Apr 26

De verkoop van nieuwe woningen in Nederland lag in de maand maart 56% hoger dan in maart vorig jaar. Over de eerste drie maanden van dit jaar kwamen de verkopen 70% hoger uit vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, maar bijna 50% lager dan enkele jaren terug normaal was, meldt NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. De gezamenlijke ontwikkelaar en bouwondernemers verkochten in het 1e kwartaal 6.100 woningen. Nog niet zo lang geleden waren dat ruim 12.000. De kredietcrisis heeft al met al hard toegeslagen in de woningverkoop, maar is gelukkig wel aan het uitbodemen.

Toch verwacht NVB niet dat het herstel op de korte termijn doorzet Voor het 2e kwartaal verwacht de NVB alweer een terugslag van de woningverkoop tot 5.000 woningen. Met in de aanloop naar de verkiezingen hebben alle politieke partijen de aftrek van de hypotheekrente tot (hoofd)item van hun verkiezingsprogramma’s gemaakt. Zoiets is direct merkbaar op de woningmarkt. Uit een recente woonenquête blijkt dat 51% van de mensen die op zich geïnteresseerd zijn in een koophuis nu (even) geen huis durven kopen uit zorgen over de houdbaarheid van de renteaftrek.

bron: NVB Bouw

Dec 8

Het verkopen van sociale huurwoningen levert corporaties geen blijvende kasstroom op, waarschuwt het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Dus moeten corporaties voorzichtig zijn met investeren.

Corporaties betalen nieuwbouw met de inkomsten uit verhuur (11 miljard euro, cijfers 2007) en het verkopen van woningen (2 miljard). Meer bouwen is meer verkopen, is de heersende gedachte. Fout, zegt een onderzoek van ABF Research in opdracht van het WSW nu. Na een paar jaar flink verkopen van sociale huurwoningen, is de markt verzadigd en moet worden gerekend op veel minder verkoopopbrengsten. Woningverkoop blijft geen cashcow, de kasstroom droogt een keer op. “Woningcorporaties moeten hun investeringen dus niet enten op het verkopen van woningen”, waarschuwt Erik Terheggen, manager beleid van het WSW. De komende jaren zullen de corporaties waarschijnlijk zo’n 19.000 huurwoningen per jaar verkopen. Bij een gemiddelde verkoopprijs van 140.000 euro levert dat volgens ABF Research 2,6 miljard euro op. Op termijn groeit deze inkomstenpost naar 2,9 miljard in 2015; de gemiddelde verkoopprijs per woning is dan gestegen naar 155.000 euro. Als corporaties de komende tijd fors meer woningen in de verkoop zetten, zouden ze ongeveer 27.000 woningen kunnen verkopen waardoor ze 3,8 miljard zouden kunnen binnenhalen, ruim 1 miljard extra.

Marktpotentie

Het opschroeven van de verkoop is mogelijk omdat koopwoningen nog steeds schaars zijn. Daarom is er volgens ABF een “forse marktpotentie voor de verkoop van corporatiewoningen op korte termijn”. De onderzoekers verwachten dat na 2009 de woningmarkt weer op gang komt. ABF keek onder meer naar demografische en inkomensontwikkelingen, bouwproductie van de afgelopen jaren en vraagontwikkeling. Op basis daarvan stelt ABF dat corporaties hun verkooppotentieel de afgelopen tijd onvoldoende benutten. Kortom: corporaties kunnen veel meer geld halen uit de verkoop van bestaande huurwoningen. In 2008 en 2009 hadden zij 50 procent meer huurwoningen kunnen verkopen.

bron: Cobouw.nl