Jan 30

Professor Arnoud Boot vertelt in een gesprek met Willem Middelkoop bij Café Weltschmerz dat de Nederlandse overheid klaar stond om de banken te verlossen van de hypothekenzeepbel. Dit zou dan gedaan worden met pensioengeld.

Boot is een echte insider, hij is onder andere kroonlid van de Sociaal Economische Raad, voorzitter van de Bankraad van De Nederlandsche Bank en komt regelmatig over de vloer bij de ECB. Zelf vond ik vond het altijd al zo vreemd dat de pensioenfondsen 180 graden draaide inzake Nederlandse hypotheken. Nu is het weer wat duidelijker waarom ze dat deden.

In het bovenstaande filmpje zegt Moerland (ex. Rabobank) dat de pensioenfondsen meer hypotheken moeten kopen, gelijktijdig noemt hij de huizenmarkt een zeepbel.

 

Oct 7

De huizenmarkt kampt volgens De Nederlandsche Bank nog steeds met kwetsbaarheden. De totale Nederlandse hypotheekschuld van huishoudens is met ruim 95 procent van het bbp nog steeds één van de hoogste ter wereld. Daarnaast stond aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 nog 61 procent van de huizenbezitters tussen de 30 en 40 jaar onder water. De buffers van deze huishoudens zijn doorgaans onvoldoende om een restschuld weg te werken, wat hun financiële planning en eventuele verhuiswensen kan frustreren.

Mede dankzij de stijgende huizenprijzen is begin 2015 de onderwaterproblematiek enigszins afgenomen. Berekeningen van DNB laten echter zien dat ook bij stijgende huizenprijzen een deel van de hypothekenvoorraad nog geruime tijd onder water staat. Als de huizenprijzen de komende jaren met 2 à 3 procent per jaar blijven stijgen, dan zullen in 2020 nog steeds 250 tot 350 duizend van deze hypotheken onder water staan.

DNB wil ook dat de LTV-limiet na 2018 verder wordt verlaagd. Volgens DNB ontstaat door deze maatregelen een evenwichtiger vermogensopbouw bij de huishoudens. In het jongste Overzicht Financiële Stabiliteit constateert de toezichthouder dat met name het verplichte pensioensparen maakt dat Nederlanders veel sparen. Dit maakt dat het vrije vermogen waarover huishoudens kunnen beschikken relatief gering is, vooral bij jonge huishoudens. Verstorende fiscale prikkels moeten worden verminderd, zowel bij het lenen als bij het sparen. Te denken valt aan een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

bron: dnb.nl

Jan 7

Wat gaan de Nederlandse huizenprijzen doen in 2015? Wordt het een stijging van 1,5 tot 3,5 % zoals de Rabobank ondanks fors lagere hypotheken voorspelt?  Wat verwacht U?

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2015?

View Results

Loading ... Loading ...

 

Apr 24

Het afgelopen halfjaar zijn er 8.769 consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er, per 1 april 2014, 100.581 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. De toename van 8.769 consumenten is weliswaar fors, maar minder dan in de vorige meetperiode.

Op dit moment registreert BKR hypotheken alleen bij problematische achterstanden. BKR registreert dus niet iedere hypotheek en ook niet de hoogte van een hypotheek.

Uit  een recente enquête onder geldverstrekkers blijkt dat de meerderheid uitgesproken voorstander is van registratie van de hoogte van de hypotheekschuld. Op deze wijze kunnen geldverstrekkers bij nieuwe krediet- en hypotheekaanvragen een beter beeld krijgen van de totaal uitstaande schuld, en kunnen zij consumenten beter adviseren.

Tiel, 24 april 2014 – Het afgelopen halfjaar zijn er 8.769 consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er, per 1 april 2014, 100.581 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Hypotheekbarometer.

Stijging zwakt iets af
De toename van 8.769 consumenten is weliswaar fors, maar minder dan in de vorige meetperiode. Het halfjaar ervoor, kwamen er nog 9.924 consumenten met een betalingsprobleem op de hypotheek bij.
Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR licht toe: “We zien een procentuele toename over het afgelopen jaar van 23%. Het jaar daarvoor was dat 25%. De scherpe stijging lijkt iets af te zwakken, maar is nog steeds fors. We zitten nu dus boven de 100.000 mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen.”

Lees verder op de site van het BKR

Jun 7

Tussen wetenschappers durft Rabobank topman Piet Moerland wel toe te geven dat de huizenmarkt een enorme zeepbel is. Het wordt ook duidelijk dat de Nederlandse banken geen buffers hebben en uiterst kwetsbaar zijn. De staat mag ze strak weer gaan redden.

met Dirk Bezemer ( tot 0.40), Harald Benink (vanaf 2.08), Piet Moerland (vanaf 6.20), Nout Wellink (vanaf 7.13)

Nov 19

Woningen in ons land zijn in verhouding tot de huurprijzen 63 % te hoog en in vergelijking met het gezinsinkomen 53 % te hoog. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarover de krant De Tijd bericht. Ons land zou daarmee een van de meest overgewaardeerde huizenmarkten ter wereld hebben. De Belgische cijfers zijn hoger dan die van Australië, wiens huizenmarkt al een tijd als oververhit wordt beschouwd.

zie ook:  Overgewaardeerde huizen: Nederland vijfde ter wereld | Cobouw.nl

‘De huizenprijzen blijven hoog in veel landen. Er bestaat dus een risico van dalende woningprijzen,’ aldus de OEASO.

Julien Manceaux, vastgoedspecialist van ING België verwacht geen belangrijke correctie in België, al voorspelt hij minder belangijke prijsstijgingen in de komende jaren. De hypotheekaanvragen van het het derde kwartaal wijzen allerminst op een tanende interesse voor vastgoed in ons land. Met 70.000 hypotheekleningen werden alle records gebroken sinds het begin van de metingen in 1996. (FZ)

OESO huizenprijzen Nederland Belgie

bron: express.be

Jul 26

De gemeente Geertruidenberg gaat het bereik voor de startersleningen uitbreiden.
Ook starters die een al bestaande woning willen kopen, komen in aanmerking voor de regeling, die vooralsnog alleen voor nieuwbouw gold. Voor de regeling is nog ruim vier ton aanwezig.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat kopers maximaal kunnen lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De regeling werd vorig jaar ingevoerd, waarbij er ruimte was voor zo’n twintig deelnemende starters. Bij de drie startersprojecten die momenteel binnen de gemeentegrenzen in ontwikkeling zijn, is er echter slechts tweemaal gebruikgemaakt van de regeling. Dat heeft onder meer te maken met de korting die kopers kunnen krijgen via de Slimmer Kopen-formule, waardoor de lening in veel gevallen niet meer nodig is. “De gemeente heeft ons advies gevraagd om de startersregeling daarom uit te breiden”, zegt makelaar Peter Joosen. “Daarop hebben wij vanuit de makelaardij positief gereageerd.”

Iedere Bergse starter die nu een woning wil kopen, komt in aanmerking voor de lening, die per woning maximaal 20.000 euro bedraagt. Daar zitten dan wel diverse voorwaarden aan vast. Zo moet de koper tussen de 18 en 35 jaar oud zijn, voor het eerst een huis kopen. De woning mag niet meer kosten dan 240.000 euro en de aanvrager moet minimaal een jaar in de gemeente wonen.

bron: bndestem

Jul 20

Gemeenten in Nederland zien hun inkomsten uit hun grondexploitatiebedrijven door de financieel-economische crisis ernstig terugvallen. Daardoor dreigen er de komende jaren forse tekorten op een groot aantal gemeentebegrotingen. 

bron: FD.nl

May 21

Van der LaanOngeveer 100 duizend gezinnen lopen het risico door de economische crisis de eigen woning te moeten verkopen en daarvoor een te laag bedrag te ontvangen om de hypotheekschuld mee af te lossen. Dat zei minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) woensdag in de Tweede Kamer.

De PvdA-bewindsman zei dat dit een schatting is. Hij hoopt dat het niet daadwerkelijk zover komt dat 100 duizend gezinnen na verkoop van hun huis met een restschuld blijven zitten.

Om de woningmarkt te stimuleren werkt de minister aan een reeks maatregelen. ‘Maar we zullen niet iedereen kunnen helpen’, aldus Van der Laan.

Verhoging Nationale Hypotheekgarantie
De Tweede Kamer dringt sterk aan op verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie (nu 265.000 euro). De Kamerleden Van Bochove (CDA) en Depla (PvdA) deden het voorstel de grens tijdelijk op 300.000 euro te leggen.

Van der Laan wees dat voorstel af. Hij deelde mee dat zijn eigen onderzoek naar de mogelijke effecten en risico’s van een verhoging over twee weken is afgerond. Eerder is al een grens van 350.000 euro gesuggereerd. Het kabinet zal hierover half juni beslissen.

Crisis woningmarkt
Het Kamerlid Van der Burg (VVD) vindt het vorige week vrijdag gepresenteerde pakket maatregelen waarmee Van der Laan de crisis op de woningmarkt te lijf denkt te gaan ‘teleurstellend’.

De SP’er Jansen vroeg: ‘Is dit alles? Deze minister begint op zijn voorganger te lijken en dat is geen goed teken.’ Van der Laan volgde in november Ella Vogelaar op die door de PvdA werd gedwongen tot aftreden.

Stilgevallen bouwprojecten
De minister hield vol dat hij ‘goed op stoom’ ligt en dat zijn maatregelen ‘substantieel’ zijn. De eerste stilgevallen bouwprojecten kunnen al in juli worden hervat dankzij een subsidie uit extra gelden die hij daarvoor ter beschikking stelt, kondigde Van der Laan aan.

Zijn departement heeft met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een brochure gemaakt met alle voorzieningen die zijn getroffen, waaronder ook extra geld voor energiebesparingen in en rond het huis. De vereniging Eigen Huis werkt aan een website over de crisismaatregelen.

bron: de Volkskrant

Feb 28

In de grafiek hieronder ziet u het DNA van een zeepbel. De grafiek geeft het waarschijnlijke verloop van het leeglopen van de wereldwijde vastgoedzeepbel weer. De verschillende fasen in een zeepbel worden ondersteund door 500 jaar economische geschiedenis. Elke keer is de situatie natuurlijk anders, maar er zijn altijd veel gelijkenissen.

Levenscyclus van een zeepbel

bron: Jean-Paul Rodrigue – Hofstra University

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >