executieveilingen huizen in de toekomst mogelijk via internet

veilinghamer.jpgMinister Ernst Hirsch Ballin van Justitie werkt aan een wet die het mogelijk maakt dat bieders op executieveilingen ook via internet hun bod kunnen uitbrengen. Zo zouden dit soort veilingen meer toegankelijk kunnen worden.

Ook overlegt de minister met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en marktpartijen over andere verbetermogelijkheden. Dit antwoordt minister Eberhard van der Laan van VROM op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Boris van der Ham (D66).

Ondoorzichtige executieveilingen
Deze had gevraagd wat de regering denkt te doen aan de het rommelige en ondoorzichtige verloop van sommige executieveilingen, zoals dat naar voren komen in een onderzoek van Dirk Brounen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Brounen stelt dit onderwerp ook aan de orde in zijn inaugurale rede, die hij 12 december zal uitspreken.

Prijzen ver onder marktwaarde
Uit zijn onderzoek blijkt dat koopwoningen op een executieveiling vaak niet meer op dan 50 of 60 procent opleveren van de marktwaarde. Executieveilingen zijn vaak het exclusieve jachtterrein van handelaren, die gebruik maken van de vaak ondoorzichtige informatie. Het pand kan meestal niet van te voren worden bezichtigd.

Bezichtigen zelden mogelijk
Van der Laan: “Gesteld wordt dat bij executieveilingen een lagere prijs wordt betaald omdat de staat van onderhoud van de woning door de koper niet kan worden waargenomen. Er moet derhalve in de prijs een reserve worden ingebouwd voor achterstallig onderhoud. Toegang tot de woning is wel mogelijk via inroeping van het beheersbeding van artikel 3:267 BW door de financier.”

Adequate maatregelen
“In de praktijk blijkt dit laatste evenwel zelden te gebeuren. In overleg met de desbetreffende marktpartijen zal verder onderzocht worden waarom dit zo is, en welke adequate maatregelen met het oog op vergroting van inzicht en informatie voor kopers en bieders kunnen worden getroffen”, schrijft Van der Laan.

bron: vastgoedactueel.nl

Share Button
Tagged with: , ,
2 comments on “executieveilingen huizen in de toekomst mogelijk via internet
  1. Igor says:

    Het grootste probleem is dat het moeilijk is om bankgarantie te regelen als je een huis via executieveiling wilt kopen.

  2. Helga says:

    Zou de minimumprijs voor zo’n woning dan niet op WOZ waarde moeten liggen? De WOZ wet is wel heel erg mooi voor gemeente en overheidsinstanties, maar de eigenaar van een woning heeft absoluut geen zekerheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*