in dit spel.
  Gr. kan dan wel vreemd gaan met GS, maar meerwijverij staat echt niet in de voorwaarden.

 406. Tomba says:

  @ 423

  ons eigen leven en onze eigen toekomst bepalen?

  U vloekt wel heel erg in de socialistische heilstaat Nederland.

  Ik hang ook uw visie aan, maar we gaan steeds harder de andere kant op.

  Het communisme zal erbij verbleken.

 407. Iwanjka says:

  Tijd voor verandering… join Nieuw Nederland?
  Iwanjka

 408. Martijn says:

  @Goudbelegger

  Gelukkig heb je het ergens zelf door…

  Dit soort uitspraken van mensen als jij Martijn zijn voor mij een indicatie dat we in 2010 al de echte crisis gaan meemaken. Hecht veel waarde aan dit soort uitspraken.. dat zelfs de negativo’s of realisten positief zijn.. zegt wat..

  En

  Of wij overdrijven, kan ook.

  Of ik positief, negatief of realistisch ben hangt meer van jouw eikpunt af dan van mijn uitspraken.

  /

  En om terug te komen op mijn verwachting: Dubai loopt nog steeds, Griekenland begint net. Er is nog alle ruimte voor een bailout. Voordat we bij de grotere landen aankomen zijn we zo een jaar verder. Er zijn nog voldoende burgers die denken dat het goed komt, voordat er voldoende mobilisatie van de onvrede is zijn we ook weer een stuk verder. De verkiezingen in de VS eind dit jaar gaan meespelen, maar ook daar zal men nog wel hoop op “change” blijven houden.

  Ik denk dat het pas daarna een keer menes gaat worden. De nieuwe leider moet nog opstaan; ik zie het Ron Paul niet alleen doen.

 409. adamus says:

  426
  Het communisme zal erbij verbleken.

  we staan nu anders in de rij; A1 of zelfs A2. Keus genoeg.

 410. ll says:

  GS gaat verbannen worden uit Europa.

 411. Goudbelegger says:

  @428 Dat we de straat op gaan in een revolutie of zo zie ik dit jaar ook nog niet gebeuren inderdaad maar dat de AEX naar 140 gaat, iedereen stijf staat van de stress, pensioenfondsen dit jaar al 40% underfunded worden in een paar maand, dat zie ik wel gebeuren.

  Niet dat ik het wil of leuk vind, gewoon gevolg van onvoorstelbaar naieve financiële beslissingen in het verleden.

 412. Martijn says:

  Toch snap ik dat hele Eu gebeuren niet. Het is toch een huwelijk met voorwaarden? Waarom geen verrekening ieder jaar? Er moet technisch toch iets mogelijk zijn in dit spel.

  De kern van de strijd is nu met de dollar.

  Dan moet je intern niet teveel ruzie maken, dat wordt later wel een keer verrekend.

 413. Martijn says:

  @431

  Inflatie en deflatie zijn voornamelijk afhankelijk van angstgevoelens.

  Zijn mensen bang dan verdwijnt tijdelijk veel geld in een ouwe sok. De omloopsnelheid daalt dan drastisch en we zien tijdelijk deflatie. En lagere AEX kan daar prima mee samengaan.

  Op het gebied van geldhoeveelheid zelf (M3) zien we niets dan inflatie, er wordt als een gek bijgedrukt (vooral in VS en VK, maar hier ook).

  Dat loopt totdat men eventueel het vertrouwen in de munt verliest.

  Al met al zie ik vanwege het bijdrukken en de manier waarop dat geld als eerste bij banken en vervolgens op de beurs terecht komt de AEX niet zoveel terugvallen. Best mogelijk dat een AEX 300 vanwege inflatie in de toekomst minder boterhammen waard is dan nu, maar 140 zie ik niet op de borden staan.

 414. Marketwatch says:

  Ik durf er ook wel een weddenschap op af te sluiten dat die “Vorst-WW-ers” straks na de vorst zo doorschuiven in de Deeltijd-WW.
  De boefjes…

 415. Martijn says:

  @433

  Als het slecht gaat met de obligaties gaat men toch de sterke aandelen opzoeken denk ik.

  En natuurlijk naar het goud totdat de papiermarkt klapt, maar ook dat gaat niet over één nacht ijs.

 416. nhz says:

  @425, 430:
  de hele wereld gaat vreemd met GS; toevallig blijkt het nu bij de Grieken maar reken maar dat ze elders (ook hier) net zo enthousiast gebruik maken van de filantropische diensten van de jongens en meisjes van GS.

  ik zou zeggen: een neutronenbom op 85 Broad Street en nog eentje op de Londense City en de eerste stap voor een duurzaam herstel is gezet. Voorlopig maken de financieel terroristen de dienst uit in de wereld; en maar zeiken over moslim terrorisme.

  @428:
  inderdaad, het gaat doorgaans veel trager dan we verwachten en als het dan misgaat dan is het op een bepaalde manier toch weer onverwacht. Ik zie al tien jaar de bui hangen (wat betreft huizenmarkt en wereldeconomie in het algemeen) en ben verbaasd hoe lang het nog overal goed lijkt te gaan; alleen voor wie goed kijkt zijn de fatale scheuren in het systeem zichtbaar.

  @432:
  weet niet of je dat een strijd moet noemen; ze zijn allebei bang dat de ander de race naar de bodem wint. Maar ze spelen wel dezelfde race die zeer voorspoedig verloopt, voor bepaalde mensen dan.

 417. adamus says:

  Dan moet je intern niet teveel ruzie maken, dat wordt later wel een keer verrekend.

  dat is ook weer zo. Er is blijkbaar vooraf niet iets simpels vastgelegd.

 418. nhz says:

  @434:
  en stel je voor dat straks al banksters en hypothekers met vorstverlet moeten, wegens duurzame bevriezing van de financiele markten. Dat wordt pas echt een dure grap …

  @438:
  tja, waarom lezen we dat nou niet bij Ambrose,in de Financial Times?

  Vrolijk om te zien dat Nederland voor totale exposure op plaats drie staat. Dat er geen cent NL belastinggeld aan besteed zal worden is dus ook ongeloofwaardig, Bos gaat het hooguit anders verpakken.

  Over verbonden gesproken, de beurs gaat weer leuk gelijk op met goud vandaag, dat is meestal geen goede indicator voor een stabiele stijging.

 419. Martijn says:

  @440

  I don’t think people are so prone to snap black-and-white judgements that they will only read a columnist or economist because he or she was right about one particular thing.

  Better think again…

  Mensen lijken doorgaans niet al te geinteresseerd in nuance, voor zover ik het kan inschatten.

  Misschien heeft hij trouwens gelijk en kiezen mensen columnist niet alleen op het feit dat ze gelijk hebben gehad, maar ook degenen die hun eigen beeld bevestigen.

  Los daarvan waren het wel de genoemde namen die luid en duidelijk hun visie durfden te verkondigen omdat ze er overtuigd van waren. Dat sommige andere zo nu en dan in stilte een vergelijkbare opmerking de wereld in stuurden staat daarmee in schril contrast.

  Om over het uitlachen van Schiff, Paul ea door CNBC, MSBC etc. nog maar te zwijgen.

  En ook nu deel 2 van de crisis er aan komt hoor ik verdacht weinig waarschuwingen uit de gangbare media.

  Ook wel begrijpelijk, als ze zich te negatief uitlaten worden ze later door allerhande kortzichtige mensen ervan beschuldig de crisis te hebben veroorzaakt “met hun negatieve verhalen”.

  In die zin zijn de reguliere media misschien niet in de positie om over deze crisis te berichten, al zouden ze best een wat genuanceerder beeld met meer achtergrond kunnen schetsen.

 420. Martijn says:

  Nog een stukje fascisme:
  http://www.truthout.org/cheney-admits-war-crimes-media-yawns-obama-turns-other-cheek56924

  Cheney proclaimed his love of torture, derided the Obama administration for outlawing the practice, and admitted that the Bush administration ordered Justice Department attorneys to fix the law around his policies.

  Juist. Fuck de grondrechten, pas gewoon de wet aan.

  Fascistischer kan het echt niet, zeker niet gezien het niveau en het onderwerp.

  Romeinser kan dit imperium zich niet gedragen.

  We weten allemaal hoe dat vroeger is afgelopen.

 421. adamus says:

  Hoe fantastisch gaat het eigenlijk met de media?

 422. Hugo says:

  Martijn,

  Ierland heeft (officieel) slechts 5,5 ton goud. http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve

  Als de Duitsers wordt uitgelegd dat ze goud krijgen voor het bailen van PIGS, China (of India of Rusland of…) wil helpen en in goud betaald krijgt om de toekomstige verliezen te dekken zal de deal wel succes kunnen hebben. De Chinezen hebben al tegen freegold prijzen US meuk opgekocht. Waarom niet EU meuk? Het lijkt me dat het in het belang is van de Chinezen om de druk op de dollar te houden gezien Taiwan, dreigement Clinton mbt energieafsluiten etc. Zo is iedereen blij en kan de Euro soepel blijven doordraaien. Wordt het meteen een stuk duidelijker dat de Euro een betaalmiddel is en is ook daar weer een stapje in de goede richting gezet.

  Is puur speculatie maar lijkt mij logisch.

 423. adamus says:

  Juist. Fuck de grondrechten, pas gewoon de wet aan.

  En wij maar denken dat Silvio het uitgevonden had.

 424. Hugo says:

  ps was even in de lunchpauze 🙂

 425. adamus says:

  444
  Als de Duitsers wordt uitgelegd dat ze goud krijgen voor het bailen van PIGS,

  goud terugkrijgen, er zou nog een veel in US liggen van ze. Ik denk niet de de Duitsers voor goud gaan, daar zijn ze te stijf voor.

 426. adamus says:

  Hugo Zegt:
  16 February 2010 om 1:38 pm
  ps was even in de lunchpauze

  hoe is het met de buurman?

 427. adamus says:

  Toch wel apart dat de bouw stil ligt. Ouwe achterhaalde techniek. Kennismij, uitvoerders met laptops 🙂

  BAM binnenkort ook naar zijn grootje? Er valt niet tegenop te printen.

 428. nhz says:

  @442:
  precies, moreel en financieel al failliet; helaas voorzien van verreweg het grootste militaire apparaat ter wereld. Het zal nog even duren voordat het faillissement in de echte wereld wordt uitgesproken.

  @445:
  Silvio maakt niet echt een cultureel onderlegde indruk, maar blijkbaar heeft hij bij geschiedenisles toch wel goed opgelet. Of zou het in de genen zitten?

 429. adamus says:

  “I signed off on it; others did, as well, too,” Cheney said in an interview

  jaja

 430. Hugo says:

  Adamus,

  Ik maar denken dat de flexibiliteit van de Duitsers was afgeleid van de buigbaarheid van goud. Je kan daar wel gewoon goud pinnen. Waar zouden de Duitsers dan wel voor gaan?

  Wie de buurman is weet ik trouwens niet….

 431. Woger says:

  @452 Hugo

  Zo te zien gaan ze voor zilver:

  Land Goud Zilver Brons Totaal
  1. Zwitserland 3 0 0 3
  2. Verenigde Staten 2 2 4 8
  3. Zuid-Korea 2 1 0 3
  4. Frankrijk 2 0 2 4
  5. Duitsland 1 3 1 5
  6. Canada 1 2 1 4
  7. China 1 1 0 2
  8. Tsjechië 1 0 1 2
  9. Zweden 1 0 0 1
  10. Nederland 1 0 0 1

 432. boefke says:

  @434

  Wat heb ik gedaan 😉

  Het is werkelijk waar van de zotte. Schaffen we de vorstverlet af en moet iedereen zich wel/niet verzekeren voor eventuele schade.

  de achtelozen doen dit natuurlijk niet en komen nu huilen in den haag. Hup steunen die handel. Hoe ver kunnen we nog zakken?

  Laten we een lobby starten voor het compenseren van de bouwbedrijven die de premie braaf jaren hebben opgehoest voor de vorstverzekering. Ongelofelijke schade die gecompenseerd moet worden!!!! Waarom niet?

  Misschien ook een lobby om de premium op munten iets omlaag te krijgen? die blijft ook stijgen…..ben ff uitgekocht 😉

 433. Martijn says:

  Misschien ook een lobby om de premium op munten iets omlaag te krijgen? die blijft ook stijgen…..ben ff uitgekocht

  Je kan altijd nog voor de blokjes gaan, daar betaal je nauwelijks premie voor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*