Aug 15

Het Kadaster turfde in juli dit jaar een stijging van de woningverkopen ten opzichte van juni. Maar ten opzichte van juli vorig jaar lag het aantal transacties nog flink lager.

De door makelaars gesignaleerde aantrekkende activiteit op de woningmarkt komt ook naar voren uit de woningmarktcijfers van het kadaster over het aantal daadwerkelijk verkochte woningen. Dat lag in juli 9,3 procent hoger dan in juni. Ten opzichte van juli vorig jaar was sprake van een daling met 14,8 procent. De opleving van de vraag is dus betrekkelijk.

Nadat in juni ruim 9500 woningen van eigenaar wisselden, nam het aantal bij het Kadaster geregistreerde woningen in juli bijna 10.500 verkochte woningen. In juli vorig jaar waren dat er een kleine 2000 meer. De cijfers over de prijsontwikkeling in juli zijn volgende week beschikbaar. Tot en met juni dit jaar was de trend dat de prijzen omlaag gingen.

Referentieperiode

Bij procentuele prijsontwikkelingen is de referentieperiode van groot belang. Zo spelen bij maand-op-maand en kwartaal op kwartaal cijfers seizoenseffecten een belangrijke rol. Bovendien zijn er bij een kortere periode minder waarnemingen en dat heeft mogelijk gevolgen voor de betrouwbaarheid van de cijfers. Om seizoensinvloeden te voorkomen en voldoende waarnemingen te betrekken in de analyse kan het best worden uitgegaan van jaar-op-jaar cijfers.

bron: Meten en weten op de woningmarkt (Rabobank)

Als je juli met juni vergelijkt is het verschil namelijk altijd positief, juli is simpelweg een betere maand dan juni. Ik heb onderstaand even de procentuele verandering juni-juli voor de afgelopen 11 jaar van de site van het cbs geplukt, zoals je ziet is het aantal verkopen in juli nooit lager dan het aantal verkopen in de voorafgaande maand. 10 % is zelfs een relatief kleine stijging.. ( forum.fok.nl)

2000 juli 17,5
2001 juli 15,1
2002 juli 24,1
2003 juli 21,3
2004 juli 8,5
2005 juli 9,9
2006 juli 1,8
2007 juli 5,0
2008 juli 12,3
2009 juli 33,4
2010 juli 12,0

bron: CBS