Wachten op herstel woningbouwsector is wachten op wonder

Emeritus hoogleraar Hugo Priemus concludeerde in Trouw d.d. 21 april j.l. “dat het uiteindelijk weer goed komt maar dat zal nog jaren duren”. Samen met andere geïnterviewden wordt nadrukkelijk gesteld dat economische groei echt helpt. Ook de kwartaalrapportages van NVM en andere organisaties grijpen economische lichtpuntjes aan.

zie ook:  Hugo Priemus: “De huizenprijzen zullen waarschijnlijk jaren blijven dalen”

Deze teneur is symbolisch voor de media aandacht. Overigens meldde Priemus al eerder dat er “nog veel moest worden gebouwd”. Ik meen echter dat deze redeneringen in het verleden wel zo ongeveer golden, maar dat de huidige en toekomstige context wezenlijk anders zijn, tenzij zich een wonder voltrekt.

De heersende economische recessie legt opvallend snel de essenties van het functioneren van onze  woningmarkt bloot. Deze bestaat uit een urgentiemarkt en een welvaartsmarkt. De urgentiemarkt wordt gedreven door (pure) noodzaak. Deze uit zich in een heldere binding tussen vraag en aanbod van woningen. Voorbeelden zitten in de doelgroepen van starters, huishoudens met groeiend kindertal en 60 – 65 plussers. De welvaartsmarkt kenmerkt zich door ‘mooier, beter, ruimer en luxer’ wonen. De urgentie is anders en veel minder: ‘we kunnen maar we moeten niet……….’

De urgentiemarkt is van primair belang voor ieders welbevinden en de welvaartsmarkt is secundair. Deze  lijkt op een luxevraagstuk. Het totale spectrum van de woningmarkt is zeer breed en loopt van gehuurde zolderkamer in Delfzijl (goedkoopste van Nederland) tot en met koopvilla op duintop in Bloemendaal (duurste van Nederland). Beide woningen bezitten evenwel een fraai uitzicht op zee.

Tijdens de recessie valt op welke woningprojecten  ongehinderd wèl hun vlotte doorgang vinden c.q. worden afgenomen. Evenzo is de welvaartsmarkt in zijn rijke verscheidenheid een naakte waarheid geworden. Immers, velen kunnen het zich blijven permitteren om zich (verder) te verbeteren met een volgende woning maar kijken de kat uit de boom. Die welvaartsmarkt is dus kwetsbaar bij economische tegenslag.

Overheden en ontwikkelaars verdienden beide langdurig het meest en het makkelijkst aan de welvaartsmarkt tijdens gewoon economisch (hoog)tij. Naar zorgvuldige schatting heeft de welvaartsmarkt minstens een aandeel van 50% van de jaarlijkse bouwproductie. In het artikel in Trouw wordt over ‘kooplust’ geschreven. Dit begrip hangt als synoniem tegen de welvaartsmarkt aan.

Onderzoekers attendeerden echter zes jaar geleden al op de komst van een ontspannen woningmarkt in 2010. Dus buiten de onvoorspelde crisis om. Dit feit èn de effecten van de recessie resulteren in een ‘dubbele krimp’ van de woningmarkt. Het aantal huishoudens groeit minder snel en de nationale bevolkingsgroei in de komende 25 jaar vlakt af. De gemiddelde woningbezetting daalde jaarlijks en betreft nu landelijk 2,3 personen (in de vier grootste steden: 2 personen). Momenteel staat ongeveer 1,8 % van de woningvoorraad te koop. Toevallig is dit percentage bijna gelijk aan het  Nederlandse woningtekort. Trek je daar onder andere frictieleegstand en tweede woningen vanaf, dan resteert nog maar een klein woningprobleem.

De uitdaging ligt nu in het aanvaarden en uitdiepen van de urgentie- en de welvaartsmarkt.  Ontwikkelende gemeenten en marktpartijen moeten hun hand in eigen boezem steken en pijlen richten op het samen concretiseren van die urgentiemarkt en daarop hun woningprogramma enten. Hierbij zijn steeds minder heipalen en grotere projecten nodig. En er moet weer ouderwets worden ingezoomd op de specifiek lokale situatie. Herstructurering, verbouw en aanpassing zullen een nieuw leven tegemoet zien. Het alom gehanteerde leidmotief van ‘de doorstroming’ zal eveneens een andere route volgen.

De welvaartsmarkt krijgt zijn cliënten – zo lang de recessie duurt – in aanzienlijk kleinere aantallen. Na de huidige recessie is een lichte opleving van de woningvraag verwachtbaar. Echter vanaf nu manifesteert zich de komende twintig jaren een gestage daling van de potentiële beroepsbevolking. Daarnaast is zeker dat het gehele jaar 2010 (en 2011?) last heeft van een politieke discussie over hypotheken. Kortom, de context is en blijft structureel anders.

Mijn slotconclusie is dat tal van prominenten niet aan correcte beeldvorming doen over de woningmarkt. Van marktpartijen kan men zulks verwachten gezien het commerciële belang. Voor een hoogleraar is het opmerkelijk. Verder zal de Nederlandse bouwsector eens moeten gaan beseffen dat de tering naar de nering moet worden gezet. De woningbouwsector is niet anders dan een volgende sector (op de woningvraag). Telkenmale wordt de indruk gewekt door de lobbyisten van de brancheorganisaties, dat deze sector in zijn volle omvang een autonoom gegeven is.

Alleen al een vergelijking met Duitsland, België, Engeland en Frankrijk maakt duidelijk dat de Nederlandse woningbouwsector en het riante woningaanbod al enige jaren zijn doorgeschoten. Tegenslagen doen hierdoor extra zeer. Het is maatschappelijk gezien veel beter om op de nieuwe toekomst in te spelen dan te lobbyen voor een opgeblazen bouwprogramma.

Drs. R.H.(Rob) de Ruiter

bron: KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Share Button
Tagged with: ,
175 comments on “Wachten op herstel woningbouwsector is wachten op wonder
 1. Claude says:

  Volgens mij is it all happening. Maar het ligt niet aan de discussie over de hypotheekrente-aftrek. Geen enkele partij wil deze in een keer afschaffen of zelfs maar in een keer naar een lager aftrekpercentage terugbrengen.

  Nee, volgens mij ligt het ‘probleem’ -ironisch genoeg- bij de banken. Ze lenen een stuk minder uit aan potentiële huizenkopers. Huizen zijn dus, zoals al vaker hier genoemd wordt, niet zo zeer onbetaalbaar, maar vooral onfinancierbaar. Ik hoor al geluiden van mensen die samen niet eens meer vier keer hun jaarsalaris kunnen lenen. Dat hakt erin natuurlijk qua te lenen bedrag en is een groot verschil met een aantal jaren terug.

  Voeg daarbij de neerwaartse druk van de vraag in het duurder segment (geen overwaarde-estafette, strengere eisen banken) en je hebt de logica te pakken.

  Daarnaast zal er een neerwaartse druk komen van mensen die ergens al tig jaar wonen en het niet zo veel uitmaken of er overwaarde is of niet. Nogmaals: it’s all happening.

 2. nhz says:

  goed stukje, ik snap alleen niet waarom hij verbaasd is over de onzin die mensen als Priemus uitkramen, gezien het feit dat die lieden allemaal direct of indirect op de loonlijst staan van de vastgoed maffia.

  ” Samen met andere geïnterviewden wordt nadrukkelijk gesteld dat economische groei echt helpt. ”

  als dat al zo is dan is de vraag: welke economische groei? Volgens onafhankelijke deskundigen hebben VS en UK al een tijdje negatieve economische groei, mede omdat de Home-ATM leeg is. Zal in NL minstens zo erg worden, oftewel van economische groei gaat voorlopig geen sprake zijn, al twijfel ik er niet aan dat de tovenaars van Michiel Vergeer ook daar een oplossing voor vinden.

 3. nhz says:

  @3:
  zelfde verhaal gaan we straks in NL zien bij NHG/WEW.

 4. Claude says:

  Ook wel een aardige rekensom. Op deze pagina van het CBS staan de inkomens per huishouden: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3123-wm.htm

  Als je dan, los van al het spaargeld etc., het inkomen pakt en dat maal 4.5 doet krijg je de volgende bedragen.

  1e 10%: 159.000 – 715k
  2e 10%: 92.000 – 414k
  3e 10%: 73.300 – 329k
  4e 10%: 60.300 – 271k
  5e 10%: 49.700 – 224k
  6e 10%: 40.400 – 182k
  7e 10%: 32.100 – 144k
  8e 10%: 24.900 – 113k
  9e en 10e 10% nog lager

  Dit zijn dus (los van alle manco’s) de budgetten per huishouden voor een huis. Het zou aardig zijn als je de gemiddelde huizenprijs per deciel ook zou weten.

  Wil je meer dan 4 ton kunnen uitgeven, dan hoor je in principe thuis tot de hoogste 20% van de huishoudinkomens van Nederland. Dat is dus maar een beperkte groep die dat kan betalen bij handhaving van de regels door banken, wat nu het geval lijkt te zijn. Ter illustratie, er staan momenteel 45.000 huizen boven de 4 ton te koop.

 5. nhz says:

  @5:
  bij mij in de binnenstad (provincie hoofdstadje) kost zeker 75% van de huizen die te koop staan meer dan 4 ton. Wat minder kost zijn meestal uitgesplitste pandjes. 190K heet hier starterswoning; de verhouding met de inkomens is inderdaad totaal zoek.

  Als we voortaan afspreken dat je minstens 20% moet aanbetalen (zoals in de meeste andere ontwikkelde landen) dan wordt het verschil tussen vraagprijs en wat officieel betaald kan worden vast nog veel groter.

 6. Claude says:

  Als je mijn bovenstaand (toegegeven) Nyfer-esque berekening doortrekt. Er waren 7.310.000 huishoudens in Nederland op 1 januari 2009. Twintig procent daarvan is zo’n 1.4 miljoen huishoudens. Voor deze groep staan 45.000 huizen op Funda te koop. Dat is ruim 3%. Dat is vrij fors.

 7. Claude says:

  @7 Ik bedoel de 20% hoogste inkomens, met dus huizen boven de 4 ton (kosten koper dus boven de EUR 414.000, het gemiddeld te besteden bedrag op basis van gemiddeld inkomen x 4.5).

  @6 Al zou je de kosten koper (zeg 12% boven de verkochte prijs) in 5 jaar terug betalen wat nu het plan is, dat hakt er al in. Dat betekent bij een huis van 3 ton en 12% meer hypotheek 36.000 euro of wel 600 euro NETTO per maand aflossen in vijf jaar (los van rente).

 8. Nou, says:

  Urgentiemarkt?
  Men leest:

  ” De urgentiemarkt wordt gedreven door (pure) noodzaak. Deze uit zich in een heldere binding tussen vraag en aanbod van woningen. Voorbeelden zitten in de doelgroepen van starters, huishoudens met groeiend kindertal en 60 – 65 plussers.”

  Er is helemaal geen noodzaak om een huis te kopen ook niet voor de genoemde groepen:

  1- Starters, waarom is je eerste huis urgenter, als je ook kunt scheefhuren of bij je ouders kunt blijven wonen?
  2. Groeiende families misschien wel, maar eerst je eigen huis verkopen.
  3. 60-65 plussers laten meer huis achter dan ze betrekken, de VERkoop is urgent.

  Met het afnemen van de omvang van de huishoudens wordt de urgentiemarkt steeds kleiner. Ik denk dat de huishoudensgrootte minder snel zal dalen in de toekomst.

 9. Claude says:

  Gevoeligheid onderwerp maakt partijen schichtig

  De meest Hollandse, dogmatische en paradoxale aller vaderlandse politieke discussies domineert de campagne voor de Kamerverkiezingen in 2010: de woningmarkt, en dan vooral de hypotheekrenteaftrek.

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1386849.ece/Gevoeligheid_onderwerp_maakt_partijen_schichtig

  Standpunten per partij mbt woningmarkt: http://www.volkskrant.nl/multimedia/archive/00188/BI-partijprog-wonen_188910a.jpg

 10. nhz says:

  @10:
  vermakelijk dat volkskrant artikel, die rekenmodellen van CPB kunnen van geen kant kloppen. Vermoedelijk opgesteld door economen in plaats van mensen met gezond verstand. Vooral grappig dat het CPB denkt de huizenprijzen in 2040 te kunnen voorspellen, een kristallen bol of astrologie is er niks bij.

 11. adamus says:

  Ik denk dat de huishoudensgrootte minder snel zal dalen in de toekomst.

  kunnen in ieder geval de locale heffingen omhoog en de leegstaande huizen blijven alle heffingen gewoon voor staan. Wie komt er dan tekort.

 12. adamus says:

  gisteren kwamen hier de goedkopere adressen voorbij voor goud kopen.

  prakken: 3.370,- plus €10 adm.
  middelkoop: 3378,- all in.

  geen grote verschillen m.i.

 13. Patrick says:

  Adamus, gisteren was het verschil meer dan 100 euro, wellicht dat morgen het verschil ook weer groter is.

  Prakken is om 15:00 dicht en past dan meestal de prijzen niet meer aan op de website.

 14. adamus says:

  morgen €100 goedkoper?

 15. KariZ says:

  Wat een tendentieuze kop!

  Gewoon stimuleren die handel! Overheid zou gewoon de knip moeten trekken.

  Kooten en de Bie noemen dat stimulatio!

 16. adamus says:

  Claude wie moet er wat van zeggen? Ook D66 heeft er 45 jaar bij gezeten. Jongeren zal het ook verder jeuken.

 17. Patrick says:

  @15 Adamus, ik zou even over je olielamp wrijven, ik denk dat dat helpt.

 18. KariZ says:

  Prakken moet dan gaan prakken van z’n vrouw.

  Zo doen ze dat daar in het boere Noorden.

  ‘s-avonds nog een boterham met ouwe kaas en om 20:00 pitten met die handel.

 19. adamus says:

  patrick ik begreep van je dat Prakken iets goedkoper zou zijn. Of bedoel je dat Middelkoop morgen uit de pas gaat lopen met Prakken?

 20. KariZ says:

  Off topic (hoewel):

  Gold is the real reserve currency:

  http://www.prudentbear.com/index.php/guestcommentaryview?art_id=10388

 21. Patrick says:

  @20 ik denk dat ze een beetje uit de pas lopen, gisteren was het verschil 100 euro voor een 100g baar tussen Prakken en Amsterdamgold.

  Wellicht dat morgen Prakken weer wat voorsprong neemt, we’ll see.

 22. adamus says:

  http://www.marketoracle.co.uk/Article20096.html

  if to, who’s money to destroy?

 23. Wilbert says:

  @5
  “Het zou aardig zijn als je de gemiddelde huizenprijs per deciel ook zou weten. ”

  Die cijfers kun je ook gewoon bij het CBS vinden:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056ned&D1=0,4&D2=0,111-120&D3=9,14&D4=l&HDR=G1,T&STB=G3,G2&VW=T

 24. boefke says:

  @13 adamus.

  Dat meen je niet? De spotkoers stijgt en de baartjes worden duurder 😉

  Prakken garandeert volgens mij ook niet de prijzen, bij grote volatiliteit (vandaag bijv) ff bellen voor de actuele koers.

 25. RealisT says:

  Het is nu officieel; Nederland is een bananenrepubliek geworden:

  http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:anleihemarkt-schuldenkrise-erfasst-frankreich-und-niederlande/50123669.html

  Ondertussen in Amerika:

  http://www.rtl.nl/%28/financien/rtlz/nieuws/%29/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/23/0607_1520_Staatsschuld_VS_loopt_op_tot_100_BNP_rente_moet_worden_verhoogd.xml

  Schuld per belastingbetaler 118.000 dollar. Oplopende rente op USA-papier. Maar ondertussen wel een AAA-rating en de Euro zakt steeds verder weg. Go figure.

 26. nhz says:

  @26:
  wacht maar tot de huizenbubbel in NL crasht, dan blijkt waarschijnlijk dat onze schuld per belastingbetaler (dankzij onbeperkte bankensteun, WEW en allerlei ‘verworven rechten’) nog een stuk hoger is 🙁

  maar een goede ontwikkeling, als beleggers NL obligaties gaan vermijden dan doet de markt binnenkort wat de politiek niet durft, namelijk de bubble de nek omdraaien.

 27. Hugo says:

  Wat humor;
  http://www.youtube.com/watch?v=H0a_FA_J6Sw&feature=player_embedded

  Why is the US economy so much stronger then the European economy? Because it is owned by China. Priceless. Antwoord op onbeantwoorde vraag hoef ik hier niet te geven 😉

 28. Hugo says:

  @Martijn, kan die link helaas niet meer vinden.

 29. nhz says:

  @28:
  ‘sell everything!’, de vraag zou dan opnieuw moeten zijn: where do they get the money 😉
  Chinezen zijn sinds vandaag officieel niet meer geinteresseerd om nog meer junk op te kopen.

 30. Martijn says:

  29,

  Dank voor het zoeken.

 31. bigD says:

  @26
  Het begint er nu inderdaad op te lijken dat we op de vooravond van een mogelijke “break-down” in de staatsobligatiemarkt staan. Als dit de komende dagen een vervolg gaat krijgen, dan denk ik dat het nog voor eind juni parabolisch gaat. In ieder geval worden er een hoop portfolio’s Griekse aandelen geliquideerd. De euro ligt er erg zwak bij en goud doet wat het altijd doet in tijden van onzekerheid. M.i. is het nog te vroeg en hebben de centrale banken nog niet alle middelen uitgeput, maar een dijkdoorbraak is altijd moeilijk te stoppen.

  Houd de Spaanse en Griekse banken in de gaten, want hulp van hun overheden hoeven ze niet meer te verwachten.

 32. KariZ says:

  Situatie is zorgelijk…maar dat is ie al sinds de tijden van FOA & Another 🙂

  Het gaat hard nu ja maar ik denk dat overheden nog wel wat konijnen in de hoed hebben…

  Er is nog wel wat tijd om bij te kopen…:)

 33. nhz says:

  @32:
  inderdaad, het staat overal op scherp. Erg gevaarlijke markt, ook bij goud trouwens; goud en de goldstocks zijn het weer niet echt met elkaar eens, wijst op paniek in de markt. En er was geloof ik ook nog een record short positie op de Comex.

 34. adamus says:

  maar nu bij NOVA een PvdA promo!

 35. Okkie says:

  @Claude:
  Huizenprijs per deciel vindt je hier:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056NED&D1=4&D2=111-120&D3=0-15&D4=l&HDR=G1,T&STB=G3,G2&VW=T
  Het laagste deciel lijkt niet te kloppen.

 36. Okkie says:

  Toevoeging:
  Waarschijnlijk een scheef beeld door gepensioneerden en tijdelijk werklozen. Er zijn ook vast wat zwartwerkers die in geen enkele statistiek voorkomen.

 37. nhz says:

  lijkt erop dat de UK huizenmarkt de bulltrap fase achter de rug heeft. Prijzen staan, na een stevige bounce op laag volume, nu 15% onder de top van 2007.

  De prijstrend is afhankelijk van de balans tussen een giga begrotingsgekort (harde behuizingingen nodig) en de dreiging van (hyper)inflatie via QE. Auteur van dit artikel verwacht dat huizenprijzen nominaal op peil blijven, maar natuurlijk niet gekorrigeerd voor inflatie:

  http://www.marketoracle.co.uk/Article20121.html

  situatie in NL is anders, maar zou me niet verbazen als de trend met wat vertraging vergelijkbaar gaat zijn.

 38. Martijn says:

  Er is nog wel wat tijd om bij te kopen…:)

  Je gaat het echt niet op tijd zien aankomen als het de laatste keer is, dus te vroeg kopen is eigenlijk de enige optie.

  Van dat vroege kopen kan je trouwens niet echt slechter worden zoals je aan het prijsverloop kan zien.

 39. Martijn says:

  @Kariz

  Blijft natuurlijk lastig en subjectief, maar volg jij de kunst? Zie je daar nog opvallende ontwikkelingen in; een reflectie van het tijdsbeeld zoals wij het zien bijvoorbeeld?

 40. Johan says:

  @38

  Er zijn twee prijs effecten:

  Door de lage rente, de geldgroei en de lagere afnames moeten een aantal producenten de prijzen verhogen. Echter vloeit de geldgroei niet door naar het gros van de bevolking. Deze boet de komende jaren zelfs in aan koopkracht en zullen als reaktie daarop nog minder (kunnen) gaan uitgeven en gaan sparen en aflossen. Ik verwacht als gevolg hier van biflatie: luxe producent en diensten zoals vliegvakanties en TV’s worden duurder. Huizenprijzen worden signifant lager. Voedsel zal nagenoeg gelijk blijven. Het transactievolume zal verminderen; de welvaart gaat achteruit (of om het te nuanceren: we moeten consuminderen).

 41. KariZ says:

  een reflectie van het tijdsbeeld zoals wij het zien bijvoorbeeld?

  Hmm… Da’s een lastige. Er zijn eigenlijk 3 trends in de huidige kunst- en antiekmarkt waarin ik werkzaam ben.

  1. Kwaliteit verkoopt als nooit tevoren (anders gezegd, middle-market wordt verpulverd op dit moment).

  2. Interesse in naoorlogse kunst en design blijft toenemen. Ook al is de Contemporary Art bubble na Lehman wel een beetje doorgeprikt lijkt het. Behalve in China daar gaat alles door het dak lijkt het: http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?intSaleID=22988#action=refine&intSaleID=22988&sid=73de9736-5c7e-4ecb-bc2a-0cbdd2ceefe6

  3. Daar op voortgaand, opkomende markten zijn zeer robuust (China /Mid. Oosten). Bij mijn laatste aziaticaveiling werd weer duidelijk dat Nederlandse handelaren het nakijken hebben bij écht goed chinees porselein. Ze hebben hele diepe zakken op dit moment in het Oosten. Chinezen zijn bovendien echte gokkers, ook als ze niet echt zeker zijn bieden ze door 🙂

  4. De markt voor gouden sieraden blijft onverminderd sterk 🙂

 42. Martijn says:

  42

  Dank, is toch wel leuk om de kunst wat in de gaten te houden.

  Ik ga volgende week even in Basel kijken, ben wel benieuwd. Vind het vooral leuk om te zien waar men zich mee bezig houdt, al heb ik geen achtergrond in de kunst.

  Qua handel zat het daar vorig jaar trouwens wat op slot, maar dat zal nu beter lopen.

 43. Martijn says:

  Wel interessant dat Azië sterker aan het worden is. Lijkt me een trend die gaat doorzetten. Ze zijn ook flink goud aan het inslaan daar zoals we laatst zagen.

  Als straks de wereld herberekend gaat worden zullen de verhoudingen echt anders liggen.

  Trichet zei het ook al:

  “Les Européens ont entrepris de réaliser ce qui était considéré comme impossible, ce qui n’avait encore jamais été tenté au cours de l’Histoire. Tocqueville a dit: L’Histoire est une galerie de tableaux dans laquelle il y a peu d’originaux et beaucoup de copies.

  …Dans 20 ans, quand la BCE et l’euro auront 30 ans, le centre de gravité de l’économie planétaire se sera déplacé.

  …Il est peu douteux, dans ce monde profondément renouvelé, que les européens considèrent leur Union économique et monétaire comme encore plus justifiée qu’au moment de sa création et la pensée des pères fondateurs encore plus visionnaire.”

 44. Martijn says:

  le centre de gravité de l’économie planétaire se sera déplacé.

  China laat zijn bevolking niet voor niets fysiek goud kopen.

  Dat centrum is zich aan het verschuiven as we speak.

  Ik probeer daarvan een korrel hier te houden.

 45. adamus says:

  Situatie is zorgelijk…maar dat is ie al sinds de tijden van FOA & Another

  en 10 jaar geleden las ik nog serieus het nieuws van NRC. Nog nooit is toen het woord goud gevallen naar mijn weten. Ook FD niet.

 46. adamus says:

  lijkt erop dat de UK huizenmarkt de bulltrap fase achter de rug heeft. 2012 lijkt me erg ver in dit beeld.

 47. adamus says:

  Martijn, ik noem de opbrengst van een woonhuis niet echt een korrel. En voor chinese begrippen al helemaal niet.

 48. adamus says:

  een reflectie van het tijdsbeeld zoals wij het zien bijvoorbeeld?

  mijn gevoel zegt dat je dan bij Duitsers moet zijn.
  Emden? Düsseldorf?

 49. Steven says:

  Leuk al dat goud… maar wanneer gaat mijn baas mijn salaris in goud uitbetalen?

 50. Martijn says:

  @50

  Dat goud moet je zelf even regelen. Je baas betaalt toch ook niet in huizen of onderbroeken?

 51. Steven says:

  @47

  Adamus, wanneer verwacht je ‘return to mean’ ?

 52. KariZ says:

  @44, ja tot een jaar of drie geleden zag je ze niet. En ineens waren ze er!

  Echte handelaren zijn het, (en zeer luidruchtig in de veilingzaal) en alles cash afrekenen natuurlijk…niks geen digitaal geld.

  Overigens is het de vraag of ze niet dezelfde kant opgaan als de Jappaners eind jaren ’80.

  Owja…russen zijn ook terug:
  http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotResultsDetailList.jsp?event_id=29925&sale_number=L10111

  Ja, we zijn hier in het westen allang niet meer het middelpunt van de wereld…

 53. adamus says:

  KariZ, tussen 1980 en 1985 lag de antiekwereld rondom het Haagse Thomsonplein ook helemaal op zijn oor. Schijnt later weer wat goedgekomen te zijn, maar veel handelaren zijn voorgoed verdwenen. Ja, ik politoerde nog wel eens in die tijd, leuke bijverdienste was dat.

 54. Steven says:

  @51

  Wel als we allemaal met onderbroeken zouden betalen, toch?

  Of schelpen voor mijn part als de mens maar kan ruilen…

 55. adamus says:

  Overigens is het de vraag of ze niet dezelfde kant opgaan als de Jappaners eind jaren ‘80.

  die kochten zelfs opnieuw gepolitoerde oude weense vleugeltjes. Vervoer was geen probleem voor ze.

 56. adamus says:

  Weer een die het niet snapt. Veel lezen Steve.

 57. adamus says:

  1980 Antiek: 4% Btw 🙂

 58. bigD says:

  @Steven(55)
  Mensen die willen leren zijn altijd welkom!

  Voor hoeveel schelpen ben jij bereid mijn auto te wassen?

 59. KariZ says:

  @54. Is nooit meer goed gekomen Kees…en komt ook niet meer goed…willen jouw kinderen nog een perzisch kleed, staartklok of beddenpan 🙂

  Ik hamer 18e eeuwse mahoniehouten kabinetten weg voor 800-1200 euri…te triest voor woorden.

  Kom jij uit DH Kees?

 60. nhz says:

  @60:
  ach ja, met de tulpenbollen is het na 1635 ook nooit meer goed gekomen, al verdient de polder nog steeds aardig geld aan die handel. En af en toe lukt het zelfs om speculanten een hoop geld uit de zak te kloppen via een nieuwe tulpenbulb bubble 😉

  mensen die 10 of 100 miljoen betalen voor een van Gogh of ander kunstwerk lijken me ook bij uitstek speculanten die denken over een paar jaar een greater fool te kunnen vinden.

 61. adamus says:

  Nee, maar ik heb daar nog wel eens bij een antiekrestaurateur/reparateur rondgescharrelt. Vond toen dat ik een ambacht moest leren 😉

  http://www.jjvandergaag.nl/index.php?view=contact.php

  gevonden. Internet toch.

 62. adamus says:

  scharrelen is met een d.

 63. ll says:

  Wachten op een wonder, als je maar lang genoeg wacht, framing lumber – 21%

  http://money.cnn.com/2010/06/08/news/economy/lumber_deflation_double_dip/index.htm

 64. nhz says:

  @64:
  het artikel suggereert dat er sprake is van deflatie maar er loopt gewoon weer wat lucht uit de huizenbubble. Bij de vorige downturn gingen de lumber prijzen bijna 90% omlaag, dat komt zeker niet omdat er ineens overal gratis bomen omhoog schieten, maar vooral omdat de prijs in de voorgaande jaren enorm was opgedreven (en nu is er dus ineens overkapaciteit …).

 65. adamus says:

  chantal kom er maar in………………

  heel veel Canadees geperst plaatwerk is 4e kwartaal altijd goedkoper. Maar dat het nu al met massief hout begint is curieus.

  Voorheen werd de prijs opgedreven, door houtkartel in Europa; “de havens in Canada zijn dichtgevroren”.

 66. nhz says:

  @66:
  ach ja, zouden er zaken in de bouw zijn waar geen kartel voor bestaat?

 67. Hugo says:

  @Martijn

  Kon het niet uitstaan dus nog even verder gegraven en link gevonden;
  ”The Iranian central bank has announced that it will sell 45 billion euros from its foreign exchange reserves to buy dollars and gold, China’s official Xinhua news agency reported on Wednesday, citing unspecified Iranian media reports”
  http://www.reuters.com/article/idUSLDE65111120100602?type=marketsNews

 68. Martijn says:

  Mooi werk Hugo!

 69. Hugo says:

  Graag gedaan Martijn,

  Denk dat dit stuk je ook wel zal interesseren;
  http://www.nytimes.com/2010/06/08/business/global/08wages.html

  Samengevat, China als bron van inflatie als gevolg van fors stijgende lonen daar.

 70. Martijn says:

  Yep, China gaat de inflatie omhoog draaien voor de VS.

 71. Iwanjka says:

  Kent iemand het boek Chaos Point van Ervin Laszlo?

  Zie ook dit filmpje (7 min):

  http://www.youtube.com/watch?v=-tP7Ujlg8KE

  We leven in driedeling: O verheid, B ankwezen en M ens. De M is nu de dupe van geldzucht van O en B. Maar de Mens heeft er ook wel aan bijgedragen, maar werd blindgehouden door O&B….

  Groet,
  IWanjka
  Lijst12, Fundamentele verandering is het enige dat gaat helpen…

 72. adamus says:

  Not everyone shares this bullish view, however. Robert Prechter, the president of Elliott Wave International: “The time to get excited about gold was back in 2001 when no one wanted it,” he said. “And now everyone seems to want it, so I don’t.”

  elitair.

 73. Hugo says:

  @72

  Bedankt maar ik pas. Even de econoom (mijn interesse) uit het filmpje gepakt en wat gecheckt en ja hoor zo uit het establishment. Sector ervaring onder meer voor Akzo Nobel, Friesland Coberco Dairy Foods, ABP Investments, DSM, Volvo, KPN, SABIC EuroPetrochemicals, UPC, NUON, Vopak, ASML
  http://www.orchardfinance.com/adviseurs.php?id=290

  Zoals altijd zijn (aspirant) politici gewoon opzoek naar een nieuwe leuke klus waar ze (een deel van) de bevolking onvrijwillig voor de financiering gebruiken;
  ”Waarvoor nieuwe economische modellen en andere denkconcepten ontwikkeld moeten worden.” Zucht…
  http://www.klup82.nl/agenda/Default.asp?agendaItem=30

  Ik bespeur zo snel bij de econoom echt niets fundamenteel anders. Nieuwe politieke naam, zelfde corporate belangen zelfde modelmatige denken, zelfde top down bemoeizucht.

 74. Hugo says:

  Grappig de Lijsttrekker (ook econoom) Jan-Frank Koers) is ook niet echt vernieuwend. Even ter info, dankzij Keynes zitten we in deze ellende. Wil wel graag macht gezien zijn politieke achtergrond.

  Zijn economische ideeën zijn grotendeels terug te voeren op J.M.Keynes: de overheid moet veel geld de economie inpompen in plaats van bezuinigingen. Sommige critici vragen zich af of zijn plannen wel betaalbaar zijn. Koers is lid geweest van de Jonge Democraten, D’66 en later van het CDA. Hij was voor het CDA lid van het bestuur van het CDA in Utrecht.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan-Frank_Koers

 75. Hugo says:

  Keynes doet me trouwens denken aan het nummer Money for Nothing (and chicks for free) van de Dire Straits (ernstig in het nauw zitten)
  http://www.youtube.com/watch?v=wTP2RUD_cL0

 76. floor says:

  @ 54 die antiekhandelaren uit die jaren zijn waarschijnlijk allemaal opgepakt.
  Was easy money in die jaren, gewoon de verkochte handel ff terug jatten.
  Trouwens al jaren één pot zwart geld die antiekhandel, om over de schilderijtjes maar niet te spreken.
  Denk dat de overheid ook nu weer samenspannen met de banken, over enkele jaren kan men niet meer betalen met cash. Is het zwarte geld probleem gelijk opgelost.

 77. dawg says:

  @75 Hugo

  “Zijn economische ideeën zijn grotendeels terug te voeren op J.M.Keynes: de overheid moet veel geld de economie inpompen in plaats van bezuinigingen.”

  Lijkt me geen goede weergave van Keynes’ gedachtegang.

  Lees onderstaande, door Paul Krugman opgelepelde, parabel maar eens om wat meer inzicht te krijgen in de wijze waarop Keynesianen naar conjuncturele crises kijken.

  http://web.mit.edu/krugman/www/babysit.html

 78. Juan Belmonte says:

  Het polderdebat gaat tegenwoordig over:
  – “Het al dan niet bijvoeren van de grazers in de Oostvaardersplassen.”
  – Zwangere schapen

  Macht erotiseert:
  – Jack the Whipper
  – 10 maanden nadat ik fractievorzitter werd, kreeg ik een tweeling. Theo van Gogh vermoord das natuurlijk heel erg maar MIJN tweeling moest aan de amandelen geholpen worden.

  Freek de Jonge is weer op dreef.:-)

 79. Juan Belmonte says:

  “Gevoel spreekt waar het verstand moet triomferen.”

  Onze Minister President gaat serieus in op de vraag wat er tussen Jan Smit en Jolante moet gebeuren nu ze uit elkaar zijn gegaan ?

  Hoe waagt u het om met een dergelijke vraag naar mij toe te komen, u weet dat het land in crisis is, het is aan u om mij een vraag te stellen, scheer je weg !

  Louis van Gaal geeft iedere week een goed voorbeeld over hoe je met dergelijke media moet omgaan.

  Freek ziet terecht dat Mr. Dr. J.P. Balkenende zijn best before date inmiddels echt gehad heeft.

 80. Juan Belmonte says:

  Over de heer Job Cohen:

  Iedereen telt mee, da’s wel goed gekozen maar een geweldige rekenmneester is het niet 🙂

 81. Juan Belmonte says:

  Off-topic.

  De NVM, demissionair voorhoedespeler van Hogehuizenprijsminnend Nederland, speelt ook poker op de Bedrijfsonroerend Goed (BOG) markt.

  Waar we eerder zagen dat 86% van de nieuwe kantoren van de afgelopen 10 jaar tot leegstand leidde kan natuurlijk aanleiding geweest zijn voor één van de geweldige motto’s die NVM dit jaar geproduceerd heeft:
  1) krimp is kans
  2) NVM goed gevoel

  NVM zoekt waarschijnlijk werk voor voor hun communicatie-managers en overweegt de cabaretiers-markt te betreden, er werd immers héél hard om de boodschappen gelachen 🙂

 82. Juan Belmonte says:

  Onthutsend is de voorspelling voor BOG op de NVM site:

  “Er staat momenteel voor 7 miljoen m2 aan kantoorruimte leeg. Dit zal in 2013 door de slechte economische omstandigheden verdubbeld zijn naar 15 miljoen m2. Een grote toename dus. Het is wel hierbij de vraag of die kantoorruimte op de markt wordt gebracht. Als die in portefeuille wordt gehouden, kun je spreken over verkapte leegstand.”

  http://nieuws.nvm.nl/actual/juni/leegstand%20kantorenmarkt%20in%202013%20verdubbeld.aspx

 83. Juan Belmonte says:

  Nee, er is geen sprake van deflatie 🙂

 84. Juan Belmonte says:

  En het is dan ook volstrekt logisch dat een huis in de Nijmeegse polder 50% duurder is dan een huis net over de grens in Duitsland.

  Immers de waarde van een huis wordt bepaald door leenvermogen, dat weer samenhangt met rente en inkomen. Rente is in NL en DE hetzelfde, blijft inkomen over. En Duitsland heeft duidelijk minder verdiencapaciteit dan NL, noemt u Juan drie DE multinationals, het is net als met Spanje (zie eerdere discussie, het vergelijk Parijs met Madrid)….

  Hahahaha
  🙂

 85. Juan Belmonte says:

  En sommige economen en ecologen zien alléén gemist kansen, waar er- her en verkenning beter op zijn plaats zijn.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6891697/___Merkels_maatregelen_zijn_gemiste_kans___.html

  Terwijl mevrouw Merkel mogelijk de enige vent in Europa is, gewoon iemand die zegt: als we teveel uitgeven en als dat dan een probleem is, omdat dat schulden creert waarmee de enkel de problemen voor ons uitschuiven, is de oplossing voor de hand liggend, namelijk minder uitgeven.

  In der Beschränkung zeigt sich die Meisterin zou Juan zeggen, met een compliment.

 86. spongebob says:

  Peter Schiff vertelt dit al een paar jaar.
  Misschien krijgt hij nu wat meer erkenning van de gevestigde orde.
  In ieder geval heeft hij op tijd gewaarschuwd.

 87. ll says:

  Tja, het huis is geen pinautomaat meer in the US, dan de ukkies maar ……

  http://money.cnn.com/2010/06/08/pf/parents_financial_abuses/index.htm

 88. adamus says:

  Juan, Iedereen telt mee

  ook Yolanthe en haar bijrijder Wesley. Cohen houdt wel van “gastendoekjes”.

 89. Juan Belmonte says:

  Danke Herr Adamus 🙂

  Het is ook niet voor niets dat niemand kan uitleggen waarom dat huis in de Nijmeegse Polder 50% DUURDER is dan hetzelfde huis in Duitsland. De Duitse Industrie en daarmee de verdiencapaciteit is nota bene GROTER dan NL dus een komiek als Freek de Jonge zou zijn stem gebruiken om nog even te benadrukken dat dat door NIEMAND uit te leggen is (behalve wellicht dan de dorpsgek “Gordon” met zijn IQ van 71, voor wie de show van gister gezien heeft)

  Even los van alle partij-politiek, er komen vandaag veranderingen aan en dat is iets dat de polder (die is natuurlijk anders maar maakt tegelijkertijd ook deel uit van onze planeet).

  Juan wenst iedereen wijsheid met rode potloden en natuurlijk: Geduld 🙂

 90. adamus says:

  ik zag de aftiteling. Veel papier (geld?) door de versnipperaar gegaan zo te zien.

 91. Juan Belmonte says:

  @ Il

  “If Americans ever allow banks to control the issue of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks will deprive the people of all property until their children will wake up homeless.”

  De ouders hebben het ook door of wir haben es straks weer eens nicht gewusst ?

 92. adamus says:

  Rood maakt Paars. Gulden middenweg. Er is nauwelijks iets te kiezen.

 93. Juan Belmonte says:

  Als de erfenis van een kabinet vooral versnipperd papier is…

  Enkele mappen hadden de papierversnipperaar wel overleefd:
  – mapje Griep, kosten 100 miljoen voor wat (grotendeels ongebruikte) griepvaccins)
  – een map “Irak”
  – een map Irak met de kennis van nu

  (Freek was weer lekker op dreef)

 94. Juan Belmonte says:

  En ondertussen debatteerde de Tweede Kamer vooral over zwangere schapen (Freek’s woorden, waarschijnlijk bewust niet “drachtig”).

  Toch heeft zo’n Polder ook hele mooie kanten 🙂

 95. Juan Belmonte says:

  Stelt u zich eens voor: u zit in de zaal bij Freek de Jonge. Freek is diep donker rood, verklaart het atheisme heilig (“er is leven na de dood”) en is nogal goed gebekt.

  Hij heeft een microfoon in zijn handen, de camera’s snorren en vraagt aan aan zijn publiek:
  1) Wie van u stemt hier SGP ?
  U moet wel suicidaal zijn om op dat moment geluid te produceren
  Freek (bijna opgelucht): NIEMAND

  2) Wie van u stemt hier VVD ?
  Één waaghals meldt zich. Freek: Legt u nu eens uit hoe de economische crisis ontstaan is. De waaghals: (iets als) er is een onbalans ontstaan tussen wat mensen verdienen en wat mensen consumeren.
  Freek: dus de VVD gaat nu roepen dat het nu eens afgelopen moet zijn met die consumptie, jaja 🙂

 96. Juan Belmonte says:

  @ Spongebob

  Juan kent Peter Schiff niet, wat is volgens u de kern van zijn betoog ?

 97. Juan Belmonte says:

  Voortbordurend op 84

  Als er nu veel (zeg 17%) leegstand van kantoren is en consultancy bureaus in opdracht van vastgoedclubs beredeneren dat die leegstand in 2013 verdubbelt naar 34%, wat zegt dat dan over de verdiencapaciteit, die moet dan ook enorm AFNEMEN, BNP moet fors krimpen, of is Juan weer van het zandpadje af ?

 98. Johan says:

  Ik las net dat ING zijn PIIGS obligaties heeft verkocht en nu ook zijn vastgoeddivisie wil afstoten om risico’s te vermijden. De boodschap is dus duidelijk: nu verkopen nu het nog ‘wat waard’ is.

 99. Juan Belmonte says:

  @ Adamus Paars ?

  De heer Rutte, lijsttrekker heeft de verkiezingscampagne gestuurd, was met zijn punt “formatie in drie weken” toonzettend tot het einde van het debat.

  Rutte deed een opeing naar CDA, maar Balkenende weigerde te volgen.

  Het wordt een overweldigende winst voor de VVD, CDA verliest, Balkenende treedt af, De Jager neemt over en de PvdA betaalt de prijs voor het breken van Balkenende 4.

  Eerder zagen we al opvallend veel afhakers, de heren Wouter Bos, Camiel Eurlings, Kees Vendrik.
  De kroonprins van het CDA stopt met politiek, hij komt graag op een later moment terug op succesvolle wegenbouw.

  Bij de VVD het omgekeerde: Jeanine Hennis-Plasschaert komt uit Brussel naar Den Haag.

  Mevrouw Merkel zet ook 1 dag voor de NL verkiezingen de toon: er moet gewoon minder geld uitgegeven worden, de Westerse Werled moet zich aanpassen aan nieuwe verhoudingen in de Werelrangorde. Meer schulden is enkel problemen oppotten.

  Rutte zal het J.i. daarom eerst met het CDA proberen.

  Nhz gaf eerder al overtuigend aan dat het er allemaal niet toe doet, de ontbrekende “markt” in de huizenmarkt moet op een gegeven moment opbreken. Huizenmarkt of Polderplanologie ?

  Huizen zijn onfinancierbaar laat staan onbetaalbaar (daar zit een aflossingscomponent in) en welke regering er ook komt, dat kan niet anders dan veranderen, het zijn de banken die met hernieuwde aandacht voor Risico minder makkelijk leningen verstrekken.

  De luchtpomp van de zeepbel staat uit.

  De overwaardespiraal is overduidelijk gedraaid in een onderwaardespiraal, zoals de heer Prof. Dr. Ir. Hugo Priemus en mevrouw Dr. Ir. Maartje Martens ook terecht stellen.

 100. nhz says:

  @78:
  alleen de afdeling archeologische vondsten is nog erger; ik heb wel eens begrepen dat het overgrote deel van de uit musea en vindplaatsen gestolen waar via Amsterdam verhandeld wordt.

  @92:
  veranderingen vandaag, hoezo? gaat het weer omslaan misschien?
  aan de politiek zal het zeker niet liggen, daar verandert niks ook al denken sommigen dat het uitmaakt wat je invult in het stemhokje.

  @101:
  pas nog stevig bijgekocht, en nu alweer voor het volle pond verkocht aan de ECB, dus aan de belastingbetaler. Slimme jongens bij ING, ze hebben zo weer recht op een mega bonus van de belastingbetaler voor dit jaar. Slimmer kun je het niet spelen.

  @102:
  luchtpomp uit? lees dit eens, de nieuwe bubble is kinderopvang (favoriet onderwerp van goudbelegger dacht ik):

  Kinderopvang kostte staat vorig jaar 2,9 miljard euro

  De Belastingdienst heeft vorig jaar 2,9 miljard euro uitgekeerd aan toeslagen voor kinderopvang.

  Met dat geld werd ruim driekwart (77 procent) van de opvangkosten gecompenseerd. Volgens het CBS ontvingen ruim een half miljoen gezinnen een toeslag voor bij elkaar 800.000 kinderen.

  Zowel het aantal ontvangers van de toeslag als het aantal kinderen (tot 13 jaar) dat gebruikmaakte van opvang steeg de laatste jaren. In 2007 en 2008 ontvingen respectievelijk 385.000 en 465.000 gezinnen een toeslag terwijl het in die jaren om respectievelijk 585.000 en 722.000 kinderen ging. Gemiddeld ging het in 2009 om 5600 euro per aanvrager, aldus het CBS.

  Kinderopvang goud waard: overnamesom 400 tot 500 miljoen euro. Het is de hoogste prijs ooit voor een dergelijk bedrijf in Nederland, aldus het FD. De overname illustreert de explosieve groei van de kinderopvang. Private equity-investeerders hebben grote belangstelling voor de snel gestegen kasstroom die de opvangbranche genereert vanuit de publieke middelen.

  Eind vorig jaar waren er ruim 352.000 opvangplaatsen, tegenover 224.000 eind 2006. Volgens Rabobank steeg de subsidie voor opvang tussen 2005 en 2009 van 680 miljoen naar 2,7 miljard euro. Sinds dit jaar is de overheid overigens flink aan het bezuinigen op de ze volledig uit de hand gelopen kosten. Vooral de ouders moeten flink meer meebetalen.

  5600 euro per gezin, da’s voor sommigen meer dan ze aan HRA ontvangen denk ik (zal meestal wel om tweeverdieners gaan die sowieso ook al dubbeldik van HRA profiteren).

  Zoals ik vaker zeg, als je iets volledig uit de hand wil laten lopen moet je het aan de politiek overlaten, in dit geval aan de PvdA.

 101. nhz says:

  @101:
  helemaal niet, nu nog verkopen nu alle verliezen door de belastingbetaler gedekt worden. Grote oplichters, dat zijn het.

 102. nhz says:

  De bouwmaffia is weer goed op dreef, als er vandaag iets verandert dan is het vermoedelijk dat deze maffia nóg meer macht krijgt.

  CDA wil permanente crisis- en herstelwet

  Het CDA wil dat de tijdelijke Crisis- en herstelwet voor de bouwsector een permanent karakter krijgt en wordt uitgebreid met meer projecten voor infrastructuur en transport. Dat maakte CDA-prominent en demissionair minister Maxime Verhagen dinsdag bekend.

  Door de wet moet de bouwsector een impuls krijgen, zodat de productie en daarmee de werkgelegenheid weer omhoog gaan.

  alweer een poging om weer meer lucht in de bubble te pompen.

 103. Juan Belmonte says:

  @Nhz

  u heeft weer een punt.

  Wouter Bos heeft ook niet voor niets “opeens” voor zijn familie gekozen en daarmee zlef uit de verkiezingswind gebleven, de man zat natuurlijk in de grootste spagaat aller tijden, zijn uitgaven om de NL financiele sector (en het land IJsland) te redden moeten een keer betaald worden.

  En hij heeft zijn best gedaan, zonder twijffel, een kracht is om in te zien wanneer men uitgespeeld is. Die kracht hatti.

  De heer Balkenende kan wat dat betreft nog iets van de heer Bos leren en dat zalli vandaag doen.

 104. Juan Belmonte says:

  @104 Uw eerdere betoog was overtuigender.

  De heer Brinkman koos al eerder de zijde van de heer Rutte, ze zaten samen in BNR, eieren voor zijn geld.

  De heer Rutte wil k.k. in twee stappen afschaffen en niet alle kruid verschieten. Past dan ook in het Priemus verhaal.

  Het doet er allemaal niet toe, klap van k.k. op v.o.n. komt en werkt weer door op niet nieuwe woningen.

  De luchtpomp van de zeepbel staat uit en iemand heeft in de koeienpaniek de knop “vacuum” ingedrukt.

  “Reverse engineering”

  🙂

 105. nhz says:

  @106:
  ik ben wel benieuwd wat voor vet baantje ze voor Balkje in petto hebben, om te zorgen dat hij zonder gezichtverlies kan opstappen uit de landelijke politiek. Gaat Elco Brinkman al met pensioen?

 106. Patrick says:

  Nhz, misschien gaat ie ook naar de wereldbank, net als Melkert…

 107. nhz says:

  @109:
  goede suggestie, dat schijnt inderdaad een verzamelbak te zijn voor incompetente of controversiele politici …

  ik zou eigenlijk liever zien dat hij Melkert opvolgt in Iraq, dat lijkt me passend; en dan wel gestationeerd in het land dat hij met zoveel passie heeft helpen ‘bevrijden’, en niet veilig een paar landjes verderop gaan zitten. Kan hij mooi combineren met een commissariaat voor Shell, gezien de activiteiten in de regio en de werkzaamheden van de familie.

 108. Juan Belmonte says:

  Mr.Dr.J.P Balkenende is een zeer kundig man, men is niet zomaar 8 jaar premier, eerste minister, de leidinggevende over een tiental eigengereide, eigenwijze slimme en ambitieuze mensen met driedubbele agenda’s.

  Hij heeft de vechtlust van “nooit opgeven”, desnoods de bierkaai (zoals nu) en zette een norm: de Balkenede-norm: laat iedereen in de publieke en semi-publieke sector maar eens aan mij uitleggen waarom ze meer denken te moeten verdienen dan ik.

  En nu is-i echt op.

  Voor Nederland en de heer Balkenende zelf zou een internationale politieke functie een goede vervolgstap zijn.

 109. Martijn says:

  @104

  Misschien was het ook gewoon tijd voor wat hervormingen, dus voor verkiezingen.

 110. Juan Belmonte says:

  En met hem zijn op:
  – mevrouw Verhoeven (stem verloren, is een jaar of twee geleden filosofie gaan studeren en moet met Plato en zijn liefde voor stierenvechten in aanraking zijn gekomen)
  – de heer Eurlings (heeft wel het inzicht van Wouter Bos en komt later wel weer een keer trug)
  – Jack “Lek/the Whipper” de Vries, het politieke geweten van Balkenende, ook hij maakte keuzes in een familie-aangelegheid.

  Kortom, er zijn wat hoekstenen omgevallen, het is een raadsel dat het CDA gewacht heeft met een coup tot na vandaag, maar Juan begrijpt ook debet en credit niet dus kan kan zijn dat dit alles met geduld wel duidelijk wordt (lees: als Balkenende een verpletterende overwinnning neerzet 🙂 )

 111. Juan Belmonte says:

  @111

  Freek de Jonge:
  Bos: Afganistan schrijf je met een H
  Balkenende: Wouter, nu zeg je het wéér

  (H-woord was taboe)
  🙂

  Metaalmoeheid

 112. Juan Belmonte says:

  Kees de Kort:
  USA begrotingstekort 12% = geldinjectie van 12%.
  Rente rond 0%
  We hangen de vlag uit omdat de economie -ondanks deze enorme impulsen- NIET TERUGVALT.

  Keynes is still shining in the Wild West, in the long run we’re dead, let’s print.

  USA stevent af op een staatsschuld van 100% van USA BNP, zeg 20% van de wereldeconomie. En dan hebben we het nog niet over de particuliere schulden. En het vermogen om terug te betalen groeit ???

  Duitsland durft: toegeven dat je op te grote voet leeft.

 113. adamus says:

  nhz,

  Verhagen bezigde verliezerstaal. HIj hoeft die praatjes niet waar te maken. Het gaat verder bergafwaarts en cda kan straks in de oppositie zeggen: “zie je wel, altijd al gezegd”.

 114. adamus says:

  En hij heeft zijn best gedaan, zonder twijffel, een kracht is om in te zien wanneer men uitgespeeld is.

  Wouter, opgegroeid met Keynes hoorde plotseling een stemmetje “buurman wat doe je nou”. Hij kon niet langer doorjokken, teveel gezien, gehoord en rationioneel geen uitweg gezien de komende jaren. Gaat voor een baan als voorzitter van een hogeschool o.i.d.

 115. adamus says:

  Juan, hoe zit het nu met de PvdDieren? Die kunnen toch ook wel wat morele steun verwachten na het vernielen door reclameuitingen door chemicalientoreadors?

 116. adamus says:

  H balk
  T balk
  U balk en dan Metaalmoeheid; komt ie terug?

 117. adamus says:

  http://www.chrismartenson.com/crashcourse/chapter-1-three-beliefs

  leuke filmpjes voor de afdeling debiteuren/crediteuren?

 118. nhz says:

  @116:
  of zou het CDA er bewust voor kiezen om de komende ronde van vier jaar niet mee te doen, en anderen de puinhopen van hun beleid te laten opruimen waarna ze zeker worden weggevaagd als gevolg van de volkswoede?

  Jack the Whipper had het kunnen verzinnen …

 119. nhz says:

  Heeft ook Bulgarije gesjoemeld met tekortcijfers?

  De Europese Commissie vermoedt dat Bulgarije onjuiste cijfers heeft ingeleverd over begrotingstekorten en overheidsschulden.

  er is nog jaren werk voor overbetaalde ambtenaren op deze manier, en het lijdt alleen maar tot een eindeloze daling van de pleuro. Ik stel voor dat ze officieel vragen wie er NIET gesjoemeld heeft met de cijfers, met de konditie dat wie dan nog liegt er uit geflikkerd wordt zodra dat uitkomt. Dan zijn we vast snel klaar en weet iedereen waar hij aan toe is.

 120. adamus says:

  Jack the Whipper had het kunnen verzinnen …

  de bul-loper van Leiderdorp op zoek naar nieuw te bevruchten koetjes. De wipper van de lek.

 121. adamus says:

  Bul. heeft ook heel lang een politbureau gehad. In cijfers manipuleren zullen ze ook wel bedreven zijn. Aanpassen aan Eu-gedrag zal ook geen probleem geweest zijn.

 122. Martijn says:

  121

  Iedereen heeft met de cijfers gesjoemeld, sommige wat meer dan anderen. Veel was ook al bekend in hogere kringen. Hoe dat met Bulgarije zit weet ik niet.

  In de VS wordt trouwens ook genoeg gemanipuleerd.

 123. adamus says:

  “The pot calling the kettle black”

  daarvan is ook een NL equivalent.

 124. nhz says:

  over politiek en gemanipuleer gesproken:
  http://www.wired.com/threatlevel/2010/06/state-department-anxious/

  als ze dat nou eens allemaal online zetten, dan ga ik zoeken wat Balkje en Jaap de Keffer allemaal geregeld hebben met hun US vriendjes (bazen?). Vast materiaal om rode oortjes van te krijgen.

 125. adamus says:

  Juan, hoeveel multinationals heeft Finland?

 126. adamus says:

  als ze dat nou eens allemaal online zetten

  gaat niet gebeuren. Er is vast een 21 jarige die dat moet verhinderen.

  Ik heb ooit een Italiaanse maffiafilm gezien waarin in niemand meer wie de vijand was. Zoiets wereld wereld wordt door Wired ook gesuggereerd. We zullen het beleven. Of niet.

 127. KariZ says:

  @128 Nokia

  @129 Zoveel wijsheid…verbazingwekkend

  Vergelijk eens met deze experts: http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6895722/__Op_zoek_naar_een_veilige_haven__.html?p=31,1

 128. KariZ says:

  We are playing 7-layer, multi-dimensional poker here. You have to be able to see beyond your glass fishbowl if you want to avoid the psychological trauma of reality when it comes crashing in.

 129. adamus says:

  “Er is geen tekort aan investeerbaar kapitaal. Er wordt bijvoorbeeld heel veel gespaard op het moment.

  Laat maar aan de banken over om dat er nog even door te draaien.

  We krijgen er rente op…….dus het jongt aan.

 130. adamus says:

  @128 Nokia PLus?

 131. adamus says:

  KariZ

  ook een mooi stukje uit de provincie. “Toen D. nog van DNB was”.

 132. KariZ says:

  ‘Hoogleraar economie Alfred Kleinknecht (TU Delft) heeft nog nooit een gram goud gekocht in zijn leven. “En ik zal het ook nooit doen.” Kleinknecht heeft het altijd een raar fenomeen gevonden. ”
  Je haalt iets uit de grond, dan koop je het en stop je het in de kluis. Dat voegt absoluut niets toe aan de economie.”

  Laat een bankier een paar getallen invoeren in de computer en hij heeft wel iets toegevoegd aan de economie….kerel is gek

 133. KariZ says:

  Trutje ABN

  ‘Het is in feite natuurlijk dood geld”, aldus Anita van Prooijen, senior salestrader bij het onderdeel dat ABN Amro aan Deutsche Bank verkocht. ‘

  Ze heeft het aan W. Bos te danken dat ze uberhaupt nog een baan heeft en kan spelen met die papermarket fictie…ze geloven in hun zelfgecreerde dromen…

 134. KariZ says:

  ‘Sylvester Eijffinger: het rendement op goud is nul. Dat er nu geld mee kan worden verdiend, heeft vooral te maken met de speculatieve zeepbel die wordt opgeblazen’.

  Die kerel zou eens een grafiek moeten kijken van de laatste 10 jaar over goud. ‘Veilige’ staatsobligaties is de bubble van dit moment…hoor je ze niet over.

  Goud outperforms alles en iedereen op dit moment (behalve wellicht goud gerelateerde aandelen….maar FOA zegt all paper will burn!!!), in elke currency…$ én euri…they have no fuckin clue

  ..mooie contra-indicator dit artikel…onze zogenaamde experts zijn juist een deel v/h probleem…ze hebben geen idee wat er aan de hand is. Niemand, niemand van het establishment heeft Lehmann aan zien komen…typische Black Swan: enorme impact, iedereen verrast, achteraf kunnen ze het allemaal verklaren…..

 135. adamus says:

  Ze is de droom en beleeft die als zodanig. De nachtmerrie heeft W.B overnacht over laten waaien. Heeft ze geen erg in gehad. Goed huisvaderschap WB!

  http://www.safehaven.com/article/17058/why-governments-hate-gold

 136. KariZ says:

  @134… don’t push me 😉

  @139… yep, wat schuift dat p/m denk je, senior salestrader?

  Gebakken lucht, toegevoegde waarde = zip….behalve dan in de ogen van die Prof. TU Delft. Maar hij roert tenslotte in hetzelfde potje

  thanx voor de link…jij zit er ook echt bovenop he Kees, ik keek vandaag 3 x op FOFOA blog en er was niks…en nu weer met Safehaven.

 137. Martijn says:

  @Kariz

  Uit dat telegraaf artikel: Kleinknecht heeft het altijd een raar fenomeen gevonden. “Je haalt iets uit de grond, dan koop je het en stop je het in de kluis. Dat voegt absoluut niets toe aan de economie.”

  En dan bij de TU-Delft mogen rondlopen…

  Ik ben benieuwd naar zijn uitleg over de toegevoegde waarde van het omhakken van bomen en knoeien met inkt.

  Wat mij betreft gaan beiden over coördinatie. Voor het opslaan en uitwisselen van overproductie worden zowel goud en geld gebruikt, en sommigen vertrouwen terecht meer op goud dan op geld voor die functie.

  Kleinknecht gelooft klaarblijkelijk dat geld uit zichzelf dingen produceert en daarom veel beter is dan goud.

 138. nhz says:

  @140:
  Kleinknecht van de TU Delft, waar de profs met zekerheid weten dat onze economie draait op het tegen steeds hogere prijzen aan elkaar doorverkopen van huizen. Reken maar dat dát iets toevoegt.

  Overigens is bomen omhakken voor deze mensen ook een nuttige activiteit, want daar groeit het geld aan, dus dan heb je even veel extra geld en dat geeft een enorme douw aan de economische groei.

 139. Hugo says:

  lol, ik vraag me af wanneer ik mezelf tot over de oren in schulden kan steken, vervolgens mezelf short totdat ik failliet ga en als gevolg daarvan zo binnenloop dat ik kan rentenieren.

 140. nhz says:

  @143:
  zou ING daar geen kursus voor geven? ze zijn er expert in, misschien kunnen ze iets terug doen voor gewone burgers 😉

 141. adamus says:

  omscholing misschien iets voor Anita van Prooijen?

 142. Juan Belmonte says:

  Er is te weinig bekend over de uitslagen, terecht stellen de partijleiders dat een discussie geen zin heeft. Eerst feiten, dan opinies.

  De heer Balkenende heeft op waardige wijze afscheid genomen van de NL CDA politiek. Hulde voor zijn inzet, het is nu niet het moment om in te gaan op de 20 commissies die per saldo alleen maar een vertraging waren in het antwoord van NL op de USA kredietcrisis, de AEX beurscrisis en de gewaarwording dat NL substantieel op de pof leeft en de zeepbel in het vastgoed.

  Mr. Dr. J.P. Balkenende, dank voor uw inzet voor de publieke zaak, het ga u goed.

  Morgen kijken we er nog eens naar de overige agendapunten en met name de invloed op de huizenmarkt.

 143. adamus says:

  Mr. Dr. J.P. Balkenende

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende

  http://www.parlement.com/ zoek Balkenende

  Wat moet een ervaren cv-lezer hiervan denken?
  Handige flikker die JP; op het juiste moment de zaakjes bij elkaar sprokkelen.

 144. KariZ says:

  Holland op z’n smalst…

  In 1982 werd Balkenende in zijn woonplaats Amstelveen lid van de gemeenteraad, wat hij zestien jaar zou blijven.

  Bekend uit deze periode is hij om zijn krokettenmotie uit 1993: de (nog steeds geldende) bepaling dat de gemeenteraadsleden recht hebben op een kroket als de raadsvergadering tot na 23.00 uur duurt.

 145. adamus says:

  Gewoon uit de frituur of had hij nog een merk voor ogen? Zal wel iets smakeloos’ geweest zijn. Stiekem had hij gehoopt op een sateetje.

 146. adamus says:

  Hoe moet dat nu met die voetballers? Die darren straks door de tuin van het Catshuis zonder begeleiding. Hij mocht ze ook al niet uitzwaaien op de middenstip. Daar ging het al mis.

 147. nhz says:

  @151:
  duidelijk is in ieder geval dat bij Piet nog niet is doorgedrongen dat er bezuinigd moet worden. Wat natuurlijk niet uitsluit dat er opnieuw miljarden naar de vastgoed maffia gaat …

  Kan Piet niet een plannetje maken om die kantoren om te bouwen tot mega koeienstallen? Met een ‘groen dak’ op de kantoorflat waarbij de koeien als grasmaaier functioneren. Dan is Gerda ook weer blij, en krijgt de gemiddelde kantoorwerker misschien ook weer eens een koe in het echt te zien. Ik zie daarbij ook mogelijkheden voor lucratieve opdrachten voor TU Delft en Wageningen om dit alles in goede (foute) banen te leiden.

 148. KariZ says:

  Interessant bussinessmodel wordt dat:

  Kantoren platgooien, gras zaaien en koeien het land op jagen…hoe verdient de ABN daar geld mee?

  Gelukkig maakt Eichholz daar geen woorden aan vuil…

  ‘Herbestemming is absoluut een leuke nichemarkt, alleen de ’killerproducten’ moeten nog bedacht worden. Maar dat is meer de zorg van de projectontwikkelaars.”

  *GAAP*

  ‘Het aantal huishoudens in dit land zal volgens demografen de komende jaren snel oplopen van 7,3 miljoen tot 8,1 miljoen. Er zijn dus de komende tien tot twintig jaar 800.000 woningen extra nodig. Eichholz: „Met stichtingskosten van gemiddeld twee ton per woning is erg veel geld nodig om dit te realiseren.”

  En maar blijven hangen in die mantra van groei groei groei groei…pfff..

 149. Buddy says:

  @ 153

  Dat zijn 800.000 1-persoons huishoudens/woningen.

  Er zullen veel onverkoopbare 1-gezins (meer-persoons) woningen op de markt komen.

 150. adamus says:

  yes, buddy. Daarop neemt de sociale dienst een een gemeente in Friesland een voorschotje.

 151. nhz says:

  @154:
  inderdaad, er is jarenlang gebouwd voor vér bovenmodale tweeverdieners gezinnen (het type dat nu minstens 5600 euro per jaar subsidie krijgt allen al voor de kinderopvang …). Zelfs nu wordt in mijn omgeving nog steeds gemikt op die groep, de bulk van de nieuwbouw is 350-650K. Daarvan staan nog steeds vele duizenden woningen in de planning terwijl de vraag vrijwel opgedroogt is. Veel van die nieuwbouwwijken wordt steeds opnieuw uitgesteld omdat er nog onvoldoende kopers zijn.

  Al jaren is er alleen tekort aan woningen voor kleine huishoudens (1-2 persoons) waarvoor men blijkbaar niet in staat is te bouwen. Bij mij in de stad worden sinds kort overigens nieuwbouwhuizen van 174K verkocht, op een vrij goede lokatie in de stad. Maar het zijn wel hele kleine huizen met 1 hal/woonkamer/keuken en 1.5 slaapkamer, vergelijkbaar met de 75K-99K woningen die elders in het land recent gebouwd zijn. Ik denk dus dat de gemeente per woning 75K opstrijkt voor een minimaal lapje grond (80-100m2, hooguit)
  En dan nog, zo’n minimale 174K woning vergt een bovenmodaal inkomen …

  Afgaande op wat ik in andere ontwikkelde landen zie moet het mogelijk zijn om voor 30-40K een kleine woning te bouwen (excl. grondkosten etc.) of te herontwikkelen op basis van een bestaand gebouw. Met nieuwe technieken kan het vast nog een stuk goedkoper. Misschien kan Piet zich dáár eens over buigen, maar dat heeft vast niet zijn interesse. De hele bouwsector is gewend aan makkelijk geld verdienen, goedkoop en efficient bouwen daar halen ze hun neus voorop.

  Als de geldstroom ophoudt gaat de bouwmaffia een harde les krijgen; hard nodig.

 152. nhz says:

  @155:
  bij mij in de gemeente zitten veel allenstaande bijstandsmoeders in een riante eensgezinswoning, vermoedelijk omdat deze groep bij de WBV de hoogste prioriteit heeft. Dus ik denk niet dat het veel oplevert als ze aan een vermogende rentenier gekoppeld worden; misschien moet de gemeente er dan niets bij verzinnen om te zorgen dat ze beide woningen aanhouden.

 153. nhz says:

  corr. @157:
  “Dus ik denk niet dat het voor de woningmarkt veel oplevert als ze aan een vermogende rentenier gekoppeld worden; misschien moet de gemeente er dan iets bij verzinnen om te zorgen dat ze beide woningen aanhouden.”

 154. adamus says:

  Maar ook de pappa’s hebben recht op de ruimere huurwoning. Ze moeten in het weekeinde de kinderen ieder een slaapkamer kunnen geven. Zo werken die dingen; “anders zijn de kinderen de dupe”. Dacht dat het CJG daarvoor was, gezien hun plakkaten.

 155. nhz says:

  @159:
  Ah, dat zal dan wel de reden zijn dat de gemeente hier weigert om al die fraudegevalletjes te onderzoeken, en liever hun tijd besteedt aan het lastigvallen van burgers die de staat alleen maar veel geld opleveren 🙁

 156. Martijn says:

  ‘Het aantal huishoudens in dit land zal volgens demografen de komende jaren snel oplopen van 7,3 miljoen tot 8,1 miljoen. Er zijn dus de komende tien tot twintig jaar 800.000 woningen extra nodig. Eichholz: „Met stichtingskosten van gemiddeld twee ton per woning is erg veel geld nodig om dit te realiseren.”

  De komende 200.000 woningen staan alvast op funda.

 157. Martijn says:

  211.184 trouwens, we boeken vooruitgang.

 158. nhz says:

  @161:
  tja, ik voorspel dat er a (minimaal) 200K per woning geen markt is voor 800.000 stuks erbij. Dan moeten HRA en starterssubsidies eerst nog extra opgekrikt worden, en zal er waarschijnlijk ook flink gesloopt moeten worden. Maar dat zal ook wel zijn bedoeling zijn als ‘vastgoed investeerder’.

 159. Martijn says:

  Dan moeten HRA en starterssubsidies eerst nog extra opgekrikt worden

  Daar is geen geld voor.

 160. Buddy says:

  @163

  WBVs kunnen zonder twijfel de sloophamer inzetten.

  Particulieren met onverkoopbaar onroerend goed blijven steenrijk. Of is dat steenarm?

 161. adamus says:

  Met vergunning is het makkelijk slopen.

 162. adamus says:

  Daar is geen geld voor.

  om het af te leren nog wij bijmaken?

 163. adamus says:

  ‘t is voorbij hoorde ik zojuist op BNR. Bundesbank heeft cijfer van plus 0,2 % vrijgegeven. Loek Hermans: “en dat is een hoop geld hoor”. We gaan het goede nieuws lineair doortrekken.

 164. Patrick says:

  @168 Zo hee, +0.2% uit een rekenmodel met 100 variabelen en 85 onzekerheden? 🙂

  Ik kan weer gerust gaan slapen!

 165. nhz says:

  CBS: Woningbouwproductie ingestort

  DEN HAAG (AFN) – Voor het eerst sinds het uitbreken van de recessie zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar in de Nederlandse woningbouwproductie. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag naar aanleiding van cijfers over het eerste kwartaal.

  Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2009. Verder was het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend bijna 32 procent lager dan een jaar eerder, aldus het CBS.

  Ze vergeten er gemakshalve bij te vertellen dat huizen die voor eind 2009 werden opgeleverd een premie van vele duizenden euro’s voor de bouwer opleveren. Veel woningen zijn daarom op papier in 2009 opgeleverd, terwijl ze natuurlijk nog lang niet af waren. Voorspelbaar gevolg: heel weinig papieren produktie in 1e kwartaal 2010.

  Liegen is een vak, en bij het Ministry of Truth beheersen ze dat als de beste.

 166. Als de overheid wat meer geld in deze branche pompt dan moet het wel goed komen. Helaas, gaan ze nu enorm bezuinigen, want in mijn ogen het vertrouwen schaadt in de gehele economie.

 167. nhz says:

  @171:
  leuk grapje op de maandagmiddag 😉

  Het probleem is teveel lenen en teveel subsidie, dat lossen we dus op door er nog meer geld in te pompen????

  niks mis met bezuinigen, als ze dan maar bezuinigen op de juiste zaken (zoals de ambtenarij en de woningmarkt waar al zeker 20 jaar schandalige bedragen aan verspild worden).

 168. Oorbellen says:

  Ben het niet met nhz eens.

  Meer bezuinigingen = meer worden ontslagen = meer uitkeringen

 169. Sam says:

  Hoezo Oorbellen, wat is er mis met WERKEN voor je centen? Thuis blijven zitten met een torenhoge hypotheek dat zullen nog maar weinig mensen doen. Wat zullen ze wel niet van je denken…

 170. nhz says:

  @173:
  als mensen na ontslag nog 2 jaar of langer hun volle loon krijgen dan is ontslag niet produktief nee. En als ze, zoals de gemiddelde onproduktieve ambtenaar, ook nog tonnen aan ontslagvergoeding meekrijgen, dan is het nog minder produktief. Daarom is dit systeem helemaal verziekt. Maar dat is voor mij dus een reden om direct een einde te maken aan zulke riante regelingen. Hooguit 1 jaar WW met verplichting om passend werk te aanvaarden, en daarna gewoon bijstand. Wie meer wil dan dat moet aan de slag (of desnoods bijverzekeren en extra betalen).
  Kappen al dat onkruid.

 171. Okkie says:

  @171
  Er is te veel mis met de huizenmarkt om deze op gang te houden met nog meer geld. Moeten die overheidstekorten volgens jou naar volgende generaties worden doorgeschoven, zeg maar de toekomstige klanten van je internetwinkel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*