“Spoedig herstel lijkt een wonder”

Het nieuwe KRO-NCRV programma Reporter Radio staat zondag stil bij gemeenten die moeten bezuinigen en lasten verhogen om de tekorten door de dalende grondprijzen te compenseren. Reporter Radio nam twee gemeenten onder de loep. Tynaarlo onder de rook van Groningen, en Lansingerland, een fusiegemeente in het Hart van Zuid-Holland. Paul Hofstra, directeur Rekenkamer Rotterdam en Rekenkamer Lansingerland, en Hugo Priemus, Hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling TU Delft, praten over het verlies op grondbezit in deze eerste uitzending van Reporter Radio op Radio 1. Volgens hen is van herstel voorlopig nog geen sprake.

Het gemeentelijk grondbeleid staat al jaren onder druk. Uit een in december verschenen rapport over de gemeentelijke grondbedrijven in 2012 van Deloitte blijkt dat alle gemeenten samen weer 1,1 miljard euro verlies hebben genomen op hun grondbezit. Minister Melanie Schultz van Haegen toont zich optimistisch na het Deloitte rapport. Maar, zo stelt Hugo Priemus in Reporter Radio: “Spoedig herstel lijkt me een wonder, niets wijst daarop. Voor volgend jaar zijn er weer minder bouwvergunningen aangevraagd, de verhuurderheffing voor woningcorporaties zal leiden tot minder investeringen en de regels voor hypotheken zijn aangescherpt”. Gemeenten moeten er rekening mee gaan houden dat de oorspronkelijke grondwaarde voor altijd is verdwenen. “Er moet meer worden afgewaardeerd”, aldus Priemus. Ook wijst Priemus op de Publiek Private samenwerkingsprojecten. “De omvang daarvan is onbekend, terwijl de risico’s tot nu toe bijna altijd bij de gemeente terechtkomen”.

Reporter Radio ging op onderzoek in twee gemeenten die hard getroffen zijn door de verliezen op de grondexploitaties, Tynaarlo en Lansingerland. Paul Hofstra onderzocht in Lansingerland  hoe het zo ver kwam. “De gemeenteraad nam beslissingen om grond aan te kopen op basis van onvolledige informatie, onder tijdsdruk en zonder een risico-inschatting”. Andere Rekenkamers kwamen vaak tot dezelfde conclusie, de risico’s worden onvoldoende ingeschat.

Het journalistieke onderzoeksprogramma  Reporter Radio wordt elke zondag uitgezonden tussen 19.00 en 20.00 uur op Radio 1.

bron: Reporter Radio

Share Button
Tagged with: , ,
104 comments on ““Spoedig herstel lijkt een wonder”
 1. Jeroen says:

  De getallen verbazen me. Nu de woningprijzen pakweg 20% zijn gedaald, en de bouwkosten van een woning maar een beetje, zouden grondprijzen volgens de door gemeenten gehanteerde residuele rekenmethode ongeveer 60% moeten dalen. En de woningprijzen dalen nog steeds verder.

  Als grondprijzen uiteindelijk met 30% zouden moeten dalen mogen de gemeenten in hun handjes knijpen. Dan kom je op een totale grondportefeuille van 35 miljard uit op een verlies van 10 miljard. Waarom Priemus dan op maar 4 miljard verlies komt is me een raadsel. Ik verwacht een slachtveld over pakweg 2 jaar…

 2. Wie says:

  Voor welke prijs staat de grond in de boeken van de gemeente. De aankoopprijs of de verwachte verkoopprijs?

  Iemand hier een antwoord op?

 3. Jeroen says:

  Eh… Ik bedoel dan ook echt ‘slachtveld’. Geen slagveld waarop een harde strijd plaatsvindt, maar een ‘slachtveld’ waarop gemeenten worden afgeslacht.

 4. dr.t says:

  Jeroen,

  De gemeenten kunnen het ook laten het voor wat het is op de begroting en dan zien ze wel weer over een jaar of vijf…

  In feite had er nu al een ‘slachtveld’ moeten ontstaan, na aanpassing van de prijzen.

 5. Jeroen says:

  dr.t,

  De druk om nu toch eens gang te maken met passende nieuwbouw wordt wel steeds groter, ik vraag me af of we het ons wel kunnen permitteren om veel langer af te wachten. Het zou me niets verbazen als gemeenten op afzienbare termijn door landelijke overheden worden gedwongen om grond uit te geven en te gaan bouwen.

 6. Tsjaa.. says:

  Het is toch godsgeklaagd dat een hoogleraar van 71 de enige is die wel kritisch is en alle jongere hoogleraren braaf meelopen aan de leiband van de ontwikkelaars. Stemt wel treurig.

 7. Tsjaa.. says:

  Zie hier overigens het gedrag van een monopolist. Hoge grondprijzen zijn belangrijker dan betaalbare woningen.

 8. dr.t says:

  “Spoedig herstel lijkt me een wonder, niets wijst daarop. Voor volgend jaar zijn er weer minder bouwvergunningen aangevraagd, de verhuurderheffing voor woningcorporaties zal leiden tot minder investeringen en de regels voor hypotheken zijn aangescherpt”.

  Alsof herstel te maken heeft met wat regeltjes van de overheid, het vraag-aanbod mechanisme zou toch bepalend moeten zijn voor de prijsontwikkeling?
  Vraag wordt bepaald door bijv. de koopkrachtontwikkeling.
  Dat schommelt op jaarbasis rond een paar procent meer of minder. Niet echt opzienbarend dus.
  Demografische ontwikkelingen spelen mee aan de vraagzijde, jongeren zullen toch ooit ergens moeten gaan wonen (de gemiddelde bezetting van een huis is nu hoger dan ooit, gezellig is anders), maar ouderen moeten hun huis kwijt.
  Aanbod, de hoeveelheid nieuwe woningen neemt niet drastisch toe. Wat overblijft is vervangingsvraag, de ene woning wordt voor de andere ingeruild.
  Het verlies door de verkoper die onder water staat, moet echter eerst worden weggewerkt (dat zal wel een jaar of vijf duren), voordat tot verkoop kan worden overgegaan.
  Tot slot speelt sentiment een rol. Daarbij doet men er m.i. goed aan tegendraads te reageren. Als iedereen ervan overtuigd is dat het goede koopmoment is aangebroken is het tijd om uit te stappen en vice versa.
  Aangescherpte financieringseisen voor een hypotheek zijn relevant, maar kunnen volgens mij niet ervoor zorgen dat de huizenprijzen bijvoorbeeld met nog eens 20 procent zullen dalen.

  Ik zie de markt voorlopig niet drastisch verbeteren, maar ook niet verslechteren.

 9. mafketel says:
 10. mafketel says:

  Grond onder de woning 33% van het totaal van het vermogen 2011 van de NL = 900 miljard .

  Probeersel 🙂

  De grondwaarde levert grootste bijdrage aan groei nationaal vermogen, /
  Het grootste gedeelte van de niet-financiële activa bestaat uit woningen en grond
  (62 procent). ….De belangrijkste bijdrage aan de vermogensgroei was de waardestijging van
  grond ter grootte van bijna 900 miljard euro. Hierdoor verdubbelde het aandeel van grond
  in het totale vermogen van 18 procent in 1996 tot ruim 33 procent in 2011. Het nationaal
  vermogen is daarom zeer gevoelig geworden voor de ontwikkelingen op de woningmarkt.
  Volgens de door het CBS gehanteerde rekenwijze komen wijzigingen in de waarde van het
  eigen woningbezit als gevolg van een veranderende huizenmarkt in belangrijke mate tot
  uiting in de waarde van grond. Deze wordt bepaald door de waarde van het eigen woning

  bezit te verminderen met de waarde van opstal. Omdat de waardeontwikkeling van opstal
  voornamelijk wordt bepaald door de ontwikkeling van de bouwkosten komen prijsontwik

  kelingen op de woningmarkt grotendeels terecht in de waarde van grond …….

 11. mafketel says:

  Joepie gelukt 🙂 Uit de Nationale Rekeningen …… CBS

 12. Latida says:

  dr.t,

  Het hangt helemaal af van hoe je de betekenis van het woordje ‘herstel’ definieert.

  Het herstel is wat mij betreft in volle gang.

  De dalende prijzen zijn een trend waarbij de prijzen terugkeren naar langjarige gemiddeldes.

  Verder wordt het vraag-aanbod mechanisme zodanig gemanipuleerd dat het herstel in de weg staat en op termijn voor veel grotere problemen zorgt.

  Verder zie je over het hoofd dat veel jongeren niet willen kopen maar juist huren om flexibeler te kunnen woonconsumeren in plaats van 30 jaar ergens aan vast zitten. Bovendien zijn hun werkomstandigheden niet stabiel en worden er zeer weinig vaste banen vergeven.

  De gemiddelde bezettingsgraad van woningen was overigens ook nog eens veel hoger in de 50-er, 60-er en 70-er jaren, maar het feit dat deze nu stijgt is volledig te wijten aan het in stand houden van veel te hoge prijzen en gestuurde schaarste.

  Verder is het duidelijk dat de maximaal toegestande lening van een bank gaat naar maximaal 80% LTV, dus een volle 24% lager van wat het nu is. Eerder zullen buitenlandse investeerders niet geneigd zijn hierin te investeren.

  Verder is die 20% verdere daling volgens mij ook en vooral mogelijk doordat er groeiende werkeloosheid, lage re lonen, en een groeiende druk op het overheidsbudget is, en vooral jongeren vaak niet meer eisen en mogelijkheden hebben voor een kleine huurwoning, waar het huidige aanbod en toekomstig aanbod totaal niet bij aansluit.

  Daar komt bij dat er in heel veel gevallen sprake is van achterstallig onderhoud en gedateerde woningen. Daar komen ook nog problemen bij van asbest, verzakte funderingen en lekkende rioleringen.

  Als ik een bouwer was, of gemeente, of overheid, zou ik me eerst eens richten op het begrijpen van de werkelijke vraag uit de ‘markt’ van jongere generaties in plaats van de ‘schop in de rug’ om hypotheken te verkopen voor woningen die niet voldien aan de wensen.

  Overal in de grote steden zie je dat jongeren kiezen voor de beste lokaties, ook al betekent dat dat ze heel klein moeten wonen.

  Een overschot aan te grote woningen op B- en C-lokaties ligt dan ook redelijkerwijs in het verschiet, en daarmee ook een verdere daling van 20%. Denk ik.

 13. mafketel says:

  mafketel,

  Met dank aan Prof. Dr. M. Francke met zijn casametrisch modelletje zit de NL nu opgescheept met een SUPER GROTE GROND ZEEPBEL

 14. mafketel says:

  De grond onder de woning heeft in de NL MEER waarde dan het huis dat erop staat 62% huis en grond 33% grond, is het geen giller …….. Komt door al die flats natuurlijk, tien verdiepingen met tien keer dezelfde grond meegerekend.

  Casametrie de grondprijsverdriedubbelaar 🙂

 15. Steven says:

  dr.t: (de gemiddelde bezetting van een huis is nu hoger dan ooit, gezellig is anders)

  hoger dan ooit is uiteraard sowieso niet waar (vroeger woonden soms een heel gezin in 1 kamer), maar ik zal het later onderzoeken. (nu niet want ik moet weg)

 16. dr.t: het vraag-aanbod mechanisme zou toch bepalend moeten zijn voor de prijsontwikkeling?

  Dat is het ook: Het aanbod van krediet, en de vraag naar leningen bepaalt de (ontwikkeling van de) huizenprijzen.

 17. Voerman says:

  Tsjaa..: Het is toch godsgeklaagd dat een hoogleraar van 71 de enige is die wel kritisch is

  Op die leeftijd kost het verkondigen van de waarheid veelal geen pijn – of geld meer……
  Lastiger en meer woedeopwekkend voor degenen die niet met de financiële konsekwenties van die waarheid gekonfronteerd willen worden! 🙂

 18. Voerman says:

  Steven: hoger dan ooit is uiteraard sowieso niet waar (vroeger woonden soms een heel gezin in 1 kamer), maar ik zal het later onderzoeken. (nu niet want ik moet weg)

  Hoeft niet onderzocht te worden, Steven, want je hebt blindelings gelijk. En in jouw geliefde Japan wonen vaak zoveel mensen in een huis, dat de heer des huizes vaak elder onderkomen moet zoeken. (Pension, bordeel, vriendin, kroeg etc.)

 19. Voerman says:

  Voerman: Op die leeftijd kost het verkondigen van de waarheid veelal geen pijn – of geld meer……

  Je wordt hooguit een ouwe lul genoemd, maar dat ben je sowieso en dat weet je zelf het beste, los van de kwalifikatiedrift van anderen.
  Voerman hoopt nog heel lang oud te blijven! 🙂

 20. lorenzo says:

  Grootste probleem is de rijkdom in dit land , ik ken geen land die het zich kan veroorloven de (woning)prijzen zo lang op dit (geflatteerde niveau) te laten .
  We lopen dan ook niet voor niets meer en meer achter , kennelijk zelfs al op de olijflanden . Die tekenen zijn er …
  De man met de hamer …en de belastingbetaler . Ooit , als het component ”moeten” er ook bij komt kijken.

 21. AC says:

  lorenzo:
  Grootste probleem is de rijkdom in dit land , ik ken geen land die het zich kan veroorloven de (woning)prijzen zo lang op dit (geflatteerde niveau) te laten .
  We lopen dan ook niet voor niets meer en meer achter , kennelijk zelfs al op de olijflanden . Die tekenen zijn er …
  De man met de hamer …en de belastingbetaler . Ooit , als het component ”moeten” er ook bij komt kijken.

  Lorenzo hoezeer ik je bijdragen ook op waarde probeer te schatten… We zijn niet allen juridisch onderlegd. Je hebt het er maar druk mee…
  Ik kan mij vergissen maar in mijn perceptie is ‘moeten’ de orde van de dag, de waan van de dag, zo je wilt, die je moet willen en daarvoor worden alle registers opengetrokken toch?
  Alles om hoge huizenprijzen hoe dan ook in stand te houden is wat wat we zien. Zelfs het erfrecht dat aangepast een impuls dient te geven aan het in stand houden van hoge huizenprijzen wordt niet geschuwd.

  Ik heb ‘n tijdje niet meegedaan wegens computerproblemen dus wellicht zie ik iets over ‘t hoofd. Als het je eer niet te na is, en je commentaar iets minder cryptisch verwoord kan, graag !

 22. Voerman says:

  lorenzo: We lopen dan ook niet voor niets meer en meer achter , kennelijk zelfs al op de olijflanden . Die tekenen zijn er …

  Achterlopen in het inleveren is ook een vorm van rijkdom.
  Maar, Lorenzo, je generaliseert wel een beetje veel!
  Er zijn echt legio mensen in dit Landschap die in behoorlijk behoeftige situaties leven. Ook sterk afhankelijk van culturele en sociale achtergrond en nog veel meer faktoren. We doen hier op dit log, alsof ieder mens alhier getroffen wordt door hogehuizenprijzen, terwijl het de overgrote meerderheid (veelal terecht) geen hol interesseert.
  Was zaterdag in de grootste provinciestad.
  Kan niet op! Weelde alom.
  Alleen een selectieve waarneming, want lang niet iedereen was daar.

 23. decima says:

  @ Wie: de waarde van de grond is opgenomen als reële waarde (fair value), oftewel de marktwaarde waarvoor de grond op de openbare, onafhankelijke markt verhandeld wordt. Onder de internationale accountantsrichtlijn IFRS is het verplicht de actief (lees grond) jaarlijks te testen op bijzondere waardevermindering, en hier vervolgens de waarde op aan te passen.Vlgnsmij volgt de Nederlandse RJ richtlijn dit ook. Verlies zal dus geleidelijk (per jaar) genomen worden.

 24. lorenzo says:

  Voerman: Achterlopen in het inleveren is ook een vorm van rijkdom.
  Maar, Lorenzo, je generaliseert wel een beetje veel!
  Er zijn echt legio mensen in dit Landschap die in behoorlijk behoeftige situaties leven. Ook sterk afhankelijk van culturele en sociale achtergrond en nog veel meer faktoren. We doen hier op dit log, alsof ieder mens alhier getroffen wordt door hogehuizenprijzen, terwijl het de overgrote meerderheid (veelal terecht) geen hol interesseert.
  Was zaterdag in de grootste provinciestad.
  Kan niet op! Weelde alom.
  Alleen een selectieve waarneming, want lang niet iedereen was daar.

  Woonboulevards(waar ik mij ook niet begeef , wel het bos ..) bomvol maar macro meer van belang , als voorbeeld :

  Overijsselse gemeenten willen grond aan provincie overdragen ter waarde van 130 miljoen – Binnenlands Bestuur http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-willen-130-miljoen-aan-grond-kwijt-aan.9183733.lynkx#.UsqrmPGjbsw.twitter

 25. Wie says:

  decima,

  Bedankt voor de reactie! Stomme zet van een overheid om het zo in de boeken te zetten.

 26. Cynicus economicus says:

  Bubbelonia (voorheen snorkel): Dat is het ook: Het aanbod van krediet, en de vraag naar leningen bepaalt de (ontwikkeling van de) huizenprijzen.

  En als we dan beseffen dat het aanbod van krediet en de vraag naar leningen weer (mede)afhankelijk is van die prijzen, kunnen we concluderen, dat de prijzen de prijzen bepalen. Helder.

 27. meelezer says:

  Wellicht voor menig bezoeker van deze website geen nieuws, maar, ik ben er achter gekomen dat de vraagprijzen van appartementen nog helemaal niet zijn gedaald. Momenteel wordt zo ongeveer hetzelfde gevraagd als in 2008 (ook wel te verklaren, want appartementeigenaren wonen er vaak nog maar een paar jaar en hebben zelf dus de hoofdprijs betaald). Omdat vraagprijzen dus nog helemaal niet gedaald zijn, verkopen appartementen momenteel dus ook amper. Appartementen die verkocht worden zijn appartementen waarin de dalende prijzen wel zijn verdisconteerd.

 28. DenVrolijkeHuurder says:

  – Als gemeenten hun grondprijs niet aanpassen…
  – En landelijk iedereen roept dat er te weinig nieuwe huizen van goede kwaliteit worden gebouwd…

  Waarom dan niet iedere gemeente dwingen jaarlijks minimaal een x aantal bouwvergunningen af te geven, bijvoorbeeld gerelateerd aan bevolkingsaantal.

  Dan weet je in 1 klap wat de marktwaarde van de grond in iedere gemeente is.

 29. Nico de Geit says:

  Er moeten toch oplossingen zijn: Pacht, of pacht met recht van koop, zodat alleen het huis gefinancierd hoeft te worden. Beter dan de grond leeg laten staan. Hebben de bouwbedrijven meteen ook weer iets te doen.

  Probleem is de onbetrouwbaarheid van de overheid. Banken en pensioenfondsen willen geen geld geven voor een huis op gepachte grond. En waar vertrouwen zoek is wordt het allemaal lastig.

 30. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Banken en pensioenfondsen willen geen geld geven voor een huis op gepachte grond.

  Misschien wel als de pacht voor bijvoorbeeld 50 jaar vast staat.

 31. Voerman says:

  Nico de Geit: Banken en pensioenfondsen willen geen geld geven voor een huis op gepachte grond.

  Vind je dat gek?
  Bovendien kost dan binnen de kortste keren een huis zonder grond evenveel als een huis met grond.
  Kijk maar naar de prijzen van flats en andere boomhutten.

 32. Voerman says:

  Nico de Geit: Misschien wel als de pacht voor bijvoorbeeld 50 jaar vast staat.

  Ja, zal de volgende generatie blij mee zijn!

 33. Nico de Geit says:

  Voerman: Ja, zal de volgende generatie blij mee zijn!

  De bevolking heeft dan een mooie nieuwe goed geïsoleerde woning, de bank of het pensioenfonds doen een goede investering en de gemeente krijgt geld voor haar grond.

  Enige probleem: verkopers met oude troep blijven met hun rommel zitten.

 34. Nico de Geit says:

  Nico de Geit: Enige probleem: verkopers met oude troep blijven met hun rommel zitten.

  En de banken hebben die oude troep voor heel veel geld in de boeken staan. De oudjes gaan dood en dan zit de bank met waardeloze oude panden.

  Wat mij betreft wordt alle grond van de gemeente en moet iedereen gewoon pacht betalen. Ze kunnen ook eerst de grond verkopen en dan alsnog een soort pacht er overheen.

  Blij dat ik huur.

 35. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  Volgens de gemeentelijke begrotingen zou bouwgrondexploitatie 12 procent van de inkomsten moeten opleveren, ofwel 6 miljard euro.
  http://www.coelo.nl/artikelen/gemeenten%20zetten%20koers%20in%20de%20mist.pdf

  Van grote grondwinsten
  Naar afschrijvingen op gronden.

  En dat kan er behoorlijk inhakken.

  Het is dan ook niet voor niets dat gemeenten
  Grote belangen hadden
  Bij het verstrekken
  Van startersleningen
  Alias KamikazekoperSchulden

  Wie na het woekerpolistijdperk
  Dacht verlost te zijn
  Van ondoorzichtige producten
  Kan bij zijn lokale gemeente
  Nog zijn hart ophalen aan prachtproducten.

  In het kader van “Iedereen bankier”
  Financierde de gemeente
  Er lustig
  Op los 🙂

  …..
  Totdat de overwaardespiraal draaide.

 36. Juan Belmonte says:

  mafketel,

  mafketel,

  Welnu

  De NVB pleitte in 2012 nog om de grondprijzen met 40% te verlagen
  Bouwend Nederland hield het op -50% in 2013.

  Maar omdat wij afgelopen 5 jaar
  Telkens wederom opnieuw
  En iedere keer weer
  De bodem in zicht hebben gehad
  ( dank dr Teulings op het NOS journaal )
  Zijn de dat wellicht
  Wat verloren
  Uit het zicht 🙂

 37. Juan Belmonte says:

  En ondanks deze situatie
  En met een gemiddelde vraagprijs op funda
  Van 11 maal janmodaal
  En hypotheekschuldgraad van 285% van netto inkomens.( Economist)
  Concludeerden
  Prof dr Marc francke in 2010
  En dr Paul de Vries in 2010
  Dat er van overwaardering van de NL woningmarkt

  Geen sprake was 🙂

  Moeilijk hè
  Links rechts
  Friesland Groningen
  Over en onderwaardering 🙂

 38. Juan Belmonte says:

  Latida,

  Het hangt helemaal af van hoe je de betekenis van het woordje ‘herstel’ definieert.

  Het herstel is wat mij betreft in volle gang.

  Prima verwoord, complimenten.

 39. Voerman says:

  Nico de Geit: Blij dat ik huur.

  Snap ik met jouw manier van redeneren.

 40. Juan Belmonte says:

  Voerman,

  Voerman

  Complimenten !

  U bent slimmer dan het gehele OEKOENOMEN collectief op Mejudice…

  Immers zij hebben dr Paul de Vries en
  Prof Dr Marc Francke nog steeds niet teruggefloten.

  Sterker nog.
  Ze presteren het om de theorie van dr ir Maartje Martens
  vooralsnog
  Volstrekt
  Te negeren
  In hun wetenschappelijke oeuvres….

  U bent tenminste nog present op een blog waar de tegenstellingen
  WEL
  besproken worden.

  Buenos noches
  Juan

 41. Adamus says:

  Oeps, wat zegt de minister nu allemaal bij Knevel&vdBrink?

 42. Adamus says:

  tufkaj:
  Die Karel Schiffer moet haast wel briljant zijn. Ik kan hem in vrijwel geen enkele redenering volgen. google.nl/search?q…_sm=93&ie=UTF-8

  Ik weet niet of ze nog bestaan: verkopers van tweedehands karretjes…

 43. Latida says:

  tufkaj:
  Die Karel Schiffer moet haast wel briljant zijn. Ik kan hem in vrijwel geen enkele redenering volgen. google.nl/search?q…_sm=93&ie=UTF-8

  Net even een aantal columns van die man gelezen van de twitters, en het is werkelijk heel onfortuinlijk het soort garanties en beloftes die die man heeft gemaakt in het licht van de recente ‘versoberingen’ van diezelfde NHG.

  Het is te hopen voor hem dat die gemaakte beloftes niet in de rechtszaal belanden, want dat zijn keiharde garanties die hij afgeeft die met de wetenschap van nu waarschijnlijk niet zullen worden nagekomen terwijl er wel voor betaald is.

  Ik hoor trouwens recent uit mijn omgeving meerdere mensen die gaan scheiden. Mensen met een koophuis.

  Die zullen vast deze man aan zijn woord willen houden mochten zij onderwaarde hebben.

  Het doet me in alles denken aan de manier waarop mensen zijn geadviseerd om aflossingsvrije hypotheken af te sluiten.

  Hoe ze, zonder enig risico voor onderwaarde, en met de afgedekte risico’s, slechts de helft van de hypotheekrente hoefden te betalen om in een prachtige woning te kunnen wonen.

  Gelukkig was daarbij het risico op onderwaarde bij scheiden afgedekt, en was onderhands verkopen daarbij geen enkel probleem.

  Dus even bij elkaar opgeteld, 7500 voor het advies, een paar duizend voor de NHG, zeg 2500, 6% overdrachtsbeladting, dus zo’n 25,000 verwervingskosten ingelegd om ook mee te kunnen profiteren van de geweldige deals die door de verschillende poortwachters tegen een fee werden verstrekt.

  25,000 die vele honderduizenden hebben ingelegd in de wetenschap dat ze in het geval van scheiding of werkeloosheid konden terugvallen op de NHG.

  Dezelfde NHG die nu ineens eenzijdig tijdens het spel de spelregels verandert.

  Vervolgens beginnen alle partijen de hete aardappel naar elkaar toe te gooien en is de hypotheekgever verantwoordelijk ‘want die was er zelf bij’.

  Die was er niet bij toen de voorwaarden eenzijdig werden veranderd. Er niet bij toen de contractvoorwaarden werden opgesteld.

  En niemand heeft de NHG gedwongen om die garanties af te geven. Niemand heeft de bank gedwongen te hoge risico’s aan te gaan.

  Ik zou zeggen ere wie ere toekomt. Zij die beloftes hebben gemaakt zijn mede schuldig. Maar zij die VOOR HONDERDEN MILJOENEN Garanties hebben verkocht, om die vervolgens niet na te komen, dat is toch echt de overtreffende trap van #kannietwaarzijn. En toch is het zo.

  Dat gaat nog behoorlijk van gedonder geven, daar twijfel ik niet aan.

  Stichting gedupeerden HRA, kom er maar in. Men gokt er ongetwijfeld op dat deze groep mensen, reeds getrofffen door werkeloosheid en scheidingsperikelen, niet de energie en adem heeft om zichzelf te organiseren.

  Toch denk ik dat dit een misrekening is als ik de geluiden zo hoor. Hier kunnen ze niet mee wegkomen.

  Er zijn 1,3 miljoen mensen die onderwater staan. Hoeveel hebben daarvan NHG afgesloten?

  Hoeveel daarvan doen een beroep op NHG?

  Hoeveel daarvan worden gehonoreerd?

  Ik zou het scherp in de gaten houden, want ergens vult iemand zijn zakken, trekt salaris, maakt beloftes, verkoopt garanties en komt deze vervolgens niet na, en voor zover ik weet valt dat onder de noemer oplichting, maar als ik belanghebbende was zou ik dat in ieder geval met graagte door een rechter laten bepalen, al dan niet met andere gedupeerden.

  Maar goed, puntje eraf voor nieuwe kopers want die weten nu dus dat ze zichzelf 1% van de verkoopprijs kunnen besparen door niet in de wassen neus van de NHG te trappen, waar daar heb je toch niets aan en zijn zo niet financieel, danwel moreel failliet.

  Er waren andere maniweren geweest om met de crisis om te gaan en mensen te compenseren of tenminste ten dele tegemoet te komen. Maar met de manier van doen zoals het nu gaat kan ik in ieder geval 1 garantie geven: vele geduperden zullen het hier niet bij laten zitten.

 44. fulmineer says:

  Karel Schiffer als directeur van een wensput… het volstaat dan muntjes in de put te werpen om het orakel zijn mirakel te voorschijn te laten toveren kennelijk.
  Het moet haast wel de redenering naar de tering zetten zijn. Wat schuift het?

  Betaal mij (als zovelen) al jaren blauw om het wonen voor leenslaven mogelijk te maken, zelfs met negatieve rente (vermogensrendementsheffing vs schuldrendementskorting) zonder tegemoetkomingen!
  Alsof schuldbekentenissen tegemoetkomingen zouden zijn. Integendeel!

  Overigens wie heeft Opstelten vd VVD nodig om zwaar te straffen wanneer Blok de kolen voor de arbeider met schulden uit het vuur haalt ondanks een dwarsligger als de senator dwazenstein.

  Dwarsliggers zijn immers nodig voor het democratisch sporen (functioneren) van ‘n PVDA trein…

  Met dank aan de loyale freeloaders die in een volgende kabinetsperiode het beloofde krediet zullen mogen incasseren (conform het ‘hoort wat voort wat’ principe). ‘Voor niets gaat de zon op’ schetst daarmee het huidige neoliberale karakter van onze politici ten voete uit.

  Waar het marchanderen marcheert zijn het de spaarders en huurders die het vuur van de goden gestolen hebben. Goedkope wethouders blijken niet te bestaan of zijn niet meer te vinden. Een onderbetaalde volksvertegenwoordiging houdt geen tred met alomtegenwoordige salarisverhogingen immers.
  Een voorschot op het erfgoed belastingvrij vergeven als motor voor een hopeloos vastgelopen woning’markt’ als innovatieve ingreep om de schuld economie te bezweren zegt natuurlijk ook niets.

  Aan een poltiek bedrijf beginnen is de kleerscheuren incalculeren en een verheven ideologisch gedachtegoed te kunnen uitdragen vereist een welhaast onaards opportunistisch talent. Dure huizen voor iedereen lijkt het devies en een algemeen geldend principe. Ons kent ons.

  Ik voorspel een nieuw ethisch reveil, dat van de religieuze fundamentalisten die het voor het zeggen krijgen, dezelfde lui die de hel hebben geschapen en de hemel. Of men zich nu verwonderd over waar oorlogen over gaan of niet, de wetenschap heeft er geen boodschap aan, die behoort dienstbaar gemaakt.

  Hypocrisie is niet voor niets afgeleid van het Griekse woord voor toneelspeler. In dienst van de politiek werken vereist dat talent en een betalend publiek naast een faciliterende festivaldirectie.

  In wezen behelst het tevens een dressuur-act waarin de massamedia hun bijval niet zelden met instemming betuigen ondanks of dankzij de bijrol op dat toneel. Meesmuilen loont wanneer je op de loonlijst staat!

  Schuld als belofte voorstellen. Een kindervoorstelling? Nou nee!
  De evolutie van de psychopaat verkiezen. Het uitputtend vermoeien van een berooide aarde met alle mens-eigen arrogantie tot niemand het meer kan navertellen. Het laatse woord aan de uitbuiters. Nog 50 jaar suprematie, en dan?…

  Deze mooie planeet zal blijven bestaan en onze aanwezigheid zal als een voetnoot in het geheugen van haar miljoenen jaren geschiedenis gegrift staan als zijnde te veeleisend, met teveel en te onverschillig, te druk met de waan van de dag, zonder historisch ecologisch besef. Het zou zomaar kunnen? De winnaars zijn de gokkers in de vrouwenpolder, een sentiment dat de NOS kennelijk nieuwswaardig vindt. Wonderlijk? Mwah…

  Schier toevallig ben je ergens geboren. Om behoorlijk te kunnen wonen is een corrupte coöperatieve (participerende) inborst vereist, daartoe is een parlement nodig. Als u niet stemt gaat uw stem naar het establishment van de parasiterende meerderheid, alsof daar nog geen sprake van was.

  In Maart ben ik er niet maar jullie straks ook niet zoveel is zo goed als zeker.

  Wanneer het gesundendes Volksempfindung eruit bestaat alleen al in Den Haag 69 auto’s in de fik te steken met oud en nieuw kun je gerust spreken van auto nieuw. Weerhoudt onze politici er niet van om voor meer repressie te pleiten in plaats van het volksvermaak eens en vooral aan banden te leggen zoals het een beschaafde natie betaamt. Schijt aan de overwerkende oogchirurgen die al al jaren pleiten voor een verbod op het privaat detoneren van explosieven. Wat zou Dick Schwaab ervan vinden?

  Niet op z’n plaats? Soms moet het even.

 45. mafketel says:

  Aan de grond met de grond ……..

  Ophef, over gronddeal gemeenten ….. ( Daling grondprijzen 80% 😉 ) Gasgelden als last plunder resort ? 😉 …..

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/ophef-over-gronddeal-overijssel

 46. mafketel says:

  En het wonder geschiedt, de vraagprijzen stijgen ….. of toch een slip of ? …… maar het staat wel grappig 🙂

  http://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/grafieken.html

 47. Adamus says:

  Voerman: Achterlopen in het inleveren is ook een vorm van rijkdom.
  Maar, Lorenzo, je generaliseert wel een beetje veel!
  Er zijn echt legio mensen in dit Landschap die in behoorlijk behoeftige situaties leven. Ook sterk afhankelijk van culturele en sociale achtergrond en nog veel meer faktoren. We doen hier op dit log, alsof ieder mens alhier getroffen wordt door hogehuizenprijzen, terwijl het de overgrote meerderheid (veelal terecht) geen hol interesseert.
  Was zaterdag in de grootste provinciestad.
  Kan niet op! Weelde alom.
  Alleen een selectieve waarneming, want lang niet iedereen was daar.

  >6% eindejaarsuitkering kan men ook van shoppen. Ambtenaar en onderwijzer hebben als tweeverdiener een leuke maand gehad 😉

 48. Adamus says:

  Nico de Geit: Misschien wel als de pacht voor bijvoorbeeld 50 jaar vast staat.

  Voor politiek staat niets vast, dat past niet in hun business case.

 49. mafketel says:

  Sombermans troef nu op dit blog, neem wat extra Vit.D op daar wordt je vrolijk van ……….

  Nog 600 jaar mens op deze aarde, dan is het DNA op, geniet er nog maar ff van 🙂

 50. hj says:

  http://www.funda.nl/koop/noordwijkerhout/appartement/

  “Spoedig herstel lijkt een wonder”

  GVD compleet belachelijke prijzen

  herstel: u gaat dit gewoonweg niet opbrengen

  en daarmee basta

  ik denk dat het wonder niet gaat geschieden

 51. hj says:

  armoe troef op dit forum?

  absoluut niet!

  ik geniet bijna elke dag

  alleen

  wees niet te persoonlijk naar elkaar

  dus geen ruzie

  elke bijdrage waardeer ik even goed

 52. mark says:

  beetje jammer dat dit geblunder (ook) weer op mijn scheef-hurend bord komt te liggen.

  Al zag je de zeepbel van mijlen ver, ben je er niet in getrapt, wacht je geduldig totdat ie leeggelopen is…mag je hem toch nog mee-betalen.

 53. Dirk says:

  “RTL4 verzorgt bouwkundige en cosmetische ingreep

  Een ‘nieuwe’ dinsdagavond van RTL4. De zender komt met een variatie op TV Makelaar en laat Angela Groothuizen weer cosmetische ingrepen uitdelen.

  In TV Makelaar: Mission Impossible ontfermt presentatrice Evelyn Struik zich over mensen van wie hun huis onverkoopbaar blijkt te zijn. Het huis is extreem eigenzinnig gebouwd of ingericht, maar de bewoners begrijpen niet waarom het niet goed in de markt ligt.

  Gelukkig schiet RTL4 weer te hulp. Na het nodige voyeurisme, komt een team van deskundigen er aan te pas. Een bouwkundig adviseur, verkopend makelaar en financieel adviseur gaan aan de slag om het huis of de situatie net die draai te geven waardoor de verkoopkansen toenemen.

  Maar: allereerst wil Evelyn van de bewoners weten waarom ze het huis dat zij ooit beschouwden als hun droomhuis nu willen verkopen, meldt de zender. En waarom kozen ze voor deze aparte stijl en/of inrichting? Daarnaast onderzoekt ze samen met hen wat hun toekomstige woonwens is.

  Daarna begint Angela Groothuizen aan het tweede seizoen van Een Nieuw Begin. Ook zij schiet te hulp. Bij haar gaat het om mensen die door onvoorziene omstandigheden hun ooit zo gelukkige leven van de ene dag op de andere in rook zagen opgaan.

  De sporen van de heftige strijd om er weer bovenop te komen, zijn naast de binnenkant ook aan de buitenkant duidelijk zichtbaar, vertelt de woordvoerder. De hoogste tijd dus voor een cosmetische ingreep en psychische hulp. Daarna zijn alle zorgen verdwenen als sneeuw voor de zon, maakt de sponsor RTL4 ons wijs.”

  http://www.mediajournaal.nl/2014/01/07/rtl4-verzorgt-bouwkundige-en-cosmetische-ingreep.html

  We gaan weer is wat flauwekul krijgen op de televisie.

 54. Dirk says:

  mark: Al zag je de zeepbel van mijlen ver, ben je er niet in getrapt, wacht je geduldig totdat ie leeggelopen is…mag je hem toch nog mee-betalen.

  Ze rijden met hun SUV’s over je heen.

 55. Adamus says:

  mafketel:
  Zó lief, en zó snel ………. het belastingprogramma 2013 is er al

  belastingdienst.nl…ngifteprogramma_2013

  En je mag het ook nog zelluf invulle 🙂

 56. Keesje says:

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/huis-hypotheek/22190440/__Appartementeigenaren_zijn_wanbetalers_bij_VvE_s__.html?cid=rss

  Veel verenigingen van appartementseigenaren kampen met wanbetalers. Een kwart van deze zogenoemde VvE’s heeft gemiddeld vier leden met een betalingsachterstand van ieder 5200 euro.

 57. Dirk says:

  Keesje: betalingsachterstand van ieder 5200 euro.

  Komt de telegraaf dan lekker vlot mee.

 58. Latida says:

  Adamus:
  Oeps,wat zegt de minister nu allemaal bij Knevel&vdBrink?

  Dat er tijdens vergaderingen wordt gedronken en gerookt..

  Dat dat usance is in Brussel..

  Dat het dus met de franse slag gaat daar..

  Verder zegt hij dat bijna alles in het leven over politiek gaat..

  Op de vraag “Wordt het een mooi economisch jaar?”

  zegt hij:

  “Voorspellingen moeten we ons maar niet aan wagen, maar de laatste indicatoren zijn allemaal gunstig”

  en

  “als ze aan ons vragen hoe gaat het, dan pakken we het CPB erbij”

  en

  “je ziet bijvoorbeeld nu op de woningmarkt dat de verkopen nu echt heel snel aantrekken, de woningprijzen dalen nog steeds, licht, dat verschilt per regio, maar de woningverkopen trekt natuurlijk snel aan dus dan gan de prijzen daarop hopelijk volgen.”

  Reporter: “En de werkeloosheid daalt!”

  “Ja ik ben daar voorzichtiger over, nee dat is juist, maar dat is heel erg tegen de verwachtingen in, dus ik ben daar voorzichtiger over, omdat heel vaak het beeld is dat als je uit de recessie komt, dat het langer duurt voordat de werkeloosheid echt gaat dalen”

  en

  “de onderliggende concurrentiekracht van de urozone is nog lang niet op orde”

  Reporter: Verwacht u ook dat het nog terug kan zakken, zou dat prima kunnen?”

  “Dit is echt categorie koffiedik kijken, dus ik zie het gewoon aantrekken, we doen wat daarvoor nodig is, en ik hamer ook dat alle landen hun problemen echt aanpakken, ook fundamentele problemen de pensioenenstelsels (moeilijk gezicht) en de woningmarkt en de overheid, hoe de overheid werkt, en dat maakt alleen maar de kans dat het groei echt doorzet, versterkt, groter. Dat is wat je moet doen, en niet teveel speculeren”

  Reporter: “U bent dan positief, als u nu vanavond wat positiever zou zijn, er zitten vanavond ontzettend veel mensen te kijken, dan hollen die morgen a la Rutte naar een autoshop om een nieuwe auto te kopen of een nieuw bankstel of een nieuwe ijskast. Economie, is zoveel psycologie dat als we vanavond hier heel positief zitten te doen, dan komt uw voorspelling uit”.

  “Nee, ik dat economie is inderdaad voor een heel deel psychologie, dat zal afhangen van het feit dat mensen, als zij bijvoorbeeld naar mij luisteren, dat ze dan het idee hebben, nou dat klinkt wel redelijk vertrouwenswaardig, ik stel daaar vertrouwen in”

  Reporter: “Maar u bent politicus van het jaar, wat wil je nou nog meeer man”

  “”Nee maar, het zou maar zo kunnen zijn, als ik nu zeer overdreven optimistisch zou zitten zijn, en zou gaan zeggen mensen het gaat nu fantastisch, koop dat huis..”

  Reporter: “Ja..”

  “Dat mensen denken nou ja deze man is niet zo heel vertrouwenswaardig want hij zegt nu dingen die hij niet kan weten, dus ik beroep me graag op dingen die ik kan weten, het gaat allemaal de goede kant op, en vervolgens moeten we ook dingen doen die dat verder versterken. Dat is wat we kunnen doen. Als te veel psychologiseer zeer moesten we maar overlaten aan psychologen”

  Reporter: “We gaan nog een beetje verder met psychologiseren want het was voor u natuurlijk een heel moeilijk jaar, het is nog een genade dat u hier zit, want het kabinet zou natuurlijk een aantal keren gevallen zijn”

  “Oh, dat is mij ontgaan, maar..”

  Reporter: “Nee, er was veel politieke onrust in Nederland, laten we even kijken”

  Videoclip Stef BLok: “Nee het was een heel spannende week, maar de uitkomst is prima”

  Diederik Samson: “Er is nog niets afgerond, maar er is wel voortgang geboekt”

  Hoeheetieookalweer: “we zijn een flnk eind opgeschoten, en vanavond gaan we verder”

  Hoeheetieookalweer2: “Ik heb in heel veel dingen vertrouwen dus ook in de pensioenplannen van het kabinet”

  Samson “Een vorm van politiek die we de afgelopen 10 jaar niet zo heel veel zagen, maar die nu heel erg hard nodig is”

  Reporter: “Dit alles is u ontgaan, het afgelopen jaar begrijp ik”

  “Nee maar, ehm, ik ben bij al die gesprekken geweest, misschien heb ik er een enkele gemist, maar in principe ben ik bij al die gesprekken geweest, en dat duurde soms weken achter elkaar, en dan heb je een heel ander perspectief. Het perspectief van de buitenwereld is heel erg oh, als het maar goed gaat, en crisis, maar ik heb dat oprecht niet gehad het afgelopen jaar maar ik heb steeds..”

  Reporter: “Ook niet toen Duivensteijn..”

  “”Nee. Omdat ik Adri Duyvesteijn goed ken, dat is iemand die zee op de inhoud is, eeeh, en dus ben ik ook steeds van uitgegaan dat we op de inhoud daarover met hem konden praten, enn dus ook met inhoudelijke concessie, etcetera eeh, hem ook over de streep zouden kunnen krijgen”

  Reporter: “Dus iemand als Plasterk die zei het kabinet is langs de afgrond gegaan, die kent Duyijvesteijn niet goed”

  “Dat weet ik niet, ja Ronald heeft daar een andere inschatting van gemaakt in een interview, maar nogmaals ik heb bij alle gesprekken gezeten, over pensioenakkoord, over de begroting natuurlijk eindeloos, en ik heb oprecht geen gehad waarop ik dacht, dit gaat fout. Nu gat het fout.”

  Frits Barend: “Dus we zijn fout voorgelicht, dat het steeds op de afgrond liep”

  Dijsselbloem: “Nou ja goed, bij politiek hoort natuurlijk ook altijd drama, dus als mensen dan aan het einde van zo’n gesprek naar buiten lopen en journalisten te woord staan, dan is er soms een belang bij om te doen alsof het crisis is, dat kan ook in het kader van de onderhandelingen helpen, dus ik ben nu heel boos, en er moet nu echt wat gebeuren..”

  Reporter: “Een echt toneelspel?”

  Dijsselbloem: “..het kabinet moet nu echt over de brug komen, je kent het wel” eeh, en zo wordt de crisis dan weer wat gevoed”.

  Frits Barend: Maar er wordt gewoon toneel gesppeld”

  Dijsselbloem: “Kijk het hoort er echt ook gewoon bij. Kijk je bent aan het onderhandelen, we zaten voortdurend te onderhandelen, met partijen, met oppostiepartijen uit de kamer, hoeven ons niet te helpen, waren op zichzelf daar wel toe bereid, maar hadden gewoon hun eisen. Als zij vonden dat wij niet snel genoeg gingen, of niet hun eisen inwilligden, dan werd er tegen de camera gezegd nee zo kan het echt niet langer”

  Reporter: “en zo gaat het”

  Dijsselbloem: “en zo gaat het, ja”

  Reporter: “Hoe gaat u ervoor zorgen dat 2014 wat dat betreft een wat saaier jaar wordt, en dat er niet veel van dit soort type dingen naar buiten komen? Ik bedoel iemand moet ook een begroting vers 15 maken die ook weer veel problemen zal geven”

  Dijsselbloem: “Ik heb er groot belang bij om veel meer rust te krijgen, diit jaar ddan, het afgelopen jaar oook gehad, zeker rond de begroting, of dat kan is ja, afhankelijk van de economie. Als dat zich gunstig ontwikkeld, dan zal dat zeer helpen”

  Reporter: “waarom heeft u daar veel belang bij het ging toch prima het afgelopen jaar?”

  Dijsselbloem: “Nou het heeft veel tijd gekost, alleen dat al, in mijn agenda, eindeloze onderhandelingen, en ik denk ook, eehm, dat gewoon voor Nederland een economie goed is als nu de plannen echt staan, we hebben bijna alle hervormingen ondanks het woelige gedoe en de beelden die u liet zien, bijna alle hervormingsplannen nu voorzien van een meerderheid”.

  Reporter: “Dan is het toch goed gegaan? Of niet?”

  Dijsselbloem: “Uiteindelijk is het goed gegaan, maar het ging met veel woeligheid gepaard”

  Reporter: “Toch wel..”

  Dijsselbloem :”..Dus wat mij betreft gaan we nu het komend jaar al die plannen beginnen met uitvoeren, in wetgeving omzetten, uitvoeren in de praktijk, op een zorgvuldige manier”

  Reporter: “maar daar heeft u een meerderheid voor nodig, en ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat D66, SGP en de ChristenUnie daar een rol in zouden kunnen spelen..”

  Dijsselbloem: “Ja dat hoop ik zeer”

  Reporter: “Maar de vraag is of u hen eerder bij uw plannen gaat betrekken, en dee begrotingsideeen bij 2015 dan u dit jaar heeft gedaan, want toen was er vvrij laat mee”

  Dijsselbloem: “eeehm… Ja en nee op zich hadden wij de plannen al in eind maart gereed, nee 1 maart zelfs, ik probeer terug te halen in tijd, ik heb de kamer daar toen meteen over geinformeerd, daar kwam toen het sociaal akkoord overheed, afijn u kent de geschiedenis. Dit jaar gaan we het inderdaad anders doen, dus het wordt een veel normaler begrotingsjaar, ik ga in het voorjaar de begroting alvast voorbereiden voor 2015. En omdat ik daar inmiddels 3 inmiddels zeer geliefde oppostiepartijen bij heb betrokken zou ik dan ook snel kunnen informaeren hoe staan we ervoor”

  Frits Barend: “Krijgen we nog verassingen in die begroting”

  Reporter: “Gaat u dus ook vroegtijdig consulteren en bij uw begroting betrekken?”

  Dijsselbloem: “Zeker”

  Reporter: “En wanneer is dat ongeveer?”

  Dijsselbloem: “eeh..”

  Reporter: “Want we hebben efffe gebeld met ze, dat begrijpt u..”

  Dijsselbloem: “Ja”

  Reporter: “En ze zeiden we hebben nog steeds geen telefoon van u gehad”

  Dijsselbloem: “hahaha, nee maar dat hoeft ook niet, want het is gewoon het voorjaarsbesluitmoment in maart. Dat weten ze ook, at weten ffinancieel woordvoerders ook, en we hebben al, ik heb met ze afgesproken dan we dan rond de tafel gaan en dat ik vroegtijdig met ze, zodra ik cijfers heb, die ik ook nog niet heb, we hebben het over de begroting 2015. Pas in maart heb ik een eerste inzicht in dw begroting 2015”

  Reporter: “Gaat u dan wel 3% halen, zoals u gewoon moet doen als minister van financien, en dit jaar niet”

  Dijsselbloem: “In 2015?”

  Reporter. “In 2015 ja”

  Dijsselbloem: “Dat is zeker onze opdracht ja”

  Reporter: “Dat begrijp ik dat dat de opdracht was, dat was het ook voor 2014, maar gaat u er ook naar streven? Gaat u het ook doen”

  Dijsselbloem: ” Ja eeh, ja zoals alles er nu uitziet ga ik dat zeker doen”

  Frits Barend: “Ja maar dat ga je toch niet doen als dat ten koste gaat van de economie, dan zou je toch gek zijn om het te doen?”

  Dijsselbloem: “eehm.. Dat is zeer de vraag, wij hebben dit jaar zoals je weet 6 miljard extra gedaan, dat heeft bijna geen effect gehad op de economie, we gaan er dit jaar de eerste loonstrookjesberekeningen zijn er, we gaann er allemaal, gemiddeld genoemen gaan alle bevolkingsgroepen er op vooruit, dus dat maakt natuurlijk individueel genomen uit,dus je kunt op een verstandige manier begrotingsbeleid voeren zonder dat het de economische groei raakt.”

  Reporter: “Maar even voor de helderheid, voor 2015 zegt u Nederland haalt 3%”. Punt.”

  Dijsselbloem: “Ja, zeker. Dat is een afspraak die staat”

  Reporter: “En als het niet zo is gaan we extra bezijnigen, om die 3% te halen”

  Dijsselbloem: “Ja zeker, maar kijk we hebben nog steeds een groot financieringstekort in Nederland, dus we zijn er ook nog niet. Dat financieringstekort gaan we de komende jaren ook echt omlaag brengen. Dat hebben we ook gewoon in de coalitie afgesproken, dat vinden we allemaal belangrijk. Dat vindt overigens de kamer zeer breed belangrijk, dat dat financieringstekort teruggaat”

  Reporter: “Maar wij voregen ons nog even af omdat u dit jaar niet haalt, met alle respect, of u het volgend jaar wel wilt halen en gaat halen”

  Dijsselbloem: “Sterker nog, ik heb het in 2013 niet gehaald, in 2014 gaan we het ook niet halen, maar er waren twee, althans 2013 was een buitengewoon economisch slecht jaar..”

  Reporter: “Maar 2015..”

  Dijsselbloem: “Maar dat geeft je de grond, ook in Europees verband om te zeggen: We hebben meer tijd nodig, want we hebben zulke slechte cijfers, we hebben meer tijd nodig. Die uitzondering hebben we gevraagd en gekregen, en 2015 zorgen we dat we weer op het pad zitten, ja”

  Reporter: “Dus 2015 wordt het. Er zijn in Europa verkiezingen over Europa en de trend is anti-europa, hoeveel zorgen maakt u zich? I kheb hier de economist van vandaag, engels blad, invloedrijk, en die heeft op de cover Geert Wilders en MArie Le Pen, en die jongen uit engeland waar ik de naam van vergeten ben”

  Dijsselbloem: “Farage”

  Reporter: “Ja. Hoevel zorgen maakt u zich?”

  Dijsselbloem: “Eehm.. Nou ja ik denk dat het gewoon een reeel debat is, Europa staat inmiddels aan de top van de politieke agenda, en alle partijen zullen dat debat gewoon aan moeten gaan. Eehm, ik maak me daar niet bij voorbaat hele grote zorgen over, ik denk dat je met een goed offensief verhaal over Europa, eenieder moet maar zelf inkleuren of het pro-europees is, sceptisch of zelfs anti, laat dat debat maar gewoon plaatsvnden, ik maar me niet bij voorbaat zzorgen over nee”

  Reporter: “Zo bent u niet he? U bent niet zo’n zorgelijk typetje?”

  Dijsselbloem: “Nee, nee, misschien niet. Overgiens dat drietal in die theepot op die voorpagina van de economist, ze zijn zeer verdeeld, ze bestrijden elkaar ook, die Farage wil niks te maken hebben met Wilders, en ik moet maar zien dat de coalitie tussen Le Pen en Wilders stand houdt. Dus het is ook allemaal heel verdeeld, maar ik verheug me op het debat, ik denk dat het leuke campagne wordt”

  Reporter: “We gaan het meemaken”

  Dijsselbloem: ”

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1388037

 59. Cynicus economicus: En als we dan beseffen dat het aanbod van krediet en de vraag naar leningen weer (mede)afhankelijk is van die prijzen, kunnen we concluderen, dat de prijzen de prijzen bepalen. Helder.

  Dus dan heb houd je altijd vicieuze cirkels en virtuoze cirkels. Als de prijzen stijgen gaan ze verder stijgen. Totdat ze dalen, dan gaan ze verder dalen

 60. Voerman says:

  Snap niet, dat gemeenten af moeten schrijven op verwachte grondinkomsten die niet door gaan!

  Ze hoeven toch immers alleen het onterecht verwachte geld niet uit te geven.
  Zo doet elke normale huisvrouw dat! 🙂
  Heb je ook geen schuldhulpverlening nodig.

 61. dr.t says:

  Reactie op Latida.

  Je schrijft:
  ‘Verder zie je over het hoofd dat veel jongeren niet willen kopen maar juist huren om flexibeler te kunnen woonconsumeren in plaats van 30 jaar ergens aan vast zitten.’

  Dat lijkt me een tijdelijke verschijnsel, in de zin dat zodra er kinderen in het spel komen de kaarten anders kunnen komen te liggen. Jouw stelling verlegt de vraag naar woningen voor een groep naar een later moment.

  ‘Verder is het duidelijk dat de maximaal toegestane lening van een bank gaat naar maximaal 80% LTV, dus een volle 24% lager van wat het nu is.’

  Dat heb ik nog niet gelezen of gehoord.

  ‘Eerder zullen buitenlandse investeerders niet geneigd zijn hierin te investeren.’

  Zie je dit dan als een voorwaarde, op je vorige stelling? Of bedoel je, ik zie het er nog niet van komen dat buitenlandse investeringen toenemen?

  Een overschot aan te grote woningen op B- en C-lokaties ligt dan ook redelijkerwijs in het verschiet, en daarmee ook een verdere daling van 20%.
  Denk ik.
  Dat denk ik ook, in die zin dat in gebieden waarin nog voorzieningen en werk te vinden is (met name de Randstad) koopprijzen zullen stabiliseren of stijgen). Daar tegenover staat een aanzienlijke waardedaling van woningen in de overige gebieden.
  Locatie wordt steeds belangrijker.

  Maar Latida het lijkt er inderdaad op dat de jeugd slecht vanaf komt op zowel de arbeids- woon- en pensioenmarkt.
  Je zou wat meer beleid mogen verwachten van de overheid.

 62. Latida says:

  http://www.ftm.nl/exclusive/oud-cda-politicus-verrijkt-zich-ten-koste-van-bewoners-seniorenflats/

  ” ‘We zagen ook wel eens voor hoe veel wij gedeclareerd werden bij de serviceflats’, zeggen twee voormalige medewerkers van SDS. ‘Dat ging over de kop. Bewoners worden willens en wetens bedonderd’.”

  en

  “Daarnaast stellen de bewuste bestuurders zich vaak intimiderend op tegenover kritische vragenstellers die in de meeste gevallen hoogbejaard zijn, zo vertellen bewoners van negen verschillende serviceflats.”

  en

  “Verschillende direct betrokkenen hebben de laatste jaren een ‘uiterst geraffineerd samenspel’ geconstateerd tussen enerzijds de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) en anderzijds de Noordwijkse vastgoedinvesteerder en (CDA) gemeenteraadslid Andries de Boer (en/of Waardevastgoed Holland, tevens bekend van meerdere succesvolle film c.v.’s waaronder die van Alles is Liefde) waarbij deze partijen elkaar ten koste van de bewoners de bal toespelen. Met de hulp van SDS weet de vastgoedinvesteerder in veel gevallen de woningen voor zeer lage prijzen te verwerven.”

 63. Nico de Geit says:

  Keesje: een betalingsachterstand van ieder 5200 euro.

  100 euro per maand maakt 52 maanden achterstand. Irritant voor mensen die wel netjes betalen.

 64. Latida says:

  http://www.propertynl.com/index-newsletter/portefeuille-met-64-corporatiewoningen-in-voorburg-verkocht/

  “VOORBURG – Wooninvest uit Voorburg heeft 64 verhuurde eengezinswoningen in het geliberaliseerde huursegment verkocht aan een particuliere belegger. Die betaalde ongeveer € 8.7 mln voor de portefeuille, ruim 17 keer de huur.”

  Oftewel nog geen 136,000 euro per eengezinswoning.

  Kijkt u even mee naar de vraagprijzen voor eensgezinswoningen in Voorburg? De allerlaagste vraagprijs voor een eensgezinswoning in Voorburg is namelijk 169,000 euo, oftewel 33,000 euro meer. Er zijn maar 4 woningen waarvoor onder de 2 ton wordt gevraagd, en eentje daarvan staat op 199,000. Al het andere wordt meer dan twee ton voor gevraagd.

  http://www.funda.nl/koop/voorburg/woonhuis/sorteer-prijs-op/

  De gemiddelde huur per woning voor de verkochte woningen komt op 666 euro per woning. Voor de 64 woningen worden dus per maand 42647 euro huurpenningen geincasseerd, per jaar 511,764 euro, iets meer als een half miljoen.

  Wilt u ook in Voorburg wonen, maar dan in een koophuis?

  Voor slechts 239,000 kunt u op de Paradijsstraat terecht:

  http://www.funda.nl/koop/voorburg/huis-48850366-paradijsstraat-74/

  Om dat te kunnen betalen heeft u een inkomen van 55,000 euro nodig, waarbij de netto maandlasten uitkomen op 970 euro per maand voor een hypotheek van 255,000 euro.

  Nu is de vraag natuurlijk: HOe zit dat met die vraagprijs? Hoeveel denkt u dat dit huis over 2 jaar nog waard is?

 65. Latida says:

  http://www.propertynl.com/index-newsletter/dtz-verwacht-verdere-omzetstijging-in-2014/

  Vooral meer winst door meer taxaties en buitenlandse partijen die wellicht te verhuren panden willen opkopen van de corporaties:

  “De Bruijn voegde daar meteen aan toe dat kansarm vastgoed verder in een neerwaartse spiraal lijkt te zitten. ”

 66. StommeZ says:

  Interessante ontwikkeling:

  “Komen ambitieuze gemeenten met waardeloze bouwgronden met de schrik vrij? In Overijssel lijkt dat er wel op.

  Daar is de provincie bereid om voor 130 miljoen euro grond van gemeenten aan te kopen, die in werkelijkheid maar 24 miljoen euro waard is.”

  http://www.z24.nl/economie/gaan-rijke-provincies-ambitieuze-gemeenten-matsen-met-grondaankopen-421175

 67. Latida says:

  http://www.propertynl.com/pnl_storage_root/PNL13-MA10-040-TAXATIE-BRIEFING.pdf

  “Toezichthouders AFM en DNB toonden zich het afgelopen
  jaar kritisch over waarderingen van Nederlands vastgoed.”

  en

  “Belangrijkste nieuwe aanbeveling: Er zou een landelijk
  tuchtrechtorgaan moeten komen voor taxateurs, plus een
  klachtenprocedure waaraan taxateurs zich moeten houden”

 68. Dirk says:

  Latida: vraagprijs

  Dus die 136K klopt dan wel toch?

 69. Latida says:

  http://www.controllersmagazine.nl/Controlling/Algemeen/2014/1/Vastgoed-komt-in-beweging-1439805W/

  “Controllers zien met lede ogen aan hoe steeds meer moet worden afgeboekt op de balanswaarde van de vastgoedportefeuille.”

  en

  “In heel wat panden zal nooit meer een winkel komen. Een saneringsronde, verdergaande afboekingen en herbestemming van leegstaande panden zijn onvermijdelijk. ”

 70. Dirk says:

  Latida: tuchtrechtorgaan

  Zo’n tuchtrechtorgaan die 150 van de 7000 klachten gegrond gaat verklaren?!

 71. Latida says:

  Zo kun je het ook brengen als je niet wil afboeken op de grondwaarde:

  “De grondprijzen in de gemeente Hulst worden ook dit jaar niet verhoogd.”

  http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/grondprijzen-hulst-blijven-gelijk-1.4163721

 72. Latida says:

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/grondprijzen-woningbouw-gaan-verder-uiteen-lopen.9178545.lynkx

  “Metrum drukt dat uit in de Residex, de graadmeter voor de grondwaarde van woningbouw. Die prijsdaling komt volgend jaar op 8 procent, verwacht Metrum. In 2013 bedroeg die 18 procent.”

  en

  “Gemeenten waarderen in slowmotion af
  Datzelfde geldt voor het verlagen van grondprijzen. Gemeenten wordt verweten dat ze nog steeds vasthouden aan prijsniveaus van drie of vier jaar geleden en onvoldoende afwaarderen. De Zeeuw noemt dat de slowmotionbeweging. ‘Deloitte heeft daar verschillende verklaringen voor gevonden. Een ervan is dat prijsverhogingen altijd eenvoudiger zijn te maken dan de stap omlaag.’ ”

  en

  ” ‘Wat opvalt is dat de sector zelf niet zoveel doet aan onderzoek naar kosten, prijzen en bewegingen daarin over een langere tijd. ”

  http://www.metrum.nl/images/MemoRenI/Outlook%20grondexploitaties%202014.pdf

  “Vrijwel overal overstijgt het aanbod de vraag uit de markt.”

  en

  “Veel grondontwikkelaars hebben reeds veel voorraadgronden en deze worden
  voorlopig niet tot ontwikkeling gebracht, omdat er geen afnemers zijn. Dit heeft een prijsdrukkend
  effect en dat werkt vertraagd door in de verwervingsprijs.”

  en

  “Het hanteren van te optimistische parameters in de
  grondexploitatie kan enorme financiële gevolgen hebben. Risico’s met betrekking tot actuele
  projecten worden in dat geval onvoldoende op waarde geschat. Gemeenten lopen daarmee nog
  steeds kans op financiële tegenvallers van formaat.”

  en

  “De situatie op de woningmarkt komt in de grondexploitatie tot uitdrukking in het afzettempo van
  grond voor woningbouw en de hoogte en ontwikkeling van de grondprijzen woningbouw. De markt
  voor commercieel vastgoed werkt op een soortgelijke manier door in gronduitgifte en daarmee
  gepaard gaande grondprijzen voor niet-woningbouw. Met name de ontwikkeling van de grondprijs
  voor woningbouw is van doorslaggevende betekenis voor het resultaat en risicoprofiel van
  grondexploitaties van veel gemeenten.”

  De moeite wwaard om het Metrum rapport door te nemen, veel informatie met betrekking tot grondprijzen voor de woningmarkt.

 73. Latida says:

  Dirk: Zo’n tuchtrechtorgaan die 150 van de 7000 klachten gegrond gaat verklaren?!

  In ieder geval willen ze het graag centraal regelen, dat zal inderdaad een hoop tijd en moeite besparen 😉

 74. Latida says:

  Dirk: Dus die 136K klopt dan wel toch?

  Ja dat lijkt me de werkelijke waarde. Maar dat laat tegelijkertijd ook zien hoezeer de vraagprijzen van koophuizen daarvan afwijken, en dat die dus best nog 20% vanaf kan.

 75. Dirk says:

  Latida: Maar dat laat tegelijkertijd ook zien hoezeer de vraagprijzen van koophuizen daarvan afwijken, en dat die dus best nog 20% vanaf kan.

  Mensen halen van een woning die ze gevonden hebben op Funda dan ook 15 tot 20% af.

 76. Dirk says:

  Latida: In ieder geval willen ze het graag centraal regelen, dat zal inderdaad een hoop tijd en moeite besparen 😉

  De achteruitgang van het juridische wereldje vond ik eigenlijk wel een goed begin en mag van mij nog lang gaan duren, het werd tijd dat die is een toontje lager gingen zingen na alle ellende die ze veroorzaakt hebben.

 77. Latida says:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22191347/__WSG_zet_miljoenenclaim_door__.html

  “WSG beschuldigt de voormalig directeur van wanbeleid. De relatief kleine corporatie raakte in grote financiële problemen door grote investeringen. WSG moest met 118 miljoen euro steun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) overeind worden gehouden.”

 78. Dawg says:

  StommeZ:
  Interessante ontwikkeling:

  “Komen ambitieuze gemeenten met waardeloze bouwgronden met de schrik vrij? In Overijssel lijkt dat er wel op.

  Daar is de provincie bereid om voor 130 miljoen euro grond van gemeenten aan te kopen, die in werkelijkheid maar 24 miljoen euro waard is.”

  z24.nl/economie/ga…grondaankopen-421175

  Wel zo makkelijk, één provinciale monopolist in plaats van allerlei armlastige gemeentes die elkaar gaan onderbieden bij grondverkopen.

  Burger betaald de kosten via marktconformere energietarieven. Zo gaat dat in kartelparadijs Nederland.

 79. Voerman says:

  Snap het niet!
  Als je als gemeente minder geld binnenhaalt op basis van onterechte verwachtingen hoef je toch geen verlies te nemen, of hoe je dat dan ook noemt?
  Kwestie van het niet binnengehaalde geld niet uitgeven! Zo doet een verstandige huisvrouw dat ook!

  Maar ja, die verstandige huisvrouw heeft te maken met haar eigen geld en die ambtenaren met geld wat toch niet van hunzelf is. Verantwoordelijkheid, daar hebben ze nog nooit van gehoord. 🙂

  Dawg: Burger betaald de kosten via marktconformere energietarieven. Zo gaat dat in kartelparadijs Nederland.

  Als je zelf geen huis wilt kopen betaal je zodoende wel mee aan een ander zijn huis!
  Deed je toch al, maar een extra schepje erboven op helpt nog beter. 🙂

 80. Latida says:

  U kunt uw huis nog eventjes niet verkopen, en u mag langer thuis blijven wonen. Of u daar blij mee moet zijn hangt van uw gezondheid af.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3573021/2014/01/07/15-000-ouderen-plots-te-gezond-voor-het-tehuis.dhtml

 81. Dawg says:

  Voerman,

  Vraag me al een tijdje af hoe die grondposities de gemeentes in problemen. Ok, ze moeten afschrijven op die grond. So what?

  Kleinschalig bestuur is in ieder geval ook niet alles. Een onnozel burgermeester, wat machtsgeile wethouders en de lokale vastgoedmaffia. Zelfde incompetentie en corruptie als op nationaal niveau. Alleen wat minder goed zichtbaar.

  http://www.youtube.com/watch?v=DHhEa-wNgdE

 82. Mr Buitenzuur says:

  Maak er Algemene begraafplaatsen van.
  Brengt geld op tot in de eeuwigheid.(grapje)

  OF.
  Maak percelen van 200 2/m met eenvoudige woningen.
  Denk aan de watersnood huisjes.
  Die zijn nu het meeste waard en de bewoners waren in verhouding de gelukkigste mensen in den lande.

 83. Frans says:

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/negeren-banken-lagere-waarde-van-hun-vastgoed

  Buiten de absolute toplocaties in Nederland worden volgens Norbert ter Mos van Rent Review kantoren verkocht voor 2 tot 3 keer de huur. ”Dat is bijna te geef, maar waarschijnlijk staan die panden leeg”, aldus Hans de Geus. Hij denkt dat er waarschijnlijk grote gaten zitten tussen die prijzen en de prijs waartegen vastgoed bij banken in de boeken staat.

  De Geus vreest dat door veel Nederlandse banken de pijn nog niet genomen is. ”In goede tijden wordt de waarde van vastgoed voor banken elke maand verhoogd, maar in slechte tijden doen we onze ogen dicht, alsof het niet gebeurt.”

 84. Frans says:

  Keiser Report: de eerste helft helemaal over de huizenmarkt. Welliswaar in de UK, maar is het zoveel anders hier??

  http://www.maxkeiser.com/2014/01/kr546-keiser-report-uks-economics-of-extinction/

 85. Frans says:

  Voerman: Snap het niet!
  Als je als gemeente minder geld binnenhaalt op basis van onterechte verwachtingen hoef je toch geen verlies te nemen, of hoe je dat dan ook noemt?
  Kwestie van het niet binnengehaalde geld niet uitgeven! Zo doet een verstandige huisvrouw dat ook!

  Heeft Voerman nooit gehoord van de kosten die voor de baten gaan, de begroting die wordt gebaseerd op toekomstige inkomsten, de lening dito?

 86. Frans says:

  (natuurlijk wel, Voerman doet maar alsof!) 🙂

 87. Frans says:

  meisjes en jongens: poetsen we trou elke dag onze tandjes, en lezen we braaf elke dag http://armstrongeconomics.com/armstrong_economics_blog/ ?

 88. DenVrolijkeHuurder says:

  Dawg:
  Voerman,

  Vraag me al een tijdje af hoe die grondposities de gemeentes in problemen. Ok, ze moeten afschrijven op die grond. So what?

  Kleinschalig bestuur is in ieder geval ook niet alles. Een onnozel burgermeester, wat machtsgeile wethouders en de lokale vastgoedmaffia. Zelfde incompetentie en corruptie als op nationaal niveau. Alleen wat minder goed zichtbaar.

  http://www.youtube.com/watch?v=DHhEa-wNgdE

  Zijn toekomstige uitgaven op de gemeentebegroting niet gedekt met fictieve opbrengsten uit grondverkoop?

 89. Keesje says:

  EZ aanstaande vrijdag 19:20 op Nederland 2. Dat de huizenmarkt zo overgesubsidieerd is dat er eigenlijk geen sprake meer is van een woningmarkt….kijken!

 90. Adamus says:

  http://www.tfmetalsreport.com/blog/5370/our-daily-bread en de slechtste beslissingen zijn in goede tijden genomen. “We are now in a cycle of malinvestment that has lasted literally for generations, and hence has created worldwide malinvestment on a scale never before seen in human history. ”

 91. Keesje says:

  Econometrist en professor ruimtelijke ordening aan de VU Peter Nijkamp heeft waarschijnlijk plagiaat gepleehd en al zijn werk gaat nu doorgelicht worden:

  http://www.nu.nl/binnenland/3669527/vu-wil-compleet-onderzoek-hele-oeuvre-peter-nijkamp.html

  http://www.nu.nl/binnenland/3669527/vu-wil-compleet-onderzoek-hele-oeuvre-peter-nijkamp.html

 92. Adamus says:

  Dawg: Wel zo makkelijk, één provinciale monopolist in plaats van allerlei armlastige gemeentes die elkaar gaan onderbieden bij grondverkopen.

  Burger betaald de kosten via marktconformere energietarieven. Zo gaat dat in kartelparadijs Nederland.

  De provincies worden nog niet afgeschreven, die gaan een doorstart maken. Totdat de poen daar ook op is – of staat er nog wat op Icebanki?

 93. Steven says:

  Frans: ”In goede tijden wordt de waarde van vastgoed voor banken elke maand verhoogd, maar in slechte tijden doen we onze ogen dicht, alsof het niet gebeurt.”

  http://www.tuin-beton.nl/images/Tuinbeelden-apen-horen-zien-zwijgen-set-xl.jpg

 94. Dawg says:

  DenVrolijkeHuurder: ijn toekomstige uitgaven op de gemeentebegroting niet gedekt met fictieve opbrengsten uit grondverkoop?

  Ja, zoiets zal ‘t wel zijn. Of erger, dat de grond beleen is en het geld inmiddels al uitgegeven.

 95. Dawg says:

  Adamus,

  Prima artikel. Zo zit ons geldsysteem inderdaad in elkaar, maar dat lijkt geen journalist zich te realiseren of ze spelen het spelletje mee. “Banken lenen geen reserves uit”.

  QE is daarmee tegelijkertijd weer een grote beroving van het publiek, want het enige dat er ermee bereikt wordt is dat centrale banken een grote bad bank worden. Afgeladen met papieren shit die de banken hebben ingeleverd voor verse cash.

 96. Steven says:

  maar het is 12 uur.. en drink helaas weer wat veel.

 97. Steven says:

  Ik probeerde te zeggen dat de Fed gewoon aandelen opkoopt met nepgeld, maar posting bleef hangen in het spam filter> tot morgen!

 98. Cartoonist says:

  Hugo geeft om 11:40 een mooi voorbeeld van naieve wishfull thinking waar heel veel mensen aan leiden.

  Om 11:40 zegt hij: Laten we er nou uitgaan van de gedachte dat de overheid het goed bedoelt en inderdaad denkt dat als je maar iets wilt dan gebeurt het.

  De realiteit is dat de overheid met de machtigste bedrijven in bed ligt en nooit iets doet dat uitsluitend in het belang van de burger/algemeen belang is.
  Beste Priemus , leef maar lekker in je droomwereld waarin “papa overheid” goed voor iedereen zorgt.

 99. Hans- says:

  Cartoonist:
  Je bedoelt VADERTJE INCEST STAAT!!!!

 100. dr.t: Dat lijkt me

  Na 3 woorden heb je je eigen AANNAME al als irrelevant bestempeld. Tijden veranderen. 40 jaar geleden voedde 75% van de mensen zijn kinderen op in een huurhuis. Dat kan zomaar weer gebeuren, er is GEEN ENKELE reden waarom je kinderen niet heel goed in een huurhuis zou kunnen opvoeden. Kinderen worden echt niet gelukkiger van een paar ouders die met de bank in de clinch liggen. Sterker nog: Geldzorgen zijn één van de grootste bronnen van relatieproblemen. Dat relatieproblemen meestal niet zo leuk zijn voor de kinderen hoeft niemand je uit te leggen toch?!

  Het probleem is wél: Er zijn te weinig fatsoenlijke huurhuizen en/of ze zijn te duur. Dat komt mede door de HRA.

  Ook die omstandigheid kan met een paar jaar veranderd zijn. Een fatsoenlijke (middensegment) huurmarkt op poten zetten is helemaal niet zo moeilijk. Als we maar willen en durven.

 101. Maria Bauer says:

  cant vind je in CardsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*