CBS: bouw zit nog dieper in de put

Hoewel het beter gaat met de economie, is daar in de bouw nog niets van te merken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat bouwbedrijven ook vorig jaar minder te doen hadden.

n 2010 is de omzet van de bouw met 9% gedaald, nog meer dan het jaar ervoor. De bouwers krijgen minder opdrachten voor huizen, winkels en kantoren. Dat is de grootste tak van de bouwsector.

Doordat er minder nieuwe kantoren en huizen bijkomen, zijn vervolgens ook minder wegen, bruggen en viaducten nodig. De grond-, water- en wegenbouw zag de omzet met 7% teruglopen.

bron: ANP

Share Button
Tagged with:
98 comments on “CBS: bouw zit nog dieper in de put
 1. dr.t says:

  Prima, minder omzetvolume in de bouw betekent toekomstige schaarste en dus een bijdrage inde stijging van huizenprijzen.
  Temeer omdat een oekomstige toename in bouwvolume achter de economische opleving zal aanhobbelen.

 2. dr.t says:

  En om het optimisme met wat extra argumenten te onderbouwen:
  Het begrotingstekort komt in 2012 al onder de Europese norm van 3 procent van het nationaal inkomen uit. De werkloosheid is dan gedaald naar 355.000 personen. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB).
  De Nederlandse economie profiteert van een sterker dan verwachte groei van de internationale handel. Het nationaal inkomen groeit dit jaar niet met 1,5 procent maar met 1,75 procent. Dit jaar komt overheidstekort op 3,6 procent in plaats van 4,1 procent.

  De jongste voorlopige CPB-raming is een forse meevaller voor het kabinet-Rutte, zegt NRC-redacteur openbare financiën Jeroen Wester.

  Geen reden om te stoppen met bezuinigen zo wordt er verder bij vermeld. Dus ook dat blijft de goede kant op gaan!

 3. xenobinol says:

  Wat een optimisme dr.t, nou als het allemaal zo de goede kant op gaat kan de rente ook wel weer omlaag. Dat heeft als voordeel dat we weer meer kunnen lenen en nog meer kunnen stimuleren zodat de economie nog verder kan groeien 🙂

 4. Janus says:

  ‘Prima, minder omzetvolume in de bouw betekent toekomstige schaarste en dus een bijdrage inde stijging van huizenprijzen.’

  Er is geen markt, dus een eenvoudige afzet van afname omzetvolume leidt tot hogere prijzen is niet van toepassing.
  Zie actuele situatie waarbij een relatief hoog volume nauwelijks tot een algemene prijsdaling leidt.

 5. spongebob says:

  Veel beloven , weinig geven , doet een dwaas in vreugde leven.

  Een dwaas zoals dr. tophypotheek is zo blij met alle beloften van dit kabinet , dat in ieder economisch bericht dat de MSM publiceren hij wel een reden ziet dat de huizenprijzen (zeker in Amsterdam) binnenkort flink omhoog gaan.

 6. dalen says:

  Kan me niet aan de indruk onttrekken dat de zelfbenoemde dr t de zaken erg egoistisch bekijkt.

  Ik ken diverse kleine bedrijfjes (o.a. ook toeleveranciers)die of failliet zijn of een strop om de nek hebben.

  Ook veel zzp’ers zitten als gevolg daardoor brodeloos thuis en kunnen hun gezin niet meer fatsoenlijk onderhouden.

  Dit zou je niemand toe moeten wensen.

  De namaak dr t valt hier zwaar door de mand. Typisch een makelmannetje die kost wat kost geld wil verdienen, opportunisme ten top.

 7. yup says:

  Ha ha dr T, schaarste dat lijkt wel leuk maar onbetaalbaar blijft ook bij schaarste onbetaalbaar (lees geen finaciering kunnen krijgen) En nu staat de rente nog heel erg laag. Als deze ook nog eens verder stijgt wordt het desondanks de vermeende schaarste steeds moeilijker en zal er toch een verdere daling plaats vinden ook al is er wellicht een schaarste!!!

 8. dr.t says:

  7

  Ware het niet de economische groei weer toeneemt en de overheid haar huishoudkje weer op orde krijgt.
  Wellicht heel lastig te accepteren maar economische groei kan leiden tot een toename van besteedbaar inkomen, dat gecombineerd met schaarste betekent een hogere gemiddelde prijs…

 9. k.ritisch says:

  Het is wel een volhouder die Dr. T., dat moeten we hem meegeven.

  Ook zorgt hij – met alle respect – voor de nodige humor!

 10. dalen says:

  @ 9

  Eens met je. Niet gehinderd door enige kennis dumpt hij hier zijn story verhaaltjes, intussen denkend dat hij hier het hele forum mee beinvloed.

  De clown uitgezet door makelmannetjes en dienend als een trekpop.

 11. nhz says:

  @2,8:
  ik voorspel een groei van het BNP met minstens 4%, een enorme toename van de omzet van de Rotterdamse haven en van de olieboeren; dat zal dan wel voor het overgrote deel bestaan uit prijsstijging van olie etc. 😛

  En dit soort economische groei zorgt dus niet voor een toename maar voor een AFname van het besteedbaar inkomen. Maar dr.t zal er ongetwijfeld blij mee zijn, want hij gelooft blindelings alle sprookjes die het Ministry of Truth uitkakt.

  En geloof je nou echt dat er ‘bezuinigd’ wordt in Den Haag? Bezuinigen betekent daar alleen dat de burger meer moet betalen, NIET dat ze minder geld uitgeven. Het overheidstekort daalt alleen door creatief boekhouding en verschuiven van risico’s en verplichtingen van de staat naar de belastingbetaler. Ponzi economie, dat is het.

  @10:
  het is mooi om er dagelijks aan herinnerd te worden hoe dom en/of vals die makelmannetjes en hun vrindjes zijn.

 12. schinnen says:

  dr. t

  Nog enkele cijfers van het CBS.
  Aan bijstandsuitkeringen gegroeid naar 306.000.
  WAO meer dan 1 miljoen.
  Van de ca 600.000 zzp hebben 300.000 een aanvulling op hen inkomen.
  Per 10 minuten kwamen in 2010 2,6 mensen met financiële problemen bij de rest van de bestaande gevallen.
  Dit is de nieuwe generatie potentiële huizenkopers

 13. nhz says:

  @12:
  tja, drie keer raden wie uiteindelijk de koper van al die treasuries was en de vette winst van The Pimp betaalt: de Amerikaanse belastingbetaler.

  afgaande op de grafiekjes is het ‘game over’ voor de US Treasuries inderdaad nabij.

 14. nhz says:

  @13:
  en dan hebben we het nog niet over de talloze ondernemers die helemaal nergens recht op hebben, maar die wel 20, 50 of 100% minder omzet hebben dan een paar jaar geleden. Wordt nergens meegeteld, totdat ze helemaal blut zijn en bijstand aanvragen.

 15. Juan Belmonte says:

  @artikel

  Jammer voor de bouwmannen en bouwvrouwen, die zitten nu met de gebakken grondprijzen, net als de starters en eigenlijk ook heel Hogehuizenprijsminnend NL nu de boel ook echt op slot zit 🙂

  Er is -afgezien van een forse daling in prijs- echt geen oplossing, het moet een enorm probleem zijn….

  juan ziet niet
  juan ziet niet
  wat zij wel zien

  alleen onmogelijkheden

  (en dat voor een pessimist 🙂 )

 16. Juan Belmonte says:

  @10 dalen

  denkend dat hij hier het hele forum mee beinvloed

  Deze blog met 40 actieve bloggers en 943 stemmers gaat de wereld beïnvloeden ?

  Geen Spongebob,
  geen Mises,
  geen Nhz,
  geen stierenvechter,
  geen Martijn,
  geen adamus,
  geen Jeroen,
  geen Dr t,
  nee zelfs geen Dr. Nout Wellink
  of Drs Drs Mark Rutte
  (en ook geen dalen)

  die grip heeft op het proces van het einde van een overwaardespiraal op poldervast-goed.

  Sommige dingen gebeuren gewoon.

 17. Juan Belmonte says:

  Zelfs die 64$ van Maurice de Hond heeft er wel een mening over … maar geen grip op.

  In een markt met overcapaciteit zijn het de marginale toetreders die de prijzen bepalen.

  Denkend aan toekomstige overcapaciteit
  ziet Juan trage stieren
  door een oneindige arena..
  etcetera

 18. peetar says:

  Winkeliers hebben de crisis niet overleefd en er is een overcapaciteit aan kantoorruimte. Wat dacht je van al die grote bedrijven die redelijke cijfers laten zien door bezuinige. De bouwsector krijgt zware klappen en dat is een positief signaal?

  Wat woningbouw betreft is de bouw zo gered. De grondprijs moet gewoon naar beneden. De gemeenten en provincies kunnen dit doen, maar ik zie dat niet gebeuren. De prijs zal naar beneden komen door inflatie of een dubbeldip recessie.

 19. nhz says:

  @19:
  de meeste grote bedrijven laten vooral mooie cijfers zien dankzij enorme staatssteun in de vorm van gratis geld (effectieve rente onder nul), risico’s afwentelen op de belastingbetaler (crisis-en herstelwet), enz.
  Ik denk dat niet alleen de grondprijs naar beneden moet, ook de bouwers zelf zullen met veel minder genoegen moeten nemen. Het is belachelijk dat de bouw van een woning (dus nog los van grondkosten) in NL veel duurder is dan in het dure Duitsland.

 20. Libertango says:

  “Huizencrisis onvermijdelijk, ook met hypotheekrenteaftrek”

  http://www.dejaap.nl/2011/03/01/huizencrisis-onvermijdelijk-ook-met-hypotheekrenteaftrek/

  Meer aanbod en minder kopers door gepensioneerden, dalende welvaart middenklasse, minder risicobereidheid, strengere hypotheekeisen en echte aflossing ipv ellenlang uitstel. Nou, succes op die huizenmarkt!

 21. k. ritisch says:

  @ 20 (Peetar)

  Daling van de gemeentelijke gronduitgifteprijzen is inderdaad een manier om de huizenprijzen te laten dalen en wellicht een stimulans te geven aan de markt, edoch dit is geen haalbare kaart vrees ik.

  Om even voort te borduren op de poëzie van Juan die eigenlijk proza is: “trage stieren in een eindeloze arena”, het volgende.

  Gemeenten die aanzienlijke bouwprojecten (laten) realiseren, vestigen vaak het zogenaamde voorkeursrecht gemeenten op percelen op grond waarvan vaak al 10 jaar of langer voordat daadwerkelijk gebouwd gaat worden of de bestemming is gewijzigd, in een minnelijk traject gronden worden aangekocht. Deze gronden staan dan vervolgens met een bepaalde boekwaarde op de balans, waarbij de gemeente veelal tot uitgangspunt zal hebben om de percelen weer minimaal tegen de boekwaarde + kostenopslagen (rente, kosten planvorming, exploitatiebijdrage bovenplanse en bovenwijkze voorzieningen etc) uit wil geven aan projectontwikkelaars.

  De laatste jaren moeten dit soort gemeenten jaarlijks forse rentekosten betalen en uiteindelijk een afboeking doen op de boekwaarde van de percelen, hetwelk een financiële strop is voor een gemeente. Klassiek voorbeeld is de gemeente Lansingerland.

  Nu uitgeven tegen lagere uitgifte prijzen betekent dat de realisatie van hele bestemmingsplannen bij voorbaat onhaalbaar wordt, hetwelk men niet wil toegeven. Anderzijds, langer wachten zorgt voor financieel niet-exploitabele gronden en een financiele strop voor gemeenten.

  Catch 22.

  Eén ding is zeker: de belastingbetaler / starter / marginale koper betaald de rekening, hoe dan ook.

  Dr. T. gelukkig niet, die is deze groepen ontstegen…

 22. ll says:

  Regenteske grondbedrijven.

  ”’Zo vertelde de Amsterdamse krant Het Parool het waar gebeurde verhaal van mevrouw en meneer Burger die een riante schakelvilla kochten op IJburg voor 524.000 euro. In de aanneemovereenkomst staat een som van 211,348 euro en een afkoopsom voor de erfpacht van 310.499. Dit laatste bedrag is dus die beruchte 62 procent grondkosten per woning op IJburg waarvan men van VROM tot Neprom heeft gezegd dat dit begint te lijken op het gemeentelijk profiteren van de schaarste Een percentage bovendien dat wel ten koste moet gaan van de kwaliteit. ”’

 23. Goudbelegger says:

  @24 ongelofelijk. Hoeveel van onze economie is geld rondpompen via de overheid? 60%? 75%? Kan dit land wel via de politiek hervormd worden?

  nhz, dit zie ik ook overal, zogenaamd in de private markt opererende bedrijfjes die dan niet subsidies binnenhalen maar bijna alleen overheidsopdrachten, IT, ingenieursbureau’s, ontwerpbureau’s, drukkerijen, pr etc. etc. etc. etc.

  Onhoudbaar lijkt me, alsof je jezelf uit het moeras tilt. Maar het gaat nog fantastisch, hoe lang nog..

  ———

  Kleine ondernemers worden kapotgemaakt en verlaten het land, of worden nep-ondernemer in een gesubsidieerde sector.

 24. Goudbelegger says:

  Gek he dat je een land niet maar vol kan blijven bouwen, begrijp er niks van, waarom stijgt die omzet niet elk jaar? Gewoon elk jaar 10.000 huizen meer bouwen, waarom kan dat toch niet?

  Bij de wegen is het wat makkelijker, gewoon steeds een nieuwe weg er overheen leggen of voor Euro 500.000 een weekendje de witte strepen wit wassen.

  ——–

  Trend Alert: Ichan closes hedge fund, PIMCO dumps US debt. Something’s in the wind. R u prepared? GC’s 3 G’s: Gold, guns & a getaway plan.

 25. dalen says:

  OT

  Weet iemand hoe het precies zit met “Nederlandse garantie EU-fonds richting 50 mld”.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/9230319/__Nederlandse_garantie_EU-fonds_richting_50_mld__.html?p=22,1

  Wanneer is er bijvoorbeeld een default dat Nederland moet betalen. Ik hoor namelijk steeds meer geluiden dat Griekenland en Ierland niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Ook Portugal geeft al aan dat 6% rente te hoog is.

  Zal vandaag proberen de oereenkomst te pakken te krijgen en deze eens door akkeren.

  Jan Kees doet wel lakoniek maar zoals ik Kees de Kort gisteren hoorde komt er nog een hoop shit en gaat het niet goed. Kees is soms wat pessimistisch maar dit hoor je toch van veel meer deskundigen.

  Ook de komende banken stresstest zal anders uitvallen als rekening gehouden wordt met uitstaande leningen in die landen. Dat was voorheen niet het geval meen ik en daarom was de banken stresstest waardeloos.

  Kortom we zijn er nog niet.

 26. nhz says:

  Nog meer goed nieuws voor dr.t: de gezamenlijke miljardairs in de wereld zijn dit jaar alweer 25% rijker dan vorig jaar. En de rest van de wereld dus 25% armer. Hoeveel van die miljardairs vastgoed magnaten zijn weet ik niet, maar het is vast een significant deel. Helaas zullen ze ook wel allemaal TBTFW zijn, zodat bij een vastgoed crash ze er niet armer op kunnen worden.

 27. Simba says:

  Uitleg Dr.T:
  Een trol (mv.: trollen, uit het Engels: troll (mv. trolls)) in een internetomgeving is een persoon die op forums, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare reacties (bijvoorbeeld flames) van andere mensen uit te lokken.[1]

  Werkwijze

  waarschuwing tegen trollen
  De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een niet-rokers-forum zal telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook zal een trol een bepaalde beroemdheid afkraken op de fan-site van de betreffende persoon. Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap opzettelijk en bewust te frustreren. Het komt ook voor dat iemand iets beweert alsof het om een feit gaat, terwijl het in werkelijkheid een mening betreft. Dit is niet per definitie negatief, maar hoe provocerend dit kan zijn blijkt uit een voorbeeld als “AIDS is Gods straf voor homoseksuelen”. Ingebracht als slogan zonder verdere nuancering, is het vrij voorspelbaar dat forumdeelnemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen “threads” (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie amper verrijken.

  Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol zeurt, zuigt, zeikt en zevert met geen ander doel dan verstoren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beïnvloeden, maar voor de trol is dit slechts een bijzaak. De querulant daarentegen handelt altijd met een doel voor ogen terwijl trollen daarbij als middel worden gehanteerd.[2]

  Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid, en zal daarbij niet vermelden dat in feite een ander (min of meer) geciteerd wordt. Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van “al wat je zegt, ben je zelf!”) anderen van trollen beschuldigt.

 28. dalen says:

  Admin

  Vanmorgen aardig stukje zitten typen over de Nederlandse garantie EU-fonds van 50 mld en de komende banken stresstest. Dat dit er heel anders uit gaat zien als de3 komende ‘haircut’ voor de PIGS-landen wordt toegepast.

  Waar is dat gebleven? Ik zag wel dat het gepost was?

  Zonde van mijn tijd als het weer wordt gedeleted.

 29. lorenzo says:

  Dr. T kijkt veel naar het journaal ( en de rest)en dat is goed . Het feest is weer begonnen , we kunnnen weer . Hiep hiep hoera !
  ps. nu investeren in vastgoed , je kunt bij mij terecht . De woord bij de daad zeg maar. NU !

 30. Simba says:

  @29 Beste is om de tekst in een tekstverwerker voor te bereiden en dan in een keer kopieren in het tekstvak van de website. Er is dan altijd nog een kopie in de tekstverwerker aanwezig voor als het mis gaat.

 31. dalen says:

  @31 Simba

  Dank je voor de tip. Maar in dit geval zag ik dat het was gepost en op de site stond. Vreemd?

 32. Janus says:

  Even voortbordurend op het artikel waarbij PIMCO al zijn VS staatsobligaties dumpt.
  Heeft iemand enig inzicht in welke mate China nog posities heeft in deze obligaties? Het vluchten uit deze obligaties begint nu wel alarmerende vormen aan te nemen.

 33. dalen says:

  @ 33

  wat te denken van obligaties van banken kunnen n.a.v. het onlangs gepresenteerde (concept) wetsvoorstel Interventiewet financiële ondernemingen
  “Op grond van het eerste lid kan de Minister van Financiën, indien hij van oordeel is dat de situatie waarin een financiële onderneming met zetel in Nederland zich bevindt, een ernstig en onmiddellijk gevaar vormt voor de stabiliteit van het financiële stelsel, bij wijze van ultimum remedium tot onteigening van vermogensbestanddelen van de financiële onderneming of van door de financiële onderneming uitgegeven effecten overgaan. Onder vermogensbestanddelen worden activa en passiva van de onderneming verstaan. Bij onteigening van effecten die door of met medewerking van de financiële onderneming zijn uitgegeven kan onder meer gedacht worden aan aandelen in het kapitaal van de onderneming, converteerbare obligaties of zogeheten perpetuals.”

  Zie ook elders mijn eerdere posten hierover.

  PS dit is geen oproep tot een bankrun.

 34. Claude says:

  @32

  Je bericht is niet handmatig verwijderd, maar ik denk dat het is blijven hangen in het spamfilter (wellicht dat je een link op een ongunstige plek hebt gezet). In dat geval kan het voorkomen dat je je eigen bericht ziet, maar anderen zien het niet. Als je even later weer kijkt (bijvoorbeeld na het sluiten van de browser) dan is het weg.

  Je reactie staat nu ergens te rusten waarschijnlijk in het WordPress Admin paneel van deze site. Hopelijk wordt het daar goedgekeurd en zie je het alsnog.

 35. dalen says:

  Ok dank je. Zat inderdaad een hyperlink bij naar de bron.

 36. Dow Jones says:

  Ik zag net op RTL-Z een jubelend bericht dat de wereldwijde beurzen het zo goed doen (80% winst in twee jaar). Het zou me niets verbazen als we na die renteverhoging die de ECB volgende maand gaat doorvoeren er dit jaar nog een paar gaan zien. Analisten gaan al uit van een verhoging voor 2011 van tenminste 0,75%. Dat is een bescheiden toename, inderdaad, maar het geeft wel aan dat de economische groei volgens onder andere de ECB en de Chinese centrale bank nu wel weer hard genoeg gaat.

  Misschien is de tijd nu dus ook wel rijp om die discussie over het afschaffen van de HRA weer aan te zwengelen?

  Quiz-vraag voor de koelkast: Voor hoeveel gaan de huizen van Opstelten en Donner straks op Funda verschijnen?

  Cheerio,

  Dow Jones

  PS: Filmtip (uit op 15 april)…

  http://www.youtube.com/watch?v=6W07bFa4TzM

  Documentary:

  http://www.youtube.com/watch?v=UVMHHynOKzM

 37. nhz says:

  @28:
  jaa .. van die voorhistorische types die af en toe even van onder hun steen vandaan komen en snel weer er onder duiken als er tegenstand (inhoudelijke discussie) komt.

  @33:
  China heeft nog steeds aanzienlijke posities, na een periode van beperkte verkopen de afgelopen maand zelfs weer bijgekocht. Maar wat voor posities daar ‘tegenover’ staan is raden. Sommigen denken dat China hun bezit in US Treasuries al lang afgeschreven heeft, en dat ze alleen blijven kopen om de yuan nog wat langer laag te houden en/of de VS zand in de ogen te strooien. Het lijkt erop dat dat beleid op zijn laatste benen loopt en dat China, mede vanwege oplopende inflatie, zal kiezen voor een hardere eigen munt en dus meer koopkracht voor de eigen bevolking. VS, UK en EU doen precies het omgekeerde: kiezen voor meer inflatie, minder koopkracht voor de burgers en veel meer geld voor de banksters / financiële elite.

  @37:
  “Misschien is de tijd nu dus ook wel rijp om die discussie over het afschaffen van de HRA weer aan te zwengelen?”

  Ik denk dat de tijd pas rijp is als al die politici hun huis met tophypotheek voor hun droomprijs verpatst hebben aan iemand anders, of op zijn minst geregeld hebben dat de staat hun verlies bij verkoop vergoed in ruil voor bewezen diensten (doen burgemeesters soms ook, al is dat vaak niet openbaar).

  Als deze lieden hun tophypotheek gaan aflossen dan moet je gaan opletten, dan is het einde van de HRA nabij. Maar het zal vast stiekum gebeuren, zodat wij het pas weten als het te laat is.

 38. Starter says:

  off topic:

  wat is er met de mediaan vraagprijs op huizenzoeker.nl aan de hand?
  Die schiet voor maart door het plafond.
  Vond het al raar dat ie in feb licht steeg maar dit is wel heel raar. Probeert iemand die site om zeep te helpen?

 39. ll says:

  Groningen Korrezoom, helft (39)koop, helft huur. Geen eentje is er verkocht. Om geen verder verlies te lijden kunnen vanaf heden kunnen de koop-appartementen worden gehuurd. Deze koopwoningen staan al leeg vanaf de oplevering Juli vorig jaar.

  http://www.korrezoom.nl/appartementen.php

 40. Claude says:

  @39 http://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/grafieken.html Als je naar alle grafieken kijkt, dan zie je dat het aantal koopwoningen drastisch gedaald is. Aangezien mediaan en gemiddelde huizenprijs sterk stijgt, denk ik dat garages die eerder wellicht meegeteld werden er nu uit zijn gehaald. Andere theorie kan ik niet verzinnen.

 41. Claude says:

  Over de mediaanprijs. Op funda is de laatste pagina met woningen >50.000 (alleen NVM, dus niet VBO etc.) http://www.funda.nl/koop/heel-nederland/50000+/sorteer-prijs-op/p11402/ (FYI, leuk pandje in Aerdenhout, voor iets minder dan 9 mio is hij voor jou). Dat is pagina 11.402. Op 5.701 is dus de mediaan van het NVM/funda aanbod en dan kom je uit op EUR 259k, wat me eigenlijk nog alleszins meevalt en staan eigenlijk nog best leuke pandjes tussen.

  Nieuwe feature op Funda: verkochte huizen in NL http://www.funda.nl/koop/verkocht/heel-nederland/50000+/. Teller staat op 119.781. Dat is zo te zien over een heel jaar, aangezien de teller precies tot 10 maart gaat. Wellicht ook wel aardig om bij te houden. 119.781 in een jaar doet me trouwens wel veel aan.

  Vanuitgaande dat er iets klopt kun je hier natuurlijk ook je top-notch onderzoeksjournalistiek op loslaten. Claude Stegeman aan het werk.

  Het aantal verkochte huizen over het afgelopen jaar (10 maart 2010-2011) was volgens Funda: 119.781 (over 7986 pagina’s). Als je de middelste pagina pakt, dan zou je verwachten dat je op 10 september zou zitten, maar je zit pas op 6 augustus. Ruim meer dan de helft werd dus het eerste half jaar in het afgelopen jaar verkocht. Mediaanvraagprijs was EUR 248,5k.

  Voor wat het waard was.

 42. nhz says:

  @40:
  hebben ze bij mij in de stad ook een jaar lang geprobeerd. Maar dan wel met een ‘conforme huur’, gebaseerd op de verkoopprijs en rendement voor de ontwikkelaar (onderdeel van WBV). Resultaat: niets verhuurd, want véél te duur. Vervolgens is hele project met zwaar verlies verkocht aan een projectontwikkelaar, die blijkbaar denk dat slapende rijk worden nog steeds kan in de polder, en er al weer een jaar mee leurt voor dezelfde véél te hoge huurprijzen. Zal straks wel weer subsidie van de gemeente bovenop moeten omdat de woningen ‘onverkoopbaar én onverhuurbaar’ zijn 🙁

  @41:
  op sommige vastgoed sites ontstaan problemen als gevolg van ‘prijs op aanvraag’. Soms kun je met wat rommelen (bijv. sorteren op vraagprijs) toch zien wat de wensprijs is, maar het is maar de vraag hoe het systeem dat meerekent.

  *****

  ander onderwerp: ‘The Dutch are not afraid to tackle the big issues’.
  http://www.zerohedge.com/article/dutch-looking-ambitiously-beyond-db-funds
  Ik zie hier wel eens links naar zerohedge.com, zelf ook wel eens geplaatst. Vandaag een bewijs dat dat ook niet alles is, er staat een onvoorstelbaar dom artikel over hoe briljant en gedurfd de NL pensioenbeheerders zijn, op basis van (zo te zien) een praatje van PGGM bobo Ellen Bos. Klinkklare onzin. En dat de dappere Nederlanders het véél grotere probleem van de huizenbubbel volledig ontkennen dat komt helemaal niet te sprake. Er wordt alleen even gesuggereerd dat het eigen huis een deel van het pensioensysteem is (of kan zijn), en dus meegenomen moet worden bij stelselwijzigingen. Maar daarmee wordt zeker NIET het doorprikken van de huizenbubble bedoeld.

  Maar al met al een leuk artikel waar Dawg van kan smullen 😉

 43. Adamus says:

  Spreek eens met leveranciers van machineonderdelen voor de kozijnenindustrie. 🙁

 44. Starter says:

  @ Claude en NHZ

  er kan al met al dus genoeg gerommeld worden met cijfers.
  Ik kwam zelf inderdaad ook veel vaker prijs op aanvraag tegen.

  Zou het bewust gedaan worden zodat een rooskleurig beeld van herstellende vraagprijzen ontstaat?

 45. Goudbelegger says:

  @40 wat post je weer goede concrete informatie die altijd een indicatie geeft van de stand van zaken.

  @43 daarna ben ik afgehaakt. ‘may be’… hoeft dus niet ‘defined ambition structure’…. heb ik ook als ik opsta voor hoe het ontbijt eruit gaat zien… to-tale bullshit. Is het je al eens opgevallen dat het taalgebruik van de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, ook kranten enigszins steeds vager, juridischer en totaal gericht op indekken wordt?? Iemand heeft een gezegd dat dat van alle tijden is als een regime te machtig wordt, spreekwoord in het Engels, kan het zo niet vinden..

  ——–

  institutional business and deputy CEO at PGGM, Else Bos, about the preferred reform outcome which may be a move towards a “defined ambition” structure,

 46. Adamus says:

  Als deze lieden hun tophypotheek gaan aflossen dan moet je gaan opletten, dan is het einde van de HRA nabij. Maar het zal vast stiekum gebeuren, zodat wij het pas weten als het te laat is.

  Er moet een opkoopfonds komen voor OG van politici; ze zijn anders niet arbeidsflexibel.

 47. Claude says:

  Wel mooi die Verkocht-lijst op Funda. Kun je gelijk de ratio te koop:vorig jaar verkocht in een provincie, regio, stad of buurt opvragen (zeg maar de voorraad). Waar is het naar? Flevoland en Limburg met ratio’s van 2,1 en 3,02. @NHZ Zeeland is met een 1,92 natuurlijk ook niet heel erg briljant al is het maar iets boven het landelijk gemiddelde van 1,83.

 48. nhz says:

  @45:
  ik denk niet dat de makelaars en verkopers veel opschieten met stijgende vraagprijzen. De realiteit is dat de verkopen beperkt worden door een steeds verder afnemende betaalbaarheid (vanwege o.a. strengere eisen, licht stijgende rente). De ‘buy now or be priced out forever’ struuk werkt niet als mensen niet meer maar juist minder kunnen lenen.

  @46:
  dat taalgebruik hoort m.i. bij een bepaald circuit van ‘ons soort mensen’ die alleen nog maar naar elkaar luisteren en geen flauw benul hebben van wat er elders in de wereld speelt.

  @47:
  maar dan voortaan wél een sollicitatieplicht voor werkeloze politici, en stopzetten van de doorbetaling na beeindiging functie 🙂

  @48:
  uit een recent artikel begreep ik dat in Zeeland de markt muurvast zit omdat de gap tussen vraagprijs en wat mensen kunnen/willen betalen daar groter is dan elders in het land. Wat prima klopt met mijn perceptie dat de vraagprijzen hier volledig van de pot gerukt zijn, vaak nog veel hoger dan in 2007/2008 (zelfs de verkoopprijzen zijn nog nauwelijks gezakt hier). In een huizenspeculatie-economie kom je daar misschien mee weg want dan telt alleen of er genoeg gekken te vinden zijn die nog meer willen betalen, maar nu Zeeland steeds meer een krimpregio wordt die het zelf mag uitzoeken, en speculatief ingestelde Randstadters ook uitsterven, zal dat niet meer werken. Er zijn hier dorpen waar 25% of soms wel 50% van de huizen te koop staat. En de vraagprijs is dan vaak meer dan 10x wat het 20 jaar geleden waard was, en maar klagen over al die ‘te koop’ bordjes.

 49. xenobinol says:

  @42:

  Ik kwam zelfs een huis tegen dat wel drie keer word meegenomen in de telling als zijnde verkocht

  http://www.funda.nl/koop/verkocht/biddinghuizen/huis-47986808-jamboreelaan-58/

  http://www.funda.nl/koop/verkocht/biddinghuizen/huis-47861155-jamboreelaan-58/

  http://www.funda.nl/koop/verkocht/biddinghuizen/huis-47404006-jamboreelaan-58/

  Misschien een glitch… maar mogelijk dat er meer van dit soort dubbele objecten bij zitten in de feature ‘verkocht’?

 50. ll says:

  @ Claude helemaal erg is het in Wassenaar, huizen vanaf 3 miljoen, 54 te koop, per jaar 10 verkocht.

 51. dalen says:

  Blader net vakliteratuur voor de makelaar het tijdschrift “Vastgoed” door (verplichte kost voor de makelman).

  Op de voorpagina “Makelaars verwachten tweede dip”. Hier worden vier pagina’s aangewijd geillustreerd met een foto met een bedroefde makelaar met zijn handen in de paar grijze haren.

  In het artikel wordt verwezen naar het onlangs verschenen rapport van het IMF (heeft iemand die al?) dat de huizenprijzen in Nedrland veel te hoog zijn en dat hier meerdere keren op is gewezen.

  Ik het het artikel niet digitaal maar de strekking is kommer en kwel in makelland (Lorenzo en dr t kom er maar in)

  Afijn probeer maar eens een afspraak te maken met zo’n kwast

 52. Goudbelegger says:

  Van dat taalgebruik voor osm dat ben ik wel met je eens. Maar osm werkt ook praktisch alleen nog maar bij de overheid of voor de overheid in dit land dus dat klopt wel..

  Hoe lang nog tot het ook bij ons zichtbaar wordt dat er iets aan de hand is? Een half jaar schat ik zo..

 53. nhz says:

  @54:
  ik kwam een samenvatting van het artikel ergens tegen. De teneur van IMF en OECD rapporten is al jaren hetzelfde; goed dat de makelaars het nu ook eindelijk erkennen. Maar dan alleen voor intern gebruik natuurlijk, niet richting politiek of klanten.

  Misschien is lorenzo even te druk met de neerwaartse prijsaanpassingen in Spanje 😉

  @55:
  maar ja, 90% van wat er nog gebeurt in dit land is overheid, dus osm vind je overal. Ik denk dat dit nog vele jaren kan doorsudderen, helaas – want hoe langer het duurt hoe groter de schade.

  De ervaring leert (ik citeer nu even vrij uit ‘Collapse’, heel toepasselijk) dat de elite van een crashende samenleving vaak collectief de koop in het zand steekt en roemloos met het schip ten onder gaat, terwijl ze tot het laatste moment proberen om zoveel mogelijk kapitaal van de bevolking naar zich toe te harken.

  Er zijn wel uitzonderingen waar men tijdig inzag dat een koerswijziging nodig was en het beleid ook echt aanpaste, maar het zijn historisch de uitzonderingen op de regel. Vanwege globalisering denk ik dat er nu een extra grote kans is dat de elite op ramkoers blijft, want er zijn internationaal te weinig voorbeelden van hoe het wél moet (ze zijn er wel, maar dat zijn landen/samenlevingen waar onze elite geen boodschap aan heeft – denk aan bijv. islamitisch bankieren of de manier waarop sommige natuurvolkeren met de omgeving omgaan).

 54. Adamus says:

  Heb met makelaars geen medelijden: ze pikken ook nog een graantje mee voor bemiddeling bij de financiering. Op 600k heb ik een rekening van 0,6% ex btw gezien.

 55. ll says:

  Eerder Goudbelegger, en wel nu, de grootste krimp in werkgelegenheid in 15 jaar…

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/9236754/__Werkgelegenheid_Nederland_gekrompen_in_2010__.html?sn=dft

 56. lorenzo says:

  54.Dalen : ik zie dat je de taal hebt aangemeten zoals hier graag gehoord en wellicht ben je nu ook (derhalve gratis) lid.
  Dat gerealiseerd hebbende kun je je ook eens in mijn commentaren inlezen , in casu de betekenis ervan in je opnemen . Hoeft niet hoor …maar populair doen voor de groep deden we eerder in groep , nou zeg 8 . Niet ?

 57. Adamus says:

  NHZ

  Is Bea naar Oman om het over islamitisch bankieren te hebben? Olie voor wapens is ook een vorm van bankieren.

 58. Adamus says:

  Groep 8?Er zijn ook bezoekers die niet verder zijn gekomen dan de zesde klas…

 59. lorenzo says:

  ..het zakt inderdaad af. Nou , ga weer (itt) aan het werk.

 60. Adamus says:

  Bretels voor de korte broek een optie?

 61. Goudbelegger says:

  @56 klopt. Sprak iemand uit Iran zoals ik al eerder meldde, hoorde bij de elite, ‘de revolutie kwam als een totale verrassing’. Celente zegt het ook, de elite heeft geen idee wat er aan de hand is. Zie ook alleen maar blije, lachende, zorgeloze elite, hogere ambtenarij en gelieerd aan ambtenarij, praktisch iedere ‘hoger’opgeleide in dit land, tuut tuut. Adamus gaf ook al zoiets aan dat het in die groep nog zeer goed gaat.

  @58 las het, was ik nu maar alvast weg uit dit land maar kan nog niet, maak me eigenlijk geen zorgen want ik heb geld genoeg voor een plan om de komende jaren door te komen mocht het zo fout gaan als ik denk dat het gaat en daarna wordt het ook weer beter, cycli.

 62. dr.t says:

  Ha NHZ, zag het stukje over de verminderde inflatie ook in de krant en had meteen alweer het vermoeden dat het niet goed zou vallen hier.
  Maar cijfers zijn cijfers.

  Zo wordt ook steeds duidelijker dat de steun aan de NL banken geld oplevert voor de overheid.

  En Simba een geestig stukje over trollen heb je geschreven , ik wist niet eens dat er een dergelijke diepgaande analyse over bestond en moest er erg om lachen.

  Ik kan je echter verzekeren dat ik niet bewust op allerlei podia de boel tracht op te hitsen met tegendraadse meningen.

  De combinatie van mijn optimistische natuur, diverse signalen dat er ook weer opwaartse trend te bespeuren is (waarbij me zoveel mogelijk aan feitelijkheden houdt) en het soms wat verzuurde en eendimensionale standpunten hier, leidt er voor mij toe dat ik het niet na kan laten een ander geluid te laten horen.

  Bovendien hoop ik dat het hier de discussie soms verlevendigd.
  En zelf heb ik ook al het nodige geleerd van jullie reacties!
  Gaf vandaag het advies aan een collega om nu vooral nog geen huis te kopen. Wat wil je nog meer!

 63. AVE says:

  Ik vraag me af of de bouw werkelijk in de put zit.

  1.
  De toeleveranciers hebben altijd met kleine marges genoegen moeten nemen.
  2.
  De winsten bij bouwondernemingen zijn zo groot dat, in Europees verband vergeleken, zeer hoge faalkosten makkelijk geabsorbeerd kunnen worden.
  3.
  Men, zeker de grote bouwondernemingen (dus niet Midreth of Hoogevest), heeft zoveel vet en vlees op de botten dat men het nog wel een paar jaar kan uitzingen.

  Uiteindelijk krijgt men wel weer grond onder de voeten. Kan ff duren en men zal op een lager niveau staan. Maar omvallen, neuuhhh

 64. lorenzo says:

  65. de enige die hier de 100 % score benaderd aangaande de realiteit zegt nu dat O.Z. op deze wereld nu even pas op de plaats maakt.
  Of de mensen kennen de facetten niet , of hebben een wel heel hoge hypotheek ( de bank dan..) , of hebben zonder dat ze het zelf door hebben een hoge mate van cognitieve dissonantie.
  Veelal is het een combinatie, wel eentje die veel pijn kan doen ( voor wie eigenlijk ?)

 65. lorenzo says:

  of zie ik nu (66) …hebben we geen enkele kijk op de praktijk .Dat geeft dan weer niet.

 66. nhz says:

  @65:
  “Maar cijfers zijn cijfers.”

  Wat kan het leven simpel zijn. Ik ben wetenschapper, ik weet wat data waard is, en wat je met statistiek kunt doen 😉

 67. Joachim says:

  Wat een pessimisme proef ik hier in sommige reacties, er is toch niets aan de hand?
  Natuurlijk is er een opwaartse trend in de huizenmarkt, vooral Amsterdam gaat het beter dan ooit. Op enkele kleine uitzonderingen na dan: http://www.jamboni.nl/ 🙂

 68. Juan Belmonte says:

  @56 nhz

  Misschien is lorenzo even te druk met de neerwaartse prijsaanpassingen in Spanje

  Vuelven las rebajas de hasta el 40% sobre el precio de tasación, las financiaciones preferentes de hasta el 100% y las casas terminadas y listas para su ocupación inmediata.
  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/10/suvivienda/1299745184.html

  Tot 40% korting in Spanje, het is echt een kopersmarkt 8)

 69. Juan Belmonte says:

  Verders vraagt de Spaanse Consumentenbond aan de overheid (zeg Hogehuizenminnend Spanje) om geen kunstgrepen uit te halen om de overgewaardeerde Spaanse huizenmarkt (kunstmatig) hoog te houden.

  La OCU pide al Gobierno que no anime a comprar viviendas que sabe que están sobrevaloradas
  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/08/suvivienda/1299581981.html

  …laat de staat geen huizen kopen waarvan men weet dat ze overgewaardeerd zijn

 70. Hugo says:

  @69

  Kan je aanraden om een paar vakken econometrie te volgen. Kan je altijd de modellen aanpassen. Gewenste uitkomst is altijd te realiseren.

 71. AVE says:

  @72
  Was vorige week nog bij een “projectje” tussen Fuengirolo en Marbella. Ligt weliswaar aan de verkeerde kant van de A7, d.w.z. tussen de snelweg en de bergen. Gewoon een geweldige woonwijk, appartementen, helemaal nieuw, af en klaar, geheel omheind. Je kunt er niet bij komen, maar er zouden zomaar een paar duizend mensen riant kunnen wonen.

 72. dalen says:

  @ 67

  “65. de enige die hier de 100 % score benaderd aangaande de realiteit”

  Hij leest waarschijnlijk dezelfde literatuur als jij.

  Om het in jouw woorden maar te zeggen: dit heet “cognitieve dissonantie”.

  In mijn beleving heet dit ontkenning. Maar zoals je al opmerkte. Kwam niet verder dan groep 8.

  Heb ik het uiteindelijk toch nog aardig gedaan dat ik daarmee af en toe college mag geven op de de unie.

 73. nhz says:

  @71:
  kopersmarkt ja, behalve dan dat de kopers nog niet in drommen overnachten voor het makelaarskantoor om hun slag te kunnen slaan 😉
  Lorenzo mag me wakker maken als leuke pandjes in bijv. Segovia weer betaalbaar zijn, maar ik vrees dat het er nog niet in zit.

  @72:
  blijkbaar zijn Spaanse consumenten slimmer dan Nederlandse. Of misschien is hun organisatie gewoon wat minder corrupt …

  @74:
  zou zomaar kunnen … merkwaardig dat die vele Spaanse ex-asielzoekers het nog niet ontdekt hebben en nog steeds in hun kartonnen doos op straat (bij wijze van spreke) overnachten.

 74. Goudbelegger says:

  Lees laatste zin, amsterdam heeft > Euro 2.000.000.000 schuld. Willen ze gaan ‘beleggen’, gokken, met een schamele 150 mln.
  1. de ‘elite’ of beter gezegd, omhooggevallen sukkels naast de echte elite die zich alleen met zichzelf bezighoudt heeft inderdaad geen idee
  2. dit komt goedschiks niet meer goed

  ———-

  ‘Amsterdam moet niet voor bankje spelen’ door Richard van de Crommert
  AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam speelt gevaarlijk spel met het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) waarin een groot deel van de opbrengsten van Nuon is ondergebracht. Dat vindt raadslid Carlien Roodink van D66.

  De hoofdstad is volgens haar een veel te grote organisatie aan het optuigen om de schijn van onafhankelijkheid rondom het AIF op te houden. Roodink is daar mordicus tegen en wil dat de gemeente direct met die plannen stopt. Ze vindt dat de gemeente niet voor bank of vermogensbeheerder moet willen spelen.

  Het AIF is gevuld met 150 miljoen euro. Bedacht is dat al het geld wat in het fonds wordt gestopt, ook terugverdiend moet worden. Dat wil zeggen dat het meer op moet brengen dan dat de stad het geld op de bank zet. Omdat de gemeenteraad zich afvraagt of de stad wel verstand van zaken heeft, is vorige maand een bijeenkomst georganiseerd waarbij verschillende experts uit de financiële wereld hun zegje kwamen doen. Bijna stuk voor stuk raadden ze de plannen van de gemeente af. Zij adviseerden om zo’n fonds op afstand van de gemeente te zetten. Maar de gemeente lijkt geen luisterend oor te hebben. Nu is bedacht om een bureau op te richten die op afstand staan van de beleidsambtenaren. „Voor je het weet ben je dus een heel circus aan het oprichten, met een buitensporig ambtenarenapparaat, om naar de buitenwereld te laten zien dat je zogenaamd onafhankelijke beslissingen neemt, terwijl in werkelijkheid alles onder regie van een en hetzelfde bureau gebeurt”, zegt Carlien Roodink van D66.

  Tot nu toe heeft de gemeente uiterst geheimzinnig gedaan over de werkwijze, afwegingen en plannen voor dit fonds. De enige uitgave die tot nu toe werd gedaan, kwam uit de koken van wethouder Maarten van Poelgeest die tien miljoen euro in de gemeentelijke zak wil houden door ze te reserveren voor plannen van gemeentelijke diensten en stadsdelen. Pas later worden dan ook burgers en bedrijven uitgenodigd om voorstellen te doen.

  De provincie Gelderland daarentegen besloot de opbrengsten van de Nuon-gelden in obligaties te steken. Slechts de beleggingsopbrengsten daarvan worden uitgegeven.

  „Gemeenschapsgeld moet zo effectief worden ingezet”, vindt Roodink. „Dit dreigen weer allerlei luchtballonnetjes van de stad te worden. En als de stad ergens geen goede staat van dienst mee heeft, dan is het wel met zelf proberen geld te verdienen, oordelen de democraten. „Het Amsterdamse Investeringsfonds moet geen potverteringsfonds worden.” Bovendien stelt Roodink dat de gemeente een schuldenlast heeft van meer dan 2 miljard euro.

 75. Adamus says:

  Paar duizend per inwoner GB.
  Door inflatie moet die gemeenschapsschuld verwateren.
  Conclusie: we kunnen de schuld zelfs op laten lopen. Aflossingsvrij 😉

 76. Goudbelegger says:

  Moet je eens kijken wat hier rondloopt Adamus…. die gaan die paar duizend Euro echt never nooit niet betalen…. Ga nu verhuizen, komt er een Bulgaarse zigeuner kippenhandelaar in dit appartement.. onderhandelen over de vloerbedekking, ja hoor, ‘meneer, meneer, Euro 200 meneer, alstoeblieft, alstoeblieft’. Verder opvallend veel Bulgaren hier overal, hebben ze het altijd over Polen, die zijn er juist weer niet. Verder antillianen, zuid amerikanen. In Amerika verschijnen er ook artikelen over, hoe houd je je welvaart als je je land volgooit met 3e wereld inwoners??? Niet dus.

 77. lorenzo says:

  75 , Dalen , heb je juridische casuistiek wel eens bekritiseerd , toch ?

 78. lorenzo says:

  Juan , ik meldde al een daling van 40 % toen jij nog bezig was op de kaart aan het kijken of het land in Europa ligt of toch ergens anders.
  ps. besef wel dat enkel ik en heel mischien jij spaans kan praten. Derhalve heeft het niet zoveel zin hier spaans te deponeren ( of het heeft weer een ander doel …)

  Nou , ga weer aan het werk.

 79. Juan Belmonte says:

  @81 Lorenzo

  Juan heeft de gewoonte de tekst waar-i op reageert te quoten.
  Soms is dat Spaans en volgt de reactie in het NL, hoewel ook een enkele Spaanse frase er wel eens tussendoor fietst.

  Juan geeft dat soort reacties op een manier dat geïnteresseerde Hollandse lezers de clou mee (kunnen) krijgen.

  Als er in de NL media nu een feitelijk duidelijk beeld van de woningmarkt in Spanje gegeven zou worden heeft het weinig zin om dit te doen, maar vraag een aan vrinden en bekenden of het bekend is dat er in Spanje 300.000 hypothecaire executies waren in de afgelopen 3 jaar…

  Que cara tienen
  los de AltacasaamanteHollanda 🙂

 80. lorenzo says:

  Maar Juan , geen hond kan hier Spaans verder , dat is mijn punt.
  Maar …hoe kan er nu in de media in nl een beeld van de spaanse woningmarkt gegeven worden ? Onmogelijk toch ? dat moet je weten . Ga eens naar spanje en laat die enquetes voor wat het is , het CBS geloof je toch ook niet.

  ga genieten in het leven jongen , ipv in die Randstad vermeend leedvermaak je eigen te maken. Maak keuzes en leef anti-cylis .
  Leven is er te kort voor , echt.

  Hasta ahorra

 81. nhz says:

  @77:
  “Gemeenschapsgeld moet zo effectief worden ingezet”

  voor GL politicus van Poelgeest betekent dat ongetwijfeld dat er zoveel mogelijk overbetaalde amtbenaren mee aangesteld moeten worden. Enige probleem is dan nog de afweging tussen salaris (+ alle extraatjes) en aantal nieuwe baantjes.

  @79:
  ik begreep dat veel Polen alweer terug zijn naar eigen land, alwaar ze lokale vastgoed magnaatjes worden en zich laten bedienen door Bulgaren, Roemenen etc. 3de wereld bewoners is geen probleem, als je maar de juiste er uit haalt – dáár zit het probleem, Nederland haalt precies de meest hopeloze gevallen binnen, de groep die droomt van levenslang luieren in het uitkeringsparadijs. Wie zelf wat wil opbouwen kiest wel een ander land.

  @81:
  ik kan wel een beetje spaans lezen; spreken alleen als ze héél veel geduld hebben. Is meestal makkelijker om de familie te laten vertalen 😉

 82. nhz says:

  @85:
  wat maar weer bewijst dat de huizenhandel weer prima loopt, gelijk doorverkopen in plaats van eerst een jaartje wachten voor je winst kunt maken 😛

 83. Goudbelegger says:

  Goed detectivewerk..

  Nhz, ik ken dan wat buitenlanders, wat me opvalt, ik weet niks van uitkeringen en extraatjes, zo kun je bijvoorbeeld tot een vrij hoog inkomen, Euro 40.000 of zo, nog iets van 50% van je ziektekostenpremie terugkrijgen, maar buitenlanders weten gek genoeg altijd exact wat voor uitkeringen er zijn, extraatjes, hoe toewijzing van woningen werkt, waar de politie op let etc. etc.

  Gewoon on-werkelijk, zaken waar ik van denk, oh nee, bureaucratie, administratie, wil ik allemaal niks mee te maken hebben, weten zij feilloos. Dat zegt wel wat over hun motieven, geld, verder niks. Daar is trouwens niks mis mee, zij zijn niet fout, wij zijn achterlijk bezig dat we zo’n heel systeem opzetten. Wat mijn kinderen moeten in dit land later, ik weet het niet..

 84. Adamus says:

  GB klinkt als de Bloemenwijk in Rotterdam. Ze werken toch niet allemaal in Aalsmeer?

  Veel Polen hebben zich hier gevestigd, ook in plattelandsdorpen en 55+ heeft ook recht op een soort van aanleunwoning à€450 huur heb ik gemerkt. Ze zijn geruisloos als buren en verder weet je ook niet wie precies de buren zijn; ze lijken ook wel vaak gasten te hebben en zijn zelf vaak naar de heimat 😉

 85. Adamus says:

  Heb je goed gezien GB, misschien zijn wij wel te lui om die cadeautjes op te halen.

 86. Adamus says:

  GB schiet mij wel te binnen dat ik in mijn kennissenkring viavia nog eens een “no cure no pay” subsidioloog tegenkom. Iemand die poen uit Brussel moest ophalen voor bedrijven. De handel ligt nu wel behoorlijk plat, maar “we” hebben er wel weet van.

  Jaar of drie geleden kon je in brusselse hotels ook baltische (estlanders) ITmannetjes tegenkomen om om voor hun subsidiezaakjes te pleiten.

 87. nhz says:

  @87:
  ik denk niet dat die buitenlanders dat zelf weten, de verklaring is dat er allerlei welzijnswerkers en adviesburootjes voor die groep zijn die ze leren hoe ze de belasting kunnen plukken. Extra ziektekosten aftrekken in box1 is overigens normaal, de premie mocht je dacht ik tot vorig jaar aftrekken.

  En ach, ze zijn hier gekomen om te profiteren van luilekkerland dus dan moet je niet verbaasd zijn als ze dat maximaal doen.

  @88:
  ja, de gasten zullen wel illegale onderhuurders zijn; tel uit je winst. Doen veel Turken en Marokkanen volgens mij ook, lekker terug naar het thuisland maar ondertussen wel een uitkering, huurwoning en huursubsidie enz. enz. claimen. Werken is voor de dommen, en het hele PvdA/GL circuit helpt ze hierbij.

  @90:
  helaas is het meestal niet echt no cure, no pay. Als er bijv. een subsidie wordt toegekend moet de provisie van de subsidioloog (vaak 10-30%) direct betaald worden, ook als later de subsidie niet doorgaat (bijv. omdat de omzet tegenvalt of een produkt niet op de markt komt of de regels veranderd zijn). Brussel loopt inderdaad over van de nep-ondernemers, die alleen maar bezig zijn om de subsidieruif leeg te roven. Overigens gaat het overgrote deel volgens mij naar multinationals, en niet naar kleine boefjes uit de randgewesten.

 88. nhz says:

  P.S.: ik zie dat mijn voormalige buurman met zijn vraagprijs inmiddels gezakt is van 900K 2.5 jaar geleden (onofficieel was het eerder zelfs 1.1 miljoen, maar dat was vóór de funda notering) naar 559K. En dat is nog steeds 5x wat ze er 18 jaar geleden voor betaald hebben …

  We zullen zien … twee jaar geleden gingen huizen van 500-700K in deze straat snel van de hand, maar ik heb de indruk dat het nu toch een stuk moeilijker is.

 89. Adamus says:

  NHZ de NL Turken zijn al oud als ze 55plus zijn, immers ongeschoold, roken, ongezond leven etc. Plus WAO gebaseerd op een salarisje, nog wel een goedkoop huurhuis (nooit verhuisd) en een huisje in Anatolië om goedkoop een groot deel van het jaar door te brengen en voor de arts/specialist wordt even overgevlogen. Ja, het echte leven is best veel werk.

 90. Adamus says:

  Nhz, nog even en de prijs doet er niet meer toe. Kopers hebben vaak weer iets goedkopers te verkopen bvb in de prijsklasse van 375k. Die hele middenklassemarkt valt weg. Is geen ramp, maar een uitdaging 😉

 91. Adamus says:

  En ach, ze zijn hier gekomen om te profiteren van luilekkerland dus dan moet je niet verbaasd zijn als ze dat maximaal doen.

  Maar om te profiteren als Pool is het wel handig om ook een inkomen te hebben en hier aangifte doen, dus ingezetene zijn.

 92. lorenzo says:

  Juan , nog 560 % te gaan ? 🙂

  Z24 : 14:00 Waarvoor staan we straks garant? Huizenprijzen Spanje +600% sinds 1987

 93. nhz says:

  @97:
  ik denk dat ze in Spanje veel eerlijker tellen als ze +600% zeggen. Volgens mij is de stijging in NL sinds 1987 meer dan 600%, maar de cijfertjes houden het op +250-400% (afhankelijk van wie van de grote leugenaars je gelooft).

  ***

  over in de put gesproken: wie een put graaft voor een ander valt er zelf in. Nog even wachten en dan zand erover zou ik zeggen, probleem opgelost en hopelijk zijn we dan voorgoed van deze maffia af.

 94. spongebob says:

  @ lorenzo schreef(84 om 11:30 am)

  Maar Juan , geen hond kan hier Spaans verder , dat is mijn punt.

  Google translate of foxlingo vertalen het voor je in Engels of Nederlands. En dan is het wel interessante materie. Per slot van rekening toen de prijzen alleen maar konden stijgen in Spanje had je daar hele televisieseries over en nu is het verdacht stil op dat front.

  ga genieten in het leven jongen , ipv in die Randstad vermeend leedvermaak je eigen te maken. Maak keuzes en leef anti-cylis .
  Leven is er te kort voor , echt.

  En dan natuurlijk gewoon je financiele zaakjes laten regelen door figuren zoals dr. t en Lorenzo, gewoon naar dat makelmannetje luisteren en er vol voor gaan.
  En dan echt genieten van een onbezorgde oude dag.
  Oh ja, en vergeet ook vooral niet bij je adviseur of verzekeringsagent een paar beleggingspolissen en andere zinloze verzekeringen voor je oude dag af te sluiten.
  Het leven is natuurlijk te kort om jezelf te verdiepen in financiele zaken.

  Goed advies Lorenzo !!!

 95. lorenzo says:

  99.
  1. dus flikker hier maar een taal neer , we hebben toch Google translate. OK
  2. ik merk toch een hoop onzekerheid , leer in je leven niet op anderen je vooruitgang te boeken. Kennis en intuiti , anti-cyclis leven (mijd de massa dus) en vooral DOEN.
  Ik heb het allemaal al geregeld. Ik ben dan ook een beetje anders als de rest .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*