Kosten hypotheekrenteaftrek rijzen de pan uit

De snel stijgende hypotheekrente kost de Nederlandse schatkist miljarden euro’s. In de afgelopen drie maanden is de gemiddelde hypotheekrente met 1 procent gestegen. Dat kost de staat op termijn ruim twee miljard euro per jaar aan extra renteaftrek. Als de rente nog verder stijgt, waar het naar uitziet, dan loopt dat bedrag nog veel verder op. ,,Een stijging van de hypotheekrente van vijf naar zes procent, zoals we nu hebben gezien, betekent dat de kosten van de renteaftrek met twintig procent toenemen”, zegt Peter Neuteboom, onderzoeker fiscaliteit bij OTB Delft, een onderzoeksinstituut van TU Delft.

Nu kost de hypotheekrenteaftrek de schatkist jaarlijks elf miljard euro. Door de recente stijging van de hypotheekrente met 1 procent komt daar op termijn 2,2 miljard euro bij. Dat bedrag wordt bereikt doordat de kosten van de renteaftrek elk jaar met ruim 275 miljoen euro oplopen. Na acht jaar, de gemiddelde rentevaste periode van een hypotheek, wordt het maximum bereikt. Daarna wordt dat bedrag van ruim twee miljard euro extra kosten structureeel. ,,Of nog hoger als de rente tussentijds verder stijgt”, legt Neuteboom uit.

Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit, onderschrijft de berekening. Hij wijst al langer op de risico’s van onbeperkte aftrek van hypotheekrente voor de schatkist. De overheid kan de kosten daarvan niet beïnvloeden omdat die volledig afhankelijk zijn van marktomstandigheden, zoals de woningprijzen en de ontwikkeling van de rente. ,,Slechts één ding is zeker: het wordt alleen maar meer”, zegt Stevens.

Voorzitter Ger Hukker van makelaarsvereniging NVM vreest dat de renteaftrek wordt versoberd nu de kosten de pan uit rijzen. Partijen op de woningmarkt erkennen dat de aftrek in de huidige vorm op termijn onhoudbaar is. Aanpassing van de regeling moet volgens hen onderdeel zijn van een alomvattend plan om de woningmarkt vlot te trekken.

Het ministerie van Financiën wijst erop dat er bij stijgende rentepercentages ook minder hypotheken worden afgesloten, waardoor de kosten van de renteaftrek worden gedempt. Dat heeft echter ook weer nadelige gevolgen voor de schatkist omdat daardoor de overdrachtsbelasting afneemt.

bron: Nederland Dagblad

Share Button
Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*