Dekking verlaging overdrachtsbelasting

Het kabinet verlaagt het tarief van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% voor woningen waarvan de transportakte passeert gedurende de periode 15 juni 2011 tot en met 30 juni 2012. Met deze brief informeer ik u over de dekking van de maatregel.

Achtergrond
De woningmarkt stagneert. Het aantal transacties is de laatste twee jaar fors afgenomen. Mensen hebben moeite hun huis te verkopen, wat in sommige gevallen leidt tot financiële problemen. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet besloten om de overdrachtsbelasting tijdelijk fors te verlagen. Dit past binnen het kabinetsbeleid dat erop is gericht om het vertrouwen in de woningmarkt te versterken, door de hypotheekrenteaftrek ongemoeid te laten en de financiële risico’s van de hoge hypotheekschulden te beperken.

De verlaging van de overdrachtsbelasting geeft een forse impuls aan de stagnerende woningmarkt, juist omdat het om een tijdelijke maatregel gaat. De directe voordelen van de maatregel slaan neer bij starters en doorstromers, het bedrijfsleven in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder. Verder levert de maatregel een bijdrage in het proces van herstel van de financiële stabiliteit na de kredietcrisis. De gemiddeld lagere LTV-ratio’s op hypotheken die in het komende jaar worden afgesloten, zijn (ook in latere jaren) in het belang van consumenten en hypotheekverstrekkers.

Deze achtergrond heeft het kabinet tot een aantal overwegingen gebracht bij de invulling van de dekking van de maatregel. Gegeven het doel van de maatregel – het geven van een impuls aan de woningmarkt – ligt het in de rede geen compenserende lastenmaatregel op het woningmarktdossier zelf te nemen. Hierbij dient bedacht te worden dat de verlaging tijdelijk is, zodat de incidentele inzet van dekkingsmaatregelen volstaat. Verder is van belang dat de voordelen van de maatregel zowel bij burgers als bedrijven neerslaan. Daarmee ligt het in de rede de noodzakelijke dekking bij beiden te vinden.

Het pakket
Met deze overwegingen in het achterhoofd heeft het kabinet gezocht naar dekkingsmaatregelen die hun eigen merites hebben. Het gaat daarbij om maatregelen die het kabinet reeds voornemens was te treffen en waarover ook eerder met de Kamer is gecommuniceerd. De opbrengst van deze maatregelen wordt nu eenmalig ingezet ten behoeve van de verlaging van de overdrachtsbelasting. Het gaat om het volgende pakket:

Tabel: Dekking tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting

dekking overdrachtsbelasting

Bankenbelasting
Zoals eerder aan de Kamer gemeld in de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie De Wit, is het kabinet voornemens om een bankenbelasting in te voeren. De bankenbelasting is een belangrijke aanvulling op de diverse maatregelen die het kabinet neemt om de financiële stabiliteit in Nederland te versterken. Ondanks die maatregelen is een interventie in een systeemrelevante financiële instelling namelijk nooit volledig uit te sluiten. Dit risico, waar de Staat en dus de belastingbetaler impliciet een risico draagt, dient naar het oordeel van het kabinet een prijs te krijgen door middel van een belasting.

Een aangrijpingspunt voor de grondslag van de bankenbelasting vormen de risicodragende passiva. Bij de uitwerking van de bankenbelasting wordt verder rekenschap gegeven van de eerder geschetste aandachtspunten. Zoals aangegeven in mijn brief van 3 februari 2011 is een belangrijke voorwaarde dat sprake zal zijn van een ‘level playing field’. Inmiddels hebben diverse landen, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een bankenbelasting ingevoerd.

Van de budgettaire opbrengst van de bankenbelasting zal € 300 miljoen worden ingezet ter gedeeltelijke dekking van de incidentele verlaging van de overdrachtsbelasting.

Het kabinet zal u nog nader informeren over de concrete uitwerking van de bankenbelasting en de noodzakelijke fiscale wetgeving voorbereiden.

Grondslagverbreding vennootschapsbelasting
In het Regeerakkoord heeft het kabinet het voornemen uitgesproken om de grondslag van de vennootschapsbelasting te verbreden. De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn Fiscale Agenda de mogelijke contouren van een grondslagverbreding in de vennootschapsbelasting aangegeven. Het kabinet kiest ervoor om € 340 miljoen te dekken uit de budgettaire opbrengst van deze grondslagverbredende maatregelen, waaronder het repareren van het zogenoemde Bosalgat in de vennootschapsbelasting. Het kabinet beziet deze zomer de precieze maatvoering van deze reparatie die zal worden opgenomen in het belastingpakket 2012.

Fasering vitaliteitsregeling
Zoals aangekondigd in de brief ‘Vitaliteitspakket’, die de Kamer dezer dagen ontvangt, zullen de levensloopregeling en de spaarloonregeling opgaan in het vitaliteitspakket. Dit zal op zijn vroegst gebeuren per 1 januari 2013. De middelen voor de spaarloonregeling voor het jaar 2012 zullen worden ingezet ten behoeve van de financiering van de verlaging van de overdrachtsbelasting, waarmee inleg in de spaarloonregeling vooruitlopend op de invoering van het vitaliteitspakket al vervalt per 1 januari 2012. Het opgebouwde vermogen wordt conform de huidige systematiek jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven en de box3 vrijstelling blijft in stand. Na 4 jaar wordt de spaarloonregeling opgeheven.

Enveloppe Regeerakkoord
Tot slot, is in het Regeerakkoord een enveloppe gecreëerd van € 60 miljoen als gevolg van een verhoging van de assurantiebelasting. Dit bedrag wordt in 2012 ingezet voor de incidentele verlaging van de overdrachtsbelasting.

Met deze maatregelen is naar mening van het kabinet een evenwichtig en gericht pakket gevonden ter dekking van een maatregel met directe positieve effecten voor de Nederlandse economie. Het pakket werkt grondslagverbredend en wendt de opbrengsten aan voor de tijdelijke verlaging van een verstorende belasting. Het samenspel van dekking en inzet draagt bovendien bij aan lagere financiële risico’s.

De minister van Financiën,
mr. drs. J.C. de Jager

bron: Rijksoverheid.nl

Share Button
17 comments on “Dekking verlaging overdrachtsbelasting
 1. Francisco says:

  Wat een BLINDE PANIEK!! Zou deze nieuwe maatregel net zo veel succes oogsten als de belofte van dit kabinet om de hypotheekrente niet aan te pakken?? Hoe nerveus moeten overheid en banken zijn over de Nederlandse huizenmarkt om in een tijd van bezuinigingen deze truc uit de doos te halen??

 2. Dawg says:

  Het is namelijk de bedoeling dat U niet spaart en zoveel mogelijk schulden maakt.

 3. dr.t says:

  Het is de bedoeling dat u onderuit gehaakd wordt, alvorens de banken failliet gaan en daarna de deurwaarders geestig genoeg, want er valt niets meer te innen,

 4. dalen says:

  Ik heb het uitvoeringsbesluit er even bijgepakt en zie dat ook 2e woningen en vakantiewoningen er onder vallen. Zelfs als de woning is verhuurd. Daarnaast ook de bijbehorende grond garages enz.

  Vreemde zaak als 2e woningen en vakantiewoningen er onder vallen.

  Wel toevallig dat de maatregel ingaat gelijktijdig met het zomerreces van de Tweede Kamer en er dus geen kamervragen kunnen worden gesteld.

  Gaan we in deze periode, zomerreces is tot 6 september, nog maar douceurtjes voor de bouwmaffia zien?

  Wanneer staat er nu eens een echte volksvertegenwoordiger op? Komt het misschien toch nog vanuit de jongerenbeweging van de VVD, de JOVD.

  De bankbelasting is natuurlijk een lachertje want de belasting wordt verwerkt in de komende hypotheekaanvragen en de fee van 4000 euro, lees vorige topic, wordt aanzienlijk verhoogd.

  Kortom sigaar uit eigen doos voor de koper.

 5. Rien says:

  In het kort: We gaan de (te) hoge prijzen van de koopwoningen subsidieren door de NL bevolking als geheel.

 6. ll says:

  Mooi geen blinde paniek, Eelco Brinkman spint hier weer garen bij 😉

  Duizenden weer aan het werk in de bouw. Net zoals die andere regeling minder BTW op arbeidsloon tot einde dit jaar, ook werk voor duizenden arbeiders.

  Vergeet niet dat elk gebouwd huis zorgt voor 2 manjaren aan werk.

  En zolang er werk is staat het huis als een huis 🙂

 7. ll says:

  Dr.t. U bent wel heel erg snel ineens, pardoes overstag gegaan.
  🙂

  Hier nog een linkje door onze huisbankier gelinkt.

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7559

 8. ll says:

  Eerst Fitch en nu ook S&P die waarschuwt dat doorrollen van schulden een credit event betekent, en dan zijn de rapen gaar 🙂

  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/robkoenders/10135857/__SP_waarschuwt_Europa__.html

 9. nhz says:

  schaamteloos. Pure diefstal overgoten met doorzichtige kletspraatjes.

  Zoals aangekondigd zullen de levensloopregeling en de spaarloonregeling opgaan in het steunbeleid voor de vastgoed maffia.

  @6:
  precies, en zolang er geen kopers zijn voor deze huizen tegen de huidige prijzen is het volstrekt overbodige produktie. Deze bouwvakkers zouden de maatschappij een betere dienst bewijzen door werkeloos thuis te zitten.

  @8:
  is gewoon onderhandelingstactiek, de ratings agencies gaan straks afgekocht worden met honderden miljoenen (extra) smeergeld, reken maar; dat kun je aan betrouwbare politici zoals Barroso en Juncker wel overlaten.

 10. ll says:

  En jawel, daar is ie weer, wie worden rijker van Griekenland, oeps….. natuurlijk 😉 , de banken.

  http://welingelichtekringen.nl/13953-wie-er-rijk-worden-van-de-griekse-steun-de-banken.html

 11. martino says:

  Alle huurders moeten NU naar richter stappen en op straat, NU!!!
  We worden niet regeert door een kabinet, maar door graaiende huizenbezitters !!!

 12. Bouke says:

  Hmmm, zo wordt ik dubbel gepakt. Vorig jaar 6 procent overdrachtsbelasting betaald, nu wordt de spaarloonregeling afgeschaft…

 13. Bouke says:

  A propos: de dekking voor de maatregelen lijken structureel, terwijl de maatregel eenmalig is. Verrassend.

 14. Ronfin says:

  Wat wel zou kunnen helpen:
  als om allerlei partij politieke belangen niet besloten kan worden om de HRA te beperken/ af te schaffen
  Dit jaar annuiteiten hypotheek
  en daarmee het HRA probleem al zo 10 tot 20% kleiner.
  Volgend jaar alleen nog maar Lineaire hypotheken en terug naar 50% van het probleem, daarna in twee of drie jaar gewoon helemaal afschaffen.
  Dat kunnen we allemaal niet leuk vinden maar beter dan een crash. -als we dat nog kunnen voorkomen.

 15. ** says:

  Ik voel me door deze belastingmaatregel flink genaait! Ik heb mijn (drrom)huis 5 dagen eerder gekocht, dus op 10 juni. Kosten van deze grap? Een ruime € 8800,- die ik nu op mijn buik kan schrijven! Dit besluit is uit de lucht komen vallen, ondanks dat er al wel over gesproken werd. Als ik dit geweten had, dan had ik de overdracht 5 dagen later laten plaatsvinden. Ik laat een starterswoning achter die overigens ook nog in de verkoop staat. Ik ben dus een doorstromer. De woning die ik achter laat zal absoluut geen winst opleveren. Die kan ik op mijn buik schrijven! Ik zal er op toe moeten leggen om het verkocht te kunnen krijgen. De kopers op de markt zijn niet gek en weten dat ze flink op de prijs af kunnen dingen, en als verkoper kun je dan soms niet anders dan met een lagere prijs akkoord te gaan! Wat heb ik eraan als ik mijn vorige woning ook nog eens met verlies zal moeten verkopen??

 16. PessimistXL says:

  @16

  Ben je nu zo dom, of lijkt het zo?

  1. In deze tijd een nieuwe woning kopen terwijl je eigen woning nog niet verkocht is, is misschien nog net niet stupide, maar het financieel risico mag toch ondertussen wel bekend bij je zijn.

  2. Je hebt naar eigen zeggen eerder gehoord van evt afschaffen/beperken OB; maar toch kocht je willens en wetens. Je nam het risico van a.s. beleidswijzigingen en dit risico heeft zich geopenbaard.

  3. Als je op dit blog post dan doe je dat met een reden. Ik mag aannemen dat je voorafgaand aan koop hier al eens bent wezen snuffelen naar info/opinie? Zo ja, dan heb je – blijkbaar – niets van alle discussies geleerd en zijn relevante postings – althans wat jou aan gaat – als paarlen voor de zwijnen.
  Zo nee, dan heb je je vooraf niet goed geinformeerd over de recente ontwikkelingen op de NL huizenmarkt voordat je de grootste aankoop van je leven hebt gedaan.

  Samenvattend: je bent een beetje dom geweest met je acties. Prototype van een Kamikazekoper. Voor huilie huilie kan je beter een andere uitlaatklep zoeken dan dit blog. Vrees dat je hier weinig lezers tegenkomt die empathie voor je voelen.

  Tot slot: kop op! Je bent niet de enige die momenteel verlies leidt of dat in de toekomst bij verkoop woning zal doen. Zoek elkaar op ergens op het Internet en deel je ervaringen. Samen huilen is altijd beter dan in je eentje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*