Mar 8

REGIO – Huishoudens met een bruto-inkomen van meer dan 33.614 euro komen sinds 1 januari bijna nergens in Nederland meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Woningcorporaties mogen maximaal 10 procent van alle vrijkomende woningen met een huur onder 652,50 euro toewijzen aan deze huishoudens. Woningzoekenden die zich geen dure huur- of koopwoning kunnen veroorloven komen daardoor in de problemen. De Woonbond opent daarom vandaag een meldpunt voor gedupeerden.

Met het meldpunt www.ikwilookwonen.nl wil de Woonbond de problemen in kaart brengen die zich voordoen als gevolg van de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen, om vervolgens minister Donner (wonen) te confronteren met de harde realiteit. Het is nu al duidelijk dat de grootste problemen zich voordoen voor starters, ouderen die niet meer in aanmerking komen voor een seniorenwoning en voor huurders die al jarenlang op een wachtlijst staan. Er zijn echter meer groepen die in de knel komen. Denk bijvoorbeeld aan chronisch zieken en gehandicapten die op een aangepaste woning zijn aangewezen met een huur van minder dan 652,52 euro, aan sociaal urgenten, te klein behuisden, de duur wonende scheefwoners, en aan freelancers en zzp’ers met een onzeker inkomen.

Woonbonddirecteur Ronald Paping wil dat minister Donner zo snel mogelijk terug naar Brussel gaat om de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen fors te verhogen. “Door de meldingen van honderden gedupeerden is het nu al zonneklaar dat zich grote knelpunten voordoen.” Uit deze meldingen blijkt dat de inkomensgrens van 33.614 euro veel te laag is. “Huishoudens met een middeninkomen boven deze grens hebben geen alternatieven voor een sociale huurwoning, met als gevolg dat ze worden geconfronteerd met torenhoge huren. De problemen zijn met name groot voor meerpersoonshuishoudens met kinderen, gehandicapten en ouderen en in regio’s met een gespannen woningmarkt.”

De Woonbond zal de komende maanden met het meldpunt www.ikwilookwonen.nl de problemen inventariseren en aan minister Donner aanbieden. Minister Donner heeft bij de invoering van de Europese norm immers aangegeven dat als er serieuze problemen zijn, hij bereid is deze op te lossen. Met het meldpunt neemt de Woonbond deze handschoen op door de grote problemen die huurders ervaren als gevolg van de Europese norm in kaart te brengen. De Woonbond hoopt dat dit de minister ertoe zal bewegen om zich bij de Europese Commissie (EC) hard te maken voor een hogere inkomensgrens. De nieuwe toewijzingsregels zijn namelijk het gevolg van een beschikking van de EC over staatssteun aan woningcorporaties.

bron: arenalokaal.nl

Sep 16

De huidige crisis biedt volgens de Woonbond „een unieke kans” om het taboe op de hypotheekrenteaftrek te doorbreken. Hiermee reageert de bond op de miljoenennota van het kabinet.

„De aftrek betekent een derving van miljarden aan belastinginkomsten, zodat afschaffing substantieel kan bijdragen aan het oplossen van de financiële problematiek”, aldus de Woonbond. „Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek leidt tot een minder gespannen woningmarkt. Bovendien komt de aftrek onevenredig ten gunste aan hogere inkomens.”

De bond ziet de zoektocht naar bezuinigingen in de woningmarkt als bedreigend voor huurders, „bijvoorbeeld als bezuinigingen gezocht worden bij de huurtoeslag of het verhogen van huren. De Woonbond vindt dat huurders niet de kosten van de crisis moeten betalen. Daarmee zouden de zwakste schouders de zwaarste lasten gaan dragen.”

bron: Telegraaf.nl

Dec 11

Nog nooit zijn de verschillende partijen op de woningmarkt zo eensgezind geweest als nu. In een gezamenlijke brandbrief aan de Tweede Kamer roepen huurders van de Woonbond, woningcorporaties, Vereniging Eigen Huis, NVM-makelaars, bouwers en projectontwikkelaars de politiek op om snel met steunmaatregelen te komen. De eerste stap heeft Den Haag mogelijk al gezet.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft minister Eberhard van der Laan (Wonen) opgedragen de Nationale Hypotheek Garantie op te trekken van 265.000 euro naar 350.000 euro. Daardoor zouden banken eerder geneigd zijn hypotheken te verstrekken. Maar minister Wouter Bos van Financiën heeft grote bedenkingen over die verhoging. In het debat gisteren over de financiële crisis zei hij dat de Kamer de financiële dekking van 40 miljoen er niet heeft bijgeleverd. Hij vroeg zich bovendien hardop af of een hogere hypotheekgarantie wel het meeste geschikte instrument is om de woningmarkt er weer bovenop te helpen.

De initiatiefnemers van de brandbrief willen ook dat het kabinet garant gaat staan voor de kredieten van projectontwikkelaars, zodat er volgend jaar nog nieuwbouwhuizen gebouwd worden. Nu krijgen bouwers de financiering van nieuwbouwprojecten niet rond, zeggen zij. Daarnaast moet de overdrachtsbelasting (zes procent van de koopsom bij aanschaf bestaande woning) worden verlaagd.

Een “ijzersterk optreden” van Marlies Pernot
(directeur van de Vereniging Eigen Huis)
in Pauw en Witteman

De altijd geloofwaardige Ger Hukker

bron: bndestem.nl