Onderzoek verhuur onteigende huizen

Het gemeentebestuur van Amersfoort laat de verhuur van onteigende woningen aan ambtenaren, semi-ambtenaren en familie snel en tot op de bodem uitzoeken.

De gemeentecontroller moet op 31 januari tot in detail rapporteren over de kwestie. Het college kiest voor een grondig onderzoek naar het mogelijk bevoordelen van gemeentelijke medewerkers en familieleden na publicaties in deze krant en vragen van lokale partij BPA.

Vijf opgekochte huizen op de Nijkerkerstraat en Amersfoorterstraat, onderaan knooppunt Hoevelaken, blijken verhuurd aan respectievelijk een oud-ambtenaar, een chef van overheidsdochter SRO, een projectleider bij SRO en twee familieleden. De huurders zouden een zeer lage huur betalen voor de onteigende huizen, die werden aangekocht voor bedragen tussen 300.000 tot 400.000 euro.

Burgemeester en wethouders willen weten of de afdeling Grondzaken vaste verhuurder Zinnig Beheer en Meer vooraf heeft geattendeerd op ‘belangstellende huurders die werkzaam waren of zijn bij de gemeente of gelieerde instellingen’. Het onderzoek moet ook duidelijk maken of SRO als beheerder van gemeentelijk onroerend goed de juiste gedragslijn heeft gehanteerd bij het opknappen van de woningen.

De controller moet zich tevens buigen over de vraag of de huurders uit eigen kring nog andere woningen bezitten of huren, die ze sinds de verhuizing naar de Nijkerkerkerstraat en Amersfoorterstraat onderverhuren. Minstens een SRO-medewerker doet dat, bleek al uit onderzoek van deze krant.

Amersfoort kocht de huizen samen met enkele hectares grond in dezelfde omgeving op voor de uitbreiding van bedrijfsterrein Wieken Vinkenhoef. Het plan is inmiddels geschrapt, omdat het rijk bij het knooppunt Hoevelaken grond opeist voor het verbreden van de snelwegen A1 en A28. De onteigende woningen kunnen blijven staan tot het moment dat de gemeente een nieuwe bestemming heeft voor het gebiedje, dat in volksmond bekend staat als de Schepdriehoek.

Het rapport van de gemeentecontroller wordt straks ‘ter kennis’ aangeboden aan de gemeenteraad, aldus het college in zijn besluit van dinsdag.

bron: AD.nl

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*