Risico’s Nederlandse hypotheekschuld sterk geconcentreerd

Hoewel gemiddeld genomen de prijs van Nederlandse huizen aanzienlijk hoger ligt dan de bijbehorende hypotheek, bestaan tussen huishoudens grote verschillen. Terwijl ouderen over een aanzienlijk netto vermogen beschikken, is de vermogenspositie van veel jonge huiseigenaren  is juist kwetsbaar. Zij hebben veelal een negatieve overwaarde én nog weinig gespaard.

zie ook: Stenen, spaargelden en hypotheekschulden – Follow the Money

De eigen woning is voor huishoudens de voornaamste bron van zowel vermogen als schulden. De schulden zijn recent verder gegroeid: medio 2011 besloeg de gezamenlijke hypotheekschuld EUR 644 mrd. Hier staat ruim EUR 1100 mrd aan woningwaarde tegenover. Gemiddeld genomen hebben woningbezitters daarmee een aanzienlijke overwaarde op de eigen woning: meer dan 40% van de huidige woningwaarde.

De daling van huizenprijzen in de afgelopen jaren maakt de verhouding tussen schuld en vermogen echter ongunstiger. Deze ontwikkeling raakt in beginsel alle woningbezitters op dezelfde manier: de prijs van de eigen woning daalt, waardoor de overwaarde afneemt. Verontrustend is dat tussen huishoudens grote verschillen in uitgangspositie bestaan. Vooral jongere huishoudens blijken over weinig overwaarde te beschikken, terwijl bij ouderen gemiddeld juist een aanzienlijke buffer bestaat (grafiek 1).

Overwaarde per leeftijdklasse

Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel te verklaren door de ontwikkeling van de huizenprijzen in de afgelopen decennia. Vanaf 1984 tot 2008 zijn de huizenprijzen onafgebroken en sterk gestegen. Nederlanders die relatief lang geleden een huis hebben gekocht, hebben daardoor een flinke overwaarde op hun huis zien ontstaan.

Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen juist gedaald, waardoor deze ontwikkeling is omgekeerd. Voor huishoudens die rond de top van de markt een huis hebben gekocht, is de hypotheekschuld daarom aanzienlijk hoger dan de huidige waarde van de bijbehorende woning. Dit effect wordt versterkt door de ongunstige uitgangspositie van veel Nederlanders bij het aangaan van een hypotheek. Doordat veelal een tophypotheek wordt afgesloten die hoger ligt dan de vrije verkoopwaarde van de woning, beginnen veel nieuwe huizenbezitters met negatieve overwaarde.

Opvallend is dat de groep huishoudens met een lage overwaarde ook over relatief weinig spaartegoed beschikt om de hypotheek mee af te lossen. De belangrijkste oorzaak hiervan is simpelweg dat zij relatief kort geleden een hypotheek zijn aangegaan en dus nog weinig tijd hebben gehad om vermogen op te bouwen. Deze dynamiek beperkt de ruimte om tegenvallers zoals werkloosheid op te vangen verder. Grafiek 2 illustreert dit door middel van een fictief maar realistisch voorbeeld. De grafiek toont de huidige overwaarde op de eigen woning en de daaraan gekoppelde spaartegoeden, afhankelijk van het jaar waarin de woning is gekocht en bijbehorende hypotheek is afgesloten. Hierbij wordt aangenomen dat de hypotheek bij afsluiting 112% van de woningwaarde bedraagt en aan het einde van de looptijd voor de helft wordt afgelost, terwijl de waarde van de woning zich in lijn met de nationale huizenprijsontwikkeling heeft ontwikkeld. Duidelijk zichtbaar is dat kopers die lang geleden een eigen woning hebben gekocht, een aanzienlijk netto vermogen hebben opgebouwd: zij beschikken zowel over spaartegoeden als over overwaarde. Tegelijkertijd hebben met name huishoudens die de afgelopen vijf jaar een huis hebben gekocht een negatief eigen vermogen. Deze huishoudens zijn daardoor kwetsbaar, aangezien ze achter kunnen blijven met een restschuld bij verkoop van de woning. Wanneer een betalingsachterstand op de hypotheek ontstaat en het huis gedwongen wordt verkocht neemt dit risico verder toe: in deze gevallen zal het huis immers minder opbrengen dan in de vrije verkoop.

Overwaarde en vermogensopbouw eigen woning

De daadwerkelijke kwetsbaarheid van recente huizenkopers kan in de praktijk nog groter blijken dan bovenstaande analyse aangeeft. In de periode tussen 1998 en 2007 bestond meer dan de helft van de nieuw afgesloten vermogensopbouwproducten voor hypotheken uit beleggingsproducten (noot 1). Het hierop behaalde rendement is uiteraard afhankelijk van het gekozen soort beleggingen. Gezien de ontwikkeling van de beurzen in het afgelopen decennium is het echter waarschijnlijk dat in een aanzienlijk aantal polissen minder vermogen is opgebouwd dan met een spaarproduct het geval zou zijn geweest.Daarnaast is het niet zeker dat elke huizenkoper streeft naar een aflossing van 50 procent van de hypotheek. Dit zal van geval tot geval verschillen, waarbij soms meer maar soms ook minder wordt gespaard. Anderzijds is in de bovenstaande analyse ook niet meegenomen dat huishoudens beschikken over financiële buffers die niet zijn gekoppeld aan de eigen woning, zoals beleggingen en vrij beschikbaar spaargeld. Dit zal het beeld echter niet veel veranderen: vooral ouderen hebben een dergelijke extra spaarpot terwijl juist jonge huishoudens beschikken over veel minder vrij beschikbaar vermogen.Noot: Hypotheekpolissen afgesloten bij levensverzekeraars. Bron: Verbond van verzekeraars (vanaf 2003) en CBS (1997-2002).

bron: De Nederlandsche Bank

Share Button
Tagged with: ,
149 comments on “Risico’s Nederlandse hypotheekschuld sterk geconcentreerd
 1. SchuurHuurder says:

  Als ik in 2008 een woning van ~€ 300.000 had gekocht met NHG en nu met een hypothetische restschuld van ~€ 60.000 had dan wist ik het wel: of mijn baan of mijn huwelijk ging eraan zodat ik helaas niet meer kon betalen.

 2. nhz says:

  SchuurHuurder: dan wist ik het wel: of mijn baan of mijn huwelijk ging eraan zodat ik helaas niet meer kon betalen.

  ik denk dat dat op grote schaal gaat gebeuren; en het gebeurt al volop (bijna de helft van de restschuld kwijtschelding bij NHG is vanwege ‘scheiding’; geen groter risico voor je relatie dan een NHG hypotheek!!). Maar Kareltje Schiffer doet natuurlijk alsof het nauwelijks voorkomt, Nederlanders blijven braaf de hypotheek en/of restschuld betalen, ook al moeten ze hun hele leven kromliggen! En zo wordt de belastingbetaler een oor aangenaaid dat ver door de honderd miljard euro kan gaat kosten.

 3. Claude says:

  nhz: ik denk dat dat op grote schaal gaat gebeuren; en het gebeurt al volop (bijna de helft van de restschuld kwijtschelding bij NHG is vanwege ‘scheiding’; geen groter risico voor je relatie dan een NHG hypotheek!!).

  Een scheiding, de familie hoeft het niet eens te weten. Voor meer info: moralhazard.nl

 4. Claude says:

  Overigens, in het bericht over jonge huiseigenaren de dupe van de woningmarkt staat dat de NOS onderzoek had gedaan bij het Kadaster. Laat ons dat ook eens doen. Joehoe, overheidsinstantie, maak jullie gegevens eens beschikbaar in Open Data.

 5. cor says:

  EUR 1100 mrd aan woningwaarde tegenover EUR 644 mrd.hypotheekschuld.
  Echter..! de woningen zijn historisch in vergelijk met de prijsontwikkeling en inflatie 40% overgewaardeerd. Vergelijk de onzinnige prijzen maar eens met buitenland.
  Wanneer je de 1100 mrd met -40% (prijsdaling) corrigeerd. Blijkt de waarde ongeveer gelijk aan de hupotheekschuld.
  Dan heeft Nederland gemiddeld 0% overwaarde. Oftewel helemaal niets

 6. RealisT says:

  Dat jonge huiseigenaren kwetsbaarder zijn, zou niemand hier moeten verbazen. Leuk dat de cijfers van het CBS dit nog eens bevestigen.

  Niet alleen heeft er afgelopen jaren een enorme verschuiving qua schuldpositie plaatsgevonden, maar is er ook sprake van een flinke mentaliteitsverandering. Jonge eigenaren hebben totaal geen probleem met het maken van enorme schulden. Alles gaat op de pof, al het inkomen gaat op. Sparen doet men niet; men is gemiddeld 2 maandsalarisen van een faillisement verwijderd. De bekende vangnetten zijn hier ongetwijfeld mede de oorzaak van.

  Wat deze cijfers ook aangeven is dat er een relatief grote groep eigenaren is die makkelijk kan zakken in prijs. Die groep echt niet jaren zitten wachten om de hoofdprijs te vangen. Die gem. 40% overwaarde laat zat ruimte over voor 30% daling. Dat getal spookt al een hele tijd rond. Het is dus te hopen dat de kopers van de afgelopen pakweg 10 jaar tevreden zijn met hun hutje, want het ziet er naar uit dat ze er nog wel een tijdje (mee) zullen zitten.

 7. tufkaj says:

  Heerlijk toch zulke grafieken, als weer eens een babyboomer van de vakbonden vraagt om intergenerationele solidariteit ten behoeve van de ouderen?

 8. henk says:

  Helder verhaal. Let op, deze week zal VEH, NVM en bouwend Nederland bovenstaande cijfers weer gaan bestrijden. Zolang zij de feiten willens en wetens blijven ontkennen zal de markt niet loskomen en komen er geen oplossingen.

 9. nhz says:

  cor: Dan heeft Nederland gemiddeld 0% overwaarde.

  gemiddeld is totaal niet relevant, je zou net zo’n staatje moeten maken als hierboven voor leeftijd, maar dan op basis van waarde huis. Dan durf ik te wedden dat een fors deel van de ‘waarde’ zit bij mensen die niet of nauwelijks hypotheek hebben (relatief dure huizen), en die zijn niet van belang voor het risico. De grote rest heeft NU al flinke onderwaarde (110-120% hypotheek was de laatste jaren normaal, dat zal nu dus 120-130% zijn of nog erger dankzij de verhoging van de NHG grens en het verder uitmelken van de belastingaftrek die daarvan het gevolg was). Dit zijn allemaal toekomstige probleemgevallen, het kunnen er miljoenen zijn!

  RealisT: Jonge eigenaren hebben totaal geen probleem met het maken van enorme schulden. Alles gaat op de pof, al het inkomen gaat op. Sparen doet men niet; men is gemiddeld 2 maandsalarisen van een faillisement verwijderd. De bekende vangnetten zijn hier ongetwijfeld mede de oorzaak van.

  absoluut, de laatste dagen keek ik een paar keer naar die NVM commercial die ‘Huizenjacht’ heet. Je wordt er echt kotsmisselijk van, van die arrogante jonge stelletjes die moeiteloos huizen van 3, 4, 5 ton of nog veel meer kopen omdat ze zelf zo fantastisch zijn en daar recht op hebben, simpel gezegd. Verantwoordelijkheidsgevoel nooit van gehoord, als het misgaat dan mag het ‘vangnet’ het oplossen, of ze verzinnen wel een frauduleuze truc om overal onderuit te komen. Deze groep gun ik levenslang kromliggen om af te betalen, of op zijn minst 10-20 jaar. Maar helaas, in het ergste geval wordt het drie jaar feest in de WSNP. Gatver, wat een land 🙁

  tufkaj: als weer eens een babyboomer van de vakbonden vraagt om intergenerationele solidariteit ten behoeve van de ouderen?

  er zijn ook genoeg ouderen met een klein pensioen en een huurwoning, da’s geen riante positie denk ik. Al denk ik niet dat die groep nog door de vakbond vertegenwoordigd wordt, met (ex-)kopstukken zoals Wim Kok, Lodewijk de Waal, Doekle Terpstra enz. kan iedereen zien waar de vakbond van tegenwoordig voor staat: graaiende salonsocialisten.

  hugo: Doemscenario bij omvallen eurozone

  doen vrijwel alle banken wereldwijd momenteel, nietwaar? Druk maximaal opvoeren en jawel, de opper-leugenaar van Rompuy bedient ze vandaag weer op hun wenken. We gaan lekker eindeloos geld drukken via de ECB, en sancties voor zondaars worden vrijwillig. Het feest voor de banksters moet doorgaan! Herman heeft vast nog een mooi haiku versje om het allemaal te rechtvaardigen.

  Ze gaan ook het lage BTW tarief Europa-wijd afschaffen en misschien mag dan het hoge tarief wel iets omlaag. Zogenaamd om corruptie tegen te gaan, laat ze eerst maar eens hun eigen corruptie onder controle krijgen … Dat deze maatregel voordelig is voor de elite en nadelig voor lage inkomens ach, niet zeuren. Dat spreekt vanzelf nu G$ucks ook in Europa de baas is.

 10. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  Juan kan af en toe een hoop woorden gebruiken
  om iets te duiden watti zelf zeker niet snapt
  vandaar een zweem van vaagheden, beelden, ongebruikelijke (spreek-)woorden en ander geraaskal.

  Excuses nogmaals voor het gepruts en dan hebben we het niets eens over de ordinaire typefouten….

  Maar nu, met een dergelijk artikel schieten Juan de woorden gewoon tekort. 8)

  Behalve:

  DNB heeft duidelijk een nieuwe baas.

  🙂

  Verders: spraakmakend sprakeloos
  (en ook nog eens typefoutloos)

  PS: zoo neutraliseert men dus een stierenvechter, zijn doek weghalen, valt er weinig te wapperen 🙂

  buenas noches
  Juan

 11. hugo says:

  nhz: doen vrijwel alle banken wereldwijd momenteel, nietwaar?

  Volgens is dit voornamelijk een spel welke in de vrije (proest) westerse wereld wordt gespeeld. Zover ik kan nagaan gebeurt dit daarbuiten niet/amper. In bijvoorbeeld Vietnam doen de overheid en banksters er alles aan om hun fiat trash aantrekkelijker te maken aangezien de bevolking die zooi niet (meer?) wil en massaal aan goud als geld doet.

  Mervin King van de BOE kan natuurlijk niet achterblijven bij de ECB en heeft zich solidair verklaart en zet ook maar weer eens de Printing Pre$$ op maximaal.

  nhz: Zogenaamd om corruptie tegen te gaan, laat ze eerst maar eens hun eigen corruptie onder controle krijgen

  Lol dan hebben de ECB en Europa geen nut meer. Dan nog, al was het geheel corruptie vrij (ik weet onmogelijk) dan nog heb ik geen enkele zin om maar die lui te luisteren. Wie denken ze te zijn mij te overladen met regeltjes, dwang afpersing etc etc. Zolang ik niemand kwaad doe zie ik geen reden om wat voor Kaisers, Fuhrers, Grote Roergangers, Vadertjes Staat (Lenin) mijn leven te laten voorschrijven. Sociaal contract? Mag ik zien waar ik heb getekend? Waarom heeft de NL wet rechtsgeldigheid, oh, omdat Bea een zgn lijntje met god heeft. Sure en zo zijn er wel meer sprookjes.

  Nog een laatste dijenkletser om af te sluiten. De officiële reden (dragen ze echt nog uit) voor de EU

  “The main objectives of the Union are now to promote peace, the Union’s values and the well-being of its peoples”. There are other stated objectives such as: “sustainable development, based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment.”

  Humor (wel van de ironische variant) ga ervoor naar uw overheids- danwel bancaire internet site en u komt niet meer bij (van alle ironische grappen). Zoals bij de ING, de leuze nu is ”het regent rente”.

 12. tufkaj says:

  Juan Belmonte: DNB heeft duidelijk een nieuwe baas.

  Mee eens. In de zeer korte tijd dat hij er zit benoemt hij alle problemen op de woningmarkt perfect. Zowaar iemand die doet waar hij voor betaald wordt.

  henk: Zolang zij de feiten willens en wetens blijven ontkennen zal de markt niet loskomen en komen er geen oplossingen.

  Denk niet dat ze gaan ontkennen. Denk dat ze gaan verdraaien. Dus; een 25-er die nú een huis koop zou zomaar over 40 jaar óók 80% overwaarde kunnen hebben!

  nhz: er zijn ook genoeg ouderen met een klein pensioen en een huurwoning, da’s geen riante positie denk ik.

  Die zijn er ook, maar bovenstaande staatjes leren ons niet dat je hun moet laten redden door 35-. Of wel?

 13. floor says:

  @tufkaj
  Die ouderen met een klein pensioen en huurwoning natuurlijk wel.
  Vergis je niet, 65+ zijn ze al mee bezig, augustus jl
  is het partnerpensioen met E 70 per maand verlaagd.
  Hoorde je nagenoeg niets over in de media want 65+ heeft geen stem meer.
  Het zou mij niet verbazen indien dat volgend jaar weer gebeurd, de grens ligt geloof ik ergens bij 2600 bruto, daar onder wordt niet meer gekort.
  Ik bedoel, het kan natuurlijk niet zo wezen dat 65+ met huurhuis en klein pensioen dadelijk ook naar de voedselbank moet.
  En vergis je niet, daar zijn er heel veel van.
  Meen dat het gemiddelde pensioen, incl. AOW op nog geen 1700 E per maand ligt en daar zitten momenteel heel veel vrouwen tussen die dadelijk van het partnerpensioen afhankelijk zijn (70% daarvan dus), omdat ze niet of nauwelijks gewerkt hebben.
  Begrijp dat dat voor de huidige jeugd moeilijk te bevatten is, maar jonge vrouwen zijn pas echt gaan werken in de jaren ’90 en dan meestal niet eens full time en dat is de leeftijdscategorie die nog ff niet aan pensioen toe is.

 14. Nou says:

  Lieve jongere,
  In de toekomst kun jij nog werken en dat is veel geld waard. Het is letterlijk je vermogen. Het is veel geld waard omdat onze mede langgenoten in de toekomst niet meer willen werken. Maar wel graag willen dat jij voor ze werkt(pensioen)
  Daarom kun je vandaag een huis krijgen als je belooft dat je de komende 30 jaar gaat werken(hypotheek)
  Enkele nadelen hiervan zijn:
  1. Hard werken
  2. Lang werken
  3. Allebei werken
  4. Kutflatje
  Economen noemen dit verschijnsel: “een hele slechte deal”
  Naarmate onze mede landgenoten ouder worden zullen ze steeds meer behoefte krijgen aan jou werken steeds minder behoefte aan hun woning. Daarom zal je in de toekomst steeds minder werk hoeven te gaan doen voor steeds meer woning.

 15. Juan Belmonte says:

  tufkaj: Mee eens.

  Juan gelooft ook in de terugkeer van Joselito.

  Die heeft namelijk Hogehuizenprijsminnend uitgevonden, een prima stierenvechter:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-11-2009/ruimere-regeling-voor-starters-in-assen/#comment-21396

  En humor hatti ook:

  Briljant concept, gemeente Assen wordt door Joselito genomineerd voor de “FD Gazelle”, prijs voor de beste ondernemer.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-11-2009/ruimere-regeling-voor-starters-in-assen/#comment-21403

  hatti of heeft-i that will be the question.

  Juan is ook maar een passant en Spanjaarden met baarden zijn graag gegroete passanten in het polderlandschap in december, mèt of zonder schimmel … 🙂

 16. Scheefwoner says:
 17. floor says:

  Ik heb het nu even tegen iedereen hier.
  Ik vind dat er hier teveel gekeken en vergeleken wordt naar/met lieden uit die top 10% qua inkomen.
  Generaliseren en dan bij voorkeur uitsluitend via het hogere segment inkomen, blijkt een soort verslaving te zijn hier en dan zijn jullie wel bezig de hele maatschappij flink scheef te trekken.
  Zoals ik al schreef hierboven, het gemiddeld pensioen is echt niet zo riant hier in Nederland en gemiddeld betekent dat er nog een hele zooi 65+ is die veel minder ontvangt dan die E 1700 per maand incl. AOW.
  Dit wilde ik dus even kwijt, want ik vind dat er hier veel te veel overdreven wordt, in alle opzichten.
  ps. en Rutte mag dan wel opscheppen over onze riante pensioen potten, ons staatspensioen steekt heel povertjes af bij die van veel andere europese landen.

 18. nhz says:

  floor: Zoals ik al schreef hierboven, het gemiddeld pensioen is echt niet zo riant hier in Nederland en gemiddeld betekent dat er nog een hele zooi 65+ is die veel minder ontvangt dan die E 1700 per maand incl. AOW.

  ben ik helemaal met je eens en wijs ik ook af en toe op; dat neemt niet weg dat de vakbondsbaasjes heel erg hun best doen voor de mensen met ver ‘bovenmodale’ pensioenen.

  floor: ps. en Rutte mag dan wel opscheppen over onze riante pensioen potten, ons staatspensioen steekt heel povertjes af bij die van veel andere europese landen

  ach ja, het steekt ook pover af bij die Amerikaanse onderwijzers die straks $20-40 miljoen aan pensioen gaan vangen. In hun fantasie dan, want al die beloftes zijn niks waard omdat ze onbetaalbaar zijn. Een enkeling zal het misschien kunnen incasseren omdat hij bovenin de pikorde zit, maar de meesten zullen hooguit het beloofde pensioen krijgen in de vorm van sterk gedevalueerde centjes.

 19. tufkaj says:

  floor: Die ouderen met een klein pensioen en huurwoning natuurlijk wel.

  Ik zeg niet dat ze niet geholpen moeten worden. Ik zeg dat het gegoede deel van 50+ haar verantwoordelijkheid moet nemen om ze te helpen.
  Die 70 euro die je noemt valt in het niet bij het volledige beleggingsrisico van pensioenfondsen dat op de schouders van de toekomstige generatie ligt, een eindloonregeling die voor middelloonregeling is vervangen, bezuinigingen op kinderopvang, veel duurdere studies voor toekomstige kinderen, zorgkosten die exorbitant duurder zijn dan wat zij hebben bijgedragen, afschaffing VUT.

  En ja, jongeren kunnen nog werken. Maar hun toekomstige inkomsten zijn al uitgegeven. Er zit namelijk een hypotheek op.

 20. tufkaj says:

  En dan vergat ik nog de gasvelden waarvan de opbrengst er stilzwijgend doorheen is gejaagd afgelopen decennia en vast nog legio zaken. Voor er weer om intergenerationele solidariteit gevraagd gaat worden zal er echt meer intragenerationele solidariteit getoond moeten worden en meer solidariteit van oud naar jong. En dan niet in de vorm van het mogelijk maken van gratis leningen en hogere leningen deze keer 🙂

 21. peterkaas says:

  het is nu wel vrij zeker dat de huizenmarkt gaat instorten of zelfs aan het instorten is. prima. maar what’s next? Wat zullen de gevolgen zijn en hoe kunnen we daar nu opinspelen, wat zijn jullie verwachtingen? En ja elke simpele ziel kan bedenken dat het handig is om zijn huis duur te verkopen om vervolgens tijdelijk te huren, maar is that all? Zijn er geen intelligentere manieren om hier ook geld op te verdienen?

 22. floor says:

  @nhz
  Ja en, moet ik mij nu ook al schuldig gaan voelen over de pensioenen die amerikaanse onderwijzers wel of niet gaan krijgen?
  Voorlopig houd ik die cowboys grotendeels verantwoordelijk voor de takke zooi waar we in terecht gekomen zijn, dus dat zal mij aan mijn uiteinde oxideren if you don’t mind.

 23. peterkaas says:

  met andere woorden: hoe kun je nu slimmer zijn dan je fatsige buurman zijn veel te hoge hypotheek?

 24. floor says:

  @peterkaas
  Nee, je kunt hooguit zorgen dat je niet verliest.
  Indien je wilt verdienen heet het gelijk speculeren.

 25. peterkaas says:

  Niet verliezen is ook verdienen (had ik maar de AEX op 700 verkocht), maar hoe doe je dat dan in deze markt?

 26. floor says:

  @tufkaj
  Dit is even het laatste wat ik er over kwijt wil want mijn humeur zit ondertussen dicht tegen het vriespunt aan.
  Al dat geoh over eindloon versus middenloon etc.
  Zou u zich misschien ff willen bedenken dat diegene waar u tegen aan loopt te trappen het in tegenstelling tot de huidige jeugd allemaal via 1 salaris bij elkaar moesten vegen. Ook dat pensioen dus. En dat dat niets met wel of niet willen werken te maken had, maar met de tand des tijds?
  Er zijn nog plenty vrouwen boven de 80 in leven die du moment dat ze in het huwelijksbootje stapten verplicht op moesten houden met werken.
  Mijn leeftijdscategorie (58) kreeg als ze een vreselijk goede baan hadden bij bijv. een multinational op 25 jarige leeftijd voor het eerst pensioen, maar neem van mij aan dat dat geen wet van meden en perzen was, mijn echtgenoot werkte voor een franse multinational en is pas op 35 jarige leeftijd pensioen op gaan bouwen.
  En ik vrees dat het nog erger kon indien je een flut baantje had.

 27. hugo says:

  Orwelliaanse newspeak in de praktijk.

  ”Het permanente noodfonds moet halverwege 2012 het tijdelijke noodfonds gaan vervangen. Er werd een noodfonds opgericht om met schulden overladen landen financieel bij te staan. Maar juridisch gesproken druist de oprichting van dit tijdelijke noodfonds in tegen Europese verdragen. De oprichting van een permanent fonds moet deze ‘illegaliteit’ beëindigen.”

  http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2011/12/slechts_kleine_verdragswijzigi.html

 28. Scheefwoner says:

  floor:

  Voorlopig houd ik die cowboys grotendeels verantwoordelijk voor de takke zooi waar we in terecht gekomen zijn, dus dat zal mij aan mijn uiteinde oxideren if you don’t mind.

  floor,

  In de scheepvaart gebruiken wij zinkanodes om het oxidatieproces te vertragen, zuurvrije vaseline heb
  je wellicht ook iets aan. Maak je niet te druk, welterusten.

 29. floor says:

  @peterkaas
  Dat doe je niet indien je verstandig bent.
  Denk niet dat je je indien je nu al huurt, geen schulden hebt etc. nog veel verder in kunt dekken.
  Gewoon stil zitten en wachten of je wel of niet geschoren wordt.
  Beschik je over hoopjes geld die je kunt missen, dan zou ik zeggen zet ze voorlopig ff om in dollars (kost een paar duiten want daar ben je eigenlijk een beetje laat mee) en indien de big crash komt kun je altijd nog bekijken of het verstandig is de boel in goud om te zetten.
  Dit alles gezien het feit dat ik er van overtuigd ben dat die yankees het langer vol gaan houden dan wij.

 30. nhz says:

  peterkaas: En ja elke simpele ziel kan bedenken dat het handig is om zijn huis duur te verkopen om vervolgens tijdelijk te huren, maar is that all?

  tegen de tijd dat zoiets evident wordt is het zeer de vraag of je daarmee (tijdelijk ‘uitstappen’) geld kunt besparen.

  peterkaas: met andere woorden: hoe kun je nu slimmer zijn dan je fatsige buurman zijn veel te hoge hypotheek?

  precies, je had al veel eerder slimmer moeten zijn.

  floor: Ja en, moet ik mij nu ook al schuldig gaan voelen over de pensioenen die amerikaanse onderwijzers wel of niet gaan krijgen?

  nee, daar hoeft niemand zich schuldig over te voelen; ik wil alleen maar zeggen: als het niet kan, dan kan het niet. De goudgerande pensioenen die overal in Europa beloofd zijn zullen niks waard blijken; alleen de boomers van nu kunnen er nog even riant van leven, voor zover ze tenminste een bovengemiddeld pensioen hebben.

  peterkaas: Niet verliezen is ook verdienen (had ik maar de AEX op 700 verkocht), maar hoe doe je dat dan in deze markt?

  volgens veel verstandige mensen met ervaring zullen de winnaars van de komende pakweg 10 jaar degenen zijn die het minst verliezen. Geen grote risico’s nemen, let op de ‘return of your money’ in plaats van ‘return on your money’. En de vooral de komende dagen goed opletten, want er zouden wel eens grote bewegingen aan kunnen komen.

 31. floor says:

  @Hugo
  Verdragswijziging juist ja, zowel in Ierland als Duitsland zijn daar de mening van het volk cq parlement voor nodig.
  De UK doet zekers weten niet mee wanneer er aan de soevereiniteit gesleuteld gaat worden.
  Dus de puntjes die daarmee in verband staan zullen we nog maar even vergeten.
  Enige wat Merkel voor elkaar gebokst heeft is “NO EUROBONDS”
  Hetgeen Sarko voor elkaar gebokst heeft is “NO BONDHOLDERS HAIRCUT except Greece”
  Zekers weten dat ze hiermee de euro niet overeind gaan houden tot volgend jaar juni.
  Gewoon weer een staaltje kicking the can down the road dus.

 32. Maarten Post says:

  Voorspelling: over een half jaar is de Nederlandse woningmarkt ingrijpend hervormd, incl. afschaffing HRA en allerlei marktverstorende regelingen. Dat zal worden afgedwongen door de financiële markten, net zoals bij de PIIGS. De dreigende AAA-afwaardering is nog maar het begin; ook hier wordt het een hellend vlak, ingesmeerd met zeep. De “redding” van de euro zal de staat (= de belastingbetalers) een hoop geld gaan kosten en/of dure risico’s opleggen. De overheid kan de garanties, HRA en andere fondsen en regelingen op de woningmarkt niet meer waarmaken zonder zelf in gevaar te komen, zeker als de recessie toeslaat. De markten begrijpen dat als geen ander. Dus Mark Rutte (“niks aan de hand, we hebben onderpand”) en JC de Jager (“we gaan erop verdienen”) zullen toch een deal met de oppositie moeten gaan sluiten, ondanks hun plechtige beloften om geen “onrust” op de woningmarkt te veroorzaken. Wilders zal wel woest zijn, maar hij kan eenvoudig worden ingeruild voor echte coalitiepartners. Wordt een mooie voorstelling.

 33. Steven says:

  Dat het nu daalt geeft voor mij het He He gevoel.

  soms twijfelde ik aan een apart deel van mijn hersenens, maar mijn IQ doet het dus gewoon normaal: Te hoge huizenprijzen zakken uiteindelijk.

 34. floor says:

  @Maarten Post
  Gut, ik dacht vanmiddag nou net ff het tegenovergestelde, zo van Wilders heeft het kabinet bij het nekkie.
  Zou mij toch zo voor kunnen stellen dat ons kabinet dusdanig in de financiële stress zit dat ze er niet onderuit kunnen om die ontwikkelingshulp eens af te bouwen. Zoiets van eigen volk eerst?

 35. Steven says:

  hersens 🙂

 36. Maarten Post says:

  floor,

  Die ontwikkelingshulp is maar een druppel, bovendien schijnt men vast te zitten aan een of ander Europees quotum. Wilders is machteloos als het echt gaat spoken.

 37. floor says:

  @Maarten Post
  Ontwikkelingshulp een druppel? Sorry, het is voor mij te laat voor cijfertjes, 0,7% staat mij bij + een heleboel gegoochel met cijfers meer te geven en het minder te laten lijken.
  Maar dat doet er niet toe.
  Enig idee wat er gebeurd wanneer de spanning op loopt en het kabinet zou kunnen vallen hierdoor?
  Ik bedoel, indien het volk dan nog niet uit die coma ontwaakt doet het het nooit meer.
  En het is niet of of, het is en en.
  En de HRA en de ontwikkelingshulp, streept mooi tegen elkaar weg lijkt mij, kan Rutte weer verder strompelen.

 38. floor says:

  Wat dat gegoochel betreft kan ik je een mooi voorbeeld van een aantal jaren geleden geven.
  Ontwikkelingshulp voor Sri Lanka werd stop gezet.
  Lees ik nog geen half jaar later in een SL krant dat BAM (meen dat zij het waren, doen die aan baggeren?) van de Nederlandse staat subsidie hebben gekregen om de haven van Colombo uit te baggeren.
  De verdeling was ongeveer sam sam, BAM, de nederlandse staat dus de helft en SL de helft.
  Zo werkt die ontwikkelingshulp dus ook, aan en via Nederlandse bedrijven. Van onze centen.

 39. floor says:

  @Maarten Post
  CDA is toast

 40. floor says:

  @Maarten Post
  Behoefte aan een wat meer politiek georiënteerde site? Je kunt er met van alles terecht hoor, maar de basis is de politiek en ze draaien er daar niet omheen.
  Errug goeie schrijverts ook.

 41. magnum says:

  Wacht even met die grafiek van de 25 – 35 jaar. Kan dat kloppen?

  Meteen pats 40% overwaarde out of thin air en dalende? En de groep 35-55 zit er maar een toefje vandaan.

  En dan tijdens de eerst boom van begin ’90-er jaren daalt het al flink. Moeten we nog maar eens rustig naar kijken maar voelt alvast niet goed.

 42. Dawg says:

  floor: @tufkajDie ouderen met een klein pensioen en huurwoning natuurlijk wel.Vergis je niet, 65+ zijn ze al mee bezig, augustus jlis het partnerpensioen met E 70 per maand verlaagd.Hoorde je nagenoeg niets over in de media want 65+ heeft geen stem meer.Het zou mij niet verbazen indien dat volgend jaar weer gebeurd, de grens ligt geloof ik ergens bij 2600 bruto, daar onder wordt niet meer gekort.Ik bedoel, het kan natuurlijk niet zo wezen dat 65+ met huurhuis en klein pensioen dadelijk ook naar de voedselbank moet.En vergis je niet, daar zijn er heel veel van.Meen dat het gemiddelde pensioen, incl. AOW op nog geen 1700 E per maand ligt en daar zitten momenteel heel veel vrouwen tussen die dadelijk van het partnerpensioen afhankelijk zijn (70% daarvan dus), omdat ze niet of nauwelijks gewerkt hebben.Begrijp dat dat voor de huidige jeugd moeilijk te bevatten is, maar jonge vrouwen zijn pas echt gaan werken in de jaren ’90 en dan meestal niet eens full time en dat is de leeftijdscategorie die nog ff niet aan pensioen toe is.

  Zo waar, die relativeringen van je.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80456ned&D1=a&D2=1-2&D3=0,7-10&D4=0&D5=0&D6=1-4&D7=l&VW=T

  Dat oppoken van de (veronderstelde) belangentegenstellingen tussen generaties komt natuurlijk wel mooi van pas voor types als Kamp, Wientjes en meer van dat soort lieden.Gewoon weer allemaal straatarm op de oude dag. Da’s tenminste eerlijk.

 43. floor says:

  Dank je Dawg, ik snap überhaupt niet wat die jeugd nu eigenlijk wil.
  Lijkt mij dat ze allemaal gezegend zijn met een stel ouders en indien de staat die oudjes financiëel kaal plukt neem ik aan dat de lasten van onderhoud ook nog op de schouders van de kids belanden, worden ze tweemaal geschoren.
  Gewoon niet slim dus.

 44. Maarten Post says:

  floor,

  Welke site bedoel je?

 45. floor says:

  @Maarten Post
  Volgens mij heb ik hier de link nog onder de knop zitten naar het laatste artikel wat ik zat te lezen.
  http://www.artikel7.nu/?p=75222

 46. Rien says:

  Ook leuk om te zien dat de overwaarde afnam terwijl de huizenprijzen bleven stijgen. Weet je meteen waar die stijging zijn oorzaak had.
  Dat had natuurlijk de DNB al begin 2000 moeten zien, en overeenkomstig handelen.
  Maar ja, waarom stoppen als het juist zo lekker gaat?

 47. Bug says:

  Ah, ik zie dat de DNB een stageplaats (mbo) heeft opgevuld.

  Wat een partij nietszeggende grafiekjes. Word toch eens tijd dat zulke toko’s eens leren 3D grafiekjes (lees meer variabelen) uit hun spreadsheetje weten te produceren.

  Wat een toeval dat net in de cruciale fase 2000-2005 (grond prijzen stijging en bouwkosten, invoering euro etc.) geen data beschikbaar was. Dus we hebben maar een stippellijntje getrokken zoals het ons goed uitkwam.
  Maar ja bij stijgende huizenprijzen neemt vanzelf de overwaarde af. Bij verdubbeling van huizenprijs halveert de overwaarde procentueel gezien.

  stoute consument op de pof leven, mag niet hoor. Eigen schuld dikke bult. Helaas de consumptiegroei/inflatie is nauwelijks hoger geweest.
  Dus waar is al dat geld gebleven ?

  Gewoon broddelwerk, zwarte pieten etc

 48. Steve says:

  Let the good times roll…

  “Minder hypotheekaanvragen in november

  minder dan 14.000 aanvragen geregistreerd: 15 procent minder dan in oktober.

  derde kwartaal 20 procent minder hypotheekaanvragen ten opzichte van 2010.”

  http://nieuws.nvm.nl/actual/december_2011/minder_hypotheekaanvragen_in_november.aspx

 49. nhz says:

  Maarten Post: Wordt een mooie voorstelling.

  maar er is geen enkele partij van formaat die voor een volledige afschaffing (of zelfs maar drastische beperking) van HRA is. Ook alle linkse partijen zijn voorstander van HRA en talloze andere woningmarkt subsidies. Nee hoor, van deze club hoef je niks te verwachten; die dempen de put lang nadat het kalf verdronken is.
  Ondertussen hoopt de hele politiek, van links tot rechts, op een trucje waarmee de ECB onbeperkt geld kan gaan bijdrukken zodat we nog een paar jaar vooruit kunnen met de huidige gekte. Plus natuurlijk nog verder uitpersen van spaarders en huurders. Afgaande op de financiële markten is dat onbeperkt bijdrukken al zo goed als rond (bijna uitbraak van goud en commodities, beurzen blijven stijgen ondanks veel slecht nieuws). Van Rompuy moet alleen nog een kletspraatje bedenken om uit te leggen waar ze het recht vandaan halen.

  floor: Ontwikkelingshulp een druppel? Sorry, het is voor mij te laat voor cijfertjes, 0,7% staat mij bij + een heleboel gegoochel met cijfers meer te geven en het minder te laten lijken.

  dat is dus een druppel vergeleken bij andere uitgaven; bovendien is tegenwoordig pakweg 90% van dat bedrag verkapte subsidie voor Nederlandse bedrijven waarvan geen cent bij de lokale bevolking terechtkomt.

  floor: Zo werkt die ontwikkelingshulp dus ook, aan en via Nederlandse bedrijven. Van onze centen.

  wat ik zeg, het IS helemaal geen ontwikkelingshulp, het is gewoon subsidie van grote bedrijven.

  magnum: Meteen pats 40% overwaarde out of thin air en dalende? En de groep 35-55 zit er maar een toefje vandaan.

  zou best kunnen, begin jaren ’90 was 20% aanbetalen heel normaal en er zijn altijd mensen die geen maximale hypotheek nemen (toen vast meer dan nu).

 50. pietkrediet says:

  @ 51

  wat zegt die 14.000 ? zijn dat louter nieuwe hypotheek aanvragen voor nieuw verkochte woningen ? of is dit in combinatie met herfinanciering van hypotheken waar de rentevaste periode is verlopen?

  ik gok het laatste anders vind ik het op jaarbasis een vrij fors aantal..

 51. SchuurHuurder says:

  @Steve, 51

  Dat beginnen toch serieuze percentages te worden. Het is nu wachten tot er ook een serieuze beweging komt in de prijs, want in dit tempo duurt het behoorlijk lang voordat de prijzen weer op een redelijk niveau zitten (uitgaande van 3% daling en 3% inflatie per jaar).

 52. nhz says:

  met het huidige dalingstempo valt ook in 2014 nog het overgrote deel van de nieuw afgesloten hypotheken onder NHG. Heel slim van het kabinet, de belastingbetaler wordt weer eens maximaal getild zodat de scheefleners nog een paar jaar langer (tot de volgende verkiezingen natuurlijk, da’s het enige dat telt!) in de watten gelegd kunnen worden. Kortzichtigheid van politici kent geen grenzen, en bij dit kabinet al helemaal niet.

  Dan maar hopen dat de markten het spel doorhebben, en Nederland en de NHG junk zo snel afwaarderen dat de rente de scheefleners en dit oerdomme beleid de das gaat omdoen.

 53. nhz says:

  EU ondersteunt voorstellen Van Rompuy

  ANP VANDAAG 13:01( LAATSTE UPDATE: VANDAAG 13:01 )
  De Europese Commissie ondersteunt de voorstellen die EU-president Herman Van Rompuy heeft gedaan voor de aanpak van de schuldencrisis. Een woordvoerster van de president van het dagelijks bestuur van de EU, José Manuel Barroso, zei woensdag dat de voorstellen ,,een goede basis” zijn voor het Europees topoverleg donderdag en vrijdag.

  natuurlijk … leugen, bedrog, foute voorstelling van zaken geven en problemen niet aanpakken maar vooruitschuiven dat is altijd een prima basis om politiek te bedrijven. Deze clowns weten niet beter.

  Als we nou toch weer met geld gaan smijten begin dan met installatie van flink wat extra lantaarnpalen, vooral rond het europarlement en de andere centra waar het EU fascisme welig tiert; daar hebben we straks misschien nog wat aan.

 54. JR says:

  Waarom bevindt zich een stippellijn in de periode 2001 tot 2010 ?

  Ant: Anders komt de bubbel in zicht, in deze epriode is de huizenprijs het sterkst gestegen, dit is met voorbedachte rade niet zichtbaar gemaakt.

 55. floor says:

  Even een vraagje, nhz misschien?
  Deze pikte ik van ZH, de financiëele markten schijnen het nu op Denemarken voorzien te hebben.
  Denemarken zou een huizen crisis hebben?????
  Anyway, nu zou Duitsland dus ook één van de noordelijken uit moeten bailen???
  Denemarken zit helemaal niet in de emu.
  Is dit weer een cowboy verhaal speciaal ontworpen om de druk een beetje op te voeren?
  http://www.zerohedge.com/news/rotten-contagion-make-landfall-denmark-cds-set-soar-hedge-funds-target-country#comment-1954577

 56. floor says:

  edit
  Of zouden die amies Nederland en Denemarken door elkaar halen?

 57. Patrick says:

  @floor, de wielen rollen nu echt van het karretje af… Italiaanse leningen ook weer boven 6%, UBS adviseert klanten om goud, voedsel en geweren te kopen… waanzin.

 58. Steven says:

  nam net een kijkje op Occupy in amsterdam. Jammer: het soort mensen was weer de lange grijze haren en baarden met bergschoenen… Hoop wel dat als wij straks nog meer voor de scheefleners moeten opdraaien dat er een wat grotere maatschappelijke beweging op gang komt.

 59. floor says:

  @Steven
  De meerwaarde van zo’n beweging moet gaan komen uit de grote kans dat er op een gegeven moment in of door die beweging een LEIDER opstaat.

 60. ll says:

  @ Floor, Leider, de ECHTEN bedoel je, die bestaan voorlopig niet meer ;), passen niet in het groepsdenken, vallen buiten de boot, worden niet getolereerd, wachten op andere tijden, zijn in staking :-)………. en zijn anti G.S.

 61. ll says:

  Floor over Denemarken, nog een grotere hypotheekschuld dan Olland, er zijn al een paar banken failliet daar, kan zo snel geen linkie vinden 🙂

 62. floor says:

  Ja maar Il, ze zitten niet eens in d’euro, is het de bedoeling dat we voor die landen ook nog eens garant gaan staan?

 63. ll says:

  Floor ze zitten wel in de Europese Unie, alleen geen muntjes……… Uit Wikipedea……

  “”Als lid van de Europese Unie heeft Denemarken in 1992 uitzonderingen bedongen als gevolg van het, in juni van dat jaar, door Denemarken, verwerpen van het Verdrag van Maastricht. De uitzonderingen op het Verdrag betroffen de eenheidsmunt (euro), de gemeenschappelijke defensie, de juridische samenwerking en het Europees burgerschap.
  Bij een volksraadpleging op 28 september 2000 stemde 53,1 procent van de Deense bevolking tegen invoering van de euro. “”

  Ze hebben alleen wel een stelsel dat er maar 80% mag worden geleend van de waarde van het huis, dusss eigen geld inbrengen,……. en een HRA van 35 %.

 64. ll says:

  Floor, de Euro is nu gehackt, nu is de Deense Kroon aan de beurt { kan het stuk niet vinden in Z.H ), en strakjes komt het grote werk, De Britse Pond 😉

  Er zit een patroon in……..

 65. Steven says:

  zelfs met HRA betaal je na 10 jaar een absurde hoeveelheid aan rente voor een huis van 600.000 euro bijv. Zeg dat je 3 procent netto betaalt dan betaal je dus na 11 jaar 200.000 euro aan rente… (of maak ik nou toch een rekenfout?) Gaat er een ton aan waarde af wat nog een voorzichtige schatting is dan betaal je dus 300.000 extra bovenop de 600.000 schuld die gewoon als een loden bal aan je been blijft hangen. Je moet toch echt gek zijn als gegoede tweeverdieners zulke kosten nu nog op zich willen nemen voor de nabije toekomst (10 jaar is met zo’n aankoop zo om). Dure segment woningen gaat denk ik straks een nieuwe versnelling down krijgen.

 66. dalen says:

  Gaat hypotheekrente exploderen?

  http://hypotheken.blog.nl/rentebericht/2011/12/07/gaat-hypotheekrente-exploderen

  De zich snel uitbreidende financiële crisis gaat nu ook de Nederlandse hypotheekmarkt raken. Steeds meer banken ondervinden problemen bij het herfinancieren van hypotheekleningen. Deskundigen vrezen dat hypotheektarieven zullen gaan exploderen en dat banken nog moeilijker hypotheekleningen zullen afsluiten.

  Als nu gelijktijdig mijn spaarrente stijgt, vind ik het allemaal prima.

 67. TP says:

  Bericht over de huizenmarkt in Denemarken op RTL-Z

  Slecht nieuws over huizenmarkt Denemarken

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2011/articles/Slecht-nieuws-over-huizenmarkt-Denemarken.xml

 68. hugo says:

  Wil je even lachen, zie dit propaganda filmpje van de ECB waar ze een lofzang houden over het geweldige succes van de Euro http://www.youtube.com/watch?v=UOsiWObdiwY. Uiteraard bekostigt door wat van die Euro’s bij te drukken. Betalen doen dat soort lui niet aan. Schaamteloos.

 69. Hopen dat de Europese landen vrijdag/zaterdag uitkomen, anders hebben wij echt een probleem

 70. Frans says:

  O.K. reactie die ik heb gegeven op de ineenstortende huizenmarkt in een column:

  Vol verwachting klopt ons hart…
  Nog geen twee weken geleden is de rente op de USD swap verlaagd van 1% naar 0,5%: PANIEK! Dit is een teken dat veel grote banken in Europa op ineenstorten staan en op het nippertje weer (even) gered zijn.
  De prijsontwikkelingen van de huizenmarkt loopt meestal zo’n 5 jaar achter op de fundamentele parameters: ik wacht al tijden op het ineenstorten, en wat we nu zien is alleen maar een begin.
  We kunnen blijven doen of de problemen alleen een liquiditeits probleem is, maar het is een solvabiliteits probleem. Quantative easing oftewel geld bijdrukken is op grote schaal bezig, zowel in de US als in de EU, ook al wordt het niet zo genoemd.
  De rente is onmiddelijk na aantreden van de nieuwe EU voorzitter verder verlaagt. Deze lage rente betekent het uitkleden van de spaarders en de pensioenfondsen. Het geld drukken is op termijn een sterk inflatoire kracht die nog verder de financieele positie van de middenklasse verslechterd. De “tegenwaarde” van de hypotheken zit in een structurele neerwaartse spiraal. De officiele inflatie cijfers mag je rustig maal 2 doen. Er is bovendien sprake van piek olie, zodat de energie prijzen verder zullen stijgen, en bovendien een versterkt effect zal optreden van de ombuiging van de nodige exponentiele groei om het systeem in stand te houden naar beneden.
  Italie wordt ondertussen bestuurd door een niet democratisch gekozen bewind, en wel door banksters. De regeringsleider is overigens een ex Goldman Sachs man, U weet wel, die bank die Griekenland geholpen heeft de boeken te vervalsen.
  In het afgelopen kwartaal is er weer 16 biljoen aan derivaten bijgekomen in de US, dit om de problemen van de schulden en de staatsobligaties te lijf te gaan.
  Ik kan zo nog wel even doorgaan. Wie niet snapt dat het einde verhaal is, dat de problemen veel groter zijn dan ons wordt voorgesteld, slaapt.
  Inderdaad: gezien dat diegene die voordeel hebben om het systeem in stand te houden (de banken, de transnationale bedrijven) nog steeds feitelijk de gang van zaken besturen (we leven immers in een wereld waar regering en de banken en het bedrijfsleven 1 macht vormen, de naam die daarvoor staat is fascisme) en de schulden van de 99,9% de bezittigen vormen van de 0,1%, en het verschil tussen deze vermogens nog steeds toeneemt, weet je 1 ding zeker:
  ER IS GEEN OPLOSSING!

 71. Frans says:

  @ nhz: ik lees net je reactie: we leven al in een fascistische staat! Wat er nu allemaal aan de gang is, is niet in het belang van de burger, maar in belang van de elite die streeft naar (nog) meer gecentraliseerde macht.
  Ik krijg het idee dat zelfs de meeste mensen op dit blog (bedoel ik jou niet mee) niet in de verste verte de ernst van de zaak duidelijk is.

  Ik ben bang dat de overgrote meerderheid van de bevolking het pas doorheeft als het te laat is.
  De enige oplossing die er dan nog is, is opstand.
  Erg vervelend dat wapenbezit verboden is in Nederland: dit zou een vorm van bescherming kunnen zijn voor alles wat komen gaat. Wat dat betreft houd ik mijn hart vast voor wat er in de US staat te gebeuren…(ook al lijk ik me hier mijzelf tegen te spreken)
  De enige hoop dat het plan van de elite niet lukt is het internet: op zich is het mogelijk de waarheid te weten te komen, en het internet en andere vormen van vrije gedachten uitwisseling vormen een grote bedreiging voor de elite.

  Voor de mensen die dit allemaal erg sterk geformuleerd vinden en overdreven: we spreken mekaar later!

  We zijn gehersenspoelt dat het einde van de Euro zo’n beetje het einde van de wereld betekend, en dat we niet zonder de grote banken kunnen: de enige goede oplossing is dat de banken omvallen, zodat de machtsbasis van waaruit de elite regeerd wordt afgebroken.

 72. Frans says:

  En waarom debiteer ik hier het schijnbare platte “de VVD zijn bankhoeren”? Omdat dit precies de waarheid is. Ze laten zich gebruiken, of sluiten zich aan bij de banken en de internationale bedrijven, en weten zelfs geen fatsoendelijk antwoord te geven op de vraag waarom de HRA niet moet worden afgeschaft. Deze afschaffing zou een versnelde neergang van de banken betekenen, die allemaal insolvabel zijn, en zou het criminele bedrog blootstellen.
  Niemand lijkt zich hier kwaad over te maken: ik dus wel. Diegene die denken dat de regering er voor U is: dream on!

 73. Scheefhuurder2 says:

  @66/67: sinds begin ’90 is de rente tot het nulpunt gedaald en onze leencultuur heeft zich daar naadloos op aangepast. Daarna is de rente kunstmatig laag gehouden en bij huidige schulden last is er geen weg terug. Gaat de rente toch omhoog, dan klapt de boel zeker. Begin ’80 heeft hoge rentestand de huizenmarkt ook flink handje geholpen.

  Off-topic: waar ik steeds meer over nadenk, puur hypothetisch, is wat er eerder zal crashen: de Euro of de huizenmarkt. En als de Euro klapt (of volledige systeemreset cq. hyperinflatie), had ik dan toch niet beter nu cash een huis kunnen kopen. Of toch maar in goud (a la Middelkoop)? Of zojuist op journaal: huizenmarkt in Berlijn floreert. Men begint veilige haven te zoeken en Duits vastgoed heeft kennelijk het vertrouwen. Wie heeft mening?

 74. nhz says:

  Frans: Erg vervelend dat wapenbezit verboden is in Nederland: dit zou een vorm van bescherming kunnen zijn voor alles wat komen gaat.

  ik heb niet de illusie dat wapens helpen tegen het tuig waar we mee te maken hebben; die zijn minstens zo erg als de dictators die ze in de rest van de wereld aanstellen resp. af en toe elimineren. Het enige wat dan helpt is dat mensen niet meer meewerken aan het systeem, en zoveel mogelijk zand in de radertjes strooien. Helaas leert de ervaring (WOII etc.) dat de meesten in zo’n situatie voor hun eigen belang kiezen, en ik denk dat dat in onze maatschappij nog veel erger zal uitpakken dan 70 jaar geleden. Ieder voor ze eige, wat neerkomt op braaf meewerken met BigBrother en wachten tot je daarvoor beloond wordt.

  Frans: De enige hoop dat het plan van de elite niet lukt is het internet

  als de VS of de EU het willen dan ligt het hele internet binnen een uur definitief plat; daar hoef je geen enkele illusie over te hebben. Kwestie van kosten-baten analyse. Bovendien, alleen al in de VS leven meer dan 200.000 man/vrouw van het afluisteren van alle internet verkeer; goed voor de werkgelegenheid als we op deze koers doorgaan 😉 Vrije meningsuiting zijn ze in het westen helemaal niet bang van, dat werkt prima om stoom af te blazen en zorgt dat niemand echt wat doet.

 75. nhz says:

  ikzoekeenkoophuis: Hopen dat de Europese landen vrijdag/zaterdag uitkomen, anders hebben wij echt een probleem

  nou, ik hoop dat ze er NIET uitkomen. Want alle nu voorgestelde uitkomsten zijn volstrekt onacceptabel, de bevolking wordt volledig uitgeleverd aan de banksters.

 76. dalen says:

  @ 75

  Eens zie maar.

  http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/3068686/2011/12/07/Opruiende-website-uit-de-lucht-gehaald.dhtml

  Voor je het weet zit je in Siberië.

  Frans > Big Brother weet je wel…….dus zwijgzaam lijden moet je

 77. floor says:

  Trouwens, vanavond om 10 uur op bbc2 Inside Job, voor diegene die nog energie over hebben om zich kwaad te maken.

 78. nhz says:

  floor: vanavond om 10 uur op bbc2 Inside Job

  dank je, goede tip; ik moest hem nog bekijken.

 79. hugo says:

  floor: Inside Job,

  Ik heb ‘m gezien en vond de docu erg tegenvallen. Omdat regulering en overheidstoezicht te laks was heeft dit kunnen gebeuren. We moeten meer overheid en toezicht hebben was basically de boodschap. Echt niet dat dat gaat werken. Ik heb de docu geschaard onder slimme propaganda.

 80. floor says:

  En hier nog ff een laatste duit in het zakje van S&P voor diegene die dachten dat het een geintje was en of die persen maar ff heel snel aangezet willen worden.
  http://www.zerohedge.com/news/sp-warns-it-may-cut-most-european-banks-european-union-itself

 81. floor says:

  @Hugo
  Zou best kunnen, moet je eerlijk zeggen dat ik ‘m nog niet gezien heb.
  Maar dat het eigenlijk “slimme propaganda” is zou best kunnen, ze maakten er natuurlijk niet voor niets de hele dag reclame mee op de radio.

 82. floor says:

  Anyway, I am off now.

 83. Steven says:

  blijf er bij dat je je kan afzonderen van het gespuis door gewoon edelmetaal te kopen. Dat was (EN IS! naar mijn mening) het echte geld en dat al duizenden jaren. Nu we als nederlanders gezegend zijn met een hoog inkomen (gerekend in edel!) moet je dat dus kopen. De enigen die dat niet leuk vinden zijn de banken en de belasting happers, maar zolang ik het gewoon wit verdien kan me dat uiteraard helemaal niets schelen.

 84. Steve says:

  @52 pietkrediet

  Het zal om nieuwe en geherfinancierde hypotheken bijelkaar gaan.

  @53 SchuurHuurder

  Het is wachten op het Minsky moment en ik denk dat we ‘in’ dat moment zitten. Die verlaging van de overdrachtsbelasting was natuurlijk duidelijk een paniek reactie, waarmee men slechts 1 a 2 maanden uitstel heeft gekocht.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Minsky_moment

  Als de totale hypotheekschuld gaat afnemen is dat een krimp factor voor de economie die de deflationaire spiraal versnelt.
  In 2007 nam de hyposchuld nog toe met 43 mld, in 2009 nog maar met 13 mld. Toenemende hypotheekschuld werkt als een turbo voor de economie zonder die turbo gaan we waarschijnlijk hard in z’n achteruit: depressie.

 85. Steven says:

  even ter aanvulling. Juist in de landen waar edelmetaal wel belangrijk wordt gevonden (China, India en alles daar tussen) zou ik als gewone werknemer geen edel kopen, maar juist wel vastgoed kopen etc. (loopt gewoon 15 jaar achter)

  het is allemaal logisch en misschien te simpel, maar dat is het ook m.i.

 86. R B says:

  @90 China heeft een vastgoedbubbel van redelijk epische proporties, India ook in bepaalde steden.

  Goud kan m.i. wel aantrekkelijk blijven in zowel tijden van inflatie als deflatie. Bij inflatie biedt het bescherming tegen valuta ontwaarding. Bij deflatie heb je een bezit zonder krediet risico, wat je altijd kunt verkopen in een wereldwijde liquide markt. Dat geldt niet voor vastgoed. Je vinexhut in Almere, dat appartement in Hainan (China) of een McMansion in Scotsdale, Arizona is dan toch lastiger te verkopen.

 87. nhz says:

  hugo: Omdat regulering en overheidstoezicht te laks was heeft dit kunnen gebeuren.

  er wordt nergens beweerd dat dat de enige factor was, maar het was wel EEN belangrijke factor. Je kunt er ook uithalen dat de banksters, de economen en de politici bijna allemaal crooks van het ergste soort zijn die zichzelf per definitie boven de wet stellen en geen greintje moraal hebben. Het viel me mee dat goed duidelijk wordt gemaakt dat Saint Obama geen haar beter is dan zijn voorgangers, en nog meer dan hen op G$ucks steunt. IMF komt er m.i. wel erg gunstig vanaf, al moet ik toegeven dat ze in dit verband diverse keren gewaarschuwd hebben.

  Echte analyses van wat er speelt hoef je in een grote produktie niet te verwachten (en bij lastiger vragen wil er helemaal niemand meer geinterviewd worden).

  Is deze documentaire wel eens uitgezonden op een grotere zender in de VS? Het zou me verbazen …

  Steven: blijf er bij dat je je kan afzonderen van het gespuis door gewoon edelmetaal te kopen.

  dat kan totdat het gespuis besluit om edelmetaal te verbieden en bijv. 100% te belastingen. ‘t is maar een detail waarvoor zeker geen EU verdragen gewijzigd hoeven worden, Herman van Rompuy regelt zoiets tussen twee Haiku regeltjes door.
  Als we doorgaan op de huidige weg, dan heb je aan goud binnen een paar jaar ook helemaal niks meer.

  Steve: Als de totale hypotheekschuld gaat afnemen is dat een krimp factor voor de economie

  en nog meer voor de huizenmarkt zelf natuurlijk, want al die prijsopdrijving komt door instroom van nieuw (geleend) geld. Overigens hoeft het niet perse negatief te zijn voor de economie, dat hangt er maar vanaf welke maatregelen de overheid neemt. Als mensen hun inkomen gaan besteden aan zinniger zaken dan aan hypotheken voor een veel te duur huis dan zou het op termijn juist heel goed kunnen zijn.

  Steven: het is allemaal logisch en misschien te simpel, maar dat is het ook m.i.

  vastgoed kopen in China? kranten en internet afgelopen 2 jaar niet gevolgd?

 88. ll says:

  Juan het is zover…… het magische getal van 347 mld. is ontdekt, door de financiele markt…… 😉

  http://www.participaties.nl/Column/68904/Explosieve-stijging-van-hypotheekrente-verwacht.aspx

 89. ll says:

  ”Zo wordt het juridisch en economisch eigendom van de hypotheken buiten de balans van de bank gebracht.”

  Securitisatie, dat is het.

  Dalen, bestaan deze hypotheken nou wel of niet in Olland, that’s the question……

 90. lorenzo says:

  dalen: Als nu gelijktijdig mijn spaarrente stijgt, vind ik het allemaal prima.

  Zelf actie ondernemen …..

 91. lorenzo says:

  ikzoekeenkoophuis: Hopen dat de Europese landen vrijdag/zaterdag uitkomen, anders hebben wij echt een probleem

  Nou , hou wel rekening met de rode draad hier , alsmede het bestaansrecht !

 92. nhz says:

  lorenzo: Zelf actie ondernemen …..

  dat helpt weinig, als je meer dan een paar ton spaargeld hebt dan heb je straks een dagtaak aan het verschuiven tussen rekeningen (met bijkomende kosten) en het opletten wanneer de bank failliet gaat. Veel van die gunstige spaarrekeningen doen straks de rente net zo hard weer omlaag, tenzij je voor 1 jaar vast zit (wat je vandaag de dag al helemaal niet moet doen). In het gunstigste geval kun je dan als het mis gaat een tijd (weken of maanden) niet bij je geld, en in het ergste geval blijkt dat de depositogarantie net zo’n Ponzi is als de hele rest van het systeem. Als het echt mis gaat heb je er misschien niks aan, dan kun je beter al je geld op één of twee plaatsen stallen en dan bedoel ik dus juist niet de banken met de hoogste rente.

 93. w. says:

  Ja nu is het echt 1 voor 12. Nee, ik bedoel echt echt echt.
  Wat een gezever allemaal. Die ene minuut voor 12 duurt wel erg lang. Ik zie het derde rijk met vreugde tegemoet. Erger dan de huidige situatie kan het niet worden. Waar worden we nu helemaal mee bedreigd? Laat de boel maar klappen. En wapenbezit ben ik absoluut tegenstander van. Wat wil je met je blaffertje beginnen? de boel overhoop schieten? Denk toch eens na man. Een staat is als een braadpan: gooi er wapens in en je hebt oorlog. gooi er marihuana in en iedereen is stoned en leeft in een roes.

 94. SchuurHuurder says:

  Zelf zit ik ook met de kwestie zoals aangehaald door Scheefhuurder (post 78). Wat denken jullie dat eerder klapt: het economische systeem (danwel euro) of onze huizenmarkt? Heb zelf wel wat spaargeld, zou het zonde vinden als dat geniet gaat. Goud vind ik al redelijk hoog staan en vandaar zonde om veel in te investeren. Ben benieuwd naar de meningen van de mensen hier.

 95. Misty says:

  Die angsthazerij om dat spaargeld… “Je kunt beter aandelen hebben of goud, want de euro is straks niets meer waard”. Ik maak m’n salaris elke maand over na Artsen zonder Grenzen want het is toch niets meer waard. Loopt wel los allemaal, wedden! Of toch een tweede Icesave in NL?

 96. Misty says:

  Ik houd mijn geld in ieder geval cash aan voor het geval ik een leuk huis tegenkom.
  Maarten Verheyen zegt 50% goud en 50% dollars. Ik houd ‘t bij euro’s. Geeft mij ondanks alles toch het beste gevoel voor de (korte) termijn.

 97. Misty says:

  Als Nederland teruggaat naar de gulden, levert dat 7,1% verlies op volgens het Japanse Nomura. Dat is nog te overzien.

 98. Chateau Bellevue says:

  @97
  U verwart ‘staat’ met burgers.
  Als de staat wapens heeft volgt er inderdaad oorlog. Staten hebben in de afgelopen eeuw meer mensen vermoord dan alle oorlogen in de geschiedenis tot aan de opkomst van de natiestaat.

  Kijk eens naar het boek ‘Death by governnment’ of het begrip ‘Democide’
  http://en.wikipedia.org/wiki/Democide

  En van teveel of te sterke marihuana wordt je verslaafd, kan je paniekaanvallen of psychoses krijgen en die roes heeft ook niet iedereen.

 99. nhz says:

  Misty: levert dat 7,1% verlies

  verlies voor wie? allemaal kletspraatjes …

  Chateau Bellevue: die roes heeft ook niet iedereen.

  maar w. blijkbaar wel, en kennelijk is hij/zij van plan de roes eeuwig te laten duren. succes.

 100. floor says:

  @99 nhz
  Het staatje in onderstaand artikel bedoeld Misty, -7,1% t.o.v. de dollar dus.
  http://www.zerohedge.com/news/nomura-presents-fair-value-european-currencies-euro-breakup-scenario
  ps ben gisteren halverwege Inside Job in slaap gevallen, niets gemist wat we nog niet reeds wisten neem ik aan?

 101. w. says:

  nhz,

  Ik zeg niet dat drugsgebruik goed is en/of ik dat doe.
  Het punt dat ik wil maken is dat je heel makkelijk een maatschappij kunt verzieken met wapens die totaal niet opbouwend zijn, of kunt opvrolijken door de mensen bloot te stellen aan een andere omgeving. Maar ik denk dat dit een beetje off topic gaat

 102. Steven says:

  “Volgens De Hoop Scheffer, die onder meer CDA-fractieleider en minister van Buitenlandse Zaken was, moet zowel de huur- als de koopmarkt ‘fundamenteel’ op de schop worden genomen. Het kabinet heeft echter afgesproken dat er niet wordt getornd aan de hypotheekrenteaftrek”

  dan gaan ze dus de huren verhogen, want aan de HRA wordt niet getornd. 🙁

 103. floor says:

  Even een beetje nederlandse politiek er tussen door mag wel hè?
  In onderstaand artikel wordt behoorlijk duidelijk gemaakt hoe de verhoudingen liggen nu de PvdA bij monde van Plasterk nieuwe verkiezingen eist indien wij soevereiniteit aan Europa af gaan staan.
  http://www.artikel7.nu/?p=75425#comment-200891

 104. Gerhard Hormann says:

  Scheefhuurder2: @66/67: En als de Euro klapt (of volledige systeemreset cq. hyperinflatie), had ik dan toch niet beter nu cash een huis kunnen kopen. Of toch maar in goud (a la Middelkoop)? Of zojuist op journaal: huizenmarkt in Berlijn floreert. Men begint veilige haven te zoeken en Duits vastgoed heeft kennelijk het vertrouwen. Wie heeft mening?

  Wat wij gedaan hebben: huis zoveel mogelijk aflossen (ruimschoots < 100 k) en stuk grond kopen van 500 vierkante meter, Vandaag gras, morgen groentetuin?

 105. Charlie says:

  Boele Staal, maar ook Jaap van Duijn in NVMagazine December 2011.

  http://epub02.publitas.com/NVM/NVMagazine_dec_2011/#/spreadview/0/

 106. lorenzo says:

  nhz: dat helpt weinig, als je meer dan een paar ton spaargeld hebt dan heb je straks een dagtaak aan het verschuiven tussen rekeningen (met bijkomende kosten) en het opletten wanneer de bank failliet gaat. Veel van die gunstige spaarrekeningen doen straks de rente net zo hard weer omlaag, tenzij je voor 1 jaar vast zit (wat je vandaag de dag al helemaal niet moet doen). In het gunstigste geval kun je dan als het mis gaat een tijd (weken of maanden) niet bij je geld, en in het ergste geval blijkt dat de depositogarantie net zo’n Ponzi is als de hele rest van het systeem. Als het echt mis gaat heb je er misschien niks aan, dan kun je beter al je geld op één of twee plaatsen stallen en dan bedoel ik dus juist niet de banken met de hoogste rente.

  praat niet zo’n onzin man …de moeite niet erop in te gaan. Ga eens een dag lachen joh….het is maar kort.

 107. ll says:

  Ondertussen in het commercieel vastgoed, slopen is nog de enige optie, volgend jaar loopt het bloed door de straten, 22 mld moet er worden afgeboekt, pensioenfondsen moeten worden gered met belastinggeld ?…….kortom malleur van de allergrootste orde……

  http://www.deondernemer.nl/deondernemer/615695/Slopen-is-nog-de-enige-optie.html

 108. ll says:

  Sorry dudes, geld is weg, ik snap er niets van……..;)

  Snapt U het nog……….??????

  http://money.cnn.com/2011/12/08/news/companies/corzine_mf_global/index.htm?iid=HP_LN

 109. tufkaj says:

  Mensen, wat een buitenkansje! Je kunt vijf-tig euro’s winnen met de vertaling van volgende zin in normaal Nederlands:

  “De schuldenaar verklaart ermee bekend te zijn dat geldgeefster gerechtigd is de vordering, inclusief de daarmee verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen pand- en/of hypotheekrechten, uit hoofde van de in deze akte geconstateerde geldlening(en) en/of kredietverlening, tot zekerheid waarvoor dit recht van hypotheek in de eerste plaats is gevestigd, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.”

  http://www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/hypotheken/hypotheek-afsluiten/passeren-notaris/onbegrijpelijke-hypotheekakte/actie/

  Mijn poging:

  Als je je krabbel zet ben je de bitch van de bank. De bank kan je uitlenen, verkopen- of verhuren aan haar vriendjes wanneer ze daar zin in heeft. Je weet toch?

  🙂

 110. nhz says:

  lorenzo: praat niet zo’n onzin man …de moeite niet erop in te gaan.

  wij spreken elkaar nog een keer als jouw meest-rentende bank met al jouw spaarcentjes in een zwart gat verdwenen is. Al krijg ik de indruk dat jij niet eens het luxe probleem hebt dat je boven de deposito garantie uitkomt.

  Dawg: De markten zijn verrast? En bij het volgende rentebesluit zal Draghi zich weer verrast betonen dat de inflatie, volkomen onverwachts uiteraard, weer wat opgeklommem is.

  en zekerheidshalve kwam er nog een gecoordineerde interventie van de centrale banken op de goudmarkten achteraan. Nowhere to hide, voor deze struikrovers.

  ll: Sorry dudes, geld is weg, ik snap er niets van……..;)

  zou hij weten waar zijn eigen centjes zijn (pakweg 300 miljoen dollar zegt men, maar wie weet is het ineens 1.6 miljard extra geworden)?

  ll: deondernemer.nl/de…-de-enige-optie.html

  voorspelbaar, de projectontwikkelaars gedragen zich net als de banken: even zielig doen zodat ze een maximale bailout krijgen, En natuurlijk snel even alle megawinsten van de afgelopen jaren uit de BV sluizen. Bij dit kabinet zullen ze wel een willig oor vinden 🙁
  ______________

  ondertussen het zoveelste proefballonnetje voor de huizenmarkt van het economen geboefte, ditmaal van Lars Bovenberg (die we kennen van meer waardeloze voorstellen) op de ‘gerespecteerde’ Me Judice site:
  http://www.mejudice.nl/artikel/739/benut-pensioengelden-voor-robuustere-woningmarkt-en-financieel-stelsel

  De HRA wordt een héél klein beetje afgeroomd (alleen in naam eigenlijk, de hele opzet is dat zowel scheefleners als de staatskas er niks van merken), aflossingstermijn gaat naar 40 jaar (!!!) en doorwerken tot je 75ste (al zeggen ze dat laatste er niet expliciet bij). Het eigen huis als pensioenvoorziening, met de oude bekende overheidssubsidie; en wie dan nog zo stom is om te huren, ach … daar lacht onze Lars even hard om. De andere auteur is van een hypotheekfirma die precies de hypotheek constructies met obligaties aanbiedt die Lars – volstrekt toevallig natuurlijk – voor Nederland adviseert.

  Net zulke schurken als de Amerikaanse economie profs die gisteren in ‘Inside Job’ te zien waren. Ik heb nog één vraag: hoeveel hypotheek heeft Lars Bovenberg zelf?

 111. nhz says:

  Charlie: NVMagazine December 2011.

  je hoeft alleen de inleiding te lezen en dan weet je genoeg: de welvaart van Nederland is grotendeels te danken aan de (stimulering van) de woningmarkt, er is een kleine correctie geweest op een iets te enthousiast gestegen markt en straks gaat het weer lekker opwaarts, Nederland is zeer conservatief gefinancierd en er is huizenschaarste. Bla, bla, bla; het was even rustig rondom Ger Rukker, maar ik weet nu waarom: hij is op cursus geweest bij de school van Bagdad Bob 😎

 112. hugo says:

  Dawg,

  Lol en dan hebben we het niet over de schuld welke ze (net zoals de overheden) moeten doorrollen (ettelijke biljoenen in 2012).

 113. Dawg says:

  hugo,

  En dat doorrollen wordt steeds moeilijker naarmate de centrale banken de reele rente verder omlaagwerken, want hoe lager die reele rente des te aantrekkelijker wordt schulden maken (dus toenemende vraag naar kapitaal) en des te minder aantrekkelijk het is om te sparen (dus minder aanbod van kapitaal). De ECB zal dus steeds meer nepkapitaal (liquiditeit) moeten scheppen om de rente laag te houden. Ik stelde eergisteren dr. t al de vraag: drie keer raden waar deze dynamiek toe gaat leiden.

  Ondertussen wordt het onderpand waartegen de ECB die liquiditeit verstrekt onvermijdelijke van steeds dubieuzere kwaliteit. En verlegt de ECN opnieuw haar normen:

  http://www.welingelichtekringen.nl/16944-fase-1-is-geslaagd-de-ecb-heeft-de-banken-gered.html

 114. Dawg says:

  nhz,

  ‘t Is oorlog en dan is de waarheid altijd als eerste het slachtoffer. ‘k had vanavond per ongeluk EenVandaag aanstaan. Daar mochten twee verstokte eurofielen (Verhofstad en Mathijs Bouman) het volk nog eens, zonder enig kritisch weerwoord, uit leggen dat de eurocrisis oplosbaar was als we maar meer macht gaven aan Brussel en de ECB.

 115. nhz says:

  Dawg: want hoe lager die reele rente des te aantrekkelijker wordt schulden maken (dus toenemende vraag naar kapitaal) en des te minder aantrekkelijk het is om te sparen (dus minder aanbod van kapitaal).

  vandaar dat ze zekerheidshalve steeds vaker het goud omlaag zullen meppen, want stel je voor dat mensen bedenken dat ze met effectief -3% rente misschien beter wat anders met hun geld kunnen doen.

  Dawg: de eurocrisis oplosbaar was als we maar meer macht gaven aan Brussel en de ECB.

  blijft nog de vraag of Nederland meegaat als de Duitsers er straks uit stappen …

  Trouwens hilarisch hoe volgens de EU/EAB leugenaars geen enkele NL bank extra kapitaal nodig heeft, even afgezien van 0.16 miljard voor SNS. Wat was ook alweer de bank die in het vorige EAB overzicht het best scoorde? U bent het vast al vergeten want ze bestaan eigenlijk al niet meer … naar analogie zouden de NL banken nu wel eens de eerste kunnen zijn die onderuit gaan.

 116. Dawg says:

  Weer zo’n geldmannetje die het allemaal heel vanzelfsprekend vindt dat publiek geld direct (“zelf bijstorten”) of indirect (via ECB) aangewend wordt om particuliere banken te redden die zichzelf in de nesten hebben gewerkt.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/49/Hoogduin-IMF-plukt-het-geld-niet-van-een-boom.xml

  Binnenkort worden 5.000 leraren uit het speciaal onderwijs onderwijs (voor leerlingen met een of andere handicap) ontslagen. Geschatte “opbrengst” van deze operatie: 300 miljoen per jaar. Heb je 0,33% “terugverdiend” van wat de overheidssteun aan Nederlandse banken tot dusver heeft gekost.

 117. hugo says:

  Dawg: En dat doorrollen wordt steeds moeilijker naarmate de centrale banken de reele rente verder omlaagwerken

  Volgens mij wordt dat steeds gemakkelijker. De CB print het spul, steeds minder problemen zoals het achterhaalde ‘spaarfiat’ ophalen waardoor een bank kan omvallen als dat niet lukt. In het freegold idee is dat de Euro slechts betaalmiddel en geen spaarmiddel. Het goud in de Eurozone moet hyperinflatie voorkomen. Volgens mij ben je bekend met dat concept. Zoals Another al stelde in 1999 (ofzo)

  ”If you dont like this monetary system, you certainly won’t like the next”

  Zelf denk ik dat de Euro zelfs zelfs als betaalmiddel volkomen ongeschikt is. Voor mij is de Euro het symbool van totale corruptie en incompetentie. Echter als ik verder kijk zie ik zelfs mensen welke vernietigd zijn door hyperinflatie smachten naar fiat (zoals Argentijnen).

  Alice in Wonderland….. geen understatement.

 118. hugo says:

  trouwens dwag, ik denk dat je dit wel een interessant stuk vind; http://www.zerohedge.com/news/why-uk-trail-mf-global-collapse-may-have-apocalyptic-consequences-eurozone-canadian-banks-jeffe . Uit juli maar nog steeds relevant (zo niet relevanter)

  Alice in Wonderland….. geen understatement 🙂

 119. floor says:

  @Dawg
  5000 leraren? Hoeveel gehandicapte kinderen hebben we dan hier in dit land?

 120. Maarten says:

  hoe groot is de solidariteit van niet huizen-bezitters met huizen “bezitters” eigenlijk. En vice versa 😉

 121. Maarten says:

  Vinden huizenbezitters niet huizenbezitters eng en vies?

 122. Dawg says:

  floor: @Dawg5000 leraren? Hoeveel gehandicapte kinderen hebben we dan hier in dit land?

  Ik drukte me wat onzorgvuldig uit. Het gaat om kinderen met leerhandicaps:

  Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn basisscholen bedoeld voor: moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. (WSNS).

  Als ik me niet vergis gaat het om een populatie van tussen de 40.000 en 50.000 leelingen. De naar verwachting 5.000 arbeidsplaatsen gaan om 3.800 fulltimebanen.

  In totaliteit gaat in Nederland zo’n 1,5 miljoen kinderen naar de basisschool, dus je praat over zo’n 3% die het predikaat zorgleerling heeft.

 123. CD says:

  Over het “Minsky moment” gesproken…, altijd weer interessant hoe de koppen bovenaan berichten je op het verkeerde been kunnen zetten:

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/49/sp-bevestigt-hoge-kredietwaardigheid-bng.xml

  S&P bevestigt hoge kredietwaardigheid, maar in hetzelfde berichtje staat dat de outlook op negatief is gezet.

  Dat geldt dan m.i. onverkort ook voor de NHG/WEW…

 124. Dawg says:

  hugo,

  Lijkt me een zeer interessante link. Ik heb ‘m heel snel en vluchtig doorgelezen, want ik heb niet zoveel tijd. Maar ik ga het stuk zeker aandachtiger bestuderen.

  Ik raak er namelijk steeds meer van overtuigd dat het volslagen zinloos is om ook maar te proberen de banken te redden alleen al door die derivatenbusiness. Die maken de financiele sector bijna letterlijk een zwart gat waarin voor een paar duizend jaar aan belastinggeld kan verdwijnen.

 125. floor says:

  @Dawg
  Ik drukte mij ook wat onhandig uit want dat had ik wel begrepen dat het om min of meer geestelijk gehandicapten ging.
  Maar denk je niet dat het fenomeen “moeilijk lerend” de afgelopen decennia net als de schulden een beetje uit het klauwtje gelopen zijn?
  Het is van overheden gewoon niet erg slim op dit soort zaken op z’n beloop te laten, had gewoon veel eerder het mes in gezet moeten worden.
  Beetje net als de HRA zullen we maar zeggen.
  Kan mij een aantal artikelen in het NRC herinneren over het persoonsgebonden budget vlak nadat Maria v/d Hoeven op tv had verklaard dat zij E 3000 per maand cashte voor haar echtgenoot, omdat zij geen tijd had om hem te verzorgen (dat werd er niet bij gezegd natuurlijk).
  De dag erna stonden er een aantal voorbeelden in de krant van mensen in dezelfde situatie.
  Eén gezin met 2 kinderen, meen dat ze autistisch waren, die kosten E5000 per maand aan oefentherapie or whatever met z’n tweeen.
  Toch volledig van de gekke allemaal?

 126. Dawg says:

  Ik kan moeilijk beoordelen of die 40.000 – 50.000 leerlingen terecht in dat speciaal onderwijs zitten.
  Ik ben gewoon niet thuis in die materie.

  Het staat me alleen nog al tegen dat het bonussenfestival van de financiele elite nu betaald moet gaan worden door mensen die part noch deel aan dat festival hebben gehad. Daarom noemde ik dat voorbeeld.

  Hier weer zo’n stelletje KLEAUDTZAKKEN die het de normaalste zaak van de wereld vinden dat ik garant sta voor de blunders van banken en de schulden van overheden waar ik werkelijk niks mee te maken heb.

  http://www.mejudice.nl/artikel/738/uur-u-voor-de-eurozone

 127. Dawg says:

  nhz,

  Site doet een vreemd met de volgorde waarin comments worden geplaatst. De goudprijs houdt zich inderdaad merkwaardig gedeist. En dat terwijl de situatie elke dag meer bullish wordt voor goud. Ik denk sowieso dat we de goudprijs nog rare duikelingen gaan zien maken. Bijvoorbeeld als al die insolvabele instellingen hun papiergoud moeten verkopen om aan liquiditeit te komen of wanneer er massaal gevlucht wordt in de dollar wanneer de bond- of aandelenmarkten het gaan begeven. Ik vind de hele situatie al een tijd ronduit onheilspellend en kan me eigenlijk niet goed voorstellen dat we hier nog een jaar mee door kunnen gaan.

 128. nhz says:

  floor: Hoeveel gehandicapte kinderen hebben we dan hier in dit land?

  ongeveer de helft schat ik? als je recalcitrant bent, een beetje veel blowt of aan de Ritalin bent kom je al gelijk in aanmerking voor het bijzonder onderwijs en alle welzijnswerkers die daar omheen hokken.

  Dawg: Ik raak er namelijk steeds meer van overtuigd dat het volslagen zinloos is om ook maar te proberen de banken te redden alleen al door die derivatenbusiness.

  redden is onmogelijk én onwenselijk vanwege de moral hazard. Bovendien wordt het hoogste tijd dat we definitief van deze parasieten afkomen. Onderzoek rond game theory bewijst dat niets schadelijker is voor het functioneren van een samenleving dan een flinke groep freeloaders die niet gestraft worden. En deze banksters zijn erger dan freeloaders.

  floor: Toch volledig van de gekke allemaal?

  absoluut, ik ken de nodige voorbeelden en de ergste gekte zit bij de ambtenaren en politici die dit allemaal organiseren, niet bij de ‘clienten’.

  Dawg: mejudice.nl/artike…r-u-voor-de-eurozone

  Tja, alweer die Lars Bovenberg in de bocht. Kan iemand alvast een héle hoge lantaarnpaal voor deze man reserveren? En ja, van die businessschools weet je bijvoorbeeld dat het asociale ratten zijn. En dan nog onze Rick – we hadden het al over wel of niet terecht geestelijk gehandicapt, dit exemplaar hebben ze duidelijk over het hoofd gezien. Dat krijg je ervan als de PvdA bepaalt wie slim genoeg is om te gaan studeren.

 129. nhz says:

  Dawg: mejudice.nl/artike…r-u-voor-de-eurozone

  P.S.: ik snap wel waarom deze sukkels vóór mega hulp aan de banken zijn, voor verder uitpersen van spaarders en belastingbetalers in heel Europa, voor een rente van 0% op je spaarsaldo en tegelijk toch belasting betalen alsof je 4% rente krijgt plus nog gierende inflatie er overheen. Want hun inkomen hangt af van het continueren van dit Ponzi scheme, waarin dit soort oekoenoemen voortdurend onder tafel beloond worden voor hun ‘deskundige’ adviezen. In een echte vrije markteconomie zouden deze prutsers al lang zijn weggevaagd. Als hun plan doorgaat wed ik dat ze allemaal beloond worden met een supervet baantje als commissaris bij een grote bank of verzekeraar, of misschien wel bij de grootste leugenaarsbende op de planeet, in Brussel.

 130. Dawg says:

  nhz,

  Ik kan niet in de bovenkamer van al die types kijken. Weet niet wat ze drijft. ‘k Kan me wel voorstellen dat die drijfveren complexer zijn dan alleen het financiele eigenbelang: opgesloten zitten in denkkaders waar men nu eenmaal mee vertrouwd is geraakt, intellectuele zelfgenoegzaamheid, de invloed van de omgeving waar in men verkeert, misschien zelfs wel een oprecht geloof in een missie op europese schaal…… Wie zal ‘t zeggen.

  Ik heb wel respect voor types als die Wilhelm Hankel. Die Duitse ex-bankier en wetenschapper. Laten we maar zo naief zijn om te denken dat er in Europa meer van dat soort figuren rondlopen

 131. jvjv says:

  @ peterkaas

  Short de bund-future

 132. ll says:

  10 mld extra bezuinigen, HRA voor spaar – en beleggingsgedeelte niet meer aftrekbaar ?

  Gaat driedubbel op, minder aftrek HRA, minder kindertoeslag en minder zorgtoeslag……. win-win-win situatie voor de staat…..

 133. dalen says:

  @ 140 ll

  Valt wel mee hoor “We staan er goed voor”

  http://tweedekamer.blog.nl/algemeen/2008/01/12/we-staan-er-goed-voor-volgens-jp

  Bij Balkellende gaat het in ieder geval zeer goed.

  http://www.hpdetijd.nl/2011-11-18/goedgedaanjanpeter

  Het nooit ontgroeide mamma’s kindje is ook positief.

 134. Jan says:

  De door ons reeds lang geleden voorspelde extra extra bezuinigingen en de bijbehorende onontkoombare draconsiche maatregelen (ipv kaasschaaf) in woningmarkt, arbeidsmarkt en uitkeringen, defensie/jsf, ontwikkelingshulp… the last strongholds.

  zie http://www.welingelichtekringen.nl/de-telegraaf-er-komt-tot-10-miljard-aaan-extra-bezuinigingen.html

 135. Tufkaj says:

  Ok, dus het H-woord is nu officieel gevallen… Benieuwd of nu niemand meer koopt tot er duidelijkheid is, of dat er een stormloop ontstaat om “bestaand geval” te kunnen zijn…

  Kabinet zal iig net als toen overdrachtbelasting uitlekte heeeel snel met helderheid willen komen.

 136. PeterKaas says:

  @ JVJV: Short bond future? What’s that? Speculeren op een daling van euro-obligaties? Hoe werkt dat instrument precies und het meest belangrijke warum? En zullen de meeste risico’s niet al ingeprijsd zijn? Leuke discussie.

 137. nhz says:

  Dawg: De goudprijs houdt zich inderdaad merkwaardig gedeist. En dat terwijl de situatie elke dag meer bullish wordt voor goud. Ik denk sowieso dat we de goudprijs nog rare duikelingen gaan zien maken.

  technisch gezien is er een contracting triangle, die binnen enkele weken een sterke uitbraak omhoog (hogere inflatie of oorlog) of omlaag (nieuwe deflatie scare / deleveraging) gaat laten zien. De volatiliteit overal op de beurs is ongekend, dankzij de ongekende manipulatie door de politiek. Al die manipulatie werkt alleen op de korte termijn, maar het maakt het wel moeilijk een goed beeld van de situatie te krijgen.

  Dawg: opgesloten zitten in denkkaders

  ongetwijfeld, daarom is het ook zo hopeloos … we zitten opgescheept met een hele generatie ‘ deskundigen’ met een fout denkraam.

  ll: 10 mld extra bezuinigen, HRA voor spaar – en beleggingsgedeelte niet meer aftrekbaar ?

  dat wordt dus bezuinigen op ontwikkelingshulp. Misschien beter als ze dat helemaal samenvoegen met Economische Zaken, dan weet iedereen waar hij aan toe is.

 138. Claude says:

  ll: 10 mld extra bezuinigen, HRA voor spaar – en beleggingsgedeelte niet meer aftrekbaar ?Gaat driedubbel op, minder aftrek HRA, minder kindertoeslag en minder zorgtoeslag……. win-win-win situatie voor de staat…..

  Zou briljant zijn. En je kunt toch verdedigen dat je niets hebt gedaan aan de HRA.

  Vraag me wel af of het effect heeft op de ratio’s van banken. Als vastzittende spaargelden gebruikt worden voor hypotheken, dan verlaagt dat relatief het percentage ‘bezittingen’ ten opzichte van ‘schulden’, maar hiervan weet ik verder te weinig af. Hoop dat ze dit doen, alsmede het aanpakken van hypotheekrenteaftrek bij niet-banken (lees: familie, BV, enz.)

 139. Ruud says:

  Iedereen die roept dat de HRA afgeschaft moet worden heeft geen idee waar ze het over hebben. De gevolgen van het afschaffen van de HRA zijn veel groter dan de huizenprijzen die 30%-40% dalen.

  Voor degene die denken dat ze dan lekker goedkoop een huis kunnen kopen (en nu huren) zullen bedrogen uitkomen.

  Het is erg makkelijk roepen van de zijlijn, zonder al te veel nadenken.

 140. SchuurHuurder says:

  @Ruud 147

  Wat zijn dan allemaal de gevolgen volgens jou en wat zou er wel moeten gebeuren?

 141. Claude says:

  Ruud: Iedereen die roept dat de HRA afgeschaft moet worden heeft geen idee waar ze het over hebben. De gevolgen van het afschaffen van de HRA zijn veel groter dan de huizenprijzen die 30%-40% dalen.Voor degene die denken dat ze dan lekker goedkoop een huis kunnen kopen (en nu huren) zullen bedrogen uitkomen.Het is erg makkelijk roepen van de zijlijn, zonder al te veel nadenken.

  Ruud, het is voor mij een ideologisch principe: subsidie op schuld is verkeerd en waanzinnig dom. Je moet je schulden aflossen, basta. Doe je dat niet, dan krijg je wat we nu hebben. En laten we wel wezen, de banken moeten de hort op om meer dan 700 miljard euro te krijgen uit het buitenland (je spaarcenten zijn uiteraard niet afdoende om hypotheken te betalen). Dat gaat een keer niet lukken (wellicht volgend jaar al), krijg je een systeemcrisis en dan zijn de rapen gaar voor alle Nederlanders, ook degenen die part noch deel hebben gehad van het makkelijke lenen. Het huidige systeem is ronduit onbehoorlijk.

 142. jvjv says:

  Zolang de rente niet stijgt ,herfinancieren de meeste zijn hypotheek wel dus word er niks verkocht de echte daling komt als de rente stijgt (niet aleen de renteopslag).Dus als je denkt dat de huizen fors zakken moet de rente stijgen en zal de waarde van een 10jarige staatsobiligatie (bund) dus zakken .noteerd nu 136 dus voor iedere 136 euro die je uitleent aan angela krijg je 100 terug plus ieder jaar de couponrente dus die staat erg hoog dus shorten die handel of er nu eurobonds komen of niet en als beter zou gaan daalt hij zo ie zo .Je kunt turbos kopen via royalbank of scotland (rbs)

 143. Maarten says:

  De Amerikaanse Centrale Bank is degene met de meeste problemen, me dunkt. Het is allemaal relatief gelukkig voor Europa.

 144. Maarten says:

  Portugal en Griekenland moeten direkt weer Agrarische economieen worden. Vergeet die verdomde EU. Het is allemaal boerenbedrog.

 145. dalen says:

  @ 94 ll

  “Dalen, bestaan deze hypotheken nou wel of niet in Olland, that’s the question……”

  Ik zie nu pas je vraag.

  Sinds, ik dacht 2004, kennen we de zogenoemde stille cessie, dwz er is geen mededelingsvereiste vereiste meer bij cessie (overdracht van vordering op naam).

  Dus de hypotheeknemer of pandnemer hoeft geen mededeling meer te doen aan de hypotheekgever (degeen die een hypotheek op zijn onroerende zaak geeft, in de volksmond ‘neemt’)

  Vandaar dat het onduidelijk is waar de akte en juridisch eigendom zit. Overigens is dit een weerbarstige materie omdat er veel discussie is of dit altijd wel kan. In de securitisatie-praktijk leek het een uitkomst (zie bijvoorbeeld DSB waarvan ik weet dat hele teams toch mededeling hebben gedaan om problemen te voorkomen, maar dat ter zijde).

  Ook wordt soms het juridisch deel van het economisch deel gescheiden. Zoals gezegd niet in een paar woorden uit te leggen. Hier is veel over geschreven en gediscussieerd met name als er zogenaamde syndicaten bij betrokken zijn.

  Vrees dat je niet veel aan mijn uitleg hebt maar houd het er maar op dat het een lastige materie is die ook voor veel juristen abacadabra is. Als iemand het beter uit kan leggen op dit blog, hoor ik het graag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*