Bouwend Nederland pleit voor verhoging hypotheekgarantie

De tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie naar 350.000 euro moet worden verlengd en liefst ook nog verhoogd naar 500.000 euro.

Dit schrijft Bouwend Nederland in een brief aan de informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage. In de brief schrijft Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman dat bezuinigingen en stimulering van economische groei best samen kunnen gaan, mits de juiste keuzes worden gemaakt. De gekozen maatregelen zullen dan ook vooral gericht moeten zijn op economische groei en herstel van het consumentenvertrouwen. Daarbij moet ook meer worden ingezet op publiek-private samenwerking bij de realisering van belangrijke projecten.
Behalve verlening en verhoging van de NHG moet het komende kabinet de hypotheekrenteaftrek nu maar even laten zoals die is. Vertrouwen en waardebehoud van woningen zijn zeker in deze zware tijden van uitermate groot belang.

bron: Cobouw.nl

Share Button
Tagged with:
46 comments on “Bouwend Nederland pleit voor verhoging hypotheekgarantie
 1. RealisT says:

  Titel van het draadje klopt niet. Moet zijn:

  “Voorzitter Bouwend Nederland getroffen door ernstige zonnesteek.”

  Waar anders haalt die Brinkman de gore moed vandaan om het pyramidespel op kosten van de belastingbetaler nog verder door te voeren?

 2. Jasper says:

  Wat zijn eigenlijk de consequenties als NHG failliet gaat? Komt de rekening dan voor de huizenbezitters, banken of de overheid (lees belastingbetaler)?

  Als hier in mee wordt gegaan, wat de vrienden van de vastgoed-maffia (VVD) vast willen, is dat natuurlijk onafwendbaar.

 3. simpy henky says:

  Waardebehoud van woningen …
  Wie bepaalde de waarde?

  Laat de markt van vraag en aanbod haar werk maar doen.

  Prijzen zijn ook onevenredig snel gestegen.

  Kan dus best wel 50% vanaf.

 4. Hugo says:

  @2 (Jasper)

  ”Wat zijn eigenlijk de consequenties als NHG failliet gaat? ”

  NHG gaat pas failliet als de staat failliet gaat. Eerst zullen de pensioenen en alles wat los en vast zit van de mensen worden afgenomen en verpatst worden om zo de banken te bailen. Mocht dat niet genoeg zijn zet Trichet even de geldpers aan. Allicht dat Goldman eerst even langskomt om de ugly truth middels wat derivaten (tijdelijk) te verstoppen.

 5. ll says:

  Garantstelling van het volk voor miljonairs [ guldens ].

  De laatste akte van het monopolyspel.

 6. ll says:

  @ hugo, mooi gezegd, de naakte waarheid.

 7. Juan Belmonte says:

  Juan is een raspessimist.

  Dan kan het alleen nog maar meevallen.

  Het signaal dat uitgaat van de wens om NHG op te trekken tot méér dan een miljoen gulden is dan ook een bemoedigende:

  Geduld, kom binnenkort maar terug

  Immer de nood is kennelijk hoog.

  Waarom wordt NHG niet meteen opgetrokken tot euro 3.000.000, dan hebben we overal garantie op ?

  Zonder verliezers geen winnaars en zonder winnaars geen verliezers, welkom in de polder 🙂

 8. Juan Belmonte says:

  Vertrouwen en waardebehoud van woningen zijn zeker in deze zware tijden van uitermate groot belang.

  Juan vertaalt:

  Vertrouwen in sushi balansen (conform Japan) en behoud van waardering van woningen op basis van opgepotte toekomstige inflatie zijn zeker in deze zware tijden van uitermate groot belang. 🙂

 9. Juan Belmonte says:

  Bouwend Nederland mekkert 10 jaar na dato nog steeds over boetes wegens bouwfraude.

  “Ja maar iedereen deed het”.
  De wet geldt inderdaad niet voor iedereen, dus dan mag het. 🙂

  http://www.telegraaf.nl/dft/7146984/__Bezwaren_bouwfraudeurs_van_tafel_geveegd__.html?p=31,1

 10. tinus says:

  De waarde van de huizen vormt een weerspiegeling van de inkomensposities van de burgers.

  En die ziet er gewoon niet goed uit.
  Bezuinigingen van de overheid zorgen aan de ene kan voor minder uitgaven.
  iet De CAO-lonen stijgen de komende jaren marginaal.
  Met de inflatie meegerekend en de stijgende kosten voor zorg, energie en lasten gaan we er dus per saldo allemaal op achteruit.
  Dan kunnen de huizen niet dezelfde waarde houden.
  Je kan immers niet meer uitgeven dan dat je hebt c.q. ooit kunt terugbetalen.

  Ja, ik weet het, we zijn de laatste jaren van dat principe afgeweken, en de banken gingen hierin mee, omdat er een collectieve waan was dat de prijzen altijd zouden doorstijgen.

  De banken zijn van een koude kermis thuisgekomen, en lenen nu weer (wat) verantwoorder.
  Dus ook langs die weg is er geen mogelijkheid dat de bezopen “waarde” van een rijtjeshuis van 3 ton onveranderd blijft.

 11. bert says:

  @10 Tinus

  Inderdaad, dat is o.a. een reden voor ons om nog even af te wachten met het kopen van een woning.
  Wij zien namelijk nog niet het effect van de economie op de huizenmarkt.
  Natuurlijk is er een behoorlijke beroering gaande, maar NOG niet de weerspiegeling van de reele economie, wat bij andere landen al wel is gebeurd.

  Alles wordt nog omhoog gepraat, en proberen ze met subsudie’s een beetje aan te pappen.
  En zoals iedereen weet inmiddels, als wij (burgers) het niet doen of niet kunnen dan komt er ook geen beweging meer in.

  En dan kun je zeggen; jij koopt ook niet, dat klopt omdat ik het niet vertrouw en niet het risico aandurf dat wij over een paar jaar financieel opgesloten zit in ons huis omdat blijkt dat de waarde fors is gedaald.
  Ik hoef niet te verdienen aan een huis, al zou ik het hetzelfde bedrag er weer voor terug krijgen dan ben ik blij.
  Maar niet als er een risico is van een neergaande spiraal op de woningmarkt.

 12. adamus says:

  De voorzitter van bouwend NL is een fatalist. Hij blijft bang dat er een Lubbers op zijn pad komt.

 13. adamus says:

  Waarom wordt NHG niet meteen opgetrokken tot euro 3.000.000, dan hebben we overal garantie op ?

  ga je voor jezelf instaan?

 14. adamus says:

  Ja maar iedereen deed het”.
  De wet geldt inderdaad niet voor iedereen, dus dan mag het. 🙂

  laat B maar hangen. Zal de gereformeerde voorzitter van bouwend NL het mee eens zijn. Gewoon iemand die de zonden overneemt; B dus.

 15. adamus says:

  De waarde van de huizen vormt een weerspiegeling van de inkomensposities van de burgers.

  en de verdienpotentie. Als we die eens koppelen aan de €?

 16. bigD says:

  Ik sluit mij aan bij @Jasper(2), het is allemaal de fout van de VVD! Hadden we maar allemaal op het CDA van Brinkman gestemd, dan was het allemaal goed gekomen.

 17. ll says:

  The Economist, 9.9 % is er al af van de huizenbubble, nog 22.2 % to go down, in Olland.

  http://www.economist.com/node/16542826?story_id=16542826

 18. Juan Belmonte says:

  @ Il

  Mooi artikel.

  NVM gaf ook eerder al eens 10% daling aan, later weer iets anders, van beroepsleugenaars hoeven we ook geen serieus beeld te verwachten….

  Juan denkt dat er met name bovenin wel forsere percentages, zelfs meer dan 30% van IMF, kunnen worden gerealiseerd.

  Hoogste tijd dus om NHG tot 3.000.000 euro op te trekken, het wordt een steeds serieuzer plan want niemand mag verliezen, dat is geen onderdeel van een verzorgingsstaat 🙂

 19. Juan Belmonte says:

  Spanje wint deze wedstrijd (17), overvaluation is 50,4%, zo schat economist, NL overvaluation is 22,2%.

  VREEMD.

  In SP zijn de huizenprijzen nu al zeer fors gedaald, in NL nog niet, zouden ze alle cijfers wel goed op een rij hebben staan en geen schattingen verwisseld ?

 20. Juan Belmonte says:

  Bekijk een prices “in real terms” tussen 1990 (start) en 2009 voor NL, DU, SP, en evt USA op de volgende link:

  http://www.economist.com/houseprices

  Nee, er zit geen gebakken lucht in de NL huizenwaarderingen 🙂

 21. ll says:

  Vraagje aan de economen.

  Wat is voor de overheid het beste verdienmodel in de huizenmarkt.

  Kunstmatige verhoging huizenprijzen door b.v. NHG te verhogen, of…..doorstroming in de huizenmarkt.

  Zoals we boven in het staatje zien, zijn de prijzen toch weer 6% gestegen door stimulerende maatregelen zoals b.v.de NHG te verhogen naar 350k, koopsubsidie etc, maar tevens weten we dat de doorstroming stagneert, en de nieuwbouw ook.

  Maar ja, men kan niet eeuwig blijven stimuleren [ met geleend geld ], want de pot met geld is al op.

 22. KariZ says:

  Off-topic: Gisteren in de boekhandel zag ik het blaadje Binnenlands Bestuur liggen.

  Ik denk, ff doorbladeren. Kort artikeltje over 2 ambtenaren (dames, beide Alg. economie gestudeerd) begin 30, eentje net terug van zwangerschapsverlof druk druk druk, die voor de provincie N-Brabant het traject uit moesten zetten voor de te verdelen 400 miljoen aan stimuleringsmaatregelen.

  Veel overleg en vergaderen met de bouw- en woonsector natuurlijk. Rapporteren, informeren etcetc want het is natuurlijk voor ons allemaal van cruciaal belang dat er woningen gebouwd blijven worden en werkgelegenheid gecreeerd wordt…..*GAAP*

  Toch weer verrast door de naieviteit.

  Overigens uit datzelfde BB:

  Plafondambtenaren

  Alle provincies samen waren vorig jaar 753 miljoen euro kwijt aan ambtenarensalarissen. Dat is 3 procent meer dan in 2008. Voor een belangrijk deel komt die stijging door de toename van de totale formatie, maar ook door de stijging van de gemiddelde loonsom per fte. Dit is een gevolg van de cao-afspraken, de verzwaring van de taken (met betere salariëring) en de vergrijzing: meer werknemers bereiken hun maximumsalaris.

  Uit de Personeelsmonitor blijkt dat het aantal werknemers op het maximum van de salarisschaal opnieuw is gestegen. Bijna twee op de drie medewerkers (gemiddeld 63 procent) mag zich inmiddels plafondambtenaar noemen. In Limburg en Friesland geldt dat zelfs bijna voor drie op de vier ambtenaren.

  De provinciale organisaties zijn ook relatief duur, omdat één op de vijf werknemers in de hoge salarisgroep zit – met een maandwedde van minimaal 4.500 euro. In 2006 was dit nog niet één op de zeven ambtenaren. De meeste hoger betaalden blijken te vinden in Flevoland en Zuid- Holland. In die provincies verdient ruim één op de vier medewerkers een topsalaris. Groningen telt de meeste lager betaalde ambtenaren.

 23. KariZ says:

  Oh jongens die site is genieten trouwens!

  http://ww.binnenlandsbestuur.nl/vakgebieden/ruimte-milieu/provincie-leert-van-mislukking-blauwestad.204658.lynkx

  Gevolgen

  Naar verwachting heeft het rapport van de Noordelijke Rekenkamer geen grote politieke gevolgen voor het PvdA, CDA en CU-college van Gedeputeerde Staten. De fractievoorzitters van PvdA en CDA laten weten dat Provinciale Staten zelf ook scherper hadden moeten zijn. ,,Wij hebben ons vaak in besloten commissies vertrouwelijk laten informeren. Tijdens die vergaderingen waren we vaak wel kritisch. Toen hadden we besluitvorming moeten uitstellen maar dat hebben we niet gedaan”, aldus CDA-fractievoorzitter Patrick Brouns.

  Genieten dit!

  Niet mislukt

  Overigens vindt Brouns dat niet kan worden gezegd dat het Blauwestadproject is mislukt. ,,Er zijn veel te weinig woningen gebouwd en daarom is het goed dat we nu een nieuwe visie ontwikkelen voor Blauwestad, met meer ruimte voor recreatie en toerisme. Verder is het wel zo dat Blauwestad steeds volledig binnen de begroting is gebleven. Dat kun je van andere grote projecten in Nederland lang niet altijd zeggen.’

 24. KariZ says:

  Misschien wat voor jou Kees? Veilingheidsregisseur in Capelle a/d IJssel!

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/vacatures/vacature/362439/Gemeente%20Capelle%20aan%20den%20IJssel/Veiligheidsregisseur/?wicket:pageMapName=wicket-0

  Voortdurende verbetering is onderdeel van het dagelijkse werk. De ambitie is om tot de top van Nederland te behoren. Capelle, Top voor elkaar!

  Ziekelijk is het.

 25. Juan Belmonte says:

  Blauwe Stad is inderdaad niet mislukt.
  129 miljoen gemeenschapsgeld verbrast, per gebouwde woning is dat 700.000 euro.
  Belastingbetaler bedankt, uw Bestuur heeft een niet mislukt (heet ook wel succesvol) project opgeleverd.

  De grote trekker, Marc Calon, is weggepromoveerd om 250.000 euro (oh nee, deeltijd 150.000 euro voor drie dagen) te verdienen als baasje van de Maserati rijdende woningbouwcorporaties. Helaas kan er geen standbeeld of opblaaspop voor Calon meer voor af, het budget zit toch wat krapjes.

  Zo alles weer geregeld, we hebben weer géén verliezers, allen maar campéones en mooie sushi balansen.

  Dit zijn de gedachten anno 2010, we leggen ze hier even vast.
  Geduld, komen we vast op terug.

  Bestuur en Verantwoordelijkheid zijn niet met elkaar verbonden, dat hoeft ook niet, want we kennen geen verliezers 🙂

 26. KariZ says:

  Wat mij irriteert is niet eens dat weldadige salaris wat elke maand binnengeharkt wordt, ik vind dat mensen die hun werk goed doen ook goed beloond mogen worden…maar het feit is dat er gewoon broddelwerk geleverd wordt.

  En wat betreft ruimtelijke ordening/woningbouw, het fiscaal/juridisch aantrekkelijk maken van schulden etcetc is er meer dan 30 jaar lang broddelwerk geleverd. Er zijn zelfs complete ambtelijke organisaties voor opgetuigd…http://www.agentschapnl.nl/

 27. adamus says:

  http://www.zalmhuis.nl/route/auto.html
  zou ik dan met dit weer mijn domicilie kiezen. Met een gele rakker natuurlijk.
  “Van waar komt het gevaar?”

 28. adamus says:

  daarom is het goed dat we nu een nieuwe visie ontwikkelen voor Blauwestad, met meer ruimte voor recreatie en toerisme.

  opa zit tegenwoordig op een racefiets en anders recreëert hij in het buitenland.

  toch mooi dat ook verlies al binnen budget blijft.

  van andere projecten kun je dat inderdaad niet zeggen, maar die zijn dan ook afgebouwd of worden dat. Bl.S wordt straks medisch centrum OostGroningen.

 29. Vinex says:

  10@ Tinus: De waarde van de huizen vormt een weerspiegeling van de inkomensposities van de burgers.

  En die ziet er gewoon niet goed uit.

  Dat geldt niet voor iedereen. Zeker niet voor degenen met een stabiele baan en een hoog inkomen zoals te zien is in onze vinex-wijk. Als er geen sprake is van werkeloosheid of andere zaken waarbij het risico wordt gelopen tot inkomensdaling, zijn er toch nog wel mensen die het kopen van een dure woning aandurven. In de wijk worden er dus nog wel specifieke dure woningen verkocht en gekocht.

  Heb ook een aantal kopers in mijn kennissenkring. Die zijn nu in deze zomerperiode druk met het regelen van hun verhuizing en aan het klussen in het nieuwe huis. Die kennissen zijn en blijven optimistisch en zien hun dure aankoop nog steeds als een investering in de toekomst; voor als de tijden weer ‘beter’ worden. In hun ogen is er geen sprake van een forse waardedaling als er in de nieuwe woning geinvesteerd wordt in een dure keuken, badkamer, duurzame materialen en een woning met een perfecte afwerking.

  @ 11 Bert
  Het is en blijft een keuze. Je kunt je afvragen hoelang en waarop we willen wachten. Zijn sommige mensen die het ‘risico’ aandurven rasoptimisten of hebben ze gewoon oogkleppen op? Wij zelf behoren tot de categorie pessimisten, want we blijven kritisch en te huiverig om een keer in te stappen.

  Het systeem wordt met allerlei middelen gehandhaafd. In onze gemeente wordt er bijvoorbeeld weer 2,2 miljoen in de woningbouw gepompt; zodat alles maar door mag blijven functioneren.

 30. ll says:

  Als men zelf een huis bouwt op eigen grond, betaal je btw over de manuren en materiaal.

  Maar voor een nieuwbouwhuis van de plank ben je 19% duurder uit door de EXTRA btw heffing, dan ben je 1/5 van de koopprijs zomaar kwijt aan belasting. Dus de eigenlijke waarde van een nieuwbouwhuis is maar 4/5 van de koopprijs.

 31. ll says:

  Neem nou b.v. dit appartement, kosten 220k, maar volgens de herbouwwaarde is dit appartement 170k, alles luxe, keuken, bad en kamer.

  http://www.funda.nl/koop/groningen/appartement-10138725-de-kop-van-oost/kenmerken/

 32. ll says:

  Foutje, hij is nog duurde 260k, maar de herbouwwaarde is nog steeds 170k.

 33. Juan Belmonte says:

  @34 Exact Il

  Nijmegen 50% duurder dan hetzelfde huis in Duitsland net over de grens is puur een grondkwestie door geloof in overwaardespiraal.

  Sterker nog:
  met fertigbau is het steeds GOEDKOPER geworden om te bouwen.

  Hoe kan een huis kopen steeds duurder worden (meer dan maal 3 in 20 jaar) terwijl het bouwen ervan steeds goedkoper wordt ?

  Dat kan: richt Hogehuizenprijsminnend NL op. Gelukkig is die er al 🙂

 34. Juan Belmonte says:

  Industrie is onrendabel, doe maar weg, “wonen” levert veel meer toegevoegde waarde per meter.

  Dat komt mooi uit, dat is precies wat Hogehuizenprijsminnenend NL in de hand werkt: the invisible hand 🙂

 35. Juan Belmonte says:

  Kort cijferoverzicht over de verschillen in grondprijzen NL en Duitsland:

  Utrecht, grofweg 600 euro/m2.
  Duitsland, 50-150 euro/m2.

  RARA waarom zou in NL de NHG grens naar 500.000 euro (of 3.000.000) moeten ?

  Meer details in een post van Wilbert van 11 april:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-04-2010/subsidie-houdt-huizenmarkt-overeind/#comment-35702

 36. Juan Belmonte says:

  RARA hoe kan het nu dat Heijmans in 2008 2159 woningen verkocht, in 2009: 1283 = -/-41%

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-03-2010/emmen-dreigt-miljoenen-mis-te-lopen/#comment-32657

 37. Juan Belmonte says:

  RARA hoe kan het dat oud top-bankiers de HRA onrealistisch noemen:

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/11-06-2010/renteaftrek-en-realiteitszin/

  Tijd om (HRA) AFSCHAFFEN in de mond te nemen om toe te kunnen werken naar (HRA) AFBOUWEN.

  In de heer Van den Brink’s woorden: Partijen die hier niet eens over willen nadenken, ontberen financieel-economisch inzicht en politieke moed.

  Juan: Face the facts or eat sushi forever 🙂

 38. Ain says:

  @23

  Als je de site van het BB interessant vindt, dan is de nieuwsbrief van het IKCRO wellicht ook wat voor je. Dagelijks een nieuwsbrief met verzameld nieuws over RO-thema’s (bouwen, bestuur) etc. Daarin lees je wat er in het land gaande is..

 39. Ain says:

  http://www.ikcro.nl/

  hier de link, klik op nieuwsbrief (vooral bouwen + wonen en bestuur is interessant voor datgene wat op deze site wordt besproken)

 40. Juan Belmonte says:

  @42

  Inconsistent verhaal,
  oorzaak = uitblijven starterssubsidies,
  gevraagde actie = duidelijkheid over HRA..?…

  Hoewel Juan weinig van dit Zutphen relaas begrijpt, ondersteunt-i de oproep; AFSCHAFFEN om te kunnen AFBOUWEN.

  Tot het moment waarop de politiek een kristalhelder beeld geeft wanneer HRA AFGESCHAFT is (OESO, IMF Brussel hijgen in onze nek, net als oud bankiers als Van den Brink) is het duidelijk.

  U BENT EEN KAMIKAZE KOPER als u het nu nog in uw hoofd haalt om met HRA te rekenen.

  ZO, en nu een andere wedstrijd 🙂

  Juan zegt: SUERTE a la Naranja Mécanica, viva Holanda !!!!

 41. Juan Belmonte says:

  “Naranja mécanica” is het Oranjespel (tik-tik-tik) dat met Johan Cruijff naar Spanje (Barcelona) kwam, iedere Madrileense taxichauffeur is alwetend in dit soort zaken…..

 42. ll says:

  De Rabo heeft al een voorschotje genomen inzake verzekering opstal, de huizenprijzen zakken en nu worden de tuinen verplicht meeverzekerd.
  Dus de premie gaat omhoog i.p.v. omlaag.

 43. Ain says:

  @ 44 eerst het mooie spel dat nu gaande is in de Franse bergen..

  Jaja, ik weet dat hier een wereld achter schuild die onberekenbaar en ondoorzichtig is, dus niet gek dat de boerenleenbank sponsort. Maar het blijft mooi om te zien..

 44. Juan Belmonte says:

  Juan kreeg bij het zien van die NVM reclame gisteren een heel slecht gevoel.

  Kennelijk heeft het vakgilde van beroepsleugenaars nog steeds voldoende geld om in prime time te schitteren.

  Op het WK heeft het land waar wèl afgeschreven wordt het gewonnen van de haringeters. Jammer maar waar.

  Juan denkt: nu moet de polder toch erkennen dat er iets is als verliezen ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*