Kadaster: transacties woningmarkt met 47% gekelderd

logo kadaster

Het aantal transacties op de woningmarkt is in januari met 47% gekelderd. Dat maakt het Kadaster volgende week bekend. Een nieuwe tussentijdse tariefverhoging voor het inschrijven van aktes door het Kadaster wordt niet uitgesloten. “Ik hou mijn hart vast,” zegt woordvoerder Eefje van Gorp van het Kadaster. Januari is normaal gesproken een mindere maand, maar de daling van 47% is veel sterker dan verwacht.

Per 1 januari van dit jaar verhoogde het Kadaster haar tarieven met gemiddeld 10%. Een half jaar daarvoor voerde het kadaster ook al een tussentijdse tariefverhoging door van meer dan 25%. Naar eigen zeggen was dat noodzakelijk vanwege het verminderde werkaanbod door de inzakkende huizenmarkt. De nieuwe verhoging van 10% is ten dele bedoeld om het Kadaster te compenseren voor tegenvallende bedrijfsopbrengsten die ze komende jaren verwacht, aldus minister Cramer van VROM in antwoord op Kamervragen.

De minister ging akkoord met de tariefstijging op het moment dat het snel bergafwaarts begon te gaan met de huizenmarkt, twee maanden voor het einde van het jaar. De vraag is nu of de tien procent wel genoeg is. Volgens de woordvoerder werkt het Kadaster momenteel met een worst case scenario dat rekening hield met een vermindering in werkaanbod van dertig procent. Dat zwarte scenario moet nu nog meer naar beneden worden bijgesteld.

Reorganisatie
De tegenvallers vallen samen met een grootscheepse reorganisatie van het Kadaster. De tariefsverhogingen die per 1 januari zijn doorgevoerd houden volgens Van Gorp “geen verband” met de kosten voor de organisatieverandering. Dit jaar brengt de organisatie het aantal kantoren terug van achttien naar acht. Daarnaast wordt het aantal fte’s met enkele honderden teruggebracht, en van de zestien directieleden zijn er momenteel nog maar vijf over.

Eind dit jaar moet de operatie met de kantoren zijn afgerond. Daarna moeten de bedrijfskosten van het Kadaster aanmerkelijk lager zijn. Kan er op termijn een ook verlaging van de tarieven voor de dienstverlening tegemoet worden gezien? “Over een jaar of twee drie worden de kosten lager, maar of dat invloed heeft op de tarieven hangt er van af hoe de woningmarkt zich ontwikkelt,” aldus de woordvoerder.

De laatste tariefverhoging houdt niet alleen verband met de ontwikkelingen op de woningmarkt, zo blijkt uit antwoorden van minister Cramer op Kamervragen van de VVD-ers Teeven en Neppérus van november vorig jaar. Voor een deel zijn de hogere tarieven ook bedoeld voor een loonsverhoging van drie procent voor de kadastermedewerkers. “De salarissen liepen achter bij andere overheden. In de voorgaande jaren was er geen verhoging,” volgens Van Gorp.

Ook het eigen vermogen moest worden opgeschroefd. “Dat vermogen daalde onder het wettelijk toegestane maximum door eerdere tariefsverlagingen en de internationale financiële crisis,” aldus VROM. Volgens de minister heeft de laatste tariefswijziging “geen of zeer beperkte gevolgen voor de mogelijkheden van notarissen en makelaars om meer met elkaar in concurrentie te gaan.”

bron: Novocatie.nl

Share Button
Tagged with: ,
12 comments on “Kadaster: transacties woningmarkt met 47% gekelderd
 1. xandr says:

  Wat dachten die gasten ervan om hun kosten omlaag te brengen, in plaats van de tarieven te verhogen? Oh ja, semi-ambtenaren met een monopoly. Mooie deal: wel de private sector salarissen, geen last van weglopende klanten…

 2. Socratez says:

  @ xandr

  De kosten gaan ook omlaag, want er vallen ontslagen binnen het Kadaster. Tevens is het beeld niet geheel volledig, want wat hier niet vermeld wordt is dat vóór de laatste verhoging van 25% de tarieven juist aanzienlijk gedaald zijn.

 3. xandr says:

  ok, ik zie, half gelezen. Niet direct fraai staaltje bedrijfsvoering, maar toch.

 4. W . Jansen says:

  De notarissen hebben de afgelopen jaren gouden tijden beleeft, die kunnen dus ook wel even met wat minder doen.

 5. NL markt is toch anders says:

  47% ten opzichte van wat? De maand ervoor, Januari vorig jaar?

 6. Joris says:

  Er staat ‘Januari is normaal gesproken een mindere maand, maar de daling van 47% is veel sterker dan verwacht.’ Dus het kan niet ten opzichte van januari vorig jaar zijn.

 7. xandr says:

  Volgens kadastercijfers:
  Jan 2008 12200
  Dec 2008 16800

  Jan 2009 dus pm 8900 (53% van 16800), 28% minder dan Jan 2008.

 8. Bouke says:

  @NL markt is …

  Ik heb het sterke vermoeden dat het ten opzichte van december is. Vorig jaar daalde het aantal transacties met 38% in januari (ten opzichte van december). De daling is dus vergelijkbaar met de daling van het aantal transacties dat zich in de loop van vorig jaar voordeed.

 9. Doorloper says:

  Hoogstwaarschijnlijk hebben ze de cijfers over december nog even opgepoetst aangezien deze ineens “beter” dan verwacht waren. In de cijfers over januari moeten ze nu dus “boeten” voor dit boekhoudkundige geschuif.

 10. Noah says:

  Nu nog 47 % van de huizenprijs af, en ik gaat kopen.

 11. KariZ says:

  Yep! Ik houd mijn kruit ook nog even droog.

  De volgende klap gaat vallen bij de overheden…die krijgen hun leningen ook niet meer gefinancierd…waar gaat dit heen?

 12. Dré says:

  Deze ontwikkeling is geheel voorspelbaar.Nederland zal zich in Europa moeten aanpassen op het gebied van renteaftrek. Op het huidige moment met deze prijzen (lees: hypoteekschulden/rente)zou dit nog leiden tot paniek op de huizenmarkt, dus zullen de prijzen (snel) moeten dalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*