Directeur EIB wil beperking hypotheekrenteaftrek

Introduceer een systeem van hypotheekrenteaftrek, waarbij de jaarlijkse aftrekpost geleidelijk kleiner wordt. Dat levert een besparing op en starters op de woningmarkt die de aftrekpost het hardste nodig hebben, houden het financiële steuntje in de rug. Dat is een voorstel van Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw.


‘Afschaffing onverstandig’

Het is een van de maatregelen waarvoor hij pleit in het boekje Hervorming van de woningmarkt. Afschaffing van de hypotkeekrenteaftrek zou volgens hem enorme negatieve gevolgen hebben voor de bouw. Vijftien jaar lang zal de woningbouwproductie met gemiddeld 35 procent worden gedrukt in vergelijking met de situatie waarin de aftrek wel wordt gehandhaafd, zo schrijft hij.

Aftrekpost lager
Het systeem van ‘annuïtaire hypotheekrenteaftrek’ heeft dat nadeel niet. Wat voor hypotheek iemand ook afsluit, de fiscus gaat ervan uit dat er jaarlijks een deel van de schuld wordt afgelost, ongeacht dat nu wel of niet gebeurt. De jaarlijkse aftrekpost wordt dan steeds lager.

Toetsing inkomen sociale huurwoning
Ook pleit Van Hoek ervoor het inkomen van mensen die in een sociale huurwoning wonen, regelmatig te toetsen. Sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met een laag inkomen. Nu wordt alleen naar het inkomen gekeken wanneer iemand gaat huren en blijven veel mensen in zo’n woning zitten, terwijl zij er inmiddels te veel voor verdienen. Om dit ‘scheefwonen’ tegen te gaan, moeten zij meer gaan betalen. Dat bevordert de doorstroming.

Electoraal onverstandig
Hij erkent dat dit politiek moeilijk ligt omdat het om grote groepen mensen en dus veel kiezers gaat. Maar hij denkt dit te ondervangen door de regeling -net als het door hem bepleite systeem voor hypotkeekrentehaftrek- alleen voor nieuwe gevallen te introduceren. Mensen weten dan waar zij aan toe zijn en kunnen zich erop instellen

bron: RTL Z

Share Button
Tagged with:
77 comments on “Directeur EIB wil beperking hypotheekrenteaftrek
 1. bigD says:

  Ik denk dat dit politiek moeilijk ligt omdat het om de belangen van de grote banken gaat. Waar heel toevallig ook nog een hoop ex-politici een leven na de politiek vinden.

  De kiezer ziet heus wel in dat de keuze is of afschaffen van HRA of belastingverhoging. Beide zijn niet goed voor de waarde van je huis. Als de kiezer echt zo kortzichtig zou zijn als hier beweerd dan had de NPBP (Nul Procent Belasting Partij) allang een Kamermeerderheid.

 2. ZK says:

  Verstandig voorstel, omdat men ook moet aflossen, en bij vele hypotheken blijft dit achterwege.
  Scheefhuurders is de vraag. Er zijn velen die gedwongen op een plek moeten blijven wonen omdat er geen betaalbaar alternatief voorhanden is, anders waren ze allang vertrokken uit de soms armoedige krotten van woningen waar zeer veel achterstallig onderhoud is van de woningbouwverenigingen, die alleen maar streefde naar maximale winst om de scheve salarissen in de top te verantwoorden.

 3. ZK says:

  Verstandig voorstel, omdat men ook moet aflossen, en bij vele hypotheken blijft dit achterwege.
  Scheefhuurders is de vraag. Er zijn velen die gedwongen op een plek moeten blijven wonen omdat er geen betaalbaar alternatief voorhanden is, anders waren ze allang vertrokken uit de soms armoedige krotten van woningen waar zeer veel achterstallig onderhoud is van de woningbouwverenigingen, die alleen maar streefde naar maximale winst om de scheve salarissen in de top te verantwoorden.

 4. ZK says:

  Verstandig voorstel, omdat men ook moet aflossen, en bij vele hypotheken blijft dit achterwege.
  Scheefhuurders is de vraag. Er zijn velen die gedwongen op een plek moeten blijven wonen omdat er geen betaalbaar alternatief voorhanden is, anders waren ze allang vertrokken uit de soms armoedige krotten van woningen waar zeer veel achterstallig onderhoud is van de woningbouwverenigingen, die alleen maar streefde naar maximale winst om de scheve salarissen in de top te verantwoorden.

 5. kees says:

  wat is scheefhuren als je voor een middenwoning €680 moet betalen. Een woning van 35 jaar oud. Het is ordinair commerciëel vastgoed, waarvan de bouwkosten een fractie waren van het bedrag waarvoor het nu gewaardeerd wordt.
  Scheefhuren is gelul.

 6. Woger says:

  “Alleen voor nieuwe gevallen introduceren”. Hoe wil die dat voor elkaar krijgen. Volgens mij is dat belastingdiscriminatie.

 7. kees says:

  Bigd De kiezer ziet heus wel in dat de keuze is of afschaffen van HRA of belastingverhoging.

  jij misschien wel, ik kom in die mensen niet tegen; en dat zijn stemmers van D66, PvdA, SP. Zeg maar links liberaal. Oudere CDA stemmers: ook tegen, “want het gaat mijn kinderen veel geld kosten”. Wie houdt zich nu met macro economie bezig in het land? Van Wouter hoeft dat ook niet, anders krijgen we net zoveel coaches als het NL elftal tijdens een WK.

 8. kees says:

  @6 iedereen is een nieuw geval.

 9. kees says:

  35% minder in de bouw? dan kunnen de belastingen ook flink omlaag. Die activiteiten worden met geld uit het niets betaald en er wordt vaak niet meer dan de helft afgelost. Wie gaat de gordiaanse knoop doorhakken?

 10. Jeroen says:

  Nou nou, wat een baanbrekend idee zeg…. Ik roep dat zelf al een hele tijd: aftrekbare rente koppelen aan een virtueel aflosprofiel (bv lineair). Als je daarbij de boel ook nog eens loskoppelt van de huidige belastingschijven en een apart stel regressieve schijven introduceert, dan wordt het voordeel voor starters nog verder gelijkgetrokken met die van hoge inkomens (die raken hun enorme voordeel kwijt…), en heb je meteen een simpel instrument in handen om een maximum aftrek te introduceren.

  Als de politiek nou maar eens zou willen luisteren…

 11. Woger says:

  Helemaal geen slecht idee. De mensen die door deze regel het hardst gepakt worden zijn uiteraard de mensen die toch nooit thuis zijn omdat ze hard werken voor hun geld. Degenen die het meest profijt hebben zitten in ieder geval de hele dag thuis steun te trekken.

 12. bigD says:

  @kees(7)
  Mensen worden thans in de ontkenningsfase gehouden, mede omdat de politiek daar ook nog in zit. Zodra we twee fasen verder zijn en de acceptatie van de economische realiteit er is, dan geloof ik best dat er steun is voor hervorming. De keuze is, slaan we linksaf (belastingverhoging) of rechtsaf (HRA afschaffen)? Maar wie weet overschat ik de “gemiddelde Nederlander” wel!

 13. hans says:

  Ik snap nooit waarom het stopzetten van de geldverspillende hypotheekrenteaftrek politiek niet beter wordt verkocht. Van de besparing van 14 miljard kan je de inkomstenbelasting met een kwart verlagen (totale baten rijk aan inkomstenbelasting in 2008 44,7 miljard) en de overdrachtsbelasting verlagen. Dat klinkt een stuk vriendelijker naar kiezers.

 14. Victorino says:

  Situatie voor zover ik het begrijp.

  Het product “huis” is te hoog gewaardeerd omdat
  1) het zo lekker goedkoop was/is om ervoor te lenen (langdurig kunstmatig lage rente in combinatie met HRA)
  2) men dacht dat het nooit zou zakken (ponzi scheme?)

  Heel Hogehuizenprijsminnend Nederland (nu dus incluis IMF)profiteert van de hoogte (makelaars, gemeenten, notarissen, banken, het publiek zolang de prijzen stegen).
  Echter nu is het product “huis” zo duur geworden in aanschaf dat:
  1) doorstroming gestopt is (transactievolumes sterk omlaag)
  2) huizenprijzen beginnen te dalen (de statistieken zeggen -5%)
  3) er problemen ontstaan vwb terugbetaling (38% afwaardering onderpanden DSB en onderzoeken naar kartels bij veilingen).
  4) nieuwbouwpijplijn opdroogt
  En dat alles in de gewijzigde omstandigheid van een afgezwakte economie, waarbij werkloosheid toeneemt, we minder verdienen en afscheid namen van nationale financiële instellingen als wereldspelers, menig grote bank genationaliseerd is en de overheid op groffe wijze geld moest scheppen om het finanieel systeem niet te laten crashen.

  Oplossing vanuit nieuwbouwperspectief EIB: starters HRA laten aftrekken. Anderen HRA eerder afbouwen. Is iets voor te zeggen, starters hebben tot op heden niet kunnen profiteren van de gekte. Is daarmee een uitstel scenario. Zachte heelmeesters…….

  Nieuwbouw is v.o.n. Afschaffing k.k. is daarmee een bedreiging voor de bouw die last heeft van hoge grondprijzen. “Laten we een kat en kat noemen.” (zoals de Fransen zeggen).

 15. Jorge says:

  Oud nieuws, heb hetzelfde gehoord in de jaren ’80.
  Is bedoeld om huurders met hoge inkomens, tegen beter weten in, nu een koophuis aan te smeren.

  Het EIB kan beter de speculatie en prijsodrijvingen in de bouw doorrekenen.

  Maar ja, snijden in eigen vlees doet pijn….

 16. Martijn says:

  2) men dacht dat het nooit zou zakken (ponzi scheme?)

  Even een snelle, onvolledige reactie:

  Bij een ponzi wordt deelnemers winst uitgekeerd uit hun eigen geld en uit de instroom van nieuwe nieuwe deelnemers.

  Op de huizenmarkt waren nieuwe deelnemers; het huizenbezit groeide de afgelopen periode.

  Ook werd er winst uitgekeerd uit bestaande inleg; hypotheken op bestaande huizen werden verhoogd.

  Het lijkt dus wel een beetje op een ponzi.

  Wel is het zo dat geldscheppende banken een belangrijke rol speelden in het verhaal. Er werd steeds meer uitgeleend tegen hetzelfde inkomen.

  Uiteindelijk kwam men er achter dat werk uiteindelijk het enige is wat dingen creeert en dus de meeste waarde heeft. Toen bleek dat de waardering van wat al bestond tegen wat men nog zal (kunnen) maken – middels arbeid – erg hoog was.

 17. Martijn says:

  Met het groeien van de huizenbubble dacht men steeds welvarender te worden.

  Misgedacht.

  Waar slechts bezit is en geen arbeid, kan welvaart niet toenemen. Zonder energie (arbeid) groeit er niets.

  Het vergeten van die logica is het voedsel van zeepbellen.

 18. Ludwig von Mises says:

  Over voedselzeepbellen gesproken. Deze is voor keer en off topic, dus ook voor Lorenzo

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5230999/__Onderzoek_naar_rijstproductie__.html

 19. Ludwig von Mises says:

  Voor kees…

 20. Jeroen says:

  @Hans (13): belastingverlaging van de ‘opbrengst’ lijkt me een bijzonder slecht idee. Als je de belastingdruk gewoon vasthoudt en HRA geleidelijk afschaft, dan dwing je de woningmarkt tot prijsverlaging. Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde hypotheekschuld mee zal dalen, en dat we dus met z’n allen minder rente aan banken gaan betalen. Dat, en dat alleen, is de winst die we kunnen behalen bij afschaffing van de HRA. De 10 miljard die dat oplevert kan door de overheid gebruikt worden voor ‘het algemeen nut van de maatschappij’. Op het moment dat het voordeel van de HRA afschaf wordt vertaald naar belastingverlaging zullen de woningprijzen weer gaan stijgen, want immers hoger besteedbare inkomens, gaan de hypotheeksommen weer omhoog, en betalen we weer extra rente aan de banken. Terug bij af…

  Ik heb liever dat de overheid de opbrengst zelf investeert in onze maatschappij (zorg, onderwijs, etc.), dan dat de opbrengst via een omweg alsnog wegvloeit naar banken.

 21. Martijn says:

  “De laatste 15 jaar hebben we vooral klanten gekregen met een beneden modaal-inkomen. Ze konden heel gemakkelijk aan geld komen, en wilden ook meedoen aan de consumptiemaatschappij. Een plasmatelevisie, nieuwe auto en op vakantie. Die mensen lopen nu vast.”

 22. Martijn says:

  Volgens Jaarsma is het gemiddelde klantenprofiel aan het veranderen. De NVVK verwacht een toestroom aan middeninkomens. Mensen die door de recessie zijn ontslagen.

 23. hans says:

  jeroen(20)

  Als je de lasten verhoogt voor huizenbezitters (door afbouwen/stopzetten hra) zul je ze ook ergens tegemoet moeten komen om het politiek te kunnen verkopen. Een ordinaire lastenverzwaring in ruil voor meer geld voor onderwijs en zorg is gelijk aan politiek je eigen graf graven.

 24. Jeroen says:

  Wanneer je de bestaande hypotheken buiten schot houdt en de HRA voor nieuwe hypotheken versneld afbouwt is er geen sprake van lastenverzwaring. Die keuze moet je dan wel durven maken.

  De waardevermindering van huidige huizenbezitters wordt door inflatie opgevangen, voor nieuwe huizenbezitters (alle generaties na ons…) zijn gebaat bij een lagere woningprijs omdat het voor hen makkelijker is om het lagere leenbedrag gedurende hun leven af te lossen.

  Overigens zou ik voor een klein restant HRA in de toekomst pleiten, volgens mijn voorstel, omdat het in die opzet ook mensen weerhoudt van het afsluiten van aflossingsvrije hypotheken.

 25. Martijn says:

  De waardevermindering van huidige huizenbezitters wordt door inflatie opgevangen

  Yep, gewoon even aan het knopje draaien en je hebt inflatie.

 26. Martijn says:

  De waardevermindering van huidige huizenbezitters wordt door inflatie opgevangen

  …en betaald door spaarders.

 27. Jeroen says:

  Yep, gewoon even aan het knopje draaien en je hebt inflatie

  We hebben over de afgelopen 30 jaar gemiddeld 2.3 procent inflatie gehad, en over de lange termijn is er gedurende onze hele geschiedenis inflatie geweest. Misschien, heel misschien, is het gerechtvaardigd om aan te nemen dat we ook de komende tientallen jaren gemiddeld inflatie te zien krijgen?

  Over een periode van 30 jaar is de geldontwaarding een factor 2. Trek daar een woningmarktdaling van 30 % af door afschaf HRA, en er blijft nog steeds een behoorlijk winst over voor de huidige woningbezitter.

 28. kees says:

  13 hans
  Ik snap nooit waarom het stopzetten van de geldverspillende hypotheekrenteaftrek politiek niet beter wordt verkocht

  Omdat je de politiek dan een instrument uit handen neemt.
  Als instrumenten worden afgeschaft kunnen ze er ook niet naar grijpen. Dan is er ook minder te verdelen en te ouwehoeren.

 29. Rik says:

  “wat is scheefhuren als je voor een middenwoning €680 moet betalen.”
  Inderdaad. Maar let op ze hebben het ook niet over ‘scheefhuren’ maar over ‘scheefwonen’. Mischien bedoelen ze wel onze babyboomers die destijds voor een appel en een ei hun kasteeltje hebben gebouwd. Dat lijkt mij inderdaad ‘scheefwonen’.

 30. Rik says:

  En in geval het toch over ‘scheefhuren’ gaat, voel ik me inderdaad aangesproken. Mischien moet ik binnenkort mijn werkweek verder terugbrengen van 3 naar 2 dagen. Hou ik nog meer tijd over om me met zinniger zaken dan onze dolgedraaide economie bezig te houden.

 31. kees says:

  19 ludwig,
  onderzoek is altijd goed 🙂

  Ben er bijna van overtuigd dat het geen nut heeft. Alle gronden zijn geschikt voor voedselproduktie, zelfs tussen de de kieren van de stoeptegel groeit vaak iets -brandnetels- wat je kunt eten 😉
  Laten we het niet over de stofstormen in Drenthe hebben, waar 500 jaar humesopbouw gewoon wegwaait. Natuur autonoom en laat zich uiteindelijk niet sturen. Wel eens gehoord van het superonkruid tussen de spulletjes van Monsanto?

 32. Martijn says:

  Misschien, heel misschien, is het gerechtvaardigd om aan te nemen dat we ook de komende tientallen jaren gemiddeld inflatie te zien krijgen?

  Dat denk ik ook wel. Maar op de korte termijn lijkt er eerder sprake te zijn van deflatie.

 33. Martijn says:

  Over een periode van 30 jaar is de geldontwaarding een factor 2. Trek daar een woningmarktdaling van 30 % af door afschaf HRA, en er blijft nog steeds een behoorlijk winst over voor de huidige woningbezitter.

  Een papieren winst wel te verstaan.

  Wie nu een huis wil kopen voor 3 ton, zou ook 300.000 blikjes cola kunnen aanschaffen bij AH.

  Verkoopt hij over 10 jaar voor 6 ton, dan krijgt ie denk ik nog precies evenveel blikjes cola als nu.

  Van winst is dan niet echt sprake, anders dan op papier.

 34. Martijn says:

  Wel eens gehoord van het superonkruid tussen de spulletjes van Monsanto?

  Schijnt voor flinke problemen te zorgen op het moment.
  Was natuurlijk totaal niet te verwachten.

 35. John says:

  Sterker nog, het is niet alleen aannemelijk dat er een geldontwaarding van factor 2 in 30 jaar te zien zal zijn.
  Alles wijst erop dat geld sneller gaat ontwaarden dan het ooit eerder gedaan heeft.

 36. Jeroen says:

  Een papieren winst wel te verstaan.
  Waar het om gaat is dat door de prijscorrectie door afschaffen HRA de huidige woningbezitters niet opeens levenslang in de schulden zitten, de inflatie helpt ze er weer bovenop. Je wilt het punt zien of niet, kom eens met echt inhoudelijke argumenten…

 37. Startertje says:

  @ 37,

  Jij wil het punt dus niet zien….
  Als je als starter nu koopt, koop je een klein appartementje waar je zeker de komende 10 jaar in gevangen zal zitten en daar je eventuele kinderen mag gaan inproppen.
  Het heeft alleen zin om over een periode van 30 jaar te rekenen als je nu een huis koopt waar je ook lang in kan blijven wonen.

 38. Martijn says:

  Waar het om gaat is dat door de prijscorrectie door afschaffen HRA de huidige woningbezitters niet opeens levenslang in de schulden zitten, de inflatie helpt ze er weer bovenop.

  Ik zie het punt.

  Het enige is dat als je de HRA nu afschaft dat toch zijn weerslag op de markt zal hebben: huizenprijzen zullen in eerste instantie verder zakken. Hypotheken worden dan minder waard, balansen van banken verslechteren. De vraag naar cash neemt dan toe onder banken, er worden minder hypotheken verstrekt, de markt zakt nog verder. Kortom een deflationaire spiraal.

  En dat bedoelde ik toen ik zei dat je niet altijd met een druk op de knop inflatie kan creëren.

 39. kees says:

  37Je wilt het punt zien of niet, kom eens met echt inhoudelijke argumenten…

  Waarde is papier -minus 38% dsb-
  Winst is papier
  Aanschafprijs is “stenen”.

  Waar stenen uit bestaat? kun je ook een boom over opzetten. Maareh ga je gang 😛

 40. Martijn says:

  Men probeert overigens nu wel inflatie te creëren. Voor grondstoffen (kijk goud vandaag gaan), overheidsproducten (bekeuringen, vergunningen, onderwijs etc.), aandelen en bankiersbonussen lijkt het ook te werken.

  De man in de straat ziet momenteel echter deflatie. Banken verstrekken 1/3e minder hypotheken, consumentenkrediet loopt terug, etc.

  Hoewel de overheid probeert lukt het niet overal. Bovendien neemt het vertrouwen in overheidsfinanciën, schuldpapier en papiergeld zienderogen af. Als die tendens zich doorzet, zal Zimbabwe een trendsetter blijken te zijn.

 41. bankschroef says:

  de schade toegebracht aan de huizenmarkt door behoud hypotheekrenteaftrek is en blijft on-voor-stel-baar groot, het is een grote politieke schande. Afschaffen en terugpakken dat gestolen geld.

 42. Boefke says:

  ja, dank je de koekkoek!!!!!!!!

  Zit ik hier ff lekker te huren met een inkomen van boven modaal, komt er zo’n malloot die vindt dat ik maar meer moet gaan betalen omdat ik wel vooruitgang in salaris boek!!!!

  Mijn best hoor, ik wil wel doorverhuizen naar een koopwoning, maar dan wel met dezelfde maandlasten als nu nl 410 euro.

  Dit gaat niet en dus blijf ik lekker zitten. Mijn god, zijn ze helemaal belatafeld. als ik dan minder ga verdienen, ga ik dan ook weer minder betalen? Not! want zo gaat het hier in dit kolere-land

 43. Jeroen says:

  @38
  “Als je als starter nu koopt, koop je een klein appartementje waar je zeker de komende 10 jaar in gevangen zal zitten en daar je eventuele kinderen mag gaan inproppen.”

  Ah, een nieuwe beer op de weg. Wellicht dat met enige creativiteit hier ook een oplossing voor is te vinden? Stel nu dat je banken verplicht in de hele constructie mee te gaan, dat houdt dus in dat als mesne in inkomen stijgen of wat gespaard hebben toch naar een betere woning over kunnen gaan. Verplicht de bank dan dat de oude bestaande hypotheek met HRA moet worden geaccepteerd, samen met een eventueel nieuw deel, ook al word de leensom niet door het onderpand gedekt.

  Ik krijg een beetje de indruk dat er maar niets aan de HRA wordt gedaan omdat men niet bereid is over alle mogelijke oplossingen na te denken. De HRA is een enorme geldverspilling, daar moeten we vanaf. Laten ze daar in Den Haag dan ook maar wat moeite voor doen…

 44. Jeroen says:

  @39 “Hypotheken worden dan minder waard, balansen van banken verslechteren.”
  Inderdaad een probleem. Maar onoplosbaar? Sta banken toe om het pakket HRA hypotheken op een andere manier op de balans te plaatsen of te waarderen (heb ik verder de ballen verstand van…). De kans dat mensen hun schuld niet af kunnen lossen neemt niet toe: de mensen kunnen hun lasten gewoon blijven betalen, en op de langere termijn zal de woningprijs weer dekkend zijn. Mocht het toch een probleem lijken voor sommige gevallen, laat dan de overheid van een klein deel van de opbrengst door HRA af te schaffen (op termijn 10 miljard per jaar) een fonds oprichten ofzo…

  Gooi gewoon eens alle oplossingen en resulterende problemen op een hoop, kijk wat je dan aan extra oplossingen nodig heb, en probeer dan een totaaloplossing te maken. Alleen maar bezwaren aandragen, daar gaat dit land niet beter van worden….

 45. Martijn says:

  @45

  De kans dat mensen hun schuld niet af kunnen lossen neemt niet toe: de mensen kunnen hun lasten gewoon blijven betalen

  Nee.

  http://www.z24.nl/economie/nederland/artikel_102690.z24/Schuldhulpverlening_zucht_onder_aanvragen_.html

  Een van de redenen dat die hypotheken minder waard worden op de balansen van banken is juist dat mensen hem niet kunnen betalen. Vroeger had je het huis dan nog als verzekering, maar nu niet meer (althans in mindere mate).

 46. Martijn says:

  Ik ben overigens geen voorstander van de HRA, begrijp me niet verkeerd.

 47. Jeroen says:

  @45
  Maar de tendens die je signaleert is niet een gevolg van de afschaf HRA, maar deels van onverantwoord finacieel gedrag. Dat zou met een nieuwe regeling (post 25) ook kunnen verbeteren.

 48. kees says:

  48
  de oplossing is: geen regeling.
  Pijnlijk en komt er daarom niet.

  Eerst moet INGdirect maar eens verkocht worden, anders hoeft er niets meer geregeld te worden en zijn we collectief op de fles.

 49. Martijn says:

  Maar de tendens die je signaleert is niet een gevolg van de afschaf HRA, maar deels van onverantwoord finacieel gedrag.

  Eens. In een omgeving waar dergelijk gedrag een feit is, kan een extra prijsdaling als gevolg van afschaf HRA wel eens voor problemen zorgen.

  Toch blijft het een scheve regeling die weg moet.

  Geen gemakkelijke keuze dus, en je weet hoe het volk denkt. Als de HRA er aan gaat is dat meteen de schuld van alle dalingen, terwijl daar in werkelijkheid andere oorzaken aan ten grondslag liggen.

  Overigens is dat onverantwoorde gedrag waar je van spreekt eerder aangewakkerd dan geremd door de HRA.

 50. bigD says:

  @kees(48)

  Als ik het zo inschat, dan is INGdirect nog zo’n beetje het enige dat ING op de been houdt. Waar gaat ING de liquiditeit vandaan halen als ze al die internet spaarrekeningen à honderden miljarden niet meer hebben?

 51. kees says:

  Bigd
  ze zijn eigenlijk op de fles, dus van de overheid.

  Wij kunnen het ons niet veroorloven om ook nog een garant te staan voor overzeese activiteiten. Daarom moet Direct weg voor 2013. Dat is nog 2 jaar loven en bieden.

 52. leerling says:

  @ 52 maximum credit exposure 2007 is 1.247 miljard, waarvan 136 off balance

 53. Henri says:

  De VVD over de hypotheekrenteaftrek:

  Lezersvraag 3: De VVD pleit voor forse bezuinigingen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Is in dit kader beperken van de hypotheekrenteaftrek ook bespreekbaar voor de VVD en zo nee, waarom niet?

  De forse bezuinigingen zijn nodig om het land weer gezond te krijgen, te zorgen dat de staatsschuld niet ieder jaar met 35 miljard oploopt en dat de Nederlander geld overhoudt om naar eigen inzicht uit te geven in plaats van regelrecht richting belastingdienst door te schuiven. Als je nu aan de hypotheekrente gaat tornen zul je zien dat een groot aantal huizenbezitters plotseling veel meer geld kwijt is aan de eigen woning, waardoor ze bij de huidige economische situatie nog minder geld kunnen uitgeven. De hypotheekrenteaftrek nu aanpakken is dan ook het best te typeren als een oefening ‘hoe help ik de economie om zeep in een notendop’.

  Bron: http://www.geencommentaar.nl/index.php/2009/11/04/gc-s-oppositiepartij-van-het-jaar-vvd-1

 54. Martijn says:

  @54

  Yep, de VVD heeft altijd beweerd liberaal te zijn, naar zak de HRA met hand en tand verdedigen.

 55. Martijn says:

  zak = zal

 56. Pinball says:

  @Henri(54)

  Volgens mij dringt het bij veel politici nog niet door dat deze crisis niet zonder financiële pijn gaat verlopen voor zowel huizenbezitters als niet huizenbezitters.
  Politieke partijen kunnen roepen wat ze willen, maar er zal terugbetaald moeten worden.

 57. Pinball says:

  (toevoeging op 57)

  Wat het gaat het goed, de VVD moet toch de calculator maar eens ter handen nemen.

  http://www.fd.nl/artikel/13554534/kapitaalinjectie-abn-hangt-lucht

 58. Martijn says:

  @Kees

  Kocht vandaag een wijntje bij de Gall&Gall. Iedere 2e fles halve prijs…

 59. Victorino says:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/5240249/__Nissan_Motor_positiever__.html?p=39,1

  Ja hoor weer: “minder verlies te draaien dan het eerder had verwacht”.

  Les pieds dans le ruisseau.
  Moi je vois,
  Je vois mon image
  moi je vois l’idiot 🙂

 60. Martijn says:

  1004? Waar is de bron voor dat bedrag?

 61. Victorino says:

  (c) Jacques Brel

 62. Victorino says:

  DFT uit 2008 zie eerdere posts.

 63. Victorino says:

  No esta loco el Victorino 🙂

 64. Victorino says:

  ” Flipping heck ” nearly 2 times BNP, may be the correct wording here.

  Victorino wordt een beetje moe van recent IMF standpunt dus gaan we met nog meer plezier feiten op een rij zetten.

  Feiten graag, dames en heren, kom maar op met de Nationale Hypotheekschuld.

  “Wie het weet mag het zeggen, wie het niet weet, mag het zingen met een lied” (De Dijk).

 65. Victorino says:

  @Kees: Exit spindocters: internet is too big to manage. Er zitten gewoon meer slimme vogels in het publiek dan alle “Soesterbergers” die het publiek volgen, mochten er “Soesterbergers” zijn die ons volgen 🙂

 66. Victorino says:

  Dames en Heren: de huizenprijzen gaan weer stijgen. Maar voor nu: oogjes toe en snaveltjes dicht.

  Welgemeend welterusten vanuit het Sprookjesbos
  Victorino 🙂

 67. Martijn says:

  @Victorino (65)

  Dat is een van de betere bronnen wat betreft financiële zaken, er wordt zowaar een (beetje) perspectief geboden: “Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat de schulden voor ongeveer een kwart worden goedgemaakt door spaartegoeden.”

  Spaartegoeden en schulden worden niet vaak samen besproken.

 68. Victorino says:

  @71 Martijn eens.

  En daarom de vraag vanuit het publiek (of deze weblog) om de risico’s op een rij te zetten.

  “Wie het laatst liegt betaalt het gelag.” Het gaat er dan ook om dat het wat scheef verdeelt zit, daarom is DSB failliet, beste Martijn, en daarom hangt Eureko aan staatssteun.

  Victorino heeft al oproepen gedaan aan Jaap van Duyn, Dr.Ir. Maartje Martens, menno Tamminga (NRC redactie economie) maar dat heeft tot weinig resultaat geleid.

  Victorino is een rasoptimiist en gaat niet mokken voordat hij vragen heeft gesteld. Eerst vragen, dan klagen.

  Ik zie graag inhoudelijke bijdragen tegemoed en heb in eerdere posts een oproep gedaan om informatie (diverse statistieken) te bundelen. Als het de media niet lukt, kunnen we met deze site historie schrijven.

 69. Victorino says:

  @ Webmaster:

  Vriendelijke verzoek het volgende voorstel uit te voeren.

  Bestaande tekst in het grijze gedeelte rechtsboven de Home pagina van deze prachtige blog:
  “hypotheekschuld Ned. in 1996:
  160 miljard euro.

  hypotheekschuld Ned. in 2009:
  609 miljard euro”

  Vervangen door:

  “hypotheekschuld Ned. in 1996:
  160 miljard euro
  hypotheekschuld Ned. einde 2008:
  1004 miljard euro”

  Voor de bronnen verwijs ik naar eerdere post in deze draad.

  Ik kan me verder uitstekend vinden in de content na “Nederland is anders….” 🙂

  Bij voorbaat dank, Victorino.

 70. kees says:

  “Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat de schulden voor ongeveer een kwart worden goedgemaakt door spaartegoeden.”

  incl. tegoeden van huurders, kinderen etc.?
  Of worden die voor het gemak ook toegeëigend?

 71. leerling says:

  Huizentotaal prijs 1.052 miljard [inkl. daling 5 %] , valt grof gezegd weg tegen de schulden hypo’s, leningen kort en lang = 0

 72. leerling says:

  Spaargeld inkl. alles 600 miljard, pensioenen grof 600 miljard. Totaal 1.200 miljard

 73. leerling says:

  Wat ik niet in het snotje heb zijn de verzekeringen. Want b.v. een spaarhypotheek is een levensverzekering en waar valt die nu onder. Men NOEMT het een hypotheek, maar IS HET NIET. navraag gedaan bij de hypotheker.

 74. leerling says:

  Dit zijn de z.g. Living Will’s, alweer ook weer een derivaten handeltje is onstaan.

 75. snorkel says:

  @Henri (54)

  als het gewenst is dat “dat de Nederlander geld overhoudt om naar eigen inzicht uit te geven”

  dan is een daling van de huizenprijzen een zege!

 76. kees says:

  Ook W.A heeft al een nachtje wakker gelegen van zijn O.G . Zijn moeder kon het bevestigen; investering naar de klote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*