Aedes betreurt onjuiste berichtgeving ‘opkoopregeling’

logo aedes woningcorporatiesIn tegenstelling tot berichtgeving in het Algemeen Dagblad op 29 april 2009, stelt Aedes dat er geen sprake is van gesprekken tussen Aedes en het ministerie voor WWI over het opkopen van woningen van particulieren die de hypotheeklast door de crisis niet meer kunnen betalen. De berichtgeving is suggestief en feitelijk onjuist.

De regeling maakt volgens het bericht in Algemeen Dagblad deel uit van een breder pakket aan kabinetsmaatregelen om de woningmarkt in beweging te krijgen. Aedes benadrukt dat over een dergelijke regeling nooit inhoudelijk is gesproken en dat een regeling zoals beschreven in Algemeen Dagblad bij veel corporaties op grote weerstand zou stuiten.

Huurders hebben geen baat bij een dergelijke regeling en de doorstroming op de woningmarkt komt er niet door op gang. Bovendien passen generieke opkoopregelingen niet in de werkelijkheid waarin wonen lokaal is. Corporaties zoeken in hun eigen lokale omgeving naar effectieve en specifieke initiatieven die bijdragen aan de doorstroming binnen de lokale woningmarkt.

Minister Van der Laan liet na afloop van de Ministerraad weten dat over het maatregelenpakket thans geen brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het onderwerp wordt, naar verluid, opnieuw geagendeerd voor een volgende Ministerraad. ‘Het is complexe materie’, zegt de minister. De minister verkent al geruime tijd samen met Aedes voorstellen die de woningbouwproductie kunnen aanjagen. Maar deze besprekingen zijn nog gaande.

Aedes betreurt het dat op deze manier valse verwachtingen worden gewekt bij huizenbezitters die de dupe zijn van een woningmarkt die totaal op slot zit. Aedes roept het kabinet al enkele jaren op het taboe op politiek heikele onderwerpen als hypotheekrenteaftrek en huurbeleid te doorbreken. ‘Het kabinet heeft de woningmarkt op slot gedraaid en vervolgens de sleutel in de Hofvijver gegooid.’

bron: Aedesnet

Share Button
Tagged with: , ,
14 comments on “Aedes betreurt onjuiste berichtgeving ‘opkoopregeling’
 1. Bouke says:

  Zoals voorspeld… grote weerstand van de woningcorporaties. Zij zijn bang de rekening te moeten betalen.

  En ‘complexe materie’ betekent natuurlijk gewoon dat de ministers ook inzien dat het een onwerkbaar plan is.

  Ik vind dat Aedes nog netjes reageert…

  Slecht plan, Volkshuisvesting! Econoom nodig? Mail me. 😉

 2. piet selderie says:

  God zij dank

 3. Dirk says:

  Het kabinet kan het beste met een realistisch masterplan komen voor de woningmarkt voor de komende 20 jaar. Kleine ingrepen zoals hier en daar wat subsidies en NHG verhogen hebben uiteindelijk bijna geen effect, en bovendien zijn er te veel neveneffecten.

  In het plan zou wat mij betreft moeten staan: het stoppen met het stimuleren om grote schulden aan te gaan (aflossen van de schuld belonen), het afbouwen van marktverstorende subsidies op kopen en huren en de zogenaamde verhuisbelasting (hiermee beperk je ook gelijk de files).

  Een dergelijk realistisch plan neemt veel onzekerheid weg bij de huizenbezitters en aspirant kopers. Daarnaast is het verstandig omdat huizenkopers er rekening mee kunnen houden dat bijv. de HRA wordt beperkt. Nu hangen dergelijke ingrepen als een zwaard van Damocles boven de markt. Mij zou het in ieder geval wel over de streep kunnen trekken om alsnog een huis te kopen, zelfs al wist ik dat de HRA op termijn zou worden ingeperkt. Ik denk namelijk dat uiteindelijk bovenstaande maatregelen toch vroeg of laat moeten komen, met of zonder politieke wil.

 4. Ben blij dat de coöperatie al in ziet dat dit plan het meest domme is wat je kan doen.
  Beter net als met de beurskoersen de huizenmarkt in 1 maand laten zakken met 50-75% en de boel komt weer lekker op gang.

 5. hmm says:

  Uitstekende reactie van Aedes.

 6. Stan says:

  De huizenmarkt zit in een crisis. Net zoals de rest van de economie. Dat is niet erg want dat is in de geschiedenis wel vaker gebeurd. Crisissen komen en gaan.
  Veel burgers zitten nu nog in de ontkenningsfase. Van deze fase maken politici handig gebruik om goede sier te maken bij het electoraat.

 7. balsaq says:

  Valse verwachtingen van huizenbezitters die de dupe zijn geworden van een op slot zittende huizenmarkt?

  Laten we even realistisch zijn: het zijn geen huizenbezitters, maar schuldenbezitters die van de bank toevallig nog in de betreffende stapel stenen mogen wonen.

  Daarnaast hebben deze mensen bij hun volle verstand het contract van de tophypotheek getekend, terwijl ook zij hadden kunnen -en moeten- zien hoe onevenredig de huizenprijzen waren gestegen, en dat ‘what goes up must come down’.

  Wie zij billen brandt.moet op de blaren zitten heet dat.

 8. sven says:

  Je zal zien, dat wanneer de prijzen met +- 70% gezakt zijn en de bodem berijkt is, de starters massaal de woningmarkt op gaan. Tweeverdieners zijn dan niet persé meer nodig. De bodem zorgt dan weer voor vertrouwen voor een toekomstige gematigde stijging.

 9. M says:

  @Sven (8)

  Als de bodem bereikt is zal de werkeloosheid waarschijnlijk dermate gestegen zijn dat er niet veel tweeverdieners meer over zijn.

 10. Niek says:

  @M(9):
  dat is ook mijn verwachting; ik denk dus dat over 5-10 jaar een gemiddeld huis in NL weer gewoon op basis van 1 inkomen gefinancierd kan worden, omdat het aantal tweeverdieners drastisch gedaald is.

  En met jaar op jaar gestaag dalende huizenprijzen hebben de resterende tweeverdieners waarschijnlijk ook minder trek (en mogelijkheden) om iedere paar jaar hun woning te ‘upgraden’. Bovendien zal economische stress in de relatie ook niet bevorderlijk werken voor het tweeverdienerschap 😉

 11. Simon says:

  hahahaha …

  ja, huizen gaan echt met 70% dalen met de steeds schaarser wordende grondstoffen ….

  ja, ik geloof het ook …

 12. sven says:

  (11) @Simon

  hahahaha…

  ja, huizen gaan echt met 70% dalen met de steeds schaarser wordende WERKGELENHEID….

  ja, ik geloof het ook !

 13. Roland says:

  70% maar?

  Onlangs bleek uit onderzoek dat een huis op een executieveiling 37% minder oplevert dan de marktwaarde. Daardoor blijven hypotheekgevers en banken met een forse restschuld achter.

  bron: FD.nl

 14. Okkie says:

  @Simon:
  De vraag naar grondstoffen is al sterk teruggelopen door de crisis. De prijs van een huis wordt natuurlijk maar voor een klein deel bepaald door de grondstofprijs. Op korte termijn wordt deze bepaald door de economische crisis. Op lange termijn daalt de vraag als gevolg van de vergrijzing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*