RICS European Housing Review 2009: Netherlands

RICSHouse price growth virtually ground to a halt in 2008 as the market continued to slow and there were tentative signs of falling prices in the last months of the year. According to Kadaster data, prices were up 1.6% in 4q 2008 on the previous year. Transactions data had shown more persistent weakness throughout the year, with a 13% fall in sales over the year to the third quarter1.

As elsewhere, mounting economic gloom took its toll and optimism that the Netherlands housing market would avoid falling prices, voiced amongst others by the central bank in its autumn financial statement, began to evaporate. Confidence in the housing market weakened significantly with the intensification of the worldwide credit crunch. The financial system was badly affected with the shock nationalisation in September of the Dutch part of Fortis Bank – which included Netherlands retail parts of the former ABN Amro Bank – and state injection of funds into other banks. These banks had been major mortgage lenders and mortgages have been far scarcer in the closing months of the year. Economic growth halted in the second half of 2008 and the country may well be in recession in 2009. The troubles of the world economy have not spared the Netherlands.

Mortage Lending

Falling interest rates may boost housing demand but this is unlikely to offset the general problems of the economy, declining consumer confidence and tightening lending criteria. What is more, the country has one of the highest mortgage to GDP ratios in the world and a quarter of recent mortgage lending has been funded via special purpose vehicles, so that constriction of capital market lending will continue to have significant effects.

Prijzen grote steden

House price changes Netherlands

European House Prices

bron: FT

 

Lees hier verder

Share Button
Tagged with: , ,
70 comments on “RICS European Housing Review 2009: Netherlands
 1. Cijfers…

  en Humor:
  Chapter 11: The Netherlands

 2. Over Hogehuizenprijsminnend NL:

  The state, at local and national levels, plays an important role in housebuilding as a key land developer. Until the 1990s, it undertook virtually all of the land development function. Although private developers have been more active in land markets in recent years, residential land is still mainly brought on stream by local authorities.

  Such a scale of public sector initiation of land development is unique in Europe and gives considerable power over
  housebuilding to highly interventionist public landuse
  planning.

  Eerder noemde adamus de SAFER in Frankrijk, een grondverkavelingsinstantie die nogal moeilijk kan doen wanneer u een huis in Frankrijk wilt kopen.

  In NL is er dan geen SAFER, wel een unieke manier van waarderen van grondprijzen: door een monopolist…

 3. dawg says:

  @ Juan 5.47

  Tussen nu en 2040 klimt het aantal 65-plussers in Nederland van circa 2 naar ruim 4 miljoen. Gemiddeld zo’n 70.000 bejaarden per jaar. Was dat ook niet bij benadering de jaarlijkse woningproductie? Wat kleiner gaan wonen en het huis verkopen als de kinderen de deur uit zijn zal wellicht een minder eenvoudige opgave blijken te zijn als was voorzien.

 4. Roffa says:

  @4

  Vergrijzing is naar mijn
  mening nog een veel probleem. Ik probeer het simpel uit te leggen:

  1. Veel mensen denken een huis te hebben voor hun oude dag (voor hun persioen, om leuke dingen te doen, vakanties voor de kinderen enz).

  2. De komende jaren worden meer mensen oud.

  3. Wanneer steeds meer mensen hun huis verkopen voor hun oude dag voorziening komen zijn er meer huizen te koop.

  4. Meer huizen die te kopen staat doet de keuze op de woningmarkt vergroten.

  5. Meer keuze betekend een daling van de huizenprijs.

  6. Een daling van de huizenprijs betekend geen ruimte voor leuke dingen op je oude dag en misschien zelfs een restschuld voor op je oude dag.

  Tenzij, het buitenland onze woningen wilt hebben d.m.v. of, het verstrekken van hypotheken of toenamen nieuwe nederlanders. Ik zie geen van beide gebreuren.

  De bailout is inflatie of economische groei. Welke gaat het worden? We hebben weinig invloed meer op onze munt vanwege de EU, inflatie wordt dus lastig. Economische groei lijkt dus de enige optie en maar dit betekend langer doorwerken. Tenzij de huizenbezitter het koopkrachtverlies accepteert.

 5. dawg says:

  @6 Raffa,

  In het verleden is groei vooral voortgekomen uit een toename van de arbeidsproductiviteit. Langer doorwerken wordt ten onrechte als de oplossing voor het vergrijzingsprobleem naar voren geschoven.

 6. Onderwaarde says:

  @6 “Tenzij, het buitenland onze woningen wilt hebben d.m.v. of, het verstrekken van hypotheken of toenamen nieuwe nederlanders. Ik zie geen van beide gebreuren.”

  Nou de PvDA heeft een goed project aan de gang om “high-potential nieuwe Nederlanders” hier naartoe te brengen 😉

 7. Buddy says:

  @2 = death sentence voor NL huizenmarkt

  @3 = CCCP^3

  @4 = voortschrijdend inzicht

  @6 = deflatie

  @7 = Boven 50 en niet in de directie dan ben je economisch afgeschreven.

 8. Dalen says:

  @ 6

  Goed beredeneerd. Echter, je bent een witte raaf. Veel mensen denken helemaal niet en daarom gaat de diefstal en beknottering van de pleps gewoon door.

  Er zijn te weinig witte raven. De enkelen hier op dit forum zijn zwaar in de minderheid.

 9. Goudbelegger says:

  @8 is dat om te lachen?

  Moet je eens in de grote steden gaan kijken, als de pvda z’n zin krijgt is Nederland over 10 jaar Nederland niet meer zoals we het nu kennen. En waarom?? Hebben ze dan bereikt wat ze wilden??

 10. Steve says:

  @7

  Van 2010 tot 2040 gaat de ‘grijze druk’ verdubbelen (het aantal 65-plussers gepercenteerd op de potentiële beroepsbevol-
  king = beroepsbevolking / gepensioneerden). Dit gaat van 4:1 naar 2:1, dus naar 2 (potentieel) werkenden op 1 gepensioneerde.

  Om dit op te vangen moet de arbeidsproductiviteit dus *verdubbelen* de komenende 3 decennia en die productiviteitswinst moet dan volledig naar de gepensioneerden gaan.

  De pensioenleeftijd b.v. verhogen met een oplopende levensverwachting lijkt mij een rechtoe rechtaan oplossing om de toename van de grijze druk te temperen. Ik (34) ga er sowieso vanuit dat voor mijn 70ste stoppen met werken er niet in zal zitten.

  Ik denk dat de toenemende demografische druk het ruimschoots gaat ‘winnen’ van evt. productiviteitsgroei, helaas!

  Zie p.8 en 9:
  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D49C0D9A-7540-42E9-948D-794EDD3E8443/0/2010bevolkingsprognose20092060art.pdf

 11. Get a Life! says:

  Erg interessante info.. Tnx

  A decline of those in the economically active age ranges is going to be associated with an ageing population. This implies fiscal adjustments with higher taxes on the economically active, which may significantly impact upon the housing system as there will be increasing pressure to cut back on less essential subsidies and tax breaks.

  A common perception is that any country’s housing dynamics can be plotted by recourse to past events in a fairly straightforward way. What goes up, must come down. So, the stronger the previous housing market boom, the greater the downward adjustment. This parable can be modified by reference to some understanding of what was happening to market fundamentals during the boom but the story is essentially the same. Price overshooting in a boom leads to ‘correction’ back to long-term equilibrium, with the risk of undershooting being greater than necessary price adjustments during the downswing.

  Dus.. Heus wel!

 12. dawg says:

  @ 12 Steve

  Tot aan het pieken van de vergrijzing in 2014 zal het aantal bejaarden en hoogbejaarden zonder meer sterk toenemen. De omvang van de beroepsgeschikte bevolking (15 -64)zal echter niet in dezelfde verhouding afnemen. (Kun je je zelf vaststellen met tabel 2 op blz 9 uit de door jou genoemde bron). In het ongunstigste geval daalt de beroepsgeschikte bevolking met hooguit 10%. Waarbij dan nog bedacht moet worden dat van die beroepsgeschikte bevolking een steeds groter deel langer (door verdwijnen VUT-regelingen) en meer(door toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen)zl werken.

  Dan de arbeidsproductiviteit. Nam in de afgelopen 25 jaar gemiddeld twee procent per jaar toe. Zelfs als de stijging in de komende decennia maar 1% per jaar zal bedragen dan overtreft het cumulatief effect ervan in de komende dertig jaar de krimp van de beroepsgeschikte bevolking met 10% ruimschoots.

  Die 200.000 66- en 67 jarigen die Nederland in de toekomst moeten gaan redden worden gewoon werkloos. Komt die verkortte WW nog mooi uit: kunnen ze hun huis gaan opeten.

 13. dawg says:

  “Tot aan het pieken van de vergrijzing in 2014” moet zijn
  “Tot aan het pieken van de vergrijzing in 2040”.

 14. @4 en vervolg…

  Merkwaardige spagaat inderdaad:
  1) Huizenprijzen zijn zo hoog dat doorstroom stopt: starters lukt het -bij de huidige prijzen- niet om zelfstandig, aflossingsvrij en zèlfs met 40-50% belastingkado op rente (HRA)een huis te financieren (zonder tophypotheek met woekerpolis, dat doen we nu maar niet meer want daar vallen banken -ondanks NHG- van om).
  2) NL heeft een cultuur ontwikkeld van maximaal lenen en niet aflossen want dan profiteert men maximaal van belastingaftrek, wat goed was voor de economische groei (geld creeren en rondpompen) maar waarvan nog moet blijken in hoeverre ook echt blijvende waarde is gecreëerd (“opgepotte toekomstige inflatie”?, Juan denkt vluchtig). Hierbij is waarde pas waarde als die b.v. door het buitenland erkend wordt.
  3) Vervolg op 2): HRA staat ter discussie, gaat er op termijn aan en zal “lenen en terugbetalen” dus (op termijn) 40% duurder maken qua lenen en daarbovenop de component “afbetalen”, ten opzichte van huidige cultuur. De rente staat historsch en kunstmatig laag, ook dat zal een keer veranderen. Kortom: financieren wordt duurder.
  4) NL demografie is zo dat een grote groep (baby boomers) binnenkort het arbeidsproces verlaat (voor 67 maar na 50+ waarin VUT, pre-pensioen en WAO generatie stopte). Als het reële BNP daalt (door krimp werkzame bevolking of door inflatie) neemt het vermogen om leningen aan te gaan af.
  5) BRIC (m.n China) concurreert direct met middenklasse banen in Europa en is een factor 10+ goedkoper dan hier en weigert te revalueren, de werkende klasse heeft hier moeite mee, die niet werkende importeert tegen lage koers. Denkt u echt dat een chinese arbeider die op grond van koersverhoudingen al 10 maal goedkoper is dan zijn NL equivalent, 1400 euro voor 1 m2 in de provicie Utrecht wil betalen/financieren?

  Kortom: er zit iets krampachtig klem in de NL huizenmarkt. Rara wat?

  Als financiële stabiliteit geen eigenaar heeft, is het makkelijk rijk rekenen. (op de korte termijn dan)

 15. Hugo says:

  Degene die al hun toekomstige arbeid al hebben verpatst in een tophypotheek zijn zuur. Er zijn nog een paar scheefhuurders / mensen welke schuldvrij zijn, moeten die echt worden meegenomen in ‘der untergang’? Zorg toch voor een koopkracht bodem van zeker 35% onder de koopkracht van nu en neem het verlies. Willen we echt via extend & pretend een derde wereld land worden?

 16. In post 2 staat dus in het Engels en wetenschappelijk verantwoord en keurig onderbouwd en etcetera:

  Wie het laatste liegt betaalt het gelag.

 17. @18 Uw naamgenoot Prof Dr Ir Hugo Priemus stelde al (op deze site):
  Huizenprijzen gaan langzaam en langdurig dalen.

  Zo werkt de polder nu eenmaal, niemand neemt verlies voor zijn of haar lol, uitstellen is het devies en de polder helpt met uitsmeermechanismen (gemeentebank Den Haag, etc).

  Igv. een optredende double dip in de wereldeconomie kan het best een lastig verhaal gaan worden.

  Tegelijkertijd speelt de machtsverschuiving West-Oost, om met professor Willem Buiter te spreken (o.i.d):
  – “het wordt spannend en chaotisch”.

  Kijken of NL het kan volhouden om iedereen zijn gelijk te geven.

 18. Hugo says:

  Ik heb niet gelogen en toch wil ‘men’ (politici & stemmerts) dat ik het gelag betaal. Koop fysiek goud om te voorkomen dat je echt betaald.

 19. Hugo says:

  Polder is passe, verwende ***zakjes. Uitsmeren dito. Het wordt niet spannend, het is spannend. Watch the US 10 year bonds. Fiat goes down maar de Euro blijft. Overlevingsskills op orde? (just in case)

 20. adamus says:

  suspense, Hugo.

  Cohen laat economie zelfs voor wat het is; alleen nog “verwende ***zakjes” bij elkaar houden.
  Scheefhuurders aanpakken gaat daar niet in passen; alles dat scheef is worde rechtgepraat.

  toch gaat het gelag betaald worden, gaat echt niet uitgesmeerd worden. Juan gaat op zoek naar echte schouders.

  Goud? De tijd zal het leren.

 21. adamus says:

  Goud? Middelkoopt verkoopt nu openlijk. Of moet ik zeggen: ruilt voor papier.

 22. Steve says:

  @14

  Het gaat om de *ratio* tussen beroepsgeschikte bevolking en gepensioneerden, die gaat verdubbelen, van 4:1 naar 2:1. Er komen dus 2x zoveel bejaarden per beroepsgeschikt persoon.

 23. Goudbelegger says:

  @24 Staat dat ergens dat hij verkoopt? Zou een goed teken zijn, hij heeft in het verleden ook gelijk gehad met de analyse van de zaken maar z’n timing was extreem slecht..

 24. nhz says:

  @1: 🙂

  @8:
  high potential in de zin dat ze theoretisch nog ver omhoog kunnen neem ik aan, gezien het startnivo 😉

  @11:
  vergeet niet dat dit heel veel werk oplevert voor de PvdA achterban (welzijnswerkers, gezondheidszorg, politie, coffeeshops en toeleveranciers, onderwijs,enz.).

  @13:
  ik denk dat een deel van de mensen aan de top ook wel ziet dat de boom gecorrigeerd gaat worden; vandaar dat ze nu moeite doen om die correctie over 30 jaar uit te smeren EN stevige inflatie te veroorzaken, zodat het voor de huidige belangengroepen weinig pijn doet. Maar uiteindelijk is er altijd iemand die de rekening moet betalen 🙁

  @16:
  reken maar dat de hele vastgoed maffia er vanaf komt met een proforma werkstrafje van een paar dagen. Of helemaal geen straf omdat ze al ‘zwaar gestraft zijn door de publiciteit’. Onze rechters zijn altijd erg gevoelig voor reputatieverlies bij hun soort mensen.

  @17.5:
  waarom zouden de Chinese arbeiders tegen topprijzen kopen in Utrecht als ze al topprijzen in eigen land hebben (o.a. Sjanghai en Hongkong zijn nog duurder per m2 dan Utrecht en Amsterdam).

  @22:
  alweer een nieuwe alltime low vandaag in de euro (gemeten in goud). En het echte feest moet nog beginnen, want de rente staat op uitbreken omhoog.

  @24,26:
  het Levi’s model lijkt me.

 25. Goudbelegger says:

  @28 Uiteraard. Dat is nu het meeste werk in communistisch Nederland. Daarom gaat het ook instorten.

  Je wil niet weten hoeveel mensen ik ken die iets communistisch doen bij de overheid, allochtonen ‘helpen’, ‘ontwikkelings’werk, bedrijventerreinen ‘ontwikkelen’, beleid ‘maken’, subsidies regelen, belastingen regelen.

  Zou nu 75% van de bovenklasse dit soort werk doen?

 26. Goudbelegger says:

  @27…

 27. Wie het niet begrijpen wil says:

  Goud? Middelkoop verkoopt nu openlijk. Of moet ik zeggen: ruilt voor papier.

  Verkoop Middelkoop openlijk zijn eigen voorraad?

  Of handelt hij slechts op de manier waarop alle handelaren dat doen in onze maatschappij: goederen in- en verkopen voor een winst in geld.

  In dat geval is de vraag wat hij met zijn winst doet, nietwaar?

  Maar goed, zwartkijken en de helft niet begrijpen blijft een leuke hobby.

 28. nhz says:

  @28:
  ach, het houdt ze van de straat en zolang ze om de paar jaar een groter huis/auto kunnen kopen, paar keer per jaar op vakantie gaan etc. gaan ze niet nadenken en kan de maffia aan de top ongestoord hun gang gaan. Brood en spelen, er is in 2000 jaar weinig verandert.

  @30:
  zoals ik al aangaf is het makkelijker verdienen AAN een bubble dan IN een (mogelijke) bubble.

 29. adamus says:

  goudbelegger,

  http://amsterdamgold.com/?gclid=CJvZyc_w8aACFRgsDgodM3qTFg

  hij heeft het zo’n gepopulariseerd in de lage landen dacht ik.

  Maar goed, zwartkijken en de helft niet begrijpen blijft een leuke hobby.

  dat heeft Willem geïntroduceerd ja. Daarom zegt hij ook “ik kan niet alles vertellen”. Wat hij “weet” is waarschijnlijk ook “hearsay”.

 30. adamus says:

  Onze rechters zijn altijd erg gevoelig voor reputatieverlies bij hun soort mensen.

  onze dames weten wat reputatie is. Komt te voet in de boeien en vertrekt per Bentley.

  Nhz, wordt alles opgelost zoals zoals je schrijft dan kunnen we twijfelen of er wel sprake is van een bubble. Dan is het een gewoon hollands verschijnsel. Zoals de mooie luchten.

 31. adamus says:

  Tegelijkertijd speelt de machtsverschuiving West-Oost, om met professor Willem Buiter te spreken (o.i.d):
  – “het wordt spannend en chaotisch”.

  Kijken of NL het kan volhouden om iedereen zijn gelijk te geven.

  nog iemand die “niet alles” meer kan zeggen. Hij begrijpt het wel. Buiten kijf.
  Buiter heeft geloof ik nog iets gezegd over goud……..kwam dat nou uit?

 32. Wie het niet begrijpen wil says:

  hij heeft het zo’n gepopulariseerd in de lage landen dacht ik.

  Maar natuurlijk.

  Met het financiële systeem is niets aan de hand; de vraag naar goud is niet intrinsiek bij mensen aanwezig als het slecht gaat met papiergeld.

  Het was Willem Middelkoop all the way, de gluiperige verkoper.

  Hij heeft ons hier wijsgemaakt dat goud waardevol is om zijn eigen voorraad te slijten.

  En niet alleen in de lage landen weet hij mensen te bespelen. De oude demagoog heeft met zijn bnr-interviews zelfs centrale banken wereldwijd zo ver gekregen om goud te kopen.

  Ik zou er maar niets van vertrouwen mensen. Die Middelkoop bedriegt je waar je bij staat. Hij lijkt misschien goede verhalen te hebben, maar hij is gewoon “partij”.

  Blijft allen lekker papier sparen als uw financiële leven u lief is.

 33. adamus says:

  goudbelegger, over de timing van Willem.

  Hij was ook wel gecharmeerd van “deflatie in aantocht” van Eric Mecking.

  Alleen draait in NL de economie helemaal rondom het Torentje. Belastingheffing is een interne zaak, daar gaat de EU niet over. Heeft nu het grote gros een hypotheek tot de oogballen en de rest komt niet verder dan huur, dan kun je ze alles afpakken, ze kunnen toch geen kant op. De echte vermogenden gaan hier echt geen nachtje van wakker liggen. Zelfs een wielrenner die redelijk betaald wordt woont in een Monogaske brievenbus.
  Gelukkig voor Goudbel. kunnen artsen ook zonder grenzen werken.

 34. Goudbelegger says:

  @32 ok.. dat is dus niet z’n eigen voorraad maar z’n handel. Je bracht het een beetje alsof hij stopte met investeren in goud maar dat zal wel niet.

  Wat betreft alles zeggen. Wie gooit gratis z’n kaarten op tafel als ie denkt echt iets relevants te weten??

  Those who know don’t tell, those who tell don’t know.

  Maar Willem heeft in het verleden de huizencrash veel te vroeg voorspeld, goudaandelen ook te vroeg gezegd dat je die weer moest kopen, dat bedoel ik met z’n ideeën zijn goed maar timing niet altijd even goed. Met z’n fonds zit ie wel vrij goed nu, ja, ja, ik zeg de negatieve én positieve dingen..

 35. Goudbelegger says:

  @35 je snapt het niet, dat is gewoon handels’voorraad’, hij heeft het waarschijnlijk niet eens, hij krijgt een bestelling, plaatst die binnen een minuut bij een grote leverancier en krijgt commissie. Kan bijna niet anders..

 36. je snapt het niet says:

  Blijft allen lekker papier sparen als uw financiële leven u lief is.

  De meesten onder de NL bevolking hebben geen cent te makken. Al lijkt soms het tegendeel.
  Af en toe een schuld aflossen of een paar maanden niet rood staan wordt gezien als sparen.

 37. adamus says:

  38

  zo werkt het, ik heb de naam geweten, die zal ook wel ergens te vinden zijn.

 38. Goudbelegger says:

  @36 eens. Deflatie zou je in een kapitalistisch systeem krijgen maar wij hebben een gemengd kapitalistisch/ communistisch systeem en de overheden zullen alles doen om het blikje vooruit te schoppen. Kijk naar Amerika, usdebtclock.org, alles wordt overheid. Dat is ook het fascisme wat nu de kop op zou moeten stijgen, alles klopt tot zover……

 39. adamus says:

  goudbelegger, je wilt niet weten wat ik als scholier voorspeld heb, ‘doomsday’ toen Nixon goud vs $ in begroef. We hebben er toch nog 40 jaar van mogen genieten.

  Mijn opa was “kvphulpje” afd. landbouw voor WO2 toen de landbouwhervomingsplannen gesmeed werden.
  Die wist te vertellen dat alle ruilverkavelingen en schaalvergrotingen de dood in de pot waren.
  “Frankrijk was toch veel groter”.
  En zie alles is gewoon doorgegaan, al 50 of misschien wel 70 jaar.
  Moeilijk hoor voorspellen. We zijn hier geen libertarische community.

 40. Goudbelegger says:

  Het is al zo extreem geworden dat de Nederlandse overheid handelsreisjes naar de Wereldbank en de VN organiseert. Hoezo geld rondpompen? Hoezo afhankelijk zijn van de overheid?

  —–

  Vereniging FME-CWM (FME), organiseert een reis naar de Wereld Bank en de VN in Washington en New York voor producenten (OEM’ers), leveranciers, consultants, NGO’s en dienstverleners van medische producten en diensten. Jaarlijks worden er miljarden besteed aan de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden door internationale organisaties zoals de Wereld Bank (IBRD, IDA, IFC), vele VN-organisaties (WHO, PAHO, UNDP en andere NGO’s).
  Het is een enorme markt voor aanbieders van doeltreffende medische producten en diensten. Deze reis biedt u dekans in contact te komen met inkopers van deze organisaties.

 41. Goudbelegger says:

  @42 helemaal eens, je moet het exact op het goede moment voorspellen anders ga je het schip in. Wat mij betreft is het nu wel het goede moment om Rome is burning te voorspellen, liggen een aantal overwegingen aan ten grondslag, ook waarom 1970 niet de periode daarvoor was. Heeft te maken met hoeveel er fout zit in een samenleving en dan hebben we het voornamelijk over extreme financiële zaken. Toen was niet bijna iedereen bezig met financiële producten en speculatie, direct of indirect via de pensioenfondsen. Nu wel, dat is misschien dé reden waarom het nu wel fout gaat en toen niet, de doorgeschoten verzorgingsstaat, onhoudbare pensioenen zijn mooie 2e en 3e plaatsen..

 42. nhz says:

  @42:
  een belangrijk kenmerk van een bubble is ook dat het veel langer doorgaat dan iedereen voor mogelijk houdt.

  @43:
  zeg maar gerust een rondje corruptie in polderstijl.

  Misschien kunnen ze Ab@Ab meesturen om die onverkoopbare voorraad griepvaccins op kosten van Wereldbank/VN aan Afrika te slijten tegen de nominale prijs? Gelijk lekker verdienen aan de wetenschappelijke en medische ‘begeleiding’, weer een heel contingent PvdA stemmers van de straat. En dan nog wat andere troep
  in de vaccins stoppen zodat ze gelijk nog een gratis medisch experiment erbij krijgen? Bill Gates en de Rockefellers doen niet anders, dus waarom zou NL BV het ook niet zo spelen?

  @16:
  zie ook Bouwfonds als criminele organisatie
  http://www.rtl.nl/%28/financien/rtlz/home/%29/components/financien/rtlz/redactie/column/heertje/2010/articles/Het_Bouwfonds_als_criminele_organisatie.xml

 43. Wie het niet begrijpen wil says:

  38

  zo werkt het, ik heb de naam geweten, die zal ook wel ergens te vinden zijn.

  Wat een onzin zeg.

  Hoe kan je nou stellen dat Willem handelt in goud zonder zelf voorraad aan te houden en tegelijkertijd roepen: Goud? Middelkoopt verkoopt nu openlijk. Of moet ik zeggen: ruilt voor papier.

  Wat wil je daar dan mee zeggen?

 44. nhz says:

  @44:
  het is een spannende week: FED stopt officieel met inflateren terwijl de beurzen (AEX voorop) uit hun voegen barsten van enthousiasme, de goudprijs staat in alle munten op uitbreken, olieprijs breekt ook weer records en de lange rente (TNX) doet zijn best uit de 30-jarige downtrend te breken. Ergens zit een grote groep beleggers hardstikke fout, de vraag is waar. Al kan het natuurlijk dat de enige foute groep spaarders zijn en dat we gelijk overgaan naar hyperinflatie …

 45. adamus says:

  44

  toen heette mijn spaarrekening nog “zilvervloot”.

 46. adamus says:

  45

  dat je al anderhalf jaar keft, en nu wil bijten?

 47. adamus says:

  Al kan het natuurlijk dat de enige foute groep spaarders zijn en dat we gelijk overgaan naar hyperinflatie …

  Ook daar zal het Torentje een oplossing voor vinden. Hoe gaat het dan met de aanneemprijzen van de crisis- en herstelwerken? Zijn die offertes en aanneemprijzen geïndexeerd?

 48. Wie het niet begrijpen wil says:

  @49

  Je bent verdwaald en weet geen consistent verhaal te produceren zo te zien.

 49. adamus says:

  dag Martijn, precies 1.5 week.

 50. Wie het niet begrijpen wil says:

  @52

  Anders laat je de vraag maar liggen joh.

 51. nhz says:

  @50:
  ach, dan heet het gewoon meerwerk omdat er een extra dikke streep op het asfalt staat of omdat ze een andere maat dakpannen gebruikt hebben …

  @47:
  gaat lekker vandaag op de beurs, terwijl de euro goudprijs alweer 3% lager staat dan voor het weekend staat papiergoud (mijnen) op verlies. Pleuro op weg naar nieuwe dieptepunten, Griekenland op weg naar een volledig faillissement op kosten van de EU en olie op weg naar nieuwe hoogtepunten. Maar de AEX feest gewoon door, waarschijnlijk omdat NL BV met die stijgende rente binnenkort Griekse toestanden gaat beleven. Hoe dom kun je zijn als belegger; benieuwd of de FED vanavond nog olie op het vuur durft te gooien, zou me niks verbazen.

 52. nhz says:

  korrektie 54: moet zijn euro goudprijs 3% hoger

 53. adamus says:

  ………..en anders Martijn wel.

 54. Martijn says:

  @Adamus

  Waarom zou ik olie op het voor komen gooien, ik heb mijn verhaal hier wel gedaan. Toch ben ik wel eens verbaasd over de verbanden die jij denkt te kunnen leggen.

 55. dawg says:

  @ 25 Steve

  Waarom? In de afgelopen 30 jaar verdubbelde het percentage 65-plussers zich al zonder noemenswaardige problemen. In 1980 waren de uitgaven voor de AOW 6,1% van het bbp, nu bedragen ze minder dan 5% van het bbp.

 56. Steve says:

  @58 Dawg

  Get your facts straight:

  Van 1980 tot 2010 nam het aantal 65+ers toe van:
  1980: 1.6m op een totaal van 14.1m, 11%
  2010: 2.5m op een totaal van 16.6m, 15%

  Een toename qua percentage van ongeveer 34% (11%->15%)

  Tussen 1980 en 2010 ging de grijze druk van 20.1 naar 25.1. Dus van 5 naar 4 personen in de beroepsbevolking per gepensioeneerde:
  Grijze druk:
  1980: 20
  2010: 25 = toename 25% t.o.v. 1980
  2040: 50 = toename 100% t.o.v. 2010

  20->25->50
  We hebben het dus over een toename van 25% en 100%

  De afgelopen 30 jaar ‘vergrijzing’ waren dus peanuts met wat ons de komende 30 jaar te wachten staat.

  Bron grijze druk:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37296ned&LA=NL

 57. dawg says:

  @ 59 Steve,

  The facts zijn, dacht ik dat, dat Nederland in 1980 ruim 1,3 miljoen AOW gerechtigden kende en in 2009 meer dan 2,8.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03763&LA=NL

  Nog de arbeidsmarkt noch de openbarefinancieen vormen een geldige reden de AOW leeftijd te verhogen. Donner en z’n CDA belazeren de kluit.

 58. adamus says:

  Donner en z’n CDA belazeren de kluit.

  is ook een leuke afleiding van onze “kredietmaatsschappij”. Voor Jan Hein is het een kwestie van zetten. Hij heeft blijkbaar een opdracht of voelt zich aangeraakt door zijn club, geen idee. Hij lijkt me toch redelijk schrander.

 59. Steve says:

  @60 dawg

  In 1985 kwamen er 400k extra AOW uitkeringen bij door een Europese richtlijn die deze cijfers vertekenen:

  AOW uitkeringen personen (duizenden) – uitgaven (euro)
  1984: 1410k – 11420mln
  1985: 1862k – 11949mln

  “Op grond van Europese richtlijnen zijn alle AOW verzekerden sinds 1985 echter verzelfstandigd . Nu ontvangt elke partner afzonderlijk de AOW uitkering” (dus niet alleen de kostwinner).

  Ik ben het met je eens dat Donner en de politiek de boel belazeren maar dan omdat alle maatregelen omtrend AOW, pensioenen, etc. pas ingaan als de hele generatie van voor 1950 al lang en breed met pensioen is.

  De jongere generaties wordt eenrichtingsverkeer-solidariteit opgelegd. De huizen bubble is hier een voorbeelden van: directe kapitaal overdracht van jong naar oud.

 60. dawg says:

  @ 61 Adamus

  Een constructie waarbij je pensioen ingaat op 65, maar je AOW pas op 67 is een gedrocht dat geen lang leven beschoren zal zijn. Niet voor niets oefenen de werkgevers druk uit om ook de pensioenleeftijd maar gelijk naar 67 te tillen. Dat scheelt die werkgevers een hoop premie. Daar zit het werkelijke belang.

 61. nhz says:

  @63:
  “vanaf 2015, wanneer je 65 wordt slechts een gedeeltelijke AOW, todat ook die partner 65 wordt. (Een lekker jong wijf gaat gewoon duurder kosten). ”

  dan kun je verwachten dat er na 2015 ineens veel koppeltjes gaan splitsen voor de belasting zodra één van de partners de pensioenleeftijd bereikt heeft. Da’s dan weer goed voor de huizenmarkt 😉

 62. dawg says:

  @ 63 nzh

  Maar schiet je jaar dan wat mee op? Je krijgt toch gewoon een half AOW? Of je nu op jezelf gaat wonen of blijft zitten waar je zit (bij dat veel jongere wijf dus)?

 63. adamus says:

  markt voor partnerruil? Back to the seventies 😛

  linksom, rechtsom er is geen ontkomen aan. Zit voor 50plussers niets anders op dan er nog een jaar of 15 flink tegenaan te gaan en zoveel mogelijk vermogen bij elkaar te schoffelen. En vooral asociaal zijn. “Wouter” c.s. bedankt.

 64. adamus says:

  Hoewel het wel duidelijk is dat er niet tegenop te werken, laat staan sparen is. Maar dat idee begon hier op de site een jaartje geleden al door te sijpelen.

 65. nhz says:

  @66:
  voorzover ik het begrepen heb maakt het heel veel uit, maar wellicht afhankelijk van vermogenspositie en inkomen partner. Als je jongere partner niet werkte en je wordt zelf 65, dan zal je partner toch echt moeten gaan werken tenzij je heel veel gespaard had (wat zoals adamus al aangeeft ondoenlijk is gezien het feit dat de inflatie al jaren veel hoger is dan de spaarrente).

 66. Rene Riegman says:

  Wat een lol, hier komen ze nooit uit.

 67. I know this website offers quality depending
  content and other information, is there any other web site which provides these kinds of stuff in quality?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*