Nov 11

Niets doen is blijkbaar ook een actie, dit bleek tijdens het vervolg Algemeen Overleg over de Woonvisie. De crisis op de woningmarkt wordt niet werkelijk op waarde geschat. Uit alles blijkt dat het kabinet ervan uitgaat dat de gouden jaren gewoon weer terugkomen. Zo wordt onverminderd uitgegaan van een groei van de koopmarkt.