Corporaties slopen goedkoop huurhuis

De grote woningcorporaties blijven in rap tempo goedkope huurwoningen slopen. In 2008 zijn er bij 25 grote corporaties in totaal ruim elfduizend goedkope huizen verdwenen. De corporaties bouwen vooral dure huurwoningen bij.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De 25 corporaties zagen het aantal goedkope woningen tot 350 euro huur per maand met 5 procent krimpen tot 221 duizend, terwijl het aantal dure huurwoningen met 13 procent steeg tot 43 duizend. Vooral corporaties in de grote steden, zoals Ymere, Vestia en Woonbron, hebben het afgelopen jaar veel goedkope woningen geschrapt.

Onder huurders is er al lange tijd grote ontevredenheid over de snelheid waarmee op grote schaal woonwijken met goedkope huurwoningen tegen de vlakte gaan. ‘Veel bewoners willen helemaal niet weg, maar worden door de corporaties gedwongen te verkassen’, zegt woordvoerder René van Genugten van huurdersvereniging de Woonbond. ‘Deze huurders worden sloopnomaden en verhuizen van de ene sloopwoning naar de andere.’

Corporaties zijn verplicht de huurders vervangende woonruimte aan te bieden. Maar in de eigen wijk is vaak geen geschikte woning beschikbaar. De nieuwe woningen die corporaties bouwen zijn vaak niet betaalbaar voor de oude huurders.

De Woonbond pleit voor een landelijke code voor corporaties om voorzichtig om te gaan met huurders. In de code moeten de rechten van huurders worden vastgelegd. ‘Corporaties moeten huurders niet wegjagen, maar in goed overleg tot een renovatieplan komen’, zegt Van Genugten. ‘Huurders willen graag in de wijk blijven wonen.’ Op initiatief van PvdA-Kamerlid Staf Depla wil de Tweede Kamer zo’n code vanaf 2011 invoeren.

bron: de Volkskrant

Share Button
Tagged with:
26 comments on “Corporaties slopen goedkoop huurhuis
 1. chantal says:
 2. chantal says:
 3. Marketwatch says:
 4. chantal says:
 5. Marketwatch says:
 6. Marketwatch says:
 7. chantal says:
 8. Marketwatch says:
 9. Marketwatch says:
 10. chantal says:
 11. chantal says:
 12. chantal says:
 13. matthijs says:
 14. chantal says:
 15. Joselito says:
 16. Joselito says:
 17. Joselito says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*