In 2014 huur aftrekken van de belasting

BelastingenDen Haag, 1 april 2014 – Op een in allerlijl georganiseerde perconferentie is vanochtend door Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) bekend gemaakt dat er een nieuwe fiscale aftrekpost komt voor mensen die een woning huren in de geliberaliseerde sector. De nieuwe aftrekpost gaat HuurSom Aftrek (HSA) heten en gaat al in het jaar 2014 in. Huurders van geliberaliseerde woningen kunnen dus het totaal aan betaalde woninghuur in 2014 in mindering brengen op hun belastbaar inkomen over dat jaar.

kermit

Marktpartijen
Minister Blok “Nu de resultaten van het ingezet beleid op de woningmarkt beginnen duidelijk te worden is het zo belangrijk dat we op de ingezette weg doorgaan. Net zoals de hypotheekrenteaftrek heeft gezorgd voor betaalbaarder wonen, meer bezitsvorming en minder noodzaak voor sociale huur, willen we door de huursomaftrek nu de huurmarkt uit het slop trekken. We weten dat verscheidene marktpartijen een veel grotere rol voor geliberaliseerde huur op de Nederlandse woningmarkt zien. De Rabobank geeft dit aan in haar woningvisie en ook vanuit De Nederlandse Bank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt dit signaal. Naar aanleidng van het recent uitgekomen investeringsrapport horen we ook de reacties van buitenlandse investeerders dat zij best bereid zijn te investeren in de Nederlandse huursector, maar dat ze bezorgd zijn over de fiscale bevoordeling van kopers. Zij geven duidelijk aan dat door de oneerlijke bevoorrechting van kopers als gevolg van de HRA zij moeite hebben te concurreren op de woningmarkt. Het voorstel om particuliere huurders ook een dergelijk voordeel te geven heeft, als liberaal in hart en nieren, dan ook mijn warme sympathie. Ik heb daarom besloten om spijkers met koppen te slaan, want we willen niet dat dit plan lang boven de markt blijft hangen. De woningmarkt heeft nu de duidelijkheid en rust die nodig is voor een robuust herstel en daarom zeg ik: Dit is het.”

media_xl_2137516Kersverse staatssecretaris van belastingen Eric Wiebes (VVD) vult aan: “Hypotheekrente en huur verschillen in de basis nauwelijks. Of je nu geld huurt om daarmee een huis te kopen, of direct het huis huurt: In beide gevallen betaal je voor het gebruik en moet je het (huurhuis of huurgeld, red) uiteindelijk teruggeven. Nu we aflossen van de hypotheek verplicht hebben gesteld is de logische volgende stap om rente en huur nog meer heterogeen en liberaal te gaan behandelen. Tenslotte, het engelse woord voor huur is rent. Zet er een “e” achter en je hebt rente.”

Aangiftes

De regering wilde geen nieuwe onrust rondom aangiftes veroorzaken, dus er is tot 1 april gewacht om dit nieuws naar buiten te brengen. Dit is de datum dat alle burgers hun bealstingaangifte over 2013 gedaan moesten hebben. Wiebes: “Volgens onze berekeningen gaat de HSA ongeveer éénderde kosten van de HRA, dus dat zou €4 à 5 miljard zijn. Natuurlijk hebben we als echte liberalen goed gekenen naar de dekking en we verwachten dat de tarieven voor de inkomstenbelasting slechts 7%-punt tot maximaal 10%-punt omhoog hoeven om dit mogelijk te maken. De burger betaalt toch al 20%-punt te veel belasting door de HRA, dus dit kleine beetje kan er nog makkelijk bij.”

Toelichting woonakkoordMinister Blok gaf bovendien ook aan zich nog te beraden op een fikse verhoging van de huurtoeslag. Dit in reactie op signalen dat de verhuurdersheffing tot schrijnende toestanden onder huurders uit lagere inkomensgroepen leidt. Door de verhoging van de huurtoeslagen moet het voor verhuurders weer mogelijk worden om de verhuurdersheffing te betalen, die vervolgens weer fors verhoogd kan worden. Mogelijk leidt dit weer tot een verdere verhoging van de huurtoeslag, maar de minister wilde niet zo ver vooruit kijken: “Laten we ons nu focussen op het huidige herstel van de markt dat er is.”

Gezond verstand

De Vereniging Eigen Huis (VEH) reageerde bij monde van directeur Rob Mulder kort: “Wij pleiten er al langer voor dat huurders op gelijke wijze worden zo worden behandeld als huiseigenaren. Zo pleitten wij afgelopen maand voor OZB ook voor huurders, en hebben we ons eerder al druk gemaakt over het EigenWoningForfait dat huuders niet betalen. Onze leden vragen ook steeds meer om gelijke behandeling van kopers en huurders, dat merken we duidelijk. Deze oplossing zorgt er voor dat de ongewenst scheve effecten van ons fiscale systeem iets worden verzacht. Wellicht worden wij in de toekomst wel een belangenpartij voor álle woners in Nederland; huizenbezitter, huizenkoper én huizenhuurder.”

Voor veel economen met gezond verstand komt deze aankondiging niet als een verrassing.

 

Meer nieuws volgt zodra de exacte details bekend zijn.

Share Button
70 comments on “In 2014 huur aftrekken van de belasting
 1. Joop says:

  Hihi…

  ‘Voor veel economen met gezond verstand’
  Alleen zo jammer dat er zo weinig van zijn…

 2. 1 april kikker in je bil says:

  1 april kikker in je bil

 3. a says:

  Dat is wel echt DE quote van Stef: “Dit is het!”, terwijl iedereen weet dat ‘dit’ het echt niet is 😀

 4. Frans says:

  Gisteren gepost met uitgetypte tekst van Andre La Porte van de VEH: krankzinnig interview,het hele topic is vandaag verdwenen dus luister zelf maar: http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/geld-gestopt-je-hypotheek-kan-je-niet-meer-gebruiken-voor-leuke-dingen

  (geen 1 april)

 5. Frans says:

  Titel boven de vid “Geld gestopt in je hypotheek kan je niet meer gebruiken voor leuke dingen”.

 6. Frans says:

  Andre waarschuwt dat geld wat je in een hypotheek stopt (om af extra af te lossen natuurlijk) in principe weg is en nooit meer terug komt: je kunt er geen leuke dingen meer van doen. Het zou een goede 1 April grap kunnen zijn.

 7. Bubbelonia says:

  Frans,

  “Leuke dingen” zoals je contributie aan VEH betalen zeker?! 😉

 8. Bubbelonia says:

  Frans,

  Blijft trouwens mooi dat VEH “het geld in je huis” als “jouw geld ziet”. Nee Hans Andrééé… dat geld is van de bank, jij huurt dat geld alleen maar.

 9. architectos says:

  1 april

 10. Jeroen says:

  Erfpacht is ook nog steeds aftrekbaar, dus zo gek is de gedachte helemaal niet…

 11. architectos says:

  Jeroen,

  Dan zou het toch op nieuws sites te vinden moeten zijn. Ik heb geen andere bron gevonden…

 12. mmiirraah says:

  HAHAHAHAH!!!

 13. e de koning says:

  Op zich zit er wel logica achter dit verhaal. Laat zien dat HRA inderdaad debiel is.

 14. Cynicus Economicus says:

  Iets dergelijks werd overigens ooit voorgesteld door Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw, een man alom geroemd voor z’n opmerkelijke inzichten in de huizenmarkt.

 15. Bubbelonia says:

  Cynicus Economicus,

  Damn! Had ik dat geweten 😉

 16. now is the time says:

  Aantal verkopen verdubbeld in eerste kwartaal 2014 t.o.v. vorig jaar 2013. Prijzen gaan voorlopig nog niet omhoog.

 17. Latida says:

  Wat slim zeg! Hadden ze toch gelijk dat de markt zich herstelt en uitgebodemt is. Nederland is blijkbaar toch anders. Zo stom van me dat ik dat niet heb ingezien!

  Dit zal zeker de prijzen weer op het oude niveau brengen en alle onderwaterstaanders zijn gered! Stelletje pessimisten! Ik ren as we speak naar de makelaar om te kopen want de bodem is bereikt, het kan hard gaan nu dus wees er snel bij! 3 Hoeraatjes voor de finaniele innovatie! Hoera! Hoera! Hoera!

 18. lorenzo says:

  Nou , goed nieuws voor alle huurders die nu op vakantie zijn . De kopers blijven dichter bij huis is gebleken , ze moeten nog OZB betalen over maximaal een aantal weken.
  Dit is dan ook een uitkomst die ik eerder gehouden heb nav. een enquite op het vliegveld.

 19. Henk 6 says:

  Latida: it zal zeker de prijzen weer op het oude niveau brengen en alle onderwaterstaanders zijn gered! Stelletje pessimisten! Ik ren as we speak naar de makelaar om te kopen want de bodem is bereikt, het kan hard gaan nu dus wees er snel bij! 3 Hoeraatjes voor de finaniele innovatie! Hoera! Hoera! Hoera!

  We komen in een volgende fase.
  1) Afbouw van legacy: ING en Rabo geven aan dat zij hun hypotheekportefeuille gaan afbouwen. Dit is met name gedreven door de hoge reserves van het kernkapitaal dat aangehouden moet worden voor de onderwaterhypotheken. Hierdoor vervalt de financiering aan het MKB segment want er is geen geld meer.

  Door zogenaamd ruimte te geven aan nieuwe toetreders (in een markt die voor buitenstaanders nog niet interessant is) komt er wel geld vrij. Als er dan geen toetreders blijken te zijn, ontstaat er maatschappelijke druk op o.a. pensioenfondsen om in te stappen en komen er geen echte concurrenten, want de markt is nog slecht.

  Behoud van marktaandeel in MKB segment: Buitenlandse partijen proberen juist in de markt van het MKB te stappen, om dit tegen te gaan zullen de NL banken moeten reageren, hiervoor is ruimte nodig die ze denken te krijgen door de afbouw van de hypotheken.

  Al met al acties om:
  – het probleem (hypotheken) bij anderen neer te leggen
  – de eigenbalans op te krikken om zo niet marktaandeel kwijt te zijn aan buitenlandse partijen in het MKB segment.

 20. Apekool says:

  Latida:
  Wat slim zeg! Hadden ze toch gelijk dat de markt zich herstelt en uitgebodemt is. Nederland is blijkbaar toch anders. Zo stom van me dat ik dat niet heb ingezien!

  Nederland is anders: extreme open-einde fiscale subsidie van woningschulden + extreem veel huursubsidie (kennelijk moet 80% van de huishoudens gesubsidieerd worden).

  Nederland is precies hetzelfde: politici draaien zich in elke mogelijke bocht om de status quo voor de huidige ‘elite’ te handhaven.

 21. Jeroen says:

  architectos,
  Ik bedoel dat het juist een ‘geloofwaardige’ 1 april grap is omdat erfpacht ook nog steeds aftrekbaar is. Als huur van grond aftrekbaar is, waarom huur van een woning dan niet?

 22. Bubbelonia says:

  Apekool: (kennelijk moet 80% van de huishoudens gesubsidieerd worden)

  Het is inderdaad iets van ±75% (±2 miljoen van de ±8 miljoen krijgen niks maar betalen wel overal aan mee, zie ook http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2013/10/26/infographic-scheefwonen/ om een gevoel van de verhoudingen te krijgen), dus triest genoeg zit je er niet eens zo ver naast

 23. Lex says:

  Jeroen: Als huur van grond aftrekbaar is, waarom huur van een woning dan niet?

  En als de dames van lichte zeden een pand huren wat op grond staat waar erfpacht op zit. Zijn hun activiteiten dan ook aftrekbaar 😉

 24. Bubbelonia says:

  Lex,

  Nee, maar de klanten zijn dat wel 😉

  #flauw

 25. Ontwikkelaar says:

  En al zou het zo zijn gaat het net als bij de koopmarkt:

  Fiscale aftrek 30%, huur/prijsstijging 30%.

  Nettovoordeel 0.

 26. Bubbelonia says:

  Ontwikkelaar,

  Op zich niet onwaar, maar het is ook niet het hele verhaal. Net als bij de HRA gaat het niet alleen om het voordeel in prijs/maandlasten/huur etc, maar om een geheel aan “voordeel” dat je pakt ten opzichte van een ander met gelijk inkomen.

  Door deze “teruggave” krijg je namelijk een deel van de belastingen die je betaalt terug (of je betaalt minder belastingen, net hoe je het heb geregeld met de belastingdienst). Een ander die dezelfde belastingen betaalt krijgt dit niet terug. Oftwel: Je betaalt minder mee aan de belastingpoet dan je eigenlijk zou moeten meebetalen. Je graait dus je graantje mee, en laat een ander hier deels voor opdraaien. Dát is – hoe oneerlijk en onverdiend ook – je “winst”. Van échte winst kun je niet spreken, maar relatief in verhouding tot je medeburger behaal je zo dus je “winst”.

  Natuurlijk is dit een waanzinnige situatie – maar het is wel de realiteit – en zou het veel eerlijker zijn om die mogelijkheid tot graaien af te schaffen. Dan treedt (op enig moment) jouw principe in omgekeerde werking en is iedereen (behalve de verhuurders van geld en huizen) uiteindelijk beter af.

  Hoeveel ieder individu dan beter af is hangt er weer van af hoe de besparingen teruggegeven worden: Onder een VVD kabinet zullen de besparingen vooral naar degenen met hogere inkomens gaan (dat behoeft geen verdere uitleg neem ik aan). Daarom heeft 90% van Nederland ook geen enkele reden om VVD te stemmen. Ook niet in de hoop de HRA te ontmorrelen.

 27. eric406 says:

  Bubbelonia:
  Ontwikkelaar,

  Op zich niet onwaar, maar het is ook niet het hele verhaal. Net als bij de HRA gaat het niet alleen om het voordeel in prijs/maandlasten/huur etc, maar om een geheel aan “voordeel” dat je pakt ten opzichte van een ander met gelijk inkomen.

  Zo zijn er ook genoeg kopers die minder aan hypotheek betalen dan een ander aan huur, maar de kopers krijgen zorgtoeslag(en wellicht nog andere toeslagen)

 28. Bubbelonia says:

  eric406,

  Klopt. Ook toeslag voor de kindopvang is bij een hypotheekgever hoger dan bij een huishuurder met gelijk inkomen. Lollig feitje is dat het CDA enkele jaren geleden heeft aangegeven wél iets aan het (volledig onterechte) verschil in zorgtoeslag te willen doen, maar de kindgerelateerde toeslagen daar weer vakkundig buiten hield. Go figure.

  Bij de HSA zou ook deze vorm van scheefsubsidie iets rechtgetrokken worden: Geen kulverhalen, iedereen te veel belasting betalen.

 29. Keesje says:

  Niet iedereen zal het hier mee eens zijn, maar ik vind dat mensen die genoeg verdienen uit de sociale huurwoningen horen te vertrekken en of te kopen of particulier te gaan huren. Zijn teveel mensen die op wachtlijsten staan maar er meer (sociaal gezien) recht op hebben….

 30. Juan belmonte says:

  @ artikel

  Briljant

  Juan

 31. Juan belmonte says:

  Jeroen:
  architectos,
  Ik bedoel dat het juist een ‘geloofwaardige’ 1 april grap is omdat erfpacht ook nog steeds aftrekbaar is. Als huur van grond aftrekbaar is, waarom huur van een woning dan niet?

  Goede analyse

 32. Juan belmonte says:

  Huizen leasen
  Is ook gewoon huur (van de bank)

  Wie niet aflost wordt daarmee geen eigenaar

  Wie huurt wordt ook geen eigenaar.

  HRA is bankensubsidie
  En hogehuizenprijsminnen

 33. Johanna says:

  Cynicus Economicus: Iets dergelijks werd overigens ooit voorgesteld door Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw, een man alom geroemd voor z’n opmerkelijke inzichten in de huizenmarkt.

  Ontwikkelaar: En al zou het zo zijn gaat het net als bij de koopmarkt:

  Fiscale aftrek 30%, huur/prijsstijging 30%.

  Inderdaad, uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat verhuurders de grotere financiële mogelijkheden van huurders naar waarde zullen weten te schatten.

  Overigens alle lof voor Taco van Hoek: de man had voor z’n voorstel om ons geliefde nationaal monument, de huizenmarktzeepbel, (thans wereld erfgoed, zie Tufkaj ), fiscaal verder te ondersteunen zelfs geen april-inspiratie nodig. Naar men zegt gewerd het idee hem na diep nadenken gewoon op een alledaagse dag.

  Bovendien is de man, die eerder baanbrekende bijdragen aan de economische theorie leverde, er zelfs in geslaagd om uit de specifieke complexiteit van de Nederlandse huizenmarkt, de irrelevantie van algemene regels voor behoedzaam bankieren aldaar af te leiden.

  Overigens is dit voorstel niet compleet zonder een nationale huurgarantie (NHG), waarbij deelnemers, tegen betaling van een symbolische contributie, het recht krijgen een niet meer af te lossen huurschuld op te bouwen.
  Bij voldoende deelname kunnen we dan private problemen zelfs weer opschalen tot systeemrisico.

 34. Quentor says:

  Keesje:
  Niet iedereen zal het hier mee eens zijn, maar ik vind datmensen die genoeg verdienen uit de sociale huurwoningen horen te vertrekken en of te kopen of particulier te gaan huren.Zijn teveel mensen die op wachtlijsten staan maar er meer (sociaal gezien) recht op hebben….

  Eens. Sociale huur moet er alleen zijn voor de minderbedeelden. Jammer dat er bijna geen mensen in sociale huurwoningen “genoeg verdienen”.

 35. Bubbelonia says:

  Keesje,

  Volgens mij zijn de meesten hier het er wel mee eens dat écht scheefwonen “aangepakt” mag worden. Ik zelf zou mensen niet willen dwingen te verhuizen, maar de huur van échte scheefwoners ophogen heb ik geen probleem mee. Waar ik wél een probleem mee heb is dat er gedaan wordt alsof iedere huurder scheefwoner is, en dat er wel héél gemakkelijk gedaan wordt over de huurverhogingen die de particuliere rechthuurder (die gewoon genoeg betaalt) en de sociale rechthuurder (die gewoon heel weinig geld heeft) hierdoor voor hun kiezen krijgen. Dit is weer typisch de politieke truc waar ik zo’n hekel aan heb: We vinden ergens een zogenaamd probleem, plakken er een label op, maken het héééééél groot door het te pas en te onpas er bij te slepen, en pakken met de zogenaamde “oplossing” en passant een veel grotere groep dan die eigenlijk het originele probleem vormde. Werkelijk een walgelijke truc die bijvoorbeeld ook door Hitler gebruikt werd. En ja, dat is een Godwin. Die is volkomen terecht.

 36. Maria says:

  Frans:
  Andre waarschuwt dat geld wat je in een hypotheek stopt (om af extra af te lossen natuurlijk) in principe weg is en nooit meer terug komt: je kunt er geen leuke dingen meer van doen. Het zou een goede 1 April grap kunnen zijn.

  Het geld wat je in een hypotheek stopt is niet meer beschikbaar! Voor jezelf niet, voor je kinderen niet.

  Klopt, je kunt beter het geld in de vorm van rente naar de bank brengen, die kunnen daar op dit moment veel betere dingen mee doen!

 37. Bubbelonia says:

  Maria: Het geld wat je in een hypotheek stopt is niet meer beschikbaar! Voor jezelf niet, voor je kinderen niet.

  Klopt, je kunt beter het geld in de vorm van rente naar de bank brengen, die kunnen daar op dit moment veel betere dingen mee doen!

  Hahaha! Scherp! 😉

 38. Maria says:

  Het is nog nooit zo waar geweest:

  “If Americans ever allow banks to control the issue of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks will deprive the people of all property until their children will wake up homeless.”

  Bron: Thomas Jefferson

  Nu ook in Nederland!

 39. maarten says:

  Joop,

  HRA is diefstal! Stop HRA nu!

 40. maarten says:

  Vandaag politieke uitruil?!??!
  Illegaal stellen niet strafbaar tegen douceurtje 40000+-100000 pj.
  Schandelijk meer douceurtjes voor de volgevreten klasse

 41. maarten says:

  Joop,

  Lage belastingen voor de werkenden >20000

 42. maarten says:

  Hoge straffen voor drugscriminelen zonder officieel inkomen met bijstandsuitkering maar met een auto >13000 of veel cash. niks geen tolerantie meer. Dit zijn de moderne fascisten

 43. a says:

  maarten:
  Vandaag politieke uitruil?!??!
  Illegaal stellen niet strafbaar tegen douceurtje 40000+-100000 pj.
  Schandelijk meer douceurtjes voor de volgevreten klasse

  Prima toch. De strafbaarstelling van illegalen is een Westers land als Nederland onwaardig en de belastingdruk voor inkomens waar het hier om gaat (40k-110K) is genant hoog, dus twee mooie vliegen in één klap vandaag zou ik zeggen.

 44. maarten says:

  a,

  En belastingdruk voor lagere inkomsten? Leidt dat niet tot lage consumptieve uitgaven en een geringe mogelijkheid tot vermogensopbouw?

 45. maarten says:

  a,

  Overstrafbare illegalen hoef je me de bek niet open te breken? Ik woon in de bijlmer, de politiek is onmachtig en dit is een tijd van grote volksverhuizingen

 46. maarten says:

  a,
  Laat me maar raden? Je zit ergens in de top van een pyramidespel en een hoopt bubbels te blazen

 47. erik(trolnogimmerhier) says:

  Zo, verkopen trekken steeds harder aan. Huren gaan weer fors omhoog, economie begint langzamerhand weer wat aan te trekken.

  Inmiddels 16 maanden geleden voor het eerst gekocht, en nog geen dag spijt van gehad. Heerlijk!

  Sweet dreams, tufkai,snorkelmans,floortje,heer belmonte en de rest van de SP fractie.

 48. maarten says:

  a,

  erik(trolnogimmerhier),
  Lekker massaal bezwaar maken tegen die tientjes huurverhoging. Eat that blockhead

 49. maarten says:

  Steek je aflossingsvrije hypotheek daar waar de zon nooit schijnt

 50. eric406 says:

  erik(trolnogimmerhier):
  Zo, verkopen trekken steeds harder aan. Huren gaan weer fors omhoog, economie begint langzamerhand weer wat aan te trekken.

  Inmiddels 16 maanden geleden voor het eerst gekocht, en nog geen dag spijt van gehad. Heerlijk!

  Sweet dreams, tufkai,snorkelmans,floortje,heer belmonte en de rest van de SP fractie.

  Tja, had ik maar naar jou geluisterd. Dan zat ik nu in een mooie vinex woning met een eigen tuintje, ipv in een jaren 50 flatje als scheefhuurder.

 51. mafketell says:
 52. Tsjaa.. says:

  mafketell:
  Banken maker weer meer winst op hypotheken….

  eigenhuis.nl/actue…t-op-hypotheekrente/

  Logisch toch, de Nederlandse hypotheekmarkt is niet aantrekkelijk meer, dus verhogen de banken de rentes op hypotheken. Dat de VEH graag die bel graag weer wil opblazen is ook logisch, maar het is beter als hij nog even blijft leeglopen. Wat mij betreft mag die rente nog wel wat meer omhoog.

 53. Latida says:

  mafketell:
  Banken maker weer meer winst op hypotheken….

  eigenhuis.nl/actue…t-op-hypotheekrente/

  Uit dat artikel:

  “banken aangeven het marktaandeel in hypotheken niet te willen verhogen of zelfs te willen verkleinen. Dit is slecht nieuws voor huiseigenaren en koopstarters op de woningmarkt.”

  Zeer veelzeggend. Want waar zou dan een prijsstijging vandaan moeten komen? Eigenlijk zeggen de banken hiermee: Laat maar klappen die handel, wij hebben onze schappjes inmiddels op het droge en zijn legaal niet meer aansprakelijk te stellen voor de prijsontwikkelingen.

  In acht nemend dat de gemiddelde LTV nog steeds veel te hoog is, dat dat betekent dat internationaal de nederlandse banken met ongeloof worden bekeken, dat de HRA er nog af moet, kun je rustig zeggen dat de advokaten en jurudici bij de banken overuren hebben gedraaid om aansprakelijkheid af te wenden. De banken zijn gewoon tot over de oren in juridische zaken verwikkeld, zijn zowel moreel als op papier feitelijk failliet en met behulp van de politieke letterknechten wordt alle verantwoordelijkheid voor het debacle nu verre van zich geworpen.

  EIgenlijk zouden mensen die onderwater staan zich moeten verenigen en een proces aanspannen tegen malafide taxateurs, bedriegelijke banken en de onderstteunende wetgeving. De rente die betaald wordt is om het risico oaf te dekken dat leningen niet worden terugbetaald. Nu de staat garant staat, zijn niet alleen de huizenprijzen maar ook de rentetarieven dus gewoon veel te hoog. Nog steel even de staatskas en de hypotheekgevers leegtrekken dus.

 54. Henk 6 says:

  Latida: Uit dat artikel:

  Nu de staat garant staat, zijn niet alleen de huizenprijzen maar ook de rentetarieven dus gewoon veel te hoog. Nog steel even de staatskas en de hypotheekgevers leegtrekken dus.

  Rente te hoog? Rente is veel te laag. Je krijgt niets voor spaargeld. Hypotheekrente is nu 3% bij 5 jaar vast.

  Het probleem was 3 jaar geleden dat de nl banken niet uit de hypotheekmarkt konden stappen, terwijl buitenlandse banken dat wel deden. De hypotheekmarkt was ongezond. Als nl banken toen uitgestapt waren toen de woningmarkt en daarmee de banken ingestort.

  Nu probeert men los te komen van deze wurggreep en neemt dat 30 jaar de tijd voor.

 55. Kareltje de Grote says:

  Off Topic:

  In een vorig draadje stonden 2 hele interessante linkjes:
  – grafiekje shadowbanking systeem instorting
  – proefproces inzake te hoge belasting op vermogen.

  Kunnen jullie die twee misschien nog eens plaatsen? Daar zou ik heel blij mee zijn.

 56. Latida says:

  Henk 6,

  Ik bedoel de rente op hypotheken, niet op spaarrekeningen, die overal zo laag, toch?

  De hypotheekrente is in verhouding tot de kredietwaardigheid van Nederland en in vergelijking met gelijkwaardige landen (Denemarken, Duitsland, Finland) nog steeds te hoog. Dat heeft ongetwijfeld met de HRA te maken, maar ook met de hoge LTV’s waar dan weer de staatsgaranties achter staan.

  Ik betaal ongeveer 0,8% hypotheekrente in 1 van de bovenstaande landen; en betaal dus zelfs zonder HRA minder rente dan nederlandse huishoudens. Zelfs al zou ik een LTV van 100% hebben. Nederlandse huishoudens, en dus ook de staat, betalen al vele jaren een veel hogere rente dan de huishoudens in andere vergelijkbare landen.

  Verder met je eens.

 57. Bubbelonia says:

  Latida,

  Tja, NLse banken moeten nu hun zooi op orde brengen. Jarenlang veel te makkelijk geweest, daar komt nu de kater van. En er is toch echt maar één partij die dat gaat betalen: De klant

 58. Adamus says:

  maarten:
  a,

  En belastingdruk voor lagere inkomsten? Leidt dat niet tot lage consumptieve uitgaven en een geringe mogelijkheid tot vermogensopbouw?

  http://moneytalk.knack.be/economie/geld-en-beurs/beursnieuws/euro-kan-compleet-door-de-vloer-zakken/article-4000577993139.htm

  Extra lasten, minder euro’s beschikbaar (deflatie), groot deel EU in depressie, bedrijven moeten omzet halen uit niet EU landen……maar de economie trekt aan 🙂

 59. lorenzo says:

  55 Latida : ik zie aan de gebruikte termen dat er eea geleerd is de afgelopen jaren in dit theater (.): daar waar ik vele malen heb gememoreerd dat de hypotheek rentes ruim te hoog zijn , ook nu in Nl.
  Proecedures zijn al in de voorbereidingfase in vershillende disciplines kan ik je zeggen , m.i. is de zorgplicht al lang geschonden .
  Wat enigszinds niet meewerkt is de feitelijke omstandigheid nu , het gaat zelfs al weer beter volgens de NOS. De hollander is een klager maar heeft geen
  tanden verder. Dat is ie niet gewend want veel weelde , echter de omstandigheden maken de mens . Stilzitten derhalve , er wordt geknipt.

 60. Latida says:

  Bubbelonia,

  Inderdaad, het valt alleen wel op dat de constructie zo is opgetuigd dat het niet alleen de prijzen heeft opgeblazen maar ook de rente op de hypotheken onnodig hoog heeft gemaakt. De Nederlander betaald daarom twee keer teveel teveel voor zijn huis. 1 keer vanwege de opgeklopte prijs en vervolgens veel te veel rente, wat de staat ook nog eens subsidieert.

  Zo is wel een heel erg gulzig monster geschapen. Het klopt van geen kanten en al houdt al helemaal geen stand in internationaal opzicht.

  Zich nu terugtrekken spreekt boekdelen.

 61. Bubbelonia says:

  Latida:

  De Nederlander betaald daarom twee keer teveel teveel voor zijn huis. 1 keer vanwege de opgeklopte prijs en vervolgens veel te veel rente, wat de staat ook nog eens subsidieert.

  Eens. Ik kom zelfs op 3x: De inkomstenbelasting is namelijk óók nog eens veel te hoog door de subsidie!

  Je zou zelfs een 4e er bij kunnen zetten: De grondprijzen zijn ook nog eens veel te hoog. Maar voor de meeste mensen mensen zitten deze inclusief in de huizenprijs (of huur)

 62. Latida says:

  Bubbelonia,

  Hier is een mooi voorbeeld. Ik kocht 7 jaar geleden een huis met 100% LTV en 0.8% rente. Zonder HRA.

  In plaats van 4% rente dus 0.8%. Met het verschil heb ik afgelost. Inmiddels is de LTV 100%. En dan nog de dalende prijzen natuurlijk.

  Dat is leterlijk niet te verkopen.

 63. Latida says:

  Herstel: inmiddels is de LTV kleiner dan 50%

 64. Adamus says:

  Bubbelonia:
  Latida,

  Tja, NLse banken moeten nu hun zooi op orde brengen. Jarenlang veel te makkelijk geweest, daar komt nu de kater van. En er is toch echt maar één partij die dat gaat betalen: De klant

  Dat kan: permanente fraude! alle markten waar banken zich mee bezighouden zijn gemanipuleerd -van huizen tot steenkool tot granen. Maar zolang we nog columnisten als als Engelen hebben die denken dat er wat aan gedaan kan worden……door toezichthouders of overheden….tja.

 65. luisindepels says:

  Latida,

  En waar in Nederland en met welke bank heeft u dat geregeld? Fabeltjesdorp en bij de broodje aapbank? Ik ben wel even benieuwd, dit zijn wel tarieven waarbij het loont om te gaan oversluiten…

 66. Bubbelonia says:

  luisindepels,

  Heeft Latida geschreven dat dit “in Nederland” was? Waar zie je dat staan dan? 😉

 67. Mr Buitenzuur says:

  Wie meer dan 40 uur moet werken voor zijn HUUR/KOOP wordt genaaid waar hij of zij zelf bijstaat.

  Maar de huizenkopers ziet liever de pijn bij een HUURDER dan de pijn die hijzelf lijdt.

  Zeg maar de gemiddelde VVD stemmer die roept over zijn eigen lijden en niet weet dat er ook een leven is zonder schuld en boete.

  Wat je niet kunt dragen moet je niet tillen dan ga je door je geld tekort knie,en.

  Gegroet Mr Buitenzuur.

 68. You do not have to go through a heavy traffic because the items you
  chose will be delivered to your preferred location. I just got done watching Baby Mama,
  it’s pretty funny, except that’s not what I’m blogging about right now.
  You have a very special bridal gift that
  will stand out from the pack for its utility
  and style.

  Here is my web-site – bandage dress for sale philippines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*