Kees de Kort: De bezuinigingen komen nu dichtbij

Er gaapt een gat van 6 miljard euro tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van gemeenten in 2017. Anders dan de rijksoverheid moeten gemeenten echter een sluitende begroting maken. Dat betekent dat forse ingrepen onvermijdelijk zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat COELO vandaag publiceert.

Lees ook: Apeldoorn wil 8 miljoen extra bezuinigen

Het financiële gat bestaat uit drie delen. Het eerste onderdeel is het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven op basis van bestaand beleid: 2,7 miljard euro op jaarbasis. Het tweede deel bestaat uit de kortingen op de taken in het sociale domein die binnenkort naar gemeenten worden gedecentraliseerd: 2,9 miljard euro. Het derde onderdeel is het gemeentelijke aandeel in de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen van het kabinet: 0,5 miljard euro.

Lastenverhoging geen optie

Het kabinet dekt een aanzienlijk deel van zijn ombuigingen uit lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Gemeenten hebben die mogelijkheid niet. Hun belastinginkomsten zijn zo beperkt dat zelfs een verdubbeling geen soelaas zou bieden. Gemeenten moeten dus snijden in hun voorzieningen. Burgers gaan dit merken.

Begrip bij burgers alleen voor sommige bezuinigingen

Uit het COELO-onderzoek blijkt dat de meeste mensen bezuinigingen op bijvoorbeeld straatverlichting, buurtcentra en sportaccommodaties accepteren. Bezuinigingen in het sociale domein (thuiszorg, jeugdzorg, sociale werkvoorziening) wijzen burgers echter in meerderheid af. Maar juist daarin gaat veel geld om – veel meer dan in straatverlichting.

Lees ook: Gemeenten verliezen miljoenen op grond ,  VNG adviseert beëindiging NHG-overeenkomsten ,  Gemeenten

Belang van gemeenten

Gemeenten zijn belangrijke spelers binnen het Nederlandse overheidsbestel. Van alle overheidsbestedingen komt een kwart voor rekening van gemeenten.Gemeentelijke bestedingen zijn daarmee goed voor bijna tien procent van het bbp. Ook als sector in de economie tellen de gemeenten mee. Hun materiëlebestedingen bedragen 20 miljard euro per jaar. Bijna de helft hiervan bestaat uit investeringen. Van alle overheidsinvesteringen word t maar liefst 45 procent door gemeenten gedaan.

zie ook: Gemiddelde loonsom per fte (euro per jaar) en aandeel werknemers boven de 50

Gelukkig hebben we nog grote pensioenspaarpotten die de overheid en de banken kunnen leegroven…

bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Share Button
Tagged with: , ,
170 comments on “Kees de Kort: De bezuinigingen komen nu dichtbij
 1. Mr. Marty says:
 2. emmrob says:
 3. snorkel says:
 4. Adamus says:
 5. Adamus says:
 6. RealisT says:
 7. Stoelgang says:
 8. Stoelgang says:
 9. Stoelgang says:
 10. Stoelgang says:
 11. Eric406 says:
 12. Philippulus says:
 13. Nico de Geit says:
 14. Nico de Geit says:
 15. Voerman says:
 16. De Pessimist says:
 17. Voerman says:
 18. Constance says:
 19. snorkel says:
 20. Voerman says:
 21. snorkel says:
 22. snorkel says:
 23. snorkel says:
 24. Voerman says:
 25. Frank2 says:
 26. Frank2 says:
 27. Animal Crackers says:
 28. Steven says:
 29. snorkel says:
 30. Frank2 says:
 31. Willem Jansen says:
 32. Steven says:
 33. Voerman says:
 34. Voerman says:
 35. Animal Crackers says:
 36. Voerman says:
 37. Steven says:
 38. snorkel says:
 39. Animal Crackers says:
 40. Frank2 says:
 41. Nico de Geit says:
 42. snorkel says:
 43. Nico de Geit says:
 44. Hermanes says:
 45. Animal Crackers says:
 46. Steven says:
 47. Animal Crackers says:
 48. Steven says:
 49. Steven says:
 50. Voerman says:
 51. Steven says:
 52. Stoelgang says:
 53. Stoelgang says:
 54. Stoelgang says:
 55. Stoelgang says:
 56. Stoelgang says:
 57. Stoelgang says:
 58. Stoelgang says:
 59. maarten says:
 60. maarten says:
 61. maarten says:
 62. maarten says:
 63. maarten says:
 64. Huizenmarkt2013 says:
 65. Juan belmonte says:
 66. Juan belmonte says:
 67. Philippulus says:
 68. Philippulus says:
 69. Nico de Geit says:
 70. lorenzo says:
 71. lorenzo says:
 72. lorenzo says:
 73. lorenzo says:
 74. afbetaalde huiseigenaar says:
 75. lorenzo says:
 76. lorenzo says:
 77. Ma Ling says:
 78. Nico de Geit says:
 79. snorkel says:
 80. Voerman says:
 81. Juan belmonte says:
 82. Juan belmonte says:
 83. snorkel says:
 84. Juan belmonte says:
 85. DenVrolijkeHuurder says:
 86. DenVrolijkeHuurder says:
 87. Belletje says:
 88. Voerman says:
 89. De Pessimist says:
 90. Voerman says:
 91. Nico de Geit says:
 92. erik(amusanttentrol) says:
 93. Nico de Geit says:
 94. Nico de Geit says:
 95. lorenzo says:
 96. Drummer says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*